Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu"

Transkript

1 Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu

2

3 Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi CEZA HUKUKUNDA ZORUNLULUK DURUMU Ankara 2010

4 Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL Hukuk Kitapları Dizisi: 1012 ISBN Birinci Baskı: Mart Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A. Ş. Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayımcılık San. ve Tic. A.Ş. ye aittir. Yayınevinin yazılı izni olmadan, tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyecek alıntılar hariç olmak üzere, hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı herhangi bir ortamda yayımlanamaz ve çoğaltılamaz. Sayfa Tasarımı: Emre Kızmaz Kapak Tasarımı: İsmail Çam Yayın ve Dağıtım: Merkez: Seçkin Yayıncılık, Sağlık Sokak No: Sıhhiye, ANKARA Tel: (0 312) (Pbx), Faks: (0 312) Şube: Ankara Adliye Sarayı K Blok Zemin Kat Sıhhiye, ANKARA Tel: (0-312) Şube: Strazburg Cd. No: 23 Sıhhiye, ANKARA Tel: (0-312) Şube: Abidei Hürriyet Caddesi 179/E (Şişli Ceza Adliyesi Altı) Şişli-İSTANBUL Tel: (0-212) Web Adresi: E posta: Baskı: Seçkin Yayıncılık, Tel: (0 312)

5 Annem Zemhanur KANGAL a ve babam Bekir Sıtkı KANGAL a

6

7 İlksöz Suçun teorik yapısının iyi incelenmesi ve öğrenilmesi ceza hukuku sisteminin tüm kurumları ile sağlıklı bir şekilde işlerliğinin sağlamasına katkı açısından birinci derecede önem gösterir. Teorik yapısını tam olarak bilmeden ceza hukukunun ana kavramı olan suç ile mücadele edebilecek araçların oluşturulmasına girişilmesi uygulamada türlü uyumsuzluklara ve olumsuzluklara yol açar. Bu nedenledir ki, kimi çevrelerce üretilen uygulama teoriden farklıdır, uygulamanın kendine özgü özellikleri vardır varsayımlarının son derecede hatalı ve ülkenin hukuk sistemi için bir o kadar zararlı, tehlikeli olduğunu vurgulamalıyız. Suçun Yapısal Unsurları Teorisi suç hukukunun temel teorisi olup, bilimsel hukuk araştırmalarında bu teoriye ve içerdiği kavram ve kurumların kapsamlı ve derinlemesine incelenmesine birinci derecede önem verilmelidir. Hukuk eğitim ve öğretiminde bulunduğumuz her aşamada teorik yapıyı iyi öğrenme ve iyi öğretme ana ilkesinden hareketle kendi akademik tez ve diğer çalışmalarımızda teorik incelemelere ağırlık verdiğimiz gibi, eğitip yetiştirdiğimiz hukukçu gençlere de bu vadide gelişmelerinin olanaklarını sağlamaya çaba göstermişizdir. Bu bağlamda, özellikle yüksek lisans ve doktora düzeyindeki akademik tez konuları daha çok suç teorisi kapsamında yer alan kurumlardan seçilmiştir. Yayınlanan bu kitabın başlığını oluşturan Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu konusu da aynı düşünceden hareketle İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde asistanlarımızdan olan Zeynel KANGAL a tarafımızdan doktora tez çalışmasının konusu olarak verilmiştir. İstanbul Üniversitesi nden ayrılarak İstanbul Ticaret Üniversitesi ne geçmemizden sonra geride kalan yetkililer tarafından her nedense jürisine alınmadığım bu doktora tezinin inceleme ve savunma aşamalarında başarılı bulunan Zeynel KANGAL Hukuk Doktoru akademik ünvanını kazanmıştır. Dr. Zeynel KANGAL ın doktora tezinde incelediği eski ismi ile ıztırar hâli yeni ismi ile zorda kalış durumu veya zorunluluk durumu suçun hukuka aykırılık unsurunun oluşmasını engelleyen en önemli hukuka uygunluk nedenlerinden biridir. Tarihen çok eskilerden itibaren eylemin hukuka aykırılığını kaldırdığı kabul edilen zorunluluk durumunun boyutları ve etkinlik niteliği sosyal yaşamın ve bilimsel verilerle birlikte teknik koşulların gelişmesi paralelinde önemli değişiklikler göstermiştir. Bu bağlamda, özellikle sosyal yaşamda bir yandan riskli faaliyet alanları artarken, diğer yandan tekniğin çok önemli derecede ilerlemesi sonucunda bu alanlardaki riskin eskiye göre oldukça alt düzeylere çekilmesi, zorda kalış durumunun da yeniden değerlendirilmesini ve yeni koşullara bağlanmasını zorunlu kılmıştır. Bu yönden, çağdaş ceza huku-

8 8 Ceza Hukunda Zorunluluk Durumu kunda suç teorisinin ve sorumluluk sisteminin en önemli kurumlarından biri olan izin verilen risk kurumu ile zorda kalış durumu arasındaki yakın bağlantıların mutlaka gözönünde bulundurulması gerekir. Dr. Zeynel KANGAL, doktora tezinde klasik bir yöntem uygulayarak Zorunluluk Durumunu ayrıntılı bir şekilde incelemiş ve başarı sağlayarak akademik payelerin en önemlilerinden olan (Dr.) payesini kazanmıştır. Kitabının hukukçulara yararlı olacağı inancındayım. Dr. Zeynel KANGAL ı tebrik eder, başarılar dilerim Prof. Dr. Kayıhan İÇEL

9 Sunuş Dr. Zeynel Temel Kangal 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni bitirmiş, bunu izleyen yılda avukatlık stajını tamamlamış ve 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı nda araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. Anabilim Dalımızın en genç elemanı artık kocaman bir adam oldu ve Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmakta. Göreve başladığında, Zeynel bir miktar Fransızca bilmekteydi. 17 yaşında Sivas Kongre Lisesi mezunu, dört yılda Fakülteyi bitirmiş bir genç için inanılmayacak bir biçimde, çok çalışarak Fransızcasını oldukça iyi bir düzeye getirmiştir. Katıldığım kriminoloji kongrelerinde gençlerin sunum yaptıklarını görür, hep özenirdim. Anabilim Dalımızdaki genç meslektaşlarım da keşke bu kürsülere çıksalar derdim. Ancak sunumlar İngilizce, Fransızca ya da İspanyolca yapılmaktaydı. Zeynel ile Barış ın da böyle sunumlar yapmasının Ülkemiz ve Fakültemiz için güzel bir iftihar vesilesi olacağını düşündüm. Nitekim beş kişilik, dördü gençlerden oluşan bir ekiple XIII. Dünya Kriminoloji Kongresi ne (Rio de Janerio, ) katıldık ve aynı yıl Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezimizin yapmış olduğu aile içi şiddet araştırmasını burada sunduk. Zeynel orada, kendi yazdığı bölüme ilişkin sunumunu Fransızca olarak yapmış ve yüzümüzü ağartmıştır. Bunu izleyen yıllarda kendisinin çok sayıda Fransızca makaleyi Türkçe ye çevirerek Türk Hukuk Doktrinine katkıda bulunduğunu görmekteyiz. Daha sonra Almanca nın Türk Ceza Hukukundaki önemini kavrayan Zeynel, DAAD bursu kazanarak Almanya da hem Almanca öğrenmiş, hem de Freiburg Max-Planck-Institute da doktora tezine yönelik çalışmalar yapmıştır. Ve nihayet Dr. Zeynel Temel Kangal elinizde tuttuğunuz Zorunluluk Durumunun Ceza Sorumluluğuna Etkisi adını taşıyan eseri ile 2007 yılında doktor olmuştur. Dr. Kangal ın bu kapsamlı çalışmasının bir bölümüne tez danışmanı olarak benim de katkım olmuştur. Şöyle ki, Hocamız, o dönem Anabilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Kayıhan İçel emekliye ayrıldığında onun yürütmekte olduğu doktora tezlerini, Fakültemiz gelenekleri uyarınca yeni anabilim dalı başkanı olarak bendeniz devraldım. İtiraf etmeliyim ki, doktorantımla yapmış olduğum bu çalışma ile ben de yeni şeyler öğrendim. Zira Zeynel o zaman itibariyle bana oldukça yabancı olan yeni Türk Ceza Kanunu nun takdim ettiği kavramları çalışmasında ustaca incelemekteydi. Dr. Zeynel Kangal, doktora tezini yayına hazırladığını söylediğinde, kendisine de ifade ettiğim gibi, bu çalışma Türk Ceza Hukukuna önemli bir katkı sağlayacaktır. Elimizde yeni bir ceza yasası bulunmaktadır ve Türk hukukçuları

10 10 Ceza Hukunda Zorunluluk Durumu için bazı kavramlar oldukça yenidir. Zorunluluk durumu da böyledir. Zeynel Kangal bu kavramı hem bir hukuka uygunluk nedeni, hem de mazeret nedeni olarak gayet kapsamlı bir biçimde incelemektedir. Elinizdeki bu kitap titiz bir çalışma ve uykusuz gecelerin bir ürünüdür. Ceza Hukukumuzda zorunluluk durumuna ilişkin her türlü bilgiye erişilebilecek önemli bir kaynaktır. Kendisini yürekten kutluyorum. Prof. Dr. Füsun SOKULLU-AKINCI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi

11 Önsöz Türk Ceza Hukuku reformu sürecinin en önemli aşamalarından birini 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu oluşturmaktadır. Bu Kanun daki düzenlemelerle modern suç politikasının ilkeleri olan hukuk devleti, kusur ve hümanizm ilkelerinin hayata geçirilmesinde ileri bir adım atılmıştır. Diğer yandan Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Kabahatler Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu gibi yeni temel kanunlar ile yan ceza kanunlarında yapılan değişikliklerle, tüm ceza hukuku mevzuatında kapsamlı bir yenileşme gerçekleştirilmiştir. Böylece, Cumhuriyetin kuruluş aşamasında girişilen büyük reform hareketi yeni bir ivme kazanmış, hukuk devleti, demokrasi ve insan hakları değerleri temelinde kapsamlı bir değişim sürecine girilmiştir. Türk Ceza Hukuku reformunun temelinde ise, her şeyden önce Türkiye deki ceza hukuku alanında yapılan bilimsel çalışmalar yatmaktadır. Bu bakımdan suç teorisine ilişkin akademik çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmalar kapsamında ülkemizde modern suç teorisinin gelişimine önemli katkılarda bulunulmuştur. Örneğin kast ve taksirin kusurun bir türü olarak değil, haksızlığın bir gerçekleşme biçimi olarak görülmesi; kusurun, işlediği fiil dolayısıyla kişi hakkında varılan ve suçun unsurlarına dahil olmayan bir kınama yargısı olduğu giderek genel kabul edilen görüş haline gelmektedir. Hocalarımızın destek ve katkısıyla ortaya çıkan eserlere pek çok örnek verilebilir. Ancak bu bakımdan özellikle hocamız Prof. Dr. Kayıhan İÇEL in teşvik ve desteğiyle, ceza hukukunun temel konularında yapılmasına öncülük ettiği bilimsel çalışmalara dikkat çekmek isteriz. Hocamızın öncülüğünde suç genel teorisi alanında verilen pek çok eserin yeni bir örneğini Dr. Zeynel KANGAL ın Zorunluluk Durumunun Ceza Sorumluluğuna Etkisi isimli doktora tezi oluşturmaktadır. Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu başlığıyla kitap olarak yayınlanan bu doktora tezi de Türk Ceza Hukuku nun modern suç politikası ilkeleri doğrultusundaki gelişimine önemli katkı yapacak eserlerden biri olacaktır. Yeni Türk Ceza Kanunu na modern suç teorisinin yansıdığı en önemli alanlar kanunîlik ve kusurla ilgilidir. Nitekim, yürütmenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza öngörülemeyeceği, kıyas ve kıyasa yol açacak biçimde geliştirici yorum yasağı kanunilik ilkesiyle ilgili yeni düzenlemelerdir. Netice sebebiyle ağırlaşmış suçlarda objektif sorumluluğun kaldırılması ve haksızlık hatasının kabul edilmesi gibi pek çok düzenleme ise, kusur ilkesinin Türk Ceza Kanunu nda benimsendiğini göstermektedir. Yeni Türk Ceza Kanunu hazırlanırken bu temel ilkelerin kanunda kapsamlı bir şekilde yer almasına gayret edilmesinin yanısıra, ceza sorumluluğunu kaldı-

12 12 Ceza Hukunda Zorunluluk Durumu ran veya etkileyen nedenlerin hukuki niteliğinin mümkün olabildiğince net bir şekilde belirlenmesi için de ciddî uğraş verilmiştir. Bu bağlamda tartışmalı konulardan biri zorunluluk hâli olmuş, ancak bu tartışmalar sonunda Türk pozitif hukuku bakımından zorunluluk hâlinin hukukî niteliğinin bir hukuka uygunluk nedeni değil, kusurluluğu kaldıran bir mazeret nedeni olduğu kabul edilmiştir. Nitekim, Türk Ceza Kanunu nun 25. maddesinin gerekçesinde, Maddenin ikinci fıkrasında, kusurluluğu ortadan kaldıran bir neden olarak zorunluluk (zaruret, ıztırar) hâli düzenlenmiştir şeklindeki açıklama ve Ceza Muhakemesi Kanunu nun 223/3-b maddesinde, zorunluluk hâlinde kişi hakkında kusurunun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir şeklindeki düzenleme ile, zorunluluk hâlinin hukukî niteliğinin bir mazeret nedeni olduğu pozitif hukuk bakımından açıklığa kavuşturulmuştur. Dr. KANGAL, zorunluluk hâli gibi öğretide halen tartışılmakta olan bir konuyu Alman doktrindeki görüşleri de incelemek suretiyle çeşitli yönleriyle ele alıp başarıyla irdelemiştir. Yazar Alman Ceza Kanunu nda zorunluluk hâlini bazı durumlarda hukuka uygunluk, bazı durumlarda ise kusurluluğu etkileyen bir neden olarak kabul eden düzenlemeyi, Türk Hukuku bakımından da önermektedir. Zorunluluk hâlinin ikili bir hukukî niteliğe sahip olduğu Alman doktrininde taraftar bulan bir görüş olup, bu görüşün teorik dayanaklarının incelenerek ülkemizde de tanıtılmış olmasının yüksek bir bilimsel değer taşıdığı kuşkusuzdur. Sadece bu eseri değil, diğer yayınları da dikkate alındığında, gelecekte de yüksek nitelikli akademik çalışmalar yapacağına inandığımız Yrd. Doç. Dr. Zeynel KANGAL ı her zaman İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nin de bir mensubu olarak görmekte ve bu kitabından dolayı kendisini kutlamaktayız. Prof. Dr. Adem SÖZÜER

13 Başlarken Zorunluluk durumu 765 sayılı Türk Ceza Kanunu nda yer almasına rağmen, mahkeme içtihatlarına fazla yansıyan bir kurum olmamıştır. Oysa yabancı hukuk sistemlerinde çok fazla uygulama alanı bulan bir kavramdır. Yargıtay ın ulaşabildiğimiz yayınlanmış çok az sayıdaki kararı da zorunluluk durumunun hukuksal niteliğini ve koşullarını yeterince irdelememektedir. Ancak Yargıtay ın incelediğimiz bazı kararlarına konu olan somut olaylarda zorunluluk durumunun koşulları bulunmasına rağmen, Yargıtay, sorunu kast kavramına dayanarak çözümleme yoluna gitmiştir sayılı Türk Ceza Kanunu da zorunluluk durumuna ilişkin hükmünde eski kanuna göre bazı değişiklikler getirmiştir. Yeni düzenleme korunan hukuksal değerlerin kapsamını genişletmiş, orantılılık ilkesini getirmiştir. Bunun yanısıra, bazı özel normlarda da zorunluluk durumuna yer vermiştir. Bu düzenlemelerle birlikte zorunluluk durumunun hukuksal niteliğine ilişkin tartışmalar yeniden ivme kazanmıştır. Ülkemizde, diğer birçok konuda olduğu gibi zorunluluk durumuna ilişkin olarak da fazla bir monografi bulunmamaktadır. Bu konudaki tek eser Sayın Nevzat Toroslu nun Ceza Hukukunda Zaruret Hali isimli çalışmasıdır (Ankara 1968). Bu çalışmanın yapılmasından beri, her ne kadar ülkemiz uygulaması açısından kayda değer pek bir şey olmasa da, yabancı hukuk sistemlerinde çok önemli gelişmeler olmuştur. Özellikle Alman ve İsviçre hukuklarında zorunluluk durumu hukuka uygunluk ve mazeret nedeni olarak ikiye ayrılmıştır. Fransa da da 1994 tarihli Ceza Kanunu, daha önce uygulamada yerleşen zorunluluk durumunu yasal çerçeveye kavuşturmuştur. Bütün bu nedenleri gözönünde bulundurduğumuzda, zorunluluk durumunun ceza hukuku bakımından yeniden değerlendirilmesi gerektiği fikrine ulaştık ve doktora tez konusu olarak belirledik. Amacımız zorunluluk durumunu her yönüyle inceleyerek Türk hukukuna bir damla da olsa katkıda bulunmaktır. Bu kitap, Zorunluluk Durumunun Ceza Sorumluluğu na Etkisi başlıklı 24 Ocak 2007 tarihinde tez danışmanım Prof. Dr. Füsun SOKULLU- AKINCI nın başkanlığında Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR, Prof. Dr. Hasan ERMAN, Doç. Dr. Fatih S. MAHMUTOĞLU ve Doç. Dr. Yener ÜNVER den oluşan jüri önünde savunularak oyçokluğuyla başarılı bulunmuş doktora tezimizin, gerek sonradan yayınlanan bazı eserlerin ilgili bölümlere işlenmesi gerek yapılan eleştiriler ışığında düzeltmelerin yapılması suretiyle yayınlanmış hâlidir. Tezimizi kitap olarak yayınlamaya karar verince başlığını da Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu şeklinde değiştirmiş bulunuyoruz. Tez yazımı sürecinde ve sonrasında desteklerini gördüğüm kişileri bu vesileyle saygıyla anmak ve onlara teşekkür etmek istiyorum.

14 14 Ceza Hukunda Zorunluluk Durumu Yüksek lisans tezimin olduğu gibi doktora tezimin de danışmanlığını üstlenen ve doktora tez konusu seçimimde beni destekleyen hocam Prof. Dr. Kayıhan İÇEL e ne kadar teşekkür etsem azdır. Tezimin önemli bir bölümünde danışmanlık yapan hocamın emekli olması nedeniyle geri kalan bölümün yazımında kendisinin engin bilgi ve tecrübesi ile yapıcı tutumundan mahrum kalmak en büyük eksikliğim oldu. Lisans aşamasında öğrencisi olduğum, sonraki dönemde de hiçbir zaman benden desteğini esirgemeyen hocam Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR a her şey için teşekkür ediyorum. Tez yazımındaki problemli dönemde her zaman yanımda olan ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden ayrılmamdan sonra da benimle iletişimi hiçbir zaman koparmayan, son olarak da Beykent Üniversitesi nde çalışmaya başlamama vesile olan değerli hocam Prof. Dr. Adem SÖZÜER e ne kadar teşekkür etsem de yeterli olmaz. Tez danışmanım Prof. Dr. Kayıhan İÇEL in emekliliğinin ardından danışmanlığımı üstlenen Prof. Dr. Füsun SOKULLU-AKINCI ya teşekkürü bir borç biliyorum. Prof. Dr. Fatih S. MAHMUTOĞLU na vermiş olduğu destek ve objektif tutumundan dolayı bu vesileyle teşekkürlerimi sunuyorum. Yine pozitif tutumuyla her zaman desteğini gördüğüm Doç. Dr. Serap KESKİN-KİZİROĞLU na çok teşekkür ediyorum. Eski çalışma arkadaşlarım Yrd. Doç. Dr. Vesile Sonay EVİK, Yrd. Doç. Dr. Barış ERMAN, Dr. Hasan SINAR ve Dr. Selman DURSUN a da sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Her geçen gün yokluğunu daha fazla hissettiğim değerli hocam Prof. Dr. Çetin ÖZEK i özlem ve rahmet ile anıyorum. Eylül 2004 Aralık 2005 döneminde Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in olanaklarından yararlanmamı sağlayan Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ulrich SİEBER e ve Dr. Silvia TELLENBACH a şükranlarımı sunuyorum. Yine Enstitü ortamına neşe ve eğlence katan değerli arkadaşlarım Dr. Gianluca RUGGIERO ve Dr. Pablo Galain PALERMO ya da teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın kısa sürede yayınlanmasını sağlayan Koray SEÇKİN e ve Seçkin Yayıncılığın emeği geçen tüm çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım. Her türlü eleştiri ve katkılarınızı a yazabilirsiniz. Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL Taksim, 22 Aralık 2009

15 İçindekiler İlksöz... 7 Sunuş... 9 Önsöz Başlarken Kısaltmalar Giriş Birinci Bölüm ZORUNLULUK DURUMUNUN KAVRAMSAL ÖZELLİKLERİ TARİHSEL GELİŞİM ULUSLARARASI, ULUSLARÜSTÜ CEZA HUKUKU VE ÇEŞİTLİ ÜLKE HUKUKLARI I. ZORUNLULUK DURUMUNUN KAVRAMSAL ÖZELLİKLERİ A. Genel Açıklamalar B. Terim Sorunu C. Kavram D. Zorunluluk Durumunun Sınıflandırılmasına İlişkin Teoriler Tekçi Teoriler a. Zorunluluk Durumunu Yalnızca Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Ele Alan Teori b. Zorunluluk Durumunu Yalnızca Bir Mazeret Nedeni Olarak Ele Alan Teori Ayırma Teorisi Cebir veya Tehdide Dayalı Zorunluluk Durumunun Hukuksal Niteliği ve Sınıflandırmadaki Yeri Görüşümüz II. ZORUNLULUK DURUMUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ A. Eski Hint Hukuku B. İbrani Hukuku C. Eski Yunan Hukuku D. Roma Hukuku E. Cermen Hukuku F. Eski Fransız Örf-Âdet Hukuku G. Kilise Hukuku H. XVI XVIII. Yüzyıl İradenin Yokluğuna Dayalı Zorunluluk Durumu Teorileri Zorunluluk Durumunun Esasını Tabiî Hukukta, İlkel Toplumda ve Dayanışma İlkesinde Gören Teoriler I. XIX. Yüzyıl ve Sonrası Zorunluluk Durumunu Reddeden veya Sınırlı Olarak Kabul Eden Teoriler... 69

16 16 Ceza Hukunda Zorunluluk Durumu 2. Manevî Cebire Dayalı Sübjektif Teoriler Cezalandırmada Sosyal Yararın Yokluğu Teorisi Yükümlülüklerin, Hakların ya da Yararların Çatışması Teorisi J. İslâm Hukuku K. Osmanlı Hukuku L. Cumhuriyet Sonrası Türk Hukuku III. ULUSLARARASI, ULUSLARÜSTÜ CEZA HUKUKUNDA VE ÇEŞİTLİ ÜLKE HUKUKLARINDA ZORUNLULUK DURUMU A. Uluslararası Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu B. Uluslarüstü Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu C. Çeşitli Ülke Hukuklarında Zorunluluk Durumu Federal Almanya Fransa İtalya İngiltere Amerika Birleşik Devletleri Kanada İsviçre Avusturya Liechtenstein Belçika Lüksemburg Hollanda İspanya Yunanistan İsveç Norveç Danimarka Finlandiya Polonya Rusya Hırvatistan Slovenya Arnavutluk Japonya Güney Kore Azerbaycan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İkinci Bölüm HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ OLARAK ZORUNLULUK DURUMU I. HUKUKA AYKIRILIK KAVRAMI

17 İçindekiler 17 A. Genel Olarak B. Hukuka Aykırılığın Kaynağı: Hukuk Ötesi Normlar Teorisi Binding in Normlar Teorisi Hukuk Normundan Hukuk Ötesi Norma Geçiş a. Normun Kaynağı ve İçeriği b. Normların Muhatabı c. Hukuka Aykırılığın Kaynağı Olarak İnsan Hakları C. Hukuka Aykırılığın İçeriği Şeklî Hukuka Aykırılık Kavramı a. Şeklî Hukuka Aykırılığın Tanımı (1) Sübjektif Hukuka Aykırılık (2) Objektif Hukuka Aykırılık b. Hukuk Düzeninin Birliği İlkesi Maddî Hukuka Aykırılık Kavramı D. Hukuka Özel Aykırılık Sorunu E. Suç Yapısında Hukuka Aykırılığın Rolü Hukuka Aykırılıktan Haksızlık Unsuruna Geçiş a. Tipiklik ve Hukuka Aykırılık Arasındaki Karşılıklı Etkileşim (1) Hukuka Aykırılığın Varlık Nedeni Olarak Tipiklik (2) Hukuka Aykırılık Karinesi Olarak Tipiklik (3) Hukuka Aykırılığın Bilinme Aracı Olarak Tipiklik b. Tipiklik ve Haksızlık Kavramlarının Maddî İçeriği Hukuka Uygunluk Nedenleri a. Türk Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Nedenleri b. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Teorik Esası (1) Monist Teoriler (2) Çoğulcu Teoriler c. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Hukuksal Niteliği ve Yapısı (1) Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sübjektif Unsur Sorunu (2) Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Birleşmesi F. Hukuka Uygunluğun Sonuçları Ceza Hukukuna İlişkin Sonuçları Ceza Hukuku Dışındaki Sonuçları II. HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ OLARAK ZORUNLULUK DURUMUNUN HUKUKSAL NİTELİĞİNİ AÇIKLAYAN TEORİLER A. Amaç Teorisi Ulaşılmaya Çalışılan Amaç a. Hukuksal Değerlerin Korunması b. Hukuksal Değerin Korunmaya Somut Liyakati Başvurulan Aracın Uygunluğu a. Uygunluk ve Kaçınılmazlık (1) Aracın Elverişliliği (2) En Az Zararlı Aracın Kullanılması İlkesi (3) Tehlikenin Halen Mevcut Olması b. Uygunluk ve Daha Yüksek Değerin Korunması

18 18 Ceza Hukunda Zorunluluk Durumu B. Hukuksal Yararların Karşılaştırılması Teorisi Hukuksal Yararların Çatışması Hukuksal Yararların Karşılaştırılması Hukuksal Yararlardan Birinin Üstünlüğü İlkesi Üstün Hukuksal Yararın Kurtarma Fiilini Hukuka Uygun Kılmasının Esasını Açıklayan Görüşler C. Karşılıklı Hukuksal İlişki Teorisi III. HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ OLARAK ZORUNLULUK DURUMUNUN KOŞULLARI A. Tehlikeye İlişkin Koşullar Bir Tehlikenin Bulunması Koşulu Tehlikenin Ağır Olması Koşulu Tehlikenin Halen Mevcut Bulunması Koşulu Tehlikenin Bir Hakka Yönelik Olması Koşulu B. Kurtarma Fiiline İlişkin Koşullar Tehlikenin Meydana Gelmesine Bilerek Neden Olmama Koşulu Tehlikeye Katlanma Hukuksal Yükümlülüğünün Bulunmaması Koşulu Başka Türlü Korunma Olanağının Bulunmaması Koşulu a. Aracın Elverişliliği b. En Az Zararlı Araç Korunan Hukuksal Yararın İhlâl Edilen Hukuksal Yarardan Önemli Ölçüde Üstün Olması Koşulu a. Üstünlüğün Önemli Ölçüde Olması b. Yararlar Karşılaştırmasının Kapsamı c. Karşılaştırmada Belirleyici Etkenler (1) Çatışan Hukuksal Değerlerin Hiyerarşik İlişkisi (2) Tehlikenin Ağırlığı (3) Beklenen Hukuksal Değer İhlâllerinin Boyutu (4) Kurtarma Şansının Yüksekliği (5) Risk Birliği ya da Yaşam Hakkı ile Yaşam Hakkının Karşılaştırılması (6) Yararların Bireyselleştirilmesi (7) Tehlikenin Cebir veya Tehditten İleri Gelmesi d. Önemli Ölçüde Üstünlüğün Uygunluk Kuralıyla Sınırlanması (1) Hukuk Düzeninin Temel İlkeleri (2) Yasal Öncelikler ve Usuller C. Üçüncü Kişi Yararına Zorunluluk Durumu IV. HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ OLARAK ZORUNLULUK DURUMUNUN TÜRLERİ A. Saldırı Zorunluluğu Durumu B. Savunma Zorunluluğu Durumu V. HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ OLARAK ZORUNLULUK DURUMUNA İLİŞKİN BAZI SORUNLAR A. Hata Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Zorunluluk Durumunun Maddî Koşullarında Hata

19 İçindekiler Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Zorunluluk Durumunun Varlığında veya Sınırlarında Hata B. Sınırın Aşılması Sınırın Kasten Aşılması Sınırın Taksirle Aşılması Sınırın Heyecan, Korku veya Telaştan Dolayı Aşılması C. Yükümlülüklerin Çatışması VI. TAKSİRLİ VE İHMALÎ SUÇLARDA HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ OLARAK ZORUNLULUK DURUMU A. Taksirli Suçlarda Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Zorunluluk Durumu B. İhmalî Suçlarda Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Zorunluluk Durumu Üçüncü Bölüm MAZERET NEDENİ OLARAK ZORUNLULUK DURUMU I. CEZA HUKUKUNDA KUSUR VE SORUMLULUK A. Roxin in Ceza Sorumluluğunun Koşulları Olarak Kusur ve Cezalandırmada Önleme Gerekliliği Ayrımı B. Maurach ın Fiil Sorumluluğu Öğretisi C. Kusur Teorileri Psikolojik Kusur Teorisi Normatif Kusur Teorisi Normatif Kusur Teorisinin Eleştirisi D. Ceza Hukukunda Kusurun İçeriğinin Belirlenmesi (Maddî Kusur Kavramı) Kusuru Başka Şekilde Hareket Edebilirlik Olarak Ele Alan Öğreti Kusuru Hukuken Tasvip Edilmeyen Düşünce Biçimi Olarak Ele Alan Öğreti Kusuru Kişinin Kendi Karakterinden Sorumluluğu Olarak Ele Alan Öğreti Kusuru Genel Önleme Gerekliliğinden Doğan İsnadiyet Olarak Ele Alan Öğreti Kusuru Normatif Hitap Edilebilirliğe Karşın Haksız Hareket Etme Olarak Ele Alan Öğreti Kusur İlkesini Reddeden Görüşler Görüşümüz E. Cezayı Gerekçelendiren Kusur ve Cezanın Tayininde Kusur F. Kusuru Ortadan Kaldıran Nedenler Mazeret Nedenleri Ayrımı G. Fiil Kusuru ve Yaşam Tarzı Kusuru II. MAZERET NEDENİ OLARAK ZORUNLULUK DURUMU KAVRAMI VE HUKUKSAL NİTELİĞİNİ AÇIKLAYAN TEORİLER A. Mazeret Nedeni Olarak Zorunluluk Durumu Kavramı B. Mazeret Nedeni Olarak Zorunluluk Durumunun Hukuksal Niteliğini Açıklayan Teoriler Psikolojik Baskı Teorisi Normatif Teoriler Zorunluluk Durumunun Haksızlığı ve Kusuru Azalttığını İleri Süren Teori Cezanın Önleme Amacına Yönelik Zorunluluk Durumu Teorileri

20 20 Ceza Hukunda Zorunluluk Durumu a. Zorunluluk Durumunda Cezanın Genel Önleme Amacının Bulunmadığını İleri Süren Teori b. Zorunluluk Durumunda Cezanın Genel ve Özel Önleme Amaçlarının Bulunmadığını İleri Süren Teori Diğer Bazı Teoriler a. Wolter in Teorisi b. Bernsmann ın Teorisi c. Neumann ın Teorisi Görüşümüz III. MAZERET NEDENİ OLARAK ZORUNLULUK DURUMUNUN KOŞULLARI A. Tehlikeye İlişkin Koşullar Bir Tehlikenin Bulunması Koşulu Tehlikenin Ağır Olması Koşulu Tehlikenin Halen Mevcut Bulunması Koşulu Tehlikenin Bir Hakka Yönelik Olması B. Kurtarma Fiiline İlişkin Koşullar Tehlikenin Meydana Gelmesine Bilerek Neden Olmama Koşulu Tehlikeye Katlanma Hukuksal Yükümlülüğünün Bulunmaması Koşulu Başka Türlü Korunma Olanağının Bulunmaması Koşulu a. Aracın Elverişliliği b. En Az Zararlı Araç Korunan Hukuksal Yararın İhlâl Edilen Hukuksal Yararla Eşit Olması veya Önemli Ölçüde Bir Orantısızlığın Bulunmaması Koşulu C. Üçüncü Kişi Yararına Zorunluluk Durumu IV. MAZERET NEDENİ OLARAK ZORUNLULUK DURUMUNA İLİŞKİN BAZI SORUNLAR A. Hata B. İştirak V. TAKSİRLİ VE İHMALÎ SUÇLARDA MAZERET NEDENİ OLARAK ZORUNLULUK DURUMU A. Taksirli Suçlarda Mazeret Nedeni Olarak Zorunluluk Durumu B. İhmalî Suçlarda Mazeret Nedeni Olarak Zorunluluk Durumu Sonuç Kaynakça Kavramlar Dizini

Bilişim Suçları ve Soruşturma -Kovuşturma Evreleri

Bilişim Suçları ve Soruşturma -Kovuşturma Evreleri Bilişim Suçları ve Soruşturma -Kovuşturma Evreleri Doç. Dr. Ali KARAGÜLMEZ BİLİŞİM SUÇLARI ve SORUŞTURMA - KOVUŞTURMA EVRELERİ Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş Üçüncü Baskı Ankara, 2011 Bilişim Suçları

Detaylı

Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı. 3. Baskı

Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı. 3. Baskı TIP HUKUKU Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı TIP HUKUKU 3. Baskı Tıbbi Müdahaleden Dolayı Hukuksal Sorumluluk Sağlık Kuruluşlarının

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNDA HAKSIZLIK YANILGISI (M. 30/4)

TÜRK CEZA KANUNUNDA HAKSIZLIK YANILGISI (M. 30/4) Türk Ceza Kanununda Haksızlık Yanılgısı (m. 30/4) 59 TÜRK CEZA KANUNUNDA HAKSIZLIK YANILGISI (M. 30/4) Yrd. Doç. Dr. Sesim SOYER GÜLEÇ I. GĐRĐŞ Haksızlık yanılgısı, failin işlediği fiilin haksızlık oluşturduğunun

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Seda DUYSAK FİDAN 111408004 Tez

Detaylı

Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler

Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler Cemil Çelik OLAĞANÜSTÜ HAL VE TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Olağanüstü Hal Olağanüstü Hal İlanı şartları İdarenin Olağanüstü Hal yetkileri Olağanüstü Hal kanun Hükmünde

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ İREM YAYVAK İstanbul Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ (Türk-Alman Hukuku Karşılaştırmalı) İSTANBUL 2014 Beta Yayın No : 3031

Detaylı

DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN BÜROSU YAYINLARI NO: 76 SEMPOZYUM DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 138. YIL

DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN BÜROSU YAYINLARI NO: 76 SEMPOZYUM DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 138. YIL DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN BÜROSU YAYINLARI NO: 76 SEMPOZYUM DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 138. YIL 11 12 MAYIS 2006 DANIŞTAY MATBAASI - 2008 İÇİNDEKİLER Açış Konuşması Sumru ÇÖRTOĞLU.... 1 Birinci Oturum

Detaylı

KAMU HUKUKÇULARI PLATFORMU HUKUK GÜVENLİĞİ 8-9 KASIM 2013 ANKARA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

KAMU HUKUKÇULARI PLATFORMU HUKUK GÜVENLİĞİ 8-9 KASIM 2013 ANKARA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KAMU HUKUKÇULARI PLATFORMU HUKUK GÜVENLİĞİ 8-9 KASIM 2013 ANKARA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği Yayınları : 277 Kamu Hukukçuları Platformu HUKUK GÜVENLİĞİ ISBN: 978-605-9050-33-3 Türkiye

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Kemalettin Yüksel * Genel Olarak 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 1927 yılında yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi Mayıs 2007 145. Yıl Yayınları Dünyada ve Türkiye de Yüksek Denetim Dr. H.Ömer Köse Gözden Geçirilmiş İkinci Basım Mayıs 2007

Detaylı

5237 SAYILI YTCK DA KASTIN UNSURLARI VE TÜRLERİ - ÖZELLİKLE OLASI KASTIN DEĞERLENDİRİLMESİ GİRİŞ

5237 SAYILI YTCK DA KASTIN UNSURLARI VE TÜRLERİ - ÖZELLİKLE OLASI KASTIN DEĞERLENDİRİLMESİ GİRİŞ 5237 SAYILI YTCK DA KASTIN UNSURLARI VE TÜRLERİ - ÖZELLİKLE OLASI KASTIN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Volkan Dülger GİRİŞ Ceza hukukunda, suç genel teorisinin önemli inceleme konularından birisini belki de

Detaylı

4 Hasan GERÇEKER Yargıtay Birinci Başkanı

4 Hasan GERÇEKER Yargıtay Birinci Başkanı Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli konuklar, Değerli meslektaşlarım, Yazılı ve görsel basının değerli mensupları, Sözlerime başlarken sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyorum. İslâm dünyasının kutsal ayı olan

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

Ahmet YAVUZ Adalet Dergisi, Yıl:2014, Sayı:48, (s. 82/120)

Ahmet YAVUZ Adalet Dergisi, Yıl:2014, Sayı:48, (s. 82/120) MUKAYESELĐ HUKUKTA YAŞAMA HAKKI Ahmet YAVUZ Seferihisar Cumhuriyet Başsavcısı Giriş Yaşama hakkı en temel haktır. Yaşama hakkı karşısında diğer haklar türev, ikincil haklardır. Diğer bütün hakların kullanımı

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI

T.C. ADALET BAKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Cezaî Adlî Yardımlaşma Hukukî Adli Yardımlaşma İnsan Hakları Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli Nafaka Çocuk Kaçırma Uluslararası

Detaylı

YARGI PAKETLER : HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN B R DEğERLEND RME. GenİŞ KAPSAMLI RAPOR. Na m karakaya hande özhabeş

YARGI PAKETLER : HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN B R DEğERLEND RME. GenİŞ KAPSAMLI RAPOR. Na m karakaya hande özhabeş 5 YARGI PAKETLER : HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN B R DEğERLEND RME GenİŞ KAPSAMLI RAPOR Na m karakaya hande özhabeş Yargı Paketleri: Hak ve Özgürlükler Açısından Bir Değerlendirme GENİŞ KAPSAMLI RAPOR

Detaylı

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları-

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- Hazırlayan Prof. Dr. Ali ŞAFAK Emekli Öğretim Üyesi Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Emekli Dekanı Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri

Detaylı

İflasın Ertelenmesi Usul ve Esaslar

İflasın Ertelenmesi Usul ve Esaslar İflasın Ertelenmesi Usul ve Esaslar Avukat Şakir BALCI İFLASIN ERTELENMESİ Usul ve Esaslar İflasa İlişkin Organlar Kurumlar İflas'ta Görev Yetki Tacir Tüzel Kişilik SERMAYE ŞİRKETLERİ Anonim Limited Paylı

Detaylı

4857 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma

4857 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma Hatice KARACAN 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE FAZLA ÇALIŞMA 3. Baskı Çalışma Süresi Kavramı, Yasal ve Akdi Çalışma Süreleri Denkleştirme Dönemi ve Yoğunlaştırılmış

Detaylı

CEZA HUKUKU UYGULAMA REHBERİNE GİRİŞ VE PRATİK ÇALIŞMA NOTU

CEZA HUKUKU UYGULAMA REHBERİNE GİRİŞ VE PRATİK ÇALIŞMA NOTU 2013 CEZA HUKUKU UYGULAMA REHBERİNE GİRİŞ VE PRATİK ÇALIŞMA NOTU PROF. DR. ADEM SÖZÜER Bu eseri telif hakkı Prof. Dr. Ade SÖZÜER e aittir. 8 Sayılı Fikir ve Sa at Eserleri Ka u Hükümlerine göre yazarı

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık KOCABAŞ

Detaylı

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Genel Yayın Sıra No: 232 2013/13 ISBN No: 978-605-5316-62-4

Detaylı

SİYASİ PARTİLER KANUNU'NDA ULUSLAR ARASI STANDARTLARA UYGUNLUK SAĞLAMAK İÇİN YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER

SİYASİ PARTİLER KANUNU'NDA ULUSLAR ARASI STANDARTLARA UYGUNLUK SAĞLAMAK İÇİN YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER SİYASİ PARTİLER KANUNU'NDA ULUSLAR ARASI STANDARTLARA UYGUNLUK SAĞLAMAK İÇİN YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM ( ) I- Siyasal Partilere İlişkin Uluslararası Standartlar Siyasal partiler

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU YOLU

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU YOLU seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Şubat 2012 ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU YOLU (ANAYASA ŞİKÂYETİ) BEKLENTİLER VE RİSKLER CEM DURAN UZUN S E T A A N

Detaylı

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA KAMU HUKUKÇULARI PLATFORMU KÜRESELLEŞEN DÜNYADA ANAYASAL DEMOKRASİ Konulu Toplantı 19-20 MAYIS 2011 LEFKOŞA YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ I Yakın Do u Üniversitesi Yayınları Tüm yayın hakları

Detaylı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 2082. Cad. No: 4 06510 Bilkent / ANKARA Tel : 0312 218 13 00 Faks : 0312 218

Detaylı

İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA

İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA İLTİCA, ULUSLARARASI GÖÇ VE VATANSIZLIK: KURAM, GÖZLEM VE POLİTİKA Özlen Çelebi Saime Özçürümez Şirin Türkay Birleşmiş Milletler Mülteciler

Detaylı

Yaflamda ve Meslekte Etik

Yaflamda ve Meslekte Etik 2. MUHASEBE ET K KONGRES Yaflamda ve Meslekte Etik 20 ŞUBAT 2010 THE MARMARA TAKSİM/İSTANBUL TÜRMOB YAYINLARI - 380 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı Cem Veb-Ofset.San.Tic.Ltd.Şti. Alınteri

Detaylı

Genel Yayın Sıra No: 214 2012/16 ISBN No: 978-605-5316-11-2. Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu

Genel Yayın Sıra No: 214 2012/16 ISBN No: 978-605-5316-11-2. Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu Genel Yayın Sıra No: 214 2012/16 ISBN No: 978-605-5316-11-2 Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Yayın Kurulu Tasarım / Uygulama / Baskı Ege Reklam Basım Sanatları Ltd.Şti. Esatpaşa Mah. Ziyapaşa Cad. No:

Detaylı