Akciğer Kanserinde Oligometastatik Hastalık Tedavisi. Dr Fazilet Öner Dinçbaş İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akciğer Kanserinde Oligometastatik Hastalık Tedavisi. Dr Fazilet Öner Dinçbaş İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD"

Transkript

1 Akciğer Kanserinde Oligometastatik Hastalık Tedavisi Dr Fazilet Öner Dinçbaş İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

2 Oligometastaz Sınırlı sayıda bölgede metastaz varlığı Yaygın metastaz ile metastazın hiç olmadığı grup arasındaki grup Lokal tedavilerle hastaların sağkalımı uzatılabilir Cerrahi, radyofrekans ve SRC/SBRT Hellman S, Weichselbaum RR. Oligometastases. J Clin Oncol 1995;13:8-10

3

4 Beyin Akciğer Sürrenal Spinal Kemik Akciğer kanserleri oligometastazlar

5 Beyin met-epidemiyoloji Akciğer %32 Meme %21 Melanom %48 GI %6 Renal %11

6 Sistemik tedavilerdeki başarıya bağlı olarak uzayan sağkalımlar beyin metastazı görülme sıklığını ve WBRT deki düşük dozlar nedeniyle progressive beyin metastaz sayısını arttırır

7 Beyin metastazlarında tedavi Kortikosteroid WBRT(standart) Cerrahi+WBRT(standart) Cerrahi+lokal RT(???) WBRT+radiosensitizer(araştırma) WBRT+KT(yüksek derecede kanıt yok) WBRT+SRS(standart) SRS (???) KT

8 Metastaz sayısı Lezyon veya lezyonların büyklüğü Lokalizasyon Nörolojik defisit Yaş/KPS Primer tümör/evresi Ekstra kanyal hastalık Hasta isteği

9 Prognostik faktörler

10 Prognostik derecelendirme

11

12 Tek beyin metlerinde cerrahi vs cerrahi+wbrt randomize çalışmaları

13 Randomize cerrahi+wbrt çalışmaları

14 Stereotaktik olarak tanımlanan hedef volümü, çevreleyen sağlam dokuyu koruyarak, ışınlamak

15 Stereotaktik radyocerrahi: Beyin veya spinal bölgede 1-5 fraksiyonda, konformal ışınlanmasıdır Stereotaktik radyoterapi: Beyin ve spinal kanal dışında vücudun başka yerlerinde tanımlanmış hedef volümün 1 veya 1den fazla (çoğunlukla fazla fraksiyonda, konformal ışınlanmasıdır(sbrt)

16 Radyobiyolojik Rasyonel Yüksek fraksiyon dozlarının tümör üzerinde sitotoksik etkisi daha fazla

17 Gama-Knife 1951 yılında Lars Leksell Lezyonun stereotaktik tanımlanması Çok sayıda küçük çapraz radyasyon hüzmesinin hedefte kesişmesi

18

19 Gama-Knife ilk endikasyonlar Trigeminal Nevralji (TREZ) Parkinson Hastalığı (subtalamik nükleus) Ağrı (medial talamus)

20 1990 ların başında Karolinska Enstitüsünde body frame icat ediliyor 3 amaç Konforlu hasta immobilizasyonu Solunuma bağlı organ hareketlerini minimizasyonu Stereotaktik lokalizasyonu sağlayacak fiducial box Blomgren H, Lax I, Näslund I, Svanström R. Stereotactic high dose fraction radiation therapy of extracranial tumors using an accelerator. Clinical experience of the first thirty-one patients. Acta Oncol. 1995;34(6):861-70

21 1988 Linak bazlı SBRT 1991 IGRT(CT bazlı) 1994 Cyberknife(Stanford) 2001 FDA onayı (intrakranyal SRS) 2004 FDA onayı (beden SBRT)

22

23

24

25 WBRT vs WBRT+SRS çalışmaları

26

27 RTOG 9508 Andrews ve ark. Faz III çalışması WBRT ve WBRT + SRC SRC eklenen hastalarda tek metastazı olanlarda sağkalım avantajı mevcut ( ay, p=0.03) Özellikle RPA Class I olanlarda (p<0.0001) SRC grubunda takip muayenesinde KPS eşit veya daha iyi (%43 - %27) Andrews DW, Scott CB, Sperduto PW, Flanders AE, Gaspar LE, Schell MC, et al. Whole brain radiation therapy with or without stereotactic radiosurgery boost for patients with one to three brain metastases: phase III results of the RTOG 9508 randomized trial. Lancet 2004;363:

28 Cerrahi Kitle etkisini hızlı çözer Doku tanısı CSF sıvı akışı düzelir RT nekroz riski yok SRS nüksü veya radyasyon nekrozunda SRS Beyine emniyetle uygulanır Kanama ve inf riski az Tümör ekilme riski yok Derin yerleşimli met Optik kiazma vb doz azaltılır Daha ekonomik

29 Cerrahi vs SRS Sağkalım avantajı yok (F. Lang AANS 2008,baskıda) Cerrahi >3cm tümör SRS <1cm tümörler Cerrahi soliter tümörlerde %11 yanlış tanıyı önlemek için (Patchell RA, N Engl J Med 1990:322;494) Cerrahi kitle etkisi yapan tümörler

30 Tek beyin met SRS doz araştırması 202 olgu,375 lezyon Lokal kontrol 24Gy %85 18Gy %49 15Gy %45 P<0.0005

31 Sofistike radyocerrahi üniteleri bir seferde daha fazla sayıda beyin metastazını etkin bir şekilde ışınlamamızı sağlar >4 metastazı da ışınlayabilir miyiz???

32 205 hasta 4-18 tümörlü (medyan =5) Medyan sağkalım = 8 ay RPA class I, II, ve III = 18, 9, ve 3 ay

33 WBRT hastalıktan daha mı kötü veya beyinde kontrol edilmemiş gizli hastalık mı daha kötü?? WBRT 1-4 met te sağkalım avantajı yok Tek SRS de intrakranyal nüks ve kurtarma tedavisi ihtiyacı daha çok Aoyama H, et al

34 Metastaz sayısı vs hacmi???

35

36 Tümör boyutu

37

38 Rekürren beyin metlerinde ne yapmalı???

39

40

41

42 SRS toksisite Hedef volüm büyüklüğü Uygulanması gerekli doz Çevre dokuların radyoduyarlılığı Daha önce radyasyon tedavisi hikayesi

43 SRS yan etkileri Akut(%1-2) Bulantı, kusma,afazi, motor nöropati Nöbet,kanamya bağlı inme Geç Radyasyon nekrozu (%2-3) Rt ye bağlı sekonder malignensi Nadir ölüm

44 Shaw E, Scott C, Souhami L, et al. Single dose radiosurgical treatment of recurrent previously irradiated primary brain tumors and brain metastases: final report of RTOG protocol Int J Radiat Oncol Biol Phys 2000;47:

45 WBRT de yaşam kalitesi ve nörokognitif fonksiyonlar erken dönemlerde istatistiksel daha kötü, uzun dönemde fark yok

46

47

48

49

50

51 ASTRO rehberine göre prognostik sınıflama

52 1-4 metastazlı hastalara SRC uygulanabilir RPA Class I (< 65Y, KPS 70, primer hastalığı kontrolde ve ekstrakraniyal hastalık yok) ve tek lezyonda sağkalım avantajı var Uygun hastalarda tüm RPA classlarında hayat kalitesini artırmak için SRC yapılabilir?? Multiple olsa da SRC uygulanabilir Cerrahi + SRC

53 Spinal SBRT Gerszten ve ark. 80 kemik metastazlı (akciğer kanserli) hastayı cyberknife ile tedavi etmişler % 93 hastada uzun dönem ağrı palyasyonu % 100 hastada radyografik lokal kontrol Gerszten PC, Burton SA, Ozhasoglu C, Welch WC. Radiosurgery for spinal metastases: clinical experience in 500 cases from a single institution. Spine (Phila Pa 1976) Jan 15;32(2):193-9

54 Güvenli hasta immobilizasyonu Doğru tümör takibi Solunuma bağlı organ harekeetlerini minimuma indirmek

55 Hasta fiksasyonu

56

57 Spinal metastaz Lokal kontrol % Ağrı kontrolü % Nörolojik def. iyileşme %

58

59 hasta (85 bölge) Yerleşim; 48 torakal, 22 lomber, 12 servikal, 3 sakral Medyan doz(gy) ; 24(10-40Gy) Medyan fraksiyon N; 3(1-5) Medyan V95(%); 96.5( ) 1 yıllık lokal kontrol %83,3 Grad 4 toksisite yok

60

61

62

63

64 Hedef volüm konturlama rehberleri Gen 7-9 ışın demeti,vmat OAR=Medulla spinalis+2mm PRV

65 Konvansiyonel RT sonrası rekürrenslerde medulla spinalis doz limitleri

66 UPMC çalışması Tüm vertebra vs parsiyel vertebra Tekrar tedavi oranı tüm v %11 vs parsiyel v %18.6 LK, semptomlarda düzelme tüm v daha iyi

67

68 LC Işınlanmamış %87 Postop %94 Reirradiasyon %96 Mikst %87 LK oranı karşılaştırılamıyor, değerlendirme kriterleri farklı Saghal IJROBP 2008

69

70

71 Spinal SRS den sonra nüks patterni Vertebral segment komşuluğunda nüks az Epidural başarısızlık daha fazla (saghal JNS Spine 2011) Toksisite Radyasyon myelopatisi Vertebra kırığı Radyasyon radikülopatisi Ağrıda şiddetlenme

72 Spinal SRS İncelikli teknik, deneyimli ekip QA Uzun takipler yok Tedavide yeri net değil EBRT den daha mı iyi??? RTOG-063 sonuçları

73 Surrenal metastazlarında SBRT

74 Arnaud A, Caiazzo R, Claude L, Zerrweck C, Carnaille B, Pattou F, Carrie C: Stereotactic Body radiotherapy vs surgery for treatment of isolated adrenal metastases: A matched pair analysis including 62 patients [abstract]. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011, 81(Suppl 2):s89.

75 GATA Radyasyon Onkolojisi A.D. SBRT ile tedavi edilmiş 17 sürrenal metastazının 4 ünde tam yanıt, 6 tanesinde parsiyel yanıt ve 4 ünde klinik progresyon göstermeyen stabil hastalık tespit edilmiştir K Oysul ve ark. izniyle

76 Akciğer Ca 1990 ların sonlarında, Indiana Üniv. İnop. Evre I NSCLC 37 hasta 800 cgy, +200 cgy max 2400 cgy 3-5 fraksiyonda % 87 toplam yanıt (%30 tam yanıt) 6/37 hasta lokal progresyon, hepsi <1800 cgy/fr Difilippo F, Papiez L, Moskvin V, Peplow D, DesRosiers C, Johnson J, Timmerman R, Randall M, Extracranial stereotactic radioablation: results of a phase I study in medically inoperable stage I non-small cell lung cancer. Chest Nov;124(5):

77 Akciğer metastazı , 1-3 metastazlı 13 olgu 7 inop., 6 cerrahi ret 3X13 Gy veya 3X17 Gy 9 hasta 1, 3 hasta 2, 1 hasta 3 lezyon Kim M-S, Yoo SY, Cho CK, Yoo HJ, Choi CW, Seo YS, Kang JK, Lee DH, Hwang DY, Moon SM, Kim MS, Kang HJ, Kim YH: Stereotactic Body Radiation Therapy Using Three Fractions for Isolated Lung Recurrence from Colorectal Cancer. Oncology 2009;76:

78 15-57 ay takip süresinde 3-yıllık sağkaım % 64.7 Lokal kontrol %52.7 PFS % 11.5 Başarısızlık bölgesi genellikle tedavi edilmeyen akciğer bölgeleri Ciddi bir komplikasyon rapor edilmemiş

79

80 SONUÇ Sınırlı sayıda bölgede metastaz varlığı Yaygın metastaz ile metastazın hiç olmadığı grup arasındaki grup Lokal tedavilerle hastaların sağkalımı uzatılabilir HASTA SEÇİMİ ÖNEMLİ!!! MERKEZ DENEYMİ ÖNEMLİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMA

81

82

83 Normal doku toleransı RTOG doz artırma çalışması, 156 beyin met./tekrarlayan beyin tüm. <20 mm 18 Gy mm 15 Gy >30 mm 12 Gy 3 Gy aralıklarla doz artırılmış Shaw E, Scott C, Souhami L, et al. Single dose radiosurgical treatment of recurrent previously irradiated primary brain tumors and brain metastases: final report of RTOG protocol Int J Radiat Oncol Biol Phys 2000;47: Shaw E, Scott C, Souhami L, et al. Single dose radiosurgical treatment of recurrent previously irradiated primary brain tumors and brain metastases: final report of RTOG protocol Int J Radiat Oncol Biol Phys 2000;47:

Baş-boyun tümörlerinde reirradyasyondaki güncel gelişmeler

Baş-boyun tümörlerinde reirradyasyondaki güncel gelişmeler Derleme: Baş-boyun tümörlerinde reirradyasyondaki güncel gelişmeler Güler Yavaş 1, Çağdaş Yavaş 2 1 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Konya 2 Konya Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Ak ci ğer Kan ser le rin de Rad yo te ra pi nin Ye ri

Ak ci ğer Kan ser le rin de Rad yo te ra pi nin Ye ri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Güncel Klinik Onkoloji Sempozyum Dizisi No: 37 Aralık 2003; s. 161-166 Ak ci ğer Kan ser le rin de Rad yo te ra pi nin Ye ri Doç. Dr. Fa zi

Detaylı

Spinal Tümörlerde SRC/SBRT. Ufuk ABACIOĞLU ufuk@abacioglu.com Neolife Tıp Merkezi

Spinal Tümörlerde SRC/SBRT. Ufuk ABACIOĞLU ufuk@abacioglu.com Neolife Tıp Merkezi Spinal Tümörlerde SRC/SBRT Ufuk ABACIOĞLU ufuk@abacioglu.com Neolife Tıp Merkezi Spinal SRC/SBRT Spinal metastazlar (Kemik-yumuşak doku) İntradural extramedullar Meningioma Schwannoma Neurofibroma İntramedullar

Detaylı

UROK 2012 Sözlü bildiri tartışma Dr. Süreyya Sarıhan - UÜTF, Radyasyon Onkolojisi AD

UROK 2012 Sözlü bildiri tartışma Dr. Süreyya Sarıhan - UÜTF, Radyasyon Onkolojisi AD UROK 2012 Sözlü bildiri tartışma Dr. Süreyya Sarıhan - UÜTF, Radyasyon Onkolojisi AD S29: Melis Gültekin- Hacettepe Ün- Klivus kordomalarında robotik SRS sonuçlarımız Yerleşim yeri üst-orta klivus, alt

Detaylı

Lokalize Erken Evre Prostat Kanserinde Tedavi IMRT dir Dr. Erkan Topkan

Lokalize Erken Evre Prostat Kanserinde Tedavi IMRT dir Dr. Erkan Topkan Lokalize Erken Evre Prostat Kanserinde Tedavi IMRT dir Dr. Erkan Topkan Başkent Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD Tedavinin Temel Amacı Low-risk prostat ca da (PC) sağ kalımın tedavisiz bile uzun olması

Detaylı

PROSTAT KANSERİNDE ADJUVAN RADYOTERAPİ ADJUVANT RADIOTHERAPHY IN PROSTATE CANCER

PROSTAT KANSERİNDE ADJUVAN RADYOTERAPİ ADJUVANT RADIOTHERAPHY IN PROSTATE CANCER DERLEME/Review: ÜROONKOLOJİ/Urooncology PROSTAT KANSERİNDE ADJUVAN RADYOTERAPİ ADJUVANT RADIOTHERAPHY IN PROSTATE CANCER Ufuk ABACIOĞLU*, Levent TÜRKERİ** * Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon

Detaylı

Prof. Dr. Mustafa Cengiz Hacettepe Üniversitesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa Cengiz Hacettepe Üniversitesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Mustafa Cengiz Hacettepe Üniversitesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Çıkar çatışmam yok Kongre desteğini saymazsanız mcengiz@hacettepe.edu.tr TLF: 312.305 2900 Sunum Planı Giriş YAR (IMRT)

Detaylı

TIPDERGİSİ ORTADOĞU ORTADOGU MEDICAL JOURNAL. 3 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi Aralık 2010, Cilt:2 Sayı:4 ISSN NO : 1309-3630

TIPDERGİSİ ORTADOĞU ORTADOGU MEDICAL JOURNAL. 3 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi Aralık 2010, Cilt:2 Sayı:4 ISSN NO : 1309-3630 ORTADOĞU TIPDERGİSİ ORTADOGU MEDICAL JOURNAL 3 Ayda Bir Yayınlanan Bilimsel Tıp Dergisi Aralık 2010, Cilt:2 Sayı:4 ISSN NO : 1309-3630 İçindekiler: 6 Orijinal Makale - 2 Derleme - 2 Vaka Sunumu İndeks:

Detaylı

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI 19. Ulusal Kanser Kongresi 20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI B L MSEL SEKRETERYA Prof. Dr. Nur Olgun Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çocuk Onkoloji Bilim Dalı Tel :

Detaylı

Leptomeningeal metastazı olan kanserli hastalar: Olgu sunumu

Leptomeningeal metastazı olan kanserli hastalar: Olgu sunumu Türk Onkoloji Dergisi 2011;26(3):129-133 doi: 10.5505/tjoncol.2011.402 OLGU SUNUMU CASE REPORT Leptomeningeal metastazı olan kanserli hastalar: Olgu sunumu Patients with leptomeningeal metastases: case

Detaylı

Stereotaktik Beden Radyoterapisi (SBRT) ve Doz Volüm Histogramları

Stereotaktik Beden Radyoterapisi (SBRT) ve Doz Volüm Histogramları Stereotaktik Beden Radyoterapisi (SBRT) ve Doz Volüm Histogramları Prof. Dr. Gökhan Özyiğit Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Radyoterapide Gelişmeler 1990 1994 1997

Detaylı

Hepatosellüler Karsinom Tedavisinde Girişimsel Radyolojik Yöntemler

Hepatosellüler Karsinom Tedavisinde Girişimsel Radyolojik Yöntemler Derleme Selçuk Tıp Derg 2015;31(1): 40-46 SELÇUK TIP DERGİSİ Hepatosellüler Karsinom Tedavisinde Girişimsel Radyolojik Yöntemler Interventional Radiological Methods in Treatment of Hepatocellular Carcinoma

Detaylı

cerrahisine adjuvan kemoterapi eklenmesi sonucu özellikle Evre III kolorektal kanser hastalarında

cerrahisine adjuvan kemoterapi eklenmesi sonucu özellikle Evre III kolorektal kanser hastalarında 22 Nüks KOLON KANSERİNde TEDAVİ Dr. Tuncay YILMAZLAR Dr. Ersin ÖZTÜRK Herhangi bir kanserin tedavisinde temel amaç hastanın yaşam kalitesini koruyarak kanseri tedavi etmek ve ileride tekrarlamasını engellemektir.

Detaylı

Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi

Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Ekber ŞAHİN*, Adem GÜNGÖR*, Akın KAYA** * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Akciğerin Metastatik Tümörleri

Akciğerin Metastatik Tümörleri Murat ÖZKAN*, Arif Osman TOKAT**, Şevket KAVUKÇU* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ** S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi, ANKARA Akciğerin metastatik

Detaylı

Omurga Metastazları. Cerrahi Endikasyon. Karar? Palyasyon. Spinal Metastazların Tedavisi 06.10.2014. Omurga Metastazlarında Tedavinin Amaçları

Omurga Metastazları. Cerrahi Endikasyon. Karar? Palyasyon. Spinal Metastazların Tedavisi 06.10.2014. Omurga Metastazlarında Tedavinin Amaçları Omurga Metastazları Metastatik Omurga Tümörlerinde Cerrahi Endikasyon Cerrahiden Beklentiler ve Riskler Dr. Cumhur KILINÇER Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı En sık görülen kemik

Detaylı

MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP. İstanbul Konsensusu 2006. Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz

MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP. İstanbul Konsensusu 2006. Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP İstanbul Konsensusu 2006 Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 2006

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ Dr. ASUMAN

Detaylı

RADYOTERAPİYE BAĞLI YAN ETKİLER PELVİS BÖLGESİ

RADYOTERAPİYE BAĞLI YAN ETKİLER PELVİS BÖLGESİ RADYOTERAPİYE BAĞLI YAN ETKİLER PELVİS BÖLGESİ Dr.Selvi Tabak DİNÇER Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pelvis bölgesinden köken alan kanserler tüm kanserlerin %18 ni oluşturur. Prostat kanseri Mesane

Detaylı

METASTATİK PROSTAT KANSERİNDE HORMONOTERAPİ 9.Üroonkoloji Kongresi. Prof. Dr. Semih Ayan

METASTATİK PROSTAT KANSERİNDE HORMONOTERAPİ 9.Üroonkoloji Kongresi. Prof. Dr. Semih Ayan METASTATİK PROSTAT KANSERİNDE HORMONOTERAPİ 9.Üroonkoloji Kongresi Prof. Dr. Semih Ayan LHRH LH ACTH testis testosteron DHEA Adrenal DHT- prostat İlk Çalışmalar Hugins ve Hodges (1941):orşiektomi ve östrojen,

Detaylı

İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisinde kemoterapinin son yıllarda gelişim ve etkinliğinin değerlendirilmesine kısa bir bakış

İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisinde kemoterapinin son yıllarda gelişim ve etkinliğinin değerlendirilmesine kısa bir bakış Türk Onkoloji Dergisi 2010;25(2):77-85 Derleme / Review İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisinde kemoterapinin son yıllarda gelişim ve etkinliğinin değerlendirilmesine kısa bir bakış A

Detaylı

Mesane kanseri Batı dünyasındaki erkeklerde; prostat, TUR-M sonrası tek doz intravezikal tedavi: Kime ve hangi ilaçla? DERLEME

Mesane kanseri Batı dünyasındaki erkeklerde; prostat, TUR-M sonrası tek doz intravezikal tedavi: Kime ve hangi ilaçla? DERLEME TUR-M sonrası tek doz intravezikal tedavi: Kime ve hangi ilaçla? Dr. Hayrettin Şahin Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Muğla DERLEME ABSTRACT Bladder cancer represents the fourth

Detaylı

ITMIG Standart Tanım ve Kuralları nın Kurumsal Kitlerine Giriş

ITMIG Standart Tanım ve Kuralları nın Kurumsal Kitlerine Giriş ITMIG Standart Tanım ve Kuralları nın Kurumsal Kitlerine Giriş Timik maligniteler, farklı kliniklerden veri havuzu oluşturmayı zorunlu kılacak kadar görece olarak nadir görülürler. Bunun sonucunda terimlerin

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 28. GRUP RADYASYON ONKOLOJİSİ SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

Lokal ileri evre prostat kanserinde güncel tedavi yaklaşımları: ürolog yaklaşımı

Lokal ileri evre prostat kanserinde güncel tedavi yaklaşımları: ürolog yaklaşımı DERLEME / REVIEW güncel tedavi yaklaşımları: ürolog yaklaşımı Current surgical approaches in local invasive prostate cancer: urologist approach Dr. Zafer Kozacıoğlu, Dr. Bülent Günlüsoy İzmir Bozyaka Eğitim

Detaylı

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DOÇ. DR. MUSTAFA ÜNSAL UTERUS SARKOMLARI 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların

Detaylı

SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ ÜROONKOLOJİ/Urooncology ÜROGENİTAL SİSTEM SARKOMLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ RETROSPECTIVE ANALYSIS OF SARCOMAS OF THE UROGENITAL SYSTEM Engin KANDIRALI*, Öner ŞANLI**, Fikret ERDEMİR***, Faruk ÖZCAN**,

Detaylı

PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir?

PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir? PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir? Recep SAVAŞ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Özel Sağlık Hastanesi, İzmir PET/ BT; Pozitron Emisyon Tomografi ve Bilgisayarlı Tomografi cihazlarının

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Adana

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Adana 109 ÜROLOJİDE SİNTİGRAFİ KULLANIMI I THE USE OF SCINTIGRAPHY IN UROLOGY Ürolojik Malignitelerde F-18 Florodeoksiglikoz Pozitron Emisyon Tomografisi F-18 Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography

Detaylı