HEMODİYALİZ HASTALARINDA BİYOKİMYASAL ÖLÇÜMLER: PATOLOJİK DEĞERLER İÇİN NELER YAPILMALI? ÜRİK ASİT. Doç.Dr.Alper KIRKPANTUR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEMODİYALİZ HASTALARINDA BİYOKİMYASAL ÖLÇÜMLER: PATOLOJİK DEĞERLER İÇİN NELER YAPILMALI? ÜRİK ASİT. Doç.Dr.Alper KIRKPANTUR"

Transkript

1 HEMODİYALİZ HASTALARINDA BİYOKİMYASAL ÖLÇÜMLER: PATOLOJİK DEĞERLER İÇİN NELER YAPILMALI? ÜRİK ASİT Doç.Dr.Alper KIRKPANTUR

2 Ürik asit, pürin metabolizması ürünüdür

3 Hiperürisemi: Tanım Yaş ve cinsiyet ayırtetmeden serum ürat düzeylerinin >7.0 mg/dl nin üzerinde olması ile karakterize hastalık halidir Kanıt düzeyi 2a ve Öneri düzeyi B. Hisashi Yamanaka (2011) Japanese Guideline for the Management of Hyperuricemia and Gout: Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids, 30:12,

4 Üremik serum (M) ve normal serumda (N) ortalama ürik asit düzeyi karşılaştırılması J Am Soc Nephrol 2012;23:

5 K/DOQI Kronik Böbrek Hastalığı Evrelerine göre 227 hastada Ürik Asit düzeyleri Experimental Gerontology (4) ;

6

7 ÜRİK ASİT = BÜYÜK RİSK

8 Hiperürisemi, bağımsız bir risk faktörü müdür?

9 Ürik Asid ve Kardiyovasküler Risk Hipertansiyon ve prehipertansiyon Böbrek Hastalığı Metabolik sendrom Obstrüktif uyku apnesi Vasküler Hastalık (karotis, periferik arter, koroner arter) İnme ve vasküler demans Pre-eklampsi İnflammasyon belirteçleri (C-reaktif protein, plasminojen aktivatör inhibitör tip 1, solubl intersellüler adezyon molekülü tip 1) Endotel disfonksiyon Oksidatif stres N Engl J Med 2008;359:

10 Ürik asit ve KV Hastalık: Patofizyoloji Circulation Journal Vol.76, March 2012

11 Ürik asid ve kronik böbrek hastalığı epidemiyolojisi Curr Opin Nephrol Hypertens 2009;18:

12 Hiperürisemi ile Renal Akıbet,KV Hastalık, ve Mortalite ilişkisi Clin J Am Soc Nephrol 2012;7:

13 Hiperürisemi ve GFR azalmasının kardiyovasküler morbidite üzerindeki etkileri 148,217 hasta, Ortalama egfr=84 ml/min/1.73 m(2) CKD Evre 3-5 prevalansı= %6.0. Hiperürisemi (serum ürik asid >7 mg/dl) sadece %15.6 hastada saptanmış. 40-aylık kümülatif KV Olay insidansı (ort takip, 15.3 ay)= %8.1. Kardiyovasküler risk, ürik asid düzeyi ile bağımsız ilişkili olup,ilişki egfr düşük olan hastalarda daha kuvvetli. Am J Kidney Dis 2011 Sep;58(3):

14 Tip 2 DM ye bağlı KBH da makrovasküler hastalık riski: kritik egfr değeri ve hiperüriseminin anlamı MVD prevalansı %18.6. KBH evresi arttıkça MVD prevalansı (Evre 3 de %17.78 ve 4 de %52.48). ROC eğri analizinde cut-off egfr= 46.4 ml/min/1.73 m(2) Hiperürisemi MVD için bağımsız risk faktörü! Clin Exp Nephrol 2011 Jun;15(3):391-7.

15 Hemodiyaliz hastalarında serum ürik asid düzeyleri tüm nedenlere bağlı mortalite ile J-şeklinde bir ilişkiye sahiptir HRx2.9 HRx5.67 Nephrol Dial Transplant 2004;19:

16 Hemodiyaliz hastalarında serum ürik asid düzeyleri tüm nedenlere bağlı mortalite ile J-şeklinde bir ilişkiye sahiptir serum ürik asid azalmış protein alımı ve malnutrisyon serum ürik asid esansiyel besin olan pürin veya nükleotid alım defisiti serum ürik asid düşük antioksidan kapasite Nephrol Dial Transplant 2004;19:

17

18 Serum ürik asid, Kardiyovasküler olaylar ve mortalite, ileri olmayan KBH (egfr <60 ml/min/1.73 m2) Demografik parametreler, komorbiditeler ve egfr analize alındığında, serum ürik asid düzeyindeki her 1 mg/dl lik artışın KV olaylar ile ilişkisi anlamını yitirmektedir (HR 1.09, 95% CI ) KBH varlığı veya yokluğu Nephrol Dial Transplant (2009) 24:

19 Hiperürisemi ile Renal Akıbet,KV Hastalık, ve Mortalite ilişkisi Clin J Am Soc Nephrol 2012;7:

20 Hiperürisemi, kronik böbrek hastalığı, ve kalp yetmezliğinde akıbet

21 Hemodiyalize yeni başlayan hastalarda düşük serum ürik asid düzeyi mortalite için risk faktörüdür..sonuç olarak, bulgularımıza göre HD hastalarındaki ürik asid konusunda diğer KV risk faktörlerinde de gözlenen tersinir epidemiyoloji patterni söz konusudur. ürik asid düzeyleri komorbid durumlar Protein enerji malnütrisyonu ( oxidative stress) Am J Nephrol 2009;29:79 85

22 Hemodiyaliz popülasyonunda Ürik Asid Düzeyleri ve Tüm nedenlere bağlı mortalite Clin J Am Soc Nephrol 2011;6:

23 Hemodiyaliz popülasyonunda Ürik Asid Düzeyleri ile KVH mortalitesi Clin J Am Soc Nephrol 2011;6:

24 Hemodiyaliz popülasyonunda Ürik Asid Düzeyleri ile Tüm nedenlere bağlı ve KVH mortalitesi Clin J Am Soc Nephrol 2011;6:

25 Hemodiyaliz popülasyonunda Ürik Asid Düzeyleri ile KVH mortalitesi Clin J Am Soc Nephrol 2011;6:

26 Hemodiyaliz hastalarında* serum ürik asit düzeyi ve CIMT r=0.461 P< *Kırkpantur A et al. (Submitted)

27 Hemodiyaliz hastalarında* serum ürik asit düzeyi ve CACS r=0.486 P=0.001 *Kırkpantur A et al. (Submitted)

28 Hemodiyaliz hastalarında*, serum Ürik asit düzeyleri, ekokardiyografik olarak E/A oranı ve A dalgası ile ilişkilidir Spearman's rho *Kırkpantur A et al. (Submitted) URICACID E/Aorani E A URIC ACID Correlation 1,000 Coefficient Sig. (2-. tailed) N 162 Correlation - Coefficient 0,527 Sig. (2-,008 tailed) N 162 Correlation -,125 Coefficient Sig. (2-,560 tailed) N 162 Correlation 0,546 Coefficient Sig. (2-,006 tailed) N 162

29 Hemodiyaliz hastalarında*, serum ürik asit düzeyi AF ile ilişkili olabilir çünkü. Serum Ürik Asit Düzeyi Sol atriyum Hacmi Serum Ürik Asit Düzeyi Sol atriyum Hacmi Correlation Coefficient 1,000,415 Sig. (2-tailed).,023 N Correlation Coefficient,415 1,000 Sig. (2-tailed),023. N *Kırkpantur A et al. (Submitted)

30 Bağımsız belirteç olmak nedenselliğe eşit midir?

31 Araştırıcıların vardıkları sonuçlar birbirinden farklı Artmış serum ürik asid düzeyleri ile ilişkili çalışmalarda KBH mortalitesinin arttığı azaldığı ve değişmediği farklı yayınlarda belirtilmiş.

32 Assosiasyon Çalışmalarında Problemler-1 Neden-sonuçtan ziyade sadece assosiasyon (birliktelik) söz konusu Tavuk mu yumurta mı? Hipeürisemi kardiyovasküler risk faktörlerinin nedeni mi???? yoksa sonucu mu???? JNC ve eşdeğer birçok organizasyonca (AHA), hiperürisemi kılavuzlarda henüz bir risk faktörü olarak gösterilmedi.

33 Assosiasyon Çalışmalarında Problemler-2 Çalışmalarda allopurinol ile ürik asid düzeylerinin düşürülmesiyle elde edilen yararın sadece ürik asid düzeylerine mi yoksa allopurinole mi bağlı olduğu net değil. Allopurinol aynı zamanda xanthine oxidase tarafından xanthine-ürik asid dönüşümü esnasında oksidan oluşumunu da bloke ediyor olabilir.

34 Bunlara rağmen hiperüriseminin aslında bir risk faktörü olması Longitidunal Klinik İzlem Çalışmaları Meta-analizler Hayvan Deneyleri Hiperürisemi tedavisinin klinik sonlanım noktaları üzerindeki etkilerinden kaynaklanmaktadır.

35 Ürik asidin biyolojik fonksiyonları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalıyız Ürik asid, vasküler hücreler ve adipositler üzerinde proinflammatuvar etkiye sahip olmakla beraber aynı zamanda antioksidant davranışta gösterebiliyor (Ör: MS, Parkinson Hastalığı). Tersine, ürik asid pro-oksidan davranabilir (yıkımı sırasında radikal oluşturabilir ya da NADPH oksidazı uyarabilir). N Engl J Med 2008;359:

36

37 BMJ 2010;341:c4986

38 Hiperürisemi Tedavisi ve Hastalık Progresyonunun Önlenmesi Serum ürat değerlerinin 6 mg/dl indirilmesi - Total vücut ürat havuzunu ve - Depo edilmiş kristallerin dissolüsyonunu ve yeni kristal oluşumunu azaltmaktadır. EULAR CONSENSUS REPORT Ann Rheum Dis 2006;65: Hisashi Yamanaka (2011) Japanese Guideline : Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids, 30:12,

39

40 Hisashi Yamanaka (2011):Japanese Guideline Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids, 30:12,

41 Asemptomatik hiperürisemide tedavi Ürat-düşürücü tedavi indikasyonu (asemptomatik hiperürisemide) serum ürat düzeyi >8.0 mg/dl olanlarda düşünülebilir; ancak dikkatli olunmalıdır Kanıt düzeyi 3, Konsensus düzeyi 2, ve Tavsiye düzeyi C. Hisashi Yamanaka (2011) Japanese Guideline : Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids, 30:12,

42

43 ASN 2006 Congress

44 Allopurinol ve Kronik Böbrek Hastalığı Progresyonu Goicoechea M et al. CJASN 2010;5:

45

46

47 Allopurinol ün Kronik Böbrek Hastalığı Progresyonu ve Kardiyovasküler Risk üzerine etkileri 100 mg/gün: 2 yıl Clin J Am Soc Nephrol 2010;5:

48 Allopurinol ün Kronik Böbrek Hastalığı Progresyonu ve Kardiyovasküler Risk üzerine etkileri Clin J Am Soc Nephrol 2010;5:

49 Allopurinol anlamlı olarak LVH yi geriletip, endotelyal fonksiyonları iyileştirmektedir. endotel fnx ve/veya arteriyel dalga refleksiyonu 2 farklı hayvan modeli. J Am Soc Nephrol 2011;22:

50 KBH da Hiperürisemi Tedavisinin Kesilmesi Evre 3 ve 4 KBH hastalarında allopurinol tedavisinin kesilmesi ile anlamlı HT KÖTÜLEŞMESİ ve BK FONKSİYONUNDA KAYIP. KİMLERDE? ACEI veya ARB almayanlarda. Renin angiotensin (RA) sistemi hiperürisemi ile indüklenen HT ve renal hasarda rol oynayabilir. Am. J. Nephrol. 2007, 27,

51 KBH da Ürik asid düzeylerinin allopurinol ile düşürülmesi endotel fonksiyonunu iyileştirmektedir Allopurinol tedavisi ile ort serum UA ve nitrotirozin düzeylerinde anlamlı azalma elde edilmiş. Allopurinol ile ön kolda iskemiyle-indüklenen vazodilatasyon (EDD) değeri %5.42 ± 8.3 den %11.37 ± 9 ye (p < 0.001) yükselmiş. 8. haftada allopurinol tedavisinin kesilmesi ile birlikte EDD bazal değerlerine dönmüştür (%5.96±8,p<0.001). Clin Nephrol 2012 Apr;77(4):

52 Allopurinol: Yan Etkiler Döküntü (2%) Vaskülit Eozinofili Hayatı tehdit edebilen hipersensitivite reaksiyonu Hepatit Renal fonksiyonda azalma Kemik iliği supresyonu Rheumatology 2010;49:5 14

53

54 Hemodiyaliz hastalarında Sevelamer ve Kalsiyum-Bazlı Fosfat Bağlayıcıların Ürik Asid Konsantrasyonu üzerine etkileri Arthritis Rheum 2005;52:

55 Hemodiyaliz hastalarında Sevelamer Serum Ürik Asid Konsantrasyonunu Uric Acid Adsorpsiyonu ile düşürmektedir Intern Med 2009;48:415-20

56 Gut ve asemptomatik hiperürisemide suboptimal hekim değerlendirmeleri Rheumatology 2005;44:

57 KBH da asemptomatik hiperüriseminin (AHU) Japon nefrologlarca yönetimi 595 nefrolog (%40) katılımı. Çoğu nefroloğa göre (%84-89) KBH evre 3-5 de AHU tedavi edilebilir, bu arada daha az nefrolog (%63) KBH evre 5D de AHU tedavisini önermekte. Tedaviye başlangıç ve hedef serum ürat (mg/dl) değerleri ise 8.2 ± 0.9 ve 6.9 ± 0.9, Evre ± 0.9 ve 7.0 ± 1.0, Evre ± 1.0 ve 7.3 ± 1.1, Evre ± 1.2 ve 7.8 ± 1.3 Evre 5D. Nephrology 2011 Jul;16(5):518-21

58 KBH da asemptomatik hiperüriseminin (AHU) Japon nefrologlarca yönetimi En sık kullanılan maksimal allopurinol dozajı,her evrede 100 mg/günü geçmemektedir. KBH Evre 3-5 de AHU tedavisi verme nedenleri KBH progresyonu (%45), KV Olay (%33), Gut (%18) ve Ürolitiyazis (%3). Nephrology 2011 Jul;16(5):518-21

59 Richard Johnson, MD Randomize bile olsalar dahi, az sayıda çalışma ile allopurinol tedavisi için gereğinden fazla girişken olmayın çünkü Allopurinol da çok selim bir ilaç değildir ve öldürücü hipersensitivite reaksiyonuna neden olabilir. ASN Kidney Week 2012, San Diego, CA, USA

GUT TA GÜNCEL BİLGİLER. Prof. Dr. Kazım ŞENEL Erzurum Atatürk Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. GELENEKSEL 13. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU

GUT TA GÜNCEL BİLGİLER. Prof. Dr. Kazım ŞENEL Erzurum Atatürk Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. GELENEKSEL 13. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU GUT TA GÜNCEL BİLGİLER Prof. Dr. Kazım ŞENEL Erzurum Atatürk Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. GELENEKSEL 13. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU Gut Tüm dünyada çok önemli bir halk sağlığı sorunu ABD

Detaylı

Yoğun Bir Temponun Ardından...

Yoğun Bir Temponun Ardından... 4 8 9 Yıl 14, Sayı:48-49, 1 Mayıs 213 1 Ekim 213 8. ULUSLARARASI NEFROLOJİ TARİHİ DERNEĞİ (IAHN) KONGRESİ Anadolu Böbrek Vakfı Bu Yıl Büyük Bir Atılım içine Girdi 11-14 Eylül 214 tarihleri arasında Antik

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

Hemodiyaliz Hastalarında Aritmiler ve Ani Kardiyak Ölüm. Dr. M. Tuğrul Sezer Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Isparta

Hemodiyaliz Hastalarında Aritmiler ve Ani Kardiyak Ölüm. Dr. M. Tuğrul Sezer Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Isparta Hemodiyaliz Hastalarında Aritmiler ve Ani Kardiyak Ölüm Dr. M. Tuğrul Sezer Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Isparta HD Hastalarında Aritmi Sık karşılaşılan bir sorun % 68 88 indeatriyal aritmi

Detaylı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011 KBY de Böbrek Yetmezliği 5

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI Dr. Zeki TONBUL Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak SUNU PLANI Antiagregan ilaçlar Genel popülasyonda antiagregan tedavi Diyaliz hastalarında

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Vasküler Kalsifikasyon ve Belirteçlerinin İlişkisi ve Bu İlişkiye Etki Eden Faktörler YAN DAL UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Hemodiyaliz yerine Hemodiyafiltrasyon?

Hemodiyaliz yerine Hemodiyafiltrasyon? Hemodiyaliz yerine Hemodiyafiltrasyon? Savaş SİPAHİ Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi KRONĠK BÖBREK HASTALIĞI-EVRELEME Evre Tanım GFH (ml/dk/1.73 m 2 ) 1 Böbrek hasarı 90 (Normal veya artmış GFH ile birlikte)

Detaylı

Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care

Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care Smyrna Tıp Dergisi 62 Smyrna Tıp Dergisi Derleme Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care Esat Veli Karakoç 1, Ziya Ömer 2, Hüseyin Can 3 1 Uzm.Dr., İzmir Üniversitesi

Detaylı

Yeni Veriler Işığında Hemodiyaliz Ne Zaman Başlatılmalıdır? Dr. Şükrü ULUSOY KTU Nefroloji Bilim Dalı Trabzon

Yeni Veriler Işığında Hemodiyaliz Ne Zaman Başlatılmalıdır? Dr. Şükrü ULUSOY KTU Nefroloji Bilim Dalı Trabzon Yeni Veriler Işığında Hemodiyaliz Ne Zaman Başlatılmalıdır? Dr. Şükrü ULUSOY KTU Nefroloji Bilim Dalı Trabzon Toplantının sonunda hayatınızdaki bir karmaşanın çözümlendiğini görüyorum Diyaliz Akut Böbrek

Detaylı

Hipertansiyon ve Diyabet

Hipertansiyon ve Diyabet Hipertansiyon ve Diyabet Optimal Vasküler Koruma (Kardiyak ve Renal Koruma) Dr. Celalettin Usalan Gaziantep Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Yüzyılın n iki epidemisi; Hipertansiyon ve Diyabet Hipertansiyon

Detaylı

Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi?

Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi? Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi? Dr. Abdülkadir Ünsal ġiģli Hamidiye Etfal Eğitim AraĢtırma Hastanesi 30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Antalya 2013

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

KAN BASINCI NEDEN YÜKSELİR? NEDEN YÜKSEK KALIR?

KAN BASINCI NEDEN YÜKSELİR? NEDEN YÜKSEK KALIR? KAN BASINCI NEDEN YÜKSELİR? NEDEN YÜKSEK KALIR? Dr. Kenan ATEŞ Ankara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı PRİMER HİPERTANSİYON BİR BÖBREK HASTALIĞI MIDIR? HİPERTANSİYON: Yüzyılın Epidemisi

Detaylı

Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır

Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır BÖBREK BREK FONKSİYONLARI Böbrekler günde 0,5-10 litre idrar çıkarabilir Günlük ortalama hacim 1-2 litredir Metabolizma ürünlerini atabilmek için gerekli hacim yaklaşık 0,5 litre/24 saattir Normal olarak

Detaylı

Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü. Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı

Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü. Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı Postgrad Med J 2012;88:160e166 Renal replasman tedavisine başlama periyoduna göre Tip 1 DM hastalarında yaşam süresi

Detaylı

Sayın Meslektaşlarım, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları

Sayın Meslektaşlarım, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları 3 Yıl:, Sayı: -3, Temmuz - Ocak Ayla San Değerli Meslektaşlarım, Yeni yılınızı en iyi dileklerimle kutluyor, yılının dünyamıza ve ülkemize barış ve huzur getirmesi dileği ile sağlık, mutluluk ve başarılarla

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: DOÇ. DR. MUSTAFA YENİGÜN BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK

Detaylı

Running title: Kontrast Nefropatisi

Running title: Kontrast Nefropatisi KONTRAST MADDE NEFROPATİSİ Running title: Kontrast Nefropatisi Bilge Aygen 1, Ayhan Doğukan 1, Ramazan Ulu 1, Hüseyin Çeliker 1 Özet Kontrast madde nefropatisi (KMN) hastanede yatan hastalarda gelişen

Detaylı

PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZETİ KİTABI

PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZETİ KİTABI PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZETİ KİTABI TÜRK HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU Başkan Şehsuvar ERTÜRK Başkan Yardımıcısı Yunus ERDEM Genel Sekreter Şule ŞENGÜL SAYMAN Ülver DERİCİ Üyeler

Detaylı

NEDEN EV HEMODĠYALĠZĠ? Dr. Sinan ERTEN Ġzmir Özel FMC Sevgi Hemodiyaliz Merkezi 23.10.2014 - Antalya

NEDEN EV HEMODĠYALĠZĠ? Dr. Sinan ERTEN Ġzmir Özel FMC Sevgi Hemodiyaliz Merkezi 23.10.2014 - Antalya NEDEN EV HEMODĠYALĠZĠ? Dr. Sinan ERTEN Ġzmir Özel FMC Sevgi Hemodiyaliz Merkezi 23.10.2014 - Antalya 1960 larda Ev Hemodiyalizi Kt/V ÖNCESĠ 20-40 saat/hafta merkezde hemodiyaliz : 24 hastanın 22 si ilaçsız

Detaylı

KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ

KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ KISIM 2 KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ BÖLÜM 2.1 BÖLÜM 2.2 Pratikte Kalp Yetersizliği: Kılavuzlar ve Klinik Kanıtlarla; Akut/Kronik KY de Teşhis, Tedavi, Ayırıcı Tanı, Korunma ve Tedavi Sorunları Prof. Dr. Rasim

Detaylı

KBY de ESA TEDAVİSİ. Prof Dr. Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı. Türk Nefroloji Derneği Nefroloji KIŞ OKULU 2011

KBY de ESA TEDAVİSİ. Prof Dr. Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı. Türk Nefroloji Derneği Nefroloji KIŞ OKULU 2011 KBY de ESA TEDAVİSİ Prof Dr. Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Türk Nefroloji Derneği Nefroloji KIŞ OKULU 2011 KRONĠK BÖBREK YETERSĠZLĠĞĠ VE ANEMĠ K/DOQI Clinical Practice Guidelines for Chronic

Detaylı

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY Ender Hur 1, Melih Özışık 2, Cihan Ural 2, Gürsel Yıldız 3, Kemal Magden 1, Sennur Budak Kose 4, Furuzan Köktürk 5, M. Çağatay

Detaylı

Sistemik Arter Hipertansiyonu

Sistemik Arter Hipertansiyonu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 43-56 Sistemik Arter Hipertansiyonu Dr. Bur çak Kı

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalarında ve Diyaliz Hastalarında 25 (OH) Vitamin D : öneminin yeniden anlaşılması

Kronik Böbrek Hastalarında ve Diyaliz Hastalarında 25 (OH) Vitamin D : öneminin yeniden anlaşılması Kronik Böbrek Hastalarında ve Diyaliz Hastalarında 25 (OH) Vitamin D : öneminin yeniden anlaşılması Prof. Dr. Hülya Taşkapan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Nefroloji rehberlerinde

Detaylı

Şişman Çocuklarda Kalp-Damar ve Böbrek Hastalığı Gelişimi ile Dolaşan Endotelyal Mikropartiküller

Şişman Çocuklarda Kalp-Damar ve Böbrek Hastalığı Gelişimi ile Dolaşan Endotelyal Mikropartiküller Şişman Çocuklarda Kalp-Damar ve Böbrek Hastalığı Gelişimi ile Dolaşan Endotelyal Mikropartiküller Zübeyde Gündüz, İsmail Dursun, Sebahat Tülpar, Funda Baştuğ, Ali Baykan, Ali Yıkılmaz, Hakan Poyrazoğlu,

Detaylı

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ TC ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ Dr. Müjde CİĞERLİ OCAK UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Ali KOCABAŞ ADANA2012 TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim

Detaylı

HEMODİYALİZ UYGULAMASINDA ANTİKOAGÜLASYON VE HEMODİYALİZ OLGULARINDA WARFARİN TEDAVİSİ

HEMODİYALİZ UYGULAMASINDA ANTİKOAGÜLASYON VE HEMODİYALİZ OLGULARINDA WARFARİN TEDAVİSİ HEMODİYALİZ UYGULAMASINDA ANTİKOAGÜLASYON VE HEMODİYALİZ OLGULARINDA WARFARİN TEDAVİSİ Dr. Serap Demir Afyon Kocatepe Üniversitesi İç Hastalıkları A.D./Nefroloji B.D. Böbrek yetmezliğinde hemostatik sorunlar

Detaylı