Şişli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Koordinasyonu ile hazırlanmıştır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şişli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Koordinasyonu ile hazırlanmıştır."

Transkript

1

2 Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü (212) Dahili : Şişli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Koordinasyonu ile hazırlanmıştır. 2014

3 İçindekiler 1- GENEL BİLGİLER 1.1. Başkanın Sunuşu 1.2. Stratejik Plan Çalışma Süreci DURUM ANALİZİ 2.1. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat 2.2. İlçeye İlişkin Bilgiler Tarihçe Demografik Analiz 2.3. Belediyeye İlişkin Bilgiler Teşkilat Şeması Fiziksel Kaynaklar İnsan Kaynakları Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Mali Durum 2.4. Paydaş Analizi Kurum İçi Analiz Kurum Dışı Analiz Üst Planlarla Uyum VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER 3.1. Vizyon 3.2. Misyon 3.3. Temel Değerler STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER 4.1. Stratejik Amaçlar, Stratejik Hedefler ve 4.2. Maliyetlendirme 5- İZLEME VE DEĞERLENDİRME

4 1- GENEL BİLGİLER

5

6 6 > 1.1. BAŞKANIN SUNUŞU Değerli yurttaşlarım. Sevgili Şişlililer, Şişlimiz için yıllarını kapsayacak olan Şişli Belediyesi Stratejik Planı nı kent paydaşlarının da yoğun ilgi ve katılımıyla büyük bir heyecan içinde, özenle, titizlikle yapılan bir çalışma sonrası bu kitapla sunulan şekle getirilmiştir. 5 yılık bir hizmet sürecini kapsayacak olan planımızı yaparken, hiç kuşkusuz İstanbul gibi eşsiz doğal özelliklere sahip, tarihi ve kültürel insanlık mirasını içinde barındıran bir dünya kentinin merkez ilçelerinden birinin yönetimini üstlenmiş olmanın sorumluluğu içinde olduk. Bu anlayışımızın yanı sıra hizmet süremiz içinde karşılayacağımız sayısız kentsel ihtiyacın yanında, Şişlimizin bir yandan fiziksel yapısını geliştirirken, diğer yandan da çevresel etki ve değerleri gözeten planlı kentleşmenin temel ilkelerini etkin ve kararlı biçimde gözeterek, geleceği de hesaplayan bir ufuk stratejik planımızın temel hedefi olmuştur. Çağımız kentleşme çağıdır. Dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerinde olduğu gibi, kentlerimizde yaşayan ülke nüfusumuz %70 leri aşmış bulunmaktadır. Birey ve toplumsal ihtiyaçların sınırsızlığını bilerek, ihtiyaçlara cevap verecek sosyal ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek, daha geniş, daha çeşitli ve rasyonel hizmetler üretmek bu stratejik planımızın temel ilkesini oluşturmaktadır. Ayrıca her türlü yoğunlaşmaktan kaynaklanan ve çeşitli kirlilikler, kentsel sorunlarımızın başında gelmektedir. Toplumsal olarak fiziksel ve ruhsal sağlığımızın bu nedenler nedeniyle tehdit altında olduğunun bilinci içindeyiz. Şişli de yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre, sağlıklı ve güvenli bir ortam hedefi çevre ve halk sağlığı anlayışımızın gereği olarak Stratejik planımızda önem kazanmıştır. Kentsel yaşam ihtiyacı, hatta kentlerde yaşamanın cazibe ve çekiciliği, başta eğitim olmak üzere, yüksek insani değerlerin kentlerde buluşmasıdır. Kentleri yaşam alanımız yapan en önemli faktör, ekonominin yanı sıra bilim, sanat ve kültürün hayat bulduğu sosyal yaşam iklimidir. Kentsel yaşam eğitim demektir. Kentler bilim, sanat ve insani bütün değerlerin biriktiği kültür yoğunlaşmasının yaşandığı yerlerdir. İstanbul gibi çeşitli kültürleri içinde barındıran ve binlerce yıllık bir kültür mirası bir şehrin merkez ilçelerinden birisi olarak Şişlimizin eğitimin, sanatın, kültürel etkinliklerin ve kısaca sosyal yaşamın odağı olması stratejik planımızın önceliklerindendir. Şişli Belediyesi sadece kendi sınırları içinde yaşayan inanç, kültür ve yaşam farklılıkların özgürce ortaya konması ve yaşanmasının çok ötesinde ulusal sınır ötesi dış ilişkileri de kapsayan ve ülke ve dünya barışına büyük ölçüde katkılar sağlayacak olan bir planlamayı da göz ardı etmemiştir yıllarını kapsayan Stratejik Planımız sadece Şişlimizde ikamet eden yurttaşlarımızı değil, Gün içinde 4 milyonun üzerine çıkan günübirlik kentsel nüfusun tamamına hizmet üretmek gibi bir sorumluluğun bilinciyle hazırlanmıştır. Stratejik planımızda ortaya koyduğumuz ufuk ve bu ufku gerçekleştirme iddiamız elbette güvenilir ve gerçekçi ve güçlü bir mali yapıyla mümkün olacaktır. Bu konuda her türlü tedbirin alınması ve geliştirilmesi titizlikle sürdürülmesi gerekmektedir. Bu nedenle de özellikle yıllık performans planları, Stratejik Planımızın bütünlüğünü koruyacak biçimde ve her türlü olası sapmayı görüntüleyecek ve önleyecek bir planlama tekniği içinde gerçekleştirilmiştir. Başta da söylediğim gibi büyük bir heyecanla, özenle, titizlikle meydana getirdiğimiz yıllarını kapsayan Stratejik Planımızı ilçemize, şehrimize, ülkemize ve dünyaya hayırlı olması dileklerimle, bilgilerinize arz ediyorum. H. Hayri İNÖNÜ Şişli Belediye Başkanı

7 > 1.2. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA SÜRECİ T.C. ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7 Bu çalışma; Başkan Yardımcısı Av. Ayhan KIZILÖZ ün Başkanlığında, Başkan Yardımcısı Ali EKİNCİ, Başkan Yardımcısı Gürsel AKKOYUNLU, Strateji Geliştirme Müdürü M. Kazım ARTUT, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zeynep SAKA, Bilgi İşlem Müdürü Davut KAYMAK, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Rahmi ELMAS, Sağlık İşleri Müdürü H. Cüneyt AVCI, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Esra BOZYAZI DAYLAN, Emlak ve İstimlak Müdürü Muhittin İLERİ, Veteriner İşleri Müdürü Gönül KOÇ, Av. Erdinç ZENGİN ve Harita Mühendisi Ahmet DOĞAN nın katılımlarıyla oluşturulan Stratejik Planlama Koordinasyon Kurulu tarafından gerçekleştirilmiştir. Komisyon çalışmaları; Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan Belediyelerde Stratejik Plan Hazırlama Rehberi nde işaret edilen gereklere uygun olarak, Kurumun; Orta ve Uzun Vadeli Amaçlarını, Temel İlke ve Politikalarını, Hedef ve Önceliklerini, ve Performans Ölçütleri ile; bunlara ulaşmak için izlenecek; Yöntemleri ve Kaynak Dağılımını içerecek biçimde; Şişli Belediyesinin bu süreçte uygulayacağı, yol haritasını belirleme hedefine yönelmiştir. Planlama Sürecinde; Neredeyiz? sorusuna yanıt bulabilmek için; Durum Analizi, Nereye Ulaşmak İstiyoruz? sorusuna yanıt bulabilmek için; Özgörev (misyon), Özgörüş (vizyon), İlkeler, Değerler, Stratejik Amaç ve Hedefler, Nasıl ulaşabiliriz? sorusuna yanıt bulabilmek için; Faaliyet ve Projeler ve bunların bütçelenmesi, Nasıl Ölçer ve Değerlendiririz sorusuna yanıt olarak da; İzleme, Değerlendirme ve Performans Ölçümü Etapları planlanmış ve bu etaplara uygun bir süreç izlenmiştir. Stratejik Plan ve Performans Programını hazırlamakla görevlendirilmiş olan Komisyon, planlanan etaplara ilişkin iş ve işlemlerin yürütüm gereğine uygun olarak düzenlenen aylık toplantılarla, sürecin planlanana uygun olarak gelişmesini sağlamıştır.

8 2- DURUM ANALİZİ

9 > 2.1. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT T.C. ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Büyükşehir Belediyesi statüsündeki yerlerdeki ilçe belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 14 ve 15., 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun ise 7. maddelerinde sıralanmış olup, buna göre Şişli Belediye Başkanlığı; mahalli ve müşterek nitelikte olmak ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun münhasıran Büyükşehir Belediyelerine vermiş olduğu görev ve yetkilerin dışında kalmaları kaydıyla; - İmar, kentsel alt yapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapmak, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açmak. 9 - Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılamak, sağlıkla ilgili her türlü tesisi açmak ve işletmek, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek. Gerektiğinde öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül vermek, Gıda Bankacılığı yapmak. - Kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapmak veya yaptırmak. - Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkartmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek, - Gerçek ve tüzel kişiler ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek, - Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılım paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak, vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak, - Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak, - Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek, - Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşma ile tasfiyesine karar vermek, - Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla, izinsiz satış yapan seyyar satıcıları ticaretten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların ticaretten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek 30 gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları da yoksullara vermek, - Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek, - Belde sakinlerinin belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak, - Kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesi ne verilen görevler ile 5216 sayılı yasanın 7. maddesinin 1. fıkrasında sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, - Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak,

10 10 - Sıhhi işyerlerini, 2. ve 3. sınıf gayrisıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek, - Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. şeklinde sıralanan hizmetlerini yapmak, yaptırmak, yürütmek, işletmek, işlettirmek görev, yetki ve sorumluluğuna sahip bulunmaktadır. > >> 2.2. İLÇEYE İLİŞKİN BİLGİLER TARİHÇE ŞİŞLİ ADI NEREDEN GELİR? Şiş yapımıyla uğraşan ve Şişçiler diye anılan bir ailenin burada konağı olduğu ve Şişçilerin Konağı nın zamanla Şişlilerin Konağı haline gelmesiyle semtin adının Şişli kaldığı söylenmektedir. TARİH Şişli İstanbul un, kuzeyindeki bütün semtleri gibi, yeni bir yerleşmedir. Şehrin bu yöresinin 19. yy ın ortalarında bile henüz yerleşme bölgesi olmadığı biliniyor lerde bugünkü Şişli nin yayıldığı alan geniş bir kırlıktı. İlçenin en eski mahallesi olan Tatavla nın (Kurtuluş) 16. yy da kurulduğu ileri sürülür. 17. yy da Taksim den Pangaltı ya doğru uzanan yolun iki yanında mezarlıklar; 18. yy da Şişli ve Mecidiyeköy yörelerinde bağlar ve bostanlar yer alıyordu. Balmumcu Çiftlik Hümayunu Şişli ye kadar uzanıyordu. Bahçelerde sebze ve meyvenin yanı sıra çiçek de yetiştirilirdi. 19. yy dan itibaren çeşitli binalar yapıldı. Bomonti de ilk bira üretim tesisinin kurulması ve Şişli de Etfal Hastanesi nin açılışı 1890 lara rastlar te Beyoğlu yangınında evsiz kalan Levantenler ve gayrimüslimler Harbiye çevresinde inşa edilen kagir binalara taşınmışlardır. Matbaa-i Osmaniye yi kuran Osman Bey de Harbiye ile Şişli arasında bir arazi satın alarak bu arazide konak yaptırmıştır. Osmanbey semtinin adı bu konaktan gelir. Abdülmecid döneminde ( ) imparatorluğun sınır bölgelerindeki yurtlarından olan birçok göçmen İstanbul a sığınmış; bunlardan bir bölümü Şişli nin hemen kuzeydoğusunda arpa tarlaları ve dutlukların bulunduğu alana yerleştirilmiştir. Bu kırsal yerleşim yerine padişahın adıyla Mecidiyeköy denmiştir. Taksim Şişli tramvay hattı 1913 te elektrikli hale getirilmiş, tramvay deposu da Şişli ile Mecidiyeköy arasına inşa edilmiştir. İstanbul daki önemli anıtlarda biri olan Abide-i Hürriyet de 1911'de açılmıştır. Şehir yavaş yavaş Harbiye ye, Pangaltı ya doğru, daha çok askeri ve idari yapılarla uzanmaktadır. Şehrin kuzeye ve kuzeydoğuya, yani Şişli ve Nişantaşı Teşvikiye ye doğru yayılmasında iki önemli etken, 1870 te Beyoğlu nun büyük bölümünü ortadan kaldıran yangın felaketi ve Tanzimat la birlikte yabancıların da şehrin istedikleri yerlerinde mülk edinmelerine olanak tanınmasıdır. Yerleşmenin Şişli ye doğru uzanması 1881 den itibaren atlı tramvayın Taksim den Pangaltı ya ve biraz daha ileriye, bugünkü Şişli nin ortalarına doğru gelmesi ile hızlanmış, 1913 te elektrikli tramvay işlemeye başlamış, Şişli, Beyoğlu ndan sonra, İstanbul un elektrik ve havagazı almaya başlayan ikinci semti olmuştur. Bütün bu ayrıntılar, semtin 1870 lerden sonra oluşmaya başladığını; 19.yy ın son yıllarında, yabancıların ve kalburüstü azınlıkların yanında, Batılı bir yaşam biçimini benimsemiş veya buna özenen Osmanlı seçkinlerinin ve aydınlarının, o günün koşullarında görece çağdaş olanaklardan yararlanarak yaşadıkları bir yer olmaya yüz tuttuğunu göstermektedir. 19.yy ın sonlarında, 1890 larda Şişli de İstanbul un ünlü yabancı zenginlerinin, Beyoğlu ndan bu tarafa doğru kayan azınlıkların, Osmanlı paşalarının, yüksek memurların, devrin aydınlarının bahçeler içindeki tek tük konakları yanında; 1895 te Okmeydanı na doğru Darülaceze, 1898 de de, difteriden ölen kızı Hafize Sultan için II. Abdülhamit in yaptırdığı Etfal Hastanesi gibi sağlık kurumları da yer almaktadır. Şişli semtinin hızla gelişmeye başlaması, 1913 te elektrikli tramvayın buraya uzanması ve Şişli nin son durak olmasından sonradır. Halaskargazi Caddesi boyunca evlerin, konakların sıklaşması, ilk apartmanların belirmesi dönemidir. Mustafa Kemal in Samsun a gidene kadar Aralık 1918 den Mayıs 1919 a kadar kaldığı ve bugün Atatürk Müzesi olarak korunan bina, dönemin yapıları hakkında bir fikir vermektedir.

11 11 Cumhuriyet in kuruluşundan sonra Şişli, 1930 larda şehrin en mutena semtlerinden biri durumundadır. Büyükdere Caddesi üzerinde tek yapı eski tramvay garajıdır. Karşıları ise mezarlıktır. Halaskargazi Caddesi ne paralel giden Abide-i Hürriyet Caddesi nin batısında Bomonti Bira Fabrikası ve bahçesinin bulunduğu sırtlara doğru, semtin 1920 ler sonrasında hızla yapılaşan kesimleri yer almaktadır. Bugün de varlığını sürdüren Feriköy Fırın Sokağı ve ona paralel Sıracevizler Sokağı semtin son meskun bölgeleridir arasında başta Halaskargazi olmak üzere semtin anacaddelerinin iki yanında, çoğu günümüze kadar gelen, döneminin en lüks apartmanları bitişik nizamda kurulmuş; böyle bir apartman yerleşmesi Abide-i Hürriyet Caddesi nin batısında kalan ve en ünlüleri Hanımefendi Sokağı, Perihan Sokağı, Sıracevizler Caddesi olan sokaklarda da büyük bir hızla gelişmiştir. Ünlü Lüküs Hayat opereti, zengin ve modern yaşam özlemini dile getirirken Şişli de bir apartıman; yoksa eğer halin yaman dizeleriyle dönemin bu gelişmesini belgeler. Şişli semtinin mutena bir konut ve yerleşme bölgesi olarak gelişmesi 1960 hatta 1970 lere kadar sürmüş, bu dönemden sonra ise semt, çevre semtlerle birlikte daha çok zengin çarşıların, pasajların, seçkin dükkanların, butiklerin, işyerlerinin, bankaların yer aldığı; ticaret, iş ve eğlence hayatının ağır bastığı bir yapı kazanmıştır. Şişli nin günümüzde merkezi sayılabilecek Şişli Camii 1949 da açılmış yeni bir camidir. Halaskargazi Caddesi üzerinde, caminin biraz ilerisinde yer alan Fransız Lape Hastanesi, Etfal Hastanesi ile birlikte semtin en eski sağlık kurumlarıdır. Daha sonraki dönemlerde bunlara çok sayıda yenileri eklenmiştir. Maçka Silahhanesi, Mekteb-i Harbiye binası, Nişantaşı ndaki Meşrutiyet Camii, Teşvikiye Camii, Darülaceze binası ilçenin en eski yapılarındandır. Abide-i Hürriyet Anıtı, Atatürk Müzesi ve Şişli Camii de bunlara eklenebilir lerden sonra İstanbul un gündemine girip günümüze değin hızını yitirmeyen göç olgusundan Şişli yöresi de nasibini almıştı. Şişli semtinin kuzeyinde Çağlayan ve Gültepe gibi gecekondu semtleri belirdi. Kağıthane nin nüfusu da hızla artmaya başladı. Bu sırada Beyoğlu İlçesi ne bağlı bir bucak olarak yönetilen Şişli yöresi, 1954 te ilçe yapıldı tan sonra yeni yerleşim birimleri, evler ve fabrikalar yapıldı lere gelindiğinde nüfus i aştı. Yeni alışveriş merkezleri, mağazalar yapıldı. Halaskargazi, Rumeli ve Valikonağı caddeleri 1980 lerde İstanbul un ve belki de Türkiye nin en gözde alışveriş merkezi haline geldi. Üst üste gelen bu gelişmeler Kağıthane ve çevresindeki gecekondu mahallelerine hizmet götürmeyi güçleştirince Şişli İlçesinin mücavir bölgesi olan Kağıthane de İstanbul Belediyesi nden ayrı olarak Belediye teşkilatı oluşturuldu. Şişli İlçesi ndeki gelişmeler 1980 lerde de sürdü. Ayazağa ve Kağıthane köy statüsünden çıktı de Kağıthane İlçesi kurularak, Şişli den ayrıldı tarihinde çıkartılan 6360 sayılı yasa ile Şişli nin coğrafi büyüklüğünün 2/3 ünü oluşturan Ayazağa, Maslak ve Huzur mahalleleri Şişli den alınarak Sarıyer İlçesine bağlandı. Şişli Camii nden Büyükdere Caddesi ne doğru eski tramvay ve İETT garajının, yerine ve çevresine yapılan büyük bloklarda oteller, işyerleri, kültür ve ticaret merkezleri bulunmaktadır. Halaskargazi Caddesi üzerinde iki yanlı büyük pasajlardaki sinemalar, eğlence yerleri semte canlılık ve kendi rengini kazandırmaktadır. İlçede yer alan birkaç tiyatro ve sinemanın yanı sıra, Lütfü Kırdar Kongre Salonu, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Açıkhava Tiyatrosu, Şehir Tiyatroları Harbiye Sahnesi, Askeri Müze, İstanbul Teknik, Marmara, Yıldız Teknik Üniversitelerinin bazı birimleri Şişli İlçesi nin sınırları içinde yer almaktadır. Şişli kuruluşunda itibaren üst sosyoekonomik katmanlarda yer alan yabancıların ve azınlıkların rağbet ettikleri bir semt olmuştur. Cumhuriyet ten sonra, bu yapı bir ölçüde değişse de halen İstanbul un, azınlıkların belli ve giderek azalan bir oranda bulundukları nadir semtlerindendir. Şişli İlçesi hızla gelişen değişim içinde 21. yy İstanbul unun hatta Türkiye ekonomisinin iş ve finans merkezi olma yolundadır. >> DEMOGRAFİK ANALİZ COĞRAFİ KONUM Şişli ilçesi, İstanbul un Avrupa yakasında yer alan merkez ilçelerden birisidir. Avrupa yı Asya ya bağlayan Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin Avrupa yakasındaki çıkış noktasında yer alır te ilçe olan Şişli İlçesi nde köy yerleşimi yoktur. 25 mahallesi bulunan Şişli doğuda Beşiktaş, kuzeyde Sarıyer, batıda Eyüp ve Kağıthane, güneyde Beyoğlu ilçeleri ile çevrilidir. Denize sahili olmayan Şişli ilçesinde çok sayıda tarihi eser, işyeri, modern ticaret merkezi, kültür ve sanat merkezi bulunmaktadır.

12 12 İMAR BİLGİLERİ Yüz Ölçümü 10,62 km 2 / İstanbul km 2 İmar Planı 10,62 km 2 Mahalle Sayısı 25 Sokak Sayısı 918 Kadastral Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı Mesken Bağımsız Bölüm Sayısı İşyeri Bağımsız Bölüm Sayısı NÜFUS DEMOGRAFİK BİLGİLERİ *( itibariyle) İstanbul İli Şişli İlçesi Yerleşik Nüfus Sirkülasyon Nüfusu ± Erkek : Kadın : (%48.86) (%51.14) ŞİŞLİ NÜFUSUNUN, NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İLLERE GÖRE DAĞILIMI ŞEHİR NÜFUS ADANA 2827 ADIYAMAN 800 AFYONKARAHİSAR 1147 AĞRI 2717 AKSARAY 974 AMASYA 2048 ANKARA 2757 ANTALYA 1225 ARDAHAN 1740 ARTVİN 1039 AYDIN 1134 BALIKESİR 3080 BARTIN 1434 BATMAN 2240 BAYBURT 1701 BİLECİK 481 BİNGÖL 861 BİTLİS 2165 BOLU 1905 BURDUR 247 BURSA 3150 ÇANAKKALE 1630 ÇANKIRI 1902 ÇORUM 2520 DENİZLİ 997 DİYARBAKIR 2252 DÜZCE 949 ŞEHİR NÜFUS EDİRNE 1564 ELAZIĞ 2018 ERZİNCAN ERZURUM 2090 ESKİŞEHİR 1126 GAZİANTEP 1359 GİRESUN 7644 GÜMÜŞHANE 1669 HAKKARİ 84 HATAY 2726 IĞDIR 340 ISPARTA 1272 İSTANBUL İZMİR 3285 KAHRAMANMARAŞ 1643 KARABÜK 1273 KARAMAN 446 KARS 1022 KASTAMONU KAYSERİ 3135 KIRIKKALE 292 KIRKLARELİ 1739 KIRŞEHİR 560 KİLİS 598 KOCAELİ 1287 KONYA 2755 KÜTAHYA 460 ŞEHİR NÜFUS MALATYA 3712 MANİSA 1256 MARDİN 3571 MERSİN 2147 MUĞLA 687 MUŞ 524 NEVŞEHİR 1237 NİĞDE 1010 ORDU OSMANİYE 862 RİZE 4322 SAKARYA 1919 SAMSUN 5829 SİİRT 3233 SİNOP 3591 SİVAS ŞANLIURFA 1540 ŞIRNAK 335 TEKİRDAĞ 2076 TOKAT 4762 TRABZON 4847 TUNCELİ 1478 UŞAK 432 VAN 1050 YALOVA 503 YOZGAT 1017 ZONGULDAK 1198 *( tarihi itibariyle TÜİK verileri esas alınmıştır.)

13 13 ŞİŞLİ NÜFUSUNUN, MAHALLE BAZINDA CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI MAHALLE TOPLAM ERKEK KADIN 19.MAYIS BOZKURT CUMHURİYET DUATEPE ERGENEKON ESENTEPE ESKİŞEHİR FERİKÖY FULYA GÜLBAHAR H.EDİP ADIVAR H.RIFAT PAŞA HALASKARGAZİ MAHALLE TOPLAM ERKEK KADIN HARBİYE İNÖNÜ İZZETPAŞA KAPTAN PAŞA KUŞTEPE M.ŞEVKET PAŞA MECİDİYEKÖY MERKEZ MEŞRUTİYET PAŞA TEŞVİKİYE YAYLA TOPLAM ŞİŞLİ NÜFUSUNUN, YAŞ GRUBUNA VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI YAŞ TOPLAM ERKEK KADIN YAŞ TOPLAM ERKEK KADIN İLÇE TOPLAMI EĞİTİM DEMOGRAFİK BİLGİLERİ Şişli ilçesi eğitim kurumları açısından oldukça zengindir. İlçe sınırları içinde 14 okul öncesi eğitim kurumu, 46 ilköğretim okulu ve 27 ortaöğretim kurumu vardır. Nişantaşı Anadolu Lisesi (eski English High School), Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi (eski Nişantaşı Kız Lisesi), Saint Michel Lisesi, Şişli Anadolu Lisesi ilçedeki köklü ortaöğretim kurumlarıdır. İstanbul, İstanbul Teknik, Marmara, İstanbul Bilgi, Bahçeşehir, Haliç, İstanbul Bilim, Kemerburgaz, Okan, Hasan Kalyoncu, Nişantaşı üniversiteleri ile İstanbul Şişli, Kavram ve Florance Nightingale Hastanesi Hemşirelik yüksek okulları ilçe sınırları içinde bulunmaktadır. Okur - Yazar Oranı % 91,30 Okur - Yazar Kadın % 90,17 Lise Mezunu % 26,46 Üniversite Mezunu % 19,01 Üniversite Mezunu Kadın % 18,38 Doktora Mezunu % 05,35 Yüksek Lisans / Doktora Mezunu % 04,79 Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı 18,17 Sınıf (Şube) Başına Düşen Öğrenci Sayısı 17,07 Okul Başına Düşen Öğrenci Sayısı 149,16

14 14 EĞİTİM DÜZEYİ VE CİNSİYETE GÖRE NÜFUS (+6 YAŞ) EĞİTİM DÜZEYİ TOPLAM ERKEK KADIN Okuma Yazma Bilmeyen Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen İlkokul Mezunu İlköğretim Mezunu Ortaokul veya Dengi Okul Mezunu Lise veya Dengi Okul Mezunu Yüksekokul ve Üzeri Bilinmeyen TOPLAM LİSE DURUMU Özel Lise Sayısı 20 Anadolu Lisesi Sayısı 7 Meslek Lisesi Sayısı 11 YAYGIN EĞİTİM Kurum Sayısı 126 Kurs Sayısı 2059 Kurs Başına Düşen Öğrenci Sayısı 56 Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı 50,1 KÜLTÜR, SPOR VE TURİZM BİLGİLERİ SOSYAL YAŞAM Müze Sayısı 2 Kültür Sanat Merkezi 5 Sinema Sayısı 7 Tiyatro Sayısı 11 SPOR Stad Sayısı 1 Feriköy Stadı Kapasitesi 1500 KONAKLAMA 5 Yıldızlı Otel Sayısı 11 4 Yıldızlı Otel Sayısı 3 SAĞLIK BİLGİLERİ HASTANE SAYILARI SAĞLIK ALT YAPISI Resmi Hastane Sayısı 3 Özel Hastane Sayısı 19 Huzur Evi Sayısı 3 Eczane Başına Düşen Nüfus (%13) Sağlık Ocağı Başına Düşen Nüfus (%54) YEŞİL ALAN BİLGİLERİ MİKTAR BİRİM Toplam Park ve Yeşil Alan Sayısı 210 Adet Çocuk Oyun Grubu Mevcut olan Park Sayısı 81 Adet Spor Sahası olan Park Sayısı 16 Adet Dikilen Toplam Ağaç ve Çalı Sayısı (Yıllık) Adet Mevsimlik Çiçek Dikimi (Yıllık) Adet Toplam Park ve Yeşil Alan M² Gübre Kullanımı (Yıllık) 60 Ton

15 15 TEMİZLİK BİLGİLERİ MİKTAR BİRİM Süpürgeli Personel 400 Kişi Kullanılan Araç Sayısı 57 Adet Çöp Toplama Servisi (Günlük) 100 Sefer Toplanan Çöp (Günlük) 600 Ton Toplanan Çöp (Aylık) Ton Toplanan Çöp (Yıllık) Ton Temizlik Hizmetleri (Günlük) M² EKONOMİK YAPI FİRMA İSTATİSTİKLERİ İTO Kayıtlı Firma Sayısı / Toplam % 8,01 İTO Kayıtlı Firma Sayısı / Artış Oranı % 2,16 İTO Kayıtlı Firma Sayısı / Nüfus % 12,18 Faal Sektör Sayısı 90 Sermayesi 1 Milyon TL Üzeri Dış Tic. Firma Sayısı Sermayesi 250 Bin-1 Milyon TL Arası Dış Tic. Firma Sayısı Sermayesi 250 Bin TL den Az Dış Tic. Firma Sayısı Küçük Sanayici Sayısı DIŞ TİCARET VE SANAYİ 88 Adet 132 Adet 220 Adet 269 Adet ŞİŞLİ BELEDİYESİ KİMLİĞİ GENEL Belediye Adı Şişli Belediyesi Belediye Başkanı Hayri İnönü Vergi Dairesi Mecidiyeköy Vergi No İLETİŞİM BİLGİLERİ Merkez Mah. Darülaceze Cad. No: 8 Telefon : (0212) Posta Kodu : BELEDİYE BAŞKANLARI M.Emin SUNGUR - ANAP Fatma GİRİK - SHP Gülay ASLITÜRK - ANAP Cüneyt AKGÜN - ANAP Mustafa SARIGÜL - DSP Mustafa SARIGÜL - CHP Mustafa SARIGÜL - CHP Hayri İNÖNÜ - CHP

16 16 ŞİŞLİ İLÇESİ İDARİ REHBERİ Kaymakam Salih IŞIK Tel: (212) Faks: (212) İstanbul Cumhuriyet Baş Savcılığı Hadi SALİHOĞLU Tel: (212) Faks: (212) Belediye Başkanlığı Hayri İNÖNÜ Tel: (212) Faks: (212) Mal Müdürlüğü Hüseyin BÜBER Tel: (212) Faks: (212) Milli Eğitim Müdürlüğü Murat Mücahit YENTÜR Tel: (212) Faks: (212) Sivil Savunma Müdürlüğü Nurten AKATAY Tel: (212) Faks: (212) İlçe Sağlık Müdürlüğü Dr. Gökçen KANTÜRK Tel: (212) Faks: (212) İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Namık ŞİŞMAN Tel: (212) Faks: (212) Seçim Kurulu Müdürlüğü Remziye YEREBAKAN Tel: (212) Faks: (212) Kadastro Mühendisliği Özkan ESER Tel: (212) Faks: (212) Şişli Vergi Dairesi Müdürlüğü Hüseyin Şevki SABIR Tel: (212) Faks: (212) Askerlik Şube Başkanlığı Per. Al. Taner Öngün Tel: (212) Faks: (212) Afet Yönetim Merkezi Tel: (212) Faks: (212) Yazı İşleri Müdürlüğü Nejat AKGÜN Tel: (212) Faks: (212) İŞKUR Şişli Şube Müdürlüğü Yusuf ARICI Tel: (212) Faks: (212) İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü Harun SİVRİKAYA Tel: (212) Faks: (212) Müftülük Ahmet TÜCCAR Tel: (212) Faks: (212) Sos. Yard. ve Day. Vakıf Müdürlüğü Serkan KARARMAZ Tel: (212) Faks: (212) Nüfus Müdürlüğü Zafer ŞENTÜRK Tel: (212) Faks: (212) Tapu Sicil Müdürlüğü Fazıl İhsan AYERDEN Tel: (212) Faks: (212) Halk Eğitim Müdürlüğü Nadire KAZGAN Tel: (212) Faks: (212) Mecidiyeköy Vergi Dairesi Müdürlüğü Ali GÜNDOĞDU Tel: (212) Faks: (212) PTT Müdürlüğü Kemal SUBAŞI Tel: (212) Faks: (212)

17 17 > 2.3. BELEDİYEYE İLİŞKİN BİLGİLER >> TEŞKİLAT ŞEMASI A. Emir SARIGÜL Başkan Vekili ve Koordinatör Başkan Yardımcısı Gürsel AKKOYUNLU Başkan Yardımcısı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Dış İlişkiler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Av. Ayhan KIZILÖZ Başkan Yardımcısı Encümen Başkanı Hukuk İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Osman KORKMAZ Başkan Yardımcısı İhale Komisyonu Başkanı Fen İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Hayri İNÖNÜ Belediye Meclisi Belediye Encümeni Belediye Başkanı Teftiş Kurulu Müdürlüğü Başkan Danışmanları İç Denetim Birimi Entegre Yönetim Sistemi (Yönetim Temsilcisi) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Murat Ali TALAY Başkan Yardımcısı Encümene Havale Yetkilisi Babür İSTANBULLU Başkan Yardımcısı Ali EKİNCİ Başkan Yardımcısı Yahya ŞAHBAZ Başkan Yardımcısı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü İbrahim ŞAHİN Başkan Yardımcısı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü İşletme Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

18 18 >> FİZİKSEL KAYNAKLAR Şişli Belediyesi sınırları içerisinde; 2981 sayılı yasa uyarınca mevcut bulunan taşınmaz 119 adet ve ,55 m 2, sayılı yasa uyarınca mevcut bulunan taşınmaz 252 adet ,84 m 2, imar uygulaması sonucu hisseli olarak bulunan 626 adet ,24 m 2 taşınmaz yer almaktadır. Şişli Belediyesi, Okmeydanı nda bulunan ana hizmet binasının dışında, ilçenin tüm mahallelerine dağılmış son derece yaygın belediye birimleri eliyle hizmet yürütmektedir. Hizmet ve sosyal-kültürel amaçlı bina-tesis envanteri aşağıya çıkarılmıştır: Bina Kategorisi Bina Türü Sayı İdari Hizmetler Hizmet Binaları 10 Tıp Merkezi 4 Sağlık Hizmetleri Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 1 Laboratuar 1 Kültür Merkezleri 8 Kütüphaneler 4 Tiyatro Salonları 5 Okul Öncesi Eğitim Kurumları 3 Bilim Merkezi 1 Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Sosyal Tesisler 2 Kurs Yeri 6 Otoparklar 3 Dinlenme Tesisi 1 Çamaşırhane 1 Afet Yönetim Merkezi 1 Evlendirme Daireleri 3 Spor Tesisleri Spor Tesisleri 4 Kadın Spor Merkezleri 4 Semt Hizmetleri Muhtarlıklar 25 Asfalt Fabrikası 1 Diğer Benzin İstasyonu 1 Lojman-Konut 1 Pazar Yeri 1

19 19 >> İNSAN KAYNAKLARI ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Personelin istihdam türlerine göre dağılımları aşağıda sunulmuştur. CİNSİYET DAĞILIMI MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ CİNSİYET SAYI YÜZDE SAYI YÜZDE SAYI YÜZDE KADIN 142 %39 62 %22 11 %39 ERKEK 213 % %78 7 %61 TOPLAM 355 % % %100 MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ %61 ERKEK %39 KADIN %78 ERKEK %22 KADIN %39 KADIN %61 ERKEK ÖĞRENİM DURUMLARI MEMUR İŞÇİ İLKÖĞRETİM LİSE MESLEK LİSESİ YÜKSEK ÖĞRENİM TOPLAM MEMUR İŞÇİ %15 İLKÖĞRETİM %7 MESLEK LİSESİ %5 YÜKSEK ÖĞRENİM %51 YÜKSEK ÖĞRENİM %10 MESLEK LİSESİ % 24 LİSE % 15 LİSE %73 İLKÖĞRETİM

20 20 KADROYA GÖRE MESLEK DAĞILIMLARI Başkan Yardımcısı 3 Müdür 7 Avukat 7 Müfettiş 7 Şef 20 Tahsildar 14 Veznedar 1 Bld.Trafik Memuru 3 Bilgisayar İşletmeni 14 Mühendis 53 Mimar 22 Şehir Plancısı 3 Ölçü Ayar Memuru 1 Ekonomist 1 Tekniker 6 Teknisyen 3 Topoğraf 1 İç Denetçi 1 Uzman Tabip 4 Tabip 5 Diş Tabibi 1 Eczacı 1 Psikolog 1 Sağlık Memuru 2 Biyolog 1 Veteriner Hekim 6 Sağlık Teknisyeni 1 Zabıta Amiri 5 Zabıta Komiseri 9 Zabıta Memuru 91 Diğer 79 TOPLAM 373 ÜNVAN KODU İŞÇİ DOLU - BOŞ KADRO DURUMU ÜNVANI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DOLU ADEDİ BOŞ ADEDİ TEMİZLİK İŞÇİSİ ŞOFÖR 1 FEN İŞLERİ MÜDÜRÜĞÜ İŞÇİ USTABAŞI USTA 1 ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ŞOFÖR OPERATÖR İŞÇİ 37 NORMDA OLMAYAN KADROLAR İŞLETME FORMEN YARDIMCISI 1 İŞÇİBAŞI 2 NUMARATAJ 1 BEKÇİ 1 BAHÇE İŞÇİSİ 4 OTO ELEKTRİKÇİ 3 OTO TAMİRCİ 4 OTO LASTİKÇİ 1 OTO KAPORTACI 2 OTO BOYACI 1

2015 Performans Programı 1

2015 Performans Programı 1 05 Performans Programı 05 PERFORMANS PROGRAMI Yayın içeriğine ilişkin sorularınız için; Strateji Geliştirme Müdürlüğü () 88 75 76 - Dahili : 89 strateji@sislibelediyesi.com www.sislibelediyesi.com Şişli

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANININ SUNUMU

BELEDİYE BAŞKANININ SUNUMU T.C. ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2010-2014) 0 BELEDİYE BAŞKANININ SUNUMU Yerel yönetimlerin kamu yönetiminde son derece özel ve bir o kadar da önemli bir yere sahip oldukları bilinmektedir.

Detaylı

MERSİN MEZİTLİ BELEDİYESİ

MERSİN MEZİTLİ BELEDİYESİ MERSİN MEZİTLİ BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI - 1 - HAYATTA İNSANI MUTLU EDECEK ŞEY, KENDİSİ İÇİN DEĞİL; KENDİSİNDEN SONRA GELECEK OLANLAR İÇİN ÇALIŞMAK'TIR. -2- BELEDİYE BAŞKANININ SUNUMU Belediyeler

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ 2012 2014 STRATEJİK PLANI

NİLÜFER BELEDİYESİ 2012 2014 STRATEJİK PLANI NİLÜFER BELEDİYESİ 2012 2014 STRATEJİK PLANI 1 Temel Görevimiz Misyonumuz Nilüfer halkı'na çağdaş yaşam standartlarında güvenilir belediyecilik hizmetleri sunmak Bursa'nın sürdürülebilir gelişmesine katkı

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI

KARAMAN BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2014 KARAMAN BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Mali Hizmetler Müdürlüğü 2014 Sayfa 1 / 119 1 İÇİNDEKİLER 1 Sunuş... 6 2 Stratejik Planlama Ekibi... 8 3 Mevcut Durum... 10 3.1 Karaman Tarihi... 10 3.2

Detaylı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı SELÇUKLU BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU 9 sayılı Belediye Kanunu nun. Maddesi ile 8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun. Maddeleri gereği Belediyemizin Yılı Raporunu kamuoyunun bilgisine

Detaylı

2011 2011 FAALiYET RAPORU

2011 2011 FAALiYET RAPORU 20 FAALiYET RAPORU 20 FAALiYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Lokman ÇAĞIRICI Bağcılar Belediye

Detaylı

Faaliyet Raporu 2012

Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu 2012 Güngören Belediyesi 2012 Faaliyet Raporu 2012 3 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 4 Güngören Belediyesi ABDULLAH GÜL CUMHURBAŞKANI Faaliyet Raporu 2012 5 RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞBAKAN 6 Güngören

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN

BAĞCILAR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 1 T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2 BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 3 RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Detaylı

beyoğlu belediyesi 2011 yılı faaliyet raporu

beyoğlu belediyesi 2011 yılı faaliyet raporu beyoğlu belediyesi 2011 yılı faaliyet raporu beyoğlu belediyesi 2011 yılı1 faaliyet raporu www.beyoglu.bel.tr 2011 Faaliyet Raporu 2 Beyoğlu Belediyesi Mustafa Kemal ATATÜRK 3 Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı

Detaylı

Üniversite, kültür ve turizm alanlarında gelişmeyi hedef edinen, kentsel barışı evrensel boyutlara taşıyan;

Üniversite, kültür ve turizm alanlarında gelişmeyi hedef edinen, kentsel barışı evrensel boyutlara taşıyan; A- Misyon ve Vizyon Misyon; Güvenilir, katılıma açık ve ulaşılabilir, duyarlı, vatandaşına saygılı, Yöneten-yönetilen ayrımı yerine, yurttaşları bir paydaş olarak gören ve onların kararları doğrultusunda,

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2015

PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü Merkez Mahallesi Piri Reis Caddesi No:5 Çekmeköy / İSTANBUL Tel : (0216) 600 0 600 Fax

Detaylı

Zamanı Hizmete Dönüştüren Belediye BAŞKANIN MESAJI 2 2015-2019 STRATEJİK PLAN

Zamanı Hizmete Dönüştüren Belediye BAŞKANIN MESAJI 2 2015-2019 STRATEJİK PLAN Zamanı Hizmete Dönüştüren Belediye BAŞKANIN MESAJI 2 2015-2019 PLAN Değerli Meclis Üyeleri Sözlerime yeni çalışma dönemimizin hayırlı olmasını dileyerek başlıyorum. Bildiğiniz gibi yeni dönem, aynı zamanda

Detaylı

Arnavutköy İçin Çalışıyoruz

Arnavutköy İçin Çalışıyoruz Daha Mutlu ve Yaşanabilir Bir Arnavutköy İçin Çalışıyoruz 2 3 Çok Kıymetli Hemşehrilerim; Ahmet Haşim BALTACI 2 yıllık bir süreyi sizlerle birlikte doldurmuş bulunuyoruz. Geçen bu süre zarfında öncelikle

Detaylı

STRATEJIK PLAN 2015-2019

STRATEJIK PLAN 2015-2019 STRATEJIK PLAN 2015-2019 STRATEJIK PLAN 2015-2019 T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Merkez Mahallesi Piri Reis Caddesi No:5 Çekmeköy / İSTANBUL Tel : (0216) 600 0 600 Fax : (0216) 600

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

Çok Değerli Bucalılar;

Çok Değerli Bucalılar; Çok Değerli Bucalılar; Belediyeler, halkın yerel nitelikli, ortak ihtiyaçlarını karşılamakla görevli kamu kurumları olup görev ve yetkileri yasalarla belirlenmiştir. Belediyeler bu görevlerini yerine getirirken

Detaylı

EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI. Huzur Başkenti

EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI. Huzur Başkenti 2 2015 PERFORMANS PROGRAMI EYÜP BELEDİYESİ EYLÜL 2014 3 4 5 CUHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN 6 BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU 7 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KADİR TOPBAŞ 8 EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI EYÜP

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. M. Kemal ATATÜRK Siyaset ve hizmetin temel noktaları yerelden başlar. Abdullah

Detaylı

FATİH BELEDİYESİ 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI

FATİH BELEDİYESİ 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI FATİH BELEDİYESİ YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI 1 Üst Yöneticinin Sunuşu 2 3 Üst Yönetici Sunuşu mali yılından itibaren uygulanacak olan Fatih Belediyesi Yıllık Programı stratejik amaçlar doğrultusunda

Detaylı

ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Ortak sevdamız Çorlu nun aydınlık yarınlarını el ele inşa etme yolunda kararlı ve azimli adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Geleceğimize sahip

Detaylı

AHİNBE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

AHİNBE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI Ş AHİNBE BELEDİYESİ Y 2015 PERFORMANS PROGRAMI 1 Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet 2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet 3 4 AHMET DAVUTOĞLU

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Selçuklu Yükseliyor... I - GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon B - Yetki, Görev ve Sorumluklar C - İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Teşkilat Yapısı

Detaylı

Zamanı Hizmete Dönüştüren Belediye GENEL BİLGİLER BAŞKANIN MESAJI 2 KAĞITHANE BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Zamanı Hizmete Dönüştüren Belediye GENEL BİLGİLER BAŞKANIN MESAJI 2 KAĞITHANE BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Zamanı Hizmete Dönüştüren Belediye GENEL BİLGİLER BAŞKANIN MESAJI 2 KAĞITHANE BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Değerli Meclis Üyeleri 2014-2019 hizmet dönemi meclisine sunduğumuz bu ilk performans

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI

ÖDEMİŞ BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI ÖDEMİŞ BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI Eylül 2014 İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Zafer Mahallesi Atatürk Caddesi No:143 Ödemiş - İZMİR Telefon: (0232) 544 90 97 Faks: (0232) 545 12 69 Web: www.odemis.bel.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON Faaliyet Raporu 2012 1 2 SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON İÇİNDEKİLER 1. Misyonumuz (Temel Görev) 2. Vizyonumuz (Temel Hedef) B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa

Detaylı

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 001 Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 Sayfa İÇİNDEKİLER No BAŞKAN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER..

Detaylı

2013 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ

2013 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2014 www.kartepe.bel.tr T.C KARTEPE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ Tel: 0262 3166800 Faks:

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014 1. GENEL BİLGİLER 1.1. KIRKLARELİ İLİ KONUM: Marmara Bölgesinin Istranca (Yıldız) Dağları ve Ergene Ovası bölümleri üzerinde yer alan hudut ilimiz, kuzeyinde Bulgaristan, kuzey doğusunda Karadeniz, güney

Detaylı

Eyüp Belediyesi Performans Programı 2011

Eyüp Belediyesi Performans Programı 2011 Performans Programı 2011 2 İçindekiler SUNUŞ ------------------------------------------------------------------------------------- 4 GİRİŞ-----------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı