Protein katlanması. feature=player_detailpage&v=gfcp2xpd29i

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Protein katlanması. http://www.youtube.com/watch? feature=player_detailpage&v=gfcp2xpd29i"

Transkript

1 Dr. Suat Erdoğan

2 Sunum planı Protein katlanması ve hatalı katlanma nedir? Şaperon proteinlerin rolü Ubiquitin- Proteozom sistemi Hatalı protein katlanması ile ilişkili hastalıklar

3 Protein katlanması Proteinler konformasyonal olarak dinamik moleküllerdir. Fonksiyonel şekillerini milisaniye gibi kısa sürede alırlar ve Genellikle yapıları bozulsa da eski şekillerini geri alabilirler (refold). Peki bu muhteşem işlemler nasıl gerçekleşir? feature=player_detailpage&v=gfcp2xpd29i

4 Proteinlerin doğal şekilleri Biyolojik olarak uygun şartlarda proteinler en düşük enerjiyi tercih ederler. Protein katlanması doğasında rastgele değil, bir düzen içinde gerçekleşir. Proteinler ribozomlarda doğal polipeptid olarak sentezlenir ve ER lumeninde katlanır. Bu işlemin amacı proteinin 3D yapısını tam olarak katlanmasıdır. Moleküler şaperonlar proteinlerin katlanma sürecine yardım eden proteinlerdir.

5 Protein katlanma hunisi (serbest enerji hunisi) ü Katlanmamış proteinler üst kısımda yer alır. ü Protein daha kararlı yapısını kazanmak için enerji hunisinde aşağı doğru iner. ü Natif, katlanmış yapı dipte yer alır. Nature Structural Biol. 4, (1997).

6 Şaperon proteinler Şaperonlar katlanmamış polipeptid zincirin hidrofobik bölgelerine geçici olarak bağlanır, onları çözücülere karşı perdeler. Kümeleşmeyi (aggregate) önleyerek proteinlerin uygun sekonder yapılarını kazanmalarına yardımcı olur. Hatalı katlanan proteinlerin ise yıkımlanmasına (degredation) yardımcı olur. Bu işlemler enerji gerektirir. Şaperonların en büyük sınıfı prokaryotik ve ökaryotik hücrelerde ısı şoku veya diğer stres karşısında üretilen ısı şok proteinleridir (heat shock proteins hsp60, hsp70, hsp90).

7 Şaperon proteinlerin iki farklı rolü

8 Protein katlanmasında kalite kontrolü ü Ribozomlarda sentezlenen ve doğru katlanan proteinler ER lumenine taşınır ve yalnızca uygun katlananlar (correctly folded) Golgiye taşınır ve buradan hücre dışı çevreye bırakılır. ü Hatalı katlanan proteinler (misfolded) kalite kontrol mekanizması tarafından tespit edilir ve diğer yola gönderilir (unfolded protein response). ü Sitoplazmada ubiquitinlenerek yıkımlanır Nature Education

9 Ubiqui;n- proteozom sisteminin fonksiyonları Yeni sentezlenen proteinlerin kalite kontrolü, hücre döngüsü ve bölünme, DNA- tamiri, Büyüme ve farklılaşma, Membran reseptörleri ve iyon kanallarının regülasyonu. Ubiquitin- proteozom sistemindeki hatalar önemli patolojik sonuçlara yol açabilir (örn. bazı nörodejeneratif hastalıklar).

10 Küçük protein: Ubiqui&n (Ub) Tüm ökaryotik hücrelerde bulunur, 76 amino asitten oluşur (Mw: 8.5 kda). Büyük hedef proteinlerine (substrat) bağlanarak fonksiyonu yerine getirir. Ubiqitinasyon, enzimatik post- translasyonal modifikasyon olup ubiquitinin substrat proteinine bağlanması ile gerçekleşir. Ubiquitinin son amino asiti (76. glisin) hedef proteinin lizin ine bağlanır. Reaksiyonda 3 enzim rol alır, hedef proteine ubiquitin bağlanarak yıkımlanır (degredasyon).

11

12 Özetle,

13 Proteinlerin ER de hatalı katlanması ne demek;r? ü Endoplazmik Retikulum (ER) da yıkımlanma sonucu protein fonksiyonunu kaybeder, ü ER kalite kontrolündeki kusurlar hatalı katlanmış proteinlerin burada birikimine ve kronik ER stresine yol açarak apoptoza neden olur, ü Bazı patojenler ER kalite kontrol sistemini sömürerek (ele geçirerek) enfeksiyonu güçlendirir (ör. HIV- 1) ü Live=12551&bhcp=1

14 Protein hatalı katlanma hastalıkları Protein hatalı katlanma hastalıkları iki gruba ayrılır: Proteinlerin hatalı katlanması ve ya hatalı katlanan proteinlerin yıkımlanması (degredasyonu) Hatalı katlanan proteinlerin birikimi. Prion Hastalığı Creutzfeldt Jakob disease BSE, bovine spongiform encephalopathy Alzheimer Hastalığı Amyotrofik lateral sklerozis (ALS) Gaucher s disease Parkinson Hastalığı Huntington's Hastalığı Sistik fibroz

15 Prion Hastalığı (TSE) Bulaşıcı süngerimsi ensefalopatiler (Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSE) veya prion hastalıkları ölümcül nörodejeneratif hastalıklardır. Sinir hücrelerinde çözünmeyen proteinlerin çökmesi ile karakterize süngerimsi değişiklikler (insoluble protein aggregates), astrositik gliomalar ve nöron kayıplarına neden olur. Bu hastalık grubu, İnsanlarda Creutzfeldt Jakob disease Koyunlarda skrapi Sığırlarda deli dana hastalığı (mad cow disease) Genç hastaları tutan varyant Creutzfeldt- Jacob hastalığı (vcjd) erken psikiyatrik ve davranış bozukluklar ile seyreder.

16 PrP c PrP Sc Protease sensitive Protease resistance PrP c : normal prion protein: PrP SC : anormal prion protein

17 Kuru (insan) Kas zaafiyeti, koordinasyon kaybı, titreme, uygun olmayan ağlama veya gülme nöbetleri. Cenaze törenlerinde ritüel olarak yapılan kanibalizm (yamyamlık) vasıtasıyla bulaşır.

18

19

20 Alzheimer Hastalığı Amiloid hipotezi: Beyinde amiloid proteinlerin hatalı katlanması ve amiloid plakları şeklinde birikmesi(β- amiloid) sonucu gelişebilir. β- amiloid, daha büyük amiloid öncül proteinlerinin proteolitik enzimler ile kesilmesinden oluşur. Tau hipotezi: Tau proteinlerin aşırı fosforilasyonu sonucu nöronlarda nörofibriler yumak (tau tangles) oluşur. Karakteristik β- amiloid plaklar ve nörofibriler yumak nöronlarda yıkıma neden olur.

21 Alzheimer da amiloid lifler (fiber) Amiloid protein lifler β- tabaka yapıda bulunur ve hatalı katlanma ve kümeleşmeye katkı sağlar. Enzimler APP (amiloid öncül proteini=amyloid precursor protein) i beta-amiloid adı verilen küçük parçacıklara keser. Bunların bazıları Alzheimer plaklarına dönüşür.

22

23 Alzheimer da tau protein yumakları

24 Protein misfolding and aggrega;on is central to several neurodegenera;ve condi;ons including Alzheimer's, Parkinson's, amyotrophic lateral sclerosis, and prion diseases.

25 Talasemi Genetik olarak gelişen kalıtsal bir hastalıktır. Farklı mekanizmalar hemoglobin sentezinde bozukluklara neden olur. β- talasemide, β globin üretimindeki yetersizik serbest α globin birikimine neden olur. Bu da hücre içinde birikir. Şaperonlar hemoglobin sentezinde yüksek düzeyde hemoglobin sentezi ve gereksiz proteinlerin yıkımlanmasından sorumludur. Hemoglobin sentezinde özel bir şaperon (α - hemoglobin- stabilizing protein, AHSP) serbest hemoglobin molekülüne bağlanarak α- Hb alt ünitenin hazır hemoglobin multimerine bağlanmasını sağlar. Bu şaperonun eksikliğinde serbest α- hemoglobin alt üniteleri kümeleşir (aggregate) ve oluşan çökelti gelişmekte olan hemoglobinlere toksik etki yapar.

26

27 Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) Amyotrofik lateral skleroz ALS hastalığı "Lou Gehrig's Disease" ilerleyici nörodejeneratif bir hastalıkır. Beyin ve spinal kord sinirleri etkiler. Motor nöronların dejenerasyonu ve ölümü, beynin kasları hareket ettirme özelliğini ortadan kaldırır. Süperoksit dismutaz 1 (SOD1) enzim proteini şeklindeki değişim (mutasyon) ALS hastalığının gelişim sebebi olabilir. Oksidatif stres, protein kümeleşmesi, mitokondri stresi, aksonal transportta bozulma ve glutamat toksisitesi gelişir.

28 ALS

29 Gaucher s disease En yaygın lizozomal depo hastalığıdır Bu hastalıkta lizozomda bulunan ve lipid glikozilseramid metabolizmasına katılan β- glukozidaz enzimindeki bir mutasyon sonucu gelişir. Bu enzimdeki kusur substratın özellikle akyuvarlarda intraselüler olarak birikimine neden olur. Semptomlar: kemik lezyonları, karaciğer ve dalakta büyümedir.

30 Parkinson hastalığı Lewy cisimciği adı verilen ve presinaptik α- synuclein proteinlerinin hatalı katlanması ile oluşan yumakları bir hücreden diğerine taşınabilir.

31 Hun;ngton Hastalığı Kalıtsal gelişen bir hastalıktır. Bir çok hücre fonksiyonunda kullanılan Huntington proteini hatalı katlanarak hücrede birikir. Kas koordinasyonunu etkiler, idrak yeteneği (kognitif) azalır ve davranışsal semptomlar gelişir.

32 Sis;k fibroz (CF) Sistik fibroz CFTR yi kodlayan gendeki bir mutasyon sonucu gelişir. Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) geni klor iyon kanallarını oluşturan proteinleri kodlar. Mutasyon sonucu bu protein hücre yüzeyine ulaşamaz.

Endoplazmik Retikulum

Endoplazmik Retikulum Endoplazmik Retikulum Prof.Dr.Melek Öztürk Prof.Dr.Müjgan Cengiz İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD Endoplazmik Retikulum Hücrede yapı ve fonksiyon olarak birbirinden farklı iki ER vardır

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEMEL PATOLOJİ II HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON VE ÖLÜM PROF. DR. Taha ÜNAL EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2012 1 HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON ve HÜCRE ÖLÜMÜ Prof

Detaylı

Lipitler; Yapı ve Fonksiyonları

Lipitler; Yapı ve Fonksiyonları Lipitler 1 Lipitler; Yapı ve Fonksiyonları Biyolojik lipitler kimyasal olarak farklı özelliklere sahip bileşiklerden oluşmuş bir gruptur. Lipitlerin ortak ve tanımlayıcı özellikleri suda çözünmemeleridir.

Detaylı

TRANSLASYON VE PROTEİNLER

TRANSLASYON VE PROTEİNLER TRANSLASYON VE PROTEİNLER Translasyon ve proteinler Translasyon; mrna, trna, ribozomlar ve polipeptid zincir sentezinin başlaması, uzaması ve sonlanması için gerekli çeşitli translasyon faktörleri arasındaki

Detaylı

Genler ve proteinler arasındaki temel ilişki

Genler ve proteinler arasındaki temel ilişki GENDEN PROTEİNE Genler ve proteinler arasındaki temel ilişki İngiliz hekim Archibald Garrod (1909), genlerin, enzimler aracılığı ile fenotipi belirlediğini ilk öne süren kişidir. Garrod, doğuştan metabolizma

Detaylı

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN BÜT-2-ENDOİK ASİT BİS-(BENZİL-FENİL-AMİT) TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, ASETİLKOLİNESTERAZ VE BUTİLKOLİNESTERAZ ENZİMLERİNE KARŞI AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Detaylı

Proteinlerin Primer & Sekonder Yapıları. Dr. Suat Erdoğan

Proteinlerin Primer & Sekonder Yapıları. Dr. Suat Erdoğan Proteinlerin Primer & Sekonder Yapıları Dr. Suat Erdoğan Sunum planı Proteinlerin moleküler yapılarını hangi kimyasal güçler belirler? Proteinlerin moleküler yapıları Primer yapı Sekonder yapı α-heliks

Detaylı

KAN plazma şekilli elemanlar eritrositler lökositler trombositler hematokrit kan sayımı (hemogram) Kanın görevleri Hemogram

KAN plazma şekilli elemanlar eritrositler lökositler trombositler hematokrit kan sayımı (hemogram) Kanın görevleri Hemogram KAN Kan, organizmada gerçekte kapalı bir kanallar sistemi içinde dolaşan bir dokudur. Dolaşım kanı, plazma adı verilen sıvı bir ortam içinde süspansiyon halinde bulunan şekilli elemanlardan meydana gelmiştir.

Detaylı

HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI

HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI HÜCRE BİYOLOJİSİ DERS NOTLARI Doç. Dr. Nurettin YÖREK 1 Hücrenin Temel Yapı Taşları ve Kimyasal Bileşimi Bir hücre içindeki bileşiklerin % 99 undan fazlası başlıca altı elementten meydana gelmiştir. Bu

Detaylı

O-Bağlı Glikozilasyon. Yrd.Doç.Dr.Yosun MATER

O-Bağlı Glikozilasyon. Yrd.Doç.Dr.Yosun MATER O-Bağlı Glikozilasyon Yrd.Doç.Dr.Yosun MATER Genel olarak O-Glikosilasyon a maruz kalan şekerler, Musinler ve Proteoglikanlar olarak bilinirler. Buna göre genel özelliklerini özetlersek; 1.Musin glikoproteinleri

Detaylı

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER Giriş Kanser, DNA tamiri, hücre döngüsü, apoptosis, farklılaşma ve hücre-hücre teması gibi temel hücresel işlevleri etkileyen genetik hastalıklar grubudur. Kanser

Detaylı

ÜNİTE 10:YÖNETİCİ MOLEKÜLLER

ÜNİTE 10:YÖNETİCİ MOLEKÜLLER ÜNİTE 10:YÖNETİCİ MOLEKÜLLER Nükleik asitler sadece kalıtsal bilgiyi taşıyan moleküller olmayıp bu bilgiyi protein senteziyle birlikte hücre yönetiminde kullanmalarıyla önem kazanmaktadırlar.gelişmiş canlıların

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK ŞEFİ DOÇ.DR.ATTİLA SAYGI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK ŞEFİ DOÇ.DR.ATTİLA SAYGI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK ŞEFİ DOÇ.DR.ATTİLA SAYGI AKUT KARBON MONOKSİT ZEHİRLENMESİNE MARUZ KALAN SIÇANLARDA NORMOBARİK, HİPERBARİK

Detaylı

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan ALZHEİMER TİPİ DEMANS HASTALARINA BAKIM VERENLERDE TÜKENMİŞLİK VE ANKSİYETE UZMANLIK

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

PROTEĐNLERĐN NĐTEL ANALĐZ DENEYĐ

PROTEĐNLERĐN NĐTEL ANALĐZ DENEYĐ PROJE TABANLI DENEY UYGULAMALARI PROTEĐNLER VE TANINMALARI PROTEĐNLERĐN NĐTEL ANALĐZ DENEYĐ ORTAÖĞRETĐM KĐMYA DERSĐ DENEYLERĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL HAZIRLAYAN: ŞENOL ŞEN ANKARA 2007-1 - PROJE HEDEF SORUSU:

Detaylı

OKSİDATİF STRES VE ANTİOKSİDANLAR

OKSİDATİF STRES VE ANTİOKSİDANLAR OKSİDATİF STRES VE ANTİOKSİDANLAR Oksidatif Stres Analiz Parametreleri ve Oksantest Oksante Ar-Ge Laboratuvarı 2012 OKSİDATİF STRES VE ANTİOKSİDANLAR Serbest radikaller, besinlerin oksijen kullanılarak

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Endoplazmik Retikulum Stresi ve Apoptozis Mekanizması Endoplasmic Reticulum Stress and Apoptosis Mechanisms G. Şeyda Seydel 1, Kıymet Aksoy 1

Detaylı

Video https://www.youtube.com/watch? v=giez3pk9yvo

Video https://www.youtube.com/watch? v=giez3pk9yvo MUTASYONLAR 1 Video https://www.youtube.com/watch? v=giez3pk9yvo 2 MUTASYONLAR Populasyonun % 1 inden daha az bir kesimde görülen DNA daki değişiklik Polimorfizm: populasyonun % 1 inden fazla bir kesimde

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Olumsuz yanıtları: Alerjiler - normalde zararsız maddelere tepki Otoimmün hastalıklar (Diyabet)(Kendi dokularını yok eder)

ayxmaz/biyoloji Olumsuz yanıtları: Alerjiler - normalde zararsız maddelere tepki Otoimmün hastalıklar (Diyabet)(Kendi dokularını yok eder) Vücut Savunmasını Bağışıklık : potansiyel zararlı yabancı maddelere ve anormal hücrelere karşı vücudun ortaya koyduğu savunma yeteneğidir. Aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir: virüsler ve bakterilere

Detaylı

Prokaryotlarda durum. Gen düzenleyici proteinler ve gen anlatımının düzenlenmesi 11.10.2012

Prokaryotlarda durum. Gen düzenleyici proteinler ve gen anlatımının düzenlenmesi 11.10.2012 Gen düzenleyici proteinler ve gen anlatımının düzenlenmesi Prokaryotlarda durum 2 PROKARYOTLARDA GEN ANLATIMININ NEGATĐF KONTROLÜ Negatif Đndüklenebilen Operonlarda, düzenleyici bir repressör normalde

Detaylı

ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI

ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI Eritrositler Dolaşım sisteminde belirli bir süre kalan hücrelere kan hücreleri adı verilmektedir. Eritrositler, içerdikleri hemoglobine O 2 bağlayarak taşıyan kırmızı

Detaylı

MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ

MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ ALTINCI BASKI Harvey Lodish Arnold Berk Chris A. Kaiser Monty Krieger Matthew P. Scott Anthony Bretscher Hidde Ploegh Paul Matsudaira W. H. Freeman and Company New York YAYINCI:

Detaylı

Doku ve Organlararası Metabolik İlişkiler Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Doku ve Organlararası Metabolik İlişkiler Prof Dr Arif ALTINTAŞ Doku ve Organlararası Metabolik İlişkiler Prof Dr Arif ALTINTAŞ Doku ve Organ oluşumu Dokular kendilerine özgü hücrelerden oluşur. Yağ doku yağ hücrelerinden, kemik doku kemik hücrelerinden, kas doku kas

Detaylı

İmmün Sistemin Tanıtımı

İmmün Sistemin Tanıtımı İmmün Sistemin Tanıtımı Nurşen DÜZGÜN 97 İmmünite, yabancı ve zararlı olan her türlü maddeye (mikroorganizma, protein ve polisakkarid gibi) karşı organizmanın verdiği reaksiyonu tanımlayan bir kavramdır.

Detaylı

HAYVAN BİYOTEKNOLOJİSİ

HAYVAN BİYOTEKNOLOJİSİ HAYVAN BİYOTEKNOLOJİSİ Hayvan ıslahında tercih edilen özellikler Üreticiler yaklaşık 10.000 yıldan bu yana hayvanları ıslah etmeye çalışmaktadır. Günümüzde hayvan üreticileri, tercih edilen çıkan bazı

Detaylı

NÖROTRANSMİTTERLER Uyarılma ve uyarının iletimi (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz) (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz),

NÖROTRANSMİTTERLER Uyarılma ve uyarının iletimi (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz) (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz), NÖROTRANSMİTTERLER Uyarılma ve uyarının iletimi Bir hücre veya organelin bir uyarıya yanıt verebilme yeteneği uyarılabilme olarak tanımlanmaktadır. Uyarı, membranda geriye dönebilen bir değişiklik meydana

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2008- DİŞ- 003 (Doktora) TEDAVİSİ PLANLANMIŞ VİTAL SÜT DİŞİ PULPALARINDAKİ ENFLAMASYONUN

Detaylı

SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİ VE ANTİOKSİDANLAR

SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİ VE ANTİOKSİDANLAR SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİ VE ANTİOKSİDANLAR Yaşam için oksijen (O 2 ) Havasız yerde yaşayamayız. Yaşamımızı sürdürmek için havanın moleküler oksijenini (O 2 ) tükettiğimizi biliyoruz. Total oksijen tüketimimizin

Detaylı

Doğal İmmun Sistem: Erken İnflamatuvar Yanıtın Kontrolü

Doğal İmmun Sistem: Erken İnflamatuvar Yanıtın Kontrolü Doğal İmmun Sistem: Erken İnflamatuvar Yanıtın Kontrolü F. Aytül UYAR İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul nflamasyonun Fizyolojik Temeli Fizyolojik olarak inflamasyonun

Detaylı