MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN"

Transkript

1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN YAPISI ve İŞLEVLERİ Dr. Sinan Canan

2 Sinir Sistemi Neye Yarar? Sindirim Sistemi Sindirim Solunum Sistemi Solunum Boşaltım Sistemi Boşaltım Dolaşım Sistemii Dolaşım Endokrin Sistem Salgı SİNİR SİSTEMİ???

3 Sinir Sistemi Neye Yarar? Sindirim Sistemi Sindirim Solunum Sistemi Solunum Boşaltım Sistemi Boşaltım Dolaşım Sistemii Dolaşım Endokrin Sistem Salgı SİNİR SİSTEMİ UYUM

4 Sinir Sistemi - Tarihçe René édescartes

5 Sinir Sisteminin Organizasyonu Merkezi Sinir Sistemi (MSS) Periferik ik Sinir i Sistemi i (PSS)

6 Sinir Sisteminin Organizasyonu

7 Merkezi Sinir Sistemi (M.S.S.) BEYİN (Cerebrum) OMURİLİK (Medulla spinalis)

8 Omurilik - Refleks merkezi - Otonom hareket devreleri - Beyin-PSS arası iletişim

9 Omurga ve Omurilik

10 Omurga ve Omurilik

11 Omurga ve Omurilik OMURİLİK Servikal (Boyun) Torasik (Göğüs) 31 ÇİFT SPİNAL SİNİR 8 çift 12 çift Lumbar (Bel) 5 çift Sakral (Bel altı) 5 çift Coccyx (Koksiks; Kuyruk sokumu) 1 çift

12 Omurga ve Omurilik

13 Omurga ve Omurilik

14 Gri Madde (Hücre gövdeleri) Ön kökler (motor çıkış) Arka kökler (duyu girişi) Ak Madde (sinir lifleri-miyelin)

15 Motor nöron gövdesi ile sinaps Ön kökler (motor çıkış) Arka kökler (duyu girişi)

16 Beyin Sapı Orta Beyin (midbrain) Göz hareketleri, görme işitme it sistemlerinin i i ara istasyonları Pons (köprü) Solunum, beyincik-beyin arası iletişim Medulla (soğan) Soluma, kan basıncı, yutma, kusma vb merkezleri

17 Beyincik (Cerebellum) Cerebellum - İstemli hareketlerin koordinasyonu-planlanması- gerçekleştirilmesi; duruşun (postürün) korunması, kafa ve göz hareketlerinin koordinasyonu

18 Talamus ve Hipotalamus Hipotalamus Talamus -Talamus: Duyuların ve motor sinyallerin ara durağı -Hipotalamus: Vücut sıcaklığı besin alımı su dengesi -Hipotalamus: Vücut sıcaklığı, besin alımı, su dengesi merkezleri; üst endokrin kontrol merkezi!

19 Corpus Callosum Corpus Callosum -Beyin yarımküreleri arasında iletişimi sağlayan sinir hücresi uzantıları demeti

20 Limbik Sistem Gyrus Cinguli Forniks Limbik Sistem Amigdala Mamillar cisim Hippokampus

21 Bazal Ganglionlar Globus pallidus Bazal ganglionlar Kaudat nukleus Putamen Striatum

22 Beyin Ventrikülleri

23 Beyin Ventrikülleri

24 Beyin Zarları

25 Beyin Zarları

26

27 Merkezi Sinir Sistemi

28 Beyin Sapı Vejetatif işlevlerin kontrolü

29 Beyin Sapı Retiküler Formasyon ve R.A.S.

30 Beyin Sapı Retiküler Formasyon ve R.A.S. Retiküler aktive edici sistem (RAS) Retiküler formasyon dan on dan kaynaklanır. Bilinçliliği düzenler Düzenleyici maddeler (nöromodülatörler) salgılar Nöromodülatör sistemler Noradrenerjik Norepinefrin (NE) Serotonerjik Serotonin (5HT) Dopaminerjik Dopamin (DOPA) Kolinerjik Asetilkolin (ACh)

31 Beyin Sapı Retiküler Formasyon ve R.A.S.

32 Beyincik (cerebellum)

33 Ara Beyin (Diensefalon) Homeostatik kontrol merkezleri Talamus ara durak ve duyusal integrasyon Hipotalamus Açlık, stres Susuzluk: Vücut ozmolaritesi Savaş/kaç yolakları Öfke ve korku Sirkadian ritimler Endokrin sistemin koordinasyonu

34 Ara Beyin (Diensefalon) -Hipotalamus Oksitosin, i su tutulması Kan P ; idrar kesesi kasılması Nöroendokrin kontrol ADH Kan P ; pupilla dilatasyonu, titreme GIS uyarımı Doyma, Nöroendokrin kontrol Beslenme refleksleri

35 Ara Beyin (Diensefalon) Hipotalamus/Hipofiz p

36 Diensefalon: Hipofiz ve Pineal (epifiz) (p bez Hipofizin trofik ve diğer hormonları Epifiz bezi (pineal) Melatonin Uykunun düzenlenmesi e es

37 Beyin (cerebrum) Gri ve beyaz madde alanları l Yüksek beyin işlevleriş Yarıküreler (hemisferler) Korpus kallozum- ara bağlantı Beyin lateralizasyonu Sol beyin lisan Sağğ beyin özel yetenekler

38 Beyin (cerebrum) Bazal Ganglionlar Klaustrum Korpus striatum Nuk. akkumbens Putamen Nuk. kaudatus Substantia nigra

39 Bazal Gangliyonların hasarı: Hipo- ve hiperkinetik bileşenler Hiperkinetik: ik Kore, atetozis, ballizm, tremor-parkinson hastalığı Hipokinetik: Akinezi, bradikinezi

40 Bazal Gangliyonların hastalıkları: Parkinson hastalığı Huntington hastalığı ğ Subtalamik çekirdek hasarları

41 Beyin (cerebrum): Limbik Sistem Bazal ganglionlar l hareketin kontrolü Limbik sistem Singulat girus hisler ve davranış Hippokampus öğrenmevehafıza Amigdala hisler ve hafıza

42 Beyin (cerebrum): Limbik Sistem

43 Beyin (cerebrum): Limbik Sistem-Amigdala

44 Beyin (cerebrum): Limbik Sistem-Amigdala Görme korteksi Talamus Korku yanıtı

45 Beyin (cerebrum): Limbik Sistem

46 Limbik Sistem Bozuklukları Cluver-Bucy Cu ucy sendromu Bellek bozuklukları Yön bulma sorunları Anksiyete bozuklukları Depresyon? Panik atak? Fobiler Epilepsi

47 Beyin kabuğu ğ (korteks): Algılama: İşitme, görme, koku, kaslar ve iç organlardan gelen duyular Akıl yürütme, veri entegrasyonu İstemli davranışların yönlendirilmesi

48 Beyin korteksinin lobları ve birleştirme ş işlevleri ş Fo Frontal tal(önkafa) istemli hareketler, davranışlar, a algılama Parietal (yankafa) Duyusal algılama Oksipital (artkafa) Görme Temporal (şakak) koku, işitme ve tat duyuları

49 Beyin Korteksi- Broadman Alanları

50 Beyin kabuğu ğ (korteks):

51 Beyin kabuğu ğ (korteks):

52 Beyin kabuğu ğ (korteks):

53 Beyin kabuğu ğ (korteks): Phineas Gage

54 Beyin Kabuğu- ğ Motor ve Duyu Alanları

55 Beyin Korteksi- Motor ve Duyu Alanları

56 Beyin Korteksi- Motor ve Duyu Alanları

57 Beyin Korteksi- Asosiyasyon y Alanları Prefrontal Limbik Anterior Posterior parietal (stereognozi) Parieto-oksipito-temporal

58 Lateralizasyon İşlevsel beyin haritası

59 Beyin Yarımküreleri / Lateralizasyon Sağ Beyin Sol Beyin Sentez Analiz Bütüncül düşünmeş İndirgemeci g düşünmeş Duygular Matematik Sanatsal faaliyetler l Planlamal Anlamlandırma Anlama

60 Sirkadian ritimlerin ve uykunun kontrolü Hipotalamustaki suprakiazmatik çekirdekler Geri bildirim döngüsü: genler ve düzenleyici proteinler Ritmik olayların düzenlenmesi Uyku: REM ve derin uyku

61 Sirkadian ritimler ve uykunun kontrolü Elektroensefalogram (EEG) ve uyku döngüsü

62 Hisler ve motivasyon: Karmaşık ş yollar Hipotalamus, limbik sistem ve korteks k işbirliği Hisler: Zevk, cinsel uyarılma, kızgınlık vekorku; sınırlı bilinç kontrolü engel olmak zor!!!" Motivasyon: itekleyici güç", uyanıklığı artırır; amaca yönelik davranış koordinasyonu Ruh durumları; Uzun dönem duygusal stres Depresyon, SSRI

63 Hisler ve motivasyon: Karmaşık ş yollar

64 Öğrenme ğ ve Hafızanın Karmaşık ş Yolları Öğrenme bilgi kazanımı Asosiyatif (ilişkilendirmeli) Non-asosiyatif (ilişkilendirmeli olmayan) (sensitizasyon-habituasyon) Hafıza depolama ve hatırlama Hippokampus ve hafıza izleri Kısa dönem bellek ve çalışan hafıza Uzun dönem hafıza Refleks tabanlı: kas belleği"

65 En Karmaşık ş Yolaklar: Lisan ve Kişilik ş Lisan karmaşık bilgilerin değiş-tokuşu Wernike alanı Broca alanı Kişilik Kalıtsal bileşenler Deneyimler Öğrenme Bellek Algılar

66 En Karmaşık ş Yolaklar: Lisan ve Kişilik ş

67 Beyin patolojileri Kafa travmaları Şizofreni f i (Schizo-phrenia) h i Epilepsi p Depresyon Alzheimer hastalığı ğ

68 Bitti? Sorular? r

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK SĠNĠR SĠSTEMĠ 720S00030

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK SĠNĠR SĠSTEMĠ 720S00030 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK SĠNĠR SĠSTEMĠ 720S00030 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

OTONOM SİNİR SİSTEMİ. Dr. Sinan CANAN sinancanan@gmail.com

OTONOM SİNİR SİSTEMİ. Dr. Sinan CANAN sinancanan@gmail.com OTONOM SİNİR SİSTEMİ Dr. Sinan CANAN sinancanan@gmail.com Otonom Sinir Sistemi: Homeostatik Dengeleme Kontrol ettiği bileşenler: Düz kas ve kalp kası Bezler ve yağ doku Zıt çalışan dallar Parasempatik

Detaylı

2 ÖN SÖZ Yanıt Vermeyen Kaslar 25. İçindekiler. bölüm. bölüm. Kaynakları Nörobilim 1. Sistemindeki Hücrelerin Yapısı ve İşlevi 24

2 ÖN SÖZ Yanıt Vermeyen Kaslar 25. İçindekiler. bölüm. bölüm. Kaynakları Nörobilim 1. Sistemindeki Hücrelerin Yapısı ve İşlevi 24 BÖLÜM 6: Görme vii Ön Söz xv 1 Davranış Kaynakları Nörobilim 1 ÖN SÖZ Rene e Gelen İlham 2 İnsan Bilincinin Anlaşılması: Fizyolojik Yaklaşım 3 Ayrık Beyin 3 Davranış Nörobilminin Doğası 6 Araştırma Amaçları

Detaylı

Dr. Yavuz YÜCEL Nöroloji A.D.

Dr. Yavuz YÜCEL Nöroloji A.D. Dr. Yavuz YÜCEL Nöroloji A.D. 1 Amaç Serebral korteksin temel yapısı ve fonksiyonel lokalizasyonunu tanımlamak. Klinik semptom ve belirtilerde esas teşkil eden hemisferik lokalizasyonları öğrenmek, nörolojik

Detaylı

PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ

PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ Sinir sistemi; hareket etme, konuşma ve vücudumuzdaki milyonlarca hücrenin koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayan iç haberleşme yoludur. Bu nedenle, sinir sistemi

Detaylı

İNFRATENTORİYAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME

İNFRATENTORİYAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği Başhekim: Doç. Dr. Medaim Yanık Klinik Şefi: Doç. Dr. Dursun Kırbaş İNFRATENTORİYAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME

Detaylı

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 2 Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 2 Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER Tıp Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 2 Ders Programı BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ Yrd. Doç. Dr. Onur BAYAZIT DÖNEM II KOORDİNATÖR YARDIMCISI Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Oksipital Loblar ve Görme. Dr. Timuçin Oral

Oksipital Loblar ve Görme. Dr. Timuçin Oral Oksipital Loblar ve Görme Dr. Timuçin Oral İTİCÜ 16 Aralık 2008 1 frontal lob santral (rolandik) sulkus pariyetal lob oksipital lob temporal lob silviyan (lateral) sulkus Limbik Lob Frontal Lob Parietal

Detaylı

DEPRESYON HASTALARINDA ELEKTROFİZYOLOJİK PARAMETRELER: MAJÖR DEPRESYON HASTALARINDA UYARILMIŞ POTANSİYEL ( AERPs- P300 ) DEĞİŞİKLİKLERİ.

DEPRESYON HASTALARINDA ELEKTROFİZYOLOJİK PARAMETRELER: MAJÖR DEPRESYON HASTALARINDA UYARILMIŞ POTANSİYEL ( AERPs- P300 ) DEĞİŞİKLİKLERİ. TC. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY ROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİM: ROF. DR. MUSA TOSUN KLİNİK ŞEFİ: DR. LATİF R. ALKAN DERESYON HASTALARINDA ELEKTROFİZYOLOJİK

Detaylı

Ekstrapiramidal Sistem ve İstemsiz Hareketler. Dr.Eşref AKIL. Nöroloji AD

Ekstrapiramidal Sistem ve İstemsiz Hareketler. Dr.Eşref AKIL. Nöroloji AD Ekstrapiramidal Sistem ve İstemsiz Hareketler Dr.Eşref AKIL Nöroloji AD Hareketin düzenlenmesindeki üç suprasegmental sistem: Piramidal sistem Ekstrapiramidal sistem Serebellar sistem Bunlara ek olarak

Detaylı

STRES ve ANKSİYETE. Prof. Dr. Neşe KOCABAŞOĞLU Cerrahpaşa Tıp Fak. Psikiyatri ABD

STRES ve ANKSİYETE. Prof. Dr. Neşe KOCABAŞOĞLU Cerrahpaşa Tıp Fak. Psikiyatri ABD STRES ve ANKSİYETE Prof. Dr. Neşe KOCABAŞOĞLU Cerrahpaşa Tıp Fak. Psikiyatri ABD Anksiyete tanımlanması zor bir korku ve endişe duygusudur. Bu duyguya vücutla ilgili birtakım duyumlar eşlik edebilir. Göğüste

Detaylı

HAREKET SİSTEMİ. Yrd. Doç.Dr. Ertuğrul UZAR. Aktif hareket: Kişinin iradesi dahilinde ve kendi katkısı ile olandır. İstemli hareket.

HAREKET SİSTEMİ. Yrd. Doç.Dr. Ertuğrul UZAR. Aktif hareket: Kişinin iradesi dahilinde ve kendi katkısı ile olandır. İstemli hareket. HAREKET SİSTEMİ Yrd. Doç.Dr. Ertuğrul UZAR Aktif hareket: Kişinin iradesi dahilinde ve kendi katkısı ile olandır. İstemli hareket İstemsiz hareket Pasif hareket: Kişinin başkasının yardımıyla yaptığı hareketlerdir.

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ - İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DERS PROGRAMI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRLER KURULU Koordinatörler Kurulu Ünvanı Adı

Detaylı

UZUN SÜRELİ BELLEK VE ÖĞRENME Long-Term Memory and Learning

UZUN SÜRELİ BELLEK VE ÖĞRENME Long-Term Memory and Learning Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 2, Sonbahar Autumn 2008,251-262 UZUN SÜRELİ BELLEK VE ÖĞRENME Long-Term Memory and Learning Ali Osman ENGİN Yrd.

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Psikoloji Anabilim Dalı, Psikoloji Yüksek Lisans Programı MULTİPL SKLEROZ (MS) VE HİDROSEFALİ HASTALARININ BİLİŞSEL PROFİLLERİNİN BELLEK, DİKKAT,

Detaylı

ANA AKIMA BİR ALTERNATİF: NÖROİKTİSAT

ANA AKIMA BİR ALTERNATİF: NÖROİKTİSAT Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:10 Sayı:19 Bahar 2011 s.157-176 ANA AKIMA BİR ALTERNATİF: NÖROİKTİSAT Oya KENT 1 ÖZET İktisat yazınında bireylerin karar alma davranışları neoklasik

Detaylı

İNFERTİL KADINLARDA CİNSEL FONKSİYONLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

İNFERTİL KADINLARDA CİNSEL FONKSİYONLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI İNFERTİL KADINLARDA CİNSEL FONKSİYONLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLER Dr. Dinara TASHBULATOVA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. Atilla ARIDOĞAN

Detaylı

NOS inhibitörlerinin belirtilen durumlarda etkili olduğunun bulunması, NSAĐĐ a karşı gelişen analjezik toleransın halen yeteri derecede

NOS inhibitörlerinin belirtilen durumlarda etkili olduğunun bulunması, NSAĐĐ a karşı gelişen analjezik toleransın halen yeteri derecede GĐRĐŞ VE AMAÇ Günümüzde kullanılan ağrı kesici ilaçlar arasında opioid ilaçlar, güçlü etkinliklerine karşın, istenmeyen etkilerinin fazlalığı ve etkilerine tolerans gelişmesi nedeniyle etkin bir şekilde

Detaylı

PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI. Prof. Dr. Hülya APAYDIN Prof. Dr. Sibel ÖZEKMEKÇİ

PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI. Prof. Dr. Hülya APAYDIN Prof. Dr. Sibel ÖZEKMEKÇİ PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI Prof. Dr. Hülya APAYDIN Prof. Dr. Sibel ÖZEKMEKÇİ Uzm. Fizyoterapist Semra OĞUZ Uzm. Fizyoterapist İsmail ZİLELİ Gözden Geçirilmiş 5. Baskı İstanbul

Detaylı

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 147 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:147-152 DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

Detaylı

TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ

TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ DR. Ali AKBEN Nörolojik Hastalıklarda TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ DR. ALİ AKBEN 1 957 yılında Kahramanmaraş ta doğan Ali Akben; ilk, orta ve lise tahsilini burada tamamladı. İstanbul Üniversitesi

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ 2. SINIF DERS PROGRAMI

2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ 2. SINIF DERS PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ 2. SINIF DERS PROGRAMI 1 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF 1. ve 2. YARIYIL DERS PROGRAMI 10 EYLÜL 2012

Detaylı

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2012-TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 25 KASIM 2012 PAZAR T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.:

Detaylı

PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI Ö N S Ö Z

PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI Ö N S Ö Z Ö N S Ö Z PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI Prof. Dr. HÜLYA APAYDIN Prof. Dr. SİBEL ÖZEKMEKÇİ Uz. Fizyoterapist SEMRA OĞUZ Uz. Fizyoterapist İSMAİL ZİLELİ İSTANBUL 2008 Parkinson hastalığı,

Detaylı

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan ALZHEİMER TİPİ DEMANS HASTALARINA BAKIM VERENLERDE TÜKENMİŞLİK VE ANKSİYETE UZMANLIK

Detaylı

Ayrıca bu toplantının gerçekleşmesinde bize iki yıldır sponsörlük yapan Abdi İbrahim firmasına katkılarından dolayı teşekkür ederim.

Ayrıca bu toplantının gerçekleşmesinde bize iki yıldır sponsörlük yapan Abdi İbrahim firmasına katkılarından dolayı teşekkür ederim. Değerli Öğrencilerimiz; İstanbul Üniversitesi Sinirbilim Kulübü olarak, 2. Sinirbilim Günü, 21 Mart 2015 tarihinde İstanbul Tıp Fakültesi 14 Mart amfisinde düzenleyeceğiz. Sinirbilim Günü nün en önemli

Detaylı

Dürtüselliğin Nöroanatomik ve Nörokimyasal Temelleri Neuroanatomical and Neurochemical Basis of Impulsivity

Dürtüselliğin Nöroanatomik ve Nörokimyasal Temelleri Neuroanatomical and Neurochemical Basis of Impulsivity PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY 2010;2(2):254 280 2010, eissn:1309 0674 pissn:1309 0658 Dürtüselliğin Nöroanatomik ve Nörokimyasal Temelleri Neuroanatomical and Neurochemical

Detaylı

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(4):401-428 doi: 10.5455/cap.20140425062934

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(4):401-428 doi: 10.5455/cap.20140425062934 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(4):401-428 doi: 10.5455/cap.20140425062934 Deri Yolma Bozukluğu Skin Picking Disorder Pınar Çetinay Aydın, Leyla Gülseren Özet Deri

Detaylı

DOĞUM KORKUSUNUN DERECESİNE GÖRE GEBELERİN ÖZ-YETERLİLİK ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI. Merve LAZOĞLU. Ebelik Anabilim Dalı

DOĞUM KORKUSUNUN DERECESİNE GÖRE GEBELERİN ÖZ-YETERLİLİK ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI. Merve LAZOĞLU. Ebelik Anabilim Dalı DOĞUM KORKUSUNUN DERECESİNE GÖRE GEBELERİN ÖZ-YETERLİLİK ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI Merve LAZOĞLU Ebelik Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Serap EJDER APAY Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C. ATATÜRK

Detaylı