Övgü dolu bir makalenin yazılması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Övgü dolu bir makalenin yazılması"

Transkript

1 Klinik Kimyanın Bilimsel Yazı Yazma Kılavuzu Övgü dolu bir makalenin yazılması Pamela A. Derish 1,* and Thomas M. Annesley 2 1 Department of Surgery, University of California, San Francisco, San Francisco, CA; 2 Department of Pathology, University of Michigan Health System, Ann Arbor, MI. * Yazarın iletişim bilgileri: Department of Surgery, University of California, San Francisco, 1600 Divisidero St., Room C-322, San Francisco, CA Thomson Reuters (ISI) Web of Knowledge hizmeti, yaklaşık 7400 bilimsel derginin verilerini listelemektedir. Düzenli olarak kaç dergi okursunuz? Kaç konuyu takip edebiliyorsunuz? Eğer bu sorulardan birine cevabınız çift haneli bir rakama ulaşıyorsa, çoğu bilim adamının önündesiniz demektir. Her yıl yayınlanan makale sayısı o kadar fazladır ki, hiç kimse bilimin hızına yetişemez. Eğer mevcut çalışma alanınız dışındaki bir konu hakkında temel bilgiler toplamak istiyorsanız, o disiplinin mevcut durumu hakkında sizi bilgilendirecek özet dokümanlardan faydalanmalısınız. Bu bir derleme makalesinin mükemmel rolüdür. Bilimsel derleme makaleleri, belirli bir konu hakkındaki mevcut bilgilerin kritik analizidir. Araştırma makalelerinin aksine derleme makaleleri yeni veriler sunmazlar. Amaçları, bilinen bilgileri değerlendirmek ve perspektif içine almaktır. Uzmanlaşmış bir kitle için dar bir açıdan tanımlanan konular hakkında yazılmış olan araştırma makalelerinin aksine derleme makaleleri, genellikle daha genel bir kitle için daha geniş kapsamlı konuları incelemektedirler. Mesela, ekstraselüler matriks hakkındaki bir derleme, konu hakkında daha çok bilgiye sahip araştırma uzmanları ve patologlardan ziyade okuyucularının cerrah olduğu bir dergide yayınlanabilir. Veya ilgili yan dal alanlarındaki gelişmeleri takip etmesi gereken uzmanlar tarafından okunabilir. Ancak birçok derleme dar konular hakkında yazılmaktadır. Örneğin, kitle spektrometrisi prensipleri hakkındaki bir derleme oldukça genel olabilir. Oysa ki, klinik laboratuarda kitle spektrometrisi hakkındaki bir derleme daha spesifik olacaktır ve kitle spektrometrisinde iyonizasyon etkisi hakkındaki bir derleme çok daha spesifik olacaktır. 3 temel derleme makalesi türü vardır. Bu makalede detaylı bir şekilde tartıştığımız, en yaygın olan tür, yazarın bir konu hakkında zaten bilinen bir bilgiyi değerlendirdiği ve sentez ettiği geleneksel anlatımsal veya "bilimsel" derlemedir. Birçok anlatımsal derlemelerin problemi, belirsiz olmaları ve hatta tartışılan bilgilerin toplanması, seçilmesi ve yorumlanması konusunda eksantrik olmalarıdır. Genellikle sadece seçilen bir çalışma grubu dikkate alınır ( nitelikli seçim ) ve seçme işlemi oldukça taraflı olabilir. Klinik derleme makaleleri genelde klinisyenler tarafından karar vermelerine yardımcı olacak rehber olarak kullanıldıkları için, birçok dergi ikinci bir türü, yani sistematik derleme makalelerini yayınlamaktadır. Bu derlemeler, net bir şekilde tanımlanan klinik soruyla ilgili mevcut en iyi kanıtların kısa ve öz bir özetini sunmak amacıyla, ilişkili tüm çalışmaları belirlemek, kritik olarak değerlendirmek ve sentez etmek için kullanılan açık ve kesin metotlardır (1-3). Sistematik bir derleme için dizayn ve metotları tanımlayan bir derleme protokolü (çalışma ve deneylerin nasıl

2 tanımlanacağını ve dahil etme ve hariç bırakma kriterlerini içeren) derlemeye başlamadan önce yazılır. İlgili tüm çalışmaların ve deneylerin (en azından mümkün olabildiğince çok) belirlenip yapılan herhangi bir analize dahil edildiklerini görmek için sistematik bir plan oluşturulur. Sistematik bir derleme, dahil edilen çalışmalardan alınan sonuçların istatiksel sentezini içermek zorunda değildir. Mesela yazar, belirlenen çalışmaların dizaynlarının çalışmaların birleştirilmesine imkan vermeyecek kadar farklılık gösterdiklerini veya her çalışmanın mevcut bulgularının, sonuçlarının değerlendirilmesi açısından farklılık göstermelerinden dolayı birleştirilemeyeceğini görebilir. Böyle durumlarda değerlendirmeci sadece, yüksek nitelikteki bir bilimsel derlemede olduğu gibi, kümülatif derlemeden çıkarılabilecek bilgilerin bir sebebe dayanan, fakat istatiksel olmayan bir değerlendirmesini rapor edebilir. Üçüncü derleme makalesi türü, bağımsız çalışmalardan alınan kantitatif verileri birleştirmek için belirli bir metodolojik ve istatiksel teknik kullanan sistematik bir derleme olan metaanalizdir. Sistematik bir derlemeyi veya metaanalizi yapmak ve yazmak için oluşturulmuş standartlar vardır (4,5). Dergi disiplini bazı açılardan, farklı çalışmalardaki araştırma ve sonuçların eleştirisel olarak değerlendirilmesi gereken bir noktaya gelebilir. Bu değerlendirmeyi yapması gereken kişi çalışmayı kapsamlı değerlendirebilecek, iyiyi ve kötüyü birbirinden ayırabilecek, çalışmanın içerdiği fikirleri ve sonuçları sentezleyebilecek ve alana veya konuya genel bir bakış açısı kazandırabilecek yeterlilikte olmalıdır. Dergi editörleri bunu fark ettiklerinde genellikle bilimsel derleme makalelerini tercih ederler. Değerlendirme yapacak kişi genelde alanda iyi tanınan ve saygı duyulan bir bilim adamıdır. Yaşça büyük bir devlet adamı olması gerekmemektedir. Konu, disiplin ve koşullara bağlı olarak dergi editörleri, gelecek vaat eden daha genç bir araştırmacıyı derleme için davet edebilirler. Genç araştırmacının daveti değerli bir kariyer fırsatı olarak göreceğini, mevcut literatürde daha güncel bilgilere sahip olacağını ve daha yeni fikirlerle alana katkısının olacağını düşünürler. Bir bilim adamı bazen, alanı hakkındaki bir derleme makalesinin zamanının geçtiği sonucuna varabilir. Eğer siz de durumun böyle olduğunu düşünüyorsanız, alanınızda sıklıkla derleme makalesi yayınlayan derginin yazarlara bilgiler bölümünü kontrol etmeniz ve aksi belirtilmemişse, bir derleme yazısı teklifi için editöre bir mektup yazmanız iyi bir fikir olabilir. Bu şekilde yazılan bir mektup neden derlemeye ihtiyaç duyulduğunu ve neden sizin bu makaleyi yazmak istediğinizi açıklayacaktır. İyi Bir Anlatımsal Derleme Makalesi Yazmak İçin İpuçları İyi tasarlanmış derleme makaleleri sıklıkla spesifik bir soruyu cevaplamaktadır. Mesela, ekstraselüler matriks hakkında neler biliyoruz (ya da bilmiyoruz)? Veya: Sonuçla ilişkili analitik performans hedefleri nasıl oluşturulurlar? Veya: Kütle spektrometrisi ile ilişkili güçlükler nelerdir? Derlemenin hem konusu hem de amacı başlangıçtan itibaren anlaşılır olmalıdır ve derlemenin amacı tanımlanırken hedeflenen kitle göz önünde tutulmalıdır. İnceleyeceğiniz belirli konuya uygun bir plan veya taslak hazırlayınız. Bu şekilde yapmanız, derlemenin kapsamını tanımlamanıza, mantıklı bir düzende bölümleri planlamanıza ve konuyu ele alırken eksik ve gereksiz bilgilerden kaçınmanıza yardımcı olur. Daha sonra, derlemenin yapısını ve organizasyonunu okuyucu için anlaşılır hale getirmek için alt başlıklar kullanılmalıdır.

3 Yayınlanmış çalışmalardan alınan tüm verileri ve sonuçları değerlendiriniz, mevcut olan düşüncenin içeriğiyle ilgili kanıtları sentez ediniz, sonuçlar çıkarınız ve bunları desteklemek için eleştirisel tartışma yöntemi kullanınız. Birçok anlatımsal derleme makalesi, genişletilmiş bir bibliyografik veri tabanı araştırma versiyonundan biraz daha fazla bilgi vererek sadece yazarların isimleri ve sonuçlarından bahseder. İyi bir derlemenin ipuçları şunları kapsamaktadır: (a) önemli bir konu ile ilgili literatürün kapsamlı bir şekilde incelenmesi ve eleştirisel olarak değerlendirilmesi; (b) derlemeye dahil olacak makalelerin seçilmeleri ve çıkarılmaları için kriterleriniz; (c) alandaki diğer araştırmacıların yarattıkları fikirleri senteziniz ve (d) araştırmanın statüsü ve bulguları hakkındaki, kanıtların üstünlüğüne dayalı disiplinli bilimsel görüşünüz ve alandaki bilgileri geliştirmek açısından araştırmanın yönü. Derlemenin Yapısı Bir derleme araştırma makalesi olmamasına rağmen, iyi bir araştırma makalesi oluşturmanıza yardım eden aynı kavramlar derlemeler için de uygundur. Başlık konuyu açıkça tanımlamalı ve konunun hangi açıdan ele alındığını vurgulamalıdır. Mesela, Tiroid Hastalığı başlığı çok geneldir, ama Subklinik Tiroid Hastalığının Tanısındaki Zorluklar veya Tiroid Hormonlarının Ölçülmesindeki Zorluklar şeklindeki başlıklar derlemenin spesifik olan içeriğini daha iyi tanımlayacaktır. Özet bölümü tek başına anlamlı olmalıdır ve en azından konu veya soruyu ve derleme gereksinimini, derlemede içerilen konuları ve derleme sonunda konu veya alan hakkında ulaşılan sonuçları kapsamalıdır. İçerik ve format açısından özetin gerektirdiği koşullar, derlemenin türüne ve dergiye göre farklılık gösterir. Bu nedenle, seçilen derginin kurallarına bakmak önemlidir. Bazı dergiler yapılandırılmamış özetleri tercih ederler. Fakat bazı dergiler de bazı öğeleri içeren yapılandırılmış özetler isterler. Mesela, Clinical Chemistry dergisi Genel Bilgi, İçerik ve Özet bölümlerini içeren yapılandırılmış bir özet istemektedir. Klinik derleme makaleleri için AMA Teknik Kılavuzu şu bölümleri belirlemiştir: İçerik, Kanıt Edinimi, bulgular ve Sonuçlar (6). Giriş bölümü, distoni için derin beyin stimülasyonu (DBS) hakkındaki bir derlemeden alınan örnekte de gösterildiği gibi, derlemenin amacını, ilgili alan veya konuda derlemeye ihtiyaç duyulmasının nedenini ve çalışmada kapsanacak konuları belirtmelidir (7): Ancak, distonide DBS yöntemi ile elde edilen yayınlanmış bulguların az sayıda olduğu ve bu ilk raporlardan çok dikkatli bir şekilde sonuç çıkarmak gerektiği bildirilmelidir. Bununla birlikte tek vaka raporlarından veya küçük vaka serilerinden ümit verici bulgular elde edilmektedir ve DBS nin seçilmiş olan vakalarda çok yararlı olabileceği düşüncesi devamlı olarak gelişmektedir Bu derlemede literatürde rapor edilen sonuçları tartışmaktayız. Ayrıca sonuçların değerlendirilmesi ile ilgili bazı önemli konulara da değinilmektedir. Anlatımsal bir derleme ya da sistematik bir derleme, hangisini yaparsanız yapın, konunuz hakkında en son yapılan betimsel derlemeden bu yana yazılmış tüm raporlar için, literatür araştırmanızın kapsamını ve kullandığınız metotları tanımlayınız. Tanımlamanızda araştırma için kullanılan anahtar kelimelere, araştırılan makalelerin dil(ler)ine, araştırmanın sınırlarına (örn. Kapsadığı yıllar), referans kaynaklarına (örn. bilgisayar destekli veri tabanı, önceki makale veri tabanları, hükümet raporları) ve yapılan manüel araştırmalara (örn. teknik

4 raporlar ve tezler) yer veriniz. Parkinson hastalığında palidotomi sonrası morbidite ve mortalite hakkındaki bir derlemeden (8) alınan aşağıdaki örnek oldukça tipiktir: Palidotomi anahtar kelimesini kullanarak, Ocak 1992 ile Aralık 2000 tarihleri arasında İngilizce dilinde rapor edilen makaleleri araştırmak için MEDLINE elektronik veri tabanını kullandık. İlgili makalelerin referans listeleri sonraki çalışmalar için tarandı. Çalışmalardan alıntı yapmak için dahil edilme ve dışlama kriterlerini ve bu kriterlerin nasıl oluşturulduklarını, aynı örnekte gösterildiği gibi, (8) tanımlayınız: Çalışmaları şu kriterlere göre seçtik: 1) Parkinson hastalığı hakkındaki klinik verilerin rapor edilmesi (radyolojik prosedürler veya teknik notlar olmaksızın), 2) orijinal verilerin rapor edilmesi (derlemeler veya editör notları değil), 3) morbidite ve mortalitenin net tanımı ve 4) seçilmemiş olan ardışık vakaların rapor edilmesi ( vaka raporları değil). Aynı verilere sahip çalışmalardan, en büyük popülasyona sahip olanını tercih ettik. Çift yayınlama durumunda, çalışma sadece bir defa kullanılmaktadır. Şimdi derlemenin en önemli bölümünü sunmak için hazırsınız. Bu bölüm derleme yazımının bir bölümü olarak toplanan bilgiler veya ana bulgulardan ve bilgileri bir araya getiren ve ilgili alanın durumu hakkında sonuç çıkarmaya yardımcı olan yorum veya tartışmadan oluşmaktadır. Bu bölüm bazen Sonuçlar ve Tartışma veya Sonuçlar ve Yorum diye adlandırılır. Fakat genelde anlatılacak konuyu belirten bir ana başlıkla başlar ( mesela, proteaz inhibitörlerinin etki şekilleri). Ana başlığı uygun alt başlıkları olan alt bölümler izler. Mesela örnekteki ana başlığı, spesifik proteaz inhibitörleri veya sınıflarını inceleyen ve en son yapılan betimsel derlemeden bu yana kadar ki bilgileri kategorize eden alt bölümler izleyebilir. Konuların tartışıldığı sıralamayı belirterek, derlemenizin organizasyon prensibinin anlaşılır olduğundan emin olunuz (örneğin, kronolojik sıralama, genelden özele doğru sıralama veya en sıktan en nadire doğru sıralama). Dahil edilen şekiller ve tablolar da, araştırma makalelerinde olduğu gibi aynı standartları karşılamalıdır. Konuyla ilgili sorunları, konu hakkındaki mevcut bilgileri, değinilmeyen problemleri ve görüş birliği veya uyuşmazlık olan alanları değerlendiriniz. Her çalışma için, şu bilgileri eleştirisel olarak değerlendiriniz: a) anahtar sonuçlar; b) eğer varsa, sınırlamalar ve/veya eksiklikler; c) hipotezi değerlendirmek için metotların etkili olup olmadıkları; d) sonuçların bu metotlarla elde edilip edilemeyecekleri ve doğrulanıp doğrulanmayacağı; e) elde edilen bulguların ve sonuçların yorumunun güvenilir olup olmadığı ve f) çalışmanın incelenen alan veya konuya oransal katkısı. Özel olarak dikkat çeken, önemli katkıları olan çalışmalara ve en önemli bulguları elde eden çalışmalara gereken değeri veren çalışmaları özetleyiniz ve eleştiriniz. En önemlisi, aşağıdaki örnekte de gösterildiği gibi 3 (9), bulunan fikirleri sentezleyiniz ve şekillendiriniz: Devam eden 30 yıllık araştırmalara rağmen, HIV enfeksiyonunun neden olduğu CD4 T-hücre kaybı mekanizması halen tartışılmaktadır. İstenilen hedefin, aktive edilmiş CD4T hücresinin HIV-aracılı yıkımı kesinlikle HIV patojenezin merkezidir, ancak enfekte olmayan birçok hücrenin neden öldüğünü veya konağın kaybedilen hücreleri neden yenilemediğini açıklamamaktadır. 21,22 ilk defa 1990 larda ileri sürüldüğü gibi günümüzde araştırmacılar HIV

5 enfeksiyonunun proinflamatuar yapısının hastalığın patojenezi için önemli olduğunu bilmektedirler. Mevcut zorlukların veya gelecekteki olasılıkların tartışılması, yazarın sübjektifliğine ve fikirlerini açıklamasına imkan sağlayan tek yoldur. Ayrıca, Clinical Chemistry dergisinde yayınlanan 2 derlemeden alınan aşağıdaki örneklerde de olduğu gibi, uygun görüldüğü takdirde incelenen çalışmanın bilimsel, ekonomik ve sosyal etkisini de göz önünde tutabilirsiniz. İlk örnek referans 10 dandır: Sıvı kromatografisi- tandem kütle spektrometrisi (LC-MS/MS) yaygın olarak, 17OHP, androstenedion ve testosteron analizi için altın standart metot olarak düşünülmektedir. LC- MS/MS, immunoassay ile kıyaslandığında daha yüksek analitik duyarlılık ve özgüllük sunmaktadır, fakat problemsiz değildir. Özellikle laboratuarlar arasında metotların harmonizasyonu çok azdır, bu da bölgeye özel referans aralıkları gerektirmektedir (31). Plazma reninde olduğu gibi, gözlemlenen değişikliklerin fizyolojik değişimi yansıttığını ve metottaki farklılıklardan kaynaklanmadığından emin olmak için zamanla aynı metot ve laboratuarın kullanılması önemlidir. Ayrıca LC-MS/MS nin oldukça spesifik olmasına rağmen, interferanssız olmadığının farkında olmak da önemlidir. İyon oranlarının kullanımı muhtemel interferansları saptamak için etkili bir yöntemdir (31). MS metotları laboratuarlarda yaygınlaşmaktadırlar ve gelecekte birçok kuruluşun LC-MS/MS ye dayalı steroid analizine geçmeleri beklenebilir. CAH hastalarını izlerken bulguların doğru yorumlanmasını sağlamak için klinik kimyagerlerin, metotlarda değişiklikler meydana geldiğinde klinisyenleri bilgilendirmeleri son derece önemlidir. Bu örnek referans 11 den alınmıştır: Ancak maliyet etkinliği analizinin sonuçları, ekokardiyogramlarınkiyle kıyaslandığında, görüntülenen popülasyondaki HF prevalansının yanı sıra CNH testinin nispi maliyetine son derece bağlıdır. Ne yazık ki bu faktörler bölümler, ülkeler ve sağlık bakımı sistemleri arasında önemli ölçüde değişebilir. Bu nedenle her laboratuar /klinik bölümün kendi ekonomik çerçevesinde maliyet etkinliğini analiz etmesi gerekmektedir. Ayrıca, mali etkinlik analizi HF saptamak için CNH testinin duyarlılığına da bağlıdır. Eğer daha spesifik testler kullanılırsa maliyet etkinliği gelişecektir: bu şekilde yalancı pozitif bulgulara sahip bireylerin sayısı ve sonuç olarak da gereksiz ilave araştırmaların sayısı azalacaktır. Derlemenizi, okuyucuya tüm bunların anlamını veya geleceğin neler göstereceğini hissettiren kısa bir sonuç paragrafı veya sonuç bölümü ile bitiriniz. Aşağıda bununla ilgili 2 örnek vardır. İlk örnek referans 12 dendir: MS ye dayalı ölçüm ELİSA ların yerini alacak mı? Clinical Chemistry dergisinde son zamanlarda yayınlanan bir rapora göre uzmanlar, klinikte ELİSA testlerinin yerine MS ye dayalı metotların geçmeyeceği, fakat özellikle nitelikli ELİSA ların olmadığı veya izoformlar ya da posttranslasyonel modifikasyonlar gerektiren belli proteinlerin ölçümünde immünoassey ile uyum içerisinde kullanılacakları konusunda hemfikirdirler (65). Şu an MS ye dayalı metotların LOQ larında, önceki güçlendirme, deplesyon ve kesitleme işlemleriyle ilişkilendirilmeden, biyobelirteç çalışmalarının gerektirdiği aralıklarda güvenilir ölçüm eksikliği vardır. Fakat bu metotların da sınırlamaları vardır. Kitle doğruluğu ve kitle analizatörlerinin

6 kendilerini çözümleme gücündeki gelişmelerin yanı sıra, otomatikleştirilmiş numune hazırlama, temizleme ve online kesitleme konusundaki gelişmelerin biyobelirteçler konusundaki sıkıntıları gidermesi muhtemel görünmektedir. Aşağıdaki sonuç referans 13 tendir: Yeni inme (stroke) biyobelirteçlerini değerlendirecek gelecekteki çalışmalar, bunların inmenin tanısı, yönetimi ve risk tahminine olan özgün klinik katkılarına değinen soruları cevaplamalıdırlar: hasta inme geçirdi mi? İnme iskemik etiyoloji mi yoksa hemorajik etiyoloji kaynaklı mı? Semptomlar ilave yoğun araştırmayı mı yoksa trombolitik tedaviyi mi düşündürüyor?hasta inme veya kardiyovasküler olayların yenilenmesi riski altında mı? Modern inme tanısı halen klinik değerlendirmeye dayanmaktadır ve inme biyobelirteçlerinin keşfi için yapılacak translasyon araştırması çalışmalarının hasta sonuçlarını ve bakım kalitesini büyük ölçüde geliştirme olasılığı bulunmaktadır. Son düşünceler İyi yazılmış bir araştırma makalesi, önemli soruları cevaplayarak bir hikayeyi anlatır: Konu neden önemli? Hangi bilgi eksiklikleri veya uyuşmazlıklar mevcut? Çalışmayı nasıl yaptım? Neler buldum? Sonuçlar ne anlama geliyor? Bu bulgulardan hangi sonuçları çıkarabilirim? Hangi önerilerde bulunabilirim? Bir derleme makalesi, araştırma makalesinden farklı bir amaca sahip olduğu halde, iyi yazılmış bir derleme makalesi aynı zamanda benzer soruları cevaplayarak bir hikayeyi anlatır: konuyu incelemek neden önemli? Konunun hangi spesifik yönünün tekrar ele alınması gerekiyor? Literatür taramasını nasıl yaptım? Literatür ne gösteriyordu ve bu ne anlama geliyor? Derlememden nasıl bir sonuç çıkarabilirim? Hangi önerilerde bulunabilirim? Bir derleme makalesi yazarken bu soruları aklınızda tutarsanız, alan için değerli olan bir ürün elde edebilirsiniz. Bildirimler Bu makalenin bazı kısımları yazarlardan birisi (P.A. Derish) ile birlikte Stephen Ordway, Kıdemli Editor, Gladstone Institutes, ve Susan Eastwood, Emeritus Editör, Kaliforniya Üniversitesi Nörolojik Cerrahi Bölümü, San Francisco, tarafından hazırlanan eğitici materyallere dayanmaktadır Dipnotlar 3 Örneklerdeki referans numaralarının, mevcut makaledeki gerçek referanslardan herhangi biriyle ilişkisi yoktur. Bildirimler Yazar Katkıları: Tüm yazarlar bu makalenin bilimsel içeriğine katkıda bulunduklarını ve şu üç gereksinimi yerine getirdiklerini ifade eder: (a) kavram ve tasarıma, verilerin toplanmasına veya analiz edilmesi ve yorumlanmasına anlamlı katkı; (b) makalenin bilimsel içerik açısından hazırlanması ve gözden geçirilmesi; ve (c) yayımlanma için nihai onay. Yazarların Olası Çıkar Çatışması Beyanları: Makalenin gönderilmesi aşamasında tüm yazarlar Olası Çıkar Çatışması Beyan Formu nu doldurmuştur. Olası çıkar çatışmaları: İstihdam veya Yöneticilik: T. M. Annesley, AACC. Danışmanlık: Bildirilmemiştir. Hissedarlık: Bildirilmemiştir.

7 Onursal Ücretler: Bildirilmemiştir. Araştırma Desteği: Bildirilmemiştir. Uzman Tanıklığı: Bildirilmemiştir. Sponsorun Rolü: Maddi destek sağlayan kurumlar çalışmanın tasarımı, katılımcıların seçimi, verilerin gözden geçirilmesi ve yorumlanması veya makalenin hazırlanması veya onaylanması aşamalarında herhangi bir etkide bulunmamıştır. Basım için geliş zamanı 20 Aralık Basım için kabül zamanı 28 Aralık 2010 Referanslar 1. Mulrow CD. The medical review article: state of the science. Ann Intern Med 1987;106: Mulrow CD. Rationale for systematic reviews. In: I Chalmers, DG Altman eds. Systematic reviews. London: BMJ; p Mulrow CD, Cook DJ, Davidoff F. Systematic reviews: critical links in the great chain of evidence [Editorial]. Ann Intern Med 1997;126: Moher D, Cook DJ, Eastwood S, Olkin I, Rennie D, Stroup DF, for the QUOROM group. Improving the quality of reports of meta-analysis of randomized controlled trials: the QUOROM statement. Lancet 1999;354: Liberati A, Altman DG, Tetzlaff J, Mulrow C, Gøtzsche PC, Ioannidis JP, et al. The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: explanation and elaboration. Ann Intern Med 2009;151:W Iverson C, Christiansen S, Fontanarosa PB, Glass RM, Gregoline B, Lurie SJ, et al. AMA manual of style: a guide for authors and editors. 10th ed. New York: Oxford University Press; See p Vercueil L, Krack P, Pollak P. Results of deep brain stimulation for dystonia: a critical reappraisal. Mov Disord 2002;17(Suppl 3):S See p S de Bie RM, de Haan RJ, Schuurman PR, Esselink RA, Bosch DA, Speelamn JD. Morbidity and mortality following pallidotomy in Parkinson's disease: a systematic review. Neurology 2002;58: See p Volberding PA, Deeks SG. Antiretroviral therapy and management of HIV infection. Lancet 2010;376: See p Dauber A, Kellogg M, Majzoub JA. Monitoring of therapy in congenital adrenal hyperplasia. Clin Chem 2010;56: See p Clerico A, Emdin M. Diagnostic accuracy and prognostic relevance of the measurement of cardiac natriuretic peptides: a review. Clin Chem 2004;50: See p Makawita S, Diamandis EP. The bottleneck in the cancer biomarker pipeline and protein quantification through mass spectrometry based approaches: current strategies for candidate verification. Clin Chem 2010;56: See p Saenger A, Christenson RH. Stroke biomarkers: progress and challenges for diagnosis, prognosis, differentiation, and treatment. Clin Chem 2010;56: See p 30 1.

Başlık Her Şeyi Anlatır

Başlık Her Şeyi Anlatır Klinik Kimyanın Bilimsel Yazı Yazma Kılavuzu Başlık Her Şeyi Anlatır 1 Thomas M. Annesley University of Michigan Health Center, Ann Arbor, MI. 1 İletişim bilgileri: University Hospital, Room 2G332, 1500

Detaylı

EN İYİ ŞEKLİ ORTAYA KOYUNUZ: ÇİZGİ GRAFİKLERİ VE SAÇILIM DİYAGRAMLARI

EN İYİ ŞEKLİ ORTAYA KOYUNUZ: ÇİZGİ GRAFİKLERİ VE SAÇILIM DİYAGRAMLARI Klinik Kimyanın Bilimsel Yazı Yazma Kılavuzu EN İYİ ŞEKLİ ORTAYA KOYUNUZ: ÇİZGİ GRAFİKLERİ VE SAÇILIM DİYAGRAMLARI Thomas M. Annesley* Michigan Üniversitesi Sağlık Sistemi, Ann Arbor, MI. Yazarın iletişim

Detaylı

Olgu Sunumu Nasıl Yazılır?

Olgu Sunumu Nasıl Yazılır? Olgu Sunumu Nasıl Yazılır? Dr. Nuh Zafer Cantürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Olgu Sunumu Yazmanın Evreleri Olguyu bulmak Olgu ile ilgili bilgiyi toplamak Literatürü

Detaylı

TANI VE TEDAVİ REHBERLERİNİ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ II ÖLÇEĞİ

TANI VE TEDAVİ REHBERLERİNİ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ II ÖLÇEĞİ TANI VE TEDAVİ REHBERLERİNİ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ II ÖLÇEĞİ AGREE İleri Adımlar Konsorsiyumu Mayıs 2009 AGREE II ÖLÇEĞİ TÜRKÇE VERSİYONU KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TELİF HAKKI VE ÇOĞALTIM Bu

Detaylı

CONSORT 2010 Raporu: Randomize Paralel Grup Çalışmalarının Raporlanmasında Güncellenmiş Kılavuzlar

CONSORT 2010 Raporu: Randomize Paralel Grup Çalışmalarının Raporlanmasında Güncellenmiş Kılavuzlar SPECIAL COMMUNICATION / ÖZEL RAPOR 2013 CONSORT 2010 Raporu: Randomize Paralel Grup Çalışmalarının Raporlanmasında Güncellenmiş Kılavuzlar The CONSORT Statement: Revised Recommendations for Improving the

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Bursa.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Bursa. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 30 (2) 107-112, 2004 DERLEME Meta-analizi Semra AKGÖZ, İlker ERCAN, İsmet KAN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Bursa. ÖZET Günümüzde

Detaylı

Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gerekli Standartlar: Biyomedikal Yayınların Yazımı ve Değerlendirilmesi*

Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gerekli Standartlar: Biyomedikal Yayınların Yazımı ve Değerlendirilmesi* Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gerekli Standartlar: Biyomedikal Yayınların Yazımı ve Değerlendirilmesi* Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

Evidence Based Medicine. Kanıta Dayalı Tıp KDT / EBM. Elif Yılmaz 1, Meltem Çöl 2

Evidence Based Medicine. Kanıta Dayalı Tıp KDT / EBM. Elif Yılmaz 1, Meltem Çöl 2 Evidence Based Medicine Kanıta Dayalı Tıp KDT / EBM Elif Yılmaz 1, Meltem Çöl 2 1 Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir?

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? CEO / CFO Serisi Eylül 2009 Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? İçindekiler Önsöz 1 1. Giriş 2 -İş planı nedir? -Bir iş planı hangi amaca hizmet eder? -Okuyucular ne görmek ister?

Detaylı

Öğrenme Sonuçlarının Yazılması ve Kullanılması

Öğrenme Sonuçlarının Yazılması ve Kullanılması Öğrenme Sonuçlarının Yazılması ve Kullanılması Declan Kennedy, Áine Hyland, Norma Ryan Bolonya sürecinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de niteliklerin ve nitelik yapılarının geleneksel tanımlarını

Detaylı

IUPHAR tarafından yayımlanan Klinik Farmakoloji Raporunun Türkçe çevirisi üzerine

IUPHAR tarafından yayımlanan Klinik Farmakoloji Raporunun Türkçe çevirisi üzerine IUPHAR tarafından yayımlanan Klinik Farmakoloji Raporunun Türkçe çevirisi üzerine Türk Farmakoloji Derneği-Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu nun (KFÇG) değerli üyeleri ve klinik farmakolojiye ilgi duyan

Detaylı

Kontraseptif Yöntem Kullanımı İçin Tıbbi Uygunluk Kriterleri

Kontraseptif Yöntem Kullanımı İçin Tıbbi Uygunluk Kriterleri T.C. Sağlık Bakanlığı Kontraseptif Yöntem Kullanımı İçin Tıbbi Uygunluk Kriterleri Dördüncü Baskı, 2009 AİLE PLANLAMASI İÇİN BİR DSÖ TEMEL KAYNAĞI T.C. Sağlık Bakanlığı Kontraseptif Yöntem Kullanımı İçin

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ KÜÇÜK İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ İNDEKS 1. BİLGİ YÖNETİMİ 1.1 GİRİŞ 1.2 BİLGİ NEDİR? 1.2.1 VERİ 1.2.2 BİLGİ 1.2.3 BİLGİ BİRİKİMİ 1.3 BİLGİ BİRİKİMİ VE İŞLETME 1.3.1 BİLGİ BİR VARLIKTIR 1.3.2 HANGİ BİLGİYE

Detaylı

Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı

Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı Editör ve Yazar 3.Eğitim Semineri 6 Nisan 2015 Akdeniz Üniversitesi Sunucu: Uğurcan Özkan uozkan@ebsco.com +90 532 698 21 93 EBSCO Information Services Sr.Training Specialist

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU DİYARBAKIR- 2013 ÖNSÖZ Tez Yazım Kılavuzu nun amacı; Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca, Dicle Üniversitesi

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

İSKİ 504 - Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Teknikleri

İSKİ 504 - Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Teknikleri TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SAĞLIK KURUMLARI BİLİM DALI İSKİ 504 - Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Teknikleri

Detaylı

ESOMAR: 2001 TÜAD Tercüme Tarihi: 15.05.2014 Sayfa - 0 - / 40 Araştırmalarda Nasıl Görevlendirme Yapılacak

ESOMAR: 2001 TÜAD Tercüme Tarihi: 15.05.2014 Sayfa - 0 - / 40 Araştırmalarda Nasıl Görevlendirme Yapılacak ESOMAR DÜNYA ARAŞTIRMA KILAVUZ& KODLARI ARAŞTIRMALARDA NASIL GÖREVLENDİRME YAPILACAK ESOMAR: 2001 TÜAD Tercüme Tarihi: 15.05.2014 Sayfa - 0 - / 40 Tüm ESOMAR dünya araştırma kodları ve kılavuzlar, son

Detaylı

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 AİPP - Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) Destek Projesi Seçkin Hekimoğlu Hibe Planı Danışmanı Tel: (312) 430 26

Detaylı

Tez Yönetimi ve Makale Yazımı Teknikleri 28.04.2012 Hilton Oteli-İzmir. Tanışma, Öğrenme Hedefleri ve Beklentilerin Saptanması Bilimsel Yöntem Nedir?

Tez Yönetimi ve Makale Yazımı Teknikleri 28.04.2012 Hilton Oteli-İzmir. Tanışma, Öğrenme Hedefleri ve Beklentilerin Saptanması Bilimsel Yöntem Nedir? Saat 10:00-10:45 Tez Yönetimi ve Makale Yazımı Teknikleri 28.04.2012 Hilton Oteli-İzmir Konu Tanışma, Öğrenme Hedefleri ve Beklentilerin Saptanması Bilimsel Yöntem Nedir? 10:45-11:00 Kahve Molası 11:00-11:45

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi İnşaat Yönetimi Eğitim Semineri Serisi Harbiye BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA Hazırlayan : Dr. Murat KURUOĞLU İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Anabilim Dalı

Detaylı

BİLGİ YÖNETİMİNDE BİLGİYİ ANLAMAK

BİLGİ YÖNETİMİNDE BİLGİYİ ANLAMAK 130 BİLGİ YÖNETİMİNDE BİLGİYİ ANLAMAK ÖZ Ufuk DURNA * Yavuz DEMİREL ** Bu çalışmada; veri-enformasyon-bilgi arasındaki ayrım ele alınarak, bilgi yönetiminde bilgi ve bilgi türlerinin gerçek anlamları üzerinde

Detaylı

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ EYLÜL 2009 ÖNSÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Seminer, Tez Önerisi, Dönem Projesi ve Tez Yazım Kılavuzu, Sosyal Bilimler

Detaylı

Tip 2 Diyabet için Global Rehber

Tip 2 Diyabet için Global Rehber ULUSLARARASI DİYABET FEDERASYONU, 2005 Klinik Rehber için Geçici İşbirliği Grubu Tip 2 Diyabet için Global Rehber Çeviri Editör Komitesi Prof. Dr. M. Temel YILMAZ Doç. Dr. Dyt. Emel ÖZER Doç. Dr. Z. Şehnaz

Detaylı

Performans İncelemelerinde Örneklemeden Yararlanılması. Çeviri

Performans İncelemelerinde Örneklemeden Yararlanılması. Çeviri Performans İncelemelerinde Örneklemeden Yararlanılması Çeviri Performans incelemelerinde Örneklemeden Yararlanılması Çeviri Cumhuriyetin 75'inci Yıldönümü Dizisi: 16 Özgün Adı: Use of Sampling- Value for

Detaylı

Modül 3: Diğer Ofis Araçları

Modül 3: Diğer Ofis Araçları Modül 3: Diğer Ofis Araçları E-YAŞAM FİZİKSEL ENGELLİ İNSANLAR İÇİN E-ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır

Detaylı

EDİTÖR OLMAK* Yeşim GÖKÇE KUTSAL

EDİTÖR OLMAK* Yeşim GÖKÇE KUTSAL EDİTÖR OLMAK* Yeşim GÖKÇE KUTSAL SAĞLIK BİLİMLERİNDE SÜRELİ YAYINCILIK - 2011 Başkalarının bilgisi ile bilgin olsak bile, ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz. Montaigne Giriş Evrensel bilimin paylaşılmasını

Detaylı

DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ

DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ Kapsam, Uygulama, Deneyimler ve Öneriler : Mobil Arabağlantı Ücretlerinin Düzenlenmesine İlişkin Ardıl DEA Çalışması Müberra GÜNGÖR Gökhan EVREN Sektörel Araştırma ve Stratejiler

Detaylı

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması *

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(5) 2013-2035 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.5.2311

Detaylı