Türkiye Caferileri Sitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Caferileri Sitesi"

Transkript

1

2 Türkiye Caferileri Sitesi

3 Türkiye Caferileri Sitesi

4 Türkiye Caferileri Sitesi KEVSER SURESİ Rahman, Rahim Allah ın Adıyla Şüphesiz biz, sana Kevser i verdik. Şu hâlde Rabbin için namaz kıl ve tekbir alırken, namazda ellerini boğazına kadar kaldır. Doğrusu asıl soyu kesik olan, sana kin duyandır.

5 Türkiye Caferileri Sitesi TECVID ÖĞRENIYORUM (1) Asım'ın Hafs Rivayetine Göre Kur an Tecvidi SEYYID MUHSIN MUSAVI Çeviri: Ali Çalar KEVSER

6 Türkiye Caferileri Sitesi Kevser Yayınları: 251 Eserin Orijinal Adı: Hilyetu'l-Kur'an (Sath-ı 1) Amuziş-i Tecvid-i Kur'an-ı Kerim be-rivayet-i Hefs ez-asım Yazar: Seyyid Muhsin Musavi Belde Çeviri: Ali Çalar Katkıda Bulunanlar: Veli Koca - Abbas Akyüz Dizgi ve Mizanpaj: Hasan Başbuğ Kapak: Faruk Atlan Baskı: Yılmaz Matbaacılık (Sertifika No: 27185) Litros Yolu 2. Mat. Sitesi 3 NB 2 Zeytinburnu Topkapı / İstanbul / Tel: Tarih: Temmuz 2016 ISBN: (Tk.) Not: Çeviride kitabın gözden geçirilmiş ve eklemeler yapılmış 2. baskısı esas alınmıştır. Kevser Yayınları Balabanağa Mah. Büyük Reşitpaşa Cad. Yumni İş Mrkz. No. 16 B/25 Fatih İSTANBUL Tel: (0212) / Fax: (0212) /

7 Türkiye Caferileri Sitesi YAYINCININ ÖN SÖZÜ Hamd, âlemlerin rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam O'nun âlemlere rahmet olarak gönderdiği elçisi Muhammed Mustafa'ya ve tertemiz Ehlibeyt'ine olsun. Tecvid ilmi, İslam bilginlerinin ilgilendiği çok eskiye dayanan Kur'an ilimlerinden birisidir. Bu ilimle Kur'an'ın doğru bir şekilde ve fasih Arapça dili kurallarına uygun okunması amaçlanır. Elinizdeki kitapta Asım'ın Hasf rivayeti esas alınmıştır. Hafs, Kufe'nin meşhur karilerindir. Kıraati Kufeli Asım'dan öğrenmiştir. Asım, Ebu Abdurrahman Sulemî'nin öğrencilerinden ve Kufe'nin kıraat imamlarındandır. Ustadı Ebu Abdurrahman kıraati İmam Ali'den (a.s) almıştır. Bugün dünya Müslümanları Kur'an kıraatinde Asım'ın Hafs rivayetini esas alırlar. Öğrencilerin Kur'anla ünsiyetlerini geliştirme amacıyla hep Kur'an'dan örnekler sunulmuştur. Ayetlerin ve kelimelerin yazılışında Medine Mushafı'nda (Osman Taha hattında) kullanılan işaretler esas alınmıştır. Her dersin sonunda sorular ve ek alıştırmalara yer verilmiştir. Böylece öğrenci kendini deneyebilir ve geliştirebilir. Çeviride içeriğin daha anlaşılır olmasına özen gösterilmiştir. Arapça harflerin mahreci işlenirken Türkçe'de olmayan iki harf yani - ق) (خ harfleri de ilave edilmiştir. Dalında uzman bir yazar tarafından kaleme alınan bu eser, Daru'l-Kur'ani'l-Kerim Kurumu tarafından ders kitabı olarak basılmıştır

8 Türkiye Caferileri Sitesi Değerli okurlarımıza tecvid öğrenimi noktasında ilk önce Musa Aydın tarafından hazırlanan tecvid kitabını ve ikinci aşamada bu kitabı okumalarını öneriyoruz. Kitabın hazırlanmasında emeği geçen Allame Tabatabai Kur'an Nesli Derneği'ne ve değerli üyeleri Ali Çalar ve Veli Koca hocalarımıza teşekkürü borç biliyoruz. Kur'an öğrencilerine faydalı olması ve kıyamette Kur'an'ın hepimize şefaatçi olması umuduyla... Kevser 6

9 Türkiye Caferileri Sitesi YAZARIN ÖN SÖZÜ Hamd, âlemlerin rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam O'nun elçisi Muhammed Mustafa'ya ve tertemiz Ehlibeyt'ine olsun. Tilavet, kalbe yansıması ve onda etki etmesi için kulun temiz bir şekilde yüce Allah'ın "nur" (1) olarak nitelendirdiği Kur'an'ın huzurunda bulunmasıdır. Tilavet, ayetlerde tedebbür edebilmenin yolunu açmak ve kalp üzerinde olabilecek kilitleri kırmaktır. (2) Kur an tilaveti o kadar önemlidir ki Hz. Resulullah (s.a.a) Kur an okumaya emrediliyor. (3) Ardından "Kur an ı ağır ağır, tane tane (tertille) oku." (4) buyrularak kendisine nasıl okuması da açıklanıyor. Ehlibeyt İmamları kendileri natık Kur an olmalarına rağmen, samıt Kur an ın karileri arasında birinci sırada yer almışlardır. Biz de hem onların yoluna hem de Kur'an'ın emrine (5) uyarak Kur'an'ı tilavet edelim: Emîrü l-müminin İmam Ali (a.s) "tertil"i şöyle açıklıyor: "Onu apaçık ve anlaşılacak bir şekilde oku. Şiir gibi hızlı okuma. Etrafa kum saçar gibi harflerini birbirinden koparırcasına heceleyerek de okuma. Aksine, onu okurken katı kalplerinizi korkuyla 1- "Size apaçık bir nur indirdik." (Nisa, 174) 2- Nitekim Yüce Allah Kur'an'da tedebbür etmeyen insanların kalplerinde kilitler olduğunu açıklamıştır: "Onlar Kur an ı düşünmüyorlar mı? Yoksa gönüllerinde kilitler mi var?" (Muhammed, 24) 3- "Ve Kur'an okumam emredildi." (Neml, 92) 4- Müzzemmil, "Artık, Kur an dan (sizin için) müyesser olanı okuyun." (Müzzemmil, 20) 7

10 Türkiye Caferileri Sitesi doldurun. Hiç biriniz sûrenin sonunun bir an önce gelmesi için acele etmesin." (1) Yine şöyle buyurmuştur: "Tertil, harfleri doğru telaffuz etmek ve vakfı gözetmektir." (2) Tecvit de nur olan İlahî kelamı doğru bir şekilde telaffuz etmektir. 1- Usul-i Kâfî, c. 2, s ب ي ن ه ت بي ان ا و ل ت ه ذ ه ه ذ ٱلش ع ر و ل ت ن ث ر ه ن ث ر ٱلر م ل و ل ک ن ٱف ز ع وا ق ل وب ک م ٱلق اس ي ة و ل ي ک ن 8 ه م أ ح د ک م ء اخ ر ٱلس ور ة. ٱلت ر ت يل أ د اء ٱلح ر وف و ح ف ظ ٱلو ق وف -2

11 Türkiye Caferileri Sitesi GIRIŞ Tecvid Öğreniminin Aşamaları Tecvid kuralları, sadece Arapça için geçerlidir. Arapça dışında uygulanması güzel olmamanın yanı sıra kimi zaman da mümkün olmayabilir. Fesahat ve maksadı iyice ifade etme ilkesi, bir takım kuralların yanı sıra, söz konusu dile yabancı lehcelerden kaçınmayı da gerektirir. Nitekim ف ص ح ٱل ع ج م ی cümlesi "Arap olmayan kişi Arapça konuştu ve maksadı anlaşıldı." anlamına gelir. (1) "Şu kelam fasihtir." dendiğinde onun "öz Arapça" oluşu kastedilir. (2) Bu yüzden yüce peygamber Hz. Muhammed b. Abdullah (s.a.a) şöyle buyurur: "Kur an ı Arap lehçesiyle ve sesiyle okuyun." (3) Dolayısıyla Kur an kıraati eğitimi, kariyi yavaş yavaş yabancı lehcelerden uzaklaştıracak ve onu Arap lehçesine yakınlaştıracak şekilde olmalıdır. Arap Lehçesinin Anahtarları Arap lehçesinde üç temel ve önemli nokta vardır ki onları öğrenerek hedefimize ulaşabiliriz: 1- Muncidu t-tullab Sözlüğü. 2- Ferhengi Novini Arabi Farsi, Seyyid Mustafa Tabatabai. ٱ ق ر ء وا ٱلق ر ء ان ب ل ح ون ٱلع ر ب و أ ص و ات ه ا :614.s -3 el-kâfi,.c,

12 1- Harekelerin doğru telaffuzu. 2- Harflerin doğru telaffuzu. 3- Harekelerin ve harflerin hacmi yani ince ve kalın okunuşu (tefhîm ve terkîk kuralları). Kur an karileri bu üç anahtarla yabancı lehçelerden uzaklaşır ve vahiy kelamının üstün fesahatiyle tanışmaya doğru adım atmış olurlar. Fasih Okuma Dönemi Yukarıdaki konulardan hareketle Kur an karilerinin "yüzeysel okuma" ve "hızlı okuma" aşamalarından tecvide geçiş sürecine "fasih okuma" aşaması diyebiliriz. Bu bölümde öğrenci söz konusu üç anahtar üzerinde çalışacak ve harekeler yabancı lehçeden Arap lehçesine dönüşecektir. Arapça'da farklı teleffuz edilen farklı harfleri, tefhîm ve terkîk kurallarını öğrenecektir. Fasih okuma aşaması, hızlı okuma aşamasından tecvide geçiş sürecidir. Bu aşamada hem hızlı okuması daha da gelişecek hem de tecvide geçiş süreci kolaylaşacaktır. Bu üç anahtarın öğrenimi, Kur an karilerinin yanı sıra Arap dili ve edebiyatı üzerine çalışma yapan ve ilmî faaliyetlerinin temelini Arapça oluşturan herkes için kaçınılmazdır. Bizim İzlediğimiz Yöntem Elinizdeki kitap, Kur an-ı Kerim kıraatini öğrenme yönünde "yüzeysel okuma" ve "hızlı okuma" kurslarını başarıyla tamamlamış olan öğrenciler için hazırlanmış özet ve sıkıştırılmış konuları içerir. Ayrıntılı tecvid için bir giriş niteliğini taşır. Fasih okuma ve tecvit için hazırlanmıştır. Fasih okuma daha önce söz konusu ettiğimiz üç anahtarın eğitimi içindir. 10

13 Öğrencimiz yüzeysel okuma ve hızlı okuma derslerini geçirmiş olsa da henüz Arap lehçesini öğrenememiştir. Henüz Arapçadaki edeme- arasındaki farkları teşhis (ذ ز ض - ظ ( veya ) ء - ع ( mektedir. Bundan dolayı da birkaç öncül zaruri dersten sonra Arap lehçesinin üç ana anahtarına değineceğiz. Sonra idğam dersiyle tecvid derslerine geçeceğiz. Orada amelen Kur anî özellik taşıyan ve Kur an okurken riayet edilmesi gereken kurallara ve hükümlere değineceğiz. Ayrıca Kur an dışı metinlerde bulunmayan ve hatta çoğu yerde uygun olmayan ğunne, med ve kasr hükümlerini açıklayacağız. 11

14 KUR AN ÖĞRENCILERINE TAVSIYELER Ders konumuza girmeden önce değerli Kur an karilerinin şu noktalara dikkat etmeleri uygun olacaktır: 1- Tecvit kurallarının doğru öğrenilmesi ve uygulanmasında başarı sağlamak için üstatların tilavetlerini çok dikkatli bir şekilde dinleyiniz. Her kuralı öğrendikten sonra o kuralın örneklerini üstadın tilavetinde arayınız ve kaç kez dinledikten sonra kendiniz tilavet ederek o kuralı uygulayınız. 2- Özellikle kendi tilavetlerinizi kaydedip, kaç defa dikkatli bir şekilde dinleyiniz; tecvid ve lehn açısından yanlışlarınızı tespit edip düzenli alıştırmalarla onları düzeltiniz; iyi olduğunuz hususlarda ise kendinizi geliştiriniz. 3- Bu alıştırma çalışmalarını ders arkadaşınızla birlikte yapınız; birbirinizin tilavetini dinleyip alıştırmasını yaptığınız üstadın tilavetiyle mukayese ediniz. Kuralları uygulamada üstün üstatların dersine katılmak elbette ki öğrencinin başarı oranını artıracaktır. İnşaallah tecvide giriş niteliği taşıyan bu kitabı bitirdikten ve kuralları başarıyla uygulamaya geçirdikten sonra tecvidin ikinci aşamasına geçecek ve böylece kıraatin merhalelerini sırasıyla geride bırakacaksınız. 12

15 TİLAVETE BAŞLARKEN Kur anî öğretilere göre, Kur an okuyucularının Kur an tilavetine başlarken istiaze ile başlamaları müstehaptır. Nahl Suresi'nin 98. ayetinde şöyle buyuruyor: "Kur an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah a sığın." (1) İstiaze إ س ت ع اذ ه ( İstiaze ): lügatta sığınmak manasına gelir, Kur an okurken ise şu cümleyi söylemeye denir: يط ان ٱلر ج يم أ ع وذ ب ٱلل ه م ن ٱلش "Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım." Elbette istiaze ilk önce Kur an karisinin kalbinde gerçekleşmeli, daha sonra da diline yansımalıdır. Besmele Besmele ب س م ل ة) ): Allah ın ismini anmaya denir; Kur an tilavetinde ise şu cümleyi söylemektir: "Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla." ٱلر ح م ن ٱلر ح يم ب س م ٱلل ه İnsanın istiazenin ardından "besmele"yi söylemesi müstehaptır. Elbette besmele Tevbe Suresi hariç bütün surelerin başında yer alır ve okunması farzdır. Tevbe Suresi diğer surelerden farklı olarak besmelesiz nazil olmuştur ve başlangıcında besmele çekilemez. (2) ط ان ٱلر ج يم -1 ت ع ذ ب ٱلل ه م ن ٱلش ي ء ان ف ٱس ف إ ذ ا ق ر أ ت ٱلق ر 2- Alimler birinci ayetten sonra besmele demenin sakıncası yoktur demişlerdir. 13

16 VAKF VE İBTİDA Kur an kıraatiyle ilgili en önemli konulardan birisi vakf ve ibtida konusudur. Tecvidin ardından vakf, vasl ve ibtidanın yerlerini öğrenmek gelir. Vakf: Lügatta "durmak"; tecvitte ise "Nefes almak için durma ve tekrar kıraate devam etme" anlamına gelir. Bu derste kelimelerin sonunda durmanın kurallarını, vakf işaretlerini ve vasl hemzesi bulunan kelimelerle nasıl başlanılacağını özet bir şekilde öğreneceğiz. Kelimelerin Sonunda Vakfetmek Kelimelerin sonunda vakfetmek iki şekilde olur: 1- İbdal. 2- İskan. İbdal Vakfı: İbdal: Değiştirmek demektir. Bu vakf türünde, vakfederken kelimenin sonunda yer alan harf, başka bir harfe dönüşür. İbdal vakfı iki çeşittir: İbdal Vakfının Yerleri: 1- Kelimenin sonunda - ة) (ة harfi (adına ha-i te nis de denilir) olursa, üzerinde durulduğunda sakin - ه) (ه harfine dönüşür. Örneğin: Okunuşu Yazılışı Okunuşu Yazılışı م ل ة م ل ه ٱ لص ل و ة ٱ لص ل و ه ٱ لت و ر ي ة ٱ لت و ر ي ه ت ق ي ة ت ق ي ه 14

17 ن عم ة ن عم ه ح ي و ة ح ي و ه 2- Fethe tenvini ( ) ile son bulan kelimeler üzerinde vakfedildiğinde tenvin, med elifine dönüşür. ( ا ) Örneğin: Okunur Yazılır Okunur Yazılır غ ف ور ا غ ف ور ا ح س اب ا ح س اب ا ه د ی ه د ی ک ر يم ا ک ر يم ا ط و ی ط و ی ض ح ی ض ح ی ع ش اء ا ع ش اء م آء ا م آء İskan Vakfı: İskan, sakin etmek, sükûn vermek demektir. Bu vakfta (ibdal yerleri dışında) hangi kelime üzerinde durulursa durulsun son harfin harekesine bakılmaksızın sakin yapılır yani cezm verilir. Örneğin: Okunur Yazılır Okunur Yazılır ک ت ب م ق اع د م ق اع د ک ت ب ي و م ي و م ه و ه و ه ی ي ر ت د ي ر ت د ه ی ري ن ف س س ن ف ب ص ري ب ص 15

18 Uyarı 1: Örneklerde görüldüğü gibi (ه و ) ve ( ه ی ) kelimelerinin üzerinde yapılan vakf, ibdal vakfı değil, iskan vakfıdır. Çünkü fetheli olmuş- başka bir harfe dönüşmemişlerdir; sadece sakin (ی) ve (و) lardır. Med harfine dönüşmüştür denilirse şöyle diyoruz: Medd-i و) ) ve medd-i (ی) bağımsız bir harf değillerdir. Onlar bir önceki harfi (ی ( sakin ) ve bir önceki harfi kesreli olan و) zammeli olan sakin harfleridirler. (Dikkat ediniz.) Uyarı 2: Son harfi sakin olan bir kelime, vakf halinde de sakin olur. Med harfleri de sakin hesap edilirler. Örneğin: ر ب ه م أ نز لن ا ت ش ت ه ی ن ص ر وا ک و ر ت İskan Vakfında İstisnalar: Kur'an'da geçen aşağıdaki şu yedi kelimenin sonundaki fetheli harf, vakf halinde iskan yerine med elifine dönüşür: Sıra Kur an da yazılışı Vasl Halinde Okunuşu Vakf Halinde Okunuşu Açıklama أ ن ا أ ن أ ن ا 1 Bir çok yerde geçer 2 ل ک ن ا ل ک ن ل ک ن ا Kehf, 38 3 ٱ لظ ن ون ا ٱ لظ ن ون ٱ لظ ن ون ا Ahzab, 10 4 ٱ لر س ول ٱ لر س ول ٱ لر س ول Ahzab 66 5 ٱ لس ب يل ٱ لس ب يل ٱ لس ب يل Ahzab 67 6 س ل س ل س ل س ل س ل س ل İnsan 4 ق و ار ير ا 7 ق و ار ير İnsan 15 ق و ار ير ا 16

19 Uyarı: 1- Altıncı sıradaki ( س ل س ل ) kelimesi vakf halinde ( س ل س ل ) de okunur. 2- İnsan Suresi'nin on altıncı ayetinde geçen ikinci ( ق و ار ير ا ) kelimesi vakf durumunda iskan vakfı ile ( ق و ار ير ) şeklinde okunur. Sorular ve Alıştırmalar: 1- İbdal vakfı ne demektir, örneklerle nerelerde yapıldığını açıklayınız. 2- İskan vakfı nedir, örnekle açıklayınız. 3- Beled Suresi'ni okuyunuz, vakf türlerini belirleyiniz. 4- İskan vakfının müstesna yerlerini açıklayınız. 17

20 VAKF İŞARETLERİ Vakf, vasl ve ibtida konuları Kur an tilavetinde dikkat edilmesi gereken kurallardır. Bu önemli kuralların gözetilmemesi durumunda ayetlerin manası değişebilir. Halkın çoğusu, Arapçayı ve Kur an ın manasını bilmediklerindendolayı vakf, vasl ve ibtidada sıkıntı yaşamaktadırlar. Bu sorunun biraz olsun çözülmesi için âlimler bazı işaretler oluşturmuşlardır. Bu işaretlerden bazıları şunlardır: م ط Lazım Vakf Mutlak Vakf Mutlaka durulmalıdır, durulmaz ve vasledilirse cümlenin manası değişebilir. Durulması tekitle önerilir. Çünkü anlatılan konu bitmiştir. ج Caiz Vakf Hem vakfedilebilir hem de vasledilebilir. ز ص ل Mucevvez Vakf Murahhas Vakf La Vakfı Caiz vakf gibidir; ama vasletmek daha uygundur. Cümlenin uzun olması ve nefesin az olmasından dolayı vakfedilmesine izin verilmiştir. Bundan sonra yer alan kelimeden başlanabilir. Vakf edilmemelidir. Vakfetmek zorunda kalınırsa, geriden tekrar edip mutlaka vasledilmelidir. 18

21 Buraya kadar açıklanan işaretlere "Secavendi İşaretleri" denilir. Ancak bugün elimizde bulunan Kur an larda söz konusu işaretlere ek olarak şu meşhur birkaç işaret de kullanılmıştır. iyidir. Gila Durmak vasletmekten daha قلی iyidir. Sila Vasletmek durmaktan daha صلی Muanaka vakfı Birbirine yakın iki kelime üzerine konulur. Bunlardan birisinin üzerinde durulursa diğerinde durmak caiz değildir. Muanaka Vakfı: Son işarete şu ayeti örnek verebiliriz: ذ ل ك ٱلك ت اب ل ر ي ب ف يه ه د ي ل ل م ت ق ني Bu ayet ya şöyle okunur: ذ ل ك ٱلك ت اب ل ر ي ب okunur ve durulur; sonra: ف يه ه د ي ل ل م ت ق ني okunur. Ya da ذ ل ك ٱلك ت اب ل ر ي ب ف يه ve ardından ه د ي ل ل م ت ق ني denir. Ama üç noktalı iki işaretin arasındaki kelimeyi hem önceki ve hem ذ ل ك önce: sonraki cümleyle tekrarlamamız doğru değildir. Yani ilk ف يه ه د ي ل ل م ت ق ني cümlesinde vakfetmek ve ardından ٱلك ت اب ل ر ي ب ف يه şeklinde okumak doğru olmaz. Elbette kari isterse cümlenin tamamını vakfetmeden okuyabilir. Ama muanaka vakfına uymak, ayetin manasının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur. Uyarı: Cümle eksik kalsa bile her ayetin sonunda vakfetmek Nebevi sünnettir. Ancak cümlenin eksik kaldığı yerlerde manaya vurgu yapmak isteyen kimsenin vasletmesi daha uygundur. 19

22 Sorular ve Alıştırmalar: nedir? işaretlerinin farkı (ط) ) ve م) 1- nedir? işaretlerinin farkı (صلی) ve (قلی) 2-3- Acaba (ز) işareti ile (صلی) işareti arasında fark varmıdır? Varsa nedir? 4- Muanaka vakfı ne demektir? 5- Ankebut Suresi'nin ayetlerini vakf işaretlerine dikkat ederek okuyunuz. 20

23 VASL HEMZESI ILE BAŞLAMAK Cezm ve şedde ile başlayan kelimelerin okunuşu ya mümkün değildir ya da zordur. Arapçada şu türden kelimeleri şu şekilde iken okumak mümkün değildir: لق م ر ش ت ر ی ت خ ذ وا - نص ر ن ی Dolayısıyla, bu kelimelerin okunması için vasl hemzesi kullanılır. Açıklama: Vasl hemzesi, cezim ve şedde ile başlayan kelimelerin başına konulan bir eliftir; kelimenin başında okunur ama cümle ortasında ihtiyaç duyulmadığından dolayı okunmaz. Çoğu Kur an larda vasl hemzesinin üzerine küçük bir ص) ) harfi konulur; bu, vasla işaret eder. Örneğin: Başta ٱ لق م ر Ortada ٱلق م ر و خ س ف ٱ ل ذ ين ٱت خ ذ وا إ ن ٱلل ه ٱ ش ت ر ی ر ب ٱنص ر ن ی ٱ ت خ ذ وا ٱ ش ت ر ی ٱ نص ر ن ی Kur an da vasl hemzesinin üzerine fethe, kesre ve zamme gibi işaretler konulmaz; karinin kendisi hemzenin harekesiyle ilgili kuralları bilmelidir. 21

24 Vasl Hemzesinin Harekesi Nasıl Belirlenir? Vasl hemzesi, Arapçada kelimenin üç kısmının da (harf, isim ve fiil) başına gelir. 1- Harf: Kur an da harf sayılan ve vasl hemzesi kabul eden tek kelime "el" ) takısındaki lamdır. (1) Bu hemze kelimenin başında yer alırsa ال) fethe harekesini alır: Örneğin: Başta Ortada Başta Ortada ٱ لق م ر و خ س ف ٱلق م ر ï ع اق ب ة ٱلد ار ï ٱ لد ار 2- İsim: İsimlere bitişik vasl hemzesi ile başlanacak olursa kesre alır. Kur an da vasl hemzesi, manaları da belirtilen şu altı ismin başında yer alır: Oğlan Kız Erkek Kadın İsim ٱ س م ٱ مر أ ت ٱ م ر ء ٱ بن ت ٱ بن İki anlamına gelen şu kelimeler ن ی ٱ ث ٱ ث ن ا ن ت ی ٱ ث ٱ ث ن ت ا ٱ ث ن ين ٱ ث ن ان ٱ ث ن ت ين 1- "El" takısına harf-i tarif yani belirsizliği giderme takısı denir. Örneğin kişi anlamına gelen " ر ج ل " kelimesinin başına "el" takısı gelince " ٱ لر ج ل " belli kişi anlamını ifade eder. Elbette bu anlam değişikliğini sağlayan harf, sadece "lam" takısıdır, hemze ise vasl içindir. 22

25 م ر ي م ï ٱ ب ن م ر ي م ٱ لم س يح ٱب ن ٱم ر ا ت ï ٱ م ر ا ت ک ف ر وا ر ع ن د ٱلل ه ٱث ن ا ع ش ر ï ٱ ث ن ا ع ش ث ان ی ٱث ن ين ï ٱ ث ن ين م ر ي م ٱبن ت ع مر ان ï ٱ بن ت ع مر ان ٱس م ر ب ک ï ٱ س م ر ب ک و ٱذ ک ر ق ط عن اه م ٱث ن ت ی ع ش ر ة ï ٱ ث ن ت ی ع ش ر ة ٱ لو ص ي ة ٱث ن ان ï ٱ ث ن ان ٱم ر ء ï ٱ مر ء ٱ ب وک ر م ن ه م ٱث ن ی ع ش ر ï ٱ ث ن ی ع ش م ن ه ٱث ن ت ا ï ٱ ث ن ت ا ف و ق ٱث ن ت ين ï ٱ ث ن ت ين Örnekler: 3- Fiil: Kur an da şimdiye kadar açıklananların dışında vasl hemzesi bulunan kelimelerin hepsi fiildir. Fiilde, vasl hemzesinden sonra gelen ilk harekeli harfe bakılır. Fetheli ya da kesreli ise, vasl hemzesi kesreli okunur; zammeli ise vasl hemzesi zammeli okunur. Fiilde fetheli vasl hemzesi yoktur. 23

26 Fiillerde ve mastarlarda hemze-i vasla örnekler: ت د و ا ت د و ا ï ٱ ه ٱه ف يم ا ٱف ت د ت ï ٱ ف ت د ت ف ق د ق ال ٱت ق وا ï ٱ ت ق وا ل م ن ٱر ت ض ي ï ٱ ر ت ض ي ر ب ٱنص ر ن ی ï ٱ نص ر ن ی ر ب ن ا ٱغ ف ر ل ن ا ï ٱ غ ف ر ل ن ا ٱ ل ذ ين ٱس ت ض ع ف وا ٱ س ت ض ع ف وا ï ٱ س ت ه ز ئ ٱس ت ه ز ئ ï ل ق د ع ل ي ه ا ٱف ت ر آء ï ٱ ف ت رآء ï ٱ نب ع اث ه م ک ر ه ٱلل ه ٱنب ع اث ه م Birkaç Önemli Nokta: 1- Aşağıdaki altı fiilde vasl hemzesi ile başlandığı takdirde kesreli okunur. (1) ٱ ق ض وا ٱ م ض وا ٱ م ش وا ٱ بن وا ٱ ئ ت وا ٱ ه د وا Elbette dördüncü kelimede yani ( ٱ ئ ت وا ) fiilinde vasl hemzesi kesre ile okunmasının yanı sıra bir sonraki noktada açıklanacağı ) ٱ يت وا ( yani üzere, sakin hemzesi de medd-i ye harfine dönüşür, şeklinde okunur. 2- Aşağıdaki kelimelerde sakin hemze, cümle ortasında yer alırsa hemze olarak okunur, ancak cümlenin başında yer alırsa "medd-i ye" harfine dönüşür: (2) 1- Bu kelimeler Kur'an'da sırasıyla şu surelerde ve ayetlerde geçmiştir: Yunus, 71; Hicr, 65; Kehf, 21; Taha, 64; Saffat, 23; Sad, Bu kelimeler Kur'an'da sırasıyla şu surelerde ve ayetlerde geçmiştir: Yunus, 15; A'raf, 77; Fussilet, 11; Taha, 64; Ahkaf, 4; Tevbe,

27 Ortada Başta Ortada Başta Ortada Başta ٱ يت ٱ ئ ت ٱ يت ن ا ٱ ئ ت ن ا ٱ يت ي ا ٱ ئ ت ي ا ٱ يت وا ٱ ئ ت وا ٱ يت ون ی ٱ ئ ت ون ی ٱ يذ ن ٱ ئ ذ ن ) kelimesi (1) cümlenin başında yer alırsa sakin hemzesi ٱ ؤ ت م ن ( 3- medd-i vev harfine dönüşür ve ( ٱ وت م ن ) şeklinde okunur. 4- Elbette unutmamak gerekir ki yukarıda geçen bazı kelimelerin cümlenin başında yer alması mana açısından doğru olmaz. Ancak biz Kur an karisinin Kur an da geçen tüm kelimelerle ilgili vakf ve ibtida kurallarının nasıl uygulandığını bilmesi açısından söz konusu ettik. Sorular ve Alıştırmalar: 1- Vasl hemzesi nedir ve ne zaman telaffuz edilir? 2- Kur an da vasl hemzesi bulunan harf hangisidir? Cümlenin başında yer aldığında hangi harekeyi alır, örnekle açıklayınız. 3- Fiillerde vasl hemzesinin harekesi nasıl belirlenir? 4- Kur an da vasl hemzesi olan isimleri zikredin. Hemzenin harekesini örneklerle açıklayın. 5- Şu ayetlerde vasl hemzesi bulunan kelimeler cümlenin başında yer alırsa nasıl okunur, vasl hemzesi hangi harekeyi alır? م ن ه م ا ٱذ ک ر ن ی ث م ٱئ ت وا إ ن ٱبن ک ٱبن وا ٱس ت ج يب ٱ لد ار ٱل خ ر ة ق ال وا م ا ق و م ٱت ب ع وا ي ا ر ب ٱلع ال م ين 1- Bakara,

28 Alıştırma 1: Aşağıdaki ayetlerde vasl hemzesi bulunan isimleri cümlenin başındaymış gibi okuyunuz: ٱم ر ئ ب م ا ک س ب ر ه ني ک ل إ ن ٱبن ی م ن أ ه ل ی ل ي س ل ه ۥ و ل د ٱم ر ؤ ه ل ک إ ن ر أ ت ي ن ت ذ ود ان و و ج د م ن د ون ه م ٱم م ح ني ٱلو ص ي ة إ ث ن ان ذ و ا ع د ل م ن ك ع و ن و ض ر ب ٱلل ه م ث ل ل ل ذ ين ء ام ن وا ٱمر أ ت ف ر Alıştırma 2: Aşağıdaki ayetlerde vasl hemzesi bulunan fiilleri cümlenin başındaymış gibi okuyunuz: ر ف ق ل ن ا ٱض ر ب ب ع ص اک ٱلح ج ٱب ت ل ی ٱلم ؤ م ن ون ه ن ال ک إ ن ٱلل ه ٱص ط ف ی ل ک م ٱلد ين م ف ق ل ت ٱس ت غ ف ر وا ر ب ک ت ح ف ظ وا ٱت ل م آ أ وح ی إ ل ي ک م ن ٱلک ت اب ٱس ح ب ار ب م ا و ٱلر ب ان ي ون و ٱل ف ٱنف ج ر ت م ن ه ٱث ن ت ا ع ش ر ة ع ين ا ر ض ف و ق ٱل ٱج ت ث ت م ن ك ش ج ر ة خ ب يث ة ل ه م و أ ن ع س ي أ ن ي ک ون ق د ٱق ت ر ب أ ج ٱس ت أ ج ر ت ٱلق و ی ٱل م ني ٱس ت أ ج ر ه إ ن خ ي ر م ن ي ا أ ب ت 26

29 KUR AN IN TERTİLİ VE ÜÇ KIRAAT TARZI Kur an-ı Kerim'de ayetlerin tertil ile okunması tekit edilmiştir. Tertil lügatte, düzen ve aheng manasına gelmektedir. Kıraatte ise harflerin ve kelimelerin doğru bir şekilde tane tane okunması ve ayetlerin manasını anlamaya çalışmaktır. Kur an ın tertili sürat açısından üç çeşit olabilir: (ت ح ق يق ( Tahkik 1- و ير ( Tedvir 2- (ت د (ح د ر ( Hadr -3 Tertil kuralına göre dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan biri de yukarıda zikredilen her bir yönteme ait sürat, tilavet boyunca devam ettirilmeli; kıraat esnasında sürat ve yavaşlılık açısından bir değişime gidilmemelidir. Tahkik Kıraati Tahkik; lügatte "bir şeyin hakkını vermek" manasına gelmektedir. Kıraatte ise "Kur an ı az süratle ve çok dikkatle okumak" demektir. Kur an eğitiminde bu yöntem uygulanabilir. Bu yöntemde az ayet okunurken harflerin doğru bir şekilde telaffuz edilmesi ve mana üzerinde düşünme imkânı daha fazladır. Tahkik yöntemiyle kıraat günümüzde farklı bir alanda da kullanılmaktadır. Kıraat toplantılarının tamamına yakınında bu yöntem kullanılır. (Buna meclisî tilavet denir.) 27

30 Tedvir Kıraati Tedvir; lügatte "çevirmek ve döndürmek" manasına gelmektedir. Kıraatte "orta hızla Kur an okumak" demektir. Bu tarz kıraatte, tahkik tarzına nazaran daha fazla ayet okunur. Bu tarz kıraat halk arasında "tertil" olarak bilinir. (Belki de en güzel tertil şekli olmasından ve "Her şeyin hayırlısı orta yolda olanıdır." (1) hadisinden hareketle bu şekilde meşhur olmuştur.) Kur'an'ın bir cüzü tedvir tarzıyla yaklaşık bir saatte okunabilir. Genelde mukabele okumalarında bu tarz tercih edilir ve ramazan aylarında televizyon ve radyo kanallarından günlük bir cüz bu tarz tilavetle yayınlanır. Hadr Kıraati Hadr; lügatte "hız almak" anlamına gelir; kıraatte "çok hızlı okuma" şekline denir. Hadr, tahkike göre daha hızlıdır. Ancak aşırı hızdan dolayı tertilin hududunu aşmamak gerekir. Kıraatin hızı oranında, kuralların uygulanması ve manaya teveccüh de zorlaşır. Bu tarz kıraat, daha fazla Kur'an okumak ve daha fazla sevap almak içindir. Hafızlar günlük tekrar için bu yola başvururlar. Yeni başlayanlar için uygun bir kıraat tarzı değildir. Çünkü ne kurallar doğru bir şekilde uygulanır ve ne de ayetler üzerinde düşünme fırsatı kalır. Daha iyi öğrenmek için Fatiha ve İhlas surelerini bu üç kıraat tarzıyla okuyunuz. أ و س ط ه ا -1 خ ي ر ٱل م ور 28

31 TECVID Tecvid, lügatte "tahsin"in eş anlamlısı olarak "bir şeyi güzel etmek" manasına gelmektedir. Kıraatte ise mahreç, sıfat ve hükümler açısından bir harfi doğru şekilde telaffuz etmektir. (ن) Harfin mahreci: Harfin üretildiği ve çıktığı yere denir. Örneğin harfi dilin uç kısmının üst diş etlerine dokunmasıyla oluşur. Harfin sıfatı: Harften ayrılmayan çeşitli özelliklere ve durumlara denir. Örneğin (ن) harfinin daima sahip olduğu sıfatlardan biri gunne sıfatıdır; ondan bu özellik alınacak olursa başka bir harfe dönüşür. Harfin hükmü: Bir harfin başka harflerle ve harekelerle birleşme ve yan yana gelme neticesinde geçici olarak oluşan özelliklere denir. Örneğin (ن) harfinin (ل) harfinde idğam olması ve (ن) harfinin okunmayıp (ل) harfinin şeddeli olması gibi: ola- م ل د نک kelimesindeki nun, okunuşta lama dönüşür ve م ن ل د ن ک rak okunur. Bu kurallara uyulduğu takdirde Kur'an doğru, daha güzel ve daha kâmil şekilde okunmuş olacaktır. Bu yüzden bu ilme "Tecvid İlmi" denilmektedir. 29

32 HAREKELERİN DOĞRU TELAFFUZU (Arap Lehçesinin İlk Anahtarı) Ön sözde anlatıldığı gibi Arap lehçesinin ve Kur an kıraatinin ilk önemli anahtarı "kısa ve uzun sesleri" doğru söyleyebilmektir. Arap lehçesinde, kısa ve uzun harekelerde nicelik (kemmiyet) bakımından farklılık söz konusudur; nitelik (keyfiyet) bakımından fark yoktur. Buna göre Arapça'da fethenin elifle farkı sadece uzatma miktarındadır; ama keyfiyet bakımından aynı şekilde telaffuz edilirler. Örneğin ( ب ر ز وا ) kelimesinde (ب) harfinin üzerindeki kısa ses işareti fethe okunurken ağız yatay olarak açılır. Aynı şekilde ( ب ار ز ون ) kelimesinde medd-i elif okunurken aynen fethede olduğu gibi ağız yatay olarak açılır; tek farkları uzatma miktarındadır. Fethe kısa, medd-i elif ise iki hareke uzatılarak okunur. ب ر ز وا - ب ار ز ون Bu nedenle Arap lehçesinde fethe sesi uzatılacak olursa medd-i elife dönüşür; medd-i elif de kısaltılacak olursa fetheye dönüşür. Medd-i elif, fethenin iki katı kadar, fethe ise medd-i elifin yarısı kadar uzatılır. Bu kural kesre ile medd-i ye ve zamme ile medd-i vev arasında da söz konusudur. Örneğin: ح ف ظ ن اه ا ح ف يظ - أ ت وا أ وت وا 30

33 Alıştırma: م ک ر وا - م اک ر ين م م - إ يم ان ک إ م آئ ك س ر اج ا - س ير وا ق ت ل وا - ق وت ل وا ج ع ل ل ه ۥ ج ع ل ل ه ۥ ف ه م إ ل ه - إ يل م ي ص يب - ي وص يک م ع م ل ه م - ل ي س وء وا و ج وه ك س و ء Sorular ve Alıştırmalar: 1- Arapçada kısa seslerle uzun sesler arasındaki fark nedir? 2- Bu kelimeleri kurallara uygun okuyunuz: ل ن ا ش ف ا ل ب اس ل س ان ل ک م ا ل ه م ا ف ب ه م ا ي ر س ل إ يم ان ا ک م م م د م ؤ م ن ني م ل ئ ك ة ل ي ز د اد وا ق ل وب ه م ق ل وب ه م 3- Fatiha ve İhlas surelerini Arap lehçesiyle okuyunuz ve bundan sonra namazda o şekilde okumaya çalışınız. 31

34 HARFLERİN DOĞRU TELAFFUZU (Arap Lehçesinin İkinci Anahtarı) İlk önce Arap harflerinin sayısını ve isimlerini hatırlamamız yerinde olacaktır. Arap harflerini bazıları 28 bilirken çoğunluk 29 olarak bilmektedir. Bu görüş farklılığı medd-i elif ten kaynaklanıyor. Bazıları onu bağımsız bir harf olarak görürken bazıları da onu medd-i ye ve medd-i vev gibi sadece uzun bir sesten ibaret bilirler. Şu anki sözlük kitaplarında Arap harfleri genel olarak 28 harf olarak açıklanır: ا ل ف ب ا ت ا ث ا ج يم ح ا خ ا د ال ذ ال ر ا ز ا س ني ش ني ص اد ض اد ط ا ظ ا ع ين غ ين ف ا ق اف ک اف لم ميم نون واو ها يا Not: Harflerin 12 tanesinin isminin sonunda hemze vardır. Ancak kolaylık olsun diye hemze okunmaz. On iki harf şunlardır: ب اء - ت اء- ث اء- ح اء- خ اء- ر اء- ز اء- ط اء- ظ اء- ف اء- ه اء- ي اء 32

35 İlk harf olan elif iki kısma ayrılır: Elif Örnekler ق ال ص ال ح ني ي ر ی ح ي و ة ه ذ ا Medd-i Elif Medsiz Elif ي ب د ئ (Hemze) أ ح د ي أ ت ی ي ش أ م ؤ م ن خ ط ي ئ ة س و ء ON İKI HARFIN TELAFFUZU Bu ders, Arap lehçesinin önemli ikinci anahtarıdır. Dikkati tamamen konuya vermek ve çok alıştırma yapmak gerekir. Arapça harfleri diğer dillerle mukayese ettiğimizde yirmi sekiz harften on iki harfin farklı olarak telaffuz edildiğini görürüz. Bu on iki harf şunlardır: ث ح خ ذ ص ض ط ظ ع غ ق و Geriye kalan harflerin Türkçe harflerle özel bir farkı yoktur. Örne- ر اه يم ( ğin إ ب ) kelimesindeki (ب) harfi Türkçe deki gibi telaffuz edilir. إ س ل م ( ) kelimesindeki (س) harfi Türkçe deki "İslam" gibi telaffuz edilir. Dolayısıyla bu bölümde on bir harfi öğrenmemiz yeterli olacaktır.» Harfi ث«Bu harf dilin ucu ile ince, yumuşak ve hafif söylenir. (Peltekçe konuşan çocuk gibi. Türkçedeki "s" harfi peltek olarak söylenirse bu harf telaffuz edilmiş olur.) Dilin ucu üst dişlerin başına temas edilerek hava üflenir. (Dilin ucunun dişlere baskısı fazla olmamalıdır.) edilir. harfi ıslık sesi çıkmayacak şekilde telaffuz (ث) 33

36 Örnekler: ث و اب ث ق ل ت ث ل ث ث اب ت م ث اب ة أ ث ار ة ث ل ث ث ب ات ث ل ث ون م ث وب ة م ن ث ور ا ث ق ال ث ل ث ج اث ي ة ج د ا ث ک ث ري ا ت أ ث يم ا ک ث يب ا م ن ب ث ا ي ث ب ت م ث ن ی ٱ ل وك م و ٱق ت ل وه م ح ي ث ث ق ف ت م وه م و أ خ ر ج وه م م ن ح ي ث أ خ ر ج ل ق د ك ف ر ٱل ذ ين ق ال و ا إ ن ٱلل ه ث ال ث ث ل ث ة ت س ق ي ٱلح ر ث ر ض و ل ل ذ ل ول ت ث ير ٱل ت م وه م ف ش د وا ٱلو ث اق ح ت ي إ ذ ا أ ث خ ن Alıştırma:» Harfi ح«Bu harf boğazda hafif bir surette sıkılarak çıkarılır. (Soğuk havada havayla elini ısıtmaya çalışan kimse gibi) Bu harf, dolu ve kalın olarak telaffuz edilmez. Örnekler: ٱ لح م د ح م يد م ح ب ة ح اج ز ا ٱ لم ح ال ي ح اس ب ح س ن ا ب ال ه م ح ن ف آء ح م ل ح ور د ح ور ا ل ح وم ه ا ح أ ح ي اه ا ن ح س ات ن وح ی ح يل ة أ ح يط س ح ار ر ح م ٱ لر ح م ن 34

37 Alıştırma: ف ل ج ن اح ع ل ي ه ز ح ز ح ع ن ٱلن ار ف م ن ٱ س م ه ٱلم س يح ع يس ی ف ٱص ف ح ٱلص ف ح ٱل ج م يل ر ين أ ب ل غ م ج م ع ٱلب ح ه م ل أ بر ح ح ت ي ف ح ع ن ف ٱص» Harfi خ«Bu harf, dil kökünün kabartılıp boğaz ortasından boğazı hırıldatarak çıkarılır. (Boğazında örneğin çekirdek kabuğu kalan ve onu havayla dışarı çıkarmaya çalışan kimse gibi.) Bu harf dolu ve kalın olarak telaffuz edilir. Örnekler: ي خ ر ج خ ت ار خ ار ج ني خ ب ال خ ر ج وا خ ال د ون ي خ اد ع ون خ ت م خ يف ة ص ر يخ خ بر ا ٱ لخ ل ود ي خ وض وا ف خ ور خ اس ر ين خ ير ا خ ت ام ه ۥ ت خ ون وا خ ال د ين ف يه ا أ ب د ا إ ن ٱلل ه خ ب ير ب م ا ت عم ل ون م ل ت خ ون وا ٱلل ه و ٱلر س ول و ت خ ون و ا أ م ان ات ک Alıştırmalar: ب ار ك م ق د ن ب أ ن ا ٱلل ه م ن أ خ و ل ك ن ر س ول ٱلل ه و خ ات م ٱلن ب ي ين و ن ج ن اه م ن ٱل ق ر ي ة ٱل ت ي ك ان ت ت عم ل ٱلخ ب ا ئ ث 35

38 » Harfi ذ«Bu harf, (ث) harfi gibi dil ucunun üst ön dişlere değmesiyle ince ve hafif bir şekilde söylenir. (Dilin ucunun dişlere baskısı fazla olmamalıdır. Türkçedeki "z" harfi peltek olarak söylenirse bu harf telaffuz edilmiş olur.) Örnekler: ذ ه ب ت ذ ر ن ب ذ ذ ل ک ه ذ ا ل ذ آئ ق ون ذ ب اب ا ن ذ ر ذ ر اع ا أ ذ ن ذ و م ر ة ذ وق وا أ وذ وا ي و م ئ ذ أ ذ ل ة ٱ ل ذ ين ذ ی ق و ة أ وذ ين ا ٱ لذ ن وب أ ذ ک ر وا ي ذ ه ب ح اذ ر ين ف ٱ ست ع ذ ي ك ذ ب Alıştırmalar: ل ه م و ذ ل ل ن اه ا ف ه ی إ ل ی ٱل ذ ق ان ر ذ ل ون و ٱت ب ع ک ٱل و ل ق د ذ ر أ ن ا ل ج ه ن م إ ن ع ذ اب ر ب ک ک ان م ح ذ ور ا ف ن ب ذ ت ه ا و ک ذ ل ک س و ل ت ل ی ن ف س ی ه م ي ل ع ب ون ه م ف ی خ و ض ث م ذ ر ر س ل م ب ش ر ين و م ن ذ ر ين» Harfi ص«Bu harf, (س) harfi gibidir; ama dolgun, tok ve kalın bir şekilde söylenir. Ağız dolusu bir sesle çıkarılır. Bu harf telaffuz edilirken güçlü ıslık sesi çıkmamasına dikkat edelim. 36

39 Örnekler: ن ص ار ی ص ال ح ني ل ص اد ق ٱ لق ص ص ص ل ح ص د ق ي ق ول ون ن ص وح ا ص ور ة ٱ لص ل ح ص ح ف ص ر ف ت م ص يب ة ن و اص ی ن ص يب ا ن ص ب ت ي ف ص ل ص ر اط ف ي ٱ لص ور ص اد ق ين م ح يص إ ص ر ا أ ص د ق ٱ لص ال ح ات Karşılaştırmalı Alıştırma: ي و م ي س ح ب ون ف ی ٱلن ار ه م م ن ا ي ص ح ب ون و ل ن ه م و ک م ق ص من ا م ن ق ر ي ة ب ي ن ح ن ق س م ن ا ع س ي أ ن ي ن ف ع ن ا ي س ب ت ون و ي و م ل ٱلن ج و ی و أ س ر وا م س ت ور ا ح ج اب ا و ع صي ء اد م ر ب ه ف غ و ي و ح ني ت ص ب ح ون و ٱس ت ک ب ر وا و أ ص ر وا ي ک اد ون ي س ط ون Alıştırmalar: ع ب ر ة ه م ل ق د ک ان ف ی ق ص ص و ه م ي ص ط ر خ ون ف يه ا و ع ل ی ٱلل ه ق ص د ٱلس ب يل ت و ب ة ن ص وح ا ت وب و ا إ ل ي ٱلل ه ن س ق ي ح ت ي ي ص د ر ٱلر ع آء ل إ ل م ك آء و ت ص د ي ة 37

40 » Harfi ض«Bu harf, dilin yan tarafının sağ veya sol üst azı dişleriyle temas etmesiyle dolgun ve kalın bir şekilde söylenir. Bu harf Türkçedeki "d" ve "z" gibi telaffuz edilmez. Bu iki harfin ortasında yumuşak bir şekilde telaffuz edilir. Kısacası bu harfin telaffuzu biraz zordur; fazla çalışmak gerekir. Örnekler: ض ر ب ض ع ف و ض ع ه ا ض آ ل ين ض ام ر ي ض اه ؤ ن ک م ض ع ف آء ض ر ب ت ل ي ض ر ر ض ض ر ار ا ن ض ج ت ف ی ٱل ر ض وا ل ٱنف ض وا ٱ لم غ ض وب أ ر ض ی ض يز ی ل ي ض يع ي ض ر ع ون ي ض ر ب ي س ت ض ع ف ع ر يض خ اض ع ين ي ع ض Alıştırmalar: إ ذ ت ف يض ون ف يه و ٱغ ض ض م ن ص و ت ک م و ح ني ت ض ع ون ث ي اب ک و خ ض ت م ک ٱل ذ ی خ اض وا إ ن أ ر ض ی و اس ع ة أ ب ص ار ه ن و ق ل ل ل م ؤ م ن ات ي غ ض ض ن م ن ث م أ ف يض وا م ن ح ي ث أ ف اض ٱلن اس ع ي ن اه م ن ٱلح ز ن و ٱبي ض ت ف ق ب ض ت ق ب ض ة م ن أ ث ر ٱلر س ول ل ود ه م ک ل م ا ن ض ج ت ج 38

41 » Harfi ط«Bu harf, (ت) harfi gibi ama kalın ve dolu bir şekilde söylenir. Kalın harfidir. (ت) Bu harf, Arap dilinin en güçlü harfidir. Örnekler: ف ط ر ط ي ب ة ط ب ق ا ط اب ق ن ط ار ا ي ط اف م س ط ور ا ط م س ت ط غ ي ان ا م ح يط ط وب ی ي ط وف ط ب اق ا ل لط اغ ني أ م ط ر ت ط ف ل خ ط ي ئ ة ي ط ري ص ر اط ی ه ر ن أ ط ر اف م ح يط ل ط يف ت ط ه ير ا ي ط Alıştırmalar: و ي ط ه ر ک م ت ط ه ري ا أ ط ل ع ٱلغ ي ب ٱلط آئ ف ت ي ن إ ح د ي م إ ن ا ت ط ي ر ن ا ب ک ع ه ک ل ل ت ط ل ق د ق ل ن آ إ ذ ا ش ط ط ا ف م ن ٱض ط ر ف ی م خ م ص ة و ي ق ط ع د اب ر ٱلک اف ر ين ٱلع م ر ع ل ي ه م ف ت ط او ل و الس م ا ء و الط ار ق 39

42 » Harfi ظ«Bu harf, tam olarak (ذ) harfi gibi dilin uç kısmının üst ön dişlerin ucuyla temas sonucu çıkarılır; ama kalın ve dolu bir şekilde telaffuz edilir. Aslında kalın (ذ) harfidir. Bu harf telaffuz edilirken havanın aşırı bir şekilde mahreç yerine üflenmemesine dikkat edilmelidir. ظ ل م Örnekler: ظ ه ر أ ع ظ م ع ظ ام ا ظ ال م ني ت ظ اه ر ون ظ ل م ات ظ ل م ه أ ظ ن ت وع ظ ون ظ ل ظ ل ل ه ا ه ر ظ ه ر ي ا ع ظ يم ٱ لو اع ظ ني ٱلظ ل م ات ي ظ ي ظ ل م ون Karşılaştırmalı Örnekler: ء إ ذ ا م ا ي ن ذ ر ون و أ نذ ر ع ش ري ت ک ٱل ق ر ب ني إ ن ع ذ اب ر ب ک ک ان م ح ذ ور ا م ر ث م ل ي ن ظ ر ون ل ق ض ی ٱل ي و م ي بع ث ون ق ال أ نظ ر ن ي إ ل ي م ح ظ ور ا و م ا ك ان ع ط آء ر ب ک Alıştırmalar: ٱل ذ ي أ نق ض ظ ه ر ك و ٱلک اظ م ني ٱلغ ي ظ إ ل ي ك أ ر ن ي أ نظ ر ن م ن ٱلو اع ظ ني ل م ت ک أ و ع ظ ت أ م و ذ ر وا ظ اه ر ٱل ث م و ب اط ن ه ب ع ض ٱلظ ال م ني ب ع ض ا و ک ذ ل ک ن و ل ی 40

43 و ل ه م ع ذ اب ع ظ يم و ي و م ي ع ض ٱلظ ال م ب ه م ك أ ن ه ظ ل ة و ظ ن و ا أ ن ه و اق ع و س ي عل م ٱل ذ ين ظ ل م وا أ ي م ن ق ل ب ي ن ق ل ب ون» Harfi ع«Bu harf, boğaz ortasından boğazı hafif sıkarak yumuşak bir şekilde çıkarılır. Elbette aşırı derecede yumuşak telaffuz edilmemelidir. Ayrıca kalın ve dolgun söylenmemelidir. م ع ل م م ع ل م م ع ک Örnekler: ن ع اس ا ٱ لع ال م ني م ع اي ش ت ع د وا ع ت ل ع ج اب م اع ون ب ع وض ة ي ع ود ون ٱ لع م اد ٱ لع ش ار ٱ لع ز ة ن ع يم ٱ لو ع يد م ع يش ة ي د ع ون ن ع م ٱلع ب د م ع ذ ر ة م يع ع بد الل ه ٱ لس ع ل يه Alıştırmalar: ق ل وب ه م ح ت ي إ ذ ا ف ز ع ع ن ق و م و ج د ه ا ت ط ل ع ع ل ی ر ض أ ن ت ق ع ع ل ی ٱل ي ن ز ع ع ن ه م ا ل ب اس ه م ا م ر ث م ج ع ل ن اک ع ل ی ش ر يع ة م ن ٱل م إ ل ي ک أ ل م أ ع ه د ي ا ب ن ي ء اد م ن ب ئ ع ب اد ي أ ن ي أ ن ا ٱلغ ف ور ٱلر ح يم ر أ و ع ل ي س ف ر ف ع د ة م ن أ ي ام أ خ 41

44 » Harfi غ«Bu harf, ( خ ) harfi gibi boğazdan çıkar. Ama yumuşak, hafif ve uzatılarak söylenir; ( خ ) harfindeki hışırtı bunda olmaz. (Türkçedeki "ağa" kelimesinin telaffuzu gibi) Bu harfi, gargara yaptığımızda duyabiliriz. Kalın ve dolgun okunur. Örnekler: غ ي ر غ ض ب ٱ لغ ر ور ف ی ٱلغ ار ي غ اث وا ٱ لغ اف ر ين غ ل م ي غ ل غ ص ة ل غ وب ي غ وث ي غ وص ون ي غ يظ غ ط آء ك غ ل غ ل ظ ص غ ري ا ت بت غ ی ف ر ي غ ف ر م غ ل وب ي غ ن ه م ٱلل ه ف ٱغ غ ي ر ب اغ م غ ر ق ون Alıştırmalar: س ل م د ين ا و م ن ي بت غ غ ي ر ٱل غ ي ر ٱلم غ ض وب ع ل يه م ه م ک اد ي ز يغ ق ل وب ف ر يق م ن و ت غ ش ی و ج وه ه م ٱلن ار ر ب ن آ أ ف ر غ ع ل ين ا ص بر ا ر ب ن ا ل ت ز غ ق ل وب ن ا» Harfi ق«Bu harf, dilin dibi ile üst damaktan (yutaktan) çıkarılır. Sürekli dolu ve kalın olarak telaffuz edilir. 42

45 Örnekler: و أ ق ب ل أ ق ب ل أ ق س م وا أ ق ل م ق ت ل ق ال ي ق ول ق يل ٱ لم ست ق يم ي ق ول ون ٱ لط ار ق ي ق ب ل م ل ق وا إ ت ق ق ا ئ ل ق ت ال ب ٱلح ق ق ات ل Alıştırmalar: ي ق يم ون ٱ لص ل و ة ق ال ق ائ ل م ن ه م ٱ لن جم ٱ لث اق ب ي ق ات ل ون ف ي س ب يل ٱلل ه ي ق ات ل وك م ف يه ت ق ات ل وه م ع ن د ٱ لم سج د ٱ لح ر ام ح ت ي و ل و ل م ه م ن ب أ ٱب ن ي ء اد م ب ٱلح ق إ ذ ق ر ب ا ق ر ب ان ا ف ت ق ب ل م ن أ ح د ه م ا و ٱت ل ع ل ي ي ت ق ب ل م ن ٱل خ ر ق ال ل ق ت ل ن ك ق ال إ ن م ا ي ت ق ب ل ٱلل ه م ن ٱلم ت ق ين» Harfi و«Bu harf telaffuz edilirken üst dişler alt dudağa temas etmez, dudaklar büzülerek gonca şeklini alır ve iki dudak arasından çıkar. (Aynen Türkçedeki "u" harfinin telaffuzu gibi.) Bu harf, yumuşak ve ince söylenir. Örnekler: 43

46 ت م ن و اص ی و ار د ه م ت و اع د و ر د ٱ لو ق ود و ر ث وا و ج وه و ع د ن ا و ل د و ور ی غ او ون د او ود و ج ه ة ل ل غ او ين ت ؤ و ی ط و يل ٱ ل و ل د ان أ و ٱن ق ص ٱ لم و ر ود ل و و ا م و ل ی ف ن اد و ا و ج د ن ا و و ر ث Alıştırmalar: م ا و ور ی ع ن ه م ا و ل ت ن س و ا ٱلف ض ل ب ين ک م ب ٱلغ د و و ٱل ص ال م ل ي س و ء وا و ج وه ك و و ض ع ٱلک ت اب و ٱس ت ک ب ر ه و و ج ن ود ه و ٱل ذ ين ء او و ا و ن ص ر وا ل ب ع ض ع د و م ب ع ض ک و أ ح س ن وا ث م ٱت ق و ا و ء ام ن وا ث م ٱت ق و ا ت و ل و ا و أ ع ي ن ه م ت ف يض م ن ٱلد م ع ي ع ر ض ون ع ل ي ه ا غ د و ا و ع ش ي ا ي و م ت بي ض و ج وه و ت س و د و ج وه ه م ب ئ س م ا ٱش ت ر و ا ب ه أ نف س ي س ت و ون ع ن د ٱلل ه ل و ج ه ة ه و م و ل يه ا و ل ک ل ن ت ه م ب ٱلک ت اب ي ل و ون أ لس 44

47 Sorular ve Alıştırmalar: 1- Bu harlerin telaffuz şeklini her birisine üç örnek vererek açık- ظ- ذ - ث layınız: 2- Şu iki harf (ح) ve (ه) nasıl telaffuz edilirler, aralarındaki fark nedir, üç örnekle açıklayınız. açık- harfleri arasında ne farkı vardır, üç örnekle (س) ve (ص) 3- layınız. veriniz. harfi nasıl telaffuz edilir? Üç örnek (ض) 4- veriniz. harfleri arasında ne fark vardır? Üç örnek (ت) ve (ط) 5- veriniz. harfi nasıl telaffuz edilir? Üç örnek (ع) 6- harfiyle farkı nedir, üç örnekle (خ) edilir? harfi nasıl telaffuz (غ) 7- açıklayınız. veriniz. harfi Arapçada nasıl söylenir? Üç örnek (و) 8-45

48 HARFLERİN SIFATLARI (1) Sıfat bir şeyin durumuna denir. Dolayısıyla bir harfin sıfatı: "Mahrecinden çıktığı zaman harfte oluşan özellikler"dir. Örneğin kalınlık, incelik, yumuşaklık, gevşeklik gibi sıfatlar. Kur an tilavetinde harflerin sıfatlarını bilmek bir kari için zorunluluktur. Bu sıfatların gözetilmesiyle gereği gibi harfin hakkı verilmiş ve harfler birbirlerinden ayırt edilmiş olurlar. Biz bu kitapta en önemli ve en fazla ihtiyaç duyulan bir kaç sıfata değineceğiz. İsti'la ve İstifal Bu konu Arap lehçesinin üçüncü anahtarının bir bölümüdür. Daha sonra tefhîm ve terkîk başlığı altında ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. Dolayısıyla büyük öneme sahiptir. İsti'la Sıfatı İsti'la; lügatte "üstünlük dilemek ve yükseğe meyletmek" manasına gelmektedir. Tecvitte ise "harf telaffuz edilirken dilin üst damağa meyletmesi"- ne denir. Bu sıfat sayesinde harf dolgun ve kalın olarak söylenir. İşte harfin bu durumuna "tefhîm" denir. Dolayısıyla isti'la harfleri tefhîmle (dolgun ve kalın olarak) telaffuz edilirler. Önemli Nokta: (ص) Tefhîmi yapabilmek için ses boğazda sıkılır. Örnek olarak harfinin söylenmesi için (س) harfinin boğazda sıkılması yeterlidir. 46

49 Dolayısıyla tefhîm, dudakların yardımı ve zamme haliyle gerçekleşir şeklindeki görüşün yanlış olduğu anlaşılmaktadır. (Dikkat ediniz.) İsti'la harfleri yedi tanedir: ص ض ط ظ خ غ ق İlk dört harf yani ض- ط - ظ) (ص- öteki üç harfe ( غ ق (خ göre daha kalın ve dolgun okunurlar. Örnekler: ص د ق ٱ لق ص ص ص اد ق ني ص ال ح ني ص ر اط ص ن ف ص ل ن ص يب ا ن و اص ی ص ر ف ت ص ح ف ن ص وح ا ف ی ٱلص ور أ ص د ق م ح يص ن ص ار ي ض ر ب ض ع ف ض اق ف ق ض ي ه ن خ اض ع ني ض ض ر ار ا ض يز ی أ ر ض ی ض ع ف ا ء ي ع ض ر ض ي خ وض ون ف ل ت ض ر ب وا و ٱل غ ي ر ٱلم غ ض وب ط ب ق ا ط ع م ه ل لط اغ ني ق ن ط ار ط ف ل ط ط ب اق ا ل ط يف أ ر ه ط ی ط غ ي ان ا ط م س ت ي ط ه ر ك م و ٱ لط ور ي ط وف أ ط ر اف م ح يط 47

50 ظ ه ر غ ل يظ ا ب ظ اه ر ت ظ اه ر ا ظ ل ل ظ ظ ل ع ظ يم ٱ لو اع ظ ني ظ ه ور ه ا أ ظ ن ک ٱ لظ اه ر ت وع ظ ون ي ظ ل م ون غ ل يظ ظ ل م ا خ ر ج وا خ ب ال ب خ ار ج ني خ ال د ون خ ل ف ک خ و ٱل خ ر ة خ يف ة ن خ يل خ ب ر ا ٱ لخ ل ود ي خ وض وا ف خ ور ي خ ر ج ص ر يخ خ ير ا غ ط ا ئ ک ف ی ٱلغ ار غ اف ر ين غ ف ار ا غ ر ب ت ٱ لغ ي وب غ ر وب ه ا ل لط اغ ني ي غ يظ غ ل غ ي غ وص ون ب ٱلط اغ وت م غ ر ق ون غ ي ر ب اغ أ ف ر غ ق ب ل ق ت ل وا ق ال ق ا ئ ل ق ت ال ق ب ح ق ي ق يم ون ٱ لح ق ق ر ب ان ا ل ه م م ل ق وا ي ق ب ل ٱ لط ار ق ق يل ي ق ول ون إ ق ت ر ب ت 48

51 İstifal İstifal lügatte aşağı meyletme manasına gelmektedir. Tecvitte "Dilin aşağı meyletmesi ve alt çeneye inmesine" denir. İsti'la harflerinin dışındaki harfler, istifal sıfatına sahiptirler. İstifal sıfatı, harflerin terkîk yani ince ve düşük sesle okunmasını sağlar. Örneğin: ف أ نز ل ٱلس ک ين ة ع ل يه م و ل ت ک ون ء اي ة ل لم ؤ م ن ني م و ک ف أ ي د ی ٱلن اس ع ن ک ف ل ه ٱل سم اء ٱلح سن ي İki Önemli Nokta: 1- İstifal harflerinden (ل) ve (ر) harfleri belli şartlarda kalın ve tefhîmli okunurlar. 2- Kelimelerdeki isti'la harflerini kalın olarak telaffuz ederken bu durum isti'la harfinden önce ve sonra yer alan istifal harflerini etkilememelidir. Örnekler: ن ص وح ا أ ص د ق ي ع ض ف ق ض ي ه ن أ ط ر اف و ٱلط ور ت ظ اه ر ا ي ظ ل م ون ي خ ر ج ي خ وض وا ي غ وص ون م غ ر ق ون Sorular ve Alıştırmalar: 1- İsti'la ve istifal kelimelerinin sözlük ve tecvitteki manalarını açıklayınız. 2- İsti'la sıfatına sahip harfleri örnekleriyle açıklayınız. 49

52 3- İsti'la ve istifal harfleri nasıl telaffuz edilir açıklayınız. bölümün- ) harfleri için harflerin telaffuzu ص ض ط ظ غ) 4- de verilen örnekler üzerinde çalışınız. 5- Leyl Suresi'ni okuyunuz; isti'la ve istifal sıfatlarına dikkat ediniz. İsti'la Harfleri İçin Ek Alıştırmalar: Harfi: ) خ ( ف أ ص ب ح وا خ اس ر ين ت ض ر ع ا و خ يف ة م س ک خ ت ام ه ۥ م خ ب ال ل ي أ ل ون ک و ق د أ ح ط ن ا ب م ا ل د يه خ بر ا ل ه ۥ ج ن ة م ن ن خ يل م ل ت خ ون وا ٱلل ه و ٱلر س ول و ت خ ون و ا أ م ان ات ک Harfi: ) ق) ٱ نف ر وا خ ف اف ا و ث ق ال ف و ق ر أ س ه ۦ ث م ص ب وا إ ن ٱلل ه ق اد ر ح ت ی إ ذ ا أ ق ل ت س ح اب ا ث ق ال س ق ن اه م و إ ن ق وت ل ت م ل ن ن ص ر ن ک ه م ق ي ام ي ن ظ ر ون ف إ ذ ا 50

53 HARFLERİN SIFATLARI (2) Kalkale ve Lin Kalkale ق ل ه) (ق ل Sıfatı: Kalkale kelimesi "ıztırap, kararsızlık ve cümbüş" manasına gelmektedir. Tecvitte ise "sakin harfin az bir miktarda cümbüşü" demektir. Kalkale sıfatı şu beş ( ط ب ج د (ق harftedir. Bu harfler şu (ق ط ب ج د ( toplanmıştır: kelimede Kalkale harfleri kelime ortasında ya da sonunda (vakf sonucu bile) sakin olduklarında bu sıfatla okunurlar yani ses biraz yankı yaparak tekrarlanır ve vurgulu okunur. Bu harflerde kalkale sıfatı gözetilmezse, sakin olduklarında ses mahreçte hapsolur ve duyulmaz. İki Önemli Nokta: 1- Kalkale tam bir harekeye (fethe, kesre ve zamme) dönüşmemelidir. 2- Diğer yirmi üç harf sakin olduklarında hiç bir şekilde kalkale sıfatı almamalarına dikkat etmek gerekir. (Çok önemli) Kıraat üstatları, sakin bir harfin (kalkale harfleri dışında) vurgulu okunmasını karinin usta olmamasına bağlarlar. Örnekler: 51

54 ق أ ق ب ل ت ب س ن ق ي ق ت ل ون ٱ لت ل ق ط ر يق ف ی ر ق ٱ لط ار ق ب ٱلح ق ط أ ط ر اف ن ط ع م م ا ف ر ط ن ا ي ط م ع ش ط ر ه ۥ ي ف ر ط م ح يط ص ر ا ط ي ن يب ب إ بر اه يم أ بر م وا ي ب س ط ک ت اب ح س اب و ت ب غ ي اب ت ٱلج ب ن اج ج أ ج ر م وا أ ج ر ا ج د اث ٱ ل ب ر وج ب ٱلح ج م ر يج م ع ار ج ب ر أ د د أ ر د ن ا ي د ر س ون ح م ي د ب ع يد ٱ لت ن اد ي و د ن م د Alıştırma: ق: ن ور ک م م ن ب ع ض ب ع ض ه م ع ل ی و أ ق ب ل ل ي ن ذ ر ي و م ٱلت ل ق أ ر س ل ن اک ب ٱلح ق إ ن ا ت ب س ن ق و ٱلس م ا ء و ٱلط ار ق ف ی ر ق 52

55 ط: ث م ي ط م ع أ ن أ ز يد و ل م ن ک ن ط ع م ٱلم س ک ني إ ن ن ا ن خ اف أ ن ي ف ر ط و أ ط ر اف ٱلن ه ار و ٱه د ن ا إ ل ی س و ا ء ٱلص ر ا ط ي ع م ل ون م ح ي ط إ ن ٱلل ه ب م ا إ بر اه يم ر ب ه ۥ و إ ذ ٱب ت ل ی م ن ي ن يب و ي ه د ی إ ل يه و أ لق وه ف ی غ ي اب ت ٱلج ب إ ن ٱل ذ ين أ ج ر م وا ن اج و ق ال ل ل ذ ی ظ ن أ ن ه ۥ و أ ذ ن ف ی ٱلن اس ب ٱلح ج ث م أ د ب ر ي س ع ی ت ن ز يل م ن ح ک يم ح م يد و م ن ٱل ذ ين أ ش ر ک وا ي و د ب: ج: د: ٱ لل ه ي ب س ط ٱلر ز ق ل م ن ي ش ا ء ل ک ل أ ج ل ک ت ا ب ت ب ت ي د ا أ ب ی ل ه ب و ت ب أ ج ر ا ع ظ يم ا ن ؤ ت يه م ر يج أ م ر ف ه م ف ی أ ل م ت ر إ ل ی ٱل ذ ی ح ا ج إ ن أ ر د ن ا إ ل ٱلح س ن ی ف م ک ث غ ي ر ب ع ي د ک ل ن م د 53

56 Lin (لني) Sıfatı Lin, "yumuşaklık, şiddet karşıtı" manasına gelmektedir. Tecvitte ise "harfin yumuşak bir şekilde söylenmesi"ne denir. Bu sıfat, kendileri sakin, daha önceki harfin harekesi fethe olan و ي mahsustur. harflerine (ی) ve (و) Bu iki harf tüm durumlarda en yumuşak harfler olarak bilinirler. Şeddeli iken bile yumuşak ve vurgusuz bir şekilde okunurlar. Örnekler: خ و ف ق و م ي و م ا ل ب غ و ا ع ص و ا ب ي ت إ ل ي ک ش ی ء إ بن ی ن ی إ ث Alıştırmalar: ع و ن م ن ف ر ع ل ی خ و ف ق ال ل ب ث ت ي و م ا و ث م ود و ق و م ل وط ر ض ل ب غ و ا ف ی ٱل و ع ص و ا ر س ل ه ۥ و إ ل ي ک ٱلم ص ري م ب ي ت ي ک ف ل ون ه ۥ ل ک ع ل ی أ ه ل ش ی ء ع ج يب ر م ن ه م ٱث ن ی ع ش ن ب أ ٱبن ی ء اد م 54

57 Sorular ve Alıştırmalar: 1- Kalkale ne anlama gelir ve kalkale harfleri hangileridir? 2- Kalkale dersinde geçen iki önemli noktayı açıklayınız. 3- Beled Suresi'ni okuyunuz ve kalkale kurallarını uygulayınız. 4- İnşirah Suresi'ni okuyunuz ve kalkale sıfatı taşımayan sakin harflerin sükununu tam olarak riayet ediniz. 5- Lin sıfatı ne demektir ve bu sıfatı taşıyan harfler hangileridir? 55

58 HARFLERİN HÜKÜMLERİ Harfin bir kelimede yer almasıyla oluşan durumlara "hüküm" denilmektedir. (Harfin mustehakkı). Başka bir tabirle, kelimede oluşan şartlar örneğin harfin harekesi, bir önceki ve sonraki harfin ne olduğu ve hangi harekeye sahip olduğu gibi şartlar, söz konusu özelliklerin oluşmasını sağlar. Örneğin sakin ( dan '(ر önceki harf fetheli olursa (ر) tefhîmli yani kalın okunur. Bir önceki harf kesreli olursa da '(ر) tefhîm uygulanmaz. Sakin ( (ن harfinden sonra (ل) harfi yer alırsa idğam yapılır. Ama yapılmaz. harfi olursa idğam (د) Dolayısıyla tefhîm, idğam vb. özellikler harflere ait hükümlerdendirler. Bu bölümde tecvidin en önemli kurallarından olan "tefhîm; terkîk; idğam; sâkin nun ve mim; med ve kasr" hükümlerini açıklayacağız. TEFHÎM VE TERKÎK HÜKÜMLERİ (Arap Lehçesinin Üçüncü Anahtarı) Daha önce açıkladığımız gibi bu ders, Arap lehçesinin üçüncü önemli anahtarı ve en önemli tecvit derslerinden birisidir. Bu derste harflerin ve harekelerin ne zaman kalın, dolgun ve ne zaman ince okunduğunu öğreneceğiz. Bu kuralların uygulanması çok önemlidir. 56

59 Tefhîm: Tefhîm, büyütmek anlamına gelen "tesmîn" kelimesiyle eş anlamlıdır. Elbette "tesmîn, maddi boyutuyla şişmanlaştırmak demektir; ama tefhîm manevi boyutu işaretle bir şeyin ya da bir kimsenin makamını büyütmek manasına gelmektedir. Tecvitte ise: "Harfin kalın, hacimli ve dolgun okunması" demektir. Dolayısıyla isti'la tefhîm anlamına gelmez. İsti'la harfleri de diğer harfler gibi kalın ve tefhîmli okunurlar. Tecvitte "tağlîz, tefhîmle aynı manaya gelmektedir; ama teğlîz sadece (ل) harfinin kalın okunması hakkında kullanılır. Terkîk: Tefhim in karşıtı olan terkîk; "bir şeyi ince etmek, katılığını azaltmak" manasına gelir. Tecvitte ise "harfin ince ve hacimsiz okunması"na denir. Dolayısıyla Kur an'da harf ya da hareke kalın okunduğunda tefhîm" ve ince okunduğunda "terkîk" uygulanmıştır demektir. Uyarı: Genel olarak şunu bilmekte yarar vardır: Bazı durumlar dışında, fethe, zamme ve onların ailesi sayılan medd-i elif ve medd-i vev gibi şeyler tefhîmi gerektirir; kesre ve ailesi sayılan ye harfi ve medd-i ye terkîki gerektirir. İsti'la harflerinin tefhîmi hakkında daha önce bilgi verilmişti. Şimdi ise sırasıyla diğer harflerin yani,)ر) (ل( ve medd-i elifin tefhîm ve terkîk durumlarını açıklayacağız. 57

60 HARFİNİN TAĞLÎZ VE TERKÎK DURUMLARI (ل) harfinin dolgun ve kalın okunmasına tağlîz denir. Tağlîz tefhîm (ل) sözcüğü ile aynı manaya gelmektedir. Tağlîz: Harfinde (ل) Tağlîz, sadece (ٱ لل ه) lafzındaki (ل) harfinde söz konusudur. (ل) harfinden önceki harfin harekesi fethe ya da zamme ( (ل) ) ise harfi tağlîz ile (kalın); kesre ( ) ise terkîk ile (ince) okunur. Örnekler: ٱ لل ه ٱ لل ه م ه و ٱلل ه إ ن ٱلل ه ف ر ض ٱلل ه أ ر ن ا ٱلل ه ي د ٱلل ه ن ص ر ٱلل ه Tağlîz ر س ول ٱلل ه ع ل م ه ٱلل ه و ٱت ق وا ٱلل ه س بح ان ٱلل ه Terkîk ل ل ه ب ٱلل ه ف ی س ب يل ٱلل ه م ن خ ش ي ة ٱلل ه ف ی ٱلل ه ب س م ٱلل ه ي ج د ٱلل ه ٱ س ت ج يب وا ل ل ه Alıştırmalar: ق ل ص د ق ٱلل ه و م ا ج ع ل ه ٱلل ه إ ل ب ش ر ی 58

61 م ن ع ن د ٱلل ه م ص د ق ي ه م ن س وا ٱلل ه ف ن س أ ب غ ی ر ب ا ق ل أ غ ي ر ٱلل ه ب ل ٱلل ه ف ٱع ب د ت ل ک ء اي ات ٱلل ه ه م و ل ق د ع ف ا ٱلل ه ع ن ف ت و ک ل ع ل ی ٱلل ه ٱ لح م د ل ل ه ر ب ٱلع ال م ني م ا ق د ر وا ٱلل ه ح ق ق د ر ه ۦ و ل و ش ا ء ٱلل ه م ا أ ش ر کو ا ب م ا ع اه د ع ل ي ه ٱلل ه م ق ل ٱلل ه ي ف ت يک Harfinde Terkîk (ل) Lafzatullah dışındaki her yerde (ل) harfinde terkîk uygulanır yani ince okunur. (Önemli) Örnekler: خ ل ق ظ ل م وا ص ل ص ال أ ظ ل م ٱ لص ل و ة س ل ط ان ظ ل م ات Sorular ve Alıştırmalar: 1- Tecvitte "tefhîm" ve "terkîk" ne demektir? açıklayı- harfinde hangi durumda tağlîz uygulanır, örnekle (ل) 2- nız. açıkla- harfinde hangi durumda terkîk uygulanır? Örnekle (ل) 3- yınız. 4- Zümer Suresi'ni 35. ayetten 38. ayetin sonuna kadar okuyunuz. (ل) harfiyle ilgili tağlîz ve terkîk yerlerini belirleyiniz. 59

62 HARFİNİN TEFHÎMI VE TERKÎKI (ر) husus- harfinin tefhîm ve terkîk yerlerinin teşhisi için aşağıdaki (ر) lara dikkat ediniz: harfi harekeli olursa, ondan önceki ya da sonraki harfler (ر) dikkate alınmaz. sa- harfi sakin olursa bir önceki harfe bakılır. Önceki harf de (ر) kin olursa, ondan önceki harekeli harfe bakılır ve ondan yardım alınır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, başka bir etken durumu değiştirmedikçe fethe ve zamme tefhîm sebebi, kesre ise terkîk sebebidir. Durum değişikliğini gerektiren etkenleri daha sonra açıklayacağız. Şimdi (ر) harfinin tefhîm ve terkîk yerlerine dikkat edelim. Harfinin "Tefhîm" Yerleri (ر) fetheli ya da zammeli ise (ر) 1 2 sakin, ondan önceki harf fetheli (ر) ya da zammeli ise ر ح م ا ء Örnekler ر ح يم ي ر ض ی ٱ لق ر ء ان 3 sa- sakin, ondan önceki sakin, (ر) kinden önceki harf fetheli ya da zammeli ise ع شر خ سر 4 sakin ve ondan önceki harf medd-i (ر) elif ve (و) ise ن ور ن ار 60

TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır.

TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır. TECVİD TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır. Peygamberimiz(sav): Allah Kur an ı indirildiği gibi okuyanı sever. buyurarak bu tarz okuyuşu teşvik etmiştir. Kur an-ı Kerim de Allah; Kuranı açık açık, tane

Detaylı

Kur an Okuma ve Tecvid Bilgisi Test Soruları

Kur an Okuma ve Tecvid Bilgisi Test Soruları 1 Kur an Okuma ve Tecvid Bilgisi Test Soruları 1. Kur an okuyan kimsenin, Kıraatini lahni celi den kurtaracak kadar Kur an-ı Tecvid üzere okumasının hükmü.? a) Vacip b) Sünnet c) Farz-ı Kifaye d) Farz-

Detaylı

KUR AN-I KERİM SINAV SORULARI

KUR AN-I KERİM SINAV SORULARI KUR AN-I KERİM SINAV SORULARI 1. DÜZEY 1.Aşağıdakilerden hangisi Kur an-ı Kerim in tevatür yoluyla gelmiştir ifadesinin tanımıdır? A) Doğru söyleyen insanlar tarafından nakledilmesi. B) Her asırda yalan

Detaylı

KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER

KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER AD SOYAD: KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V) BUYURUYORLAR Kİ; 1) Sizin en hayırlılarınız Kur an-ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. ( BUHÂRÎ

Detaylı

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY ا ب ع ق ظ ل ز ك İMAM HATİP LİSELERİ MESLEKİ ARAPÇA 9 Öğrenci Çalışma Kitabı ج ن 9 ل ث ان و ي ات ال ئ م ة و ال خ ط باء ا لل غ ة ال ع ر ب ي ة ك ت اب الت د ر يب ات Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye

Detaylı

HURUF-İ MUKATTAA MUKATTA HARFLERİNİN TECVİT TAHLİLLERİ

HURUF-İ MUKATTAA MUKATTA HARFLERİNİN TECVİT TAHLİLLERİ 81 HURUF-İ MUKATTAA HURUF-İ MUKATTAA: Kuran ı kerimde bulunan 114 sûrenin 29 tanesi huruf i mukatta diye tabir edilen harflerle başlar. MUKATTAA kelimesi arapça bir isimdir. KAT EDİLMİŞ, KESİLMİŞ, KESİK,

Detaylı

İsimleri okumaya başlarken- و ب س ي د ن ا - eklenmesi ve sonunda ع ن ه ر ض ي okunması en doğrusu.

İsimleri okumaya başlarken- و ب س ي د ن ا - eklenmesi ve sonunda ع ن ه ر ض ي okunması en doğrusu. س ي د ن ا و ن ب ي ن ا م ح م د صلى تعالى عليه و سل م İsimleri okumaya başlarken- و ب س ي د ن ا - eklenmesi ve sonunda ع ن ه ر ض ي okunması en doğrusu. 1 ا ب ى ب ك ر ب ن الص د يق 30 ث اب ت ب ن ا ق ر م 2

Detaylı

Med Yapmanın Hükümleri

Med Yapmanın Hükümleri 33 Med Yapmanın Hükümleri S. Med nedir? C. Med harflerinden herhangi biriyle sesi uzatmaktır. S. Med harfleri nelerdir? ( ا و ي ) : şunlardır C. Med harfleri a. ا : Kendinden önceki harf üstün harekesi

Detaylı

KUR AN-I KERİM II Yrd. Doç. Dr. Remzi ATEŞYÜREK

KUR AN-I KERİM II Yrd. Doç. Dr. Remzi ATEŞYÜREK Yâsîn Suresi 13-27 Ayetlerinin Tilaveti Ve Tecvid Tahvilleri Ünite 6 İlahiyat Lisans Tamamlama Programı KUR AN-I KERİM II Yrd. Doç. Dr. Remzi ATEŞYÜREK 1 Ünite 6 YÂSÎN SURESİ 13-27 AYETLERİ TİLAVET VE

Detaylı

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke ب س م الل ه الر ح ن الر ح ي م Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları Üç Hareke ا ل ر ك ات الث الث ة Kesra(Esre) - Damme (Ötre) - ف ت ح ة - (Üstün) Fetha ض م ة ك س ر ة (i) (u) (a) Sükûn(Cezm) Şedde - - س

Detaylı

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER İmran AKDEMİR 2013 (Güncelleme 2018) TEKRAR EDEN 97 AYET Kuran ın 97 ayeti diğer ayetler gibi Kuran da sadece bir kez bulunmaz, tekrar ederler. Bu 97 ayetten birçoğuna 2 kez

Detaylı

(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. (Fâtiha, 1/5)

(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. (Fâtiha, 1/5) ا ي اك ن ع ب د و ا ي اك ن س ت ع ني (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. (Fâtiha, 1/5) 1 و م ا ا م ر وا ا ل ل ي ع ب د وا الل م ل ص ني ل ه الد ين ح ن ف اء و ي ق يم وا الص

Detaylı

Kur an Anahtarı احمد سداد اوستون

Kur an Anahtarı احمد سداد اوستون Kur an Anahtarı مفتاح القرآن احمد سداد اوستون ١٤٣٤-2013 Takdim Maksat: Bu kitabın maksadı Kur an-ı Kerim i asgari seviyede anlayabilmek için gerekli kelime bilgisini ve temel dilbilgisi kurallarını vermektir.

Detaylı

KUR AN-I KERİM II Yrd. Doç. Dr. Remzi ATEŞYÜREK

KUR AN-I KERİM II Yrd. Doç. Dr. Remzi ATEŞYÜREK Bakara Suresi 285-286 Ayetlerinin Tilaveti Ve Tecvid Tahvilleri Ünite 4 İlahiyat Lisans Tamamlama Programı KUR AN-I KERİM II Yrd. Doç. Dr. Remzi ATEŞYÜREK 1 Ünite 4 BAKARA SURESİ 285-286 AYETLERİ TİLAVET

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

Ne kadar kötü ب ئ س Temel-esas. Alçattı-küçük

Ne kadar kötü ب ئ س Temel-esas. Alçattı-küçük اب ت ل ى İmtihan etti أ ت م Tamamladı ذ ر ي ة Zürriyet-nesil إ م ام ا Önder م ث اب ة Sevap-dönüş yeri ي ن ال Ulaşıyor أ م ن ا Emniyet yeri م ص ل ى Namazgâh ط ه ر Temizle طمائ ف ي Taife Kendini ibadete

Detaylı

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ)

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) ب ت خ ح ج ث Dil ucu ile üst uçlarından ا ذ ر ز Boğazın ağza en yakın olan kısmından Dil ucu ile üst diplerinden Peltektir. Boğazın orta kısmından Dudaklar

Detaylı

KUR'AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA KURS PROGRAMI

KUR'AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI KUR'AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI...

Detaylı

MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com

MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com Bahçe ب ي ت Ev ج ر د ين ة Oda م ن ز ل Ev غ ر ف ة Oda د ار Ev ح ج ر ة Oda م س ك ن Ev ا وض ة Mutfak ع م ار ة Apartman م ط ب خ Lavabo ب ن اء Bina م غ س ل Bodrum

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

KUR AN-I KERİM I. Prof. Dr. Yaşar KURT

KUR AN-I KERİM I. Prof. Dr. Yaşar KURT KUR AN-I KERİM I Prof. Dr. Yaşar KURT 2 1.1. KURÂN I KERİM İ OKUYUŞ ŞEKİLLERİ 1.1.1. Tahkîk veya Tertil 1.1.2. Tedvîr 1.1.3. Hadr 1.2. TEMSILÎ OKUMA ESASLARI 1.2.1. Temsilî Okumanın Tanımı ve Önemi 1.2.2.

Detaylı

DUA KİTABIM 2016 HAZİRAN

DUA KİTABIM 2016 HAZİRAN DUA KİTABIM 1 DUA KİTABIM 2016 HAZİRAN Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi No:2 Selçuklu/KONYA +90 332 221 14 00 www.komek.org.tr

Detaylı

Allah, ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder. (Nesâî, Cihâd, 24)

Allah, ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder. (Nesâî, Cihâd, 24) ع ن ت م يم الد ار ى أ ن الن ب ص ل الل ع ل ي ه و س ل م ق ال :»الد ين الن ص يح ة «ق ل ن ا: ل م ن ق ال :»لل و ل ك ت اب ه و ل ر س ول ه و ل ئ م ة ال م س ل م ني و ع ام ت ه م.«Temîm ed-dârî anlatıyor: Hz. Peygamber

Detaylı

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Tirmizi nin Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Ebu İsa Muhammed İbni İsa Tirmizi (209H-274H) Cami'u Sünen Tirmizi www.almuwahhid.com 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İmam Tirmizi de kendi dönemindeki hadis

Detaylı

5. Ünite 1, sayfa 17, son satır

5. Ünite 1, sayfa 17, son satır EYLÜL 2014 VE ÖNCESİ TARİH BASKILI ARAPÇA IV DERS KİTABINA İLİŞKİN CETVELİ Değiştirilen kelimeler yuvarlak içinde gösterilmiştir. 1. Ünite 1, sayfa 5, son satır 4. ت ض ع أ ن ث ى الا خ ط ب وط تم وت ج وع

Detaylı

DİN EĞİTİMİ ALANI KUR AN-I KERİM TİLÂVETİ VE TASHİH-İ HURUF EĞİTİMİ-1 KURS PROGRAMI

DİN EĞİTİMİ ALANI KUR AN-I KERİM TİLÂVETİ VE TASHİH-İ HURUF EĞİTİMİ-1 KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü DİN EĞİTİMİ ALANI KUR AN-I KERİM TİLÂVETİ VE TASHİH-İ HURUF EĞİTİMİ-1 KURS PROGRAMI ANKARA, 2018 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN

Detaylı

TECVİD BİLGİSİ. Anadolu İmam-Hatip Lisesi ADNAN HOYLADI

TECVİD BİLGİSİ. Anadolu İmam-Hatip Lisesi ADNAN HOYLADI TECVİD BİLGİSİ Anadolu İmam-Hatip Lisesi 2015 ADNAN HOYLADI Bu kitapçık Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9 ve 10. Sınıf Kur an-ı Kerim dersi kitabından alınmıştır. TECVİD BİLGİSİ Anadolu İmam-Hatip Lisesi 2015

Detaylı

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir?

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Question Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Answer: Bazı özellikler değişik ve birçok şey ve bireylerde

Detaylı

İMAM-HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM DERS KİTABI YAZARLAR Faruk SALMAN Nazif YILMAZ

İMAM-HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM DERS KİTABI YAZARLAR Faruk SALMAN Nazif YILMAZ İMAM-HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM DERS KİTABI 9-10 YAZARLAR Faruk SALMAN Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4850 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...: 1439 12.?.Y.0002.3991

Detaylı

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi)

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) ALLAH (C.C.) ın adıyla Kur an Kelimelerinin %80 i (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) Derleyen Dr. Abdülaziz Abdulrahim Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla ÖNSÖZ Övgü yalnızca Allah a aittir,

Detaylı

Kur ân-ı Kerîm den İçinde Hitabı Geçen Ayetler 2/Bakara 104: 2/Bakara 153: 2/Bakara 172 2/Bakara 178 2/Bakara 183

Kur ân-ı Kerîm den İçinde Hitabı Geçen Ayetler 2/Bakara 104: 2/Bakara 153: 2/Bakara 172 2/Bakara 178 2/Bakara 183 Page 1 of 23 Kur ân-ı Kerîm den İçinde ي ا ا ي ه ا ال ذ ين ا م ن وا Hitabı Geçen Ayetler 2/Bakara 104: Ey iman edenler! (Peygamber e) Râ inâ (bizi gözet/güt) demeyin; (bize bak anlamında) Unzurnâ deyin

Detaylı

Bir kişinin kalbinde iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir arada bulunmaz. (İbn Hanbel, II, 349)

Bir kişinin kalbinde iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir arada bulunmaz. (İbn Hanbel, II, 349) »ا ل م س ل م م ن س ل م ال م س ل م ون م ن ل س ان ه و ي د ه و ال م ؤ م ن م ن أ م ن ه الن اس ع ل ى د م ائ ه م و أ م و ال ه م» Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin

Detaylı

ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER. Abdullâh Saîd el-müderris

ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER. Abdullâh Saîd el-müderris ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER Abdullâh Saîd el-müderris Rahmân ve Rahîm olan Allâh In ismiyle. Hamd, Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz.

Detaylı

Değerli Kardeşim, Kur an ve Sünnet İslam dininin iki temel kaynağıdır. Rabbimiz in buyruklarını ve Efendimiz (s.a.v.) in mübarek sünnetini bilmek tüm

Değerli Kardeşim, Kur an ve Sünnet İslam dininin iki temel kaynağıdır. Rabbimiz in buyruklarını ve Efendimiz (s.a.v.) in mübarek sünnetini bilmek tüm 11 1 Değerli Kardeşim, Kur an ve Sünnet İslam dininin iki temel kaynağıdır. Rabbimiz in buyruklarını ve Efendimiz (s.a.v.) in mübarek sünnetini bilmek tüm Müslümanların, bilhassa idareci konumundakilerin

Detaylı

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi)

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) ALLAH (C.C.) ın adıyla Kur an Kelimelerinin %80 i (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) Derleyen Dr. Abdülaziz Abdulrahim (Yeni kursları görmek için: Kur an ı Anlamak kolay yolu: www.understandquran.com

Detaylı

Ders 1-5 Tekrar. Rab, efendi. Alem, dünya ه ذا

Ders 1-5 Tekrar. Rab, efendi. Alem, dünya ه ذا Ders 1-5 Tekrar Kelime: Đsim, fiil, harf. Đsim: Varlıkları gösteren kelimelerdir. Sıfatlar dilbilgisi bakımından isim sayılır. Đsimler şahıslara göre çekilirler. Ben Bu Zeyd Darbe, vuruş Temiz, güzel Rab,

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 1 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

ی س ر و لا ت ع س ر ر ب ت م م ب ال خ ی ر

ی س ر و لا ت ع س ر ر ب ت م م ب ال خ ی ر ر ب ی س ر و لا ت ع س ر ر ب ت م م ب ال خ ی ر Yâ Rabbi! Kolaylaştır, zorlaştırma. Hayırla sonuçlardır. KUR ÂN HARFLERİNİN ÇIKIŞ YERLERİ ض Dilin yan tarafını sağ veya sol üst yan dişlere vurarak çıkarılır.

Detaylı

Seyyid Yahyâ-yı Şirvânî nin Vird-i Settâr ı *

Seyyid Yahyâ-yı Şirvânî nin Vird-i Settâr ı * Seyyid Yahyâ-yı Şirvânî nin Vird-i Settâr ı * Mehmet Cemâl ÖZTÜRK ** Seyyid Yahyâ-yı Şirvânî bir rivâyete göre 800/1398 de doğmuş ve o dönem Şirvanşâhlar Devleti nin başşehri olan Şemâhi de gençliğini

Detaylı

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster Âlemler İsmi ile ب س م ع ال م ين Gün Sahip م ال ك ي و م Gün Din الد ين إ ي ا İbadet ederiz Sen-senin ك ن ع ب د Yol göster اه د Yardım dileriz ن س ت ع ين Yol Biz-bizim ن ا ص ر اط O kimseler ki Dosdoğru

Detaylı

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur.

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur. 3 1 Değerli Kardeşim; Unutma! Dünya hayatı çabuk geçer, önemli olan bu dünya hayatında kendine, ailene, ümmete ve tüm insanlığa ne kadar faydalı olduğuna bakman ve bunun muhasebesini yapmandır. Toplumun

Detaylı

Kur an Anahtarı احمد سداد اوستون

Kur an Anahtarı احمد سداد اوستون Kur an Anahtarı مفتاح القرآن احمد سداد اوستون ١٤٣٥-2014 Takdim Maksat: Bu kitabın maksadı Kur an-ı Kerim i asgari seviyede anlayabilmek için gerekli kelime bilgisini ve temel dilbilgisi kurallarını vermektir.

Detaylı

İman; Allah a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve âhiret gününe iman etmendir. Keza hayrı ve şerriyle kadere inanmandır.

İman; Allah a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve âhiret gününe iman etmendir. Keza hayrı ve şerriyle kadere inanmandır. »ب ن ي ال س ل م ع ل ى خ م س : ش ه اد ة أ ن ل إ ل ه إ ل الل و أ ن م ح م د ا ر س ول الل و إ ق ام الص ل ة و إ يت اء الز ك اة و ال ح ج و ص و م ر م ض ان «İslam beş esas üzerine kurulmuştur: Allah tan başka

Detaylı

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhil'hamd, Allâhu Ekberu kebiiraa velhamdülillahi kesiiraa ve sübhaanallaahi bükratev ve esıila

Detaylı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı Onlardan bazıları م ن ه م Peygamberler ر س ل ك ل م Konuştu د ر ج ات Dereceler آ ت ي ن ا Verdik أ ي د ن ا Destekledik İhtilaf ettiler اخ ت ل ف وا Diledi ش اء م ن ه م Onlardan bazıları ي ر يد İstiyor أ ن

Detaylı

DUA KAVRAMININ ANLAMI*

DUA KAVRAMININ ANLAMI* DUA KAVRAMININ ANLAMI* A. SÖZLÜK VE TERİM ANLAMI Sözlükte; çağırmak, seslenmek, davet etmek, istemek ve yardım talep etmek anlamlarına gelen dua, din ıstılahında; Allah ın yüceliği karşısında insanın aczini

Detaylı

Öğretim İlke ve Yöntemleri 1

Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 Dr. Öğr. Ü. M. İsmail BAĞDATLI mismailbagdatli@yahoo.com EĞİTİM Bireyin kendi iradesi ile belirli bir program dahilinde davranış kazandırma, davranış geliştirme, davranış değiştirme

Detaylı

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 153 ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR Bugünkü sohbetimizde Allah sevgisinden söz etmek istiyorum. Her iyiliğin başı Allah ı sevmektir. Dünyada mutlu

Detaylı

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar M. GÜNGÖR BAZI ÂYETLERİN ANLAMLARI İLE İLGİLİ MÜLAHAZALAR 113 Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar Mevlüt GÜNGÖR Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Önce, tek tek hepimizi, kendisine

Detaylı

EV SOHBETİ DERSLERİ. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. (Tîn, 95:4)

EV SOHBETİ DERSLERİ. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. (Tîn, 95:4) Ders: 15 Konu: İSLAM A GİRİŞ Bundan önceki derslerimizde İman ve İmanın şartları ile alakalı bilgileri içeren dersler hazırladık ve kardeşlerimizle buluşturduk. Bundan sonra ki derslerimizde ise, İslam

Detaylı

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ İbnü l Arabî (1165 1240) Hazırlayan İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı ALTUNTAŞ BİR KÜLTÜR HİZMETİDİR PARA İLE SATILMAZ İSBN: ismailhakkialtuntas@gmail.com http://ismailhakkialtuntas.com

Detaylı

EV SOHBETLERİ SOHBET Merhamet

EV SOHBETLERİ SOHBET Merhamet 95. SOHBET Merhamet ALLAH(CC) IN İNSANA MERHAMETİ Merhamet arapça bir kelime olup ra-ha-me kökünden gelmektedir. Yani rahman ve rahim kelimeleri ile aynı köktendir. Türkçede daha çok acımak anlamında kullanılsa

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Harflerin Mahreçleri

Harflerin Mahreçleri 12 Harflerin Mahreçleri S. Mahreç (çıkış yeri) nedir? C. Bir harfi seslendirirken harfin sesinin çıktığı yerdir. Mahreçler vasıtasıyla harfler birbirinden ayırt edilir. S. Harfin mahreci nasıl bilinir?

Detaylı

1. BÖLÜM SAHİH FİİLLER MAZİ FİİL Fiili Mazi iki kısımdır: a) Mazi Malum b) Mazi Meçhul MAZİ MALUM: Mazi malum üç şekil üzere bulunur: gibi. آ ت ب gelir. kalıbında ف ع ل 1) gibi. ع ل م gelir. kalıbında

Detaylı

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR 1 Konumuzla İlgisi SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR (Radıyallahu anh) ح د ث ن ا ه ن اد ب ن الس ر ى ع ن ع ب د الر ح ن ب ن م م د ال م ح ار ب ع ن ع ب د الس ال م ب ن ح ر ب ع ن أ ب خ ال د الد اال ن ع ن أ ب خ

Detaylı

GİRİŞ KABUL olan DUALAR

GİRİŞ KABUL olan DUALAR KABUL OLAN DUALAR Mü min, usul ve adabına uygun olarak dua ettiği zaman duası kabul olur ve bunun faydasını ve etkisini dünya ve ahirette görür. Yüce Allah, ayetlerde dua edenin duasını kabul edeceğini

Detaylı

2015 YILI MEZİTLİ MÜFTÜLÜĞÜ

2015 YILI MEZİTLİ MÜFTÜLÜĞÜ 5 4 3 2 1 2 2015 YILI MEZİTLİ MÜFTÜLÜĞÜ CAMİLERDE AYET VE MEALİ OKUMA PROJESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN ŞUBAT AYI GÜNLÜK AYET VE MEALLERİ ق ل أ ت ح آج ون ن ا ف ي ه للا و ه و ر ب ن ا و ر ب ك م و ل ن ا أ ع م

Detaylı

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha)

TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) 1 TESLİMİYET KAHRAMANI ÜMMÜ SÜLEYM BİNT MİLHÂN (Radıyallahu anha) Rümeysâ bint Milhân b. Halid el-ensâriyye el-hazreciyye Babası Milhân b. Halid dir. Annesi Müleyke bint Mâlik b. Adî dir. Neccar oğullarındandır.

Detaylı

[ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ

[ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ [ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ KUR AN UFKU ( Fâtiha- Nas Suresi Arası ) Dr. Necla YASDIMAN Demirdöven İZMİR 2013 سورة ا خص (112)

Detaylı

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman Ders : 6 Konu : Kitaplara İman a) Kitaplara Topyekün İman İmanın şartlarından bir tanesi de Allah ın insanlara yine insanlar arasından seçtiği peygamberleri vasıtasıyla kitaplar gönderdiğine iman etmektir.

Detaylı

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS www.behcetoloji.com (40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS BİRİNCİ HADİS ف ض ل ت ع ل ى ا ل ن ب ي اء ب س ت أ ع ط يت ج و ام ع ال ك ل م و ن ص ر ت ل ي ال غ ن ائ م و ج ع ل ت ل ي ا ل ر ض ط ه ور ا و م س ج د ا و أ ر س

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II -Ders Planı- Dersin konusu: manaya delaletinin kapalılığı bakımından lafızlar [hafî-müşkilmücmel-müteşâbih] Ön hazırlık: İlgili tezler: hakkı

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 13. İHSAN SOHBETİ KONU : PEYGAMBERLERE İMAN Sohbetimize iman esaslarından Peygamberlere İman Konusunu işleyerek devam ediyoruz. Sohbetlerimize başladığımız günlerde de değindiğimiz üzere ilk olarak konularımız

Detaylı

CENAB-I HAKK IN O NA İTAATİ KENDİNE İTAAT KABUL ETTİĞİ ZAT A SALÂT VE SELAM

CENAB-I HAKK IN O NA İTAATİ KENDİNE İTAAT KABUL ETTİĞİ ZAT A SALÂT VE SELAM ا لص ال ة و الس ال م ع ل ى م ن اع ت ب ر اهلل ط اع ت ه )ص ل ى اهلل ع ل ي ه و س ل م ( ط اع ة ل ذ ات ه )ج ل ج ال ل ه ) ب س م اهلل الر ح م ن الر ح يم ا ل ح م د ل ل ه ر ب ال ع ال م ين. و الص ال ة و الس ال م

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI İMAM-HATİP LİSELERİ MESLEK DERSLERİ SEVİYE BELİRLEME SINAVI / 1.DÖNEM 10. SINIFLAR SORU SAYISI

2013-2014 ÖĞRETİM YILI İMAM-HATİP LİSELERİ MESLEK DERSLERİ SEVİYE BELİRLEME SINAVI / 1.DÖNEM 10. SINIFLAR SORU SAYISI 2013-2014 ÖĞRETİM YILI İMAM-HATİP LİSELERİ MESLEK DERSLERİ SEVİYE BELİRLEME SINAVI / 1.DÖNEM Adı ve Soyadı:.. T.C Kimlik No:. DERSLER 10. SINIFLAR SORU SAYISI Kur an ı Kerim 20 Arapça 20 Fıkıh 20 Hadis

Detaylı

Cihad Gönderen Kadir Hatipoglu - Şubat :23:10. Cihad İNDİR

Cihad Gönderen Kadir Hatipoglu - Şubat :23:10. Cihad İNDİR Cihad Gönderen Kadir Hatipoglu - Şubat 15 2018 14:23:10 Cihad İNDİR ي ا أ ي ه ا ال ذ ين آ م ن وا ه ل أ د ل ك م ع ل ى ت ج ار ة ت نج يك م م ن ع ذ اب أ ل يم : ت ؤ م ن ون ب الل ه و ر س ول ه و ت ج اه د &#16

Detaylı

KUR AN-I KERİM TECVİT DERSLERİ

KUR AN-I KERİM TECVİT DERSLERİ 1 KUR AN-I KERİM TECVİT DERSLERİ HARF-İ MEDD HARF-İ MED = (UZATMA HARFİ ) Bazı şartlarla kendisinden önceki harfi harekesi doğrultusunda uzatan harflere denir. Bunlar üç adettir. Elif ( ا ) Vav و) ) Yâ

Detaylı

12. CÜZ KURAN OKULU KURAN-DER HASAN TEMUR

12. CÜZ KURAN OKULU KURAN-DER HASAN TEMUR 12. CÜZ KURAN OKULU HASAN TEMUR KURAN-DER 1 12. CÜZ Yeryüzünde ayakları ile yürüyen/hareket eden hiçbir yaratık yoktur ki Rızqı Allah a ait olmasın Onun karar kıldığı yeri de bilir, emanet bırakıldığı

Detaylı

Kolay Yolla Kur an ı Anlama

Kolay Yolla Kur an ı Anlama بسم هللا الرحمن الرحيم Kolay Yolla Kur an ı Anlama Ders 18 #kuranianlama Bu derste Kur an: Dua ال : bilgisi Dil ق ق ام Eğitim ipucu: Başarının temeli Bu derste 7 yeni kelimeyle Kur'an da 2466 defa tekrar

Detaylı

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler احمد سداد اوستون ١٤٣٣-2012H Đçindekiler Fatiha 1-7... 1 Bakara 1-5... 2 Bakara 6-12... 3 Bakara 21-22... 5 Bakara 30-32... 6 Bakara 40-45... 7 Bakara 152-157... 9 Bakara

Detaylı

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları DUA NIN ÖNEMİ و اذ ك ر ر ب ك ف ى ن ف س ك ت ض ر ع ا و خ يف ة و د ون ال ج ه ر م ن ال ق و ل ب ال غ د و و ا ل ص ال و ل ت ك ن م ن ال غ اف ل ي ن Hem Rabbini, içinden yalvararak

Detaylı

TECVİD TEST SORULARI

TECVİD TEST SORULARI 1 TECVİD TEST SORULARI Sorular 5. Dönem Tashih i Huruf programına yönelik hazırlanmıştır. Hazırlayan: A. Halim GARİP Eğitim Görevlisi / 2014 RİZE MÜFTÜ YUSUF KARALİ EĞİTİM MERKEZİ 1 TECVÎD BİLGİSİ TEST

Detaylı

MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ

MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ ق ال ر س ول اهلل ص ل ى اهلل ع ل ي ه و س ل م : Resûlullah (S.A.V) Buyurdular ki: 10»إ ن م ا ا ل ع م ال ب الن ي ات و إ ن م ا ل

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Murat eğitim kurumları. Arapça 4 konu 2. İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy)

Murat eğitim kurumları. Arapça 4 konu 2. İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy) Murat eğitim kurumları Arapça 4 konu 2 İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy) İlk önce iyi haber bu konu kolay. Bilmemiz gereken birkaç harfimiz bir de fiilimiz var. Harfler: ال, ل ن, ل م ve.لم ا

Detaylı

باسمه سبحانه وتعالى األسئلة الكالسيكية من كتاب األمثلة EMSİLE SORULARI:

باسمه سبحانه وتعالى األسئلة الكالسيكية من كتاب األمثلة EMSİLE SORULARI: ~ 1 ~ باسمه سبحانه وتعالى İsim : Not :.... األسئلة الكالسيكية من كتاب األمثلة EMSİLE SORULARI: 1) Emsile (أم ث ل ة) nasıl bir kelimedir ve ne demektir? م ف اع لة mufâale kelimesinin cem idir. Misâl kelimesi,

Detaylı

DUALAR DUANIN ÖNEMİ Dua

DUALAR DUANIN ÖNEMİ Dua DUANIN ÖNEMİ Dua, insanda doğuştan var olan bir duygudur. Bu sebeple bütün dinlerde dua mevcuttur. Üstün bir varlığa inanan her insan, hayatının herhangi bir anında dua ihtiyacını hisseder. Çünkü her insan,

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. KUR AN-I KERİM DERSİ (9-12.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM. KUR AN-I KERİM DERSİ (9-12.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM DERSİ (9-12.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI 1.GİRİŞ Kur an-ı Kerim İslam dininin temel kaynağıdır. İslam toplumlarının temel referansı olan Kur an-ı Kerim indirilişinden itibaren

Detaylı

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler احمد سداد اوستون ١٤٣٤-2013K Đçindekiler Fatiha 1-7... 1 Bakara 1-5... 2 Bakara 6-12... 3 Bakara 21-22... 5 Bakara 30-32... 6 Bakara 40-45... 7 Bakara 152-157... 9 Bakara

Detaylı

AYETLERLE MÜBTEDA -HABER

AYETLERLE MÜBTEDA -HABER AYETLERLE MÜBTEDA -HABER www.youtube.com/user/sanalmedrese Mübteda ve haber her ikisi de merfudur.bu merfuluk lafzan,mahallen veya takdiren olabilir. Durum Ayet Mübteda Ayet no Mahallen م ا م ع ا م ا م

Detaylı

9. CÜZ KURAN OKULU KURAN-DER HASAN TEMUR

9. CÜZ KURAN OKULU KURAN-DER HASAN TEMUR 9. CÜZ KURAN OKULU HASAN TEMUR KURAN-DER 1 Qavminden Müstekbir MELE ler dediler Muhakkak seni ve iman edenleri çıkaracağız ey Şuayb Şehrimizden Yada bizim milletimize döneceksin (Şuayb) Dedi; biz istemiyor

Detaylı

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER م ن ق ال ح ني ي س م ع ال م ؤ ذ ن و أ ن أ ش ه د أ ن ل إ ل ه إ ا ل ا ا لل و ح د ه ل ش ر يك ل ه و أ ان م امد ا ب د د ه و س و ل ه 1 س ض يت ب ا لل س ا ب و ب ح امد س و ل و ب ل و

Detaylı

EV SOHBETLERİ DERS: 18 KONU: HADESTEN TAHARET (MANEVÎ PİSLİKLERDEN TEMİZLENMEK)

EV SOHBETLERİ DERS: 18 KONU: HADESTEN TAHARET (MANEVÎ PİSLİKLERDEN TEMİZLENMEK) DERS: 18 KONU: HADESTEN TAHARET (MANEVÎ PİSLİKLERDEN TEMİZLENMEK) Bir önceki dersimizde ibadet konularından Namaz konusuna geçeceğimizi; ancak Namaza başlamdan önce bazı işlemlerin yapılmasından hareketle

Detaylı

TASHİH-İ HURUF (KUR' AN-I KERİM İ GÜZEL OKUMA) HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSU PROGRAMI

TASHİH-İ HURUF (KUR' AN-I KERİM İ GÜZEL OKUMA) HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSU PROGRAMI T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Program Geliştirme Daire Başkanlığı TASHİH-İ HURUF (KUR' AN-I KERİM İ GÜZEL OKUMA) HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSU PROGRAMI Ankara 2011 1 TASHİH-İ

Detaylı

İşte bu peygamberler. (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık. Onlardan bazısı Allah ile konuştu. Ve bazısını derecelerle yükseltti

İşte bu peygamberler. (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık. Onlardan bazısı Allah ile konuştu. Ve bazısını derecelerle yükseltti İşte bu peygamberler (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık Onlardan bazısı Allah ile konuştu Ve bazısını derecelerle yükseltti İsa İbn-i Meryem e beyyineler verdik Ve onu Ruhul Quds ile destekledik Eğer

Detaylı

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ 76 KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata

Detaylı

Ders :24 Konu: ASABİYYET, IRKÇILIK ve İSLAM DAKİ YERSİZLİĞİ

Ders :24 Konu: ASABİYYET, IRKÇILIK ve İSLAM DAKİ YERSİZLİĞİ Ders :24 Konu: ASABİYYET, IRKÇILIK ve İSLAM DAKİ YERSİZLİĞİ İslam dini insanların aynı kökten geldiğini bildirdikten sonra, birbirinden uzaklaşarak kabileler, kavimler, ırklar oluşturan insanoğlunun, bu

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIĞI

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIĞI T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI: OKULU : SINAV TARİHİ: 02 MAYIS 2015 CUMARTESİ - 10:00 A KİTAPÇIĞI Alanlar Soru Sayısı TEST 1 4. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 20 TEST 2 KAVRAMA

Detaylı

BURSA MERKEZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TECVİD NOTLARI MUSTAFA GÜLEÇ

BURSA MERKEZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TECVİD NOTLARI MUSTAFA GÜLEÇ BURSA MERKEZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TECVİD NOTLARI MUSTAFA GÜLEÇ TECVİD İN TANIMI Sözlükte; Bir şeyi süslemek, güzel ve hoşça yapmak anlamlarına gelir. Istılahta; "Kur'an-ı Kerim'i güzel bir biçimde

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

yoksa ziyana uğrayanlardan olursun." 7

yoksa ziyana uğrayanlardan olursun. 7 KUR'ÂN'A İMAN ETMEK, ONU TANIYIP, HÜKÜMLERİNE UYMAK * Yüce Allah, insanlara örnek ve rehber olsun diye ilk insandan itibaren peygamberler göndermiş, gerçeği ve doğruyu göstermesi için de kitaplar indirmiştir.

Detaylı

Kur'an'ı hızlı okumanın ve namazı hızlı kılmanın hükmü. Abdulaziz b. Baz

Kur'an'ı hızlı okumanın ve namazı hızlı kılmanın hükmü. Abdulaziz b. Baz Kur'an'ı hızlı okumanın ve namazı hızlı kılmanın hükmü [ ثريك Turkish ] Türkçe Abdulaziz b. Baz Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 حكم اإلرساع يف القراءة والصالة «باللغة الرتكية»

Detaylı

"Bismillâhi tevekkeltü alellâah lâa havle velâa kuvvete illâa billâahil aliyyil azıym."

Bismillâhi tevekkeltü alellâah lâa havle velâa kuvvete illâa billâahil aliyyil azıym. Bazı Dualar Sabahleyin evden çıkarken okunur: ب س م ٱلله ت و ك ل ت ع ل ى ٱلله لا ح و ل و لا ق و ة ا لا ب ٱلله ٱل ع ل ى ٱل ع ظ يم "Bismillâhi tevekkeltü alellâah lâa havle velâa kuvvete illâa billâahil

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI A. KUR AN-I KERİM DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAM GİRİŞ Kur an-ı Kerim, İslam dininin ana kaynaklarının birincisidir.

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 2 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı