FAHRİ GIDA MÜFETTİŞLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAHRİ GIDA MÜFETTİŞLERİ"

Transkript

1 FAHRİ GIDA MÜFETTİŞLERİ FAHRİ GIDA MÜFETİŞLERİ MİZİN AMACI; Toplumumuzun yaşaması ve pek çok yönden gelişmesi onu oluşturan bireylerin sağlıklı olmasını gözeten ulusal çapta yürütülen bir FARKINDALIK projesinin parçası olmaktır. SAĞLIKLI BİR GELECEK İÇİN GIDA TERÖRÜNE KARŞI MÜCADELE PLATFOMU

2 FAHRİ GIDA MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ KURULUŞ AMACI Tarım, gıda, hayvancılık sektörüne yönelik ve bu sektörlerin çıktısı olan gıda üretimini, paketlenmesini, satışını, lojistiğini, stokunu, hijyenini, halk sağlığına etkilerini, tüketicinin tarladan sofrasına ulaşana kadar olan zincirde halkın (tüketicinin) kendi denetimini kendisinin gerçekleştirmesinde, açlık, obezite ile mücadelede ve halk sağlığının iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur. Bu amaçları yürütürken yine halk sağlığına doğrudan etkili olan çevreyi daha yaşanabilir ve yeşil kalmasına dikkat çekmek, bu alanlardaki üreticileri ve tüketicileri bilinçlendirmek, yenilenebilir enerji, bio enerji, jeo enerji, su ve su kaynaklarının ve çevre, çevreye yönelik kaynakların daha etkin ve yerinde kullanılmasına teşvik ve destek olmak amacı taşımaktadır. Gıda Hijyeni Ne Demek? Gıdanın kullanım amacı dikkate alınarak tehlikenin kontrole alınması ve gıdanın insanlar tarafından tüketiminin uygunluğunun sağlanması için, gerekli her türlü önlem ve koşulları almak demektir. Tarladan sofraya gıda güvenliği ve hijyen denetim yaklaşımı; günümüzde sadece Ülkemizin değil tüm dünyanın en önemli gündem maddelerinden birini oluşturmaktadır. Gıdaların Güvenliği ve Hijyeni Sağlamadaki Ana Neden; Gıdanın üretim her aşamasında her bir zincirin güçlendirilmesine dayanmaktadır. Zincirin güçlendirilmesinde nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair standartlar ve zincirin halkalarında bulunan çiftçi, gıda üreticileri ve satış yapanların bu kurallara uymaları ve gıda zincirinde kendilerinden sonra gelen kişilere gıda güvenliği ve hijyen ile ilgili bilgiyi aktarmaları çok önemlidir.

3 BESLENME VE SAĞLIK İLİŞKİSİ Yaşamın çeşitli aşamalarında tüketilen gıda miktarı ve bileşiminin birçok hastalıkları etkileyebildiği görülmektedir den beri yapılmış pek çok epidemiyolojik çalışma ile dünya da ölüm sebeplerinin arasında üst sıralarda bulunan kalp hastalıkları, belli başlı kanserler, inme, insüline bağımlı olmayan diabetus mellitus ve aterosiklerozis gibi beş önemli hastalığın etyolojisi ile diyet arasında sürekli bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Toplumların yaşaması ve pek çok yönden gelişmesi onu oluşturan bireylerin sağlıklı olmasına bağlıdır. Optimum sağlığın temel koşullarından birisi ise beslenme, beslenirken sağlıklı beslemeye dikkat etmesine bağlıdır. Son zamanlarda gündemde olan bir söz olan Ne Yersen Osun bizim gıda tüketimlerimizde ne kadar dikkatli olmamız gerekliliğini vurgulamaktadır. Yeterli ve dengeli beslenme artık sağlıklıoptimum beslenme olarak da tanımlanmaktadır. Sağlıklı beslenme; içinde bulunduğu fizyolojik duruma göre kişinin, büyüme ve gelişme, yaşamın sürdürülmesi, sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması için besinlerin tüketilmesidir. Bu doğrultuda yaşam boyu tüm bireylerin sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması ve sağlıklı yaşam (sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlığı) biçimlerinin benimsenmesinin amaçlanması gerekmektedir. Sağlıklı ve doğru beslenme 4 ana kavramla açıklanabilir: 1. Dengeli beslenme 2. Yeterli beslenme 3. Diyetin çeşitlendirilmesi

4 4. Güvenilir gıda tüketme, zararlılardan kaçınma Toplumların, besin kaynakları, beslenme durumu, beslenme alışkanlıkları ve gereksinimlerinde ki farklılıklar ülkeye özel besin rehberlerin geliştirilmesini gerekli hale getirmiştir. Besin rehberlerinde yer alan yiyecek grupları ülkelere ve o ülkenin beslenme plan ve politikalarına göre farklılık gösterir. Beslenme, uluslararası insan hakları belgelerinde bir hak olarak ifade edilmekte ve bir ülkenin beslenme durumu o ülkenin en önemli refah göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Toplumun ve bireylerin sağlıklı ve güçlü olarak yaşamasında, ekonomik ve sosyal yönden gelişmesinde, refah düzeyinin artmasında yeterli ve dengeli beslenme temel şartlardandır. Günümüzün en büyük küresel sorunları arasında yer alan açlık, yoksulluk ve kötü beslenme (malnütrisyon - obezite) farklı boyutlarda olmakla birlikte tüm ülkeleri etkilemektedir. Kimi ülkelerde sorun kronik bir hal alarak nüfusun büyük bir bölümünü etkilerken, kimi ülkelerde bölgesel ve/veya dönemsel olarak baş gösterebilmektedir. Sorunun ortaya çıkış sebebi olarak iki farklı görüşün hakim olduğu söylenebilir. Görüşlerden birisi sorunu bir arz sorunu olarak tanımlarken, diğer görüş bir paylaşım sorunu olarak görmektedir. Bunların dışında her iki görüşün geçerli olabileceği de bir ara görüş olarak ortaya konmaktadır. Ancak herkes tarafından üzerinde görüş birliğine varılan konu açlık, yoksulluk ve sağlıksız beslenmenin önemli bir sorun olarak varlığıdır. Malnütrisyon (hem eksik beslenme hem de aşırı beslenme) halk sağlığı sorunudur ve bu durumun önlenmesi ve tedavisi için büyük ulusal ve uluslararası girişimler gereklidir. Aşırı beslenme (hem aşırı kilo hem de obezite) Avrupa ve ötesinde yaygındır ve artmaya devam etmektedir ve toplum için maliyetli bir sorundur. Sıklıkla hastalıkların neden olduğu eksik beslenme (hastalıkla ilişkili malnütrisyon) da önemli ve obeziteden daha pahalı bir problemdir. Yaşam kalitesini düşüren beslenme sorunlarının en aza indirilmesi veya tamamen çözümlenmesi, kötü beslenmeye bağlı olarak gelişebilecek kronik hastalıkların önlenmesine yönelik yaşam biçiminin iyileştirilmesi, çevre koşullarının düzeltilmesi ve geliştirilmesi de büyük önem taşımaktadır. Beslenme bilimindeki son gelişmeler; diyetin, sadece optimal sağlığın oluşumu ve gelişiminde değil, dengesiz beslenmeye bağlı şişmanlık ve diyete bağlı kardiyovasküler hastalıklar, kanser, tip 2 diyabet, osteoporoz gibi

5 kronik hastalık riskini azaltmada da potansiyel bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Günümüzde diyete bağlı kronik hastalıkların; ölümlerin %60 ında, hastalıkların % 46 sında temel neden olduğu belirtilmekte ve 2020 yılında gelişmekte olan ülkelerde görülen toplam ölümlerin %71 inin iskemik kalp hastalıkları, %75 inin inme, %70 inin diyabet nedeniyle olacağı öngörülmektedir. Beslenme ile ilgili sorunlar, müdahale edilebilir olmaları nedeniyle, başta sağlık alanı olmak üzere pek çok bilimin ve sektörün işbirliği sonucu, bireye ve topluma yönelik politikalar geliştirilmesi ile çözülebilir. Bu insani ve ekonomik bir zorunluluk olarak kabul edilir. Ancak tüm sürecin başarıya ulaşabilmesi için sistemli ve sürdürülebilir bir yaklaşım gereklidir. Gıda Güvenirliliği Neden Önemli? Gıda Nedir? Güvenilirliği Dünya da gıda kaynaklı hastalık sıklığında artış yaşanmaktadır. Gıdalarda bulunan zararlı bakterileri, virüsler, parazit veya kimyasal katkılar ishalden kansere kadar 200 den fazla hastalıktan sorumlu tutulmaktadır. Sağlıksız gıdalardan çocuklar dâhil yılda yaklaşık 2 milyon kişi ölmektedir. Gıdalarda daha önce bilinmeyen tehlikelerin varlığı, gıda ticaretinin küresel bir boyut kazanması, kimyasal kirleticilerdeki artış, yeni teknolojilerin sektöre girişi ve farklı riskler yaratması, ekonomik yük getirmesi, besin teminindeki hızlı artış, hızlı talep artışı ve yarattığı eşitsizlikler gıda güvenilirliğini her geçen gün tehdit etmektedir. Gıda güvenilirliği; amaçlandığı biçimde hazırlandığında, fiziksel kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri itibariyle tüketime uygun, besin değerini kaybetmemiş gıda maddesi olarak tanımlayabiliriz. Beslenmeye dayalı gıda kaynaklı hastalıklar sağlık sistemine yük getirerek sosyo-ekonomik gelişmeyi engelleyerek, turizm, ticaret ve ulusal ekonomiye çok ciddi zarar vermektedir.

6 Gıda Güvenirliliği; Tarladan sofraya kadar, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen, üretimin her aşamasında gerekli kontrolleri yapılmış, sağlıklı ve güvenilir ürünlerin temin edilmesinden geçer. Tarladan sofraya gıda güvenilirliği dediğimiz zaman hayvan sağlığı, bitki sağlığı, hayvan yemlerinin güvenilirliği, gıda maddelerinin güvenilirliği, gıdaların etiketlenmesi, merkezi yetkili gıda güvenilirliği otoritelerinin kontrol ve denetimlerinin tamamını kapsamaktadır. En Basit Tabirle Para kazanmak için önce sağlığımızı, Sağlığımızı geri kazanmak için kazandığımız paramızı feda ediyoruz Ülkemizdeki Gıda Güvenilirliği; Gıda güvenilirliğinin önemi ve gerekliliği maalesef ülkemizde tam anlamıyla anlaşılmış değildir. Çiftçiden, Tüketiciye, İşletmeciden, toptancıya, perakendeciden, pazarlamacıya kadar zincir her halkası üzerinde sorumluluk olduğunu idrak edebilmiş bir toplum olmadığımızı görüyoruz. Toplumumuzun gıda güvenirliliğinin insan sağlığına etkileri konusunda yeterli bilgi sahibi olmadıkları görülmektedir. Gıda güvenirliliği konularda toplumuna eğitim, bilgi ve farkındalık kazandırılması şarttır. Özellikle tüketicinin bilinçlendirilmesi daha sağlıklı gıdaya ulaşmak istemesine sebep olacağından üreticinin daha sağlıklı ve güvenilir gıda üretmek zorunda bırakacağı gibi gıda teröristlerinin de kendiliğinden ortadan yok olacağı anlamına gelecektir. Aslında Arz, Talep Dengesi Hepsi Bu! Talep nasıl şekillendirilse Arz ona göre kendiliğinden şekillenecektir.

7 FAHRİ GIDA MÜFETİŞLERİ MİZİN AMACI; Toplumumuzun yaşaması ve pek çok yönden gelişmesi onu oluşturan bireylerin sağlıklı olmasını gözeten ulusal çapta yürütülen bir projenin parçası olmaktır. Ülkemizdeki Gıda Üretim, Toptan ve Parkende Satış İş Yerleri Durumu! Ülkemizde; Bakanlığımızın verileri göre (2014 yılı itibari ile) den fazla denetlenmesi gerekli kayıt altına alınmış gıda işletmesi, üreticisi ve satış noktası mevcuttur. Esnaf ve Tüketici birlikleri verilerine göre en az den fazla kayıt dışı merdiven altı adı ile tabir edilen gıda üretim ve/veya satış noktası olduğunu göstermektedir. Bakanlığımız konu ile ilgili tüm personeli ve çabalarına rağmen ancak noktayı denetleyebilmektedir. Daha fazla denetim yapabilmesi için çok daha fazla istihdam, araç, teknik donanım, laboratuvar gibi yatırımlara ihtiyaç duymaktadır. Bu imkânlara kavuşabilse dahi en etkin ve kalıcı denetimin halkın kendisi tarafından yapılabilen olduğunu düşünmektedir. Bu sebeptendir ki; gıda güvenliği/güvenirliliğini kendimiz, ailemiz ve bir parçası olduğumuz toplumumuzun sağlığı için kendi üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde olmalıyız. Bu bilinç; önce bize/kendimize biz oldukça var olacak devletimize hem maddi hem de manevi birçok kazanım getirecektir.

8 FGM NİN YAPILANMA VE ÇALIŞMA PRENSİBİ İSTİŞARE KURULU; Sektörün önde gelenleri, otorite sayılan kişiler, FGM nin amaç ve faaliyetleri için yön gösterici, öngörü paylaşımı, bilgi ve deneyimleri ile destek vermektedir. BİLİM KURULU; Potansiyel riskler konusunda bilgi alışverişi ve bilgi havuzu için bir mekanizma oluşturmaktadır. Bilimsel konularda, kendi çalışma programı ve öncelikleri konusunda FGM ye tavsiyelerde ve mümkün olduğunca erken ortaya çıkacak riskleri, bu risklerin oluşturacağı sorunlar için çözüm önerileri üretmek ve gerekli bilimsel çalışmalarla desteklemektedir. İCRA KURULU; FGM nin yıllık çalışma planı, amaç ve faaliyetlerini fiilen yürüten birimidir. GENEL KOORDİNATÖRLÜK; FGM nin tüm birimleri arasında koordinasyon, iletişim, ulaşım, yazışma, teşkilatlanma, organizasyon işlerini yürüten birimdir. FAHRİ GIDA MÜFETİŞLERİ; Görev ve Çalışma Yönergesi çerçevesinde ülkemiz genelinde 81 il ve tüm ilçelerinde teşkilatlanmış, gündelik hayatı içinde yaptığı alış-verişlerinde, toplumun sağlıklı beslenme gereksinimlerini yeterli, nicelik ve nitelikte olup, olmadığı gözlemlerini raporlayarak genel koordinatörlüğe gönderen özel seçilmiş kişilerdir. Fahri Gıda Müfettişleri tarafından Genel Koordinatörlüğe ulaştırılan gözlem raporu incelenerek, topluma sağlıklı beslenme gereksinimlerini yeterli, nicelik ve nitelikte ürün pazarlayan kişi, kuruluş ve/ veya işletme sahibi ile iletişime geçilerek gerekli uyarı ve çözüm önerisi verilir. Aynı işletmede ikinci kez aynı olumsuz nitelikte bir raporun gelmesi haline genel koordinatörlük bu işletmenin cezai işlem görmesi için gerekli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar ve bu işletmeye cezai işlem uygulanıp, uygulanmadığının takipçisi olur. FGM NİN Ortak Hareketle Çalıştığı ve/ veya Çalışma Planında Olan Kurum ve Kuruluşlar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

9 Ekonomi Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orman ve Su işleri Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yerel Yönetimler, Tüketici Grupları, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Çiftçiler, Gıda Üreticileri, Distribütörler, İşletmeciler, Halk ın Kendisi FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİ NE YAPAR, NASIL ÇALIŞIR? FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİ normal gündelik yaşamı içinde ev ve/veya iş yeri için yaptığı alış-verişlerde ve/veya eğlence için gittiği, AVM, Market, Cafe, Resturant v.b. gıda üreten, paketleyen, satan, stok eden, lojistiğini yapan, toptan satış yapan kısacası TARLADAN - SOFRAYA tüm gıda zinciri içinde; Gündelik hayat içinde toplumun sağlıklı beslenme gereksinimlerini yeterli, nicelik ve nitelikte olup, olmadığı gözlemlerini raporlayarak genel koordinatörlüğe gönderir. Örneğin: Gözlemlediği gıda arzın da olmaması gereken katkı, renk, küf, son kullanma tarihinin geçmesine rağmen rafta ürünün bulunması, Gıdayı servis eden yetkilinin fiziki görünüm ve hijyeni, Gıda satışı sunulan mekanın hijyeni gibi halk sağlığına olumsuz etkisi olabilecek her türlü olumsuz durumları gözlemler. Gözlemlenen olumsuz durum hakkında işletme yetkililerini uyarır. Söz konusu olumsuz durumun farkında ve durumdan rahatsız olduğunu hissettirir. Bu durumu aynı zamanda rapor haline getirilerek genel merkeze ile iletmektedir. Fahri Gıda Müfettişimizden gelen bu raporlar Genel Merkezde uzmanlarca değerlendirilip, ilgili makamlara iletilerek gerektiğinde yasal işlemlerin başlatılması ve başlayan yasal işlemlerin takip edilmesi sağlanmaktadır. Bu raporlar Genel Merkezde istatistik tutulması için arşivlenir. Bu sayede aynı işletme yıl içinde kaç kez, kaç kişi tarafından olumlu olumsuz raporlanmış, olumsuz davranışını bilerek mi? Yoksa sadece o zamana has bir durum mu? Hangi il, hangi bölgede daha fazla olumsuz örnekler olmakta gibi istatistik oluşturulmasında da kullanılmaktadır.

10 FAHRİ GIDA MÜFETTİŞİ GÖZLEM RAPORU MÜFETTİŞİN FORM (D) Adı Soyadı: Sicil No: GÖZLEM YERİ BİLGİLERİ İşyeri Unvanı: Adresi İl / İlçe Tarih: Saat: Sektörü: İletişim Bilgileri (Tel-Fax-Mail) GÖZLEMLENEN OLUMLU OLUMSUZ DURUMLAR VE ÖNERİLER Fahri Gıda Müfettişlerimiz bu formda gözlemlerini belirtirken yasal işlemlerin başlatılması için söz konusu işletmedeki olumlu /olumsuz durumu, fiş, fatura, resim gibi materyallerle destekler.

11 Proje Müdürü: Özge ALPÜREN Genel Başkan Vekili GSM: Tel:

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SERİ NO: 15 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE SERİSİ Seri No:15 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA

Detaylı

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi Temel Eğitimi Ünite 1: Gıda Güvenilirliği Çiğ süt üretim merkezleri ve peynir endüstrisinde sürekli gıda güvenilirliği eğitimi Peynirde Gıda Güvenilirliği, Leonardo da Vinci Sürekli Eğitim Programı altında

Detaylı

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları EDİTÖRLER Dr. Yasin ERKOÇ Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ ve DENETİM SİSTEMİ Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR 1 Gıda Yük. Müh. Senem YONAK 1 Gıda Müh. Ayşegül ŞENKOYUNCU 1

GIDA GÜVENLİĞİ ve DENETİM SİSTEMİ Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR 1 Gıda Yük. Müh. Senem YONAK 1 Gıda Müh. Ayşegül ŞENKOYUNCU 1 ÖZET GIDA GÜVENLİĞİ ve DENETİM SİSTEMİ Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR 1 Gıda Yük. Müh. Senem YONAK 1 Gıda Müh. Ayşegül ŞENKOYUNCU 1 Günümüzdeki teknolojik gelişmeler, toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen

Detaylı

EK M / KASIM / ARALIK YIL: 2011 / SAYI: 42

EK M / KASIM / ARALIK YIL: 2011 / SAYI: 42 EK M / KASIM / ARALIK YIL: 2011 / SAYI: 42 1957 COMMODITY EXCHANGE G da Güvenli i ve G da da Güven Türkiye S ralamas n da 59 uncuyuz Helal G dalar n Önemi Süt Hijyeni ve Süt le Bulaflan Hastal klar TiCARET

Detaylı

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve ÇEVRE 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların çevre alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman, KSGM tarafından

Detaylı

ĐŞLETMELERDE SAĞLIK, ÇEVRE VE GÜVENLĐK SĐSTEMĐ (ÜÇLÜ SORUMLULUK) UYGULAMALARI

ĐŞLETMELERDE SAĞLIK, ÇEVRE VE GÜVENLĐK SĐSTEMĐ (ÜÇLÜ SORUMLULUK) UYGULAMALARI ĐŞLETMELERDE SAĞLIK, ÇEVRE VE GÜVENLĐK SĐSTEMĐ (ÜÇLÜ SORUMLULUK) UYGULAMALARI Yard. Doç. Dr. Gökhan OFLUOĞLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Đ.Đ.B.F., Đşletme Bölümü Öğretim Üyesi Figen CĐHAN Zonguldak

Detaylı

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ 10 6 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez İstanbul Ankara Burdur Isparta Konya Gaziantep

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

ULUSAL D YABET STRATEJ S

ULUSAL D YABET STRATEJ S 2010-2020 ULUSAL D YABET STRATEJ S SONUÇ DOKÜMANI Paydaşlar Koordinasyon Kurulu D 2020 Vizyon ve Hedefler projesi, aşağıda isimleri, soyadlarının alfabetik sıralamasına göre belirtilmiş bilim insanlarından

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Global Konferanslardan Bildiriler T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi

Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi İçindekiler İşbu yayındaki bilgi ve veriler genel bilgi edinilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu yayında yer alan bilgilerin doğruluğu konusunda gerekli özen gösterilmiş

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 ANKARA 2015 ISBN : 978-975-590-520-4 T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No : 960 Baskı : Anıl Reklam Matbaa Ltd. Şti. Özveren Sokak No:13/A

Detaylı

TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU Aralık 2012 TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU Aralık 2012 ISBN: 978-605-137-211-2 TOBB Yayın Sıra No: 2012/179 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : +90 (312)

Detaylı

Küresel Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi 2008-2013 Eylem Planı

Küresel Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi 2008-2013 Eylem Planı 4 bulaşıcı olmayan hastalığın - kalp-damar hastalıkları, diyabet, kanserler ve kronik solunum yolu hastalıkları - ve 4 ortak risk faktörünün - tütün kullanımı, fiziksel hareketsizlik, sağlıksız beslenme

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

BULGARİSTAN TÜRKİYE SINIRÖTESİ BÖLGESİNDE ORGANİK ÜRETİM VE YEŞİL ENERJİ

BULGARİSTAN TÜRKİYE SINIRÖTESİ BÖLGESİNDE ORGANİK ÜRETİM VE YEŞİL ENERJİ Bulgaria-Turkey IPA Cross-Border Programme CCI 2007CB16IPO008 BULGARİSTAN TÜRKİYE SINIRÖTESİ BÖLGESİNDE ORGANİK ÜRETİM VE YEŞİL ENERJİ PROJE 2007CB16IPO008-2011-2-036 EKONOMİK EKO ENERJİ STRATEJİSİ ENERJİ

Detaylı

INTERNATIONAL CERTIFICATION. CE Marking. danışmanlık. www.worldsert.com.tr

INTERNATIONAL CERTIFICATION. CE Marking. danışmanlık. www.worldsert.com.tr CE Marking danışmanlık www.worldsert.com.tr Worldsert Belgelendirme Hizmetleri Worldsert Belgelendirme Hizmetleri Hakkında Hakkımızda Temelleri 2005 yılında atılmış olan World Sert Belgelendirme Hizmetleri

Detaylı

GENELGE GENELGE 2006/29

GENELGE GENELGE 2006/29 7 Ekim 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26312 Başbakanlıktan: GENELGE Konu: Ulusal Tütün Kontrol Programı GENELGE 2006/29 Tütün kullanımı, çok yaygın bir bağımlılık çeşidi olmasının yanı sıra, tütün

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

ULUSAL GIDA VE BESLENME STRATEJİSİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU (ULUSAL GIDA VE BESLENME EYLEM PLANI I. AŞAMA ÇALIŞMASI EKİ İLE)

ULUSAL GIDA VE BESLENME STRATEJİSİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU (ULUSAL GIDA VE BESLENME EYLEM PLANI I. AŞAMA ÇALIŞMASI EKİ İLE) Yayın No DPT : 2670 ULUSAL GIDA VE BESLENME STRATEJİSİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU (ULUSAL GIDA VE BESLENME EYLEM PLANI I. AŞAMA ÇALIŞMASI EKİ İLE) İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2003

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

(2014-2018) SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKETLİLİK PROGRAMI

(2014-2018) SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKETLİLİK PROGRAMI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKETLİLİK PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü OCAK 2015 SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKETLİLİK ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı

Detaylı

Kamu Sağlık Kurum Bütçelerinde Mevzuat ve Kalite Uygulamaları Açısından Tanıtım ve Reklam Harcamaları 1

Kamu Sağlık Kurum Bütçelerinde Mevzuat ve Kalite Uygulamaları Açısından Tanıtım ve Reklam Harcamaları 1 Kamu Sağlık Kurum Bütçelerinde Mevzuat ve Kalite Uygulamaları Açısından Tanıtım ve Reklam Kamu Sağlık Kurum Bütçelerinde Mevzuat ve Kalite Uygulamaları Açısından Tanıtım ve Reklam 1 Ferhat SAYIM * Sinan

Detaylı

KANSER ÖNLEME ÇALIŞMALARI. Dünyada Mevcut Durum

KANSER ÖNLEME ÇALIŞMALARI. Dünyada Mevcut Durum KANSER ÖNLEME ÇALIŞMALARI Dünyada Mevcut Durum Kanser beraberinde taşıdığı fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra sosyal, maddi ve manevi yönleri ile mücadelesi zor bir hastalıktır. Dünya genelinde de kanser

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ HAVAALANI TERMİNAL BİNALARINDA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ M. Cemil ACAR Havaalanları Daire Başkanı (Yüksek Mimar) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları Havaalanları Daire Başkanlığı Sivil Havacılık Genel

Detaylı