T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Adres: Dikmen Cad. Harp Okulu Yanı No G-H Blok Dikmen ANKARA Telefon: Faks: Web: e-posta:

2 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER 6 A- BAŞKANLIĞIMIZIN MİSYON VE VİZYONU 6 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 6 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 7 1 FİZİKSEL YAPI Hizmet Alanları Sağlık Üniteleri Sosyal Alanlar Toplantı Salonları Ambar,Depo ve Arşiv Odaları Taşıtlar İş Makineleri Taşınır Mallar Tarihi Değeri Olan Mallar 8 2 ÖRGÜT YAPISI 8 3 BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Portal Elektronik Donanım Envanteri Fiziksel Sunucu Envanteri 9 4 İNSAN KAYNAKLAR Kadro Bilgileri Kadrolu Personel Kadrolu Personel Yaş Bilgisi Hizmet Sınıfı ve Eğitim Durumu Bilgisi Personelin Cinsiyet Dağılımı Merkez ve Taşrada Çalışan Sözleşmeli-Sürekli- Geçici İşçi Bilgileri 12 5 SUNULAN HİZMETLER Atölyelerde yapılan Tamirat ve Tadilat Hizmetleri Dinlenme ve Konaklama Hizmetleri Yemek Üretim ve Dağıtım Hizmetleri Sıcak Ve Soğuk içecek Üretim dağıtım Hizmetleri Temizlik Hizmetleri Güvenlik Hizmetleri Protokol Hizmetleri Taşıma Hizmetleri Cevre Düzenleme Hizmetleri Kıymetli Evrak Hizmetleri Ulaştırma Hizmetleri Arşiv Hizmetleri Birim Arşivi Kurum Arşivi Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Personel Seferberlik Lojistlik Seferberlik Koruyucu Güvenlik Sivil Savunma Sağlık Hizmetleri 21 2

3 5.15Eğitim Hizmetleri 22 6 YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ Yönetim Kadroları İç Kontrol Sistemi 23 D- DİĞER HUSUSLAR 23 1 Evrak Sistemi Başkanlığımızın Genel Evrak İşlemleri Gelen ve Giden Evrak İşlemleri Kontrollü Evrak İşlemleri 25 2 Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri 25 II- AMAÇ VE HEDEFLER 26 A- Başkanlığımızın Amaç ve Hedefleri 26 B- Temel Politika Ve Öncelikler 27 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 27 A- Mali Bilgiler 27 1Bütçe Uygulama Sonuçları Yemekhane Akaryakıt Taşıtların Bakım ve Onarımı Yakıt Tüketim Dağılımı Tesis Giderleri Kıymetli Evraklara İlişkin Harcama Giderleri 34 2 Temel Mali Tablolar 35 3 Mali Denetim Sonuçları 35 B- Performans Bilgileri 39 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri İç Kontrol Koordinasyon faaliyetleri Personel İşlemlerine İlişkin Olarak Yürütülen Çalışmalar Başkanlığımızda Düzenlenen Toplantılar Başkanlığımızda Diğer Toplantılar 40 2 Performans Sonuçları Tablosu 40 3 Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 41 4 Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirmesi 41 IV- KURUMSAL KABİLİYET VE DEĞERLENDİRİLMESİ 41 A- Güçlü Ve Gelişmeye Açık Alanlar, Fırsatlar Ve Tehditler (Gzft) Analizi 41 V- ÖNERİ VE DEĞERLENDİRMELER 42 EKLER 43 TABLOLAR 45 Tablo 1: 2012 Yılının Donanım Envanteri 9 Tablo 2: 2012 Yılının Fiziksel Sunucu Envanteri 9 Tablo 3: Mevcut Kadro Durumu: 10 Tablo 4: Başkanlığımızdan Ayrılan, Atanan kadro Durumu 10 Tablo 5: Merkez Ve Taşrada Çalışan Sürekli İşçi Sayıları 13 Tablo 6: Yıllara Göre İş Emri Dağılım Tablosu 14 Tablo 7: Eğitim Tesislerinden Yararlananların Kamplara Göre Dağılımı 14 Tablo 8 Eğitim Tesisleri Kişi Başı Fiyat Listesi 15 Tablo 9: Kıymetli Evrak ve Turist Vize Bandrolleri İle Yurtdışı Çıkış Tablosu 17 Tablo 10: Vize Bandrolleri ile Yurtdışı Çıkış Harç Pullarının Yıllar İtibariyle Dökümü 18 3

4 Tablo 11: Birim Arşivine Devredilen Arşivlik Malzemenin Şubeler İtibariyle Dağılımı 18 Tablo 12: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilen Arşiv Malzemesi 19 Tablo 13: Yılları Arası İmhası Yapılan Malzeme 19 Tablo 14: Laboratuvar Bilgileri 21 Tablo 15: Yapılan Eğitim Programları 22 Tablo 16: İdari Yönetim Bilgileri 22 Tablo 17: : Bakanlığımız Genel Evrak Müdürlüğüne Gelen Evrakın Birimler İtibariyle Dağılımı 23 Tablo 18: Başkanlığımızdan Gelen ve Giden Evrak Akışını Gösterir Tablo 24 Tablo 19: Taşınırların Giriş-Çıkış İşlemi 25 Tablo 20: Giyecek Yardımı Yönetmeliği Hükümlerine Göre Giyecek Yardımından Faydalanan Kişilerin Yıllar İtibariyle Dağılımı 25 Tablo 21: 2012 Yılı Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Kapsamında Ödenek Harcama Oranları 27 Tablo 22: Akaryakıt Tüketimi 29 Tablo 23: Bakım Onarım Giderleri 30 Tablo 24: Elektrik Tüketim Dağılım Çizelgesi Tablo 25: Yıllar İtibariyle Hizmet Binaları Su Tüketim Çizelgesi 31 Tablo 26: Yıllar İtibariyle Hizmet Binaları Doğalgaz Tüketim Çizelgesi 31 Tablo 27: Bakanlığımız Hizmet Binalarındaki 2013 Yılı Elektrik, Su, Doğalgaz Tüketim Listesi 32 Tablo 28: Kıymetli Evraklara İlişkin Harcama Giderleri 34 Tablo 29: Temel Mali Tablolar 35 Tablo 30: İç Denetim Rapor ve Eylem Planı Takip Tablosu 36 ŞEKİLLER Şekil 1: Organizasyon Yapısı 8 GRAFİKLER Grafik 1:Hizmet Yılı Dağılımı 11 Grafik 2:Yaş Ortalaması 11 Grafik 3: Hizmet Sınıfına ve Eğitim Durumu 11 Grafik 4: Personelin Cinsiyet Dağılımı 12 Grafik 5: İş Emri Dağılımı 14 Grafik 6: Özel Güvenlik Personel Dağılımı 17 Grafik 7: Yıllara Göre Evrak Dağılım 24 Grafik 8:Başkanlığımıza Gelen Giden Evrak Dağılımı 24 Grafik Yılları Harcama Dağılımı 28 Grafik 10: Yılları Harcama Dağılımı 28 Grafik 11: 2013 Yılları Harcama Dağılımı 29 Grafik 12: Yakıt Tüketimi Dağılımı 30 Grafik 13: Yıllara Göre Bakım Onarım Giderleri 30 Grafik 14: Tesis Giderleri Dağılımı 31 EKLER 43 Ek 1: Yılları İtibariyle İhaleli Genel Temizlik Hizmet Alımı Verileri 45 Ek 2: Yılları İtibariyle İhaleli Yemek Hizmeti Alımı Verileri 45 Ek 3: Yılları İtibariyle İhaleli Özel Güvenlik Hizmet Alımı Verileri 45 Ek 4: Yılları İtibariyle İhaleli Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmet Alımı Verileri 45 Ek 5: İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Ödenek Mukayesi Tablosu 46 Ek 6: Merkez ve Taşra ya Yemek Yiyen Personele Yapılan Ödenek Listesi 47 Ek 7: İhalesi 2012 yılında yapılıp 2013 ve 2014 yılları itibariyle devam eden işlere ait tablo 48 Ek 8: Bakanlığımız Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin Yılı Faaliyetlerinin Karşılaştırmalı Tablosu 49 EK 9 : Ayvalık ve Uludağ Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin Yılı Faaliyetlerinin Karşılaştırması Tablosu Ek 10: Yuvaköy ve Ankara Eğitim Tesisleri Yılı Faaliyetlerinin Karşılaştırması Tablosu 31 4

5 YÖNETİCİ SUNUŞU Personel ve İdari İşler Genel Müdürlüğü olarak kurulan, tarihli 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı na, daha sonra ise tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 207 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı adı altında görev yapan merkez birimimiz; Bakanlığımızın Ana Hizmet Birimleri, Danışma ve Denetim Birimleri ile Yardımcı Birimlerine hizmet veren ve her Bakanlıkta zorunlu olarak yürütülmesi gereken mali ve idari hizmetleri yerine getirmektedir. 178 sayılı KHK de belirtilen görevlerine ilave olarak, Yılları Bütçe Kanunları ile Başkanlığımızın Bütçesine konulan yakıt, elektrik ve su giderleri ödeneklerinden; 81 il ve 903 ilçe teşkilatına, Bakanlığımıza ait müstakil hizmet binaları ve Hükümet Konağı binalarına ihtiyaç nispetinde dağıtım yapmak görevlerini de sürdürmektedir Yılı Faaliyet Raporumuzda; Başkanlığımızın genel yapısı ve görevleri, son bir yıl içinde gerçekleştirdiği iş ve işlemleri, yerine getirdiği yeni düzenlemeler ile birlikte, kamu kaynaklarının nasıl ve nerelerde kullanıldığı, nelerin yapılıp nelerin yapılamadığı Kamu Mali Yönetiminin temel ilkelerinden hesap verilebilirlik ve mali saydamlık kapsamında kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2013 yılı faaliyetlerinde de; kaynaklarımızın etkin, verimli ve ekonomik kullanılmasına ve bu arada kamu yararı gözeterek kaliteli ve yerindelik ilkelerine uygun hizmet verilmesine öncelik verilmiştir. Başkalığımızın kurumsal gelişimine ve daha verimli olarak yönetilmesine yönelik iyileştirme çalışmaları sürdürülmüş bilgi sistemlerinin sürekliğini ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla eksiklikler tamamlanarak ISO nun Bilgi Güvenliğine Yönelik Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi alınmasına ilişkin gerekli başvuru yapılmıştır. Görev alanımıza giren tüm iş ve işlemlerde Bakanlığımızın menfaatleri ön planda tutulmuş, kaynakların ihtiyaca göre yerinde kullanılmasına özen gösterilmiş, ihtiyaçların temininde açıklık, şeffaflık ve rekabet gibi unsurlar dikkate alınarak, en iyiyi en uygun fiyatla temin edilecek şekilde giderlerin gerçekleştirilmesi sağlanarak 2013 mali yılı kapatılmıştır. Hizmet alanlarımızda yürüttüğümüz faaliyetleri ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak için hazırlandığımız 2013 Yılı Faaliyet Raporumuzun tüm paydaşlara faydalı olmasını diler, hazırlanmasında emeği geçen personelimize teşekkürlerimi sunarım. Adem KABADAYI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan V. 5

6 1. GENEL BİLGİLER A- Başkanlığımızın Misyon ve Vizyonu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının Misyonu ve Vizyonu Başkanlığımızın Misyonu; Bakanlık destek hizmetlerini yerine getirmek üzere faaliyet alanı ile ilgili hızlı, kaliteli ve güvenilir hizmet sunmak. Başkanlığımızın Vizyonumuz Destek Hizmetlerini yerine getirirken kaynakları; etkin, verimli, şeffaf ve hesap verilebilir şekilde kullanmak, katılımcı, etik davranış anlayışına sahip, güçlü, güvenilir bir kurumsal yapıya sahip olmak. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına verilen Görev ve Yetkiler a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemelerinin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, b) İhtiyaç duyulan Bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek, c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek, d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, e) Sosyal Tesislerin Kurulması ve Yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan veya Müsteşara sunulmasını sağlamak, h) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak, k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, l) Kıymetli ve kıymetsiz matbu evrakı hazırlamak, mahallerine sevk ettirmek ve konularla ilgili her türlü muameleleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak, m) Bakan ve Müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak. n) tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurulmuş olup, anılan Kanunun 25 inci maddesine göre Sivil Savunma Sekreterliği ve Savunma Uzmanlığı birimlerden kaldırılmıştır. Bu Kurum ve kuruluşlar ile İçişleri Bakanlığında sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevleri, idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütülür. Hükümlerine yer verilmiştir tarihli Maliye Bakanı Olur ile Sivil Savunma Ve Seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevleri İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına devredilmiştir. 6

7 C-İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı Başkanlığımızın yerleşimi; Bakanlık Dikmen hizmet binası DE Blok 5. kat, GA Blok A Kat KLM Blok 1.kat GH Blok 8 ve 9. katlar ve zemin katında; 52 oda, 8 atölye, yemek üretim mutfağı, 4 bölümlük yemekhanesi, 4 katlı 370 araç kapasiteli personel taşıt garajı, açık misafir otoparkı, sağlık merkezi, spor salonu bulunmaktadır. Ankara nın muhtelif semtlerinde 13 ayrı hizmet binasında yemekhaneleri, bina yönetim amirleri bulunmaktadır. Marmaris te, 30 konuttan meydana gelen toplam 130 yatak kapasiteli, Gökova da otel tarzında inşa edilen ve 21 daireden meydana gelen 94 yatak kapasiteli, Ayvalık ta 83 konuttan meydana gelen 388 yatak kapasiteli, Bursa Uludağ da otel tarzında inşa edilen 36 odalı, 114 yatak kapasiteli, Ankara da Ulus Semtinde 104 odalı 208 yatak kapasiteli; Eğitim Tesisi mevcuttur. Ayrıca, Ankara Yuva köyü mevkiinde; bahçesinde aynı anda 500 kişiye yemek hizmeti verecek kapasitede dinlenme tesisi bulunmaktadır. 1.1 Hizmet Alanları Bakanlığımızda meydana gelen ve Bütçe kanunları ile belirlenmiş, Başkanlığımız yetkisi içersinde küçük onarım işlerini yürüten, Marangoz Atölyesi Kapalı Otopark, Elektrik Atölyesi GH Blok Zemin, Boya Badana Atölyesi Kapalı Otopark, Madeni Eşya Atölyesi 1 Blok Zemin Altı -1, Bina Tamiri Atölyesi DE Blok Zemin, Su tesisatı ve Kalorifer Atölyesi DE Blok Zemin, Baskı ve Cilt Atölyesi Kapalı Otopark, Döşeme Atölyesi Kapalı Otopark ve Fotokopi Odaları GH Blok Zemin, GH 8 kat da bulunmaktadır. Bu küçük onarım işlemlerini başkanlığımız bünyesinde bulunan teknik elemanlar aracılığı ile yürütülmektedir Sağlık Üniteleri Muayene odası, Hemşire odası, Müdahale odaları, laboratuar ve 112 Hızır acil odası Sosyal Alanlar Yemekhaneler: ana hizmet binasında merkez yemekhanesi ve dış birimlerde 10 adet dış birim yemekhanesi Çay ocakları: ana hizmet binasının muhtelif katlarında 9 adet çay ocağı. Ana hizmet binasında özel şahıslarca işletilen; Berber hane, Kantin, Lostra salonu Toplantı Salonları Ana hizmet binası GH Blok 8. katta 1 Adet toplantı salonu Ambar, Depo ve arşiv odaları -Ana hizmet binası GH Blok -1. katta (1 adet arşiv odası, 1 adet Ambar odası), -2. katta (2 adet Ambar Odası), -3. katta (2 adet Ambar ve Depo), Taşıtlar Bakanlığımız hizmetleri yürütülmesi amacıyla ek binalarımıza ve arşiv ünitemize ulaşım hizmeti verilmektedir. 12 Adet kiralık taşıt ile 29 adet binek, 19 adet minibüs, 12 adet kamyonet, 1 adet kamyon toplam 72 adet taşıt vardır İş Makineleri -Matbaa Atölyesi: 1 adet teksir makinesi, 1 adet kâğıt kesme bıçak makinesi, 1 adet tel dikiş makinesi, -Marangoz atölyesi: 1 adet planya makinesi, 1 adet şerit hızar makinesi, 1 adet yatay daire testere, 1 adet zımpara makinesi, -Madeni eşya atölyesi: 1 adet kaynak makinesi, 1 adet demir kesme testeresi, 1 adet oturaklı matkap, 1 adet sac kesme makası, - Atölyeler Bakanlığımızı küçük onarım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla yeterli oranda teknik donamım mevcuttur. Marangoz Matbaa Diğer Atölyeler - Sağlık Merkezinde 7

8 Diş merkezi - Diğer Alanlar Taşınır Mallar Tarihi Değeri Olan Mallar 25 Adet Tablo - 1 Adet Heykel - 1 Adet Büst 2. Örgüt Yapısı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı; 1 Başkan, 3 Başkan Yardımcısı, 14 Şube Müdürlüğü ve 1 Bakanlık Baştabipliğinden oluşmakta olup, Başkanlığımıza bağlı olarak hizmet veren Kıymetli Evrak ve Basılı Kâğıtlar Şube Müdürlüğü İstanbul İlinde görev yapmaktadır. Taşra teşkilatı bulunmamaktadır. Organizasyon şeması aşağıda görülmektedir. Mehmet ŞİMŞEK MALİYE BAKANI Naci AĞBAL MÜSTEŞAR M. Sami KENEZ Müsteşar Yardımcısı Adem KABADAYI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Mehmet UMUTLU Mehmet ÖZDAL Yunus ELİTAŞ Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Personel Şube Müdürlüğü Teknik İşler Şube Müdürlüğü İç Hizmetler ve Protokol Şube Müdürlüğü Genel Evrak Şube Müdürlüğü Birim Arşiv Şube Müdürlüğü Sivil Savunma ve Seferberlik Şube Müdürlüğü Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğü Satın alma Şube Müdürlüğü Bütçe-İhale Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Kayıt Kontrol Şube Müdürlüğü Ulaştırma Şube Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Kurum Arşiv Şube Müdürlüğü Kıymetli Evrak ve Basılı Kağıtlar Şube Müdürlüğü. Bakanlık Baştabipliği Şekil:1 Organizasyon Yapısı 8

9 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Başkanlığımız çalışanlarının hizmetine sunulan bilgi ve teknolojik kaynaklar aşağıdaki gibidir Portal 2012 yılı içinde adresinde aktif kullanıma açılan İMİD Kurumsal Portelinde, 2013 yılında Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatında personelin yararlanması amacıyla gerekli değişiklikler ve yansıtmalar yapılmış olup, performans açısından da büyük ilerleme kaydedilmiştir. Başkanlığımız personelinin işlemlerini dijital ortamda daha rahat yapabilmesi için Başkanlığımızı ilgilendiren konularda programlar hazırlanıp, Başkanlığımız personeline yalnızca İmid porteli içinde erişilebilecek şekilde sayfa hazırlanarak kullanıma açılmıştır. Entegrasyona açık ve kişisel uygulamaları destekleyen İMİD Portal Uygulaması Kapsamında istenilen düzeylerde yetkilendirme işlemleri yapılarak veri girişi, verilerin yedeklenmesi, iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir Elektronik Donanım Envanteri Başkanlığın donanım dökümü yıllar itibarıyla aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 1: 2013 Yılının Elektronik Donanım Envanteri Donanım Niteliği 2013 Masa Üstü Kişisel Bilgisayar 158 Dizüstü Bilgisayar 8 Sunucu 2 Yazıcı 26 Çok Fonksiyonlu Yazıcılar 5 Tarayıcı 1 Faks Cihazı 1 Projeksiyon Cihazı 1 Telefon (Değişik Set Tiplerinde) Fiziksel Sunucu Envanteri Başkanlığın fiziksel sunucu envanteri yıllar itibarıyla aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 2: 2012 Yılının Fiziksel Sunucu Envanteri Donanım Niteliği 2013 Veri Tabanı Sunucusu (Adet) 2 Fiziksel Sunucu 2012 Desteklenen Protokoller TCP/IP İnternet Bağlantısı 20 Mega bit 9

10 4. İnsan Kaynakları 4.1. Kadro Bilgileri Başkanlığımız; 1 Başkan, 3 Başkan Yardımcısı, 12 Şube Müdürü ve 1 Bakanlık Baştabipliğinden oluşmakta olup, 413 dolu, 401 boş olmak üzere toplam 814 kadrosu bulunmaktadır. Tablo 3: Mevcut Kadro Durumu: DER TOPLAM ÜNVANLAR SINIFI D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B D B MEVCUT DAİRE BAŞKANI G.İ.H SAVUNMA SEKRETERİ G.İ.H ŞUBE MÜDÜRÜ G.İ.H AYNİYAT SAYMANI G.İ.H ARAŞTIRMACI G.İ.H UZMAN G.İ.H SAVUNMA UZMANI G.İ.H SİVİL SAV. UZMANI G.İ.H ŞEF G.İ.H AMBAR MEMURU G.İ.H MEMUR G.İ.H V.H.K.İ. G.İ.H BİLGİSAYAR İŞLT. G.İ.H ÇÖZÜMLEYİCİ G.İ.H PROGRAMCI G.İ.H ŞOFÖR G.İ.H KOR.VE GÜV.GÖR. G.İ.H DAİRE TABİBİ S.H FİZYOTERAPİST S.H SAĞLIK TEKNİKERİ S.H LABORANT S.H HEMŞİRE S.H SAĞLIK MEMURU S.H DİYETİSYEN S.H MÜHENDİS T.H MİMAR T.H TEKNİKER T.H TEKNİSYEN T.H TEKNİSYEN YRD. T.H KALORİFERCİ Y.H AŞÇI Y.H BAHÇIVAN Y.H BEKÇİ Y.H DAĞITICI Y.H HİZMETLİ Y.H TOPLAM Tablo 4:Başkanlığımızdan Ayrılan, Atanan kadro Durumu Başkanlığımızdan Naklen Ayrılanlar Başkanlığımızdan Naklen Atananlar Emekliye Ayrılanlar

11 4.2 Başkanlığımızda çalışan Kadrolu Personelin Hizmet Yılı Bilgisi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik 1:Hizmet Yılı Dağılımı 4.3 Kadrolu Personel Yaş Bilgisi Başkanlığımızda çalışan personelin yaş dağılımı aşağıda grafikte gösterilmiştir. Grafik 2:Yaş Ortalaması 4.4 Hizmet Sınıfı ve Eğitim Durumu Bilgisi Grafik 3: Hizmet Sınıfın ve Eğitim Durumu Dağılımı 11

12 4.5 Personelin Cinsiyet Dağılımı 2013 yılında 77 si kadın, 336 i erkek olmak üzere 413 personel bulunmaktadır. Personelin yılları arası sayılarını gösterir tablo ile cinsiyetini gösterir grafik aşağıda gösterilmiş olup, personelinin % 19 bayan, % 81 erkektir. Grafik 4: Personelin Cinsiyet Dağılımı Başkanlığımız personelinin yaş dağılımını gösterir grafikten de anlaşılacağı üzere, personelimizin yarıdan fazlası yaş aralığında yer almakta olup, bu durum Başkanlığımızın yaş ortalamasının yüksek olduğunu ve emekliliği hak etmiş veya emekli olmasına kısa süre kalmış personel sayısının çok olduğunu göstermektedir. 4.6 Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatlarında Çalışan Sözleşmeli personel ile Sürekli ve Geçici İşçiler Bakanlığımız merkez teşkilatında geçici işçi statüsünde istihdam edilen personelden; 5620 sayılı kanunla yapılan düzenleme sonunda; 3 sözleşmeli personel, 6 sürekli işçi, 31 geçici işçi ile Bakanlığımızın taşra teşkilatında 8 geçici işçi, 1 tane de sürekli işçi olmak üzere toplam 49 personel istihdam edilmektedir. Bunların dışında, hizmet satın alımı suretiyle yürütülen görevlerde 75 güvenlik personeli, 330 temizlik personeli de dâhil edildiğinde, Başkanlığımız personeli sayısı kadrolu ve kadrosuz toplam 867 kişi olmaktadır 12

13 Tablo 5: Merkez Ve Taşrada Çalışan Geçici ve Sürekli İşçi Sayıları KURUMU : MALİYE BAKANLIĞI TEŞKİLATI : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRACAK BİRİMİN ADI İŞE GİREN EMEKLİLİK/(İSTİFA+FESH)* SÖZLEŞMELİ PERSONEL Merkez Muğla Marmaris Eğt.Din.Tes Bursa Uludağ Eğt.Dinlenme Tes Balıkesir Ayvalık Eğt.Din. Tes Muğla - Gökova Eğt.Din.Tes Antalya - Manavgat Eğt. Din.Tes Adana - Karataş Eğt.Din.Tes Muğla - Gökova( İskele ) Eğt.Din.Tes Muğla - Bodrum Dinlenme Evi Antalya Deft.Yemek Servisi Faaliyet yok - Faaliyet yok Faaliyet yok T O P L A M KURUMU : MALİYE BAKANLIĞI TEŞKİLATI : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ÇALIŞTIRACAK BİRİMİN ADI İŞE GİREN EMEKLİLİK/(İSTİFA+FESH)* Merkez Adana - Karataş Eğt.Din.Tes T O P L A M Sunulan Hizmetler 5.1 Atölyelerde Yapılan Tamirat ve Tadilat Hizmetleri İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Teknik İşler Şube Müdürlüğüne bağlı atölyeler aracılığı Bakanlık merkez ve bağlı birimlerinin rutin olarak yapılan teknik bakım ve onarımları ile atölyelerimizde yapılan imalat işleri dışında; Başkanlığımız Merkez Teşkilatı hizmet binalarında meydana gelebilecek Isıtma, aydınlatma bakım ve küçük İnşaat işleri ile onarımlar ve atölye imkânları dâhilinde benzeri işleri yapmaktır. Binalarımızın işletmesinde enerji verimliliğine gerekli özen gösterilmekte; doğal-gaz, elektrik su tüketimleri Sürekli kontrol altında tutularak tasarruf edilmeye çalışılmaktadır. 13

14 Tablo 6: Yıllara Göre İş Emri Dağılım Tablosu Yıllara Göre İş Emri Dağılım Tablosu Yıllar/İş emri Atölyeler Elektrik Atölyesi Marangoz Atölyesi Madeni Eşya Atölyesi Su.Tes.ve Kal.Atölyesi Boya Badana Atölyesi Döşeme Atölyesi Baskı Cilt Atölyesi Bina Tamir Atölyesi Toplam Not: 2013 Yılında yapılan yazılı ve sözlü işler toplamı birlikte alınmıştır. Grafik 5: İş Emri Dağılımı YILLARA GÖRE İŞ EMRİ DAĞILIM TABLOSU Yıllar/İş emri Elektrik Atölyesi Marangoz Atölyesi Madeni Eşya Atölyesi Su.Tes.ve Kal.Atölyesi Boya Badana Atölyesi Döşem e Atölyesi Baskı Cilt Atölyesi Bina Tam ir Atölyesi 2012 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı binası hizmete alınmıştır. Ayrıca, Gelirler Kontrolörlüğü ek hizmet binası iken Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı bünyesine geçen hizmet binalarının elektrik, su ve doğalgaz tüketimleri de Başkanlığımız tarafından karşılanmaktır. 5.2 Dinlenme ve Konaklama Hizmetleri Merkezce Yönetilen Sosyal Tesisler: Marmaris-İçmelerde 30 konut 130 yatak kapasiteli, Gökova- Akyakada otel tarzında inşa edilen ve 21 daireden meydana gelen 94 yatak kapasiteli, Ayvalık-Sarımsaklıda 83 konut 388 yatak kapasiteli, Bursa-Uludağ da otel tarzında inşa edilen 36 oda 114 yatak kapasiteli, Ankara Ulus Semtinde 104 odalı 208 yatak kapasiteli Eğitim Tesisi ile Yuva köyünde 500 kişiye yemek hizmeti verecek kapasitede Dinlenme Tesisi bulunmaktadır. Tablo 7 Eğitim Tesislerinden Yararlananların Kamplara Göre Dağılımı YARARLANANLARIN KAMPLARA GÖRE DAĞILIMI MARMARİS ( KİŞİ ) MANAVGAT ( KİŞİ ) GÖKOVA ( KİŞİ ) AYVALIK ( KİŞİ ) ULUDAĞ ( KİŞİ ) ANKARA EĞİTİM TESİSİ TOPLAM TOPLAM

15 NOT: Manavgat Eğitim ve Dinlenme Tesisleri irtifak hakkının devredilmesi nedeniyle 2011 yılında kapatılmıştır. Tablo 8 Eğitim Tesisleri Kişi Başı Fiyat listesi TESİS ADI KONUT SAYISI YATAK SAYISI MARMARİS EĞT. VE DİN.TES ,00 440,00 475,00 520,00 550,00 MANAVGAT EĞT. VE DİN.TES. GÖKOVA EĞT. VE DİN.TES. AYVALIK EĞT. VE DİN.TES ,00 340, ,00 330,00 350,00 400,00 420, ,00 310,00 335,00 370,00 400,00 ANKARA EĞİTİM TESİSİ Bakanlığımız Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin yılı faaliyetlerinin karşılaştırmalı tablosu Ek-8 de gösterilmiştir. 5.3 Yemek Üretim ve Dağıtım Hizmetleri Bakanlığımızda istihdam edilen 2750 personel için yemek pişirilmesi, mutfaklara taşınması, korunması ve her türlü servis hizmetleri ile bulaşıkların toplanıp yıkanması yüklenici firma tarafından yerine getirilmektedir. Günlük olarak Dikmen üretim mutfağında üretimi yapılan yemekler, Merkez yemekhanesi ve 9 adet dış birim yemekhanelerinde taşıma usulüyle yüklenici firma tarafından ve Müdürlüğümüzde görevli yemekhane sorumluları nezaretinde servise sunulmaktadır. 5.4 Sıcak ve Soğuk içecek Üretim ve Dağıtım Hizmetleri Bakanlık Merkez birimlerinde görevli personelin ve makamların çay ve içecek hizmeti için faaliyet gösteren 9 adet çay Ocağında 9 personel ve 1 çay ocakları sorumlusu bulunmaktadır. 5.5 Temizlik Hizmetleri Bakanlığımız İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İç Hizmetler ve Protokol Şube Müdürlüğü 2 servisten oluşmaktadır. Protokol servisi; Bakanlığımızın protokol hizmetleri ile makam ve diğer bakanlık toplantı Salonlarında ikram hizmetlerini yürütmektedir. İç Hizmetler Servisi; yılları arasında Bakanlık ve ek hizmet binalarının temizlik, taşıma, bahçe düzenlemesi, şirket elemanlarının kontrolü, denetlenmesi ve hizmetli personelin sevk ve idaresi, şube evrak akışı, Başkanlığımız su dağıtım hizmetleri gibi görevleri yürütmek, hak edişleri düzenlenmek ve teknik şartnameleri hazırlanmak gibi görevleri yürütmektedir. 5.6 Güvenlik Hizmetleri 01 Eylül 2005 tarihinden itibaren Bakanlığımız ve ek hizmet binalarının güvenliği Özel Güvenlik firmalarınca yerine getirilmekte olup, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre işlemler yürütülmektedir 01 Eylül 2005 tarihinden itibaren Bakanlığımızın siteye giriş-çıkış kapı ve çevre güvenliği Özel Güvenlik Firmalarınca yerine getirilmektedir. Bakanlığımıza yapılan tüm giriş çıkışlar ile çevre güvenliğinin emniyetli bir şekilde yapılması, aşağıda sayıları yazılı personelle sağlanmaktadır. Bakanlığımıza Bağlı ana 15

16 ve ek hizmet binalarının koruma hizmetlerini yerine getiren güvenlik elemanlarının sayıları yıllar itibariyle aşağıdadır. Grafik 6: Özel Güvenlik Personel Dağılımı 5.7 Protokol Hizmetleri yılları arası yapılan ihale sözleşmeleri doğrultusunda güvenlik elemanları çalıştırılmış, takip ve kontrolü yapılmıştır. 5.8 Taşıma Hizmetleri Sözleşme hükümlerine göre 15 ayrı binada ortaya çıkacak (başka mahallerde dahi olsa) temizlik işiyle doğrudan ilgili her türlü taşıma, (özellik arz eden taşıma işleri hariç) boşaltma vb. işleri yapılmıştır. 5.9 Çevre Düzenleme Hizmetleri yılları arasında Bakanlık ve ek hizmet binalarının temizlik, taşıma, bahçe düzenlemesi, şirket elemanlarının kontrolü, denetlenmesi ve hizmetli personelin sevk ve idaresi sağlanmıştır Kıymetli Evrak Hizmeti Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğünüzün tüm kıymetli ve kıymetsiz evrakların basım işi Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünde yaptırılmış ve 81 İl Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine dağıtım sağlanmıştır. Yine Muhasebe Genel Müdürlüğüne ait ülkemize turistik veya muhtelif nedenlerle ziyaret etmek amacı ile gelen ve vize rejimi uygulamasına tabi ülke vatandaşlarına uygulanan Vize Bandrol Etiketleri ile Yurtdışı Çıkış Harç Pulları Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde bastırılmıştır. Ayrıca; Gümrük Saymanlık Müdürlüğü ile yetki verilen Malmüdürlükleri ve İl Muhasebe Müdürlüklerinin talepleri de karşılanmaktadır. 16

17 Tablo 9 : Kıymetli Evrak ve Turist Vize Bandrolleri İle Yurtdışı Çıkış Tablosu YILI CİNSİ BASKI DAĞITIM CİLT ADET 2009 Kıymetli Evrak(Manuel) Cilt Kıymetli Evrak(Bilgisayarlı) Adet 2010 Kıymetli Evrak(Manuel) Cilt Kıymetli Evrak(Bilgisayarlı) Adet 2011 Kıymetli Evrak(Manuel) Cilt Kıymetli Evrak(Bilgisayarlı) Adet 2012 Kıymetli Evrak(Manuel) Cilt Kıymetli Evrak(Bilgisayarlı) Adet 2013 Kıymetli Evrak(Manuel) Cilt Adet Kıymetli Evrak(Bilgisayarlı) Tablo 10: Vize Bandrolleri ile Yurtdışı Çıkış Harç Pullarının Yıllar İtibariyle Dökümü Vize Bandrolleri ile Yurtdışı Çıkış Harç Pullarının Yıllar İtibariyle Dökümü YILI BASKI DAĞITIM Ulaştırma Hizmetleri a)bakım- Onarım: Bakanlığımız demirbaşına kayıtlı bulunan 62 adet taşıt aracına oto hafif bakım atölyesinde yıl içerisinde toptan alımı yapılan yedek parça stoku dahilinde 140 adet iç bakım, Satınalma Şubesi vasıtasıyla 141 adet dış bakım olmak üzere toplam 281 adet bakım-onarım işlemi yapılmıştır. b)akaryakıt Teknik Şartname Hazırlanması : Taşıt kiralama işlemi için Süresi içerisinde teknik şartname düzenlenerek ilgili şubeye gönderilmiştir. c)akaryakıt Tüketimi: Müdürlüğümüz bünyesinde yıl içerisinde 10 ar günlük dilimler halinde toplam 36 adet akaryakıt kontrol ve kabul işlemi yapılmıştır. Her fatura için ortalama 100 fiş girilerek yılda toplam 3600 fiş girişi yapılmış ve faturası ödenmek üzere ilgili şubeye gönderilmiştir. Akaryakıt tüketimini takip etmek amacıyla 19 aracımıza uydu takip cihazı takılmıştır. Müdürlüğümüz bünyesinde yıl içerisinde 10 günlük dilimler halinde toplam 36 adet işlem yapılmış ve her fatura için ortalama 90 fiş girilerek yılda toplam 3240 fiş girişi yapılmıştır. d) Taşıt Kiralama Teknik Şartname Hazırlanması : Taşıt kiralama işlemi için Süresi içerisinde teknik şartname düzenlenerek ilgili şubeye gönderilmiştir. e) Taşıt Kiralama Kontrol ve Kabul işlemleri : Müdürlüğümüz bünyesinde Bakanlığımız hizmetlerinde kullanılmak üzere 11 adet sürücüsüz araç kiralanmıştır. Aylık dilimler halinde 12 adet kiralık taşıt kontrol ve kabul işlemi yapılarak faturası ödenmek üzere ilgili şubeye gönderilmiştir. f) Devir ve Terkin İşlemleri : 2013 yılı içerisinde devir ve terkin işlemlerine ilişkin faaliyetimiz olmamıştır. g) Taşıt Satın alma İşlemleri: Bakanlığımız merkez ve taşra hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 adet panel (minibüs) 5 adet pikap satın alma işlemi gerçekleştirilmiştir. h) Otopark Kart (Sticker) İşlemleri : 2013 yılı içerisinde 314 adet özel araca çok katlı otoparktan yararlandırılmak üzere tanıtım stickeri verilmiştir. Yıl içersinde 48 adet sticker iptal edilerek değişim yapılmıştır. ı) Garaj Amirliği İşlemleri 17

18 2013 yılı içerisinde garaj amirliği tarafından gerçekleştirilen işlemler aşağıdadır haftalık çalışma proğramı, 12 aylık (haftalık, cumartesi, Pazar,dini ve milli bayramlar) nöbet listesi yapılmıştır. - Sosyal Tesislere Mayıs- Ekim ayları arasında Marmaris ve Gökova eğitim ve dinlenme tesislerine birer adet şoförlü hizmet aracı tahsis edilmiştir. Yuvaköy dinlenme tesisine 1 adet şoförlü servis hizmeti verilmiştir. - Yıl içerisinde mesai saatleri dışında ve resmi tatiller dahil olmak üzere, 7872 adet kayıtlı taşıt görev emri hizmeti yerine getirilmiştir Aracın haftalık km. takipleri yapılmıştır. - Yıl içerisinde 62 aracın genel ve eksoz muayaneleri yapılmış olup, ayrıca 8 aracın muayene tekrarı yapılmıştır Aracımızın 129 adet lastik değişimi, tamir ve balans ayar işlemi yaptırılmıştır Aracımıza HGS cihazının taktırılması sağlanmıştır Arşiv Hizmetleri Birim Arşivi tarihi itibariyle Birim Arşivine devreline arşivlik malzemenin Şubeler itibariyle dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 11: Birim Arşivine Devredilen Arşivlik Malzemenin Şubeler İtibariyle Dağılımı ( Tarihi İtibariyle) Devreden Ünite Adı Klasör (Adet) CD Teslim Personel Şube Müdürlüğü 237 Klasör (Muhafaza) 1 Satınalma Şube Müdürlüğü Bakanlık Genel Evrak Şube Müdürlüğü 270 kayıt defteri (muhafaza) 2 Bütçe ihale şube müdürlüğü 344 klasör (Muhafaza) 1 Bakanlık Doktorluğu 117 kayıt defteri (muhafaza)-66 Klasör İmha Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğü 309 klasör ve koli (Muhafaza) 1 Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü 36 çuval çay ve yemek fişi ve 8-5 dosya( imha ) Personel Şube Müdürlüğü ( Mutemetlik ) 50 klasör (Muhafaza) 1 Sağlık Şube Müdürlüğü 1240 adet (77 ) koli sağlık karnesi imha 1 Personel Şube Müdürlüğü ( iş ve işci ilişkileri ) 11 klasör (muhafaza ) 12 klasör imha edildi Kurum Arşivi Bakanlık birimlerince her yıl ayıklama ve tasnif çalışmaları Müdürlüğümüzün rehberliğinde yapılmakta ise de, Bakanlık Kurum Arşivi Binası Yönetmelikte belirlenen şartları taşımadığından bugüne kadar evrak kabulü yapılamamıştır. Yönetmelik gereği her yıl birimlerce yapılan ayıklama ve tasnif çalışmaları neticesinde ayrılan imhalık evrakın işlemleri, ilgili birimlerde en az 2 kişinin katılımıyla Başkanlığımızda kurulan 5 veya daha fazla kişiden oluşan komisyonlar marifetiyle gerçekleştirilmektedir. 18

19 2009 yılından itibaren bu güne kadar anılan komisyonlarca, Devlet Arşiv Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görüşü alınarak imhası gerçekleştirilen malzemelerin dökümü yıllar ve birimler itibariyle (11 nolu tabloda) gösterilmiştir yıllarında Bakanlığımız birimlerinde yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen ve Başbakanlık Devlet Arşivlerine devredilen arşiv malzemelerinin dökümü birimler itibariyle (12 nolu tabloda) gösterilmiştir. İmhalık Malzemeler; Strateji Geliştirme Başkanlığı, Personel Genel Müdürlüğü ve İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına ait imha listeleri incelenmiş, gerekli düzeltmeler yapılmış, malzemeler yerinde görülmüş imhası Mart 2014 tarihinde yapılmak üzere hazırlanmıştır. Strateji Geliştirme Başkanlığına ait 135 klasör, sayfa Personel Genel Müdürlüğüne ait kimlik kartı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına ait 7172 evrak Taşra Teşkilatı İmhalık Malzeme: Nevşehir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne ait İmhalık malzemelere ait imha listeleri incelenmiş, imhası yapılmayacak malzemeler tespit edilmiş, Nevşehir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü ile görüşülmüş, mail adreslerine saklama süreli dosya planları, dosya muhteviyatı döküm formları ve imha listesi örnekleri gönderilmiş ve imhalık malzemelerin hazırlanmasında rehberlik yapılmıştır. Tablo 12: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Devredilen Arşiv Malzemesi yıllarında Bakanlığımız birimlerinde yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen ve Başbakanlık Devlet Arşivlerine devredilen arşiv malzemelerinin dökümü birimler itibariyle gösterilmiştir. Sıra No: Birimi: Adet: 1 Muhasebat Genel Müdürlüğü 99 Basılı Yayın 2 Milli Emlak Genel Müdürlüğü 29 Klasör 497 Dosya 3 Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 3 Klasör 17 Belge 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 96 Klasör 12 Basılı Yayın 5 Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı 3 Basılı Yayın 6 Özel Kalem Müdürlüğü 7 Klasör 7 Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı 3 Basılı Yayın 8 Özel Kalem Müdürlüğü 7 Klasör 19

20 Tablo 13: Yılları Arası İmhası Yapılan Malzeme Kurum Arşiv Müdürlüğü 2013 gelen 86, giden evrak sayısı 107 Sıra No: Birimi: İşlemler 1 Muhasebat Genel Müdürlüğü 568 Klasör 2 Savunma Sekreterliği 91 Yayın 1 Klasör 3 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 792 Klasör, Dosya, 158 Çuval 4 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Klasör 5 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 605 Klasör 6 Personel Genel Müdürlüğü Dosya, 123 Klasör 7 Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayın-879 Klasör 8 Özel Kalem Müdürlüğü 735 Klasör 9 Ankara Defterdarlığı 921 Klasör, 556 Çuval 5.13 Sivil Savunma ve Seferberlik İşlemleri Personel Seferberlik -Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan Vergi Müfettiş Yardımcıları, Maliye Uzman Yardımcıları, Defterdarlık Uzman Yardımcıları, Devlet Gelir Uzman Yardımcıları, Gelir Uzman Yardımcıları ile Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlarda staja tabi Müfettiş Yardımcıları ve Uzman Yardımcılarının tabi oldukları Yönetmeliklere göre staj süresince (3 yıl) ve aday memurların adaylığı süresince (1 yıl) askere sevklerinin tehir edilmesi işlemleri için Milli Savunma Bakanlığı Asker alma Dairesi Başkanlığına, aday memurlar için de Asker alma Bölge Başkanlıkları ile yazışmalar yapılmıştır yılında uygulanan ve Milli Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi Başkanlığınca düzenlenen Yasal Yaş Sınırları Çizelgesi Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlara gönderilmiştir yılı içerisinde Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlarda görev yapan ve askerlik görevini yerine getirmiş olup, sefer görev emri almış personelden olağanüstü, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde Bakanlığımızdaki asli görevlerini aksatmadan görev faaliyetlerini devam ettirebilmek için yedek personel erteleme işlemleri Milli Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak e- devlet sistemi üzerinden yedek personel erteleme işlemleri yapılmıştır Lojistik Seferberlik - İlgili mevzuatlar doğrultusunda Bakanlığımızda yürütülen Sivil Savunma ve Seferberlik hizmetlerinin İl Valiliklerinde de (Defterdarlıklarda) etkin bir şekilde yürütülmesi ile ilgili olarak tarih ve sayılı Genelge yayınlanmıştır. - Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğince Başbakanlık Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Direktifi güncelleştirme çalışması yapılmış olup, Bakanlığımızı ilgilendiren hususlarla ilgili olarak görüşlerimiz Direktife yansıtılmak üzere Milli Güvelik Kurulu Genel Sekreterliğine gönderilmiştir. - Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlığı Tüzüğünün Milli Savunma Bakanlığınca güncelleştirme çalışması yapılmış olup, Taslak Tüzük hakkında Bakanlığımız görüşünün oluşturulması için İdari ve Mali 20

Bilgi Teknolojisi Çözümleri

Bilgi Teknolojisi Çözümleri Bilgi Teknolojisi Çözümleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 204 YILI BRİFİNGİ ADANA Kasım - 204 I 204 YILI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BRİFİNGİ II 204 YILI İDARİ VE

Detaylı

YÖNETİCİNİN SUNUŞU. Bu amaç ve belirlenen hedefler doğrultusunda; 2012 Mali Yılına ait;

YÖNETİCİNİN SUNUŞU. Bu amaç ve belirlenen hedefler doğrultusunda; 2012 Mali Yılına ait; YÖNETİCİNİN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununca; Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması aşamasında, Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme ilkeleri ile mali

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C.

Detaylı

YILI FAALİYET RAPORU

YILI FAALİYET RAPORU 09 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2010 09 Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. 2 T.C. ULAŞTIRMA

Detaylı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2010 İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2011 1 2 3 BAKAN SUNUŞU XXI. yüzyılda her alanda, verimlilik, etkinlik

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 sağlanmıştır. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, yüksek öğrenim gençliğinin barınma

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017)

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) Niğde,2013 Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE VE TARİH YÜKSEK KURUMU KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 6 BÖLÜM I... 8 GENEL BİLGİLER... 8 A. MİSYON VE VİZYON... 8 B. YETKİ VE SORUMLULUKLAR... 8 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

[Tarihi seçin] İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

[Tarihi seçin] İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Tarihi seçin] 2014 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı , BAKAN SUNUŞU Türk sporuna evrensel kuralların hakim olmaya başlamasıyla, dünya çapında başarılar da peş peşe gelmeye başlamıştır. 2003 yılından itibaren gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerinde yapılan

Detaylı

TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 Yılı Performans Programı

TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 Yılı Performans Programı TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 Yılı Performans Programı Ocak 2010 İÇİNDEKİLER BAKANIN MESAJI...2 GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU...4 I - GENEL BİLGİLER...6 A- Yetki Görev ve Sorumluluklar...6 B. Teşkilat

Detaylı

Giresun İl Özel İdaresi

Giresun İl Özel İdaresi Tasarım ve Yayına Hazırlık: Giresun İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Servisi Bu raporun tüm yayın hakları, elektronik ortamlar dahil Giresun İl Özel İdaresi ne aittir. Kaynak gösterilmek

Detaylı

2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN

2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN Nisan 2014 Hastaneleri Kurumu 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU STRATEJİ GELİŞTİRME DMREBASKANLIĞI2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2007 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İ Ç İ N D E K İ L E R Bakan Sunuşu 4 Üst Yönetici Sunuşu 5 I- GENEL BİLGİLER 6 A- ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Dünyamızın yaşamakta olduğu değişim dinamikleri içinde, Bakanlığımızın şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, demokratik, verimli, hızlı, güvenli, yüksek teknolojiye dayanan

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FARABİ HASTANESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FARABİ HASTANESİ BİRİM FAALİYET RAPORU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FARABİ HASTANESİ BİRİM FAALİYET RAPORU Trabzon 2013 0 İÇİNDEKİLER Sayfa BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM GENEL BİLGİLER 1 I.1. MİSYON VE VİZYON 1 I.1.1. Misyon 1 l.1.2.vizyon I.2. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1 I.3. İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

2010 Yılı Faaliyet Raporu

2010 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 GİRİŞ... 5 I-GENEL BİLGİLER... 6 A-) MİSYON VE VİZYON... 6 B-)YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C-)İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 7 1-FİZİKSEL YAPI... 7 2-ÖRGÜT YAPISI... 8 3-BİLGİ

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 2 BAKAN SUNUŞU Giderek hızlanan küresel dinamikler içinde, bireylerin, kurumların

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 5 BÖLÜM I... 7 GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 7 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 7 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Giriş 3 2. Durum Analizi 5 2.1. Tarihsel Gelişim 5 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 7 2.2.1. 217 sayılı KHK ile

Detaylı

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012 FAALİYET RAPORU 2011 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan, 2012 1 FAALİYET RAPORU / 2011 4 5 FAALİYET RAPORU / 2011 8 BAKAN SUNUŞU Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcamacı kurum ve kuruluşların

Detaylı