TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ORGANİZASYON EL KİTABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ORGANİZASYON EL KİTABI"

Transkript

1

2 2

3 THK Üniversitesi Akademik Yılı nda Ankara ve İzmir de bulunan kampüslerinde eğitim öğretim hayatına başlamıştır. Üniversitemiz Halen 4 Fakülte, 3 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü ve ler Bölüm Başkanlığı ile faaliyetlerini yürütmektedir. Bu Organizasyon El Kitabında, THK Üniversitesi nin birimleri ve birimlerin organizasyon yapısı ile birimlerin görev, sorumluluk ve yetkileri yer almaktadır. THK Üniversitesinin tüm çalışanlarının görev, yetki ve sorumlulukları Organizasyon El Kitabında belirtilmektedir. 3

4 İÇİNDEKİLER TABLOSU REKTÖRLÜK MAKAMI...5 GENEL SEKRETERLİK İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ ORTAK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ UÇUŞ EĞİTİM ORGANİZASYONU YAŞAM BOYU GELİŞİM MERKEZİ BİLGİ TOPLUMU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAKÜLTELER ENSTİTÜLER ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU

5 REKTÖRLÜK MAKAMI REKTÖR ÜNİVERSİTE SENATOSU REKTÖR DANIŞMANLARI YÖNETİM KURULU REKTÖR ÖZEL KALEM REKTÖR YARDIMCILARI (AKADEMİK BİRİMLER) GENEL SEKRETERLİK (İDARİ BİRİMLER) UZMAN (TEKNİK) UZMAN (İDARİ) YÖNETİCİ ASİSTAN 5

6 REKTÖRLÜK MAKAMI REKTÖR Akademik ve İdari Rektör Mütevelli Heyet Başkanlığı Mütevelli Heyet Başkanlığı Rektör Yardımcısı Akademik ve Üniversite kuruluna Başkanlık etmek 1- Üniversite kurullarına başkanlık etmek 2- Üniversitenin ayrıntılı bütçesini, akademik ve idari personel ihtiyaçları ile yatırım ihtiyaç ve programlarını, ilgili birimlerin ve Yönetim Kurulunun görüş ve önerilerini aldıktan sonra Mütevelli Heyetine sunmak 3- Üniversitenin fakültelerinin, yüksekokullarının ve diğer akademik birimlerinin ayrıntılı eğitim öğretim programlarını, ilgili birimlerin ve Yönetim Kurulunun önerilerini aldıktan sonra hazırlayıp Senatoya sunmak 4- Üniversite kadrolarına atanacak öğretim elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini ve terfilerini hazırlamak ve Mütevelli Heyet Başkanlığına sunmak 5- Üniversite kadrosuna atanmış mevcut öğretim üyeleri arasından, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezi müdürleri ile bölüm başkanlarını atamak 6- Üniversite kadrosuna atanmış mevcut idari personel arasından, genel sekreter yardımcısı, birim müdürleri, fakülte sekreteri, yüksekokul sekreteri, enstitü sekreteri ve diğer idari amirleri ve yardımcılarını atamak 7- Öğretim üyelerine uygun gördüğü akademik-idari görevleri vermek, gerektiğinde üyelerden komisyonlar oluşturmak 8- Gerekli görülen hallerde öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek 9- Her öğretim yılı sonunda Rektörlüğe sunulacak eğitim-öğretim ve araştırma faaliyet raporları ile gelecek yılın çalışma planlarına ilişkin raporları değerlendirmek ve bu faaliyetler hakkında Mütevelli Heyete bilgi vermek 10- Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan denetimlere ait raporlarda yerine getirilmesi istenen hususlar varsa, bunlar için alınan önlemleri ve yapılan çalışmaları zamanında Mütevelli Heyet Başkanlığına bildirmek 11- Mütevelli Heyet Başkanlığının onayı ile harcama yetkilisi görevini yürütmek, Mütevelli Heyet tarafından onaylanan bütçe çerçevesinde Üniversite adına ödemeler yapmak, sözleşme, vekâletname gibi Üniversiteyi hukuken bağlayan, çok taraflı hukuki işlemleri imzalamak 12- Bütçe, satın alma ve ihalelere ilişkin her çeşit iş ve işlemleri izlemek, bütçe hesap dönemi sonunda bütçe kesin hesabı ve ayniyat yönetim dönemi hesaplarını ayrı ayrı inceleyip Mütevelli Heyet tarafından görüşülmek üzere ayrıntılı bir rapor ekinde Mütevelli Heyet Başkanlığına sunmak 13- Mütevelli Heyet Başkanlığının onayı ile bankalarda hesap açmak, bu hesaplardan Üniversite adına para çekmek, repo yapmak, hazine bonosu almak; Mütevelli Heyetçe verilmiş olan diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, 14- Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, diğer düzenleyici işlemlerin taslaklarını hazırlamak ve Mütevelli Heyete sunmak 15- Üniversiteye alınacak Türk ve yabancı uyruklu öğrenci sayılarını, burslu öğrenci kontenjanlarını ve verilecek burs miktarlarını, Yönetim Kurulunun görüşlerini alarak belirlemek ve Mütevelli Heyet Başkanlığına sunmak 16- Üniversitenin taşınır ve taşınmaz mallarını yönetmek, taşınmaz mallarını Üniversite adına tapuya tescil ettirmek 6

7 17- Yerli ve yabancı üniversite ve diğer kurumlarla yapılacak işbirliğini kapsayan anlaşma ve protokollerinin Senato kararını takiben Mütevelli Heyet Başkanlığı onayına sunmak 18- Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlara ilişkin teklifleri Senatonun onayına sunmak 19- Üniversite bünyesinde fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulması; bölüm, anabilim, ana sanat dallarıyla uygulama ve araştırma merkezleri, teknoparklar açılması, birleştirilmesi veya kapatılması hakkında Yükseköğretim Kuruluna sunulacak önerileri hazırlamak ve Senato kararını takiben Mütevelli Heyetinin onayına sunmak 20- İlgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak Profesör unvanına sahip olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar REKTÖR İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI 7

8 REKTÖRLÜK MAKAMI REKTÖR YARDIMCISI Rektör Yardımcısı Rektör Rektör Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı Rektörlük Makamının çalışmalarına yardımcı olmak 1- Rektörün çalışmalarında yardımcı olmak 2- alanlarına giren süreçlere liderlik etmek 3- alanına giren üniversite kurullarına ve komisyonlarına başkanlık etmek 4- Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim -öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı sorumludur Üniversitenin aylıklı Profesörleri arasında olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar REKTÖR YARDIMCISI İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ REKTÖRLÜK MAKAMI 8

9 REKTÖRLÜK SENATO VE ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU UZMANI Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu Uzmanı Rektörlük Rektörlük Fakülte/MYO/Enstitü Sekreterleri Fakülte/MYO/Enstitü Sekreterleri Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yönetim Kurulu ve Senatosu nun ilgili kanun, yönetmelik ve yönergeler doğrultusunda almış olduğu kararlar ile ilgili hazırlık yapılması, alınan kararların birimlere dağılımı ve işlem yapılması sürecinin tamamlanması amacıyla çalışmaları yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve düzenlemek Öğrenim Düzeyi ve Alanı Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarını organize etmek. Yer ve zamanı ayarlayıp üyeleri toplantıya çağırmak. Toplantı gündemini hazırlamak ve gündeme ilişkin ilgili evrak ve belgeleri toplantı esnasında sunmak 2-Toplantı sonrası karar metnini hazırlamak, üye imzalarını tamamlamak (Üyelere imzaları sadece kendisi attırır) ve EBYS sistemine aktarmak. Üyeler tarafından sorulduğunda kararlar ile ilgili gerekli açıklamaları ayrıntılı bir şekilde yapmak 3-EBYS üzerinden alınan kararların ilgili birimlere dağıtımını yapmak, alınan kararlar ile ilgili Mütevelli Heyet Başkanlığı na, YÖK Başkanlığı na veya ilgili diğer kurumlara yazılacak yazıları hazırlamak 4-Senato ve Yönetim Kurulu ve YÖK denetimi kapsamındaki raporların 2547 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler/yönergeler çerçevesinde alınmasından sorumlu olduğundan, söz konusu kanun ve ilgili yönetmeliklere /yönergelere hâkim olmak 5-Yükseköğretim Kurulu nun her yıl yapacağı Genel Denetim için Üniversitenin akademik ve idari birimlerinden alınan bilgiler doğrultusunda yıllık raporu hazırlamak. Denetim esnasında hazır bulundurulması istenilen bilgi ve belgelerin birimler tarafından hazırlanmasını koordine ve takip etmek 6-Profesör ve Doçent kadrolarına Üniversite Yönetim Kurul Kararı ile yapılacak atamaların hazırlıklarını yapmak. Bilim jüri görevlendirmelerine ilişkin yazıların yazılması ve gönderimi, gelen raporların Üniversite Yönetim Kurulu üyelerine sunulması ve yapılan atamalara ilişkin dosyaların (karar-bilim jürisi raporları-özlük dosya ) Personel Müdürlüğü ne iletilmesi sürecini yönetmek 7-Yönetmelik ve yönergelerde yapılmak istenen değişiklikler ile ilgili süreci yönetmek. Resmi Gazete de yayınlanan yönetmelikler ile Senato Kararı ile kabul edilen yönergelerin birimlere iletilmesini sağlamak 8-Fakülte/Enstitü/MYO Sekreterleri ile koordinasyonu sağlamak 9-Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 10-Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 11-Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari lisans mezunu olmak Tercihen İngilizce bilmek Asgari 5 yıllık iş tecrübesi 9

10 YÖK mevzuatına ve Üniversite mevzuatına hâkim, Ofis programlarını iyi derecede kullanabilmek, Yazışma dil ve kurallarını bilmek Dikkat ve konsantrasyon yeteneği, güçlü iletişim ve etkileme, yüksek sorumluluk duygusu, zaman yönetimi, planlama ve organizasyon, problem çözme, gelişime açıklık SENATO ve ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜK MAKAMI İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ YÖNETİM KURULU UZMANI 10

11 REKTÖRLÜK REKTÖR ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ Rektör Özel Kalem Müdürü Rektörlük Rektörlük Yönetici Asistanı Yönetici Asistanı Yönetici Asistanı Rektör' ün Üniversite içi ve dışı iletişimini sağlamak, randevularını düzenlemek ve verdiği diğer görevleri yerine getirmek 1-Rektörlük Makamının Günlük ziyaretçi akışını düzenlenmek 2-Rektörlük Makamının her türlü protokol, tören, ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama ve bayram kutlamalarıyla ilgili düzenlemelerini gerçekleştirmek 3-Rektörlük Makamının özel ve resmi yazışmalarının yürütmek, makama gönderilmiş tüm yazı, dilekçe, e- posta vs. evrakların takibini yapmak ve ilgili birimlere yönlendirmek 4-Rektörlük Makamının kurum içi ve kurum dışı yazışmalarını yürütmek; havale ve imza dosyalarını yönetmek 5-Rektörlük Makamının diğer kurumlar ile diğer özel ve tüzel kuruluşlarla iletişimini sağlamak 6- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 7- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 8- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari lisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar İngilizce bilmek Asgari 3 yıl eğitim kurumlarında olmak üzere 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak Ofis programlarını kullanabilmek Analitik düşünce yeteneğine, planlama ve organizasyon becerisine sahip olmak REKTÖR ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ REKTÖRLÜK MAKAMI 11

12 REKTÖRLÜK ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ - UZMAN (TEKNİK) Özel Kalem Müdürlüğü Uzmanı (Teknik) Rektörlük Rektörlük Özel Kalem Müdürü Uzman (İdari) Uzman (İdari) Rektörlük nezdinde kurumsal bilgi güvenliği çalışmalarını gerçekleştirmek 1-Rektör' ün vermiş olduğu direktifler ve plan doğrultusunda denetim gerçekleştirmek 2-Denetim öncesi, denetim sırasında ve denetim sonrasında Rektör Özel Kalem Müdürü' ne yardım etmek ve vermiş olduğu görevleri yerine getirmek 3-Denetim sırasında tespit ettiği uygunsuzlukları ve diğer bulguları Rektör Özel Kalem Müdürü' ne raporlamak 4-Rektör' ün denetim yapacağı konularda ilgili standart ve dokümanlara hâkim olmak 5- Gizlilik ve bağımsızlık taahhütlerine bağlı kalmak 6- Çalışmalarını imzalamış olduğu sözleşmelere göre yürütmek 7- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 8- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 9- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari mühendislik lisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar CIISP, CEH, LPT, OSCP vs. sahip olmak İngilizce bilmek Asgari 3 yıl tecrübeye sahip olmak CIISP, CEH, LPT, OSCP kullanabilmek Analitik düşünce yeteneğine sahip, Güvenilir, Kurallara bağlı hareket eden ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ UZMANI (TEKNİK) İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ REKTÖR ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ 12

13 REKTÖRLÜK ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ - UZMAN (İDARİ) Özel Kalem Müdürlüğü Uzmanı (İdari) Rektörlük Rektörlük Özel Kalem Müdürü Uzman (Teknik) Uzman (Teknik) Rektör ve Rektör Yardımcılarının randevu ve görüşmeleri ile resmi ve özel yazışmalarını yürütmek, havale ve imza dosyalarını hazırlamak. Rektör' ün ve Özel Kalem Müdürü' nün verdiği diğer görevleri yerine getirmek 1-İdari işler kapsamında alınan tüm hizmet ve malların gerekli kayıtlarını tutmak 2- Yurt içi ve Yurt dışı seyahatlerinin takibini ve vize işlemlerini gerçekleştirmek 3-Özel Kalem Müdürü' nün görevlendirdiği dosyaları incelemek 4- Özel Kalem Müdürü' nün görevlendirdiği evrakların kontrolünü sağlayarak havalelerini yapmak 5- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 6- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 7- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari lisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Kâtiplik belgesine sahip olmak İngilizce bilmek Asgari 1 yılı eğitim kurumlarında olmak üzere 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak Ofis programlarını iyi düzeyde kullanabilmek Analitik düşünce yeteneğine, Planlama ve organizasyon becerisine sahip olmak ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ UZMAN (İDARİ) İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ REKTÖR ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ 13

14 REKTÖRLÜK YÖNETİCİ ASİSTANI Rektör Yönetici Asistanı Rektörlük Rektör Özel Kalem Müdürlüğü Özel Kalem Müdürü Özel Kalem Müdürü Rektör ve Özel Kalem Müdürü' nün vereceği görevleri yapmak 1- Telefon, posta, kargo trafiğini yönetmek, takip ve kontrol etmek 2- Yöneticinin randevularını takip ederek, misafirleri karşılamak 3- tanımının dışında kendisine ilave olarak verilen görevleri/ aksiyonları gerçekleştirmek 4- Yöneticiler için seyahat düzenlemeleri yapmak 5- Toplantılar esnasında gerekli notları tutmak 6- Ofis malzemeleri tedarikini sağlamak 7- Gönderilecek olan hediye, çiçek vs. organizasyonları gerçekleştirmek 8- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 9- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 10- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari ön lisans mezunu olmak, Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Asgari 2 yıllık iş tecrübesine sahip olmak Ofis programlarını kullanabilmek, yazışma dil ve kurallarını bilmek Analitik düşünce yeteneğine, planlama ve organizasyon becerisine sahip olmak REKTÖR YÖNETİCİ ASİSTANI İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ REKTÖR ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ 14

15 GENEL SEKRETERLİK GENEL SEKRETER GENEL SEKRETER YARDIMCISI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNETİCİ ASİSTANI GENEL EVRAK SORUMLUSU GENEL EVRAK (İDARİ PERSONEL) İDARİ BİRİM MÜDÜRLERİ 15

16 GENEL SEKRETERLİK GENEL SEKRETER Genel Sekreter Rektörlük Rektörlük Genel Sekreter Yardımcısı THKÜ 2547 Sayılı YÖK Kanunu ve THKÜ Ana Yönetmeliği gereğince Genel Sekretere verilen görevleri yerine getirmek 1- Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak 2- Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak 3- Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek 4- Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak 5- Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak 6- Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek 7- Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek 8- Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak 9- Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek 10- Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kurum kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek 11- Kullandığı otomasyon sistemlerine ait bilgi girişlerini doğru ve zamanında yapmak 12- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 13- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek Tercihen lisansüstü eğitime sahip olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Tercihen İngilizce bilmek 5 yılı yöneticilik olmak üzere asgari 10 yıllık iş tecrübesine sahip olmak Tercihen Üniversitede 3 yıl çalışmış olması GENEL SEKRETER İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ REKTÖRLÜK MAKAMI 16

17 GENEL SEKRETERLİK GENEL SEKRETER YARDIMCISI Genel Sekreter Yardımcısı Rektörlük Genel Sekreter Genel Sekreterliğin görev alanına giren konularda Genel Sekretere yardımcı olmak ve Genel Sekreter tarafından verilen görevleri yapmak 1- Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak 2- Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu kararlarının yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak 3- Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek 4- Bilgi edinme hizmetlerini yürütmek 5- Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek 6- Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri gereğince verilen görevleri yürütmek 8- Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak 9- Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında amirine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek 10- Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek 11- Kullandığı otomasyon sistemlerine ait bilgi girişlerini doğru ve zamanında yapmak 12- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 13- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 14- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari lisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Tercihen İngilizce bilmek 5 yılı yöneticilik olmak üzere asgari 10 yıllık iş tecrübesine sahip olmak GENEL SEKRETER İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ YARDIMCISI GENEL SEKRETER 17

18 GENEL SEKRETERLİK YÖNETİCİ ASİSTANI Genel Sekreterlik Yönetici Asistanı Rektörlük Genel Sekreter Rektörlük Yönetici Asistanı Rektörlük Yönetici Asistanı Genel Sekreter ve Yardımcılarının verecekleri görevleri yapmak 1- Telefon, posta, kargo trafiğini yönetmek, takip ve kontrol etmek 2- Yöneticisinin randevularını takip ederek, misafirleri karşılamak 3- Yöneticisi için seyahat düzenlemeleri yapmak 4- Toplantılar esnasında gerekli notları tutmak 5- Ofis malzemeleri tedarikini sağlamak 6- Gönderilecek olan hediye, çiçek vs. görevlerini yerine getirmek 7- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 8- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 9- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari ön lisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Asgari 2 yıllık iş tecrübesine sahip olmak Ofis programlarını kullanabilmek, Yazışma dil ve kurallarını bilmek Analitik düşünce yeteneğine, Planlama ve organizasyon becerisine sahip olmak GENEL SEKRETERLİK YÖNETİCİ ASİSTANI İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ GENEL SEKRETERLİK 18

19 GENEL SEKRETERLİK GENEL EVRAK SORUMLUSU Genel Evrak Sorumlusu Rektörlük Genel Sekreter Kurum içi ve kurum dışı evrakların Elektronik Belge Yönetimi Sistemi üzerinde kayıt edilmesi, dağıtılması ve korunmasını sağlamak ve denetimini gerçekleştirmek, Kurum dışına gönderilecek postaların takibini yapmak ve gelen postaların dağıtımını sağlamak 1- Üniversitedeki yazışmaların yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak yapılmasını sağlamak 2- Dış posta hizmetleri, gelen giden evrakların, kayıt, koruma, muhafaza ve arşivleme işlemlerini yerine getirmek 3- İç posta hizmetleri, gelen giden evrakların, kayıt, koruma, muhafaza ve arşivleme işlemlerini yerine getirmek 4- Dış ve İç posta hizmet alanlarında her türlü posta, yazı ve belgenin kayıtlarını günlük ve düzenli tutarak gereken emniyet ve güvenliği sağlamak 5- Yazışma ve belgelerde; Gizli, Çok Gizli, Kişiye Özel, Özel, Normal, İvedi (Acele), Günlü yazışma biçimlerinde öncelik sırasına göre, evraka gereken önem, koruma ve hassasiyetin gösterilmesini sağlamak 6- Gelen-Giden evrakların sınıflandırılması, kayıtlanması, dosyalanması ve arşivlenmesi işlemlerini yapmak 7- Üniversiteye KEP ile gelen tüm evrakların sistem üzerinden kayıt altına alınmasını sağlamak 8- Üniversitemizin tüm İdari ve Akademik birimleri tarafından yazılan dış giden evrakları, KEP Adresleri DESTİS ve KAYSİS te ekli olan tüm kamu kurumları ve Özel idarelere Devlet ve Vakıf Üniversitelerine EBYS üzerinden e-imza ile KEP gönderiminin sağlanmak 9- Yapılan/yaptırılan iş ve işlemlerin, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde olmasını, kurum kaynaklarının zorunlu ihtiyaçlar nispetinde kullanılmasını sağlamak 10- EBYS Kullanım ile ilgili eğitim vermek 11- Yöneticisi Olduğu Sistemler: EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Sistem Yöneticisi, KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Ana İşlem Yetkilisi, UETS (Ulusal Elektronik Tebligat) Ana İşlem Yetkilisi, UETS Alım Yetkilisi, UETS Gönderim Yetkilisi 12- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 13- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 12- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari Lisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Asgari 5 yıllık tecrübeye sahip olmak Ofis Programlarını kullanabilmek, Yazışma dil ve kurallarını bilmek Dikkat ve konsantrasyon yeteneği, Takım çalışanı olma, İletişim yeteneği, Yüksek sorumluluk duygusu, Zaman yönetimi, Öğrenmeye açık olma, İkna ve temsil yeteneği GENEL EVRAK İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ SORUMLUSU GENEL SEKRETER 19

20 GENEL SEKRETERLİK GENEL EVRAK PERSONELİ Genel Evrak Personeli Genel Sekreter Genel Evrak Sorumlusu Genel Evrak Sorumlusu Genel Evrak Sorumlusu Kurum içi ve kurum dışı evrakların Elektronik Belge Yönetimi Sistemi üzerine kayıt edilmesi, dağıtılması ve korunmasını sağlamak, kurum dışına gönderilecek postaların takibini yapmak ve gelen postaların dağıtımını sağlamak, Genel Evrak Sorumlusu tarafından verilen görevleri yapmak 1- Üniversitedeki resmi yazışmaların yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak yapılmasını sağlanmak 2- Dış posta hizmetleri, gelen giden resmi evrakların ve dilekçelerin kayıt, koruma, muhafaza ve arşivleme işlemlerini yapmak 3- İç Posta hizmetleri, gelen giden resmi evrakların ve dilekçelerin kayıt, koruma, muhafaza ve arşivleme işlemlerini yapmak 4- Dış ve iç posta hizmet alanlarında her türlü posta, yazı ve belgenin kayıtlarını günlük ve düzenli olarak tutarak gereken emniyet ve güvenliklerini sağlanmak 5- Yazışma ve belgelerde; Gizli, Çok Gizli, Kişiye Özel, Özel, Normal, İvedi (Acele), Günlü yazışma biçimlerinde öncelik sırasına göre, evraka gereken önem, koruma ve hassasiyetin gösterilmesini sağlamak 6- Gelen-Giden evrakların sınıflandırılması, kayıtlanması, dosyalanması ve arşivlenmesi işlemlerini yapmak 7- Üniversitemize KEP ile gelen tüm evrakların sistem üzerinden kayıt altına alınmasını sağlamak 8- Üniversitemiz dışına çıkan tüm resmi yazışmaları, KEP Adresleri DESTİS ve KAYSİS te ekli olan tüm kamu kurumlarına, Özel idarelere, Devlet ve Vakıf Üniversitelerine EBYS üzerinden e-imza ile KEP gönderiminin sağlamak 9- EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Sistem Yöneticisi, KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Ana İşlem Yetkilisi 10- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 11- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 12- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari önlisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Asgari 2 yıllık çalışma tecrübesine sahip olmak Ofis Programlarını kullanabilmek, Yazışma dil ve kurallarını bilmek Dikkat ve Konsantrasyon yeteneği, Takım çalışanı olma, İletişim yeteneği, Yüksek sorumluluk duygusu, Zaman yönetimi, Öğrenmeye açık olma, İkna ve temsil yeteneği GENEL EVRAK PERSONELİ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ 20

21 GENEL SEKRETER İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜR YARDIMCISI KIDEMLİ UZMAN UZMAN UZMAN YARDIMCISI İDARİ PERSONEL 21

22 İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ İnsan Kaynakları Müdürü Rektörlük Genel Sekreter İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı Genel Sekreterlik Tarafından Atanan Başka Birim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürlüğü Personeli Üniversitenin tüm personelinin özlük haklarına ilişkin işlemleri yürütmek 1- Üniversite yönetimi ile birlikte İnsan Kaynakları hedef ve stratejilerini belirlemek 2- Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmalar yapmak 3- Akademik ve idari birimlerle ilgili Genel Sekreter'e raporlama yapmak 4- Personelin özlük haklarının zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasını sağlamak 5- İnsan kaynakları ekibini iş önceliğine göre yönlendirmek ve yönetmek 6- Personel faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verilerin toplanması ve tasnif edilmesini sağlamak 7- Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik ile ilgili işlemlerinin yapılmasını sağlamak 8- Atama tekliflerinin ve adayların belgelerinin mevzuata uygunluğunu kontrol etmek, sağlamak 9- Kendisine verilen görevleri birimdeki diğer personel ile işbirliği ve koordinasyon içinde yürütmek 10- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 11- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 12- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari lisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar İnsan kaynakları alanında asgari 5 yılı yöneticilik olmak üzere 10 yıllık tecrübeye sahip olmak (veya insan kaynakları alanında yüksek lisans mezunu olmak ve asgari 5 yıl deneyimi olmak) İş Hukuku ve YÖK Mevzuatlarına hâkim olmak, Ofis programlarını iyi derecede bilmek Dikkat ve konsantrasyon yeteneği, Eğiticilik, İletişim yeteneği, Ekip yönetimi, Yüksek sorumluluk duygusu, Zaman yönetimi, İkna ve temsil yeteneği İNSAN KAYNAKLARI İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ MÜDÜRÜ GENEL SEKRETER 22

23 İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜR YARDIMCISI İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı Genel Sekreter İnsan Kaynakları Müdürü Kıdemli Uzman Kıdemli Uzman İnsan Kaynakları Müdür ü tarafından verilen görevleri yapmak ve diğer personel ile koordinasyonu sağlamak 1- Üniversite personelinin maaş tahakkuk ve bordrolama işlemlerini İK otomasyon sistemi üzerinden yürütmek 2- Personel ücret ödemeleri için banka hesaplarının açılmasını sağlamak, bankaya veya Mali İşler Müdürlüğü'ne gerekli maaş listelerini iletmek 3- İmzalı maaş bordrolarını personele dağıtmak 4- Puantaj bilgilerinin bordro sistemine aktarılmasını sağlamak 5- Personele verilecek ek ödenek, fazla mesai, sosyal ödenekler, harcırah ödenekler, sınav gözetmenlik ücretleri, akademik personel ek ders ve tez danışmanlıkları vb. tüm hak edişlerin takibi yapmak ve yasal mevzuatlara göre tahakkuk ettirmek 6- Personelden yapılacak özel kesintiler (ürün alımı, avans, ücret haczi vb.) ile ilgili verileri sisteme girmek 7- Resmi kuruluşların talep ettiği istihdam ve personele ait istatistiki bilgileri hazırlamak ve söz konusu resmi mercilere periyodik olarak raporlamak 8- Vergi indirimleri (asgari geçim indirimi, engelli indirimi vb.) ile ilgili verileri sisteme girerek güncellemek 9- Personel işe giriş ve işten ayrılmalarda yasal süresi içinde SGK'nın resmi sitesi üzerinden iş yerine tanımlanmış şifre ile gerekli kayıtları girmek 10- Personel ilişik kesme halinde kıdem, ihbar, yıllık izin ücreti vb. yasal hakların hesaplanması, tahakkuk ettirilmesi ve Mali İşler Müdürlüğü'ne bilgisinin verilmesi 11- Personeli ilgilendiren tüm ödeme onaylarını temin ve muhafaza etmek 12- Personel icra kesintilerinin, icra dairelerine zamanında aktarımını sağlamak, takibi ve gerekli yazışmaları yapmak 13- Tamamlanmış personel icra borçları hakkında ilgili icra dairesine zamanında bilgi verilmek ve yazışmaları yapmak 14- Yasal mercilere yapılacak (Çalışma Bakanlığı İş Teftişi, YÖK Denetimi) her türlü denetimde ibraz etmek üzere yapılan işlemler, alınan onaylar, bilgi ve belgelerin düzenli şekilde klase edildiği dosyaları tutulmak 15- EBYS üzerinden gelen günlük işlemlerin eksiksiz şekilde tamamlanması 16- Hukuk Müşavirliği veya ihtiyaç duyan diğer birimlerin yazılı talebi üzerine gerekli bilgi ve evrakları Amirinin onayını almak kaydıyla temin etmek 17- Resmi kuruluşların talep ettiği istihdam ve personele ait istatistiki bilgileri hazırlanmak ve söz konusu resmi mercilere periyodik olarak raporlamak 18- Hazırlanacak raporların kaynak bilgileri kendi Müdürlüğünde mevcutsa bilgilerin buradan temin edilmesi; raporların kaynak bilgileri Üniversite'nin diğer birimlerinden alınacaksa, ilgili birimlerden doğru ve eksiksiz şekilde bu bilgileri talep etmek 19- Kıdem, ihbar tazminatı ve yıllık izin bakiye tutarlarının toplu şekilde hazırlanması, karşılık ayrılması için raporlamak 20- İstihdam ve diğer teşvik uygulamalarının takip edilerek, Üniversitenin bu uygulamalardan faydalanmasını sağlamak 23

24 21- Personelin aile durumu, adres değişikliği, eğitim durumu, kıdem vb. değişikliklerine istinaden özlük haklarını (izin, ücret, Agi, vb.) yeni duruma göre güncellemek ve tahakkuk ettirmek 22- Üniversite ÜYK, Senato ve Mütevelli Heyet Kararlarında yer alan ve FYK, EYK, MYK'larda yer alan birimimiz tarafından yapılması gereken görevleri ve yazışmaları yapmak 23- Her ayın en geç 5'ine kadar bir önceki aya ait öğretim elemanlarının ek ders ve tez danışmanlık çizelgelerinin Fakülte ve Enstitü Sekreterliklerinden temin etmek, saat bazında gerekli hesaplamaları yapmak ve tahakkuk ettirmek 24- Kendisine verilen görevleri birimdeki diğer personel ile işbirliği ve koordinasyon içinde yürütmek 25- iyle ilgili yöneticisinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek, işveren tarafından verilen hizmet içi eğitimlere katılmak 26- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 27- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 28- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari lisans mezunu olmak Mesleki Sertifikasyonlar Tercihen İngilizce bilmek İnsan Kaynakları alanında asgari 5 yıl tecrübeye sahip olmak, İş Hukuku ve YÖK Mevzuatlarına hâkim olmak Ofis programlarını kullanabilmek, Dikkat ve konsantrasyon yeteneği, Eğiticilik, İletişim yeteneği, Ekip yönetimi, Yüksek sorumluluk duygusu, Zaman yönetimi, İkna ve temsil yeteneği İNSAN KAYNAKLARI İNSAN KAYNAKLARI İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜRÜ 24

25 İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ KIDEMLİ UZMAN Kıdemli Uzman Genel Sekreter İnsan Kaynakları Müdürü Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine göre işlem tesis etmek, bordro ve özlük işler ile personel işlerini yürütmek, İnsan Kaynakları Müdürü ve İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak ve personel ile koordinasyon sağlamak 1- Birimin kâğıt ve EBYS ortamında yapılan yazışma, dosyalama, arşivleme işlemlerinin yürütülmesini sağlamak 2- Personel ücret ödemeleri için banka hesaplarının açılmasını sağlamak, Mali İşler Müd.'ne gerekli maaş listelerini iletmek 3- İmzalı maaş bordrolarının personele dağıtılmak 4- Puantaj bilgilerinin bordro sistemine aktarılmasını sağlamak 5- Personele verilecek ek ödenek, fazla mesai, sosyal ödenekler, harcırah ödenekleri, sınav gözetmenlik ücretleri, akademik personel ek ders ve tez danışmanlıkları vb. tüm hak edişlerin takibi ve yasal mevzuatlara göre tahakkuk ettirilmesini sağlamak 6- Personelden yapılacak özel kesintileri (ürün alımı, avans, ücret haczi vb.)sisteme girmek 7- Resmi kuruluşların talep ettiği istihdam ve personele ait istatistiki bilgileri hazırlamak ve söz konusu resmi mercilere periyodik olarak raporlamak, hazırlanacak raporların kaynak bilgileri kendi Müdürlüğünde mevcutsa bilgileri buradan temin etmek, değil ise diğer birimlerden temin etmek 8- ÜYK dan gelen kısmi zamanlı öğretim elemanlarının kurumlar arası yazışmalarını yapmak, görevlendirme uygunluklarını almak, dosyalarında bulunması gereken evrakları temin etmek ve sözleşme imzalamak 9- EBYS den gelen ÜYK Kararlarıyla ilgili yazışmaları yapmak ( yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeler, eğitim izni talepleri, ücretsiz izin vs.) 10- Vergi indirimleri (asgari geçim indirimi, engelli indirimi vb.) ile ilgili verileri sisteme girmek ve güncellemek 11- Kıdem, ihbar tazminatı ve yıllık izin bakiye tutarlarının toplu şekilde hazırlanması ve karşılık ayrılması için raporlamak 12- İstihdam ve diğer teşvik uygulamalarını takip etmek ve Üniversitenin bu uygulamalardan faydalanmasını sağlamak 13- Üniversite ÜYK, Senato ve Mütevelli Heyet Kararlarında yer alan ve FYK, EYK, MYK larda yer alan İnsan Kaynaklarınca yapılması gereken görevleri ve yazışmaları yapmak 14- Her ayın en geç 5'ine kadar bir önceki aya ait öğretim elemanlarının ek ders ve tez danışmanlık çizelgelerinin Fakülte ve Enstitü Sekreterliklerinden temin etmek, saat bazında gerekli hesaplamaları yapmak ve tahakkuk ettirmek 15- Hukuk Müşavirliği veya ihtiyaç duyan diğer birimlerin yazılı talebi üzerine gerekli bilgi ve evrakları Amirinin onayını almak kaydıyla temin etmek 16- Kendisine verilen görevleri birimdeki diğer personel ile işbirliği ve koordinasyon içinde yürütmek 17- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 25

26 18- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 19- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari lisans mezunu olmak Tercihen İngilizce bilmek İnsan Kaynakları alanında asgari 3 yıl mesleki deneyim sahibi olmak Ofis programlarını kullanabilmek Dikkat ve konsantrasyon yeteneği, Eğiticilik, İletişim yeteneği, Ekip yönetimi, Yüksek sorumluluk duygusu, Zaman yönetimi, İkna ve temsil yeteneği KIDEMLİ UZMAN İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ 26

27 İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ Uzman Genel Sekreterlik İnsan Kaynakları Müdürü Uzman Yardımcısı Uzman Yardımcısı UZMAN Üniversitenin tüm personelinin özlük haklarına ilişkin işlemleri yürütmek. 1- Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine göre işlem tesis etmek 2- Diğer birim çalışanlarından gelen talep ve sorulara cevap vermek (telefonla ya da mail yoluyla) 3- Dış hatlardan gelen aramalara cevap vermek 4- EBYS üzerinden yazılan ve imzadan çıkmış olan belgeleri çalışanların özlük dosyalarına ya da ilgili dosyalara iliştirmek 5- PBYS (Personel Bilgi Yönetim Sistemi)'ne bilgi girişi yaparak THKÜ portal da yer alan organizasyon şemasının güncellenmesi 6- Her ay düzenli olarak İŞKUR'a personel sayısının bildirimini yapmak 7- Akademik ve idari personelin atama süreçlerini takip etmek 8- İdari personelin işe alım sürecinde adayları mülakata davet etmek, mülakat saatlerini planlamak, özgeçmişlerini hazırlamak, mülakattan önce toplantı odasını hazırlamak 9- Atama tekliflerinin ve adayların belgelerinin mevzuata uygunluğunu kontrol etmek, sağlamak 10- Akademik personelin bilimsel Jüri raporlarının, başvuru evraklarının muhafaza edilmesi, kontrol edilmesi, listelenmesi sonrasında ilgili Fakülte ve Yüksekokullara başvuru dosyalarının dağıtımının yapılmasını sağlamak 11- İşe alınacak olan öğretim elemanlarının atama kararnamelerini hazırlamak, imzadan çıktıktan sonra kişinin atama işlemlerini yapmak, arşiv araştırmasını yapmak, sözleşme imzalamak, özlük dosyası evraklarını tamamlamak, YÖKSİS'e ve PBYS'ye kayıtlarını yapmak 12- Ataması gerçekleşen idari personelin arşiv araştırmasını yapmak, PBYS'ye kayıtlarını yapmak, İnsan Gücü Planlama Sistemi'ne kaydetmek 13- Kısmi Zamanlı Öğretim Elemanlarının işe başlama işlemlerini ve Kurumlarıyla yazışmaları yapmak 14- Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile gelen işlemleri ve yazışmaları yapmak 15- İşten ayrılan personel ile ilgili yazışmaları yapmak ve ilişik kesme belgesi düzenlemek 16- EBYS üzerinden gelen taleplere cevap vermek ve işlemlerini yapmak 17- Atama, görevlendirme, birim değişikliği, işten ayrılma ile ilgili uygunluk ve dağıtım yazılarını yazmak 18- Dış kurumlardan gelen (YÖK, TÜİK,...) taleplere cevap vermek 19- Yurtdışı görevlendirmelerde hizmet pasaportu çıkarılması ile ilgili yazışmaları yapmak 20- Yabancı uyruklu personelin çalışma izninin uzatılması için gerekli yazışmaları yapmak 21- Deneme süresi değerlendirme formlarını hazırlamak ve birim amirlerine iletmek 22- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 23- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 24- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek 27

28 TEBLİĞ ALAN PERSONEL Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar KONTROL EDEN MAKAM Asgari lisans mezunu olmak, Tercihen İngilizce bilmek İnsan Kaynakları alanında Asgari 2 yıl tecrübeye sahip olmak Ofis programlarını iyi kullanabilmek Dikkat ve konsantrasyon yeteneği, Eğiticilik, İletişim yeteneği, Ekip yönetimi, Yüksek sorumluluk duygusu, Zaman yönetimi, İkna ve temsil yeteneği TEBLİĞ EDEN MAKAM UZMAN İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ 28

29 İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ UZMAN YARDIMCISI Uzman Yardımcısı Genel Sekreter İnsan Kaynakları Müdürü Uzman Uzman Memur THKÜ Kampüs Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine göre işlem tesis etmek, bordro ve özlük işler ile personel işlerini yürütmek,, İnsan Kaynakları Müdürü, İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı, Kıdemli Uzman ve Uzman tarafından verilen diğer görevleri yapmak ve personel ile koordinasyon sağlamak. 1- Birimin kâğıt ve EBYS ortamında yapılan yazışma, dosyalama, arşivleme işlemlerini yürütmek 2- EBYS üzerinden yazılan ve imzadan çıkmış olan belgeleri çalışanların özlük dosyalarına ya da ilgili dosyalara iliştirmek 3- Akademik personellerin atama kararnamesinin hazırlanması ve Mütevelli Heyet Başkanlığı'ndan uygunluğunun alınması; kararnamesi imzadan çıktıktan sonra kişileri davet ederek sözleşme imzalamak, işe başlama dağıtımının yapılmasını sağlamak 4- İdari personel atama uygunluğunun Mütevelli Heyet Başkanlığı'ndan alınması ve işe başlama dağıtımının yapılmasını sağlamak 5- Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının ÜYK dan gelen çalışma izinlerinin uzatılması talepleri doğrultusunda YÖK le gereken yazışmaları yapmak 6- İşe başlayan personelin SGK giriş işleminin yapılması, özlük dosyasında gerekli evrakların doldurulması ve istenilen belgelerin tamamlanması, PBYS'ye kayıt edilmesi ve güncel tutulmasını sağlamak 7- Diğer birim çalışanlarından gelen talep ve sorulara cevap vermek (telefonla veya mail yoluyla) 8- İdari personelin işe alım sürecinde kişilerle telefonla iletişime geçmek, mülakatlara davet etmek, mülakat saatlerini planlamak, özgeçmişini hazırlamak, mülakattan önce toplantı odasını hazırlamak 9- EBYS den gelen ÜYK Kararlarıyla ilgili yazışmaları yapmak ( yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeler, eğitim izni talepleri, ücretsiz izin vs.) 10- ÜYK dan gelen kısmi zamanlı öğretim elemanlarının kurumlar arası yazışmalarını yapmak, görevlendirme uygunluklarını almak, dosyalarında bulunması gereken evrakları temin etmek ve sözleşme imzalamak 11- Fakülte ve MYO'lardan gelen staj yapmaları gereken öğrencilerin SGK girişlerini ve staj süreleri sonunda SGK çıkış işlemlerini ve takibini yapmak 12- Hukuk Müşavirliği veya ihtiyaç duyan diğer birimlerin yazılı talebi üzerine gerekli bilgi ve evrakları amirinin onayını almak kaydıyla temin etmek 13- İşten ayrılan personelle ilgili gerekli yazışmaları yapmak (ilişik kesme belgesi, ayrılan personel dağıtım yazısı vs) 14- Çalışma belgesi düzenlemek, personel kimlik kartlarının basımını yapmak, perkotek günlük rapor ve giriş çıkışların takibini yapmak 15- Kendisine verilen görevlerin birimdeki diğer personel ile işbirliği ve koordinasyon içinde yürütmek 16- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 29

30 17- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 18- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari lisans mezunu olmak Tercihen İngilizce bilmek İnsan Kaynakları alanında 1 yıl mesleki deneyim sahibi olmak Ofis programlarını kullanabilmek Dikkat ve konsantrasyon yeteneği, Eğiticilik, İletişim yeteneği, Ekip yönetimi, Yüksek sorumluluk duygusu, Zaman yönetimi, İkna ve temsil yeteneği UZMAN YARDIMCISI İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ 30

31 İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ Memur Genel Sekreter İnsan Kaynakları Müdürü Uzman Yardımcısı Uzman Yardımcısı MEMUR Birimin haftalık ve günlük iş akışı takibini yapmak, İlgili yazışmaları ve evrak takibini yapmak, amirleri tarafından verilen görevleri yapmak 1- Birimin kâğıt ve EBYS ortamında yapılan yazışmalarını dosyalamak, arşivleme işlemlerini yürütmek 2- EBYS üzerinden yazılan ve imzadan çıkmış olan belgeleri çalışanların özlük dosyalarına ya da ilgili dosyalara iliştirmek 3- Akademik personellerin atama kararnamesinin hazırlanması ve Mütevelli Heyet Başkanlığı'ndan uygunluğunun alınması, kararnamesi imzadan çıktıktan sonra kişileri davet ederek sözleşme imzalamak, işe başlama dağıtımını yapmak 4- İdari personel atama uygunluğunun Mütevelli Heyet Başkanlığı'ndan alınması işe başlama dağıtımını yapmak 5- İşe başlayan personellerin SGK giriş işlemini yapmak, özlük dosyasında gerekli evrakların doldurulması ve istenilen belgelerin tamamlanmasını sağlamak, PBYS'ye kayıt etmek ve güncelliğini sağlamak 6- Diğer birim çalışanlarından gelen talep ve sorulara cevap vermek (telefonla veya mail yoluyla) 7- İdari personelin işe alım sürecinde mülakatlarda kişilerle telefonla iletişime geçmek, mülakatlara davet etmek, mülakat saatlerini planlamak, özgeçmişlerini hazırlamak, mülakattan önce toplantı odasını hazırlamak 8- EBYS den gelen ÜYK Kararlarıyla ilgili yazışmaları yapmak ( yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeler, eğitim izni talepleri, ücretsiz izin vs.) 9- ÜYK dan gelen kısmi zamanlı öğretim elemanlarının kurumlar arası yazışmalarını yapmak, görevlendirme uygunluklarını almak, dosyalarında bulunması gereken evraklar temin etmek ve sözleşme imzalamak 10- Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının ÜYK dan gelen çalışma izinlerinin uzatılması talepleri doğrultusunda YÖK le gereken yazışmaları yapmak 11- Fakülte ve MYO'lardan gelen staj yapmaları gereken öğrencilerin SGK girişlerinin ve staj süreleri sonunda SGK çıkış işlemlerini ve takibini yapmak 12- Hukuk Müşavirliği veya ihtiyaç duyan diğer birimlerin yazılı talebi üzerine gerekli bilgi ve evrakları Amirinin onayını almak kaydıyla temin etmek 13- İşten ayrılan personelle ilgili gerekli yazışmaları yapmak (ilişik kesme belgesi ayrılan personel dağıtım yazısı vs) 14- Çalışma belgesi düzenlemek, personel kimlik kartlarının basımını yapmak, perkotek günlük rapor ve giriş çıkışlarının takibini yapmak 15- Kendisine verilen görevlerin birimdeki diğer personel ile işbirliği ve koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak 16- Yurtdışı görevlendirmeler için personelin hizmet pasaportu ile ilgili yazışmaları yapmak 17- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 31

32 18- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 19- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek TEBLİĞ ALAN PERSONEL Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar KONTROL EDEN MAKAM Asgari İnsan Kaynakları Yönetimi önlisans mezunu olmak veya İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifikası sahibi olmak En az 2 yıl mesleki deneyim sahibi olmak Ofis programlarını kullanabilmek, Yazışma dil ve kurallarını bilmek Dikkat ve konsantrasyon yeteneği, Eğiticilik, iletişim yeteneği, Ekip yönetimi, Yüksek sorumluluk duygusu, Zaman yönetimi, İkna ve temsil yeteneği TEBLİĞ EDEN MAKAM MEMUR İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ 32

33 ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRÜ KIDEMLİ UZMAN UZMAN UZMAN YARDIMCISI İDARİ PERSONEL 33

34 ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRÜ Öğrenci İşleri Müdürü Rektörlük Genel Sekreterlik Genel Sekreterlik Tarafından Atanan Başka Birim Müdürü Genel Sekreterlik Tarafından Atanan Başka Birim Müdürlüğü Öğrenci İşleri Personeli Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine göre işlem tesis etmek 1-Lisans/Lisansüstü ve Önlisans programlarının öğrenci işleri bünyesindeki iş ve işlemlerinin takibini yapmak 2-EBYS'de yer alan birimi ile ilgili evrakların takibini yapmak 3-Birimi ile ilgili kurum içi ve kurum dışına yapılacak yazışmaları kontrol etmek 4-Birimindeki personelin izinlerini iş akış süreçlerini aksatmayacak biçimde düzenlemek 5-Astlara verilen görevlerin yapılıp yapılmadığı kontrol etmek 6-YÖK ile ilgili yapılan işlemlerin yürütülmesini sağlamak 7- Üniversitemizde mezun aday listesinde olan tüm öğrencilerin danışmanı, bölüm başkanı ve dekan onayından sonra yeniden kontrolünü sağlayıp mezun onay işlemlerini gerçekleştirmek 8- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 9- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 10- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari lisans mezunu Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar İngilizce bilmek Alanında asgari 5 yıl yöneticilik olmak üzere 10 yıl tecrübeye sahip olmak İlgili mevzuat ile ilgili bilgi sahibi olmak, Ofis Programlarını iyi derece de kullanabilmek. ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRÜ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ GENEL SEKRETERLİK 34

35 ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIDEMLİ UZMAN Öğrenci İşleri Müdürlüğü Kıdemli Uzman Rektörlük Genel Sekreterlik Kıdemli Uzman Kıdemli Uzman Uzman, Uzman Yardımcısı, Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine göre işlem tesis etmek 1-Lisans/Lisansüstü ve önlisans programların öğrenci işleri bünyesindeki iş ve işlemlerinin takibini yapmak 2-EBYS'de yer alan kendisi ile ilgili evrakların takibini yapmak 3-Kurum içi ve kurum dışına yapılacak yazışmaları kontrol etmek 4-Öğrenci İşleri Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak ve personel ile koordinasyonu sağlamak 5- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 6- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 7- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari Lisans mezunu Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Tercihen İngilizce bilmek Alanında asgari 5 yıl tecrübeye sahip olmak Ofis Programlarını iyi derece de kullanabilmek ÖĞRENCİ İŞLERİ KIDEMLİ UZMAN İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRÜ 35

36 ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ UZMAN Öğrenci İşleri Uzman Genel Sekreterlik Öğrenci İşleri Müdürü Uzman Uzman Uzman Yardımcısı, Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine göre işlem tesis etmek 1-Lisans/Lisansüstü ve önlisans programların öğrenci işleri bünyesindeki iş ve işlemlerinin takibini yapmak 2- EBYS'de yer alan kendisi ile ilgili evrakların takibini yapmak 3-Kurum içi ve kurum dışına yapılacak yazışmaları kontrol etmek 4- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 5- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 6- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari Lisans mezunu Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Tercihen İngilizce bilmek Alanında asgari 3 yıl tecrübeye sahip olmak Ofis Programlarını iyi derece de kullanabilmek. ÖĞRENCİ İŞLERİ UZMANI İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRÜ 36

37 ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ UZMAN YARDIMCISI Öğrenci İşleri Uzman Yardımcısı Genel Sekreterlik Öğrenci İşleri Müdürü Uzman Yardımcısı Uzman Yardımcısı Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine göre işlem tesis etmek 1-Lisans/Lisansüstü ve Önlisans programların öğrenci işleri bünyesindeki iş ve işlemlerinin takibini yapmak 2- EBYS'de yer alan kendisi ile ilgili evrakların takibini yapmak 3-Kurum içi ve kurum dışına yapılacak yazışmaları kontrol etmek 4- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 5- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 6- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari Lisans mezunu Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Tercihen İngilizce bilmek Alanında asgari 2 yıl tecrübeye sahip olmak Ofis Programlarını iyi derecede kullanabilmek ÖĞRENCİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRÜ 37

38 ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ PERSONEL Öğrenci İşleri Müdürlüğü Genel Sekreterlik Öğrenci İşleri Müdürü Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine göre üniversiteye kayıt olan öğrencilerin, kayıtlarından mezuniyetlerine kadar olan bütün öğrenci işlemleri ile ilgili çalışmaları Enstitü/Fakülte/MYO sekreterleri ile birlikte sürdürmek 1-Lisans/Lisansüstü ve önlisans programların öğrenci işleri bünyesindeki iş ve işlemlerinin takibini yapmak 2-Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak ve personel ile koordinasyonu sağlamak 3- Bankoda öğrencilerin sorularını cevaplayıp, talep ettikleri belgeleri hazırlamak 4- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 5- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 6- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari önlisans, Tercihen Lisans mezunu Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Ofis Programlarını iyi derecede kullanabilmek, Yazışma dil ve kurallarını bilmek. İDARİ PERSONEL İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRÜ 38

39 MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER MÜDÜRÜ KIDEMLİ UZMAN (MÜŞAVİR) UZMAN UZMAN YARDIMCISI İDARİ PERSONEL 39

40 MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER MÜDÜRÜ Mali İşler Müdürü Rektörlük Genel Sekreterlik Mali İşler Müdürlüğü Kıdemli Uzman (Mali Müşavir) Mali İşler Müdürlüğü Kıdemli Uzman (Mali Müşavir) Mali İşler Müdürlüğü Personeli Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine göre finans ve muhasebe işlemlerinin kontrolünü sağlamak ve tesis etmek 1- Onayları alınmış işlere ait hazırlanmış ödeme emirlerinin onayını vermek 2- Birimindeki personeli sevk ve idare etmek 3- Banka ve ödeme işlemlerinin kontrolünü yapmak 4- Kısa ve uzun vadeli kredileri takip etmek 5- Finansla ilgili overnight işlemleri takip etmek 6- Denetlemelerde birimi için istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak teminini sağlamak 7- Mütevelli Heyet Başkanlığına, Rektörlüğe ve Genel Sekreterliğe rapor sunmak 8- Gerçekleşen harcama durumlarını değerlendirilmek, eğitim ve faaliyetlere ilişkin maliyet esaslarını belirlemek 9- YMM den gelen raporları değerlendirmek 10- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 11- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 12- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari Lisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Tercihen İngilizce bilmek Asgari 5 yılı yöneticilik olmak üzere 10 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak İlgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olmak, Ofis programlarını iyi derecede kullanabilmek Analitik düşünebilmek, Muhakeme yapabilmek ve çözüm odaklı olmak. MALİ İŞLER MÜDÜRÜ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ GENEL SEKRETER 40

41 MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KIDEMLİ UZMAN (MÜŞAVİR) Mali İşler Müdürlüğü Kıdemli Uzman (Müşavir) Genel Sekreterlik Mali İşler Müdürü Uzman Kıdemli Uzman Araştırma planlama organizasyonunu yapmak ve Mali İşler Müdür ünün vermiş olduğu görevleri yerine getirmek 1- Bütçe çalışmalarını yapmak 2- Banka ve ödeme işlemlerinin kontrolünü yapmak 3- Öğrenci faturalama ve Ceo Sistemi Takip İşlemlerinin kontrolünü yapmak 4- Öğrenci İşleri ve Mali İşler arasındaki koordinasyonu sağlamak 5- Denetlemelerde birimi için istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak teminini sağlamak 6- Amirleri tarafından istenen raporları hazırlamak 7- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 8- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 9- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari lisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Mali Müşavirlik belgesine sahip olmak, Sertifikasyonlar Tercihen SPK Lisanslama belgesine sahip olmak Tercihen İngilizce bilmek Asgari 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak Ofis Programlarını kullanabilmek Genel Muhasebe, Vakıf Mevzuatı, YÖK mevzuatı, Vergi Muafiyetleri, İstisnalarına ait Kanun, Yönetmelik, Genelge ve Özelgelerin değerlendirmesi ve yorumlanması ile ilgili bilgi sahibi olmalı. Analitik düşünebilmek, muhakeme yapabilmek ve çözüm odaklı olmak. MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER MÜDÜRÜ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ KIDEMLİ UZMAN 41

42 MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Mali İşler Uzmanı Genel Sekreterlik Mali İşler Müdürü Uzman Yardımcısı Uzman Yardımcısı MALİ İŞLER UZMANI Muhasebe işlemlerini yapmak 1- Bankacılık ve ödeme işlemlerini yapmak 2- Bütçe çalışmalarını hazırlamak 3- Resmi muhasebe işlemlerini yapmak 4- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 5- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 6- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari Lisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Tercihen Mali Müşavirlik belgesine sahip olmak Tercihen İngilizce bilmek Asgari 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak Ofis Programlarını kullanabilmek Genel Muhasebe, Vakıf Mevzuatı, YÖK mevzuatı, Vergi Muafiyetleri, İstisnalarına ait Kanun, Yönetmelik, Genelge ve Özelgelerin değerlendirmesi ve yorumlanması ile ilgili bilgi sahibi olmalı. Analitik düşünebilmek, Muhakeme yapabilmek ve Çözüm odaklı olmak. MALİ İŞLER UZMANI İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ MALİ İŞLER MÜDÜRÜ 42

43 MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER UZMAN YARDIMCISI Mali İşler Uzman Yardımcısı Genel Sekreterlik Mali İşler Müdürü Uzman Uzman İlgili mevzuatlar gereği amirlerinin vermiş olduğu görevleri yerine getirmek 1- Banka ve ödeme işlemlerini yapmak 2- Bütçe çalışmalarını hazırlamak 3- Finansla ilgili işlemleri yapmak 4- Resmi muhasebe işlemlerini yapmak 5- Öğrenci faturalama ve Ceo sistem takip işlemlerini yapmak 6- Öğrenci işleri ve mali işler arasındaki koordinasyonu sağlamak 7- Oluşturulacak komisyonlara katılmak ve komisyon çalışmalarına destek olmak 8- Amirleri tarafından istenen raporları hazırlamak 9- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 10- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 11- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari Lisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Tercihen bağımsız denetçi sertifikasına sahip olmak Sertifikasyonlar Tercihen İngilizce bilmek Asgari 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak, Ofis programlarını kullanabilmek Genel Muhasebe, Vakıf Mevzuatı, YÖK mevzuatı, Vergi Muafiyetleri, İstisnalarına ait Kanun, Yönetmelik, Genelge ve Özelgelerin değerlendirmesi ve yorumlanması ile ilgili bilgi sahibi olmalı. Analitik düşünebilmek, Muhakeme yapabilmek ve Çözüm odaklı olmak. MALİ İŞLER UZMAN YARDIMCISI İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ MALİ İŞLER MÜDÜRÜ 43

44 MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ PERSONEL Mali İşler i Genel Sekreterlik Mali İşler Müdürü Uzman Uzman İlgili mevzuatlar gereği amirlerinin vermiş olduğu görevleri yerine getirmek 1- Bütçe çalışmaları hazırlamak 2- Finansla ilgili işlemleri yapmak 3- Resmi muhasebe işlemlerini yapmak 4- Öğrenci faturalama ve Ceo sistem takip işlemlerini yapmak 5- Öğrenci işleri ve mali işler arasındaki koordinasyonu sağlamak 6- Oluşturulacak komisyonlara katılmak ve komisyon çalışmalarına destek olmak 7- Amirleri tarafından istenen raporları hazırlamak 8- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 9- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 10- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari önlisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Tercihen İngilizce bilmek Asgari 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak, Ofis programlarını kullanabilmek Genel Muhasebe, Vakıf Mevzuatı, YÖK mevzuatı, Vergi Muafiyetleri, İstisnalarına ait Kanun, Yönetmelik, Genelge ve Özelgelerin değerlendirmesi ve yorumlanması ile ilgili bilgi sahibi olmalı. Analitik düşünebilmek, muhakeme yapabilmek ve çözüm odaklı olmak. İDARİ PERSONEL İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ MALİ İŞLER MÜDÜRÜ 44

45 İDARİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ HİZMETLER MÜDÜRÜ MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI (SATIN ALMA BİRİMİ) SATIN ALMA VE İHALE UZMANI KORUMA VE GÜVENLİK UZMANI DESTEK PERSONELİ (KAT, ÇEVRE, TEMİZLİK, VB. HİZMETLERİ) (İDARİ İŞLER) DESTEK PERSONELİ (ULAŞTIRMA HİZMETLERİ) DESTEK PERSONELİ (MALZEME VE DEPO HİZ.) İDARİ PERSONEL (SANTRAL) SİVİL SAVUNMA UZMANI MUAYENE MEMURU DESTEK PERSONELİ (GÜVENLİK HİZ.) FİYAT TESPİT MEMURU SATIN ALMA VE İHALE MEMURU İŞYERİ HEKİMİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HEMŞİRE 45

46 İDARİ İHMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ HİZMETLER MÜDÜRÜ İdari Hizmetler Müdürü Rektörlük Genel Sekreterlik İdari Hizmetler Müdür Yardımcısı Genel Sekreterlik Ataması ile Başka Birim Müdürlükleri İdari Hizmetler Personeli Satın alma ve idari faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesini sağlamak 1- Temizlik, güvenlik ve bahçe bakımı hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak 2- Kantin, yemekhane ve servis hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak 3- Ulaştırma hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak 4- Üniversiteye ait araçların görevlendirilmesi, bakımları ve kontrol işlemlerini yürütmek 5- Gelen / Giden posta ve kargo işlerinin yapılmasını sağlamak 6- Santral İşlemlerinin yürütülmesini sağlamak 7- Taşınır ve taşınmaz malların satınalma ve kiralama işlemlerinin yürütülmesini sağlamak 8- Arşiv ve depo hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak 9- İdari Hizmetler Müdürlüğü personelini iş önceliğine göre yönlendirmek ve yönetmek 10- İşyeri Hekimi, İşyeri Hemşiresi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanının çalışmalarını koordine etmek 11- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 12-Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 13- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari lisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Tercihen İngilizce bilmek Asgari 5 yıl tecrübeye sahip olmak İlgili mevzuat ile ilgili bilgiye sahip olmak İletişime açık, Sorumluluk sahibi, Öğrenmeye istekli, Takım çalışanı olma İDARİ HİZMETLER MÜDÜRÜ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ GENEL SEKRETER 46

47 İDARİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ HİZMETLER MÜDÜR YARDIMCISI (İDARİ) İdari Hizmetler Müdür Yardımcısı (İdari) Genel Sekreterlik İdari Hizmetler Müdürü İdari Hizmetler Müdür Yardımcısı (Satınalma) İdari Hizmetler Müdür Yardımcısı (Satınalma) Uzman - Uzman Yrd. THKÜ Kampüs Sorumlu olduğu birimin işleri ile ilgili Uzmanların çalışmalarını koordine ve takip etmek 1- Mutfak ve yemekhanenin işletilmesinde İdari Hizmetler Müdürlüğü nü ilgilendiren idari konuları Genel sekreter Yardımcısı ve Gıda Mühendisi ile koordine etmek, İdari Hizmetler Müdürüne bilgi vermek 2- Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kat ve temizlik görevlilerinin, görev tanımlarındaki hususlara uygun şekilde çalışmalarını takip etmek 3- Servis personelinin, görev tanımındaki hususlara uygun şekilde çalışmasını takip etmek 4- Kantin faaliyetlerini takip ederek, olası sorunlarda tedbirleri Genel Sekreter Yardımcısı ile beraber almak 5- Yapılacak üst düzey toplantılarda salonun hazırlanması, ikramlıkların temini ve servis hizmetini koordine etmek 6- İdari Hizmetler Müdürlüğü nün personel yoklamasını güncel olarak tutmak 7- Bahçıvanlık hizmetlerinin çalışmalarını kontrol etmek 8- Ulaştırma hizmetlerini takip ve koordine etmek 9- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 10-Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 11- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari lisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Tercihen İngilizce bilmek Asgari 3 yıl tecrübeye sahip olmak İlgili mevzuat ile ilgili bilgiye sahip olmak İletişime açık, Sorumluluk sahibi, Öğrenmeye istekli, Takım çalışanı olma İDARİ HİZMETLER MÜDÜR YARDIMCISI (İDARİ) İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ İDARİ HİZMETLER MÜDÜRÜ 47

48 İDARİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ HİZMETLER MÜDÜR YARDIMCISI (SATINALMA) İdari personel İdari Hizmetler Müdür Yardımcısı (Satınalma) Genel Sekreterlik İdari Hizmetler Müdürü İdari Hizmetler Müdür Yardımcısı (İdari) İdari Hizmetler Müdür Yardımcısı (İdari) Uzman, Uzman Yardımcısı THKÜ Kampüs Üniversitenin tüm birimlerinden talep edilen malzemelerin ve hizmetlerin mevzuat çerçevesinde tedarik edilmesini sağlamak 1- Kurumun ihtiyaç duyduğu malzeme ve hizmetlerle ilgili pazar araştırması yapmak, temin edilen malzeme ve hizmetleri ihtiyaç sahiplerine teslim etmek 2- Teklif usulü ile alınamayan malzemeleri avanstan nakit olarak tedarik etmek ve teslim etmek 3- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 4- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 5- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Asgari lisans mezunu olmak Tercihen İngilizce bilmek Asgari 5 yıl tecrübeye sahip olmak Alanı ile ilgili mevzuatlara hâkim olmak İletişime açık, Sorumluluk sahibi, Öğrenmeye istekli, Takım çalışanı olma TEBLİĞ ALAN PERSONEL İDARİ HİZMETLER MÜDÜR YARDIMCISI (SATINALMA) KONTROL EDEN MAKAM İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ TEBLİĞ EDEN MAKAM İDARİ HİZMETLER MÜDÜRÜ 48

49 İDARİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA VE İHALE UZMANI İdari personel Satınalma ve İhale Uzmanı Genel Sekreterlik İdari Hizmetler Müdürü Satınalma ve İhale Memuru Satınalma ve İhale Memuru Memur Üniversitemizin tüm birimlerinden talep edilen malzemelerin ve hizmet alımlarının mevzuat çerçevesinde tedarik edilmesini sağlamak 1- Kurumun ihtiyaç duyduğu malzeme ve hizmetlerle ilgili pazar araştırması yapmak 2- Temin edilen malzeme ve hizmetleri ihtiyaç sahiplerine teslim etmek 3- Teklif usulü ile alınamayan malzemeleri avanstan nakit olarak tedarik etmek ve teslim etmek 4- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 5-Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 6- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari önlisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Tercihen İngilizce bilmek Asgari 2 Yıl tecrübeye sahip olmak Ofis programlarını iyi düzeyde kullanabilmek İletişime açık, Sorumluluk sahibi, Öğrenmeye istekli, Takım çalışanı olma SATINALMA VE İHALE UZMANI İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ İDARİ HİZMETLER MÜDÜRÜ 49

50 İDARİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AYNİYET VE DEPO UZMANI Ayniyat ve Depo Uzmanı Genel Sekreterlik İdari Hizmetler Müdürü Malzeme ve Depo Hizmetleri Uzman Yardımcısı Malzeme ve Depo Hizmetleri Uzman Yardımcısı Uzman Yardımcısı Ambarın sevk ve idaresi ile stok bilgilerinin tutulmasını sağlamak 1- Ambara giren her türlü eğitim aracı, madde, eşya, makine, malzeme vb. malzemelerin kaydını tutmak, muhafaza etmek, her türlü tehlike ve zarardan korumak 2- Ambar stok bilgilerinin tutulmasını sağlamak 3- Ambara giren malzeme ve malları tasnifli, tertipli ve iyi bir durumda muhafaza etmek 4- Ambara giren malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı emirlerine dayanarak, belge karşılığında ilgililere vermek 5- Ambardan sevk edilecek mal ve malzemenin sevk ve belgelerini düzenlemek 6- Ambarda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli tutanakları düzenlemek, kayıtlardan çıkarılacak veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yapmak 7- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 8- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 9- Amirince verilecek benzeri görevleri yapmak Asgari önlisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Tercihen İngilizce bilmek Asgari 2 yıl tecrübeye sahip olmak Ofis programlarını iyi düzeyde kullanabilmek Kişisel iletişim tekniklerini kullanabilmek AYNİYET VE DEPO UZMANI İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ İDARİ HİZMETLER MÜDÜRÜ 50

51 İDARİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA VE GÜVENLİK UZMANI Koruma ve Güvenlik Uzmanı Genel Sekreterlik İdari Hizmetler Müdürü Güvenlik lisi Güvenlik lisi 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu ve buna bağlı mevzuatlar çerçevesinde çevre ve fiziki güvenlik hizmetlerini planlamak ve organize etmek Sayılı Özel Güvenlik Kanunu ve buna bağlı mevzuatlar çerçevesinde Üniversite sorumluluk alanları içerisinde Gözetim, Denetim ve Kontrol Hizmetlerini yürütmek, Üniversitenin giriş ve çıkış güvenliğini sağlamak 2- Hukuk kurallarına, toplum değerlerine uygun olarak özenle ve sadakatle her türlü kötü niyetli fiil ve teşebbüslere karşı önleyici tedbirler alarak caydırmak, görev yerinin huzur ve güven içinde bulunmasını sağlamak 3- Güvenlik görevlilerinin 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu ve buna bağlı mevzuat çerçevesinde görev yapmalarını sağlamak 4- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 5- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 6- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari önlisans mezunu olmak. Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Tercihen İngilizce bilmek Asgari 2 yıl tecrübeye sahip olmak Ofis programlarını iyi düzeyde kullanabilmek Kişisel iletişim tekniklerini kullanabilmek KORUMA ve GÜVENLİK UZMANI İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ İDARİ HİZMETLER MÜDÜRÜ 51

52 İDARİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SİVİL SAVUNMA UZMANI Sivil Savunma Uzmanı Genel Sekreterlik İdari Hizmetler Müdürü Koruma ve Güvenlik Uzmanı Koruma ve Güvenlik Uzmanı Memur THK Kampüsü 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu ve buna bağlı mevzuat hükümlerine göre tabii afetler, düşman taarruzu, yangınlara karşı THKÜ de bulunan öğrenci ve personelin can ve mal kaybının asgari düzeye indirilmesi için gerekli koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri almak ve planlamak 1- Sivil Savunma Planlarını hazırlamak ve bu planları güncel bulundurmak 2- Sivil Savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak 3- Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yapmak 4- Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak 5- Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek 6- Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek 7- Üniversite ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak 8- Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek 9- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında yangın talimatını hazırlamak, uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek 10- Üniversite içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek 11. Üniversitenin sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek 12- Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında Üniversite personeline eğitim vermek veya eğitim almalarını sağlamak 13- Üniversitenin Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapmak, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak 14- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 15- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 16- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari önlisans mezunu olmak. Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Sivil Savunma ile ilgili belge/sertifika almış olmak Tercihen İngilizce bilmek Asgari 2 yıl tecrübeye sahip olmak Ofis programlarını iyi düzeyde kullanabilmek Kişisel İletişim tekniklerini kullanabilmek SİVİL SAVUNMA UZMANI İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ İDARİ HİZMETLER MÜDÜRÜ 52

53 İDARİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Bağlı Olduğu İlk Üst Birim İş Güvenliği Uzmanı Genel Sekreterlik İdari Hizmetler Müdürü İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu ve buna bağlı mevzuat hükümlerine göre iş yeri tehlike sınıfını belirlemek ve buna göre gerekli planlamaları yapmak, risk analizini çıkarmak ve eğitim faaliyetlerini yürütmek a) Rehberlik 1- İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak 2- İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek 3- İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak 4- İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak. b) Risk değerlendirmesi 1- İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak c) Çalışma ortamı gözetimi 1- Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek 2- İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt 1- Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek 2- Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde hazırlamak 3- Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek 4- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 5- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 6- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek 53

54 TEBLİĞ ALAN PERSONEL Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar KONTROL EDEN MAKAM Asgari lisans mezunu olmak İş Güvenliği Uzmanlık belgesi (C sınıfı) Analitik düşünceye sahip, iletişimi güçlü TEBLİĞ EDEN MAKAM İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ İDARİ HİZMETLER MÜDÜRÜ 54

55 İDARİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FİYAT TESPİT MEMURU Fiyat Tespit Memuru Genel Sekreterlik İdari Hizmetler Müdürü Satınalma ve İhale Memuru Satınalma ve İhale Memuru Kurumun ihtiyaç duyduğu malzeme ve hizmetler ile ilgili pazar araştırması yapmak 1- Kurumun ihtiyaç duyduğu malzeme ve hizmetler ile ilgili pazar araştırması yapmak ve firmalardan alınan teklifleri amirlerine sunmak 2- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 3- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 4- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari önlisans mezunu olmak. Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Tercihen İngilizce bilmek Asgari 2 yıl tecrübeye sahip olmak Ofis Programlarını iyi düzeyde kullanabilmek Kişisel iletişim tekniklerini kullanabilmek FİYAT TESPİT MEMURU İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ İDARİ HİZMETLER MÜDÜRÜ 55

56 İDARİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MUAYENE MEMURU Muayene Memuru Genel Sekreterlik İdari Hizmetler Müdürü Satınalma İhale Uzmanı Satınalma İhale Uzmanı THKÜ Kampüs Muayenesi gereken taşınır malzemelerin kontrolünü yapmak 1- Muayenesi gereken taşınır malzemelerin kontrolünü yapmak 2- Satın alınan tüketim ve demirbaş malzemelerini kayıt altına alması için Ayniyat ve Depo Memuruna teslim etmek 3- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 4- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 5- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari önlisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Tercihen İngilizce bilmek Asgari 2 yıl tecrübeye sahip olmak Ofis programlarını iyi düzeyde kullanabilmek Kişisel iletişim tekniklerini kullanabilmek MUAYENE MEMURU İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ İDARİ HİZMETLER MÜDÜRÜ 56

57 İDARİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK HİZMETLERİ PERSONELİ Güvenlik Hizmetleri Personeli Genel Sekreterlik İdari Hizmetler Müdürlüğü Güvenlik Hizmetleri Personeli Güvenlik Hizmetleri Personeli THK Üniversitesi Sorumluluk Alanları 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu ve buna bağlı mevzuat çerçevesinde Üniversite sorumluluk alanları içerisinde Gözetim, Denetim ve Kontrol Hizmetlerini yürütmek, Üniversitenin giriş ve çıkış güvenliğini sağlamak 1- Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyen kişilerin kimlik kontrolünü yapmak 2- Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girmek 3- Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete almak 4- Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete almak 5- Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalamak 6- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 7- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 8- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari lise mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Güvenlik Sertifikasına sahip olmak En az 2 yıl güvenlik hizmeti yapmış olmak Kişisel İletişim tekniklerini kullanabilmek GÜVENLİK HİZMETLERİ PERSONELİ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ İDARİ HİZMETLER MÜDÜRÜ 57

58 İDARİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ (ŞOFÖR) Ulaştırma Hizmetleri (Şoför) Genel Sekreterlik İdari Hizmetler Müdürü Ulaştırma Hizmetleri Ulaştırma Hizmetleri Araçları genel trafik kurallarına ve üniversite trafik talimatına uygun olarak kullanmak 1- Araçların sevk ve idaresini belirlenen kurallara uygun olarak yürütmek 2- Makam ve binek araçlarının daima temiz, bakımlı ve göreve hazır olmasını sağlamak 3- Daima temiz kıyafetli, traşlı, personele ve öğrencilere karşı kibar, uygun bir davranış içinde olmak 4- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 5- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 6- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari Lise mezunu olmak. Mesleki Eğitim ve En az (D) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Sertifikasyonlar Kişisel iletişim tekniklerini kullanabilmek, planlama ve koordine edebilme yeteneğine sahip olmak ULAŞTIRMA HİZMETLERİ (ŞOFÖR) İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ İDARİ HİZMETLER MÜDÜRÜ 58

59 İDARİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME VE DEPO HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI Malzeme ve Depo Hizmetleri Uzman Yardımcısı Genel Sekreterlik İdari Hizmetler Müdürü Ayniyet ve Depo Uzmanı Ayniyet ve Depo Uzmanı Depoya kayıtlı malzemelerin emniyetli ve düzgün bir şekilde depolamasını sağlamak, kayıtlarını tutmak ve ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunmak 1- Üniversiteye alımı yapılan malzemeleri sayarak depoya almak, malzeme giriş-çıkış işlemlerini takip etmek 2- Stok kontrolünü periyodik olarak yapmak ve her hafta cuma günleri Birim Müdürüne sarfiyat ve alımlar hakkında bilgi vermek 3- Birimlerden gelen malzeme taleplerinin Birim Müdürünün onayı ile depo çıkışını yapmak, imza karşılığı birim sorumlusuna teslim etmek ve stok kontrolünü sağlamak 4- Depoyu temiz ve düzenli halde tutmak, güvenlik tedbirlerini almak 5- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 6- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 7- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari önlisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Tercihen İngilizce bilmek Asgari 2 yıl tecrübeye sahip olmak Malzeme tanıma bilgisine sahip olmak Kişisel iletişim tekniklerini kullanabilmek, Güven yaratma, Takım çalışması ve işbirliği MALZEME ve DEPO HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCISI İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ İDARİ HİZMETLER MÜDÜRÜ 59

60 İDARİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ HİZMETLER KAT VE ÇEVRE TEMİZLİK ELEMANI Kat ve Çevre Temizlik Elamanı Genel Sekreterlik İdari Hizmetler Müdürü Kat ve Çevre Temizlik Elamanı Kat ve Çevre Temizlik Elamanı İdarece belirlenen görev alanı içerisinde kat (taşıma hizmetleri dâhil), çevre ve bahçıvanlık hizmetlerini yürütmek 1- Temizlik, tertip-düzen hizmetini tam zamanlı olarak yapmak 2- Makam odaları, kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, tuvaletler, salonlar, çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek, paspas yapmak, çevre temizliğini eksiksiz yapmak ve 2 saatte bir kontrolünü sağlamak 3- Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak 4- Pencere çerçeveleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek 5- Haftalık olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek. Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu almak 6- Tuvaletlerdeki sıvı sabun eksildikçe tamamlamak, koku önleyici kapsüller koymak ve iki saatte bit temizlik kontrolünü yapmak ve kontrol formunu paraflamak 7- Köşe veya kenarlarda oluşan örümcek ağlarını almak, pano, kapı ve duvarları silmek, çini, fayans ve mermerleri silerek parlatmak. Camları daima temiz olacak sıklıkta silmek 8- Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak 9- Haftalık periyotlarda cilalama yapmak 10- Eksikliklere yerinde ve zamanında müdahale etmek 11- İdarece belirlenen yerlerdeki çay ocakları ve ihtiyaç olması halinde yemek servisi hizmetlerini yürütmek ve yardımcı olmak 12- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 13- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 14- Amirleri tarafından verilen görevleri yerine getirmek Asgari ilköğretim okulu mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Alanında deneyimli olmak Kişisel iletişim tekniklerini kullanabilen, takım çalışmasına yatkın ve işbirlikçi KAT ve ÇEVRE TEMİZLİK ELEMANI İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ İDARİ HİZMETLER MÜDÜRÜ 60

61 İDARİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SANTRAL PERSONELİ Santral Memuru Genel Sekreterlik İdari Hizmetler Müdürü Santral Santral Üniversiteye gelen aramaların ilgili birimlere aktarılmasını sağlamak 1- Üniversiteye gelen aramaların ilgili birimlere aktarılmasını sağlamak 2- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 3- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 4- Amirince verilecek benzeri görevleri yapmak Asgari önlisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Tercihen İngilizce bilmek Asgari 2 yıl tecrübeye sahip olmak Yazışma dil ve kuralları bilmek Kişisel iletişim tekniklerini kullanabilmek SANTRAL PERSONELİ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ İDARİ HİZMETLER MÜDÜRÜ 61

62 İDARİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İşyeri Hekimi Genel Sekreterlik İdari Hizmetler Müdürü İşyeri Hemşiresi İŞYERİ HEKİMİ 6333 Sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununu ve buna bağlı mevzuat hükümlerine uygun olarak iş yerinin sağlık planlamasını yapma ve risk değerlerini çıkarmak, sağlık açısından danışmanlık ve rehberlik yapmak ve eğitim faaliyetlerini yürütmek 1- Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak/kontrol etmek 2- İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek 3- Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve çalışanlara genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında eğitim vermek, eğitimin sürekliliğini sağlamak 4- Çalışanları işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, işe giriş ve periyodik muayeneler konusunda bilgilendirmek 5- İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu iş güvenliği uzmanı ile işbirliği halinde hazırlamak İlgili birimlerle işbirliği; 1- Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek 2- Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak 3- İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak 4- İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi, iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programlar ile yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak 5- Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Yönetmeliğine göre meslek hastalığı ile ilgili sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan çalışanların rehabilitasyonu konusunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak 6- İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak 7- Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerinin hazırlanmasında iş güvenliği uzmanına katkı vermek 8- Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını iş güvenliği uzmanıyla birlikte hazırlamak 9- İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak 10- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 11- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 12- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek 62

63 Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Tıp fakültesi mezunu olmak İşyeri hekim sertifikası İŞYERİ HEKİMİ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ İDARİ HİZMETLER MÜDÜRÜ 63

64 İDARİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEMŞİRESİ İş Yeri Hemşiresi Genel Sekreterlik İdari Hizmetler Müdürü Kurum çalışanlarını, hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendirmek, bedenruh sağlığının bozulması halinde İşyeri hekimi tarafından verilen tedaviyi uygulamak, hasta bakımını planlamak, uygulamak, denetlemek ve izlemek 1- İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak 2- Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak 3- Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak 4- İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak 5- Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak 6- İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak 7- İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek 8- İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak 9- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 10- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 11- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Hemşirelik belgesine sahip olmak İŞ YERİ HEMŞİRESİ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ İDARİ HİZMETLER MÜDÜRÜ 64

65 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ AĞ VE SİSTEM GRUBU YAZILIM GRUBU TEKNİK DESTEK VE İDARİ HİZMETLER SİSTEM BİRİMİ YAZILIM BİRİMİ TEKNİK DESTEK BİRİMİ AĞ BİRİMİ WEB TASARIM BİRİMİ İDARİ HİZMET BİRİMİ GÜVENLİK BİRİMİ VERİ TABANI BİRİMİ 65

66 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ Bilgi İşlem Müdürü Rektörlük Genel Sekreter Genel Sekreter Tarafından Atama ile Diğer Birim Müdürü Genel Sekreter Tarafından Atama ile Diğer Birim Müdürlükleri Bilgi İşlem Müdürlüğü Personeli Kurumun Bilgi Sistem ihtiyaçlarını tespit etmek ve ihtiyaçlara uygun olarak bilgi sistemlerinin tesisi, işletilmesi ve bakım idamesini sağlamak 1- Üniversite yönetimi ile birlikte Bilgi Sistem (BS) hedef ve stratejilerini belirlenmek 2- BS altyapısı ve uygulama, donanım, network ve işletim sistemlerinin Üniversitenin hedef ve stratejileri doğrultusunda kurulması, ulusal ve uluslararası bilgi sistem ağlarına bağlantı için gerekli teknik ve idari işlemlerin yapılmasını sağlamak 3- BS süreçlerinin izlenmesi, koordinasyonu ve geliştirilmesini sağlamak 4- Teknoloji konusunda dünyadaki ve üniversite ortamlarındaki gelişmelerin izlenerek idari ve akademik birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda bilgi sistemleri hedef ve stratejilerinin oluşturulması, standart, politika ve prosedürlerin belirlenmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek 5- Bilgi Sistemlerinin kesintisiz, güvenli, güncel ve etkin olarak çalışmasının sağlamak 6- Üniversite genelindeki Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesine yönelik yapılan donanım, sistem yazılım, uygulama yazılım ve hizmet satın almalarının projelendirilmesi ve alımının ilgili birimlerle koordinesini sağlamak 7- Diğer birimlerin kullandığı Bilgi Sistem cihaz ve programlarıyla ilgili kendi sorumluluk alanı konusunda değerlendirmeleri yapmak, gerekli desteği vermek, uygulamaları denetlemek 8- BS ekibinin iş önceliğine göre yönlendirmek ve yönetilmesini sağlamak 9- Bakım/onarım/değişim gibi sistemi etkileyecek işlerin/projelerin planlaması ve hayata geçirilmesini sağlamak 10- BS işletme bütçesini hazırlamak 11- Dış kaynaktan alınan hizmetleri yönetmek 12- BS ekibi için İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile birlikte istihdam politikasını geliştirmek 13- BS risklerinin ve sorunlarının tespit edilerek önlem alınmasını sağlamak 14- Eğitim ve idari faaliyetler maksadı ile dershane, amfi, toplantı salonu vb. yerlerde kurulu bulunan görüntüleme (akıllı tahta, projeksiyon cihazı vb.) sistemlerinin tedarik, kurulum ve bakım faaliyetlerinin yürütülmesini koordine etmek 15- Yerleşkede bulunan güvenlik kamera sistemlerinin tesisi ve işletiminde Üniversite Güvenlik Birimi'ne teknik destek sağlamak 16- BS faaliyetleri ile ilgili Genel Sekreter'e raporlama yapmak 17- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasını takip etmek 18- Güvenlik olayları ve ihlallerini takip etmek ve ilgili birim yöneticileri ile işbirliği yapmak 19- Kendisine verilen görevlerin birimdeki diğer personel ile işbirliği ve koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak 20- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 21- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 22- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek 66

67 Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Asgari lisans mezunu olmak Project Management Professional (PMP) sertifikası, Bilişim/Yazılım/Donanım teknolojileri konularında sertifikasyon sahibi olmak İngilizce bilmek Asgari 5 Yıl tecrübeye sahip olmak İlgili mevzuat ile ilgili bilgi sahibi olmak, Ofis Programlarını iyi derecede kullanabilmek Dikkat ve konsantrasyon yeteneği, takım çalışanı olma, Eğiticilik, İletişim yeteneği, Ekip yönetimi, Yüksek sorumluluk duygusu, Zaman yönetimi, Öğrenmeye açık olma, İkna ve temsil yeteneği BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ GENEL SEKRETER 67

68 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ YAZILIM MÜHENDİSİ BİM Yazılım Mühendisi Genel Sekreter Bilgi İşlem Müdürü Bilgi İşlem Müdürü Yazılım ihtiyaçlarının analizi, mimari tasarımı ve geliştirilmesini sağlamak 1- Akademik ve İdari Birimler tarafından ihtiyaç olarak talep edilen iş süreçlerinin bilgi sistem ortamına taşınması kapsamında; yazılım İhtiyaç analizinin, tasarımın, kodlamanın yapılması, test süreçlerinin yürütülmesi, dokümantasyonunun yapılması 2- Akademik ve İdari Birimler için geliştirilen yazılımlara; - Raporlama desteği - Yazılımlar arası entegrasyon - Kaynak, yapı, yazılım optimizasyonu - Kullanıcı eğitimi - Değişen teknoloji, mevzuat ve idari talepler doğrultusunda uygulanmakta olan yazılımları güncellemek - Hata veya sorun çözümlemelerini sağlamak 3- Üniversitenin tüm idari ve akademik birimlerinin genel tanıtımını içeren web site ve sayfalarının altyapısını geliştirmek ve içerik sorumlularını yetkilendirmek ve gerekli eğitim ve teknik desteği sağlamak 4- alanıyla ilgili araştırma, inceleme ve etüt yapmak ve bunları raporlamak 5- leriyle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek 6- Kurum dışına yaptırılacak programlar için şartname hazırlamak ve projeyi yönetmek 7- Bilgi Sistem arızalarından görev sahasına düşenlerin Yardım Masası uygulamasından takibi, giderilmesi ve sistem üzerinden kapatılmasını sağlanmak 8- EBYS'nin etkin olarak kullanılması, Birim Amiri tarafından EBYS'den gönderilen evraklara gerekli işlemleri yapmak 9- Kendisine verilen görevleri birimdeki diğer personel ile işbirliği ve koordinasyon içinde yürütmek 10-Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 11- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 12- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Alanında Lisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar İngilizce bilmek Alanında en az 3 yıl mesleki deneyim sahibi olmak, Yazılı/Web Sistemi uygulamaları analizi ve mimari tasarımı konusunda deneyime sahip olmak Dikkat ve Konsantrasyon yeteneği, Takım çalışanı olma, Eğiticilik, İletişim Yeteneği, Ekip Yönetimi, Yüksek sorumluluk duygusu, Zaman Yönetimi, Öğrenmeye açık olma, İkna ve temsil yeteneği BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ YAZILIM MÜHENDİSİ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ 68

69 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ WEB TASARIM UZMANI WEB Tasarım Uzmanı Genel Sekreter Bilgi İşlem Müdürü Bilgi İşlem Müdürü WEB uygulamalarının ara yüz tasarımı 1- Akademik ve İdari Birimler tarafından ihtiyaç olarak talep edilen iş süreçlerinin bilgi sistem ortamına taşınması kapsamında; yazılımların ara yüz tasarımlarının yapılması, dokümantasyonun yapılması 2- Akademik ve İdari Birimler için geliştirilen yazılımlara; - Grafik ve Web tasarımlarını yapmak - Tasarım dengesi, tasarım bütünlüğü, tipografi, menü/navigasyon mantığı, renk teorisi animasyon, sayfa düzeni, sayfa yerleşimi vb. görsel tasarımları gerçekleştirmek - Ön yüz (front-end) yazılımını yapmak 3- Üniversitenin tüm idari ve akademik birimlerinin genel tanıtımını içeren web sitelerin ve içerik yönetim sistemlerinin altyapısını geliştirmek ve içerik sorumlularını yetkilendirmek ve gerekli eğitim ve teknik desteği sağlamak 4- alanıyla ilgili araştırma, inceleme ve etüt yapmak ve bunları raporlamak 5- leriyle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek 6- Kurum dışına yaptırılacak programlar için şartname hazırlamak ve projeyi yönetmek 7- Bilgi Sistem arızalarından görev sahasına düşenlerin Yardım Masası uygulamasından takibi, giderilmesi ve sistem üzerinden kapatılmasının sağlanması 8- EBYS'nin etkin olarak kullanılması, Birim Amiri tarafından EBYS'den gönderilen evraklara gerekli işlemlerin yapılması 9- Kendisine verilen görevleri birimdeki diğer personeller ile işbirliği ve koordinasyon içinde yürütmek 10- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 11- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 12- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Üniversitelerin ilgili bölümünlerinden mezun olmak Görsel tasarım ve uygulama konusunda sertifika Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar sahibi olmak İngilizce bilmek Alanında en az 3 yıl mesleki deneyim sahibi olmak Dikkat ve konsantrasyon yeteneği, Eğiticilik, iletişim yeteneği, Ekip yönetimi, Yüksek sorumluluk duygusu, Zaman yönetimi, İkna ve temsil yeteneği BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ WEB TASARIM UZMANI 69

70 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ PERSONELİ Bilgi Güvenliği Personeli Genel Sekreter Bilgi İşlem Müdürü Bilgi İşlem Müdürü Kurumsal siber güvenlik çalışmalarını gerçekleştirmek, siber güvenlikle ilgili donanım ve yazılım işletimini Sistem Yöneticisi ile koordineli olarak yürütmek 1- Kurumsal güvenlik mimarisini oluşturmak 2- Kurum bünyesindeki tüm güvenlik cihazlarını yönetmek 3- Bilgi Güvenli Yönetim Sistemini kurmak ve geliştirmek 4- Bilgi güvenliği ile ilgili süreç ve politikaların oluşturmak, entegrasyonunu sağlamak, denetlemek ve raporlamak 5- Sistemlere yetkisiz erişimleri engellemek, değiştirme ve/veya yıkıma karşı sistemleri savunmak 6- Ağları tarayarak güvenlik açıklarını bulmak ve değerlendirmeler yapmak 7- Ağ trafiğini olağan dışı aktivitelere karşı izlemek 8- Güvenlik duvarı, anti-virüs yazılımı, yama yönetimi gibi güvenlik araçlarını yapılandırmak ve desteklemek 9- Ağ güvenlik politikaları, uygulama güvenliği ve erişim kontrolünü uygulamak ve kurumsal verileri için koruyucu önlemler almak 10- Ağlar için güvenlik gereksinimleri oluşturmak ve analiz etmek 11- Güvenlik bilinci konusunda kurum çalışanlarını eğitmek 12- İş sürekliliği ve felaket kurtarma protokollerini güncellemek ve geliştirmek 13- Bilgi Sistem arızalarından görev sahasına düşenlerin Yardım Masası uygulamasından takibi, giderilmesi ve sistem üzerinden kapatılmasını sağlamak 14- EBYS'nin etkin olarak kullanılması, Birim Amiri tarafından EBYS'den gönderilen evraklara gerekli işlemlerin yapılması 15- Kendisine verilen görevleri birimindeki diğer personel ile işbirliği ve koordinasyon içinde yürütmek 16- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 17- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 18- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari lisans mezunu olmak "Security+: CompTIA, CISSP: Certified Information Systems Security Professional, CISM: Certified Information Security Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Manager, CEH: Certified Ethical Hacker, LPT: Licensed Penetration Tester, OSCP: Offensive Security Certified Professional" sertifikalarından en az birine sahip olmak, İngilizce bilmek En az 3 yıl mesleki deneyim sahibi olmak, Dikkat ve konsantrasyon yeteneği, Eğiticilik, İletişim yeteneği, Ekip yönetimi, Yüksek sorumluluk duygusu, Zaman yönetimi,, İkna ve temsil yeteneği BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ PERSONELİ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ 70

71 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ SİSTEM YÖNETİCİSİ BİM Sistem Yöneticisi Genel Sekreter Bilgi İşlem Müdürü Bilgi İşlem Müdürü Bilgi Teknolojileri altyapısında kullanılan sunucu bilgisayar ve veri depolama sistemlerini Üniversite ihtiyaçlarına uygun olarak belirlemek, tedarik edilmesini talep etmek, mevcutların kurulum, konfigürasyon, kapasite planlama, performans ayarlamaları, operasyon, yedekleme, yedeklerden geri dönme, vb. gibi teknik yönetim fonksiyonlarını yerine getirmek 1- Sunucu İşletim Sistemlerinin ve uygulamalarının kurulumunu yapmak ve güncel tutmak 2- Sunucu ve Storage (veri depolama) cihazlarının (donanım) düzgün çalıştıklarını kontrol etmek 3- Sistemin düzenli yedeklerinin alınması sağlamak 4- Sistemlerin performanslı çalışmalarını sağlamak 5- Sistemlerin güvenliğini sağlamak 6- Aktif Dizin (Active Directory) ve e-posta hesaplarını yönetmek 7- Dosya Sunucularındaki erişim yetkilerini düzenlemek 8- WEB Sunucu kurulumu, yönetimi ve güvenliğini sağlamak 9- Database sunucu kurulumu, yönetimi ve güvenliğini sağlamak 10- DNS, DHCP, Sertifika vb. sistem altyapısını kurmak ve yönetmek 11- System Center ve Group policy ile kampüste bulunan kullanıcı cihazların, istenilen politikalara uygun olarak çalışılmasını sağlamak 12- Sistem Merkezinde kullanılan tüm yazılım lisansları ile PC Lab.larda kurulu yazılımların lisanslarını takip etmek 13- Kablolu ağ tasarlamak, yönetmek ve güvenliğini sağlamak 14- Kablosuz Ağ (WIFI) altyapısını tasarlamak, yönetmek ve güvenliğini sağlamak 15- Firewall (Güvenlik Duvarı) yönetimini yapmak 16- Güvenlik ve zafiyet testlerini yapmak 17- Bilgi Sistem arızalarından görev sahasına düşenlerin Yardım Masası uygulamasından takibi, giderilmesi ve sistem üzerinden kapatılmasını sağlamak 18- EBYS'nin etkin olarak kullanılması, Birim Amiri tarafından EBYS'den gönderilen evraklara gerekli işlemlerin yapılması 19- Kendisine verilen görevlerin birimdeki diğer personel ile işbirliği ve koordinasyon içinde yürütmek 20- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 21- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 22- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari lisans mezunu olmak Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE-Cloud Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Platform and Infrastructure) sertifikasına sahip olmak İngilizce bilmek Alanında en az 3 yıl tecrübeye sahibi olmak, Dikkat ve Konsantrasyon yeteneği, Eğiticilik, İletişim Yeteneği, Ekip Yönetimi, Yüksek sorumluluk duygusu, Zaman Yönetimi, İkna ve temsil yeteneği. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ SİSTEM YÖNETİCİSİ UZMANI İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ 71

72 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİM Ağ Yöneticisi Genel Sekreter Bilgi İşlem Müdürü Bilgi İşlem Müdürü AĞ YÖNETİCİSİ Kablolu ve kablosuz ağ yönetimi ve tasarımı yapmak, güvenlik kameraları sistem yönetimini yapmak 1- Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN) ve Internet ağının tesisi ve yönetimini Sistem Uzmanı ile koordineli olarak gerçekleştirmek 2- Kablolu kablosuz ağ cihazlarının kurulumunun, bakım, idame, güncelleme ve güvenlik sıkılaştırmalarını Sistem Uzmanı ile koordineli olarak yapmak 3- Network altyapısında yapılacak tüm değişikliklerin planlanması, organize edilmesi ve gerçekleştirilmesini sağlamak 4- Network altyapısında karşılaşılan sorunların analizi, iyileştirilmesi ve çözümüne destek verilmek 5- alanı ile ilgili gerekli raporlamaları yapılmak 6- Yürütülen Bilgi Sistem projelerine teknolojik danışmanlık ve destek vermek 7- Üniversitenin EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) teknik konularına destek sağlamak 8- Kullanıcıların ağ bağlantıları ile ilgili sorunlarının giderilmesini sağlamak 9- Üniversitenin güvenlik kamera sisteminin çalışmasına teknik destek vermek 10- Bilgi Sistem arızalarından görev sahasına düşenlerin Yardım Masası uygulamasından takibi, giderilmesi ve sistem üzerinden kapatılmasını sağlanmak 11- EBYS'yi etkin olarak kullanmak, Birim Amiri tarafından EBYS'den gönderilen evraklara gerekli işlemleri yapmak 12- Kendisine verilen görevleri birimdeki diğer personel ile işbirliği ve koordinasyon içinde yürütmek 13- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 14- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 15- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari lisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve CNP sertifikasına sahip olmak Sertifikasyonlar İngilizce bilmek Alanında en az 3 yıl mesleki deneyim sahibi olmak, Dikkat ve konsantrasyon yeteneği, Takım çalışanı olma, Eğiticilik, İletişim yeteneği, Ekip yönetimi, yüksek sorumluluk duygusu, Zaman yönetimi, Öğrenmeye açık olma, İkna ve temsil yeteneği BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ AĞ YÖNETİCİSİ 72

73 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK PERSONEL Bilgi İşlem Müdürlüğü Teknik Personel Genel Sekreter Bilgi İşlem Müdürü Bilgi Teknolojileriyle ilgili her türlü problemde kullanıcılara destek vermek 1- Bilgi Sistem donanım ve sistem kurulumlarını, bakım ve onarımlarını, etki alanına alma işlemlerini yapmak, birim yetki ve yeteneğini aşan arızaların firma marifeti ile yapılması için Birim Amirini bilgilendirmek, onarımın yerleşkede yapılması durumunda faaliyete nezaret etmek 2- Bilgi Sistem ve Telefon Ağı'nın tesisi için gerekli kablolamayı yapmak 3- verildiğinde telefon, telefon santralı, fotokopi, faks, parmak okuma cihazları vb. ofis/iletişim cihazlarının bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak 4- Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde bulunan deponun stok ve malzemelere ait zimmet işlemlerinin yapılması, depo sayımını her yıl aralık ayında yaparak Birim Amirine bildirmek. Depoda stok seviyesi azalan malzemeler ve gelen talepler doğrultusunda Yedek Parça ve Malzeme Listesi ni oluşturmak ve Birim Amirine bildirmek. Malzemelere ait depo, zimmet kayıtları ve garanti sürelerini oluşturulacak yazılım ile takibini yapmak ve Birim Amirine raporlamak (Sorumluluk, görevlendirilen teknisyen tarafından yürütülecektir.) 5- Üniversitenin güvenlik kamera sisteminin çalışmasına teknik destek vermek 6- Bilgi Sistem arızalarından görev sahasına düşenlerin Yardım Masası uygulamasından takibi, giderilmesi ve sistem üzerinden kapatılmasını sağlamak 7- EBYS'nin etkin olarak kullanılması, Birim Amiri tarafından EBYS'den gönderilen evraklara gerekli işlemleri yapmak 8- Kendisine verilen görevlerin birimdeki diğer personel ile işbirliği ve koordinasyon içinde yürütülmek 9- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 10- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 12- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari teknik veya meslek lisesi (Elektrik- Elektronik veya Bilgisayar bölümleri) mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar En az 2 yıl mesleki deneyim sahibi olmak Dikkat ve Konsantrasyon yeteneği, Takım çalışanı olma, Eğiticilik, İletişim Yeteneği, Ekip Yönetimi, Yüksek sorumluluk duygusu, Zaman Yönetimi, Öğrenmeye açık olma, İkna ve temsil yeteneği. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK PERSONEL İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ 73

74 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ PERSONEL Genel Sekreter Bilgi İşlem Müdürü Bilgi İşlem Müdürlüğündeki Diğer Çalışanlar THKÜ Kampüs Birimin idari faaliyetleriyle ilgili yazışmalarını, satın alım talepleri ile ilgili yazışmalarını ve sonrasında fatura işlemlerini yürütmek, stok/depo işlemlerinde sorumlu teknik personele destek sağlamak, EBYS işlemlerini yürütmek 1- Birimin kâğıt ve EBYS ortamında yapılan yazışma, dosyalama, arşivleme işlemlerini yürütmek 2- Birimin satın alma ve ödemeler ile ilgili yazılarının hazırlanarak birim amirine sunulması ve yazışma sonuçlarının takibinin yapılarak birim amirini bilgilendirmek 3- Birim personeline ait kimlik/adres/aile/iletişim bilgilerinin güncelliğinin sağlanmasını İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile koordine etmek, takibini yapmak 4- Birimde yeni işe başlayan personele Kurumun ilgili devamlı emir ve yönergelerinin tebliğ işlemlerini yapmak 5- Birim personelinin bir sonraki yıla ait yıllık izin çizelgesini bulunulan yılın aralık ayı sonuna kadar hazırlamak ve birim amirinin onayına sunmak 6- Birimde görevden ayrılacak kişilerin ilişik kesme belgelerinin bir suretinin dosyalanmasını sağlanmak 7- Birimin görev sahası ile ilgili bir konuda telefon ile aranması ve ilgili personelin yerinde bulunmaması durumunda telefonlara cevap verilmesi, gerekli notları almak, ilgili personele erişmek ve Birim Amirinin bilgilendirilmesini sağlamak 8- Birime ait İnternet sayfasının içerik güncellemesini yapmak 9- Birim depo sorumlusuna teknik bilgi gerektirmeyen idari faaliyetlerde (stok kayıt, sayım vb.) yardımcı olmak 10- Kendisine verilen görevleri birimdeki diğer personel ile işbirliği ve koordinasyon içinde yürütmek 11- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 12- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 13- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari önlisans mezunu olmak, Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Asgari 2 yıllık çalışma tecrübesine sahibi olmak Ofis programlarını kullanabilmek, Yazışma dil ve kurallarını bilmek Dikkat ve Konsantrasyon yeteneği, Eğiticilik, İletişim Yeteneği, Ekip Yönetimi, Yüksek sorumluluk duygusu, Zaman Yönetimi, İkna ve temsil yeteneği. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ İDARİ PERSONEL 74

75 YAPI İŞLERİ VE TEKNİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK MÜDÜRÜ İNŞAAT TEKNİK İŞLER KISMI BİNA TESİS BAKIM ONARIM KISMI İNŞAAT MÜHENDİSİ ELEKTRİK TEKNİSYENİ MİMAR İNŞAAT TEKNİSYENİ ELEKTRİK MÜHENDİSİ HAVALANDIRMA SOĞUTMA TEKNİSYENİ MAKİNE MÜHENDİSİ KALORİFER KAZAN ATEŞLEME TEKNİSYENİ İNŞAAT TEKNİKERİ SIHHİ TESİSAT TEKNİSYENİ 75

76 YAPI İŞLERİ VE TEKNİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK MÜDÜRÜ Yapı İşleri ve Teknik Müdürü Rektör Genel Sekreter Genel Sekreterlik Ataması ile Başka Birim Müdürlükleri Genel Sekreterlik Ataması ile Başka Birim Müdürlükleri Yapı İşleri ve Teknik Müdürlüğü Personeli Kurumun ihtiyaç duyduğu tüm yapı ve teknik işlerin yapılmasını sağlamak 1- Üniversitenin yatırım programlarının planlamasını yapmak, yatırım programı kapsamında gerçekleştirilecek olan bina ve tesislerin projelerinin yapılmasını sağlamak 2- Üniversite bünyesinde yapılan inşaatların tesisat işlerine ait; elektrik, asansör, trafo, sıhhi tesisat, kalorifer, ısıtma, soğutma ve klima tesisatı projeleri ile onarım işlerine ait çeşitli projeleri yaptırmak 3- Muayenesi ve/veya kontrolü gereken taşınır malzemelerin tahlil ve kontrolünün takibini sağlamak 4- Satın alınan tüketim ve demirbaş malzemelerini kayıt altına almak için depo memuruna teslim etmek 5- Metraj ve keşifleri hazırlamak. Yapılan işlerin fen ve sanat kurallarına göre yapılmasını denetlemek 6- Yatırım programları kapsamında bulunan bina ve tesislerin, avan ve uygulama projelerinin yaptırılmasını sağlamak ve yapılan projelerin denetlenmesini sağlamak 7- Tadilat yapılacak binaların rölevelerinin çıkarılması, tadilat projelerinin çizilmesi veya çizdirilmesi ve gerektiğinde uygulama projelerinin hazırlanması için talimat vermek 8- Uygulanacak ve uygulanmakta olan tüm projelerin denetiminin yapılmasını sağlamak 9- Binalarının aplikasyonlarını yaptırmak 10- Altyapı çalışmalarının yapım ve kontrollüğünü teknik personel vasıtasıyla yaptırmak 11- Üniversitenin mülkiyetinde veya Üniversiteye tahsisli olan ya da Üniversitenin kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlar ile bunlara ilişkin işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak 12- Taşınmazların asıl kayıtlarını Genel Sekreterlik Makamına göndermek 13- Binaların ısıtılması, su ve elektrik ihtiyacının giderilmesi için gerekli tedbirleri aldırmak. Tüm ısıtma, temiz su ve elektrik sistemlerindeki kalorifer kazanı, sirkülasyon pompası, jeneratör ve trafo gibi cihazların rutin bakımı ve her türlü ufak çaplı elektrik, tesisat, inşaat işlerine ait küçük bakım, onarım ve tamirat işlerinin yapılmasını sağlamak 14- Üniversitenin birimlerinin elektrik, yakıt, su giderleri, teknik hesaplarını yaptırmak 15- Ağaç doğrama işleri ve demir doğrama işleri olarak küçük çaplı imalatları yaptırmak. Üniversite ile ilgili birimlerde bu işlerle ilgili küçük bakım, onarım ve tamirat işlerini yaptırmak 16- Yatırım ve analitik bütçelerinin hazırlanmasında Mali İşler Müdürlüğü ile eşgüdümlü olarak çalışmak 17- Garanti süresi dolan mallarla ilgili talep eden birimlerle gerekli yazışmaların yapılmasını sağlamak. Kesin teminat mektuplarının serbest kalmasını sağlamak 18- Yapı İşleri ve Teknik Müdürlüğü için alınan mal ve malzemenin, ilgili teknik ve idari şartnameleri doğrultusunda muayene ve kabullerinin yapılabilmesi için gerektiğinde teknik personeli görevlendirmek 19- Son kullanıcılardan alınan geri bildirimleri değerlendirmek, çözüm üretmek, düzeltici ve önleyici faaliyetleri planlamak ve sorumlularını belirlemek 20- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 21- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 22- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek 76

77 Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Davranış Yetkinlikleri İlgili alanlarda asgari lisans mezunu olmak, Tercihen mühendis/mimar olmak Mühendislik/Mimarlık/İnşaat/Havacılık Tercihen İngilizce bilmek Asgari 5 yıl yönetici olmak üzere 10 yıl tecrübeye sahip olmak İnşaat/Makine/Elektrik/Mimarlık Dürüstlük, İş ahlakı ve Güvenilirlik, İş birliğine açıklık, Hesap verebilirlik, Girişimcilik ve sorumluluk alma/inisiyatif kullanma, Muhakeme, Proaktif olma, Problem çözme, Profesyonellik ve uzmanlık, Sakinlik/soğukkanlılık, Sonuç odaklılık, Tedbirlilik, Analitik yaklaşım YAPI İŞLERİ VE TEKNİK İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ MÜDÜRÜ GENEL SEKRETER 77

78 YAPI İŞLERİ VE TEKNİK MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS/MİMAR Mühendis/Mimar Rektörlük Yapı İşleri ve Teknik Müdürü Yapı İşleri ve Teknik Müdürü Yapı İşleri ve Teknik Müdürü Teknik Personel THK Üniversitesi Sorumluluk Alanları İnşaat, Makine ve Elektrik Mühendisliği ve Mimarlık hususunda ihtiyaç duyulan iş ve işlemleri yapmak Mimar: 1- Yeni yapılacak tesislerin plan ve projelerinin hazırlanması 2- Mevcut sistemlerin bakım ve işletmesini sağlamak, periyodik bakım planlarına uygun çalışmalar yapmak 3- Yapılan hizmetler ile ilgili gerekli raporları hazırlamak ve birim amirlerine sunmak 4- Yapımı süren işlerde kontrollük ve denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kontrol mühendislerine yardımcı olmak, geçici işgal, geçici ve kesin kabul işlemlerinde görev almak 5- Metraj cetvelleri, keşif ve pursantaj listelerini hazırlanmak ve gerekli teknik şartnameleri hazırlamak 6- Hizmet alanına giren işler ile ilgili gerekli toplantılara katılmak, komisyonlarda görev almak 7- Amirlerinin verdiği ve görev alanına giren işleri uygulamak veya uygulatmak 8- Hizmet alanına giren işler için gerekli malzeme ihtiyacını belirleyip amirlerine bildirmek İnşaat Mühendisi: 1- Yeni yapılacak tesislerin plan ve projelerinin hazırlanması 2- Mevcut sistemlerin bakım ve işletmesini sağlamak, periyodik bakım planlarına uygun çalışmalar yapmak 3- İşletme ve bakım işlemleri ile görevli teknisyenlerin mesai içi ve dışı veya vardiyalı çalışmalarını koordine etmek, gerekli ekipleri oluşturmak ve gerektiğinde bu çalışmalarda görev almak 4- Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak 5- Yapılan hizmetler ile ilgili gerekli raporları hazırlamak ve birim amirlerine sunmak 6- Yapımı süren işlerde kontrollük ve denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kontrol mühendislerine yardımcı olmak, geçici işgal, geçici ve kesin kabul işlemlerinde görev almak 7- Metraj cetvelleri, keşif ve pursantaj listelerini ve gerekli teknik şartnameleri hazırlamak 8- Hizmet alanına giren işler ile ilgili gerekli toplantılara katılmak, komisyonlarda görev almak 9- Amirlerinin verdiği ve görev alanına giren işleri uygulamak veya uygulatmak 10- Hizmet alanına giren işler için gerekli malzeme ihtiyacını belirleyip amirlerine bildirmek Elektrik Mühendisi: 1- Yeni yapılacak tesislerin plan ve projelerinin hazırlanması 2- Mevcut sistemlerin bakım ve işletmesini sağlamak, periyodik bakım planlarına uygun çalışmalar yapmak 3- Kampus genelinde enerji ihtiyacını karşılayan mevcut tesislerin işletme, bakım ve yenilenmesi işlerinde görev almak 4- Elektrik tesislerinde işletme ve bakım sorumlularının belirlediği manevraları uygulamak 5- İşletme ve bakım işleri ile görevli teknisyenlerin mesai içi ve dışı veya vardiyalı çalışmalarını koordine etmek, gerekli ekipleri oluşturmak ve gerektiğinde bu çalışmalarda görev almak 6- Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak 7- Yapılan hizmetler ile ilgili gerekli raporları hazırlamak ve birim amirlerine sunmak 78

79 8- Yapımı süren işlerde kontrollük ve denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kontrol mühendislerine yardımcı olmak, geçici işgal, geçici ve kesin kabul işlemlerinde görev almak 9- Metraj cetvelleri, keşif ve pursantaj listelerinin hazırlanmasında ve gerekli teknik şartnameleri hazırlamak 10- Hizmet alanına giren işler ile ilgili gerekli toplantılara katılmak, komisyonlarda görev almak 11- Üniversitesi yerleşkelerinde ve bağlı tüm birimlerdeki bütün alçak gerilim, güç ve aydınlatma tesislerinde, telefon ve haberleşme sistemlerinde meydana gelen arızaların tespit edilmesi, giderilmesi ile ilgili çalışmaları planlamak ve takip etmek. Gerekli hallerde doğrudan müdahale etmek 12- Amirlerinin verdiği ve görev alanına giren işleri uygulamak veya uygulatmak 13- Hizmet alanına giren işler için gerekli malzeme ihtiyacını belirleyip amirlerine bildirmek Makina Mühendisi: 1- Yeni yapılacak tesislerin plan ve projelerini hazırlamak 2- Mevcut sistemlerin bakım ve işletmesini sağlamak, periyodik bakım planlarına uygun çalışmalar yapmak 3- İşletme ve bakım işleri ile görevli teknisyenlerin mesai içi ve dışı veya vardiyalı çalışmalarını koordine etmek, gerekli ekipleri oluşturmak ve gerektiğinde bu çalışmalarda görev almak 4- Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak 5- Yapılan hizmetler ile ilgili gerekli raporları hazırlamak ve birim amirlerine sunmak 6- Yapımı süren işlerde kontrollük ve denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kontrol mühendislerine yardımcı olmak, geçici işgal, geçici ve kesin kabul işlemlerinde görev almak 7- Metraj cetvelleri, keşif ve pursantaj listelerinin hazırlanmasında ve gerekli teknik şartnameleri hazırlamak 8- Hizmet alanına giren işler ile ilgili gerekli toplantılara katılmak, komisyonlarda görev almak 9- Amirlerinin verdiği ve görev alanına giren işleri uygulamak veya uygulatmak 10- Hizmet alanına giren işler için gerekli malzeme ihtiyacını belirleyip amirlerine bildirmek Genel 1- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 2- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 3- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek İlgili lisans programlarından mezun olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Alanında en az 5 yıllık deneyime sahip olmak Mimarlık, İnşaat, Makine ve Elektrik Mühendisliği Dürüstlük, İş ahlakı ve güvenilirlik, İş birliğine açıklık, Hesap verebilirlik, Girişimcilik ve Sorumluluk alma/inisiyatif kullanma, Muhakeme, Proaktif olma, Problem çözme MÜHENDİS-MİMAR İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK MÜDÜRÜ 79

80 YAPI İŞLERİ VE TEKNİK MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK PERSONEL Teknik Personel (Elektrik, İnşaat, Havalandırma Soğutma, Kalorifer Kazan Ateşleme, Sıhhi Tesisat ) Genel Sekreterlik Yapı İşleri ve Teknik Müdürü Teknik Personel Teknik Personel - Elektrik tesisatındaki arızaları gidermek, Jeneratör, Kompanzasyon ve UPS hattının bakım takibini yapmak - Bina bakım, onarım, boya/badana ve her türlü inşaat işlerini yapmak - Havalandırma Soğutma işlerini yapmak - Kalorifer kazan ateşleme işlerini yapmak - Sıhhi tesisat işlerini yapmak - Yapı ve teknik anlamda gerekli diğer iş ve işlemleri yapmak Elektrik: 1- Kampüsün bina ve tesisleri ile buna bağlı sistemlerin her türlü elektrik aksamının tamiratlarını yapmak 2- Gerekli görülen yerlere kablo çekmek 3- Bina ve tesislerin işletilmesi için periyodik bakım onarımlarını yapmak ve meydana gelen arızaları gidermek 4- THK Üniversitesine ait bina ve tesislerin jeneratör, kompanzasyon ve UPS cihazlarının bakım ve onarımını takip etmek 5- Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlere uymak ve uyulmasını sağlamak 6- alanına giren ve verilen tüm görevleri yapmak İnşaat: 1- Kampüsün bina ve tesisleri ile buna bağlı sistem ve kaplamalı alanların boya badana, alçı, iç ve dış sıva tamiratlarını yapmak 2- Her türlü inşaat işlerini yapmak 3- Bina ve tesislerin işletilmesi için periyodik bakım onarımlarını yapmak ve meydana gelen arızaları gidermek 4- Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlere uymak ve uyulmasını sağlamak 5- alanına giren ve verilen tüm görevleri yapmak Havalandırma Soğutma: 1- Kampüsün bina ve tesisleri ile buna bağlı sistemlerin her türlü klima ve havalandırma cihaz ve tesisatının tamiratlarını yapmak 2- İhtiyaç duyulan yerlere klima cihazı ile havalandırma tesisatı ve cihazı monte etmek 3- Bina ve tesislerin işletilmesi için periyodik bakım onarımlarını yapmak ve meydana gelen arızaları gidermek 4- THK Üniversitesine ait bina ve tesislerin klima, havalandırma cihazı vb. gibi makinaların bakım ve onarımını yapmak 5- Klima ve havalandırma sistemlerinin filtrelerini temizlemek, daima faal bulunmasını sağlamak 6- Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlere uymak ve uyulmasını sağlamak 7- alanına giren ve verilen tüm görevleri yapmak 80

81 Kalorifer Kazan Ateşleme: 1- THK Üniversitesine ait kalorifer kazan dairelerinde bulunan kazan ve bunlara ait pompa ve cihazlarını kurallarına göre önlemlerini alarak çalıştırmak 2- Katı, sıvı ve likit gaz ile çalışan kalorifer kazan dairelerinin çalışma usul ve esaslarını bilmek, bunlarla ilgili yetki belgesine sahip olmak 3- Kazanın ve kullanılan araçların günlük temizliğini ve bakımını yapmak 4- Kazan dairesinin düzenini ve temizliğini sağlamak, yangına karşı korumak, yangın durumunda gerekli yerlere haber vererek ilk müdahaleyi yapmak 5- Çalışma yerinin düzen ve disiplinine, vardiya düzenine uymak. Her ne sebeple olursa olsun bir başka görevliye devretmeden görev alanını terk etmemek 6- Kazan dairesi ve buna bağlı ısıtma sisteminde meydana gelebilecek tüm arızaları gidermek 7- Kazan dairesi ve ısıtma sistemi ile kalorifer peteklerinin bakım ve onarımını yapmak 8- Yakıt tankındaki yakıt miktarını takip ederek, azaldığında ilgili amire bildirmek 9- Kazan borularının temizliğini yapmak, kazan dairesinin ve sisteminin sürekli olarak faaliyetini sağlamak 10- Mesleki gelişmeleri izlemek, gerekli kurs ve eğitimlere katılmak 11- Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlere uymak ve uyulmasını sağlamak 12- alanına giren ve verilen tüm görevleri yapmak Sıhhi Tesisat: 1- Kampüsün bina ve tesisleri ile buna bağlı sistemlerin sıhhi tesisat ve ısıtma sistemlerine ait tamiratını yapmak 2- Isıtma, sıhhi tesisat, plan-proje, resim ve hesapları ihtisas ve iştigal mevzularına göre mühendisler tarafından tanzim edilmiş yapıların kalorifer, banyo, hela, mutfak, tesisat tatbikatını yapmak 3- Şebeke suyu tesisatlarının; hidrofor, su depoları ve pompa dairelerinin bakım ve onarımlarını yapmak 4- Yeni temiz su ve pis su tesisatları çekmek ve mevcut tesisatların bakım ve onarımlarını yapmak 5- Binalardaki tuvalet, lavabo, musluk ve tesisat bataryalarının bakım ve onarımlarını yapmak 6- Bina ve tesislerin işletilmesi için periyodik bakım onarımlarını yapmak ve meydana gelen arızaların gidermek 7- Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlere uymak ve uyulmasını sağlamak 8- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 9- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 10- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari lise veya dengi okul, tercihen önlisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Alanında ilgili sertifikalara sahip olmak Asgari 2 yıl alanında çalışmış olmak Elektrik, İnşaat, Havalandırma Soğutma, Kalorifer Kazan Ateşleme, Sıhhi Tesisat Dürüstlük, İş ahlakı ve güvenilirlik, Başarı ve çaba, Bilgi paylaşımı, Ekip/takım çalışması, Gelişime ve değişime yatkınlık TEKNİK PERSONEL İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK MÜDÜRÜ 81

82 YAPI İŞLER VE TEKNİK MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT TEKNİKERİ İnşaat Teknikeri Genel Sekreterlik Yapı İşleri Teknik Müdürü Teknik Personel Teknik Personel Teknik Personel Birimin haftalık ve günlük iş takibini yapmak, İlgili yazışmaları ve evrak takibini yapmak 1- Amirlerince verilen her türlü yazışmaları gerçekleştirmek, takibini ve gerekli bilgilendirmeleri yapmak 2- Kendisine verilen görevleri diğer birim müdürlüklerinin personelleri ile işbirliği içerisinde yürütmek 5- Yapı İşleri ve Teknik Müdürü ve diğer birim sorumluları tarafından verilen görevleri mevzuata uygun, tam, zamanında ve doğru olarak yerine getirmek 6- Yapı İşleri ve Teknik Müdürü ve diğer birim sorumluları havale edilen yazılar ile ilgili verilen talimatları yerine getirmek, yazılan yazıları imzaya sunulmak üzere parafa hazırlamak 7- Üniversite bünyesinde yürütülen inşaat ve bakım onarım işlerine ilişkin yazışmaların yapılması ve dosyalanmasını sağlamak 8- Kendisine yapılan başvurulara ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak 10- İç ve dış kurum ve kişilerden gelen evrakları Yapı İşleri ve Teknik Müdürüne sunmak, takibini yapmak ve sonucu hakkında amirine bilgi vermek 11- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 12- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 13- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari önlisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Alanında ilgili sertifikalara sahip olmak Sertifikasyonlar Asgari 2 yıl alanında çalışmış olmak İnşaat/Mekanik/Bilgisayar Dürüstlük, İş ahlakı ve güvenilirlik, Başarı ve çaba, Bilgi paylaşımı, Ekip/takım Çalışması, Gelişime ve değişime yatkınlık, İNŞAAT TEKNİKERİ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK MÜDÜRÜ 82

83 KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYONU BİRİMİ DİJİTAL MEDYA VE SOSYAL MEDYA BİRİMİ MEDYAYLA İLİŞKİLER BİRİMİ (MUHABİR) GRAFİK TASARIM BİRİMİ FOTOĞRAF VE VİDEO BİRİMİ 83

84 KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ Kurumsal İletişim Müdürü Rektörlük Genel Sekreterlik Halkla İlişkiler ve Tanıtım Uzmanı Genel Sekreterlik Tarafından Atama ile Başka Birim Müdürlükleri Kurumsal İletişim Müdürlüğü Personeli Üniversitenin kurumsal imaj yönetimi, medyayla ilişkiler ve tanıtım politikasını oluşturmak, uygulama sürecini yönetmek 1- Tüm tanıtım ve iletişim çalışmalarının stratejilerini ve içeriklerini belirlenmek ve tasarlamak 2- İletişim ve tanıtım araçlarının kullanım sürecini yönetmek 3- Kurumun gazete ve dergisinin içerik yönetimini yapmak 4- Kurumsal ve tanıtım etkinliklerinin organizasyonunu ve yönetimini sağlamak 5- Üniversitenin internet sayfası ve sosyal medya hesaplarını kurumsal kimliğe uygun yapı ve içerikle yönetmek 6- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 7- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 8- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari lisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar İngilizce bilmek Medya sektöründe 10 yıl tecrübeye sahip olmak Ofis programlarını bilmek Yaratıcılık KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ GENEL SEKRETER 84

85 KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON PERSONELİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Personeli Genel Sekreterlik Kurumsal İletişim Müdürlüğü Biriminde Çalışan Diğer Personeller Üniversite adına planlanan kurumsal etkinlikleri yönetmek 1- Üniversitenin etkinliklerinde görev almak 2- Üniversitenin etkinliklerinde protokol hizmeti vermek 3- Öğrenci Konseyi ve öğrenci topluluklarının etkinlik takvimini takip etmek 4- Kampüs içinde tanıtım standı açmak ve kurumsal tanıtım faaliyeti taleplerinin takibini yapmak 5- Faaliyetlerin takibi, takvimle dirilmesi, ücretlendirme ve yazışmaları ile ilgili faaliyetleri yürütmek 6- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 7- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 8- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari Lisans (İletişim Fakültesi, tercihen Halkla İlişkiler Bölümü) mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Alanında asgari 3 yıl tecrübeye sahip olmak Ofis programlarını etkin kullanabilmek, Etkin sözlü ve yazılı iletişim becerisine ve organizasyon yeteneğine sahip olmak, İletişimi yüksek, Diksiyonu düzgün olmak ve Türkçeyi doğru kullanmak HALKLA İLİŞKİLER ve ORGANİZASYON PERSONELİ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ 85

86 KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ DİJİTAL MEDYA VE SOSYAL MEDYA PERSONELİ Dijital Medya ve Sosyal Medya Personeli Genel Sekreterlik Kurumsal İletişim Müdürü Biriminde Çalışan Diğer Personeller Kurumsal kimlik doğrultusunda, Üniversitenin dijital platformlarda tanıtım çalışmalarını yönetmek 1- Üniversitenin web sitesinin yönetimini yapmak, haber, duyuru ve tanıtımlarını yayınlamak 2- Üniversitenin sosyal medya hesaplarının kurumsal kimlik doğrultusunda yönetimini yapmak, içerik üretmek 3- Dijital platformda tanıtım-reklam faaliyetlerinin planlanmasında görev almak, yazar araştırması yapmak 4- Sosyal mecra paylaşım ve yönetim sürecini düzenli olarak raporlamak 5- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 6- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 7- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari Lisans (Tercihen grafik tasarım) mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Web sitesi yazılım-içerik yönetim uygulamaları ile tasarım programları ve uygulamalarında etkin beceri sahibi olmak, Sosyal medya platformlarının temel özelliklerine hâkim olmak, proje geliştirecek yetenek ve bilgiye sahip olmak, Word Press, SEO, Google Adwards, Google Analytcs, Google Trends, Canva, Lümen5, Adobe Photoshop, MS Office, Word, Excel gibi program ve uygulamaları bilmek, kullanmak, Türkçeyi doğru kullanabilmek Görsel ve estetik sanatlara yatkınlık, yaratıcılık, etkili iletişim DİJİTAL MEDYA VE SOSYAL MEDYA PERSONELİ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ 86

87 KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ GRAFİK TASARIM PERSONELİ Grafik Tasarım Personeli Genel Sekreterlik Kurumsal İletişim Müdürü Biriminde Çalışan Diğer Personeller Üniversitenin tanıtımında kullanılacak görsel çalışmaların tasarı ve baskı sürecini yönetmek 1- Tanıtım amaçlı kullanılacak afiş, broşür, katalog, öğrenci el kitabı vs. gibi tanıtım ürünlerinin tasarımını yapmak 2- Tasarımların yayın ve basım sürecinin takibini yapmak 3- Akademik ve idari birimler ile Öğrenci Konseyi ve topluluklarının talep ettiği, afiş, broşür ve benzeri materyallerin kurumsal kimliğe uygun düzenlenmesi, kontrolü ve basımını sağlamak 4- Üniversitedeki birimlerin, belirli programlar dâhilinde verdiği eğitimlerin sertifikalarını talebe göre hazırlayıp basmak 5- E-gazete, E-dergi dizgi ve dizaynını yapmak 6- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 7- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 8- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari lisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Grafik tasarım alanında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak Adobe Photoshop, Illustratör, InDising, Coreldraw, Freehand, Power point, Word, Excel gibi programları kullanabilmek, İşin gerektiğinde yazılım ve programlar konusunda bilgi ve etkin kullanım kabiliyetine sahip olmak Yaratıcılık GRAFİK TASARIM PERSONELİ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ 87

88 KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ MEDYA İLİŞKİLERİ- MUHABİR Medya İlişkileri Muhabir Genel Sekreterlik Kurumsal İletişim Müdürü Biriminde Çalışan Diğer Personeller Üniversite içindeki etkinlik ve gelişmeleri haber/bülten olarak hazırlamak 1- Üniversitenin faaliyetlerinin tanıtımını yapmak amacıyla haber üretmek 2- Akademisyenler ve öğrencilerle sürekli iletişim halinde olarak, çalışmalarından, etkinliklerinden haberdar olup röportajlar yapmak, bunları yazılı-görsel medya ile sosyal medya için haberleştirmek 3- Üniversiteye dışarıdan gelen, alanında isim yapmış kişilerin konuşmalarını dinleyerek haberleştirmek 4- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 5- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 6- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari Lisans (Tercihen iletişim fakültesi gazetecilik bölümü) mezun olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Asgari 3 yıl tecrübeye (gazete, televizyon, haber ajansı ya da haber sitelerinde) sahip olmak MS Office programları bilmek, Türkçe ve yazı diline hâkimiyet Girişkenlik, sözlü-yazılı iletişim becerileri MUHABİR İNSAN KAYNAKALRI MÜDÜRÜ KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ 88

89 KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ FOTOĞRAFÇI VE VİDEO PERSONELİ Fotoğrafçı ve Video Personeli Genel Sekreterlik Kurumsal İletişim Müdürü Biriminde Çalışan Diğer Personeller Kurumun fotoğraf ve video ihtiyacını karşılamak 1- Çekilen fotoğraf ve videoların gerekli uygulama programları ile düzenleme ve kurgularını yapmak 2- Fotoğraf, video ve kurgulanmış çalışmaların ilgili mecralarda yayınlanmasının takibini yapmak 3- Kurumsal görsel arşivi yönetmek ve sürekli güncellemek 4- Akademik ve idari birimler ile öğrenci topluluklarından gelen fotoğraf ve video çekimlerini yapmak 5- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 6- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 7- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari Lisans (tercihan iletişim fakültesi, fotoğrafçılık vb.) mezun olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Alanında asgari 3 yıl deneyime sahip olmak Fotoğraf ve kamera çekiminde bilgi ve yetkinliğe sahip olmak, İşin gerektirdiği tasarım ve kurgu programlarını etkin kullanabilmek, Adobe Photoshop, Premier, Edius, Lümen5 vb. programlarını bilmek ve kullanmak, Office programlarını etkin kullanabilme Estetik ve görsel sanatlara ilgi, Yaratıcılık, Teknolojiye hâkimiyet FOTOĞRAFÇI ve VİDEO PERSONELİ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ 89

90 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON MÜDÜRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON MÜDÜRLÜĞÜ UZMAN İDARİ PERSONEL 90

91 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON MÜDÜRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON MÜDÜRÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü Rektörlük Genel Sekreterlik Genel Sekreterlik Tarafından Atanan Başka Birim Müdürü Genel Sekreterlik Tarafından Atanan Başka Birim Müdürlükleri Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü Personeli Kütüphanede bulunan kütüphane materyallerinin kaydı, korunması, kullanıma verilmesi ve geri alınması işlemleriyle kütüphane üyeliği ile ilgili işlemleri yürütmek ve takip etmek 1- Kütüphane koleksiyonuna dâhil edilecek yayınlara ilişkin kataloglama, sınıflama işlemlerini yapmak, bu yayınların kütüphane programına girişlerini gerçekleştirilmek 2- Teknik işlemleri tamamlanan yayınların rafa çıkarılması için gerekli işlemleri yapmak 3- Kütüphane üye kayıt işlemlerini gerçekleştirmek 4- Ödünç verme hizmetinin yürütülmesi ve iadesinin takibi ve geciken iadelerin hatırlatılmasını sağlamak 5- İade gecikmelerinden kaynaklanan gecikme cezalarının tahsilini sağlamak 6- Ödünçten dönen yayınların raflara düzenli bir şekilde aktarılmasını sağlamak 7- Kurumdan ayrılan personel ve öğrencilerin ilişik kesme formlarını onaylamak 8- Kütüphaneye alınması istenen yayınlara ilişkin talepleri almak, düzenlemek ve ilgili personele teslim etmek 9- Biriminde çalışan kısmi zamanlı öğrencilere yönelik iş planlamasını yapmak ve takip etmek 10- Kullanıcılardan gelen bilgi kaynaklarına yönelik her türlü istekleri imkânlar ölçüsünde karşılamak ve sorunları çözmek 11- Kütüphane koleksiyonunda bulunamayan basılı yayınların Kütüphaneler arası Ödünç Verme Servisi ile diğer kurum kütüphanelerinden temin edilmesi ve kullanılmasını sağlamak 12- Kütüphanenin, bilgisayar sistemlerinin ve bilgi kaynaklarının kullanımına yönelik kütüphane kullanıcılarını bilgilendirmek ve yardımcı olmak 13- Hizmet alanının genel tertip ve düzenini kontrol etmek 14- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 15- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 16- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari lisans mezunu olmak, Tercihen kütüphanecilik ve/veya bilgi belge yönetimi lisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Tercihen İngilizce bilmek Alanında asgari 5 yılı yöneticilik olmak üzere 10 yıl tecrübeye sahip olmak Biriminin mevzuatları hakkında bilgi sahibi olmak, Ofis Programlarını iyi derecede kullanabilmek KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON MÜDÜRÜ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ GENEL SEKRETER 91

92 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON MÜDÜRLÜĞÜ KIDEMLİ UZMAN Kıdemli Uzman Genel Sekreterlik Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü Memur Memur Memur Kütüphanede bulunan kütüphane materyallerinin kaydı, korunması, kullanıma verilmesi ve geri alınması işlemleriyle ve kütüphane üyeliği ile ilgili işlemleri yürütmek ve takip etmek 1- Kütüphane koleksiyonuna dâhil edilecek yayınlara ilişkin kataloglama, sınıflama işlemlerini yapmak ve bu yayınların kütüphane programına kayıt işlemlerini gerçekleştirmek 2- Teknik işlemleri tamamlanan yayınların rafa çıkarılması için gerekli işlemleri yapmak 3- Kütüphane üye kayıt işlemlerini gerçekleştirilmek 4- Ödünç verme hizmetinin yürütülmesi ve iadesinin takibi ve geciken iadelerin hatırlatılmasını sağlamak 5- İade gecikmelerinden kaynaklanan gecikme cezalarının tahsilini sağlamak 6- Ödünçten dönen yayınların raflara düzenli bir şekilde aktarılmasını sağlamak 7- Kurumdan ayrılan personel ve öğrencilerin ilişik kesme formlarını onaylamak 8- Kütüphaneye alınması istenen yayınlara ilişkin taleplerin alınması, düzenlenmesi ve ilgili personele teslim edilmesini sağlamak 9- Biriminde çalışan kısmi zamanlı öğrencilere yönelik iş planlamasını yapmak ve takip etmek 10- Kullanıcılardan gelen bilgi kaynaklarına yönelik her türlü istekleri imkânlar ölçüsünde karşılamak ve sorunları çözmek 11- Kütüphane koleksiyonunda bulunmayan basılı yayınların Kütüphaneler arası Ödünç Verme Servisi ile diğer kurum kütüphanelerinden temin edilmesi ve kullandırılmasını sağlamak 12- Kütüphanenin, bilgisayar sistemlerinin ve bilgi kaynaklarının kullanımına yönelik kütüphane kullanıcılarını bilgilendirmek ve yardımcı olmak 13- Hizmet alanında genel tertip ve düzeni kontrol etmek 14- Koleksiyonu geliştirme politikası çerçevesinde her türlü materyali seçmek 15- Satın alma, bağış veya değişim yolu ile kitap teminini sağlamak 16-Birimi ile ilgili kurum içi ve dışı resmi yazışmaları yapmak 17- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 18- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 19- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Kütüphanecilik ve/veya Bilgi Belge Yönetimi Lisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Tercihen İngilizce bilmek Asgari 3 Yıl tecrübeye sahip olmak Ofis Programlarını kullanabilmek KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON MÜDÜRLÜĞÜ KIDEMLİ UZMAN İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON MÜDÜRÜ 92

93 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ PERSONEL Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü Genel Sekreterlik Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü Memur Memur Kütüphanede bulunan kütüphane materyallerinin kaydı, korunması, kullanıma verilmesi ve geri alınması işlemleri ve kütüphane üyeliği ile ilgili işlemleri yürütmek 1- Kütüphane koleksiyonuna dâhil edilecek yayınlara ilişkin kataloglama, sınıflama işlemlerini yapmak ve bu yayınların kütüphane programına kayıt işlemlerini gerçekleştirmek 2- Kütüphaneyi kullanıcıların yararlanmasına hazır hale getirmek 3- Her türlü post/kargo işlemlerinin yürütülmesini sağlamak 4- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 5- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 6- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Tercihen kütüphane ve dok. ve/veya belge ve arşiv önlisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Lise mezunu ise asgari 3 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak Ofis programlarını kullanabilmek, yazışma dil ve kurallarını bilmek KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRÜ İDARİ PERSONELİ 93

94 SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR MÜDÜRÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR MÜDÜR YARDIMCISI SPOR FAALİYETLERİ MEMURU KARİYER PLANLAMA VE MEZUNLAR MEMURU KÜLTÜREL FAALİYETLER MEMURU 94

95 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR MÜDÜRÜ Sağlık Kültür ve Spor Müdürü Rektörlük Genel Sekreter Sağlık Kültür ve Spor Müdür Yardımcısı Sağlık Kültür ve Spor Müdür Yardımcısı Sağlık Kültür ve Spor Müdürlüğü Personeli Üniversitenin sağlık, kültür ve spor alanları ile ilgili işlemlerini yürütmek ve koordine etmek 1- Personel ve öğrencilerin spora ilgi duymalarını sağlamak, enerjilerini bu olumlu yöne yöneltmek, boş zamanlarını değerlendirmek için ilgi duydukları spor ve kültür dallarında çalışmalarını sağlamak 2- Üniversitenin idari ve akademik personelinin ve öğrencilerinin spor tesislerden yararlanmasını sağlamak 3- Kendisine verilen görevleri birimdeki diğer personel ile işbirliği ve koordinasyon içinde yürütmek 4- Öğrencilere ait toplulukların ve kulüplerin organizasyonunu ve işleyicini mevzuata göre yürütmek 5- Müdürlüğüne bağlı Kariyer Birimi, Kültür Birimi ve Spor Biriminin işleyişini koordine etmek, yönetmek 6- Üniversite Bahar Şenliklerini ilgili birimlerle koordine ederek mevzuata uygun şekilde gerçekleştirmek 7- Üniversite Kariyer Günlerini ilgili birimlerle koordine ederek gerçekleştirmek 8- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 9- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 10- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari lisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Tercihen İngilizce bilmek Alanında Asgari 5 yıl yöneticilik olmak üzere 10 yıl tecrübeye sahip olmak Ofis programlarını kullanabilmek Dikkat ve konsantrasyon yeteneği, Araştırmacılık, teknolojik adaptasyon becerisi, Ekip çalışmasına yatkınlık, Zaman yönetimi, Disiplin, İletişim becerisi SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR GENEL SEKRETER İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ MÜDÜRÜ 95

96 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR MÜDÜR YARDIMCISI Sağlık Kültür ve Spor Müdür Yardımcısı Genel Sekreterlik Sağlık Kültür ve Spor Müdürü Sağlık Kültür ve Spor Müdürü Uzman Yardımcısı Müdür tarafından verilen görevleri yapmak, takip etmek ve diğer personel ile koordinasyonu sağlamak 1- Yönetim mekanizmasını oluşturan ilkeler çerçevesinde mevcut kaynakları (para, zaman, mekân, malzeme, personel gibi) en rasyonel şekilde kullanarak Kurumun amaçlarını gerçekleştirmek 2- Spor faaliyet programlarının geliştirilmesi için gerekli personeli sağlamak, denetimini gerçekleştirmek ve spor tesislerinin yönetimini sağlamak 3- Öğrenci topluluklarına tahsis edilen odaların muhafazasından ve amacına uygun kullanımından sorumlu olmak 4- Öğrenci Topluluklarına ait sponsorluk ücretlerinin takibini yapmak 5- Organizasyonlara eşlik etmek 6- Bütçe, antrenör ve personel temini ve seçimi, tesislerin işletilmesi ve yenilerinin yapımı, malzeme alımı ve sportif programlar üretmekle ilgili uzun ve kısa vadeli planlar yapmak ve bu planları gerçekleştirmek için rasyonel kararlar almak 7- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 8- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 9- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari Lisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Tercihen İngilizce bilmek Alanında asgari 5 yıl tecrübeye sahip olmak Ofis programlarını kullanabilmek Yaratıcılık becerisi, Özgünlük, Dikkat ve konsantrasyon yeteneği, İnovatif yön, Araştırmacılık, Yeni trendlerin takibi, Teknolojik adaptasyon becerisi, Ekip çalışmasına yatkınlık, Zaman yönetimi, Disiplin, İletişim becerisi SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR MÜDÜR YARDIMCISI İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR MÜDÜRÜ 96

97 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜREL FAALİYETLER MEMURU Kültürel Faaliyetler Memuru Genel Sekreterlik Sağlık Kültür ve Spor Müdürü Birimde Çalışan Diğer Memurlar Birimde Çalışan Diğer Memurlar Öğrenci topluluklarının düzenleyecekleri etkinlikleri ilgili mevzuat ve talimatlar doğrultusunda organize etmek 1- Öğrenci topluluklarının temsilci, başkan ve organlarının seçimi, seçimlerin zamanında yenilenmesi, akademik danışmanın görevlendirilmesi işlemlerini ve toplulukların her türlü etkinlik ve faaliyetlerini ''THKÜ Öğrenci Topluluk Yönergesi ne göre yürütmek 2- Kültürel aktiviteleri planlamak, takip etmek ve görev tanımına uygun şekilde birim personeline görev dağılımında bulunmak 3- Öğrenci topluluklarının planladığı etkinliklerde kullanmak için talep ettiği ihtiyaçların istemini yapmak 4- Yönerge gereği her dönem başında kurulan toplulukların başvurularını inceleyip eksiksiz teslim almak 5- Birime gelen yazıların zamanında ve doğru olarak cevaplandırılmasını sağlamak 6- Toplulukların düzenlediği etkinliklerde ihtiyaç duyulan diğer birimler arası koordineyi sağlamak 7- Kurulan öğrenci topluluklarına tahsis edilecek odaların planlamasını ve takibini yapmak 8- Denetlemelerde birimi için istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak teminini sağlamak 9- Toplulukların kurum içinde düzenlediği etkinliklere katılmak 10- Öğrenci topluluklarının yaptığı etkinliklerde kullanmaları için sponsor tarafından Üniversitemize yatan sponsorluk ücretlerinin Rektör oluru ile öğrencilerin hesabına aktarılmasını sağlamak 11- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 12- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 13- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari Lisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Tercihen İngilizce bilmek Öğrenci kulüpleri ve toplulukları konusunda deneyimli olmak, Ofis programlarını kullanabilmek Sakin ve arabuluculuk yeteneği, Dikkat ve konsantrasyon yeteneği, Araştırmacılık, Teknolojik adaptasyon becerisi, Ekip çalışmasına yatkınlık, Zaman yönetimi, Disiplin ve iletişim becerisi KÜLTÜREL FAALİYETLER İNSAN KAYNAKLARI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR MÜDÜRÜ MEMURU MÜDÜRÜ 97

98 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ KARİYER PLANLAMA VE MEZUNLAR MEMURU Kariyer Planlama ve Mezunlar Memuru Genel Sekreterlik Sağlık Kültür ve Spor Müdürü Birimde Çalışan Diğer Memurlar Birimde Çalışan Diğer Memurlar Üniversitenin mezun öğrencilerle ilişkisini yürütmek ve kariyer planlarına yardımcı olmak 1- Üniversiteden mezun olan öğrencilerle ilişkileri devam ettirebilmek adına mezun internet sayfasını aktif olarak yönetmek 2- Mezun öğrencilerin Mezun Bilgi Sistemi üzerinden hangi yıl mezun olduğunu, nerede, hangi konumda çalıştıklarını belirlemek ve veri tabanı oluşturmak 3- Mezun öğrenciler için özel günler (mezunlar yemeği, mezunlar günü vs.) düzenlemek 4- Mezuniyet aşamasında ki öğrencilere çeşitli sertifikaların (TOELF, YDS, KOS) temini konusunda ve kariyer hedeflerinin belirlenmesi konusunda yardımcı olmak 5- Mezun öğrenciler için mezun kartı çıkarmak 6- Mezun olmuş öğrencilerin iletişim bilgilerini arşivlemek 7- Mezuniyet aşamasındaki öğrencilere nasıl özgeçmiş(cv) oluşturacakları konusunda bilgi vermek 8- Üniversitede Kariyer Günleri düzenlemek 9- Öğrencilerin kariyer yolculuğuna öncülük edecek kişileri davet edip konferanslar düzenlemek 10- Öğrencileri iş mülakatlarına hazırlamak için üniversitemiz hocalarıyla iş birliği içinde randevu ayarlayıp mülakat provası yaptırmak 11- Bağlı olunan Kurumların denetlemelerinde Kariyer Planlama ve Mezunlar Birimi için istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak teminini sağlamak 12- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 13- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 14- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari lisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Tercihen İngilizce bilmek Kariyer planlama konusunda deneyimli olmak İletişim kabiliyeti, Araştırmacılık, Teknolojik adaptasyon becerisi KARYER PLANLAMA VE SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR MÜDÜRÜ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ MEZUNLAR MEMURU 98

99 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ SPOR FAALİYETLERİ MEMURU Spor Faaliyetleri Memuru Genel Sekreterlik Sağlık Kültür ve Spor Müdürü Sağlık Kültür ve Spor Müdür Yardımcısı Birimde Çalışan Diğer Memurlar Üniversite Takımlarının oluşturulması, antrenman ve müsabaka idaresi ile sporcuların lisans işlemlerini gerçekleştirmek 1- Üniversite adına bireysel müsabaka yapacak sporcuların sevk ve takip işlemlerini yapmak 2- Öğrencilerin spor salonundaki ihtiyaçlarını karşılamak 3- Spor ve fitness salonunun korunmasını, spor malzemelerinin teminini ve muhafazasını sağlamak 4- Sporcuların konaklama ve ulaşım giderleri için teklifler almak 5- Sporcu adaylarımızın federasyonla bağlantılarını sağlayıp lisans işlemlerini yürütmek 6- Müdürlüğün bağlı olduğu tüm organizasyon işlerinde, organizasyon şirketleri ile görüşmek 7- Spor sürecinin bütün alanları için geçerli olan planlama, örgütleme, yürütme, eşgüdüm ve kontrol gibi çeşitli görevleri yürütmek 8- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 9- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 10- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari lisan mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Tercihen İngilizce bilmek Asgari 2 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak Ekip çalışmasına yatkınlık, Zaman yönetimi, Disiplin ve iletişim becerisi SPOR FAALİYETLERİ MEMURU İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR MÜDÜRÜ 99

100 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ PERSONEL SKS Müdürlüğü Genel Sekreterlik Sağlık Kültür ve Spor Müdürü Birimde Çalışan Diğer Memurlar Birimde Çalışan Diğer Memurlar Birimin haftalık ve günlük iş takibini yapmak 1- İlgili yazışmaları ve evrak takibini yapmak 2- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 3- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 4- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari önlisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Asgari 2 yıllık çalışma tecrübesine sahip olmak Ofis programlarını kullanabilmek, Yazışma dil ve kurallarını bilmek SKSM İDARİ PERSONEL İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR MÜDÜRÜ 100

101 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK UZMANI Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uzmanı Genel Sekreterlik Sağlık Kültür ve Spor Müdürü Öğrenci ve Personele rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti vermek 1- Öğrencilerin sorunlarını saptamak ve çözümü için ilgili birim ve kurumlarla işbirliği yapmak 2- Bulundukları bölümü değiştirmek isteyen öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini tanımasına ve uygun seçimler yapmasına yardımcı olmak 3- Duygusal sorunları olan öğrencilere, istek ve ihtiyaçlarına göre bireysel veya grupla psikolojik danışmanlık yapmak 4- Bireyin önemli kararlar almasına, kendisini daha iyi tanımasına, çevresindeki insanlarla daha etkili ilişkiler kurmasına yardımcı olmak 5- Öğrencilerle ilgili olarak havale edilen vakalarda yetkililerce ön görüşme yapılmasını ve gerektiğinde onlara psikolojik testler uygulanmasını sağlamak. Yapılan değerlendirme sonucuna göre öğrenciyi ilgili hizmet birimine göndermek 6- Aylık brifing raporunu hazırlamak ve Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü'ne sunmak 7- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 8- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 9- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Psikoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik veya ilgili alanlardan mezun olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Tercihen İngilizce bilmek Asgari 2 yıllık çalışma tecrübesine sahip olmak PSİKOLOJİK DANIŞMAN VE REHBERLİK PERSONELİ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR MÜDÜRÜ 101

102 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HUKUK MÜŞAVİRİ AVUKAT UZMAN HUKUK İŞLERİ PERSONELİ 102

103 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HUKUK MÜŞAVİRİ Hukuk Müşaviri Genel Sekreterlik Genel Sekreterlik Avukat Avukat Hukuk Müşavirliği Personeli Üniversite'nin tüm hukuk işleri ile hukuksal faaliyetlerinin yürütülmesi 1- Üniversite'nin tüm birim ve bölümlerine ait, Hukuk Müşavirliği'ni ilgilendiren husus ve konulara ilişkin olarak, Hukuki Danışmanlık Hizmeti Vermek; Bu kapsamda, talep edilen konulara yönelik Mütalaa ya da değerlendirmelerde bulunmak 2- Üniversite'yi tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde hukuki yönden temsil etmek 3- Üniversite adına açılacak, ya da Üniversite aleyhine açılmış olan dava ve icra takiplerinde Avukatlık Mesleğinin tüm gereklerini yerine getirmek ya da Hukuk Müşavirliği nezdinde çalışan Avukatlar aracılığı ile yerine getirilmesini sağlamak 4- Üniversite ile ilgili düzenleyici işlemlere yönelik hazırlanan tasarı ve taslakların hukuka uygunluğunu denetlemek 5- Hukuk Müşavirliğinin güncel mevzuat ve içtihat hükümleri doğrultusunda sağlıklı bir şekilde teşekkül etmesini sağlamak 6- Üniversite'nin taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklar ile ilgili yapılacak olan Arabuluculuk Görüşmelerinde, Üniversite yi kurulmuş olan "Komisyon" bünyesinde temsil etmek 7- Mesleki Liyakat Ve Sorumluluk esaslarına göre çalışmak 8- Üniversite adına yürütülecek olan tüm faaliyetlerin, hukuki platformda ve yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlamak 9- Rektörlük Makamınca talep edilmesi halinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri doğrultusunda, hak-sorumluluk ve yükümlülükler kapsamında, personele yönelik hukuksal eğitimler düzenlemek 10- Talep edilmesi halinde, Üniversite'nin yayın organları ile Üniversite'ye ait çeşitli sosyal platformlarda hukuk makaleleri ile Üniversite ile ilgili hukuki konulara yönelik yazılar yazmak ve yayınlarda bulunmak 11- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 12- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 13- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek 103

104 Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Avukatlık ruhsatına sahip olmak İş Hukuku ve İdare Hukuku alanında en az 10 yıl mesleki deneyim/takip etmiş olduğu Davalar ve çalışmış olduğu Kurumlar ile bunu kanıtlamış olmak (ya da bu alanlara ilişkin Yüksek Lisans Diploması, Sertifikalar ve Eğitim Belgelerine sahip olmak), Kurum Bünyesinde en az 3 yıl bilfiil çalışmış olmak. İş Hukuku ve İdare Hukuku alanında, asgari 10 yıllık alan tecrübesi Mesleğinin gerektirdiği hukuk nosyonuna sahip olmak, Kurumsal yazışma tekniği ve diline hâkim olmak, Ofis Programları ve işinin gerektirmiş olduğu Hukuk Otomasyon Programlarını Kullanabilmek, Üniversite'nin işleyişi bakımından uygulanması gereken güncel mevzuat hükümlerine hâkim olmak İşbirliği ve koordinasyon becerisine sahip olmak, İletişim becerisi, uzlaşmacı olma, Liderlik vasfı, Stresle başa çıkabilme kabiliyeti, İnisiyatif sahibi olma, Yenilikleri takip edebilme ve adaptasyon becerisi, Yaratıcılık becerisi, Dikkat ve konsantrasyon yeteneği, Teknolojik adaptasyon becerisi, Ekip çalışmasına yatkınlık, Zaman yönetimi, Disiplin, Kişisel ve mesleki gelişime açık olmak HUKUK MÜŞAVİRİ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ GENEL SEKRETER 104

105 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Avukat Genel Sekreterlik Hukuk Müşaviri Avukat Avukat AVUKAT Üniversite'nin hukuk işleri ile avukatlık hizmetlerini yürütmek 1- Hukuk Müşaviri tarafından verilen yetki ve talimatlara uygun olarak avukatlık hizmetlerini yürütmek 2- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 3- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 4- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Avukatlık Ruhsatına sahip olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar İş Hukuku ve İdare Hukuku alanında asgari 3 yıl avukatlık deneyimine sahip olmak Mesleğinin gerektirdiği hukuk nosyonuna sahip olmak, Kurumsal yazışma tekniği ve diline hakim olmak, Ofis Programları ve işinin gerektirmiş olduğu Hukuk Otomasyon Programlarını Kullanabilmek. İletişim becerisi, uzlaşmacı olma, stresle başa çıkabilme kabiliyeti, İnisiyatif sahibi olma, Yenilikleri takip edebilme ve adaptasyon becerisi, Yaratıcılık becerisi, Dikkat ve konsantrasyon yeteneği, Teknolojik adaptasyon becerisi, Ekip çalışmasına yatkınlık, Zaman yönetimi, Disiplin, kişisel ve mesleki gelişime açık olmak AVUKAT İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ HUKUK MÜŞAVİRİ 105

106 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HUKUK İŞLERİ PERSONELİ Hukuk İşleri Personeli Genel Sekreterlik Hukuk Müşaviri Uzman Uzman Hukuk Müşavirliği nezdinde yürütülecek olan hukuksal işlem ve faaliyetlere ilişkin yardımcı ve tamamlayıcı iş ve işlemlerde bulunmak 1- Resmi kurumlara ve mahkemelere evrak götürmek ve iş takibini yapmak 2- Hukuk Müşaviri tarafından verilen yetki ve talimatlara uygun olarak çalışmalarını yürütmek 3- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 4- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 5- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari önlisans mezunu olmak, Lise mezunu ise alanında 5 yıl deneyime sahip olmak Mesleki Eğitim ve Kâtiplik belgesine sahip olmak Sertifikasyonlar Asgari 3 yıl deneyim süresine sahip olmak Kurumsal yazı tekniği ve diline hâkim olmak, İşinin gerektirdiği Ofis Programlarını etkin bir şekilde kullanabilmek, Dava sonucu alacak kalemleri ile faiz hesabına yönelik olarak basit nitelikte hesaplamalarda bulunabilmek, İcra takibi hazırlamak ve takip açabilmek İletişim becerisi, Uzlaşmacı olma, Stresle başa çıkabilme kabiliyeti, Dikkat ve konsantrasyon yeteneği, Teknolojik adaptasyon becerisi, Ekip çalışmasına yatkınlık, Zaman yönetimi, Disiplin, Kişisel ve mesleki gelişim ile öğrenmeye açık olmak HUKUK İŞLERİ PERSONELİ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ HUKUK MÜŞAVİRİ 106

107 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ KALİTE KOORDİNATÖRÜ İDARİ PERSONEL 107

108 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ KALİTE KOORDİNATÖRÜ Kalite Koordinatörü Genel Sekreterlik Genel Sekreterlik Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü Kalite yönetim sisteminin Üniversite birimlerinde kurulması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak ve öneriler sunmak 1- Üniversite kalite yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması ve güncelliğinin takip edilmesi ile ilgili koordinasyonu sağlamak 2- Kalite Yönetim Sistemi için gerekli proseslerin oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak 3- Kalite yönetim sistemi ile ilgili eğitim ve toplantıları organize etmek 4- Kalite yönetim sistemi kapsamında iç ve dış paydaşların istekleri doğrultusunda sürekli iyileştirme yapılmasını sağlamak 5-Kalite yönetim sisteminin performansı ve iyileştirilmesi için gerekli olan unsurlar hakkında üst yönetime rapor sunmak 6- Kalite yönetim sistemi ile ilgili dış tetkiklerde kurum, kuruluş ve dış denetçilere destek vermek 7- Üniversitemiz kurul ve komisyonlarının yükseköğretim üst kurullarına hazırlayacağı raporlara destek vermek 8- Birim Kalite Temsilcilerinin çalışmalarını koordine etmek ve çalışmaları esnasında gerekli desteği vermek 9- Yönetimin gözden geçirmesi toplantısı ve iç tetkiklerin gerçekleşmesini organize etmek 10- Süreçlerin performanslarının ölçülmesi ile ilgili çalışmaları koordine etmek 11- Kalite yönetimi sistemi kapsamında yapılan değerlendirme ve iç-dış tetkik faaliyetleri sonucu tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin düzenlemeleri planlamak ve gerçekleştirilmelerini takip etmek 12- Kalite yönetim sistemiyle ilgili şikâyet ve önerilerin değerlendirilmesi ve çözümü ile ilgili uygulamaları koordine etmek 13-Periyodik aralıklarla öğrencilere ve personele yönelik memnuniyet anketlerinin düzenlenmesini koordine etmek 14- Birimindeki faaliyetlerin standart sürelerde gerçekleşip gerçekleşmediğinin takibini yapmak 15- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 16- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 17- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Lisansüstü mezun olmak Mesleki Eğitim ve Kalite süreçlerine ilişkin gerekli sertifikasyonlara sahip olmak Sertifikasyonlar İngilizce bilmek Kalite alanında asgari 5 yılı yöneticilik olmak üzere 10 yıl tecrübeye sahip olmak Ofis Programlarını iyi derecede kullanabilmek KALİTE KOORDİNATÖRÜ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ GENEL SEKRETER 108

109 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ PERSONEL Kalite Koordinatörlüğü Genel Sekreterlik Kalite Koordinatörü Kalite Koordinatörü Kalite yönetim sisteminin Üniversite birimlerinde kurulması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak ve öneriler sunmak 1- Kalite Koordinatörlüğünün haftalık ve günlük iş takibini yapmak 2- Kalite Koordinatörlüğünün yazışmalarını ve evrak takibini yapmak 3- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 4- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 5- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari önlisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Tercihen İngilizce bilmek Asgari 2 yıllık çalışma tecrübesine sahip olmak Yazışma dil ve kurallarını bilmek, Ofis Programlarını iyi derecede kullanabilmek İDARİ PERSONEL İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ KALİTE KOORDİNATÖRÜ 109

110 STRATEJİ GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ STRATEJİ GEİLİŞTİRME KOORDİNATÖRÜ İDARİ PERSONEL 110

111 STRATEJİ GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME KOORDİNATÖRÜ Strateji Geliştirme Koordinatörü Rektörlük Rektörlük Kalite Koordinatörü Kalite Koordinatörü Üniversitenin Stratejik Planlama çalışmalarını koordine etmek 1- Stratejik plan hazırlık süreci, durum analizi çalışmaları, geleceğe bakış çalışmaları, farklılaşma stratejisi çalışmaları, strateji geliştirme çalışmaları, stratejik plan izleme ve değerlendirme çalışmalarını koordine etmek 2- Yeni stratejik plan hazırlama gerekliliğini Rektöre iletmek 3- Hazırlık çalışmalarını başlatan Stratejik Plan Genelgesini hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak 4- Stratejik Plan hazırlık süreci, durum analizi, geleceğe bakış, farklılaşma stratejisi, strateji geliştirme, izleme ve değerlendirme ile ilgili toplantı ve çalıştaylar düzenlemek 5- Stratejik Plan Hazırlık Planını hazırlamak, Stratejik Plan Hazırlama Komisyonunun onayına sunmak, yayınlamak ve takibini yapmak 6- Farklılaşma stratejisine temel teşkil etmek üzere akademik faaliyetler analizi ve yükseköğretim sektörü analizini içeren durum analizi bulgularını Rektöre raporlamak 7- Stratejik Plan ile ilgili eğitimleri organize etmek 8- Stratejik Plan ile ilgili yapılan çalışmaların kontrol listesine uygunluğunu sağlamak 9- Stratejik Plan ile ilgili çalışmaların raporlarını hazırlamak 10- Geleceğe bakış çalışmaları ile alternatif misyon, vizyon ile temel değerler taslaklarını hazırlamak ve onaya sunmak 11- Taslak amaçlar ile hedef kartlarını Strateji Planlama Kurulunun görüşüne sunmak 12- Yapılan çalışmaların kontrol listeleri ile uygunluğunu kontrol etmek 13- Stratejik planlamaya ilişkin destek hizmetlerin yürütmek 14- Faaliyet Raporlarını hazırlamak 15- Üniversitenin GZFT analizlerini yapmak 16- Koordinatörlüğünün faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek 17- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 18- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 19- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Lisansüstü mezun olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar İngilizce bilmek Alanında asgari 5 yılı yöneticilik olmak üzere 10 yıl tecrübeye sahip olmak Ofis Programlarını iyi derecede kullanabilmek STRATEJİ GELİŞTİRME REKTÖRLÜK MAKAMI İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ KOORDİNATÖRÜ 111

112 STRATEJİ GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ i İDARİ PERSONEL Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü i Rektörlük Strateji Geliştirme Koordinatörü Strateji Geliştirme Koordinatörü Kalite Koordinatörü Birimin haftalık ve günlük iş akışı takibini yapmak 1- Strateji Geliştirme Koordinatörlüğünün yazışmalarını ve evrak takibini yapmak 2- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 3- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 4- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari ön lisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Asgari 2 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak Ofis Programlarını iyi derecede kullanabilmek, Yazışma dil ve kurallarını bilmek STRATEJİ GELİŞTİRME İDARİ PERSONEL İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ STRATEJİ GELİŞTİRME KOORDİNATÖRÜ 112

113 DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ KOORDİNATÖRÜ ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRÜ BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYON BAŞKANI ÇEVİRİ OFİSİ HUZSAM UZMAN ERASMUS KURUM KOORDİNATÖR YARDIMCISI BOLOGNA KOORDİNATÖRÜ İNGİLİZCE ÇEVİRMEN HUZSAM SEKRETERYA İDARİ PERSONEL ERASMUS SORUMLUSU (Şef) BOLOGNA KOORDİNATÖR YARDIMCISI ALMANCA ÇEVİRMEN BOLOGNA SORUMLUSU FRANSIZCA ÇEVİRMEN RUSÇA ÇEVİRMEN 113

114 DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ KOORDİNATÖRÜ Akademik Personel Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Rektörlük Rektörlük Genel Sekreter Ataması ile Başka Birim Müdürleri Dış İlişkiler Ofisi Personeli THKÜ Kampüs Dış İlişkileri Rektör adına yürütmek, yurt dışı (İngilizce / yabancı dilde ) protokolleri, sözleşmeleri hazırlamak, kontrol etmek ve onaylamak. Erasmus Programı program detay ve kurallarını takip ederek uygulamak, yurt dışı (İngilizce / yabancı dilde ) protokolleri, sözleşmeleri hazırlamak, kontrol etmek ve onaylamak. Fakülte/ Bölümlerin Dış İlişkiler Koordinatörlüğü kapsamında Bologna faaliyetlerini yürütmek BEK başkanlığı yapmak ve Bologna Süreci Koordinatörlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek Erasmus: 1- Üniversitenin yurtdışı ve Erasmus anlaşmalarının randımanlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak. Üniversiteyi temsilen diğer uluslararası birim ve kurumlarla koordineli bir şekilde çalışılmasını sağlamak 2- Yükseköğretim Koordinatörlüğü Türkiye Ulusal Ajansının Uygulama El Kitabı ve Erasmus Rehber Kitabı doğrultusunda öğretim elemanları ve personelin seçilmesini sağlamak (Seçim Komisyonu, değerlendirme kriterleri, internet sitemizde gereken ilanları vermek vb. için resmi yazışmaları yaparak tüm gereklilikleri uygulamak) 3- Biriminin idari işlemlerinin yürütülmesini koordine etmek 4- Bologna Eşgüdüm Komisyonu Yönergesi ve Dış İlişkiler Ofisi Yönergesi içerisinde belirtilen kendisi ile ilgili görevleri yerine getirmek 5- Öğrenim ve staj faaliyetlerine seçilen öğrencilerin idari ve eğitimle ilgili işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesini koordine etmek 6- Eğitim Alma ve Ders Verme faaliyetlerine seçilen personelin idari ve eğitimle ilgili işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesini koordine etmek 7- EBYS'de yer alan kendisi ile ilgili tüm formların takibini yapmak, paraflamak veya imzalamak 8- Kurum içi ve kurum dışına yapılacak yazışmaları yürütmek 9- Üniversitenin yurt dışı eğitim işbirlikleri, protokolleri ve anlaşmalarının şartlara uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve karşı kurumlarla iletişimi sağlamak. Erasmus+ kapsamında gelen katılımcılar için fakültelerle iletişime geçerek tüm resmi evrakların takibini yapmak ve anlaşmalı kurumlarla ilgili yurtdışı yazışmaları takip etmek. Gelen öğrenci ve personeli program içerikleri ve değişim programlarına katılım için izlenecek yol haritası ve prosedürler ile ilgili bilgilendirmek 10- Yabancı öğrenci temini kapsamında acenteler ile görüşme aşamasında koordinasyonu sağlamak 11- Yurt dışı fuarları takip ederek ilgili birimlere bilgilendirmeleri yapmak ve gereken işlemleri/yazışmaları takip etmek 12- Yükseköğretim Koordinatörlüğü Türkiye Ulusal Ajansı ile iletişimi takip ederek, Erasmus+ Hibe Sözleşmeleri ve Program gerekleri için lazım olan idari işi/yazışmaları onaylamak 13- Erasmus+ Mobility Tool Sistemini, Turna Proje Sistemini, Erasmus+ Webgate proje başvuru aşamalarını takip etmek 14- Proje dönemleri Erasmus+ katılımcılarının gereken belgelerini onaylamak, hibe sözleşmelerini yetkisi dâhilinde imzalamak ve ödeme işlemleri için gereken yazışmaları onaylamak 15- Elçilikler ile görüşme sağlayarak, Üniversite eğitim işbirlikleri konusunda bilgi vermek ve almak, işbirliği protokolleri hazırlamak 16- Yabancı uyruklu öğrenciler ile ilgilenmek 114

115 Bologna: 1- Bologna Süreci nde Avrupa da ortaya konan reform paketinin temel unsurlarından biri ortak kredi sistemi nin kullanılması, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) alt kurulları belirlemek ve çalışmalarını izlemek 2- AKTS kredisi, hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek amacıyla her bir dersin tamamlanması için gerekli öğrenci iş yükünü gösteren sayısal değerlerin temel kurallar çerçevesinde hesaplanmasını kontrol etmek 3- Üniversite birimleri tarafından Bologna süreci dâhilinde yürütülen program geliştirme çalışmalarına yol gösterici olmak 4- Birimler tarafından hazırlanan program yeterliliklerinin uluslararası normlara uygunluğunu kontrol etmek ve birimlere geri bildirimde bulunmak 5- Bologna süreci kapsamında yürütülecek ölçme-değerlendirme çalışmalarında yol gösterici olmak 6- Faaliyetleri ile ilgili alt kurulları belirlemek ve çalışmalarını izlemek 7- Bologna Süreci kurumsal eylem planına ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak 8- Bologna ile ilgili oryantasyon, toplantı vb. organize etmek ve katılım sağlamak 9- Birimde yürütülmekte olan hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak ve Yükseköğretim Kurumu tarafından istenildiğinde sunulmak üzere rapor hazırlanmalarını yerine getirmek 10- Birimin yıllık performans programına ilişkin istatistiki bilgilerin ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanarak ilgili yerlere bildirilmesini sağlamak 11- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 12- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 13- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari Lisansüstü mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar İyi düzeyde İngilizce bilmek, Tercihen 2. yabancı dil bilmek Asgari 5 yıllık çalışma tecrübesine sahip olmak Ofis Programlarını iyi derecede kullanabilmek, İlgili mevzuatlara ilişkin bilgi sahibi olmak DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ KOORDİNATÖRÜ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ REKTÖRLÜK MAKAMI 115

116 DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ UZMAN Dış İlişkiler Ofisi Uzmanı Rektörlük Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Dış İlişkiler Dış İlişkiler Dış İlişkiler Ofisi, Erasmus Programı program detay ve kurallarını takip ederek uygulamak, yurt dışı (ingilizce / yabancı dilde ) protokolleri, sözleşmeleri hazırlamak ve koordinatörün onayına sunmak Fakülte/ Bölümlerin Uluslararası İlişkiler Ofisi kapsamında Bologna faaliyetlerini yürütmek BEK başkanlığı ve Bologna Süreci Koordinatörlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek Erasmus: 1- Üniversitenin Erasmus anlaşmalarının şartlara uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Uluslararası İlişkiler Ofisi üniversitemizi temsilen diğer uluslararası birim ve kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak 2- Yükseköğretim Koordinatörlüğü Türkiye Ulusal Ajansının Uygulama El kitabı ve Erasmus Rehber Kitabı doğrultusunda öğretim elemanları ve personelin seçilmesini sağlamak (Seçim Komisyonu, değerlendirme kriterleri, internet sitemizde gereken ilanları vermek vb. için resmi yazışmaları yaparak tüm gereklilikleri uygulamak) 3- İdari işlemlerinin yürütülmesini koordine etmek ve birim koordinatörünü bilgilendirip onayına sunmak 4- Öğrenim ve staj faaliyetlerine seçilen öğrencilerin idari ve eğitimle ilgili işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesini koordine etmek 5- Eğitim alma ve ders verme faaliyetlerine seçilen personelin idari ve eğitimle ilgili işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesini koordine etmek 6- EBYS'de yer alan kendisi ile ilgili tüm formların takibini yapmak, paraflamak veya imzalamak 7- Kurum içi ve kurum dışına yapılacak yazışmaları yürütmek 8- Üniversitenin yurt dışı eğitim işbirlikleri, protokolleri ve anlaşmalarının randımanlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve karşı kurumlarla iletişimi sağlamak. Erasmus+ kapsamında gelen katılımcılar için fakültelerle iletişime geçerek tüm resmi evrakları hazırlamak ve anlaşmalı kurumlarla yurtdışı yazışmalarını yapmak. Gelen öğrenci ve personeli program içerikleri ve değişim programlarına katılım için izlenecek yol haritası ve prosedürler ile ilgili bilgilendirmek 9- Yabancı öğrenci temini kapsamında acenteler ile görüşme aşamasında koordinasyonu sağlamak 10- Yurt dışı fuarları takip ederek birim amirini bilgilendirmek ve gereken işlemleri/yazışmaları gerçekleştirmek 11- Yükseköğretim Koordinatörlüğü Türkiye Ulusal Ajans ile iletişimi sağlayarak, Erasmus+ Hibe Sözleşmeleri ve Program gerekleri için lazım olan her türlü idari işlemleri/yazışmaları gerçekleştirmek 12- Erasmus+ Mobility Tool Sistemini, Turna Proje Sistemini, Erasmus+ Webgate proje başvuru aşamalarını takip ederek başvuruları yapmak 13- Proje dönemleri Erasmus+ katılımcılarının gereken belgelerini kontrol ederek teslim almak, gerekli makamlara onaylatmak, hibe sözleşmelerini hazırlamak ve ödeme işlemleri için gereken yazışmaları gerçekleştirmek 14- Elçilikler ile iletişime geçerek, Üniversite eğitim işbirlikleri konusunda bilgi vermek ve almak, işbirliği protokolleri hazırlamak 116

117 15- Yabancı uyruklu öğrenciler ile ilgilenmek 16- Birim Amirinin vereceği diğer işleri yapmak. Ofiste gerçekleştirilen ilgili iş ve işlemlerden Uluslararası İlişkiler Koordinatörü ve Rektöre karşı sorumlu olmak Bologna: 1- AKTS kredisi, hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek amacıyla her bir ders için tamamlanması için gerekli öğrenci iş yükünü gösteren sayısal değerlerin temel kurallar çerçevesinde hesaplamak 2- Üniversite birimleri tarafından Bologna süreci dahilinde yürütülen program geliştirme çalışmalarına yol gösterici olmak 3- Birimler tarafından hazırlanan program yeterliliklerinin uluslararası normlara uygunluğunu kontrol etmek ve birimlere geri bildirimde bulunmak 4- Üniversitemiz bünyesinde yürütülecek ölçme-değerlendirme çalışmalarında yol gösterici olmak 5- Alt kurulları belirlemek ve çalışmalarını izlemek 6- Bologna Süreci kurumsal eylem planına ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak 7- Bologna ile ilgili oryantasyon, toplantı vb. organize etmek ve katılım sağlamak 8- Birimde yürütülmekte olan hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak. Yükseköğretim Kurumu tarafından istenildiğinde sunulmak üzere rapor hazırlamak. 9- Birimin yıllık performans programına ilişkin istatistiki bilgilerinin ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanarak ilgili yerlere bildirilmesini sağlamak 10- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 11- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 12- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari lisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar İyi düzeyde İngilizce bilmek, Tercihen 2. yabancı dil bilmek Asgari 3 yıllık çalışma tecrübesine sahip olmak İlgili mevzuata ilişkin bilgi sahibi olmak, Ofis programlarını iyi düzeyde kullanabilmek Dürüstlük, İş ahlakı ve güvenilirlik, Başarı ve çaba, Bilgi paylaşımı, Ekip/Takım çalışması, Gelişime ve değişime yatkınlık, Hesap verebilirlik, İletişim ve ilişki kurma, İşbirliğine açıklık, Kendi başına iş yapma, Kurallara uyma, Kurumsal fayda odaklılık, Motivasyonu yüksek, Muhakeme, Öğrenme motivasyonu, Problem çözme, Sakinlik/Soğukkanlılık, Tedbirlilik, Uyumluluk, Muhakeme, Fikir üretme/öneri geliştirme, Sorumluluk alma, Temsil yeteneği, Üst yönetici ilişkileri, Verimlilik, Zaman yönetimi DIŞ İLŞKİLER OFİSİ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ KOORDİNATÖRÜ UZMANI 117

118 DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ İDARİ PERSONEL Dış İlişkiler Ofisi i Rektörlük Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Dış İlişkiler Ofisi Uzmanı Dış İlişkiler Ofisi Uzmanı Birimindeki tüm idari hizmetlerin yürütülmesi ve koordinatör tarafından verilecek diğer görevleri ve işleri yapmak 1-Havacılık ve Uzay Bilimleri Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi (HUZSAM). Ulusal ve uluslararası havacılık ve uzay alanında gelişmelerine ilişkin stratejik araştırmalar, geliştirmeler ve inovasyon çalışmaları yapmak 2- Birleşmiş Milletler Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) Intership Programı. Öğrenciler ile akademik ve idari personelimize, ICAO'da çalışmanın faydalarını açıklamanın yanı sıra başarılı bir kariyere sahip olmaları için gereken nitelikler ve deneyim hakkında bilgi sağlamak 3- İdari işlemlerinin yürütülmesini koordine etmek ve birim koordinatörünü bilgilendirip onayına sunmak 4- Üniversitenin Uluslararası işlemlerinin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Dış İlişkiler Ofisinin üniversitemizi temsilen diğer uluslararası birim ve kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak 5- Kurum içi ve kurum dışına yapılacak yazışmaları yürütülmek 6- Birimde yürütülmekte olan hizmetlerin etkili, verimli ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak ve Yükseköğretim Kurumu tarafından istenildiğinde sunulmak üzere rapor hazırlanmasına yardım etmek 7- Eylem planlarına ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak 8- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 9- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 10- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari önlisans, Tercihen lisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Asgari 2 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak Ofis programlarını kullanabilmek, Yazışma dil ve kurallarını bilmek Dürüstlük, İş ahlakı ve güvenilirlik, Başarı ve çaba, Bilgi paylaşımı, Ekip/Takım çalışması, Gelişime ve değişime yatkınlık, Hesap verebilirlik, İletişim ve ilişki kurma, İşbirliğine açıklık, Kendi başına iş yapma, Kurallara uyma, Kurumsal fayda odaklılık, Motivasyonu yüksek, Muhakeme, Öğrenme motivasyonu, Problem çözme, Sakinlik/Soğukkanlılık, Tedbirlilik, Uyumluluk, Muhakeme, Fikir üretme/öneri geliştirme, Sorumluluk alma, Temsil yeteneği, Üst yönetici ilişkileri, Verimlilik, Zaman yönetimi DIŞ İLŞKİLER OFİSİ İDARİ İNSAN KAYNAKLARI DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ KOORDİNATÖRÜ PERSONELİ MÜDÜRÜ 118

119 ORTAK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ORTAK DERSLER KOORDİNATÖRÜ İDARİ PERSONEL 119

120 ORTAK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ORTAK DERSLER KOORDİNATÖRÜ Akademik Personel Ortak Dersler Koordinatörü Rektörlük Rektörlük Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ortak dersler konusunda verilen iş ve işlemleri yürütmek 1- Ortak derslerin sınavlarında görev yapacak gözetmen sayılarının Fakülte Dekanlıklarından, Meslek Yüksek Okulu Müdürlüklerinden ve ler Bölüm Başkanlığından talep etmek 2- Ortak Dersleri verecek öğretim üyelerinin isimlerini ilgili Dekanlıklara, Meslek Yüksek Okulu Müdürlüklerine ve ler Bölüm Başkanlığına bildirerek, gerekli görevlendirmenin yapılmasının talep etmek 3- Ders Programı ve Sınav Komisyonu ile Ders Koordinatörleri arasındaki koordinasyonu sağlamak 4- Sınavlar ve ders programlarıyla ilgili planlama yapılırken; ilk aşamada Ortak Dersler Koordinatörlüğü tarafından ortak derslerin haftalık programdaki saatleri, kullanılacak olan derslikleri, ders sorumlusu öğretim elemanları, ortak derslerin uygulama saatlerinde ve sınavlarının gözetmenliklerinde görev alacak akademik personeli planlayarak Fakülte Dekanlıkları, Meslek Yüksek Okulu Müdürlükleri ve ler Bölüm Başkanlığına bildirmek. Sonraki aşamada ise Fakülte Dekanlıkları, Meslek Yüksek Okulu Müdürlükleri ve ler Bölüm Başkanlığı, Ortak Dersler Koordinatörlüğünden gelen programı dikkate alarak kendi Fakülte Dekanlıkları, Meslek Yüksek Okulu Müdürlükleri, ler Bölüm Başkanlığı ve sınav ve ders programını belirlemek 5- Ortak Dersler Koordinatörünün görev yükü, bölüm başkanları için görev yüklerinin düzenlenmesi esası uyarınca düzenlenir 6- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 7- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 8- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Lisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar İngilizce bilmek Asgari 3 yıllık çalışma tecrübesine sahip olmak Ofis programlarını kullanabilmek, ORTAK DERSLER İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ KOORDİNATÖRÜ REKTÖRLÜK MAKAMI 120

121 ORTAK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ PERSONEL Ortak Dersler Koordinatörlüğü i Rektörlük Ortak Dersler Koordinatörlüğü Ortak Dersler Koordinatörü Koordinatörlük bünyesindeki tüm idari hizmetlerin yürütülmesi 1- Koordinatörlüğü bünyesinde açılan derslerle ilgili işleri yapmak 2- Koordinatörlüğü ile ilgili resmi yazışmaları yapmak 3- EBYS'nde yer alan tüm formların hazırlanmasını ve takibini yapmak 4- Dönem başlarında koordinatörlük bünyesindeki tüm zorunlu ve seçmeli derslerin ders programlarını ve Öğretim Elemanı tanımlarını sistem üzerinde tamamlamak 5- Koordinatörlük bünyesinde verilen derslerin öğretim elemanlarına derslerinde kullanacakları sarf malzemeleri temin etmek 6- Koordinatörlük bünyesindeki tüm yarı zamanlı Öğretim Elemanlarının dönem boyunca her ay sonu ders yükü ücretlerini hesaplayarak, ödenmesi için ilgili birime üst yazı ile göndermek 7- Koordinatörlük bünyesindeki dersler kapsamında yapılan ve değerlendirilen sınav evraklarını tutanakla ilgili öğretim elemanlarından teslim alarak, Üniversite arşivine kaldırmak 8- Koordinatörlüğe ait web sayfasının takibini yapmak 9- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 10- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 11- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari önlisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Asgari 2 yıllık çalışma tecrübesine sahip olmak Ofis programlarını kullanabilmek, Yazışma dil ve kurallarını bilmek ORTAK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ PERSONEL İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ ORTAK DERSLER KOORDİNATÖRÜ 121

122 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNETİCİSİ FARKINDALIK, TANITIM, BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ MODÜLÜ PROJE GELİŞTİRME, YÖNETME VE İZLEME HİZMETLERİ MODÜLÜ KAMU- ÜNİVERSİTE- SANAYİ İŞBİRLİĞİ HİZMETLERİ MODÜLÜ FİKRİ SINAİ HAKLARIN YÖNETİMİ VE LİSANSLAMA HİZMETLERİ MODÜLÜ GİRİŞİMCİLİK VE ŞİRKETLEŞME MODÜLÜ TTO KULUÇKA MERKEZİ 122

123 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) TEKNOLOJİ TRANSFER OFİS YÖNETİCİSİ TTO Ofis Yöneticisi Rektörlük Rektörlük Teknik Personel (Mühendis) Teknik Personel (Mühendis) Teknik Personel, TTO'nun ulusal ve uluslararası proje portföyünü yönetmek 1- TTO'nun modül sorumlularına birimleri ile ilgili çalışma programı, birim istatistikleri ve faaliyet raporlarını hazırlatmak 2- TTO'nun bütçe ihtiyaçlarının belirlenmesi ve tahsis edilen bütçenin yönetilmesini sağlamak 3- TTO ve bağlı birimlerin, kurulların, kuluçka merkezinin teknik ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak 5- TTO faaliyetleri ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması, hazırlatılması ve onaylatılmasını sağlamak 6- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 7- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 8- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari lisansüstü mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar İyi düzeyde İngilizce bilmek, Tercihen 2. yabancı dil bilmek Asgari 5 yıllık çalışma tecrübesine sahip olmak İlgili mevzuata ilişkin bilgi sahibi olmak, Ofis programlarını iyi derecede kullanabilmek, Fikri Sınai Mülkiyet (FSMH) ve AR-Ge destek mekanizmaları mevzuatına hakim olmak, TTO OFİS YÖNETİCİSİ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ REKTÖRLÜK MAKAMI 123

124 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ TEKNİK PERSONEL TTO Teknik Personel Rektörlük TTO Ofis Yöneticisi TTO Ofis Yöneticisi TTO Ofis Yöneticisi Yönetici ve modül sorumlusu tarafından verilen görevleri yapmak 1- TTO faaliyetleri ile ilgili organizasyonlarda görev almak 2- TTO'nun dergi, tanıtım, bülten, duyuru vb. içeriklerini hazırlamak 3- TTO ile ilgili istatistikleri tutmak 4- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 5- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 6- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari lisans derecesine sahip olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar İngilizce bilmek Tercihen Ar-Ge projesi deneyimine sahip olmak, Ofis programlarını kullanabilmek, Yazışma dil ve kurallarını bilmek, Lisanslama yöntem ve süreçleri konusunda bilgili, İlgili sözleşmelerde deneyimli olmak TTO TEKNİK PERSONEL İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİS YÖNETİCİSİ 124

125 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ İDARİ PERSONELİ Teknoloji Transfer Ofisi i Rektörlük TTO Ofis Yöneticisi Teknik Personel Teknik Personel Teknoloji ve Transfer Ofisinin idari işlerini yürütmek 1- Birimin haftalık ve günlük iş akışı takibini yapmak 2- İlgili yazışmaları ve evrak takibini yapmak 3- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 4- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 5- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari ön lisans, tercihen lisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Asgari 2 yıllık çalışma tecrübesine sahip olmak Ofis programlarını kullanabilmek, Yazışma dil ve kurallarını bilmek TTO İDARİ PERSONEL PERSONEL MÜDÜRÜ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİS YÖNETİCİSİ 125

126 UÇUŞ EĞİTİM ORGANİZASYONU (ATO) UÇUŞ EĞİTİM ORGANİZASYONU SORUMLU MÜDÜRÜ EMNİYET SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİM MÜDÜRÜ UYUMLULUK İZLEME MÜDÜRÜ TEORİK BİLGİ ÖĞRETMENLERİ İDARİ PERSONEL 126

127 HAVA ULAŞTIRNA FAKÜLTESİ UÇUŞ EĞİTİM ORGANİZASYONU UÇUŞ EĞİTİM ORGANİZASYONU SORUMLU MÜDÜRÜ Akademik Personel Uçuş Eğitim Organizasyonu Sorumlu Müdürü Rektörlük Hava Ulaştırma Fakültesi Dekanlığı Uyumluluk İzleme Müdürü SMS Müdürü, Uyumluluk İzleme Müdürü Eğitim Müdürü, SMS Müdürü, Uyumluluk İzleme Müdürü Tüm faaliyetler dâhilinde, SHGM tarafından tanımlanan standartlar ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi OEO tarafından getirilen ek standartlara da uygun olarak bütün teorik bilgi eğitim faaliyetlerinin uygulanmasını güvence altına almaktan sorumludur. 1- Faaliyetleri belirlenmiş olan vizyon ve misyona göre yerine getirebilmesi için gerekli mali imkanları sağlamak 2- Kanun, Tüzük, Talimat ve Direktiflerde yer alan usulleri uygulamak ve uygulatmak 3- Uluslararası standartlara uygun modern havacılık tekniklerini uygulamada ihtiyaç duyacağı doküman ihtiyaçlarını belirlemek 4- Yıllık faaliyet planlarının gerektirdiği görevlerde süratle uyum sağlar ve yönetim kurulunca verilen görevleri en kısa zamanda yerine getirmek için gerekli tedbirleri alır, SHGM ce istenen faaliyet konuları ile ilgili lüzumlu yönergeleri hazırlatmak 5- Lojistik ve idari hizmetlerin devamlılığını sağlamak 6- OEO nun aylık, yıllık eğitim ve hizmet faaliyetlerinin değerlendirilmesini yapamak ve noksanlıklarını giderecek tedbirleri almak, takibini yapmak 7- Hizmetin gerektirdiği ilave araç ve gereç ihtiyaçlarını tespit etmek 8- Personelin kendine güven ve moralini yükseltecek iş birliği ruhunu geliştirecek kişisel bilgi ve yeteneklerini arttıracak sosyal olanakları sağlamak 9- Personelin asli görevlerini yeterlilikle yapmasını önleyici engel ve sorunlarını gidermek 10- Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerin kendisine tanıdığı yetkileri personelinin disiplin, moral ve etkinliğini arttıracak şekilde kullanmak 11- Bu faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli olan mali kaynak kullanım yetkisine sahip olmak 12- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 13- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 14- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Tercihen İngilizce bilmek SHGM Mevzuatında istenilen nitelikleri taşımak UÇUŞ EĞİTİM ORGANİZASYONU SORUMLU MÜDÜRÜ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ HAVA ULAŞTIRMA FAKÜLTESİ DEKANI 127

128 HAVA ULAŞTIRMA FAKÜLTESİ UÇUŞ EĞİTİM ORGANİZASYONU EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETİCİSİ Akademik Personel Emniyet Yönetim Sistemi Yöneticisi Hava Ulaştırma Fakültesi Dekanlığı ATO Sorumlu Müdürü ATO Sorumlu Müdürü ATO Sorumlu Müdürü Memur İşletmenin insan faktörleri ve organizasyonel yapısı yönünden emniyetin sağlanması amacıyla oluşturulacak olan emniyet yönetim sisteminin etkili bir şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesinden sorumlu kişidir 1- Sorumlu Müdür adına Emniyet Yönetim Sistem eylem planını yönetmek 2- Tehlikelerin tanımlanması ve operasyonel emniyet risk analizinin yapılmasını sağlamak 3- Düzeltici faaliyetleri izleme ve sonuçları değerlendirmek 4- OEO'nun emniyet performansı ile ilgili periyodik raporlar oluşturmak 5- Kayıtları ve emniyet belgelerini saklamak 6- Personel için emniyet eğitiminin planlanması ve organizasyonunu yapmak 7- Emniyet ile ilgili konularda bağımsız önerilerde bulunmak 8- Havacılık sektöründeki emniyet ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmelerin organizasyonlar üzerindeki etkisini gözlemlemek 9- Sorumlu Müdür adına emniyetle ilgili konularda SHGM ve diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak ve koordinasyon sağlamak 10- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 11- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 12- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar İngilizce bilmek SHGM Mevzuatında istenilen nitelikleri taşımak EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ UÇUŞ EĞİTİM ORGANİZASYONU İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ YÖNETİCİSİ SORUMLU MÜDÜRÜ 128

129 HAVA ULAŞTIRMA FAKÜLTESİ UÇUŞ EĞİTİM ORGANİZASYONU UYUMLULUK İZLEME MÜDÜRÜ Akademik Personel Uyumluluk İzleme Müdürü Hava Ulaştırma Fakültesi Dekanlığı ATO Sorumlu Müdürü ATO Sorumlu Müdürü ATO Sorumlu Müdürü Memur SHGM tarafından kabul edilmiş olan, Uyumluluk İzleme Sisteminin gözlemlenmesi ve düzeltici tedbirlerin alınmasını sağlayan kişidir. Bu kişi; eğitim faaliyetlerinin belirlenmiş olan standartlara uygun şekilde yürütüldüğünü gözlemler 1- İç ve dış denetimler sırasında ya bir gözetmen ya da denetim ekibinin bir üyesi olmak 2- Uyumluluk İzleme Yönetim Programını belirlemek, gözden geçirmek ve ihtiyaç varsa onay için Sorumlu Müdür'e sunmak 3- İç denetim dosyalarını/kontrol listelerini, yeni düzenlemelere veya gerekliliklere ve THKÜ OEO'nun yaptığı değişikliklere göre muhafaza etmek ve güncellemek 4- Uyumluluk İzleme Yönetim Programına uyum sağlamak için veya özel şartlar söz konusu olduğunda, denetçiler ile değerlendirmeleri, denetimleri ve incelemeleri yürütmek 5- Değerlendirmeler sırasında ve sonrasında tüm bulguları, endişeleri ve delilleri bir araya getirmek ve değerlendirmek 6- Belirlenen bulgularla ilgili olarak ilgili yöneticilere makul zaman ölçeğinde düzeltilmesi için çözüm önerilerinde bulunmak ve sonuçlarını Sorumlu Müdüre rapor etmek 7- Düzeltici eylem planlarının uygulanmasını ve geliştirilmesini izlemek ve onaylamak 8- Uyumluluk İzleme Yönetim Sistemi ile ilgili kayıtlı verileri değerlendirmek 9- Her bir özel durumdaki uyuşmazlıkları ve uygunsuzlukları gidermek için geri bildirim sisteminin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak. Uygun bir zaman ölçeğinde düzeltici eylemlerin tamamlanmaması durumunda izlenecek prosedürü sağlamak 10- THKÜ OEO'nun eğitim ve operasyonlarını iyileştirmek ve yönetim sistemlerinin farkındalığını arttırmak amacıyla yönetim değerlendirme toplantıları ve eğitim toplantıları planlamak 11- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 12- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 13- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar İngilizce bilmek SHGM Mevzuatında istenilen nitelikleri taşımak UYUMLULUK İZLEME MÜDÜRÜ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ UÇUŞ EĞİTİM ORGANİZASYONU SORUMLU MÜDÜRÜ 129

130 HAVA ULAŞTIRNA FAKÜLTESİ UÇUŞ EĞİTİM ORGANİZASYONU Yoğun Olarak Çalıştığı Diğer Birimler EĞİTİM MÜDÜRÜ Yetkili Akademik Personel Eğitim Müdürü Hava Ulaştırma Fakültesi Dekanlığı ATO Sorumlu Müdürü Form-4 sahibi kişi veya Teorik Bilgi Öğretmeni (TBÖ) ATO Sorumlu Müdürü Memur Eğitim Müdürü, SHGM ce belirlenmiş talimatlar ve standartlar çerçevesinde Onaylı Eğitim Organizasyonunda verilecek olan teorik bilgi eğitimlerinin entegrasyonundan ve adayların bireysel ilerlemelerini izlemek ve takip etmekten Sorumlu Müdür ve SHGM ye karşı sorumludur. 1- Verilen eğitimin SHT-FCL ve diğer ulusal ve uluslararası mevzuatlar ile uyumlu olmasını ve eğitim programının hazırlanmasını sağlamak 2- Hava aracı veya uçuş simülatörü (FSTD) eğitimi ile teorik bilgi eğitiminin başarılı bir şekilde birleştirilmesini sağlamak 3- Adayın kişisel gelişimini takip etmek 4- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 5- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 6- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar İngilizce bilmek SHGM Mevzuatında istenilen nitelikleri taşımak Bilgi ve davranışları ile Eğitim Müdürü olarak eğitim müessesine örnek olmak EĞİTİM MÜDÜRÜ UÇUŞ EĞİTİM ORGANİZASYONU İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ SORUMLU MÜDÜRÜ 130

131 HAVA ULAŞTIRNA FAKÜLTESİ UÇUŞ EĞİTİM ORGANİZASYONU İDARİ PERSONEL Uçuş Eğitim Organizasyonu Hava Ulaştırma Fakültesi Dekanlığı ATO Sorumlu Müdürü Birimin haftalık ve günlük iş akışı takibini yapmak, ilgili yazışmaları ve evrak takibini yapmak, amirleri tarafından verilen görevleri yapmak 1- Sivil havacılık bünyesinde yetkili akademik personelin derslere ilişkin işlemlerin takibi ve planlamasını yapmak 2- Yetkili derslerin çizelgelerini hazırlamak ve planlamak 3- Yetkili derslerin dosya ve imza sürecini takip etmek 4- Yetkili derslerin sınav evraklarının teslim alınması ve arşivlenme sürecini takip etmek 5- Yetki belgelerinin yazılarını gerekli kurumlarla yapmak ve hizmeti ulaştırmak 6- Öğrenci uçuş dosyalarını takibini yapmak ve hazırlamak 7- Gerekli durumlarda uygun iletişim yöntemleri ile öğrencileri bilgilendirmek. 8- İlgili yazışmaları ve evrak takibini yapmak 9- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 10- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 11- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari önlisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Asgari 2 yıllık çalışma tecrübesine sahip olma Ofis programlarını iyi derecede kullanabilmek, Yazışma dil ve kurallarını bilmek İDARİ PERSONEL İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ UÇUŞ EĞİTİM ORGANİZASYONU SORUMLU MÜDÜRÜ 131

132 YAŞAM BOYU GELİŞİM MERKEZİ (YAGEM) YAGEM MÜDÜRÜ YAGEM YÖNETİM KURULU YAGEM DANIŞMA KURULU YAGEM MÜDÜR YARDIMCISI AKADEMİK GÖREVLİ UZMAN İDARİ PERSONEL 132

133 YAŞAM BOYU GELİŞİM MERKEZİ (YAGEM) YAŞAM BOYU GELİŞİM MERKEZİ MÜDÜRÜ Akademik Personel YAGEM Müdürü Rektörlük Rektörlük Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı, lendirilen Akademik Personel ve YAGEM'i temsil etmek ve yönetmek 1- YAGEM Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek 2- YAGEM'in çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak 3- YAGEM'in ve bağlı birimlerin, yönetim açısından düzenli ve etkin işleyişi için gerekli önlemleri almak, yönlendirme ve denetlemeleri yapmak 4- YAGEM'in, Üniversitenin ve diğer yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari birimleriyle koordinasyonunu sağlamak 5- YAGEM'in araştırma, uygulama, denetim, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek 6- YAGEM'in çalışma alanında yapılan ve Merkezin rol ve işlevleri ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmak 7- YAGEM'e bağlı çalışma grupları kurmak 8- YAGEM'in idari, mali ve insan kaynağı ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlük Makamı na bildirmek 9- İhtiyaç halinde Üniversite bünyesindeki ya da dışındaki diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlardan, belirlenecek alanlarda ilgili bilim adamı, araştırmacı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi ile ilgili koordinasyonu sağlamak 10- YAGEM'de görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesi için Rektörlük Makamına teklifte bulunmak 11- YAGEM bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek, personelin görev ve sorumluluklarını etik ve bilimsel kurallara ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre sürdürülmesini denetlemek 12- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 13- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 14- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari yüksek lisans mezunu öğretim elemanı olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar İletişim becerileri kuvvetli olmak YAGEM MÜDÜRÜ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ REKTÖRLÜK MAKAMI 133

134 YAŞAM BOYU GELİŞİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (YAGEM) YAŞAM BOYU GELİŞİM MERKEZİ MÜDÜR YARDIMCISI Akademik Personel YAGEM Müdür Yardımcısı Rektörlük YAGEM Müdürü YAGEM'de görevlendirilen Akademik Personel veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi YAGEM Müdürü YAGEM Müdür'üne görevlerinde yardımcı olmak 1- YAGEM'in çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesine ve geliştirilmesine yardımcı olmak 2- YAGEM'e bağlı çalışma grupları kurmaya yardımcı olmak 3- YAGEM'in ve bağlı birimlerin, yönetim açısından düzenli ve etkin işleyişi için gerekli önlemleri almak, yönlendirme ve denetlemeleri YAGEM Müdürü nün bilgisi dâhilinde yapmak 4- YAGEM'in, Üniversitenin ve diğer yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari birimleriyle koordinasyonunu sağlamaya yardımcı olmak 5- YAGEM'in araştırma, uygulama, denetim, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmeye yardımcı olmak 6- YAGEM'in çalışma alanında yapılan ve YAGEM'in rol ve işlevleri ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası etkinliklere YAGEM Müdürü nün olmadığı hallerde vekâleten katılmak 7- Müdürün olmadığı hallerde YAGEM'in idari, mali ve insan kaynağı ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte yetkililere bildirmek 8- YAGEM bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarının belirlenmesinde, personelin görev ve sorumluluklarını etik ve bilimsel kurallara, bu görev tanımı ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre sürdürülmesinde ve bunların denetlenmesinde YAGEM Müdürü ne yardımcı olmak 9- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 10- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 11- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari yüksek lisans mezunu öğretim elemanı olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar İletişim becerileri kuvvetli olmak YAGEM MÜDÜR YARDIMCISI İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ YAGEM MÜDÜRÜ 134

135 YAŞAM BOYU GELİŞİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (YAGEM) YAŞAM BOYU GELİŞİM MERKEZİ GÖREVLİSİ Akademik Personel YAGEM lisi Rektörlük YAGEM Müdürü Uzman Müdür Yardımcısı YAGEM Eğitimlerinin koordinasyonunu sağlamak 1- YAGEM eğitimlerinin koordinasyonunu sağlamak 2- Tanıtım broşürlerini düzenlemek ve güncellemek 3- Şehir içi veya şehir dışında planlanan kurum ziyaretlerine katılmak 4- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 5- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 6- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari yüksek lisans mezunu öğretim elemanı olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar İletişim becerisi kuvvetli olmak YAGEM GÖREVLİSİ İNSAN KAYNAKALARI MÜDÜRÜ YAGEM MÜDÜRÜ 135

136 YAŞAM BOYU GELİŞİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (YAGEM) YAGEM Uzmanı Rektörlük Makamı YAGEM Müdürü Memur Memur UZMAN YAGEM tarafından düzenlenen eğitimlerin yürütülmesi ve amirleri tarafından verilecek diğer görevleri ve işleri yapmak 1-Üniversitemiz akademisyen ve öğrencileri için tamamlayıcı eğitimler düzenlemek 2- Üniversite dışından kurumlarla işbirliği yaparak eğitimler organize etmek 3- Uzaktan eğitim firmalarıyla işbirliği yaparak sertifika hazırlayıp eğitimleri koordine etmek 4-Eğitimlere katılacak öğrencileri ayarlayarak koordine etmek 4-İHAMER'le işbirliği halinde olarak İHA eğitimleri düzenleyerek sertifikalandırıp ehliyetlerini hazırlamak 5-Düzenlenen bütün eğitimler için eğiticileri organize edip, ders programları hazırlayıp, ödemelerini düzenlemek, eğitim sonu eğiticilerin ödemlerini organize etmek 6-Kurum ziyaretleri gerçekleştirerek eğitim talebi almak 7-Lise ziyaretleri yapıp İHA tanıtım seminerleri düzenleyerek eğitim talebi almak 8- Kamu kurum ve kuruşlarından gelen eğitim taleplerine teklifler verip organize etmek 9-Uzaktan ya da genel eğitimler için gelen çağrı ve maillere cevap vermek 10- YAGEM internet sayfasını düzenlemek, eğitim tarihleri belirleyip yayınlamak 11-Kurumlardan gelen toplu sınav taleplerine teklif vermek ve sınavları düzenlemek 12-İngilizce hazırlık öğrencilerinin yaz okulu için kayıtlarını almak 13-Verilen tüm sertifikaları sisteme giriş yapıp sertifika defterine işlemek 14-Pilotaj bölümünden gelen talepler doğrultusunda PPL tazeleme eğitimleri düzenlemek 15- Yukarıdaki maddelerde belirtilen konuların EBYS'den olurunu almak, işlemlerini yapmak, takip etmek 16- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 17- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 18-Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari lisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Tercihen İngilizce bilmek Ofis Programlarını kullanabilmek YAGEM UZMAN İNSAN KAYNAKALARI MÜDÜRÜ YAGEM MÜDÜRÜ 136

137 YAŞAM BOYU GELİŞİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (YAGEM) YAGEM Memuru Rektörlük Makamı YAGEM Müdürü Uzman Memur MEMUR YAGEM tarafından düzenlenen eğitimlerin yürütülmesi ve amirleri tarafından verilecek diğer görevleri ve işleri yapmak 1-Üniversitemiz akademisyen ve öğrencileri için tamamlayıcı eğitimler düzenlemek 2- Üniversite dışından kurumlarla işbirliği yaparak eğitimler organize etmek 3- Uzaktan eğitim firmalarıyla işbirliği yaparak eğitimleri koordine etmek ve sertifikalarını hazırlamak 4-Eğitimlere katılacak öğrencileri ayarlayarak koordine etmek 4-İHAMER'le işbirliği halinde olarak İHA eğitimleri düzenleyerek sertifikalandırıp ehliyetlerini hazırlamak 5-Düzenlenen bütün eğitimler için eğiticileri organize edip, ders programları hazırlayıp, ödemelerini düzenlemek, eğitim sonu eğiticilerin ödemlerini organize etmek 6-Kurum ziyaretleri gerçekleştirerek eğitim talebi almak 7-Lise ziyaretleri yaparak İHA tanıtım seminerleri düzenleyerek eğitim talebi almak 8- Kamu kurum ve kuruşlarından gelen eğitim taleplerine teklifler verip organize etmek 9-Uzaktan ya da genel eğitimler için gelen çağrı ve maillere cevap vermek 10- YAGEM internet sayfasını düzenlemek, eğitim tarihleri belirleyip yayınlamak 11-Kurumlardan gelen toplu sınav taleplerine teklif vermek ve sınavları düzenlemek 12-İngilizce hazırlık öğrencilerinin yaz okulu için kayıtlarını almak 13-Verilen tüm sertifikaları sisteme giriş yapıp sertifika defterine işlemek 14-Pilotaj bölümünden gelen talepler doğrultusunda PPL tazeleme eğitimleri düzenlemek 15- Yukarda yazılanların EBYS'den olurunu alıp, işlemlerini yapıp, takip etmek 16- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 17- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 18-Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari önlisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Asgari 2 yıllık çalışma tecrübesine sahip olmak Ofis programlarını kullanabilmek, Yazışma dil ve kurallarını bilmek MEMUR İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ YAGEM MÜDÜRÜ 137

138 BİLGİ TOPLUMU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ BİLGİ TOPLUMU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ İDARİ PERSONEL 138

139 BİLGİ TOPLUMU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BTUAM) BİLGİ TOPLUMU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ Akademik Personel BTUAM Müdürü Rektörlük Rektörlük Başka Araştırma Merkezi Müdürleri Başka Araştırma Merkezi Müdürlükleri Bilgi Toplumu Uygulama ve Araştırma Merkezi Personelleri Bilgi Toplumu Uygulama ve Araştırma Merkezini temsil etmek ve yönetmek 1- Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetler için genel çerçeveyi belirlemek 2- Merkezin yönetim organlarına Müdürlük yapmak 3- Sürekli bir gelişim planı çerçevesinde yeni hedefler belirlemek 4- Üniversitenin birimlerinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ile çalışmalar yapmak, kaynaklardan elde edilecek bilgi akışı sistemini geliştirmek ve bu çalışmaları belgelendirmek 5- Merkezin ve bağlı birimlerin yönetim açısından düzenli ve etkin işleyişi için gerekli önlemleri almak, gerekli yönlendirme ve denetlemeleri yapmak 7- Merkez ve bağlı birimlerinin çalışma programlarına ilişkin yıllık düzenlemeleri yapmak, yıllık çalışma raporlarını oluşturarak Rektörlük Makamına onay için sunmak 8- Yayınlanması veya Üniversite dışında sunulması istenen araştırma ve incelemeler için Rektörlük Makamından onay almak 9- Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun idarî hizmetlerini yürütmek 10- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 11- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 12- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari yüksek lisans mezunu öğretim elemanı olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar BTUAM MÜDÜRÜ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ REKTÖRLÜK MAKAMI 139

140 BİLGİ TOPLUMU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BTUAM) İDARİ PERSONEL BTUAM Rektörlük Rektörlük BTUAM Eğitimlerini takip etmek, tanıtımlarını yapmak 1- Yönetim Kurulu kararlarının Rektörlük Makamına ve diğer ilgili makamlara iletilmesini ve arşivlenmesini sağlamak 2- Kurum içi ve kurum dışına yapılacak yazışmaları yürütmek 3- BTUAM internet sayfasının takibini yapmak 4-Üniversite dışı kurumlarla yapılan iş birliği kapsamında verilen eğitimlerin süreçlerini takip etmek, koordinasyonu sağlamak 5-Kurum ziyaretlerini gerçekleştirmek, kurum dışı etkinliklere katılıp tanıtıp yapmak 6-BTUAM bünyesinde bulunan Maker Laboratuvarlarının kontrollerini yapmak 7- EBYS'nde yer alan birimi ile ilgili tüm formların hazırlanmasını ve takibini yapmak 8- Gelen çağrı ve maillere cevap vermek 9- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 10- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 11- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari önlisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Asgari 2 yıllık çalışma tecrübesine sahip olmak Ofis programlarını kullanabilmek, Yazışma dil ve kurallarını bilmek İDARİ PERSONEL İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ BİLGİ TOPLUMU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ 140

141 FAKÜLTELER MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU FAKÜLTE KURULU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN YARDIMCISI (AKADEMİK) BÖLÜM BAŞKANLIKLARI FAKÜLTE SEKRETERİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÖLÜM SEKRETERİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI ENDÜSTRİ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI 141

142 İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANI FAKÜLTE KURULU FAKÜLTE YÖNETİM KURULU İŞETME FAKÜLTESİ DEKAN YARDIMCISI BÖLÜM BAŞKANLIKLARI FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜM BAŞKANI İŞLETME BÖLÜM BAŞKANI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜM BAŞKANI BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ HAVACILIK YÖNETİM BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI İŞLETME BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI 142

143 HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANI FAKÜLTE KURULU FAKÜLTE YÖNETİM KURULU HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKAN YARDIMCISI BÖLÜM BAŞKANLIKLARI FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANI UÇAK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANI BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI UÇAK MÜHENDİSLİĞİ BAŞKAN YARDIMCISI 143

144 HAVA ULAŞTIRMA FAKÜLTESİ HAVA ULAŞTIRMA FAKÜLTESİ DEKANI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU FAKÜLTE KURULU HAVA ULAŞTIRMA FAKÜLTRSİ DEKAN YARDIMCISI (AKADEMİK) BÖLÜM BAŞKANLIKLARI UÇUŞ EĞİTİM ORGANİZASYONU FAKÜLTE SEKRETERİ PİLOTAJ BÖLÜM BAŞKANI SORUMLU MÜDÜR BÖLÜM SEKRETERİ PİLOTAJ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI EĞİTİM SİSTEM YÖNETİCİSİ UYUMLULUK İZLEME YÖNETİCİSİ EĞİTİM MÜDÜRÜ İDARİ PERSONEL İDARİ BÜRO ELEMANLARI TEORİK BİLGİ ÖĞRETMENLERİ 144

145 FAKÜLTELER Yetki ve Sorumluluklar FAKÜLTE SEKRETERİ Fakülte Sekreteri Rektörlük Dekanlık Bölüm Sekreteri Bölüm Sekreteri Bölüm Sekreteri Fakültelerin idari hizmetlerini yürütmek ve Dekan tarafından verilecek görevleri yapmak 1- Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulunda oy hakkı olmaksızın raportörlük yapmak 2- Fakülte Kurulu, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu gündemini hazırlamak ve üyelere dağıtılmasını sağlamak 3- Fakülte Kurulu, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının Rektörlük Makamına ve diğer ilgili makamlara iletilmesini ve arşivlenmesini sağlamak 4- EBYS'de yer alan birimi ile ilgili tüm formları hazırlamak ve takibini yapmak 5- Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak 6- Fakülte bünyesinde birim arşivi oluşturup sorumlusunu belirlemek, arşiv düzenini sağlamak ve geçmiş döneme ait her türlü evrakın arşiv yönetmelikleri doğrultusunda arşivlemesini sağlamak 7- İdari personelin izinlerini fakültedeki iş akış süreçlerini aksatmayacak biçimde düzenlemek 8- Fakültedeki tüm öğretim elemanların ders yükünü Personel Müdürlüğüne iletmek ve ders yükünü aşan tüm öğretim elemanları için ek ders çizelgesini hazırlayıp üst yazı ile ilgili birime göndermek 9- Fakülteye alınacak akademik personelin sınav işlemlerinin takibi ve sonuçlarının Rektörlük Makamına iletilmesini sağlamak 10- Fakülte öğrenci işlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak 11- Dönem başlarında Öğrenci Bilgi Sistemine açılacak olan dersleri, haftalık ders programlarını ve öğretim elemanlarının isimlerini işlemek 12- Haftalık Ders Programları, Sınav Programları, Asistan lendirilmesi gibi işlemlerin bölümdeki asistanlar eşliğinde yapılarak Dekanlık Makamına iletilmesini sağlamak 13- Fakülte internet sayfasının takibini yapmak 14- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 15- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 16- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari lisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar İngilizce bilmek Asgari 5 yıllık çalışma tecrübesine sahip olmak Ofis programlarını kullanabilmek, Yazışma dil ve kurallarını bilmek FAKÜLTE SEKRETERİ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ DEKANLIK 145

146 FAKÜLTELER Yetki ve Sorumluluklar BÖLÜM SEKRETERİ Bölüm Sekreteri Rektörlük Fakülte Sekreteri Bölüm Sekreteri Bölüm Sekreteri Bölümün genel sekreterlik görevini yapmak 1- Bölüm Kurulu Kararlarını EBYS sistemi üzerinden Dekanlık Makamına aktarmak 2- Dekanlık Makamından gelen ve cevap bekleyen yazıların bölüm başkanlığınca gereğinin yapılmasını sağlamak ve yazıların gününde Dekanlık Makamına EBYS üzerinden iletilmesini sağlamak 3- Bölümdeki öğrencilerin akademik talepleri ile ilgilenmek 4- Bölüm öğrencileri ile öğretim görevlilerin idari, bilgi işlem, ders vs. ihtiyaçları ile ilgilenmek 5- Bölümlerde verilen dersler kapsamında yapılan ve değerlendirilen sınav evraklarını tutanakla sınavı yapan Öğretim Üyelerinden teslim almak ve üniversite arşivine kaldırmak 6- Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrencilere ders içeriklerini vermek 7- Bölüm ile ilgili duyuruların panolara asılmasını, ilgililere ulaşmasını sağlamak 8- Bölüm internet sayfasının sürekli takibini yapmak 9- Bağlı olduğu süreç ile ilgili üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak 10- Bölüm öğrenci işlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak 11- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 12- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 13- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari önlisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Tercihen İngilizce bilmek 2 yıllık çalışma tecrübesine sahip olmak Ofis programlarını kullanabilmek, Yazışma dil ve kurallarını bilmek BÖLÜM SEKRETERİ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ FAKÜLTE DEKANI 146

147 FAKÜLTELER Yetki ve Sorumluluklar TEKNİK PERSONEL Fakülteler Teknik Personel Rektörlük Dekan Fakülteler Teknik Personel Fakülteler Teknik Personel Fakülte bünyesindeki laboratuvar ve atölyelerde ki teknik işleri yapmak 1- Laboratuvar malzemelerinin saklanmasını ve korunmasını sağlamak 2- Ders esnasında ihtiyaç duyulan laboratuvar malzemelerinin kullanımında öğretim elemanı ve öğrencilere yardımcı olmak 3- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 4- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 5- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari ilgili teknik/meslek lisesi mezunu olmak Tercihen önlisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Asgari 2 yıl alanında çalışmış olmak FAKÜLTELER TEKNİK PERSONEL İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ FAKÜLTE DEKANI 147

148 ENSTİTÜLER SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KURULU SOSYAL BİLİMLER MÜDÜR YARDIMCISI ANABİLİM DALI BAŞKANLIKLARI ENSTİTÜ SEKRETERİ İŞLETME A.B.D. ANABİLİM DALI SEKRETERİ HAVACILIK YÖNETİMİ A.B.D. MEMUR LOJİSTİK YÖNETİMİ A.B.D. 148

149 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURULU ANABİLİM DALI BAŞKANLIKLARI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜR YARDIMCISI (AKADEMİK) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SEKRETERLİĞİ MAKİNE VE UÇAK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI ENSTİTÜ SEKRETERLİĞİ ELEKTRİK VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI ANABİLİM DALI SEKRETERlLİĞİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI MEMUR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI 149

150 ENSTİTÜLER Yetki ve Sorumluluklar ENSTİTÜ MÜDÜRÜ Akademik Personel Enstitü Müdürü Rektörlük Rektörlük Diğer Enstitü Müdürleri Genel Sekreterlik Ataması İle Başka Enstitü Müdürlükleri Müdür Yardımcısı, Enstitü Sekreteri, Anabilim Dalı Sekreteri, Memur Enstitünün, Enstitü Çalışma Usul ve Esasları Yönergesine uygun olarak faaliyetlerini yürütmesini sağlamak 1- Enstitü kurullarına (Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu) başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında çalışmanın etkin, düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak 2- Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde enstitünün genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek 3- Enstitünün kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte belirleyerek Rektörlüğe bildirmek ve enstitünün bütçesini hazırlamak, bütçe önerisini enstitü yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak 4- Enstitünün birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak 5- Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak ve aksaklıkları önlemek için gerekli önlemleri almak 6- Enstitünün idari ve akademik personeli için ihtiyaç duyulan alanlarda kurs, seminer ve konferans gibi etkinlikler düzenleyerek enstitünün sürekli öğrenen bir organizasyon haline gelmesi için çalışmak 7- Kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından en çok iki yardımcı seçmek ve görev alanlarını belirlemek 8- Enstitünün amaçlarına uygun görevleri yerine getirmek üzere kurulan disiplinler arası anabilim dallarının başkanlarını atamak ve Rektörlüğe bildirmek 9- Enstitü içindeki birimler ve kişiler arasında; enstitü ile diğer kurumlar arasındaki ilişkileri geliştirmek 10- Enstitü Müdür, Müdür yardımcıları ve ABD Başkanlarından oluşan, akademik bir organ olan Enstitü Kurulunu yılda en az iki kez toplamak; kurul toplantılarına başkanlık yapmak ve alınan kararları uygulamak 11- Yönetsel bir organ olan Enstitü Yönetim Kurulunu ilgili yasa ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde oluşturmak; kurul toplantılarına başkanlık yapmak, enstitünün yönetimi ile ilgili konularda kararlar verilmesini sağlamak ve verilen kararları uygulamak 12- Enstitünün geleceğe yönelik politikalarının ve planlarının oluşturulması için gerekli çalışma ve araştırmaları yaptırmak, Üniversite Yönetim Kuruluna, Üniversite Senatosuna katılmak ve enstitü ile ilgili konularda gerekli bilgileri sunmak 13- Rektörlük tarafından üye seçildiği komisyonlarda bulunmak ve Enstitüyü temsil etmek 14- Enstitü bünyesinde yer alan ABD Başkanları ile sürekli işbirliği içinde bulunarak Enstitü içindeki koordinasyonu sağlamak 15- Üniversitenin lisansüstü eğitim ile ilgili genel amaç, politika ve çalışma programı ile hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak çalışmaları yürütmek 16- Kendisine bağlı ABD Başkanlıklarının yetki ve görevleri arasında sayılan konuların yürütülmesini sağlamak ve işlemlerin yerine getirilmesi için gerekli talimatları vermek 150

151 17- Üniversitenin belirleyeceği genel politikalar doğrultusunda ve ilgili mevzuat dâhilinde yeni ve mevcut programların açılması ve yürütülmesine ilişkin Üniversite Senatosuna önerilerde bulunmak, yeni program açılması ve eğitim sisteminin geliştirilmesine yönelik ortamları oluşturmak 18- Enstitünün (ABD Başkanlıkları dâhil) performansının izlenmesi, politika ve stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasına yönelik çalışmaları koordine etmek 19- Enstitüyü yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile diğer özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile eğitim kurumları nezdindeki ilişki ve prosedürleri koordine etmek 20- Enstitüye ilişkin hazırlanan her türlü idari, mali raporları değerlendirmek ve üst yönetimin bilgisine sunmak 21- Enstitü içerisinde yürütülen işlerin ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasını, iş plan ve programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak 22- Rektörlük, akademik ve idari birimler arasında etkin bir koordinasyonun sağlanması amacıyla, sürekli işbirliği içinde çalışmak 23- Enstitü personelini yasa ve yönetmelik çerçevesinde görevlendirmek, çalışmalarını izlemek ve denetlemek 24- Enstitü stratejilerini belirlemek ve enstitüyü en üst düzeyde temsil etmek 25- Mevcut programların uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesi, uzaktan eğitim yoluyla yeni program açılması ve eğitim sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmaları koordine etmek sayılı kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmak 27- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 28- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 29- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Öğretim Üyesi Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar ENSTİTÜ MÜDÜRÜ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ REKTÖRLÜK MAKAMI 151

152 ENSTİTÜLER ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI Akademik Personel Enstitü Müdür Yardımcısı Rektörlük Enstitü Müdürü Enstitü Müdürü, Enstitü Sekreteri Enstitü Müdürü Yetki ve Sorumluluklar Enstitü Müdürü tarafından verilen görevleri yapmak 1- Enstitü Kuruluna ve Enstitü Yönetim Kuruluna katılmak 2- Enstitü Müdürünün görevi başında olmadığı zaman müdürlüğe vekâlet etmek 3- Enstitü Müdürü tarafından yapılan işbölümü esaslarına göre iç koordinasyonu ve iletişimi sağlamak 4- Enstitü Müdürü tarafından yetki verildiği takdirde görev alanı ile ilgili yazıları imzalamak 5-Enstitü Müdürü ile birlikte akademik ve idari çalışmalarla ilgili kararlar vermek, çalışmaları izlemek ve denetlemek, aksayan hizmetlerin düzeltilmesi için öneriler sunmak 6- Mevcut programların uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesi veya uzaktan eğitim yoluyla yeni program açılması ve eğitim sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek ve sonuçlandırmak 7-ABD Başkanlıklarınca hazırlanan tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora yeni ve mevcut programların açılması ve yürütülmesi ile ilgili hazırlık çalışmalarının tamamlanması, dosyanın Enstitü Kurulunda değerlendirilmesi ve sonrasında, Üniversite Senatosuna sunmak, alınan kararlar doğrultusunda Yükseköğretim Kuruluna başvuru işlemlerini yürütmek 8-ABD Başkanlıkları tarafından programlara ilişkin başvuru koşulları, başvuru tarihleri, sınav tarihleri ile kontenjanların belirlenmesinden sonra, Enstitü Kurulunda değerlendirilmesi sonrasında, Üniversite Senatosuna sunmak ve ilan etmek 9-Uluslararası öğrenci, öğrenim hareketliliği ve staj hareketliliği ile ilgili işlemleri yürütmek 10-Enstitü dergisi çıkarmak için gerekli iş ve işlemleri yürütmek 11-Enstitü internet sayfasının oluşturulması ve güncellenmesini sağlamak 12-Eğitim, öğretim ve idari süreçlere ilişkin süreç dokümanlarını hazırlamak, standart formları oluşturmak ve güncellenmesini sağlamak 13- Enstitüye teslim edilen tezleri tez yazım kurallarına uygunluk yönünden incelemek ve onaylamak 14-Öğrencilerin mezuniyet öncesinde giriş ve mezuniyet koşullarını sağlayıp sağlamadıklarının kontrolünü yapmak, mezuniyetlerini Yönetim Kurulunun onayına sunmak 15-Her türlü burs işlemlerinin takip ve sonuçlandırılmasını sağlamak 16-Enstitü tarafından düzenlenecek konferans, panel, toplantı, sempozyum, seminer, yemek, gezi, teknik gezi gibi etkinlikleri organize etmek 17-Gerektiğinde Enstitü ile ABD arasında koordinasyonu sağlamak 18- Mevzuat ve ilgili düzenlemelerde meydana gelen değişiklikleri izlemek; öğrenci ve personeli bilgilendirerek uygulanmasını sağlamak 19-Enstitü etik kuralları ile iç kontrol sistemini oluşturmak, kontrol ve koordine etmek 20-Enstitü Müdürü ile birlikte Enstitü stratejilerini belirlemek 21-Enstitü sekreteri ile birlikte enstitü stratejilerine uygun olarak bütçe teklifini hazırlamak ve Enstitü Müdürünün onayına sunmak 22-Araştırma planlama ve koordinasyon işlerinin, verimli bir şekilde yürütülmesi için Enstitünün amaç ve stratejileri çerçevesinde izlenmesi ve uygulanması gereken politika, program, plan ve prensipleri hazırlamak 23-Enstitü Sekreteri ile birlikte enstitünün aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Enstitü Yönetim Kuruluna havale edilmek üzere Enstitü Müdürüne sunmak 152

153 24-Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulunda alınan kararlarının gereğinin Öğrenci İşleri Müdürlüğü, Mali İşler Müdürlüğü, Enstitü Sekreteri ile ABD Sekreterlikleri tarafından tam ve eksiksiz olarak yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek, varsa eksikliklerin giderilmesini sağlamak, 25-Aylık çalışma raporlarını hazırlamak ve arşivlenmesi faaliyetini kontrol etmek 26-Her yıl yapılan YÖK denetimleri sonucunda verilen kararları izlemek, değerlendirmek, alınacak kararlar doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak 27- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 28- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 29- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Öğretim lisi Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ ENSTİTÜ MÜDÜRÜ 153

154 ENSTİTÜLER ENSTİTÜ SEKRETERİ Enstitü Sekreteri Rektörlük Enstitü Müdürü Anabilim Dalı Sekreteri Anabilim Dalı Sekreteri Yetki ve Sorumluluklar Enstitü Müdürlüğünde yapılması gereken idari işlerin etkin ve doğru bir şekilde yürütülmesini sağlamak 1- Enstitünün idari işlerini yürütmek 2- Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı bilmek, değişiklikleri takip etmek, personeli değişiklikler hakkında bilgilendirmek 3- Enstitü Kurulu, Enstitü Yönetim Kurulu ve Enstitü Disiplin Kurulu gündemini Enstitü Müdürünün talimatları doğrultusunda ilgililere duyurmak ve raportörlük yapmak 4- Kurul kararlarının yazılması, karar defterine işlenmesi, arşivlenmesi ve sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesini sağlamak 5- Kurul karar suretlerinin hazırlanması, Müdürün onayına sunulması, öğrencinin bilgilendirilmesi ve karar suretlerinin öğrenci dosyasında yer almasını sağlamak 6- Kurul karar takip formlarının kontrolünü sağlamak 7-Bütçe ile ilgili yapılması gereken işlemleri takip etmek, gerekli tedbirleri almak üzere Enstitü Müdürüne yardımcı olmak 8-İdari birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak 9-Müdürlük ve diğer birimlerle koordinasyonu sağlamak 10-Program açılması ve öğrenci alınması ile ilgili evrakların hazırlanmasını sağlamak, YÖKSİS sistemi üzerine başvuru işlemeleri yapmak ve sonuçlandırmak 11-Gelen ve giden evraklarla ilgili yazışmaların zamanında ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak 12-Mevzuat ve meydana gelen değişiklikleri izleyerek, uygulanmasını sağlamak 13- Enstitü etik kurallarına uymak, iç kontrol çalışmalarını düzenlemek 14-Personelin sorunlarını dinlemek, çözümüne yardımcı olmak 15-Birimler arasındaki evrak akışını düzenlemek 16-İdari personelin izin taleplerini ve kadro ihtiyaçlarını planlamak 17- Enstitü malzeme teminini sağlamak ve sonuçlandırmak 18- Eğitim-öğretim ile ilgili istatistiksel bilgileri tutmak, güncellemek 19-Enstitü yerleşkesi ile ilgili temizlik, bakım, onarım işlemlerini ilgili birimlere bildirmek ve sonuçlandırmak 20-İdari çalışmalar ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılacak makine teçhizatı temin etmek 21-Enstitünün güvenliği ile ilgili önlemleri almak, ilgililere bildirmek 22-Enstitü Müdürü ve Rektörlüğün davet ettiği toplantılara katılmak 23-Personel arasında uyum, saygı ve işbirliğini tesis edecek önlemleri almak 24-Personeli performanslarına göre değerlendirmek, performanslarını arttırmak için rotasyona tabi tutmak ya da hizmet içi eğitim kurslarına katılmalarını sağlamak 25-lerinin bir kısmının hassas ve risk içerdiğini bilmek ve buna uygun hareket etmek 26-Birimin personel politikasının oluşturulması ile ilgili çalışmalar yapmak; insan gücü planlaması, personel değerlendirmesi, görevde yükselme, personel hareketleri ve benzeri konularda sistem geliştirmeye yönelik araştırma ve incelemeler yapmak 27-Araştırma planlama ve koordinasyon işlerinin, verimli bir şekilde yürütülmesi için enstitünün amaç ve stratejileri çerçevesinde izlenmesi ve uygulanması gereken politika, program, plan ve prensipler hakkında önerilerde bulunmak 154

155 28-Enstitünün plan ve programlarla ilgili olarak diğer Birimler, Fakülteler, Rektörlük, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Bakanlıklar ve diğer kamu ve özel sektör kurumları ile olan işlem ve ilişkilerinde koordinasyon çalışmalarına yardımcı olmak 29-Disiplin işlemleriyle ilgili yazışmaları hazırlamak 30-Her yıl yapılan YÖK denetimleri sonucunda verilen kararları izlemek, değerlendirmek, alınacak kararlar doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapmak 31-ABD Başkanlıkları tarafından programlara ilişkin başvuru koşulları, başvuru tarihleri, sınav tarihleri ile kontenjanların belirlenmesinden sonra, Enstitü Kurulunda değerlendirilmesi sonrasında, Üniversite Senatosuna sunmak ve ilan etmek 32-ABD Başkanlıklarınca hazırlanan sosyal bilimler alanında tezli/tezsiz yüksek lisans (İngilizce- Türkçe) ve doktora (İngilizce-Türkçe) yeni ve mevcut programların açılması ve yürütülmesi ile ilgili hazırlık çalışmalarının tamamlanması ve Enstitüye gönderilmesi, dosyanın Enstitü Kurulunda değerlendirilmesi ve sonrasında Üniversite Senatosuna sunmak, alınan kararlar doğrultusunda Yükseköğretim Kuruluna başvuru işlemlerini yürütmek 33-Denetim dönemlerinde Enstitü ile ilgili defter, kayıt, liste, tablo, dosya vb. belgeleri YÖK Denetim Kurulu üyeleri için hazırlamak 34-ABD Başkanlığından gelen ders içeriklerini ve dersi veren öğretim üyelerinin isimlerinin sisteme girilmesini sağlamak 35-Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu kararlarının; Öğrenci İşleri Müdürlüğü, Mali İşler Müdürlüğü, Enstitü ABD Sekreterlikleri tarafından tam ve eksiksiz olarak yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek, varsa eksikliklerin giderilmesini sağlamak 36-Öğrencilerin yatay geçiş işlemlerini ve ders muafiyet istekleri için gerekli işlemleri yapmak 37-Kurul karar takip formlarının hazırlanması ve arşivlenmesi faaliyetini kontrol etmek 38- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 39- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 40-Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari lisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar İngilizce bilmek Asgari 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak Ofis programlarını iyi derecede kullanabilmek, Yazışma dil ve kurallarını bilmek ENSTİTÜ SEKRETERİ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ ENSTİTÜ MÜDÜRÜ 155

156 ENSTİTÜLER İDARİ PERSONEL Enstitü Rektörlük Anabilim Dalı Sekreteri Anabilim Dalı Sekreteri Anabilim Dalı Sekreteri Yetki ve Sorumluluklar Enstitüsü Müdürlüğünde yapılması gereken tüm idari işlerin etkin ve doğru bir şekilde yürütülmesini sağlamak 1- Öğrenci dosyalarını düzenli bir şekilde tutmak ve muhafaza etmek 2- Gelen yazıları takip etmek ve zamanında cevaplandırılmasını sağlamak 3-Diploma isteyen öğrencilerin durumlarını incelemek, hazırlık yapmak 4- Mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin Yönetim Kurulu kararlarını ilgili bölümlere ve öğrencilere bildirmek 5-Yaptığı işlerle ilgili bilgileri kontrollü bir şekilde yedeklemek, dosyalarda herhangi bir veri kaybı olmasını önlemek 6- Her yarıyıl sonunda arşivlenmesi gereken evrakları kaldırmak, süresi dolanları üniversite arşivine devretmek 7-Tezlerin YÖK, ABD Başkanlıkları ve üniversite kütüphanesine gönderilmesini sağlamak 8-Tez veri giriş formlarını Ulusal Tez Merkezine göndermek 9-Tezlerin Ulusal Tez Merkezine yükleme işlemlerini yapmak 10- süresince gizlilik, doğruluk, hızlılık ve güvenirlilik ilkelerinden ayrılmamak 11-Mezun öğrencilere ait tez, seminer, proje ve diğer belgelerin dosyalamasını ve arşivlemesini yapmak ve takibini sağlamak 12-Faaliyet raporu, performans göstergeleri, iç denetim, strateji belirleme çalışmalarına katılmak, sonuçlarını takip ederek, zamanında ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak 13- Enstitü e-postasına gelen mesajların günlük takibini yapmak, ilgili birimlere iletmek ve gelen bilgiler doğrultusunda cevaplandırmak 14-. Enstitü panolarına ilan ve duyuruları yapmak ve takip etmek 15-Enstitünün yazışmalarını düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları hazırlamak ve imzalattırmak 16-Öğrencilere durumları hakkında bilgi vermek 17-Dosya ve klasörleri numaralandırmak ve muhafaza edilmesini sağlamak 18- Jüri üyelerinin görevlendirme bildirimlerini yazmak 19-Diploma isteyen öğrencilerin mezuniyet yazılarını yazmak 20- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 21- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 22- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari önlisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Asgari 2 yıllık çalışma tecrübesine sahip olmak Ofis programlarını kullanabilmek, Yazışma dil ve kurallarını bilmek ENSTİTÜ İDARİ PERSONEL İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ ENSTİTÜ MÜDÜRÜ 156

157 ENSTİTÜLER ANABİLİM DALI SEKRETERİ Anabilim Dalı Sekreteri Rektörlük Enstitü Sekreteri Enstitü i Enstitü i Enstitü Müdürlüğünde yapılması gereken idari işlerin etkin ve doğru bir şekilde yürütülmesini sağlamak 1- CİMER e yapılan başvuruları incelemek, cevaplar hazırlamak ve müdürün onayına sunmak 2- Kamu Denetçiliği Kurumu na (Ombudsmanlık) yapılan başvuruları incelemek, cevapları hazırlamak ve Enstitü Müdürünün onayına sunmak 3- ABD Başkanlıklarına danışman ataması yapılması gereken öğrencileri bildirmek 4- Mevzuatı ve mevzuatta meydana gelen değişiklikleri izleyerek uygulamak 5- Kayıt sildirme talebinde bulunan öğrencilerin durumunu incelemek ve karar alınması yönünde Enstitü Sekreterine bildirmek 6-Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrencilerin durumunun incelemek ve karar alınması yönünde Enstitü sekreterine bildirmek 7-Gelen yazıları takip etmek ve zamanında cevaplandırılmasını sağlamak 8-Yaptığı işlerle ilgili bilgileri kontrollü bir şekilde yedeklemek, dosyalarda herhangi bir veri kaybı olmasını önlemek 9-Enstitüye alınacak öğrenci kontenjanları ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapmak 10-Öğrenci bilgilerinin ve notlarının, sınav tanımlamalarının otomasyon sistemine girilmesini kontrol etmek 11- Öğrenci ücret ödemelerinin takibini yapmak, ücretini ödemeyen öğrencileri yazı ile Mali İşler Müdürlüğüne bildirmek 12-Enstitüye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt işlemlerini yapmak 13-Ders kayıt işlemleri ile ilgili gerekli hazırlıkları yapmak ve sonuçlandırmak 14-Öğrenci kimlik belgelerini hazırlamak ve dağıtım işlemlerini yapmak 15-Öğrencilerin not döküm belgesi, burs belgesi, ilişik kesme, diploma vb. dokümanlarını hazırlamak ve öğrenciye teslim işlemlerini gerçekleştirmek 16- Mezuniyet ve Diploma düzenlenmesi gereken öğrencilerin durumlarını incelemek, mezuniyet işlemleri ile diploma düzenlenmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak 17- Müfredatları takip etmek 18-Enstitü Kurul kararı doğrultusunda ders açma, kayıt silme, kayıt dondurma, danışman değişikliği işlemlerini yapmak 19- Faaliyet raporu, performans göstergeleri, iç denetim, strateji belirleme çalışmalarına katılmak, sonuçlarını takip ederek, zamanında ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak 20- Ders kayıt tarihlerinden önce sınıf şubeleri ile dersi yürütecek öğretim elemanlarının bilgilerini internet sayfasında veri tabanına girmek ve ilan etmek 21- Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönetmelik değişiklerini takip etmek ve duyurularını yapmak 157

158 22- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 23- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 24- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari önlisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Asgari 2 yıllık çalışma tecrübesine sahip olmak Ofis programlarını kullanabilmek, yazışma dil ve kurallarını bilmek ENSTİTÜ ANABİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ SEKRETERİ ENSTİTÜ MÜDÜRÜ 158

159 ANKARA HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU (AHMYO) ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU KURULU ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜR YRD. 1 (AKADEMİK) ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜR YRD. 2 (İDARİ) MOTORLU ARAÇLAR ve ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ UÇAK TEKNOLOJİSİ BÖLÜM BAŞKANLIKLARI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ 2. ÖĞRETİM SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ YÖNETİM ve ORGANİZASYO N BÖLÜMÜ HAVA LOJİSTİĞİ KURUL VE KOMİSYONLAR STAJ KOMİSYONU İNTİBAK, MUAFİYET ve YATAY GEÇİŞ KOMİSYONU WEB SAYFASI TASARIM KOMİSYONU EK DERS KOMİSYONU KURUMSAL İLETİŞİM KOMİSYONU (SHGM) ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU SEKRETERLİĞİ BÖLÜM SEKRETERLİĞİ TEKNİSYEN 159

160 ANKARA HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU (AHMYO) Yetki ve Sorumluluklar ANKARA MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ Akademik Personel Ankara Havacılık Meslek Yüksekokul Müdürü Rektörlük Rektörlük Ankara Havacılık Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu'na bağlı tüm akademik ve idari personel THKÜ yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Ankara Havacılık MYO'nun eğitim ve öğretimini gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek 1- Meslek Yüksekokulu kurullarına başkanlık etmek 2- Meslek Yüksekokulu kurullarının kararlarını uygulamak ve meslek yüksekokulu birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak 3- Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde meslek yüksekokulunun genel durumu ve işleyişi hakkında Rektörlük Makamına rapor vermek 4- Meslek Yüksekokulunun malzeme talep ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek 5- Meslek Yüksekokulu birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak 6- Meslek Yüksekokulunun ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak 7- Öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda sosyal hizmetlerin verilmesini sağlamak 8- Eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak 9- Meslek Yüksekokulunun genel işleyişinden ve durumundan sorumlu olmak 10- Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan akademik ve idari personelin gerektiğinde güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlayarak huzur içinde işlemlerin yürütülmesini sağlamak 11- Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan araç ve gereçlerin her an hizmete hazır bir şekilde bulundurulmasını sağlamak 12- Rektörlük kanalıyla Satın Alma Biriminden talep edilen sarf malzeme ve demirbaşların alımı ve birimlere teslimi sürecini yönetmek 13- Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan atölye ve laboratuvarları denetlemek 14- Malzemelerin zimmetiyle ilgili süreçleri takip etmek 15- Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ve yetkilendirilmesi süreçlerinde kurumsal iletişimi sağlamak ve işleyişi yürütmek 16- Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur 17- Meslek Yüksekokulu kadrolu ve kısmi zamanlı öğretim elemanlarının güz, bahar ve yaz dönemlerinde ek ders hesaplarını yapmak 18- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 19- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 20- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Kadrolu öğretim elemanı olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar 160

161 AHMYO MÜDÜRÜ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ REKTÖRLÜK 161

162 ANKARA HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU (AHMYO) MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCISI Akademik Personel Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Rektörlük Ankara Havacılık Meslek Yüksekokul Müdürü Bölüm Başkanı veya varsa diğer Müdür Yardımcısı Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu Müdürü THKÜ yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Ankara Havacılık MYO'nun eğitim ve öğretimini gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek Yetki ve Sorumluluklar 1- Meslek Yüksekokulu Müdürünün verdiği görevleri yapmak 2- Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu ve Meslek Yüksekokulu Kurulu çalışmalarına katılmak 3- Akademik yarıyılların başında öğretim elemanları arasında ders dağılımı yapmak 4- Akademik yarıyıllarda ara sınav, yarıyıl sonu sınavı vs. ile ilgili sınav programlarını ve öğretim elemanı gözetmenlik programlarını hazırlamak 5- Meslek Yüksekokulunda yürütülmesi gereken faaliyetleri organize etmek ve işlemleri yapmak 6- Meslek Yüksekokulu Müdürüne, akademik ve idari konularda verilen görevleri yerine getirmek üzere yardımcı olmak 7- Eğitim ve öğretim hizmetini sağlamak, aksaklıkları amirlerine bildirmek 8- Sınıfların eğitim ve öğretim için uygunluğunu denetlemek, eksiklikleri ilgili birimlere raporlamak 9- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 10- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 11- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Kadrolu öğretim elemanı olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar AHMYO MÜDÜR YARDIMCISI İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ AHMYO MÜDÜRÜ 162

163 ANKARA HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU (AHMYO) Yetki ve Sorumluluklar ANKARA HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKUL SEKRETERİ Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu Sekreteri Rektörlük Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Bölüm Sekreterleri Bölüm Sekreterleri AHMYO Bölüm Sekreteri ve Teknik Personel THKÜ yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Ankara Havacılık MYO'nun eğitim ve öğretimini gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek 1- Üniversite içerisindeki akademik (Fakülteler, Enstitüler, MYO..vs) ve idari birimler (Rektörlük, Genel Sekreterlik, İdari İşler.vs) arasındaki yazışmalarının gereği ile bu yazışmaların takibini yapmak sonlandırmak sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde Yönetim Kurul Kararı (YKK) ve MYO Kurul Kararı (KK) toplantılarını organize etmek. Yer ve zamanı ayarlayıp üyeleri toplantıya çağırmak. Toplantıda raportör olarak görev yapmak. Bir iş günü sonrası mesai bitimine kadar alınan kararlarla birlikte üye imzalarını da tamamlamak (üyelere imzaları sadece kendisi attırır) ve EBYS sistemine aktarmak. Sorulduğunda üyelere kararlarla ilgili ayrıntılı açıklama yapmak 3- Bilgi edinme yasası çerçevesinde, basit bilgi istemi niteliğini taşıyan yazılara cevap vermek 4- Meslek Yüksekokulu kurulları kararları ve YÖK denetimi kapsamındaki raporların 2547 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler/yönergeler çerçevesinde alınmasından sorumlu olduğundan, söz konusu kanun ve ilgili yönetmelikler /yönergelere hâkim olmak 5- Meslek Yüksekokulu nun Üniversite içi tüm idari işlerini yürütmek 6- Akademik Genel Kurul, Fakülte Kurulu, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu gündemini hazırlatmak ve üyelere dağıtımını yapmak aynı zamanda Rektörlük Makamına ve diğer ilgili makamlara iletilmesini ve arşivlenmesini sağlamak 7- Kurum içi ve kurum dışından gelen evrakın havalesini yaparak kaydedilmesini, birim içi yönlendirilmesini sağlamak 8- Meslek Yüksekokulu bünyesinde birim arşivi oluşturup sorumlusunu belirlemek, arşiv düzeninin sağlamak ve geçmiş döneme ait her türlü evrakın arşiv yönetmelikleri doğrultusunda arşivlenmesini sağlamak 9- Meslek Yüksekokulu ihtiyacı olan birim ve program başkanlıklarınca bildirilen demirbaş, temizlik, kırtasiye, ders araçları gibi tüketim malzemeleri teminini sağlamak, bakım ve onarımlarını yaptırmak 10- Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personel soruşturma gibi personel işlerinin koordinasyonunu ve yürütülmesini sağlamak 11- Resmi evrakları tasdik etmek. İmza, mühür ve aslı gibidir yapmak 12- Öğrenci ve personelden gelen dilekçeleri ilgili yerlere yönlendirmek ve gereğini yapmak 13- Meslek Yüksekokulu internet sayfasının sürekli takibini yapmak 14- Meslek Yüksekokulu alınacak akademik personelin sınav işlemlerinin takibi ve sonuçlarının Rektörlüğe iletilmesini sağlamak ve akademik personelin görev uzatılması için gerekli uyarıları yaparak zamanında yerine getirilmesini sağlamak 15- Baskı, fotokopi ve bilgi işlem hizmetlerinin düzenli çalışmasını sağlamak 16- Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenecek komisyon, seminer ve toplantı etkinliklerini organize etmek 163

164 17- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 18- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 19- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari lisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar İngilizce bilmek Asgari 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak Ofis programlarını iyi derecede kullanabilmek, Yazışma dil programlarını bilmek AHMYO SEKRETERİ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ AHMYO MÜDÜRÜ 164

165 ANKARA HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU (AHMYO) ANKARA HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKUL BÖLÜM SEKRETERİ AHMYO Bölüm Sekreteri Rektörlük AHMYO Müdürü AHMYO Sekreteri AHMYO Sekreteri Yetki ve Sorumluluklar Bölümün genel idari sekreterlik hizmetlerini yapmak 1- Bölüm kurul kararlarını almak, Akademik Bölüm Kurulu (ABK) toplantılarını organize etmek ( yer ve zamanı ayarlayıp üyeleri toplantıya çağırmak) 2- Toplantıda raportör olarak görev almak 3- Bir iş günü sonrası mesai bitimine kadar alınan kararlarla birlikte üye imzalarını da tamamlayarak EBYS sistemine aktarmak 4- Eğitim-Öğretimle ilgili öğrenci listeleri, ders yükleri, haftalık ve yarıyıl ders programları, ders açılması, gözetmen görevlendirmeleri ile sınav programlarının yazılmasında görevlilere yardımcı olmak, zamanında ilan edilmesi ve öğretim elemanlarına dağıtılmasını sağlamak, öğrenci dilekçelerini kontrol ederek almak, işleme koymak ve sonuçlandırmak 5- Staj yapacak öğrencilerin sigorta işlemleri ile ilgili gerekli faaliyetleri yürütmek 6- Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin haftalık planlamasını yapmak, puantajlarını hazırlamak 7- Öğrencilerin ayrı ayrı dosyasını tutmak, bölümdeki öğrencinin akademik talepleri ile ilgilenmek. MYO dersleri kapsamında yapılan ve değerlendirilen sınav evraklarını tutanakla sınavı yapan hocalardan teslim alıp Üniversite arşivine kaldırmak 8- Bölüme gelen ve giden evrakı usulüne uygun olarak kaydetmek, muhafaza etmek 9- Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret, tek ders ve ek sınav iş ve işlemlerini yürütmek 10- Rapor ve özrü bulunan öğrencileri bölüm başkanına, öğrencinin kaçırdığı dersleri hocalarına bildirmek 11- Kayıt yenileme, kayıt dondurma ve derse yazılma işlemlerini yürütmek 12- Bölümle ilgili yazışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesi ve zamanında ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak 13- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 14- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 15- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari önlisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Tercihen İngilizce bilmek 2 yıllık çalışma tecrübesi olmak Ofis Programlarını iyi derecede kullanabilmek, yazışma dil ve kurallarını bilmek AHMYO BÖLÜM SEKRETERİ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ AHMYO MÜDÜRÜ 165

166 ANKARA HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU (AHMYO) Yetki ve Sorumluluklar TEKNİK PERSONEL (LABORATUVAR TEKNİSYENİ) Teknik Personel (Laboratuvar Teknisyeni) Rektörlük Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Diğer Bölümlerde Çalışan Teknik Personeller Diğer Bölümlerdeki Teknik Personel Yerine MYO bünyesindeki laboratuvar ve/veya atölyelerde teknik işleri yapmak 1- Laboratuvar malzemelerin saklanması ve korunmasını sağlamak 2- Ders esnasında ihtiyaç duyulan laboratuvar malzemelerinin kullanımında öğretim elemanı ve öğrencilere yardımcı olmak 3- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 4- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 5- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari ilgili teknik meslek lisesi mezunu olmak Tercihen önlisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Asgari 2 yıl alanında çalışmış olmak AHMYO TEKNİK PERSONEL (LABORATUVAR TEKNİSYENİ) İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ AHMYO MÜDÜRÜ 166

167 İZMİR HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU (İHMYO) İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU KURULU İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜR YARDIMCILIĞI (AKADEMİK) İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜR YARDIMCILIĞ (İDARİ) BÖLÜM BAŞKANLIKLARI İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU SEKRETERLİĞİ MOTORLU ARAÇLAR ve ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜM BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ İŞLERİ UÇAK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI HAVA LOJİSTİĞİ PROGRAMI BÖLÜM SEKRETERLİĞİ SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ 167

168 İZMİR HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU (İHMYO) Yetki ve Sorumluluklar İZMİR MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ Akademik Personel İzmir Havacılık Meslek Yüksekokul Müdürü Rektörlük Rektörlük İzmir Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı İzmir Meslek Yüksekokulu'na bağlı tüm akademik ve idari personel İzmir Havacılık MYO Kampüsü THKÜ yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; İzmir Havacılık MYO'nun eğitim ve öğretimini gerçekleştirmek için gerekli olan tüm faaliyetlerin, etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapmak, bu çalışmaları planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek 1- Meslek Yüksekokulu kurullarına başkanlık etmek 2- Meslek Yüksekokulu kurullarının kararlarını uygulamak ve Meslek Yüksekokulu birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak 3- Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Meslek Yüksekokulunun genel durumu ve işleyişi hakkında Rektörlük Makamına rapor vermek 4- Meslek Yüksekokulunun malzeme talep ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek 5- Meslek Yüksekokulu birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak 6- Meslek Yüksekokulunun ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak 7- Öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda sosyal hizmetlerin verilmesini sağlamak 8- Eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak 9- Meslek Yüksekokulunun genel işleyişinden ve durumundan sorumlu olmak 10- Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan akademik ve idari personelin gerektiğinde güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlayarak huzur ortamı içinde işlemlerin yürütülmesini sağlamak 11- Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan araç ve gereçlerin her an hizmete hazır bir şekilde bulundurulmasını sağlamak 12- Rektörlük kanalıyla Satın Alma Biriminden talep edilen sarf malzeme ve demirbaşların alımı ve birimlere teslimi sürecini yönetmek 13- Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan atölye ve laboratuvarları denetlemek 14- Malzemelerin zimmetiyle ilgili süreçleri takip etmek 15- Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ve yetkilendirilmesi süreçlerinde kurumsal iletişimi sağlamak ve işleyişi yürütmek 16- Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur 17- İHMYO Kadrolu ve kısmi zamanlı öğretim elemanlarının güz, bahar ve yaz dönemlerinde ek ders hesaplarını yapmak 18- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 19- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 20- Sorumlu olduğu üst yönetim ve amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek 168

169 Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Kadrolu öğretim elemanı olmak İHMYO MÜDÜRÜ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ REKTÖRLÜK 169

170 İZMİR HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU (İHMYO) MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCISI Akademik Personel Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Rektörlük İzmir Meslek Yüksekokul Müdürü Bölüm Başkanı veya varsa diğer Müdür Yardımcısı İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu Müdürü İzmir Havacılık MYO Kampüsü THKÜ yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; İzmir Havacılık MYO'nun eğitim ve öğretimini gerçekleştirmek için gerekli olan tüm faaliyetlerin, etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak, bu çalışmaları planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek Yetki ve Sorumluluklar 1- Meslek Yüksekokulu Müdürünün verdiği görevleri yapmak 2- Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu ve Meslek Yüksekokulu Kurulu çalışmalarına katılmak 3- Akademik yarıyılların başında öğretim elemanları arasında ders dağılımı yapmak 4- Akademik yarıyıllarda ara sınav, yarıyıl sonu sınavı vs. ile ilgili sınav programlarını ve öğretim elemanı gözetmenlik programlarını hazırlamak 5- Meslek Yüksekokulunda yürütülmesi gereken faaliyetleri organize etmek ve işlemleri yapmak 6- Meslek Yüksekokulu Müdürüne, akademik ve idari konularda verilen görevleri yerine getirmek üzere yardımcı olmak 7- Eğitim ve öğretim hizmetini sağlanırken meydana gelen aksaklıkları üst yönetime ve amirine bildirmek 8- Sınıfların eğitim ve öğretim için uygunluğunu denetlemek, eksiklikleri ilgili birimlere raporlamak 9- Çalışmalarını THK Üniversitesinin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 10- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 11- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Kadrolu öğretim elemanı olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar İHMYO MÜDÜR YARDIMCISI İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ İHMYO MÜDÜRÜ 170

171 İZMİR HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU (İHMYO) Yetki ve Sorumluluklar İZMİR HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKUL SEKRETERİ İHMYO Yüksekokul Sekreteri Rektörlük İHMYO Müdürü İHMYO Bölüm Sekreteri İHMYO Bölüm Sekreteri Bölüm Sekreterliği Personeli, Teknik Personel, Öğrenci İşleri Uzmanı, Destek Hizmetleri Personeli İzmir Havacılık MYO Kampüsü İdari personel arasındaki işbölümü ve koordinasyonu sağlamak Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 51/b, 51/c maddeleri ve Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 38/a maddesinin gereğini yapmak 2İHMYO içi ve dışı tüm idari işlerini yürütmek, istenildiğinde üst makamlara gerekli bilgileri sağlamak 3-4- Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak, takip etmek ve kaydını tutmak 5- Akademik Genel Kurul, Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemini hazırlamak ve ilgililere duyurmak, raportörlüğünü yapmak, karar ve tutanaklarını hazırlamak, uygulanmasını sağlamak, kurul kararlarını yazmak ve karar defterine işlenmesini sağlamak, tüm bu kararları ilgililere duyurmak 6- Yüksekokul bina ve tesislerinin kullanılabilir durumda tutulmasını sağlamak; gerekli bakım ve onarım işlerini takip etmek; ısınma, aydınlatma, temizlik vb. hizmetlerin yürütülmesini sağlamak 7- Öğrenci işleri, kütüphane gibi birimlerin düzenli çalışmasını; bütün tüketim demirbaş malzeme ve materyallerin temini ve kullanılmasına kadar geçen işleyişi yönetmek 8- Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile yönetim görevlerinde kullanılan makine ve teçhizatın, hizmet araçlarının çalışır durumda olmalarını sağlamak, periyodik bakım ve onarımını yaptırmak 9- Yüksekokula gelen ilan ve duyurulardan ilgilileri haberdar etmek, Yüksekokul tarafından düzenlenen törenleri organize etmek 10- Resmi evrakları tasdik etmek, evrakların elemanlardan teslim alınması ve arşivlenmesini sağlamak 11- Yüksekokul ile ilgili istatistiklerin derlenmesini, Yüksekokul faaliyet raporunun hazırlanmasını ve güncellenmesini sağlamak 12- Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanması, verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli koordinasyonun sağlanmak ve kontrolünü yapmak 13- Yüksekokulun avans hazırlıklarını yapmak ve en iyi şekilde kullanılmasında gerekli planlamayı yaparak performans bütçe uygulamasını gerçekleştirmek 14- Yüksekokula alınacak akademik personelin sınav işlemlerinin takibi ve sonuçlarının Rektörlüğe iletilmesini sağlamak. Akademik Personelin görev uzatılması için gerekli uyarıları yapmak ve zamanında yerine getirilmesini sağlamak 15- Yüksekokul personelinin özlük haklarına ilişkin uygulamaları, personelin izinlerini planlamak ve sağlık raporlarını organize ve takip etmek, yasal prosedürü uygulamak ve kontrol etmek 16- Yüksekokulun güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak ve kontrol etmek 17- İdari personelin görev ve işlerini denetlemek, idari personel ile periyodik toplantılar yaparak görüş alışverişinde bulunmak ve eğitimler düzenleyerek çalışma verimini artırmak 171

172 18- Kanun ve mevzuatları takip ederek idari personele ve öğrencilere kanun ve mevzuat hakkında bilgi vermek 19- Öğrenci ve personelden gelen dilekçeleri kayıt altına alarak ilgili yerlere yönlendirmek ve gerekeni yapmak 20- Halkla ilişkilere özen göstermek, kongre, seminer, toplantı, ağırlama çalışmalarını yapmak ve misafirlerin kurumdan memnun ayrılmalarını sağlamak 21- Tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışan öğretim elemanları ile öğrencilerin ücret tahakkuk bildirimlerini hazırlamak 22- Yüksekokula ait demirbaşların ve malzemelerin kayıtlarının tutulmasını, giriş ve çıkış işlemlerinin yapılmasını sağlamak 23- Muhasebe, satın alma, ayniyat, bölüm, müdür sekreterliği, personel, özlük, yazı işleri, ulaşım, temizlik, güvenlik ve okulun tamir ve bakımı faaliyetlerini yürütmek 24- Öğrenci işleri marifetiyle sınav evraklarını öğretim elemanlarından tutanakla teslim almak, arşivlemek ve istenildiğinde ilgili birimlere sunmak 25- Üst makamlarca istenildiğinde, öğrencilere ilişkin bilgileri danışmanlardan alarak ilgili makama sunmak 26- Tüm birimlerden gelen İdari ve Mali işler evraklarını ve diğer her türlü evrakı kontrol etmek, gereği için hazırlıkları yapmak sayılı yasa 33.md. gereği gerçekleştirme görevlisi olarak mali işleri yürütmek. Personelin özlük dosyalarının oluşumunu ve korunmasını sağlamak ve istenildiğinde üst makamlara gerekli bilgileri sağlamak 27- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 28- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 29- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari lisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar İngilizce bilmek Asgari 5 yıl iş tecrübesi olmak Ofis programlarını kullanabilmek, Yazışma dil ve kurallarını bilmek Dikkat ve Konsantrasyon yeteneği, Takım çalışanı olma, İletişim yeteneği, Yüksek sorumluluk duygusu, Zaman yönetimi, Öğrenmeye açık olma, İkna ve temsil yeteneği İZMİR HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU SEKRETERİ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ İZMİR HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ 172

173 İZMİR HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU (İHMYO) İZMİR HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM SEKRETERİ İHMYO Bölüm Sekreteri Rektörlük İzmir Havacılık MYO Müdürü İMYO Sekreteri İMYO Sekreteri İzmir Havacılık MYO Kampüsü Yetki ve Sorumluluklar Bölümün genel idari sekreterlik hizmetlerini yapmak 1- Bölüm Başkanlığına yazılan dilekçeleri sisteme (EBYS) yüklemek 2- Bölüm Başkanlığını ilgilendiren yazışmaları sistem (EBYS) üzerinden yürütmek 3- Öğrencilerin ders seçme işlemlerini koordine etmek, ders kayıt işlemlerine öğrencilerin ve danışmanlarının onay vermelerini sağlamak 4- Bölüm Başkanlığı staj dosyalarını arşivlemek 5- Bölüm Başkanlığının sınav evraklarını ve derslerin yoklamalarını dönem sonlarında ilgili ders hocalarından teslim alarak arşivlemek 6- Bölüm Başkanlığına yazılan ders muafiyetleri, mazeret dilekçelerini sisteme (EBYS) yükleyerek, ilgili konularla ilgili yazışmaları sağlamak 7- Öğrenci adaylarının ve velilerinin okul ve bölümler ile ilgili merak ettikleri soruları yanıtlamak. Ücretler ve burslar hakkında bilgi vermek 8- Not giriş ve yoklama girişlerinde öğretim görevlileriyle koordinasyonu sağlamak 9- Sınav programlarını öğrencilere duyurmak 10- Kanun ve mevzuatları takip ederek öğrencilere kanun ve mevzuat hakkında bilgi vermek 11- Dönem sonu sınavlarından önce, öğretim elemanlarından gelen devamsızlıktan kalan öğrenci listelerini alarak, öğrencilere bilgi vermek 12- Öğrencilerin Ders Muafiyeti ile ilgili dilekçelerini almak, program başkanlığına bildirmek ve alınan yönetim kurulu kararına göre öğrencinin muafiyet işlemlerini Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bildirmek 13- Mazeret sınavları için rapor getiren öğrencilerden dilekçe almak, program başkanlığına bildirmek ve alınan yönetim kurulu kararına göre öğrencileri ve ilgili öğretim elemanlarını bilgilendirmek 14- Sınav programlarını öğrencilere duyurmak 15- Öğrencilerin kayıt dondurma dilekçelerini Yönetim Kuruluna sunmak ve alınan karar sonucunda öğrencinin hangi dönemlerde kayıt dondurduğunu sisteme işlemek 16- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 17- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 18- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek 173

174 Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Asgari ön lisans mezunu olmak Tercihen İngilizce bilmek 2 yıllık çalışma tecrübesine sahibi olmak Ofis programlarını kullanabilmek, Yazışma dil ve kurallarını bilmek Dikkat ve Konsantrasyon yeteneği, takım çalışanı olma, iletişim yeteneği, yüksek sorumluluk duygusu, zaman yönetimi, öğrenmeye açık olma, ikna ve temsil yeteneği İZMİR HAVACILIK MESLEK İZMİR HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ SEKRETERİ 174

175 İZMİR HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU (İHMYO) İDARİ PERSONEL İHMYO Rektörlük İzmir Havacılık MYO Müdürü İHMYO İHMYO İdari personel İzmir Havacılık MYO Kampüsü Yetki ve Sorumluluklar Öğrencilerin; kayıt, belge hazırlama, not takip, sınav ve yoklama evraklarını takip etmek ve arşivleme 1- Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizin, kayıt işlemlerini gerçekleştirmek. Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi hakkında bilgilendirmek ve sisteme giriş yapabilmeleri için şifre tanımlaması yapmak. Gerektiği durumlarda sisteme giriş şifrelerini güncellemek 2- Aktif dönemde açılması planlanan derslerin sistem üzerinde açılmasını sağlamak. Dersleri veren öğretim elemanlarını, derslikleri ve ders programlarını Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine eklemek 3- Öğrencilerin ders seçme işlemlerini koordine etmek. Ders kayıt işlemlerine öğrencilerin ve danışmanlarının onay vermelerini sağlamak 4- Öğrencilerin danışman hocalarını belirlemek ve sisteme tanımlamak 5- Yeni göreve başlayan ya da ders saat ücretli hocaların, sisteme tanımlanmasını sağlamak ve Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi hakkında (not girişi, yoklamaların işlenmesi) bilgi vermek. Sistemle ilgili karşılaştıkları sorunlara çözüm sağlamak 6- Öğrencilerin talepleri doğrultusunda, öğrenci belgesi ve transkript belgesi hazırlamak, kayıt sildiren ya da mezun durumda olan öğrencilerin ilişik kesme işlemlerini yürütmek 7- Öğrenci adaylarının ve velilerinin okul ve bölümler ile ilgili merak ettikleri soruları yanıtlamak. Ücretler ve burslar hakkında bilgi vermek 8- Yatay geçiş başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerin evraklarının kontrolünü sağlamak ve değerlendirilmek üzere yatay geçiş komisyonuna sunmak. Başvurusu kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemlerini gerçekleştirmek ve ders kaydını yapmak 9- Ara sınıf kayıt yenileme tarihlerini ve kurallarını öğrencilere duyurmak, Yaz Okulu ile ilgili işlemleri yürütmek 10- Not giriş ve yoklama girişlerinde öğretim görevlileriyle koordinasyonu sağlamak 11- Programlarda dereceye giren öğrencileri belirlemek, Akademik Başarı Bursu kazanan öğrencilerin tespitini yapmak 12- Dönem sonu sınavlarından önce, öğretim elemanlarından gelen devamsızlıktan kalan öğrenci listelerini alarak, öğrencilere bilgi vermek 13- Öğrencilerin ders muafiyeti ile ilgili dilekçelerini almak, program başkanlığına bildirmek ve alınan yönetim kurulu kararına göre öğrencinin muafiyet işlemlerini Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bildirmek 14- Mazeret sınavları için rapor getiren öğrencilerden dilekçe almak, program başkanlığına bildirmek ve alınan yönetim kurulu kararına göre öğrencileri ve ilgili öğretim elemanlarını bilgilendirmek 15- Sınav programlarını öğrencilere duyurmak 16- Öğrencilerin kayıt dondurma dilekçelerini Yönetim Kuruluna sunmak ve alınan karar sonucunda öğrencinin hangi dönemlerde kayıt dondurduğunu sisteme işlemek 17- Okulumuza kayıt yaptıran öğrencilerin, öğrenci kimlik kartlarının, Öğrenci İşleri Müdürlüğünce basımını sağlamak, öğrencilere imza karşılığında teslim etmek. Öğrencilerin üniversite ile ilişiklerinin kesilmesi durumunda, öğrenci kimlik kartlarını öğrenciden teslim almak ve dosyalarında muhafaza etmek 18- Mezun olan öğrencilere Diploma ve Geçici Mezuniyet Belgesi vermek 19- Kanun ve mevzuatları takip ederek öğrencilere kanun ve mevzuat hakkında bilgi vermek 175

176 20- Mezuniyet için gerekli sınavlar ile not yükseltme sınavları için gerekli çalışmaları yapmak 21- Öğrencilerle ilgili her türlü evrakı usulüne uygun olarak arşivlemek 22- Öğrencilerin burslarının geçerliliklerini takip etmek 23- Meslek Yüksekokulunun sosyal medya hesaplarını (internet sayfası, facebook, ınstagram) güncel tutmak, gerekli duyuruları zamanında yapmak 24- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 25- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 26- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari önlisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Asgari 2 yıllık çalışma tecrübesine sahibi olmak Ofis programlarını kullanabilmek, Yazışma dil ve kurallarını bilmek Dikkat ve konsantrasyon yeteneği, Takım çalışanı olma, İletişim yeteneği, Yüksek sorumluluk duygusu, Zaman yönetimi, Öğrenmeye açık olma, ikna ve temsil yeteneği İMYO İDARİ PERSONEL İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ İZMİR HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ 176

177 İZMİR HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU (İHMYO) Yetki ve Sorumluluklar İZMİR HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PERSONEL İMYO Teknik Personel Rektörlük İHMYO Müdürü İMYO Teknik Personel İMYO Teknik Personel İzmir Havacılık MYO Kampüsü İHMYO bünyesindeki laboratuvar ve/veya atölyelerde ki teknik işleri yapmak 1- Bilgisayar, UÇT ve KHZ laboratuvarlarının kontrollerini tertip ve düzenini sağlamak 2- Fotokopi hizmetlerini yürütmek. Fotokopi odasına giren her türlü eğitim aracı, madde, eşya, makine, malzeme ve benzeri şeylerin kaydını tutmak, muhafaza etmek; bunları yangın, çürüme, bozulma, akma gibi her türlü tehlike ve zarardan korumak, kendilerinin alamayacakları koruma tedbirleri için ilgililere bilgi vermek 3- Sorumluluk sahasında bulunan depolara giren her türlü eğitim aracı, madde, eşya, makine, malzeme ve benzeri şeylerin kaydını tutmak, muhafaza etmek; bunları yangın, çürüme, bozulma, akma gibi her türlü tehlike ve zarardan korumak, kendilerinin alamayacakları koruma tedbirleri için ilgililere bilgi vermek 4- Eğitim-Öğretim faaliyetleri ile yönetim görevlerinde kullanılan makine ve teçhizatın hizmet araçlarının çalışır durumda olmalarını sağlamak, periyodik bakım ve onarımlarını yapmak. Mevcut durumla ilgili Yüksekokul Sekreterliğine bilgi vermek 5- Posta ve ilçe içi evrak dağıtımına yardımcı olmak 6- Tanıtım ve organizasyonlarda kullanılan materyallerin takibini ve temini gerçekleştirmek 7- Malzeme veya oda taşımaları gibi benzer işlerde taşıma ve düzeni sağlamak 8- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 9- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 10- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Asgari ilgili teknik/mesleki lisesi mezunu olmak, Tercihen önlisans mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Asgari 2 yıl alanında çalışmış olmak Dikkat ve konsantrasyon yeteneği, Takım çalışanı olma, İletişim yeteneği, Yüksek sorumluluk duygusu, Zaman yönetimi, Öğrenmeye açık olma, İkna ve temsil yeteneği İZMİR HAVACILIK MESLEK İZMİR HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ PERSONEL 177

178 İZMİR HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU (İHMYO) Yetki ve Sorumluluklar DESTEK PERSONELİ İMYO Destek Personeli Rektörlük İHMYO Müdürü İMYO Destek Personeli İMYO Destek Personeli İzmir Havacılık MYO Kampüsü Ulaşım, temizlik, güvenlik vb. hizmetleri yapmak 1- Kurumdaki motorlu taşıtlardan sorumluluğunda bulunanları, hizmet amaçları dâhilinde verilen talimatlar doğrultusunda teknik ve trafik kurallarına uygun olarak kullanmak 2- Taşıtların bakım, temizlik, yakıt ve basit onarımını yaparak her an kullanıma hazır şekilde bulundurmak 3- Taşıtların yükleme ve boşaltılmasına nezaret etmek 4- Bina içerisinde bilgi ve beceriler doğrultusunda bakım-onarım işlemlerini yapmak, işlemlerin mahiyeti hakkında Yüksekokul Sekreterliğine bilgi vermek 5- Üniversite bünyesinde bulunan tüm bina, bölümler, daire ve odaların temizliğini yapmak ve çöplerin atılmasını sağlamak 6- Depoların düzen ve temizliği sağlamak 7- Okul binasını açma ve kapatma görevini yürütmek 8- Malzeme veya oda taşımaları gibi benzer işlerde taşıma ve düzeni sağlamak 9- Okul laboratuvar ve atölyelerinin sürekli temiz, bakımlı ve düzenli olarak hizmet verebilmesi için kontrolleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak üzere amirlerini bilgilendirmek 10- Yerleşkeyi sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, vb. tehditlere karşı korumak 11- Yerleşke sınırları ve çalışma alanları içerisinde, öğrenci, akademik ve idari personel ile öğrenci velileri ve ziyaretçilerin güvenilir bir ortamda hizmet almalarını ve çalışmalarını sağlamak için her türlü güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak 12- Yerleşke içinde belirlenmiş denetim, gözetim ve kontrol noktalarında; ziyaretçiler, öğrenci ve öğrenci velilerini bilgilendirmek hususunda yardımcı olmak 13- Çalışmalarını Üniversitenin stratejik amaçlarına ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi içerisindeki prosedürlere ve talimatlara uymak 14- Faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürmek 15- Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek Temizlik hizmeti için asgari ilköğretim mezunu olmak, ulaşım ve güvenlik için asgari lise mezunu olmak Mesleki Eğitim ve Sertifikasyonlar Ulaşım Hizmeti için en az D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Güvenlik Hizmeti için sertifika sahibi olmak, Dikkat ve konsantrasyon yeteneği, takım çalışanı olma, iletişim yeteneği, yüksek sorumluluk duygusu, zaman yönetimi, öğrenmeye açık olma, ikna ve temsil yeteneği İZMİR HAVACILIK MESLEK İZMİR HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU DESTEK İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ PERSONELİ 178

179

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak DOSYALAMA VE ARŞİV Standart Dosya Planına Göre Tasnif Birim Arşivini Düzenlemek İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak Kurum Arşivine Gönderilecek Evrak İşlemlerini Yapmak ANLAŞMA, SÖZLEŞME VE PROTOKOLLERİN

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. Görev Tanımı ve İş Akış Şeması İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. Görev Tanımı ve İş Akış Şeması İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Görev Tanımı ve İş Akış Şeması Sayfa No İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. GENEL GÖREV TANIMLARI... 1 1.1. Enstitü Müdürü Görev Tanımı...

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü 1. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

Stratejik planı hazırlamak ve uygulanabilirliğini kontrol etmek,

Stratejik planı hazırlamak ve uygulanabilirliğini kontrol etmek, ( ) Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde enstitü genel durumu

Detaylı

İnsan Kaynakları Destek Personeli İnsan Kaynakları Uzmanı

İnsan Kaynakları Destek Personeli İnsan Kaynakları Uzmanı Sayfa 1 / 6 UNVAN VEKÂLET İnsan Kaynakları Destek Personeli İnsan Kaynakları Uzmanı SORUMLULUK VE GÖREVLER 1. Üniversite ana yönetmeliği, protokoller ve yönergelerin içeriğine hakim olmak ve işleri bu

Detaylı

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli Astları Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli 1- Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 2- Her öğretim

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

ÖZLÜK VE BORDROLAMA OFİS YÖNETİCİSİ GÖREV TANIMI. Özlük ve Bordrolama Ofis Yöneticisi Özlük ve Bordrolama Uzmanı

ÖZLÜK VE BORDROLAMA OFİS YÖNETİCİSİ GÖREV TANIMI. Özlük ve Bordrolama Ofis Yöneticisi Özlük ve Bordrolama Uzmanı Sayfa 1 / 6 UNVAN VEKÂLET Özlük ve Bordrolama Ofis Yöneticisi Özlük ve Bordrolama Uzmanı SORUMLULUK VE GÖREVLER 1. Üniversite ana yönetmeliği, protokoller ve yönergelerin içeriğine hâkim olmak ve işleri

Detaylı

İnsan Kaynakları Uzmanı İnsan Kaynakları Destek Personeli

İnsan Kaynakları Uzmanı İnsan Kaynakları Destek Personeli Sayfa 1 / 6 UNVAN VEKÂLET İnsan Kaynakları Uzmanı İnsan Kaynakları Destek Personeli SORUMLULUK VE GÖREVLER 1. Üniversite ana yönetmeliği, protokoller ve yönergelerin içeriğine hakim olmak ve işleri bu

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMLARI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMLARI MÜDÜR Görev Amacı : Meslek Yüksekokulumuzun varlık nedeni, bilimsel bilgi ışığında, değişime ve gelişime açık, toplumsal duyarlılık ve sorumluluğu olan, sorun çözme yetenekleri gelişmiş,

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

DEKANLIK T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DEKANLIK T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DEKANLIK İlgili mevzuat ile Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ve nca belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Fakülte ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi ve koordinasyonu sağlamak. Dekanlık

Detaylı

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ HEPATOLOJİ ENSTİTÜSÜ GÖREV TANIMI FORMU

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ HEPATOLOJİ ENSTİTÜSÜ GÖREV TANIMI FORMU : Hepatoloji Enstitü Müdürlüğü : Enstitü Müdürü : Prof.Dr.Cihan YURDAYDIN SORUMLULUKLARI 1- "2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu", "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu", "5070 Sayılı Elektronik Ġmza Kanunu",

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili

Detaylı

YÜKSEKOKUL SEKRETERİ VEKÂLET EDECEK GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

YÜKSEKOKUL SEKRETERİ VEKÂLET EDECEK GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: YÜKSEKOKUL SEKRETERİ Doküman No SİÜ.GT-122 Sayfa 1/2 : Yüksekokul Müdürüne bağlı görev yapar. : Şef Yüksekokulun idari yapısının kurulması, yönetilmesi ve denetlenmesini sağlamak, kurullara katılmak, bütçeyi

Detaylı

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yüksekokul Sekreterliği Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim Meslek Yüksekokulu Sekreteri - Yardımcısı - Mevlüt SUZAN 1-Yüksekokuldaki idari

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ BİRİMLERİ GÖREV TANIMI

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ BİRİMLERİ GÖREV TANIMI 1) Yüksekokul Sekreteri Şef Yüksekokul Müdürü Sekreteri Yüksekokul Sekreteri Sekreteri 2) PERSONEL İŞLERİ 3) ÖĞRENCİ İŞLERİ 4) İDARİ VE MALİ İŞLER 5) BÖLÜM SEKRETERLİĞİ 6) TEKNİK İŞLER Tekniker Teknisyen

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI KOORDİNATÖRÜ. İnsan Kaynakları Koordinatörü İnsan Kaynakları Koordinatör Yardımcısı

İNSAN KAYNAKLARI KOORDİNATÖRÜ. İnsan Kaynakları Koordinatörü İnsan Kaynakları Koordinatör Yardımcısı Sayfa 1 / 7 UNVAN VEKÂLET İnsan Kaynakları Koordinatörü İnsan Kaynakları Koordinatör Yardımcısı SORUMLULUK VE GÖREVLER 1. Üniversitenin misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda ekibi ile birlikte çalışmalar

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

Fakülte Sekreteri. İdari Birim Personeli

Fakülte Sekreteri. İdari Birim Personeli Sayfa 1 / 5 Birim Adı Alt Birim Adı Görev Unvanı Fakülte Sekreterliği Personel İşleri Şube Müdürü ve Memuru Görevin Bağlı Olduğu Unvan Astlar Vekâlet/Görev Devri - İdari Birim Personeli Görev Alanı İzmir

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI EL KİTABI

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI EL KİTABI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI EL KİTABI İçindekiler I BİRİMİN FAALİYET ALANI... 1 II BİRİMDE YAPILAN İŞLERİN ÖZET TANIMI... 1 III ORGANİZASYON ŞEMASI... 2 IV GÖREV TANIMLARI... 3 Daire Başkanı... 3 Daire

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM SÜRECİ

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM SÜRECİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM SÜRECİ İş Akışı 1. İlgili bölüm başkanlığı tarafından gerekçesi ile birlikte teklif edilip Rektörlükçe onaylanan öğretim üyesi ile irtibata geçilmesi. 2. Dekanlık/Bölüm

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ KOORDİNATÖRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI Doküman No ERA/GT01 KOORDİNATÖRÜ REKTÖR/REKTÖR YARDIMCISI KOORDİNATÖRLÜK BİRİMLERİ Selçuk Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI 1-Prof.Dr. Özlem YAVUZ Enstitü Müdürü Telefon: :0266 612 14 62 Dahili:1113 Enstitü Sekreteri: 1-Fatma İŞLER

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk Müşaviri V. 1 ÜNİVERSİTE

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI TANIMLARI Fiili Görev Selman KARAYILMAZLAR 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Prof.Dr. Dekan Dekanlık Rektör İN TANIMI Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak fakülte

Detaylı

YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 Sayılı YÖK da belirtilen niteliklere sahip olmak.

YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 Sayılı YÖK da belirtilen niteliklere sahip olmak. YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ Doküman No SİÜ.GT-120 Sayfa 1 VEKALET EDECEK : Rektöre bağlı görev yapar : Müdür Yardımcısı Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili kurulların karar ve birimler arasında düzenli

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS+ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ KOORDİNATÖRÜ REKTÖR/REKTÖR YARDIMCISI KOORDİNATÖRLÜK BİRİMLERİ Selçuk Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; koordinatörlüğün

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Bingöl Üniversitesi Bölümü

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Bingöl Üniversitesi Bölümü Bölümü ORGANİZASYONEL Görevi BİLGİLER Üst Rektör FBE Akademik ve İdari Personeli 26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü ÜNİVERSİTE ORGANLARI REKTÖR: SENATO: ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU:

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Dekanlığı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Dekanlığı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Dekanlığı GÖREVİN ADI GÖREVİN KAPSAMI : Dekan : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1. GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ ADI SOYADI: Prof. Dr. Hidayet OĞUZ KADRO UNVANI: Dekan GÖREVİN KISA TANIMI: Necmettin Erbakan

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi Fakülte Dekanı a. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, Fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve Fakülte birimleri

Detaylı

16 Ağustos 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK. Antalya AKEV Üniversitesinden: ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

16 Ağustos 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK. Antalya AKEV Üniversitesinden: ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 16 Ağustos 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29447 YÖNETMELİK Antalya AKEV Üniversitesinden: ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DEKAN. Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara başkanlık eder.

DEKAN. Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara başkanlık eder. DEKAN ÜST BİRİM REKTÖR DEKAN ALT DEKAN YARDIMCISI FAKÜLTE SEKRETERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara başkanlık eder. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenli ve başarılı

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No:

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No: Doküman No: 1 215 YILI İŞ TAKVİMİ 2.1.215 AYLAR FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ KURULLAR SEKRETERYASI ÖĞRENCİ İŞLERİ BÖLÜM SEKRETERLERİ GELEN EVRAK KAYIT SORUMLUSU TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ PERSONEL SATINALMA

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Birim/Altbirim Üst Yöneticiler Astları Görev Devri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Daire Başkanı-Genel Sekreter Şef ve ilgili memurlar İzinli veya görevli olduğu durumlarda yerine Şube Müdürü

Detaylı

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder.

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder. MÜDÜR SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÜST BİRİM REKTÖR İŞ ÜNVANI MÜDÜR ALT MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ TEMEL GÖREV Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara başkanlık eder. Eğitim-öğretim

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI Aylar FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONEL İŞLERİ YAZI İŞLERİ TAHAKKUK İŞLERİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BÖLÜM SEKRETERLİĞİ TEMİZLİK HİZMETLERİ OCAK 1. İdari personel

Detaylı

GÖREV BİRİMİ GÖREV GÖREV AYRINTILARI Üniversite Yönetim Kurulunda Temsil Fakülte Temsili

GÖREV BİRİMİ GÖREV GÖREV AYRINTILARI Üniversite Yönetim Kurulunda Temsil Fakülte Temsili Üniversite Yönetim Kurulunda Temsil Fakülte Temsili Üniversite Senatosunda Temsil Diğer Kurum ve Kuruluşlara Karşı Temsil Fakülte Kurulu Başkanlığı Fakülte Kurulunu Toplantıya Çağırmak Fakülte Kuruluna

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ ADI SOYADI : Prof. Dr. Mehmet AKGÜL KADRO UNVANI : Dekan ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

GİRNE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ

GİRNE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ GİRNE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı Girne Üniversitesi akademik birimlerin teşkilatlanması, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, ilgili

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI 911.SDB.PGT/F01 04.12.2015 1 / 5 Revizyon Tarihi Revizyon No Açıklama Sistem Geliştirme Süreç 911.SDB.PGT/F01 04.12.2015 2 / 5 Birim : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Görev Adı : Daire Başkanı Amiri

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 70 EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI NO KODU İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi YAYIN TARİHİ TAGEM.İKS.FRM.070 01.06.2012 71 72 73 Bütçe ve Mali

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27359)

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27359) Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan: BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 27.09.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27359) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

GÖREV TANIMLARI GENELGESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

GÖREV TANIMLARI GENELGESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi GÖREV TANIMLARI GENELGESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 2019 T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMLARI GENELGESİ 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VESPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMIFORMU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VESPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMIFORMU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ SORUMLULUKLAR 01 Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan Yüksekokul Müdürü, Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Yüksekokul Müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

İnsan Kaynakları Koordinatör Yardımcısı İnsan Kaynakları Uzmanı

İnsan Kaynakları Koordinatör Yardımcısı İnsan Kaynakları Uzmanı Sayfa 1 / 7 UNVAN VEKÂLET İnsan Kaynakları Koordinatör Yardımcısı İnsan Kaynakları Uzmanı SORUMLULUK VE GÖREVLER 1. Üniversite ana yönetmeliği, protokoller ve yönergelerin içeriğine hâkim olmak ve işleri

Detaylı

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 HİTİT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmelik, Diyarbakır

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 903050607 Görevden Ayrılma:15 İzin İşleri: 570 Görevlendirme: 5 Kısmen. 903020103 Kısmen. 102010200 900010300 Kısmen sunulmaktadır. SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

ADI SOYADI GÖREVİ. Müdür ASTLARI

ADI SOYADI GÖREVİ. Müdür ASTLARI MÜDÜR Dr.Öğr.Üyesi Fehmi TURGUT Rektör Yardımcısı ASTLARI Yüksekokulun tüm akademik ve idari birimleri T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 903050607 Görevden Ayrılma:15 İzin İşleri: 570 Görevlendirme: 10 Kısmen. 903020103 Kısmen. 102010200 900010300 Kısmen sunulmaktadır. SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Yrd.Doç.Dr.Eyüp ALTINÖZ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının

Detaylı

TÜTÜN EKSPERLİĞİ YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Görev Tanımları

TÜTÜN EKSPERLİĞİ YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Görev Tanımları 1 / 13 1.1. Yüksekokul Müdürü Görev Tanımı 1.2 Görevin Adı : Yüksekokul Müdürü 1.3 Bağlı Bulunduğu Unvan : Rektör Yönetimi altında bulunan Yüksekokulda verilen eğitim öğretim hizmetlerinin en üst düzeyde

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Meslek Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek,

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve 28768 Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI

İÇ KONTROL SİSTEMİ BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. BAĞLI OLDUĞU Rektörlük Meslek Yüksekokulu Müdürü Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun özgörevi ve uzgörüsü

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar Astları n Amacı : MÜDÜRLÜK : Müdür : Rektör : Enstitünün tüm akademik ve idari personeli : Enstitüde yürütülen her türlü işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak. Enstitü misyon ve vizyonunu

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI GÖREVİ SINIFI ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği.

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. Sayın Meclis Heyetine Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli

Detaylı

PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU

PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU PERSONEL VE YAZI İŞLERİ BÜROSU Personel İşlerinde Yapılan İsler, 1) Personelle ilgili her türlü yazışma. 2) Akademik ve İdari Personelin özlük dosyalarının tutulması ve işlemlerinin takibi, 3) Günlük Resmi

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ. Görevleri

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ. Görevleri Sayfa 1 / 7 Adı Soyadı Seçil SEVER Görev Unvanı Kadro Unvanı Görevleri 5018 Sayılı Kanun Gereğince Gerçekleştirme Görevlisi Görevlerini 2547 Sayılı Kanun Gereğince Belirlenen Görevleri Kurulu Kararları

Detaylı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı 6 B32B2K13 532 5 B32B2K13 513 5-1 4 511 2 gün 5-1 3 B32B2K13 5 2 4 1 B32B2K13 1 Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Adı Ve Madde Numarası

Detaylı

İŞ/GÖREV TANIM FORMU. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Enstitü Müdürü Rektör KURUM BİRİM SINIFI

İŞ/GÖREV TANIM FORMU. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Enstitü Müdürü Rektör KURUM BİRİM SINIFI İŞ/GÖREV TANIM FORMU KURUM Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Enstitü Müdürü Rektör İş/Görev Kısa Tanımı: Düzce Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitünün vizyonu,

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

TC GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar

TC GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar TC Astları n Amacı : MÜDÜRLÜK : Müdür : Rektör : Enstitünün tüm akademik ve idari personeli : Enstitüde yürütülen her türlü işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak Enstitü misyon ve vizyonunu

Detaylı

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Yüksekokul Müdürlüğü İşin Kodu 0101 İşi Yapanın Bağlı Rektör Yardımcısı Yüksekokul tüzel kişiliğini temsil etmek. Gözetim Mali Sorumluluk TBMYO kurullarına başkanlık etmek. Kurul kararlarını uygulamak.

Detaylı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Göreve Başlama

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Göreve Başlama İş Akış Şemaları: Göreve Başlama DOSYA NO : 27668066-8.5 SORUMLULAR Naklen, Tayin, Geçici Görevlendirme Göreve Atama (Başlama) Evrakları Gelir (Hazırlanır). Evrak Kayıt Birimi Personel Kimlik Formu Mal

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 050.03.02 050.01.03 050.01.01 050 040.05 040 010 HİZMETİN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 Mevzuat İşleri Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin tümünün yasal dayanakları

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: 40-d Maddesine Göre Ders Vermek Üzere Görevlendirme İşlemleri

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: 40-d Maddesine Göre Ders Vermek Üzere Görevlendirme İşlemleri İş Akış Şemaları: 40-d Maddesine Göre Ders Vermek Üzere Görevlendirme İşlemleri DOSYA NO : 49800447-8.1 Sorumlular Dönem Öncesinde lisansüstü programlarında bulunan ve enstitüce verilemeyecek olan derslerin

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 01 SORUMLULUKLAR YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan Yüksekokul Müdürü, Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Yüksekokul Müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere

Detaylı