Övgü dolu bir makalenin yazılması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Övgü dolu bir makalenin yazılması"

Transkript

1 Klinik Kimyanın Bilimsel Yazı Yazma Kılavuzu Övgü dolu bir makalenin yazılması Pamela A. Derish 1,* and Thomas M. Annesley 2 1 Department of Surgery, University of California, San Francisco, San Francisco, CA; 2 Department of Pathology, University of Michigan Health System, Ann Arbor, MI. * Yazarın iletişim bilgileri: Department of Surgery, University of California, San Francisco, 1600 Divisidero St., Room C-322, San Francisco, CA Thomson Reuters (ISI) Web of Knowledge hizmeti, yaklaşık 7400 bilimsel derginin verilerini listelemektedir. Düzenli olarak kaç dergi okursunuz? Kaç konuyu takip edebiliyorsunuz? Eğer bu sorulardan birine cevabınız çift haneli bir rakama ulaşıyorsa, çoğu bilim adamının önündesiniz demektir. Her yıl yayınlanan makale sayısı o kadar fazladır ki, hiç kimse bilimin hızına yetişemez. Eğer mevcut çalışma alanınız dışındaki bir konu hakkında temel bilgiler toplamak istiyorsanız, o disiplinin mevcut durumu hakkında sizi bilgilendirecek özet dokümanlardan faydalanmalısınız. Bu bir derleme makalesinin mükemmel rolüdür. Bilimsel derleme makaleleri, belirli bir konu hakkındaki mevcut bilgilerin kritik analizidir. Araştırma makalelerinin aksine derleme makaleleri yeni veriler sunmazlar. Amaçları, bilinen bilgileri değerlendirmek ve perspektif içine almaktır. Uzmanlaşmış bir kitle için dar bir açıdan tanımlanan konular hakkında yazılmış olan araştırma makalelerinin aksine derleme makaleleri, genellikle daha genel bir kitle için daha geniş kapsamlı konuları incelemektedirler. Mesela, ekstraselüler matriks hakkındaki bir derleme, konu hakkında daha çok bilgiye sahip araştırma uzmanları ve patologlardan ziyade okuyucularının cerrah olduğu bir dergide yayınlanabilir. Veya ilgili yan dal alanlarındaki gelişmeleri takip etmesi gereken uzmanlar tarafından okunabilir. Ancak birçok derleme dar konular hakkında yazılmaktadır. Örneğin, kitle spektrometrisi prensipleri hakkındaki bir derleme oldukça genel olabilir. Oysa ki, klinik laboratuarda kitle spektrometrisi hakkındaki bir derleme daha spesifik olacaktır ve kitle spektrometrisinde iyonizasyon etkisi hakkındaki bir derleme çok daha spesifik olacaktır. 3 temel derleme makalesi türü vardır. Bu makalede detaylı bir şekilde tartıştığımız, en yaygın olan tür, yazarın bir konu hakkında zaten bilinen bir bilgiyi değerlendirdiği ve sentez ettiği geleneksel anlatımsal veya "bilimsel" derlemedir. Birçok anlatımsal derlemelerin problemi, belirsiz olmaları ve hatta tartışılan bilgilerin toplanması, seçilmesi ve yorumlanması konusunda eksantrik olmalarıdır. Genellikle sadece seçilen bir çalışma grubu dikkate alınır ( nitelikli seçim ) ve seçme işlemi oldukça taraflı olabilir. Klinik derleme makaleleri genelde klinisyenler tarafından karar vermelerine yardımcı olacak rehber olarak kullanıldıkları için, birçok dergi ikinci bir türü, yani sistematik derleme makalelerini yayınlamaktadır. Bu derlemeler, net bir şekilde tanımlanan klinik soruyla ilgili mevcut en iyi kanıtların kısa ve öz bir özetini sunmak amacıyla, ilişkili tüm çalışmaları belirlemek, kritik olarak değerlendirmek ve sentez etmek için kullanılan açık ve kesin metotlardır (1-3). Sistematik bir derleme için dizayn ve metotları tanımlayan bir derleme protokolü (çalışma ve deneylerin nasıl

2 tanımlanacağını ve dahil etme ve hariç bırakma kriterlerini içeren) derlemeye başlamadan önce yazılır. İlgili tüm çalışmaların ve deneylerin (en azından mümkün olabildiğince çok) belirlenip yapılan herhangi bir analize dahil edildiklerini görmek için sistematik bir plan oluşturulur. Sistematik bir derleme, dahil edilen çalışmalardan alınan sonuçların istatiksel sentezini içermek zorunda değildir. Mesela yazar, belirlenen çalışmaların dizaynlarının çalışmaların birleştirilmesine imkan vermeyecek kadar farklılık gösterdiklerini veya her çalışmanın mevcut bulgularının, sonuçlarının değerlendirilmesi açısından farklılık göstermelerinden dolayı birleştirilemeyeceğini görebilir. Böyle durumlarda değerlendirmeci sadece, yüksek nitelikteki bir bilimsel derlemede olduğu gibi, kümülatif derlemeden çıkarılabilecek bilgilerin bir sebebe dayanan, fakat istatiksel olmayan bir değerlendirmesini rapor edebilir. Üçüncü derleme makalesi türü, bağımsız çalışmalardan alınan kantitatif verileri birleştirmek için belirli bir metodolojik ve istatiksel teknik kullanan sistematik bir derleme olan metaanalizdir. Sistematik bir derlemeyi veya metaanalizi yapmak ve yazmak için oluşturulmuş standartlar vardır (4,5). Dergi disiplini bazı açılardan, farklı çalışmalardaki araştırma ve sonuçların eleştirisel olarak değerlendirilmesi gereken bir noktaya gelebilir. Bu değerlendirmeyi yapması gereken kişi çalışmayı kapsamlı değerlendirebilecek, iyiyi ve kötüyü birbirinden ayırabilecek, çalışmanın içerdiği fikirleri ve sonuçları sentezleyebilecek ve alana veya konuya genel bir bakış açısı kazandırabilecek yeterlilikte olmalıdır. Dergi editörleri bunu fark ettiklerinde genellikle bilimsel derleme makalelerini tercih ederler. Değerlendirme yapacak kişi genelde alanda iyi tanınan ve saygı duyulan bir bilim adamıdır. Yaşça büyük bir devlet adamı olması gerekmemektedir. Konu, disiplin ve koşullara bağlı olarak dergi editörleri, gelecek vaat eden daha genç bir araştırmacıyı derleme için davet edebilirler. Genç araştırmacının daveti değerli bir kariyer fırsatı olarak göreceğini, mevcut literatürde daha güncel bilgilere sahip olacağını ve daha yeni fikirlerle alana katkısının olacağını düşünürler. Bir bilim adamı bazen, alanı hakkındaki bir derleme makalesinin zamanının geçtiği sonucuna varabilir. Eğer siz de durumun böyle olduğunu düşünüyorsanız, alanınızda sıklıkla derleme makalesi yayınlayan derginin yazarlara bilgiler bölümünü kontrol etmeniz ve aksi belirtilmemişse, bir derleme yazısı teklifi için editöre bir mektup yazmanız iyi bir fikir olabilir. Bu şekilde yazılan bir mektup neden derlemeye ihtiyaç duyulduğunu ve neden sizin bu makaleyi yazmak istediğinizi açıklayacaktır. İyi Bir Anlatımsal Derleme Makalesi Yazmak İçin İpuçları İyi tasarlanmış derleme makaleleri sıklıkla spesifik bir soruyu cevaplamaktadır. Mesela, ekstraselüler matriks hakkında neler biliyoruz (ya da bilmiyoruz)? Veya: Sonuçla ilişkili analitik performans hedefleri nasıl oluşturulurlar? Veya: Kütle spektrometrisi ile ilişkili güçlükler nelerdir? Derlemenin hem konusu hem de amacı başlangıçtan itibaren anlaşılır olmalıdır ve derlemenin amacı tanımlanırken hedeflenen kitle göz önünde tutulmalıdır. İnceleyeceğiniz belirli konuya uygun bir plan veya taslak hazırlayınız. Bu şekilde yapmanız, derlemenin kapsamını tanımlamanıza, mantıklı bir düzende bölümleri planlamanıza ve konuyu ele alırken eksik ve gereksiz bilgilerden kaçınmanıza yardımcı olur. Daha sonra, derlemenin yapısını ve organizasyonunu okuyucu için anlaşılır hale getirmek için alt başlıklar kullanılmalıdır.

3 Yayınlanmış çalışmalardan alınan tüm verileri ve sonuçları değerlendiriniz, mevcut olan düşüncenin içeriğiyle ilgili kanıtları sentez ediniz, sonuçlar çıkarınız ve bunları desteklemek için eleştirisel tartışma yöntemi kullanınız. Birçok anlatımsal derleme makalesi, genişletilmiş bir bibliyografik veri tabanı araştırma versiyonundan biraz daha fazla bilgi vererek sadece yazarların isimleri ve sonuçlarından bahseder. İyi bir derlemenin ipuçları şunları kapsamaktadır: (a) önemli bir konu ile ilgili literatürün kapsamlı bir şekilde incelenmesi ve eleştirisel olarak değerlendirilmesi; (b) derlemeye dahil olacak makalelerin seçilmeleri ve çıkarılmaları için kriterleriniz; (c) alandaki diğer araştırmacıların yarattıkları fikirleri senteziniz ve (d) araştırmanın statüsü ve bulguları hakkındaki, kanıtların üstünlüğüne dayalı disiplinli bilimsel görüşünüz ve alandaki bilgileri geliştirmek açısından araştırmanın yönü. Derlemenin Yapısı Bir derleme araştırma makalesi olmamasına rağmen, iyi bir araştırma makalesi oluşturmanıza yardım eden aynı kavramlar derlemeler için de uygundur. Başlık konuyu açıkça tanımlamalı ve konunun hangi açıdan ele alındığını vurgulamalıdır. Mesela, Tiroid Hastalığı başlığı çok geneldir, ama Subklinik Tiroid Hastalığının Tanısındaki Zorluklar veya Tiroid Hormonlarının Ölçülmesindeki Zorluklar şeklindeki başlıklar derlemenin spesifik olan içeriğini daha iyi tanımlayacaktır. Özet bölümü tek başına anlamlı olmalıdır ve en azından konu veya soruyu ve derleme gereksinimini, derlemede içerilen konuları ve derleme sonunda konu veya alan hakkında ulaşılan sonuçları kapsamalıdır. İçerik ve format açısından özetin gerektirdiği koşullar, derlemenin türüne ve dergiye göre farklılık gösterir. Bu nedenle, seçilen derginin kurallarına bakmak önemlidir. Bazı dergiler yapılandırılmamış özetleri tercih ederler. Fakat bazı dergiler de bazı öğeleri içeren yapılandırılmış özetler isterler. Mesela, Clinical Chemistry dergisi Genel Bilgi, İçerik ve Özet bölümlerini içeren yapılandırılmış bir özet istemektedir. Klinik derleme makaleleri için AMA Teknik Kılavuzu şu bölümleri belirlemiştir: İçerik, Kanıt Edinimi, bulgular ve Sonuçlar (6). Giriş bölümü, distoni için derin beyin stimülasyonu (DBS) hakkındaki bir derlemeden alınan örnekte de gösterildiği gibi, derlemenin amacını, ilgili alan veya konuda derlemeye ihtiyaç duyulmasının nedenini ve çalışmada kapsanacak konuları belirtmelidir (7): Ancak, distonide DBS yöntemi ile elde edilen yayınlanmış bulguların az sayıda olduğu ve bu ilk raporlardan çok dikkatli bir şekilde sonuç çıkarmak gerektiği bildirilmelidir. Bununla birlikte tek vaka raporlarından veya küçük vaka serilerinden ümit verici bulgular elde edilmektedir ve DBS nin seçilmiş olan vakalarda çok yararlı olabileceği düşüncesi devamlı olarak gelişmektedir Bu derlemede literatürde rapor edilen sonuçları tartışmaktayız. Ayrıca sonuçların değerlendirilmesi ile ilgili bazı önemli konulara da değinilmektedir. Anlatımsal bir derleme ya da sistematik bir derleme, hangisini yaparsanız yapın, konunuz hakkında en son yapılan betimsel derlemeden bu yana yazılmış tüm raporlar için, literatür araştırmanızın kapsamını ve kullandığınız metotları tanımlayınız. Tanımlamanızda araştırma için kullanılan anahtar kelimelere, araştırılan makalelerin dil(ler)ine, araştırmanın sınırlarına (örn. Kapsadığı yıllar), referans kaynaklarına (örn. bilgisayar destekli veri tabanı, önceki makale veri tabanları, hükümet raporları) ve yapılan manüel araştırmalara (örn. teknik

4 raporlar ve tezler) yer veriniz. Parkinson hastalığında palidotomi sonrası morbidite ve mortalite hakkındaki bir derlemeden (8) alınan aşağıdaki örnek oldukça tipiktir: Palidotomi anahtar kelimesini kullanarak, Ocak 1992 ile Aralık 2000 tarihleri arasında İngilizce dilinde rapor edilen makaleleri araştırmak için MEDLINE elektronik veri tabanını kullandık. İlgili makalelerin referans listeleri sonraki çalışmalar için tarandı. Çalışmalardan alıntı yapmak için dahil edilme ve dışlama kriterlerini ve bu kriterlerin nasıl oluşturulduklarını, aynı örnekte gösterildiği gibi, (8) tanımlayınız: Çalışmaları şu kriterlere göre seçtik: 1) Parkinson hastalığı hakkındaki klinik verilerin rapor edilmesi (radyolojik prosedürler veya teknik notlar olmaksızın), 2) orijinal verilerin rapor edilmesi (derlemeler veya editör notları değil), 3) morbidite ve mortalitenin net tanımı ve 4) seçilmemiş olan ardışık vakaların rapor edilmesi ( vaka raporları değil). Aynı verilere sahip çalışmalardan, en büyük popülasyona sahip olanını tercih ettik. Çift yayınlama durumunda, çalışma sadece bir defa kullanılmaktadır. Şimdi derlemenin en önemli bölümünü sunmak için hazırsınız. Bu bölüm derleme yazımının bir bölümü olarak toplanan bilgiler veya ana bulgulardan ve bilgileri bir araya getiren ve ilgili alanın durumu hakkında sonuç çıkarmaya yardımcı olan yorum veya tartışmadan oluşmaktadır. Bu bölüm bazen Sonuçlar ve Tartışma veya Sonuçlar ve Yorum diye adlandırılır. Fakat genelde anlatılacak konuyu belirten bir ana başlıkla başlar ( mesela, proteaz inhibitörlerinin etki şekilleri). Ana başlığı uygun alt başlıkları olan alt bölümler izler. Mesela örnekteki ana başlığı, spesifik proteaz inhibitörleri veya sınıflarını inceleyen ve en son yapılan betimsel derlemeden bu yana kadar ki bilgileri kategorize eden alt bölümler izleyebilir. Konuların tartışıldığı sıralamayı belirterek, derlemenizin organizasyon prensibinin anlaşılır olduğundan emin olunuz (örneğin, kronolojik sıralama, genelden özele doğru sıralama veya en sıktan en nadire doğru sıralama). Dahil edilen şekiller ve tablolar da, araştırma makalelerinde olduğu gibi aynı standartları karşılamalıdır. Konuyla ilgili sorunları, konu hakkındaki mevcut bilgileri, değinilmeyen problemleri ve görüş birliği veya uyuşmazlık olan alanları değerlendiriniz. Her çalışma için, şu bilgileri eleştirisel olarak değerlendiriniz: a) anahtar sonuçlar; b) eğer varsa, sınırlamalar ve/veya eksiklikler; c) hipotezi değerlendirmek için metotların etkili olup olmadıkları; d) sonuçların bu metotlarla elde edilip edilemeyecekleri ve doğrulanıp doğrulanmayacağı; e) elde edilen bulguların ve sonuçların yorumunun güvenilir olup olmadığı ve f) çalışmanın incelenen alan veya konuya oransal katkısı. Özel olarak dikkat çeken, önemli katkıları olan çalışmalara ve en önemli bulguları elde eden çalışmalara gereken değeri veren çalışmaları özetleyiniz ve eleştiriniz. En önemlisi, aşağıdaki örnekte de gösterildiği gibi 3 (9), bulunan fikirleri sentezleyiniz ve şekillendiriniz: Devam eden 30 yıllık araştırmalara rağmen, HIV enfeksiyonunun neden olduğu CD4 T-hücre kaybı mekanizması halen tartışılmaktadır. İstenilen hedefin, aktive edilmiş CD4T hücresinin HIV-aracılı yıkımı kesinlikle HIV patojenezin merkezidir, ancak enfekte olmayan birçok hücrenin neden öldüğünü veya konağın kaybedilen hücreleri neden yenilemediğini açıklamamaktadır. 21,22 ilk defa 1990 larda ileri sürüldüğü gibi günümüzde araştırmacılar HIV

5 enfeksiyonunun proinflamatuar yapısının hastalığın patojenezi için önemli olduğunu bilmektedirler. Mevcut zorlukların veya gelecekteki olasılıkların tartışılması, yazarın sübjektifliğine ve fikirlerini açıklamasına imkan sağlayan tek yoldur. Ayrıca, Clinical Chemistry dergisinde yayınlanan 2 derlemeden alınan aşağıdaki örneklerde de olduğu gibi, uygun görüldüğü takdirde incelenen çalışmanın bilimsel, ekonomik ve sosyal etkisini de göz önünde tutabilirsiniz. İlk örnek referans 10 dandır: Sıvı kromatografisi- tandem kütle spektrometrisi (LC-MS/MS) yaygın olarak, 17OHP, androstenedion ve testosteron analizi için altın standart metot olarak düşünülmektedir. LC- MS/MS, immunoassay ile kıyaslandığında daha yüksek analitik duyarlılık ve özgüllük sunmaktadır, fakat problemsiz değildir. Özellikle laboratuarlar arasında metotların harmonizasyonu çok azdır, bu da bölgeye özel referans aralıkları gerektirmektedir (31). Plazma reninde olduğu gibi, gözlemlenen değişikliklerin fizyolojik değişimi yansıttığını ve metottaki farklılıklardan kaynaklanmadığından emin olmak için zamanla aynı metot ve laboratuarın kullanılması önemlidir. Ayrıca LC-MS/MS nin oldukça spesifik olmasına rağmen, interferanssız olmadığının farkında olmak da önemlidir. İyon oranlarının kullanımı muhtemel interferansları saptamak için etkili bir yöntemdir (31). MS metotları laboratuarlarda yaygınlaşmaktadırlar ve gelecekte birçok kuruluşun LC-MS/MS ye dayalı steroid analizine geçmeleri beklenebilir. CAH hastalarını izlerken bulguların doğru yorumlanmasını sağlamak için klinik kimyagerlerin, metotlarda değişiklikler meydana geldiğinde klinisyenleri bilgilendirmeleri son derece önemlidir. Bu örnek referans 11 den alınmıştır: Ancak maliyet etkinliği analizinin sonuçları, ekokardiyogramlarınkiyle kıyaslandığında, görüntülenen popülasyondaki HF prevalansının yanı sıra CNH testinin nispi maliyetine son derece bağlıdır. Ne yazık ki bu faktörler bölümler, ülkeler ve sağlık bakımı sistemleri arasında önemli ölçüde değişebilir. Bu nedenle her laboratuar /klinik bölümün kendi ekonomik çerçevesinde maliyet etkinliğini analiz etmesi gerekmektedir. Ayrıca, mali etkinlik analizi HF saptamak için CNH testinin duyarlılığına da bağlıdır. Eğer daha spesifik testler kullanılırsa maliyet etkinliği gelişecektir: bu şekilde yalancı pozitif bulgulara sahip bireylerin sayısı ve sonuç olarak da gereksiz ilave araştırmaların sayısı azalacaktır. Derlemenizi, okuyucuya tüm bunların anlamını veya geleceğin neler göstereceğini hissettiren kısa bir sonuç paragrafı veya sonuç bölümü ile bitiriniz. Aşağıda bununla ilgili 2 örnek vardır. İlk örnek referans 12 dendir: MS ye dayalı ölçüm ELİSA ların yerini alacak mı? Clinical Chemistry dergisinde son zamanlarda yayınlanan bir rapora göre uzmanlar, klinikte ELİSA testlerinin yerine MS ye dayalı metotların geçmeyeceği, fakat özellikle nitelikli ELİSA ların olmadığı veya izoformlar ya da posttranslasyonel modifikasyonlar gerektiren belli proteinlerin ölçümünde immünoassey ile uyum içerisinde kullanılacakları konusunda hemfikirdirler (65). Şu an MS ye dayalı metotların LOQ larında, önceki güçlendirme, deplesyon ve kesitleme işlemleriyle ilişkilendirilmeden, biyobelirteç çalışmalarının gerektirdiği aralıklarda güvenilir ölçüm eksikliği vardır. Fakat bu metotların da sınırlamaları vardır. Kitle doğruluğu ve kitle analizatörlerinin

6 kendilerini çözümleme gücündeki gelişmelerin yanı sıra, otomatikleştirilmiş numune hazırlama, temizleme ve online kesitleme konusundaki gelişmelerin biyobelirteçler konusundaki sıkıntıları gidermesi muhtemel görünmektedir. Aşağıdaki sonuç referans 13 tendir: Yeni inme (stroke) biyobelirteçlerini değerlendirecek gelecekteki çalışmalar, bunların inmenin tanısı, yönetimi ve risk tahminine olan özgün klinik katkılarına değinen soruları cevaplamalıdırlar: hasta inme geçirdi mi? İnme iskemik etiyoloji mi yoksa hemorajik etiyoloji kaynaklı mı? Semptomlar ilave yoğun araştırmayı mı yoksa trombolitik tedaviyi mi düşündürüyor?hasta inme veya kardiyovasküler olayların yenilenmesi riski altında mı? Modern inme tanısı halen klinik değerlendirmeye dayanmaktadır ve inme biyobelirteçlerinin keşfi için yapılacak translasyon araştırması çalışmalarının hasta sonuçlarını ve bakım kalitesini büyük ölçüde geliştirme olasılığı bulunmaktadır. Son düşünceler İyi yazılmış bir araştırma makalesi, önemli soruları cevaplayarak bir hikayeyi anlatır: Konu neden önemli? Hangi bilgi eksiklikleri veya uyuşmazlıklar mevcut? Çalışmayı nasıl yaptım? Neler buldum? Sonuçlar ne anlama geliyor? Bu bulgulardan hangi sonuçları çıkarabilirim? Hangi önerilerde bulunabilirim? Bir derleme makalesi, araştırma makalesinden farklı bir amaca sahip olduğu halde, iyi yazılmış bir derleme makalesi aynı zamanda benzer soruları cevaplayarak bir hikayeyi anlatır: konuyu incelemek neden önemli? Konunun hangi spesifik yönünün tekrar ele alınması gerekiyor? Literatür taramasını nasıl yaptım? Literatür ne gösteriyordu ve bu ne anlama geliyor? Derlememden nasıl bir sonuç çıkarabilirim? Hangi önerilerde bulunabilirim? Bir derleme makalesi yazarken bu soruları aklınızda tutarsanız, alan için değerli olan bir ürün elde edebilirsiniz. Bildirimler Bu makalenin bazı kısımları yazarlardan birisi (P.A. Derish) ile birlikte Stephen Ordway, Kıdemli Editor, Gladstone Institutes, ve Susan Eastwood, Emeritus Editör, Kaliforniya Üniversitesi Nörolojik Cerrahi Bölümü, San Francisco, tarafından hazırlanan eğitici materyallere dayanmaktadır Dipnotlar 3 Örneklerdeki referans numaralarının, mevcut makaledeki gerçek referanslardan herhangi biriyle ilişkisi yoktur. Bildirimler Yazar Katkıları: Tüm yazarlar bu makalenin bilimsel içeriğine katkıda bulunduklarını ve şu üç gereksinimi yerine getirdiklerini ifade eder: (a) kavram ve tasarıma, verilerin toplanmasına veya analiz edilmesi ve yorumlanmasına anlamlı katkı; (b) makalenin bilimsel içerik açısından hazırlanması ve gözden geçirilmesi; ve (c) yayımlanma için nihai onay. Yazarların Olası Çıkar Çatışması Beyanları: Makalenin gönderilmesi aşamasında tüm yazarlar Olası Çıkar Çatışması Beyan Formu nu doldurmuştur. Olası çıkar çatışmaları: İstihdam veya Yöneticilik: T. M. Annesley, AACC. Danışmanlık: Bildirilmemiştir. Hissedarlık: Bildirilmemiştir.

7 Onursal Ücretler: Bildirilmemiştir. Araştırma Desteği: Bildirilmemiştir. Uzman Tanıklığı: Bildirilmemiştir. Sponsorun Rolü: Maddi destek sağlayan kurumlar çalışmanın tasarımı, katılımcıların seçimi, verilerin gözden geçirilmesi ve yorumlanması veya makalenin hazırlanması veya onaylanması aşamalarında herhangi bir etkide bulunmamıştır. Basım için geliş zamanı 20 Aralık Basım için kabül zamanı 28 Aralık 2010 Referanslar 1. Mulrow CD. The medical review article: state of the science. Ann Intern Med 1987;106: Mulrow CD. Rationale for systematic reviews. In: I Chalmers, DG Altman eds. Systematic reviews. London: BMJ; p Mulrow CD, Cook DJ, Davidoff F. Systematic reviews: critical links in the great chain of evidence [Editorial]. Ann Intern Med 1997;126: Moher D, Cook DJ, Eastwood S, Olkin I, Rennie D, Stroup DF, for the QUOROM group. Improving the quality of reports of meta-analysis of randomized controlled trials: the QUOROM statement. Lancet 1999;354: Liberati A, Altman DG, Tetzlaff J, Mulrow C, Gøtzsche PC, Ioannidis JP, et al. The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: explanation and elaboration. Ann Intern Med 2009;151:W Iverson C, Christiansen S, Fontanarosa PB, Glass RM, Gregoline B, Lurie SJ, et al. AMA manual of style: a guide for authors and editors. 10th ed. New York: Oxford University Press; See p Vercueil L, Krack P, Pollak P. Results of deep brain stimulation for dystonia: a critical reappraisal. Mov Disord 2002;17(Suppl 3):S See p S de Bie RM, de Haan RJ, Schuurman PR, Esselink RA, Bosch DA, Speelamn JD. Morbidity and mortality following pallidotomy in Parkinson's disease: a systematic review. Neurology 2002;58: See p Volberding PA, Deeks SG. Antiretroviral therapy and management of HIV infection. Lancet 2010;376: See p Dauber A, Kellogg M, Majzoub JA. Monitoring of therapy in congenital adrenal hyperplasia. Clin Chem 2010;56: See p Clerico A, Emdin M. Diagnostic accuracy and prognostic relevance of the measurement of cardiac natriuretic peptides: a review. Clin Chem 2004;50: See p Makawita S, Diamandis EP. The bottleneck in the cancer biomarker pipeline and protein quantification through mass spectrometry based approaches: current strategies for candidate verification. Clin Chem 2010;56: See p Saenger A, Christenson RH. Stroke biomarkers: progress and challenges for diagnosis, prognosis, differentiation, and treatment. Clin Chem 2010;56: See p 30 1.

HANGİ MAKALE HANGİ DERGİYE?

HANGİ MAKALE HANGİ DERGİYE? KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ-SENATURK MAKALE HAZIRLAMA VE SUNUM KURSU 11 Ocak 2013 HANGİ MAKALE HANGİ DERGİYE? Bahadır M. GÜLLÜOĞLU Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ÇALIŞMA İÇİN DOĞRU

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı:

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı: Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı: Katılımcılara; klinik mikrobiyoloji laboratuarlarında doğru, geçerli ve

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

Kaynak Gösterme: Alıntılar ve Referanslar

Kaynak Gösterme: Alıntılar ve Referanslar Klinik Kimyanın Bilimsel Yazı Yazma Kılavuzu Kaynak Gösterme: Alıntılar ve Referanslar Thomas M. Annesley* Michigan Üniversitesi Sağlık Sistemi, Ann Arbor, MI. Yazarın iletişim bilgileri: University of

Detaylı

2 Ders Kodu: VPT 6017 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora

2 Ders Kodu: VPT 6017 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora SAĞLIK BİLİMLERİNDE İNGİLİZCE MAKALE YAZIMI 1 Ders Adi: SAĞLIK BİLİMLERİNDE İNGİLİZCE MAKALE YAZIMI 2 Ders Kodu: VPT 6017 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin

Detaylı

SOĞUK VE YAĞMURLU BİR GÜNDÜ : İYİ BİR GİRİŞ YAPARAK ZEMİN HAZIRLAYINIZ

SOĞUK VE YAĞMURLU BİR GÜNDÜ : İYİ BİR GİRİŞ YAPARAK ZEMİN HAZIRLAYINIZ Klinik Kimyanın Bilimsel Yazı Yazma Kılavuzu SOĞUK VE YAĞMURLU BİR GÜNDÜ : İYİ BİR GİRİŞ YAPARAK ZEMİN HAZIRLAYINIZ Thomas M. Annesley Department of Pathology, University of Michigan Health System, Ann

Detaylı

Great Place to Work Türkiye. Eyüp Toprak Managing Director. Frank Hauser Managing Partner

Great Place to Work Türkiye. Eyüp Toprak Managing Director. Frank Hauser Managing Partner Great Place to Work Türkiye Eyüp Toprak Managing Director Great Place to Work Türkiye Frank Hauser Managing Partner Great Place to Work Türkiye Expert Audit şirket içerisindeki uzmanlar aracılığıyla mevcut

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI Tezin yazımında kullanılacak kağıt A4 standardında olmalıdır. Metin yazılırken her sayfanın sol kenarından, sağ kenarından

Detaylı

KANITA DAYALI LABORATUVAR TIBBI İLE İLİŞKİLİ HESAPLAMALAR. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005

KANITA DAYALI LABORATUVAR TIBBI İLE İLİŞKİLİ HESAPLAMALAR. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 KANITA DAYALI LABORATUVAR TIBBI İLE İLİŞKİLİ HESAPLAMALAR Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 1 Kanıta dayalı tıp Kanıta dayalı tıp, hekimlerin günlük kararlarını, mevcut en iyi kanıtın ışığında,

Detaylı

Great Place to Work Türkiye. Eyüp Toprak Managing Director. Frank Hauser Managing Partner

Great Place to Work Türkiye. Eyüp Toprak Managing Director. Frank Hauser Managing Partner Great Place to Work Türkiye Eyüp Toprak Managing Director Great Place to Work Türkiye Frank Hauser Managing Partner Great Place to Work Türkiye - Expert Audit şirket içerisinden seçilen çalışanlar aracılığıyla

Detaylı

Bilimsel Makale Hazırlama ve yayımlama

Bilimsel Makale Hazırlama ve yayımlama Bilimsel Makale Hazırlama ve yayımlama İÇERİK BİLİMSEL ESER BİLİMSEL MAKALE BİLİMSEL MAKALE TÜRLERİ MAKALE YAZIM AŞAMALARI Bilimsel Eserler Özgün araştırma sonuçlarını tanımlayan, yazılmış ve basılmış

Detaylı

Özet Bölümü ve Asansör Konuşması: İki Özetin hikayesi

Özet Bölümü ve Asansör Konuşması: İki Özetin hikayesi Klinik Kimyanın Bilimsel Yazı Yazma Kılavuzu Özet Bölümü ve Asansör Konuşması: İki Özetin hikayesi 1 Thomas M. Annesley University of Michigan Health Center, Ann Arbor, MI. 1 İletişim bilgileri: University

Detaylı

Kanıta Dayalı Tıp ve Kan Bankacılığı

Kanıta Dayalı Tıp ve Kan Bankacılığı Kanıta Dayalı Tıp ve Kan Bankacılığı Dr. Ayşen Timurağaoğlu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı Kanıta dayalı tıp veya kanıta dayalı uygulama bilimsel metodlara dayanarak elde edilmiş

Detaylı

Best Practice Nedir? Hasta odaklı yaklaşımı ile bilimsel güvenilirlikle sonuçlar sunan yeni bir bakış açısı

Best Practice Nedir? Hasta odaklı yaklaşımı ile bilimsel güvenilirlikle sonuçlar sunan yeni bir bakış açısı HOŞGELDİNİZ Best Practice Nedir? Sağlık sektörü kullanıcılarının tanı /teşhis ve tedavi süreçlerinde en iyi klinik kararı verebilmelerine yardımcı olan ve güncel bilgi ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen,

Detaylı

E-Bülten. Bilgi Merkezi Araç Çubuğu nu (Toolbar) yükleyebilirsiniz. http://sdu.mylibrarytoolbar.com. Bilgi Merkezi Araç Çubuğu nun Avantajları

E-Bülten. Bilgi Merkezi Araç Çubuğu nu (Toolbar) yükleyebilirsiniz. http://sdu.mylibrarytoolbar.com. Bilgi Merkezi Araç Çubuğu nun Avantajları E-Bülten Temmuz 2007 Sayı: 2 Bu Sayıda Bilgi Merkezi Araç Çubuğu (Toolbar) Journal Citation Reports BMJ Online Journals 1 2 7 Bilgi Merkezi Araç Çubuğu nu (Toolbar) yükleyebilirsiniz. http://sdu.mylibrarytoolbar.com

Detaylı

İLAÇ DIŞI KLİNİK ARAŞTIRMALARI BAŞVURU FORMU

İLAÇ DIŞI KLİNİK ARAŞTIRMALARI BAŞVURU FORMU A. BAŞVURUNUN YAPILDIĞI YER Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Etik Kurula yapılacak olan başvurular için aynı form kullanılmalı ve ilgili kutu işaretlenmelidir. A.1. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Detaylı

Eğiticilerin Değerlendirilmesi. Prof. Dr. Gülşen Kandiloğlu TTB/UDKK- UYEK Kursu,5-10 Kasım 2004 Ankara

Eğiticilerin Değerlendirilmesi. Prof. Dr. Gülşen Kandiloğlu TTB/UDKK- UYEK Kursu,5-10 Kasım 2004 Ankara Eğiticilerin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Gülşen Kandiloğlu TTB/UDKK- UYEK Kursu,5-10 Kasım 2004 Ankara 1 Eğiticilerin değerlendirilmesi kritik hassas bir konu Gerekli (Olmazsa olmaz) 2 Eğiticilerin değerlendirilmesi

Detaylı

Elsevier ClinicalKey Smarter Search for Faster Answers

Elsevier ClinicalKey Smarter Search for Faster Answers Elsevier ClinicalKey Smarter Search for Faster Answers Tıbbi Aramalar İçin 3 Kritik Nokta Geniş Kapsamlı: Geleneksel arama motorlarının hepsi geniş kapsamlı değildir bu yüzden doktorlar genelde aradıkları

Detaylı

Final Klinik Çalışma Raporlarının Hazırlanması ve Değerlendirilmesinde. Edilmesi Gereken Noktalar

Final Klinik Çalışma Raporlarının Hazırlanması ve Değerlendirilmesinde. Edilmesi Gereken Noktalar Final Klinik Çalışma Raporlarının Hazırlanması ve Değerlendirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Uz. Dr. Selda Emre Aydıngöz Serbest Tıbbi Yazar, Ankara Bir klinik araştırmanın tamamlanmasını takiben

Detaylı

TASARIM. Uyarlanabilir. Adaptive Design. Betül Erdoğan Schering-Plough Klinik Araştırmalar Müdürü. 26 Yıl 2008 Sayı 19

TASARIM. Uyarlanabilir. Adaptive Design. Betül Erdoğan Schering-Plough Klinik Araştırmalar Müdürü. 26 Yıl 2008 Sayı 19 Uyarlanabilir TASARIM Adaptive Design Betül Erdoğan Schering-Plough Klinik Araştırmalar Müdürü Uyarlanabilir Tasarım erken faz çalışmalarda (özellikle Faz II), çalışma dizaynındaki uygun olmayan varsayımları

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar YABANCI DİL IV Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin

Detaylı

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ Sayın İlgili: İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Anket

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Anket BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Anket Anket yoluyla bilgi toplama (Collecting Primary Data Through Questionnaires) Anket, sistematik bir veri toplama yöntemidir. Veriler, önceden belirlenmiş insanlara bir

Detaylı

Neyi araştırıyorum? Kanıta nasıl ulaşabilirim? Elde ettiğim kanıtla ne yapmalıyım?

Neyi araştırıyorum? Kanıta nasıl ulaşabilirim? Elde ettiğim kanıtla ne yapmalıyım? Kanıta Dayalı tıp nedir? ( Yrd.Doç.Dr. İlker KELLE) Var olan en iyi kanıtların, mantıklı, bilimsel ve açık bir şekilde kullanılarak, hastaların bakımı hakkında karar verilmesidir Pratikte ise; hekimin

Detaylı

Bu kılavuz için kanıt derlemesi, daha önceki, ayrıntılı iki derleme sürecine

Bu kılavuz için kanıt derlemesi, daha önceki, ayrıntılı iki derleme sürecine Çevrimiçi Takviye Materyal YÖNTEMLER VE SÜREÇ Bu kılavuz için kanıt derlemesi, daha önceki, ayrıntılı iki derleme sürecine dayanmaktadır. Bunların birincisi 2000 yılında yapılan Ulusal Sağlık Enstitüleri

Detaylı

Cochrane Library. http://www.cochranelibrary.com/ Trusted evidence. Informed decisions. Better health.

Cochrane Library. http://www.cochranelibrary.com/ Trusted evidence. Informed decisions. Better health. Cochrane Library http://www.cochranelibrary.com/ Trusted evidence. Informed decisions. Better health. Güvenilir kaynak Bilinçli kararlar Daha iyi sağlık Cochrane daha iyi sağlık kararları ve daha iyi teşhisler

Detaylı

START Çalışmasının Sonuçları: Antiretroviral Tedavide Yeni Bir Dönem mi Başlıyor?

START Çalışmasının Sonuçları: Antiretroviral Tedavide Yeni Bir Dönem mi Başlıyor? START Çalışmasının Sonuçları: Antiretroviral Tedavide Yeni Bir Dönem mi Başlıyor? Dr. Sabri Atalay İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği KLİMİK

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü...

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü... T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 95966346/010.06.02 Konu : Genelge 2015/14... 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği

Detaylı

Yayınsız bilim ölüdür.. Gerard PIEL

Yayınsız bilim ölüdür.. Gerard PIEL Yayınsız bilim ölüdür.. Gerard PIEL Bilimsel makale nedir Özgün bir araştırmanın sonuçlarını tanımlayan, yazılmış ve basılmış bir rapor İlk yayın Tekrarlanabilirlik Sonuçların irdelenebilirliği Dergi veya

Detaylı

Dr. Ahmet U. Demir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Dr. Ahmet U. Demir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Ahmet U. Demir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Bilgi dağarcığı giderek genişliyor Aynı konuda yapılmış araştırmaların sonuçlarını yorumlamak güç Güncel bilgi klinik

Detaylı

McGrawHill Kaynaklarından En İyi Tıbbı Çözümler EN GÜVENİLİR MEDİKAL KAYNAKLARDAN KLİNİK SORULARA ANINDA CEVAPLAR

McGrawHill Kaynaklarından En İyi Tıbbı Çözümler EN GÜVENİLİR MEDİKAL KAYNAKLARDAN KLİNİK SORULARA ANINDA CEVAPLAR McGrawHill Kaynaklarından En İyi Tıbbı Çözümler EN GÜVENİLİR MEDİKAL KAYNAKLARDAN KLİNİK SORULARA ANINDA CEVAPLAR McGrawHill Online Tıbbi Ürünler, öğrenciler, uzmanlar, klinisyenler, profesörler ve araştırmacıların

Detaylı

1. GİRİŞ Kılavuzun amacı. Bu bölümde;

1. GİRİŞ Kılavuzun amacı. Bu bölümde; 1. GİRİŞ Bu bölümde; Kılavuzun amacı EViews Yardım EViews Temelleri ve Nesneleri EViews ta Matematiksel İfadeler EViews Ana Ekranındaki Alanlar 1.1. Kılavuzun amacı Ekonometri A. H. Studenmund tarafından

Detaylı

ŞİMDİ META-ANALİZ ZAMANI

ŞİMDİ META-ANALİZ ZAMANI ŞİMDİ META-ANALİZ ZAMANI Dr. Hakan Bozcuk T. Onkoloji BD. Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 2014 + = PLAN Giriş (Metaanaliz nedir? ne değildir?) Bazı örnekler Hadi metaanaliz yapalım. Sonuç PLAN Giriş (Metaanaliz

Detaylı

Dersin Adı Kodu Yarıyıl (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS Yabancı Dil III FTR215 Güz 3-3 4 Önkoşullar

Dersin Adı Kodu Yarıyıl (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS Yabancı Dil III FTR215 Güz 3-3 4 Önkoşullar Yabancı Dil III Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Uygulama Laboratuar (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS Yabancı Dil III FTR215 Güz 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili İngilizce Dersin Türü Zorunlu Dersin

Detaylı

Cochrane Library. http://www.cochranelibrary.com/ Trusted evidence. Informed decisions. Better health.

Cochrane Library. http://www.cochranelibrary.com/ Trusted evidence. Informed decisions. Better health. Cochrane Library http://www.cochranelibrary.com/ Trusted evidence. Informed decisions. Better health. Güvenilir kaynak Bilinçli kararlar Daha iyi sağlık Cochrane daha iyi sağlık kararları ve daha iyi teşhisler!

Detaylı

BMJ JOURNALS. Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

BMJ JOURNALS. Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi BMJ JOURNALS 1 Kapsam BMJ Journals, British Medical Association tarafından yayınlanmakta olan dergileri içermektedir. Veri tabanı, sadece BMJ koleksiyonunu değil, sağlık bakım yönetiminden nörolojiye kadar

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Ükke KARABACAK Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemșirelik Bölümü

Yrd.Doç.Dr.Ükke KARABACAK Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemșirelik Bölümü KANIT KAYNAKLARI Yrd.Doç.Dr.Ükke KARABACAK Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemșirelik Bölümü 11 Mayıs 2012 tarihinde Acıbadem Sağlık Grubu nda XII. Hemșirelik Haftası Etkinlikleri nde

Detaylı

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması

Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Kalibrasyon/Deney Sonuçlarının Raporlanması ve Yorumlanması Saliha TURHAN Kalite 13, 6. Kontrol, Metroloji, Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım Fuarı İstanbul, 16/11/2013 İçerik Sonuçların raporlanması

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

Tıp Bilişimi 05 Bildiri Hazırlama Kılavuzu

Tıp Bilişimi 05 Bildiri Hazırlama Kılavuzu Tıp Bilişimi 05 Bildiri Hazırlama Kılavuzu Osman SAKA a, K. Hakan GÜLKESEN a, Neşe ZAYİM a a Akdeniz Üniversitesi, Antalya Abstract Özet The abstract should be clear, descriptive and no longer than 400

Detaylı

PROJE HAZIRLAMA Proje;

PROJE HAZIRLAMA Proje; PROJE HAZIRLAMA PROJE HAZIRLAMA Proje; önceden belirlenmiş bir süre içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES234 4 2 0 0 4. Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi, Ödev

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES234 4 2 0 0 4. Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi, Ödev BESLENME ANTROPOLOJİSİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl BESLENME ANTROPOLOJİSİ Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları

Detaylı

www.atlaskitapcilik.com

www.atlaskitapcilik.com MİKROBİYOLOJİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI YAYINLARI Konusunda Dünyanın En iyi Kitaplarının Türkçe Çevirileri Uygun Fiyatlarla Sizleri Bekliyor... ATLAS KİTAPÇILIK www.atlaskitapcilik.com DEV ESER ÇIKTI!!!

Detaylı

Hemşireliğin Kayıtlara Yansıyan Yüzü

Hemşireliğin Kayıtlara Yansıyan Yüzü Hemşireliğin Kayıtlara Yansıyan Yüzü Yaşam başlangıcından ölümüne kadar, sağlık ve hastalık durumunu anlama, uygun girişimleri planlayarak sorunu çözme sorumluluğuna sahip olan hemşirelik; insanı ele alan

Detaylı

OLGU SUNUMU HAZIRLAMA. Dr. Ayhan DAĞDEMĠR 25.03.2012

OLGU SUNUMU HAZIRLAMA. Dr. Ayhan DAĞDEMĠR 25.03.2012 OLGU SUNUMU HAZIRLAMA Dr. Ayhan DAĞDEMĠR 25.03.2012 SUNUM PLANI OLGU SUNUMU VE GÜNCEL DURUM HANGĠ OLGULAR SUNULMALI NASIL HAZIRLANIR YAPILAN YANLIġLIKLAR EVE GÖTÜRÜLECEK NOTLAR OLGU SUNUMU Case Report

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler Analitik Düşünme

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler Analitik Düşünme Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler Analitik Düşünme İçerik Giriş Toplumsal problemler Analitik düşünme Analitik düşünme adımları 2 Giriş http://www.dersteknik.com/2012/05/cevremizdeki-sosyal-problemler-nelerdir.html

Detaylı

Over Kanseri Taraması ve İngiliz Grubu Over Kanseri Tarama Çalışması

Over Kanseri Taraması ve İngiliz Grubu Over Kanseri Tarama Çalışması Over Kanseri Taraması ve İngiliz Grubu Over Kanseri Tarama Çalışması Ovarian cancer screening and mortality in the UK Collaborative Trial of Ovarian Cancer Screening (UKCTOCS): a randomised controlled

Detaylı

DOKÜMAN KOTROLÜ. Çeviri: Elif KILIÇ, Gıda Müh. Düzenleme: Fırat ÖZEL, Gıda Müh.

DOKÜMAN KOTROLÜ. Çeviri: Elif KILIÇ, Gıda Müh. Düzenleme: Fırat ÖZEL, Gıda Müh. BRC Gıda standardında geçen gerekliliklerin bir kısmına yönelik olarak açıklayıcı klavuzlar BRC tarafından yayınlandı. Bu klavuzlardan biri olan bu dokümanın Türkçe çevirisi Sayın ELİF KILIÇ tarafından

Detaylı

JEAN MONNET FAALİYETLERİ

JEAN MONNET FAALİYETLERİ JEAN MONNET FAALİYETLERİ Bevran Belgin ALHAS Uzman Yardımcısı Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Merkezi Projeler Bilgilendirme Toplantısı 3 Aralık 2015, İstanbul Sunu Kapsamı Dünyada ve Türkiye de Jean Monnet,

Detaylı

KLİNİK ARAŞTIRMALAR YÖNETMELİĞİNE TABİ OLMAYAN ARAŞTIRMALARDA ETİK YAKLAŞIM (KAPSAM DIŞI ARAŞTIRMALAR)

KLİNİK ARAŞTIRMALAR YÖNETMELİĞİNE TABİ OLMAYAN ARAŞTIRMALARDA ETİK YAKLAŞIM (KAPSAM DIŞI ARAŞTIRMALAR) KLİNİK ARAŞTIRMALAR YÖNETMELİĞİNE TABİ OLMAYAN ARAŞTIRMALARDA ETİK YAKLAŞIM (KAPSAM DIŞI ARAŞTIRMALAR) PROF.DR. ÜNAL KUZGUN İ.Ü.İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURUL ÜYESİ ŞİŞLİ ETFAL EAH

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİTE KONTROL PROSEDÜRÜ PR17/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR17/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı, Daire Başkanlığında deney hizmetleri

Detaylı

İngilizce Konuşma I (ETI107) Ders Detayları

İngilizce Konuşma I (ETI107) Ders Detayları İngilizce Konuşma I (ETI107) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce Konuşma I ETI107 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

PREKLİNİK PROJE YAZIM TEKNİKLERİ TEMEL KURALLAR VE ÖRNEKLER DR. BURÇAK KARACA EÜTF İÇ HASTALIKLARI AD. MEDİKAL ONKOLOJİ BD.

PREKLİNİK PROJE YAZIM TEKNİKLERİ TEMEL KURALLAR VE ÖRNEKLER DR. BURÇAK KARACA EÜTF İÇ HASTALIKLARI AD. MEDİKAL ONKOLOJİ BD. PREKLİNİK PROJE YAZIM TEKNİKLERİ TEMEL KURALLAR VE ÖRNEKLER DR. BURÇAK KARACA EÜTF İÇ HASTALIKLARI AD. MEDİKAL ONKOLOJİ BD. ANTALYA, 2014 TEMEL KURALLAR Gözlemleri değerlendirme ve hipotez kurabilme Deneyi

Detaylı

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM

TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM TÜBERKÜLOZUN MOLEKÜLER TANISINDA GÜNCEL DURUM Doç. Dr. Alpaslan Alp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü 2009 Yılı Raporu Aktif tüberkülozlu hasta

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ METODOLOJİSİ ESYE505 1 3+0 3 10

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ METODOLOJİSİ ESYE505 1 3+0 3 10 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ METODOLOJİSİ ESYE505 1 3+0 3 10 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Yüksek Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

Elsevier ClinicalKey TM. Sık Sorulan Sorular. İçindekiler. ClinicalKey nedir? ClinicalKey e nereden erişebilirim?

Elsevier ClinicalKey TM. Sık Sorulan Sorular. İçindekiler. ClinicalKey nedir? ClinicalKey e nereden erişebilirim? Elsevier ClinicalKey TM Sık Sorulan Sorular İçindekiler ClinicalKey nedir? ClinicalKey e nereden erişebilirim? ClinicalKey içeriğindeki uzmanlık alanları nelerdir? ClinicalKey ile ne tür bilgilere erişilmektedir?

Detaylı

Teori (saat/hafta) BES206 4. Bahar 3 0 0 3

Teori (saat/hafta) BES206 4. Bahar 3 0 0 3 BESLENME DURUMU SAPTAMA YÖNTEMLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl BESLENME DURUMU SAPTAMA YÖNTEMLERİ Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı

Detaylı

VERİFİKASYON (SEROLOJİ, MOLEKÜLER TESTLER)

VERİFİKASYON (SEROLOJİ, MOLEKÜLER TESTLER) VERİFİKASYON (SEROLOJİ, MOLEKÜLER TESTLER) Dr. Tijen ÖZACAR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR TANIM Ticari veya laboratuvarda geliştirilmiş bir testin, laboratuvardaki performansının

Detaylı

Uygulama Dersin Adı Kodu Yarıyılı Ders AKTS Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin Koordinatörü Dersi veren(ler)

Uygulama Dersin Adı Kodu Yarıyılı Ders AKTS Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin Koordinatörü Dersi veren(ler) Dersin Adı Kodu Yarıyılı Ders (Saat/Hafta) (Saat/Hafta) Madde Bağımlılığı II SEC123 2 2 0 3 AKTS Ön Koşul Dersleri SEC122 Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Lisans Dersin Koordinatörü

Detaylı

DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ

DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ 1. GİRİŞ Bu kılavuz, destekleyicinin merkezinde veya destekleyicinin araştırmayla

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER. UME-G3SI-10-02 Direnç Termometre Karşılaştırması Teknik Protokolü 1/13

ĐÇĐNDEKĐLER. UME-G3SI-10-02 Direnç Termometre Karşılaştırması Teknik Protokolü 1/13 ĐÇĐNDEKĐLER 1. Kapsam... 2 2. Katılımcılar... 2 3. Laboratuvarlar Arası Dolaşan Cihaz (LADC)... 2 4. Zaman Çizelgesi... 2 5. Karşılaştırma Paketi... 4 6. Sigorta... 4 7. Sonuçların Geçerliliği... 4 8.

Detaylı

Uygulama (Saat/Hafta) Madde Bağımlılığı I SEC122 1 2 0 3. Yarıyılı

Uygulama (Saat/Hafta) Madde Bağımlılığı I SEC122 1 2 0 3. Yarıyılı Dersin Adı Kodu Yarıyılı Ders (Saat/Hafta) (Saat/Hafta) Madde Bağımlılığı I SEC122 1 2 0 3 AKTS Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Lisans Dersin Koordinatörü Prof.

Detaylı

araştırma alanı Öğrenme Bellek Algı Heyecanlar PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ

araştırma alanı Öğrenme Bellek Algı Heyecanlar PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Yaşa bağlı organizmadaki değişimleri inceler Çocuk psikolojisi Ergen Psikolojisi Yetişkin Psikolojisi Deneysel Psikoloji Temel psikolojik süreçler

Detaylı

IML 401 İMALAT LABORATUARI. Rapor Yazma ve Sunma

IML 401 İMALAT LABORATUARI. Rapor Yazma ve Sunma IML 401 İMALAT LABORATUARI Rapor Yazma ve Sunma Genel Açıklamalar Üçüncü tekil şahıs kullanın (pasif) Üçüncü tekil şahıs: Yukarıda tartışıldığı gibi, verilerin sınırlamalarıyla ilgili son korelasyon için

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Başvuru Formu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Başvuru Formu Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Başvuru Formu Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesinde yapılan ve/ya ODTÜ çalışanları/öğrencileri tarafından yürütülen ve insan katılımcılardan

Detaylı

Prof. Dr. Banu Çakır, HÜTF Halk Sağlığı AD. 5. ULUSAL İLK YARDIM SEMPOZYUMU 18.9.2014, Ankara

Prof. Dr. Banu Çakır, HÜTF Halk Sağlığı AD. 5. ULUSAL İLK YARDIM SEMPOZYUMU 18.9.2014, Ankara Prof. Dr. Banu Çakır, HÜTF Halk Sağlığı AD 5. ULUSAL İLK YARDIM SEMPOZYUMU 18.9.2014, Ankara Prof. Dr. Banu Çakır, 18.9.2014, Ankara 2 } Acil durum ve afetlerde ilk yardımcılardan beklenenler nelerdir?

Detaylı

Diplomatik Yazışma I (IR401) Ders Detayları

Diplomatik Yazışma I (IR401) Ders Detayları Diplomatik Yazışma I (IR401) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Diplomatik Yazışma I IR401 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Alınacak Danışmanlar İçin İstihdam Duyurusu İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET İkraz No:

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ YÖNERGESİ

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ YÖNERGESİ KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanım ve Kısaltmalar...1 Kuruluşu ve Görevleri...1 Örgüt Yapısı...1 Organların

Detaylı

univadis ve yeni bir ortaklığı açıkladı

univadis ve yeni bir ortaklığı açıkladı univadis ve yeni bir ortaklığı açıkladı Medikal Literatür Hizmeti Just published e artık MSD'nin lider medikal eğitim ve bilgi web sitesinden ulaşılabilir Barselona; 27 Ekim 2010 MSD (Amerika Birleşik

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisinde Kan Basıncı Ölçümü: Evde mi? Ofiste mi? Ambulatuar mı?

Hipertansiyon Tedavisinde Kan Basıncı Ölçümü: Evde mi? Ofiste mi? Ambulatuar mı? Hipertansiyon Tedavisinde Kan Basıncı Ölçümü: Evde mi? Ofiste mi? Ambulatuar mı? Dr. Hasan Micozkadıoğlu Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Logan et al. J Hypertens 2008;26:446-452

Detaylı

COCHRANE LİBRARY. http://brainshark.com/wiley/cochranetr COCHRANE KİTAPLIĞI NEDİR?

COCHRANE LİBRARY. http://brainshark.com/wiley/cochranetr COCHRANE KİTAPLIĞI NEDİR? COCHRANE LİBRARY Klinik incelemelerin tam metinlerinin yer aldığı; The Cochrane Database of Systematic Reviews (Cochrane Reviews), Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE), The Cochrane Central

Detaylı

KANITA DAYALI TIP Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇAYIR Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

KANITA DAYALI TIP Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇAYIR Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD KANITA DAYALI TIP Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇAYIR Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD 1 Soğuk su içmeyi engelleyerek soğuk algınlığını önleyebilir miyiz? Vitamin C vererek gribi önleyebilir

Detaylı

Analitik Kalite Güvence: Minimum gereksinimler

Analitik Kalite Güvence: Minimum gereksinimler Analitik Kalite Güvence: Minimum gereksinimler Dr. Hamide Z Şenyuva 16 17 Ekim 2007, Bursa İçerik Giriş- Analitik Kalite Güvence neden önemli? Formal Kalite Güvence Sistemleri Metot validasyonu İç Kalite

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE İŞ PLANI (Yapım - Uygulama) BUSINESS PLAN IN ENTREPRENEURSHIP (Planning - Application)

GİRİŞİMCİLİKTE İŞ PLANI (Yapım - Uygulama) BUSINESS PLAN IN ENTREPRENEURSHIP (Planning - Application) GİRİŞİMCİLİKTE İŞ PLANI (Yapım - Uygulama) BUSINESS PLAN IN ENTREPRENEURSHIP (Planning - Application) GİRİŞİMCİLİKTE İŞ PLANI İş planı: Kurulması düşünülen işletmenin detaylarını içeren yazılı belgeye

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No: 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İç Kontrol Sistemi içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını, sürdürülmesi, güncelleştirilmesi ve dağıtım esasları için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

Detaylı

DOKÜMANTASYON PROSEDÜRÜ

DOKÜMANTASYON PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ : Bu prosedürün amacı, hizmetlerin yürütülmesinde esas olan Sağlıkta Kalite standartları kapsamında hazırlanan prosedürleri, talimatları,formların v.b. dokümanların hazırlanması,kontrolü, revizyonu,

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK DERGİSİ (IZMIR JOURNAL OF HEALTH) YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, İçerik ve Tanımlar

İZMİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK DERGİSİ (IZMIR JOURNAL OF HEALTH) YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, İçerik ve Tanımlar İZMİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK DERGİSİ (IZMIR JOURNAL OF HEALTH) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, İçerik ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (a) Bu yönergenin amacı, İzmir Üniversitesi Sağlık Dergisi (Izmir

Detaylı

Olgu Sunumu Nasıl Yazılır?

Olgu Sunumu Nasıl Yazılır? Olgu Sunumu Nasıl Yazılır? Dr. Nuh Zafer Cantürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Olgu Sunumu Yazmanın Evreleri Olguyu bulmak Olgu ile ilgili bilgiyi toplamak Literatürü

Detaylı

Makalede Giriş Bölümü Nasıl Olmalıdır? Dr. Füsun Yarış OMÜTF Aile Hekimliği AD OMÜTF ve STO Akademik Gelişim Kursu 1 25.03.2012

Makalede Giriş Bölümü Nasıl Olmalıdır? Dr. Füsun Yarış OMÜTF Aile Hekimliği AD OMÜTF ve STO Akademik Gelişim Kursu 1 25.03.2012 Makalede Giriş Bölümü Nasıl Olmalıdır? Dr. Füsun Yarış OMÜTF Aile Hekimliği AD OMÜTF ve STO Akademik Gelişim Kursu 1 25.03.2012 Makalenin giriş bölümünün yazımı ile ilgili bilgi ve deneyim paylaşımı. Yanıt

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) Bir işletmenin pazarlama ile ilgili kararlarının alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

PROQUEST NURSING & ALLIED HEALTH SOURCE

PROQUEST NURSING & ALLIED HEALTH SOURCE PROQUEST NURSING & ALLIED HEALTH SOURCE ProQuest Nursing & Allied Health SourceTM kullanıcılara hemşirelik, müttefik sağlık, alternatif ve tamamlayıcı tıp ve sağlık alanı ile ilgili daha birçok konuda

Detaylı

Mevzuat İyi Uygulamalar Deneyim. Hastanın İhtiyacı. Muayene. Diagnoz (Tanı) Tedavi Planlama. Ek Bilgi. Veri Sonuç Sağlıklı Birey

Mevzuat İyi Uygulamalar Deneyim. Hastanın İhtiyacı. Muayene. Diagnoz (Tanı) Tedavi Planlama. Ek Bilgi. Veri Sonuç Sağlıklı Birey Kanıta Dayalı Dişhekimliği ve İnternette Bilgiye Erişim Evidence Based Dentistry and Information Retrieval on the Internet Uzm.Küt. Huriye ÇOLAKLAR İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Kütüphane

Detaylı

Sistematik Derleme Metodolojisi: Sistematik Derleme Hazırlamak İçin Bir Rehber Zekiye KARAÇAM*

Sistematik Derleme Metodolojisi: Sistematik Derleme Hazırlamak İçin Bir Rehber Zekiye KARAÇAM* 26 : Sistematik Derleme Hazırlamak İçin Bir Rehber Zekiye KARAÇAM* Özet Sistematik derleme, alanında uzman kişiler tarafından elde edilebilir en iyi araştırma kanıtını belirlemek için benzer yöntemler

Detaylı

Yaş Doğrulama Metotları

Yaş Doğrulama Metotları Yaş Doğrulama Metotları Yrd. Doç. Dr. Aysun GÜMÜŞ Ondokuzmayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Samsun Birçok kemikleşmiş yapı günlük ve yıllık periyodik birikimler oluşturmak suretiyle

Detaylı

Hekim hasta ile karşılaştığı andan itibaren sorunu. Tanı ve Tarama Test Sonuçlarının Klinik Karar Verme Sürecinde Kullanılması DERLEME / REVIEW

Hekim hasta ile karşılaştığı andan itibaren sorunu. Tanı ve Tarama Test Sonuçlarının Klinik Karar Verme Sürecinde Kullanılması DERLEME / REVIEW DERLEME / REVIEW Halk Sağlığı / Public Health Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 5 Sayı: 2 Nisan 2014 Tanı ve Tarama Test Sonuçlarının Klinik Karar Verme Sürecinde Kullanılması Figen

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

BİTİRME TEZİ NASIL YAZILIR

BİTİRME TEZİ NASIL YAZILIR BİTİRME TEZİ NASIL YAZILIR Başlamadan Önce Zaman planlaması! Araştırma Konusunun Seçimi (doğru kaynaklar, bilimsel bilgi!) Düzenli Çalışma (planınıza uyunuz, danışmanınızdan yardım alınız.) İstanbul Ticaret

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik Değerlendirmesi Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Kullanıcı Deneyimi ve Kullanılabilirlik Değerlendirmesi Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.4-07 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00Rev Tarihi:Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. SORUMLULAR... 2 4. TANIMLAR... 2 5. STANDARIN DETAYLARI... 2 Dök. No: AUZEF-SS-2.4-07 Yayın

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ÇOCUK HASTALIKLARINDA BES305 5.Güz 2 2 0 5

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ÇOCUK HASTALIKLARINDA BES305 5.Güz 2 2 0 5 ÇOCUK HASTALIKLARINDA BESLENME Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar ÇOCUK HASTALIKLARINDA BES305 5.Güz 2 2 0 5 BESLENME Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve öğretme

Detaylı

TÜBİTAKTAK projesi hazırlama süreci 1001 örneği. Proje. Proje çeşitleri. Bu sunuda: Genel proje süreci. Doç.Dr. Ercan Kurar

TÜBİTAKTAK projesi hazırlama süreci 1001 örneği. Proje. Proje çeşitleri. Bu sunuda: Genel proje süreci. Doç.Dr. Ercan Kurar TÜBİTAKTAK projesi hazırlama süreci 1001 örneği Doç.Dr. Ercan Kurar Bu sunuda: İ ğ S.Ü.V.F. Genetik Anabilim Dalı İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (İLTEK) Konya 2013 Proje Belirli bir amacı

Detaylı

Parametrik Olmayan Testler. İşaret Testi-The Sign Test Mann-Whiney U Testi Wilcoxon Testi Kruskal-Wallis Testi

Parametrik Olmayan Testler. İşaret Testi-The Sign Test Mann-Whiney U Testi Wilcoxon Testi Kruskal-Wallis Testi Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi Parametrik Olmayan Testler İşaret Testi-The Sign Test Mann-Whiney U Testi Wilcoxon Testi Kruskal-Wallis Testi Rank Korelasyon Parametrik

Detaylı

2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Destek Programı (CO-FUNDED Brain Circulation Scheme)

2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Destek Programı (CO-FUNDED Brain Circulation Scheme) 2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Destek Programı (CO-FUNDED Brain Circulation Scheme) Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Sunum Planı I. Bölüm Program Hakkında Genel Tanıtım

Detaylı

PROJE NEDİR NASIL HAZIRLANIR Proje çalışması merak ve gözlemle başlar. Çevrede yaşananları merak etmek ve bunun doğrultusunda merak edilen konulara ilişkin gözlem yapmak proje hazırlamada ilk adımı oluşturur.

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil II FTR116 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü Zorunlu

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil II FTR116 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü Zorunlu YABANCI DİL II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil II FTR116 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü Zorunlu

Detaylı

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Araştırma Yöntem ve Teknikleri Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 1 Araştırma Yöntem ve Teknikleri İçindekiler 1.1. DERSİN AMACI...

Detaylı

S.B. Halk Sağlığı Kurum,Kanser Daire Başkanlığı yönetiminde. 30-65 yaşları arasındaki kadınların serviksinde: ULUSAL HPV TARAMA PROJESİ

S.B. Halk Sağlığı Kurum,Kanser Daire Başkanlığı yönetiminde. 30-65 yaşları arasındaki kadınların serviksinde: ULUSAL HPV TARAMA PROJESİ S.B. Halk Sağlığı Kurum,Kanser Daire Başkanlığı yönetiminde 30-65 yaşları arasındaki kadınların serviksinde: ULUSAL HPV TARAMA PROJESİ Dr.Işın Pak İstanbul Ulusal Hpv Laboratuarı Sitoloji Bölümü Serviks

Detaylı

Temel Biyoistatistik Kursu-I

Temel Biyoistatistik Kursu-I Düzenleyen: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi AD, Sürekli Eğitim Merkezi Temel Biyoistatistik Kursu-I ÇANAKKALE, 17-20 Şubat 2011 Bilgi ve Kayıt : sem.comu.edu.tr

Detaylı