OTİZM li. Babalara ve Annelere Dair Her Şey BİZİM KISA HAYATIMIZ 8 SORUDA OTİZM İ ANLAYALIM OTİZM FEDERASYONU VEYSEL ŞAHİN BEY İLE YAPILAN SÖYLEŞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OTİZM li. Babalara ve Annelere Dair Her Şey BİZİM KISA HAYATIMIZ 8 SORUDA OTİZM İ ANLAYALIM OTİZM FEDERASYONU VEYSEL ŞAHİN BEY İLE YAPILAN SÖYLEŞİ"

Transkript

1 OTİZM li Babalara ve Annelere Dair Her Şey Sayı: 1/Nisan2014 BİZİM KISA HAYATIMIZ Syf.6 8 SORUDA OTİZM İ ANLAYALIM Syf.8 OTİZM FEDERASYONU VEYSEL ŞAHİN BEY İLE YAPILAN SÖYLEŞİ Syf.12

2 İÇİNDEKİLER Yayın Yönetmeni Harun MISIRLI Editör Neslihan CEBESOY Yazı Editörü Onur GÜRBÜZ Grafik Tasarım Yakup Taştan 8 Soruda Otizm i Anlayalım. 4 [ Prof. Dr. Yankı Yazgan ] Otizm 6 [ Özge Efe Tokatlı - Uzm. Psikolog ] Olumsuz Davranışları Azaltmada Ailelerimizi Etkin Kılma 8 [ Onur GÜRBÜZ ] Otizm Federasonu Veysel Şahin Bey ile Yapılan Söyleşi. 10 Bizim Kısa Hayatımız. 12 Basım Deniz Grafik Reklam ve Matb. Hiz. Tic. Lt. Şti. Otizm ve Bizz 14 Canım Oğlum Emrecan ım 16 Kaan ile Açılan Dünyam 17 Meyike 18 İletişim; facebook.com/groups/otizmlibabalaraveanneleredairhersey/

3 4 OTİZM li Babalara ve Annelere Dair Her Şey 8 8 Soruda Otİzm İ Anlayalım Prof. Dr. Yankı Yazgan Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı; Otizme İlişkin Sorular 1. Otizm nedir? Sosyal etkileşim, karşısındakini anlama ve kendini ifade etme ihtiyacı yaşamın erken dönemlerinden itibaren ilişkilerimizi şekillendirir. Otizm bu ihtiyacı karşılamak için gerekli sözel ve sözel olmayan becerilerin gelişiminde gecikme ya da sapma ile karakterizedir. Bu duruma sıklıkla kısıtlı ilgi alanları ve tekrarlayıcı hareketler eşlik eder. Belirtiler tipik olarak yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkar. 2. Otizmin toplumda görülme sıklığı nedir? Otizmin görülme sıklığı son çalışmalarda % 0,2-0,5 olarak bildirilmektedir. Klasik otizm tanısı almamakla birlikte otistik bozukluk belirtilerinden bazılarını taşıyan bireyler de otistik yelpaze içinde değerlendirildiğinde sıklık % 4 e yükselmektedir. Otistik bozukluk sıklığı cinsiyetler arasında da farklı dağılım gösterir. Erkek çocuklarda bu soruna kız çocuklarına göre 4-5 kat daha sık rastlanmaktadır. 3. Çocuğunuz neden farklı davranıyor? Otistik olabilir mi? Her tuhaf olan otistik midir? Her çocuğun sosyal etkileşim ve iletişim becerileri aynı hızda ve aynı düzeyde gelişmeyebilir. Bu süreçte çocuğun mizacı, zihinsel ve fiziksel gelişimi, çevreden gelen sosyal uyaranların yoğunluğu ve uygunluğu gibi birçok etken rol oynar. Bu etkileşim sonucunda kimi çocuklar yaşıtlarının çoğundan farklı ya da tuhaf olarak nitelenen ilişki tarzları ya da ilgi alanlarına sahip olabilirler. Elbette her farklı ya da tuhaf olan otistik değildir. Ancak çalışmalar ebeveynlerin, özellikle de annelerin yolunda gitmeyen bir şeyler var hissinin % 80 olasılıkla doğru olduğunu göstermekte. Anne-babalar çocuklarındaki farklılığın onun zihinsel ya da bedensel gelişimini olumsuz etkilediğini, sosyal veya akademik alanlarda zorlanmasına neden olduğunu düşünüyorlarsa bir uzman görüşü almaları yerinde olur. Gelişim basamaklarına dikkat İnsan yavrusu iletişim kurma ve sosyalleşme becerisi ve ihtiyacı ile doğar. Yaşamın daha ilk günlerinde bebek ile dış dünya arasında başlayan ilişki sürekli gelişir ve çeşitlenir. Sağlıklı gelişmekte olan 3 aylık bir bebek insan yüzüne ve sesine ilgi gösterir. 6 aylık bebek keyiflendiğini ya da rahatsız olduğunu yüzü ve bedeni ile ifade edebilir aylarda baş-baş yapabilir, el çırpabilir, heceleri tekrar ederek sesler çıkarabilir. 1 yaşında anne-baba diyebilir, işaret parmağı ile bir cisimi gösterebilir, işaret edilen yere bakabilir. 2 yaşındaki bebek 2 kelimeli basit cümleler kurabilir, taklide dayalı oyunlar oynayabilir. Otistik bozuklukta bu gelişim basamaklarında aksama gözlenir. Bebek bu becerilerden bazılarını hiç geliştirememiş olabileceği gibi kimi durumlarda kazanılan becerilerde gerileme, kayıp gerçekleşebilir. Bebeğiniz 6 aylık olduğu halde sizi tanımıyor, gülümsemiyorsa; 1 yaşını geçtiği halde işaret ile göstermiyor, ce-e, fışfış kayıkçı gibi oyunları oynamıyor, anlamlı 1-2 kelime söylemiyor, adı ile seslenildiğinde bakmıyor, göz teması kurmuyorsa; 2 yaşını geçtiği halde oyuncaklarla amaca uygun şekilde (oyuncak bebeğe yemek yedirir gibi, uçağı uçurur gibi), taklide ve kurmacaya dayalı oyun oynamıyor, çevresinde olup bitenle ilgisiz görünüyor, bir ilişki ihtiyacı göstermiyorsa gelişim basamaklarında bir sorun yaşandığını düşünmek gerekir. Otistik bozukluğu olan çocuklarda bu gelişimsel aksamaya ek olarak anlamsız el çırpma, sallanma, dönme gibi tekrarlayıcı hareketler de gözlenebilir. Sık rastlanan belirtiler arasında gündelik rutinlerine katı biçimde bağlı olma, değişikliğe aşırı tepki gösterme, dokunma, ses, acı gibi duyusal uyaranlara çok az ya da çok fazla yanıt verme sayılabilir. Bu belirtilerden herhangi birinin çocuklarında bulunduğunu düşünen anne-babaların zaman geçirmeden bir uzmana başvurması önemli. Böylece gelişimdeki sorun ve derecesi belirlenebilir, durumun otistik bozukluğa işaret edip etmediğinin saptanabilir ve uygun tedavi seçenekleri oluşturulabilir.

4 5 4. Çocuk iletişim kurmakta zorlanıyorsa ya da bu gelişim süreci hiç başlamamışsa, akla gelecek diğer olasılıklar nedir? Doğumsal sağırlık ya da işitme azlığı, dili algılama ve sözel anlatım bozukluğu olarak tanımlanan konuşma bozukluğu, ağır ve tekrarlayıcı epileptik nöbetler, zeka geriliği gibi bazı gelişimsel, psikiyatrik ya da nörolojik durumlar dikkate alınması gereken olasılıklardan. Ayrıca çocuğun yeterli ve uygun sosyal uyaranlar içeren bir ortamda bulunup bulunmadığının da değerlendirilmesi gerekir. otizm görülme oranı % 3-8 arasında ki bu oran toplumdaki sıklığın oldukça üzerinde. Tek yumurta ikizlerinde ise bu oran % arasında bildirilmekte. Otistik bozukluk tanısı almış çocukların ailelerinde içe kapanıklık, sosyal ilişkilerde güçlük ve dil gelişiminde sorunlar topluma kıyasla daha sık. Sorunun genetik temeline işaret 5. Otistik yelpaze ne kadar genişletilebilir? Otistik bozukluk belirtilerinin sayısı ve şiddeti bireyler arasında farklılık gösterebildiği gibi, bu belirtiler zaman içinde de değişebilmekte. Zihinsel kapasite, uyum becerileri, ek tıbbi-psikiyatrik sorunların bulunup bulunmaması gibi etkenler de eklendiğinde otizmin görünümü daha da çeşitleniyor. Birkaç alanda ancak ciddi düzeyde sorun yaşayan bireyler de, birçok alanda ancak hafif düzeyde sorun yaşayanlar da otistik bozukluk yelpazesinde (daha doğru bir deyişle yaygın gelişimsel bozukluk yelpazesinde) yer alabilirler. Yelpazenin ne kadar genişletilebileceğinden çok, bu genişlemenin sorunu yaşayanlar açısından önemi dikkate alınmalı. Her türlü sosyal, iletişimsel ve davranışsal sıradışılığı, farklılığı bu yelpaze içinde değerlendirmek uygun olmayabilir. Öte yandan otistik bozukluk tanımının en dar haliyle ele alınması da bu tanımın dışında kalan ancak ciddi düzeyde sıkıntı yaşamakta olan çocukların hayatlarını kolaylaştıracak ve gelişimlerini destekleyecek müdahale olanaklarından yararlanamaması sonucunu doğurabilir. Biz hekimler otizm tanısında dünyaca kabul gören kriterleri temel almaya ve aynı zamanda da bu kriterlerin yeterliliğini bilimsel çalışmaların ışığı altında gözden geçirmeye devam etmekteyiz. 6. Otistik çocukların, normal çocuklarla birlikte eğitim almaları (kaynaştırma eğitimi) önemli midir? Bu sorunun çocukların hayatları üzerindeki yükünü hafifletmenin yollardan biri elbetteki onları sosyal hayatın olabildiğince içinde tutmak ve hakları olan eğitimi almalarını sağlamak. Bu açıdan kaynaştırma eğitiminin önemi büyük. Ancak otistik bozukluk tanısı almış bir çocuğun ilköğretimde ne tür bir programa dahil edileceği tıbbi olmaktan çok eğitsel bir karar. Bu karar verilirken her bir çocuğun sorunun derecesi, zihinsel kapasitesi, güçlü ve zayıf yanları dikkate alınarak değerlendirilmesi ona en uygun seçeneğin oluşturulmasını kolaylaştırır. Bu süreçte okul, anne-baba ve çocuk psikiyatristinin işbirliği içinde olması gerekli. 7. Otizm genetik mi? Genetik değilse, çevre faktörleri ve beslenme alışkanlıkları ne kadar etkiliyor? Otizmde kalıtımsal-genetik etkinin varlığını ortaya koyan çok sayıda çalışma var. Otistik çocukların kardeşlerinde eden bu bulgulara rağmen otizme neden olan mekanizma henüz tam olarak açıklığa kavuşturulmuş değil. Bazı genlerin etkisi üzerinde durulmakta ve bu alanda yoğun çalışmalar devam etmekte. Sosyal etkileşim ve iletişim işlevlerinde etkili olduğu düşünülen birden çok gen mevcut. Bunlardan herhangi birinde değil, birkaç gende birden var olan aksaklığın tabloyu oluşturduğu düşünülmekte. Çevresel faktörlerin etkisi ise oldukça tartışmalı bir konu. Aşıların, besinlerdeki katkı maddelerinin etkisi üzerine çok söz söylenmekle birlikte böyle bir ilişkiyi gösteren bilimsel kanıt yok. 8. Tedavi ve eğitim yaklaşımları nasıl olmalıdır? Tedavide amaçlanan çocuğun yaşına uygun iletişim becerilerini geliştirmesini sağlamaktır. Bu amaçla sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik özel eğitim programları, dil ve iletişim terapileri olabildiğince erken dönemde başlatılmalı. Ailenin çocuğun iletişim tarzını kavramasına ve geliştirmesine yardımcı olacak eğitim ve destek sağlanmalı. Duyuların düzenlenmesine ve bedensel aktivitelere dayalı terapiler, dans ve müzik çalışmaları yararlı olabilmekte. Otizmle birlikte görülen davranış ve dikkat sorunları da yükü ağırlaştıran, eğitime uyumu ve katılımı bozabilen durumlar arasında. Bu sorunlara yönelik ilaç tedavilerinin olumlu etkilerini ortaya koyan çok sayıda bilimsel çalışma mevcut. Özetle erken tanı, zamanında ve uygun müdahale ve düzenli takip tedavi sonucunu etkileyen çok önemli faktörler.

5 6 OTİZM li Babalara ve Annelere Dair Her Şey Özge Efe TOKATLI Uzm. Psikolog Otİzm Çocuk dendiğinde hepimizin aklına canlılık, bitmek ve tükenmek bilmeyen bir enerji gelir. Genellikle çevremizde bu tip çocuklarla karsılaşır ve onların oyun ve hayal dünyalarını hayretler içinde seyrederiz. Bununla birlikte her çocuk aynı gelişim özelliklerini göstermez.çevresinde olup bitenlere karsı ilgisiz, kendi dünyasında yasamaya çalışan çocuklar da vardır. Bu çocukların en belirgin özellikleri sosyal ilişki kurmada yasadıkları güçlüklerdir. Etraflarında örülü o kalın duvarı asmak hatta bir pencere olsun açabilmek için hayli zorlanacağınız bu çocuklara otizimli çocuklar denmektedir.otizm, yaşamın ilk üç yılı içinde ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden, sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişimde problemler, tekrarlayıcı davranış ve kısıtlı ilgi alanları ile kendini gösteren, karmaşık gelişimsel bir bozukluktur. Genellikle bebekliğin ilk üç yılı içinde otizme ait belirtiler ortaya çıkmaktadır. Nadiren bu belirtiler daha geç yasta da başlayabilir. Otizm belirtileri, başlangıç yaşı çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine göre çok farklılıklar göstermektedir. Günümüzde her 110 çocuktan birini etkilediği bilinen otizm ilk kez 1943 te Dr. Leo Kanner yaptığı çalışmalar sonunda literatüre girdi. Aynı yıllarda Hans Asperger, bugün Asperger Sendromu olarak bilinen, aynı bozukluğun daha hafif bir formunu tanımladı. Otizm belirtileri çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine göre çok farklılıklar gösterebilir. Bebekliğin ilk dönemlerinde annelerin ilk fark ettikleri çocuklarının diğer çocuklara nazaran daha az güldükleridir. Annenin bedensel teması kucağa alınma davranışına tepkisiz kalmaları erken dönemde dikkat çekmektedir. İsmine bakmazlar ve Çevredeki insanlar dikkatlerini çekmez.bazen dışarıdan izlendiğinde adeta odada kimse yokmuş gibi davranırlar. İnsanlarla göz göze gelmekten kaçarlar. Yalnızlığı severler ve yalnız bırakılmaya tepki göstermezler. Konuşma ile ilgili problemler sıklıkla görülmektedir.konuşulan dilin gelişiminin gecikmesi veya dil gelişiminin olmaması ve çocuğun bunun eksikliğini hareketlerle telafi etmeye çalışmaması yada Konuşabilen çocuklarla konuşma başlatma veya konuşmayı devam ettirme konusunda yetersizsizlik göze çarpar. 5 yaşına geldiklerinde ancak % 50 si tek kelimelerle konuşabilir. Konuşmayı ilişki kurmaktan çok ihtiyaçların giderilmesi için kullanırlar. Bir kısmi ise ileri yaslarda dahi konuşamaz ya da konuştukları anlaşılamaz. Konuşmanın geriliği yanında bu çocuklarda söylenen sözcükleri tekrarlama ve kelime uydurma gibi konuşma bozuklukları görülebilir. Konuşmadaki bütün bu gerilik ve bozukluklar çocuğun ilişki kurmadaki zorluğunu bir kat daha artırır. Otizimli çocuklar ise hep yalnız olmayı tercih eder, çocukların içine karışmaz, hep bir kösede yalnız basına oynarlar. Kendi özel davranış biçimleri ile diğer çocuklardan hemen ayırt edilebilirler. Örneğin kendi etraflarında defalarca dönme, tek ayak üzerinde zıplama ve odanın içinde bir köseden diğerine koşma gibi amaçsızca tekrarlanan hareketleri vardır. El çırpma, tüm bedeni sallama gibi olağan dişi beden hareketleri dikkat çekicidir. İlgi alanlarının kısıtlılığı nedeniyle belirli oyuncaklarıyla hep ayni biçimde ve tekrar oynarlar.. Otizme Ne Sebep Olur? Otizmin nedeni henüz tam olarak tespit edilememiştir. Otizmin tek bir nedeni yoktur. Pek çok nedeni olduğu artık bilinmektedir. Otistizmli bireylerde beyin hücreleri farklı çalışmaktadır. Hücreler arasında mesaj taşıyan kimyasal ileticilerde eksiklik yada fazlalık olduğu düşünülmektedir. açar. Genetiğin otizmin nedenleri arasında önemli bir yeri vardır. Kardeş ve ikiz çalışmaları bunu doğrulamaktadır. Otistik bir çocuğun kardeşinde otizm görülme riski genel popülasyona göre kat daha fazladır. Tek yumurta ikizlerinde her ikisinin birden otistik olma oranı çift yumurta ikizlerine göre daha fazladır. Bütün bunlar genetiğin etkisini bize gösteriyor fakat sadece genetiğin tek neden olmadığı noktasına da ulaştırıyor. Sadece genetik etkili olsaydı tek yumurta ikizlerinde her iki bebeğinde her zaman otistik olması gerekirdi. Yapılan çalışmalar bir tek gen değil birden çok genin etkileşimi

6 7 sonucu hastalık yapıcı etki oluştuğunu ortaya koymuştur. Klinik tablodaki davranışsal çeşitlilik çevresel faktörlerinde etkili olduğunu düşündürmektedir. Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası faktörler ile otizm arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Eldeki bulgular genetik olarak otizme yatkınlığı olan çocukların doğum sırasında sorun yaşama riskinin daha fazla olduğunu göstermektedir. Şu kesin olarak bilinmektedir ki, otizm tek bir nedenle olmaz, birden çok etkenin bir araya gelmesiyle meydana gelen oldukça karmaşık bir durumdur. Otizm erkeklerde kızlara oranla 4 kat daha fazla görülür fakat genelde kızlarda daha ağır seyreder. Otistik bireylerin % 70 inde zeka geriliği görülmektedir. % 30 u normal ve bu %30 luk dilimin %10 u üstün zekaya sahiptirler. Zeka düzeyi ve eşlik eden diğer hastalıklar otizmin ağırlık derecesi üzerinde belirleyici rol oynar. Eşlik eden hastalıklar arasında en sık rastlanılanlar dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, duygudurum bozuklukları ve epilepsidir. Her üç çocuktan biri epileptik anlamda risk taşımaktadır. 0-5 yaş arası ve ergenlik döneminde epilepsi nöbetlerinin görülme olasılığı artar. Ülkemizdeki kayıtlara göre otistizmli olan bireyin bulunduğu, bu rakamın nin 0-14 yaş arası çocuklardan oluştuğu tahmin edilmektedir. Her 110 çocuktan biri otistik özellikler göstermektedir. Otizmin Tipik Belirtileri Nelerdir? Otizm tanılı bireyler aşağıdaki tipik davranışların en az yarısını gösterirler. Bu semptomlar çok hafif ya da çok şiddetli olabilir. Her bir semptomun etkisi de diğerinden farklı olabilir. Ayrıca, bu davranışlar birçok farklı sebeple ortaya çıkarak, gelişimine uygun olmayacak şekilde sergilenebilir. Göz kontağı kısıtlıdır yada yoktur. Çevreye ilgisizdirler. Adına tepki vermezler. Aşırı hareketli yada hareketsiz olabilirler. Bazıları fiziksel temasa (öpülme, sarılma vs.) izin vermez yada hoşlanmazlar. Çoğunlukla insanları değil cansız varlıkları tercih ederler. Sosyal ve duygusal açıdan kendilerini izole ederler. İşaret etmezler, ihtiyaçlarını yetişkinin elini kullanarak ifade ederler. Taklit becerisi yoktur yada sınırlıdır. Konuşma birçoğunda gelişmemiştir. Konuşma gelişse bile bunu iletişim aracı olarak kullanmazlar. Ekolaliktirler, söylenenleri papağan gibi tekrar ederler. Zamirleri ters kullanırlar. Uygun olmayan vurgulamalar, kalıp cümlelerle konuşurlar. Mekanik ve tek düze ses tonu kullanırlar. Uygunsuz gülme ve kıkırdamalar vardır. Düzen takıntıları vardır. Nesne takıntıları vardır. Objelere gereksiz yere bağlanma (İp, pet şişe, araba vs) Rutinlerindeki değişikliklere tepki gösterirler. Tekrarlayan davranışları (stereotipiler) vardır. (Nesneleri çevirme, el çırpma, kanat çırpma, zıplama, kendi etrafında dönme, parmak ucunda yürüme ) Oyuncaklarla gerektiği gibi oynamazlar. (Arabaları dizerler,topu çevirirler ) Hayali oyun oynamazlar. Sürekli aynı oyunları oynamayı tercih ederler. Bazıları çok inatçıdır. Bazıları ses, acı, koku, ışık ve dokunuşa aşırı hassasiyet gösterebilir. Bazıları soğuk, sıcak, acıya duyarsız olabilir. Bazıları tehlikeye karşı duyarsız olabilir. Yemek yeme bozuklukları vardır. Bazıları kendine, çevresindekilere ve eşyalara zarar verebilir. Beklemeye yada isteklerini ertelemeye pek tahammüllü değillerdir. Günümüzde otizmli çocukların tedavilerinde davranışsal, biyolojik, psikodinamik ve duyusal yaklaşımlara ilişkin farklı yöntemler kullanılmaktadır. Otizmli bir çocuğun tedavisinde bütün bu yaklaşımların her birinin önemli bir yeri vardır. Otizmli çocuklarda özellikle davranışsal ve duyusal problemler yaygın olarak görülmektedir. Çocuklarda kendine zarar verici davranışlar, öfke ve tekrarlayan davranışlar yoğun olarak görülen davranış problemlerinden bazılarıdır. Bu problemler ailenin ve çocuğun hayatını zorlaştırmakta, çocuğun yeni beceriler öğrenmesini ve çevre ile etkileşime girmesini engellemektedir. Davranış problemlerinin çözümlenmesinde duyusal yaklaşımlar içinde yer alan duyusal entegrasyon yönteminin kullanılması çok önemlidir. Çocuklarda duyusal algının geliştirilmesi ile davranış problemlerinin azaltılabileceği, duyusal entegrasyon yetersizliklerine bağlı olarak gelişen bu problemlerin çözümlenmesinde duyusal entegrasyon programlarının kullanılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir

7 8 OTİZM li Babalara ve Annelere Dair Her Şey OLUMSUZ DAVRANIŞLARI AZALTMADA AİLELERİMİZİ ETKİN KILMA Onur GÜRBÜZ Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni Otizme İlişkin Sorular; Otizme sahip olan çocuklarımız kimi zaman olumsuz davranışlar yani uygun olmayan davranışlar sergileyebilirler. Bu davranışların önüne geçmek, azaltmak veya ortadan kaldırmak okul içerisinde eğitimci yönünden daha kolay olsa da, çocuklarımız bu tür davranışları evde sergilediklerinde, olumsuz davranışların önüne geçmek ailelerimiz için biraz daha anlaşılmaz olabilir. Bütün ailelerimizden özel eğitimin içerisinde bulunan terimleri bilmelerini bekleyemeyiz. Bulundukları eğitim süreçleri içerisinde bazı terimlere hakim olmaları, ailelerimizin çocuklarının sorunlarını daha kolay anlamalarına yardımcı olabilir. Ancak belirtmek isterim ki bu yazımız ailelerimizi biraz daha bilinçli kılmak onları biraz daha özel eğitimin içine çekmek, özel eğitimi daha anlaşılır kılmak için yazılmıştır. Bu yazıda anlatılanları uygulamak ise uzman eğitimcilere bırakılmalıdır. Pekiştirme nedir? - Pekiştirme bir davranışı izleyen ve o davranışın ileride yapılma olasılığını artıran duruma pekiştirme denir. Olumlu davranışlarımızın arttırılmasında veya öğretimlerimizde pekiştireçlerimiz önemli bir yere sahiptirler. Olumlu pekiştirme nedir? - Olumlu pekiştirme bir davranışı izleyen durumda ortamı bir uyaranın eklenmesiyle o davranışın ileride artmasıdır. Olumlu pekiştirme de yer alan uyaranımız pekiştireçlerdir. Pekiştireçlerimiz yiyecekler olabileceği gibi aferin,harikasın gibi sözlerimizde olabilir. Olumsuz pekiştirme nedir? - Olumsuz pekiştirme bir davranışı izleyen

8 9 durumda ortamdan bir itici uyaranın çekilmesiyle o davranışın ileride yapılma olasılığının artmasıdır. Örneğin; arabalar da kemer takılmadığında sürücüyü rahatsız eden ve kemerin takılmasını sağlayan ses olumsuz bir pekiştirmedir. Pekiştireçleri kullanma ve pekiştirme tarifelerini kullanmamız davranış değiştirme süreci içerisinde büyük önem taşımaktadır. Hangi durumlarda olumlu pekiştirmeyi, hangi durumlarda ise olumsuz pekiştirmeyi kullanacağına aile çok dikkatli bir gözlem yaparak karar verebilir. Uygun Olmayan Davranış Sağaltımı Sürecinde Kullanılan Teknikler 1-Ayrımlı pekiştirme; Bir davranışı azaltmak için pekiştireç kullanılmasına denir. Biz çocuklarımıza pekiştireç kullanarak olumsuz davranışın azalmasını veya ortadan kalkmasını hedefleriz. Seyrek Yapılan Davranışları Pekiştirme; Bazı davranışlar belli bir süre içinde belli bir sıklık ya da süreyle yapıldıklarında uygun olup daha fazla yapıldıklarında uygun olmayan davranışlardır. Örneğin günde 3 kez diş fırçalama normal ama 7 kez diş fırçalama normal değildir. Davranış gözlenen süre içinde uygun sıklık,süre ve yoğunlukta ise çocuk ödüllendirilir. Eğer izlenen süre içinde uygun sıklık,süre,yoğunlukta değil ise ödüllendirilmez. Azaltılmak istenen davranış gözlem süresi boyunca hiç yapılmadıysa gözlem süresi sonunda ilk yapılan herhangi bir uygun davranış pekiştirilir. Gözlem süresinde çocuk istenmeyen davranışı sergilediğinde gözlem süresi sonunda hiçbir davranış pekiştirilmez. Karşıt davranışların pekiştirilmesinde ise ; Azaltılmak istenen hedef davranışın karşıtı olan o davranışla aynı anda yapılamayacak bir davranış varsa o davranış belirlenir. Sizin çocuğunuzda azaltmak istediğiniz davranışın karşıtı var mı? Eğer varsa hedef davranış görmezden gelinirken karşıt davranış pekiştirilir. 2-Sönme; Bir davranışın sürmesini sağlayan pekiştirecin geri çekilmesidir. Sönme tekniği uygulanan davranış önce artma ve çeşitlenme gösterebilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda asla vazgeçmeyiniz, uygulamaya devam ediniz. Pekiştirilmeyen davranış zamanla azalır ve ortadan kalkar 3- Hoşa gitmeyen uyaranı çekme iki şekilde gerçekleştirilir. Bunlar; Tepkinin bedeli; uygun olmayan öncelikle de yasaklanmış davranış sergilendiğinde bireyin daha önce edindiği bazı pekiştireçlerin geri çekilmesidir. Tepkinin bedeli uygulanabilmesi için bireyin elinde yitirecek pekiştireçlerin bulunması gerekir. Örn: yiyeceğinin geri alınması. Siz çocuklarınıza ödül veriyor musunuz? Kızdığınızda geri alıyor musunuz? Mola ise uygun olmayan ve azaltılması istenen davranış sergilendiğinde çocuk başka bir odaya veya bulunduğu ortamda bir köşede bekletilir. Mola yeri seçilirken o ortam çocuk için pekiştirici özellik taşımaması gerekmektedir. Eğer ortam çocuğun hoşuna giderse çocuk devamlı o davranışı sergiler ve oraya gitmek ister. Molalar titizlikle uygulanır ve mola öncesi ve mola sonrası dikkatli gözlem yapılmalıdır. Gözlemlerde çocuğun psikolojisine dikkat etmek lazım. Molalar 4-5 dk. Olmalıdır. Daha fazla olursa çocukta değişik davranış sorunları görülebilir. 4-Hoşa gitmeyen uyaranı verme; Koşulsuz itici uyaran; herhangi bir öğrenme yaşantısına bağlı olmaksızın kendiliğinden ceza niteliği taşıyan uyaran olarak tanımlanır. Örneğin dayak ve hareketsiz bırakma örnek olarak verilebilir. Siz çocuğunuza bu şekilde davranıyor musunuz? Hangi davranışları sergilediğinde böyle davranıyorsunuz? Koşullu itici uyaran; öğrenme sonunda hoşa gitmeyen özellik kazanan uyaran olarak tanımlanır. Örnek olarak zayıf not verme ve arkadaşlarının gülmesi.

9 10 OTİZM li Babalara ve Annelere Dair Her Şey OTİZM FEDERASYONU VEYSEL ŞAHİN BEY İLE YAPILAN SÖYLEŞİ Veysel bey biraz kendinizden bahsedermisiniz? 30 yıldır Amerika da yaşıyordum den 2014 e kadar ve 2014 yılları arasında yaklaşık 30 yıl boyunca Amerika da yaşamaktaydım yılında oğlum için otizme sahip olduğu belirlendi. O yıl dan itibaren, yani 2008 den itibaren işim, gücüm, araştırmalarımın hepsi otizm üzerine kurulu. Amerika da otizm üzerine bir çok toplantılara, seminerlere ve sertifika programlarına katıldım. Araştırdım, çok araştırdım. İngilizce olarak araştırdığınız zaman otizm hakkında daha fazla veri bulabilme imkanınız var. Otizm Federasyonunun kuruluş amacı nedir? Oğlum Amerika da çok iyi bir eğitim almaktaydı. Geçen yıl Türkiye ye gelmeye karar verdik. Ve Türkiye de otizm üzerine kurulmuş olan eğitim kurumlarında çok büyük bir eksiklik gördüm. Türkiye de özel eğitim daha iyi yapılabilir ancak ihmalkarlık, bilinçsizlik veya bürokrasiye takılma gibi problemler ile karşılaştım. Bu tarz karşılaşabileceğimiz problemleri çözmenin tek yolu sivil toplumları bir araya getirmek. Bakanlıklar ile yaptığım görüşmeler sonrasında dernek kuruluşları ile yol alabileceğimi öğrendim. Amerika da özel eğitim nasıl verilmekte peki? Amerika da zaten bu şekilde yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitimi kapsamıyor, ayrıca bizdeki gibi bir yasası da bulunmamakta. Tamamen vakıflara, derneklere ve federasyonlara devredilmiş. Her il ve ilçede özerk olarak özel eğitim vakıflar veya dernekler tarafından yürütülüyor. Amerika da güçlü bir sivil toplum ve bu sivil toplumlarda gücünü devletten alıyor. Sivil toplumların her türlü ihtiyacını devlet karşılıyor. Ülkemizdeki gibi yardım toplamak, proje yapalım da projeye ödenek çıksın gibi bir sistem yok. Amerika ile Türkiye yi kıyasladığımda özel eğitimde biz çok geride kalmışız. Peki Veysel bey, Otizm Federasyonu ndan önce ne gibi çalışmalarınız oldu? Türkiye ye geldiğimde eksiklikleri gördüğüm an hemen bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm ve 2013 yılının Ocak ayında dernek kurdum. Hemen çalışmalarıma başlayarak, projeler ürettim. Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirdim. 4 ayrı bakanlığın çalıştaylarına katıldım ve sertifikalar aldım. Özel eğitim Türkiye de nasıl işliyor onu öğrenmek üzere Eskişehir de seminerlerde bulundum ve otizm eğitimi üzerine sertifikalar edindim. Türkiye de görmüş olduğunuz eksiklikler nelerdir? Türkiye de problem şu; sivil toplum örgütleri bir arada değil ve yeteri kadar seslerini güçlü çıkartamıyorlar. Ailelerimizin kanadının biri kırık zaten. Ailelerimizden ne bekleriz? Nasıl bir beklenti içine gireriz?. Bu sebeplerden dolayı federasyon kurarak gücümüzü devletten alamayı hedefledim. Derhal 5 derneği bir araya getirerek Avrupa da ve Türkiye de ilk olan Otizm Federasyonunu kurdum. Sizce neden bugüne kadar Federasyon kurulmadı veya kurulamadı? Federasyon bir sorumluluk, ciddiyet isteyen bir iş. Bir dernek ile çalışmalarınızı ister yapabilir ister yapmayabilirsiniz. Kimse sizi yargılayamaz. Fakat federasyon, altında bir çok dernek kuruluşunu barındırmaktadır. Ayrıca bakanlık tarafından yetkili sivil toplum kuruluşu olduğu için ister istemez

10 11 sorumluluk altına giriyorsunuz. Kendinizi sorumlu hissediyorsunuz ve bir an önce bir şeyler yapmayı hedef ediniyorsunuz. Şimdi 2 tane daha federasyon kurmayı amaçladık. Toplamda 3 federasyon olarak konfederasyon kurmayı hedefliyoruz ki, otizm üzerine konfederasyon dünyada şu anda yok. Dünya da ilk otizm konfederasyon olacağız. Konfedarasyon olmakta ki amacınız nedir? Federasyon olarak Türkiye de, iller genelinde çalışmalar yapabiliriz anca Otizm Konfederasyonu olarak biz yurtdışına açılabiliriz. Otizm şu an sadece Türkiye nin değil Dünya nın problemi. Amerikalılar için dünyanın jandarmasıdır diye bir tabir vardır. Otizm Konfederasyonu olarak bir çalışma hazırlamak ve bu çalışmayı birleşmiş milletlerde sunmak. Çalışmanın içeriği ise; otizmin bir dünya problemi olduğunu ve bunun için birleşmiş milletler tarafından alzeihmer, aids ve diğer hastalıklar için ayrılan bütçenin geleceğimizi negatif bir biçimde etkileyen otizm içinde ayrılması gerektiğini vurgulamamız gerekiyor. Konfederasyon olarak Türkiye de otizm üzerine çalışmalar yaparak örnek ülke olmamızı istiyorum. Ben bu sorumluluğu kabul ediyor ve elimi taşın altına koymaktan çekinmiyorum. Otizm için örnek ülke olarak hem balkanlara hemde orta asyaya hatta ortadoğuya otizmin tedavisini ve eğitimini yayabiliriz. Bunu yapmak gerçekten zor değil, istemek lazım. Bizim ülkemize nasıl eğitim almak için yabancı ülkelerden, örneğin; Mısır, Cezayir, Azerbeycan dan öğrenciler geliyor, otizme sahip çocuklarımızda aynı şekilde eğitim almak için Türkiye ye gelebilirler. Ayrıca bu otizmli çocukların eğitimi de bir turizmdir. Eğitim turizmi. Buradan gelecek katkı ile de devlet bize katkı sağlayabilir. Hem devletimize katkı sağlayıp hem de çocuklarımızın eğitimini bir üst seviyeye çıkartabiliriz. Konfederasyon olmakta ki amacım bu. Konfedarasyon olarak belli başlı projeleriniz var mı varsa nelerdir? Aile Bakanlığı ile görüştüğümüz çok güzel bir projemiz var.her ilçede milli emlağa bağlı bir yer belirlenerek burası bakanlık tarafından restore edilecek ve burası bakanlık ve federasyon yönetimi altında hem eğitim verebilecek hem de ailelerimiz gönül rahatlığı ile çocuklarını bırakarak günlük hayatlarını yaşayabilecekler. Bir diğeri ise İstanbul da 4 okulumuzun olması ve bu okullarımızın özel eğitime uygun sistem ile kurulması.bu sistem ise benim belirlediğim bir şey olarak değil, bu alanla ilgili bütün hocalarımızın özel eğitimci arkadaşlarımızdan, görsel sanatlar, beden eğitimi, müzik gibi her branşatan eğitimci arkadaşların görüşleri dahilinde, eğitim-öğretime uygun olarak oluşturulacaktır. Ve İstanbul da birisi Büyükçekmece diğeri ise Sancaktepe de olmak üzere 2 adet yaşam köyü.

11 12 OTİZM li Babalara ve Annelere Dair Her Şey Bağdagül AKYOL BİZİM KISA HAYATIMIZ Merhabalar biz Kuzey-Baran Akyol ikiz kardeşleriz annem bize hamileyken ikili ve üçlü test yaptıramadı. Çünkü biz ikiz olduğumuz için her hangi bir sorun varsa bu hangimizde, nereden bilecekler? 30 Haftalıkken ayrıntılı ultrasona girdik. İlk başta bir sorun olmadığını her şeyin çok normal olduğunu söylediler fakat eve gelir gelmez telefonla tekrar aradıklarında 1 hafta sonra terar ultrasona girmemiz gerektiği söylendi sadece ikiz olduğu için kesin sonuç alalım dediler. Saniyeler saat, saatler gün, günler hafta, haftalar ise yıl oldu bizlere. O gün geldi çattı ve baran kardeşte annemize 3 damarla bağlı olması gerekirken 2 damarla bağlıymış. Bunun sonucunda da kalpte üfürme veya kalpte başka bir problem, tavşan dudak v.b. sorunlar oluyormuş. Ama ayrıntılı ultrasonda tavşan dudaklı olmadığını öğrendik. Çocuk kardiyolojisinden randevu alarak kontrollerimizi yaptırdık bir sorun çıkmadı Allah a şükür. Sonra 35 haftalıkken dünyaya gözlerimizi açtık şimdi ise tam 27,5 aylığız 1 hafta hastanede kaldık çünkü (önce kuzey daha sonra baran) sarılık olduk. İki kere topuk kanımız alındı Allah a şükür bunda da hiç bir sorun çıkmadı. Bütün aşılarımızı zamanında yaptırdık. Hiç bir sorunumuz yoktu. Annem bir şeylerden şüphelenmeye başladı. Çevresindeki bizden küçük olan kardeşlerimizle aramızdaki farklılıkları görmeye başladı. Mesela onlar bay bay yaparken biz yapmıyorduk, onlar bizimle oynamak isterken biz (kardeşimle bile) birbirimizle ilgilenmiyorduk, bıdırdanmamız bile yoktu, göz teması mı? O nedir bilmiyoruz ki, buna benzer farklılıklar. 1 Yaşındayken bizi Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesı çocuk doktoruna götürdüler. Tam bir muayeneden geçtik (tabi biz öyle biliyorduk) doktor bize gayet sağlıklılar hiç bir sorun yok demişti. Annemiz ve babamız buna çok sevindiler. O an annem demek ki ikiz olmalarından kaynaklanıyor diye düşündü. O zamana kardar hiç hastalanmadık desek doğru olur. Fakat baran kardeş daha 9 aylıkken su çiçeği çıkardı kuzey kardeşin çıkarıp çıkarmadığı meçhul. Bizler 18 aylıkken yeni bir eve ve semte taşındık babamızın işi nedeniyle. Burada ki komşumuz sürekli olarak anneme bunları bir çocuk dr. Götürelim dedi. Hani biz 1 yaşındayken dr her şey normal demişti ya buna istinaden annem ise bir sorun yok ki neden götüreyim deyip durdu. Sonra komşumuz nasıl söyleyeceğini bilemeyip bir şekilde konuya girdi ve bizim otizmli olabileceğimizi söyledi büyük bir sessizlik ve araştırmalar ama şunu da söyleyeyim annemin bu konuda azda olsa bilgisi vardı. Sonunda annem ve komşumuzla beraber gittik doktora.doktor kontrollerimizi yaptı ve bizim % 99 ( burada ki oran kesinlik derecesi) otizmli olduğumuzu söyledi. Annem sadece olabilir bunun eğitimi var düzelebilirler düzelmeseler de onlar benim çocuklarım atamam, satamam, bırakıp gidemem,onlar için canımı veririm dediğini duyduk. İzleyeceğimiz yol ise önce ço-

12 13 cuk psikiyatrisinden randevu alarak gitmemiz sonra heyet raporu, ram raporu ve eğitim...bizim için önemli olan bunu babama nasıl söyleyeceğimiz oldu. Annem yüz yüze söyleyemeyeceğini anladı ve telefona sarırdı. Bir şekilde söyledi. Babam hemen araştırmalara başlamış (çok farklı yalan yanlış yazılar yazan kişilerin) makalelerini okuyunca çıldırmış ve bir müddet kabullenemedi fakat annem hemen kabullenmişti babama destek veriyor onu sakinleştiriyordu. İstanbul boğazını bir baştan bir başa geçen down sendromu tanısı koyulan bir çocuğumuzda bu yarışmaya katılmış ve yarı yolda bırakmayıp yarışı bitirmişti bu haber denk geldi, belki de bu bize bir işaretti, annem babama dönüp bak her şeye şükretmeli, Allah tan gelen her şey güzeldir, bizim çocuklarımız özel bizde özeliz dedi. Babam o günden sonra kabullenmeye başladı evet kabullendi de. Sonra süreçler başladı...önce çocuk doktorundan randevu aldık. Çocuk psikiyatri nin sistemine kayıt yaptı. Bizde hemen çocuk psikiyatrisinden randevu alarak gittik. Doktor Kontroller sonunda bize ikisi de atipik otizm olduğunu söyledi raporumuzu yazdı ve heyete verdik 10 gün sonra heyete girdik ve 1 hafta sonra heyet raporunu aldık raporumuzda %80 otizm yazıyordu. Hemen ram a gittik onlarda bize 5 sonraya randevu verdiler. Anneme çeşitli sorular sordular ve ram da atipik olduğumuzu onaylayarak raporun çıkması 10 günü bulur dediler. Ram dan çıkarken yakınında bir rehabilitasyon merkezi gözümüz çarptı ve gittik görüştük. Hiç unutmuyorum bir perşembe günüydü gittik görüştük. Annemin ve babamın korkusu yaşımız küçük olduğu için bizi buraya kabul edip edemeyecekleriydi. Ve cuma günü bizi rehabilitasyon merkezinden aradılar olumlu bir cevap aldık. Pazartesi günü hemen başladık derslere. Yasemin hoca ile tanışmamız böylece başladı.1 Hafta sonra ram dan eğitim raporumuzu da aldık. Böylece bizim için uzun, sabırlı bir sürec başlamış oldu. Şu an eğitimimize aynı rehabilitasyon merkezinde devam etmekteyiz. Öğretmenlerimizden ve tüm çalışanlarından memnunuz. Bizim rehabilitasyon merkezimiz yani okulumuz anaokulu statüsünde. Anaokulu ve kreşlerde neler yapılıyorsa bu faaliyetler, öz beceriler, sosyal faaliyetler burada mevcut. Biz pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sabah 9:30-13:30 arası okuldayız. Çünkü biz daha çok küçüğüz öğlen uyumamız lazım. Bireysel ve grup derslerimiz var. Yakında duyu bütünleme dersini de alacağız bu yüzden heyecanlıyız yeni bir ders yeni öğretmen. Biz 6 aydır eğitim alıyoruz. Neler mi değişti biz de ailemiz de çok şeyler...başta göz temasının ne olduğunu öğrendik, komut almayı (özellikle dur, bekle, otur vb.), Çevremizdeki diğer kişileri fark ettik onlarla iletişime geçmeyi,dışarı çıkacağımız zaman montlarımızı ve ayakkabılarımızı getirmeyi,kapıları açmayı,annemle babamla ve de kardeşimle ten tene temasın ne kadar güzel olduğunu, azda olsa çözüm yolu bulmayı, döke saçada olsa kendi kendimize yemek yemeği (annemizi de rahat bırakmış olduk) en önemlisi de sevmeyi, sevilmeyi, güven duymayı öğrendik. Bu kadar mı? 6 Ayda bu kadar... Ama hala öğrenmeyi öğreniyoruz. Annemde babam da çok şey öğrendi en önemlisi sabır ve sakın olmayı...bir de biz ikizde olsak farklı bireyler olduğumuzu öğrendiler. Bu arada birilerine teşekkür etmenin zamanı geldi bize gösterdikleri sevgi için,sabır için,güven için önce annem ile babama sonra bizi hiç yanlız bırakmayan eğitim hayatımızda gözümüzü açar açmaz ilk gördüğümüz sevgili öğretmenimiz yasemin palancı hocamıza sonsuz teşekkürler...ayrıca okulumuzdaki tüm öğretmenlerimize teşekkürler... Kuzey - Baran Akyol

13 14 OTİZM li Babalara ve Annelere Dair Her Şey Semiha SERBEST 14 mart 2008 de dünyama geldi KEREM im. Onun doğumuyla her şey çok güzeldi. Kerem ikinci çocuğumdu. Abisi ile çok zor bir bebeklik ve çocukluk geçirmiştim. Kerem bana ilaç gibi gelmişti. O kadar uslu bir bebekti ki abisi ile yaşayamadıklarımı keremle yaşıyordum. Herkes onu çok seviyordu hep el üstünde tutuluyordu. Bebekliği bir yaş zamanı ve iki yaşına geçiş dönemi gayet normaldi. Basit oyunları yapabiliyordu kişileri tanıyabiliyordu. O evrede evimizi değiştirdik. Kerem hala konuşmuyordu. Aynı zaman da çok hareketli bir çocuktu beni çok yoruyordu. Sonra uyku problemlerimiz başladı geceleri uyumaz olmuştuk hiç bir sebep yokken ağlamaları başlamıştı eşim kaç defa gecenin bir yarısı kalkıp arabayla gezdiriyordu. İki yaşını geçmişti hala konuşmuyordu ismini söylerdik bakmıyordu ama zil çalsın OTİZM ve BİZZ onu duyardı gidip kapıyı açardı babası hadi atta gidiyoruz derdi gidip montunu gösterirdi ama göz teması hiç kurmuyordu. İki buçuk yaşındaydı önce kendi çocuk doktoruna götürdük tabii kerem feryat figan doktor görünce inanamadı ne olmuş bu çocuğa dedi hemen bizi çocuk psikiyatristine yönlendirdi ve hemen gittik gerekli testler yapıldı doktor gözlemledi ve otizm başlangıcı diye tanı koydu. Otizmi az çok biliyordum kız kardeşim öğretmendi ve bir süre özel çocuklarla çalışmıştı ondan aşinalığım vardı ve bana dedi ki kerem sizin hamurunuz istediğiniz şekle siz getireceksiniz. Bu sözü bana hep ışık oldu. Biz bununla yetinmek istemedik şehir dışında başka doktora gittik orada da yapılan testlerde hafif otizmli çıktı. Kerem testlerde sınırdaydı bu bizi biraz sevindirmişti çünkü bununda derecesi varmış. İlk önce kabullenmekle başladık eşimde bende bilinçliydik asla kendimizi bırakmadık ne yapabiliriz durumuna geçtik. Bunun en faydalı yolu yoğun eğitimmiş. Şehir dışında gittiğim doktor orada bir rehabilitasyon merkezi önerdi ilk orayla başladık kerem iki yaş sekiz aylıktı bulunduğum şehirle arası kırkbeş dakikaydı ve ben haftada iki gün oraya gidip geliyordum sonra doktorumuz kreş önerdi kreşe yazdırdık ilk gittiği kreş ilk başlarda güzeldi ama daha sonraları ilgilenmemeye başlamışlardı almaya gidiyordum keremi tuvaletten çıkarıyorlardı bir geliyordu üstü başı ıslak her tarafında diş macunu hemen ordan aldım zaten keremde hiç sevmiyordu orayı hep ağlayarak giderdi sonra başka kreş bulduk burası iyiydi çok güzel ilgileniyorlardı o dönemi orada bitirdik bu arada şehir dışında ki merkezden de ayrıl-

14 15 mıştım bulunduğum şehirde tavsiye üzerine bir merkez bulup orada eğitime başlamıştık aynı zamanda kreşe de devam ediyorduk sonra bulunduğum şehirde özel eğitim anaokulu açıldı oraya da başladık. Yoğundum ama asla yılmadan nerede ne duyuyorsam hemen gidiyordum. Eğitimler, seminerler çünkü çocuk kadar sizinde eğitim almanız gerekiyor siz bilinçli olun ki çocuğa daha verimli olabilesiniz. Yeni başladığım kurumda bir öğretmen vardı ve bu öğretmen çok meşhurdu onu çok istemiştim ama çok yoğun olduğu için bize vermediler ama ben oraya gittikçe gözü hep keremdeydi keremle mutlaka ilgilenirdi bir gün boş bir saatinde keremi aldı ve mutlaka bu çocukla çalışmalıyım dedi keremle çok güzel ders yaptılar ve sonra o öğretmen bizim için dönüm noktası oldu kerem bir çok şeyi onunla aştı bir çok şeyi ondan öğrendi tuvalet eğitimi, meyveler, hayvanlar, taşıtlar, eşlemeler, taklitler, eylemler, renk, sayı, harf bir sürü şey. Keşke daha önceden karşılaş saymışız diyorum ama hayatta hiç bir şey tesadüf değil ne yazık ki. Bizim birde artı yönümüz keremin nöbetleri yoktu kendini uyarıcı hareketleri yoktu kasılmaları kendi kendine gülmeleri yoktu. On bir senedir de konuşması iyice açıldı artık her şeyi ifade edebiliyor olayların farkında günlük yaptıklarını anlatabiliyor çok iyi görsel hafızası var geçen seneye kadar eline kalem almayan çocuk bu sene resim çizmeye başladı boyama yapmaya başladı. Her gün yaptıklarının üstüne yenileri ekleniyor evde de eğitimine asla ara vermiyorum her gün yapmamız gereken çalışmalar var yoğun olmak zorunda her ne kadar bazen sıkılsa da asla taviz vermiyorum çünkü yoğun olmak zorunda ilerisi için bunu yapmak zorundayız. Şu an sabahtan anaokuluna gidiyor öğleden sonra özel eğitim anaokuluna iki gün birer saat rehabilitasyon iki gün birer saat yüzme bir akşam özel ders hafta sonu grup dersi böyle yoğun bir programımız var Allah tan çalışmıyorum yoksa bu çocuk bu halde olamazdı ailemden çevremden herkesten çok destek gördüm. Hiç kimse bizi yadırgamadı parklara alışveriş merkezlerine restoranlara hatta bankalara resmi dairelere çok rahatlıkla girip çıkabiliyorum. Çok hareketli bir çocuk olmasına rağmen çok rahat yolculuk yapabiliyorum, anlamaz, etmez, durmaz demeden götürdüm durmadıysa da gidip geldikçe ona alışkanlık kazandırdım. Çocuğumu hiç birşeyden kısıtlamadım onu eve hapsetmedim, yaşıtlarıyla olmasını sağladım, sürekli parka gidiyoruz, ev gezmelerine, akraba ziyaretlerini hep birlikte yaptık şu an bütün akrabalarımızı isimleriyle biliyor artık... Bir sokak ötemizde oturan ananesine tek başına gidebiliyor artık sinemaya tiyatroya gidebiliyoruz şu an altı yaşında zor günler bizi bekliyor biliyorum ama hep mücadele etmek zorundayız farkındayım, onu çok seviyorum ben... Evet ilk defa böyle kısaca yazdım umarım olmuştur.

15 16 OTİZM li Babalara ve Annelere Dair Her Şey Pervin Subaşı AYDIN CANIM OĞLUM, EMRECAN IM Canım oğlum, EMRECAN IM... Seni ilk kucağıma aldığımda neler hissettim neler... Nurtopu gibi bir oğuldun o kadar güzeldin ki bana cennetten gelmiş bir ödüldün. Seni öptüm, kokladım bağrıma bastım. Ama biliyormusun sen hala öyle kokuyorsun sen hiç büyümedin bedenin büyüdü ama sen hep bebek kaldın... İlk doğum günün geçmişti artık yürüyüp anne,baba, demeye başlamıştın. Evimizde yeni heyecanlar mutluluklar havada uçuşuyordu... Taki ilk nöbetini hissedene kadar. Sonra sustun sanki bize küsmüştün artık hiç konuşmuyordun. Anne, baba bile zor diyordun. Doktora götürdüm epilepsi teşhisi kondu. Çok üzülmüştüm... Ama olsun geçer dedik. Gün geçtikçe sen susmaya devam ettin, tekrar doktora gittik bize otistik dedi... Nasıl bir hastalıktı hiç duymamıştım çok üzülmüştüm şimdi ne olacak dedim doktora? Bana işiniz zor deyip anlatmaya başladı. O anlattıkça ben sustum, oğlum yaşamayacak mı dedim? Sonra EVET yaşayacak dedi... Ama onun gözü, kulağı, eli, ayağı, siz olacaksınız dedi... Olsun dedim ben yaşadığım sürece onun her şeyi olurum. Sarıldım sımsıkı oğluma sanki bir daha hiç ayrılmayacaktık. Öylede oldu o gün bu gündür hiç ayrılmadık.. Canım oğlum ben hayatta olduğum sürecede ayrılmayacağız ama bir gün o bir gün gelirse benim gitmem gerekirse ben seni kime bırakacağım.. Benim ölümlü meleğim, EMRECANIM... Cennet kokulu küçük bebeğim annen seni çok seviyor bunu bil, bil ki beni sen ayakta tut. Hani her anne çocuklarının yaptıklarıyla mutlu olur ya, işte anlatırlar benim oğlum şu okulu kazandı böyle bir karne getirdi falan diye. Bende mutluyum senin bir al değişin anne değişin bana yetiyor. Hani sen çok hareketlisin ya biz anneler hep bundan şikayetçiyizdir. Sen üzülme biliyorum ki sende bunları beni üzmek için yapmıyorsundur. Keşke imkanım olsa bütün otizmli çocukların kaderini değiştiribilsem. Emrem canım seni her ne olursan ol bil ki seni seven bir annen var ve bu hep böyle olacak. Ha unutmadan öteki tarafta buluştuğumuzda beni yanına almadan cennete gitmek yok. Anlaştık mı? SENİ ÇOK SEVİYORUM ANNEN PERVİN...

16 17 Esra KIYICI KAAN ile AÇILAN DÜNYAM Çok ağladım çok çaresiz kaldım oğlum ağlarken dışarda evde bende onunla birlikte ağladım. Otizimden nefret ettim ama and içtim oğlumu bu illeten kurtarmak için. Oğlum benim için Rabbimin lütfu bana hediye beni onunla lütuflandırmış ve ona baktığım zaman onun o sevgi dolu güzel gözlerine baktığım zaman diyorum ki İşte benim meleğim işte benim dünyam iyi ki benim oğlum ve şükürler olsun Rabbime onu bana ver- Daha dün gibi aklımda oğlumun doğduğu kucağıma aldığım gün... Çok güzel inanılmaz güzel bir bebekti, hastanedeki herkes hayran kalmıştı güzelliğine. Her şey çok güzel gelişiyordu gelişimi, yemesi, diği için. Bu zorlu Mücadelede de kendim olduğum gibi diğer Melek annelerimizin de bu mücadeleden galip geleceğine inanıyorum... Sadece sabır sabır sabır. ALLAH hepimizin yar ve yardımcımız olsun. içmesi, agulaması, ses çıkarması, oturması emeklemesi yürümesi tıpkı normal çocuklar gibi. Çok zeki bir bebekti zekice de bakışları vardı... Sonra 1.5 yaşına geldiğine kaanda değişiklikler olmaya başladı sessizleşti seslendiğimizde ismine tepki vermemeye başladı, doktora götürdük testler incemeler vs. ve teşhis... Yaygın gelişimsel bozukluk. İşte bizim mücadelemizin maratonumuzun başladığı an. Kaan şimdi 10 yaşında çok yol katettik çok zor günler geçirdiğimiz gibi kolaylıklarımız da oldu yılmadım pes etmedim oğlum iyi yerlere gelsin diye uğraş verdim...

17 18 OTİZM li Babalara ve Annelere Dair Her Şey Dilek Kırca ÖZTÜRK Biz melike yi iki erkek çocuktan sonra çok heyecanla karşılamıştık. Abileri kuzenleri herkes onu çok merak etmişti. Yıllar sonra aralarında küçük bir kız bebeğin olması sen sevdin sıra bende kavgalarına bile yol açıyordu. Babaannesi hiç yanından ayrılmıyordu. Melike bir yaşına geldiğinde yürüyememişti sadece yatmak istiyordu. Gelgitler yaşatıyordu. Sık sık doktora götürmeye başladım. Sonunda ilde gittiğimiz bir doktor onun otizmli olabileceğini söyledi. Melike iki buçuk yaşındayken hayatımızın taşınma maratonu başladı. Önce ilçeden ile taşındık. Orada özel eğitime başlamıştık ama çok yetersizdi. Dersler sık sık iptal oluyordu. Varla yok arası üç sene kadar gittik geldik araştırdık ve Ankara ya gitmeye karar verdik. Melike ve ben dört sene önce ona bulduğumuz okulun yakınında bir ev bulup Ankara da yaşamaya başladık. Burada da bir kaç özel kurum, hastaneler, okul arasında koşturduk durduk. Hala onun için yeterli eğitim verebilecek bir zemin oluşturduğumuza inanmıyoruz. İdareciler öğretmenler kişisel sorunlarıyla iş başı yapan ram görevlileriyle başımız dertte. Beni yetersiz veli olmakla suçlayan bile var. Sağlıklı çocukların doğal süreçte öğrendiği her şeyi melikeye tekrarla öğretmeye devam ediyoruz. Biz bunları yaparken birazda eğitim camiası bizi desteklese hiç fena olmazdı. MEYİKE Biz melike için koşturur iken büyük oğlumuz okulu bitirip memur olarak işe başladı. Küçük ise Türkiye yedincisi olup iyi bir üniversiteye girdi. Halen üçüncü sınıf öğrencisi. Aslında bizim üç çocuğumuzda hep yüzümüzü güldürdü. Artık destek ve beklentilerimizi de bitirdik... Köstek ve eklentilerini bizden uzak tutarlarsa daha da mutlu olabiliriz... Son olarak melike nin devam ettiği devlet okulunda çok hırpalandığını ve mutsuz olduğunu anladık ona yeni bir okul sevgi dolu bir öğretmen aramak için yeniden harekete geçtik. Yeni okul yeni öğretmen yeni semt yeni ev ve yine taşınma. Sırf onu toplu taşıma Araçlarına bindirebilmek için iki sene otobüse bindik. Bazen bu yolculuk beş saat sürebiliyordu (40 dakikalık bir mesafeden bahsediyorum). Her durakta inmek zorunda kalıyorduk. Melike çığlıklar atıyor morarıyordu, inmek icin mücadele ediyordu. İki senenin sonunda şehirlerarası yolculukta müzik dinleyip meyve suyu içtiğini görmek inanılmaz güzeldi. Onun altı sene boyunca en uzun uykusunun bir saati geçmediğini. Sıklıkla tek tip beslendiğini. Marka takıntıları olduğunu, ama tüm sıkıntılara rağmen hepimizin onu ne kadar çok sevdiğimizi anlatmama gerek yoktur sanırım. Yeşil eriğim, cadım...

T.C. YEDĐTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ANTROPOLOJĐ BÖLÜMÜ OTĐZM ÜZERĐNE TÜRKĐYE DEN BĐR ÖRNEK VAKA ĐNCELEMESĐ.

T.C. YEDĐTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ANTROPOLOJĐ BÖLÜMÜ OTĐZM ÜZERĐNE TÜRKĐYE DEN BĐR ÖRNEK VAKA ĐNCELEMESĐ. T.C. YEDĐTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ANTROPOLOJĐ BÖLÜMÜ OTĐZM ÜZERĐNE TÜRKĐYE DEN BĐR ÖRNEK VAKA ĐNCELEMESĐ Sema ALPAYTAÇ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Akile GÜRSOY Antropoloji Bölümü Yüksek

Detaylı

Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında Yaşadıkları Deneyimlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında Yaşadıkları Deneyimlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Görüşlerinin İncelenmesi, 129 Ömür Gürel Selimoğlu 1 Selda Özdemir 2 Gökhan Töret 3 Ufuk Özkubat 4 Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında

Detaylı

Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Dergisi 2012 Sayı: 3

Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Dergisi 2012 Sayı: 3 Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Dergisi 2012 Sayı: 3 ERKEN GİRİŞİM KAVRAMI İÇİNDE ERKEN FİZYOTERAPİ UYGULAMALARININ ÖNEMİ MEVSİMSEL ALLERJİK NEZLE (RİNİT) DERS ZİLİ KİMİN

Detaylı

Beş doğru beslenme alışkanlığı

Beş doğru beslenme alışkanlığı Yaz 2014 Gezelim Görelim Fresenius Hasta Okulu Birlikte Yaşamak İstanbul un manevi merkezi: Eyüp Sultan Beş doğru beslenme alışkanlığı Erdal Tosun: Elimden oyunculuktan başka bir şey gelmiyor Editör İçindekiler

Detaylı

Fatoş Yağcı nın MutfağIndan Lezzetler. Nardenk Masal mı? Sanki! Gerçek mi? Evet!

Fatoş Yağcı nın MutfağIndan Lezzetler. Nardenk Masal mı? Sanki! Gerçek mi? Evet! Diyabet Benden Korksun Diyorum Çünkü Diyabetimle Nasıl Baş Edeceğimi Biliyorum Bilgi Varsa Korku Yoktur! Bilginin Olmadıgı Yerde Korku İmparatordur. En Şeker Çizgi Filmle Diyabetli Çocuklara Eğitim! Benim

Detaylı

. TOPLUMDA SMA LILAR DA YAŞIYOR! FARKINDA MISIN?

. TOPLUMDA SMA LILAR DA YAŞIYOR! FARKINDA MISIN? 27-10-2011 İstanbul TOPLUMDA SMA LILAR DA YAŞIYOR! FARKINDA MISIN? Çalışmayı Hazırlayan: SMA GRUBU wwwsmagrubunet smagrubu-iletisim(at)hotmailcom / (0535) 715 37 81 Çeşitli illerden SMA Grubu Üyesi olan

Detaylı

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Sayı 20 Yaz 2015 Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Melek ALKAN ÇAKMAK Babalar gününde çocuğunu hem öksüz hem yetim bırakan babalar, bu satırlar sizin için. Kadın Cinayetleri

Detaylı

Yaz 2015. Büyüteç. Okulu. Doğanın mucizesi bir kent: Kapadokya. Diyalizle ilgili çalışmalar umut verici. Diyabetik ayak bakımı

Yaz 2015. Büyüteç. Okulu. Doğanın mucizesi bir kent: Kapadokya. Diyalizle ilgili çalışmalar umut verici. Diyabetik ayak bakımı Yaz 2015 Gezelim Görelim Doğanın mucizesi bir kent: Kapadokya Fresenius Hasta Okulu Diyabetik ayak bakımı Büyüteç Diyalizle ilgili çalışmalar umut verici Doğanın mucizesi bir kent: Kapadokya Diyabetik

Detaylı

SERÇEV Serebral Palsili (Beyin Felçli) Çocukar Derneği SERÇEV YÖNETİM KURULU

SERÇEV Serebral Palsili (Beyin Felçli) Çocukar Derneği SERÇEV YÖNETİM KURULU Bu Sayıda Künye 24 16 06 04 10 18 20 30 34 38 44 32 02 Merhaba Bizden Sizden Gökkuşağı ndan Hukuk Köşesi Sağlık Köşesi SERÇEV Köşesi Kolay Hayat Çok Güzel Hareketler Bunlar Başarı Hikayeleri Röportaj /

Detaylı

Çocuk İhmali ve İstismarını Önleme ÖĞRETMENLER ve AİLELER İÇİN EĞİTİM KILAVUZU

Çocuk İhmali ve İstismarını Önleme ÖĞRETMENLER ve AİLELER İÇİN EĞİTİM KILAVUZU Çocuk İhmali ve İstismarını Önleme ÖĞRETMENLER ve AİLELER İÇİN EĞİTİM KILAVUZU 6 Ellerim küçük, sütü kasten dökmüyorum. Bacaklarım kısa, lütfen yavaş yürü ki sana yetişebileyim. Parlak ve güzel bir şeye

Detaylı

BAKICININ BAKIMI: BİR BAŞKASININ BAKIMINI ÜSTLENDİĞİNİZDE RUH SAĞLIĞINIZ NEDEN ÖNEMLİDİR?

BAKICININ BAKIMI: BİR BAŞKASININ BAKIMINI ÜSTLENDİĞİNİZDE RUH SAĞLIĞINIZ NEDEN ÖNEMLİDİR? BAKICININ BAKIMI: BİR BAŞKASININ BAKIMINI ÜSTLENDİĞİNİZDE RUH SAĞLIĞINIZ NEDEN ÖNEMLİDİR? Nörolojik rahatsızlığı olan kişilerin ihtiyaçlarını ve bu kişilerin bakımıyla ilgilenirken kendinize en iyi şekilde

Detaylı

PSYCHOACADEMY MAGAZINE OCAK 2012 1

PSYCHOACADEMY MAGAZINE OCAK 2012 1 PSYCHOACADEMY MAGAZINE OCAK 2012 1 2 PSYCHOACADEMY MAGAZINE OCAK 2012 PSYCHOACADEMY MAGAZINE OCAK 2012 3 4 PSYCHOACADEMY MAGAZINE OCAK 2012 PSYCHOACADEMY MAGAZINE OCAK 2012 5 İÇİNDEKİLER Birol GÜVEN kader

Detaylı

40 Çocuğunuzun Okul Başarısını Nasıl Engelleriz? 4 2 Tarihten Bir Kesit 44 Şiir. 3 8 Hatalarımızdan Değil Başarılarımızdan Öğreniyoruz.

40 Çocuğunuzun Okul Başarısını Nasıl Engelleriz? 4 2 Tarihten Bir Kesit 44 Şiir. 3 8 Hatalarımızdan Değil Başarılarımızdan Öğreniyoruz. t,/j',... f~- - IHIAS KOLEJI BIREYSEL GELIŞIM ve EGiTiM DERGiSi OCAK- 2012 IÇINDEKILER güvenli internet kullanımı 1 RNEK ŞAHSIYET OLABiLMEK BABALAR VE ÇOCUKLAR ÇALlŞMAYI SEVMEK VEÇABALAMAK IMTIYAZ SAHIBI

Detaylı

OTİSTİK BİR ÇOCUĞUN YABANCI DİL ÖĞRENİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ *

OTİSTİK BİR ÇOCUĞUN YABANCI DİL ÖĞRENİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ * OTİSTİK BİR ÇOCUĞUN YABANCI DİL ÖĞRENİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ * Beyhan Nazlı KOÇBEKER ** Ahmet SABAN *** ÖZET Bu araştırmada, otistik bir çocuk olan Hale nin yabancı dili olan Türkçe öğrenimi

Detaylı

KAYRAM Aylık Popüler Rehberlik Dergisi

KAYRAM Aylık Popüler Rehberlik Dergisi KAYRAM Aylık Popüler Rehberlik Dergisi 2009 İÇİNDEKİLER ÇETİN ŞEN BİLİM VE SANAT MERKEZİ BİR ÖĞRENCİMİN BANA ÖĞRETTİKLERİ RESİMLERİYLE ÇOCUK ERGENLİK ÇOCUK EĞİTİMİNDE ÖVGÜ VE ELEŞTİRİ YÖNTEMLERİ NEDEN

Detaylı

Bizim Dergi Ocak 2007 Sayı 5

Bizim Dergi Ocak 2007 Sayı 5 Bizim Dergi 3 ayda bir yayınlanır Ocak 2007 Sayı 5 Bizim Dergi yaşında 2 İsviçre Türk Kadınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Adına Başkanı Fatma JÄGGLI +41 78 773 4469 Genel Yayın Yönetmeni ve Yazı

Detaylı

Ataşehir Eğitim ve Kültür Dergisi YIL: 2 SAYI: 4 MART / NİSAN 2009. Dikkat Eksikliği

Ataşehir Eğitim ve Kültür Dergisi YIL: 2 SAYI: 4 MART / NİSAN 2009. Dikkat Eksikliği Ataşehir Eğitim ve Kültür Dergisi YIL: 2 SAYI: 4 MART / NİSAN 2009 Dikkat Oyuncak Doğanın Dili Eksikliği Müzesi Matematik İlkbahar Seminerleri SBS ÖNCES SINAV KAYGISI VE ANNE-BABA TUTUMU Uzm. Klinik Psk.

Detaylı

içindekiler GERİATRİ Dosya konusu BASINDA KADIKÖYŞİFA KLİNİK PSİKOLOJİ Emeklilik dönemi bir kabusa dönüşmesin...

içindekiler GERİATRİ Dosya konusu BASINDA KADIKÖYŞİFA KLİNİK PSİKOLOJİ Emeklilik dönemi bir kabusa dönüşmesin... içindekiler 03 05 09 RÖPORTAJ DAHİLİYE Gökhan Özoğuz baba oldu... Dengesiz hava sizi hasta etmesin BASINDA KADIKÖYŞİFA 13 KLİNİK PSİKOLOJİ Emeklilik dönemi bir kabusa dönüşmesin... 2013:BİZİMŞİFA DERGİSİ

Detaylı

KARA HARP OKULUNDA DR. STEPHEN KRASHEN TARAFINDAN 17 MAYIS 2011 TARİHİNDE YAPILAN SEMİNERİN ÇEVİRİSİ

KARA HARP OKULUNDA DR. STEPHEN KRASHEN TARAFINDAN 17 MAYIS 2011 TARİHİNDE YAPILAN SEMİNERİN ÇEVİRİSİ KARA HARP OKULUNDA DR. STEPHEN KRASHEN TARAFINDAN 17 MAYIS 2011 TARİHİNDE YAPILAN SEMİNERİN ÇEVİRİSİ BİRİNCİ OTURUM Günaydın! Burada bulunmak çok güzel. Bu sabah üç bardak kahve içtim ve kendimi harika

Detaylı

3 AYLIK E-DERGİ EKİM 2013

3 AYLIK E-DERGİ EKİM 2013 3 AYLIK E-DERGİ EKİM 2013 BAŞBAKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ADANA DA ADANA ŞEHİR HASTANESİ NİN TEMELİ ATILDI. SAĞLIK BAKANIMIZ MEHMET MÜEZZİNOĞLU, ADANA DA GENEL SEKRETERİMİZİ TANIYALIM YENİ BAŞKANIMIZ,

Detaylı

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1- GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1- GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1- GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR b) Embriyo Dönemi: Döllenmeden sonraki 3. haftanın başından, 8. haftanın sonuna kadar olan dönemi kapsar. Büyüklüğü bir yer fıstığı kadardır

Detaylı

İçindekiler. Künye: Dosya konusu Melankoliden depresyona...

İçindekiler. Künye: Dosya konusu Melankoliden depresyona... sayı 5 Önsöz Gecikmiş 5. sayının dosya konusu depresyon. Depresyonla ilgili olarak bu konuda bir kitap da kaleme almış olan Prof. Dr. Hakan Türkçapar la bir söyleşi gerçekleştirdik. Bu konuda İmbat Taşkın,

Detaylı

Cochlear Implant Derneği bülteni. Sayı: 13-14 Mithatpaşa Caddesi No: 31/29 Kızılay / Ankara Dernek Kod: 06-063-106

Cochlear Implant Derneği bülteni. Sayı: 13-14 Mithatpaşa Caddesi No: 31/29 Kızılay / Ankara Dernek Kod: 06-063-106 Cochlear Implant Derneği bülteni Sayı: 13-14 Mithatpaşa Caddesi No: 31/29 Kızılay / Ankara Dernek Kod: 06-063-106 Seni duyuyorlar. Sadece şu an kulak asmıyorlar. Cochlear Nucleus 6 ayarlarını, bulunduğu

Detaylı

Modül 11 İyi Uygulama Türk Örnekleri

Modül 11 İyi Uygulama Türk Örnekleri Disleksi ve Ek Akademik Dil Öğrenimi Modül 11 İyi Uygulamalar Türk örnekler Editör: Claire Özel Bu proje Avrupa Birliği Komisyonu nca desteklenmektedir. Bu yayın [iletişim] yalnızca yazarların görüşlerini

Detaylı

BAŞARI VE İLİŞKİDE DUYGUSAL ZEKANIN ROLÜ

BAŞARI VE İLİŞKİDE DUYGUSAL ZEKANIN ROLÜ TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMEATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BAŞARI VE İLİŞKİDE DUYGUSAL ZEKANIN ROLÜ DANIŞMAN: DR. MUSTAFA KARADAĞ HAZIRLAYAN:

Detaylı

Editörden. Dr. Faruk Görgülü

Editörden. Dr. Faruk Görgülü Allah a ve Rasûlüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir." Enfâl Suresi, 46. Editörden Gençlik,

Detaylı

1...Sağlıklı doğma hakkı. 6...Sağlıklı çocuklar doğurma hakkı. 11...Sağlıklı beslenme hakkı. ve sağlık bakımı alma hakkı

1...Sağlıklı doğma hakkı. 6...Sağlıklı çocuklar doğurma hakkı. 11...Sağlıklı beslenme hakkı. ve sağlık bakımı alma hakkı Kadın Sağlığı ve Sağlık Hakları Dergisi Çocuktum gelin oldum...1 Erken yaşta cinselliğin kadın sağlığına etkileri?...2 Erken yaşta evliliğin psikolojik etkileri...3 Lanet mi lütuf mu? Genç göstermek, yaşını

Detaylı

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 TÜRKİYE BEYİN AKSİYON GRUBU European Brain Council, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi onayı ile, 2014 yılını Avrupa Beyin Yılı olarak ilan etmiştir. Avrupa beyin

Detaylı