MARENEGRO YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARENEGRO YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 MARENEGRO YÖNETİMİ AYLIK FAALİYET RAPORU EYLÜL 2011 AYI RAPORU Rapor No : 09/2011 Haz. Tarihi : Sözleşme SAS No : tarafından Marenegro Yönetimi için hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. 2010

2 FAALİYET RAPORU SAYFA : 2/54 İÇİNDEKİLER 1- Yönetim Hizmetleri a. Mali Tablolar i. Aylık Bilanço ii. Gelir Gider Tablosu iii. Aylık Bütçe Gerçekleşen Tablosu iv. Kümülatif Bütçe Gerçekleşen Tablosu v. Borç Alacak Durumu, Tahsilat Tablosu vi. Hukuki Takip b. Yürürlüğe Giren Yeni Prosedür ve Talimatlar c. Denetim Formları i. Yönetim Denetim Formu ii. Muhasebe Denetim Formu iii. Müşteri Hizmetleri Denetim Formu iv. Resepsiyon Denetim Formu v. Teknik Denetim Formu vi. Temizlik Denetim Formu vii. Güvenlik Denetim Formu viii. Bahçe Bakım Denetim Formu d. Düzenlenen Anketler e. Yönetim Kurulu Kararları ve Bekleyen Kararlar f. Düzeltici Önleyici Faaliyetler ve Sonuç Raporları 2- Teknik Hizmetler a. Tüketimler i. Elektrik ii. iii. iv. Doğalgaz Bina Suyu Mazot b. Periyodik Bakımlar c. Teknik İşlerin Dağılımları d. Stok Raporu e. Teknik Eğitim Formları f. Tedarikçi Firma Eğitim Formları g. Teknik Vardiya Çizelgesi h. Havuz ve Kullanma Suyu Analiz Raporları

3 FAALİYET RAPORU SAYFA : 3/54 3- Temizlik ve Güvenlik Hizmetleri a. Aylık Temizlik İş Planları b. Gerçekleştirilemeyen Planlı İşler ve Yeni Planlama c. Taşeron Firmaların Denetim Formları d. Taşeron Firmaların Eğitim Formları e. Güvenlik Risk Analizi f. Temizlik ve Güvenlik Vardiya Çizelgeleri i. Güvenlik Vardiya Çizelgesi ii. Temizlik Vardiya Çizelgesi g. Taşeron Evrakları 4- Yatırımlar a. Yatırım Planı b. Yatırımların Durumu 5- Kaynaklar a. Organizasyon Şeması b. Personel Sirkülasyonu c. Ekipman Sirkülasyonu 6- Müşteri İlişkileri a. Kat Maliklerinden Alınan İş İstekleri b. Kat Maliklerinden Alınan Şikayet ve İstekler c. Site Doluluk Oranı 7- Toplantı Tutanakları 8- Mali a. Yönetim Kurulu ya da Müşteri Temsilcileri İle Yapılan Toplantılar b. Projede Yapılan İç Toplantılar a. Onaylı Fatura Altı ve Proje Olağan Faturası

4 FAALİYET RAPORU SAYFA : 4/54 1- Yönetim Hizmetleri a. Mali Tablolar i. Aylık Bilanço MARENEGRO SĠTE YÖNETĠMĠNĠN TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇOSU AKTĠF(VARLIKLAR) TOPLAM PASĠF (KAYNAKLAR) TOPLAM 1- DÖNEN VARLIKLAR 1- KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR A- Hazır Değerler ,11 A- Ticari Borçlar ,46 1- Kasa 1- Satıcılar ,46 2- Alınan çekler 2- Belirsiz Tahsilatlar 6.856,00 3- Bankalar ,11 4- Diğer Hazır Değerler B- Diğer Borçlar 2.654,76 1- Personele Ödenecek Ücretler 2.654,76 B- Menkul Kıymetler 0,00 1- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bon. C- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 4.605,10 C- Site Sakinlerinden Alacaklar ,39 1- Ödenecek Stopaj Vergileri 4.605,10 1- Site Sakinlerinden Aidat Alacakları ,48 2- Ödenecek SSK Primleri Site Sakinlerinden Alınacak Abonelik 2- Avansları ,24 3- Site Sakinlerinden Olan Şüpheli Alacaklar ,55 D- ALINAN TEMĠNAT VE DEPOZĠTOLAR ,38 Site Sakinlerinden Olan Yatırım Sinpaş'a Ödenecek Abonelik 4- Alacakları ,12 1- Avansları ,38 D- Malzeme Stokları 0,00 1- Malzeme Stokları 2- Verilen Sipariş Avansları E- Diğer Dönen Varlıklar ,69 1- Personel Avansları 2- Verilen İş Avansları ,69 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI ,19 KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI ,70 2- DURAN VARLIKLAR 2- UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR A- VERĠLEN TEMĠNAT VE DEPOZĠTOLAR 0,00 A- Yatırımlar Ġçin Site Sakinlerinden Alınan Avanslar 0,00 Verilen Depozito ve Teminatlar (İGDAŞ 1- ve BEDAŞ) B- Kıdem Tazminat KarĢılıkları 0,00 B- Maddi Duran Varlıklar 0,00 1- Demirbaşlar 0,00 UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 0,00 3- ÖZ KAYNAKLAR C- Gelecek Yıllara ait Giderler 0,00 A- GeçmiĢ Dönem Gelir Gider Farkı ,21 B- Dönem Gelir Gider Farkı ,72 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 0,00 ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 6.110,49 AKTĠF (VARLIKLAR) TOPLAMI ,19 AKTĠF (VARLIKLAR) TOPLAMI ,19

5 FAALİYET RAPORU SAYFA : 5/54 ii. Gelir Gider Tablosu MARENEGRO SĠTE YÖNETĠMĠNĠN DÖNEMĠ ÖZET GELĠR /GĠDER TABLOSU A- TAHSĠL EDĠLEN GELĠRLER ,11 1- Kat Maliklerine Yansıtılan İşletme Aidat Gelirleri ,00 2- Kat Maliklerine YansıtılanYatırım Aidat Gelirleri ,31 3- Kat Maliklerine Yansıtılan Gecikme Tazminatları ,18 4- İcra Dosyası Gelirleri ,67 5- Broşür Dağıtım ve Film Gelirleri ,65 6- Sigorta Hasar Bedeli Tazmin Gelirleri 5.050,00 7- Teknik Hizmet Gelirleri 8- Diğer Gelirler ,30 B- VERĠLEN HĠZMETLERĠN MALĠYETĠ (-) ,27 1- Yönetim Personel Giderleri (-) ,63 2- Yönetim Ofis Genel Giderleri (-) ,34 3- Yönetim Hizmet Ücreti (-) ,16 4- Diğer Yönetim Hizmet Giderleri (-) ,16 5- Su Giderleri (-) ,42 6- Elektrik Giderleri (-) ,83 7- Doğalgaz Giderleri (-) ,00 8- Mazot Giderleri (-) ,06 9- Mekanik ve Periyodik Bakım Giderleri (-) , Havuz Kimyasalları (-) , Bina Bakım ve Onarım Giderleri (-) , Çevre Bakım ve Onarım Giderleri (-) , Benzin ve Kamyon Mazotu Giderleri (-) , Temizlik Personel Giderleri (-) , Temizlik Hizmet ve Malzeme Giderleri (-) , Güvenlik Giderleri (-) , Bahçe Bakım Giderleri (-) , İlaçlama Giderleri (-) , Sigorta Giderleri (-) , Hukuki ve Mali Danışmanlık Giderleri (-) , Servis Hizmeti Giderleri (-) , Ecrimisil Giderleri (-) , Sosyal Tesis Giderleri (-) , Demirbaş Alım ve Yatırım Giderleri (-) , Müteferrik Giderler (-) ,49 C- FAALĠYET GĠDERLERĠ (-) 0,00 FAALĠYET GELĠR/GĠDER FARKI ,16 D- DĠĞER FAALĠYETLERDEN OLAĞAN GELĠR VE KARLAR 877,86 E- DĠĞER FAALĠYETLERDEN OLAĞAN GĠDER VE ZARARLAR (-) 0,00 OLAĞAN GELĠR/GĠDER FARKI ,30 F- OLAĞANDIġI GELĠR VE KARLAR 10,00 G- OLAĞANDIġI GĠDER VE ZARARLAR (-) ,42 H- OLAĞANDIġI GELĠR/GĠDER FARKI ,42 DÖNEM GELĠR/GĠDER FARKI ,72

6 FAALİYET RAPORU SAYFA : 6/54 NO iii. Aylık Bütçe Gerçekleşen Tablosu MARENEGRO SİTESİNİN YILI İŞLETME PROJESİNİN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME DURUMU 18 AÇIKLAMA PAYLAŞIM TÜRÜ Dönemi Aylık Bütçe 2009 YILI YILLIK BÜTÇE Dönemi Aylık Bütçe Dönemi 18 Aylık Bütçe Dönemi 18 Aylık Gerçekleşen Dönemi 18 Aylık Bütçe Farkı 1 PERSONEL GİDERLERİ Yönetim Personel Giderleri Eşit Teknik Personel Giderleri Eşit Temizlik Personel Giderleri Eşit Güvenlik Personel Giderleri Eşit İŞLETME GİDERLERİ Su Metrekare Ortak Elektrik Metrekare Doğal Gaz Metrekare Jenaratör Yakıtı Metrekare SİTE FAALİYET GİDERLERİ Bahçe Bakım Giderleri Metrekare Genel Temizlik Malzeme ve Hizmet Giderleri Metrekare Yönetim Ofis Giderleri Metrekare Toplu Taşıma Servis Giderleri Metrekare Yönetim Hizmet Ücreti Metrekare Hukuk Müşaviri Giderleri Metrekare İlaçlama Giderleri Metrekare Çevre Bakım Onarım Giderleri Metrekare Ana Gayrimenkul Bakım Onarım Giderleri Metrekare Suni Gölet Giderleri Metrekare Wellmare Tesis Giderleri Metrekare Kuyu ve Sondaj Giderleri (Arıtma Tesisi Giderleri) Metrekare Gayrimenkul Sigorta Giderleri Metrekare Ecrimisil Giderleri Metrekare Demirbaş Alım ve Yatırım Giderleri Metrekare Müteferik Giderler Metrekare TOPLAM ÖNGÖRÜLMEYEN Metrekare 0 0 TOPLAM BÜTÇE KDV KDV DAHİL TOPLAM GİDER BÜTÇESİ Geçmiş Dönem Gelir Gider Farkı Metrekare KDV DAHİL TOPLAM GELİR BÜTÇESİ KAT MALİKLERİNE YANSITILAN BÜTÇE Kat Maliklerine Yansıtılan Yatırım Aidatları Gecikme Tazminatı Gelirleri Broşür Dağıtım ve Film Gelirleri Banka Faiz Gelirleri 878 İcra Dosyaları Gelirleri Sigorta Hasar Tazmin Gelirleri Diğer Gelirler Aidat Küsurat fark Gelirleri 378 Olağandışı Gider ve Zararlar BÜTÇE DIŞI TOPLAM GELİRLER GELİR / GİDER FARKI iv. Kümülatif Bütçe Gerçekleşen Tablosu

7 FAALİYET RAPORU SAYFA : 7/54 MARENEGRO SİTESİNİN NO YILI İŞLETME PROJESİNİN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME DURUMU AÇIKLAMA Dönemi Aylık Bütçe Dönemi Aylık Bütçe Dönemi 17 Aylık Bütçe Dönemi 17 Aylık Gerçekleşe n Dönemi 17 Aylık Bütçe Farkı Dönemi 7 Aylık Bütçe Farkı İKİ DÖNEM ARASINDAK İ FARK ORTALAMA AYLIK GERÇEKLEŞE N 1 PERSONEL GİDERLERİ Yönetim Personel Giderleri Teknik Personel Giderleri Temizlik Personel Giderleri Güvenlik Personel Giderleri İŞLETME GİDERLERİ Su Ortak Elektrik Doğal Gaz Jenaratör Yakıtı SİTE FAALİYET GİDERLERİ Bahçe Bakım Giderleri Genel Temizlik Malzeme ve Hizmet Giderleri Yönetim Ofis Giderleri Toplu Taşıma Servis Giderleri Yönetim Hizmet Ücreti Hukuk Müşaviri Giderleri İlaçlama Giderleri Çevre Bakım Onarım Giderleri Ana Gayrimenkul Bakım Onarım Giderleri Suni Gölet Giderleri Wellmare Tesis Giderleri Kuyu ve Sondaj Giderleri (Arıtma Tesisi Giderleri) 3.1 Gayrimenkul Sigorta Giderleri Ecrimisil Giderleri Demirbaş Alım ve Yatırım Giderleri Müteferik Giderler TOPLAM ÖNGÖRÜLMEYEN TOPLAM BÜTÇE KDV KDV DAHİL TOPLAM GİDER BÜTÇESİ Geçmiş Dönem Gelir Gider Farkı KDV DAHİL TOPLAM GELİR BÜTÇESİ KAT MALİKLERİNE YANSITILAN BÜTÇE Gecikme Tazminatı Gelirleri Broşür Dağıtım ve Film Gelirleri Banka Faiz Gelirleri İcra Dosyaları Gelirleri Sigorta Hasar Tazmin Gelirleri Diğer Gelirler Aidat Küsurat fark Gelirleri Olağandışı Gider ve Zararlar BÜTÇE DIŞI TOPLAM GELİRLER GELİR / GİDER FARKI

8 TARİH: REVIZYON: 1 SAYFA : 8/54 MARENEGRO YÖNETİMİ FAALİYET RAPORU v. Borç Alacak Durumu, Tahsilat Tablosu. AİDAT TAHSİLAT VE PERFORMANS VE DAĞILIM ŞEMASI 2011/AYLAR AY İÇERİSİNDE TOPLANAN AİDAT+GECİKME FAİZİ TAHAKKUK EDEN AYLIK AİDAT TAHAKUK EDEN GECİKME CEZALARI İCRA DOSYA GELİRLERİ TOPLAM TAHSİLAT OCAK , , , , ,81 ŞUBAT , , , , ,66 MART , , , , ,22 NİSAN , , , , ,41 MAYIS , , , , ,82 HAZİRAN , , , ,37 168,906,37 TEMMUZ , , , , ,53 AĞUSTOS , , , , ,00 EYLÜL , , , , ,61 EKİM,00 KASIM 0,00 ARALIK 0,00 SORUMLULUK İSİM GÖREV TARİH İMZA

9 FAALİYET RAPORU SAYFA : 9/54 vi. Hukuki Takip (Şüpheli Alacaklar Hesabı) SİNPAŞ MARENEGRO TOPLU YAPI SİTESİ İCRA DOSYA RAPORU TARAFIMIZA VERİLEN DOSYALARIN TOPLAM MİKTARI TAHSİLATLI DOSYALAR İTİRAZ EDİLEN VE DAVASI SÜREGELEN DOSYALAR ÖDEME İÇİN ANLAŞILAN DOSYALAR TAHSİL KABİLİYETİ AZ OLAN DOSYALAR KAT MALİKİ FARKLI OLUP RUCU EDİLECEK DOSYALAR DERDEST OLUP İŞLEMLERİNE DEVAM EDİLEN DOSYALAR ,10-TL ,52-TL ,18-TL ,92-TL ,98-TL. 0-TL ,50-TL. NO BÖLÜM BORÇLU TOPLAM BORÇ İCRA DOSYALARI AÇIKLAMA ARCO ULUSLAR ARASI İTH. SEBAHATTİN ÖZTÜRK 1.516,57 SARIYER İCRA 2009/2284 BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI ,00 1-SARIYER İCRA 2010/ SARIYER İCRA 2010/ SARIYER İCRA 2009/ OLMAK ÜZERE TOPLAM 5 TAKSİTTE ÖDENECEĞİ KONUSUNDA ANLAŞILMIŞ, İLK TAKSİT İÇİN TL. ÖDENMİŞTİR. İKİNCİ TAKSİDİ TARİHİNDE ÖDENECEKTİR RIFAT ENEZ 3.454,68 SARIYER İCRA 2010/5531 BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI MUSTAFA/ZERRİN AĞCA 1.310,41 SARIYER İCRA 2010/1546 BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI ÖZDEN KÖKLÜ ,01 SARIYER İCRA 2009/598 BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI NECDET KİLECİ 8.061,93 SARIYER İCRA BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI SEMİH DEĞİRMENCİ 4.929,12 SARIYER İCRA İTİRAZIN İPTALİ DAVASI RED İLE SONUÇLANDIĞINDAN DOSYA BORCU SİNPAŞ'A RÜCU EDİLMİŞTİR HAKKI GÖKSEVEN ,15 1-SARIYER İCRA 2010/ SARIYER İCRA 2010/ SARIYER İCRA 2011/1944 DOSYALARDAN TAPU HACZİ İSTENMİŞ, ANCAK HENÜZ TAPUDAN CEVAP ALINAMAMIŞTIR DURAKOĞLU SAĞLIK HİZM ,20 1-SARIYER İCRA 2010/ SARIYER İCRA 2010/ SARIYER İCRA 2010/ SARIYER İCRA 2009/ SARIYER İCRA 2009/ SARIYER İCRA 2009/ SARIYER İCRA 2009/4944 İTİRAZIN İPTALİ DAVALARI DEVAM ETMEKTEDİR. ZİYA BEY İLE GÖRÜŞÜLDÜ, MYK İLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA ÖDEME YAPACAĞINI BİLDİRDİ ŞADİ ÖZDEMİR 7.289,44 SARIYER İCRA 2010/ M.SELİM KERESTECİ RECAİ AKPUL 3.493, ,45 SARIYER İCRA SARIYER İCRA 2011/1946 SARIYER İCRA 2011/ İHSAN ARSLAN ,75 SARIYER İCRA MUSTAFA KEFELİ ,84 SARIYER İCRA TELEFONDA YAPILAN GÖRÜŞMEDE BİR DEFADA ÖDEME YAPARAK DOSYANIN KAPATILACAĞI BELİRTİLDİ TL. ÖDEME YAPILDI TAHSİLAT YAPILDI, İÇİN ALBARAKATÜRK'E İCRA TAKİBİ AÇILMIŞTIR.. BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI. DOSYA BATAK OLUP, TAHSİL İMKANI BULUNMAMAKTADIR. DOSYA BORCU İÇİN SİNPAŞ'A RÜCU EDİLMİŞ, SİNPAŞ TARAFINDAN DOSYA BORCUNA İTİRAZ EDİLMİŞTİR İBRAHİM HIZAL 923,01 SARIYER İCRA BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI.

10 FAALİYET RAPORU SAYFA : 10/ AYLİN BULUT ,77 SARIYER İCRA DOSYA BORÇLUSUNA TEBLİGAT YAPILAMIYOR, İLETİŞİM NUMARALARINDAN KİŞİYE ULAŞILAMIYOR FATMA BERRİN ERENGÜL 5.257,29 SARIYER İCRA 2010/1551 BORÇ ESKİ KAT MALİKİNİN VE ESKİ KAT MALİKİNE TEBLİGAT YAPILAMIYOR KAAN AYKUTLU 1.403,07 SARIYER İCRA BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI KEMALETTİN LEVENT KOSOVA ,48 1-SARIYER İCRA 2009/ SARIYER İCRA 2009/ LİK İKİ SENET ALINMIŞ VE TL'DE TAHSİLAT YAPILMIŞTIR. BU AY İÇİNDE SENET SAHİBİ İKİ SENETİN KARŞILIĞI OLAN BORCU ÖDEYECEĞİNİ BİLDİRMİŞTİR MEHMET ALİ ERTAN 7.746,46 1-SARIYER İCRA 2011/ SARIYER İCRA 2010/5524 KAPAK HESAPLARI YAPILIP, ADRESE GÖNDERİLMİŞTİR GÖKÇEN BÜYÜKEKİZ 5.715,45 SARIYER İCRA 2010/ ALBARAKATÜRK'DEN TAHSİL EDİLMİŞ, GERİ KALAN BAKİYE İÇİN DE ALBARAKATÜRK'E İCRA TAKİBİ AÇILMIŞTIR CANAN KALSIN 5.144,63 SARIYER İCRA BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI BURAK GÖKÇE ÇAVUŞ AHMET ÇAĞLAR COŞKUNSU 5.799,51 SARIYER İCRA 866 BORÇ ÖDENMİŞ, GERİ KALAN BAKİYE BORÇ İÇİN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI DEVAM EDİYOR. 920,86 SARIYER İCRA BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI ESRA ÇEBİ 1.107,14 SARIYER İCRA 2011/1953 BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI ALİ CAHİT AKPUL 1.557,21 SARIYER İCRA BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI FERAY KILIÇ 1.271,74 SARIYER İCRA BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI SEDAT ÇAKIR 4.994,09 SARIYER İCRA 2010/ VALİD DAHER 4.030, HÜLYA BİLGER 794,75 SARIYER İCRA 1-SARIYER İCRA 2009/ SARIYER İCRA ADRESE ULAŞILAMADIĞINDAN İTO'DAN ADRES BİLGİSİ SORULMUŞTUR. ANCAK TEBLİGATA YARAR BİR ADRES DOSYASINA GELMEMİŞTİR. BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI. İKİ DOSYASI İÇİN DE BORÇ TAHSİL EDİLDİ, DOSYALAR KAPATILDI NECDET ARISOY 935,84 SARIYER İCRA BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI FİKRİYE SARRAFİ 2.613,53 SARIYER İCRA BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI LEVENT İSKİT ,57 SARIYER İCRA 2009/2287 BORÇ ESKİ KAT MALİKİNİN VE ESKİ KAT MALİKİ GÜRAY MANDACI'YA TEBLİGAT YAPILAMIYOR NEVİN KARAOĞLU ,76 1-SARIYER İCRA 2009/ SARIYER İCRA 2009/ SARIYER İCRA 2010/ SARIYER İCRA 2010/ SARIYER İCRA 2010/ SARIYER İCRA 2010/5519 DOSYA BORCUNDAN TAHSİL EDİLDİ EYLÜL AYINDA ÖDEME YAPILACAKTIR KEMAL ERDOĞAN 6.625,44 SARIYER İCRA 2009/629 BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI HAKAN YANIK 9.180,09 SARIYER İCRA 2009/631 BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI NİLGÜN YURTBAK ,63 SARIYER İCRA DOSYA BORÇLUSU İLE TELEFONDA GÖRÜŞÜLMÜŞ ÖDEMELERE BAŞLAYACAĞI TARAFIMIZA BİLDİRİLMİŞ, TL. ÖDEME YAPILMIŞTIR. AYNI ANDA İTİRAZIN İPTALİ DAVALARI DEVAM ETMEKTEDİR. SONUÇLANANLAR HENÜZ KESİNLEŞMEMİŞTİR.

11 41 55 SÜLEYMAN UYSAL ,52 TARİH: FAALİYET RAPORU SAYFA : 11/54 1-SARIYER İCRA 2010/ SARIYER İCRA 2010/ SARIYER İCRA 2009/ SARIYER İCRA 2009/ SARIYER İCRA 2009/ SARIYER İCRA 2011/ SARIYER İCRA 2010/558 DOSYA BATAK OLUP, TAHSİL İMKANI BULUNMAMAKTADIR TURGUT KAYALAR 777,68 SARIYER İCRA BORÇ TAHSİL EDİLDİ,DOSYA KAPATILDI FAHRİYE BUĞDAY 3.611,67 SARIYER İCRA 2010/5521 BORÇLU YURTDIŞINDA 12 EYLÜL HAFTASI TÜRKİYE'YE DÖNECEĞİNİ VE ÖDEMEYİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİNİ BİLDİRMİŞTİR NAZLI ÖZEL 1.874, BİNGÖL GÖKSEL/ERTAN FIRAT 1-SARIYER İCRA 2010/ SARIYER İCRA 2009/715 HER İKİ DOSYADAN DA TAPU HACZİ KONULMUŞTUR. GAYRİMENKUL SATIŞI TALEP EDİLECEKTİR ,99 DOSYA BİZDE MEVCUT DEĞİLDİR. b. Yürürlüğe Giren Yeni Prosedür ve Talimatlar Dönem içinde yürürlüğe giren yeni prosedür ve talimat bulunmamaktadır.

12 FAALİYET RAPORU SAYFA : 12/54 c. Denetim Formları i. Yönetim Denetim Formu

13 FAALİYET RAPORU SAYFA : 13/54 ii. Muhasebe Denetim Formu

14 FAALİYET RAPORU SAYFA : 14/54 iii. Müşteri Hizmetleri Denetim Formu

15 FAALİYET RAPORU SAYFA : 15/54 iv. Teknik Denetim Formu

16 FAALİYET RAPORU SAYFA : 16/54 v. Güvenlik Denetim Formu

17 FAALİYET RAPORU SAYFA : 17/54 vi. Temizlik Denetim Formu

18 FAALİYET RAPORU SAYFA : 18/54 vii. Bahçe Bakım Denetim Formu

19 FAALİYET RAPORU SAYFA : 19/54 d. Düzenlenen Anketler Dönem içinde yapılan anket bulunmamaktadır. e. Yönetim Kurulu Kararları ve Bekleyen Kararlar f. Düzeltici Önleyici Faaliyetler ve Sonuç Raporları Ay içinde düzenlenen faaliyet bulunmamaktadır.

20 FAALİYET RAPORU SAYFA : 20/54 g. Teknik Hizmetler/Tüketimler Su Tüketimi SIRA NO SAYAÇ BİLGİLERİ TESİSAT NO SAATİN YERİ GÜN ORTAK ALAN SU DEPOSU İLK OKUMA / TARİHLERİ ARASI SU TÜKETİM TABLOSU ( 34 GÜNLÜK) SON OKUMA SARFİYAT M3 BİRİM FİYATI TOPLAM KDV BAKIM BEDELİ AYA AİT FATURA TOPLAMI , , ,05 3, , ORTAK ALAN ,02 9,06 0,77 0,59 10, ORTAK ALAN ,02 66,44 5,60 3,59 75, ORTAK ALAN ,02 0,00 0,00 0, ORTAK ALAN ,02 126,84 10,43 3,59 140, ORTAK ALAN ,02 75,50 6,33 3,59 85, ORTAK ALAN ,02 24,16 2,22 3,59 29, ORTAK ALAN ,02 12,08 1,25 3,59 16, ORTAK ALAN ,02 9,06 1,01 3,59 13, ORTAK ALAN ,02 30,20 2,70 3,59 36, ORTAK ALAN ,02 196,30 15,99 3,59 215, ORTAK ALAN 0 3,02 0,00 0,00 0, ORTAK ALAN , ,50 184,80 2, , ORTAK ALAN 0 3,02 0,00 0,00 0, ORTAK ALAN 0 3,02 0,00 0,00 0, yönetim ,02 63,42 5,07 3,59 72,08 AYLIK TOPLAM TÜKETİM M AYLIK TOPLAM FATURA TUTARI ,77 Elektrik Tüketimi SIRA NO SAYAÇ BİLGİLERİ YER SAYAÇ NO TESİSAT NO GÜNLÜK / TARİHLERİ ARASI ELEKTRİK TÜKETİM TABLOSU VERGİLER İLK SON SARFİYAT BİRİM TOPLAM VE OKUMA OKUMA M3 FİYATI HARÇLAR FATURA TOPLAMI 1 SOSYAL TESİS , , , ,50 2 ORTAK ALAN ORTAK ALAN , ,5 495,353 1,79 73,61 60,09 133,70 4 YÖNETİM OFİSİ , ,02 905,016 0,15 134,50 109,90 244,40 AYLIK TOPLAM TÜKETİM 2797,369 AYLIK TOPLAM TÜKETİM TUTARI ,60

21 FAALİYET RAPORU SAYFA : 21/54 h. Periyodik Bakımlar Ay içinde gerçekleştirilen periyodik bakım formlarının no ve tarihlerini gösterir tablolar aşağıdadır. ( Marenegro Proje sözleşmesin de Periyodik Bakım Anlaşması Bulunmamaktadır)

22 FAALİYET RAPORU SAYFA : 22/54 i. Teknik İşlerin Dağılımları A y içinde yapılan arza, bakım, raporlama ve teknik müşteri taleplerinin dağılımı ve iş gücü kullanım analiz özet raporu aşağıda yer aldığı gibidir. MARENEGRO SİTESİ EYLÜL 2011 DÖNEMİ TEKNİK İŞLER ADET GENEL TOPLAM 179

23 FAALİYET RAPORU SAYFA : 23/54 j. Stok Raporu k. Teknik Eğitim Formları Dönem içinde teknik ekiple gerşekleşen eğitim bulunmamaktadır. l. Tedarikçi Firma Eğitim Formları Dönem içinde gerçekleşen tedarikçi firma eğitimi bulunmamaktadır. m. Teknik Vardiya Çizelgesi ve Puantajları

24 FAALİYET RAPORU SAYFA : 24/54 Teknik, Eylül Ayı Ramazan Bayram Mesaisi Pu

25 FAALİYET RAPORU SAYFA : 25/54

26 FAALİYET RAPORU SAYFA : 26/54 n. Havuz ve Kullanma Suyu Analiz Raporlar 2- Temizlik ve Güvenlik Hizmetleri a. Aylık Temizlik İş Planları DOKUMAN NO: 053 H FR 02 / 06 / 03 FR REV TAR : YAZIŞMA FORMU FR REV NO: 1 SAYFA NO : 1 Sn. Muharrem SEVİM Konu: Maranegro Sitesi Pest Kontrol Servis Tarihleri 13 Ekim Perşembe 15 Ekim Cumartesi 14:00 18:00 14:00 18:00 Site ortak alanlarında pest Site ortak alanlarında pest kontrol sistem kurulumu, saha kontrol sistem kurulumu, saha taraması ve tespitler. taraması ve tespitler. Çöp alanlarında haşere mücadelesi ( Hava durumuna göre ) 29 Ekim Cumartesi 14:00 18:00 Site ortak alanlarında pest kontrol sistem kurulumu, site ortak alanlarında kene kontrolü. 5 Kasım Cumartesi 14:00 18:00 Site ortak alanlarında pest kontrol sistem kurulumu, saha taraması ve tespitler. 22 Ekim Cumartesi 14:00 18:00 Site ortak alanlarında pest kontrol sistem kurulumu. Yönetime ait kapalı alanlarda yürüyen haşere mücadelesi. 12 Kasım Cumartesi 14:00 18:00 Sistem kurulumu kontrolü, çöp alanlarının ilaçlaması, Yönetim-Ekopest toplantı.

27 FAALİYET RAPORU SAYFA : 27/54 PEST KONTROL MASTER PLAN FR REV TAR : FR REV NO: 1 SAYFA NO : 1/1 Aylar Rodent Kontrol Insect Kontrol Kene Kontrol NĠSAN site ortak alanlar, Site geneli, ortak otoparklar, konut alanlar çevreleri MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK OCAK ġubat MART site ortak alanlar, otoparklar, konut çevreleri site ortak alanlar, otoparklar, konut çevreleri site ortak alanlar, otoparklar, konut çevreleri site ortak alanlar, otoparklar, konut çevreleri site ortak alanlar, otoparklar, konut çevreleri site ortak alanlar, otoparklar, konut çevreleri site ortak alanlar, otoparklar, konut çevreleri site ortak alanlar, otoparklar, konut çevreleri site ortak alanlar, otoparklar, konut çevreleri site ortak alanlar, otoparklar, konut çevreleri site ortak alanlar, otoparklar, konut çevreleri Site geneli, ortak alanlar Site geneli, ortak alanlar Site geneli, ortak alanlar Site geneli, ortak alanlar Site geneli, ortak alanlar Site geneli, ortak alanlar Site geneli, ortak alanlar Site geneli, ortak alanlar Site geneli, ortak alanlar Site geneli, ortak alanlar Site geneli, ortak alanlar Yeşil alanlar Yeşil alanlar Yeşil alanlar Denetim Audit Eğitim Toplantı Servis Tekn. Denetimi Servis Tekn. Denetimi Site tüm alan auditi Site tüm alan auditi Site personeli eğitimi Site personeli eğitimi Yönetim Ekopest toplantısı Yönetim Ekopest toplantısı Yönetim Ekopest toplantısı Yönetim Ekopest toplantısı Insect Kontrol: İşletme kapalı alanlarda insect karşı likit kimyasal kullanarak yapılır. Rodent Kontrol: İşletme genel alanlarda monitör istasyon ve Glueboard kullanılarak Rodent kontrol hizmeti verilir. Kene Kontrol: Site yeşil alanlarda kenelere karşı yapılacak kimyasal uygulama Denetim: Ekopest Operasyon Yöneticisi tarafından işletmedeki pest kontrol uygulaması sırasında servis teknisyenleri habersiz olarak denetlenmektedir. Audit: Ekopest Operasyon Yöneticisi tarafından işletmedeki pest kontrol performansını arttırmaya yönelik düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi ve risk değerlendirmeleri yönetime rapor edilir. Eğitim: Ekopest Mesul Müdürü tarafından işletmenin öngördüğü bir departman veya personele 120 dk. süreli Pest Kontrol Uygulamaları konulu eğitim verilmekte ve sertifikalandırılmaktadır. Toplantı: Ekopest Mesul Müdürü veya Operasyon yöneticisinin firma yetkililerinin de katılımının gerçekleştiği pest kontrol uygulamaları performansı değerlendirme toplantısı yapılmaktadır

28 FAALİYET RAPORU SAYFA : 28/54 EKİPMAN YERLEŞİM PLANI DOKUMAN NO: 035 FR REV TAR : FR REV NO: 1 SAYFA NO : 1/1 İŞLETME: MARENEGRO DIŞ ALAN : RODENT BAIT STATION : PEST MONITOR : EFK Revizyon:... /.. /

29 FAALİYET RAPORU SAYFA : 29/54 NO KONUM 1 ANA KAPI GÜVENLİK GİRİŞ SOL 2 GÜVENLİK KLÜBESİ ARKASI 3 GÜVENLİK KLÜBESİ KARŞISI 4 LAKE MARE ROAD YOL KESİŞİM BÖLÜMÜ PARSEL SINIR BOYU 15. VİLLA KARŞISI 6 KANAL SINIR TEL BOYU-19 NOLU VİLLA KARŞISI 7 KANAL SINIR TEL BOYU-23 NOLU VİLLA KARŞISI 8 KANAL SINIR TEL BOYU-27 NOLU VİLLA KARŞISI 9 KANAL SINIR TEL BOYU-27 NOLU VİLLA ÇAPRAZI 10 KANAL SINIR TEL BOYU-31 NOLU VİLLA KARŞISI 11 KANAL SINIR TEL BOYU-33 NOLU VİLLA KARŞISI 12 KANAL SINIR TEL BOYU-35 NOLU VİLLA KARŞISI 13 TEL BOYU-TENİS KORTU KARŞISI 14 TEL BOYU-TENİS KORTU KARŞISI-KÖŞE YANI 15 6 NOLU GÜVENLİK KLÜBESİ ALTI 16 GÜVENLİK KLÜBESİ BASKET SAHASI YANI 17 BASKET SAHASI YANI 18 BASKET SAHASI YANI 19 BASKET SAHASI ARKASI 20 ARITMA TESİSİ GİRİŞ SOL 21 ARITMA TESİS BİNA ARKASI-KÖPEK BARINAĞI YANI 22 ARITMA TESİSİ KAPI YANI 23 ARITMA TESİSİ KAPI KARŞISI 24 YAKAMOZ SOKAK BAŞLANGIÇ BÖLÜMÜ 25 YAKAMOZ SOKAK ARA SINIR DUVAR BOYU PARSEL DENİZ FENERİ ARA SOK. DEPO YANI PARSEL DENİZ FENERİ ARA SOK. DEPO YANI 28 5 NOLU GÜVENLİK KLÜBESİ ALTI 29 GÜVENLİK KLÜBESİ İSKELE SOK. SINIR BOYU 30 GÜVENLİK KLÜBESİ İSKELE SOK. SINIR BOYU KÖŞE 31 SILENCE MARE HILL 59 NOLU VİLLA YAN SINIRI 32 SILENCE MARE HILL SINIR BOYU 33 SILENCE MARE HILL SINIR BOYU 34 SILENCE MARE HILL DENİZ TARAFI SINIR BOYU 35 SILENCE MARE HILL DENİZ TARAFI SINIR BOYU 36 SILENCE MARE HILL 4 NOLU GÜVENLİK KLÜBESİ ALTI

30 FAALİYET RAPORU SAYFA : 30/54 37 SILENCE MARE HILL DENİZ TARAFI 32 NOLU VİLLA SINIRI 38 SILENCE MARE HILL 34 NOLU VİLLA SINIRI 39 SILENCE MARE HILL 36 NOLU VİLLA SINIRI 40 SILENCE MARE HILL 38 NOLU VİLLA SINIRI 41 SILENCE MARE HILL 38 NOLU VİLLA SINIRI NOLU VİLLA TEL BOYU SINIRI NOLU VİLLA TEL BOYU SINIRI NOLU VİLLA TEL BOYU SINIRI NOLU VİLLA TEL BOYU SINIRI 46 WELL MARE CLUB OTOPARK TEL BOYU SINIRI 47 3 NOLU GÜVENLİK KLÜBESİ ALTI 48 3 NOLU GÜVENLİK KLÜBESİ YANI 49 3 NOLU GÜVENLİK KLÜBESİ DUVAR BOYU 50 WELL MARE CLUB ARKA KÖŞE DUVAR 51 WELL MARE CLUB ARKA KÖŞE BİNA 52 WELL MARE CLUB BİNA ARKASI DUVAR BOYU 53 WELL MARE CLUB BİNA ARKASI 54 WELL MARE CLUB ARKA GİRİŞ BÖLÜMÜ 55 WELL MARE CLUB ARKA GİRİŞ BÖLÜMÜ 56 WELL MARE CLUB ARKA GİRİŞ BÖLÜMÜ 57 WELL MARE CLUB ARKA GİRİŞ DUVAR BOYU 58 WELL MARE CLUB ARKA GİRİŞ KÖŞE 59 WELL MARE CLUB ARKA GİRİŞ KÖŞE YANI 60 WELL MARE CLUB ARKA GİRİŞ DOĞALGAZ KUTUSU YANI 61 TÜNEL DENİZ FENERİ SOKAK BİRLEŞİM ALANI 62 DENİZ FENERİ SOKAK BAŞLANGICI 2 NOLU VİLLA KARŞISI 63 DENİZ FENERİ SOKAK 4 NOLU VİLLA KARŞISI 64 DENİZ FENERİ SOK. 10 NOLU VİLLA KARŞISI 65 DENİZ FENERİ SOK. YEŞİL ALANA GİRİŞ YOLU SOL 66 YEŞİL ALAN DENİZ FENERİ SOK SINIR 67 YEŞİL ALAN BİNA SINIRI 68 YEŞİL ALAN BİNA SINIRI DUVAR BOYU 69 YEŞİL ALAN BİNA SINIR KÖŞE 70 YEŞL ALAN ARA SINIR BOYU 71 OTOPARK AĞAÇLANDIRILACAK YEŞİL ALAN 72 OTOPARK YEŞİL ALAN TÜNEL SINIRI 73 ANA KAPI GÜVENLİK GİRİŞ TÜNEL TARAFI PARSEL TÜNEL YANI YEŞİL ALAN GİRİŞ SOL KÖŞE 75 YEŞİL ALAN GİRİŞ SOL TATLISU CAD. SINIR BOYU 76 YEŞİL ALAN GİRİŞ SOL TATLISU CAD. SINIR BOYU KÖŞE 77 YEŞİL ALAN KLÜBE ARKASI 78 YEŞİL ALAN GİRİŞ SAĞ DUVAR BOYU 79 YEŞİL ALAN ARA SINIR

İSTANBUL MARENEGRO TOPLU YAPI SİTE YÖNETİMİ NİN 01.04.2010 31.03.2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN DENETİM RAPORU

İSTANBUL MARENEGRO TOPLU YAPI SİTE YÖNETİMİ NİN 01.04.2010 31.03.2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN DENETİM RAPORU İSTANBUL MARENEGRO TOPLU YAPI SİTE YÖNETİMİ NİN 01.04.2010 31.03.2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN DENETİM RAPORU 1- GİRİŞ İstanbul Kilyos 345-348-350 ve 352 Parsellerde inşaa edilen Marenegro Projesi 239 adet bağımsız

Detaylı

SUR YAPI ADAPARK KONUTLARI SİTESİ

SUR YAPI ADAPARK KONUTLARI SİTESİ SUR YAPI ADAPARK KONUTLARI SİTESİ Ocak 2012 Mayıs 2012 FAALİYET RAPORU Proje Adı: Adapark Konutları Sitesi Rapor Düz.Tar: 20.05.2012 Rapor Türü: Proje Aylık Faaliyet Raporu Rapor Dönem: Mayıs.2011 Rapor

Detaylı

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Sayı :gpk13/001 Konu : Göksuparkkonutları Toplu Yapı Yönetimi 2012 Yılı Faaliyet Raporu GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Okuma süresi yaklaşık 20 dakikadır! Sayfa 1 / 33

Detaylı

Saygılarımla Ferit F. MERİÇTEN Yönetim Kurulu Başkanı

Saygılarımla Ferit F. MERİÇTEN Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kemer Country Kemerköy Sitesi Sakinleri, Kemer Country Kemerköy Sitesi yönetim sorumluluğunu üstlendiğimiz bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız. İlke olarak 2005 yılında başlatılan kurumsallaşma

Detaylı

SPRADON QUARTZ 01.04.2011 31.03.2012 DÖNEMİ FAALİYET VE DENETİM RAPORU

SPRADON QUARTZ 01.04.2011 31.03.2012 DÖNEMİ FAALİYET VE DENETİM RAPORU 2011 2012 SPRADON QUARTZ 01.04.2011 31.03.2012 DÖNEMİ FAALİYET VE DENETİM RAPORU 1 Sayın Spradon Quartz Sitesi Malik ve Sakinleri Sizlerin de bildiği gibi Nisan 2011 ayından itibaren sitemizdeki tüm bloklar

Detaylı

ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ

ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ Değerli komşularımız, 17 Nisan 2010 tarihli Arıköy Toplu Yapı Yönetimi Olağan Genel Kurul Toplantısında iki yıl süre ile yönetim kuruluna seçildik. Yönetim Kurulumuzun görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Detaylı

S.S. BAHÇELİEVLER BARIŞ ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATİFİ ANKARA 2010 YILI ÇALIŞMA RAPORU 2010 YILI DENETLEME KURULU RAPORU

S.S. BAHÇELİEVLER BARIŞ ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATİFİ ANKARA 2010 YILI ÇALIŞMA RAPORU 2010 YILI DENETLEME KURULU RAPORU II S.S. BAHÇELİEVLER BARIŞ ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATİFİ ANKARA 2010 YILI ÇALIŞMA RAPORU 2010 YILI DENETLEME KURULU RAPORU 01 MAYIS 2011 SAAT : 10.00 Mustafa Kemal Mahallesi Tevfik Fikret Lisesi Çok Amaçlı

Detaylı

NDEK LER 1. Yatırımlarımız 2. Genel Faaliyetlerimiz 3. Sosyal ve dari Hizmetler Bölümü

NDEK LER 1. Yatırımlarımız 2. Genel Faaliyetlerimiz 3. Sosyal ve dari Hizmetler Bölümü ĐÇĐNDEKĐLER 2006 Yılı Mahalle Yönetim Kurulu&Temsilciler Kurulu&Denetçiler Kurulu Üye Listesi 1 Misyonumuz & Vizyonumuz 2 Yönetim Kadromuz 3 1. Yatırımlarımız 4 1.1. Web Sayfası Yatırımı 5 1.2. Çevre Duvarları

Detaylı

ZAMAN HİZMET ZAMANIDIR

ZAMAN HİZMET ZAMANIDIR S.S. İSTANBUL DERİ MAMÜLLERİ TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ DERSANKOOP YILLIK ÇALIŞMA RAPORU Tel: 0212 549 91 67 Fax: 0212 549 91 69 ZAMAN HİZMET ZAMANIDIR YILLIK ÇALIŞMA RAPORU 01 DERSANKOOP YILLIK ÇALIŞMA

Detaylı

Sevgili Komşularımız,

Sevgili Komşularımız, Sevgili Komşularımız, Kemerköy Sitesi yönetim sorumluluğunu yeni başlangıçlar yapmak üzere 2014 Mayıs ayında devraldıktan sonra ilk işimiz, sitemiz için durum tespiti yaparak sitemizin gelişimi için; kısa,

Detaylı

YEŞİLŞEHİR SİTESİ KAT MALİKLERİ KURULU 01.07.2011-30.06.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

YEŞİLŞEHİR SİTESİ KAT MALİKLERİ KURULU 01.07.2011-30.06.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Değerli üyelerimiz, YEŞİLŞEHİR SİTESİ KAT MALİKLERİ KURULU 01.07.2011-30.06.2012 DÖNEMİ YEŞİLŞEHİR SİTESİ FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU Yeşilşehir sitesi yönetimi olarak 2011/2012 dönemi çalışmalarını

Detaylı

MAVİŞEHİR 1.ETAP TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 13 DÖNEMİ 12 AYLIK FAALİYET ÖZETLERİ

MAVİŞEHİR 1.ETAP TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 13 DÖNEMİ 12 AYLIK FAALİYET ÖZETLERİ MAVİŞEHİR 1.ETAP TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 13 DÖNEMİ 12 AYLIK FAALİYET ÖZETLERİ TEMMUZ 2012 1. TYYK, 2 TEMMUZ 2012 gün ve 2012 / 98 sayılı yazı ile Mavişehir sakinlerinden ilk olarak toplanan 267 adet dilekçe

Detaylı

MARTI SİTESİ ÖZEL DENETİM RAPORU 01.01.2012-17.02.2013 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE.

MARTI SİTESİ ÖZEL DENETİM RAPORU 01.01.2012-17.02.2013 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. MARTI SİTESİ ÖZEL DENETİM RAPORU 01.01.2012-17.02.2013 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. Ankara Asfaltı Halk Sokak Sıddıklar Plaza No:56-7 Kozyatağı-İSTANBUL www.moorestephens.com.tr 02.04.2013 Yönetimi Ataköy

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU Yönetim Kurulumuzun 21.01.2014 tarih ve 378 sayılı toplantısında incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurulumuzun tasviplerine

Detaylı

S.S. GÖKSU EVLERİ ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ 29.Dönem Yönetim ve Denetim Kurulu Yönetim Kurulu

S.S. GÖKSU EVLERİ ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ 29.Dönem Yönetim ve Denetim Kurulu Yönetim Kurulu 29.DÖNEM 1 S.S. GÖKSU EVLERİ ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ 29.Dönem Yönetim ve Denetim Kurulu Yönetim Kurulu Aydan FİNCİ, Ramazan ÖNCÜ, Başkan T.Haluk SEYHUN, T.Tonguç ÖZDEMİR, Erol ÖCALIR Denetim Kurulu

Detaylı

NİSAN 2013 (OCAK-ŞUBAT-MART 2013)

NİSAN 2013 (OCAK-ŞUBAT-MART 2013) BAŞKAN : BAŞKAN VEKİLİ : SAYMAN : NİSAN 2013 (OCAK-ŞUBAT-MART 2013) -1 - İçme Sularımız Tahlil Ettirildi. Sitemiz BK ve CK bloklarından alınan su numunelerinin Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezinde Kimyasal

Detaylı

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 2010 LEDİYES BE İ ASRA AM AMASRA BELEDİYESİ Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA

Detaylı

ÜNİVERSİTELİLER 25981 ADA YÖNETİM KURULU Haziran 2013 / Ekim 2014 1. Dönem Faaliyet Raporu

ÜNİVERSİTELİLER 25981 ADA YÖNETİM KURULU Haziran 2013 / Ekim 2014 1. Dönem Faaliyet Raporu ÜNİVERSİTELİLER 25981 ADA YÖNETİM KURULU Haziran 2013 / Ekim 2014 1. Dönem Faaliyet Raporu YÖNETİM KURULU ÜYELERİ A1 Blok Yöneticisi Zafer YILDIRIM A2 Blok Yöneticisi Ayla OKUMUŞ A3 Blok Yöneticisi Oya

Detaylı

Ekler: Ek 1: 2014 Yılı Faaliyet Raporu Ek 2: 2015 Yılı İşletme Projesi (Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Tarafından Onaylanan)

Ekler: Ek 1: 2014 Yılı Faaliyet Raporu Ek 2: 2015 Yılı İşletme Projesi (Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Tarafından Onaylanan) 03.03.2015 Değerli Kirazlıbahçe Sakinleri, Tüm komşularımızın güzel bir yıl geçirdiğinizi ümit ediyor, aramıza yeni katılan komşularımıza hoşgeldiniz diyoruz. Sitemizde 2014 yılında yürütülen faaliyetlerin

Detaylı

Avrupa Konutları Atakent 3 Denetim Kurulu Raporu Sıra no: 2014/2 Tarih: 30 Haziran 2014

Avrupa Konutları Atakent 3 Denetim Kurulu Raporu Sıra no: 2014/2 Tarih: 30 Haziran 2014 Avrupa Konutları Atakent 3 Denetim Kurulu Raporu Sıra no: 2014/2 Tarih: 30 Haziran 2014 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 41. Maddesi ve İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Halkalı 851. Ada 4 Parsel Avrupa

Detaylı

AKHİSAR BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

AKHİSAR BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU - GENEL BİLGİLER Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 5 II. AMAÇ VE HEDEFLER... 13 A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ... 13 B- TEMEL

Detaylı

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

TASFİYE HALİNDE M E G E S BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2 0 1 3 YILI

TASFİYE HALİNDE M E G E S BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2 0 1 3 YILI TASFİYE HALİNDE M E G E S BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2 0 1 3 YILI ALTINCI TASFİYE DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU/TASFİYE MEMURLUĞU FAALİYET RAPORLARI KURTKÖY SANAYİ MAHALLESİ HIZIR REİS CADDESİ

Detaylı

ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU (01.01.2010-31.12.2010)

ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU (01.01.2010-31.12.2010) ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI ÇALIġMA RAPORU (01.01.2010-31.12.2010) 1 ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI 01.01.2010-31.12.2010 HESAP DÖNEMĠ KESĠN HESAP RAPORU 01.01.2010-31.12.2010 döneminde

Detaylı

2015 İŞLETME PROJESİ

2015 İŞLETME PROJESİ 2015 İŞLETME PROJESİ Değerli kat malikleri; 2015 yılı işletme projesini bilgilerinize sunuyoruz. Yeniliklerimizin ve iyileştirmelerimizin devam etmesi ve mükemmele ulaşması için 2015 yılında da çalışmalarımız

Detaylı

Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve

Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, 24 Temmuz 1933 tarihinde ilçemizi ziyaret etmiş ve ziyareti esnasında ilçemiz hakkında yüksek duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etmiştir; KARAMÜRSEL halkı Kurtuluş

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

2 0 0 7 Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U A R A L I K 2 0 0 7

2 0 0 7 Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U A R A L I K 2 0 0 7 2 0 0 7 Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U A R A L I K 2 0 0 7 2007 YILI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU I. GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon Misyon : Ülkemizin dünyada hak

Detaylı