Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu"

Transkript

1 Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu

2

3 Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi CEZA HUKUKUNDA ZORUNLULUK DURUMU Ankara 2010

4 Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL Hukuk Kitapları Dizisi: 1012 ISBN Birinci Baskı: Mart Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A. Ş. Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayımcılık San. ve Tic. A.Ş. ye aittir. Yayınevinin yazılı izni olmadan, tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyecek alıntılar hariç olmak üzere, hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı herhangi bir ortamda yayımlanamaz ve çoğaltılamaz. Sayfa Tasarımı: Emre Kızmaz Kapak Tasarımı: İsmail Çam Yayın ve Dağıtım: Merkez: Seçkin Yayıncılık, Sağlık Sokak No: Sıhhiye, ANKARA Tel: (0 312) (Pbx), Faks: (0 312) Şube: Ankara Adliye Sarayı K Blok Zemin Kat Sıhhiye, ANKARA Tel: (0-312) Şube: Strazburg Cd. No: 23 Sıhhiye, ANKARA Tel: (0-312) Şube: Abidei Hürriyet Caddesi 179/E (Şişli Ceza Adliyesi Altı) Şişli-İSTANBUL Tel: (0-212) Web Adresi: E posta: Baskı: Seçkin Yayıncılık, Tel: (0 312)

5 Annem Zemhanur KANGAL a ve babam Bekir Sıtkı KANGAL a

6

7 İlksöz Suçun teorik yapısının iyi incelenmesi ve öğrenilmesi ceza hukuku sisteminin tüm kurumları ile sağlıklı bir şekilde işlerliğinin sağlamasına katkı açısından birinci derecede önem gösterir. Teorik yapısını tam olarak bilmeden ceza hukukunun ana kavramı olan suç ile mücadele edebilecek araçların oluşturulmasına girişilmesi uygulamada türlü uyumsuzluklara ve olumsuzluklara yol açar. Bu nedenledir ki, kimi çevrelerce üretilen uygulama teoriden farklıdır, uygulamanın kendine özgü özellikleri vardır varsayımlarının son derecede hatalı ve ülkenin hukuk sistemi için bir o kadar zararlı, tehlikeli olduğunu vurgulamalıyız. Suçun Yapısal Unsurları Teorisi suç hukukunun temel teorisi olup, bilimsel hukuk araştırmalarında bu teoriye ve içerdiği kavram ve kurumların kapsamlı ve derinlemesine incelenmesine birinci derecede önem verilmelidir. Hukuk eğitim ve öğretiminde bulunduğumuz her aşamada teorik yapıyı iyi öğrenme ve iyi öğretme ana ilkesinden hareketle kendi akademik tez ve diğer çalışmalarımızda teorik incelemelere ağırlık verdiğimiz gibi, eğitip yetiştirdiğimiz hukukçu gençlere de bu vadide gelişmelerinin olanaklarını sağlamaya çaba göstermişizdir. Bu bağlamda, özellikle yüksek lisans ve doktora düzeyindeki akademik tez konuları daha çok suç teorisi kapsamında yer alan kurumlardan seçilmiştir. Yayınlanan bu kitabın başlığını oluşturan Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu konusu da aynı düşünceden hareketle İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde asistanlarımızdan olan Zeynel KANGAL a tarafımızdan doktora tez çalışmasının konusu olarak verilmiştir. İstanbul Üniversitesi nden ayrılarak İstanbul Ticaret Üniversitesi ne geçmemizden sonra geride kalan yetkililer tarafından her nedense jürisine alınmadığım bu doktora tezinin inceleme ve savunma aşamalarında başarılı bulunan Zeynel KANGAL Hukuk Doktoru akademik ünvanını kazanmıştır. Dr. Zeynel KANGAL ın doktora tezinde incelediği eski ismi ile ıztırar hâli yeni ismi ile zorda kalış durumu veya zorunluluk durumu suçun hukuka aykırılık unsurunun oluşmasını engelleyen en önemli hukuka uygunluk nedenlerinden biridir. Tarihen çok eskilerden itibaren eylemin hukuka aykırılığını kaldırdığı kabul edilen zorunluluk durumunun boyutları ve etkinlik niteliği sosyal yaşamın ve bilimsel verilerle birlikte teknik koşulların gelişmesi paralelinde önemli değişiklikler göstermiştir. Bu bağlamda, özellikle sosyal yaşamda bir yandan riskli faaliyet alanları artarken, diğer yandan tekniğin çok önemli derecede ilerlemesi sonucunda bu alanlardaki riskin eskiye göre oldukça alt düzeylere çekilmesi, zorda kalış durumunun da yeniden değerlendirilmesini ve yeni koşullara bağlanmasını zorunlu kılmıştır. Bu yönden, çağdaş ceza huku-

8 8 Ceza Hukunda Zorunluluk Durumu kunda suç teorisinin ve sorumluluk sisteminin en önemli kurumlarından biri olan izin verilen risk kurumu ile zorda kalış durumu arasındaki yakın bağlantıların mutlaka gözönünde bulundurulması gerekir. Dr. Zeynel KANGAL, doktora tezinde klasik bir yöntem uygulayarak Zorunluluk Durumunu ayrıntılı bir şekilde incelemiş ve başarı sağlayarak akademik payelerin en önemlilerinden olan (Dr.) payesini kazanmıştır. Kitabının hukukçulara yararlı olacağı inancındayım. Dr. Zeynel KANGAL ı tebrik eder, başarılar dilerim Prof. Dr. Kayıhan İÇEL

9 Sunuş Dr. Zeynel Temel Kangal 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni bitirmiş, bunu izleyen yılda avukatlık stajını tamamlamış ve 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı nda araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. Anabilim Dalımızın en genç elemanı artık kocaman bir adam oldu ve Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmakta. Göreve başladığında, Zeynel bir miktar Fransızca bilmekteydi. 17 yaşında Sivas Kongre Lisesi mezunu, dört yılda Fakülteyi bitirmiş bir genç için inanılmayacak bir biçimde, çok çalışarak Fransızcasını oldukça iyi bir düzeye getirmiştir. Katıldığım kriminoloji kongrelerinde gençlerin sunum yaptıklarını görür, hep özenirdim. Anabilim Dalımızdaki genç meslektaşlarım da keşke bu kürsülere çıksalar derdim. Ancak sunumlar İngilizce, Fransızca ya da İspanyolca yapılmaktaydı. Zeynel ile Barış ın da böyle sunumlar yapmasının Ülkemiz ve Fakültemiz için güzel bir iftihar vesilesi olacağını düşündüm. Nitekim beş kişilik, dördü gençlerden oluşan bir ekiple XIII. Dünya Kriminoloji Kongresi ne (Rio de Janerio, ) katıldık ve aynı yıl Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezimizin yapmış olduğu aile içi şiddet araştırmasını burada sunduk. Zeynel orada, kendi yazdığı bölüme ilişkin sunumunu Fransızca olarak yapmış ve yüzümüzü ağartmıştır. Bunu izleyen yıllarda kendisinin çok sayıda Fransızca makaleyi Türkçe ye çevirerek Türk Hukuk Doktrinine katkıda bulunduğunu görmekteyiz. Daha sonra Almanca nın Türk Ceza Hukukundaki önemini kavrayan Zeynel, DAAD bursu kazanarak Almanya da hem Almanca öğrenmiş, hem de Freiburg Max-Planck-Institute da doktora tezine yönelik çalışmalar yapmıştır. Ve nihayet Dr. Zeynel Temel Kangal elinizde tuttuğunuz Zorunluluk Durumunun Ceza Sorumluluğuna Etkisi adını taşıyan eseri ile 2007 yılında doktor olmuştur. Dr. Kangal ın bu kapsamlı çalışmasının bir bölümüne tez danışmanı olarak benim de katkım olmuştur. Şöyle ki, Hocamız, o dönem Anabilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Kayıhan İçel emekliye ayrıldığında onun yürütmekte olduğu doktora tezlerini, Fakültemiz gelenekleri uyarınca yeni anabilim dalı başkanı olarak bendeniz devraldım. İtiraf etmeliyim ki, doktorantımla yapmış olduğum bu çalışma ile ben de yeni şeyler öğrendim. Zira Zeynel o zaman itibariyle bana oldukça yabancı olan yeni Türk Ceza Kanunu nun takdim ettiği kavramları çalışmasında ustaca incelemekteydi. Dr. Zeynel Kangal, doktora tezini yayına hazırladığını söylediğinde, kendisine de ifade ettiğim gibi, bu çalışma Türk Ceza Hukukuna önemli bir katkı sağlayacaktır. Elimizde yeni bir ceza yasası bulunmaktadır ve Türk hukukçuları

10 10 Ceza Hukunda Zorunluluk Durumu için bazı kavramlar oldukça yenidir. Zorunluluk durumu da böyledir. Zeynel Kangal bu kavramı hem bir hukuka uygunluk nedeni, hem de mazeret nedeni olarak gayet kapsamlı bir biçimde incelemektedir. Elinizdeki bu kitap titiz bir çalışma ve uykusuz gecelerin bir ürünüdür. Ceza Hukukumuzda zorunluluk durumuna ilişkin her türlü bilgiye erişilebilecek önemli bir kaynaktır. Kendisini yürekten kutluyorum. Prof. Dr. Füsun SOKULLU-AKINCI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi

11 Önsöz Türk Ceza Hukuku reformu sürecinin en önemli aşamalarından birini 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu oluşturmaktadır. Bu Kanun daki düzenlemelerle modern suç politikasının ilkeleri olan hukuk devleti, kusur ve hümanizm ilkelerinin hayata geçirilmesinde ileri bir adım atılmıştır. Diğer yandan Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Kabahatler Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu gibi yeni temel kanunlar ile yan ceza kanunlarında yapılan değişikliklerle, tüm ceza hukuku mevzuatında kapsamlı bir yenileşme gerçekleştirilmiştir. Böylece, Cumhuriyetin kuruluş aşamasında girişilen büyük reform hareketi yeni bir ivme kazanmış, hukuk devleti, demokrasi ve insan hakları değerleri temelinde kapsamlı bir değişim sürecine girilmiştir. Türk Ceza Hukuku reformunun temelinde ise, her şeyden önce Türkiye deki ceza hukuku alanında yapılan bilimsel çalışmalar yatmaktadır. Bu bakımdan suç teorisine ilişkin akademik çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmalar kapsamında ülkemizde modern suç teorisinin gelişimine önemli katkılarda bulunulmuştur. Örneğin kast ve taksirin kusurun bir türü olarak değil, haksızlığın bir gerçekleşme biçimi olarak görülmesi; kusurun, işlediği fiil dolayısıyla kişi hakkında varılan ve suçun unsurlarına dahil olmayan bir kınama yargısı olduğu giderek genel kabul edilen görüş haline gelmektedir. Hocalarımızın destek ve katkısıyla ortaya çıkan eserlere pek çok örnek verilebilir. Ancak bu bakımdan özellikle hocamız Prof. Dr. Kayıhan İÇEL in teşvik ve desteğiyle, ceza hukukunun temel konularında yapılmasına öncülük ettiği bilimsel çalışmalara dikkat çekmek isteriz. Hocamızın öncülüğünde suç genel teorisi alanında verilen pek çok eserin yeni bir örneğini Dr. Zeynel KANGAL ın Zorunluluk Durumunun Ceza Sorumluluğuna Etkisi isimli doktora tezi oluşturmaktadır. Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu başlığıyla kitap olarak yayınlanan bu doktora tezi de Türk Ceza Hukuku nun modern suç politikası ilkeleri doğrultusundaki gelişimine önemli katkı yapacak eserlerden biri olacaktır. Yeni Türk Ceza Kanunu na modern suç teorisinin yansıdığı en önemli alanlar kanunîlik ve kusurla ilgilidir. Nitekim, yürütmenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza öngörülemeyeceği, kıyas ve kıyasa yol açacak biçimde geliştirici yorum yasağı kanunilik ilkesiyle ilgili yeni düzenlemelerdir. Netice sebebiyle ağırlaşmış suçlarda objektif sorumluluğun kaldırılması ve haksızlık hatasının kabul edilmesi gibi pek çok düzenleme ise, kusur ilkesinin Türk Ceza Kanunu nda benimsendiğini göstermektedir. Yeni Türk Ceza Kanunu hazırlanırken bu temel ilkelerin kanunda kapsamlı bir şekilde yer almasına gayret edilmesinin yanısıra, ceza sorumluluğunu kaldı-

12 12 Ceza Hukunda Zorunluluk Durumu ran veya etkileyen nedenlerin hukuki niteliğinin mümkün olabildiğince net bir şekilde belirlenmesi için de ciddî uğraş verilmiştir. Bu bağlamda tartışmalı konulardan biri zorunluluk hâli olmuş, ancak bu tartışmalar sonunda Türk pozitif hukuku bakımından zorunluluk hâlinin hukukî niteliğinin bir hukuka uygunluk nedeni değil, kusurluluğu kaldıran bir mazeret nedeni olduğu kabul edilmiştir. Nitekim, Türk Ceza Kanunu nun 25. maddesinin gerekçesinde, Maddenin ikinci fıkrasında, kusurluluğu ortadan kaldıran bir neden olarak zorunluluk (zaruret, ıztırar) hâli düzenlenmiştir şeklindeki açıklama ve Ceza Muhakemesi Kanunu nun 223/3-b maddesinde, zorunluluk hâlinde kişi hakkında kusurunun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir şeklindeki düzenleme ile, zorunluluk hâlinin hukukî niteliğinin bir mazeret nedeni olduğu pozitif hukuk bakımından açıklığa kavuşturulmuştur. Dr. KANGAL, zorunluluk hâli gibi öğretide halen tartışılmakta olan bir konuyu Alman doktrindeki görüşleri de incelemek suretiyle çeşitli yönleriyle ele alıp başarıyla irdelemiştir. Yazar Alman Ceza Kanunu nda zorunluluk hâlini bazı durumlarda hukuka uygunluk, bazı durumlarda ise kusurluluğu etkileyen bir neden olarak kabul eden düzenlemeyi, Türk Hukuku bakımından da önermektedir. Zorunluluk hâlinin ikili bir hukukî niteliğe sahip olduğu Alman doktrininde taraftar bulan bir görüş olup, bu görüşün teorik dayanaklarının incelenerek ülkemizde de tanıtılmış olmasının yüksek bir bilimsel değer taşıdığı kuşkusuzdur. Sadece bu eseri değil, diğer yayınları da dikkate alındığında, gelecekte de yüksek nitelikli akademik çalışmalar yapacağına inandığımız Yrd. Doç. Dr. Zeynel KANGAL ı her zaman İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nin de bir mensubu olarak görmekte ve bu kitabından dolayı kendisini kutlamaktayız. Prof. Dr. Adem SÖZÜER

13 Başlarken Zorunluluk durumu 765 sayılı Türk Ceza Kanunu nda yer almasına rağmen, mahkeme içtihatlarına fazla yansıyan bir kurum olmamıştır. Oysa yabancı hukuk sistemlerinde çok fazla uygulama alanı bulan bir kavramdır. Yargıtay ın ulaşabildiğimiz yayınlanmış çok az sayıdaki kararı da zorunluluk durumunun hukuksal niteliğini ve koşullarını yeterince irdelememektedir. Ancak Yargıtay ın incelediğimiz bazı kararlarına konu olan somut olaylarda zorunluluk durumunun koşulları bulunmasına rağmen, Yargıtay, sorunu kast kavramına dayanarak çözümleme yoluna gitmiştir sayılı Türk Ceza Kanunu da zorunluluk durumuna ilişkin hükmünde eski kanuna göre bazı değişiklikler getirmiştir. Yeni düzenleme korunan hukuksal değerlerin kapsamını genişletmiş, orantılılık ilkesini getirmiştir. Bunun yanısıra, bazı özel normlarda da zorunluluk durumuna yer vermiştir. Bu düzenlemelerle birlikte zorunluluk durumunun hukuksal niteliğine ilişkin tartışmalar yeniden ivme kazanmıştır. Ülkemizde, diğer birçok konuda olduğu gibi zorunluluk durumuna ilişkin olarak da fazla bir monografi bulunmamaktadır. Bu konudaki tek eser Sayın Nevzat Toroslu nun Ceza Hukukunda Zaruret Hali isimli çalışmasıdır (Ankara 1968). Bu çalışmanın yapılmasından beri, her ne kadar ülkemiz uygulaması açısından kayda değer pek bir şey olmasa da, yabancı hukuk sistemlerinde çok önemli gelişmeler olmuştur. Özellikle Alman ve İsviçre hukuklarında zorunluluk durumu hukuka uygunluk ve mazeret nedeni olarak ikiye ayrılmıştır. Fransa da da 1994 tarihli Ceza Kanunu, daha önce uygulamada yerleşen zorunluluk durumunu yasal çerçeveye kavuşturmuştur. Bütün bu nedenleri gözönünde bulundurduğumuzda, zorunluluk durumunun ceza hukuku bakımından yeniden değerlendirilmesi gerektiği fikrine ulaştık ve doktora tez konusu olarak belirledik. Amacımız zorunluluk durumunu her yönüyle inceleyerek Türk hukukuna bir damla da olsa katkıda bulunmaktır. Bu kitap, Zorunluluk Durumunun Ceza Sorumluluğu na Etkisi başlıklı 24 Ocak 2007 tarihinde tez danışmanım Prof. Dr. Füsun SOKULLU- AKINCI nın başkanlığında Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR, Prof. Dr. Hasan ERMAN, Doç. Dr. Fatih S. MAHMUTOĞLU ve Doç. Dr. Yener ÜNVER den oluşan jüri önünde savunularak oyçokluğuyla başarılı bulunmuş doktora tezimizin, gerek sonradan yayınlanan bazı eserlerin ilgili bölümlere işlenmesi gerek yapılan eleştiriler ışığında düzeltmelerin yapılması suretiyle yayınlanmış hâlidir. Tezimizi kitap olarak yayınlamaya karar verince başlığını da Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu şeklinde değiştirmiş bulunuyoruz. Tez yazımı sürecinde ve sonrasında desteklerini gördüğüm kişileri bu vesileyle saygıyla anmak ve onlara teşekkür etmek istiyorum.

14 14 Ceza Hukunda Zorunluluk Durumu Yüksek lisans tezimin olduğu gibi doktora tezimin de danışmanlığını üstlenen ve doktora tez konusu seçimimde beni destekleyen hocam Prof. Dr. Kayıhan İÇEL e ne kadar teşekkür etsem azdır. Tezimin önemli bir bölümünde danışmanlık yapan hocamın emekli olması nedeniyle geri kalan bölümün yazımında kendisinin engin bilgi ve tecrübesi ile yapıcı tutumundan mahrum kalmak en büyük eksikliğim oldu. Lisans aşamasında öğrencisi olduğum, sonraki dönemde de hiçbir zaman benden desteğini esirgemeyen hocam Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR a her şey için teşekkür ediyorum. Tez yazımındaki problemli dönemde her zaman yanımda olan ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden ayrılmamdan sonra da benimle iletişimi hiçbir zaman koparmayan, son olarak da Beykent Üniversitesi nde çalışmaya başlamama vesile olan değerli hocam Prof. Dr. Adem SÖZÜER e ne kadar teşekkür etsem de yeterli olmaz. Tez danışmanım Prof. Dr. Kayıhan İÇEL in emekliliğinin ardından danışmanlığımı üstlenen Prof. Dr. Füsun SOKULLU-AKINCI ya teşekkürü bir borç biliyorum. Prof. Dr. Fatih S. MAHMUTOĞLU na vermiş olduğu destek ve objektif tutumundan dolayı bu vesileyle teşekkürlerimi sunuyorum. Yine pozitif tutumuyla her zaman desteğini gördüğüm Doç. Dr. Serap KESKİN-KİZİROĞLU na çok teşekkür ediyorum. Eski çalışma arkadaşlarım Yrd. Doç. Dr. Vesile Sonay EVİK, Yrd. Doç. Dr. Barış ERMAN, Dr. Hasan SINAR ve Dr. Selman DURSUN a da sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Her geçen gün yokluğunu daha fazla hissettiğim değerli hocam Prof. Dr. Çetin ÖZEK i özlem ve rahmet ile anıyorum. Eylül 2004 Aralık 2005 döneminde Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in olanaklarından yararlanmamı sağlayan Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ulrich SİEBER e ve Dr. Silvia TELLENBACH a şükranlarımı sunuyorum. Yine Enstitü ortamına neşe ve eğlence katan değerli arkadaşlarım Dr. Gianluca RUGGIERO ve Dr. Pablo Galain PALERMO ya da teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın kısa sürede yayınlanmasını sağlayan Koray SEÇKİN e ve Seçkin Yayıncılığın emeği geçen tüm çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım. Her türlü eleştiri ve katkılarınızı a yazabilirsiniz. Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL Taksim, 22 Aralık 2009

15 İçindekiler İlksöz... 7 Sunuş... 9 Önsöz Başlarken Kısaltmalar Giriş Birinci Bölüm ZORUNLULUK DURUMUNUN KAVRAMSAL ÖZELLİKLERİ TARİHSEL GELİŞİM ULUSLARARASI, ULUSLARÜSTÜ CEZA HUKUKU VE ÇEŞİTLİ ÜLKE HUKUKLARI I. ZORUNLULUK DURUMUNUN KAVRAMSAL ÖZELLİKLERİ A. Genel Açıklamalar B. Terim Sorunu C. Kavram D. Zorunluluk Durumunun Sınıflandırılmasına İlişkin Teoriler Tekçi Teoriler a. Zorunluluk Durumunu Yalnızca Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Ele Alan Teori b. Zorunluluk Durumunu Yalnızca Bir Mazeret Nedeni Olarak Ele Alan Teori Ayırma Teorisi Cebir veya Tehdide Dayalı Zorunluluk Durumunun Hukuksal Niteliği ve Sınıflandırmadaki Yeri Görüşümüz II. ZORUNLULUK DURUMUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ A. Eski Hint Hukuku B. İbrani Hukuku C. Eski Yunan Hukuku D. Roma Hukuku E. Cermen Hukuku F. Eski Fransız Örf-Âdet Hukuku G. Kilise Hukuku H. XVI XVIII. Yüzyıl İradenin Yokluğuna Dayalı Zorunluluk Durumu Teorileri Zorunluluk Durumunun Esasını Tabiî Hukukta, İlkel Toplumda ve Dayanışma İlkesinde Gören Teoriler I. XIX. Yüzyıl ve Sonrası Zorunluluk Durumunu Reddeden veya Sınırlı Olarak Kabul Eden Teoriler... 69

16 16 Ceza Hukunda Zorunluluk Durumu 2. Manevî Cebire Dayalı Sübjektif Teoriler Cezalandırmada Sosyal Yararın Yokluğu Teorisi Yükümlülüklerin, Hakların ya da Yararların Çatışması Teorisi J. İslâm Hukuku K. Osmanlı Hukuku L. Cumhuriyet Sonrası Türk Hukuku III. ULUSLARARASI, ULUSLARÜSTÜ CEZA HUKUKUNDA VE ÇEŞİTLİ ÜLKE HUKUKLARINDA ZORUNLULUK DURUMU A. Uluslararası Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu B. Uluslarüstü Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu C. Çeşitli Ülke Hukuklarında Zorunluluk Durumu Federal Almanya Fransa İtalya İngiltere Amerika Birleşik Devletleri Kanada İsviçre Avusturya Liechtenstein Belçika Lüksemburg Hollanda İspanya Yunanistan İsveç Norveç Danimarka Finlandiya Polonya Rusya Hırvatistan Slovenya Arnavutluk Japonya Güney Kore Azerbaycan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İkinci Bölüm HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ OLARAK ZORUNLULUK DURUMU I. HUKUKA AYKIRILIK KAVRAMI

17 İçindekiler 17 A. Genel Olarak B. Hukuka Aykırılığın Kaynağı: Hukuk Ötesi Normlar Teorisi Binding in Normlar Teorisi Hukuk Normundan Hukuk Ötesi Norma Geçiş a. Normun Kaynağı ve İçeriği b. Normların Muhatabı c. Hukuka Aykırılığın Kaynağı Olarak İnsan Hakları C. Hukuka Aykırılığın İçeriği Şeklî Hukuka Aykırılık Kavramı a. Şeklî Hukuka Aykırılığın Tanımı (1) Sübjektif Hukuka Aykırılık (2) Objektif Hukuka Aykırılık b. Hukuk Düzeninin Birliği İlkesi Maddî Hukuka Aykırılık Kavramı D. Hukuka Özel Aykırılık Sorunu E. Suç Yapısında Hukuka Aykırılığın Rolü Hukuka Aykırılıktan Haksızlık Unsuruna Geçiş a. Tipiklik ve Hukuka Aykırılık Arasındaki Karşılıklı Etkileşim (1) Hukuka Aykırılığın Varlık Nedeni Olarak Tipiklik (2) Hukuka Aykırılık Karinesi Olarak Tipiklik (3) Hukuka Aykırılığın Bilinme Aracı Olarak Tipiklik b. Tipiklik ve Haksızlık Kavramlarının Maddî İçeriği Hukuka Uygunluk Nedenleri a. Türk Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Nedenleri b. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Teorik Esası (1) Monist Teoriler (2) Çoğulcu Teoriler c. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Hukuksal Niteliği ve Yapısı (1) Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sübjektif Unsur Sorunu (2) Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Birleşmesi F. Hukuka Uygunluğun Sonuçları Ceza Hukukuna İlişkin Sonuçları Ceza Hukuku Dışındaki Sonuçları II. HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ OLARAK ZORUNLULUK DURUMUNUN HUKUKSAL NİTELİĞİNİ AÇIKLAYAN TEORİLER A. Amaç Teorisi Ulaşılmaya Çalışılan Amaç a. Hukuksal Değerlerin Korunması b. Hukuksal Değerin Korunmaya Somut Liyakati Başvurulan Aracın Uygunluğu a. Uygunluk ve Kaçınılmazlık (1) Aracın Elverişliliği (2) En Az Zararlı Aracın Kullanılması İlkesi (3) Tehlikenin Halen Mevcut Olması b. Uygunluk ve Daha Yüksek Değerin Korunması

18 18 Ceza Hukunda Zorunluluk Durumu B. Hukuksal Yararların Karşılaştırılması Teorisi Hukuksal Yararların Çatışması Hukuksal Yararların Karşılaştırılması Hukuksal Yararlardan Birinin Üstünlüğü İlkesi Üstün Hukuksal Yararın Kurtarma Fiilini Hukuka Uygun Kılmasının Esasını Açıklayan Görüşler C. Karşılıklı Hukuksal İlişki Teorisi III. HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ OLARAK ZORUNLULUK DURUMUNUN KOŞULLARI A. Tehlikeye İlişkin Koşullar Bir Tehlikenin Bulunması Koşulu Tehlikenin Ağır Olması Koşulu Tehlikenin Halen Mevcut Bulunması Koşulu Tehlikenin Bir Hakka Yönelik Olması Koşulu B. Kurtarma Fiiline İlişkin Koşullar Tehlikenin Meydana Gelmesine Bilerek Neden Olmama Koşulu Tehlikeye Katlanma Hukuksal Yükümlülüğünün Bulunmaması Koşulu Başka Türlü Korunma Olanağının Bulunmaması Koşulu a. Aracın Elverişliliği b. En Az Zararlı Araç Korunan Hukuksal Yararın İhlâl Edilen Hukuksal Yarardan Önemli Ölçüde Üstün Olması Koşulu a. Üstünlüğün Önemli Ölçüde Olması b. Yararlar Karşılaştırmasının Kapsamı c. Karşılaştırmada Belirleyici Etkenler (1) Çatışan Hukuksal Değerlerin Hiyerarşik İlişkisi (2) Tehlikenin Ağırlığı (3) Beklenen Hukuksal Değer İhlâllerinin Boyutu (4) Kurtarma Şansının Yüksekliği (5) Risk Birliği ya da Yaşam Hakkı ile Yaşam Hakkının Karşılaştırılması (6) Yararların Bireyselleştirilmesi (7) Tehlikenin Cebir veya Tehditten İleri Gelmesi d. Önemli Ölçüde Üstünlüğün Uygunluk Kuralıyla Sınırlanması (1) Hukuk Düzeninin Temel İlkeleri (2) Yasal Öncelikler ve Usuller C. Üçüncü Kişi Yararına Zorunluluk Durumu IV. HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ OLARAK ZORUNLULUK DURUMUNUN TÜRLERİ A. Saldırı Zorunluluğu Durumu B. Savunma Zorunluluğu Durumu V. HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ OLARAK ZORUNLULUK DURUMUNA İLİŞKİN BAZI SORUNLAR A. Hata Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Zorunluluk Durumunun Maddî Koşullarında Hata

19 İçindekiler Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Zorunluluk Durumunun Varlığında veya Sınırlarında Hata B. Sınırın Aşılması Sınırın Kasten Aşılması Sınırın Taksirle Aşılması Sınırın Heyecan, Korku veya Telaştan Dolayı Aşılması C. Yükümlülüklerin Çatışması VI. TAKSİRLİ VE İHMALÎ SUÇLARDA HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ OLARAK ZORUNLULUK DURUMU A. Taksirli Suçlarda Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Zorunluluk Durumu B. İhmalî Suçlarda Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Zorunluluk Durumu Üçüncü Bölüm MAZERET NEDENİ OLARAK ZORUNLULUK DURUMU I. CEZA HUKUKUNDA KUSUR VE SORUMLULUK A. Roxin in Ceza Sorumluluğunun Koşulları Olarak Kusur ve Cezalandırmada Önleme Gerekliliği Ayrımı B. Maurach ın Fiil Sorumluluğu Öğretisi C. Kusur Teorileri Psikolojik Kusur Teorisi Normatif Kusur Teorisi Normatif Kusur Teorisinin Eleştirisi D. Ceza Hukukunda Kusurun İçeriğinin Belirlenmesi (Maddî Kusur Kavramı) Kusuru Başka Şekilde Hareket Edebilirlik Olarak Ele Alan Öğreti Kusuru Hukuken Tasvip Edilmeyen Düşünce Biçimi Olarak Ele Alan Öğreti Kusuru Kişinin Kendi Karakterinden Sorumluluğu Olarak Ele Alan Öğreti Kusuru Genel Önleme Gerekliliğinden Doğan İsnadiyet Olarak Ele Alan Öğreti Kusuru Normatif Hitap Edilebilirliğe Karşın Haksız Hareket Etme Olarak Ele Alan Öğreti Kusur İlkesini Reddeden Görüşler Görüşümüz E. Cezayı Gerekçelendiren Kusur ve Cezanın Tayininde Kusur F. Kusuru Ortadan Kaldıran Nedenler Mazeret Nedenleri Ayrımı G. Fiil Kusuru ve Yaşam Tarzı Kusuru II. MAZERET NEDENİ OLARAK ZORUNLULUK DURUMU KAVRAMI VE HUKUKSAL NİTELİĞİNİ AÇIKLAYAN TEORİLER A. Mazeret Nedeni Olarak Zorunluluk Durumu Kavramı B. Mazeret Nedeni Olarak Zorunluluk Durumunun Hukuksal Niteliğini Açıklayan Teoriler Psikolojik Baskı Teorisi Normatif Teoriler Zorunluluk Durumunun Haksızlığı ve Kusuru Azalttığını İleri Süren Teori Cezanın Önleme Amacına Yönelik Zorunluluk Durumu Teorileri

20 20 Ceza Hukunda Zorunluluk Durumu a. Zorunluluk Durumunda Cezanın Genel Önleme Amacının Bulunmadığını İleri Süren Teori b. Zorunluluk Durumunda Cezanın Genel ve Özel Önleme Amaçlarının Bulunmadığını İleri Süren Teori Diğer Bazı Teoriler a. Wolter in Teorisi b. Bernsmann ın Teorisi c. Neumann ın Teorisi Görüşümüz III. MAZERET NEDENİ OLARAK ZORUNLULUK DURUMUNUN KOŞULLARI A. Tehlikeye İlişkin Koşullar Bir Tehlikenin Bulunması Koşulu Tehlikenin Ağır Olması Koşulu Tehlikenin Halen Mevcut Bulunması Koşulu Tehlikenin Bir Hakka Yönelik Olması B. Kurtarma Fiiline İlişkin Koşullar Tehlikenin Meydana Gelmesine Bilerek Neden Olmama Koşulu Tehlikeye Katlanma Hukuksal Yükümlülüğünün Bulunmaması Koşulu Başka Türlü Korunma Olanağının Bulunmaması Koşulu a. Aracın Elverişliliği b. En Az Zararlı Araç Korunan Hukuksal Yararın İhlâl Edilen Hukuksal Yararla Eşit Olması veya Önemli Ölçüde Bir Orantısızlığın Bulunmaması Koşulu C. Üçüncü Kişi Yararına Zorunluluk Durumu IV. MAZERET NEDENİ OLARAK ZORUNLULUK DURUMUNA İLİŞKİN BAZI SORUNLAR A. Hata B. İştirak V. TAKSİRLİ VE İHMALÎ SUÇLARDA MAZERET NEDENİ OLARAK ZORUNLULUK DURUMU A. Taksirli Suçlarda Mazeret Nedeni Olarak Zorunluluk Durumu B. İhmalî Suçlarda Mazeret Nedeni Olarak Zorunluluk Durumu Sonuç Kaynakça Kavramlar Dizini

Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret

Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Yasemin SEMİZ TÜRK HUKUKU NDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA VİCDANİ RET Ankara 2010 Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Yasemin Semiz

Detaylı

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Prof. Dr. Ersan Şen KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU YENİ ÇEK KANUNU NDA CEZA SORUMLULUĞU Ceza Hukukunun Fonksiyonu Yeni Suç Tipleri Ceza Sorumluluğu Bankaların

Detaylı

İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri

İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri Sevil BÜYÜKTARAKÇI İŞ HUKUKUNDA MEVSİMLİK İŞLER VE KAMPANYA İŞLERİ Ankara 2010 İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri Sevil Büyüktarakçı Hukuk

Detaylı

Türkiye Futbol Federasyonu nun Türk Hukukundaki Yeri

Türkiye Futbol Federasyonu nun Türk Hukukundaki Yeri Türkiye Futbol Federasyonu nun Türk Hukukundaki Yeri Aytaç ÖZELÇİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU NUN TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ Spor ve Hukuk Türk Spor Yönetiminin Tarihsel Gelişimi Bir Spor Dalı Olarak Futbol

Detaylı

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları Necati MERAN İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ve EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI Ankara, 2011 İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına

Detaylı

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3.

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3. Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Çek Kanunu 3. Bası Ankara, 2010 Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Hukuk Kitapları

Detaylı

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN OMBUDSMAN (KAMU DENETÇİSİ) ve TÜRKİYE DEKİ TARTIŞMALAR Ankara 2010 Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN

Detaylı

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÖNALIM DAVALARI Ankara 2010 Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Hukuk Kitapları Dizisi: 1025 ISBN 978-975-02-1281-9 Birinci

Detaylı

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Musa YILDIRIM Gelirler Başkontrolörü GAYRİMADDİ HAKLAR ve VERGİLENDİRİLMESİ Fikri Haklar (Telif Hakları) Marka, Patent, Faydalı Model, Tasarım Teknik Bilgi (Know-How)

Detaylı

Terörle Mücadele Mevzuatı

Terörle Mücadele Mevzuatı Terörle Mücadele Mevzuatı Dr. Ahmet ULUTAŞ Ömer Serdar ATABEY TERÖRLE MÜCADELE MEVZUATI Anayasa Terörle Mücadele Kanunu ve İlgili Kanunlar Uluslararası Sözleşmeler Ankara 2011 Terörle Mücadele Mevzuatı

Detaylı

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ, GENEL BİLGİLER, HUKUK DEVLETİ VE CEZA HUKUKU 1. CEZA HUKUKU KAVRAMI VE GÖREVİ I. CEZA HUKUKUNUN ANLAMI VE TANIMI II. MADDİ CEZA HUKUKU VE YAKIN

Detaylı

CMR Hükümleri Çerçevesinde Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu

CMR Hükümleri Çerçevesinde Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu CMR Hükümleri Çerçevesinde Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu Murat USLU Avukat CMR HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE TAŞIYICININ GECİKMEDEN DOĞAN SORUMLULUĞU Ankara 2010 CMR Hükümleri Çerçevesinde Taşıyıcının

Detaylı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Doç. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi AİLE HUKUKUMUZDA MAL REJİMLERİ VE EŞİN YASAL MİRAS

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen Hükümleri Dr. Hülya Çoştan Ankara Üniversitesi, Siyasal

Detaylı

Hukukçular İçin Muhasebe Bilgileri

Hukukçular İçin Muhasebe Bilgileri Hukukçular İçin Muhasebe Bilgileri Rüknettin Kumkale Yeminli Mali Müşavir HUKUKÇULAR İÇİN MUHASEBE BİLGİLERİ 2. Baskı Muhasebede Dikkat Edilecek Noktalar Muhasebenin düzeni Bilanço Gelir Tablosu Diğer

Detaylı

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ali İŞGÖREN TÜRK HUKUKUNDA TOPLANTI ve GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ Gözden Geçirilmiş 2. Baskı Toplantı Hakkının Kullanılma Koşulları ve Yasal Sınırları Genel Özel,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi KABAHATLER HUKUKU

Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi KABAHATLER HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi KABAHATLER HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxiii Birinci

Detaylı

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MANEVİ TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ, AMACI VE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKTAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNATIN YASAL DAYANAĞI I. MANEVİ TAZMİNATIN

Detaylı

Avrupa Birliği Yargı Düzeninde Savcılık Kurumu

Avrupa Birliği Yargı Düzeninde Savcılık Kurumu Avrupa Birliği Yargı Düzeninde Savcılık Kurumu Mustafa İberya ARIKAN AVRUPA BİRLİĞİ YARGI DÜZENİNDE SAVCILIK KURUMU Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Adalet Divanı Savcısı Savcı Mütaalası Avrupa Birliği

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı CEZA HUKUKU

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Meral EKİCİ ŞAHİN Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Ceza Hukukunda Rıza

Yrd. Doç. Dr. Meral EKİCİ ŞAHİN Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Ceza Hukukunda Rıza Yrd. Doç. Dr. Meral EKİCİ ŞAHİN Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ceza Hukukunda Rıza İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm

Detaylı

Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI

Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI Yaşar GÜÇLÜ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşaviri Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt II i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

Anayasa Değişiklikleri Çerçevesinde Yargı Bağımsızlığı

Anayasa Değişiklikleri Çerçevesinde Yargı Bağımsızlığı Anayasa Değişiklikleri Çerçevesinde Yargı Bağımsızlığı GSÜ Hukuk Fakültesi (Dönmezer-Erman-Kunter) Ceza Hukuku, Kriminoloji ve İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi 2010 ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE

Detaylı

Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan Sulh Ceza Davaları

Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan Sulh Ceza Davaları Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan Sulh Ceza Davaları Osman SOYDAL Hakim Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan SULH CEZA DAVALARI Örnekler Yardımıyla Ayrıntılı Konu Anlatımı Uygulamada

Detaylı

Ceza Hukukuna Giriş. Ceza Hukukuna Giriş (Özgenç)

Ceza Hukukuna Giriş. Ceza Hukukuna Giriş (Özgenç) İzzet Özgenç Ceza Hukukuna Giriş 2 İnsan: Algılama yeteneği İrade yeteneği Kişiliğini serbestçe tekâmül ettirmek Kişilik Tekâmül İrade serbestisi 3 Davranış normları Muhatap İnsan Davranış normları Yükümlülük

Detaylı

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Hukuku Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Akdi İşçinin Borçları ve Sorumluluğu İşverenin Borçları ve Sorumluluğu İş Akdinin Feshi Çalışma Süreleri Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Dinlenme Süresi İş

Detaylı

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN İŞ HUKUKUNDA ÜCRET ve UYGULAMASI Ankara, 2011 İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN Hukuk Kitapları Dizisi: 781 ISBN 978-975-02-1428-8 İkinci

Detaylı

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Seyit Halil YÜZGEÇ KOOPERATİF GENEL KURULU VE GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ Kooperatif Genel Kurulu nun Hukuki Niteliği Genel Kurul un Yetkileri

Detaylı

Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme

Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme Editör Coşkun Can AKTAN KAMU MALİ YÖNETİMİNDE STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME Ankara, 2006 Kamu Mali Yönetiminde

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Ceza Hukuku Genel Hükümler I HUK 107 1 ECTS Kredisi Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

ÇATIŞMAYI DÖNÜŞTÜRME SAFHASINDA REHABİLİTASYON SÜRECİ: KUZEY İRLANDA ÖRNEĞİ

ÇATIŞMAYI DÖNÜŞTÜRME SAFHASINDA REHABİLİTASYON SÜRECİ: KUZEY İRLANDA ÖRNEĞİ ÇATIŞMAYI DÖNÜŞTÜRME SAFHASINDA REHABİLİTASYON SÜRECİ: KUZEY İRLANDA ÖRNEĞİ Yazar: Yusuf ÇINAR İSTANBUL 2017 YAYINLARI I Yazar: Yrd. Doç. Dr. Yusuf ÇINAR Kapak ve İç Tasarım: Sertaç DURMAZ Mecidiyeköy

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK TÜRK CEZA HUKUKU NDA HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI

Yard. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK TÜRK CEZA HUKUKU NDA HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI Yard. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK TÜRK CEZA HUKUKU NDA HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Hileli ve Taksirli İflas Suçları

Detaylı

İNSANCIL MÜDAHALE VE KORUMA SORUMLULUĞU. Dr. Sercan REÇBER

İNSANCIL MÜDAHALE VE KORUMA SORUMLULUĞU. Dr. Sercan REÇBER İNSANCIL MÜDAHALE VE KORUMA SORUMLULUĞU Dr. Sercan REÇBER YAYIN NO: 563 İNSANCIL MÜDAHALE VE KORUMA SORUMLULUĞU Dr. Sercan Reçber ISBN 978-605-152-320-0 1. BASKI - İSTANBUL, OCAK 2016 ON İKİ LEVHA YAYINCILIK

Detaylı

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m )

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m ) Dr. SALİH OKTAR TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m. 99-100) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII SUNUŞ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Genel Bilgiler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

Prof. Dr. Özkan ÜNVER Prof. Dr. Hamza GAMGAM Doç. Dr. Bülent ALTUNKAYNAK SPSS UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER

Prof. Dr. Özkan ÜNVER Prof. Dr. Hamza GAMGAM Doç. Dr. Bülent ALTUNKAYNAK SPSS UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER Prof. Dr. Özkan ÜNVER Prof. Dr. Hamza GAMGAM Doç. Dr. Bülent ALTUNKAYNAK SPSS UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 8. Baskı Frekans Dağılımları Varyans Analizi Merkezsel

Detaylı

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI

AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI ALİ ÇETİN ASLAN Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usûl Hukuku ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi ve Muhasebesi

Bireysel Emeklilik Sistemi ve Muhasebesi Bireysel Emeklilik Sistemi ve Muhasebesi Dr. Metin SARIASLAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE MUHASEBESİ Bireysel Emeklilik Sistemi Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Desteği Katılımcılardan Yapılan Kesintiler

Detaylı

İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ

İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ Doç. Dr. Cemil KAYA İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İDARENİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGISAL DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Rahime ERBAŞ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK HUKUKUNDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRME

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI Prof. Dr. A. Can TUNCAY Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI İstanbul 2013 Yay n No : 2902 Hukuk Dizisi : 1427 1. Baskı - Nisan 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

Dr. Ömer ERGÜN Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi MEDENİ HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN EHLİYET DURUMU

Dr. Ömer ERGÜN Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi MEDENİ HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN EHLİYET DURUMU Dr. Ömer ERGÜN Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi MEDENİ HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN EHLİYET DURUMU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... v ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK KURAMINA GENEL

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 14.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı KABAHATLER

Detaylı

Faruk TURİNAY. Suçta ve Cezada. Kanunilik İlkesinin Anayasal Temelleri

Faruk TURİNAY. Suçta ve Cezada. Kanunilik İlkesinin Anayasal Temelleri Faruk TURİNAY Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesinin Anayasal Temelleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...3 Birinci Bölüm Kanunilik İlkesinde Terminoloji ve Kavramların İncelenmesi

Detaylı

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU

Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi. Uygulamalı CEZA HUKUKU Uygulamalı Ceza Hukuku / Cilt I i Prof. Dr. Kayıhan İÇEL Prof. Dr. Yener ÜNVER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi Uygulamalı CEZA HUKUKU Ceza Hukuku Genel ve Özel

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK Toplum Hayatı...: 1 Hukukun Toplumdaki Fonksiyonu 2 Sosyal Dayanışma 3 Sosyal Hayatta Çekişme 5 Din Kuralları 6 Örf vc Âdet Kuralları 9 Görgü (Nezaket) Kuralları

Detaylı

ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKUNDA PAYSAHİPLİĞİ HAKLARINA DAYALI HÂKİMİYET. İbrahim Doğuhan UYGUN

ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKUNDA PAYSAHİPLİĞİ HAKLARINA DAYALI HÂKİMİYET. İbrahim Doğuhan UYGUN ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKUNDA PAYSAHİPLİĞİ HAKLARINA DAYALI HÂKİMİYET İbrahim Doğuhan UYGUN YAYIN NO: 502 ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKUNDA PAYSAHİPLİĞİ HAKLARINA DAYALI HÂKİMİYET İbrahim Doğuhan UYGUN ISBN

Detaylı

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu Cihan KAVLAK SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU Organize Suçluluk Kavramı Suç Örgütleri Suçun Özellikleri ve Unsurları Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme,

Detaylı

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m )

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m ) ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m.132-133-134) 1. Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlarla Korunan Hukuki Değer Olarak Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına

Detaylı

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri 2. Suçun Yapısal Unsurları 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 4. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Nedenler 5. Suçun Özel Görünüm Biçimleri 1 6. Yatırım

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 12.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı SAĞLIK

Detaylı

Borç İçin Hapis Yasağı ve Karşılıksız Çek Suçu

Borç İçin Hapis Yasağı ve Karşılıksız Çek Suçu Borç İçin Hapis Yasağı ve Karşılıksız Çek Suçu Yrd. Doç. Dr. Sesim SOYER GÜLEÇ BORÇ İÇİN HAPİS YASAĞI ve KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU Yeni Çek Kanunu Hükümlerine Göre Gözden Geçirilmiş 2. Baskı Borç İçin Hapis

Detaylı

Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı. 3. Baskı

Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı. 3. Baskı TIP HUKUKU Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı TIP HUKUKU 3. Baskı Tıbbi Müdahaleden Dolayı Hukuksal Sorumluluk Sağlık Kuruluşlarının

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

SERMAYE PİYASASINDA GERÇEĞE AYKIRILIKTAN DOĞAN SUÇLAR

SERMAYE PİYASASINDA GERÇEĞE AYKIRILIKTAN DOĞAN SUÇLAR Dr. Selman DURSUN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı SERMAYE PİYASASINDA GERÇEĞE AYKIRILIKTAN DOĞAN SUÇLAR İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...xi

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI

Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI Gülay ÖZTÜRK Kocaeli Hakimi TEORİDE VE UYGULAMADA HASILAT KİRASI Kullandırma Akitleri Kira Akdi Türleri Hasılat Kirası Hasılat Kirasının Unsurları Tarafların Hak ve

Detaylı

Dünyada Ana D l Öğret m

Dünyada Ana D l Öğret m Dünyada Ana D l Öğret m -Program İncelemeler - Editör Yazarlar Yrd. Doç. Dr. Bekir İNCE Elif AYDIN Nuran BAŞOĞLU Tuğba DEMİRTAŞ Üzeyir SÜĞÜMLÜ Zekeriyya KANTAŞ Zeynep AYDEMİR Editör: DÜNYADA ANA DİLİ ÖĞRETİMİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER Bölüm 1: Gastronomi Kavramı: Tanımı ve Gelişimi... 3 1.1. Gastronomi Kavramı... 5 1.2. Gastronominin Tarihsel Gelişimi... 8 1.3.

Detaylı

Ceza Hukuku Genel İlkeler - II (LAW 236) Ders Detayları

Ceza Hukuku Genel İlkeler - II (LAW 236) Ders Detayları Ceza Hukuku Genel İlkeler - II (LAW 236) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ceza Hukuku Genel İlkeler - II LAW 236 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 İÇİNDEKİLER Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 I. ALMANYA EĞİTİM SİSTEMİ 1. DOĞAL FAKTÖRLER (Coğrafi Yapı, İklim Koşulları)... 14 1.1.

Detaylı

Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler

Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler Cemil Çelik OLAĞANÜSTÜ HAL VE TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Olağanüstü Hal Olağanüstü Hal İlanı şartları İdarenin Olağanüstü Hal yetkileri Olağanüstü Hal kanun Hükmünde

Detaylı

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Mehmet Akif TUTUMLU Ankara Hâkimi Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları Işığında Son Değişiklikler İşlenmiş Atıflı HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU VE

Detaylı

ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt I ULUSLARARASI SUÇLAR

ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt I ULUSLARARASI SUÇLAR ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt I ULUSLARARASI SUÇLAR Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vesile Sonay EVİK Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ BİLİMDALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ BİLİMDALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ BİLİMDALI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE SÖZLÜ TARİH ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARI, BECERİ VE TUTUMLARINA ETKİSİ DOKTORA TEZİ

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

Ceza Hukuku Özel Hükümler (LAW 307) Ders Detayları

Ceza Hukuku Özel Hükümler (LAW 307) Ders Detayları Ceza Hukuku Özel Hükümler (LAW 307) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ceza Hukuku Özel Hükümler LAW 307 Güz 3 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır.

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin 2014-2020 yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. İZÜ ve Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik KA-103 Projesi Personel

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ

Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER İSTANBUL CEZA HUKUKU VE KRİMİNOLOJİ ARŞİVİ...VII ÖNSÖZ... IX YAZARIN ÖNSÖZÜ...XIII İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR LİSTESİ...XXI

Detaylı

Kamulaştırma Davalarında Bedel Tespit Esasları

Kamulaştırma Davalarında Bedel Tespit Esasları Kamulaştırma Davalarında Bedel Tespit Esasları Ömer KARAGÖL KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA BEDEL TESPİT ESASLARI Keşif Bilirkişi İncelemesi Bedel Tespiti Ankara, 2009 Kamulaştırma Davalarında Bedel Tespit Esasları

Detaylı

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül)

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) 2- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcunun Borçluya Göre Alacaklı Dağılımı (2002-2015

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 12.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı KİTLE İLETİŞİM

Detaylı

Bireysel Başvuru Yolu

Bireysel Başvuru Yolu Dr. Ebru KARAMAN Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRUİYETİ

ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRUİYETİ Yrd. Doç. Dr. Taylan BARIN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRUİYETİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İsmail ERCAN THEMIS CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM CEZA HUKUKUNA GİRİŞ Birinci Bölüm Ceza Hukuku ve İşlevi I. CEZA HUKUKU... 3 II. CEZA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ... 3 III.

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi 1 2 Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan «Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik» programı yerine, 2014-2020 yıllarında uygulanacak olan yeni programdır. 3 4 Ana

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İsmail ERCAN THEMIS CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM CEZA HUKUKUNA GİRİŞ Birinci Bölüm Ceza Hukuku ve İşlevi I. CEZA HUKUKU... 19 II. CEZA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ... 19 III.

Detaylı

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 17 BİRİNCİ BÖLÜM: TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK I. İSLAMİYET ÖNCESİNDE KURULAN DEVLETLER VE ANAYASAL YAPI 20 A. HUN DEVLETİ (MÖ. IV. yy.-ms 4. yy) 20 B. GÖKTÜRK DEVLETİ

Detaylı

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İsmail ERCAN THEMIS CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM CEZA HUKUKUNA GİRİŞ BIRINCI BÖLÜM CEZA HUKUKU VE İŞLEVI I. CEZA HUKUKU... 19 II. CEZA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ... 19 III.

Detaylı

KAMU DÜZENİ K AVR AMI

KAMU DÜZENİ K AVR AMI Dr. Özge OKAY TEKİNSOY Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi İDARE HUKUKUNDA KAMU DÜZENİ K AVR AMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...xi İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Avukat Erhan GÜNAY HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI Yasal Süreç ve Hukuki Nitelik Önkoşul ve Koşulları Denetim Süresi ve Denetimli Serbestlik Tedbirleri Hagb

Detaylı

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması Yard. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK Medenî Usûl Hukuku ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Arabuluculukta Gizliliğin Korunması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru Ramazan KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Medenî Usûl Hukuku Açısından Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru Güncellenmiş

Detaylı

We are experts of. workplace culture. GIFTWORK Modelini Anlamak. greatplacetowork.com.tr

We are experts of. workplace culture. GIFTWORK Modelini Anlamak. greatplacetowork.com.tr We are experts of workplace culture GIFTWORK Modelini Anlamak greatplacetowork.com.tr Great Place to Work Hakkında Great Place to Work Enstitüsü bugün dünyada 53 ülkede faaliyet gösteren, 25 Yıldır işletmeleri

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11 HABER BÜLTENİ xx.09.2014 Sayı 11 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükseldi: Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Ağustos 2014 te bir önceki aya göre 6,1 puan yükselerek 7 puan değerini

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

Öğrenim Hareketliliği Nedir?

Öğrenim Hareketliliği Nedir? Öğrenim Hareketliliği Nedir? Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir.

Detaylı

Yrd. Doç Dr. Zeynel T. KANGAL Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi ASKERÎ CEZA HUKUKU

Yrd. Doç Dr. Zeynel T. KANGAL Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi ASKERÎ CEZA HUKUKU Askerî Ceza Hukuku Yrd. Doç Dr. Zeynel T. KANGAL Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi ASKERÎ CEZA HUKUKU Ankara 2010 Askerî Ceza Hukuku Zeynel T. KANGAL Hukuk

Detaylı

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ Uluslar arası marka tescil maliyetleri şu şekilde hesaplanır: 1) WIPO ücreti: Uluslar arası Fikri Mülkiyet Örgütü merkezi İsviçre'de bulunan, uluslararası marka başvurularının

Detaylı

Ceza Hukuku Genel İlkeler - I (LAW 235) Ders Detayları

Ceza Hukuku Genel İlkeler - I (LAW 235) Ders Detayları Ceza Hukuku Genel İlkeler - I (LAW 235) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ceza Hukuku Genel İlkeler - I LAW 235 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı