2013 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 2013 YILI FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER A. Dayanışma merkezi çalışmaları 2 B. Sığınak çalışmaları..8 C. Bilgi ve deneyim paylaşımları.10 D. Ekler 24 2

3 A. DAYANIŞMA MERKEZİ ÇALIŞMALARI Mor Çatı Dayanışma Merkezi nde 2013 yılı boyunca şiddet nedeniyle başvuruda bulunan kadınlara ve beraberlerindeki çocuklara, Mor Çatı gönüllüsü sosyal çalışmacılar, psikologlar ve avukatlar tarafından, telefonla, e-posta yoluyla ve yüz yüze, başta sosyal, psikolojik ve hukuki olmak üzere şiddetten kurtulabilmeleri için ihtiyaç duydukları destekler verildi. Bu destekler Salı günleri hariç, hafta içi her gün verildi. Yıl içerisinde Mor Çatı Dayanışma Merkezi ne, 0-70 yaş arasında 1133 kadın ve çocuk başvurdu. Başvuruların yarısından fazlası yaş aralığında, en az başvuru yapanlar ise yaş aralığında kadınlar oldu. Şiddet nedeniyle başvuru yapan kadınlarla toplam 2148 görüşme yapıldı. Görüşmelerin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda görülmektedir. Ağustos ayındaki görüşme sayısının düşüklüğünün nedeni, bu ay içerisinde bir yıllık faaliyetleri değerlendirebilmek amacıyla başvuru alınmıyor olmasıdır. Buna rağmen Ağustos ayı içerisinde 36 başvuru alındı. Salı günleri başvuru alınmadığı göz önünde bulundurulduğunda, günlük ortalama görüşme sayısının yaklaşık olarak 10 olduğu görülmektedir Görüşme Sayısının Aylara Göre Dağılımı Görüşme Sayısı 36 Görüşmelerin, %75 i kadının kendisi ile yapıldı. Özellikle ilk aramalarda, şiddete maruz kalan kadın için tanıdık/arkadaş ya da akrabalar arasa dahi, mutlaka kadının kendisi ile görüşme yapılması talep edildi. 3

4 6% 2% 10% 7% 75% akraba kendisi kurum tanıdık/arkadaş (boş) Dayanışma Merkezi nde, en fazla telefon ile daha sonra ise yüz yüze ve e-posta ile destek verildi. Yüz yüze görüşmelerin büyük çoğunluğu telefonla yapılan ilk görüşmenin ardından randevu verilerek gerçekleştirilirken, bir kısmı ise doğrudan Dayanışma Merkezi ne gelenlerle gerçekleştirildi Görüşme Şekli e-posta faks telefon yüzyüze Görüşme Şekli Şiddet nedeniyle Dayanışma Merkezi ne başvuran kadınlar en çok psikolojik şiddete maruz kaldıklarını anlattılar, psikolojik şiddetten sonra en yaygın anlatılan şiddet türü ise fiziksel şiddet oldu. Kadınların anlatılarından, çoğu zaman birkaç şiddet türüne birden maruz kaldıkları görüldü. 4

5 Maruz Kalınan Şiddet Türü Maruz Kalınan Şiddet Türü 986 kadın sosyal desteğe, 509 kadın hukuki desteğe, 378 kadın sığınak desteğine ve 110 kadın da ekonomik desteğe ihtiyaç duyduğu için başvurdu. Şiddetten kurtulabilmek için yasal haklarının neler olduğu, hangi kurumlardan ne tür destekler alabilecekleri en fazla sorulan sorular oldu. Yasal haklarına ilişkin en fazla sorulan sorular; şiddet uygulayan kişiden kendisini nasıl koruyacağı, ücretli avukat tutacak parası yokken hukuki süreçlerini nasıl takip edebileceği, boşanma sonrasında çocukların velayetinin kimde kalacağı, boşanma sonrası mal paylaşımının nasıl olacağı, aile konut şerhini hangi şartlar altında nasıl koyduracağı, boşanma sonrasında kocanın borçlarından sorumlu olup olmayacağı, sığınağa yerleşmek için neler yapması gerektiği, devlet kurumlarından nakdi yardım alıp alamayacağı ya da istihdam sağlanıp sağlanmayacağı ve çalışmak istediğinde çocuklarına bakabilecek bir kurumun olup olmadığı gibi sorular oldu. Mor Çatı dan talep edilen diğer destekler ise; adli tıp raporu, iltica raporu, sosyal inceleme raporu, psikolog raporu, kürtaj, istihdam, İngilizce kursu, çocuklar için burs, ev eşyası, kira yardımı, dilekçe ve kürtajdır. Bilindiği gibi, Türkiye de 10 haftaya kadar olan gebeliklerin kürtaj ile sonlandırılması yasal ve ücretsiz bir haktır. Fakat son yıllardaki kürtaj tartışmaları, kadınların bu haklarından devlet hastanelerinde faydalanabilmelerinin önünde fiili bir engel oluşturmakta, özel hastaneler ise bu tıbbi işlem için fahiş fiyatlar talep etmektedir. Bu hakka erişemeyen ve bu durum karşısında ne yapacaklarını bilemeyen 13 kadın yasal kürtaj haklarına erişebilmek için Mor Çatı ya başvurdu. Mor Çatı nın temel destekleri arasında yer almadığı halde 20 kadın da iş desteği için başvurdu. 5

6 İhtiyaç Duyulan Destek sığınak sosyal psikolojik hukuki ekonomik bilgi paylaşımı diğer Mor Çatı da verilen temel destekler sosyal, hukuki ve psikolojik destek olmakla birlikte, başvuran kadın ve çocukların ihtiyaçlarına göre başka destekler de verildi. Sosyal destek; sosyal çalışmacıların yürüttüğü, kadınlar ve çocuklar için şiddetten uzaklaşabilmek için ne tür hakları olduğu ve bu hakları kullanabilmeleri için hangi mekanizmaların var olduğu bilgisinin verildiği, yaşadıklarını yargılanmadan anlatabilmelerinin olanaklarının yaratıldığı ve yaşadıkları çerçevesinde beraber ihtiyaç analizinin yapılarak gerekli yönlendirmelerin yapıldığı, yönlendirmeler sonucunda atılan adımların izlendiği, izleme üzerinden ihtiyaçların yeniden değerlendirildiği ve gerekli durumlarda yönlendirilen kurum ve kuruluşlarla iletişimin kurulduğu çalışmayı ifade ediyor. Hukuki destek; temel yasal bilgilerin yanı sıra, dava süreçlerinde hukuki danışmanlık ve dilekçe yazımını kapsayan gönüllü avukatların telefonla ve yüz yüze yapılan görüşmeler ile verdiği desteği ifade ediyor. Psikolojik destek; sosyal çalışmacıların yönlendirmesi sonucunda gönüllü psikologlar tarafından kadın ve çocuklara verilen terapi desteğini ifade ediyor. Sığınak desteği ise, Mor Çatı Sığınağı nda kendi hayatlarını yeniden kurabilmeleri için kalmalarını ifade ediyor yılı içerisinde, 1472 kadına sosyal destek, 310 kadına hukuki destek, 57 kadına psikolojik destek, 14 kadına sığınak desteği verildi. Diğer seçeneğinde yer alan, adli tıp raporu, iltica raporu, sosyal inceleme raporu, psikolog raporu, istihdam, İngilizce kursu, çocuklar için burs, ev eşyası, kira yardımı, dilekçe ve kürtaj destekleri de gelen talepler doğrultusunda verildi veya bu destekleri sağlayan kurumlara yönlendirildiler. 13 kadın Mor Çatı dan sosyal ve hukuki destek alarak yasal kürtaj haklarından yararlandı. Şiddet uygulayandan uzaklaşabilmek için yurt dışına kaçan ve orada yaşamak isteyen 1 kadın için, yetkili kurumalara sunulmak üzere, kadının neden o ülkede yaşaması gerektiğini ve Türkiye deki devlet mekanizmalarının kadının can güvenliğini neden koruyamayacağına ilişkin iltica raporu yazıldı. 6 kadın için mahkeme ve sosyal hizmet kurumlarına sunulmak üzere, kendilerinin ve çocuklarının maruz kaldıkları şiddeti, şiddete karşı mücadelelerini ve ihtiyaçlarını paylaştığımız sosyal inceleme raporu hazırlandı. Kadına yönelik şiddet çok boyutlu olduğu gibi kadınların şiddet yaşantısından kurtulmak için ihtiyaç duydukları destekler de çok boyutlu; bu sebepten dolayı 6

7 kadınların birçoğu sadece bir destek için başvurmadı; hemen hemen hepsi birden fazla destek ihtiyacıyla başvurdu. Başvuran kadınların deneyimlerinin gösterdiği üzere şiddetin ve şiddete maruz kalan kadın ve çocukların ihtiyaçlarının çok boyutlu olduğu göz önünde bulundurularak ihtiyaç analizi yapıldı ve bu doğrultuda gerekli destekler verildi. Mor Çatı nın verdiği destekler, kadınların arama nedeni olan ve ilk talep ettikleri desteklerin yanı sıra ihtiyaç analizi sonucunda Mor Çatı gönüllüsünün başvuran kadın ile ortak değerlendirmesi sonucunda ortaya çıkan ve süreç içerisinde değişen ihtiyaçlarına göre verilen destekleri de kapsamaktadır. Bu yüzden, örneğin 986 kadın sosyal destek için başvurmuşken bu destek 1472 kadına verilmiştir. Hukuki ve psikolojik destek ihtiyacının tamamını gönüllü avukatlar ve psikologların karşılayamadığı durumlarda ise bu desteği alabilmeleri için ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilmeler yapıldı. Mor Çatı'dan Verilen Destek sosyal sığınak hukuki psikolojik diğer Yıl içerisinde dayanışma merkezine başvuruda bulunan kadın ve çocuklara bire bir verilen desteklerin yanı sıra, devlet kurumlarında karşılaştıkları sorunları çözebilmeleri için ihtiyaç olan durumlarda, bu kurumlara yasal zorunluluklarını hatırlatan ve Mor Çatı olarak sürecin takipçisi olduğumuzu ifade eden telefon görüşmeleri yapılarak, kadın ve çocukların ihtiyaç duydukları desteklere erişmeleri sağlandı ve süreçlerinin izlemesi yapıldı. Ayrıca bütün bu görüşmeler sonucunda uygulamada karşılaşılan sistematik güçlüklerin belirlendi ve elde edilen bilgi ve deneyimler kamusallaştırılarak devlet mekanizmaları üzerinde kadınlar lehine uygulamaların hayata geçirilmesi için baskı oluşturulmaya çalışıldı. 7

8 B. SIĞINAK ÇALIŞMALARI Mor Çatı, 20 kişi kapasiteli sığınak faaliyetini yaklaşık olarak 5 yıldır Şişli Belediyesi ile sürdürüyor. Kasım 2013 de Şişli Belediyesi ile yapılmış olan protokol, yenilenmiştir. Mor Çatı, 2013 döneminde 23 kadın ve 23 çocuk; toplam 46 kişiye sığınak desteği sağladı. Kadınların yaşları 19-52, çocukların yaşları 0-17 arasında değişiklik gösterdi. Sığınak desteği alan kadınların 6 sı üniversite, 5 i lise, 8 i ortaokul mezunu, diğerleri ise okur yazardır. Kadınların Mor Çatı ya başvurma nedenleri: 14 kadın evlilikleri içerisinde kocalarından fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddet gördükleri, 2 kadın boşandıkları eşlerinden, cinsel, ekonomik ve psikolojik şiddet gördükleri, 1 kadın boşandıktan sonra çocuğu ile birlikte kaldığı annesinin evinde erkek kardeş ve anneden, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü, 1 kadın, ağabeyi ve babasından fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü (dışarı çıkarmama, ev hapsi ve okula göndermeme gibi şiddet türleri), 1 kadın tanıdığı bir kişinin tecavüzüne uğradığı, Hamile 2 kadın sevgilisinin psikolojik ve cinsel şiddetine maruz kaldığı ve doğacak çocuk düşünülmeksizin terk edildiği, Yabancı uyruklu 3 kadın cinsel şiddete maruz kaldığı, 3 kadın oğulları 12 yaşından büyük olduğu için devlet sığınaklarına kabul edilmediği, Hamile bir kadın, kocasından ve kayınvalidesinden şiddet gördüğü, çocuğu ile birlikte evden kovulduğu ve bir süre sokakta yaşamak zorunda kaldıkları, Başka bir kadın ise, şiddet yaşadığı evden kaçtıktan sonra gideceği hiçbir yer olmadığı (Mor Çatı ya gelmeden önce 2 gün mezarlıkta yatmak zorunda kalmıştır), 1 kadın babasının şiddetine maruz kaldığı, gideceği hiç bir yer olmadığı için önce ŞÖNİM e bağlı sığınaklarda kalırken bir müddet sonra çıkarıldığı için Mor Çatı ya başvurmuştur. 8

9 Sığınakta güçlenme: Bir yıllık süre içerisinde, 17 kadın beraberlerinde 12 çocukla birlikte sığınaktan ayrıldılar: 4 kadın çocuklarının velayetini alıp boşandı, işe girdi, yeni ve bağımsız yaşamlar kurdu. 4 kadın şiddet yaşantısından uzaklaşarak kendi anne-babasıyla yaşamaya başladı. 1 kadın başka bir kente taşındı, şiddetten uzaklaştı. 2 kadın güvenlik sorunu yaşadı ve başka bir sığınağa yerleşmek zorunda kaldı. 3 kadın ise daha güçlü olduklarını, şiddete dur diyebileceklerini belirterek eski ortamlarına geri döndüler. En önemli ihtiyacı barınma olan bir kadın ise, sorununu çözemeden ayrıldı. Halen sığınakta kalan bir kadının çocukları ile beraber kimlik değişimi sağlandı ve kısa sürede, eski kimlik verilerini yeni kimliğine aktarma işleri tamamlandı. Sığınakta kalışı ve boşanma davaları devam eden 4 kadından 2 tanesi işe başladı. Bir tanesi meslek kursuna gitti ve kendi mesleğine dönük iş aramaktadır. Sığınakta kadın, çocuk ve ergenlere sağlanan destekler: Sığınakta kaldıkları süre için kadınların hukuksal bilgilenmeleri, baro aracılığı ile avukat tayini, gerektiğinde tıbbi ya da psikolojik-psikiyatrik destek almaları, iş bulma, dil öğrenme ya da meslek edinme yönünde desteklenmeleri, giysi ihtiyaçları sağlanmaktadır. Ayrıca okuma-yazma bilmeyen, yaralı olan, can güvenliği olmayan kadınlara işlemleri sırasında Mor Çatı gönüllüleri refakat etmektedir. Annelerinin güçlenmesi çocukları da olumlu etkilemektedir Çocuklar ve ergenler için pedagojik ve psikolojik destek, eğitim desteği, okul değiştirme işlemlerinde refakat ya da görüşmeler, eğitim ihtiyaçları için malzeme ve maddi destek, ders desteği, çocuk kitaplığından yararlanma, giysi desteği, etkinlikler ve tatil programı, aşı, homeopati ve benzeri sağlık desteği sağlanmaktadır. 10 kadın 6284 sayılı yasadan yararlanarak koruma kararı çıkardı ve barodan adli yardım aldılar. 14 kadına psikolojik destek sağlandı, bazı kadınlar sığınaktan ayrıldıktan sonra da psikolojik destek almayı sürdürüyorlar. 2 kadına talepleri 9

10 doğrultusunda homeopati desteği sağlandı. 1 kadın ilçe Belediyesi nin desteği sonucu ayrı kaldığı çocuklarıyla birlikte tatil yapma olanağına kavuştu. Sığınaktan ayrılan kadınların sadece 2 si İstanbul Kadın Koordinasyon Merkezi nden eşya desteği alabildi. Ev kuran kadınların eşya ihtiyaçları Mor Çatı gönüllüleri ve dostları tarafından karşılandı. 1 kadın, bir dil kursunun sağladığı ücretsiz ders olanaklarından yararlanarak yabancı dilini geliştirmekte. Sığınak çalışmaları içinde kadın ve çocukların şiddetsiz bir ortamda barınma/sığınma ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra aynı ortamda güçlenmeleri de hedefleniyor. Buna yönelik olarak isteyen kadınların katıldığı atölye çalışmaları yapılmakta. Bir yıllık sürede 4 atölye çalışması gerçekleştirildi: Çocuklarda cinsel istismar ve anne çocuk ilişkisinde sınır belirleme (Psikolog Evrem Tilki) Şiddetsiz iletişim yolları (Sığınak çalışanları) Hukuki haklarımız ve 6284 koruma yasası (Esra Baş) Sığınakta ayrıca düzenli olarak Birlikte yaşam ile Çocuk ve anneler toplantıları yapılıyor. Sığınakta kalan çocukların eğitim ve oyun ihtiyaçlarından bazıları Mor Çatı dostlarının desteği ile karşılandı. Çocuklara başarısız oldukları alanlarda ders verildi, eğitim materyali sağlandı. Tiyatro, konser, yaratıcı drama, kültür ve deniz gezileri organize edildi. 10 çocuk ve ergen psikolojik destek aldı. 3 yaşında olan 1 çocuk ücretsiz kreş olanağından yararlanıyor. Bir yıl içerisinde sığınakta 3 bebek dünyaya geldi. Bebeklerin doğumu öncesi ve sonrası hastane süreci dahil olmak üzere, annelere ihtiyaçları olan destekler, gönüllü ve çalışanlar tarafından verilmiştir. Sığınak çalışanları: Bu süre içinde sığınak çalışanları düzenli yapılan süpervizyon toplantılarına katıldılar. Böylece çalışmalarını gözden geçirme ve değerlendirme fırsatı buldular. Bu çalışmaların dayanışma merkezi faaliyetleri ile koordinasyon içinde sürdürülebilmesi için yine düzenli sığınak-dayanışma merkezi gönüllüleri toplantıları gerçekleştirildi. Kadınların uygulamalarda yaşadıkları zorluklar: 6284 sayılı kanunda yaşanan deneyimler: Sığınakta kalan kadınların hiç biri geçici maddi destek ve geçici sağlık tedbiri alamadı. Okula giden çocuk ve ergenler, gizli okul kaydına rağmen, babaları tarafından okulları bulunan çocuklar olduğunu 10

11 bildiklerinden okul kaydı konusunda korku ve endişe yaşadılar. Liseye giden bir ergen gizli kayıt yaptırmasına rağmen babası tarafından okulu tespit edildi. Bu durum özellikle 12 yaşından büyük olan erkek ergenler için, babaları okullarını öğrenince başka bir sığınağa gidemediklerinden, büyük sıkıntı yaratmaktadır. İşe giren kadınlar da SGK kayıtlarının gizlenmesi talepleri geri çevrildiğinden büyük korku yaşamaktalar. Çıkan kararların çoğu birkaç kez itiraz edilmesi sayesinde alınabildi. Koruma kararlarının süresi dolup da hala güvenlik sorunu yaşayan kadınlar, sürenin uzatılma talebinde büyük sıkıntı yaşadılar. 2 kadın hala bu uygulama yüzünden koruma kararlarını uzatamadılar. Hakimler kararın uzatılması için delil istemektedirler. 3 çocuğu ile sığınakta kalan bir kadın, bu uzatmayı alamazsa, çocukların gizli kayıtları ortadan kalkacak ve babalarının her an okullarını bulması tehlikesini yaşayacaklar. Kadınlar ve avukatları hakimler ile konuşmaya çalıştığında şöyle cevaplar alındı: 'Siz çok şey istiyorsunuz ama, kararımı beğenmiyorsanız, bir daha başvurun.' Baro Adli Yardım'dan atanan bazı avukatlar ile yaşanan kötü deneyimler: Sığınağın yeri nerede, bir avukat ve müvekkil arasında sır olmaz, nafaka istemiyoruz herhalde değil mi? Dilekçeleri görebilmek için kadınlar bazen defalarca rica etmek zorunda kalmaktadırlar. Fazla masraf isteyen avukatlarla da karşılaşılmaktadır. Kreş desteğine erişimde yaşanan sorunlar: İşe giren kadınlar sığınakta ve sığınak sonrasında çocuk bakımı konusunda çok büyük sorunlar yaşamaktalar. Tam gün kreş, anaokulu ve etüd olanakları son derece sınırlı ve var olanlara ulaşmak oldukça zor. Sığınaktan ayrılan kadınlar devlet tarafından çok istisnai durumlarda desteklenmektedirler. Sağlık desteğine erişimde yaşanan sorunlar: Yabancı uyruklu kadınlar hastaneye gittiğinde masraflar sağlık turizminden ücretlendirildiğinden, Türk vatandaşlarına göre 4 kat daha fazla ücret ödemek zorunda kalmaktadırlar. Devlet hastanelerinde psikiyatrik sağlık hizmeti yetersiz kalmaktadır, görüşme süresi ortalama 8 dakika sürmektedir. Kadın doğum devlet hastanelerinde ise, yatak ve doktor sayısının ihtiyacın oldukça altında olduğu görülmektedir. Sığınakta kalan ve doğum sancısı yaşayan bir kadın Zeynep Kamil Devlet Hastanesi'nde büyük zorluklar yaşadı. Her saat başı doktor kontrolüne giden kadın, sancılarını, yatak yetersizliğinden hastane bahçesinde ve taburelerin üzerinde çekmek zorunda bırakıldı. Doktorun bir yatakta 3 hasta önerisini bu nedenler yüzünden kabul etmek zorunda kaldı. Bu durum dolayısıyla hastanede doğum sancısı çeken tüm kadınların yaşadıkları zorluklara tanıklık ettik. ŞÖNİM uygulamasına ilişkin yaşanan sorunlar: 3 kadın, oğulları 12 yaşından büyük olduğu ve oğullarından ayrılmak istemedikleri için devlet sığınaklarına kabul edilmedi. Bir kadın bu nedenle ŞÖNİM e ev tahsisi talebinde bulunmuş ve böyle bir yasa yoktur yanıtını almıştır. Kadın 6284 sayılı yasadan bahsedince bu henüz 11

12 uygulanmaya konulmamıştır, oğlunu başka yere gönderelim denmiştir. Kadının oğlu günlerce, görevlilerin kendisini annesinden koparacağına ilişkin kabuslar yaşamıştır. C. BİLGİ VE DENEYİM PAYLAŞIMLARI Gençlere Yönelik Çalışmalar: 2013 yılında ayında Amerika, Danimarka, Almanya, Fransa, Avusturya, Almanya gibi yabancı ülkelerden ve yurt içindeki çeşitli üniversite ve liselerden 225 öğrenci Mor Çatı Dayanışma Merkezi nde gönüllülerimizle buluşarak toplumsal cinsiyet, kadına yönelik şiddet ve Mor Çatı nın yürüttüğü dayanışma merkezi ve sığınak faaliyetleri hakkında bilgi aldılar. Türkiye ve yurt dışından 48 öğrenci 2013 yılında Mor Çatı ya staj başvurusunda bulundu ve 8 öğrenci dayanışma merkezi ve sığınakta staj çalışması gerçekleştirdi. Gönüllü Ağının Genişlemesi: 2013 yılında Mor Çatı ya 534 gönüllü başvurusu oldu. Şubat, Mayıs ve Kasım aylarında üç gönüllü atölyesi gerçekleştirildi. Böylece gönüllü olmak isteyen kadınların Mor Çatı politikalarını tanıması ve dayanışma ağının feminist bir zeminde genişleyebilmesi hedeflendi. Mor Çatı aracılığıyla örgütlenen kadınları bir araya getirmek amacıyla 12 Ocak tarihinde feminizm ve bilinç yükseltme yöntemi üzerine sohbet toplantısı, 16 Şubat tarihinde ise eski ve yeni gönüllülerimizin bir araya geldiği bir buluşma düzenlendi. 7 Eylül tarihinde Cezayir Restoran'da gönüllü buluşması gerçekleştirdik. Mor Çatı ile ilk defa ilişkilenmek isteyen kadınlarla Mor Çatı hakkında sohbet ettik, nasıl gönüllülük yapabileceklerini tartıştık. 21 Eylül tarihinde Feminizm ve Bilinç Yükseltme Grupları isimli toplantımızın bir yenisini düzenledik. 5 Ekim de ise Erkek Egemenliğine Karşı Kadın Dayanışması başlığı altında Mor Çatı da yürütülen kadın dayanışmasını tartıştık. 22 Aralık tarihinde Mor Çatı iletişim grubu gönüllüleri bir araya gelip Mor Çatı da gönüllülük yapmayı tartıştılar. Mor Muhabbetler: Mor Çatı gönüllülerine yönelik olarak Mor Muhabbet toplantıları gerçekleştiriyoruz yılında yaptığımız Mor Muhabbetlerin konuları şunlar oldu: 12

13 Stella Ovadia, Bilinç Yükseltme Grupları Üzerine Sohbetler (2 Şubat) Nacide Berber, Beyaz Yakalı Kadınlar (2 Mart) Åsa Eldén ve Berna Ekal, Günümüz Medyasında Erkek Şiddetinin Temsili ve Görünürlüğü (20 Nisan) Cemre Baytok Politikayı Mahkemelere Taşımak: Hukuka Feminist Müdahaleler (27 Nisan) Feride Güneri Kadınların şiddet ilişkilerinde kalma sebepleri ve kadın dayanışmasıyla güçlendirmek (16 Mayıs) Feministler Gezi'de (3 Ağustos) Deniz Bayram ve Mücella Yapıcı Kentsel dönüşümün kadınların hayatı üzerine etkisi (5 Eylül) Yonca Cingöz 'Felsefede feminizm ve feminist felsefe (28 Ekim) Hande Çayır "Yok Anasının Soyadı" Hande Çayır (21 Kasım) Atölye Çalışmaları: Mor Çatı kuruluşundan bu yana gönüllüleri için 3 er günlük atölye çalışmaları düzenliyor ve bize başvuran kadınlarla dayanışma oluştururken bağlı kaldığımız feminist politikaları tartışıyor. Bu atölyeye katılan gönüllüler bir haftalık uygulama atölyesi sonunda şiddet yaşantısından uzaklaşmak isteyen kadınlarla yüz yüze veya telefon görüşmesiyle dayanışma gösterebiliyor. Son yıllarda gönüllü atölyelerinin yanı sıra, birçok belediyenin yürüttüğü danışma merkezi ya da sığınak faaliyeti için Mor Çatı gönüllülerinden talep ettiği atölye çalışmalarını da gerçekleştirdik yılında gerçekleştirdiğimiz atölye çalışmaları: Şubat, 9-11 Mayıs, 29 Kasım-1 Aralık Gönüllü Atölyesi, Mayıs ve Aralık Uygulama Atölyesi Ocak ta Sarıyer Belediyesi Kadın Dayanışma merkezi çalışanları için Danışma/Dayanışma Merkezleri ve Sığınak Danışmanları Atölyesi Toplumsal Cinsiyet Adaleti İçin Kadınların İşbirliği Projesi kapsamında Mor Çatı nın, şiddete uğrayan kadınların hukuki yollara ulaşırken yaşadıkları zorlukların ortaya çıkarılması ve çözüm yollarının bulunabilmesi amacıyla sadece hukuk uygulayıcılarına; hakim, savcı ve avukatların katılımına açık olarak Antalya da ve Yargıtay üyelerine yönelik olarak Ankara da düzenlediği atölye çalışmaları. 13

14 Düzenlediğimiz ve Katıldığımız Etkinlikler: Ocak Ataşehir Doğa Koleji Lise öğrencileri ve öğretmenlerinin düzenlediği Kadına şiddete hayır etkinliğine katıldık. Şubat 15 Şubat tarihinde İsveç Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen Erkek Şiddeti, Görünürlük Ve Medya konulu konferansta Medya, kadına yönelik şiddet ve devlet: kadınlık ve kadın bedeninin yeni bir tanımına doğru? başlıklı oturuma konuşmacı olarak katıldık Şubat Urfa Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneğince düzenlenen Kadın örgütleri ve sorunları konulu çalıştaya katıldık. Mart 2 Mart tarihinde Lambdaistanbul da 6284 Sayılı Kanun ve İstanbul Sözleşmesi nin LGBT yorumunu konuştuk. 15 Mart tarihinde Heinrich Böll Stiftung Derneği tarafından düzenlenen Almanya ve Türkiye'de Kadınların Durumu: Türkiye ve Almanya'da Feminist Kadınların Bakışı başlıklı Açık Panel Toplantısına katıldık. 15 Mart da Koç Üniversitesi Gönüllüler Kampüste etkinliğinde hem stant çalışması yaptık hem de 1 Kadın 1 Şiddet oturumunda konuşmacı olduk. 21 Mart da İstanbul Teknik Üniversitesi Gönüllülük Kulübü Düşünce Özgürlüğü, Nefret Suçları, Modern Kölelik, Engeller & Engelliler ve Şiddet konularının ele alındığı Gönüllü Zirvesi'13 konferansında aile içi şiddet üzerine konuştuk. 26 Mart tarihinde Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Sosyal Sorumluluk ve Proje Yönetimi Yüksek Lisans dersinde öğrencilerle buluştuk. 27 Mart da İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin davetiyle Kadına Yönelik Şiddete ilişkin bir seminer düzenledik. 28 Mart'da Toplum Gönüllüleri Vakfınca düzenlenen Gender Equality A Lived Reality! eğitimine konuşmacı olarak katıldık. 14

15 30-31 Mart tarihinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi nin (DİKASUM) davetiyle Erken Yaşta Yapılan Evlilikler Çalıştayı na katıldık. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri o Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği nin davetiyle Kadına yönelik şiddet konulu çalıştaya katılarak Mor Çatı deneyimini paylaştık. o Sarıyer Belediyesi Kadın Çalışmaları Koordinasyon Merkezi nin Bahçeköy ve Hisarüstü Semt evlerinde düzenlediği kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet söyleşilerine katıldık. o STKampüs Seminerleri kapsamında iki gün Bilgi Üniversitesi öğrencileriyle Aile İçi Şiddetle Mücadele üzerine konuşmak üzere buluştuk. Ayrıca Bilgi Üniversitesi Kontra Dersine katılarak flört şiddeti, reklamlarda kadına yönelik şiddet üzerine öğrencilerle paylaşımda bulunduk. o Özel Erenköy Işık Lisesi Kadın Araştırmaları Kulübünün toplantısı, Yıldız Koleji Lise öğrencileri ile buluşma, Mehmet Rıfat Evyap Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri için düzenlenen seminer lise öğrencileriyle buluşmamızı sağlayan etkinlikler oldu. o Yeni Yüzyıl Üniversitesi "Çocuk Gelinler" konulu "Evlilik mi? Evcilik mi?" adlı seminer programına ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Kulübü Öğrencileri 8 Mart etkinliğine konuşmacı olarak katıldık. o Mimar Sinan Üniversitesi Üniversitede Cinsel Tacize Karşı Etik İlkeler ve Yapılar ahlakçı olmadan özneleşmek paneli süresince yaptığımız stant çalışması ile öğrencilerle buluştuk. o Büro Emekçileri Sendikası tarafından Çağlayan Adliyesi çalışanları için düzenlenen toplantıya konuşmacı olarak katıldık. o Mor Çatı nın çağrısıyla 50 ye yakın kadın örgütü cinsiyetçi politika ve uygulamalardan duydukları kaygıları dile getirmek için faks eylemi gerçekleştirdi. Hep birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı na ve Cumhurbaşkanlığı'na Erkeklere Hizmet Eden ŞÖNİM Erkek Şiddetini Önleyemez (EK1) dedik. o Bu yıl on birincisi düzenlenen 8 Mart Gece Yürüyüşüne katıldık. 15

16 Nisan 5 Nisan Çelikel Vakfı ile Samsun da 2 ayrı seminer düzenledik. o Gençlerle: Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı Semineri o Ebeveynlerle: Aile içi Şiddet, Kadına Yönelik Şiddet, Şiddet Türleri Farkındalık Semineri 18 Nisan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğince düzenlenen panele katıldık. Mayıs 15 Mayıs Bilgi Üniversitesi MayFest etkinliğinde stant çalışması yaparak üniversite öğrencileriyle kadına yönelik şiddet ve Mor Çatı da gönüllük üzerine sohbet etme imkânı bulduk. 21 Mayıs Toplum Gönüllüleri Vakfı Yaşayan Kütüphane etkinliğinde Feminizm kitabı olduk. 24 Mayıs MEKSA Vakfı nca düzenlenen dezavantajlı kadınlar için Sosyal Medya Kursu İletişim dersinde Feminizm sunumu yaptık. 30 Mayıs tarihinde Alman Milletvekillerince düzenlenen toplantıya katıldık. Temmuz TACSO nun düzenlediği Yaşayan Kütüphane etkinliğine Mor Çatı kitabı olarak katıldık. Eylül Erenköy Rotary kulübünce düzenlenen Kadına Yönelik Şiddet toplantısına katıldık ve deneyimlerimizi paylaştık. Ekim KEİG (Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi) ile 6284 ve istihdam yaratma yükümlülüğü konusunda toplantı yapıldı. Mor Çatı nın da bileşenlerinden olduğu Wave (Women Against Violence Europe) tarafından her yıl düzenlenen konferansa katıldık. 16

17 Kasım 10 Ekim tarihinde Yeni Yüzyıl Üniversitesi nde kadına yönelik şiddet konusunda öğrencilere sunum yaptık. Engelli Kadın Derneği tarafından Çağdaş Görmeyenler Derneği nin ortaklığıyla yürütülen Engelli Kadınların Hak Temelli Mücadele Adımları projesi kapsamında Ekim 2013 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen çalıştaya katıldık Kasım tarihleri arasında düzenlenen 32. Uluslararası İstanbul Tüyap Kitap Fuarı nda Mor Çatı standı açtık. Şiddete Karşı Anlatılar kitabının yazarlarından Ayşe Düzkan, Handan Koç, Şirin Tekeli ve Yasemin Öz standımıza konuk oldular. Fuarda ayrıca feminist yayıncılık ve Türkiye kadın tarihi yazımı üzerine iki etkinlik düzenledik. 8 Kasım tarihli "Bir bilgi ve deneyim paylaşımı aracı olarak feminist yayıncılık" başlıklı söyleşimize Ayşe Düzkan, Amy Spangler ve Ülfet Taylı konuşmacı olarak katıldı. 10 Kasım Pazar günü ise "Türkiye kadın tarihini nasıl yazdık?" başlıklı söyleşiyi Kayuş Gavrilof Çalıkman ve Yaprak Zihnioğlu nun katılımıyla gerçekleştirdik. 6 8 Kasım arasında Uçan Süpürge tarafından düzenlenen İzleme Olmazsa Olmaz isimli proje açılış toplantısı ve atölye çalışmasına katıldık. 6 Kasım tarihinde Moda Rotary kulübünde kadınlarla buluşup Mor Çatı yı anlattık. Henrich Böll Stiftung tarafından 9 10 Kasım tarihlerinde düzenlenen Başka Bir Aile Anlayışı Mümkün mü? isimli konferansa, Devlet Politikaları ile Aile'nin Kurumsallaşması ve Kadınların "Yaşama Hakkı"na Müdahale başlıklı sunumla katıldık Kasım tarihlerinde Wave tarafından düzenlenen Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddeti Sonlandırma Wave Ağı Kapasitesini Geliştirme isimli programa katıldık Kasım tarihleri arasında Akdeniz Belediyesi İştar Kadın Merkezi nin düzenlediği Sığınaklardan Yaşam Alanlarına isimli çalıştaya katıldık. Galatasaray Üniversitesi Kadın Araştırmaları kulübü öğrencilerinin 25 Kasım kapsamında düzenlediği Kadına Şiddet Atölyesi ne katıldık. 25 Kasım tarihinde Petrol İş Sendikası Genel Merkezi nde düzenlenen Kadınız, Sendikalıyız, Şiddete İsyandayız! paneline katıldık. 25 Kasım kapsamında Marmara Üniversitesi nde düzenlenen Modern Yaşamda Kadına Şiddet paneline katıldık. 17

18 26 Kasım tarihinde Arel Üniversitesi nde düzenlenen Kadına Şiddetle Mücadele paneline katıldık. 27 Kasım Özyeğin Üniversitesi Kadın Çalışmaları Kulübü nün düzenlediği Kadına Yönelik Şiddet paneline katıldık. Kalamış & Moda Rotary Kulübüne konuk olup Mor Çatı yı anlattık. Aralık Yıldızlı Feministler ve YTÜ LGBT Topluluğu nun 4 Aralık ta düzenlediği kadına yönelik erkek şiddeti ve devlet politikaları etkinliğine katıldık. Kocaeli Üniversitesi Kandıra Meslek Yüksekokulu nda düzenlenen Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Sağlığı seminerine katıldık. Yeditepe Üniversitesi nde 9 Aralık ta düzenlenen Kadın Yönelik Şiddet paneline katıldık. 16 Aralık ta düzenlenen CEDAW 7. Dönemsel Ülke Raporu Hazırlık Toplantısı na katıldık. Inner Wheel Türkiye tarafından düzenlenen Kadına Yönelik Şiddet toplantısına katıldık ve deneyimlerimizi paylaştık. 21 Aralık tarihinde Türkiye nin İnsan Hakları Gündemi Konferansı na Mor Çatı Deneyimi Üzerinden Türkiye de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Sosyal Hizmet Politikalarına Bakış başlıklı sunuş ile katıldık. 26 ve 27 Aralık tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi nde düzenlenen Kadın Hakları ve Aile içi Şiddetle Mücadele seminerinde sunum yaptık. Medya da Mor Çatı 2013 yılında katıldığımız radyo ve televizyon programları: 14 Ocak Tv10 Kibele programı 24 Ocak A Haber Kanalı Ana Haber Bülteni 31 Ocak CNN Türk te yayınlanan 5N 1K programı 6 Şubat CNN Türk te yayınlanan Tarafsız Bölge programı 20 Şubat Migros TV 18

19 1 Mart TRT-1 Ankara Radyosu "Paylaştıkça" programı 5 Mart Habertürk Türkiye nin Nabzı 8 Mart FOG TV Sabah Haberleri 13 Mart ARD Alman Televizyon kanalı ile röportaj çekimi 7 Mayıs İngiliz kanalı Press TV ile röportaj 18 Mart Best FM Konuşan Türkiye Programı 07 Haziran Fransız Haber Ajansı AFP 27 Haziran TGRTHaber İşin Aslı programı 10 Temmuz Women s ENews web sitesi 2 Ağustos TRT Radyo 1 Sesli Rehber programı 2 Ekim Hayat TV Ekmek ve Gül programı 3 Ekim Danish Broadcast Company Dayanışma Merkezinde Gerçekleşen Buluşmalar: Mor Çatı olarak her yıl olduğu gibi kadına yönelik şiddetle mücadele sürecinde edindiğimizi deneyimi paylaşmak ve Türkiye de kadına yönelik şiddete ilişkin değerlendirmeler yapmak üzere birçok kurum ve bireysel ziyaretçi ile görüşmeler gerçekleştirdik. Ocak Şubat Sosyal Kültürel Yaşamı Destekleme Derneği üyeleri ile, Toplum Gönüllüleri Vakfı İnsan Hakları Çalışma Grubu ile, Çin Guangxi Zhuang Otonom bölgesi kadın federasyonu ile, Beyoğlu Kültür Kenti Vakfı ile aileleri bilinçlendirmeye yönelik projeleri kapsamında şiddete maruz kalan kadınların nasıl yönlendirilebileceğine dair bilgi paylaşımında bulunmak üzere, Balta Limanı Polis Moral Merkezi Emniyet Müdür Yardımcısı ile 6284 uygulamacısı olarak kolluk kuvvetlerinin yaklaşımı konuşmak üzere, 19

A. DAYANIŞMA MERKEZİ ÇALIŞMALARI

A. DAYANIŞMA MERKEZİ ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER A. Dayanışma Merkezi Çalışmaları.1 B. Sığınak Çalışmaları 11 C. Kadına Yönelik Şiddet Vakalarında Uygulamalar ve Karşılaşılan Sorunlar..15 D. Ekler 35 A. DAYANIŞMA MERKEZİ ÇALIŞMALARI 2014

Detaylı

Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA

Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA Mor Çatı Yayınları Kapak Tasarım Nursun Karaburun Basım

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 Ankara 2012 Para ile satılmaz. Mizanpaj ve Kapak Tasarımı : Gürkan

Detaylı

Kadının İnsan Hakları

Kadının İnsan Hakları Kadının İnsan Hakları ÇALIŞTAYI 0312 472 37 73 0312 472 37 73 06.03.2014 Kadının İnsan Hakları ÇALI TAYI ANKARA, 06.03.2014 Türkiye İnsan Hakları Kurumu 0312 472 37 73 Kadının İnsan Hakları ÇALIŞTAYI

Detaylı

Yerel Yönetimler ve kreş 8-11 Mikrokredi masalı 12-13

Yerel Yönetimler ve kreş 8-11 Mikrokredi masalı 12-13 Sayı: 6 Nisan 2014 Altıncı sayımızla, yine bir aradayız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nü geride bıraktık. 8 Mart ta Türkiye nin her yerinde kadınlar gece ve gündüz sokaklardaydı. 8 Mart ın öncesinde başlayan

Detaylı

Bülten. Bize ulaşmak için: Söyleşi s.18. Keig den haberler s.2 Sosyal politikalar ve bakım hizmetleri s.8

Bülten. Bize ulaşmak için: Söyleşi s.18. Keig den haberler s.2 Sosyal politikalar ve bakım hizmetleri s.8 Bülten KADIN EMEĞİ VE İSTİHDAMI GİRİŞİMİ Sayı:3 Nisan 2013 2013 geldi diyorduk, iki ayı daha geride bıraktık bile. Bir baktık, bahar gelmiş. Geçtiğimiz iki ay, kadınların mücadelesi açısından oldukça yoğun

Detaylı

Yerel Yönetimler ve kreş 11-14 KEİD ile söyleşi 17-20

Yerel Yönetimler ve kreş 11-14 KEİD ile söyleşi 17-20 Sayı: 5 Şubat 2014 Kadın hareketi olarak yeni yıla hızlı bir şekilde başladık. Kadın cinayetleri haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Çocuk yaşta evlilikler yeniden gündeme taşındı. Kadın istihdam paketi

Detaylı

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İLETİLEN KURUM VE KURULUŞLARA AİT İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEME İLİŞKİN FAALİYETLERİ OCAK 2007 1 BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ

Detaylı

6. DÖNEM FAALİYET RAPORU

6. DÖNEM FAALİYET RAPORU 6. DÖNEM FAALİYET RAPORU 20 EKİM 2005 26 OCAK 2007 GENEL MERKEZ FAALİYETLERİ 20 Ekim 2005 26 Ocak 2007 2 I. KA-DER Kurumsal Kapasite Güçlendirme ve Eğitim Çalışmaları a. Toplumsal Cinsiyet ve Kota Eğitici

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

Aile İçinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Deneyimler Öncelikler İşbirlikleri Atölyesi

Aile İçinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Deneyimler Öncelikler İşbirlikleri Atölyesi Aile İçinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Deneyimler Öncelikler İşbirlikleri Atölyesi Ankara Aldino Otel 16-18 Mart 2007 KADIN DAYANIŞMA VAKFI Deneyimler Öncelikler İşbirlikleri Atölyesi Ankara Aldino

Detaylı

Türkiye nin Kadına Karşı Ayrımcılığı Önleme Komitesi ne Sunduğu Altıncı Periyodik Rapor için STK Gölge Raporu

Türkiye nin Kadına Karşı Ayrımcılığı Önleme Komitesi ne Sunduğu Altıncı Periyodik Rapor için STK Gölge Raporu Türkiye nin Kadına Karşı Ayrımcılığı Önleme Komitesi ne Sunduğu Altıncı Periyodik Rapor için STK Gölge Raporu CEDAW Komitesi nin 46. Oturumu için Temmuz 2010 CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu ve TCK Kadın

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER DAYANIġMA MERKEZĠ ÇALIġMALARI SIĞINAK ÇALIġMALARI: KADINA YÖNELĠK ġġddet VAKALARINDA UYGULAMALAR VE KARġILAġILAN SORUNLARI

ĠÇĠNDEKĠLER DAYANIġMA MERKEZĠ ÇALIġMALARI SIĞINAK ÇALIġMALARI: KADINA YÖNELĠK ġġddet VAKALARINDA UYGULAMALAR VE KARġILAġILAN SORUNLARI ĠÇĠNDEKĠLER DAYANIġMA MERKEZĠ ÇALIġMALARI... 1 Maruz Kalınan ġiddet Biçimleri:... 2 ġiddet Uygulayanlar:... 6 ġiddetin Kadınlar Üzerindeki Etkileri:... 7 ġiddete KarĢı Güçlenme:... 9 SIĞINAK ÇALIġMALARI:...

Detaylı

HÜRRİYET AİLE İÇİ ŞİDDETE SON KAMPANYASI KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

HÜRRİYET AİLE İÇİ ŞİDDETE SON KAMPANYASI KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU HÜRRİYET AİLE İÇİ ŞİDDETE SON KAMPANYASI KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU ETKİNLİKLERİNİN SÜRESİ: 9 Eylül-29 Ekim 2009 EĞİTİM YERİ: Hürriyet Hakkımızdır Treni Konferans Vagonu, Gar

Detaylı

9 Mart 2013 Dünya Kadınlar Günü mitingi

9 Mart 2013 Dünya Kadınlar Günü mitingi 9 Mart 2013 Dünya Kadınlar Günü mitingi Dünya gelişiyor, toplum ilerliyor, Kadınlar, topluma uyum gösteriyor; eğitim almak, çalışmak, mutlu değilse boşanmak, istediği gibi giyinmek, istediği kadar çocuk

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN İLETİLEN ONUNCU ÜÇ AYLIK

Detaylı

KADINA YÖNELĐK ŞĐDDET EL KĐTABI

KADINA YÖNELĐK ŞĐDDET EL KĐTABI KADINA YÖNELĐK ŞĐDDET EL KĐTABI 1 ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ KADIN DAYANIŞMA VAKFI 1. TOPLUMSAL CĐNSĐYET 1.1. Toplumsal Cinsiyete Dayalı Đşbölümü 1.2. Cinsiyete Dayalı Đş 1.3. Toplumsal Cinsiyet Rolleri 1.3.1 Kadınların

Detaylı

Şiddetten Uzakta. nasıl yürütülür?

Şiddetten Uzakta. nasıl yürütülür? Şiddetten Uzakta Bir Sığınak nasıl kurulur, nasıl yürütülür? ŞİDDETTEN UZAKTA Bir Sığınak Nasıl Kurulur? Nasıl Yürütülür? Mor Çatı Yayınları Kitabın Özgün Adı Away from Violence İlk Basım Yeri ve Tarihi

Detaylı

Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan ba kalarına da öyle davran, çocuklar dâhil!

Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan ba kalarına da öyle davran, çocuklar dâhil! Ekim 2010 Sayı 25 ISSN 1306-5297 Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve STGM tarafından yürütülen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi Projesi bültenidir, iki ayda bir yayımlanır. Kendine nasıl

Detaylı

Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği

Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği Suriye den İstanbul a Gelen Sığınmacıları İzleme Platformu Eşit Haklar İçin İzleme Derneği Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma

Detaylı

BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi

BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi CEDAW/C/TUR/Q/6/Add.1 BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi Dağıtım: Genel 21 Ocak 2010 Orijinal Dili: Ġngilizce Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önleme

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye-1999 Ankara İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR TÜRKİYE: PROFİL 1.Coğrafya 2.Tarih 3.İdari Yapı 4.Ekonomik Yapı 5.Demografik Yapı 6.İşçi-İşveren

Detaylı

BEKLEME ODASINDAN OTURMA ODASINA

BEKLEME ODASINDAN OTURMA ODASINA BEKLEME ODASINDAN OTURMA ODASINA Suriyeli Mültecilere Yönelik Çalışmalar Yürüten Sivil Toplum Kuruluşlarına Dair Kısa Bir Değerlendirme Zümray Kutlu SURİYELİ MÜLTECİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTEN SİVİL

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKİYE 2011 İLERLEME RAPORU NUN SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN KAPSAMLI ÖZETİ

AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKİYE 2011 İLERLEME RAPORU NUN SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN KAPSAMLI ÖZETİ AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKİYE 2011 İLERLEME RAPORU NUN SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN KAPSAMLI ÖZETİ SİYASİ KRİTERLER Demokrasi ve hukukun üstünlüğü 2010 yılı İlerleme Raporu

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ

ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ ANKARA BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2008 - TEMMUZ 2010 Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi, 1994 yılında çocuk haklarının tanıtılması ve korunması amacıyla

Detaylı

DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KADIN ve AİLEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 2007-2009 DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Koordinatörler: Prof. Dr. İzzet ER Mehmet BEKAROĞLU Dr. Ahmet ÇEKİN Hazırlayan ve Derleyen:

Detaylı

B U S A Y I D A. Av. Şenay Tavuz

B U S A Y I D A. Av. Şenay Tavuz Sahibi: İzmir Barosu Adına Başkan Av. Sema PEKDAŞ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Av. A. Haşim Öztürk Editör: Av. Şenay Tavuz Yönetim Yeri: İZMİR BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / İZMİR Tel: 0232 463

Detaylı

Yeni Bir Yayın İle Karşınızdayız

Yeni Bir Yayın İle Karşınızdayız ÇSGB BÜLTEN ÇALIŞMA VE HABER BÜLTENİ Sayı:1 Mart-Nisan 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adına İmtiyaz Sahibi Mustafa APAYDIN Yazı İşleri Müdürü Muhammet ERGÜN Yayın Kurulu Kayhan ÜNAL Mehmet ÖZER

Detaylı

HESABA KATABİLİYOR MUYUZ?

HESABA KATABİLİYOR MUYUZ? TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ HESABA KATABİLİYOR MUYUZ? İLKNUR ÜSTÜN 2. Baskı Editör Aksu Bora Düzelti Ruken Alp Kapak Tasarım Tennur Baş Kapak Fotoğrafı http://cahilus.deviantart.com Yayıma Hazırlayan Gamze

Detaylı

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır - 2006 - YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ile işbirliği içinde ECPAT INTERNATIONAL Yazanlar: Harika Yücel,

Detaylı