T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler Ağustos 2011 Yayımlandığı Tarih 28 Ağustos 2011 Sayı 493 İÇİNDEKİLER Ekli Listede İmza Yeri ve Tarihleri İle Adları Yazılı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Aynı Listede Belirtildiği Şekilde Tespit Edilmesine Dair 2011/2069 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı R.G. 23 Ağustos ) Ekli Listede İmza Yeri ve Tarihleri İle Adları Yazılı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Aynı Listede Belirtildiği Şekilde Tespit Edilmesine Dair 2011/2143 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 23 Ağustos ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sanayi İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı nın Onaylanmasına Dair 2011/2078 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 23 Ağustos ) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu Uyarınca 15/06/2011 Tarih ve 1019 Sayılı, 19/06/2011 Tarih ve 1035 Sayılı Kararlar ile Yapılan Atamalardan; Bazı Yer Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkimlerinin Atamalarının İptal Edilerek Bir Başka Yere Atanmalarına veya Atamalarının İptal Edilmesine İlişkin Karar (R.G. 13 Ağustos ) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından Tarih ve 1288 Sayılı Adlî yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu Gereğince Atanmalarına İlişkin Kararname (R.G. 13 Ağustos ) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından Tarih ve 1289 Sayılı Adlî yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu Gereğince Atanmalarına İlişkin Kararname (R.G. 13 Ağustos ) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından Tarih ve 1299 Sayılı Adlî Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu Gereğince Atanmalarına İlişkin Kararname (R.G. 13 Ağustos ) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından Tarih ve 1465 Sayılı Adlî Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu Gereğince Atanmalarına İlişkin Kararname (R.G. 13 Ağustos ) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi Olup Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu nda Geçici Yetki

2 ile Görevli (38655) Bülent ALBAYRAK ın Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreter Yardımcılığına atanmasına Dair Karar (R.G. 16 Ağustos ) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından 6087 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu nun 15 inci Maddesinin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Müfettişliğine Atanmalarına İlişkin Tarih ve 148 Sayılı Karar (R.G. 16 Ağustos ) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından 6087 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu nun 15 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının (c) Bendi Uyarınca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Müfettişliğine Atanmalarına İlişkin Tarih ve 204 Sayılı Karar (R.G. 16 Ağustos ) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından 6087 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu nun 15 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının (c) Bendi Uyarınca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Müfettişliğine Atanmalarına İlişkin Karar (R.G. 16 Ağustos ) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 10Ağustos ) Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 10Ağustos ) Türkiye Adalet Akademisi Uzmanlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 11 Ağustos ) Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 11 Ağustos ) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kapalı Devre Radyo ve Televizyon Yayınları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 12 Ağustos ) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Telif Hakkı Ödeme Esasları İle Telif Hakkı Sahiplerinin ve Yapımcıların Haklarını Koruma Esas ve Usulleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 12 Ağustos ) Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 19 Ağustos ) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliği (R.G. 25 Ağustos ) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 11 Ağustos ) Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden 1 Adet Karar (R.G. 12 Ağustos ) Yargıtay 3. Hukuk Dairesinden 1 Adet Karar (R.G. 12 Ağustos ) Yargıtay 14. Hukuk Dairesinden 1 Adet Karar (R.G. 12 Ağustos ) Yargıtay 3 Hukuk Dairesinden 1 Adet Karar (R.G. 13 Ağustos ) Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait 1 Adet Karar

3 (R.G. 18 Ağustos ) Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 1 Adet Karar (R.G. 18 Ağustos ) Yargıtay 7. Hukuk Dairesinden 2 Adet Karar (R.G. 23 Ağustos ) Yargıtay 11. Hukuk Dairesinden 1 Adet Karar (R.G. 23 Ağustos ) Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Pestisit Kalıntılarının Resmi Kontrolü İçin Numune Alma Metotları Tebliği (Tebliğ No: 2011/34) (R.G. 15 Ağustos ) Türk Gıda Kodeksi Belirli Gıdalarda Nitrat Limitinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2011/33) (R.G. 15 Ağustos ) Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Mikotoksin Limitlerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2011/32) (R.G. 15 Ağustos ) Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kurşun, Kadmiyum, Civa, İnorganik Kalay, 3Monokloropropan 1,2-Diol ve Benzopiren Limitlerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2011/31) (R.G. 15 Ağustos ) Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Kamu İç Denetim Standartları ile İlgili Kararı (R.G. 16 Ağustos ) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (R.G. 17 Ağustos ) Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (R.G. 17 Ağustos ) Kamu İhale Kurumundan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G. 20 Ağustos ) Maliye Bakanlığından Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No : 336) (R.G. 20 Ağustos ) 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2011/2087 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 20 Ağustos ) Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (R.G. 23 Ağustos ) Ortak Transit Yönetmeliği (R.G. 24 Ağustos Mükerrer) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 2 Adet İşkolu Tespit Kararı (R.G. 25 Ağustos ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma nın Onaylanması Hakkında 2011/2072 Sayılı Milletlerarası Andlaşma R.G. 25 Ağustos ) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çin Halk

4 - - - Cumhuriyeti Ulusal Enerji İdaresi Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı nın Onaylanması Hakkında 2011/2081 Sayılı Milletlerarası Andlaşma (R.G. 25 Ağustos ) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ (R.G. 25 Ağustos ) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı (Temel ve Diğerleri/Türkiye) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı ( Uslu/Türkiye Davası No: 2) İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (R.G. 24 Ağustos ) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G. 18 Ağustos ) Adalet Bakanlığından Münhal Noterlik İlanları (R.G. 13 Ağustos ) Adalet Bakanlığından Düzeltme İlanı (R.G. 17 Ağustos ) Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı (R.G. 19 Ağustos ) Bakanlar Kurulu Kararları Karar Sayısı : 2011/2069 Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi; Dışişleri Bakanlığının teklif yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 18/7/2011 tarihinde kararlaştırmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan YardımcısıBaşbakan YardımcısıBaşbakan Yardımcısı S. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi Teknoloji Bakanı ve

5 F. ÇELİK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı İ. N. ŞAHİN İçişleri Bakanı M. M. EKER H. YAZICI Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık C. YILMAZ E. GÜNAY M. ŞİMŞEK Kalkınma BakanıKültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DİNÇER Milli Eğitim Bakanı İ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Savunma BakanıOrman ve Su İşleri Bakanı R. AKDAĞ Sağlık Bakanı B. YILDIRIM Ulaştırma Bakanı

6

7

8

9 [R.G.23 Ağustos ] Karar Sayısı : 2011/2143 Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi; Dışişleri Bakanlığının teklif yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 8/8/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan YardımcısıBaşbakan YardımcısıBaşbakan Yardımcısı S. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi Teknoloji Bakanı ve F. ÇELİK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı İ. N. ŞAHİN İçişleri Bakanı M. M. EKER H. YAZICI Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık C. YILMAZ E. GÜNAY M. ŞİMŞEK Kalkınma BakanıKültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DİNÇER İ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim BakanıMilli Savunma BakanıOrman ve Su İşleri Bakanı R. AKDAĞ Sağlık Bakanı B. YILDIRIM Ulaştırma Bakanı

10

11 [R.G.23 Ağustos ] Karar Sayısı : 2011/ Ocak 2011 tarihinde Kuveyt te imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sanayi İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının teklifi üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 25/7/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan YardımcısıBaşbakan YardımcısıBaşbakan YardımcısıBaşbakan Yardımcısı S. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı N. ERGÜN Avrupa Birliği Bakanı F. ÇELİK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanıÇevre ve Şehircilik BakanıDışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı İ. N. ŞAHİN C. YILMAZ E. GÜNAY İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı M. ŞİMŞEK Maliye Bakanı Ö. DİNÇER İ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı R. AKDAĞ Sağlık Bakanı B. YILDIRIM Ulaştırma Bakanı TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE KUVEYT DEVLETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SANAYİ İŞBİRLİĞİ ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuveyt Devleti Hükümeti bundan böyle Taraflar olarak anılacaklardır. Sınaî kalkınma alanında iki ülke arasındaki ortak işbirliğini güçlendirmek amacıyla,

12 30 Mart 2008 tarihinde Ankara da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sınaî İhracatın Geliştirilmesi Alanında Mutabakat Zaptı na atıfta bulunarak, aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. MADDE 1 Taraflar, sanayi sektöründeki yönetim teknikleri ile bilimsel ve teknolojik gelişme alanındaki işbirliğini artırmak için ellerinden gelen en yüksek gayreti gösterme hususunda mutabıktırlar. MADDE 2 Taraflar, aşağıdaki konular için bir platform oluşturulması hususunda mutabık kalmışlardır: 1. Sanayi alanında, bilimsel, teknik ve teknolojik, idari ve yasal gelişmelere ilişkin bilgi değişimi. 2. Organize sanayi bölgeleri ve özel teknoloji merkezleri uygulamaları hususunda karşılıklı bilgi değişimi yapılması suretiyle bu bölgeler arasındaki işbirliğine verilen desteğin arttırılması. 3. Uygun modern sanayiler geliştirmek için altyapının kurulmasında son teknoloji ve teknik uzmanlık değişimi. 4. İlgi duyulan alanlarda karşılıklı seminerler, konferanslar, eğitim programları, çalıştaylar, fuarlar ve sergiler düzenlenmesi. 5. KOBİ lerin ve İş İnkübatörlerinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi hususunda uzmanlık ve araştırma değişimi. 6. Sınaî kalkınmaları açısından yararlı olan diğer konularda işbirliği yapılması. MADDE 3 Taraflar, 2. maddede belirtilen konularda ve diğer sınaî işbirliği alanlarında inceleme yapmak amacıyla karşılıklı teknik ziyaretler gerçekleştirilmesi hususunda mutabıktırlar. MADDE 4 Bu Mutabakat Zaptı uyarınca, aksi belirtilmedikçe, sunulacak desteklerde herhangi bir mali gider olması durumunda, ilgili mali gideri bu hizmeti talep eden Taraf üstlenecektir. MADDE 5 1. Bu Mutabakat Zaptı, Taraflardan her birinin Zaptın yürürlüğe girmesi için gerekli olan uygun tüm yasal prosedürlerin tamamlandığını karşı tarafa diplomatik kanallar yoluyla bildirmesinin ardından, son yazılı bildirimin alındığı tarih itibariyle yürürlüğe girecektir. 2. Bu Mutabakat Zaptı iki yıl süreyle yürürlükte kalacaktır. Taraflardan biri bitiş tarihinden altı ay önce Mutabakat Zaptı nı sona erdirmeye yönelik niyetini diplomatik kanallar yoluyla yazılı olarak karşı Tarafa bildirmedikçe, birbirini takip eden iki yıllık dönemler için kendiliğinden yenilenecektir. Bu Mutabakat Zaptı 10 Ocak 2011 tarihinde Kuveyt te Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde ve her bir metin aynı derecede geçerli olacak şekilde iki asıl nüsha olarak imzalanmıştır. Tercümede herhangi bir anlaşmazlık olması durumunda, İngilizce metin geçerli olacaktır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA KUVEYT DEVLETİ HÜKÜMETİ ADINA Zafer Çağlayan Devlet Bakanı Ahmad Rashed Al-Haroun Ticaret ve Sanayi Bakanı [R.G. 25 Ağustos ]

13 Atama Kararları Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından: 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu uyarınca 15/06/2011 tarih ve 1019 sayılı, 19/06/2011 tarih ve 1035 sayılı kararlar ile yapılan atamalardan; bazı yer adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile idari yargı hâkimlerinin atamalarının iptal edilerek bir başka yere atanmalarına veya atamalarının iptal edilmesine ilişkin karar aşağıda gösterilmiştir. BİRİNCİ DAİRE KARARI: / Malatya İdare Mahkemesi Üyeliğinden, Adana İdare Mahkemesi Üyeliğine atanan (94906) Kadir YILDIZ ın ataması iptal edilerek, ilgili Trabzon İdare Mahkemesi Üyeliğine naklen atanmıştır. 2 İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliğinden, Hatay İdare Mahkemesi Üyeliğine atanan (97703) Sönmez TAŞKIN ın ataması iptal edilmiştir. 3 Tekirdağ İdare Mahkemesi Üyeliğinden, Muğla İdare Mahkemesi Üyeliğine atanan (101678) Fikri BEDİR in ataması iptal edilerek, ilgili Danıştay Tetkik Hâkimliğine naklen atanmıştır. 4 Tekirdağ Vergi Mahkemesi Üyeliğinden, Muğla Vergi Mahkemesi Üyeliğine atanan (101797) Aysel BEDİR in ataması iptal edilerek, ilgili Danıştay Tetkik Hâkimliğine naklen atanmıştır. BİRİNCİ DAİRE KARARI: / Yargıtay Cumhuriyet Savcılığından, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına atanan (25272) Mehmet Mahir KARA nın ataması iptal edilerek, ilgili Sincan Cumhuriyet Savcılığına naklen atanmıştır. 2 Ankara Cumhuriyet Savcılığından, Malatya Cumhuriyet Savcılığına atanan (28341) Ali Eker YASAN ın ataması iptal edilerek, ilgili Gölbaşı (Ankara) Cumhuriyet Savcılığına naklen atanmıştır. 3 Ankara Hâkimliğinden, Büyükçekmece Hâkimliğine atanan (30112) Emine ÜNAL ın ataması iptal edilmiştir. 4 Ankara Cumhuriyet Savcılığından, Sivas Cumhuriyet Savcılığına atanan (33832) Kazim ŞİNGAR ın ataması iptal edilerek, ilgili Adana Cumhuriyet Savcılığına naklen atanmıştır. 5 Yargıtay Cumhuriyet Savcılığından, Gaziantep Hâkimliğine atanan (34475) İdris TAŞCAN ın ataması iptal edilerek, ilgili Kartal Cumhuriyet Savcılığına naklen atanmıştır. 6 Bakanlık Tetkik Hâkimliğinden, Kartal Cumhuriyet Savcılığına atanan (35042) Ceyda ÜMİT in ataması iptal edilerek, ilgili Gaziantep Hâkimliğine naklen atanmıştır. 7 Gebze Cumhuriyet Savcılığından, Konya Cumhuriyet Savcılığına atanan (38185) Orhan GÜNGÖR ün ataması iptal edilmiştir. 8 Polatlı Cumhuriyet Savcılığından, Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına atanan (40894) Metin Kaan BARAN ın ataması iptal edilmiştir. 9 Artvin Hâkimliğinden, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine atanan (42128) Bayram SÜLÜN ün ataması iptal edilmiştir. 10 Şırnak Cumhuriyet Savcılığından, İskilip Cumhuriyet Savcılığına atanan (97988) Murat KÖSE nin ataması iptal edilerek, ilgili Çorum Cumhuriyet Savcılığına naklen atanmıştır. 11 Şırnak Hâkimliğinden, İskilip Hâkimliğine atanan (101279) Sibel GÖKSU KÖSE nin ataması iptal edilerek, ilgili Çorum Hâkimliğine naklen atanmıştır. BİRİNCİ DAİRE KARARI: / Yargıtay Cumhuriyet Savcılığından, Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına atanan (42069) Fatih YILMAZ ın ataması iptal edilerek, ilgili Erzurum Cumhuriyet Savcılığına naklen atanmıştır.

14 2 Ilgaz Hâkimliğinden, Nurdağı Hâkimliğine atanan (104907) Hüseyin PURTAŞ ın ataması iptal edilerek, ilgili Sulakyurt Hâkimliğine naklen atanmıştır. BİRİNCİ DAİRE KARARI: /1206 Yargıtay Cumhuriyet Savcılığından, Zonguldak Cumhuriyet Savcılığına atanan (26147) Kamil UZMAN ın ataması iptal edilerek, ilgili Ümraniye Cumhuriyet Savcılığına naklen atanmıştır. BİRİNCİ DAİRE KARARI: / Kazan Cumhuriyet Savcılığından Ümraniye Cumhuriyet Savcılığına atanan (33249) Cafer Koray ÜNAL ın, ataması iptal edilerek, ilgili Yargıtay Tetkik Hâkimliğine naklen atanmıştır. 2 Aksaray Hâkimliğinden Büyükçekmece Hâkimliğine atanan (37497) Fatma GÜNDOĞ un, ataması iptal edilerek, ilgili Yargıtay Tetkik Hâkimliğine naklen atanmıştır. 3 Kumluca Cumhuriyet Savcısı olup Bakanlık Tetkik Hâkimliğinde yetkili iken Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına atanan (42115) Mahmut KALEMCİ nin, ataması iptal edilerek, ilgili Yargıtay Tetkik Hâkimliğine naklen atanmıştır. BİRİNCİ DAİRE KARARI: / Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığından Kargı Cumhuriyet Savcılığına atanan (118856) Abdullah UÇAR ın, ataması iptal edilerek, ilgili Sulakyurt Cumhuriyet Savcılığına naklen atanmıştır. [R.G. 13 Ağustos ] Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından: Adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir. BİRİNCİ DAİRE KARARI: /1288 Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Pazaryeri Cumhuriyet Savcısı Enis Ziya ERKAN, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Pazaryeri Hâkimi Selma AYKAÇ ERKAN, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Karapınar Hâkimi Esra ACAR, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Balâ Cumhuriyet Savcısı Volkan YILDIZ, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Tatvan Hâkimi Erhan POYRAZ, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Emirdağ Hâkimi Yasemin KARADENİZ YILDIZ, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Reyhanlı Hâkimi Fikret İLHAN, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Pazarcık Hâkimi Murat AKSU, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kaman Hâkimi Şahin ÇİFTÇİ, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, İslâhiye Hâkimi Elvan ZEYBEK KAYA, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Arsin Hâkimi İsmail YILMAZ, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Zile Hâkimi Asena BİÇER, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çaycuma Hâkimi Kemal DADAK, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bingöl Cumhuriyet Savcısı Mesut KANAT, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bitlis Cumhuriyet Savcısı Recep KÖMÜRCÜ, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Demre Cumhuriyet Savcısı Ali BAĞCI, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Hakkâri Cumhuriyet Savcısı Ferruh HASDEMİR, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Develi Cumhuriyet Savcısı Murat UZUN, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Şırnak Cumhuriyet Savcısı Cafer Teyyar ALPER, Marmaris Hâkimliğine, Samandağ Hâkimi Hatice KELEŞ, Naklen atanmışlardır.

15 [R.G. 13 Ağustos ] BİRİNCİ DAİRE KARARI: /1289 Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Mudanya Hâkimi Hafize BENLİ naklen atanmıştır. BİRİNCİ DAİRE KARARI: /1291 Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Gerede Hâkimi olup Bakanlık Tetkik Hâkimliğinde Yetkili Salim KÜÇÜK, Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Yargıtay Tetkik Hâkimi Ümit DENİZ, Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Kırıkkale İdare Mahkemesi Üyesi olup Bakanlık Tetkik Hâkimliğinde Yetkili Erhan TUTAL, Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Yargıtay Tetkik Hâkimi Fatma BABAYİĞİT, Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, İskenderun Hâkimi Hamit YELKEN, Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Mudanya Cumhuriyet Başsavcısı Recep BENLİ, Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Adıyaman Cumhuriyet Savcısı Durdu ÖZER, Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Polatlı Hâkimi Melek ACU, Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Suluova Hâkimi olup Anayasa Mahkemesi Rapörtörlüğünde Yetkili Mustafa ÇAL, Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Silifke Cumhuriyet Savcısı olup Anayasa Mahkemesi Rapörtörlüğünde Yetkili Dr.Abdullah ÇELİK, Naklen atanmışlardır. BİRİNCİ DAİRE KARARI: /1292 Kartal Hâkimliğine, Bursa Hâkimi Mehtap YILMAZ naklen atanmıştır. [R.G. 13 Ağustos ] Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından: Adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir. BİRİNCİ DAİRE KARARI: /1299 İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Şişli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa EMRE, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Ali İSPİR, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Hayriye GÜL, İstanbul Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi Edibe Ayşegül ÖGAT, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Gönül Nuran İSPİR, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Mehmet İlker TANIR, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Abdullah DOĞAN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Selim ULAŞ, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Mustafa MANAV, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Muzaffer YALÇIN,

16 İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail SASANLAR, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet OCAK, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Mehmet Erdal KÖKER, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Beyoğlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Münevver AKSÜNGER, İstanbul Hâkimliğine, Fatih Hâkimi Orhan SEZGİN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Adnan Vehbi GÜNEŞ, İstanbul Hâkimliğine, Fatih Hâkimi Mehmet YAMAN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Atıf PERÇİN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Eyüp Cumhuriyet Savcısı Nazım ÜNLÜ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa TANRIKULU, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Hayati CİVRİZ, İstanbul Hâkimliğine, Sarıyer Hâkimi Abdurahim KARABAĞ, İstanbul Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi Turgut KONUKLU, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Elmas GÜNER, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Hacer BAYRAKTAR, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı Osman EMEKSİZ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Suudi GÜNER, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Hilmi ASLAN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Osman İKİZOĞLU, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Aydın ŞENER, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Nazmi OKUMUŞ, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Ali Ahmet GÜRGÜL, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Sarıyer Cumhuriyet Savcısı Tahsin YAVUZ, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Zeynep Sunay KAVAK, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Mehmet Nuri GÜR, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı Ali YORULMAZ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa ALICIOĞLU, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Ahmet GÜRSES, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Selahaddin ELİTAŞ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Mehmet AĞAÇ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Eyüp Cumhuriyet Savcısı İbrahim BABUR, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Ümit Yaşar EKŞİOĞLU, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Hasan ÖZDEMİR, İstanbul Hâkimliğine, Fatih Hâkimi Fuat YEMİŞKEN, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Berrin Lale ŞENOYMAK, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Eyüp Cumhuriyet Savcısı Hüseyin POLATCAN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Basri AYDIN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı Mehmet GÜNER, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Nejmiye EKŞİOĞLU, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Hüseyin ÇETİN, İstanbul Hâkimliğine, Fatih Hâkimi Şükran YILDIZ,

17 İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Erol BAŞBUĞ, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Yıldız ACAR, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Ahmet Hanefi USLU, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet KELEBEK, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı Hasan ÜLGÜNAR, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Beyoğlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Mustafa GÜLBAY, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Hatice Fikret BAYSAL, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı Atila AKBEY, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Türkan GÜLBAY, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Ahmet TOKAT, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Adnan ÖMEROĞLU, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Necla KARADAĞ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Fahriye BALABAN, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Mustafa TOK, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Eyüp Cumhuriyet Savcısı Ali İhsan DEMİREL, Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Nihat ERDEM, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Mehmet AKILLI, Gebze Cumhuriyet Savcılığına, Eyüp Cumhuriyet Savcısı Ömer KORKMAZ, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Hilal İPEKKAN, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Canan KÜÇÜKALİ, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Ayla AKDÜZEN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Yunus AKDÜZEN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Mustafa EROL, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Meral TOKAT, İstanbul Hâkimliğine, Fatih Hâkimi Ayla KAYA, İstanbul Hâkimliğine, Fatih Hâkimi Nimet DEMİR, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Eyüp Cumhuriyet Başsavcısı Burhan ÇOBANOĞLU, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Eyüp Cumhuriyet Savcısı Mehmet DEMİR, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Necati ÖĞMEN, İstanbul Hâkimliğine, Fatih Hâkimi Nalan KIRİBRAHİM, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Sait KUNT, İstanbul Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi Türkan GÜRPINAR, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Hüseyin YAVAŞ, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Halide YAZICI, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Beyoğlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Müşteba ÖZBEK, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı Nuri ÇIĞ, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Ülker KAYA, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Ali Haydar YÜCESOY, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Mahir KALEBEK, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Ali KAYA, İstanbul Hâkimliğine, Fatih Hâkimi Ayhan İSTİKBAL, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Yaşar YETİŞ, İstanbul Hâkimliğine, Fatih Hâkimi Ruhi ÖZDEMİR, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Hakkı YALÇINKAYA, İstanbul Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi Hasan HÜRBEN, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Hidayet SERİN, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Ahmet Ali ARICI,

18 İstanbul Hâkimliğine, Fatih Hâkimi Cezmi ÖYKEN, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Şemsettin ÖZTEN, İstanbul Hâkimliğine, Fatih Hâkimi Erdoğan AYATA, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Adnan TARLAN, İstanbul Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi Alev MENTEŞ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı İsmail ÖZMUMCU, İstanbul Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi İlknur MUT, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı Mithat İLBEYOĞLU, İstanbul Hâkimliğine, Sarıyer Hâkimi Osman HANCIOĞLU, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Mustafa ELGÜN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Yahya AKÇADIRCI, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Siyami BAŞOK, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Beyoğlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İshak EKEN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Osman ÇAKIR, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Faruk OKTAY, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Serdar BAKER, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Güzin Meltem BAŞOK, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı İsa DALGIÇ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Erhan GÜLCAN, İstanbul Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi Hülya ÖZSOY, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Osman TANATAR, İstanbul Hâkimliğine, Fatih Hâkimi Nermin AVCI İSTİKBAL, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı Hasan ÖZBERK, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Eyüp Cumhuriyet Savcısı Okan ÖZSOY, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Selvinaz EKEN, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Mihriye TARLAN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Abdulmelik PEKER, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Naci KANIK, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Fatih Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ercan ALTUNCU, İstanbul Hâkimliğine, Sarıyer Hâkimi Erol CEYLAN, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Zümrüt ESKİCİNDİL GÖKER, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Eyüp Cumhuriyet Savcısı Gökalp KÖKÇÜ, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Rafet EMRE, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Eyüp Cumhuriyet Savcısı Mehmet GÜNCAN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Güngör ERKOÇ, İstanbul Hâkimliğine, Fatih Hâkimi Şeref GÖRGÜLÜ, İstanbul Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi Mustafa YILMAZ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı Adem MERAL, İstanbul Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi Savaş YILDIRIM, İstanbul Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi Mehmet DURGUN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Eyüp Cumhuriyet Savcısı Taner TABEL, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Nezihat AKÇADIRCI, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Cumali KARAKÜTÜK, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Ali Can APAYDIN, Sivas Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Mehmet Yusuf DALGIÇ,

19 İstanbul Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi Halil İbrahim ÇELEBİ, İstanbul Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi Ali Yücel ERDOĞDU, İstanbul Hâkimliğine, Sarıyer Hâkimi Ayhan AYAN, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Mahmut DEVECİOĞLU, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Aydın ŞEN, Gaziantep Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi İlknur KANSIZ, İstanbul Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi Gül Sultan ÇAKMAK TABEL, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Nuray APAYDIN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Hacı Hasan BÖLÜKBAŞI, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Hasan Basri ZAMANİS, İstanbul Hâkimliğine, Fatih Hâkimi Dursun KARAMAN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Zeynel SARIBUĞA, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı İsmail IŞIK, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Kemal Selçuk YALÇIN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Sarıyer Cumhuriyet Savcısı İdris KURT, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Memet BORAN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Ali Kemal TEKİN, İstanbul Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi Mustafa Saim ÖZKAN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı Sadık GÜLYAZ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Eyüp Cumhuriyet Savcısı Münür BÜYÜKELÇİ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı Basri TAŞ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Hüseyin ÖZ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Sait YAKIŞAN, İstanbul Hâkimliğine, Sarıyer Hâkimi Nesrin ŞİMŞEK, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi İpek ZAMANİS, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Fuat TEKİN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Altan ŞAHİN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Eyüp Cumhuriyet Savcısı Abdullah YURTSEVER, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Şule Binnaz AYDIN YUNUS, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Bülent ACUNSÖZ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı İbrahim ÇİÇEK, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Erol DEMİRTAŞ, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Elif EFE, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Gülseren KALDIRIM, İstanbul Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi Ferhan BÜYÜKELÇİ, İstanbul Hâkimliğine, Fatih Hâkimi Necla UĞURLU, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Ayhan DOĞAN, İstanbul Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi Yüksel GEZGİN, İstanbul Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi Bahar TANRIVERDİ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Ali ŞAFAK, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Pınar ŞAFAK, İstanbul Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi Davut VARLI, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Sarıyer Cumhuriyet Savcısı Yavuz PEHLİVAN, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Tülay ESEN SAKARYA, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Beyoğlu Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Gönül DEMİRCİ,

20 İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Faruk BİLDİRİCİ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı Abbas TEMİZ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Hüseyin KAYIKÇI, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı İbrahim ATASU, İstanbul Hâkimliğine, Fatih Hâkimi Metin TAMİRCİ, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Rukiye ŞAHİN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Ali DOĞAN, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Celal KOÇ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Mehmet YÜZGEÇ, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Zehra ERGÜL, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Hüseyin ASLAN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı Veysi BÜYÜKKILIÇ, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Deniz SUN, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Ayhan PALAZ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan Atamtürk UYAR, İstanbul Hâkimliğine, Sarıyer Hâkimi Cevdet ÖZCAN, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Rana ÖZÇINAR, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Hüseyin SUN, İstanbul Hâkimliğine, Sarıyer Hâkimi Haydar ŞAHİN, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Figen ULU KARAKÜTÜK, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Abdurrahman Orkun DAĞ, İstanbul Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi Ali BELEN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Tarık FIRAT, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Eyüp Cumhuriyet Savcısı Yaşar ŞEN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı Cüneyt Gülabi VURUCU, İstanbul Hâkimliğine, Fatih Hâkimi Salih CANTÜRK, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Ekrem BEYAZTAŞ, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Salih ERŞENEL, İstanbul Hâkimliğine, Sarıyer Hâkimi Rukiye ÖZER, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Gülhan KITAY, İstanbul Hâkimliğine, Sarıyer Hâkimi Ali Murat SOYLU, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Eyüp Cumhuriyet Savcısı Levent ÇAĞIL, İstanbul Hâkimliğine, Sarıyer Hâkimi Naci AYDIN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı Hüseyin KAPLAN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Sarıyer Cumhuriyet Savcısı Ahmet Hamdi KOÇ, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Hacer AVŞAR, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı Mustafa DEMİREL, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Hakan AVŞAR, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Seyfettin YİĞİT, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Eyüp Cumhuriyet Savcısı Aydın APAYDIN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı Muammer AKKAŞ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Sarıyer Cumhuriyet Savcısı Vedat YİĞİT, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Yakup KAYA, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Yılmaz AKINCI, İstanbul Hâkimliğine, Fatih Hâkimi Zühal HAKSEVER, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Osman Burhaneddin TOPRAK, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı Fuzuli AYDOĞDU,

S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev

S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 19699 Mustafa EMRE Şişli C.Başsavcı Vekili İstanbul C.Başsavcı Vekilliği 2 19705 Ali İSPİR Beyoğlu Hâkimi İstanbul Hâkimliği 3 20289 Hayriye GÜL Şişli Hâkimi İstanbul Hâkimliği 4 20382 Edibe Ayşegül

Detaylı

lık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 11 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 ATAMA KARARLARI Yardımcılığından: Karar Sayısı : 2014/936 1 Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTRALYA HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASINA İLİŞKİN KARAR YAYINLANMIŞTIR 28.04.2010

Detaylı

SIRA SAYISI: 379 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği

SIRA SAYISI: 379 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 379 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği Protokolünün

Detaylı

B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUŞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı

B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUŞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 20 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29392 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7726 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu

Detaylı

30.04.2013 tarihi itibarıyla 7 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan;

30.04.2013 tarihi itibarıyla 7 nci derecede mümtazen yükselmeye lâyık olan; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Nisan 2009; Nisan, Ağustos, Aralık 2011; Ağustos, Aralık 2012; Nisan, Ağustos, Aralık 2013; Nisan 2014 dönemleri

Detaylı

Görev Yeri Sicil No Adı Soyadı Unvanı Mevcut Yetkisi Karar Genel. İstanbul 36094 ÜNAL FERDA AKPINAR Hâkim 1.ACM Üye kaldırılarak 6.

Görev Yeri Sicil No Adı Soyadı Unvanı Mevcut Yetkisi Karar Genel. İstanbul 36094 ÜNAL FERDA AKPINAR Hâkim 1.ACM Üye kaldırılarak 6. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi'nin Adliyesi hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesine ilişkin İSTANBUL 1 36094 ÜNAL FERDA AKPINAR Hâkim 1.ACM Üye kaldırılarak 6.Tüketici 5 ve

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140502-16.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140502-16.htm lık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 13 2 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28988 ATAMA KARARLARI Yardımcılığından: Karar Sayısı : 2014/316 1 Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme

Detaylı

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI 31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28663 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4748 Ekli Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı

Detaylı

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Sayfa : 1 / 31137 32300 32311 33498 3318 33 3378 33943 3393 3394 3396 33969 33971 33979 33981 33989 33993 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Birol ÇİÇEKÇİ Mehmet GÜNCAN Ali ERGEN

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 2 SIRA SAYISI: 295 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Detaylı

ATAMA KARARLARI. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

ATAMA KARARLARI. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 25 Eylül 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30191 ATAMA KARARLARI Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: Karar Sayısı : 2017/201 1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 618 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 587 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 17.10.2012 Sayı: 2012/225 Ref: 4/225

SİRKÜLER İstanbul, 17.10.2012 Sayı: 2012/225 Ref: 4/225 SİRKÜLER İstanbul, 17.10.2012 Sayı: 2012/225 Ref: 4/225 Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDAKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR YAYINLANMIŞTIR 13.10.2012 tarih ve 28440 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Dönem : 22 T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Yasama Yılı: 3 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında işbirliği Mutabakat

Detaylı

lık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 5 16 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29418 ATAMA KARARLARI lıktan: Karar Sayısı : 2015/367 1 Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/07/2014 Sayı: 2014/29 Ref : 6/29. Konu: İTHALAT REJİMİNE EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/07/2014 Sayı: 2014/29 Ref : 6/29. Konu: İTHALAT REJİMİNE EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 01/07/2014 Sayı: 2014/29 Ref : 6/29 Konu: İTHALAT REJİMİNE EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı Resmi Gazete de İthalat Rejimi Kararı na Ek Karar

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 18.03.2014 Sayı: 2014/058 Ref: 4/058

SİRKÜLER İstanbul, 18.03.2014 Sayı: 2014/058 Ref: 4/058 SİRKÜLER İstanbul, 18.03.2014 Sayı: 2014/058 Ref: 4/058 Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMASI ZORUNLU ŞİRKETLERİN KAPSAMI 1 OCAK 2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE GENİŞLETİLMİŞTİR 14.03.2014 tarih ve 28941

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 483 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/06/2014 Sayı: 2014/27 Ref : 6/27 Konu: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANMIŞTIR. A. Genel Bilgi 30/06/2014 tarihli ve 29046 sayılı

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 29 Mart 2017 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 30022 Mükerrer KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/012 Ref: 4/012

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/012 Ref: 4/012 SİRKÜLER İstanbul, 04.01.2016 Sayı: 2016/012 Ref: 4/012 Konu: 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10. MADDESİNDE YER ALAN SİGORTA PRİM TEŞVİKİNİN UYGULANMA SÜRESİ 31.12.2020 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR 28.12.2015

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili bazı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/140 Ref: 4/140

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/140 Ref: 4/140 SİRKÜLER İstanbul, 02.09.2015 Sayı: 2015/140 Ref: 4/140 Konu: STRATEJİK YATIRIMLARA DAİR YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ Abdullah ACAR 2058 05.01.2012 tarihine kadar cezalı olduğundan vize işlemi yapılmamıştır.

Detaylı

Bu Karar yayımı tarihinde( tarihi) yürürlüğe girmektedir.

Bu Karar yayımı tarihinde( tarihi) yürürlüğe girmektedir. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/37

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/105 Ref: 4/105

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/105 Ref: 4/105 SİRKÜLER İstanbul, 09.05.2012 Sayı: 2012/105 Ref: 4/105 Konu: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NA EKLİ (III) SAYILI LİSTENİN (A) CETVELİNDE YER ALAN MALLARIN (KOLALI GAZOZLAR VE ALKOLLÜ İÇKİLER) ASGARİ MAKTU

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 142,47 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 266,18 (Borçlu) 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 82,87 (Borçlu) 4 C2-0406 HACER MİRZA 126,15 (Borçlu) 5 C2-0410 MUTLU İLANLI 65,16

Detaylı

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 417 668 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında

Detaylı

2008 / 13695 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar

2008 / 13695 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar 2008 / 13695 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar 24.05.2008 / 26885 24 Mayıs 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26885 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı :

Detaylı

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 2 SIRA SAYISI: 425 674 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/760) ve İçtüzük ün 128

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112 Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 11.06.2015 tarih ve 29383 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

SIRA SAYISI: 338 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 338 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 338 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının

Detaylı

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ DÖNEMİ SINAV LARI (27.08.2014) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SINAV LARI NO ALES (EA) NOT ORT. Y. DİL PUANI YAZILI SINAV

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İl Başkanlıkları İLİ GSM KURUM TELEFON KURUM FAKS ADANA 15 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Gürdal ERSOY 5358962272 adana@tocbirsen.org.tr ADANA 31 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Durmuş Bilal AKKUŞ 5052426404 322 457 06 453

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAYIT HAKKI KAZANAN YEDEK ADAY LİSTESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAYIT HAKKI KAZANAN YEDEK ADAY LİSTESİ T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAZANAN YEDEK ADAY LİSTESİ Enstitümüz Lisansüstü Programlarına asil listeden kayıt hakkı kazanıp kayıt hakkını kullanmayan adayların

Detaylı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Sayı:Rehber.2014/005 Ankara,18.02.2014 Konu: Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin yeniden belirlenmesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

Karar, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. B. İthalat Rejimi Kararı na Ekli Liste ve Eklerin Yürürlükten Kaldırılması

Karar, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. B. İthalat Rejimi Kararı na Ekli Liste ve Eklerin Yürürlükten Kaldırılması GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 12/01/2015 Sayı: 2015/19 Ref : 6/19 Konu: İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ÇIKARILMIŞTIR A. Genel Bilgi 31/12/2014 tarihli ve 29222 (2 nci mükerrer) sayılı Resmi Gazete de 15/12/2014

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK Çiftçi Kayıt Sisteminde Kayıtlı Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi (2013) Desteklemesinde Tanımlanmayan İşletmeler İl BURDUR Adı : İlçe BUCAK Adı : Sıra Adı Soyadı Baba Adı T.C. Kimlik No ÇKF

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

EKONOMİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE 17 Eylül 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28057 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME EKONOMİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK İLE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MEZUNLARI 1 ARAZ MEHMET ALİ ASİL 2 BÜTÜN ERTAN ASİL 3 DEMİRCİOĞLU HATİCE ZEHRA ASİL 4 DEMİREL AHMET ALPEREN ASİL 5 DİNCER (PERPİL)

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU DÖNEM : 2 KARAR ÖZETİ: Norm Kadro. TOPLANTI : MAYIS BİRLEŞİM : 1 OTURUM : 1 KARAR NO : 7 KARAR TARİHİ : 14.05.2015 TEKLİF EDİLEN EVRAKIN DAİRESİ : İNSAN KAYNAKLARI VE

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 432,71 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 436,21 (Borçlu) 4 C2-0408 MELİK KIRMAÇ 49,50 (Borçlu) 5 C2-0409 MUSTAFA BAL 2,20 (Borçlu) 6 C2-0410

Detaylı

SIRA SAYISI: 677 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 677 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 677 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU

2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU 2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU S. NO ADI SOYADI GÖREV YERİ TEMEL EĞİTİM SINAV SONUCU 1 BİLAL ÇAKIR SİİRT KURTALAN DEVLET HASTANESİ 89 2 ABDULLAH ÖZDEMİR SİİRT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Detaylı

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil T.C. YOZGAT VALİLİĞİ Merkez Müdürlüğü KURUMUNUZU KAZANAN ANADOLU MESLEK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil 9. Sınıf Ortaokul Yerleşme Yıl

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/023 Ref: 4/023. Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR

SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/023 Ref: 4/023. Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/023 Ref: 4/023 Konu: BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR 01.02.2015 tarih ve 29254 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/7149 sayılı

Detaylı

HP Laserjet P2035 2,5" 1 TB Taşınabilir HDD 11 ALİ SALUR YARDIMCI DOÇENT FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2,5" 1 TB Taşınabilir HDD

HP Laserjet P2035 2,5 1 TB Taşınabilir HDD 11 ALİ SALUR YARDIMCI DOÇENT FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2,5 1 TB Taşınabilir HDD S.No. AD SOYAD ÜNVANI BİRİMİ TALEBİ 1 AHMET AKBAŞ 2 AHMET ÜNAL 3 AYDIN ÖZLÜK 4 Y. ERKAN ERSOY 5 EMRE GÜLER DOÇENT 6 FARUK GÖKMEŞE DOÇENT 7 MEHMET ÇANLI DOÇENT 8 MENDEREES SUİÇMEZ DOÇENT 32 GB FlashDisk

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: II Sayı/Number: 2 Eylül/September 2015 Harput Araştırmaları

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 05-27 Kasım 2011 Yayımlandığı Tarih 28 Kasım 2011 Sayı 499 İÇİNDEKİLER - - - - - Çocuklarla Kişisel İlişki

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/115 Ref: 4/115

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/115 Ref: 4/115 SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2017 Sayı: 2017/115 Ref: 4/115 Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR YAYINLANMIŞTIR 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 8) Sayıştay 9) Adalet Bakanlığı 10) Millî Savunma Bakanlığı

Detaylı

SOMALİ YE YAPILAN YARDIMLARIN İNDİRİMİ

SOMALİ YE YAPILAN YARDIMLARIN İNDİRİMİ Sirküler Rapor 12.08.2011/ 102-1 SOMALİ YE YAPILAN YARDIMLARIN İNDİRİMİ ÖZET : 2011/ 2047 sayılı BKK uyarınca Somali ye yapılan yardımların tamamını gelir vergisi beyannamesi veren gerçek kişiler ile yıllık

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL ANADOLU STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ Ağustos 31, 2007-12:00:00 60. Hükümette Devlet Bakanlarının görev dağılımına ilişkin başbakanlık genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. DEVLET BAKANLARININ

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Abdullah GÜZELDÜLGER Yönetim Kurulu Başkanı 03.02.2015 2 Aydın GÜNDOĞDU Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 03.02.2015 3 İsmail GÜLER Yönetim Kurulu Başkan Vekili 03.02.2015 4 Mehmet Ali GÖKÇE Yönetim

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

No: 2016/67 Tarih:

No: 2016/67 Tarih: No: 2016/67 Tarih: 08.09.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/121 Ref: 4/121

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/121 Ref: 4/121 SİRKÜLER İstanbul, 25.07.2017 Sayı: 2017/121 Ref: 4/121 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MAN ADASI HÜKÜMETİ ARASINDA VERGİ KONULARINDA BİLGİ DEĞİŞİMİ ANLAŞMASI VE SÖZ KONUSU ANLAŞMAYA İLİŞKİN MUTABAKAT

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 66

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 66 İstanbul, 15 Temmuz 2013 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 66 KONU : 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81.Maddesine Göre Uygulanan Beş Puanlık Prim Teşvikine Bazı İllerde

Detaylı

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) 1 TRABZON DURSUN SARIALİOĞLU KAZANDI 2 TRABZON SERKAN KÜÇÜK KAZANDI 3 TRABZON AHMET EROĞLU KAZANDI 4 TRABZON HASRET DİLLİ KAZANDI 5 TRABZON FATİH YÜKSEL 1.YEDEK 6 TRABZON CENGİZ

Detaylı

SIRA SAYISI: 481 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

SIRA SAYISI: 481 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 481 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Mensuplarının Aile

Detaylı

Trabzon Vakfıkebir 2. Etap

Trabzon Vakfıkebir 2. Etap Trabzon Vakfıkebir. Etap NO A/Y BAŞVURU KONUT BAŞVURU NO ADI SOYADI BB NO BLOK TİPİ BLOK NO KAT NO B TİPİ + BAŞVURULAR - KONUTLAR ASİL 0 9,0E+ LÜTFİYE TURAN 9 B.KAT ASİL 0 ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK B.KAT ASİL 9

Detaylı

YÖNETMELİK. B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı

YÖNETMELİK. B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı 4 Kasım 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28457 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2012/3834 Ekli Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki kararları

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL LÜTFİYE TURAN 2 ASİL ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL ALKAN BAHADIR

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL LÜTFİYE TURAN 2 ASİL ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL ALKAN BAHADIR NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL 80 19 LÜTFİYE TURAN 2 ASİL 14 108 ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL 49 44 ALKAN BAHADIR 4 ASİL 32 22 FATMA KANDAZOĞLU 5 ASİL 16 74 AHMET ÖZDEMİR

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi 1 / 6 Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 Konu : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi DAĞITIM YERLERİNE İlgi : a) 5902 sayılı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun. b) 7126 Sayılı Sivil Savunma

Detaylı

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ

12 EKİM 2014 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMİ MALATYA İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ İLİ ADLİ YARGI SEÇMEN LİSTESİ SOY 1 AĞCA METİN C.Savcısı 37082 2 AK HASAN C.Savcısı 99314 3 AK NESLİHAN Hâkim 153302 4 AKÇAKAYA ÖZLEM Hâkim 151281 5 AKÇAKAYA ŞEHMUS Hâkim 40580 6 AKÇER İBRAHİM Hâkim 153034

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014 2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI Mart, 2014 İllerin Kazanacak Partilere Göre Dağılımı AK Parti CHP MHP BDP/HDP Rekabetin Olduğu İller 2 BAĞIMSIZ ZİHNİ ALDIRMAZ ADANA AK PARTİ CHP MHP

Detaylı

ADI SOYADI FİRMA ADI TARİHİ NO DURSUN KILIÇ DOSYA MASRAFI ZİRAAT BANKASI 25.03.14 330 KABUL S.NO KONUSU SONUÇ

ADI SOYADI FİRMA ADI TARİHİ NO DURSUN KILIÇ DOSYA MASRAFI ZİRAAT BANKASI 25.03.14 330 KABUL S.NO KONUSU SONUÇ T.C. TURHAL KAYMAKAMLIĞINDAN İLAN TURHAL KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI MART 2014 DÖNEMİ İÇERİSİNDE VERİLEN KARARLAR. MÜRACAT EDENİN ŞİKAYET EDİLEN KARAR S.NO KONUSU SONUÇ ADI

Detaylı

TARİH 672 S.K.H.K. İŞLEM YAPILANLARIN LİSTESİ

TARİH 672 S.K.H.K. İŞLEM YAPILANLARIN LİSTESİ 01.09.2016 TARİH 672 S.K.H.K. İŞLEM YAPILANLARIN LİSTESİ S.No Sicili Adı Soyadı Rütbesi Birimi 1 182752 ÖNDER MAÇ 3.Sınıf Emniyet Müdürü Hassas bölgeleri Koruma Şube 2 154192 OLCAY YAKUP İNANKUR 3.Sınıf

Detaylı

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 1 21910 AHMET SIRRI ULAŞ İstanbul Hâkim 2 22805 SADİ SARIYILDIZ Ankara Çoc.Acm Bşk. 3 22935 MAHMUT KAYA Ankara ACM Bşk. 4 24959 ŞEFİK AKYILDIRIM Büyükçekmece C.Savcısı 5 25141 REFİK EĞRİ Mersin Hâkim 6

Detaylı

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR YERİ: İZMİR BÖLGE BİRLİĞİ ADRES VE TELEFON: GAZİ BULVARI NO : 67 35230 ÇANKAYA / İZMİR TEL : 0 232 446 86 01 02 (pbx) ADAY T.C.KİMLİK DOĞUM BAŞVURAN KPSS S.N.

Detaylı

Haziran 2013 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli. Memur Sayısı

Haziran 2013 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli. Memur Sayısı Haziran lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : Önlisans 74, RAMAZAN DEMİRTAŞ HASAN AKSARAY MERKEZ Önlisans 74, KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : Önlisans 74, RAMAZAN DEMİRTAŞ HASAN AKSARAY MERKEZ Önlisans 74, KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET İ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal, engelli,

Detaylı

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ NO ADI SOYADI GÖREVİ BLOK KAT SINIF İMZA 1 Mürsel VARAN BİNA SINAV SORUMLUSU 2 Bekir MÜLAYİM

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ADIYAMAN / MERKEZ - Merkez) 4 4 0 82,69988 85,92848 210030001 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AYDIN / MERKEZ - Merkez) 3 3 0 79,57189 84,86609 210050001 AĞRI İBRAHİM

Detaylı

Karar No : 4098 Karar Tarihi : 18/10/2014

Karar No : 4098 Karar Tarihi : 18/10/2014 Karar No : 4098 Karar Tarihi : 18/10/2014 Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 18/10/2014 tarihli yazıda aynen; Kurulumuzun 12/10/2014 tarihli, 2014/4087 sayılı kararı ile, 18 Ekim 2014 Cumartesi günü

Detaylı

SIRA SAYISI: 397 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 397 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 397 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Meteoroloji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/073 Ref: 4/073

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/073 Ref: 4/073 SİRKÜLER İstanbul, 05.04.2017 Sayı: 2017/073 Ref: 4/073 Konu: İHRACAT YAPAN FİRMALARIN YETKİLİLERİNE HUSUSİ DAMGALI PASAPORT (YEŞİL PASAPORT) VERİLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMANIN USUL VE ESALARINA DAİR BAKANLAR

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/005 Ref: 4/005

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/005 Ref: 4/005 SİRKÜLER İstanbul, 03.01.2017 Sayı: 2017/005 Ref: 4/005 Konu: ÇALIŞANLARIN İŞVERENLERİ ARACILIĞIYLA OTOMATİK OLARAK EMEKLİLİK PLANINA DAHİL EDİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR

Detaylı