T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler Ağustos 2011 Yayımlandığı Tarih 28 Ağustos 2011 Sayı 493 İÇİNDEKİLER Ekli Listede İmza Yeri ve Tarihleri İle Adları Yazılı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Aynı Listede Belirtildiği Şekilde Tespit Edilmesine Dair 2011/2069 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı R.G. 23 Ağustos ) Ekli Listede İmza Yeri ve Tarihleri İle Adları Yazılı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Aynı Listede Belirtildiği Şekilde Tespit Edilmesine Dair 2011/2143 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 23 Ağustos ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sanayi İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı nın Onaylanmasına Dair 2011/2078 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 23 Ağustos ) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu Uyarınca 15/06/2011 Tarih ve 1019 Sayılı, 19/06/2011 Tarih ve 1035 Sayılı Kararlar ile Yapılan Atamalardan; Bazı Yer Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkimlerinin Atamalarının İptal Edilerek Bir Başka Yere Atanmalarına veya Atamalarının İptal Edilmesine İlişkin Karar (R.G. 13 Ağustos ) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından Tarih ve 1288 Sayılı Adlî yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu Gereğince Atanmalarına İlişkin Kararname (R.G. 13 Ağustos ) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından Tarih ve 1289 Sayılı Adlî yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu Gereğince Atanmalarına İlişkin Kararname (R.G. 13 Ağustos ) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından Tarih ve 1299 Sayılı Adlî Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu Gereğince Atanmalarına İlişkin Kararname (R.G. 13 Ağustos ) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından Tarih ve 1465 Sayılı Adlî Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu Gereğince Atanmalarına İlişkin Kararname (R.G. 13 Ağustos ) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi Olup Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu nda Geçici Yetki

2 ile Görevli (38655) Bülent ALBAYRAK ın Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreter Yardımcılığına atanmasına Dair Karar (R.G. 16 Ağustos ) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından 6087 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu nun 15 inci Maddesinin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Müfettişliğine Atanmalarına İlişkin Tarih ve 148 Sayılı Karar (R.G. 16 Ağustos ) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından 6087 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu nun 15 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının (c) Bendi Uyarınca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Müfettişliğine Atanmalarına İlişkin Tarih ve 204 Sayılı Karar (R.G. 16 Ağustos ) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından 6087 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu nun 15 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının (c) Bendi Uyarınca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Müfettişliğine Atanmalarına İlişkin Karar (R.G. 16 Ağustos ) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 10Ağustos ) Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 10Ağustos ) Türkiye Adalet Akademisi Uzmanlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 11 Ağustos ) Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 11 Ağustos ) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kapalı Devre Radyo ve Televizyon Yayınları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 12 Ağustos ) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Telif Hakkı Ödeme Esasları İle Telif Hakkı Sahiplerinin ve Yapımcıların Haklarını Koruma Esas ve Usulleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 12 Ağustos ) Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 19 Ağustos ) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliği (R.G. 25 Ağustos ) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 11 Ağustos ) Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden 1 Adet Karar (R.G. 12 Ağustos ) Yargıtay 3. Hukuk Dairesinden 1 Adet Karar (R.G. 12 Ağustos ) Yargıtay 14. Hukuk Dairesinden 1 Adet Karar (R.G. 12 Ağustos ) Yargıtay 3 Hukuk Dairesinden 1 Adet Karar (R.G. 13 Ağustos ) Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait 1 Adet Karar

3 (R.G. 18 Ağustos ) Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 1 Adet Karar (R.G. 18 Ağustos ) Yargıtay 7. Hukuk Dairesinden 2 Adet Karar (R.G. 23 Ağustos ) Yargıtay 11. Hukuk Dairesinden 1 Adet Karar (R.G. 23 Ağustos ) Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Pestisit Kalıntılarının Resmi Kontrolü İçin Numune Alma Metotları Tebliği (Tebliğ No: 2011/34) (R.G. 15 Ağustos ) Türk Gıda Kodeksi Belirli Gıdalarda Nitrat Limitinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2011/33) (R.G. 15 Ağustos ) Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Mikotoksin Limitlerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2011/32) (R.G. 15 Ağustos ) Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kurşun, Kadmiyum, Civa, İnorganik Kalay, 3Monokloropropan 1,2-Diol ve Benzopiren Limitlerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2011/31) (R.G. 15 Ağustos ) Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Kamu İç Denetim Standartları ile İlgili Kararı (R.G. 16 Ağustos ) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (R.G. 17 Ağustos ) Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (R.G. 17 Ağustos ) Kamu İhale Kurumundan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G. 20 Ağustos ) Maliye Bakanlığından Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No : 336) (R.G. 20 Ağustos ) 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2011/2087 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 20 Ağustos ) Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (R.G. 23 Ağustos ) Ortak Transit Yönetmeliği (R.G. 24 Ağustos Mükerrer) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 2 Adet İşkolu Tespit Kararı (R.G. 25 Ağustos ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma nın Onaylanması Hakkında 2011/2072 Sayılı Milletlerarası Andlaşma R.G. 25 Ağustos ) Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çin Halk

4 - - - Cumhuriyeti Ulusal Enerji İdaresi Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı nın Onaylanması Hakkında 2011/2081 Sayılı Milletlerarası Andlaşma (R.G. 25 Ağustos ) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ (R.G. 25 Ağustos ) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı (Temel ve Diğerleri/Türkiye) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı ( Uslu/Türkiye Davası No: 2) İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (R.G. 24 Ağustos ) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (R.G. 18 Ağustos ) Adalet Bakanlığından Münhal Noterlik İlanları (R.G. 13 Ağustos ) Adalet Bakanlığından Düzeltme İlanı (R.G. 17 Ağustos ) Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı (R.G. 19 Ağustos ) Bakanlar Kurulu Kararları Karar Sayısı : 2011/2069 Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi; Dışişleri Bakanlığının teklif yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 18/7/2011 tarihinde kararlaştırmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan YardımcısıBaşbakan YardımcısıBaşbakan Yardımcısı S. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi Teknoloji Bakanı ve

5 F. ÇELİK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı İ. N. ŞAHİN İçişleri Bakanı M. M. EKER H. YAZICI Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık C. YILMAZ E. GÜNAY M. ŞİMŞEK Kalkınma BakanıKültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DİNÇER Milli Eğitim Bakanı İ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Savunma BakanıOrman ve Su İşleri Bakanı R. AKDAĞ Sağlık Bakanı B. YILDIRIM Ulaştırma Bakanı

6

7

8

9 [R.G.23 Ağustos ] Karar Sayısı : 2011/2143 Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi; Dışişleri Bakanlığının teklif yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 8/8/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı Başbakan YardımcısıBaşbakan YardımcısıBaşbakan Yardımcısı S. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ N. ERGÜN Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi Teknoloji Bakanı ve F. ÇELİK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı İ. N. ŞAHİN İçişleri Bakanı M. M. EKER H. YAZICI Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık C. YILMAZ E. GÜNAY M. ŞİMŞEK Kalkınma BakanıKültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı Ö. DİNÇER İ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim BakanıMilli Savunma BakanıOrman ve Su İşleri Bakanı R. AKDAĞ Sağlık Bakanı B. YILDIRIM Ulaştırma Bakanı

10

11 [R.G.23 Ağustos ] Karar Sayısı : 2011/ Ocak 2011 tarihinde Kuveyt te imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sanayi İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının teklifi üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 25/7/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ Başbakan YardımcısıBaşbakan YardımcısıBaşbakan YardımcısıBaşbakan Yardımcısı S. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı N. ERGÜN Avrupa Birliği Bakanı F. ÇELİK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanıÇevre ve Şehircilik BakanıDışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı İ. N. ŞAHİN C. YILMAZ E. GÜNAY İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı M. ŞİMŞEK Maliye Bakanı Ö. DİNÇER İ. YILMAZ V. EROĞLU Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı R. AKDAĞ Sağlık Bakanı B. YILDIRIM Ulaştırma Bakanı TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE KUVEYT DEVLETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SANAYİ İŞBİRLİĞİ ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuveyt Devleti Hükümeti bundan böyle Taraflar olarak anılacaklardır. Sınaî kalkınma alanında iki ülke arasındaki ortak işbirliğini güçlendirmek amacıyla,

12 30 Mart 2008 tarihinde Ankara da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sınaî İhracatın Geliştirilmesi Alanında Mutabakat Zaptı na atıfta bulunarak, aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. MADDE 1 Taraflar, sanayi sektöründeki yönetim teknikleri ile bilimsel ve teknolojik gelişme alanındaki işbirliğini artırmak için ellerinden gelen en yüksek gayreti gösterme hususunda mutabıktırlar. MADDE 2 Taraflar, aşağıdaki konular için bir platform oluşturulması hususunda mutabık kalmışlardır: 1. Sanayi alanında, bilimsel, teknik ve teknolojik, idari ve yasal gelişmelere ilişkin bilgi değişimi. 2. Organize sanayi bölgeleri ve özel teknoloji merkezleri uygulamaları hususunda karşılıklı bilgi değişimi yapılması suretiyle bu bölgeler arasındaki işbirliğine verilen desteğin arttırılması. 3. Uygun modern sanayiler geliştirmek için altyapının kurulmasında son teknoloji ve teknik uzmanlık değişimi. 4. İlgi duyulan alanlarda karşılıklı seminerler, konferanslar, eğitim programları, çalıştaylar, fuarlar ve sergiler düzenlenmesi. 5. KOBİ lerin ve İş İnkübatörlerinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi hususunda uzmanlık ve araştırma değişimi. 6. Sınaî kalkınmaları açısından yararlı olan diğer konularda işbirliği yapılması. MADDE 3 Taraflar, 2. maddede belirtilen konularda ve diğer sınaî işbirliği alanlarında inceleme yapmak amacıyla karşılıklı teknik ziyaretler gerçekleştirilmesi hususunda mutabıktırlar. MADDE 4 Bu Mutabakat Zaptı uyarınca, aksi belirtilmedikçe, sunulacak desteklerde herhangi bir mali gider olması durumunda, ilgili mali gideri bu hizmeti talep eden Taraf üstlenecektir. MADDE 5 1. Bu Mutabakat Zaptı, Taraflardan her birinin Zaptın yürürlüğe girmesi için gerekli olan uygun tüm yasal prosedürlerin tamamlandığını karşı tarafa diplomatik kanallar yoluyla bildirmesinin ardından, son yazılı bildirimin alındığı tarih itibariyle yürürlüğe girecektir. 2. Bu Mutabakat Zaptı iki yıl süreyle yürürlükte kalacaktır. Taraflardan biri bitiş tarihinden altı ay önce Mutabakat Zaptı nı sona erdirmeye yönelik niyetini diplomatik kanallar yoluyla yazılı olarak karşı Tarafa bildirmedikçe, birbirini takip eden iki yıllık dönemler için kendiliğinden yenilenecektir. Bu Mutabakat Zaptı 10 Ocak 2011 tarihinde Kuveyt te Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde ve her bir metin aynı derecede geçerli olacak şekilde iki asıl nüsha olarak imzalanmıştır. Tercümede herhangi bir anlaşmazlık olması durumunda, İngilizce metin geçerli olacaktır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA KUVEYT DEVLETİ HÜKÜMETİ ADINA Zafer Çağlayan Devlet Bakanı Ahmad Rashed Al-Haroun Ticaret ve Sanayi Bakanı [R.G. 25 Ağustos ]

13 Atama Kararları Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından: 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu uyarınca 15/06/2011 tarih ve 1019 sayılı, 19/06/2011 tarih ve 1035 sayılı kararlar ile yapılan atamalardan; bazı yer adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile idari yargı hâkimlerinin atamalarının iptal edilerek bir başka yere atanmalarına veya atamalarının iptal edilmesine ilişkin karar aşağıda gösterilmiştir. BİRİNCİ DAİRE KARARI: / Malatya İdare Mahkemesi Üyeliğinden, Adana İdare Mahkemesi Üyeliğine atanan (94906) Kadir YILDIZ ın ataması iptal edilerek, ilgili Trabzon İdare Mahkemesi Üyeliğine naklen atanmıştır. 2 İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliğinden, Hatay İdare Mahkemesi Üyeliğine atanan (97703) Sönmez TAŞKIN ın ataması iptal edilmiştir. 3 Tekirdağ İdare Mahkemesi Üyeliğinden, Muğla İdare Mahkemesi Üyeliğine atanan (101678) Fikri BEDİR in ataması iptal edilerek, ilgili Danıştay Tetkik Hâkimliğine naklen atanmıştır. 4 Tekirdağ Vergi Mahkemesi Üyeliğinden, Muğla Vergi Mahkemesi Üyeliğine atanan (101797) Aysel BEDİR in ataması iptal edilerek, ilgili Danıştay Tetkik Hâkimliğine naklen atanmıştır. BİRİNCİ DAİRE KARARI: / Yargıtay Cumhuriyet Savcılığından, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına atanan (25272) Mehmet Mahir KARA nın ataması iptal edilerek, ilgili Sincan Cumhuriyet Savcılığına naklen atanmıştır. 2 Ankara Cumhuriyet Savcılığından, Malatya Cumhuriyet Savcılığına atanan (28341) Ali Eker YASAN ın ataması iptal edilerek, ilgili Gölbaşı (Ankara) Cumhuriyet Savcılığına naklen atanmıştır. 3 Ankara Hâkimliğinden, Büyükçekmece Hâkimliğine atanan (30112) Emine ÜNAL ın ataması iptal edilmiştir. 4 Ankara Cumhuriyet Savcılığından, Sivas Cumhuriyet Savcılığına atanan (33832) Kazim ŞİNGAR ın ataması iptal edilerek, ilgili Adana Cumhuriyet Savcılığına naklen atanmıştır. 5 Yargıtay Cumhuriyet Savcılığından, Gaziantep Hâkimliğine atanan (34475) İdris TAŞCAN ın ataması iptal edilerek, ilgili Kartal Cumhuriyet Savcılığına naklen atanmıştır. 6 Bakanlık Tetkik Hâkimliğinden, Kartal Cumhuriyet Savcılığına atanan (35042) Ceyda ÜMİT in ataması iptal edilerek, ilgili Gaziantep Hâkimliğine naklen atanmıştır. 7 Gebze Cumhuriyet Savcılığından, Konya Cumhuriyet Savcılığına atanan (38185) Orhan GÜNGÖR ün ataması iptal edilmiştir. 8 Polatlı Cumhuriyet Savcılığından, Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına atanan (40894) Metin Kaan BARAN ın ataması iptal edilmiştir. 9 Artvin Hâkimliğinden, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine atanan (42128) Bayram SÜLÜN ün ataması iptal edilmiştir. 10 Şırnak Cumhuriyet Savcılığından, İskilip Cumhuriyet Savcılığına atanan (97988) Murat KÖSE nin ataması iptal edilerek, ilgili Çorum Cumhuriyet Savcılığına naklen atanmıştır. 11 Şırnak Hâkimliğinden, İskilip Hâkimliğine atanan (101279) Sibel GÖKSU KÖSE nin ataması iptal edilerek, ilgili Çorum Hâkimliğine naklen atanmıştır. BİRİNCİ DAİRE KARARI: / Yargıtay Cumhuriyet Savcılığından, Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına atanan (42069) Fatih YILMAZ ın ataması iptal edilerek, ilgili Erzurum Cumhuriyet Savcılığına naklen atanmıştır.

14 2 Ilgaz Hâkimliğinden, Nurdağı Hâkimliğine atanan (104907) Hüseyin PURTAŞ ın ataması iptal edilerek, ilgili Sulakyurt Hâkimliğine naklen atanmıştır. BİRİNCİ DAİRE KARARI: /1206 Yargıtay Cumhuriyet Savcılığından, Zonguldak Cumhuriyet Savcılığına atanan (26147) Kamil UZMAN ın ataması iptal edilerek, ilgili Ümraniye Cumhuriyet Savcılığına naklen atanmıştır. BİRİNCİ DAİRE KARARI: / Kazan Cumhuriyet Savcılığından Ümraniye Cumhuriyet Savcılığına atanan (33249) Cafer Koray ÜNAL ın, ataması iptal edilerek, ilgili Yargıtay Tetkik Hâkimliğine naklen atanmıştır. 2 Aksaray Hâkimliğinden Büyükçekmece Hâkimliğine atanan (37497) Fatma GÜNDOĞ un, ataması iptal edilerek, ilgili Yargıtay Tetkik Hâkimliğine naklen atanmıştır. 3 Kumluca Cumhuriyet Savcısı olup Bakanlık Tetkik Hâkimliğinde yetkili iken Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına atanan (42115) Mahmut KALEMCİ nin, ataması iptal edilerek, ilgili Yargıtay Tetkik Hâkimliğine naklen atanmıştır. BİRİNCİ DAİRE KARARI: / Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığından Kargı Cumhuriyet Savcılığına atanan (118856) Abdullah UÇAR ın, ataması iptal edilerek, ilgili Sulakyurt Cumhuriyet Savcılığına naklen atanmıştır. [R.G. 13 Ağustos ] Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından: Adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir. BİRİNCİ DAİRE KARARI: /1288 Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Pazaryeri Cumhuriyet Savcısı Enis Ziya ERKAN, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Pazaryeri Hâkimi Selma AYKAÇ ERKAN, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Karapınar Hâkimi Esra ACAR, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Balâ Cumhuriyet Savcısı Volkan YILDIZ, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Tatvan Hâkimi Erhan POYRAZ, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Emirdağ Hâkimi Yasemin KARADENİZ YILDIZ, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Reyhanlı Hâkimi Fikret İLHAN, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Pazarcık Hâkimi Murat AKSU, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Kaman Hâkimi Şahin ÇİFTÇİ, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, İslâhiye Hâkimi Elvan ZEYBEK KAYA, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Arsin Hâkimi İsmail YILMAZ, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Zile Hâkimi Asena BİÇER, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Çaycuma Hâkimi Kemal DADAK, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bingöl Cumhuriyet Savcısı Mesut KANAT, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Bitlis Cumhuriyet Savcısı Recep KÖMÜRCÜ, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Demre Cumhuriyet Savcısı Ali BAĞCI, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Hakkâri Cumhuriyet Savcısı Ferruh HASDEMİR, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Develi Cumhuriyet Savcısı Murat UZUN, Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Şırnak Cumhuriyet Savcısı Cafer Teyyar ALPER, Marmaris Hâkimliğine, Samandağ Hâkimi Hatice KELEŞ, Naklen atanmışlardır.

15 [R.G. 13 Ağustos ] BİRİNCİ DAİRE KARARI: /1289 Yargıtay Tetkik Hâkimliğine, Mudanya Hâkimi Hafize BENLİ naklen atanmıştır. BİRİNCİ DAİRE KARARI: /1291 Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Gerede Hâkimi olup Bakanlık Tetkik Hâkimliğinde Yetkili Salim KÜÇÜK, Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Yargıtay Tetkik Hâkimi Ümit DENİZ, Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Kırıkkale İdare Mahkemesi Üyesi olup Bakanlık Tetkik Hâkimliğinde Yetkili Erhan TUTAL, Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Yargıtay Tetkik Hâkimi Fatma BABAYİĞİT, Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, İskenderun Hâkimi Hamit YELKEN, Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Mudanya Cumhuriyet Başsavcısı Recep BENLİ, Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Adıyaman Cumhuriyet Savcısı Durdu ÖZER, Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Polatlı Hâkimi Melek ACU, Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Suluova Hâkimi olup Anayasa Mahkemesi Rapörtörlüğünde Yetkili Mustafa ÇAL, Anayasa Mahkemesi Raportörlüğüne, Silifke Cumhuriyet Savcısı olup Anayasa Mahkemesi Rapörtörlüğünde Yetkili Dr.Abdullah ÇELİK, Naklen atanmışlardır. BİRİNCİ DAİRE KARARI: /1292 Kartal Hâkimliğine, Bursa Hâkimi Mehtap YILMAZ naklen atanmıştır. [R.G. 13 Ağustos ] Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından: Adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin kararname aşağıda gösterilmiştir. BİRİNCİ DAİRE KARARI: /1299 İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Şişli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa EMRE, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Ali İSPİR, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Hayriye GÜL, İstanbul Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi Edibe Ayşegül ÖGAT, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Gönül Nuran İSPİR, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Mehmet İlker TANIR, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Abdullah DOĞAN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Selim ULAŞ, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Mustafa MANAV, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Muzaffer YALÇIN,

16 İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail SASANLAR, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet OCAK, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Mehmet Erdal KÖKER, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Beyoğlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Münevver AKSÜNGER, İstanbul Hâkimliğine, Fatih Hâkimi Orhan SEZGİN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Adnan Vehbi GÜNEŞ, İstanbul Hâkimliğine, Fatih Hâkimi Mehmet YAMAN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Atıf PERÇİN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Eyüp Cumhuriyet Savcısı Nazım ÜNLÜ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa TANRIKULU, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Hayati CİVRİZ, İstanbul Hâkimliğine, Sarıyer Hâkimi Abdurahim KARABAĞ, İstanbul Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi Turgut KONUKLU, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Elmas GÜNER, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Hacer BAYRAKTAR, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı Osman EMEKSİZ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Suudi GÜNER, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Hilmi ASLAN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Osman İKİZOĞLU, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Aydın ŞENER, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Nazmi OKUMUŞ, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Ali Ahmet GÜRGÜL, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Sarıyer Cumhuriyet Savcısı Tahsin YAVUZ, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Zeynep Sunay KAVAK, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Mehmet Nuri GÜR, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı Ali YORULMAZ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa ALICIOĞLU, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Ahmet GÜRSES, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Selahaddin ELİTAŞ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Mehmet AĞAÇ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Eyüp Cumhuriyet Savcısı İbrahim BABUR, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Ümit Yaşar EKŞİOĞLU, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Hasan ÖZDEMİR, İstanbul Hâkimliğine, Fatih Hâkimi Fuat YEMİŞKEN, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Berrin Lale ŞENOYMAK, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Eyüp Cumhuriyet Savcısı Hüseyin POLATCAN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Basri AYDIN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı Mehmet GÜNER, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Nejmiye EKŞİOĞLU, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Hüseyin ÇETİN, İstanbul Hâkimliğine, Fatih Hâkimi Şükran YILDIZ,

17 İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Erol BAŞBUĞ, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Yıldız ACAR, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Ahmet Hanefi USLU, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet KELEBEK, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı Hasan ÜLGÜNAR, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Beyoğlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Mustafa GÜLBAY, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Hatice Fikret BAYSAL, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı Atila AKBEY, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Türkan GÜLBAY, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Ahmet TOKAT, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Adnan ÖMEROĞLU, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Necla KARADAĞ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Fahriye BALABAN, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Mustafa TOK, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Eyüp Cumhuriyet Savcısı Ali İhsan DEMİREL, Elazığ Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Nihat ERDEM, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Mehmet AKILLI, Gebze Cumhuriyet Savcılığına, Eyüp Cumhuriyet Savcısı Ömer KORKMAZ, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Hilal İPEKKAN, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Canan KÜÇÜKALİ, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Ayla AKDÜZEN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Yunus AKDÜZEN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Mustafa EROL, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Meral TOKAT, İstanbul Hâkimliğine, Fatih Hâkimi Ayla KAYA, İstanbul Hâkimliğine, Fatih Hâkimi Nimet DEMİR, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Eyüp Cumhuriyet Başsavcısı Burhan ÇOBANOĞLU, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Eyüp Cumhuriyet Savcısı Mehmet DEMİR, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Necati ÖĞMEN, İstanbul Hâkimliğine, Fatih Hâkimi Nalan KIRİBRAHİM, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Sait KUNT, İstanbul Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi Türkan GÜRPINAR, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Hüseyin YAVAŞ, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Halide YAZICI, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Beyoğlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Müşteba ÖZBEK, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı Nuri ÇIĞ, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Ülker KAYA, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Ali Haydar YÜCESOY, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Mahir KALEBEK, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Ali KAYA, İstanbul Hâkimliğine, Fatih Hâkimi Ayhan İSTİKBAL, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Yaşar YETİŞ, İstanbul Hâkimliğine, Fatih Hâkimi Ruhi ÖZDEMİR, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Hakkı YALÇINKAYA, İstanbul Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi Hasan HÜRBEN, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Hidayet SERİN, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Ahmet Ali ARICI,

18 İstanbul Hâkimliğine, Fatih Hâkimi Cezmi ÖYKEN, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Şemsettin ÖZTEN, İstanbul Hâkimliğine, Fatih Hâkimi Erdoğan AYATA, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Adnan TARLAN, İstanbul Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi Alev MENTEŞ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı İsmail ÖZMUMCU, İstanbul Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi İlknur MUT, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı Mithat İLBEYOĞLU, İstanbul Hâkimliğine, Sarıyer Hâkimi Osman HANCIOĞLU, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Mustafa ELGÜN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Yahya AKÇADIRCI, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Siyami BAŞOK, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Beyoğlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İshak EKEN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Osman ÇAKIR, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Faruk OKTAY, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Serdar BAKER, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Güzin Meltem BAŞOK, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı İsa DALGIÇ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Erhan GÜLCAN, İstanbul Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi Hülya ÖZSOY, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Osman TANATAR, İstanbul Hâkimliğine, Fatih Hâkimi Nermin AVCI İSTİKBAL, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı Hasan ÖZBERK, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Eyüp Cumhuriyet Savcısı Okan ÖZSOY, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Selvinaz EKEN, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Mihriye TARLAN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Abdulmelik PEKER, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Naci KANIK, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Fatih Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ercan ALTUNCU, İstanbul Hâkimliğine, Sarıyer Hâkimi Erol CEYLAN, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Zümrüt ESKİCİNDİL GÖKER, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Eyüp Cumhuriyet Savcısı Gökalp KÖKÇÜ, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Rafet EMRE, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Eyüp Cumhuriyet Savcısı Mehmet GÜNCAN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Güngör ERKOÇ, İstanbul Hâkimliğine, Fatih Hâkimi Şeref GÖRGÜLÜ, İstanbul Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi Mustafa YILMAZ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı Adem MERAL, İstanbul Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi Savaş YILDIRIM, İstanbul Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi Mehmet DURGUN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Eyüp Cumhuriyet Savcısı Taner TABEL, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Nezihat AKÇADIRCI, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Cumali KARAKÜTÜK, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Ali Can APAYDIN, Sivas Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Mehmet Yusuf DALGIÇ,

19 İstanbul Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi Halil İbrahim ÇELEBİ, İstanbul Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi Ali Yücel ERDOĞDU, İstanbul Hâkimliğine, Sarıyer Hâkimi Ayhan AYAN, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Mahmut DEVECİOĞLU, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Aydın ŞEN, Gaziantep Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi İlknur KANSIZ, İstanbul Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi Gül Sultan ÇAKMAK TABEL, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Nuray APAYDIN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Hacı Hasan BÖLÜKBAŞI, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Hasan Basri ZAMANİS, İstanbul Hâkimliğine, Fatih Hâkimi Dursun KARAMAN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Zeynel SARIBUĞA, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı İsmail IŞIK, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Kemal Selçuk YALÇIN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Sarıyer Cumhuriyet Savcısı İdris KURT, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Memet BORAN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Ali Kemal TEKİN, İstanbul Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi Mustafa Saim ÖZKAN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı Sadık GÜLYAZ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Eyüp Cumhuriyet Savcısı Münür BÜYÜKELÇİ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı Basri TAŞ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Hüseyin ÖZ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Sait YAKIŞAN, İstanbul Hâkimliğine, Sarıyer Hâkimi Nesrin ŞİMŞEK, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi İpek ZAMANİS, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Fuat TEKİN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Altan ŞAHİN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Eyüp Cumhuriyet Savcısı Abdullah YURTSEVER, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Şule Binnaz AYDIN YUNUS, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Bülent ACUNSÖZ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı İbrahim ÇİÇEK, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Erol DEMİRTAŞ, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Elif EFE, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Gülseren KALDIRIM, İstanbul Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi Ferhan BÜYÜKELÇİ, İstanbul Hâkimliğine, Fatih Hâkimi Necla UĞURLU, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Ayhan DOĞAN, İstanbul Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi Yüksel GEZGİN, İstanbul Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi Bahar TANRIVERDİ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Ali ŞAFAK, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Pınar ŞAFAK, İstanbul Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi Davut VARLI, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Sarıyer Cumhuriyet Savcısı Yavuz PEHLİVAN, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Tülay ESEN SAKARYA, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine, Beyoğlu Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Gönül DEMİRCİ,

20 İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Faruk BİLDİRİCİ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı Abbas TEMİZ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Hüseyin KAYIKÇI, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı İbrahim ATASU, İstanbul Hâkimliğine, Fatih Hâkimi Metin TAMİRCİ, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Rukiye ŞAHİN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Ali DOĞAN, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Celal KOÇ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Mehmet YÜZGEÇ, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Zehra ERGÜL, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Hüseyin ASLAN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı Veysi BÜYÜKKILIÇ, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Deniz SUN, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Ayhan PALAZ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan Atamtürk UYAR, İstanbul Hâkimliğine, Sarıyer Hâkimi Cevdet ÖZCAN, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Rana ÖZÇINAR, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Hüseyin SUN, İstanbul Hâkimliğine, Sarıyer Hâkimi Haydar ŞAHİN, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Figen ULU KARAKÜTÜK, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Abdurrahman Orkun DAĞ, İstanbul Hâkimliğine, Eyüp Hâkimi Ali BELEN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Tarık FIRAT, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Eyüp Cumhuriyet Savcısı Yaşar ŞEN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı Cüneyt Gülabi VURUCU, İstanbul Hâkimliğine, Fatih Hâkimi Salih CANTÜRK, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Ekrem BEYAZTAŞ, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Salih ERŞENEL, İstanbul Hâkimliğine, Sarıyer Hâkimi Rukiye ÖZER, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Gülhan KITAY, İstanbul Hâkimliğine, Sarıyer Hâkimi Ali Murat SOYLU, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Eyüp Cumhuriyet Savcısı Levent ÇAĞIL, İstanbul Hâkimliğine, Sarıyer Hâkimi Naci AYDIN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı Hüseyin KAPLAN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Sarıyer Cumhuriyet Savcısı Ahmet Hamdi KOÇ, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Hacer AVŞAR, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı Mustafa DEMİREL, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Hakan AVŞAR, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Şişli Cumhuriyet Savcısı Seyfettin YİĞİT, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Eyüp Cumhuriyet Savcısı Aydın APAYDIN, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı Muammer AKKAŞ, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Sarıyer Cumhuriyet Savcısı Vedat YİĞİT, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Yakup KAYA, İstanbul Hâkimliğine, Şişli Hâkimi Yılmaz AKINCI, İstanbul Hâkimliğine, Fatih Hâkimi Zühal HAKSEVER, İstanbul Hâkimliğine, Beyoğlu Hâkimi Osman Burhaneddin TOPRAK, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Cumhuriyet Savcısı Fuzuli AYDOĞDU,

T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ

T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 15-24 Ekim 2011 Yayımlandığı Tarih 25 Ekim 2011 Sayı 497 İÇİNDEKİLER - - - - - - - Ekli Listede İmza Yeri

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 05-27 Kasım 2011 Yayımlandığı Tarih 28 Kasım 2011 Sayı 499 İÇİNDEKİLER - - - - - Çocuklarla Kişisel İlişki

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Kasım 2012 CUMARTESİ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Kasım 2012 CUMARTESİ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 24 Kasım 2012 CUMARTESİ Sayı : 28477 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 12/06/2015 TARİHLİ VE 943 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 12/06/2015 TARİHLİ VE 943 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 12/06/2015 TARİHLİ VE 943 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 20745 Ömer KESKİN Gaziosmanpaşa

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 15-29 Şubat 2012 Yayımlandığı Tarih 29 Şubat 2012 Sayı 2012-4 İÇİNDEKİLER - - - Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 10 Temmuz 2011 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27990 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞININ KURULMASI AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 13-26 Ekim 2009 Yayımlandığı Tarih 27 Ekim 2009 Sayı 427 İÇİNDEKİLER - Radyo,

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 21807 Yalçın KARTOPU Erzurum C.Savcısı Kahramanmaraş

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Şubat 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 12 Şubat 2014 69471265-305-1107

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Aralık 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29209 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6999 16

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ocak 2013 CUMARTESİ YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 28533 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29377 MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2015/7586 17

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Ocak 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29239 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/7069 Türkiye

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 1 Mart 2013 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 28574 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Ekim 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29138 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6794 Hükümetimiz

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Ocak 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29249 BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 22 Ocak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Nisan 2013 SALI Sayı : 28613 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4541 Kocaeli İli,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Temmuz 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29428 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 20. Toplantısı Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 20. Toplantısı Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 20. Toplantısı Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler ve Kararlar 15 Aralık 2009 TÜBİTAK UZAY Enstitüsü Toplantı Salonu Ankara Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) Hakkında

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28642 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4614 Rekabet

Detaylı

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) 213 GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 13/12/1983 No : 190 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 14/12/1983 No : 18251

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Haziran 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29384 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28943 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5884 5809

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır TBMM KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır TBMM KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Ağustos 2014 CUMARTESİ YASAMA BÖLÜMÜ Sayı : 29090 TBMM KARARI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN TATİLE GİRMESİNE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 9 Ekim 1998 CUMA Sayı: 23488 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararları Başbakanlık Örtülü Ödeneğini 1050

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011-2014. Büyük Bir Sevdanın, Büyük Bir Mücadelenin Adı... www.turkhabersen.org

FAALİYET RAPORU 2011-2014. Büyük Bir Sevdanın, Büyük Bir Mücadelenin Adı... www.turkhabersen.org FAALİYET RAPORU 2011-2014 Büyük Bir Sevdanın, Büyük Bir Mücadelenin Adı... Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası 5. OLAĞAN GENEL KURULU FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 2 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27450 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15720 Ekli Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 15 Haziran 2012 Yayımlandığı Tarih 15 Haziran 2012 Sayı 2012-11 İÇİNDEKİLER - - Dernekler Yönetmeliğinde

Detaylı