TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ -Uygunluk onayı alınmadan alım yapılmayacaktır. -Yüklenici firmalar tarafından Teslimat esnasında ya da daha sonra Uygunluk onayı alınmış olan ürünlerden farklı ürünlerin teslim edildiğinin saptanması halinde 2 gün içinde doğru ürünlerle değiştirilmesi istenecek aksi durumda cezai işlem uygulanacaktır. -Yüklenici firmalar Uygunluk onayı alınmış olan ürünlerin kalite belgelerini mal teslimi esnasında ihale komisyonuna ibraz edeceklerdir. -Gerektiğinde talep hakkı tarafımızda kalmak üzere teslimatı yapılan ürünler için akredite olmuş(örn hıfzısıhha enstitüsü)kurumlardan uygunluk analizi, bedeli yüklenici firma tarafından ödenmek üzere istenecektir. İşi alan firma mutfaklarımızda kullanılan makinelere bedelsiz olarak 3 takım bulaşık makinesi deterjanı ve parlatıcısı pompası takacaktır. Bir sonraki bulaşık makinesi parlatıcısı ve deterjanı alımına kadar pompalar kullanılmaya devam edilecek bu süre içerisinde yüklenici firma pompalarla ilgili hizmet vermeye devam edecek ve bu işle ilgili bir bedel talep etmeyecektir.. -Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, -Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, -Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; -Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, -Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, -Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, -İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. -Bu işin tamamına fiyat verilecektir. -Bu iş için alternatif teklif verilmeyecektir. -Teklif mektubu ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adi, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi ise ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir. Elden teslim edilir. 1-ÇAMAŞIR DETERJANI TEKNİK ŞARTNAMESİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

2 Ürün, hoş kokulu olmalıdır,% ANYONİK AKTİF MADDE, 4,9-5,9, %TOPLAM AKTİK MADDE 8,0-9,0, PH DEĞERI: 10,0-11,0, KÖPÜK TESTİ SONUCU 2,5-4,5 cm OLMALI, SODİUM TRİPOLYPHOSPHATE %15-30, SODYUM METASİLİKAT %5-15, SODYUM KARBONAT %15-30, CMC %0,5-1,, SIVI OPTİK % 0,1-0,5, ENZİM %0,1-0,5, TAED %0,1-0,5, SABUN %0,1-0,5, NONYL PHENOXY 6 EO %1-5 OLMALIDIR. Ürün ambalajı yırtılma, patlamaya dayanıklı olmalıdır. Yırtık, patlak ambalajlı ürünler yenileri ile Ürün renkli çamaşırları soldurmayacak özellikte olmalıdır. Teklif edilen ürün orijinal ambalaj olmalı, ambalaj üzerinde imalatçı adı veya ticari adı ve adresi, son kullanma tarihi, üretim parti (lot) numarası, varsa özel depolama şartları, ikazlar ve/veya alınacak önlemler yazılı olmalıdır. Ürünlerin depolanmasından kullanılmasına kadar geçen sürede belirlenebilecek her türlü bozulma karşısında firma ürünü aynısı ile değiştirmeyi kabul etmelidir. Ürün kg. arası lamine baskılı çift katlı naylon ambalajlar halinde olmalıdır. numune teslim etmelidir. Uygunluk onayı alınmadan alım yapılmayacaktır. Yüklenici firmalar tarafından Teslimat esnasında ya da daha sonra Uygunluk onayı alınmış olan ürünlerden farklı ürünlerin teslim edildiğinin saptanması halinde 2 gün içinde doğru ürünlerle değiştirilmesi istenecek aksi durumda cezai işlem uygulanacaktır. Yüklenici firmalar Uygunluk onayı alınmış olan ürünlerin kalite belgelerini mal teslimi esnasında ihale komisyonuna ibraz edeceklerdir. Gerektiğinde talep hakkı tarafımızda kalmak üzere teslimatı yapılan ürünler için akredite olmuş(örn hıfzısıhha enstitüsü)kurumlardan uygunluk analizi, bedeli yüklenici firma tarafından ödenmek üzere istenecektir. 2-KAN VE YAĞ ÇÖZÜCÜ YIKAMA MADDESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ Renkliler için kullanılan ana yıkama maddesiyle birlikte kullanılmalıdır. Ürün ağır kir, yağ ve kan çözücü özellikte olmalıdır. Her türlü sanayi tipi çamaşır yıkama makinelerinde kullanıma uygun olmalıdır. Ürün alkali madde soda ve kompleks yapıcı madde içermelidir. PH DEĞERI 11,0-13,0, SODİUM TRİPOLYPHOSPHATE %15-30, SODYUM HİDROKSİT %5-15, SODYUM KARBONAT %15-30, ANYONİK AKTİF MADDE %1-5 olmalı. Ürünün ambalaj torbaları HDPE imal edilmiş olmalıdır. Ürün içeriğine göre yırtılma ve patlama testlerindeki dayanıklılık testlerine tabi tutulmuş olmalıdır. Ürün en az 10 en fazla 25 kğ.lık torbalar halinde ve torba üzerine baskılı etiket uygulanmalıdır. Torba üzerine baskılı ürün bilgileri: ürünün adı, hakkında kısa açıklama, net ağırlığı, kullanım şekli, fiziksel özellikleri, kimyasal bileşimi, depolama bilgileri, tehlike işaret ve güvenlik bilgileri, üretici firma adı ve adresi, üretim tarihi ve numarası olmalıdır.

3 Deterjanlar normal depolama şartlarında 1 yıl depolanmaya müsait olacak bu müddet zaafında deterjanlar ve ambalajları herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacaktır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir. 3-ÇAMAŞIR YUMŞATICISI TEKNİK ŞARTNAMESİ Ürün her tür sanayi tipi çamaşır makinesinde kullanmaya uygun olmalıdır. PH DEĞERI 2,0-4,0, ESTERQUART %5-15, Esans %0,5-1 olmalı Ürün çamaşırları yumuşatıp hoş bir koku vermeli, çamaşır üzerinde statik elektriklenmeyi önlemeli, çamaşır kayganlığını arttırıp ütüde kolaylık sağlamalı, perdelerin toz tutmasını engellemelidir. Sıvı halinde parfümlü ve Çiçek kokulu olmalı, yünlü kumaşlarda hoş bir koku sağlamalı ve kokusu uzun süreli olmalıdır. Ürünün içerdiği aktif maddeler doğada en az % 80 oranında biyolojik olarak parçalanabilirlik özelliğine sahip olmalıdır. Ambalaj malzemesi Hıgh veya Low density polietilen malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Ambalaj ürün içeriğine göre dayanıklılık testine tabi tutulmuş olmalıdır. Patlama yırtılma vs. olmamalıdır. Ürün ambalaj kapakları ilk defa açılacak ve orijinal olduğu anlaşılır durumda olacak, ürün koruma önlemi alınmış olmalıdır. Ürün etiketinde veya ambalaj üzerinde ürünün adı, üretim tarihi, parti numarası, ürün hakkında kısa açıklama, ürünün net ağırlığı ile kullanım şekli, fiziksel özellikleri, kimyasal bileşimi, depolama bilgileri, tehlike işareti ve güvenlik önlemleri, tüketicinin kullanımına yönelik uyarıları, üreticinin adı adresi ve uygun depolama koşulları bulunmalı, üzerindeki işaretleme ve yazılar okunaklı, silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde olmalıdır. Ürün etiketleri sağlam ambalaj üzerinde tam yapışmış, okunabilir nitelikte olmalıdır. Ürün normal depolama şartlarında 1 yıl depolanmaya müsait olacak bu müddet zaafında deterjanlar ve ambalajları herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacaktır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir 4-MEKANİK TOZ OVMA TEMİZLİK MADDESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

4 Ürün yıkanabilen tün sert yüzeyleri çizmeden parlatmalıdır. Özellikle toz ovma maddeleri ile çizilen hassas yüzeylerin temizlenmesinde kullanılabilmelidir. 1 kg lik (+-100 gr) ambalajlarda olmalıdır. İçerdiği mineralleri ile sabitleşmiş kaba kirleri sökmelidir. Ambalaj malzemesi Hıgh veya Low density polietilen malzemeden imal edilmiş azami 2 kğ veya lt lik PE ambalaj içinde olmalıdır. Ürün kilogram üzerinden alınacaktır Kendi malzemesiyle dolu olan orijinal ambalaj ters çevrilerek 5 (beş) dakika bu şekilde bekledikten sonra kapaklar gözle ve elle muayene edildikten sonra sızdırmayacak ve akmayacaktır. Ürünün ambalaj kapakları mühürlü yada ilk defa açılacak ve orijinal olduğu anlaşılır durumda ürün koruma önlemi alınmış olmalıdır. Teslimat sırasında ve depolama sırasında ürün etiketleri sağlam ambalaj üzerine tam yapışmış ve okunabilir nitelikte olması gerekir. Ürün etiketinde ürünün adı, hakkında kısa açıklama, net ağırlığı, kullanım şekli, fiziksel özellikleri, kimyasal bileşimi, depolama bilgileri, tehlike işaret ve güvenlik bilgileri olmalıdır. Deterjanlar normal depolama şartlarında 1 yıl depolanmaya müsait olacak bu müddet zaafında deterjanlar ve ambalajları herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacaktır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir. 5-SIVI EL SABUNU TEKNİK ŞARTNAME: Ürün parfüm içermeli, hoş kokulu olmalıdır. Ürün kolay köpürmeli ve kolay durulanabilmelidir. Ürün ph ı (direkt) : 5 7 (Etkin temizlik için uygun aralık olmalıdır.) GÖRÜNÜM Sedefli, VİSKOZİTE (20 C) olmalıdır SODIUM LAURYL ETHER SULFATE % 5-15, COCOAMİDOPROPYL BETAİNE %1-5, P7 %0,1-0,5, AMİDES, COCO,N,N- %1-5 olmalıdır. Ürün akışkanlığı dispensırlardan akış için uygun olmalıdır. Ürünün görünüşü, sedefli renkli sıvı şeklinde olmalıdır. Ürün elleri kurutmamalı, tahriş etmemeli, irritasyon ve alerji yapmamalıdır. Ürün ambalajı HDPE den (geri dönüşebilen) imal edilmiş olmalıdır. Ürün ambalajı, düşme, çatlama, akma, ezilme ve yük altında kalmaya uygun olmalıdır. Ürün kapağı PP den imal edilmiş olmalıdır. Ürün ambalaj etiket yapısı, yüksek dayanıklılık ve yapışkanlık özelliğinden dolayı PE den imal edilmiş olmalıdır.

5 Teklif edilen ürün orijinal ambalaj olmalı, ambalaj üzerinde imalatçı adı veya ticari adı ve adresi, son kullanma tarihi, üretim parti (lot) numarası, varsa özel depolama şartları, ikazlar ve/veya alınacak önlemler yazılı olmalıdır. Ürünün tüketim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl kullanma süresi olmalıdır. Ürünlerin depolanmasından kullanılmasına kadar geçen sürede belirlenebilecek her türlü bozulma karşısında firma ürünü aynısı ile değiştirmeyi kabul etmelidir. Ürün bidonları kg. arası olmalıdır. Alım yapılan sıvı sabunlarda 100 kg. başına 1 adet sıvı sabunluk (duvara monte edilebilir) ilk sipariş ile birlikte teslim edilmelidir. 6-GENEL TEMİZLİK MADDESİ: Ürünün görüntüsü berrak ve tortusuz sıvı olmalıdır. Ürün parfüm içermeli, hoş kokulu olmalıdır. Ürünün temizleme özelliği yüksek olmalıdır. PH DEĞERI 7-8, SODYUM LAURYL ETHER SÜLFATE %1-5, Amides,coco,N,Nbis hroxyethyl %1-5 olmalıdır. Ürün kullandığı zemine zarar verecek nitelik taşımamalıdır. Temizlikten sonra zemini kayganlaştırmamalıdır. Bidon geri dönüşebilen plastikten imal edilmiş olmalıdır. Bidon kapağı PP den imal edilmiş olmalıdır. Bidon etiketleri dayanıklı PE den imal edilmiş olmalıdır. Ürün ambalajı, düşme, çatlama, akma, ezilme ve yük altında kalmaya uygun olmalıdır. Teklif edilen ürün orijinal ambalaj olmalı, ambalaj üzerinde imalatçı adı veya ticari adı ve adresi, son kullanma tarihi, üretim parti (lot) numarası, varsa özel depolama şartları, ikazlar ve/veya alınacak önlemler yazılı olmalıdır. Ürünün teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl kullanma süresi olmalıdır. Ürünlerin depolanmasından kullanılmasına kadar geçen sürede belirlenebilecek her türlü bozulma karşısında firma ürünü aynısı ile değiştirmeyi kabul etmelidir. Ürün 30 kg ambalajlar halinde olmalıdır. 7-KİREÇ SÖKÜCÜ TEKNİK ŞARTNAME:

6 İçeriğinde İNORGANİK ASİT %15-30, GÖRÜNÜM Berrak, SPESİFİK AĞIRLIĞI (Su=1) 1,0-1,2 gml, PH DEĞERI: < 2,0, ASİDİTE%: 10,30-11,30 olmalıdır. Ürün normal depolama şartlarında 1 yıl depolanmaya müsait olmalıdır. Ürün ambalajı, düşme, çatlama, akma, ezilme ve yük altında kalmaya uygun olmalıdır. Ürünün temizleme özelliği yüksek olmalıdır. Ürün ambalajının kapağı PP den imal edilmiş olmalıdır. Ürün ambalajının etiketleri, yüksek dayanıklılık ve yapışkanlık özelliğinden dolayı PE den imal edilmiş olmalıdır. Teklif edilen ürün orijinal ambalaj olmalı, ambalaj üzerinde imalatçı adı veya ticari adı ve adresi, son kullanma tarihi, üretim parti (lot) numarası, varsa özel depolama şartları, ikazlar ve/veya alınacak önlemler yazılı olmalıdır. Ürünlerin depolanmasından kullanılmasına kadar geçen sürede belirlenebilecek her türlü bozulma karşısında firma ürünü aynısı ile değiştirmeyi kabul etmelidir. Ürün bidonları 30 kg. olmalıdır. 8-LAVABO FIRÇASI TEKNİK ŞARTNAME: Ürün lavabo temizliğinde kullanılmalıdır. Ürünün fırça ile fırça sapı birbirinden ayrılmamalı, sabit olmalıdır. Ürünün fırça telleri dayanıklı, uzun ömürlü olmalı, kolayca kopmamalı ve dağılmamalıdır. 9-OVMA SÜNGERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ: Ürünün bir tarafı sünger diğer tarafı ise kir sökücü şeklinde (fiberli) sert yüzeyli olmalıdır. Ürün çabuk yıpranmamalıdır. Ürün yüzeyleri çizmemelidir. Ürün kaliteli malzemeden imal edilmiş olmalı, kolay deforme olmamalıdır. Ürün 4,5 x 9 cm (+/-1) boyutlarında olmalıdır. Ürün en fazla 12 adetlik poşetler halinde olmalıdır. 10-PAS PAS APARATI(TEL APARAT) Mop aparatı plastik merkezli köşeli tel aparat olmalıdır. Katlanır ve kolay kullanıla bilir dayanıklı olmalıdır. Sekman tutuculu Aluminyum saplarla kullanıla bilir olmalıdır. Aparatın uzunluğu 50 cm olmalıdır. Nemli mopla ya da kuru mopla kullanılabilir olmaldır.

7 11-ORLON MOP(MAVİ MOP) Ortalama ağırlığı 160 gramdan az olmamalı 50 cm mavi orlon mop olmalı Dikişiler sağlam,tutucu kumaşa sık düzgün dikilmiş olmalı Dikiş esnasında tabanda oluşmuş (orlon ipler arasında)boşluk olmamalı. Bozuk dikişli ürünler teslim alınmayacak ya da gelmiş ürün varsa tamamının iyisiyle değiştirilmesi istenecektir. Toz toplama maddesiyle de kullanıma uygun olmalı. Kullanım esnasında çabuk deforme olan ürünlerin ve elde kullanılmamış olan ürünlerin tamamının yüklenici tarafından değiştirilmesi istenecektir. 12-MOP PÜSKÜLÜ(ISLAK MOP) Ürün 350 gr (+- 10 gr) ağırlığında 15 cm genişliğinde extra ıslak mop olmalı. İki ucu ve ortasından sağlam geniş bağlantılı tutucu parça kumaşla çift dikişli İki ucu arası 75 cm olmalıdır, kullanım ömrü uzun olmalı ve çabuk deforme olmamalıdır. Kullanım esnasında çabuk deforme olan ürünlerin ve elde kullanılmamış olan ürünlerin tamamının yüklenici tarafından değiştirilmesi istenecektir. 13-BAHÇIVAN SÜPÜRGESİ TEKNİK ŞARTNAME: Kuru ağırlığı ortalama 640 gr olmalıdır(nemli gelen ürünler teslim alınmayacaktır) Ürün bahçe temizliğine uygun olmalıdır. Ürün hasır örgülü olmalıdır. Ürünün örgü araları ince tel veya naylon ip sargılı olmalıdır. Ürünün kafa kısmı elle tutmaya uygun dizaynlı olmalıdır. Ürüne gerektiğinde sap çakılabilmelidir Ürün dayanıklı ve uzun ömürlü olmalı, kolayca kopmamalı ve dağılmamalıdır. 14- KLORAK HİPOKLORİT TEKNİK ŞARTNAME: Ürün %30 klor bazlı ağartıcı içermelidir.

8 Ürün sıvı, berrak, sarı renkte olmalıdır. AKTİF KLOR 4,5-5,5, PH DEĞERI: 12,0-14,0 olmalıdır. Ürün genel temizlikte mikroplara karşı hijyenik temizlik sağlamalıdır. Fayans, marley, seramik, lavabo, küvet, mutfak tezgahı, tuvalet gibi yıkanabilir yüzeyleri etkin formülü sayesinde tertemiz yapmalıdır. Ürün ambalaj malzemesi High Density PE den imal edilmiş olmalıdır. Ürün ambalajı, düşme, çatlama, akma, ezilme ve yük altında kalmaya uygun olmalıdır. Ürün ambalajı kimyasal maddeye dayanıklı özel baskılı etiketle etiketlenmiş olmalıdır. Teklif edilen ürün orijinal ambalaj olmalı, ambalaj üzerinde imalatçı adı veya ticari adı ve adresi, son kullanma tarihi, üretim parti (lot) numarası, varsa özel depolama şartları, ikazlar ve/veya alınacak önlemler yazılı olmalıdır. Ürünün tüketim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl kullanma süresi olmalıdır. Ürünlerin depolanmasından kullanılmasına kadar geçen sürede belirlenebilecek her türlü bozulma karşısında firma ürünü aynısı ile değiştirmeyi kabul etmelidir. 30 kg bidonlarda olmalıdır. 15-BULAŞIK DETERJANI ( ELDE YIKAMA ) MANUEL (ELDE) BULAŞIK YIKAMA DETERJANI TEKNİK ŞARTNAMESİ Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit %5-15, SODIUM LAURETH SULFATE % 5-15, NP10 %1-5, COCOAMİDOPROPYL BETAİNE %1-5 olmalıdır. Sadece bulaşıkların elde yıkanmasında kullanılmalıdır. Ürünün görünümü renkli ve berrak sıvı olmalıdır. Ürün nötür olmalı, direk ph değeri 5,0-6,5 arasında olmalıdır. Ürün parfüm içermeli hoş kokulu olup çabuk köpürmelidir. Ürünün içerdiği aktif maddeler doğada en az % 80 oranında biyolojik olarak parçalanabilirlik özelliğine sahip olmalıdır. Ürün ambalajları Hıgh veya Low density polietilenden imal edilmiş Kendi malzemesiyle dolu olan orijinal ambalaj ters çevrilerek 5 (beş) dakika bu şekilde bekledikten sonra kapaklar gözle ve elle muayene edildikten sonra sızdırmayacak ve akmayacaktır. Ürünün ambalaj kapakları mühürlü yada ilk defa açılacak ve orijinal olduğu anlaşılır durumda ürün koruma önlemi alınmış olmalıdır. Teslimat sırasında ve depolama sırasında ürün etiketleri sağlam ambalaj üzerine tam yapışmış ve okunabilir nitelikte olması gerekir. Ürün etiketinde ürünün adı, hakkında kısa açıklama, net ağırlığı, kullanım şekli, fiziksel özellikleri, kimyasal bileşimi, depolama bilgileri, tehlike işaret ve güvenlik bilgileri olmalıdır. Etiket üzerinde uygun depolama koşulları açıkça belirtilmelidir. Deterjanlar normal depolama şartlarında 1 yıl depolanmaya müsait olacak bu müddet zaafında deterjanlar ve ambalajları herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacaktır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir

9 16-KÂĞIT HAVLU Ürün TSE li olmalı ve tse li olduğu belgelenmelidir. Her bir rulo 135 gr,rulo genişliği 22 cm, %100 selüloz olmalı,23gr/metrekare, 2 katlı,özel dokulu,90 yaprak olmalıdır. 17-AHŞAP SAP FIRÇA SAPI BÜYÜK TEKNİK ŞARTNAME: Hammaddesi dayanıklı, kolayca kırılmayan ağaçtan pasolu olmalıdır. 120 cm boyunda olmalıdır. (+ / - 10) 18- FARAŞ VE FIRÇASI TAKIM Saplı, iki ayrı parçadan oluşmuş, ev ve büro kullanımlarına uygun, ortalama yerden 102 cm yüksekliğinde, faraşı hazneli, fırçası faraşa tutturmalı, ergonomik yapıda, takım halinde ortalama 415 gr olmalıdır. Fırçası ve faraşı dayanıklı ve uzun ömürlü olmalı, kolayca kopmamalı ve dağılmamalıdır. 19-TUVALET FIRÇASI MUHAFAZALI WC FIRÇA TEKNİK ŞARTNAME: Ürün, tuvalet temizliğinde kullanılmalıdır. WC fırçası mutlaka plastik muhafazalı olmalıdır. Ürünün fırça ile fırça sapı birbirinden ayrılmamalı, sabit olmalıdır. Ürünün fırça hammaddesi PVC olmalıdır. Fırça dayanıklı ve uzun ömürlü olmalı, kolayca kopmamalı ve dağılmamalıdır. 20- KOKU GİDERİCİ (60 gr ASKILI KOKU GİDERİCİ) Ürün isolu,tse li ve kristalize görünümde olacaktır. Ürün plastik askısı ile birlikte olacaktır. Ürün tuvalette bulunan kötü kokuları giderecektir. Ürün ambalajlı paketlerde olacaktır. Ürün 60gr lık paketler halinde olmalıdır.

10 21-MAŞRAPA Hammaddesi polipropilen olmalıdır. Sıvı kapasitesi 1,5 2 lt. arası olmalıdır. Ürünün yan tarafında tutma yeri olmalıdır. Ürün kullanım sırasında dayanıklı, kolayca kırılmaz olmalıdır. 22-MOP SAPI ALÜMİNYUM FIRÇA SAPI BÜYÜK TEKNİK ŞARTNAME: Hammaddesi dayanıklı, kolayca kırılmayan ALUMİNYUM olmalıdır. Pasolu boyalı kalın metal sap olmamalıdır. Sekman delikli aluminyum plastik elcikli sap olmalıdır. 120 cm boyunda olmalıdır. (+ / - 10) 23- MOP APARATI(plastik) Ürün plastik gövdeli,aluminyum delikli sapla kullanmaya uygun,sap bağlantısı segman mekanizmalı,dıştan dışa 17 cm genişliğinde,pasolu sap tutuculu,plastik sıkma mekanizmalı ıslak mop tutucu olmalıdır. 24- CAM SİLME APARATI Üstü plastik yekpare, altı standart yumuşak lastikli olmalı. 33 cm genişliğinde ortalama 110 gr olmalıdır. Standart boy saplarla kullanılır özellikte olmalıdır.

S.N. MALZEMENİN ADI MİKTARI ÖLÇÜSÜ 1 Genel temizlik maddesi (20 kg.lık bidon) 7500 Kg 2 Sıvı el sabunu (20 kg.lık bidon) 8000 Kg 3 Çamaşır suyu (1kg)

S.N. MALZEMENİN ADI MİKTARI ÖLÇÜSÜ 1 Genel temizlik maddesi (20 kg.lık bidon) 7500 Kg 2 Sıvı el sabunu (20 kg.lık bidon) 8000 Kg 3 Çamaşır suyu (1kg) S.N. MALZEMENİN ADI MİKTARI ÖLÇÜSÜ 1 Genel temizlik maddesi (20 kg.lık bidon) 7500 Kg 2 Sıvı el sabunu (20 kg.lık bidon) 8000 Kg 3 Çamaşır suyu (1kg) (12 adetlik kolilerde) 9000 Adet 4 Tuvalet, fayans

Detaylı

17. Noniyonik yüzey aktif maddeler, çözücüler, konservan maddeler, boya ve parfüm içermeli.

17. Noniyonik yüzey aktif maddeler, çözücüler, konservan maddeler, boya ve parfüm içermeli. 1.GENEL TEMİZLİK MADDESİ ( YÜZEY VE WC ) DEZENFEKTANLI 1. Genel amaçlı yüzeylerde güvenli temizlik sağlamalıdır. 2. Ferah kokulu ve dezenfektanlı olmalıdır. 3. Zor kirlerin ve yağların sökülmesini sağlamalıdır.

Detaylı

T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI. Sayı : 26/05/2012 Konu : İhale Ön Teklif Alma

T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI. Sayı : 26/05/2012 Konu : İhale Ön Teklif Alma T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Sayı : 26/05/2012 Konu : İhale Ön Teklif Alma Üniversitemizin, 2012 yılı ihtiyaçlarından olan 26 Kalem GENEL TEMİZLİK MALZEMELERİ alımı ihale

Detaylı

2013 MALİ YILI TEMİZLİK MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

2013 MALİ YILI TEMİZLİK MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU Ġzmir Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Dr.Faruk Ġlker Bergama Ġlçe Devlet Hastanesi 2013 MALİ YILI TEMİZLİK MALZEMELERİ TEKNİK

Detaylı

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1. YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1.1. ŞARTNAMENİN

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK ile PARK-BAHÇE BAKIMI ve TEMİZLİĞİ HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK ile PARK-BAHÇE BAKIMI ve TEMİZLİĞİ HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK ile PARK-BAHÇE BAKIMI ve TEMİZLİĞİ HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde-1 İşin Konusu : 1.1. TRT Genel Müdürlüğünün Ankara da bulunan Genel Müdürlük ve diğer hizmet binaları

Detaylı

VAN V A L İL İĞ İ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

VAN V A L İL İĞ İ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü VAN V A L İL İĞ İ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.811.563-934 Ol'Ol 1900 Konu : Teklife Davet Kurumlunuzun ihtiyacı olan (34) kalem T IB B İ SARI- M A L Z T M L A L IM I işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda belirlenen

Detaylı

( I l l Ü A l b a ) 1. Oftalmik Cerrahi Drape Teknik Şartnamesi. 2. Ürün tek kullanımlık olmalıdır. Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır.

( I l l Ü A l b a ) 1. Oftalmik Cerrahi Drape Teknik Şartnamesi. 2. Ürün tek kullanımlık olmalıdır. Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır. ( I l l Ü A l b a ) Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır. 14. Aynı markaya ait 3 adet tekrar steril edilebilir enjöktör verilecektir. 15. Ürün teslimi sırasında ve daha sonra lenslerin dioptri

Detaylı

PROFESYONEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

PROFESYONEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ Professional Cleaning Products PROFESYONEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ CULİNA GRUP BİOFER CULİNA 100 BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI Donmuş yağ ve yemek artıklarını nişasta ve protein lekelerini etkili biçimde temizler.

Detaylı

HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ

HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/11 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR...

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28)

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) ALM 781 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45)

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) ALM 581 A Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

ÇEDAŞ ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GSM HİZMET ALIM İŞİ İHALE İLANI

ÇEDAŞ ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GSM HİZMET ALIM İŞİ İHALE İLANI ÇEDAŞ ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GSM HİZMET ALIM İŞİ İHALE İLANI 1. İhale Konusu İşlere İlişkin Bilgiler İhale konusu hizmet işinin ihale kayıt numarası, işin adı ve kapsamı aşağıda verilmiştir. 1.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı MBRLD BAŞKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı MBRLD BAŞKANLIĞI O -iijjitk Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TIBBİ SARF MALZEMELER TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Mikrobiyoloji Referans Laboratvuarları Daire Başkanlığımız laboratuvarlarında kullanılmak üzere aşağıda

Detaylı

15 EYLÜL 2009 Sayı 1431

15 EYLÜL 2009 Sayı 1431 15 EYLÜL 2009 Sayı 1431 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 5 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 5 1. 2009/126646 Akaryakıt Satın Alınacaktır... 5 2. 2009/129579 Akaryakıt Satın Alınacaktır...

Detaylı

4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal

4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal 4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Yüklenici yiyeceklerin siparişi, satın alınması, depolanması, hazırlanması,

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49)

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) ALM 601 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. KABLO SİSTEMLERİ MALZEME STANDARTLARI VE ONAYLI ÜRÜN TALİMATI TAL.507

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. KABLO SİSTEMLERİ MALZEME STANDARTLARI VE ONAYLI ÜRÜN TALİMATI TAL.507 TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. KABLO SİSTEMLERİ MALZEME STANDARTLARI VE ONAYLI ÜRÜN TALİMATI TAL.507 2013 İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. KABLO SİSTEMLERİ ONAYLI ÜRÜN TALİMATI 3-13 2. KABLO SİSTEMLERİ

Detaylı

TO LİMANİ BAR Kordonboyu - GIRNE

TO LİMANİ BAR Kordonboyu - GIRNE SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI TO LİMANİ BAR Kordonboyu - GIRNE Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

GIDA MALZEMELERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME ÖZELLİKLERİ

GIDA MALZEMELERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME ÖZELLİKLERİ EK 2: GIDA MAZLZEMELERİ VE TEMİZLİK MALZEMELERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME VE EVSAFLAR ÖĞLE YEMEĞİ HAZIRLANMASINDA KULLANILACAK MALZEMELERİN EVSAFLARINI BELİRTİLEN TEKNİK ŞARTNAMESİ Mutfak ve Yemekhanelerimizin

Detaylı

2- E TESTLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME ( 54-55-56-57-58-59. KALEMLER

2- E TESTLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME ( 54-55-56-57-58-59. KALEMLER 1- ANTİBİYOGRAM DİSKLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16- 17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53. KALEMLER

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ÇAMAŞIRLARIN YIKANMASI, KURUTULMASI, ÜTÜLENMESİ, ONARILMASI VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 1 (BİR) YIL SÜRE İLE ÇAMAŞIRLARIN

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen CENAZE ARACI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Açık ihale usulü ile ihale edilen CENAZE ARACI mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İHALESİ YAPILACAK İŞİN ADI : CENAZE ARACI ALIMI İKN. : 2010/ 543822 YERİ :Bandırma Belediyesi TARİHİ :23/11/2010 SAATI:14.00 İHALE Y. :Bandırma Belediyesi Encümen salonu DİZİ PUSULASI a)idari Şartname,

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ PROJE ÖDEVİ Prof. Dr. Mehmet Tanyaş

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ PROJE ÖDEVİ Prof. Dr. Mehmet Tanyaş TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ PROJE ÖDEVİ Prof. Dr. Mehmet Tanyaş Hazırlayan : SELMA YÖRÜK & SERPİL KIVRAK Ödev Konusu: İki ayrı firma tarafından üretilen aynı ürününün hammadde, üretim, ambalaj, sevkiyat,

Detaylı

9 Kat hizmetleri departmanında kullanılan malzemeler 10 Kat hizmetleri departmanında temizlik 11 Kat hizmetleri departmanında güvenlik 30.09.

9 Kat hizmetleri departmanında kullanılan malzemeler 10 Kat hizmetleri departmanında temizlik 11 Kat hizmetleri departmanında güvenlik 30.09. Şule KIYCI ÇINAR ĐÇERĐK 1 Konaklama işletmelerinde kat hizmetlerinin yeri ve önemi 2 Kat hizmetlerinin örgüt yapısı 3 Kat hizmetlerinin görevleri 4 Kat hizmetleri personelinin genel nitelikleri 5 Kat hizmetlerinin

Detaylı