İnsanların kendilerini ve çevrelerindeki diğer. ilişki ve etkileşimlerini inceleyip meydana gelen

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnsanların kendilerini ve çevrelerindeki diğer. ilişki ve etkileşimlerini inceleyip meydana gelen"

Transkript

1 PROJE HAZIRLAMA VE GELİŞTİRME: BİR PROJE ÖRNEĞİ Prof. Dr. Ahmet AKSOY Erciyes Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

2 BİLİM VE BİLİMSEL ÇALIŞMA NE DEMEKTİR? İnsanların kendilerini ve çevrelerindeki diğer varlıkları anlamak, bu varlıkların birbirleri ile ilişki ve etkileşimlerini inceleyip meydana gelen açıklayabilmek k içini yöntem ve etkinlikler ile ilk çağlardan günümüze elde edilip düzenli olarak biriktirdikleri bilgiler bütününe bilim denir.

3 Bilimsel bir çalışmanın ana basamakları; 1. Gözlem yaparak bilgi toplama, 2. Elde edilen bilgilerin düzenlenmesi, 3. Düzenlenen bilgiler arasında düzenlilik olup olamadığının araştırılması, 4. Bu bilgilerdeki düzenliliğin nedenlerinin bulunması 5 B k bili d l il d h l k 5. Başka bilim adamları ile daha sonra gelecek nesillere bilgilerin ve sonuçların yazılı olarak aktarılması şeklinde özetlenebilir.

4 PROJE ÇALIŞMASI NASIL YAPILMALIDIR? Proje bir bilimsel çalışma olmalıdır. Projenin her aşamasında bir bilimsell çalışmanın bütün özelliklerinin görülmesi gerekir. Bir proje çalışması gözlem ile başlar. Gözlenen olay kendi doğalğ şartlarında d olabileceği lbil gibi, gözlemin daha iyi yapılabilmesi için, koşulların kontrol altında tutulabildiği laboratuar denilen bir yerde de olabilir.

5 Gözlenen olay, değişkenlerden bir tanesi sabit tutularak veya kontrollü bir şekilde değiştirilerek laboratuarda tekrarlanır. Kontrollü olarak ve blili belirli bir işlem sırası izlenerek laboratuarda tekrarlanan gözlemlere kontrollü deney denir. Gözlenen bir olayda fiziksel büyüklüklerin (ölçülebilen büyüklükler) nasıl değiştiğine bakılarak bunlar arasındaki ilişkiler bulunur.

6 Bir deney sırasında gözlemler ve ölçüm sonuçları, yani veriler mutlaka yazılarak kaydedilmelidir. Eğer birbiri ile ilişkili olan büyüklükler ölçülüyorsa, veriler alt alta satırlar veya yan yana sütunlar yapılarak çizelge şeklinde yazılmalıdır. Bu şekilde yazarak, ölçülebilen büyüklükler arasındaki ilişkiyiş daha kolay görebiliriz.

7 PROJE RAPORU NASIL YAZILMALIDIR? Gözlemlerin ve ölçüm sonuçlarının yazılarak kaydedilmesi ve bunların korunması bilimsel çalışmaların önemli bir kısmını oluşturur. Bilimsel çalışmaların bir başka önemli kısmı ise yapılan çalışmaların ve elde edilen sonuçların yayınlanmasıdır. Ancak bu yolla elde edilen bilgiler başkalarına iletilebilir ve gelecek için korunup saklanabilir. ii

8 Yaptığınız ğ proje çalışmasının en önemli aşamalarından onunla ilgili olarak yazacağınız proje raporu oluşturur. Proje raporunda gereksiz ki uzatmalar ve tekrarlar olmamalıdır. Raporunuzun olabildiğince kısa ve öz olması gerekir. Çalışmalarınızla ilgili ne fazla ne de eksik bir Çalışmalarınızla ilgili ne fazla ne de eksik bir şey yazmamaya gayret ediniz.

9 Proje raporunuz bilimsel ii bir çalışmanın ürünüdür. Bu rapor bir problemi ortaya koyup, problemin çözümü öü ü ii için gerekli ve geçerli verilerin neler olduğunu ileri sürüp tartışabilir veya problemi ortaya koyduktan sonra onun çözümü için izlenen yolu ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi ile ulaşılan sonuçları ortaya koyabilir. Rapor başka araştırmacıların ulaştıkları Rapor başka araştırmacıların ulaştıkları sonuçlar ile ilgili fikirleri de içerebilir.

10 Proje raporunuzun standart olması için mutlaka aşağıdaki sıraya uyarak yazınız. Bu standart yazım, proje çalışmanızın sağlıklı olarak değerlendirilmesinde ve gerektiğinde raporunuzun özetlenerek veya olduğu gibi kitap haline getirilmesinde hem siz hem de okuyanlara büyük kolaylıklar sağlayacaktır.

11 Proje raporunuzu şu sırada yazınız: Proje Adı: Projenizi tek bir cümle şeklinde, kısa ve öz olarak, okuyana proje çalışması ş hakkında fikir verecek bir ad veriniz. Projenin Amacı: Bu kısımda proje çalışması ile neyi amaçladığınızı ğ bir veya birkaç cümle ile açıklayınız. Uygun ise amaçlarınızı maddeler halinde sıralayınız.

12 Giriş: Burada proje çalışmanızın konusu ile ilgili başkalarının yaptığı ğ çalışmalardan l söz ediniz. i Sizin çalışmanızın öteki benzer çalışmalardan ayrılan yönlerini belirtiniz. Benzer çalışmalardan nasıl yararlandığınızı ve sizin çalışmanızın neleri hedeflediğini açıklayınız.

13 Yöntem: Bu kısımda çalışmanızda izlediğiniz yolu, gözlemlerinizi öl l iiive çalışmanızın kapsamını yazınız. Deneysel çalışmalarda deney düzeneği, verilerin nasıl toplandığı açıkça anlatılmalıdır. Deneylerin nerede, kimler tarafından yapıldığı, yp ğ ne kadar sürdüğü ve kaç kez hangi koşullar altında tekrarlandığığ gibi bilgilerin açık veöz olarak verilmesi gerekir. V i i l l i fikl t ğ li Veri çizelgeleri, grafikler, yaptığınız analiz ve hesaplamalar bu bölümde verilmelidir.

14 Sonuçlar ve Tartışma Proje raporunuzun en önemli kısmı burasıdır. Proje çalışmanız ile elde ettiğiniz sonuçları bu kısma yazınız. Bu sonuçlar sayısal değerler, bazı matematiksel eşitlikler veya sözlü ifadelerolabilir. Uygunsa sayısal sonuçlarınızı çizelge veya grafik şeklinde veriniz, analiz ve hesaplamaları gösteriniz.

15 Geçerlilik sınırlarını belirterek sonuçlarınızı tartışınız. Sonuçlarınızı n olumsuz olarak etkileyenen nedenler varsa açıklayınız. Konuyla ilgili önerilerinizi bu kısımda yazarak konuya ilgi duyup benzer çalışmalar yapacaklara yol gösteriniz.

16 Kaynaklar: Bu kısımda proje çalışmanız ş ileilgili olarak başvurduğunuz yazılı kaynakları, harf sırasına uygun olarak, yazar adına göre dizerek veriniz. Bir kaynağı ğ mutlaka aşağıdaki örneklere uygun olarak yazınız. Bir tez veya bir kitap kaynak olarak gösterildiğinde tezin veya kitabın adının alttaki örnekte görüldüğü ğ gibi altı çizilmelidir. Boke, H., (1987), Ankara daki Hava Kirliliğinin Tarvertenleri Üzerine Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ, Ankara.

17 Bir makale kl kaynakk olarak gösterildiğinde i d makalenin çıktığı derginin adının altı örnekte görüldüğü gibi çizilmelidir. Aksoy, A. vem.(1997),öztürk, Nerium oleander L. as a Biomonitor of Lead and Other Heavy Metal Pollution in Mediterranean Environments, The Si Science of the Total Environment, 205, sayfa

18 ÖRNEK PROJE RAPORU Projenin Adı: Gilaburu Meyve Ekstraktının Antibakteriyel ve Serbest Radikal Tutabilme Özelliğinin ğ Belirlenmesi Projenin Amacı: Bu B çalışmada Gilaburu bitkisinin i i kuru meyve ekstraktının antimikrobiyal ve serbest radikal tutabilme özelliğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

19 Gilaburu Meyve Ekstraktının Antibakteriyel i ve Serbest Radikal Tutabilme Özelliğinin Belirlenmesi Prof. Dr. Ahmet Aksoy Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ü

20 GİRİŞ Bitkilerin mikroorganizmaları öldürücü ve insan sağlığı için önemli olan özellikleri, 1926 yılından bu yana Türkiye de olduğu gibi diğer ülkelerdeki l ki çeşitli laboratuarlarda l da araştırılmaktadır. Son yıllarda mevcut antibiyotiklere mikrobiyal direncin gelişmesi araştırmacıları tıbbi bitkilerin antimikrobiyal aktivitelerini araştırmaya yöneltmiştir.

21 Normal metabolizmada sürekli serbest radikaller oluşmaktadır. olarak Serbest radikaller, en dış elektron zarfında bir elektron kaybetmiş ve dolayısıyla l bu elektron açığını kapatabilmek için başka atomların elektronlarını l paylaşmaya çalışan, hızlı bir şekilde reaksiyona girme özelliği olan atomlardır.

22 Bu radikallerin i üretimi i kontrol edilmez ise bunlar makro moleküllere ve dolayısı ile hücrelerin yapı ve fonksiyonlarına zarar verebilir, özelliklerini değiştirebilir.

23 Serbest radikallerin; astım, sinir dejenerasyonu ve Parkinson hastalığı ile alakalı olduğu kaydedilmiştir. Ayrıca besin bozulması, organizma yaşlanması ve kansere neden olan lipit peroksidasyonunda rol oynadığı belirtilmiştir.

24 Gıdalarda oksidasyonu ve mikrobiyal bozulmayı engellemek, raf ömrünü artırmak amacıyla ; Bütillendirilmiş Hidroksi Anisol (BHA) Bütillendirilmiş Hidroksi Toluen (BHT) Propil Galat (PG) Sorbatlar Benzoatlar gibi kullanılmaktadır. sentetik maddeler

25 Bu sentetik maddelerin e kanser yapıcı etkilerinden dolayı kullanımları sınırlandırılmıştır. Bu nedenle son yıllarda tıp da ve besinlerde kullanılmak üzere doğal katkı maddelerinin araştırılmasında ş önemli oranda bir artış olmuştur.

26 Günümüze kadar çok sayıda tıbbi ve aromatik bitki ekstraktı ile uçucu yağlarının antimikrobiyal ik ve serbest radikalleri tutabilme özellikleri çalışılmıştır (Göktürk-Baydar et al., 2004; Sağdıç, 2003; Sağdıç, ğ Aksoy and Özkan, 2006).

27 Ayrıca Kayseri ve çevresinde halk tarafından kullanılan bitkilerin yöresel adları ve kullanım amaçları isimli kapsamlı bir çalışma da bulunmaktadır (Aksoy, 2002).

28 Gilaburu Hanımeligiller üyesi olan Gilaburu (Viburnum opulus L.) 4 m yüksekliğe ulaşan çalı veya ağaçsı bir bitkidir. Beyaz olan çiçekler 5-10 cm çapında, çiçeklerin dış kısmı verimsiz, iç kısmı ise verimlidir.

29 Meyve kırmızı renkte olup, Ağustos-Eylül aylarında olgunlaşır. Meyvelerin tanesi yaklaşık bir salkım oluşturur. Türkiye de m yüksekliğe kadar yayılış gösterir.

30 Kayseri de yöresel kullanımı ve saklanması Kayseri ve çevresinde meyvelerinden elde edilen su, hem yöresel bir içecek hem de tıbbi öneminden dolayı her mevsimde yaygın olarak kullanılmaktadır.

31 Toplanan meyveler eskiden küplerde (taştan oyma evlerin altında ki inlerde) saklanırdı, şimdi ise bidonlarda temiz su içerisinde turşu şeklinde saklanmaktadır. Olgunlaşmış meyvelerin suyu sıkılarak, k bazen sade genelde şekerle tatlandırılarak tl l yöreye gelen misafirlere ikram edilmektedir.

32 Gilaburunun Tıbbi Önemi Kabuklarının kaynatılmasıyla elde edilen sıvı şu hastalıklarda kullanılır; Astım Epilepsi nöbetleri Bazı kalp rahatsızlıkları Doğum sonrası sancılar Menstural sancılar Bazı sinir hastalıkları Yüksek tansiyon Kabakulak k Kramp Uyku bozukluğu

33 Gilaburu Meyve Suyunun Tıbbi Önemi Böbrekteki kum ve taşları eritir, Safra ve karaciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılır, Kramplar ve menstural sancıları giderir (Soylak vd., 2002), Kas gevşetici özelliği vardır, Üriner enfeksiyonlarda, Şeker hastalığı ğ tedavisinde, Kanser tümörlerinde azalma sağlamaktadır (Bolat and Özcan, 1995; Aksoy et al., 2005).

34 AMAÇ Bu çalışmada Gilaburu bitkisinin kuru meyve ekstraktının antimikrobiyal ve serbest radikal tutabilme özelliğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Yapılan literatür çalışmasında daha önce Gilaburu nun antimikrobiyal ve serbest radikal tutabilme özelliği ğ ile ilgili yapılmış ş bir çalışmaya rastlanmamıştır.

35 Yöntem Bitki materyali: Gilaburu meyveleri Kayseri de yabani olarak büyüyen y gilaburu ağaçlarından toplanmıştır.

36 Gilaburu meyve ekstraktının hazırlanması Gilaburu meyveleri oda sıcaklığında kurutuldu Daha sonra 70 ºC de 24 saat tekrar kurutuldu Tohumlar kuru materyalden uzaklaştırıldı ve toz haline getirildi Toz haline getirilen materyal (10 g) Soxhlet ekstraksiyon cihazında metanol (100 ml) ile 60ºC de 6 saat ekstrakte edildi Filtreden geçirilen örnekler evaporatörde kurutuldu Kuru extrakt metanolde çözülerek 18 ºC de Cde depolandı

37 Toplam Fenoliklerin Belirlenmesi Folin-Ciocalteu Kolorimetrik Yöntemle belirlenmiş ve sonuçlar Gallik asit eşiti (GAE) olarak verilmiştir (Singleton and Rossi, 1965).

38 Serbest Radikal Tutabilme Özelliğinin Belirlenmesi Fosfomolibdenum yöntemi ile belirlenmişş ve sonuçlar Askorbik asit eşiti (AAE) olarak verilmiştir (Prieto vd., 1990).

39 Antimikrobiyal aktivitenin belirlenmesi Agar difüzyon metodu kullanılmıştır (Sağdıç and Özcan, 2003). Altı tane bakteri kullanılmıştır: Aeromonas hydrophila ATCC 7965 Enterobacter aerogenes CCM 2531 Escherichia hi coli DM Klebsiella pneumoniae FMC 5 Proteus vulgaris FMC 1 Pseudomanas aeruginosa ATCC

40 Bakteri büyümesinin engellendiği ğ inhibisyon zonu (mm) ölçülmüştür. İnhibisyon zon çapı

41 SONUÇ Gilaburu meyve ekstraktının toplam fenolik içeriği ± 2.11 mg GAE/g ekstrakt olarak bulunmuştur. Sideritis ozturkii ve S. caesarea ekstraktının toplam fenolik içeriği ğ sırasıyla ± 3.51 ve ± 1.55 mg GAE/g olarak belirlenmiştir (Sağdıç et al., 2008).

42 Salvia officinalis ekstraktının toplam fenolik içeriği 22.6 ± 0.9 mg GAE/g ekstrak olarak belirlenmiştir (Miliauskas et al., 2004). Serbest radikal tutabilme aktivitesi ± 8.2 mg AAE/g ekstrakt olarak bulunmuştur. H. pamphylicum ekstraktının Serbest radikal tutabilme t aktivitesi it i ± 1.11 mg AAE/g ekstrakt olarak bulunmuştur (Albayrak et al., 2008).

43 Antimikrobiyal analiz sonuçları Tablo 1 de görülmektedir. % 15 lik konsantrasyon test edilen tüm bakterilerin büyümesini tamamen önlemiştir. % 5 lik konsantrasyon ise sadece A. hydrophila nın büyümesini engellemiştir. ş Test edilen bakteriler arasında en hassas olan Aeromonas hydrophila iken en dirençli ise Pseudomonas auregunosa dır.

44 Tablo 1. Gilaburu ekstraktının antimikrobiyal aktivitesi Konsantrasyonlar (%) Bakteriler Aeromonas hydrophila ATCC ±1.0 a 24 ± ± 2.0 Enterobacter aerogenes CCM ± ± 0.5 Escherichia coli DM ± ± 1.5 Klebsiella pneumoniae FMC ± ± 1.0 Proteus vulgaris FMC ± ± 0.5 Pseudomanas aeruginosa ATCC ± ± 1.0 -: Etkili değil; a: ortalama ± standart sapma

45 Sonuç olarak; Gilaburu meyve ekstraktı önemli derecede d serbest radikal tutucu t ve antimikrobiyal özelliğe sahiptir. Gilaburu meyve ekstraktı besinlerde bakterilerin neden olduğu ğ bozulmayı önlemek için kullanılabilir. Aynı zamanda toksik etkisi olmadığı, besinde kötü koku ve lezzet oluşturmadığı için sentetik maddeler yerine doğal katkı maddesi olarak kullanılabilir.

46 KAYNAKLAR Albayrak, S., Sagdıc, O., Aksoy, A., Hamzaoglu, E. (2008). Antimicrobial And Antioxidant Activities Of Helichrysum Species From The Mediterranean Region Of Turkey, Asian Journal of Chemistry, 20(4), Aksoy, A. (2002). Kayseri ve Çevresinde Halk Tarafından Kullanılan Bitkilerin Yöresel Adları ve Kullanım Amaçları. Erciyes Ün, Bilimsel Araştırma Projesi. No: ss., Kayseri. Aksoy, A., Guvensan A., Akçiçek, E. & Oztürk, M. (2005). Etnoecology of Viburnum opulus L. International Symposium on Medicinal Plants: Linkages Beyond National Boundaries. 7 9September 2004, Islamabad, Pakistan, pp

47 Bolat, S. & Ozcan, M. (1995). The morphological, phenological and pomological characteristics and chemical composition of gilaburu (Viburnum opulus L.) fruits. II. National Horticulture Congress. 3 6 October 1995, Cukurova University, Adana, Turkey, pp Göktürk-Baydar, N., Özkan, G., Sağdıç, O. (2004). Total Phenolic Contents and Antibacterial t i Activities iti of Grape Extracts, t Food Control, 15 (5), Miliauskas, G., venskutonis, P.R., van Beek, T.A. (2004). Screening of radical scavenging activity of some medicinal and aromatic plant extracts, Food Chemistry, 85,

48 Prieto, P., Pineda, M. & Aguilar, M. (1999). Spectrophotometric quantitation of antioxidant capacity through the formation of a Phosphomolybdenum Complex: Specific application to the determination of vitamin E. Anal. Biochem., 269, Sağdıç, O. (2003). Sensitivity of pathogenic bacteria to Turkish thyme oregano hydrosols, Lebensm.-Wiss Wiss. Technol. 36, four and u.-.

49 Sağdıç, O. & Özcan M. (2003). Antimicrobial activity of Turkish spice hydrosols. Food Control, 14, Sağdıç, O., Aksoy, A., Özkan, G. (2006). Evaluation of the antibacterial and antioxidant potentials of gilaburu (Viburnum opulus L.) fruit extract, Acta Alimentaria, 35(4), Sağdıç, O., Aksoy, A., Özkan, G., Ekici, L., Albayrak, S. (2008). Biological activities of the extracts of two endemic Sideritis species in Turkey, Innovative Food Science and Emerging Technologies, 9,

50 Singleton, V.L. & Rossi, J.R. (1965). Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic phosphotungstic acid. Am. J. Enol. Vitic., 16, Soylak, M., Elci, L., Saracoğlu, S. & Divrik, U. (2002). Chemical analysis of fruit juices of European cranberry bush (Viburnum opulus) Kayseri-Turkey. Asian J. Chem., 14,

51 TEŞEKKÜRLERŞ SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2010 PROJE REHBERİ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2010 PROJE REHBERİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2010 PROJE REHBERİ ÖNSÖZ Bu rehber TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması na katılacak öğrencilere yardımcı olmak

Detaylı

46. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2015 PROJE REHBERİ

46. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2015 PROJE REHBERİ 46. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2015 PROJE REHBERİ İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz 2 Önemli Uyarılar 3 Bilim ve Bilimsel Araştırma 5 Bilim Araştırma Özeti Nasıl Yazılır? 8 Bilim Araştırma

Detaylı

YAĞININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ

YAĞININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ BİYOLOJİ PROJELERİ BAHARATLARIN Pseudomonas aeruginosa BAKTERİSİ ÜZERİNDEKİ ANTİBAKTERİYEL ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Günseli ARI, Rukan Mutlu YAŞAR, Salih CANBAŞ Kaya Karakaya Fen Lisesi, Elazığ; Vehbi Dinçerler

Detaylı

Tedavi Amaçlı Kullanılan Bazı Bitkilerin Kullanım Alanları ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi İçin Kullanılan Metodlar

Tedavi Amaçlı Kullanılan Bazı Bitkilerin Kullanım Alanları ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi İçin Kullanılan Metodlar KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 2006 12 KSU. Journal of Science and Engineering 9(2), 2006 Tedavi Amaçlı Kullanılan Bazı Bitkilerin Kullanım Alanları ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi

Detaylı

Geçmişten Günümüze Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanılması ve Ekonomik Önemi

Geçmişten Günümüze Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanılması ve Ekonomik Önemi Geçmişten Günümüze Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanılması ve Ekonomik Önemi *Emine FAYDAOĞLU 1, Metin Saip SÜRÜCÜOĞLU 2 1 DSİ Genel Müdürlüğü İşletme ve Bakım Dairesi Su Ürünleri Şubesi 2 Ankara Üniversitesi

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FARKLI SICAKLIK VE SÜRELERDE PĠġĠRĠLEN KÖFTELERDE HETEROSĠKLĠK AROMATĠK AMĠNLERĠN OLUġUMUNUN SINIRLANDIRILMASINDA OPTĠMUM TUZ, ASKORBĠK ASĠT VE YAĞ KULLANIM

Detaylı

Doç. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2010 Her hakkı saklıdır

Doç. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2010 Her hakkı saklıdır MÜHRÜSÜLEYMAN (Polygonatum orientale) BİTKİSİNİN İN VİTRO ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ VE BAZI VİTAMİN İÇERİKLERİ Elif AKTÜRK Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Doç. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2010

Detaylı

BİNGÖL VE YÖRESİNDE ÜRETİLEN BALLARIN KİMYASAL İNCELENMESİ

BİNGÖL VE YÖRESİNDE ÜRETİLEN BALLARIN KİMYASAL İNCELENMESİ 1 BİNGÖL VE YÖRESİNDE ÜRETİLEN BALLARIN KİMYASAL İNCELENMESİ Yılmaz ATEŞ Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Semih YAŞAR Şubat 2014 1 2 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ. Ayrıntılı Bilgi İçin : Tel: (0212) 287 69 00 Faks: (0212) 287 46 79 E-posta: proje@mef.k12.

ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ. Ayrıntılı Bilgi İçin : Tel: (0212) 287 69 00 Faks: (0212) 287 46 79 E-posta: proje@mef.k12. Proje Rehberi 12. Şehir dışından gelecek proje sahibi öğrenciler ile danışman öğretmenlerin gelişgidiş (tren, otobüs, gemi), yol ücret bedelleri, yarışma salonunda ulaşım standı görevlilerince tarafınıza

Detaylı

PEKMEZ ÖRNEKLERİNDE VİTAMİN VE MİNERAL TAYİNİ

PEKMEZ ÖRNEKLERİNDE VİTAMİN VE MİNERAL TAYİNİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEKMEZ ÖRNEKLERİNDE VİTAMİN VE MİNERAL TAYİNİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İDİL KARACA ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. F. Zehra KÜÇÜKBAY MALATYA

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ MAKROFUNGUSLARIN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ VE DİĞER TIBBİ ETKİLERİ. Hazırlayan Dönay KARAKAYA

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ MAKROFUNGUSLARIN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ VE DİĞER TIBBİ ETKİLERİ. Hazırlayan Dönay KARAKAYA 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ MAKROFUNGUSLARIN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ VE DİĞER TIBBİ ETKİLERİ Hazırlayan Dönay KARAKAYA Danışman Doç. Dr. Gökçen Yuvalı ÇELİK Farmasötik Biyoteknoloji

Detaylı

Gıdalarda Nitrat ve Nitrit

Gıdalarda Nitrat ve Nitrit Akademik Gıda / Academic Food Journal ISSN Print: 1304-7582 http://www.academicfoodjournal.com Akademik Gıda 8(6) (2010) 35-43 Derleme Makale / Review Paper Gıdalarda Nitrat ve Nitrit Özgül Özdestan, Ali

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ĠÇECEKLERDEKĠ TARTRAZĠN MĠKTARININ HPLC-UV YÖNTEMĠ ĠLE TAYĠNĠ. Hazırlayan Nurgül ÇUKADAR

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ĠÇECEKLERDEKĠ TARTRAZĠN MĠKTARININ HPLC-UV YÖNTEMĠ ĠLE TAYĠNĠ. Hazırlayan Nurgül ÇUKADAR T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ĠÇECEKLERDEKĠ TARTRAZĠN MĠKTARININ HPLC-UV YÖNTEMĠ ĠLE TAYĠNĠ Hazırlayan Nurgül ÇUKADAR DanıĢman Prof. Dr. Ġbrahim NARĠN Bitirme Ödevi Haziran 2014 KAYSERĠ

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GAZİANTEP TE ATIK SULARDAN ETKİLENEN TOPRAK VE BİTKİLERDE ESER ELEMENT (Cu, Co, Mn ve Zn) VE Fe KONSANTRASYONLARININ ICP-MS İLE TAYİNİ TUĞRUL DEVECİ

Detaylı

EKMEK YAPIMINDA KULLANILAN BAZI KATKI MADDELERİNİN EKMEK KALİTESİ ve BAYATLAMA ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elif ÇELİK DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet Metin KUMLAY GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

BELİRLİ FUNGUS TÜRLERİNİN BAZI BAKTERİ TÜRLERİ ÜZERİNDE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI. Öztürk DÜNDAR

BELİRLİ FUNGUS TÜRLERİNİN BAZI BAKTERİ TÜRLERİ ÜZERİNDE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI. Öztürk DÜNDAR BELİRLİ FUNGUS TÜRLERİNİN BAZI BAKTERİ TÜRLERİ ÜZERİNDE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Öztürk DÜNDAR YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI Danışman: Prof. Dr. Ahmet ASAN 2011 EDİRNE I

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ Ayhan ELMASTAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI

Detaylı

KAYSERİ BÖLGE SERGİSİ

KAYSERİ BÖLGE SERGİSİ Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri KAYSERİ BÖLGE SERGİSİ 25-29 MART 2013 Dünyada herşey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir, ilim ve fenin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I ÖZ... II ABSTRACT...III 1. GİRİŞ... 1 2. LİTERATÜR ÖZETİ... 2

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I ÖZ... II ABSTRACT...III 1. GİRİŞ... 1 2. LİTERATÜR ÖZETİ... 2 ÖNSÖZ Bu araştırma ile, ülkemizde saf topluluklar oluşturan ve kurak koşullara da uyum sağlayabilen bir orman ağacı türü olan kızılçam (Pinus brutia Ten.) fidanlarının, farklı su rejimlerindeki büyümesini

Detaylı

TÜBİTAK 45. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ FİNAL YARIŞMASI PROGRAMI

TÜBİTAK 45. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ FİNAL YARIŞMASI PROGRAMI 1 2 TÜBİTAK 45. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ FİNAL YARIŞMASI PROGRAMI 05 Mayıs 2014 Pazartesi 10.00 Açılış Töreni ve Sergi 13.00 Ara 14.00 Sergi 18.00 Sergi Kapanış 06 Mayıs 2014 Salı 10.00

Detaylı

BAZI ORGANİK BİLEŞİKLERİN TAYİNİ İÇİN MİKROBİYAL ESASLI BİYOSENSÖR GELİŞTİRİLMESİ

BAZI ORGANİK BİLEŞİKLERİN TAYİNİ İÇİN MİKROBİYAL ESASLI BİYOSENSÖR GELİŞTİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAZI ORGANİK BİLEŞİKLERİN TAYİNİ İÇİN MİKROBİYAL ESASLI BİYOSENSÖR GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Hatice PALÜZAR Biyokimya Anabilim Dalı Tez

Detaylı

POSTER SUNUMLARI. TGDF Gıda Kongresi 2013, Antalya. Poster Bildiri Özetleri Kitabı

POSTER SUNUMLARI. TGDF Gıda Kongresi 2013, Antalya. Poster Bildiri Özetleri Kitabı TGDF Gıda Kongresi 0, Antalya Poster Bildiri Özetleri Kitabı Anonymous, 0. TGDF Gıda Kongresi 0 Poster Bildiri Özetleri Kitabı. Ed: A. Kadir Halkman Kaynak gösterilmek kaydı ile izin alınmaya gerek kalmadan

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 136-147

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 136-147 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 136-147 Research article/araştırma makalesi Investigation of water quality of Apa dam lake

Detaylı

Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır

Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır KARAYOLLARINDA TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN YUMURTA AĞIR METAL İÇERİĞİNE ETKİSİ Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır ii T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İzmir İlinde Satılan Sokak Sütleri ile Orta ve Büyük Ölçekli Çiftliklerde Üretilen Sütlerin Özelliklerinin Belirlenmesi 1

İzmir İlinde Satılan Sokak Sütleri ile Orta ve Büyük Ölçekli Çiftliklerde Üretilen Sütlerin Özelliklerinin Belirlenmesi 1 Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2010, 47 (2): 161-169 ISSN 1018 8851 Harun KESENKAŞ 2 Necati AKBULUT 3 2 Dr., Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Bornova/İzmir harun.kesenkas@ege.edu.tr

Detaylı

İGKLM Bilime Katkıda Bulunuyor. Veysel Baki OKHAN. 4. Yılımıza Başlarken. Ölçüm Belirsizliği Nedir? 4-5. Folik Asidin Sağlık Açısından Önemi 6-8

İGKLM Bilime Katkıda Bulunuyor. Veysel Baki OKHAN. 4. Yılımıza Başlarken. Ölçüm Belirsizliği Nedir? 4-5. Folik Asidin Sağlık Açısından Önemi 6-8 i Yıl: 4 Sayı: 13 Nisan Haziran İçindekiler Sahibi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müd. adına Veysel Baki OKHAN İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müd. Vekili İGKLM Bilime

Detaylı

KONYA DA YETİŞEN CENTAUREA PTEROCAULA TRUATV. IN FENOLİK YAPISI VE ANTİOKSİDAN ETKİSİ. Yener TEKELİ*, Mehmet SEZGİN* M.

KONYA DA YETİŞEN CENTAUREA PTEROCAULA TRUATV. IN FENOLİK YAPISI VE ANTİOKSİDAN ETKİSİ. Yener TEKELİ*, Mehmet SEZGİN* M. KONYA DA YETİŞEN CENTAUREA PTEROCAULA TRUATV. IN FENOLİK YAPISI VE ANTİOKSİDAN ETKİSİ Yener TEKELİ*, Mehmet SEZGİN* M. Aydın ŞANDA** * Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Alâeddin

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU Nisan, 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE ÖN BİLGİLER... 2 1.1 TEZ HAZIRLAMA... 3 1.1.1 Tez Önerisi Hazırlama... 3 1.1.2 Tez Araştırmasının

Detaylı

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI 1 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI Dersin Sorumluları: Yrd. Doç. Dr. Evrim Karaçetin Arş. Gör. Hamdi Mıhçıokur Arş. Gör. Ömür Gökkuş Arş. Gör. Taner Azgın 2 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ

Detaylı

Comparison of Phytochemicals and Antioxidant Capacities of Some Standard and Organically Grown Highbush Blueberries (Vaccinium corymbosum L.

Comparison of Phytochemicals and Antioxidant Capacities of Some Standard and Organically Grown Highbush Blueberries (Vaccinium corymbosum L. Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: www.agri.ankara.edu.tr/dergi Journal of Agricultural Sciences Journal homepage: www.agri.ankara.edu.tr/journal Organik ve Standart Olarak Yetiştirilen

Detaylı