T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN"

Transkript

1 T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. a) Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmişleri, doçentlik belgesi, hizmet belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6(altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasının da belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. b) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. c) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylarınwww.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna,özgeçmiş, doktora belgesi, hizmet belgesi, yabancı dil sonuç belgesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi'nin 4.maddesi ) ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte yayın listesi,bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. AÇIKLAMALAR: 1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir. 2) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 4) Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Dairesi Başkanlığı'ndan gönderim kutusu temin edebilirler. 5) Yardımcı Doçent kadrolarına doçent unvanını almış olanlar ile Profesörler müracaat edemezler. 6) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir. 7) Mühendislik Fakültesine müracaat edecek bütün adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir. BİRİM BÖLÜM ABD/PROGRAM UNVAN DRC. AD. AÇIKLAMA Edebiyat Fakültesi Felsefe Felsefe Profesör 1 1 Ahlak Felsefesi üzerine çalışmaları Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Yrd.Doç. 3 1 Alımlama Estetiği Kuramı ve Hüsn ü Aşk üzerine çalışmaları Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Yrd.Doç. 4 1 Yapısalcı Metin Şerhi ve Na'ili üzerine çalışmaları Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Yrd.Doç. 5 1 Yeni Türk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim İş Eğitimi Profesör 1 1 Resim İş Öğretmenliği Alanında doktora yapmış olmak; Plastik Sanatlar Bilim alanında doçent

2 Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Alman Dili Eğitimi Profesör 1 1 Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Alman Dili Eğitimi Doçent 2 1 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğ.Yön.Teftişi ve Plan. Doçent 2 1 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğ.Yön.Teftişi ve Plan. Yrd.Doç. 2 1 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Prog.ve Öğretimi Doçent 2 1 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Prog.ve Öğretimi Doçent 3 1 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Prog.ve Öğretimi Yrd.Doç. 2 1 Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psik.Dan. Yrd.Doç. 1 1 Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Yrd.Doç. 4 1 Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Eğit. Yrd.Doç. 5 1 Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Eğit. Yrd.Doç. 4 1 Eğitim Fakültesi İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğit. Doçent 2 1 Eğitim Fakültesi İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Yrd.Doç. 1 1 Alman Dili Edebiyatı alanında doçent olmak; Kültürlerarası Eğitim Alanında çalışmaları Alman Dili Eğitimi alanında doçent olmak; Uygulamalı dil bilimi ve yabancı dil öğretimi üzerine çalışmaları Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında doçent olmak; Örgütsel Davranış ve Eleştirel Pedagoji alanında çalışmaları Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında doktora yapmış olmak; Eğitimde kaos; Yıldırma Davranışları ve Nedenleri konusunda çalışmaları Eğitim Programları ve Öğretimi alanında doçent olmak; Yaratıcı Drama alanında çalışmaları Eğitim Programları ve Öğretimi ana bilim dalı, Eğitim Tarihi ve Sosyal Temelleri bilim alanında çalışmaları Eğitim Tarihi alanında Doçent Eğitim Programları ve Öğretimi Bilim dalı Bellek destekleyici stratejiklerden anahtar sözcük yöntemi konusunda çalışmaları Doktorasını Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanında yapmış olmak; Ergenlerde performans kaygısı üzerine çalışmaları Müzik Eğitimi alanında doktora yapmış olmak; Gitar eğitimi ve üstbiliş alanında çalışmaları Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak;kavramsal değişim stratejileri ve zihin haritaları konularında çalışmış Matematik Eğitimi Anabilim Dalında Doktora Yapmış olmak; performans ölçümü-gelişimi ve ilköğretim öğrencilerinin problem çözme yaklaşım ve becerileri üzerine çalışmaları Yakınçağ Tarihi alanında doçent olmak; Misyonerlik ve II. Abdülhamit Kurumları üzerine çalışmaları Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında doktora yapmış Akıcı konuşma problemlerinin giderilmesi, oyun ile psikomotor becerilerin geliştirilmesi üzerine çalışmaları

3 Bitki Fizyolojisi, Bitki Stres Fizyolojisi, Toprak Bilimi ve Bitki Fen Fakültesi Biyoloji Biyoloji Profesör 1 1 Besleme alanlarında çalışmaları Fen Fakültesi İstatistik İstatistik Doçent 2 1 Yarı Parametrik Tek İndeks Modeller üzerine çalışmaları Fen Fakültesi İstatistik İstatistik Doçent 2 1 Fen Fakültesi Matematik Matematik Doçent 2 1 Sıralı nitel verili Çapraz Tablolar ile İlgili Simülasyon Çalışmaları yapmış Adi, Kısmi ve İntegral Denklemlerin nümerik çözümleri konusunda çalışmaları Fen Fakültesi Matematik Matematik Doçent 3 1 Steenrod Cebiri ve Esnek Topoloji üzerine çalışmaları Fen Fakültesi Matematik Matematik Yrd.Doç. 3 1 Fen Fakültesi Fen Fakültesi Moleküler Biy.ve Genetik Yrd.Doç. 1 1 Moleküler Biy.ve Genetik Yrd.Doç. 2 1 Graflarda Ortalama Ayrıt Baskınlık, Ortalama Ayrıt Uzaklık ve Zedelenebilirlik üzerine çalışmalar yapmış Bacillusizolatlarının moleküler karakterizasyonu ve incir zararlıları üzerindeki biyoaktivitelerinin belirlenmesi konusunda çalışmaları Moleküler belirteçler ile genetik kararlılığın belirlenmesi,kriyoprezervasyon, TIS biyoreaktör sistemi ile sıvı kültürleme ve sentetik tohum teknolojileri konularında çalışmaları Fethiye İşletme Fak. İşletme Doçent 3 1 Güzel Sanatlar Fak. Temel Eğitim Temel Eğitim Profesör 1 1 Muhasebe Bilim alanında Doçent ünvanı almış Hileli Finansal Raporlama ve Muhasebe Teorisi konularında çalışmaları Türk Sanat Tarihinde Temel Sanat Bilgileri ile Mitolojide Mezar Anlayışı konularında çalışmaları İktisadi ve İdari Bil.Fak. Çalışma Ekon.ve End.İliş. Çalışma Ekon.ve End.İliş. Doçent 2 1 Sosyal politika alanında doçent unvanı almış olmak ve İş-Aile Yaşamı Etkileşimi ve İşyeri Şiddeti konularında çalışmaları Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimarlık Yrd.Doç. 3 1 Mühendislik Fakültesi Maden Müh. Maden Müh. Yrd.Doç. 2 1 Türkiye de mimari miras yönetimi ve Batı Anadolu tarihi kaplıca alanlarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi üzerine çalışmalar yapmış Maden Mühendisliği lisans mezunu Huntit ve Hidromanyezit Minerallerinin alev geciktirici olarak kullanılması konusunda çalışmaları

4 Mühendislik Fakültesi Met.ve Malzeme Müh. Met.ve Malzeme Müh. Yrd.Doç. 5 1 Metalurji veya Malzeme Mühendisliği dalında lisans eğitiminden mezun olmak ve yüksek lisans ve doktorasını yine aynı dallardan birinde yapmış Su Ürünleri Fak. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Su Ürünleri Yetiştiriciliği Doçent 2 1 Balık kuluçkahane yönetimi alanında uzmanlaşmış, genetik ve su ürünleri yetiştiricilik biyoteknolojisi konularında yayın ve projeler (çalışmalar) yapmış Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Ergen ve Ruh Sağ. Yrd.Doç. 5 1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Yrd.Doç. 5 1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hast.ve Doğum Doçent 3 1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hast.ve Doğum Yrd.Doç. 4 1 Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 3 1 Kalp ve Damar Cerrahisi Yrd.Doç. 5 1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Trav. Yrd.Doç. 2 1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cer. Yrd.Doç. 4 1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Has. Yrd.Doç. 5 1 Tip 1 Diyabetes Mellitus Tanılı Ergenlerde Psikopatoloji ile ilgili çalışma yapmış 'Suicidality in Youth: Risk Factors, Screening, Assessment and Intervention' adlı kursa katılmış Erken evre Parkinson Hastalığı olan hastalarda Pergolid ve pribedil in Parkinson tremoru üzerindeki etkilerinin klinik ve elektrofizyolojik araştırılması ile ilgili çalışması Ürojinekoloji konusunda eğitim almış T.C.Sağlık Bakanlığı ÜYTE (Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitim) Sertifikası sahibi Endometriozis rat modelinde metformin ve letrozolün etkisi üzerine çalışması Kalp Damar Cerrahisi alanında Doçentliğini almış Pediatrik Kalp Cerrahisi alanında ve SCI-expanded kapsamında yayınları Kardiyo-Torasik Kalp Cerrahisi Eğitimi Belgesine sahip Mitral kapak operasyonlarında uygulanan ultrafiltrasyonun etkileri ile ilgili çalışmaları bulunmak. Trokanterik femur kırığının tedavisi ve acilde BT nin kullanımı ile ilgili çalışmış Diabetik ayak ülserleri ile ilgili çalışmaları Yüksek Grade'li Glial Tümörlerde Temodal Kullanımı Etkileri konusunda çalışmaları Dermatofitoz tanılı hastalarda dermatofit etkenlerinin araştırılması alanında uzmanlık yapmış Behçet hastalığı ve allerji konularında çalışmaları Sağlık Bakanlığı Klinik Araştırmalarda Etik yaklaşım belgesi ve Hayvan deneyleri etik kurul sertifikasına sahip

5 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 3 1 Klinik nörofizyoloji yan dal uzmanlık belgesi Epilepsi ve uzun süreli video-eeg konusunda tecrübeli Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Yrd.Doç. 4 1 Biyofizik alanında çalışmalar yapmış Turizm İşl.ve Otel.Y.O. Seyahat İşl. Yrd.Doç. 3 1 Turizm konusunda tez çalışması yapmış olmak ve turizm alanında bilimsel çalışmaları Beden Eğ.ve Spor YO. Beden Eğ.ve Spor Öğr. Doçent 2 1 Beden Eğ.ve Spor YO. Rekreasyon Doçent 2 1 Beden Eğ.ve Spor YO. Antrenörlük Eğ. Yrd.Doç. 1 1 Beden Eğ.ve Spor YO. Beden Eğ.ve Spor Öğr. Yrd.Doç. 5 1 Beden Eğ.ve Spor YO. Spor Yöneticiliği Yrd.Doç. 1 1 Beden Eğitimi ve Spor Bölümü lisans mezunu Beden Eğitimi ve Spor alanında Doçentliğini almış Spor Yönetimi konusunda çalışmaları Beden Eğitimi ve Spor Bölümü lisans mezunu Yükseklisans ve doktora tezlerini spor psikolojisi konularında yapmış Beden Eğitimi ve Spor Bölümü lisans mezunu Doktorasını sporda yetenek seçimi ve yönlendirme konusunda yapmak, müsabaka analizi, fizyoloji ve antrenman bilimi alanında çalışmaları Beden Eğitimi ve Spor Bölümü lisans mezunu Beden Eğitimi ve Spor Bilim dalında doktora yapmış Okulöncesi Dönemde Motor Gelişimi Araştırılması, Psikomotor ve beceri öğrenimi konularında çalışmaları Spor Yönetimi konusunda doktora yapmış GSGM taşra teşkilatı spor yöneticilerinin iş tatmini ve insan kaynakları yönetimi analizi konusunda çalışmaları Muğla Sağlık YO. Hemşirelik Doçent 3 1 İç Hastalıkları Hemşireliğinde doktorasını yapmış olmak ve Akut miyokard infarktüsünde sekonder koruma ile ilgili çalışmalar yapmış Muğla Sağlık YO. Sağlık Yönetimi Yrd.Doç. 5 1 Sağlık Yönetimi alanında doktora yapmış ve alanında yayınları Ula Ali Koçman MYO Gıda İşleme Gıda Kalite Kont.ve Anal. Doçent 2 1 Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent Süt, süt ürünleri ve yağ asitleri üzerine çalışmaları Fethiye ASMKMYO Bitkisel ve Hayvansal Ür. Organik Tarım Doçent 2 1 Yemeklik tane baklagiller konusunda doktora yapmış ve Organik Tarıma yönelik çalışmaları

6 Fethiye ASMKMYO Bitkisel ve Hayvansal Ür. Organik Tarım Doçent 3 1 Tahıllarda organik tarım üzerine çalışmalar yapmış Köyceğiz Meslek YO Bitkisel ve Hayvansal Ür. Tıbbi ve Aromatik Bitk. Yrd.Doç. 5 1 Bitki ve Ağaç türlerindeki genetik çeşitliliğin bazı markörler yardımı ile araştırılması üzerine çalışmaları Milas Sıtkı Koçman MYO El Sanatları Geleneksel El Sanatları Yrd.Doç. 4 1 Sanat Tarihi alanında doktora yapmış El Sanatları ve işlemeler konusunda çalışmaları NOT: Yukarıdaki ilanın duyurusu 03/12/2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış olup, son müracaat tarihi 20/12/2013 (Mesai bitimi) dir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör kadroları daimi statüde

Detaylı

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. GENEL AÇIKLAMALAR 1-Başvuru süresi

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 20152016 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A EĞİTİM

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A- EĞİTİM

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Prof. Dr. M. Zafer GÜL Rektör Prof. Dr. Hamza KANDUR Rektör Yardımcısı Dr. Mahmut DOĞAN Genel

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI İlan T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU KOŞULLARI Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü nün aşağıda

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK FAALİYET RAPORU 2014 HAZIRLAYANLAR Uzm. Öznur ERMEZ Halkla İlişkiler Uzmanı Serkan YALÇIN Grafiker İÇİNDEKİLER İçindekiler... i Önsöz... v 1. Genel Bilgiler...

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİNDEN

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİNDEN ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİNDEN 2015-2016 öğretim yılı Güz Yarıyılında Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerine yüksek lisans ve doktora öğrenimi görmek üzere

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen anabilim dallarına 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için yüksek lisans ve doktora

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat-2015 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 204 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 3 4 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 204 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Erdoğan Akdağ Kampüsü Divanlı Yolu 7. Km 66900 Merkez/YOZGAT

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yerelden Evrensele Yeniliğin Merkezi 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yerelden Evrensele Yeniliğin Merkezi 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Yerelden Evrensele Yeniliğin Merkezi 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak kurulduğumuz günden beri yeniliklere açık,

Detaylı

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2012 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2013 VAN Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır;

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Anabilim Dalları'na 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı,

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU 2013 HAZIRLAYANLAR Öznur ERMEZ Halkla İlişkiler Uzmanı Betül ÇETİN Memur Serkan YALÇIN Grafiker İÇİNDEKİLER İçindekiler... i Önsöz...

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Yerelden Evrensele Yeniliğin Merkezi 4 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak kurulduğumuz 7 Mayıs 7 tarihinden itibaren

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 VAN ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Üniversitemiz; Başlangıçta son derece yetersiz

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU TS-EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ a, Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu a ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

2015-2016 Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kabulü (Lisans-Önlisans Programları için)

2015-2016 Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kabulü (Lisans-Önlisans Programları için) 2015-2016 Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Kabulü (Lisans-Önlisans Programları için) 1) BAŞVURU ŞARTLARI B- Başvuracak Adaylar: a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

Detaylı

İDARE FAALİYET RAPORU

İDARE FAALİYET RAPORU T.C. 2011 İDARE FAALİYET RAPORU 2011 Hazırlayanlar Birsen KAHRAMANOĞLU Strateji Geliştirme Daire Başkanı Havva B. DEMİR Şube Müdürü Derya ŞAHİN Mali Hizmetler Uzmanı Aylin SEZGİN KELEŞ Memur Hüseyin ERİŞGİN

Detaylı

2014 YGS - LYS SINAV SİSTEMİ

2014 YGS - LYS SINAV SİSTEMİ İstanbul Aydın Üniversitesinin öğrencilere armağanıdır. 2014 YGS - LYS SINAV SİSTEMİ pergel_ygslys_sinavsistemi_2014.indd 1 17.01.2014 14:48 pergel_ygslys_sinavsistemi_2014.indd 2 17.01.2014 14:48 ÖNSÖZ

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Nisan 2014 ARTVİN Artvin Çoruh Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı