HSBC. 21 Aralõk ! Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Cumhurbaşkanõ Sezer in önerileri doğrultusunda değiştirildi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HSBC. 21 Aralõk 2005. ! Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Cumhurbaşkanõ Sezer in önerileri doğrultusunda değiştirildi."

Transkript

1 22 Aralõk 2005 HSBC 01 Günlük Bülten 22 Aralõk 2005! Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Cumhurbaşkanõ Sezer in önerileri doğrultusunda değiştirildi! Asgari ücret %8.7 oranõnda artõrõldõ! SPK, Koç Grubu nun Yapõ Kredi için önerdiği çağrõ fiyatõnõ kabul etmedi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Cumhurbaşkanõ Sezer in önerileri doğrultusunda değiştirildi. Cumhurbaşkanõ Sezer tarafõndan iki maddesi yeniden görüşülmek üzere TBMM'ye iade edilen Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, dün gece Sezer'in gerekçesi dikkate alõnarak değiştirildi. Yasanõn 1 Ocak'tan TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi ve bu tarihten yürürlüğe girmesi planlanõyor. Yasa, aynõ zamanda finansal yatõrõm araçlarõnõn vergilendirilmesinde 1 Ocak'tan itibaren başlayacak yeni sisteme dair önemli değişiklikler ve istisnalarõ da içeriyor. Asgari ücret %8.7 oranõnda artõrõldõ. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 16 yaş üstü için 1 Ocak 2006'dan itibaren uygulanacak net asgari ücreti 380,46 YTL olarak belirledi. Bu, 2005 yõlõ başõndan beri 350,15YTL olan net ücrete göre yüzde 8.65'lik artõşõ ifade ediyor. Hükümetin 2006 yõlõ enflasyon hedefi ise %5 seviyesinde bulunuyor. Anayasa Mahkemesi, Türk Telekom davasõnõ yarõn görüşecek. Anayasa Mahkemesi, Türk Telekom un %55 lik hissesinin, Oger Telecom a 6,550 milyon dolara satõlõp, devredilmesine olanak tanõyan Özelleştirme Yasasõ nõn iptali ve yürürlüğünün durdurulmasõ istemiyle açõlan davayõ yarõn görüşecek. Danõştay da Telekom un satõşõyla ilgili itirazõ sonuçlandõrmak için Anayasa Mahkemesi nden çõkacak kararõ bekliyor. İMKB ,210 Piyasa Değeri (YTL milyon) 210,115 Piyasa Değeri ($mn) 156,612 Halka Açõk Piyasa Değeri ($mn) 48,056 Günlük İşlem Hacmi ($mn) İlk 15 Aracõ Kur. Alõş/(Satõş) farkõ ($mn) 17.2 Yurtdõşõ piyasalar Borsalar Endeks % Değ. S&P 500 1, Dow Jones 10, NASDAQ-Comp. 2, Frankfurt DAX 5, Paris CAC 40 4, Londra FTSE-100 5, Rusya RTS 1, Brezilya Bovespa 33, Arjantin Merval 1, Nikkei 15, Piyasa verileri 21 Aralõk 2005 Günlük Getiri(%) Aralõk Ayõ Getiri(%) İMKB , $/YTL Euro/YTL Euro/$ Altõn/Ons ($) $ O/N Repo (net) % Bono Piyasasõ 27/06/07 % /02/10 % $/YTL 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, Interbank Hacim($mn) US$ / YTL Haftalõk portföy listesi Piyasa Değ. Hedef IMKB-100 Portföy ($ mn) P. Değ. Rel.Perf.(*) Ağõrlõğõ 21 Aralõk 05 ($mn) (%) AKBNK 14,075 16, %10 AKCNS 930 1, %10 AKGRT 1,122 1, %10 ALGYO %5 ARCLK 2,785 2, %10 CIMSA %5 MIGRS 1,323 1, %10 NETAS %10 PTOFS 1,881 1, %10 SISE 1,476 1, %10 TOASO 1, %10 Performans Portföy IMKB-100 Relatif %0.02 %1.31 -%1.31 Kümülatif %62.90 %53.02 %6.46 (*) 16 Aralık Aralık 05 arası performans

2 Piyasa Yorumu Mali piyasalarda genel olarak yurtdõşõ kaynaklõ tatil rehaveti sürüyor. EUR/USD paritesinin , USD/TRY kurunun ise, seviyelerindeki seyrini sürdürüyor. Faiz piyasasõnda ise, vergi avantajõ nedeniyle yatõrõm fonlarõnõn ki gün başlayan alõm baskõsõ dün de sürdü. Bu çerçevede 27/06 gösterge tahvilin faizi %14.01 seviyesine kadar geriledi. Eurobond piyasasõnda yurtdõşõ tatili dolayõsõyla pek bir hareket olmadõ vadeli Eurobondlar õn fiyatõ ise, dolar aralõğõnda hareket etti. Bugün piyasalarõn hem tatil rehaveti hem de belirli bir beklenti ya da haber olmamasõ dolayõsõyla sakin ve hacimsiz hafif yukarõ yönlü bir seyir izlemesini bekliyoruz. EUR/USD paritesi mevcut seviyelerini sürdürebilir, bu çerçevede USD/TRY kuru da teknik aralõğõnda işlem görebilir. Faiz piyasasõ ise, yatõrõm fonlarõndan gelen talebin zayõflamasõyla yatay bir deyir izleyebilir, 27/06 gösterge tahvilin faizinin %14.0-%14.1 aralõğõnda hareket etmesini bekliyoruz vadeli Eurobondlar da, dolar aralõğõnda salõnõmõnõ sürdürebilir. Şirket Haberleri Rekabet Kurulu nun dün açõkladõğõ karara göre, Ladik Çimento nun Akçansa ya devrine onay verilmedi. Yapõlan resmi açõklamada gerekçe olarak Akçansa nõn Ladik Çimento yu almasõ ile bölgedeki rekabetin olumsuz etkileneceği gösterildi. Böyle bir karar piyasalar tarafõndan beklenmiyordu; çünkü bu bölgede ne Akçansa ne de ortağõ olan Heidelberg in bir faaliyeti bulunmuyor. Halihazõrda Rekabet Kurulu tarafõndan yapõlan resmi açõklamada alõnan kararõn gerekçesinin detayõ ile ilgili bilgi yer almamaktadõr yõlõnda Akçansa nõn yurtiçi çimento satõşlarõna ek 800 bin ton katkõ sağlayacağõnõ öngördüğümüz Ladik Çimento yu, Akçansa nõn finansal tahminlerimize ve 1,150 milyon dolarlõk hedef değerimize dahil etmekteydik. Piyasalar açõsõndan sürpriz olan bu gelişmenin kõsa vadede Akçansa nõn hisse fiyatõnda bir süre daha baskõ yaratmasõ muhtemeldir. Ancak, özellikle kendi kapasite yatõrõmlarõnõn yoğunlaşacağõ yõllarõnda pek de ucuz olmayan bu satõn alõmõn devreden çõkmasõnõn Akçansa ya finansman yükü açõsõndan bir rahatlama sağlayacağõnõ düşünüyoruz. Öte yandan, Akçansa nõn bu satõn alõmdan değer yaratabilmesi için uzun vadede çimento talebinin artmaya devam edeceği ve satõş fiyatlarõnõn da en az mevcut seviyelerde kalmasõ gerektiği varsayõmõnõ yapmaktaydõk. Dolayõsõ ile, henüz kesin sonuç belli olmamakla birlikte, Akçansa nõn Ladik Çimento yo alamamasõnõn çok önemli bir kayõp olmayacağõ düşüncesindeyiz. Ancak, bu aşamadan sonraki gelişmeler Akçansa ve yabancõ ortağõ Heidelberg in karara muhtemel itirazlarõ ve yargõ süreci ile devam edebilir. Diğer taraftan, Rekabet Kurulu nun onayladõğõ çimento şirketi satõşlarõ arasõnda, Sabancõ Grubu nun diğer çimento şirketi Çimsa nõn milyon dolarla en yüksek teklifi verdiği Standart Çimento da bulunuyor. [AKCNS.IS, Piyasa Değeri: 930 milyon dolar, Hedef Değer:1,150 milyon dolar, Endeksin Üzerinde Getiri] [CIMSA.IS, Piyasa Değeri: 813 milyon dolar, Hedef Değer: 980 milyon dolar, Endeksin Üzerinde Getiri] Finansbank, uluslararasõ piyasalardan 220 milyon dolar kredi temini konusunda Morgan Stanley'i yetkilendirdiğini açõkladõ. Banka ayrõca söz konusu kredi sağlanana kadar Morgan Stanley'den aynõ tutarda köprü kredisi alõndõğõnõ belirtti. [FINBN.IS; Piyasa Değeri: 3,927 milyon dolar] Ford Otosan toplam 225 milyon euro (270 milyon dolar) tutarõndaki yatõrõm projelerinin yönetim kurulu tarafõndan onaylandõğõnõ açõkladõ. Şirket dün düzenlediği basõn ve analist toplantõsõnda bu konuya ve 2006 yõlõ beklentilerine ilişkin bazõ detaylarõ paylaştõ. Buna göre, 2006 ve 2007 de 270 milyon dolara ulaşacak olan yatõrõmlar; Kocaeli fabrikasõnõn 240 bin adet olan yõllõk kapasitesinin 2007 sonuna kadar 280 bin adede yükseltilmesi, Transit ve Connect ürünlerinin yenilenmesi ve Transit ve kamyon modelleri için yeni motor geliştirilerek Eskişehir fabrikasõnda üretilmesini içeriyor. İlk etapta 2006 yõlõnda 250 bin adede yükselecek olan Bono ve Tahvil Piyasasõ Vade (Bileşik) Kapanõş *Ağõr. O. Önceki gün 1 hafta 1 ay 08/11/ /01/ /03/ /05/ /06/ /10/07* /02/10* /02/10* Döviz Piyasasõ Kapanõş Önceki gün 1 hafta 1 ay USD/TRY EUR/TRY EUR/USD GBP/USD EUR/PLN USD/BRL Tahvil ve Eurobond Piyasalarõ Vade Kapanõş Önceki gün 1 hafta 1 ay TUR TUR BRZ RUS US10yr(%) EU10yr(%) Eurobond piyasasõ ihraçlarõ 21/12/2005 T.C. Hazinesi Vade Kupon Fiyat Getiri USD 27 Kas USD 19 Eyl USD 13 Oca USD 19 Mar USD 15 Ara USD 15 Haz USD 15 Haz USD 30 Haz USD 23 Oca USD 14 Oca USD 15 Oca USD 15 Mar USD 05 Haz USD 05 Şub USD 15 Oca USD 14 Şub EUR 20 Nis EUR 30 Kas EUR 08 May EUR 22 Eki EUR 24 Oca EUR 21 Eyl EUR 09 Şub EUR 18 Oca EUR 06 Tem EUR 10 Şub EUR 16 Şub Aralõk 2005

3 kapasite, 2007 de ise 280 bin adede ulaşacak. Dolayõsõyla, 2005 yõlõnda tüm kapasitesini kullanarak 243 bin adet civarõnda üretim yapacak olan şirket, önümüzdeki dönemlerde iç talep ve ihracattaki olasõ büyümeyi karşõlayabilecek hale gelecek yõlõnõ 2 milyar dolarõn üzerinde ihracat geliri (bizim tahminimiz 2.08 milyar dolar) ve 4.6 milyar dolar toplam ciro (bizim tahminimiz 4.55 milyar dolar) ile tamamlamayõ hedefleyen şirket, 2006 yõlõnda ise yurtiçi talepte ve iç satõşlarõnda, bizim beklentilerimiz paralelinde, %5 büyüme öngörüyor. Bizim 2006 yõlõ için toplam %4 oranõndaki ciro artõşõ (4.75 milyar dolar) tahminimiz ile uyumlu gözüken bu hedef sonucunda, şirketin 2005 yõlõnda %16 düşüşle 283 milyon dolar olmasõnõ beklediğimiz net karõnõn, 2006 yõlõnda %11 artõşla 315 milyon dolara yükseleceğini tahmin ediyoruz. Ayrõca, 2006 da %8 artõşla 260 bin adet, 2007 de ise %5 artõşla 270 bin adet olarak öngördüğümüz üretimden satõş tahminlerimizin şirketin kesinleştirdiği kapasite artõşõnõ yansõttõğõnõ düşünüyoruz. Bu beklentiler õşõğõnda 2006 için 9.5x F/K ve 4.8x FD/FVAÖK çarpanlarõ ile İMKB otomotiv sektör ortalamalarõ civarõnda işlem gören, İNA analizi sonucunda da ulaştõğõmõz 3.2 milyar dolarlõk hedef değeri %6 yukarõ potansiyel ifade eden şirket için Endekse Paralel Getiri tavsiyesi vermekteyiz. [FROTO.IS; Piyasa Değeri: 3,006 milyon dolar, Hedef Değer: 3,200, Endekse Paralel Getiri] Ford Otosan dün gerçekleşen olağanüstü genel kurul toplantõsõnda 2003 yõlõ karõndan ek temettü dağõtma teklifinin kabul edildiğini açõkladõ. Buna göre, şirket 2003 yõlõ karõndan toplam 80.7 milyon YTL (60 milyon dolar) nakit temettüyü 27 Aralõk tarihinden itibaren dağõtacak. Bu yõl içinde 3. kez nakit temettü dağõtacak olan şirket toplam 330 milyon dolar nakit temettü dağõtmõş olacaktõr. Böylece, %11 e ulaşacak olan temettü verimi İMKB deki en yüksek oranlardan biridir. Şirketin son olarak açõkladõğõ 30 Eylül tarihli bilançosunda 221 milyon dolarlõk nakit kaynaklarõna karşõlõk, 233 milyon dolar finansal borcu bulunuyordu. Şirket 2003 yõlõ karõndan halen 110 milyon YTL (80 milyon dolar) temettü dağõtma potansiyeline sahiptir ancak bu konudaki kararõ 2006 yõlõ nakit akõşõ tayin edecektir. [FROTO.IS; Piyasa Değeri: 3,006 milyon dolar, Hedef Değer: 3,200, Endekse Paralel Getiri] Turkcell, 24 Aralõk 2004 tarihinde Türk Telekom ile imzaladõğõ ara bağlantõ sorunu konusundaki anlaşma çerçevesinde belirlenen Türk Telekom'a olan borcunun 2006 yõlõ için ödemesi gereken yaklaşõk milyon dolar tutarõndaki kõsmõnõ, erken ödeme koşullarõ içerisinde bu sene sonuna kadar ödenmesi yönünde yönetimin karar aldõğõnõ açõkladõ. Turkcell'in 2006 yõlõ için önemli bir ödeme planõ ve yatõrõm projesi olmadõğõ göz önüne alõnõnca, şirketin elindeki fazla nakdi gelecekteki borç ödemelerinden uygun iskontolar almak için kullanmasõnõ, değer yaratan bir işlem olduğu için olumlu buluyoruz. [TCELL.IS; Piyasa Değeri: 11,327 milyon dolar, Hedef Değer 13,000 milyon dolar, Endeksin Üzerinde Getiri] SPK dan yapõlan açõklama ile Yapõ Kredi nin çağrõ fiyatõ konusundaki gelişmeler açõğa çõktõ. Buna göre, Koçbank õn hisse başõna önerdiği fiyat olan 5.35YTL (3.0 milyar dolar piyasa değeri üzerinden) SPK tarafõndan kabul edilmedi. SPK yaptõğõ açõklamada çağrõ fiyatõnõn aşağõda özetlenen nedenlerle en az hisse başõna 6.46 YTL (3.6 milyar dolar piyasa değeri) olmasõ gerektiğini belirtti. Dolayõsõyla, Koçbank õn önerdiği fiyat ile SPK nin istediği fiyat arasõnda %21 fark bulunuyor. Ayrõca SPK nin istediği fiyat mevcut piyasa değerinin de %13 üzerinde bulunuyor. SPK nin istediği düzeltmeler şu şekilde oluşuyor: Doğrudan ödenen en yüksek tutar: 3.54 dolar (4.53YTL) Çukurova borçlarõna yapõlan indirimden kaynaklanan düzeltme: 0.97 dolar (1.30 YTL) Turkcell in satõşõnda Çukurova Grubu na yapõlan indirim: 0.16 euro (0.27YTL) Diğer Çukurova Grubu indirimleri: 0.01 YTL Superonline borçlarõna yapõlan indirim: 0.11 dolar (0.15YTL) 22 Aralõk

4 SPK ayrõca önümüzdeki dönemde Çukurova Grubu na verilmesi muhtemel indirimlerin de gelecek dönemlerde çağrõ fiyatõna eklenmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda kesin bir hesap yapmak mümkün olmasa da, toplamda uzun vadeye yayõlan bir dönemde Koç Grubu için 100 milyon dolarlõk ek bir maliyete ulaşmasõ mümkün olabilir. Biz çağrõ fiyatõnõn Koçbank tarafõndan 3.0 milyar dolara denk gelen (5.40YTL civarõ) bir fiyat civarõnda açõklanabileceğini bekliyorduk, ancak SPK nõn talep ettiği fiyat beklentilerin üzerinde oluştu. Diğer taraftan, açõklamalardan anladõğõmõz kadarõyla bu fiyat Koçbank tarafõndan da sürpriz olarak karşõlandõ. Sonuç olarak Koç için ortaya üç durum çõkõyor: 1. SPK nin istediği fiyatõn Koçbank tarafõndan kõsa süre içinde kabul edilmesi: a. Bu durumda 3.6 milyar dolar piyasa değeri üzerinden YKB hisselerini satmak temel açõdan da ufak hissedarlar için mantõklõ olacaktõr. b. Ayrõca, bu koşulda bir miktar hisse çağrõda satõlacağõndan YKB nin halka açõklõk oranõ ve işlem hacmi uzun vadede gerileyecektir. c. YKB nin halka açõk kõsmõnõn değerinin 1.35 milyar dolar civarõnda olduğunu da dikkate alõrsak, çağrõ fiyatõ piyasa fiyatõnõn üzerinde oluşmuş olacaktõr ve yatõrõmcõlarõn da hisselerini çağrõda satmayõ tercih etme ihtimalleri artacağõndan, Koçbank õn bu satõn alma için ödeme yükümlülüğü potansiyel olarak 1.5 milyar dolar (3.6 milyar dolar çağrõ fiyatõ üzerinden) kadar artabilir. Yorum: Koçbank õn YKB de tam kontrolü zaten elinde tuttuğu ve Koç Grubu nun borçluluğunun Tüpraş özelleştirmesi nedeniyle yeteri kadar artmõş olacağõ dikkate alõnõrsa, YKB nin ufak hissedarlarõna daha fazla ödeme yapmak istememe eğiliminde olacağõnõ düşünüyoruz. Dolayõsõyla, Koçbank õn SPK nõn istediği fiyata sonuna kadar direnme yolunu tercih edeceğini düşünüyoruz. 2. SPK nin istediği fiyata itiraz edilmesi: a. Koçbank idari mahkemede fiyata itiraz eder. Biz bu ihtimali daha yüksek görüyoruz. b. Bu durumda, likle Koçbank õn önerdiği 5.35 YTL hisse için doğal taban noktasõ olacaktõr. c. Çağrõ fiyatõnõn yüksek geleceği beklentisi hisseye ilgiyi canlõ tutabilir. Yorum: SPK nõn vermiş olduğu kararõn bağlayõcõlõğõnõn sorgulanmasõ ve yargõya taşõnma durumu uzun bir hukuksal bir sürecin başlama ihtimalini doğurabilir. Bu durumda, SPK nõn talep ettiği fiyatõn düşürülmesi veya en azõndan çağrõnõn gecikmesi söz konusu olabilir. 3- Koçbank SPK nõn kararõnõ kabul etmez: a. Bu durumda Koçbank 40 bin YTL ceza öder ve SPK nõn çağrõ fiyatõnõ ödemez. b. Ancak bütün ufak yatõrõmcõlara dava açma hakkõ doğar. Koçbank õn bütün küçük yatõrõmcõlarõ karşõsõna alma ihtimalini düşük görüyoruz. Sonuçta, kõsa vadede YKB hisseleri için ciddi bir olumsuzluk görmüyoruz. SPK nin ufak hissedarlarõn haklarõnõ korumak konusunda hassas davrandõğõ da görülüyor. Bu durumda yatõrõmcõlara önerilecek fiyat piyasa değerinin üzerinde olabilir. Çağrõ fiyatõ açõklanana kadar hisselerin tutulmasõ gerektiğini düşünüyoruz. İleride kesinleşecek olan fiyata göre, yatõrõmcõlara hisselerini çağrõda satma veya ellerinde tutma önerimizi vereceğiz. [YKBNK.IS; Piyasa Değeri: 3,194 milyon dolar, Hedef Değer: 3,700 milyon dolar, Gözden Geçiriliyor] 4 22 Aralõk 2005

5 Yapõ Kredi Bankasõ uluslararasõ piyasalardan Libor+0.575% faiz ile 800 milyon dolar sendikasyon kredisi aldõğõnõ açõkladõ.[ykbnk.is; Piyasa Değeri: 3,194 milyon dolar, Hedef Değer 3,700 milyon dolar, Gözden Geçiriliyor] SPK, Koçbank õn Yapõ Kredi yi satõn almasõ ile ilişkili olarak Yapõ Kredi Sigorta ve Yapõ Kredi Leasing in çağrõ fiyatlarõ konusunda açõklamalarda bulundu. Buna göre, Yapõ Kredi Leasing için önerilen hisse başõna 2.68 YTL lik fiyat (piyasa fiyatõ 2.94YTL) kabul edildi. Ancak, Yapõ Kredi Sigorta için önerilen 1.91 YTL lik fiyat, satõn almanõn gerçekleştiği 28 Eylül 2005 tarihinden itibaren geriye doğru üç ay içindeki günlük ağõrlõklõ ortalama fiyatõnõn altõnda kalmasõ nedeniyle kabul edilmedi ve yeni bir fiyat tespit edilmesi gerektiği bildirildi.[ykfin.is; Piyasa Değeri: milyon dolar], [YKSGR.IS; Piyasa Değeri: milyon dolar] 22 Aralõk

6 Teknik Analiz 22 Aralõk 2005: İMKB-100 endeks grafiği [Standard] Q.XU100, Last Trade, HiLoCl Bar 21/12/ , , , Q.XU100, Close(Last Trade), WMA 5 21/12/ , Q.XU100, Close(Last Trade), WMA 22 21/12/ , Q.XU100, Close(Last Trade), WMA 56 21/12/ , Q.XU100, Close(Last Trade), WMA /12/ , Daily Q.XU100 [HiLoCl Bar, WMA 5, WMA 22, WMA 56, WMA 200] 16/05/ /12/2005 (GMT) May 05 Haz 05 Tem 05 Ağu 05 Eyl 05 Eki 05 Kas 05 Ara 05 37,500 ün üzerinde tutunmayõ başaran endeks 38,321 e kadar yükselerek 38,210 dan kapandõ. Bu kapanõşla endeks 37,800-38,000 deki orta ve uzun vadeli ortalamalarõnõn üzerine çõkmayõ başardõ. 38,200-38,500 aralõğõndaki kuvvetli direnç seviyelerini kõrabilirse endeksin daha gördüğü 39,500 zirvesine kadar yükselişi devam edebilir. 38,500 direncini kõramazsa 37,500 e tekrar geri çekilmesi ve dar aralõkta sõkõşmaya devam etmesi beklenebilir. Endeks 38,500 direncini kõrarsa yeni pozisyon alõnabilir. Price TRY Endeksler TL (%)Değ $ sent İMKB , İMKB-50 37, İMKB-30 48, İMKB Sõnai 30, İMKB Mali 59, İMKB Hiz. 17, En çok yükselen 5 hisse Hisse adõ Kapanõş (YTL) Değişim(%) Luks kadife Doğan Burda Abana Elektro EGS GMYO Vakko Tekstil En çok düşen 5 hisse Hisse adõ Kapanõş (YTL) Değişim(%) Çimbeton Akçansa Adel Kalemcilik Işõklar Ambalaj Kaplamin Ambalaj En yüksek hacimli 5 hisse Hisse adõ Kapanõş (YTL) İşl.Hac.(YTL) İş Bankasõ C ,794,112 Doğan Holding ,845,168 Akbank ,728,056 Ereğli Demir Çel ,478,684 Ihlas Holding ,102,144 5 günlük 22 günlük 56 günlük Ağõrlõklõ Ortalama 37,927 37,975 36,150 Yön Endeks Kõsa Orta Uzun Direnç 38,500 39,300-39,500 40,500 Destek 37,500-37,200 36,800 36,500-35, Aralõk 2005

7 Araştõrma Bölümü Cenk Orçan, Araştõrma Müdürü Bülent Yurdagül, Araştõrma Müdürü Esra Erişir, Ekonomist Güneş Özdemir, Müdür Yardõmcõsõ Levent Topçu, Müdür Yardõmcõsõ Can Kaya Öztoprak, Yönetmen Özgür Göker, Yönetmen Levent Bayar, Stajyer Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. ( HSBC ) tarafõndan sadece Türkiye de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacõyla düzenlenmiştir. Raporun HSBC ile ilişkili bir kuruluşun müşterisi tarafõndan alõnmasõ durumunda bilgilerin kullanõlabilirliği, alan kişi ve bu kuruluş arasõndaki akdi ilişkiye tabi olacaktõr. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Ayazağa Mahallesi Ahi Evran Cad. Dereboyu Sok. Kat :4 15 Maslak İstanbul Telefon: Faks: Burada yer alan yatõrõm bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatõrõm danõşmanlõğõ kapsamõnda değildir. Yatõrõm danõşmanlõğõ hizmeti; aracõ kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasõnda imzalanacak yatõrõm danõşmanlõğõ sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadõr. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanlarõn kişisel görüşlerine dayanmaktadõr. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanõlarak yatõrõm kararõ verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapordaki bilgiler HSBC nin güvenilirliğine inandõğõ sağlam kaynaklardan derlenmiştir, ancak bilgilerin doğruluğu bağõmsõz olarak teyit edilmemiş olup, HSBC bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti vermemekte ve doğabilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Belirtilen görüşler HSBC Araştõrma Bölümü ne ait olup, den belirtilmeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr. HSBC ve ilişkili kuruluşlar, ve/veya bu kuruluşlarda çalõşan personel araştõrma raporlarõnda sözü edilen (veya ilişkili) menkul kõymetlere yatõrõm yapabilir ve zaman içerisinde pozisyonlarõnõ değiştirebilir. HSBC ve ilişkili kuruluşlarõ, bu raporda sözü edilen (veya ilişkili) menkul kõymetleri satõn alma taahhüdünde bulunmuş olabilir, bu menkul kõymetleri kayõtlõ piyasalarda alõp satabilir ve sözü edilen şirketlere yatõrõm bankacõlõğõ veya aracõlõk hizmetleri verebilir. Araştõrma raporlarõnda yer alan bilgiler ve görüşler raporun hazõrlandõğõ sõrada geçerli olan vergi oranlarõnõ temel almakla birlikte, bu oranlar zaman içinde değişkenlik gösterebilir. Geçmiş performans gelecekte sergilenecek performans hakkõnda belirleyici olmayabilir. Yatõrõmlarõn veya getirilerin değeri artabileceği gibi azalabilir ve yatõrõlan ana paranõn altõna da düşebilir. Araştõrma raporunda bahsi geçen yatõrõmlarda kullanõlan para birimi ile raporun ulaştõğõ yerlerde kullanõlan yerel para biriminin farklõ olmasõ durumunda, döviz kurlarõndaki değişimler o yatõrõmõn değer, fiyat ya da getirisinde olumsuz etkiler yaratabilir. Etkin bir piyasasõ bulunmayan yatõrõm araçlarõ söz konusu olduğunda, yatõrõmlarõn likidite edilmesi, değer tespiti ya da taşõnan riskin boyutlarõna ilişkin güvenilir bilgilere ulaşmak açõsõndan zorluklar oluşabilir. Bu raporda yer alan bilgilerin bir kõsmõ ya da tamamõnõn kopyasõ çõkarõlamaz ya da dağõtõlamaz. 22 Aralõk

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 23 Temmuz 2014. Akbank ve Turkcell 2. Çeyrek rakamlarını bugün açıklayacak

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 23 Temmuz 2014. Akbank ve Turkcell 2. Çeyrek rakamlarını bugün açıklayacak 23 Temmuz 2014 Çarşamba Günlük Bülten İMKB verileri İMKB 100 82,530.5 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 278,466.4 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 81,713.9 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,617.09 Akbank ve Turkcell

Detaylı

abc Günlük Bülten 31 Mart 2014

abc Günlük Bülten 31 Mart 2014 31 Mart 2014 Pazartesi Günlük Bülten İMKB verileri İMKB 100 69,117.3 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 227,928.7 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 66,180.4 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,920.66 Yurtdışı piyasalar

Detaylı

HSBC. 20 Ocak 2006. 20 Ocak 2006. Sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesine ilişkin tasarının yasalaşması Şubat sonuna bulabilir

HSBC. 20 Ocak 2006. 20 Ocak 2006. Sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesine ilişkin tasarının yasalaşması Şubat sonuna bulabilir 20 Ocak 2006 HSBC 01 Günlük Bülten 20 Ocak 2006 Sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesine ilişkin tasarının yasalaşması Şubat sonuna bulabilir Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin,

Detaylı

HSBC. Günlük Bülten. 15 Aralık 2008. IMF Heyeti Ocak ayı başında ziyarete gelecek. Avrupa Bölgesi ne yapılan otomotiv ihracatı düşüşünü sürdürüyor

HSBC. Günlük Bülten. 15 Aralık 2008. IMF Heyeti Ocak ayı başında ziyarete gelecek. Avrupa Bölgesi ne yapılan otomotiv ihracatı düşüşünü sürdürüyor 15 Aralık 2008 HSBC 2 Günlük Bülten 15 Aralık 2008 IMF Heyeti Ocak ayı başında ziyarete gelecek Avrupa Bölgesi ne yapılan otomotiv ihracatı düşüşünü sürdürüyor Hazine veya bir kamu bankası bankaların sendikasyon

Detaylı

36,000 34,000 32,000 30,000. - TMSF Uzan Grubu'na ait Standart Çimento için açõk artõrma

36,000 34,000 32,000 30,000. - TMSF Uzan Grubu'na ait Standart Çimento için açõk artõrma 0 Ekim 2005 Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 33,414 -%0.3 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 24,819 %34.4 $/YTL 1.3463 -%0.4 Bono Faizi ( 9 Mayõs 2007) 14.73 -%0.3 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/

Detaylı

Günlük Bülten. 4 HSBC Petkim için önerisini Endekse Paralel Getiri seviyesine yükseltirken hedef fiyatını 3.1TL den 3.

Günlük Bülten. 4 HSBC Petkim için önerisini Endekse Paralel Getiri seviyesine yükseltirken hedef fiyatını 3.1TL den 3. 27 Şubat 2014 Perşembe Günlük Bülten İMKB verileri İMKB 100 61,503.0 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 211,257.0 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 59,459.1 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,139.76 Yurtdışı piyasalar

Detaylı

Günlük Bülten. 02 Ekim 2014. İhracat eylülde 13.3 milyar dolar oldu. Akçansa Çanakkale fabrikası için ÇED ön başvurusu yaptı

Günlük Bülten. 02 Ekim 2014. İhracat eylülde 13.3 milyar dolar oldu. Akçansa Çanakkale fabrikası için ÇED ön başvurusu yaptı 02 Ekim 2014 Perşembe Günlük Bülten İMKB verileri İMKB 100 74,154.5 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 235,302.5 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 68,267.9 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,343.56 İhracat eylülde 13.3

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 2 Günlük Bülten 04 Mayõs 2005! Nisan enflasyon verileri ve orta vadeli beklentiler olumlu; ancak, TCMB nin kõsa vadede

Detaylı

HSBC. 13 Eylül 2006. 13 Eylül 2006

HSBC. 13 Eylül 2006. 13 Eylül 2006 13 Eylül 2006 HSBC 7701 Günlük Bülten 13 Eylül 2006 Türkiye artık çifte açık veren bir ülke değil Önemli bir ABD verisinin olmadığı de, dış piyasaların olumlu seyrinin piyasalara yansımasını bekliyoruz

Detaylı

HSBC. 24 Temmuz 2006. 24 Temmuz 2006. ! Amerika'dan PKK konusunda harekete geçme sözü. ! AKP kamuoyu anketlerinde halen açõk ara birinci

HSBC. 24 Temmuz 2006. 24 Temmuz 2006. ! Amerika'dan PKK konusunda harekete geçme sözü. ! AKP kamuoyu anketlerinde halen açõk ara birinci 24 Temmuz 2006 HSBC 7701 Günlük Bülten 24 Temmuz 2006! Amerika'dan PKK konusunda harekete geçme sözü! AKP kamuoyu anketlerinde halen açõk ara birinci gözüküyor! Türkiye'ye gelen yabancõ ziyaretçi sayõsõ

Detaylı

abc Günlük Bülten 12 Haziran 2014 4 Yurtiçi piyasalar Musul ve Kuzey Irak taki gelişmelerin etkisi altında kalmaya devam edecek

abc Günlük Bülten 12 Haziran 2014 4 Yurtiçi piyasalar Musul ve Kuzey Irak taki gelişmelerin etkisi altında kalmaya devam edecek 12 Haziran 2014 Perşembe Günlük Bülten İMKB verileri İMKB 100 79,020.6 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 270,850.6 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 79,152.2 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 2,736.82 Yurtdışı piyasalar

Detaylı

HSBC. 15 Eylül 2005. 15 Eylül 2005. AB büyükelçileri karşı deklarasyon üzerinde uzlaşamadı

HSBC. 15 Eylül 2005. 15 Eylül 2005. AB büyükelçileri karşı deklarasyon üzerinde uzlaşamadı 15 Eylül 2005 HSBC 01 Günlük Bülten 15 Eylül 2005 AB büyükelçileri karşı deklarasyon üzerinde uzlaşamadı IMF ikinci gözden geçirmesinin ön koşullarından olan Kurumlar Vergisi Tasarısı ay sonuna kadar Meclis

Detaylı

abc Günlük Bülten 27 Mart 2014 4 HSBC Gelişmekte Olan Bölgeler Gayrimenkul Sektörü Raporu yayınladı

abc Günlük Bülten 27 Mart 2014 4 HSBC Gelişmekte Olan Bölgeler Gayrimenkul Sektörü Raporu yayınladı 27 Mart 2014 Perşembe Günlük Bülten İMKB verileri İMKB 100 67,730.8 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 222,077.0 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 64,297.0 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,915.63 Yurtdışı piyasalar Borsalar

Detaylı

27,000 25,000 23,000 21,000 19,000. - Sosyal güvenlik tasarõsõ haftaya altkomisyonda ele. - Yabancõlara gayrimenkul satõşõna ilişkin yeni taslak

27,000 25,000 23,000 21,000 19,000. - Sosyal güvenlik tasarõsõ haftaya altkomisyonda ele. - Yabancõlara gayrimenkul satõşõna ilişkin yeni taslak PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 25,478 -%0.2 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 18,822 %1.9 $/YTL 1.3536 -%0.5 Bono Faizi (27 Ocak 2007) 16.10 %0.3 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 8.39 -%0.4 İMKB

Detaylı

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 05 Kasım 2014. Akçansa, Aksa Enerji, Çimsa, Coca Cola İçecek ve Tofaş bugün 3Ç sonuçlarını açıklayacak

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 05 Kasım 2014. Akçansa, Aksa Enerji, Çimsa, Coca Cola İçecek ve Tofaş bugün 3Ç sonuçlarını açıklayacak 05 Kasım 2014 Çarşamba Günlük Bülten İMKB verileri İMKB 100 80,268.2 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 259,962.7 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 75,609.5 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,840.23 Yurtdışı piyasalar

Detaylı

HSBC. 2 Ağustos 2006. 2 Ağustos 2006

HSBC. 2 Ağustos 2006. 2 Ağustos 2006 2 Ağustos 2006 HSBC 7701 Günlük Bülten 2 Ağustos 2006 İTO fiyatları Temmuz da düşüşe işaret ediyor Maliye Bakanlığı faiz dışı fazla tahminleri resmi hedeften yukarıda Yarın açıklanacak enflasyon ve Cuma

Detaylı

HSBC. Günlük Bülten. 22 Şubat 2007. Mortgage yasa tasarısı Meclis te onaylandı. Sigara satış fiyatlarına %6.5-%14.3 arasında zam yapıldı

HSBC. Günlük Bülten. 22 Şubat 2007. Mortgage yasa tasarısı Meclis te onaylandı. Sigara satış fiyatlarına %6.5-%14.3 arasında zam yapıldı 22 Şubat 2007 HSBC 0 Günlük Bülten 22 Şubat 2007 Mortgage yasa tasarısı Meclis te onaylandı Sigara satış fiyatlarına %6.5-%14.3 arasında zam yapıldı Turizm yıla iyi başladı, Ocak ta ziyaretçi sayısı %7

Detaylı

36,000 34,000 32,000 30,000. - YKB, Yapõ Kredi Finansal Kiralama, Yapõ Kredi Koray. - Doğan Holding'in Petrol Ofisi hisselerinde yapacağõ çağrõ

36,000 34,000 32,000 30,000. - YKB, Yapõ Kredi Finansal Kiralama, Yapõ Kredi Koray. - Doğan Holding'in Petrol Ofisi hisselerinde yapacağõ çağrõ 4 Ekim 2005 Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 32,054 -%3.2 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 23,547 %27.5 $/YTL 1.3613 %1.0 Bono Faizi ( 9 Mayõs 2007) 14.84 %0.8 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/

Detaylı

HSBC. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazırlanmıştır.

HSBC. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazırlanmıştır. 22 Şubat 2005 Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazırlanmıştır. 2 Günlük Bülten 22 Şubat 2005 Ocak ayı konsolide bütçe gerçekleşmeleri beklentilerden daha olumlu gerçekleşti

Detaylı

Günlük Bülten. 04 Kasım 2014. Ekim ayı TÜFE enflasyonu %1.90 seviyesinde gelirken, %1.8'lik piyasa beklentisine yakın gerçekleşti

Günlük Bülten. 04 Kasım 2014. Ekim ayı TÜFE enflasyonu %1.90 seviyesinde gelirken, %1.8'lik piyasa beklentisine yakın gerçekleşti 04 Kasım 2014 Salı Günlük Bülten İMKB verileri İMKB 100 80,027.9 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 258,927.4 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 75,329.6 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,603.13 Yurtdışı piyasalar Borsalar

Detaylı

HSBC. Günlük Bülten. 29 Nisan 2009. Doğalgaza 1 Mayıs itibariyle %20 indirim bekleniyor

HSBC. Günlük Bülten. 29 Nisan 2009. Doğalgaza 1 Mayıs itibariyle %20 indirim bekleniyor 29 Nisan 2009 HSBC 2 Günlük Bülten 29 Nisan 2009 Doğalgaza 1 Mayıs itibariyle %20 indirim bekleniyor Demir çelik sektöründe iç talep yılın ilk iki ayında %20 daraldı Doğalgaza 1 Mayıs itibariyle %20 indirim

Detaylı

HSBC. Günlük Bülten. 15 Eylül 2008. Bakan Şimşek büyüme rakamının sürpriz olmadığını söyledi. Elektrik dağıtım şirketleri zam için EPDK ya başvurdu

HSBC. Günlük Bülten. 15 Eylül 2008. Bakan Şimşek büyüme rakamının sürpriz olmadığını söyledi. Elektrik dağıtım şirketleri zam için EPDK ya başvurdu 15 Eylül 2008 HSBC 2 Günlük Bülten 15 Eylül 2008 Bakan Şimşek büyüme rakamının sürpriz olmadığını söyledi Elektrik dağıtım şirketleri zam için EPDK ya başvurdu Bakan Şimşek büyüme rakamının sürpriz olmadığını

Detaylı

HSBC. 1 Mayıs 2006. 1 Mayıs 2006. Dış ticaret açığı Mart'ta %16.9 artışla 4.2 milyar dolara yükselerek beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşti

HSBC. 1 Mayıs 2006. 1 Mayıs 2006. Dış ticaret açığı Mart'ta %16.9 artışla 4.2 milyar dolara yükselerek beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşti 1 Mayıs 2006 HSBC 7701 Günlük Bülten 1 Mayıs 2006 Dış ticaret açığı Mart'ta %16.9 artışla 4.2 milyar dolara yükselerek beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşti Cumhurbaşkanı, sosyal güvenlik reformunda

Detaylı

HSBC. Doğan Holding. Ekle. 2003 de bankacõlõk ile başlayan büyüme 2004 de medya ile. 5 Mayõs 2004

HSBC. Doğan Holding. Ekle. 2003 de bankacõlõk ile başlayan büyüme 2004 de medya ile. 5 Mayõs 2004 5 Mayõs 2004 HSBC Doğan Holding Tavsiyemiz Ekle Önceki tavsiye Ekle 2003 de bankacõlõk ile başlayan büyüme 2004 de medya ile sürecek * Net Satõşlar Esas Faaliyet Karõ Net Kar F/K F/DD FVAOK FD/FVAOK FD/Satõşlar

Detaylı

HSBC. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazırlanmıştır.

HSBC. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazırlanmıştır. 02 Haziran 2005 Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazırlanmıştır. 2 Günlük Bülten 02 Haziran 2005 Güçlü ihracat performansı Mayıs ayında da devam etti Hollanda da

Detaylı

Günlük Bülten. 4 Doğan Holding bedelli sermaye artırımı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu nu başvurduğunu açıkladı

Günlük Bülten. 4 Doğan Holding bedelli sermaye artırımı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu nu başvurduğunu açıkladı 29 Mayıs 2014 Perşembe Günlük Bülten İMKB verileri İMKB 100 77,995.4 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 266,248.6 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 77,719.0 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,999.40 Yurtdışı piyasalar

Detaylı

Günlük Bülten. 14 Ocak 2014. İşadamları için alınan mal varlıklarına tedbir kararı kaldırıldı

Günlük Bülten. 14 Ocak 2014. İşadamları için alınan mal varlıklarına tedbir kararı kaldırıldı 14 Ocak 2014 Salı Günlük Bülten İMKB verileri İMKB 100 68,062.3 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 232,344.9 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 66,428.5 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,345.89 İşadamları için alınan mal

Detaylı

abc Günlük Bülten 04 Mayıs 2011 04 Mayıs 2011 Nisan ayında TÜFE %0.87, ÜFE ise %0.61 oranında artış kaydetti

abc Günlük Bülten 04 Mayıs 2011 04 Mayıs 2011 Nisan ayında TÜFE %0.87, ÜFE ise %0.61 oranında artış kaydetti 04 Mayıs 2011 abc 04 Mayıs 2011 Çarşamba Günlük Bülten İMKB verileri İMKB 100 70.072,0 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 329.830,2 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 85.880,0 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 2.268,21 Yurtdışı

Detaylı

Günlük Bülten. 05 Haziran 2013. Merkez Bankası Mayıs ayı Fiyat Gelişmeleri raporunu açıkladı

Günlük Bülten. 05 Haziran 2013. Merkez Bankası Mayıs ayı Fiyat Gelişmeleri raporunu açıkladı 05 Haziran 2013 Çarşamba İMKB verileri İMKB 100 80,733.3 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 305,995.5 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 87,292.8 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 2,493.73 Günlük Bülten Merkez Bankası Mayıs

Detaylı

HSBC. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazırlanmıştır.

HSBC. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazırlanmıştır. 23 Haziran 2005 Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazırlanmıştır. 2 Günlük Bülten 23 Haziran 2005 AB Komisyonu Başkanı Barroso, Türkiye nin adaylığı konusunda açık

Detaylı

HSBC. Günlük Bülten. 25 Ocak 2008. Global dalgalanmaların Türkiye üzerindeki etkilerinin sınırlı kalacağı tahmin ediliyor

HSBC. Günlük Bülten. 25 Ocak 2008. Global dalgalanmaların Türkiye üzerindeki etkilerinin sınırlı kalacağı tahmin ediliyor 25 Ocak 2008 HSBC B Günlük Bülten 25 Ocak 2008 Global dalgalanmaların Türkiye üzerindeki etkilerinin sınırlı kalacağı tahmin ediliyor Yurtiçi beyaz eşya pazarı 2007 de %5.5 daraldı Türk Bankaları daha

Detaylı

Günlük Bülten. 16 Ağustos 2013. Haziran da cari açık 4.445 milyar dolar ile tahminlerin altında gerçekleşti

Günlük Bülten. 16 Ağustos 2013. Haziran da cari açık 4.445 milyar dolar ile tahminlerin altında gerçekleşti XU100 USD/TRY (Sağ taraf) 16 Ağustos 2013 Cuma Günlük Bülten İMKB verileri İMKB 100 73,978.2 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 278,310.5 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 78,631.7 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,377.63

Detaylı

HSBC. Günlük Bülten. 4 Nisan 2008. Mart ayında TÜFE %0.96, ÜFE %3.17 arttı. S&P Türkiye nin görünümünü durağandan negatife indirdi

HSBC. Günlük Bülten. 4 Nisan 2008. Mart ayında TÜFE %0.96, ÜFE %3.17 arttı. S&P Türkiye nin görünümünü durağandan negatife indirdi 4 Nisan 2008 HSBC Günlük Bülten 4 Nisan 2008 Mart ayında TÜFE %0.96, ÜFE %3.17 arttı 2 Y İMKB verileri İMKB 100 40,160 Piyasa Değeri (YTLmn) 256,142 Piyasa Değeri ($m) 206,649 Halka Açık Piyasa Değeri

Detaylı

HSBC. 05 Aralık 2005. 05 Aralık 2005. Kasım ayında TÜFE enflasyonu %0.95 civarındaki piyasa beklentilerinin üzerine çıkarak %1.4 olarak gerçekleşti

HSBC. 05 Aralık 2005. 05 Aralık 2005. Kasım ayında TÜFE enflasyonu %0.95 civarındaki piyasa beklentilerinin üzerine çıkarak %1.4 olarak gerçekleşti 05 Aralık 2005 HSBC 01 Günlük Bülten 05 Aralık 2005 Kasım ayında TÜFE enflasyonu %0.95 civarındaki piyasa beklentilerinin üzerine çıkarak %1.4 olarak gerçekleşti Hazine bu hafta yapacağı toplam 7.1 milyar

Detaylı

HSBC. Günlük Bülten. 22 Ocak 2009. Sabancı Holding Başkent elektrik dağıtım ihalesi ödemesini gelecek hafta yaparak işletmeyi devralmayı planlıyor

HSBC. Günlük Bülten. 22 Ocak 2009. Sabancı Holding Başkent elektrik dağıtım ihalesi ödemesini gelecek hafta yaparak işletmeyi devralmayı planlıyor 22 Ocak 2009 HSBC 2 Günlük Bülten 22 Ocak 2009 Sabancı Holding Başkent elektrik dağıtım ihalesi ödemesini gelecek hafta yaparak işletmeyi devralmayı planlıyor HSBC Anadolu Efes için tavsiyesini "Endekse

Detaylı

HSBC. Günlük Bülten. 14 Eylül 2009. Moody s Türkiye daralma beklentisini %5.5 olarak revize etti

HSBC. Günlük Bülten. 14 Eylül 2009. Moody s Türkiye daralma beklentisini %5.5 olarak revize etti 14 Eylül 2009 HSBC 2 Günlük Bülten 14 Eylül 2009 Moody s Türkiye daralma beklentisini %5.5 olarak revize etti Otomotiv e destek 30 Eylül sonrası hurda indirimi ile devam edebilir Merkez Bankası ndan 50

Detaylı

HSBC. Günlük Bülten. 12 Eylül 2007. AB 301. maddede adım bekliyor

HSBC. Günlük Bülten. 12 Eylül 2007. AB 301. maddede adım bekliyor 12 Eylül 2007 HSBC B Günlük Bülten 12 Eylül 2007 AB 301. maddede adım bekliyor Newscorp, Türkiye'nin ikinci büyük medya grubu Sabah-ATV için teklif vermeyi düşündüğünü açıkladı Migros Rusya operasyonundaki

Detaylı

HSBC. Günlük Bülten. 18 Aralık 2007. Kasım da kapasite kullanımı beklentilerin biraz altında kaldı. İşsizlik oranı artışa geçti

HSBC. Günlük Bülten. 18 Aralık 2007. Kasım da kapasite kullanımı beklentilerin biraz altında kaldı. İşsizlik oranı artışa geçti 17 Aralık 2007 HSBC B Günlük Bülten 18 Aralık 2007 Kasım da kapasite kullanımı beklentilerin biraz altında kaldı İşsizlik oranı artışa geçti ÖİB, Halkbank ve Vakıfbank ın özelleştirme sürecine ilişkin

Detaylı

HSBC. Günlük Bülten. 5 Haziran 2009. Teşvik ve istihdam paketleri açıklandı. Önümüzdeki ay yıllık enflasyondaki düşüş baz etkisiyle duraksayabilir

HSBC. Günlük Bülten. 5 Haziran 2009. Teşvik ve istihdam paketleri açıklandı. Önümüzdeki ay yıllık enflasyondaki düşüş baz etkisiyle duraksayabilir 5 Haziran 2009 HSBC 2 Günlük Bülten 5 Haziran 2009 Teşvik ve istihdam paketleri açıklandı Önümüzdeki ay yıllık enflasyondaki düşüş baz etkisiyle duraksayabilir Elektrik fiyatlarında indirim olmayabilir

Detaylı

HSBC. Günlük Bülten. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazırlanmıştır.

HSBC. Günlük Bülten. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazırlanmıştır. 05 Ocak 2005 Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazırlanmıştır. HSBC 2 Günlük Bülten 05 Ocak 2005 Kamu bankalarının verdiği bazı krediler üzerindeki faiz oranı %25

Detaylı

abc Günlük Bülten 28 Aralık 2010 28 Aralık 2010 Bugün 16 Aralık ta yapılan PPK nın toplantı tutanakları yayınlanabilir.

abc Günlük Bülten 28 Aralık 2010 28 Aralık 2010 Bugün 16 Aralık ta yapılan PPK nın toplantı tutanakları yayınlanabilir. 28 Aralık 2010 abc 28 Aralık 2010 Salı Günlük Bülten İMKB verileri İMKB 100 66,356.6 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 299,607.3 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 97,308.3 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,580.90 Yurtdışı

Detaylı

HSBC. Günlük Bülten. 5 Haziran 2007. Mayıs ayında TÜFE 0,5% artış gösterdi

HSBC. Günlük Bülten. 5 Haziran 2007. Mayıs ayında TÜFE 0,5% artış gösterdi 5 Haziran 2007 HSBC,0 Günlük Bülten 5 Haziran 2007 Mayıs ayında TÜFE 0,5% artış gösterdi Beyaz eşya satışları Nisan'da geçen aya göre %9, geçen yıla göre de %12 geriledi Afşin-Elbistan da üretilecek elektriğe

Detaylı

Günlük Bülten. 29 Ağustos 2013. Tüketici Güveni geriledi. Yerli üretim otomobiller için hurda teşviği 2014 te uygulanabilir

Günlük Bülten. 29 Ağustos 2013. Tüketici Güveni geriledi. Yerli üretim otomobiller için hurda teşviği 2014 te uygulanabilir XU100 USD/ TRY ( Sağ taraf) 29 Ağustos 2013 Perşembe Günlük Bülten İMKB verileri İMKB 100 65,452.4 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 232,033.8 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 65,533.3 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m)

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Ağustos 2005. Piyasanõn yatay seyretmesini bekliyoruz

Günlük Bülten. 22 Ağustos 2005. Piyasanõn yatay seyretmesini bekliyoruz PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 28,457 %1.6 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 20,808 %12.7 $/YTL 1.3676 %0.5 Bono Faizi ( 7 Mart 2007) 16.47 %0.2 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 6.78 -%0.80

Detaylı

abc Günlük Bülten 21 Kasım 2011 21 Kasım 2011 Merkez Bankası yarın enflasyon beklentilerini açıklayacak

abc Günlük Bülten 21 Kasım 2011 21 Kasım 2011 Merkez Bankası yarın enflasyon beklentilerini açıklayacak 21 Kasım 2011 abc 21 Kasım 2011 Pazartesi Günlük Bülten İMKB verileri İMKB 100 54,473.9 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 220,732.2 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 56,390.5 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 908.80 Yurtdışı

Detaylı

HSBC. Günlük Bülten. 20 Haziran 2007. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün yapılacak. CHP, Anayasa Mahkemesi ne tekrar başvurdu

HSBC. Günlük Bülten. 20 Haziran 2007. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün yapılacak. CHP, Anayasa Mahkemesi ne tekrar başvurdu 20 Haziran 2007 HSBC Baş Günlük Bülten 20 Haziran 2007 Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün yapılacak CHP, Anayasa Mahkemesi ne tekrar başvurdu Aksa, Petkim ihalesi için Anadolu ve Ülker Grupları ile

Detaylı

Günlük Bülten. 15 Mart 2005. Piyasanõn yatay seyretmesini bekliyoruz. Bonosu ihalesi öncesinde hisse senedi piyasasõnõn yatay seyretmesini bekliyoruz.

Günlük Bülten. 15 Mart 2005. Piyasanõn yatay seyretmesini bekliyoruz. Bonosu ihalesi öncesinde hisse senedi piyasasõnõn yatay seyretmesini bekliyoruz. 5 Mart 2005 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 26,937 -%2.3 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 21,110 %14.3 $/YTL 1.2760 %1.4 Bono Faizi (27 Eylül 2006) 16.38 %2.4 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.)

Detaylı

HSBC. Günlük Bülten. 28 Aralık 2009. AYD Başkanı Hakan Kodal Alışveriş merkezleri cirolarında 2010 yılında %10 artış beklendiğini bildirdi

HSBC. Günlük Bülten. 28 Aralık 2009. AYD Başkanı Hakan Kodal Alışveriş merkezleri cirolarında 2010 yılında %10 artış beklendiğini bildirdi 28 Aralık 2009 HSBC 2 Günlük Bülten 28 Aralık 2009 AYD Başkanı Hakan Kodal Alışveriş merkezleri cirolarında 2010 yılında %10 artış beklendiğini bildirdi Karşılıklar yönetmeliği değişikliğinde sürenin uzatılması

Detaylı

11,000 10,500 10,000 9,500 9,000. - Hazine'nin Ağustos ayõ borçlanma programõ

11,000 10,500 10,000 9,500 9,000. - Hazine'nin Ağustos ayõ borçlanma programõ PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 10,478 -%1.1 TL/$ 1,430,146 %1.9 Bono Faizi (8 Ağustos 2004) %46.0 -%0.7 İMKB 300 200 100 0 İşlem Hacmi ($ mn) 10,464 156 10,475 170 10,561 10,598 10,478 157

Detaylı

HSBC. Günlük Bülten. 19 Nisan 2007. AKP Erdoğan'a cumhurbaşkanı adaylığı konusunda tam yetki verdi AKP

HSBC. Günlük Bülten. 19 Nisan 2007. AKP Erdoğan'a cumhurbaşkanı adaylığı konusunda tam yetki verdi AKP 19 Nisan 2007 HSBC 0 Günlük Bülten 19 Nisan 2007 AKP Erdoğan'a cumhurbaşkanı adaylığı konusunda tam yetki verdi Merkez Bankası Para Kurulu beklendiği üzere faizleri değiştirmedi S&P Türkiye için carry

Detaylı

HSBC. 17 Şubat 2006. 17 Şubat 2006. Hazine, yılın ikinci dış borçlanmasında 10 yıl vadeli euro cinsi Eurobond ihracı gerçekleştirdi

HSBC. 17 Şubat 2006. 17 Şubat 2006. Hazine, yılın ikinci dış borçlanmasında 10 yıl vadeli euro cinsi Eurobond ihracı gerçekleştirdi 17 Şubat 2006 HSBC 7701 Günlük Bülten 17 Şubat 2006 Hazine, yılın ikinci dış borçlanmasında 10 yıl vadeli euro cinsi Eurobond ihracı gerçekleştirdi Maliye Bakanı, dış ticaret açığının çözümünün istihdam

Detaylı

HSBC. Günlük Bülten. 25 Mayıs 2009. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi %6.49 a yükseldi. Yabancı ziyaretçi sayısı Nisan ayında %6.

HSBC. Günlük Bülten. 25 Mayıs 2009. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi %6.49 a yükseldi. Yabancı ziyaretçi sayısı Nisan ayında %6. 25 Mayıs 2009 HSBC 2 Günlük Bülten 25 Mayıs 2009 12 ay sonrası TÜFE beklentisi %6.49 a yükseldi Yabancı ziyaretçi sayısı Nisan ayında %6.2 arttı Yenilenebilir enerji için garantili alım fiyatları artırılabilir

Detaylı

HSBC. Günlük Bülten. 9 Eylül 2009. Sanayi üretimi %9.2 azaldı. OSD verilerine göre toplam taşıt üretimi Ağustos ayında geçen seneye göre %14 arttı

HSBC. Günlük Bülten. 9 Eylül 2009. Sanayi üretimi %9.2 azaldı. OSD verilerine göre toplam taşıt üretimi Ağustos ayında geçen seneye göre %14 arttı 9 Eylül 2009 HSBC 2 Günlük Bülten 9 Eylül 2009 Sanayi üretimi %9.2 azaldı OSD verilerine göre toplam taşıt üretimi Ağustos ayında geçen seneye göre %14 arttı Bankalar kredi kartı borcu yapılandırması için

Detaylı

abc Günlük Bülten Piyasa Yorumu 21 Mart 2014 4 TAV Havalimanları bugün Bodrum Havalimanı ihalesine teklif verecek

abc Günlük Bülten Piyasa Yorumu 21 Mart 2014 4 TAV Havalimanları bugün Bodrum Havalimanı ihalesine teklif verecek 21 Mart 2014 Cuma Günlük Bülten İMKB verileri İMKB 100 65,261.3 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 213,491.4 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 61,387.8 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,353.48 Yurtdışı piyasalar Borsalar

Detaylı

HSBC. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazırlanmıştır.

HSBC. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazırlanmıştır. 04 Şubat 2005 Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazırlanmıştır. 2 Günlük Bülten 04 Şubat 2005 Yeni fiyat endekslerine göre hesaplanan enflasyon oranları beklentilerin

Detaylı

37,000 36,000 35,000 34,000 33,000 32,000

37,000 36,000 35,000 34,000 33,000 32,000 Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş İMKB-100 35,722 -%0.1 İMKB-100 (US$/Yõlbaşõndan beri Değ.) 23,824 -%19.6 $/YTL 1.4994 %0.2 Bono Faizi ( 16 Temmuz 2008) 19.33 -%1.4 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 6.75

Detaylı

HSBC. Günlük Bülten. 2 Ekim 2007. İTO enflasyonu Eylül de %1.98 arttı. TİM verilerine göre, son 12-aylık ihracat 100 milyar doları aştı

HSBC. Günlük Bülten. 2 Ekim 2007. İTO enflasyonu Eylül de %1.98 arttı. TİM verilerine göre, son 12-aylık ihracat 100 milyar doları aştı 2 Ekim 2007 HSBC B Günlük Bülten 2 Ekim 2007 İTO enflasyonu Eylül de %1.98 arttı TİM verilerine göre, son 12-aylık ihracat 100 milyar doları aştı TAV Havalimanları için hedef fiyatımızı 15.8 YTL den 16.0

Detaylı

HSBC. Günlük Bülten. 30 Ekim 2009. JCR IMF anlaşması olursa rating görünümünde durağandan çıkış olabileceği sinyali verdi

HSBC. Günlük Bülten. 30 Ekim 2009. JCR IMF anlaşması olursa rating görünümünde durağandan çıkış olabileceği sinyali verdi 30 Ekim 2009 HSBC 2 Günlük Bülten 30 Ekim 2009 JCR IMF anlaşması olursa rating görünümünde durağandan çıkış olabileceği sinyali verdi HSBC, Kardemir'i "Endeksin Üzerinde Getiri" tavsiyesi ile takip edilen

Detaylı

bekliyoruz. - Merkez Bankasõ reel efektif döviz kurlarõnõ açõklayacak.

bekliyoruz. - Merkez Bankasõ reel efektif döviz kurlarõnõ açõklayacak. PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 20,775 %1.2 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.39 %3.6 TL/$ 1,499,620 -%0.1 Bono Faizi (22 Şubat 2006) 25.27 %0.3 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.) 5,700

Detaylı

HSBC. 13 Mart 2006. 13 Mart 2006. Bugün Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti nin görev süresi doluyor

HSBC. 13 Mart 2006. 13 Mart 2006. Bugün Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti nin görev süresi doluyor 13 Mart 2006 HSBC 7701 Günlük Bülten 13 Mart 2006 Bugün Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti nin görev süresi doluyor Standard and Poor's Türkiye için olumlu açıklamalar yaptı Bugün Merkez Bankası

Detaylı

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 24 Eylül 2014. Albaraka Türk 220 milyon dolar tutarında murabaha sendikasyon kredisi temin etti

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 24 Eylül 2014. Albaraka Türk 220 milyon dolar tutarında murabaha sendikasyon kredisi temin etti 24 Eylül 2014 Çarşamba Günlük Bülten İMKB verileri İMKB 100 76,668.9 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 247,509.7 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 72,145.6 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,369.21 Yurtdışı piyasalar

Detaylı

HSBC. Günlük Bülten. 7 Ocak 2008

HSBC. Günlük Bülten. 7 Ocak 2008 7 Ocak 2008 HSBC B Günlük Bülten 7 Ocak 2008 Cuma günü ABD hisse senedi piyasalarında yaşanan sert satışlar ve bunun diğer piyasalar üzerindeki olumsuz etkileri gündemin ilk sırasını oluşturuyor Merkez

Detaylı

HSBC. Günlük Bülten. 12 Nisan 2007

HSBC. Günlük Bülten. 12 Nisan 2007 12 Nisan 2007 HSBC 0 Günlük Bülten 12 Nisan 2007 Anayasa Mahkemesi Bakanlar Kurulu'na yabancı gerçek kişilerin Türkiye'de edinebilecekleri mülk ve arazi miktarını genişletme yetkisi veren yasayı iptal

Detaylı

50,000 48,000 46,000 44,000 42,000

50,000 48,000 46,000 44,000 42,000 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 47,016 -%1.49 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 36,000 %21.4 $/YTL 1.3060 -%0.4 Bono Faizi ( 5 Eylül 2007) 13.41 -%1.3 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 10.44

Detaylı

HSBC. 29 Eylül 2005. 29 Eylül 2005. Avrupa Parlamentosu, dün yaptığı özel oturumda Ankara yı rahatsız edecek birçok kararın altına imza attı

HSBC. 29 Eylül 2005. 29 Eylül 2005. Avrupa Parlamentosu, dün yaptığı özel oturumda Ankara yı rahatsız edecek birçok kararın altına imza attı 29 Eylül 2005 HSBC 01 Günlük Bülten 29 Eylül 2005 Avrupa Parlamentosu, dün yaptığı özel oturumda Ankara yı rahatsız edecek birçok kararın altına imza attı Yapı Kredi nin hisse devri tamamlandı: Koç-UniCredito

Detaylı

HSBC. Günlük Bülten. 27 Ağustos 2007. IMF ile ilişkiler yeni dönemde de devam edecek

HSBC. Günlük Bülten. 27 Ağustos 2007. IMF ile ilişkiler yeni dönemde de devam edecek 27 Ağustos 2007 HSBC B Günlük Bülten 27 Ağustos 2007 IMF ile ilişkiler yeni dönemde de devam edecek Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetleri açıklandı İkinci turda 337 oy alan Gül

Detaylı

HSBC. Günlük Bülten. 6 Mayıs 2008. Hazine bugün iki ayrı ihale düzenliyor

HSBC. Günlük Bülten. 6 Mayıs 2008. Hazine bugün iki ayrı ihale düzenliyor 6 Mayıs 2008 HSBC Günlük Bülten 6 Mayıs 2008 Hazine bugün iki ayrı ihale düzenliyor Merkez Bankası enflasyonda kısa vadede yüksek seyrin sürebileceğine işaret etti Beyaz eşyada ÖTV indirimine Maliye onayı

Detaylı

HSBC. Günlük Bülten. 10 Ekim 2007. Devletin zirvesi terörle mücadele konusunda kararlı. Hükümetin acil eylem planı olumlu karşılandı

HSBC. Günlük Bülten. 10 Ekim 2007. Devletin zirvesi terörle mücadele konusunda kararlı. Hükümetin acil eylem planı olumlu karşılandı 10 Ekim 2007 HSBC B Günlük Bülten 10 Ekim 2007 Devletin zirvesi terörle mücadele konusunda kararlı Hükümetin acil eylem planı olumlu karşılandı Merkez Bankası anketine göre enflasyon beklentileri önemli

Detaylı

HSBC. 28 Eylül 2006. 28 Eylül 2006

HSBC. 28 Eylül 2006. 28 Eylül 2006 28 Eylül 2006 HSBC 7701 Günlük Bülten 28 Eylül 2006 MB fiyat istikrarını %2-3 enflasyon oranı olarak tanımladı AB Parlamentosu Türkiye raporunu onayladı BOTAŞ doğalgaza Ekim ayında %6 zam yapmayı planlıyor

Detaylı

HSBC. 26 Haziran 2006. 26 Haziran 2006. Cuma akşamı alınan bir kararla TCMB Para Politikası Kurulu Pazar günü olağanüstü toplandı

HSBC. 26 Haziran 2006. 26 Haziran 2006. Cuma akşamı alınan bir kararla TCMB Para Politikası Kurulu Pazar günü olağanüstü toplandı 26 Haziran 2006 HSBC 7701 Günlük Bülten 26 Haziran 2006 Cuma akşamı alınan bir kararla TCMB Para Politikası Kurulu Pazar günü olağanüstü toplandı Haziran ayının ikinci olağanüstü Para Kurulu toplantısında

Detaylı

HSBC. Günlük Bülten. 28 Mayıs 2008. Hükümet GAP projesini açıkladı. BDDK kredi kartı faizine sınır getirilmesine karşı çıkıyor

HSBC. Günlük Bülten. 28 Mayıs 2008. Hükümet GAP projesini açıkladı. BDDK kredi kartı faizine sınır getirilmesine karşı çıkıyor 28 Mayıs 2008 HSBC Günlük Bülten 28 Mayıs 2008 Hükümet GAP projesini açıkladı BDDK kredi kartı faizine sınır getirilmesine karşı çıkıyor TÜSİAD hükümeti popülizme karşı uyardı Hükümet GAP projesini açıkladı.

Detaylı

abc Günlük Bülten 26 Haziran 2012 26 Haziran 2012 İmalat sanayinde kapasite kullanımı % 74.6 seviyesine geriledi

abc Günlük Bülten 26 Haziran 2012 26 Haziran 2012 İmalat sanayinde kapasite kullanımı % 74.6 seviyesine geriledi 26 Haziran 2012 abc 26 Haziran 2012 Salı Günlük Bülten İMKB verileri İMKB 100 59,479.4 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 240,229.1 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 63,941.7 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,151.20 Yurtdışı

Detaylı

Günlük Bülten. 04 Ekim 2012. TÜİK Eylül ayı TÜFE ve ÜFE enflasyon rakamlarını açıkladı. HSBC Altın ve Çelik sektör raporu yayınladı

Günlük Bülten. 04 Ekim 2012. TÜİK Eylül ayı TÜFE ve ÜFE enflasyon rakamlarını açıkladı. HSBC Altın ve Çelik sektör raporu yayınladı 04-Sep 06-Sep 08-Sep 10-Sep 12-Sep 14-Sep 16-Sep 18-Sep 20-Sep 22-Sep 24-Sep 26-Sep 28-Sep 30-Sep 02-Oct 04 Ekim 2012 Perşembe Günlük Bülten İMKB verileri İMKB 100 66,822.4 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 264,617.2

Detaylı

27,000 25,000 23,000 21,000 19,000. - Migros Genel Kurulu %15 brüt (%14.73 net) nakit temettü

27,000 25,000 23,000 21,000 19,000. - Migros Genel Kurulu %15 brüt (%14.73 net) nakit temettü 1 Nisan 2005 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 25,786 -%0.2 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 19,165 %3.8 $/YTL 1.3455 %0.7 Bono Faizi (27 Eylül 2006) 17.21 %0.0 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/

Detaylı

HSBC. Günlük Bülten. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazırlanmıştır.

HSBC. Günlük Bülten. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazırlanmıştır. 13 Ocak 2005 Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazırlanmıştır. HSBC 2 Günlük Bülten 13 Ocak 2005 Benzin satış fiyatları %2.2 oranında arttı TCMB dün Ocak ayı enflasyon

Detaylı

39,000 37,000 35,000 33,000

39,000 37,000 35,000 33,000 PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 38,297 %0.5 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 28,358 %51.7 $/YTL 1.3505 %0.0 Bono Faizi ( 27 Haziran 2007) 13.91 %0.3 Turkcell ADR (YTL karşõlõk/ Değ.) 8.48

Detaylı

HSBC. Günlük Bülten. 22 Nisan 2009. Varlık barışının uzatılmasına yönelik alınmış bir karar yok. TETAŞ elektrik alım ihalelerini iptal etti

HSBC. Günlük Bülten. 22 Nisan 2009. Varlık barışının uzatılmasına yönelik alınmış bir karar yok. TETAŞ elektrik alım ihalelerini iptal etti 22 Nisan 2009 HSBC 2 Günlük Bülten 22 Nisan 2009 Varlık barışının uzatılmasına yönelik alınmış bir karar yok TETAŞ elektrik alım ihalelerini iptal etti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik işsizlik

Detaylı

HSBC. Günlük Bülten. 31 Temmuz 2008. Anayasa Mahkemesi AKP nin kapatılmamasına karar verdi

HSBC. Günlük Bülten. 31 Temmuz 2008. Anayasa Mahkemesi AKP nin kapatılmamasına karar verdi 30 Temmuz 2008 HSBC 2 Günlük Bülten 31 Temmuz 2008 Anayasa Mahkemesi AKP nin kapatılmamasına karar verdi Devlet Bakanı Tüzmen 2008 yılında ihracatının 130 milyar dolar olabileceğini söyledi Ekonomik ve

Detaylı

Günlük Bülten. 31 Temmuz 2013. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, 2013 yılı 3. Enflasyon Raporu nu açıkladı

Günlük Bülten. 31 Temmuz 2013. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, 2013 yılı 3. Enflasyon Raporu nu açıkladı XU100 USD/ TRY ( Sağtar af ) 31 Temmuz 2013 Çarşamba Günlük Bülten İMKB verileri İMKB 100 74.420,8 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 279.077,9 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 79.111,1 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m)

Detaylı

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 17 Eylül 2014. İş Bankası 1.3 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 17 Eylül 2014. İş Bankası 1.3 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti 17 Eylül 2014 Çarşamba Günlük Bülten İMKB verileri İMKB 100 78,634.6 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 255,194.8 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 74,488.4 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,675.88 Yurtdışı piyasalar

Detaylı

bekliyoruz 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 11,169 - Şu an için makroekonomik hedeflerde bir revizyon

bekliyoruz 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 11,169 - Şu an için makroekonomik hedeflerde bir revizyon PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 11,169 %0.6 TL/$ 1,611,343 -%0.6 Bono Faizi (3 Aralõk 2003) %55.5 -%5.3 İMKB 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 10,886 İşlem Hacmi ($ mn) 10,630 10,566 11,103

Detaylı

HSBC. Günlük Bülten. 17 Mart 2010. Tüketici güven endeksi Şubat ayında 81.85 e yükseldi. Şubat ayında bütçe açığı 2.

HSBC. Günlük Bülten. 17 Mart 2010. Tüketici güven endeksi Şubat ayında 81.85 e yükseldi. Şubat ayında bütçe açığı 2. 17 Mart 2010 HSBC 2 Günlük Bülten 17 Mart 2010 Tüketici güven endeksi Şubat ayında 81.85 e yükseldi Şubat ayında bütçe açığı 2.27 milyar TL oldu Eureko, Garanti'nin sigorta birimlerindeki payını artırmayı

Detaylı

Günlük Bülten. 08 Ekim 2014. Tüketici enflasyonu eylül ayında yıllık bazda %8.9 ile altı ayın en düşüğüne geriledi

Günlük Bülten. 08 Ekim 2014. Tüketici enflasyonu eylül ayında yıllık bazda %8.9 ile altı ayın en düşüğüne geriledi 08 Ekim 2014 Çarşamba Günlük Bülten İMKB verileri İMKB 100 74,384.4 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 236,651.8 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 68,590.6 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 471.31 Yurtdışı piyasalar Borsalar

Detaylı

HSBC. Günlük Bülten. 19 Aralık 2008. Merkez Bankası faiz oranlarını 125 baz puan indirdi. Bütçe Kasım ayında 3.4 milyar YTL açık verdi

HSBC. Günlük Bülten. 19 Aralık 2008. Merkez Bankası faiz oranlarını 125 baz puan indirdi. Bütçe Kasım ayında 3.4 milyar YTL açık verdi 19 Aralık 2008 HSBC 2 Günlük Bülten 19 Aralık 2008 Merkez Bankası faiz oranlarını 125 baz puan indirdi Bütçe Kasım ayında 3.4 milyar YTL açık verdi Türk otomotiv üreticileri üretime yeniden ara veriyor

Detaylı

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 22 Temmuz 2014. Beyaz eşya talebi Haziran ayında artış gösterdi

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 22 Temmuz 2014. Beyaz eşya talebi Haziran ayında artış gösterdi 22 Temmuz 2014 Salı Günlük Bülten İMKB verileri İMKB 100 82,270.3 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 277,721.2 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 81,486.7 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,355.72 Beyaz eşya talebi Haziran

Detaylı

HSBC. 17 Nisan 2006. 17 Nisan 2006

HSBC. 17 Nisan 2006. 17 Nisan 2006 17 Nisan 2006 HSBC 7701 Günlük Bülten 17 Nisan 2006 Abdüllatif Şener, Merkez Bankası Başkanlığı'na yapılacak atama ile ilgili kararnamenin onaylanmasını umut ettiklerini söyledi Sosyal güvenlik reformu

Detaylı

HSBC. Günlük Bülten. 22 Ekim 2009. Hurda indirimi konusunda herhangi bir çalışma bulunmuyor

HSBC. Günlük Bülten. 22 Ekim 2009. Hurda indirimi konusunda herhangi bir çalışma bulunmuyor 22 Ekim 2009 HSBC 2 Günlük Bülten 22 Ekim 2009 Hurda indirimi konusunda herhangi bir çalışma bulunmuyor HSBC, Sabancı Holding için hedef fiyatını 6.7 TL ye yükseltirken, yatırım tavsiyesini Endekse Paralel

Detaylı

HSBC. 25 Temmuz 2006. 25 Temmuz 2006

HSBC. 25 Temmuz 2006. 25 Temmuz 2006 25 Temmuz 2006 HSBC 7701 Günlük Bülten 25 Temmuz 2006 Tüketici güveninde keskin düşüş Yurtdışı mali piyasalardaki olumlu hava ile USD/TRY kuru bugün 1.5350 direncini aşağı yönde kırmayı deneyebilir Tüketici

Detaylı

abc Günlük Bülten 16 Haziran 2014 4 Sanayi ciro endeksi Nisan da %17,2 arttı 4 Türk Traktör ün yeni fabrikası yarın devreye giriyor

abc Günlük Bülten 16 Haziran 2014 4 Sanayi ciro endeksi Nisan da %17,2 arttı 4 Türk Traktör ün yeni fabrikası yarın devreye giriyor 16 Haziran 2014 Pazartesi Günlük Bülten İMKB verileri İMKB 100 79,011.6 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 266,883.8 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 78,112.7 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,569.00 4 Sanayi ciro endeksi

Detaylı

HSBC. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazırlanmıştır.

HSBC. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazırlanmıştır. 09 Haziran 2005 Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazırlanmıştır. 2 Günlük Bülten 09 Haziran 2005 TCMB 25 baz puanlık faiz indirimine giderek, gecelik oranı %14.5

Detaylı

HSBC. Günlük Bülten. 13 Şubat 2007. TCK nın 301. maddesi ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Anketlere göre halkın fiş alma eğiliminde azalma var

HSBC. Günlük Bülten. 13 Şubat 2007. TCK nın 301. maddesi ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Anketlere göre halkın fiş alma eğiliminde azalma var 13 Şubat 2007 HSBC 0 Günlük Bülten 13 Şubat 2007 TCK nın 301. maddesi ile ilgili tartışmalar devam ediyor Anketlere göre halkın fiş alma eğiliminde azalma var TCK nın 301. maddesi ile ilgili tartışmalar

Detaylı

HSBC. 28 Ekim 2005. 28 Ekim 2005. Mali piyasaların yarım gün açık kalacağı haftanın son iş gününde düşük hacimli ve sakin bir gün öngörüyoruz

HSBC. 28 Ekim 2005. 28 Ekim 2005. Mali piyasaların yarım gün açık kalacağı haftanın son iş gününde düşük hacimli ve sakin bir gün öngörüyoruz 28 Ekim 2005 HSBC 01 Günlük Bülten 28 Ekim 2005 Mali piyasaların yarım gün açık kalacağı haftanın son iş gününde düşük hacimli ve sakin bir gün öngörüyoruz Akbank ın ilk dokuz aylık net karı %23 artışla

Detaylı

abc Günlük Bülten 20 Haziran 2014 4 HSBC Gelişmekte Olan Piyasalar Havayolları Sektör Raporu yayınladı

abc Günlük Bülten 20 Haziran 2014 4 HSBC Gelişmekte Olan Piyasalar Havayolları Sektör Raporu yayınladı 20 Haziran 2014 Cuma Günlük Bülten İMKB verileri İMKB 100 79,057.3 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 268,020.0 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 77,955.9 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,475.02 Yurtdışı piyasalar Borsalar

Detaylı

Anadolu Sigorta. 3Ç 2004 sonuçları. 26 Ekim 2004 HSBC

Anadolu Sigorta. 3Ç 2004 sonuçları. 26 Ekim 2004 HSBC 26 Ekim 24 HSBC Anadolu Sigorta Tavsiyemiz Al İMKB-1 Relatif Önceki tavsiye Al 3Ç 24 sonuçları Prim Üretimi Net Teknik Kar Mali Kar Net Kar F/K F/DD F/BP* F/NP* ($mn) ($mn) ($mn) ($mn) (x) (x) (x) (x)

Detaylı

abc Günlük Bülten 22 Ağustos 2012 22 Ağustos 2012 Merkez Bankası, Haziran 2012 özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini açıkladı

abc Günlük Bülten 22 Ağustos 2012 22 Ağustos 2012 Merkez Bankası, Haziran 2012 özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini açıkladı 22 Ağustos 2012 abc 22 Ağustos 2012 Çarşamba Günlük Bülten İMKB verileri İMKB 100 65,758.5 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 262,642.1 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 71,296.2 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 896.88

Detaylı

Günlük Bülten. 24 Ocak 2014. Merkez Bankası, dövize doğrudan müdahale etti

Günlük Bülten. 24 Ocak 2014. Merkez Bankası, dövize doğrudan müdahale etti 24 Ocak 2014 Cuma Günlük Bülten İMKB verileri İMKB 100 65,429.3 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 215,356.8 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 61,081.6 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,843.33 Yurtdışı piyasalar Borsalar

Detaylı

abc Günlük Bülten 17 Aralık 2010 17 Aralık 2010 Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan indirdi Zorunlu karşılık oranları artırıldı

abc Günlük Bülten 17 Aralık 2010 17 Aralık 2010 Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan indirdi Zorunlu karşılık oranları artırıldı 17 Aralık 2010 abc 17 Aralık 2010 Cuma Günlük Bülten İMKB verileri İMKB 100 64,429.5 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 296,816.8 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 96,017.9 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 2,132.36 Yurtdışı

Detaylı

abc Günlük Bülten 30 Mayıs 2014 4 Star Rafinerisi 3,290 milyon dolarlık proje finansman kredisi konusunda anlaşmaya vardı

abc Günlük Bülten 30 Mayıs 2014 4 Star Rafinerisi 3,290 milyon dolarlık proje finansman kredisi konusunda anlaşmaya vardı 30 Mayıs 2014 Cuma Günlük Bülten İMKB verileri İMKB 100 79,300.0 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 271,656.6 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 79,421.6 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,836.58 4 Star Rafinerisi 3,290

Detaylı

HSBC. Günlük Bülten. 10 Şubat 2009. Türkiye İstatistik Kurumu sanayi üretimini azalışını - %17.6 olarak revize etti

HSBC. Günlük Bülten. 10 Şubat 2009. Türkiye İstatistik Kurumu sanayi üretimini azalışını - %17.6 olarak revize etti 10 Şubat 2009 HSBC 2 Günlük Bülten 10 Şubat 2009 Türkiye İstatistik Kurumu sanayi üretimini azalışını - %17.6 olarak revize etti Enflasyon beklentileri iyileşmeye devam ediyor HSBC, Doğan Holding için

Detaylı

HSBC. 22 Ağustos 2006. 22 Ağustos 2006

HSBC. 22 Ağustos 2006. 22 Ağustos 2006 22 Ağustos 2006 HSBC 7701 Günlük Bülten 22 Ağustos 2006 İşsizlik oranı keskin düşüş gösterdi S&P yapısal reformların kredi notunu olumlu etkileyeceğini belirtti Hazine ihalelerinin günün en önemli olayını

Detaylı