T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

2 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Prof. Dr. M. Emin ARAT Rektör Prof. Dr. Mehmet AKALIN Rektör Yardımcısı Doç.Dr. Mehmet ERSOY Genel Sekreter Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU Uzaktan Eğitim Müd. Prof. Dr. Muzaffer DARTAN Avrupa Birliği Enst. Müd. Prof. Dr. Şahamet BÜLBÜL İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet OKTAV Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müd. Doç. Dr. Yaşar KABATAŞ Sosyal Bilimler MYO Müd. Prof. Dr. Ömer GÜNAL Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.Zekeriya KURŞUN Türkiyat Araştırmaları Enst. Müd. Prof.Dr. Salih PINAR Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müd. Doç. Dr. Cemalettin ŞAHİN Üye Ufuk KARAKULLUKÇU Öğrenci Konseyi Temsilcisi i

3 İçindekiler Tablosu I- KURUMSAL NORM VE DEĞERLER VİZYON VE MİSYON TEMEL DEĞERLER ÜNİVERSİTEMİZİN SLOGANI... 1 II KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİ KURULUŞ VE TARİHİ GELİŞİM HUKUKİ ÇERÇEVE TEŞKİLAT YAPISI FİZİKSEL DURUM EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİ Akademik Birimler Eğitim Merkezleri Araştrırma ve Uygulama Merkezleri ÖĞRENCİ SAYILARI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANLIĞI Genel Bilgiler Görevleri Öğrenci Kulüpleri Genel Değerlendirme AKADEMİK PERSONEL SAYILARI İDARİ PERSONEL SAYILARI III YILI ETKİNLİKLER AKADEMİK ETKİNLİKLER Bilimsel Araştırma Projeleri Kütüphane Hizmetleri Bilgi Sistemi Bilişim Etkinlikleri Bilimsel Etkinlikler SOSYAL ETKİNLİKLER Barınma Hizmetleri ii

4 Burs Olanakları Ulaşım Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Beslenme Hizmetleri Üniversitemiz Mensuplarının Çocuklarına Eğitim Olanağı SPOR ETKİNLİKLERİ Donanım ve Olanaklar Yarışmalarda Elde Edilen Başarılar KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ YATIRIM HİZMETLERİ Yılı Proje Uygulamaları Yapımı Tamamlanan İşler Yapımı Devam Eden İşler Protokolle Yapılan İşler İl Özel İdaresince Yapılan İşler PERFORMANS HEDEFLERİ FİNANSAL TABLOLAR Yılı Döner Sermaye Bütçesi Özel Bütçe IV- GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ GÜÇLÜ YÖNLER Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Araştırma, Danışmanlık, Yayın ve Bilimsel Organizasyon Faaliyetleri ve Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Genel Yönetim Faaliyetleri ZAYIF YÖNLER Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Araştırma, Danışmanlık, Yayın ve Bilimsel Organizasyon Faaliyetleri ve Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Genel Yönetim Faaliyetleri ÖNERİ VE TEDBİRLER iii

5 I- KURUMSAL NORM VE DEĞERLER 1.1. VİZYON VE MİSYON Marmara Üniversitesi, kapsamlı bir kurumsallaşma çalışmasını başlatacak olan ve büyük çaplı bir fiziksel altyapı yatırımı gerektiren Stratejik Plan hazırlıklarını büyük ölçüde tamamlamış bulunmaktadır. Özetle yeni stratejik plan, üniversitemizde kurumsallaşma ve fiziksel yapılanma eksikliklerinin tamamlanması konusunda köklü bir değişimi beraberinde getirmektedir. Ancak yılı verileri ile hazırlanan bu raporda, kurumumuzun Stratejik Planında yer alan misyon, vizyon ve temel değer ifadelerine yer verilmiştir. Vizyon Eğitim, bilim, teknoloji, sanat ve sporda öncü bir üniversite olmaktır. Misyon Eğitim, öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetleri ile küresel düzeyde liderlik eden, ürettiklerini insanlığın yararına sunan, etik değerlere saygılı, yaratıcı, bağımsız ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiştiren bir üniversite olmak TEMEL DEĞERLER Özgür düşünce Mükemmellik Etik değerlere saygı Sürdürülebilir gelişme Yönetişim Adalet 1.3 ÜNİVERSİTEMİZİN SLOGANI Köklü geçmiş, güçlü gelecek. 1

6 II KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİ 2.1. KURULUŞ VE TARİHİ GELİŞİM Marmara Üniversitesi nin çekirdeğini oluşturan Hamidiye Ticaret Mektebi nin kurulması hususundaki ilk teşebbüs, devrin Maarif Nâzırı Münif Paşa nın ( ) Sultan II. Abdülhamid e, bu konudaki düşüncelerini sözlü olarak arzıyla başlamıştır. Teklifi uygun bulan padişah, okulun kurulması için Münif Paşa yı görevlendirmiştir. Münif Paşa tarihinde Sadâret e yazdığı bir tezkire ile durumu sadrazamın bilgisine sunmuş ve bütçeden para ayırmaksızın zenginlerin yardımlarıyla bu mektebi kurmayı planladığını dile getirmiştir. Mektebin açılması için ilk ödenek olmak üzere kuruşun bu işe ayrılmasını da talep etmiştir. Bu talep 23 Mart 1883 te Saray a sunulmuştur. Hamidiye Ticaret Mektebi, bu girişimler neticesinde Kanlıfırın daki İzzet Efendi konağında faaliyete geçmiş, bu konakta altı seneyi aşkın bir süre kalan okul, 1890 da Beyazıt taki Hakkı Bey Konağı na taşınmıştır. Cumhuriyet in ilânı ile birlikte adı Ticaret Mekteb-i Âlisi olarak değişen okulun öğrenci sayısında ciddi bir artış yaşanmıştır. Okulun adı daha sonra sırasıyla Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi ve İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi (İİTİA) olarak değiştirilmiştir. Akademi tarafından Sultanahmet semtinde kullanılan bina, yapıldığı tarihten 1970 lere kadar geçen sürede bazı değişiklikler geçirmiştir. Bina 1977 yılında bir kundaklama sonucu tamamen olmasa da büyük çapta yanmıştır. İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi 20 Temmuz 1982 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Marmara Üniversitesi ne dönüştürülmüştür. 2.2.HUKUKİ ÇERÇEVE Marmara Üniversitesi nin akademik ve idarî faaliyetleri 1982 Anayasası nın ilgili maddeleri, çeşitli kanunlar, kanun hükmünde kararnameler ve birçok yönetmeliğe göre yürütülmektedir Anayasası nın 130. maddesi yükseköğretim kurumlarını, 131. maddesi yükseköğretim üst kuruluşlarını, 132. maddesi ise yükseköğretim kurumlarından özel hükümlere tâbi olanları düzenlemiştir. Anayasa nın 130. maddesine göre üniversite çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan bilimsel özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliği dir. 2

7 Üniversitelerdeki akademik ve idarî faaliyetleri düzenleyen birçok kanun bulunmakla birlikte bunlardan bazıları üniversitelerin organik kanunları niteliğindedir. Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdarî Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname bu çerçevede özel önem taşımaktadır. Kanun veya kanun hükmünde kararnamelerde olduğu gibi yönetmeliklerin bazıları yalnızca akademik veya idarî faaliyetleri düzenlerken, bazıları her ikisini de düzenlemiştir. 2.3 TEŞKİLAT YAPISI Marmara Üniversitesinde 17 fakülte, 5 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu ve 11 enstitü mevcut olup Veterinerlik Fakültesi nin eğitime başlamaması nedeniyle 16 fakülte, 5 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu ve 11 enstitüsü ile akademik alanda hizmet verilmektedir. Bunların yanında Rektörlüğe bağlı olmak üzere Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı ile Türk Dili Bölüm Başkanlığı zorunlu ortak derslerin verilmesini temin etmektedir. Araştırma alanında, BAPKO (Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu), bilimsel araştırmaların koordinasyonunu, MÜHDEK (Marmara Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu) deneylerde hayvan kullanımı konusunda gerekli idareyi sağlamakta, 18 adet Araştırma ve Uygulama merkezi ile kuruldukları konulara yönelik bilimsel çalışmalar, 2 adet Eğitim ile eğitim çalışmaları yapılmaktadır. İdari alanda ise Genel Sekreter ve Genel Sekretere bağlı iki Genel Sekreter Yardımcısı bünyesinde 8 Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ile Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ve diğer idari birimlerle hizmet verilmektedir. Üniversite yönetim yapısı aşağıdaki organizasyon şemasında verilmiştir. 3

8 Marmara Üniversitesi Organizasyon Şeması 4

9 2.4 FİZİKSEL DURUM Marmara Üniversitesi Rektörlük binası, Göztepe (merkez bina) ve Sultanahmet yerleşkelerinde bulunmaktadır. Çeşitli yerleşkelerde faaliyet gösteren akademik hizmet binaları ise ,00 m² toplam alana ve ,00 m² toplam derslik alanına sahiptir. Marmara Üniversitesi Bölgesel Dağılımı İstanbul Avrupa Yakası Bahçelievler Yerleşkesi Nişantaşı Yerleşkesi Sultanahmet Yerleşkesi Şişli Yerleşkesi İstanbul Anadolu Yakası Acıbadem Yerleşkesi Anadoluhisarı Yerleşkesi Bağlarbaşı Yerleşkesi Başıbüyük Yerleşkesi Göztepe Yerleşkesi Haydarpaşa Yerleşkesi Kartal Yerleşkesi Eğitim alanlarının yerleşkelere göre dağılımı aşağıda yer almaktadır. 5

10 Tablo 2.1 Eğitim Alanlarının Yerleşkelere Göre Dağılımı YERLEŞKE ADI SEKTÖR/TESİSLER EĞİTİM BİNA ALANI (m²) DERSLİK ALANI (m²) DERSLİK SAYISI Acıbadem Güzel Sanatlar Enstitüsü Acıbadem Güzel Sanatlar Fakültesi* ACIBADEM YERLEŞKESİ Anadoluhisarı Siyasal Bilgiler Fakültesi Anadoluhisarı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Anadoluhisarı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ANADOLUHİSARI YERLEŞKESİ Bağlarbaşı İlahiyat Fakültesi BAĞLARBAŞI YERLEŞKESİ Bahçelievler İşletme Fakültesi Yönetim Binası Bahçelievler İşletme Fakültesi Bahçelievler Nihat Sayar Amfi Binası Bahçelievler Sosyal Bilimler Enstitüsü BAHÇELİEVLER YERLEŞKESİ

11 Başıbüyük Başıbüyük Temel Tıp Bilimleri (Yeni Bina) Tıp Fakültesi BAŞIBÜYÜK YERLEŞKESİ Göztepe Fen Edebiyat Fakültesi * Göztepe Mühendislik Fakültesi İdari Bina (A Blok) Göztepe Mühendislik Fakültesi (Yenilik ) Göztepe Mühendislik Fakültesi (B Blok) Göztepe Mühendislik Fakültesi (C Blok) Göztepe Atatürk Eğitim Fakültesi* Göztepe Atatürk Eğitim Fakültesi (Yabancı Diller Bölümü) Göztepe İktisat Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi* Göztepe Teknoloji Fakültesi* Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu

12 Göztepe Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu** Göztepe Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Göztepe Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Göztepe Yabancı Diller Yüksekokulu Göztepe Avrupa Birliği Enstitüsü Göztepe Fen Bilimleri Enstitüsü Göztepe Göztepe Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Göztepe Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Göztepe Sağlık Bilimleri Enstitüsü GÖZTEPE YERLEŞKESİ

13 Hukuk Fakültesi Haydarpaşa Haydarpaşa Adalet Meslek Yüksekokulu Tıp Fakültesi ( Diğer Akademik Birimlerin Kullanımında) Haydarpaşa Eczacılık Fakültesi* Haydarpaşa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu HAYDARPAŞA YERLEŞKESİ Kartal Sağlık Bilimleri Fakültesi KARTAL YERLEŞKESİ Nişantaşı Diş Hekimliği Fakültesi* Nişantaşı İletişim Fakültesi Nişantaşı İletişim Fakültesi (EİKM) NİŞANTAŞI YERLEŞKESİ Sultanahmet Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü SULTANAHMET YERLEŞKESİ Şişli MÜSEM Yabancı Dil Kursları) ŞİŞLİ YERLEŞKESİ GENEL TOPLAM 11 YERLEŞKE *Eğitim birimlerinin alanlarında laboratuvar ve atölyeler bulunmaktadır. **Teknik Eğitim Fakültesi binasında eğitim vermektedir. 9

14 2. 5. EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİ Akademik Birimler Marmara Üniversitesi eğitim ve öğretim faaliyetleri genel olarak 3 ana başlık altında değerlendirilmiştir. Bunlar sırasıyla akademik birimler (fakülteler, enstitüler, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları), akademik personeller ve öğrencilerdir. Marmara Üniversitesinde eğitim dönemi verilerine göre toplam öğrenci bulunmaktadır. Üniversitemizin farklı bilim dallarında faaliyet gösteren akademik birimleriyle, zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Marmara Üniversitesi farklı bilim dallarında faaliyet gösteren akademik birimleriyle zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Nitekim Marmara Üniversitesi 2014 yılı sonu itibariyle öğretim elemanı ile 17 fakülte, 11 enstitü, 4 yüksekokul ve 5 meslek yüksekokulunda eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Fakülteler 2013 Yılı Marmara Üniversitesi bünyesinde lisans düzeyinde eğitim veren etkin halde toplam 17 fakülte bulunmaktadır. Söz konusu fakültelerde I. öğretim ve II. öğretimde toplam 142 bölüm/program altında eğitim verilmektedir. Bu programların 111 adedi I. öğretim ve 31 adedi II. öğretimdedir. Atatürk Eğitim Fakültesi, üniversitede 31 adet programla en fazla sayıda programa sahip olan fakültedir. Eczacılık, ve Tıp Fakülteleri tek bir programdan oluşurken, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nde program bulunmamaktadır Yılı Marmara Üniversitesi bünyesinde lisans düzeyinde eğitim veren etkin halde toplam 17 fakülte bulunmaktadır. Söz konusu fakültelerde I. öğretim ve II. öğretimde toplam 151 bölüm/program altında eğitim verilmektedir. Bu programların 119 adedi I. öğretim ve 32 adedi II. öğretimdedir. Atatürk Eğitim Fakültesi, üniversitede 33 adet programla en fazla sayıda programa sahip olan fakültedir. Eczacılık ve Tıp Fakülteleri tek bir programdan oluşurken, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nde program bulunmamaktadır yıllarında fakültelerde açılan programlar/bölümler aşağıda yer almaktadır. 10

15 Tablo Yılı Fakültelerde Açılan Programlar 2013 YILI AÇILAN PROGRAMLAR BİRİM ADI I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM TOPLAM Atatürk Eğitim Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi 2-2 Eczacılık Fakültesi 1 1 Fen Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hukuk Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Fakültesi İktisat Fakültesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 2-2 İlahiyat Fakültesi İletişim Fakültesi Mühendislik Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 5-5 Teknik Eğitim Fakültesi Teknoloji Fakültesi 5-5 Tıp Fakültesi 1-1 TOPLAM

16 2014 YILI AÇILAN PROGRAMLAR BİRİM ADI I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM TOPLAM Atatürk Eğitim Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi 2-2 Eczacılık Fakültesi 1-1 Fen Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hukuk Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Fakültesi İktisat Fakültesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 4-4 İlahiyat Fakültesi İletişim Fakültesi Mühendislik Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 5-5 Teknik Eğitim Fakültesi Teknoloji Fakültesi 6-6 Tıp Fakültesi 1-1 TOPLAM Tablo 2.3 Fakültelere Bağlı Bölümler Atatürk Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Bilimleri Güzel Sanatlar İlköğretim Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Özel Eğitim Türkçe Eğitim Yabancı Diller 12

17 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Eczacılık Teknolojisi Temel Eczacılık Bilimleri Fen-Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bilgi ve Belge Yönetimi Biyoloji Coğrafya Fizik Fransız Dili ve Edebiyatı İngiliz Dili ve Edebiyatı İstatistik Kimya Matematik Mütercim Tercümanlık (Almanca) Mütercim Tercümanlık (Fransızca) Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Sanat Tarihi Sosyoloji (İngilizce) Tarih Türk Dili ve Edebiyatı Güzel Sanatlar Fakültesi Canlandırma Film Endüstri Ürünleri Tasarımı Fotoğraf Geleneksel Türk Sanatları Grafik Sanatları Heykel İç Mimarlık Müzik Resim Seramik ve Cam Sinema ve Televizyon Tekstil Temel Eğitim 13

18 İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ekonometri İktisat İktisat (İngilizce) Maliye İşletme Fakültesi İşletme İşletme (Almanca) İşletme (İngilizce) İşletme Enformatiği (Almanca) Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi (Fransızca) Kamu Yönetimi Yerel Yönetimler Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri İslam Tarihi ve Sanatları Temel İslam Bilimleri İlköğretim Din ü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği İletişim Fakültesi Gazetecilik Halkla İlişkiler ve Tanıtım Radyo, Televizyon ve Sinema 14

19 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Biyomühendislik (İngilizce) Çevre Mühendisliği (İngilizce) Çevre Mühendisliği (UOLP Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi) (İngilizce) Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Endüstri Mühendisliği(İngilizce) Kimya Mühendisliği İngilizce Makina Mühendisliği (İngilizce) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) İnşaat Mühendisliği Henüz öğrenci alınmamaktadır Teknik Eğitim Fakültesi Eğitim Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Elektrik Eğitimi Makina Eğitimi Metal Eğitimi Mekatronik Eğitimi Matbaa Eğitimi Tekstil Eğitimi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetik Ebelik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hemşirelik Sağlık Yönetimi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Dahili Tıp Bilimleri Temel Tıp Bilimleri Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Özel Hukuk 15

20 Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği Makine Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tekstil Mühendisliği * Veterinerlik Fakültesi faaliyete geçmemiştir. Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları 2013 Yılı Marmara Üniversite bünyesinde etkin durumda toplam 5 Yüksekokul ve 4 Meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında I.Öğretim de 41, II. Öğretim de 31 olmak üzere toplam 72 bölüm/program bulunmaktadır 2014 Yılı Marmara Üniversitesi bünyesinde etkin durumda toplam 5 adet yüksekokul, 4 adet Meslek Yüksekokulu programı bulunmaktadır. Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında I.Öğretim de 48, II. Öğretim de 33 olmak üzere toplam 81 adet bölüm/program bulunmaktadır. Tablo Yılı Yüksekokullarda Açılan Programlar 2013 YILI AÇILAN PROGRAMLAR BİRİM ADI I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM TOPLAM Adalet Meslek Yüksekokulu 1-1 Bankacılık Sigortacılık Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu İlahiyat Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu 1-1 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu TOPLAM

21 2014 YILI AÇILAN PROGRAMLAR BİRİM ADI I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM TOPLAM Adalet Meslek Yüksekokulu 1-1 Bankacılık Sigortacılık Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu İlahiyat Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu 1-1 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu 3-3 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 1-3 TOPLAM Tablo 2.5 Yüksekokullara Bağlı Bölümler Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Aktüerya Bankacılık Sermaye Piyasası Sigortacılık Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Spor Yöneticiliği Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu Takı Tasarımı Bölümü Değerli Taş Tasarımı Bölümü 17

22 Yabancı Diller Yüksekokulu Almanca Hazırlık Birimi İngilizce Hazırlık Birimi Fransızca Hazırlık Birimi Uygulamalı Birimler Yüksekokulu Basım Teknolojileri, Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nda bölüm/program, diğer yüksekokullarda ise program şeklinde eğitim yapılmaktadır. Tablo 2.6 Meslek Yüksekokullarına Bağlı Bölümler/Programlar Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Diş Protez Teknolojisi Parademik Patoloji Laboratuvar Teknikleri Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbı Laboratuvar Teknikleri Anestezi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Dış Ticaret Muhasebe ve Vergi Pazarlama ve Reklamcılık Yönetim ve Organizasyon Otel, Lokanta ve İkram Hzmetleri Seyahat, Turizm ve Eğlence Hizmetleri 18

23 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Basın ve Yayın Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Elektrik Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Teknolojisi Giyim Üretim Teknolojisi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Makine Moda Tasarımı Su Ürünleri 19

24 Enstitüler 2013 yılında Üniversitemiz bünyesinde 11 ayrı enstitü bulunmaktadır. Bu enstitülerimizde 157 doktora (10 sanatta yeterlilik), 15 lisans dereceli doktora, 233 tezli yüksek lisans, 66 tezsiz yüksek lisans, olmak üzere toplam 471 programda eğitim yapılmaktadır. Tablo Yılı Enstitü Programları BİRİM ADI Tezli Yüksek Lisans 2013 YILI PROGRAMLARI Tezsiz Yüksek Lisans (I.Öğretim) PROGRAM Tezsiz Yüksek Lisans (II.Öğretm) Lisans Dereceli Doktora/ Sanatta Yeterlilik Doktora/ Sanatta Yeterlilik TOPLAM PROGRAM Avrupa Birliği Enstitüsü Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü TOPLAM

25 Tablo Yılı Enstitü Programları BİRİM ADI Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans (I.Öğretim) 2014 YILI PROGRAMLARI PROGRAM Tezsiz Yüksek Lisans (II.Öğretm) Lisans Dereceli Doktora/ Sanatta Yeterlilik Doktora/ Sanatta Yeterlilik TOPLAM PROGRAM Avrupa Birliği Enstitüsü Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü TOPLAM Not: Nörolojik Bilimler ve Gastroenteroloji Bilimleri enstitülerinde program açılmamıştır Yılı Üniversitemiz bünyesinde 11 ayrı enstitü bulunmaktadır. Bu enstitülerimizde 210 doktora (9 sanatta yeterlilik), 20 lisans dereceli doktora, 255 tezli yüksek lisans, 96 tezsiz yüksek lisans, olmak üzere toplam 581 programda eğitim yapılmaktadır. 21

26 Tablo 2.9 Enstitülere Göre Lisansüstü Anabilim Dalı Altında Programlar ANABİLİM / ANASANAT DALI BİLİM / SANAT DALI AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ AB Hukuku (İngilizce) - AB İktisadı (İngilizce) - AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) AB Hukuku - AB İktisadı - AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler - Bankacılık - Sermaye Piyasası ve Borsa - Sigortacılık - Ortadoğu Coğrafyası - Ortadoğu İktisadı - Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi - Ortadoğu Ekonomi Politiği - - BANKACILIK VE SİGORTA ENSTİTÜSÜ ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ - 22

27 EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Eğitim Bilimleri Eğitim Bilimleri Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi ve Denetimi Halk Eğitimi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İLKÖĞRETİM İlköğretim İlköğretim İlköğretim İlköğretim İlköğretim ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitim Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Fen Bilgisi Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmenliği Okul Öncesi Öğretmeliği Sınıf Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Biyoloji Öğretmenliği Fizik Öğretmenliği Kimya Öğretmenliği Matematik Öğretmenliği Coğrafya Öğretmenliği Tarih Öğretmenliği Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği YABANCI DİLLER EĞİTİMİ Yabancı Diller Eğitimi Yabancı Diller Eğitimi Yabancı Diller Eğitimi Almanca Öğretmenliği Fransızca Öğretmenliği İngilizce Öğretmenliği 23

28 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ Güzel Sanatlar Eğitimi Güzel Sanatlar Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Müzik Öğretmenliği Resim-İş Öğretmenliği ÖZEL EĞİTİM Özel Eğitim Zihin Engelliler Öğretmenliği SPOR EĞİTİMİ Spor Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği TÜRKÇE EĞİTİMİ Türkçe Eğitimi Türkçe Öğretmenliği DİN EĞİTİMİ Ortaöğretim Din ü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği İmam Hatip Liseleri Meslek Dersleri Öğretmenliği FEN FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ortaöğretim Din ü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği İmam Hatip Liseleri Meslek Dersleri Öğretmenliği Biyoloji Fizik Fizik Kimya Kimya Kimya Kimya Kimya Matematik Biyoloji Atmosferik Fizik Fizik Analitik Kimya Anorganik Kimya Biyokimya Fizikokimya Organik Kimya Matematik 24

29 Matematik Matematik Teorik Matematik Uygulamalı Matematik TEKNİK EĞİTİM Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Elektrik Eğitimi Makine Eğitimi Matbaa Eğitimi Metal Eğitimi Teknoloji Eğitimi Tekstil Eğitimi Bilgisayar-Kontrol Eğitimi Elektronik-Haberleşme Eğitimi Elektrik Eğitimi Makine Eğitimi Matbaa Eğitimi Metal Eğitimi Teknoloji Eğitimi Tekstil Eğitimi MÜHENDİSLİK Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Biyomühendislik (İngilizce) Çevre Mühendisliği (İngilizce) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Kimya Mühendisliği (İngilizce) Makine Mühendisliği (İngilizce) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Yönetimi (İngilizce) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) DİĞER Çevre Bilimleri Mekatronik Su Ürünleri Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Biyomühendislik (İngilizce) Çevre Mühendisliği (İngilizce) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Kimya Mühendisliği (İngilizce) Makine Mühendisliği (İngilizce) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Yönetimi (İngilizce) Yönetim Bilişim Sistemleri ve Mühendisliği (İngilizce) Çevre Bilimleri Mekatronik Su Ürünleri 25

30 GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı - Fotoğraf - Geleneksel Türk El Sanatları - Geleneksel Türk El Sanatları Geleneksel Türk El Sanatları Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Tezhip ve Minyatür Grafik - Heykel - İç Mimarlık - Resim - Seramik Cam - Sinema TV - Tekstil - DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Diş Hastalıkları ve Tedavisi - SAĞLIK BİRİMLERİ ENSTİTÜSÜ - Diş Hastalıkları ve Tedavisi Endodonti Ortodonti - Ortodonti Ortodonti (İngilizce) Oral Diagnoz ve Radyoloji - Pedodonti Pedodonti - Periodontoloji - Özel Bakım Gerektiren Çocuklarda Ağız Diş Sağlığı (İngilizce) Periodontoloji Periodontoloji (İngilizce) 26

31 Protetik Diş Tedavisi - Protetik Diş Tedavisi Protetik Diş Tedavisi (İngilizce) Temel Tıp Bilimleri Oral Biyoloji EZCACILIK FAKÜLTESİ Analitik Kimya - Biyokimya (ECZ) Beslenme ve Biyokimyası Biyokimya (ECZ) - Eczacılık Temel Bilimleri Genel Kimya Farmakoloji (ECZ) - Farmakoloji (ECZ) Farmakoloji (ECZ) Klinik Farmasi Psikofarmakoloji Farmakognozi - Farmasötik Biyoteknoloji - Farmasötik Botanik - Farmasötik Kimya - Farmasötik Kimya İlaç Metabolizması Farmasötik Mikrobiyoloji - Farmasötik Teknoloji - Farmasötik Teknoloji Kozmetoloji Farmasötik Toksikoloji - Farmasötik Toksikoloji BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Beden Eğitimi ve Spor - Farmakogenetik ve İlaç Güvenliliği Beden Eğitimi ve Spor Beden Eğitimi ve Spor Beden Eğitimi ve Spor Spor Sağlık Bilimleri Spor Yönetim Bilimleri Hareket ve Antrenman Bilimleri 27

32 SAĞLIK BİRİMLERİ FAKÜLTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - Kardiyopulmoner Fizyoterapi- Rehabilitasyon Ortopedik Fizyoterapi HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Acil Hemşireliği Adli Hemşirelik Ameliyathane Hemşireliği Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği - Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Halk Sağlığı Hemşireliği - Hemşirelik Esasları - Endoskopi Hemşireliği - Yeni Doğan Hemşireliği - Hemşirelikte Öğretim Hemşirelikte Eğitim Hemşirelikte Yönetim - İç Hastalıkları Hemşireliği - Psikiyatri Hemşireliği - TIP FAKÜLTESİ Adli Tıp - Anatomi - Beyin ve Sinir Cerrahisi - Biyofizik - Biyoistatistik - 28

33 Biyokimya (TIP) - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Alerji-İmmunoloji Deontoloji - Tıbbi Farmakoloji Tıbbi Farmakoloji Farmakoloji Klinik Farmakoloji Fizyoloji - Fizyoloji Fizyoloji Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Nörofizyoloji Spor Fizyolojisi Nörolojik Rehabilitasyon Ortopedik Rehabilitasyon Halk Sağlığı -- Halk Sağlığı İş Sağlığı Histoloji-Embriyoloji -- İç Hastalıkları Kulak-Burun-Boğaz İmmunoloji Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Mikrobiyoloji Nöroloji Nöroloji Nöroşirurji Patoloji Patoloji Radyoloji Elektrofizyoloji ve Epileptoloji Hareket Bozuklukları Mikronöroşirurji Histokimya Sitoteknoloji Temel Radyoloji Hastane İşletmeciliği -- Tıbbi Biyoloji ve Genetik -- Tıp Eğitimi -- 29

34 GASTROENTEROLOJİ ENSTİTÜSÜ Gastroenteroloji Gastroenteroloji Sindirim Sistemi Fizyolojisi Viral Hepatitler NÖROLOJİK BİRİMLER ENSTİTÜSÜ Nörolojik Bilimler Nörolojik Bilimler Nörolojik Bilimler Nörolojik Bilimler Nörolojik Bilimler Elektrodiagnostik Nöroloji Nörofarmakoloji Nörohistokimya Sinir Bilimleri Işın Cerrahisi SOSYAL BİRİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH Tarih Eskiçağ Tarihi COĞRAFYA Coğrafya Coğrafya ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI Alman Dili ve Edebiyatı ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İŞLETME İşletme İşletme İşletme İşletme Alman Dili ve Edebiyatı Çalışma Ekonomisi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi Gayrimenkul Değerlemesi ve Finansmanı Global Pazarlama İnsan Kaynakları Yönetimi 30

35 İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme Kooperatifçilik Muhasebe Denetimi Muhasebe Finansman Sayısal Yöntemler Uluslararası İşletmecilik Uluslararası Kalite Yönetimi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yönetim ve Organizasyon Toplumsal Projeler Yönetim ve Organizasyonu Stratejik Marka Yönetimi İŞLETME (İNGİLİZCE) İşletme (İngilizce) İşletme (İngilizce) İşletme (İngilizce) İşletme (İngilizce) İşletme (İngilizce) İşletme (İngilizce) İngilizce (İşletme) Muhasebe Finansman (İngilizce) Örgütsel Davranış (İngilizce) Sayısal Yöntemler (İngilizce) Üretim Yönetimi ve Pazarlama (İngilizce) Yönetim ve Organizasyon (İngilizce) İŞLETME (ALMANCA) İşletme (Almanca) İşletme (Almanca) Muhasebe Finansman (Almanca) Üretim Yönetimi ve Pazarlama (Almanca) ENFORMATİK (ALMANCA) Enformatik (Almanca) İşletme Enformatiği (Almanca) SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Siyaset Bilimi (İngilizce) Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 31

36 KAMU YÖNETİMİ Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Gelişimi (İngilizce) İnsan Kaynakları Yönetimi İstanbul Araştırmaları Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Siyaset ve Sosyal Bilimler (Fransızca) Siyaset ve Sosyal Bilimler HUKUK Hukuk Hukuk Kamu Hukuku Özel Hukuk EKONOMETRİ Ekonometri Ekonometri Ekonometri Ekonometri Ekonometri Ekonometri İstatistik Yöneylem Araştırması Finansal Ekonometri Sosyal Araştırmalarda İstatistik İKTİSAT İktisat İktisat İktisat İktisat İktisat İktisat İktisat İktisat İktisat Finansal İktisat İktisadi Gelişme - Uluslararası İktisat İktisat Politikası İktisat Tarihi İktisat Teorisi Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme Uluslararası İktisat Uluslararası Ticaret ve Para Yönetimi Yenilik Ekonomisi ve Yönetimi 32

37 İKTİSAT (İNGİLİZCE) İktisat (İngilizce) MALİYE Maliye Maliye Maliye TEMEL İSLAM BİLİMLERİ Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ İlköğretim Din ü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği İSLAM TARİHİ VE SANATLARI İslam Tarihi ve Sanatları İslam Tarihi ve Sanatları İslam Tarihi ve Sanatları İslam Tarihi ve Sanatları İktisat (İngilizce) Mali Hukuk Mali İktisat Maliye Teorisi Arap Dili ve Belagatı Hadis İslam Hukuku İslam Mezhepleri Tarihi Kelam Tasavvuf Tefsir İlköğretim Din ü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği İslam Tarihi İslam Tarihi ve Sanatları Türk-İslam Edebiyatı Türk Din Musikisi FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ Felsefe ve Din Bilimleri Felsefe ve Din Bilimleri Felsefe ve Din Bilimleri Felsefe ve Din Bilimleri Felsefe ve Din Bilimleri Din Eğitimi Din Psikolojisi Din Sosyolojisi Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi 33

38 GAZETECİLİK Gazetecilik Gazetecilik Gazetecilik Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Bilişim Genel Gazetecilik HALKLA İLİŞKİLER Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler Reklamcılık ve Tanıtım Kişilerarası İletişim Radyo, Televizyon ve Sinema Radyo, Televizyon ve Sinema Radyo, Televizyon ve Sinema Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Bilimleri Radyo Televizyon Sinema TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - Bilgi ve Belge Yönetimi - Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Türk Dili Yeni Türk Edebiyatı Türk Dünyası Coğrafyası Türk Sanatı - - Türk Tarihi Türk Tarihi Türk Tarihi Türk Tarihi Türk Tarihi Cumhuriyet Tarihi Genel Türk Tarihi Ortaçağ Tarihi Yakınçağ Tarihi Yeniçağ Tarihi Balkan Dil ve leri - 34

39 Kafkas Dil ve leri - Asya Dil ve leri - Slav Dil ve leri - Orta Doğu Dil ve leri - Akdeniz Ülkeleri Dil ve leri - Rektörlüğe Bağlı Bölümler Marmara Üniversitesinde herhangi bir fakülte, enstitü, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna bağlı olmadan doğrudan rektörlük bünyesinde yer alan iki bölüm vardır. Bunlar Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüme ve Türk Dili Bölümü olarak faaliyetlerini üniversite genelinde sürdürmektedirler Eğitim Merkezleri 1- Uzaktan Eğitim (UZEM) 2- Sürekli Eğitim (MÜSEM) Uzaktan Eğitim (UZEM) Gelişen teknolojiye uyum sağlamanın gereği olarak yıllar içinde eğitimde teknoloji kullanımı artmıştır. Bununla birlikte öğrenci ve öğretim elemanlarının eğitim faaliyetlerinden beklentileri değişmiştir. Bu beklentiler uzaktan eğitimin aktif olarak kullanılmasını gerekli kılmıştır. Bu kapsamda günümüz ihtiyaçlarını karşılamak ve öğrencilerin hayat boyu, iş başında ve ihtiyaç anında öğrenmelerini desteklemek amacıyla 29 Ocak 2009 tarihinde Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim uygulama ve Araştırma (UZEM) kurulmuştur yıllarında, Marmara Üniversitesi bünyesinde tüm birinci sınıf öğrencilerine sunulan ortak derslerin uzaktan eğitimle verilmesi sağlanmıştır. Bu doğrultuda Atatürk İlke ve İnkılapları, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri üniversite genelinde öğrenciye uzaktan eğitim yöntemi ile sunulmuştur Eğitim öğretim yılında Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan Bilgisayar Programcılığı ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (SBMYO) bünyesinde yer alan Pazarlama bölümlerinin uzaktan eğitim programları açılmıştır ve 50 kontenjanla öğrencilere hizmet vermeye 35

40 başlamıştır. Çalışmalarını hızla sürdüren UZEM eğitim öğretim yılında SMBYO bünyesinde Dış Ticaret ve Muhasebe bölümleri için iki yeni program açmıştır eğitim öğretim dönemi için ise Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Moda Tasarımı ve İş Sağlığı ve Güvenliği ön lisans programları merkezimiz tarafından açılmıştır eğitim öğretim yılında iki yüksek lisans programı ile hizmet vermeye başlayan UZEM, Mühendislik Yönetimi ve İş Güvenliği yüksek lisans programlarında 50+50=100 öğrenciye yüksek lisans eğitimi vermeye başlamıştır. Bugün Marmara Üniversitesi dahilinde yer alan ortak derslerde ortalama öğrenciye, yüksekokul programlarında 500 ve yüksek lisans programlarında 300 öğrenciye hizmet vermekte olan UZEM vizyon ve misyonlarını gerçekleştirmek amacıyla çalışmalarını hızla sürdürmektedir. Sürekli Eğitim (MÜSEM) 2000 yılında kurulan ve 2002 yılında faaliyetlerine başlayan MÜSEM, Üniversitemizin lisans ve lisansüstü öğretim programlarının dışında toplum hizmetine sunulan eğitim programlarının düzenlenmesini, yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlayan birimidir. Marmara Üniversitesi nde örgün önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında verilecek eğitim programlarını düzenlemek ve kamu özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bunun yanı sıra, eğitim verirken, teorik eğitimi, uygulama eğitimi ile birleştirerek katılımcıların gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamaktır. Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişileri, ihtiyaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenler, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar ve bu alanda üniversite olanaklarının tanıtımını yapar. MÜSEM in Çalışma Alanları: Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenilecek; bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak, Güzel sanatlarla ilgili senaryo, prodüksiyon, tiyatro, film, video, slayt, fotoğraf, reklam, ilan, yayın, röleve, sergi, fuar, restorasyon, eğitim programları yapmak ve bunlarla ilgili rapor düzenlemek, Klinik, poliklinik, ameliyathane, laboratuvar ve atölyelerde yapılacak her çeşit muayene, analiz, deney, tahlil, ameliyat, ölçme, tetkik, tedavi, hemşirelik, hasta bakıcılık, bakım, üretim ile ilgili iş ve benzeri hizmetler yapmak, sağlık tesisleri uygulama eczanesi açmak, işletmek ve sağlık bilimleri ile ilgili eğitim programları düzenlemek, Fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik, toksikolojik, çevre kirliliği ve insan sağlığı ile ilgili analiz ve danışmanlık yapmak ve bunlarla ilgili raporlar düzenlemek, 36

41 Teknik bilimlerle ilgili olarak tasarım, modelleme, denetim, basım, tekstil, mekanik deneyler, kalite kontrol hizmetleri ve her türlü mekanik, elektrik ve elektronik makine ve cihazlarla ilgili bakım-onarım, proje ve üretim işlerini ifa etmek ve bunlarla ilgili raporlar ve eğitim programları düzenlemek, Yıllı MÜSEM Kurumlarla İşbirliği Yapılarak Açılan Eğitim Programları aşağıda yer almaktadır. Tablo Yılı MÜSEM Kurumlarla İşbirliği Yapılarak Açılan Eğitim Programları KURUM ADI Data Expert Milli Eğitim Projesi (MEB) Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (ÖYP) Sigortacılık Eğitim (SEGEM) EĞİTİM PROGRAMININ ADI Kurumsal İletişim Dış Ticaret Uzmanlığı Marka Yönetimi UFRS-TFRS Etkinlik-Organizasyon Yönetimi Sosyal Medya Uzmanlığı İnsan Kaynakları Endüstri ve İşletme Yöneticiliği Stratejik Finansal Liderlik Eğitimi Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Satış Pazarlama Yönetimi Yurtdışında Burslu Yüksek Lisans Öğerncileri Arş. Görevlileri için İngilizce Eğitimi Sigortacılık Acente Teknik Personel Eğitimi Kişi Sayısı Kişi Sayısı Gümrük Müşavirliği ltd.şti. (SYK) Gümrük Müşavirliği Eğitimi DGS Liderlik Akademisi Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu WIRTSCHAFTSAKADEMİE(WAK) Etkin Liderlik ve Koçluk Eğitimi/Stratejik Yönetim KGK-Eğiticilerin Eğitimi Business Strategy and Management * Kalite Akademi Eğiticilerin Eğitimi Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Pedagojik Formasyon Risk Center Aile Danışmanlığı Halkbank SPK Eğitimi

42 Beden eğitimi, spor ve antrenörlük alanında, seminer ve eğitim programları ve yarışmalar, eğitim semineri, antrenörlük programları düzenlemek ve organizasyon yapmak, bu amaçla ilgili spor tesislerini işletmek, turizm ve otelcilik ile ilgili eğitim programları yapmak ve bu amaçla ilgili tesisler işletmek. Sosyal Bilimlerle ilgili, fizibilite etüdü, proje değerlendirme ve geliştirme, eğitici öğretici seminer, kongre, konferans, sempozyum, iş organizasyonu, hukuk danışmanlığı, hukuki görüş, yabancı dil, çeviri, bilgi işlem ve sosyal bilimlerle ilgili diğer eğitim programları, iş ve hizmetlerini yapmak, bunlarla ilgili yayınlar yapmak. MÜSEM yabancı dil eğitimde ciddi başarı elde etmiş bir kurumdur. Nitekim YÖK ve MEB yurtdışına göndereceği öğrencilerin dil eğitimini MÜSEM aracılığıyla da yapmaktadır. Örneğin 2010 ve 2011 yıllarında MEB toplam 100 öğrenciye, YÖK ise toplam 100 öğrenciye dil eğitimi için MÜSEM i seçmiştir Yılı Sürekli Eğitim (MÜSEM) Birimlere Göre Öğrenci Sayısı - Geliri ve düzenlenen kurslar aşağıda yer almaktadır. Tablo Yılı Sürekli Eğitim (MÜSEM) Birimlere Göre Öğrenci Sayısı ve Geliri YIL FAKÜLTE TOPLAM GELİR (TL) ÖĞRENCİ SAYISI 2010 Eczacılık Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi MÜSEM Beden Eğitim ve Spor Yüksek Okulu Pedagojik Formasyon Milli Eğitim Projesi (MEB) Yükseköğretim Projesi (ÖYP) MÜSEM İŞKUR ÖYP MEB Pedagojik Formasyon MÜSEM DATA EXPERT EYÜP İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK ÖĞRETİM PROJESİ(ÖYP) MİLLİ EĞİTİM PROJESİ(MEB)

43 PEDAGOJİK FORMASYON KALİTE DANIŞMANLIK VEFA ORGANİZASYON TUR.ŞTİ WIRTSCHAFTSAKADEMİE(WAK) MÜSEM DATA EXPERT YÜKSEK ÖĞRETİM PROJESİ (ÖYP) RİSK CENTER-AİLE DANIŞMANLIĞI SYK KGK MİLLİ EĞİTİM PROJESİ (MEB) PEDAGOJİK FORMASYON KALİTE AKADEMİ SEGEM WIRTSCHAFTSAKADEMİE(WAK) MÜSEM(YABANCI DİL KURSLARI- AİLE DANIŞMANLIĞI-MÜZİK-İBB- HİZMETİÇİ EĞİTİM-İŞ GÜVENLĞİ- ECZACILARIN MESLEK İÇİ EĞİTİMİ- GASTROENTROLOJİ ENDOSKOPİ HEMŞİRELİĞİ-DENEY HAYVANLARI KULLANIMI-AKADEMİK GELİŞİM BİRİMİ-AKTÜERYA) DATA EXPERT YÜKSEK ÖĞRETİM PROJESİ SYK KGK MİLLİ EĞİTİM PROJESİ (MEB) KALİTE AKADEMİ SEGEM TOSHIBA WIRTSCHAFTSAKADEMİE(WAK) AKRABA TOPLULUKLARI TÜRKÇE EĞİTİMİ (YTB) DGS LİDERLİK HALKBANK (SPK)

44 Tablo Yılı MÜSEM Bünyesinde Düzenlenen Kurslar YIL FAKÜLTE EĞİTİM PROGRAMI 2010 Eczacılık Fakültesi Deney Hayvanlari Kullanimi Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Geliştirme Kurslari (Resim, Fotoğrafçilik,Seramik,Özgün Baski) Teknik Eğitim Fakültesi Karton Ambalaj Eğitimi MÜSEM Yabanci Dil Kurslari Beden Eğitim ve Spor Yüksek Okulu Spor Kurslari Pedagojik Formasyon Pedagojik Formasyon Eğitimi Milli Eğitim Projesi (MEB) Lisansüstü Öğrencilerine İngilizce Eğitimi Yükseköğretim Projesi (ÖYP) Öğretim Elemanlarina İngilizce Eğitimi 2011 MÜSEM İngilizce - Almanca - Lise Hazırlık - Medical Ales İŞKUR Yükseköğretim Projesi (ÖYP) Milli Eğitim Projesi (MEB) Formasyon Konuşma Kursu -Üds/Kpds -Bilimsel Makale Seminer Tip Fak. ( Temel Beceriler + Deney Hayvanlari) Aef Müzik Türkçe Müh. Fak. Endüstri Ve İşletme Yöneticiliği Hukuk Fak. (Borçlar Kanunu) İletişim Fak. İş ve Meslek Danişmanliği Eğitimi Öğretim Elemanlarina İngilizce Eğitimi Lisansüstü Öğrencilerine İngilizce Eğitimi Pedagojik Formasyon Eğitimi 2012 MÜSEM Data Expert Yabancı Dil Kursları-ÜDS-İELTS-İngilizce Yeterlilik Bİimsel Makale Yazımı-Osmanlıca-Türkçe Deney Hayvanları Kullanımı Müzik-Ortaöğretim İngilize Renk Yönetim Sistemi-Mücevherat Teknikleri Kursu Sağlık Birimlerinde Akreditasyon Gazeteciler İçin Eğitim Programı Ön Formülasyon ve Formülasyon Programı Endüstri ve İşletme Yöneticiliği-İnsan Kaynakları- UFRS/TFRS- Yeni Türk Ticaret Kanunu 40

45 Eyüp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yüksek Öğretim Projesi (ÖYP) Milli Eğitim Projesi (MEB) Formasyon Kalite Danışmanlık Vefa Organizasyon Tur. ŞTİ WIRTSCHAFTSAKADEMİE(WAK) Öğretmenler için Eğitim Programı Yüksek Öğretim Projesi (ÖYP) Milli Eğitim Projesi (MEB) Pedagojik Formasyon Eğitimi Eğitici Eğitimi Pazrlama Eğitimi Programı Business Strategy and Management 2013 MÜSEM Genel Yabancı Dil Eğitim Programları Data Expert Milli Eğitim Projesi (MEB) Yükseköğertim Kurulu Başkanlığı (ÖYP) Sigortacılık Eğitim (SEGEM) Gümrük Müşavirliği ltd.şti. (SYK) DGS Liderlik Akademisi Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu WIRTSCHAFTSAKADEMİE(WAK) Kalite Akademi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Risk Yönetimi Müzik Aile Danışmanlığı İş Güvenliği Deney Hayvanları Kullanımı Endeskopi Hemşireliği Eczacılara Yönelik Meslek içi Eğitim Üniversitemiz Personeline Hizmet İçi Eğitim Toshiba teknik Personel Eğitimi Kurumsal İletişim Dış Ticaret Uzmanlığı Marka Yönetimi UFRS-TFRS Sosyal Medya Uzmanlığı İnsan Kaynakları Endüstri ve İşletme Yöneticiliği Yurtdışında Burslu Yüksek Lisans Öğrencileri Arş. Görevlileri için İngilizce Eğitimi Sigortacılık Acente Teknik Personel Eğitimi Gümrük Müşavirliği Eğitimi Etkin Liderlik ve Koçluk Eğitimi/Stratejik Yönetim KGK-Eğiticilerin Eğitimi Business Strategy and Management Eğiticilerin Eğitimi Pedagojik Formasyon Aile Danışmanlığı 41

46 2014 Müsem Genel yabancı Dil Eğitim Programları Data Expert Milli Eğitim Projesi (MEB) Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (ÖYP) Sigortacılık Eğitim (SEGEM) Gümrük Müşavirliği ltd.şti. (SYK) DGS Liderlik Akademisi Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu WIRTSCHAFTSAKADEMİE(WAK) Kalite Akademi Halkbank Müzik Aile Danışmanlığı İş Güvenliği Deney Hayvanları Kullanımı Endeskopi Hemşireliği Eczacılara Yönelik Meslek içi Eğitim Programı Üniversitemiz Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitim Toshiba Teknik Personel Eğitimi Aktüerya Eğitimleri Fetaş Teknik Personel Eğitimi Kurumsal İletişim Dış Ticaret Uzmanlığı Marka Yönetimi Etkinlik-Organizasyon Yönetimi Sosyal Medya Uzmanlığı İnsan Kaynakları Endüstri ve İşletme Yöneticiliği Stratejik Finansal Liderlik Eğitimi Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Satış Pazarlama Yönetimi Yurtdışında Burslu Yüksek Lisans Öğerncileri Arş. Görevlileri için İngilizce Eğitimi Sigortacılık Acente Teknik Personel Eğitimi Gümrük Müşavirliği Eğitimi Etkin Liderlik ve Koçluk Eğitimi/Stratejik Yönetim KGK-Eğiticilerin Eğitimi Business Strategy and Management Eğiticilerin Eğitimi SPK Eğitimi 42

47 2.5.3 Araştrırma ve Uygulama Merkezleri 1. Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma 2. Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma 3.Doğa Bitkileri ve Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama 4. Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma 5. Epilepsi Araştırma ve Uygulama 6. Geleneksel El Sanatları ve Tasarım Araştırma ve Uygulama 7. Genetik ve Metabolik Hastalıklar Uygulama ve Araştırma 8. Hipertansiyon ve Ateroskleroz Eğitim, Uygulama ve Araştırma 9. İmmün Yetmezlik Uygulama ve Araştırma 10. Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama 11. Nanoteknoloji ve Biyomalzemeler Uygulama ve Araştırma 12. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama 13. Sağlık Hizmet Politikaları Uygulama ve Araştırma 14. Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma ve Uygulama 15. Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Araştırma ve Uygulama 16. Türkiye - Almanya İlişkileri Uygulama ve Araştırma 17. Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama 18. Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma 43

48 2.6.ÖĞRENCİ SAYILARI Marmara Üniversitesi öğrenci sayısı bakımından Türkiye nin büyük üniversitelerinden birisidir yılında öğrenci sayısı iken, 2014 yılında öğrenci sayısı e ulaşmıştır. Öğrencilere ait veriler aşağıda yer almaktadır. Tablo Yılı Öğrenci Sayıları BİRİMİN ADI I. ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM TOPLAM E K Toplam E K Toplam Kız Erkek GENEL TOPLAM Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları M.Ü. Yaşam Boyu Öğrenme (Özel Öğrenci, Erasmus, Farabi) TOPLAM

49 Tablo Yılı Öğrenci Sayıları I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM E K TOP. E K TOP. E K TOP. KIZ ERKEK GENEL TOPLAM Fakülteler Yüksek okullar Enstitüler Meslek Yüksek okulları M.Ü. Yaşam Boyu Öğrenme (Özel Öğrenci, Erasmus, Farabi) TOPLAM Tablo Yılı Marmara Üniversitesi Öğrencilerin Fakültelere, Enstitülere,Yüksekokullara ve Meslek Yüksekokullarına Göre Genel Dağılımı Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Enstitüler TOPLAM

50 Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Enstitüler Şekil Eğitim ve Öğretim yılı itibariyle üniversitemiz bünyesinde yer alan fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerde kayıtlı öğrenci sayıları aşağıdaki şekilde görüldüğü gibidir. Tablo Marmara Üniversitesi Fakültelere, Yüksekokullara ve Meslek Yüksekokullarına Göre Öğrenci Sayısı FAKÜLTE Atatürk Eğitim Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hukuk Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İlahiyat Fakültesi İletişim Fakültesi İşletme Fakültesi Mühendislik Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Teknoloji Fakültesi Tıp Fakültesi TOPLAM

51 Yüksekokul Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Hemşirelik Yüksekokulu İst.Z. Kamil Sağlık Yüksekokulu Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu TOPLAM Meslek Yüksekokulu Adalet Meslek Yüksekokulu İlahiyat Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TOPLAM Enstitü Avrupa Birliği Enstitüsü Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Gastroenteroloji Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü Nörolojik Bilimler Enstitüsü Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü TOPLAM

52 Marmara Üniversitesi nde; eğitim-öğretim döneminde toplam öğrenci bulunmaktadır [M.Ü. Yaşam Boyu Öğrenme (Özel Öğrenci), Erasmus, Farabi öğrencileri hariç]. Bunun si 16 fakültede, i 6 yüksekokulda, 7193 ü 5 Meslek Yüksekokulunda ve si 11 Enstitüde yer almaktadır Eğitim-öğretim döneminde ise, toplam öğrenci bulunmaktadır [M.Ü. Yaşam Boyu Öğrenme (Özel Öğrenci), Erasmus, Farabi öğrencileri hariç]. Bunun si 16 fakültede, i 5 yüksekokulda, si 4 Meslek Yüksekokullunda ve si 11 Enstitüde yer almaktadır. Lisans düzeyi eğitimde çok yüksek sayılabilecek bir öğrenci sayısına sahip olan üniversitemiz, lisansüstü eğitim alanındaki yüksek öğrenci sayısı ile de dikkat çekmektedir. Yabancı Diller Yüksekokulunda öğrenci gözükmemesinin sebebi öğrencilerin Marmara Üniversitesi bünyesinde başka bir birimde kayıtlı bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosu nun tarih ve sayılı kararı ile İstanbul Zeynep Kamil Sağlık Yüksekokulu nun Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Hemşirelik Bölümü ne, Hemşirelik Yüksekokulu nun ise aynı fakültenin Ebelik Bölümü ne aktarılması uygun görülmüştür. Tablo Yılı Marmara Üniversitesi Toplam Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı Birim Adı Fakülte Yüksekokul Meslek Yüksekokulu Enstitü TOPLAM

53 Tablo Yılı Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranları Birim Adı ÖSYS Kontenjanı Fakülteler ÖSYS ile Yerleşen Boş Kalan Doluluk Oranı (%) 99,01% 97,40% 97,00% 97,00% 99,23% ÖSYS Kontenjanı Yüksekokullar ÖSYS ile Yerleşen Boş Kalan Doluluk Oranı (%) 96,63% 92,40% 87,00% 85,00% 99,47% YGS Kontenjanı Meslek Yüksekokulları YGS ile Yerleşen Boş Kalan Doluluk Oranı (%) 90,04% 92,41% 92,00% 91,00% 99,95% Tablo Yılı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam Öğrenci Sayısına Oranı BİRİMİN ADI I. ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM E K Top. E K Top. Sayı I. VE II. ÖĞRETİM TOPLAMI(A) %* Fakülteler ,35 Yüksekokullar ,0057 Meslek ,038 Yüksekokulları Enstitüler ,

54 Tablo Yılı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam Öğrenci Sayısına Oranı BİRİMİN ADI I. ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM I. VE II. ÖĞRETİM TOPLAMI %* E K Top. E K Top. Sayı Fakülteler ,627 Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları ,44 Enstitüler ,018 *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/ Toplam öğrenci sayısı )*100 AÇIKLAMA: Yukarıdaki tablo yüzdelik oranlarının hesaplanması aşağıdaki gibidir. Fakülteler : (2796/77,082)*100= 3,627 Yüksekokullar : - Meslek Yüksek Okullar: (340/77,082)*100= 0,44 Enstitüler : (14/77,082)*100= 0,018 Tablo Yılı Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı BİRİMİN ADI PROGRAMI YÜKSEK LİSANS YAPAN SAYISI Tezli Tezsiz DOKTORA YAPAN SAYISI TOPLAM Avrupa Birliği Enstitüsü Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü TOPLAM

55 Tablo Yılı Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı BİRİMİN ADI PROGRAMI YÜKSEK LİSANS YAPAN SAYISI Tezli Tezsiz DOKTORA YAPAN SAYISI TOPLAM Avrupa Birliği Enstitüsü Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü TOPLAM Tablo 2.23 Marmara Üniversitesi Yılları Uluslararası Öğrenci Değişim Programlarıyla Öğrenci Sayısı (ERASMUS) BİRİM ADI Fakülteler Ensititüler Yüksekokullar TOPLAM

56 Fakülteler Ensititüler Yüksekokullar Şekil Yılları Uluslararası Öğrenci Değişim (ERASMUS) Programlarıyla Gelen Öğrenci Sayısı Grafiği Tablo 2.24 Marmara Üniversitesi Yılları Uluslararası Öğrenci Değişim Programlarıyla Fakültelere Gelen Öğrenci Sayısı (ERASMUS) FAKÜLTELER Atatürk Eğitim Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hukuk Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat Fakültesi İşletme Fakültesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İlahiyat Fakültesi İletişim Fakültesi Mühendislik Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi

57 Teknoloji Fakültesi Tıp Fakültesi YÜKSEKOKULLAR TOPLAM Bankacılık ve Sigortacılık Y.O Beden Eğitimi ve Spor Y.O Hemşirelik Yüksekokulu Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu İst. Z.Kamil Sağlık Y.O ENSTİTÜLER TOPLAM Avrupa Birliği Enstitüsü Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Gastroenteroloji Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü Nörolojik Bilimler Enstitüsü Ortadoğu Araş. Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü TOPLAM MESLEK YÜKSEKOKULLARI Adalet Meslek Yüksekokulu İlahiyat Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu REKTÖRLÜK Uluslararası Ofis GENEL TOPLAM

58 Tablo 2.25 Marmara Üniversitesi Yılları Uluslararası Öğrenci Değişim Programlarıyla Giden Öğrenci Sayısı (ERASMUS) BİRİM ADI Fakülteler Ensititüler Yüksekokullar TOPLAM Fakülteler Ensititüler Yüksekokullar Şekil Yılları Uluslararası Öğrenci Değişim (ERASMUS) Programlarıyla Giden Öğrenci Sayısı Grafiği 54

59 Tablo 2.26 Marmara Üniversitesi Yılları Uluslararası Öğrenci Değişim Programlarıyla Fakültelerden Giden Öğrenci Sayısı (ERASMUS) FAKÜLTELER Atatürk Eğitim Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hukuk Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak İktisat Fakültesi İşletme Fakültesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İlahiyat Fakültesi İletişim Fakültesi Mühendislik Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Teknoloji Fakültesi Tıp Fakültesi YÜKSEKOKULLAR TOPLAM Bankacılık ve Sigortacılık Y.O Beden Eğitimi ve Spor Y.O Hemşirelik Yüksekokulu Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu İst. Z.Kamil Sağlık Y.O TOPLAM

60 ENSTİTÜLER Avrupa Birliği Enstitüsü Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Gastroenteroloji Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü Nörolojik Bilimler Enstitüsü Ortadoğu Araş. Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü TOPLAM MESLEK YÜKSEKOKULLARI Adalet Meslek Yüksekokulu İlahiyat Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu GENEL TOPLAM yılında ikili anlaşmalar çerçevesinde 479 öğrenci Erasmus kapsamında üniversitemize gelirken; 555 öğrencimiz yurtdışına gönderilmiştir. Hizmet kalitesini geliştirmek amacıyla Erasmus ofisinin fiziki olanakları iyileştirilmiştir. Erasmus ofisi ile koordineli olarak çalışması öngörülen Uluslararası Ofis Göztepe Yerleşkesinde hizmete açılmıştır. Erasmus kapsamında yurtdışına giden öğrencilerimize Türkiye nin temel politikaları konusunda bilgilendirme seminerleri düzenlenmiştir ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANLIĞI Genel Bilgiler Öğrenci Konseyi, üniversitelerde öğrencilerin eğitim, sağlık,spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde öğrenci haklarını gözeten, hiçbir siyasi akıma bağlı olmayan Rektörlüğü bağlı resmi bir birimdir. 56

61 Marmara Üniversitesi'nde öğrenci temsilcisi olan kişiler seçim yoluyla belirlenirler. Öğrenci temsilcileri bir araya gelerek fakülte öğrenci temsilciler kurullarını ve M.Ü Öğrenci Konseyi'ni oluştururlar. Bu birimlerin amacı, üniversitemizde ki sorunları incelemek, eğitim, araştırma ve öğrenci hizmetlerinde çözüme yönelik araştırma ve değerlendirme yapmak, elde edilen sonuçları ilgili birimlere sunmak ve bunların takipçisi olmaktır Görevleri Yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin sorunlarını belirlemek, görüş ve düşüncelerini yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek, Sivil toplum kuruşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelere yüksek öğretim kurumu içerisinden öğrenci katılımını teşvik etmek, Sosyal, kültürel ve akademik projeler hazırlayarak üniversite sürecini yaşanır kılmak, Ulusal ve uluslararası "Eğitim ve Gençlik Programları" için öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapmak, Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile karşılıklı ilişkileri geliştirmek, Yemek, ulaşım, barınma, kulüp, burs, eğitim, spor, kültür-sanat alanlarında çalışma grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak, Türkiye Öğrenci Konseyi'nin kararlarını üniversitemiz yüksekokul, fakülte ve enstitülerinde duyurmak izlemek ve uygulamak amaçlarını üstlenir Öğrenci Kulüpleri Üniversitemiz bünyesinde bulunan ve Başkanlığımıza bağlı bulunan öğrenci kulüplerinin evrak takibi, denetleme, koordinatörlük ve sekreterliği Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Marmara Üniversitesi öğrenci kulüpleri 2547 sayılı Yükseköğrenim yasası uyarınca tanınmaktadır. Öğrenci kulüpleri etkinlik konularına göre A ve B tipi olmak üzere iki türlüdür. A tipi kulüpler fakülte veya yüksekokul alanına yönelik kulüplerdir. B tipi kulüpler Marmara Üniversitesi bünyesindeki tüm öğrencileri ilgilendiren genel kulüplerdir Yılı Öğrenci Kulüpleri Sosyal Sorumluluk Projelerine ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. 57

62 Tablo Yılı Öğrenci Kulüpleri Sosyal Sorumluluk Projeleri TALEP EDEN ETKİNLİĞİN ADI, KATILIMCILARI, TARİHİ VE YERİ Bilgi Yönetimi Kulübü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kulübü Dinamik Eczacılar Kulübü Gönüllü Hukuk Kulübü "Kitap Toplama Kampanyası" Ağrı-Doğu Beyazıt Rıza Ertuğrul G. Yılmaz Anadolu Lisesi'ne kütüphane kurmak için Ocak Göztepe Kampüsü "Bitlis Ahlat İlkokullarına Kitap, Giysi Yardım Toplama" Şubat Göztepe İktisat Fakültesi Binası ve Dersliklerinde Yardımları ulaştırma "Dokuz Önü" Gönüllü Yardım Platformu tarafından sağlanacak. "Back To School Help To School" İhtiyaç Sahibi öğrencilere kırtasiye ve ilkyardım malzemesi.3-19 Mart Edirne Meriç İlkokulu 3-14 Mart Toplama Standı Haydarpaşa ve 19 Mart yardımların ulaştırılması ve ziyaret için otobüs talebi. "Gülüşleri Daim Olsun Diye Yardım Standı" Hakkari Çukurca Üzümlü Köyü okulu için kırtasiye giyim ve okul gereçleri 8-12 Aralık Haydarpaşa. Güzel Sanatlar Eğitimi Kulübü Bolu köy okulu için kırtasiye malzemesi toplama standı Ekim Gözt. Güzel Sanatlar Eğitimi Kulübü Maddi durumu yetersiz öğrencilerin ihtiyacı için 8-22 Aralık Gözt. Bitlis Ahlat Otluyazı İlkokulu öğrencilerinin kıyafet ve kırtasiye ihtiyacı hk. Güzel Sanatlar Eğitimi Kulübü "Okul Resimleme Projesi" 3 ve 4 Aralık ta Engelli gününe özel Üsküdar İş Okulunda "Kızılay Kan Bağışı" Bahçelievler C blok önündeki bahçe de 14 Liderlik ve Yönetişim Kulübü Mayıs "Kan Bağışı Organizasyonu" Kızılay işbirliği ile Nisan Marmara Finans Kulübü Göztepe tanıtım Nisan Sağlık Yönetimi Kulübü Sağlık Yönetimi Kulübü Sağlık Yönetimi Kulübü Sağlık Yönetimi Kulübü Sağlık Yönetimi Kulübü Çizgi Ötesi Kulübü Güneşin Çocuklarına Yardım Kulübü Güneşin Çocuklarına Yardım Kulübü "Kitap Toplama Kampanyası" Sakarya Kaynarca ilçesi Büyük Yanık Köyü Orta Okulu için 8 Mayıs Sağlık BF de "Dialogue In Dark" görme engelli kişilerle empati kurmaya yönelik proje 8 Mayıs saat arası Gayrettepe Metro Durağı Kan bağışı için Kızılay çadırı Ekim Haydarpaşa Kızılay işbirliği ile kan bağışı organizasyonu 27 Ekim Kartal "Ara sınıfı öğrencilerine kırtasiye malzemesi yardım kampanyası" 9-26 Aralık SBF Kartal "Huzur 101" projesini Prof. Dr. Fahrettin Kerim-Nilüfer Gökay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon nde "Bir Elde Sen Uzat Anadolu'ya" projesi kapsamında eğitim faaliyeti için Mart Eskişehir Mihalıççık Gün Sazak YİBO Okuluna ve Otobüs talebi "Bir Elde Sen Uzat Anadolu'ya" projesi kapsamında Edirne-Keşan Atatürk İO 28 Mart 40 kişilik otobüs talebi 58

63 Kanope Kulübü Kanope Kulübü Marmara Genç Vizyon Kulübü Marmara Trabzonsporlular Kulübü Marmara YINFO Kulübü Sivil Savunma Kulübü Sivil Savunma Kulübü Sivil Savunma Kulübü Sivil Savunma Kulübü Sivil Savunma Kulübü Sivil Savunma Kulübü Sivil Savunma Kulübü Sivil Savunma Kulübü Sivil Savunma Kulübü Türk ü ve Araştırmaları Kulübü Türk Kızılayı ile Zeynep Kamil Kan Bağış. "Kan Bağışçısı Eğitimi" 17 Şubat Enstitüler Binası Salonu ve Şubat Yemekhane önünde M.Ü. Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Birimi işbirliği ile "Kan Bağışı Kampanyası" "Mardin Sağlık Turnesi" konferans ve saha çalışması içeriyor Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin İl Sağlık Müdürlüğü ve Kızılay işbirliği ile. Kat: Marmara Organ Naki Biriminden Prof. Dr. Ender Bulundu ve Koordinatör Deniz Birtan Mayıs Öğrenci Konseyi ortaklığında Kahraman Maraş Afşin Anadolu Lisesi ne "Erdem Beyazıt Kütüphanesi" kurulacak. Bu kapsamda 29 Nisan - 9 Mayıs arası tüm yerleşkelerde kitap standı açılması. "Görme Engelliler Derneği Ziyareti" 5 Mayıs saat 16:30 "İşaret Dili Eğitimi" 22 Şubat, Mart saat arası Kat: Ertuğ Erkut, Sanem Yüksel Merkez Kütüphane Toplantı Salonunda Kulüp Konteyneri önünde yangın tüpü kullanımı eğitimi ve yangın söndürme tatbikatı için 8 adet tüp talebi.18 Şubat "Afete Hazırlık Eğitim" Şubat saat arası Göztepe AEF A3 Amfisi "Afette Hazırlık Eğitimi" 5-6 Mart saat arası AEF Atatürk Sanat "İlkyardım ve CPR Eğitimi" Mart saat 9-12 arası AEF Atatürk Sanat "Triaj Eğitimi ve Triaj Uygulama Tatbikatı" 7 Mart saat AEF Atatürk Sanat "Temel İlk Yardım ve CPR Eğitimi" 21 Nisan saat AEF Atatürk Sanat "İlkyardım ve CPR Eğitimi" 8 Mayıs saat arası FEF önündeki açık alanda "İlkyardım ve CPR Eğitimi Uygulaması" 8 Mayıs saat FEF önü Yemekhaneden iple iniş. 20 Ekim saat ve tanıtım standı "Bir El de Sen Uzat" Kitap toplama standı 22 Aralık Gözt. 59

64 2.7.4 Genel Değerlendirme Marmara Üniversitesinin 70 bini geçen öğrencisi ile Öğrenci Konseyi seçimleriyle birçok ilçe belediyesinden daha büyük bir seçmen kitlesine sahip olması Öğrenci Konseyine büyük sorumluluk getirmektedir. 70 bini geçen öğrenciye farklı kıtalarda dağınık yerleşkelerde ulaşmak oldukça zor olmaktadır. Bu bağlamda üniversitenin yerleşke düzeni büyük sıkıntılara yol açmaktadır. Üniversitenin köklü geçmişi ve marka değeri en büyük avantajı iken statik yapısı büyük dezavantaj oluşturmaktadır. Fakültelerin alanlarında öğrendikleri teorik bilgiyi pratiğe dökme imkânının üniversite içerisinde yüksek oranda bulunmaması, sistemdeki değişikliklerin öğrencilere ulaştırılmasındaki(bilgilendirme) aksaklıklar, yavaş işleyen bürokrasi dezavantajları oluşturmaktadır. Bununla birlikte devlet kademesinde ve özel sektörde üst düzey yöneticilerin olması üniversitemizin eğitim kalitesinin yüksek olduğunun ispatıdır AKADEMİK PERSONEL SAYILARI Marmara Üniversitesi 2014 yılı sonu itibariyle 3090 öğretim elemanı ile Türkiye nin önde gelen başarılı üniversitelerinden birisidir. Akademik Personellere ait veriler aşağıda yer almaktadır. Tablo Yılı Marmara Üniversitesi Birimlere Göre Öğretim Elemanı Sayısı Birim Adı Fakülte Yüksekokul Meslek Yüksekokulu Enstitü Rektörlük TOPLAM

65 Tablo Yılı Marmara Üniversitesi Ünvanlara Göre Öğretim Elemanı Sayısı KADRO UNVANI Kadroların Doluluklarına Göre DOLU BOŞ Toplam Kadroların İstihdam Şekline Göre Tam zamanlı Yarı zamanlı Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlayıcısı Araştırma Görevlisi Uzman GENEL TOPLAM Marmara Üniversitesi yetiştirmiş olduğu öğretim üyeleri bakımından da Türkiye nin önde gelen üniversitelerinden birisidir. Nitekim yukarıdaki tabloda açıkça görülebileceği gibi; 2014 yılı sonu itibariyle öğretim elemanının i öğretim üyesi (Profesör, Doçent veya Yrd. Doçent) olarak görev yapmaktadır. Üniversitemizin gelecek teminatı olan toplam 1088 Araştırma Görevlisi de seçkin Öğretim Üyeleri nezaretinde çalışmalarını sürdürmektedir. 61

66 Tablo Yılı Marmara Üniversitesi Fakültelere Göre Öğretim Elemanı Sayısı Fakülte Adı Atatürk Eğitim Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hukuk Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Fakültesi İlahiyat Fakültesi İletişim Fakültesi İşletme Fakültesi Mühendislik Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Teknoloji Fakültesi Tıp Fakültesi TOPLAM Marmara Üniversitesi fakülteleri öğretim elemanı sayısı bakımından birçok üniversitede olduğu gibi tıp fakültesi yine 755 öğretim üyesi sayısı ile birinci sıradadır. Bunu 242 öğretim elemanı ile Atatürk Eğitim Fakültesi takip etmektedir. Fen Edebiyat Fakültesi de 229 olan öğretim elemanı sayısı ile dikkat çekmektedir. 62

67 Tablo Yılı Marmara Üniversitesi Yüksekokullara Göre Öğretim Elemanı Sayısı YÜKSEKOKUL ADI Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Hemşirelik Yüksekokulu İstanbul Zeynep Kamil Sağlık Hizmetler Yüksekokulu Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu TOPLAM yılında yapılan bir düzenleme ile Marmara Üniversitesi bünyesinde var olan Hemşirelik Yüksekokulu ile İstanbul Zeynep Kamil Yüksekokulu nun ise eğitim ve öğretim faaliyetlerine yüksekokul olarak son verilerek Sağlık Bilimleri Fakültesi ne Bölüm olarak bağlanmasına karar verilmiştir. Ancak mezun olamayan öğrenciler sebebiyle eğitim halen geçici olarak devam etmektedir. Dolayısıyla söz konusu birimler ilgili tablolarda gösterilmiştir. Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu ise 2008 yılında kurulmuş ve eğitim ve öğretim yılında eğitime başlamıştır ve henüz kadrolu öğretim elemanı olmadığından yukarıdaki tabloda gösterilmemiştir. Bu durumda 2014 Yılı Marmara Üniversitesi bünyesinde Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Takı Teknolojileri ve Tasarımı Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olmak üzere 5 yüksekokul yaklaşık 278 öğretim elemanı ile eğitim faaliyetinde bulunmaktadır. Tablo Yılı Marmara Üniversitesi Meslek Yüksekokullarına Göre Öğretim El. Sayısı MESLEK YÜKSEKOKUL ADI Adalet Meslek Yüksekokulu İlahiyat Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu TOPLAM

68 Marmara Üniversitesi nde 5 meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Bunlar arasında yüksek öğretim elemanı sayısı bakımından Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 57 ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 44 öğretim elemanı ile dikkat çekmektedir. Tablo Yılı Marmara Üniversitesi Enstitülere Göre Öğretim Elemanı Sayısı ENSTİTÜ ADI Avrupa Birliği Enstitüsü Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü - - Fen Bilimleri Enstitüsü Gastroenteroloji Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü - - Nörolojik Bilimler Enstitüsü Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü 3 2 Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü TOPLAM Marmara Üniversitesi bünyesinde toplam 11 enstitü bulunmaktadır. Enstitü kadrosunda görev yapan öğretim elemanı sayısı 2010 yılında 43 iken bu sayı 2014 yılında 42 e düşmüştür. Bu düşüşün sebebi eğitim programlarının büyük çoğunlukla diğer akademik birimlerde, özellikle fakültelerde görev yapan öğretim elemanları tarafından yürütülmesidir. 64

69 Tablo Yılı Marmara Üniversitesi Akademik Personelin Yıllara Göre Yaş Dağılımı 25 Yaş Altı 2010 YILI YAŞ DAĞILIMI ve Üzeri Genel Toplam Kişi Sayısı Yüzde 0,26 15,55 16,36 15,59 31,69 20,55 100,00 25 Yaş Altı 2011 YILI YAŞ DAĞILIMI ve Üzeri Genel Toplam Kişi Sayısı Yüzde 0,32 17,41 16,22 14,23 31,10 20,72 100,00 25 Yaş Altı 2012 YILI YAŞ DAĞILIMI ve Üzeri Genel Toplam Toplam Yüzde 2,48 16,51 14,64 13,42 31,01 21,94 100,00 25 Yaş Altı 2013 YILI YAŞ DAĞILIMI ve Üzeri Genel Toplam Toplam Yüzde 2,34 16,82 14,75 14,15 30,15 21,79 100,00 25 Yaş Altı 2014 YILI YAŞ DAĞILIMI ve Üzeri Genel Toplam Toplam Yüzde 3,56 17,73 13,98 14,01 29,51 21,20 100,00 65

70 Tablo Yılı Üniversitemiz Birimlerine Ataması veya Yükseltilmesi Yapılan Akademik Personel Sayıları 2013 YILI AKADEMİK PERSONEL KADRO UNVANI AÇIKTAN Kadro veya Unvan Değişikliği Yapılan NAKİL GELEN TOPLAM Profesör Doçent Yrd. Doç Öğr. Gör Okutman Arş. Gör Uzman TOPLAM YILI AKADEMİK PERSONEL KADRO UNVANI AÇIKTAN Kadro veya Unvan Değişikliği Yapılan NAKİL GELEN TOPLAM Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman TOPLAM

71 2.9 İDARİ PERSONEL SAYILARI İdari Personellere ait veriler aşğıda yer almaktadır. Tablo İdari Personel (Kadroların Doluluklarına Göre) Sayıları 2013 YILI İDARİ PERSONEL Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli TOPLAM YILI İDARİ PERSONEL Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli TOPLAM

72 2013 Yılı İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu Boş Şekil Yılı İdari Personel ( Kadroların Doluluk Oranına Göre) 2014 Yılı İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu Boş Şekil Yılı İdari Personel ( Kadroların Doluluk Oranına Göre) Toblo 2.37 İdari Personelin Eğitim Durumu 2013 YILI İDARİ PERSONEL İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Kişi Sayısı % 9% 21% 29% 35% 6% Yüksek Lisans ve Doktora 68

73 2014 YILI İDARİ PERSONEL İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans ve Doktora Kişi Sayısı % 9% 21% 27% 36% 7% Tablo 2.38 İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 2013 YILI İDARİ PERSONEL Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı % 6% 17% 15% 16% 31% 15% 2014 YILI İDARİ PERSONEL Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı % Tablo 2.39 İdari Personelin Hizmet Süresi 2013 YILI İDARİ PERSONEL 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı % 20% 15% 6% 13% 18% 28% 2014 YILI İDARİ PERSONEL 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı %

74 III YILI ETKİNLİKLER 3.1 AKADEMİK ETKİNLİKLER Akademik Etkinlikler ile ilgili veriler aşağıda yer almaktadır Bilimsel Araştırma Projeleri Tablo 3.1 Projelerin Programlara Göre Dağılımı ve BAP Bütçesinden Programlara Verilen Parasal Desteğin Oranı 2013 YILI DAĞILIMI BÖLÜMÜ PROJE SAYISI BÜTÇESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ,14 TL FEN BİLİMLERİ ,14 TL SOSYAL BİLİMLERİ ,87 TL EĞİTİM BİLİMLERİ ,69 TL TOPLAM ,89 TL 2014 YILI DAĞILIMI BÖLÜMÜ PROJE SAYISI BÜTÇESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ,78 FEN BİLİMLERİ ,00 SOSYAL BİLİMLERİ ,76 EĞİTİM BİLİMLERİ ,20 TOPLAM ,74 70

75 Tablo 3.2 Bilimsel Araştırma Proje Sayıları 2013 YILI PROJE SAYISI PROJELER ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN PROJELER YIL İÇİNDE EKLENEN PROJELER TOPLAM YIL İÇİNDE TAMAMLANAN PROJELER TOPLAM ÖDENEK TL DPT TÜBİTAK ,25 AVRUPA BİRLİĞİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ,69 SANTEZ ,26 KALKINMA AJANSI ,60 TOPLAM , YILI PROJE SAYISI PROJELER ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN PROJELER YIL İÇİNDE EKLENEN PROJELER TOPLAM YIL İÇİNDE TAMAMLANA N PROJELER TOPLAM ÖDENEK TL TÜBİTAK ,40 AVRUPA BİRLİĞİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ,74 SANTEZ KALKINMA AJANSI TOPLAM ,14 71

76 Tablo Yılı Toplam TÜBİTAK Proje Sayıları ve Bütçeleri (TL) PROJE SAYILARI Bilim Dalı Eğitim Bilimleri - - Fen Bilimleri Sağlık Bilimleri Sosyal Bilimler TOPLAM PROJE BÜTÇELERİ (TL) Bilim Dalı Eğitim Bilimleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fen Bilimleri , , , , ,40 Sağlık Bilimleri , , , , ,00 Sosyal Bilimler , ,00 0, , ,00 TOPLAM , , , , , Yılı BAP biriminden desteklenen projelerin sayısı 396 dır. Projelerin toplam bütçe değeri ise ,74 TL dir yılı TÜBİTAK destekli projelerin sayısı 16, bütçe değeri ,40 TL dir. 72

77 Tablo Yılı BAP Biriminden Desteklenen Projelerin Birimlere Göre Proje Sayıları ve Bütçe Dağılımları BİRİMİ ADET BÜTÇE 1 Tıp Fak ,28 TL 2 Diş Hek. Fak ,78 TL 3 Ecz. Fak ,59 TL 4 Müh. Fak ,09 TL 5 Fen Ed. Fak ,59 TL 6 Atatürk Eğit. Fak ,69 TL 7 Tek. Eğit. Fak ,77 TL 8 İk. İd. Bil. Fak ,00 TL 9 Teknoloji Fak ,35 TL 10 Sağ. Bil. Fak ,58 TL 11 Güz. San. Fak ,91 TL 12 İletişim Fak ,00 TL 13 İlahiyat Fak ,30 TL 14 İşletme Fak ,00 TL 15 Siyasal Bil. Fak ,00 TL 16 Bed. Eğit. M. Y.O ,96 TL 17 Sağ. H.M. Y.O ,00 TL 18 Sos. B.M. Y.O ,00 TL 19 Tek. B.M. Y.O ,00 TL 20 Bank. M. Y.O ,00 TL 21 AB. Ens ,00 TL TOPLAM ,89 TL Yukarıdaki tabloda 2013 yılında Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen 464 projenin birimlere göre dağılımı ve bütçeleri görülmektedir. Bölüm olarak en fazla projeler 83 proje ile Tıp Fakültesi ve 82 proje ile Fen Edebiyat Fakültesi olmuştur. 73

78 Tıp Fak. Diş Hek.Fak. Ecz.Fak Müh.Fak. Fen Ed.Fak. Atatürk Eğt.Fak. Tek.Eğt. Fak. İk.İd.Bil.Fak. Teknoloji Fak. Sağ.Bil.Fak. Güz.San.Fak. İletişim Fak. İlahiyat Fak. İşletme Fak. Siyasal Bil. Fak. Bed.Eğt.M.Y.O Sağ.H.M.Y.O Sos.B.M.Y.O Tek.B.M.Y.O Bank.M.Y.O AB.Ens. T.C. MARMARA ÜNIVERSITESI Şekil Yılı BAP Biriminden Desteklenen Proje Sayılarının Bölümlere Göre Dağılımı AB.Ens. Tek.B.M.Y.O Sağ.H.M.Y.O Siyasal Bil. Fak. İlahiyat Fak. Güz.San.Fak. Teknoloji Fak. Tek.Eğt. Fak. Fen Ed.Fak. Ecz.Fak Tıp Fak. TL12, TL6, TL45, TL3, TL9, TL69, TL3, TL44, TL17, TL9, TL105, TL153, TL608, TL12, TL390, TL393, TL1,090, TL733, TL1,740, TL2,226, TL2,196, Şekil Yılı BAP Biriminden Desteklenen Proje Bütçelerinin Bölümlere Göre Dağılımı 74

79 Tablo Yılı BAP Biriminden Desteklenen Projelerin Birimlere Göre Proje Sayıları ve Bütçe Dağılımları BİRİMİ ADET BÜTÇE 1 Tıp Fakültesi ,54 2 Diş Hekimliği Fakültesi ,49 3 Eczacılık Fakültesi ,40 4 Mühendislik Fakültesi ,73 5 Fen Edebiyat Fakültesi ,55 6 Atatürk Eğitim Fakültesi ,20 7 Teknik Eğitim Fakültesi ,93 8 Teknoloji Fakültesi ,90 9 İletişim Fakültesi ,00 10 Sağlık Bilimleri Fakültesi ,99 11 Güzel Sanatlar Fakültesi ,45 12 İlahiyat Fakültesi ,00 13 İşletme Fakültesi ,00 14 Siyasal Bilgiler Fakültesi ,21 15 İktisat Fakültesi ,00 16 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ,00 17 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ,29 18 Bankacılık Meslek Yüksekokulu ,00 19 Sağlık Hizmetler Meslek Yüksekokulu ,00 20 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ,70 21 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ,36 22 AB Enstitüsü ,00 TOPLAM ,74 75

80 Tıp Fakültesi Diş Hekimiği Fakültesi Eczacılık Fakültesi Mühendislik Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Atatürk Eğitim Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Teknoloji Fakültesi İletişim Fakültesi Sağlık Bilimleri Güzel Sanatlar Fakültesi İlahiyat Fakültesi İşletme Fakültesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Fakültesi Sosyal Bilimler Teknik Bilimler Bankacılık Meslek Sağlık Hizmetler Uygulamalı Bilimler Beden Eğitimi ve Spor AB Enstitüsü T.C. MARMARA ÜNIVERSITESI Şekil Yılı BAP Biriminden Desteklenen Proje Sayılarının Bölümlere Göre Dağılımı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sağlık Hizmetler Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İktisat Fakültesi İşletme Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Eczacılık Fakültesi Tıp Fakültesi 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,185, ,421, ,311, ,084, Şekil Yılı BAP Biriminden Desteklenen Proje Bütçelerinin Bölümlere Göre Dağılımı 76

81 2013 Yılı Proje Harcamaları 2013 yılında toplamda BAP bütçesinden ,25 TL TL harcama yapılmıştır. Bunun ,81 TL sı Demirbaş Malzeme Bütçesi, ,91 TL sı Sarf Malzeme Bütçesi, ,12 TL sı Hizmet Alımı Bütçesi, ,41 TL sı ise Yolluk bütçesine ait harcamalardır yılında BAP bütçesinden yapılan harcamaları gösteren değerler aşağıda gösterilmiştir. Tablo Yılında BAP Bütçesinden Yapılan Harcamalar Demirbaş Malzeme Bütçesi Sarf Malzeme Bütçesi Hizmet Alımı Bütçesi Yolluk Giderleri Bütçesi ,81 TL ,91 TL ,12 TL ,41 TL TOPLAM BÜTÇE ,25 TL 2014 Yılı Proje Harcamaları 2014 yılında önceki yıllardan devreden ödeneklerle birlikte toplamda BAP bütçesinden ,40 TL harcama yapılmıştır. Bunun ,49 TL si demirbaş malzeme bütçesi, ,23 TL sı sarf malzeme bütçesi ,54 TL sı hizmet alımı bütçesi, ,14 TL sı ise yolluk bütçesine ait harcamalardır yılında BAP bütçesinden yapılan harcamaları gösteren değerler aşağıda gösterilmiştir. Tablo Yılında BAP Bütçesinden Yapılan Harcamalar Alan Demirbaş Sarf Hizmet Yolluk Toplam (TL) Sağlık Bilimleri , , , , ,26 Fen Bilimleri , , , , ,96 Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri , , , , , ,92 772, , , ,74 TOPLAM , , , , ,40 77

82 TÜBİTAK PROJELERİ 2013 Yılında TÜBİTAK tarafından desteklenen 14 adet yeni proje takip edilmiştir. Fen bilimleri kaynaklı 9 adet proje, sağlık bilimleri kaynaklı 4 adet ve, sosyal bilimleri kaynaklı 1 adet proje kabul edilmiştir Yılında TÜBİTAK tarafından desteklenen 16 adet yeni proje takip edilmiştir. Fen bilimleri kaynaklı 11 adet proje, sağlık bilimleri kaynaklı 4 adet ve, sosyal bilimleri kaynaklı 1 adet proje kabul edilmiştir Yılında TÜBİTAK tarafından projelerde kullanılmak üzere muhtelif kalemlerde ,57 TL tahsis edilmiş olup bu miktarın TL sı kullanılmış, TL sı ise 2015 yılına devretmiştir. Tablo Yılı TÜBİTAK Proje Sayıları ve Proje Bütçeleri 2013 YILI BÖLÜMÜ PROJE SAYISI BÜTÇESİ (TL) ,00 Sağlık Bilimleri ,00 Sosyal Bilimleri ,00 TOPLAM , YILI BÖLÜMÜ PROJE SAYISI BÜTÇESİ (TL) Fen Bilimleri ,40 TL Sağlık Bilimleri ,00 TL Sosyal Bilimleri ,00 TL TOPLAM ,40 TL 78

83 Sosyal Bilimleri TL321, Sağlık Bilimleri TL466, Fen Bilimleri TL1,534, Şekil Yılı TÜBİTAK Proje Bütçesinin Dağılımı Sosyal Bilimleri TL60, Sağlık Bilimleri TL433, Fen Bilimleri TL2,801, Şekil Yılı TÜBİTAK Proje Bütçesinin Dağılımı 79

84 Tablo Yılı Yayın ve Makale Sayıları Yayın Makale Yıllara göre yayın ve makale sayılarının 2010 yılında yayın sayısının 752 ve makale sayısının 471 olduğu görülmüştür. Yayın sayısı 2014 yılında 684 e düşmüş olup, makale sayısı ise 532 e yükselmiştir Yayın Makale Şekil Yılı Yayın ve Makale Sayıları Grafiği *(Veriler ISI Web of Science den alınmıştır) 80

85 Tablo Yılı Atıf Sayıları YIL ATIF SAYISI *(Veriler ISI Web of Science den alınmıştır) M.Ü. kaynaklı yayınlara yapılan atıf sayıları 2014 yılında 9668 adete yükselmiştir Kütüphane Hizmetleri Kütüphanenin işlevlerinin başında, Üniversitenin eğitim-öğretim sistemini ve araştırmalarını destekleyecek bilgi kaynaklarının sağlanması gelmektedir. Bilgi kaynağı kapsamı içerisine basılı kitaplar ve dergiler, cd-rom, vcd, dvd gibi görsel-işitsel kaynaklar ile İnternet üzerinden satın/abonelik/açık erişim olarak erişilen elektronik bilgi sistemleri, veri tabanları girmektedir. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı na bağlı Merkez Kütüphane, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kütüphanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Kütüphanesi, Hastane Kütüphanesi, Hukuk Fakültesi Kütüphanesi, İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi, Nişantaşı Kampüs Kütüphanesi ve Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanesi ( Haydarpaşa Yerleşkesi ve Başıbüyük Yerleşkesi ) nde yer alan dermeye ait toplam aşağıdaki gibidir. Marmara Üniversitesi nde Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet vermekte olan bir merkez olmak üzere toplam 9 kütüphane bulunmaktadır. Kütüphanelerdeki kitap sayısı, bütçe imkânları kapsamında her geçen yıl artırılmaktadır. Ayrıca kütüphanemiz koleksiyonu bağış, değişim ve devir yoluyla da zenginleştirilmektedir. Bu ilavelerle birlikte toplam kitap sayısı 270 bini aşmıştır. Kitabın yanında, düzenli süreli yayınlar da takip edilmektedir. Her yıl yapılan eklemelerle birlikte koleksiyonda bulunan tez sayısı 30 bine yaklaşmıştır. 81

86 Tablo Yılı Kütüphanelerdeki Kitap ve Yayın Sayıları GÖSTERGE Kütüphanede takip edilen basılı süreli yayın sayısı Kütüphanede takip edilen elektronik veri tabanı sayısı Kütüphanede takip edilen elektronik dergi sayısı Kütüphanede takip edilen elektronik kitap sayısı Üniversite kütüphanesindeki toplam basılı kitap sayısı Üniversite kütüphanesindeki toplam lisansüstü tez sayısı Kütüphanenin haftalık ortalama hizmet süresi ,5 87,5 Tablo Yılı Temin Edilen Kitap Sayıları 2013 YILI KİTAP SAYISI Satın Alınan Yabancı Dilde Kitap Sayısı 386 Satın Alınan Türkçe Kitap Sayısı 877 Satın Alınan Görsel ve İşitsel Kaynaklar 171 Abone Olunan Yabancı Dilde Dergi Sayısı 175 Abone Olunan Türkçe Dergi Sayısı 108 Abone Olunan Yabancı Dilde Elektronik Veri tabanı Sayısı 74 Abone Olunan Türkçe Elektronik Veri tabanı Sayısı 7 Elektronik Ortamda Yayın Yapımları 0 Ciltlenen Kitap Sayısı

87 2014 YILI KİTAP SAYISI Satın Alınan Yabancı Dilde Kitap Sayısı 335 Satın Alınan Türkçe Kitap Sayısı 4185 Satın Alınan Görsel ve İşitsel Kaynaklar 464 Abone Olunan Yabancı Dilde Dergi Sayısı 103 Abone Olunan Türkçe Dergi Sayısı 108 Abone Olunan Yabancı Dilde Elektronik Veri tabanı Sayısı 91 Abone Olunan Yabancı Türkçe Elektronik Veri tabanı Sayısı 4 Elektronik Ortamda Yayın Yapımları 0 Ciltlenen Kitap Sayısı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı na bağlı Merkez Kütüphane, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kütüphanesi, Hastane Kütüphanesi, Hukuk Fakültesi Kütüphanesi, Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanesi (Haydarpaşa Yerleşkesi), Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanesi (Başıbüyük Yerleşkesi), İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Kütüphanesi ve Nişantaşı Kampüs Kütüphanesi nin fiziksel alanlarına ait bilgiler aşağıdaki gibidir. 83

88 Tablo 3.13 Marmara Üniversitesi Kütüphaneleri ve Büyüklükleri KÜTÜPHANE ADI KAPALI ALAN (M²) OTURMA KAPASİTESİ (ADET) Merkez Kütüphane BESYO Kütüphanesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kütüphanesi Hastane Kütüphanesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi Nişantaşı Kampüsü Kütüphanesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanesi (Haydarpaşa Yerleşkesi) Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanesi (Başıbüyük Yerleşkesi) TOPLAM Tablo 3.14 Kütüphanelerden Yararlananların Sayısının Yıllara Göre Değişimi Merkez Kütüphane Yıllar Yararlanan Kişi Sayısı

89 İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi Yıllar Yararlanan Kişi Sayısı Tip Ve Sağlık Bilimleri Kütüphanesi Yıllar Yararlanan Kişi Sayısı Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Yıllar Yararlanan Kişi Sayısı Nişantaşı Kampüs Kütüphanesi Yıllar Yararlanan Kişi Sayısı

90 Güzel Sanatlar Fakültesi Kütüphanesi Yıllar Yararlanan Kişi Sayısı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kütüphanesi Yıllar Yararlanan Kişi Sayısı Hastane Kütüphanesi Yıllar Yararlanan Kişi Sayısı

91 Bilgi Sistemi Bilişim Etkinlikleri Ağ ve İletişim Hizmetleri Bağlantı Hızları: Üniversitemiz toplam internet bağlantı hızı 2013 yılında 300 Mbit den 550 Mbit e çıkartılmıştır yılında ise 630 Mbit den 900 Mbit e çıkartılmıştır. Bant genişlikleri aşağıdaki tablo gibidir. Tablo Yılı Bant Genişlikleri YERLEŞKE BANT GENİŞLİĞİ Haydarpaşa Nişantaşı Bahçelievler Anadoluhisarı Altunizade-Bağlarbaşı Acıbadem Başıbüyük Beyazıt Kartal Sultanahmet Yerleşkeler Toplamı Göztepe Yerleşkesi Yerleşkeler+Göztepe 50 Mbps 30 Mbps 20 Mbps 100 Mbps 10 Mbps 10 Mbps 10 Mbps 5 Mbps 100 Mbps 5 Mbps 140 Mbps (340 Mbps) 500 Mbps 640 Mbps 87

92 Tablo Yılı Bant Genişlikleri YERLEŞKE BANT GENİŞLİĞİ Haydarpaşa Nişantaşı Bahçelievler Anadoluhisarı Altunizade-Bağlarbaşı Acıbadem Başıbüyük Kartal Sultanahmet Yerleşkeler Toplamı Göztepe Yerleşkesi Yerleşkeler+Göztepe 50 Mbps 30 Mbps 20 Mbps 100 Mbps 20 Mbps 10 Mbps 30 Mbps 100 Mbps 5 Mbps 165 Mbps (365 Mbps) 700 Mbps 865 Mbps Kablolu Ağ: Tüm yerleşkelerde 390 adet switch yönetimi yapılmaktadır. Kablosuz Ağ: Üniversitemiz genelinde kablosuz ağ hizmeti verilmeye başlanmış. 694 adet kablosuz erişim noktası ile Üniversitemiz Türkiye nin 2.büyük kablosuz ağı olmuştur. Metro-ethernet: 2014 yılı sonu itibariyle tüm yerleşkelerin metro-ethernet altyapısı devam etmektedir. IPv6: IPv6 protokolü tüm network altyapısında kullanılmaya başlamıştır. IP Yetkilendirme: 5651 sayılı kanun çerçevesinde kurumumuz IP yetkilendirme sistemi geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuş olup bu çerçevede tüm erişim kaynakları mevzuata uygun şekilde kayıt altına alınmaktadır. Sistem ve Sunucu Hizmetleri Sistem odası: Üniversitemiz sistem odasında bulunan sunucular düzenli olarak güvenlik açıklarına karşı test edilmekte ve güncel güvenlik tehlikeleri izlenmektedir. Gerekli görüldüğünde güncelleme veya güvenlik yamaları yapılmaktadır. Diğer birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni sunucu alımları ve kurulumları yapılmıştır. Şu anda 130 adet sunucu çalışmaktadır. 88

93 Sanallaştırma: Sanallaştırma çalışmaları ve gerekli donanım alımları yapılmıştır. Aktif sunucuların sanallaştırma sunucularına aktarım çalışmaları başlamıştır. Lisanslama Çalışmaları: Microsoft ürünlerinin kampüs lisans anlaşması yapıldı. Kurumumuz ağını ve bilgilerini korumak amacıyla güncel virüs tehditlerine karşı da korunmalarını sağlayan merkezi Kaspersky Antivirus Yazılımı alınmıştır. Üniversitemiz Mühendislik, Teknoloji, Teknik Eğitim ve Güzel Sanatlar Fakülteleri nde kullanılmak üzere aynı anda 125 kişinin çalışabileceği merkezi AutoCAD Yazılımı alınmıştır. Üniversitemiz laboratuvarındaki bilgisayarların çalışma sistemi ve yazılımının, kullanıcı erişimi kısıtlanmadan korunmasını sağlayan Deep Freeze yazılımı alınmıştır. İstatistik işlemlerinde kullanılmak üzere SAS İstatistik program lisansı alınmıştır. Etki Alanı (Domain) Yönetimi: Üniversitemiz merkezi etki alanı oluşturulmuş ve idari birimlerimiz bu alana dahil edilmiştir. Etki alanı sayesinde kullanıcı yetkileri tanımlanmış, bu sayede kullanıcıların sadece yetkileri içindeki bilgisayar ve kaynaklara erişmesi sağlanmıştır. Ayrıca bu yetkilendirme ile 2008/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi nde belirtilen lisanssız yazılım kullanılmaması konusuna uygun olarak idari kullanıcıların bilgisayarlarına izinsiz olarak lisanssız yazılım kurmaları engellenmiştir. Etki alanında birimler içi dosya paylaşımı için gerekli yetkilendirmeler yapılarak merkezi dosya paylaşım sistemi oluşturulmuştur. E-Posta Hizmeti: Akademik ve idari personelimizin kullandığı web tabanlı e-posta hizmeti devam etmektedir. Optimum kullanım sağlanarak akademik ve idari personel için e-posta kotaları 2000 MB olarak verilmektedir. Ayrıca öğrencilere e-posta hizmeti devam etmektedir. Bu hizmet üniversite yönetimi ve birimlerinin istediklerinde tüm öğrencilere, belirli bir gruba ya da tek bir öğrenciye ulaşabileceği bir iletişim köprüsü görevini yerine getirmektedir. Halen aktif kullanıcısı bulunmaktadır. SPAM denetim mekanizması ile SPAM olarak gelen e-postaların yüzde 98 oranında engellenmektedir. Ayrıca mail grubu açılmasına olanak sağlandı. Otomasyon Yazılım Hizmetleri Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi: Marmara Üniversitesi nin akademik birimleri tarafından kullanılan bir yazılımdır. Kurumun ilgili mevzuatı ve teknik şartname ile belirtilen kuralları uygulayan ve iş akışlarını yerine getiren, web tabanlı, merkezi ve kişiye özel çalışan, ders, yarıyıl veya yıl (yarıyıl/yıl) geçme kuralları ile birden çok not sistemini aynı anda destekleyen, ilişkisel veritabanı kullanan bir bilgisayar yazılımı hazırlatılmıştır yılı içinde Yabancı Diller Yüksekokulu da otomasyona dahil edilmiştir. Yeni teknoloji kullanılarak performans arttıma çalışmaları devam etmektedir. 89

94 Personel Bilgi Yönetim Sistemi: Üniversitemiz kadrosunda bulunan tüm akademik ve idari personelini kapsayan, mevzuat çerçevesinde ilgili verileri destekleyen sistem 2011 yılı itibariyle devereye alınmıştır. Şu anda yeni modül geliştirme çalışmaları devam etmektedir yılı sonuna kadar ek modülleriyle birlikte tamamlanmış ve kullanılmakta olan diğer bilgi sistemleriyle entegre edilmesi planlanmaktadır. Maaş Bilgi Yönetim Sistemi: Üniversitemiz Personel maaş düzenlemelerini mevzuat çerçevesinde yapacak yeni bir otomasyon sistemi temin edilmiştirç Mart 2011 itibariyle sistem uygulamaları yapılmış ve devam etmektedir. Ders Yükü Bilgi Yönetim Sistemi: Üniversitemiz Personel ders yükü düzenlemelerini mevzuat çerçevesinde yapacak bir otomasyon sistemi geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Elektronik Belge Yönetim Sistemi EBYS: TS13298 Türk Standardını destekleyen kurumumuzun iç mevzuatına ve prosedürlerine uygun olarak dokümanların güvenli bir ortamda kayıt altına alınmasını, üretilmesini, sevk ve idare edilmesini, depolanmasını, arşivlenmesini ve raporlanmasını sağlayan bir yazılım sistemimiz ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmeye devam etmektedir. Taşınır Mal Yönetmeliği Programı: tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 44 ve 45 inci maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanan tarihli Taşınır Mal Yönetmeliği nin ilk maddesinde amaç; kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınırların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareleri arasında taşınırın bedelsiz devrine ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi olarak ifade edilmiştir. Bu düzenlemeleri ve amaçları destekleyecek şekilde hazırlanmış olan Taşınır Mal Yönetmeliği Programı, Üniversitemize ait taşınır malların takibi için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı merkez olmak üzere Üniversitemizin tüm birimleri tarafından kullanılmaktadır. Laboratuvar Bilgisayarları Koruma Yazılımı: Üniversitemiz laboratuvarındaki bilgisayarların çalışma sistemi ve yazılımının, kullanıcı erişimi kısıtlanmadan korunmasını sağlayan Deep Freeze yazılımı lisansı güncellenmiştir. Antivirus Yazılımı: Kurumumuz ağını ve bilgilerini korumak amacıyla güncel virus tehditlerine karşıda korunmalarını sağlayan merkezi Kaspersky Antivirus Yazılımı lisansı güncellenmiştir. 90

95 AutoCAD Yazılımı: Üniversitemiz Mühendislik, Teknoloji, Teknik Eğitim ve Güzel Sanatlar Fakülteleri nde kullanılmak üzere aynı anda 125 kişinin çalışabileceği merkezi AutoCAD Yazılımı alınmıştır. Microsoft Kampüs Lisans Anlaşması: Eğitim kurumlarının kişisel bilgisayarlarında Microsoft ürünlerinin en son sürümlerini kullanabilmelerine olanak sağlayan ve yıllık bir ücret ödeyerek anlaşma kapsamında lisans kullanım hakkı elde ettikleri ürünler ile bunların anlaşma süresi içerisinde çıkacak sürümlerini ek ücret ödemeden kullanabilme hakkı elde edecekleri Microsoft Kampüs Lisans Anlaşması Üniversitemizce güncellenmiştir. Kurum Koruma Güvenlik Yazılımı: Üniversitemiz Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü için kapı girişlerinde kullanılmak amacıyla Kampüs Kart entegrasyonuna başlanmış ve devam etmektedir. Yazılım Lisansları Sistemi: adresinde Üniversitemiz akademik ve idari personelinin kullanımına sunulan lisanslı yazılımlar sistemi. Bilişim Sistemi : Elektronik Kaynaklara Uzaktan Erişim Sistemi: Abone olduğumuz elektronik kaynaklara kampüs dışından da erişim sağlamasını amaçlayan ONELOG Elektronik Kaynaklara Uzaktan Erişim Sistemi, 2012 yılında Proxy olarak değiştirilmiştir. Kimlik Paylaşım Sistemi: bir veritabanında tutulan nüfus kayıtlarının, belirli esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda kamu kurumları ve diğer tüzel kişilerin paylaşımına olanak tanıyan KPS sisteminin protokol yenilemesi ve versiyon yükseltmesi yapılmıştır. Sistem, sorunsuz devam etmektedir. Başvuru sistemi: adresi ile Üniversitemize yapılan tüm başvuruların alınabilmesi ve değerlendirilebilmesi için gerekli sistem genişletmesi çalışmaları devam etmektedir yılı itibariyle kurumiçi yatay geçiş, çift anadal uygulaması, yandal uygulaması, kurumlararası yatay geçiş, yurtdışı yatay geçiş (MUYOS), BESYO özel yetenek sınav yerleştirmesi, merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş uygulamaları bu sistem üzerinden yapılmıştır. Kayıt Ücreti Online Ödeme: adresi ile Tezsiz Yüksek Lisans ve İkinci Öğretim Ücretlerini online olarak ödeme kolaylığı sağlayan bir sistemdir. Yurdışı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme İşlemi: Başvuru sisteminde yapılan yenilikle birlikte yabancı okuldan öğrenci alma işlemi adresinden kabul edilmektedir. 91

96 SGK Hizmet Takip Programı: Bu program ile akademik ve idari personelin hizmet dökümüne hızlı bir şekilde ulaşılmasını ve log kayıtlarının tutulmasını sağlayan bir yapı oluşturulmuştur. ÖSYM Sınav Sonuçlarının Log Kayıtlarının Tutulması: ÖSYM sınav sonuçlarının merkezi bir noktadan güvenle alınması ve log kayıtlarının tutulmasını sağlayan bir yazılım oluşturulmuştur. Marmara Üniversitesi Web Sayfası: Marmara Üniversitesi ana web sayfasının içeriği, tasarımı, kodlaması en son uluslararası standartlar ve Başbakanlık Kamu Kurumları Web Sitesi Hazırlama Kılavuzuna uygun olarak tamamen yenilenmiştir. Gerekli güncellemeler yapılarak versiyon yükseltmesi gerçekleştirilmiştir. Marmara Üniversitesi Akademik Birim Web Sayfaları: Marmara Üniversitesi bünyesindeki akademik birimlerin tamamı için ortak bir kontrol panelinden yönetilen web sayfaları hazırlanmıştır. Fakülteler, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları için yapılan ortak tasarımın 24 değişik rengi, Enstitüler için yapılan ortak tasarımın ise 6 değişik rengi bulunmaktadır. Kontrol Panelinde dosya yükleme, içerik düzenleme ve duyuru ekleme sistemi bulunmaktadır. Mobil cihaz ve tabletlerde kullanılabilecek şekilde (Responsive) olarak güncellenmiştir. Marmara Üniversitesi İdari Birim Web Sayfaları: Marmara Üniversitesi bünyesindeki talepte bulunan idari birimlere, akademik birimler için hazırlanan sayfalarla aynı altyapı kullanılarak ve aynı teknik özelliklere sahip fakat idari birimlere özel tasarımı olan web sayfaları oluşturulmuşken kullanım kolaylığı getirmek amacıyla block düzene geçilmesi için gerekli çalışmalar devam etmektedir. Mobil cihaz ve tabletlerde kullanılabilecek şekilde (Responsive) güncellenmiştir. E-Rehber Marmara: Marmara Üniversitesi bünyesindeki akademik, idari birimlerin ve personelin iletişim bilgilerini içeren web üzerinden erişilebilen elektronik telefon rehberi hizmeti, Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız tarafından hazırlanmış ve internet üzerinden herkese hizmet vermeye başlamıştır. Hiyerarşik yetkilendirme yapılarak birimlerin sistemi işletme imkânı sağlanmıştır. İstenmeyen Posta (Spam Mail) Engelleme Sistemi: Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız e-posta kullanıcılarımız için istenmeyen postaların önlenmesini sağlamak amacı ile her gün gelen spam mailleri engellemekte ve içerik analizine tabi tutarak ilgili filtreleme mekanizmalarını güncellemektedir. Bunun için yerli bir sisteme geçilmiştir. Yeni spam engelleme sistemi ile birlikte Marmara Üniversitesi posta sunucusuna düşen spam-mail %98 oranında azalmıştır. Şifre Resetleme ve E-posta Oluşturma Sistemi: adresi ile Marmara Üniversitesi nin akademisyen, personel ve öğrencisine sunduğu eposta, wi-fi ve ftp gibi 92

97 hizmetlere erişim için kullanılabilecek Marmara/Marun Hesap oluşturmak, şifre değiştirmek, aktifleştirmek ve hesap adını hatırlatmak için bir sistem geliştirilmiştir. Öğrencilere E-posta Hizmeti: Bu hizmet üniversite yönetimi ve birimlerinin istediklerinde tüm öğrencilere, belirli bir gruba ya da tek bir öğrenciye ulaşabileceği bir iletişim köprüsü görevini yerine getirmektedir. Öğrencilere e-posta hizmeti öğretim yılı başından itibaren verilmeye başlanmıştır. Aktif kullanıcısı bulunmaktadır. Marmara Üniversitesi Anket Sistemi: Öğretim üyelerimizin bilimsel çalışmalarını desteklemek amacıyla Kurumumuz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Marmara Üniversitesi Anket Sistemi uygulaması açık kaynak kodlu yeni bir yazılım ile sorunsuz devam etmektedir. Marmara Üniversitesi Bütçe Yönetim Sistemi: Marmara Üniversitesi harcama birimlerince; üniversitemizin mal, hizmet ve yapım bütçelerinin %10 una kadar olan kısmının doğrudan temin usulü ile kullanımının sağlanması ve takibi için Marmara Üniversitesi Bütçe Yönetim Programı kullanımı sorunsuz devam etmektedir. Güncelleme çalışmaları da ayrıca yapılmaktadır. IP Yetkilendirme Sistemi: 5651 sayılı Kanun çerçevesinde Kurumumuz IP yetkilendirme sistemi geliştirilmiş ve devreye alınmıştır. Bu çerçevede tüm erişim kaynakları mevzuata uygun şekilde kayıt altına alınmaktadır. Kullanıcı dostu yenileme çalışmaları devam etmektedir. IPv6 Sistemi: IPv6 "Internet Protocol Version 6" kelimesinin baş harflerinin kısaltılmış halidir. IPv6, 1970 li yıllarda geliştirilen ve hala kullanılan IP versiyon 4 (IPv4) protokolünün yerini alması için 90 lı yılların başından itibaren IETF (Internet Engineering Task Force) tarafından ilk çalışmalarına başlanmıştır. "Kamu Kurum ve Kuruluşları için IPv6 ya Geçiş Planı konulu Başbakanlık Genelgesi 8 Aralık 2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Bu çerçevede kurumumuz IPv6 ya geçiş yapmıştır. Üniversite geneline yayma çalışmaları devam etmektedir. Eduroam (kablosuz ağ kimlik denetleme sistemi): federasyon yapısı sayesinde, federasyona üye eğitim kurumlarında, yer bağımsız olarak kurum e-posta kullanıcı adı ve şifresi ile kablosuz ağa erişimi sağlayan bir yapıdır. Üniversitemiz eduroam sistemine dahil edilmiştir ve eduroam yayını yapan herhangi bir eğitim kurumunda kullanıcılarına, marmara.edu.tr ve marun.edu.tr uzantılı eposta adresleri ve şifreleri ile kablosuz ağ erişimi imkanı vermektedir yılı sonunda yapımı tamamlanan kablosuz sisteme entegresyonu başarıyla sağlanmıştır. Kablosuz Ağ Erişim Sistemi: Marmara Üniversitesinin akademisyen, personel, öğrenci ve misafir kullanıcılarına sunduğu, kişilerin kablosuz olarak üniversitemiz bilişim sistemlerine erişimini 93

98 ifade eder. İhalesi yapılmış olan Kablosuz Ağ Altyapısı işi tamamlanmıştır. 600 e yakın kablosuz erişim noktası ile MarmaraWiFi ve MarunWiFi yayınları devreye alınmıştır. Sistem İyileştirme: Bu kapsamda OBYS, EBYS, WEB gibi yoğun erişim yapılan sistemler, Yük Dengeleme Cihazı kurulumu yapılarak çok sayıda sanal makinelere yük dengeleme yapılması sağlanmıştır. Yeni eklenen servisler kurulmuş olan Yük Dengeleme Cihazına entegre edilmeye devam etmektedir. Veri Taşıması: İhalesi yapılmış olan yeni Veri kurulumu ve taşınması işi tamamlanmıştır. Veri Ağ Cihazları Kurulumu: İlahiyat fakültesi, Sağlık Kampüsü gibi yeni yapılan, tadilat gören veya yeni yapılan ağ altyapıları için ağ cihazları kurulumu ve yönetimi sürekliliği sağlanmıştır. OBİM (Öğrenci Bilişim ): 2007 yılında hizmete giren Merkezden, 118 bilgisayarla Göztepe Kampüsündeki öğrencilerimiz ve akademisyenlerimize internete erişim hizmeti verilmektedir. Donanımsal ve yazılımsal aksaklıkları en aza indirmek ve gerekli teknik destek hizmetini daha hızlı bir şekilde vermek için Eğitim-Öğretim yılı başından itibaren OBİM in idari sorumluluğu Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yürütülmektedir. Akademik Etkinlikler Portalı: "Public Knowledge Project" dahilinde geliştirilen "Open Conference Systems" yazılımı adresinde yapılandırılmış ve Kurumumuz bünyesinde akademik etkinlik düzenlemek isteyen personelimize sunulmuştur. Sistem on-line bildiri kabulü, hakemlere atanması ve değerlendirilmesi gibi işlemleri otomatize etmektedir. Yenilenme çalışmaları devam ettiğinden geçici bir süre devre dışı bırakılmıştır. E-dergi: Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından yapılandırılmıştır. Üniversitemizde kullanılabilir sunucu bulunmamaktadır. Yatay Geçiş Başvuru Sistemi: adresi ile yapılagelen yatay geçiş başvuruları, başvuru sisteminde yapılan yenilikle birlikte adresinden kabul edilmektedir. Takvim Sistemi: adresli, Üniversitemiz akademik takvimi başta olmak üzere üniversitemizi ilgilendiren tüm olay ve etkinliklerin yer aldığı bir takvim bilgi sistemidir. Çeşitli uygulamalarla senkronizasyon işlemleri devam etmektedir. Aday Öğrenci Bilgilendirme Portalı: Üniversite tercihi yapacak öğrencilere yönelik hazırlanmış bir aday bilgilendirme portalıdır. Geçmiş sınav istatistikleri, bölümlerin tanıtımları ve üniversitemiz yöneticilerinin tanıtım konuşmaları yer almaktadır. 94

99 Lifelong Learning Programme: Üniversitemiz ders kataloğu dahil olmak üzere, üniversitemizi tanıtan bir sitedir. Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) ile entegre çalışmaktadır. Yeniden alınan değerlendirmelerle sıfırdan mimari ve kullanılabilir arayüz tasarımı yapılması planlanmaktadır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Destek Portalı: Üniversite Bilgi Teknolojileri yazılım ve donanım sistemlerinin sorunlarını takip etmek amacıyla Üniversite Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından iş süreçlerimize dâhil edilen iş takip sistemidir. Yazılım birimi tarafından yazılmış ve 2014 yılı başından itibaren hizmete alınmıştır. Altyapı olarak üniversitenin tüm birimlerinin kullanabileceği destek iş takip yazılımıdır. Böylece tüm üniversite personeli (akademik/idari) ve öğrencisinin destek talep merkezi olma özelliğine sahiptir. Teknik Destek: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Teknik Destek Birimi yönetiminde Üniversitenin tüm birimlerinin ihtiyaç duyduğu yazılım, donanım ve network sorunlarının son kullanıcı tarafından tespiti ve giderilmesi amacıyla Teknik Destek Projesi 2013 yılından beri devam etmektedir. Bu kapsamda Rektörlüğe bağlı idari birim son kullanıcıları ve Üniversite bilgisayar laboratuvarlarına hizmet verilmektedir. Bilgisayar Laboratuvarların da yer alan bilgisayar sistemlerine, sistem kurulumu ve bakım hizmetleri verilmektedir. Kapsam dışında kalan birimlere ise telefon ve uzak masaüstü aracılığıyla destek verilmektedir. Ayrıca kaynak planlaması amacıyla birimlerin bilgi teknolojileri için saha çalışması ve ihtiyaç tespiti yapılmaktadır. Üniversitenin ihtiyaç duyduğu yazılım ve donanım ürünlerinin teknik şartnameleri hazırlanmaktadır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tüm projelerinin uygulanması, takip ve kontrolünde de proje bazlı hizmet verilmektedir. Çağrı : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyete devam eden tüm projeler hakkında son kullanıcının sorunlarını almak ve çözmek için 2013 yılı başı itibarıyla Başkanlığımız bünyesinde Çağrı projesine başlanmış ve yıl sonu itibariyle Çağrı aktif olarak çalışmaya başlamıştır. Üniversitemiz ile ilgili gelen sorular ve sorunlara ilişkin çağrıların cevaplandırılması, problemin anında çözülmesi, çözülemeyen problemlerin ilgili kişiye aktarılması ve tüm yapılanların raporlanması hizmetine devam etmektedir. Destek Yönetim Sistemi nde bulunan çağrıların sistem üzerinden takibinin sağlanması çalışmaları devam etmektedir. Marmara Üniversitesi Çağrı nin destek verdiği hizmetler; İlk Kayıt, Yatay Geçiş / Dikey Geçiş, Lisansüstü Öğrenim, Çift Anadal / Yandal, Mezuniyet İşlemleri, Ders Kaydı İşlemleri, Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi (ÖBYS), Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), Personel Bilgi Yönetim Sistemi (PBYS), Teknik Destek Hizmetleri, E-Posta Hizmetleri dir. 95

100 Uzaktan Eğitim : Üniversitenin bazı fakültelerinde uygulanmaya başlamıştır. Diğer fakültelerde çalışmalar devam etmektedir. BYS E-posta Sistemi : adresi kullanılarak Bilgi Yönetim Sistemlerinin (BYS) mail gönderimi ve kontrol altyapısı kurgulanmıştır. Mobil Uygulamalar: Android, İOS, Windows Phone için öğrenci ve akademisyenlerin not görüntüleme, transkript, sınav programı, ders programı vb. uygulamaların görüntülenmesini sağlayan sistem uygulamaya alınmıştır Bilimsel Etkinlikler Akademik Etkinlikler ile ilgili veriler aşğıda yer almaktadır. Tablo Yılı Bilimsel Etkinlikler ETKİNLİK TÜRÜ Konferans Seminer Panel Turnuva 21 8 Fuar 6 3 Sergi Öğrenci Aktiviteleri Söyleşi Festival Tiyatro 5 16 Gösterim Konser Kariyer Günleri 9 8 Eğitim Semineri Workshop Teknik Gezi

101 3.2. SOSYAL ETKİNLİKLER Barınma Hizmetleri Konukevi Marmara Üniversitesi Sosyal Tesisler Müdürlüğü Konukevi uzun yıllardan beri başta Marmara Üniversitesi mensupları olmak üzere, diğer üniversite mensupları ve kamu çalışanları ile ailelerine 18 adet tek kişilik odası, 17 adet çift kişilik odası, 7 adet suit oda ve 6 adet üç kişilik odasıyla hizmet vermektedir. Konukevinde yılları arasında konaklayan kişi sayısı ve öğrenci sayısı aşağıda yer almaktadır. Tabo Yılları Konaklayan Kişi Sayıları Konaklayan Kişi Sayıları Tablo Yılları Konaklayan Öğrenci Sayıları Konaklayan Kişi Sayıları Yurt Hizmetleri Özmen Aktar Kız Öğrenci Yurdu Özmen Aktar Kız Öğrenci Yurdunda 467 öğrenci barınmaktadır. Banyo ve tuvalet odaların için yer alan ve 24 saat sıcak su hizmeti verilen yurdumuzun odalarındaki yataklar ranza tipidir. Ayrıca birer adet mini buzdolabı da mevcuttur. 3 adet etüt odası, 2 TV odası ve çamaşırhane bulunmaktadır. Çamaşırhanemizde yıkatılan çamaşırlardan hiçbir ücret alınmamaktadır. Öğrencilerimiz wireless sistemiyle odalarında internet hizmetinden sınırsız yararlanmaktadırlar. Öğrencilerimiz dışarıdan gelen telefon görüşmeleri için katlarda bulunan telefonlardan yapmaktadırlar. 97

102 Handan Ertuğrul Çağdaş Yaşam Kız Yurdu Handan Ertuğrul Çağdaş Yaşam Kız Öğrenci Yurdunda 96 öğrenci barınmaktadır. Yurdumuzda banyotuvalet ve çamaşır makineleri odaların içinde olup; ranza tipi yataklarımız ve 1 adet buzdolabımız vardır. Yurdumuzda da 24 saat sıcak su hizmeti verilmektedir. Yurdumuzda 2 etüd odası, 1 TV dinlenme odası bulunmaktadır. Öğrencilerimiz wireless hizmetinden odalarında yaralanmaktadır. Öğrencilerimiz dışarıdan gelen telefon görüşmeleri için katlarda bulunan telefonlardan yapmaktadırlar Yılları Yurt Hizmetlerinden Yararlanan Kişi Sayılarına ait veriler aşağıda verilmiştir. Tablo Yılları Yurt Hizmetlerinden Yararlanan Kişi Sayıları Özmen Aktar Kız Yurdu Handan Ertuğrul Kız Yurdu TOPLAM Burs Olanakları Ayni ve Nakdi Burslar Maddi durumu elverişsiz öğrencilerimize vermiş olduğumuz barınma, burs, ücretsiz yemek hizmetlerinin sayısını arttırarak daha fazla öğrenciye bu imkânlar ulaştırılmıştır yılında öğrencilerimize vermiş olduğumuz burs miktarları artırılmıştır. Ayrıca 2014 yılı sonunda BURS OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ kurulmuştur yılından itibaren tüm iş ve işlemleri bu koordinatörlük yürütecektir yılı burs sayıları aşağıda yer almaktadır. 98

103 Tablo Yılı Burs Sayıları ADI SAYI Hacı Ömer Sabancı Vakfı 76 Hacı Ömer Sabancı Vakfı-Vista 22 Koç Vakfı 31 Mehmet Zorlu Vakfı 15 Salih Karagöz Vakfı 8 TESYEV 3 TEV 56 Kredi Yurtlar Kurumu 99 Çevre Koleji 2 TOPLAM 312 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Üniversitemizde 1997 yılından itibaren ücretleri 2547 sayılı Kanunun 46. maddesine göre elde edilen gelirlerden karşılanmak üzere kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma programına başlanmıştır. Bu çerçevede ve üniversitemiz birimlerinin talepleri doğrultusunda öğrencilerimiz saat ücreti karşılığı çalıştırılmaktadır yılı itibariyle bir öğrencinin maksimum çalışacağı saat aylık 60 saat olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda aylık ortalama 1550 öğrenci çalışmaktadır Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Sayıları veriler aşağıda yer almaktadır. Tablo 3.22 Marmara Üniversitesi Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Sayıları YILLAR ÇALIŞAN ÖĞRENCI SAYILARI

104 Çalışan Öğrenci Sayıları Şekil Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Sayıları Ulaşım Hizmetleri Üniversitemiz öğrencilerinin kültürel ve sportif amaçlı gezi ve diğer etkinliklerinde kullanılmak üzere birer adet 50 ve 43 kişilik otobüs, birer adet 25 ve 13 kişilik minibüs ve bir adet 17 kişilik minibüs, 1 adet kamyonet ve 1 adet ambulan hizmete sunulmuştur yıllarında icra edilen görev sayıları aşağıda yer almaktadır.. Tablo Yıllarında İcra Edilen Görev Sayıları YILLAR ŞEHİR İÇİ ŞEHİRLERARASI TOPLAM Sağlık Hizmetleri Öğrenciler ve personelin muayeneleri ile ayakta tedavi hizmetleri, tedavisi gereken hastaların ilgili sağlık kuruluşuna sevk işlemleri ile her türlü laboratuar tahlilleri ile ve radyolojik incelemeleri 100

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı,

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BÖLÜM ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BÖLÜM ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 2015-2016 MARMARA ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BÖLÜM ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 5 5 5 - Zihin Engelliler Eğitimi 1 1 1 - Zihin Engelliler

Detaylı

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Ücretleri

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Ücretleri 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları Ücretleri (GSE'de (a ( a (a ( a Bahar BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ Bankacılık YL: H YL:65 Aranmaz

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sayı : 96231259-700-1400262127 Konu : Deneme Veritabanları Duyurusu 09.12.2014 DAĞITIM YERLERİNE Üniversitemizde deneme

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. 3 1 3 1 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. 2 0 2 0 RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 3 0 3 0 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. 3 1 3 1 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. 2 0 2 0 RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 3 0 3 0 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PR. 2 1 ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 0 0 0 0 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR. 3 1 3 1 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR. 2 0

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI AKADEMİK YILI BÖLÜM ÖĞRENCİ KONTENJANLARI FAKÜLTELER ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI AKADEMİK YILI BÖLÜM ÖĞRENCİ KONTENJANLARI FAKÜLTELER ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2017-2018 AKADEMİK YILI BÖLÜM ÖĞRENCİ KONTENJANLARI FAKÜLTELER ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ Bölüm 2. Snf 3. Snf 4. Snf Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Detaylı

Öğrenci Değişim. Meslek Yüksekokulu

Öğrenci Değişim. Meslek Yüksekokulu ÖD: Öğrenci Değişimi Meslek okulu Kod 11.3 11.3 01.9 01.9 Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı Organik Tarım Organik Tarım 01.9 Seracılık 01.9 Seracılık 0.9 0.9 0. 0. 0.9 0.9 Bankacılık ve

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER 1.3.1 Tıp Fakültesi Dekanlığı 84815794 1.3.1.1 Dekanlık Yönetici Sekreterliği 37621853 1.3.1.2 Kurullar/Komisyonlar 67232086 1.3.1.2.1 Fakülte Kurulu 45453893 1.3.1.2.2 Fakülte Yönetim Kurulu 93364427

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GELEN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GELEN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GELEN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 5.sınıf İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 4 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 4

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Prof. Dr. M. Zafer GÜL Rektör Prof. Dr. Hamza KANDUR Rektör Yardımcısı Dr. Mahmut DOĞAN Genel

Detaylı

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir.

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir. Ek-1 İktisat Doktora BANKACILIK İktisat Doktora BANKACILIK VE SİGORTACILIK İktisat Doktora EKONOMETRİ İktisat Doktora EKONOMİ İktisat Doktora İKTİSAT İktisat Doktora EKONOMİ VE FİNANS İktisat Doktora BANKACILIK

Detaylı

Trakya Üniversitesi Öğretim Yılı Yurtdışından Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Kontenjan Dağılımları

Trakya Üniversitesi Öğretim Yılı Yurtdışından Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Kontenjan Dağılımları Trakya Üniversitesi 2016-2017 Öğretim Yılı Yurtdışından Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Kontenjan Dağılımları TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJANLARI YÖP

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En Büyük PUAN 27241 84,529 84,529 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BİRİM ADI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (DR) ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (YL) BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ

BİRİM ADI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (DR) ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (YL) BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ BİRİM ADI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (DR) ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (YL) BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (YL) BİYOLOJİ EĞİTİMİ ANABİLİM

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : OCAK 0 TOPLANTI SAYISI : 0 KARAR 6: Üniversitemize, 0-06 öğretim yılında, yurtdışından öğrenci kabul edilecek aşağıda belirlenen yükseköğretim programları ve kontenjanların

Detaylı

Yeni açılan Üniversiteler ve Bölümler

Yeni açılan Üniversiteler ve Bölümler On5yirmi5.com Yeni açılan Üniversiteler ve Bölümler 2014 2015 2014 2015 yılındayeni Açılan Üniversiteler ve Bölümler Yayın Tarihi : 1 Mayıs 2015 Cuma (oluşturma : 1/4/2017) 2014 senesinde üniversitelerde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 17/12/2014 Toplantı Sayısı : 402 Karar Sayısı : 3421 3421- Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin 6. maddesi çerçevesinde 2014-2015

Detaylı

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 80,597 80,839 AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 79,747 79,747 ANTRENÖRLÜK

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ (3.Ek Kontenjan Tablosu)

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ (3.Ek Kontenjan Tablosu) YÖP KODU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ (3.Ek Tablosu) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GENEL TOPLAM 484 242 726 LİSANS TOPLAMI 308 111 419 ÖZEL YETENEK TOPLAMI 4 3 7 ÖNLİSANS TOPLAMI

Detaylı

2015-2016 AKADEMİK YILI (GELEN ÖĞRENCİ) FARABİ KONTENJANLARI

2015-2016 AKADEMİK YILI (GELEN ÖĞRENCİ) FARABİ KONTENJANLARI 2015-2016 AKADEMİK YILI (GELEN ÖĞRENCİ) FARABİ KONTENJANLARI Üniversitemiz, belirlemiş olduğu kontenjana göre Üniversitelerden gelen başvuruları sınıf bazında genel akademik ortalamaya göre değerlendirmektedir.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 03/06/2014 Toplantı Sayısı : 390 Karar Sayısı : 3291 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3291- Ankara Üniversitesi üstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin 6.maddesi çerçevesinde 2014-2015

Detaylı

İşte yeni açılan üniversite ve bölümler 2014

İşte yeni açılan üniversite ve bölümler 2014 On5yirmi5.com İşte yeni açılan üniversite ve bölümler 2014 Bu yıl yeni açılan üniversite ve bölümler, ÖSYM'nin 23 Haziran tarihli yayınladığı ÖSYS tercih kılavuz ve kitapçıkta yer alan verilerin geçtiğimiz

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEZUN ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEZUN ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEZUN ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ Açık Öğretim İkinci Öğretim Örgün Öğretim Uzaktan Eğitim Genel Toplam Öğretim Seviyesi E K T E K T E K T E K T E K T Önlisans

Detaylı

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 5.sınıf İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 1 1 1 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

AKADEMİK YILI EK KONTENJAN SAYILARI

AKADEMİK YILI EK KONTENJAN SAYILARI 2016-2017 AKADEMİK YILI EK KONTENJAN SAYILARI Puan Min. Mak. Boş DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Türü Puan Puan Kontenjan Diş Hekimliği MF-3 433,492 449,361 0 Diş Hekimliği (%100 Burslu) MF-3 468,077 488,285 0

Detaylı

AKADEMİK YILI (GELEN ÖĞRENCİ) FARABİ KONTENJANLARI

AKADEMİK YILI (GELEN ÖĞRENCİ) FARABİ KONTENJANLARI 2017-2018 AKADEMİK YILI (GELEN ÖĞRENCİ) FARABİ KONTENJANLARI Üniversitemiz, belirlemiş olduğu kontenjana göre üniversitelerden gelen başvuruları sınıf bazında genel akademik ortalamaya göre değerlendirmektedir.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015 113082 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 75.39 222.98 459.98 74.57 186.19 370.69 113628 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ * 56.55 167.24 406.2 55.93 139.65 278.02 113627 BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ * 75.39 222.98

Detaylı

Lisans Toplam Açıköğretim Önlisans Programları Örgün Öğretim Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam

Lisans Toplam Açıköğretim Önlisans Programları Örgün Öğretim Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYM YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Program Seviyesi Program Türü Kontenjan Yerleşen Tercih Oranı Açıköğretim 5638 5638 100 Lisans Programları Tablo 4 Örgün Öğretim

Detaylı

2014 DGS KILAVUZUNA GÖRE ÖNLİSANS PROGRAMLARINDAN DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

2014 DGS KILAVUZUNA GÖRE ÖNLİSANS PROGRAMLARINDAN DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI 2014 DGS KILAVUZUNA GÖRE ÖNLİSANS PROGRAMLARINDAN DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI ADALET Hukuk Fakültesi AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI Sağlık İdaresi AMELİYATHANE HİZMETLERİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Detaylı

Yurtdışı Kontenjan Teklifi ALES. Yatay Geçiş. Puan Türü. Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Sağlıyor. Doktora. Doktora

Yurtdışı Kontenjan Teklifi ALES. Yatay Geçiş. Puan Türü. Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Sağlıyor. Doktora. Doktora ENSTİTÜ ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ANABİLİM DALI ADI PROGRAMIN ADI Genel Kontenjan Teklifi Yatay Geçiş Yurtdışı Kontenjan Teklifi Yatay Geçiş ALES Asgari Öğretim Üyesi Şartını sağlayıp sağlamadığı

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemiz Enstitülerine Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı için aşağıda belirtilen Anabilim/Anasanat/Bilim/Sanat

Detaylı

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm.

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm. 2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm Yerleşen Sayı En Büyük OYP_PUAN En Küçük OYP_PUAN 7374 1 81,718 81,718 DUMLUPINAR

Detaylı

ALES PUAN TÜRÜ. Türkiye Cumhuriyeti. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL SÖZEL Y.Lisans. Alan Dışı SÖZEL.

ALES PUAN TÜRÜ. Türkiye Cumhuriyeti. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL SÖZEL Y.Lisans. Alan Dışı SÖZEL. EĞİTİM TÜRÜ ALES PUAN TÜRÜ Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ÜNİP* Yabancı Uyruklu ESRUC** KAMU KURUM YÖNETİCİLERİ (KKY) T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 0506 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1 Basın ve Yayın 4 TS-1 Coğrafya 4 TS-1 Coğrafya Öğretmenliği 5 TS-1 Dünya Dinleri 4 TS-1 Gazetecilik 4 TS-1 Görsel İletişim Tasarımı

Detaylı

Süre/Puan Türü/ Kontenjan. Atatürk Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği 4 DİL-1 65 3 3 3 3 3 3 6 6

Süre/Puan Türü/ Kontenjan. Atatürk Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği 4 DİL-1 65 3 3 3 3 3 3 6 6 Üst Adı Adı Süre Puan Türü ÖGK Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet 2 YGS-3 50 0 2 İçi A rası İçi A rası Atatürk Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği 4 DİL-1 65 3 3 3 3 3 3 6 6 Bilgisayar ve Oğretim Teknolojileri

Detaylı

BİRİM KİMLİK KODU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ REKTÖR YARDIMCILIĞI -1

BİRİM KİMLİK KODU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ REKTÖR YARDIMCILIĞI -1 BİRİM KİMLİK KODU REHBERİ BİRİM KİMLİK KODU BİRİM ADI 17578975 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 82857840 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 85679348 REKTÖR YARDIMCILIĞI -1 46208761 REKTÖR YARDIMCILIĞI -2 25996008

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ EK YERLEŞTİRME KONTENJAN TABLOSU

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ EK YERLEŞTİRME KONTENJAN TABLOSU Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) MF-3 4 373,85341 402,79022 41.000,00 Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği (Ücretli) DİL-3 14 235,11378 235,11378 25.000,00 17.500,00 Arapça Öğretmenliği

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN 2017 ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN 2017 ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN 2017 ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ MF Matematik Sınavı (LYS-1) : 11 Haziran 2017 Pazar, Saat:10:00, Tek Oturum: 135 dakika Matematik

Detaylı

ALES PUAN TÜRÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans ve Doktora Diploması SÖZ. Eski Türk Dili Bilim Dalı

ALES PUAN TÜRÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans ve Doktora Diploması SÖZ. Eski Türk Dili Bilim Dalı PROGRAMIN ADI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI Eski Türk Dili Bilim Dalı Yeni Türk Dili Bilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı TARİH

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programın Adı Puan Türü Genel Kont. Yerleşen Sayısı Min Puan Max Puan BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)

Detaylı

Trakya Üniversitesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Yurtdışından Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Kontenjanları ve Ülkelere Göre Dağılımı

Trakya Üniversitesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Yurtdışından Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Kontenjanları ve Ülkelere Göre Dağılımı SÜRE Bakınızlar KKTC Diğer Ülkeler Toplam Kontenjan Trakya Üniversitesi Yurtdışından Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Kontenjanları ve Ülkelere Göre Dağılımı YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ MİKTARLARI 2017 YILI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ MİKTARLARI 2017 YILI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER ALT ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BAHÇE TARIMI 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA

Detaylı

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği *

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * 2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (, YGS-1) Aktüerya * (, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * (, YGS-2) Metal Öğretmenliği * (, YGS-2) Su Ürünleri Mühendisliği

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 15 BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) 15 BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 90 3 74 17800 --- 435,43258 1 3 16 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 74, 90 38200 --- 394,08744 -

Detaylı

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler Puan Türleri MF-1 MF-2 MF-3 PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler 1. Matematik (%16) 2. Türkçe (%11) 3. Fen Bilimleri (%8) 4. Sosyal Bilimler (%5) YGS LYS (LYS-1 ve LYS-2) 1. Fen Bilimleri

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJAN BİLGİLERİ FAKULTE PROGRAM 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJAN BİLGİLERİ FAKULTE PROGRAM 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJAN BİLGİLERİ FAKULTE PROGRAM 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf 2. Sınıf (Y.Dışı) 3. Sınıf (Y.Dışı) 4. Sınıf (Y.Dışı)

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI SINIF 2 SINIF 3 SINIF 4 SINIF 5 2014-2015 eğitim öğretim yılı Güz yarıyılında Akdeniz Üniversitesi diploma programlarına yatay geçiş ile uluslararası öğrenci alınacak olup, Yükseköğretim Kurulu tarafından

Detaylı

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi 994694 REKTÖRLÜĞÜ REKTÖRLÜĞÜ 0 74804604 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ 854 604560 084 96547 99866 6806 ANLAŞMAZLIK

Detaylı

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim larının; - Minimum (taban) puan: a en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: a en yüksek puanla yerleşen öğrencinin puanı - OBK Minimum puan:

Detaylı

2015 Kontenjanları ve Puan Türleri

2015 Kontenjanları ve Puan Türleri 2015 ları ve Puan Türleri LİSANS PROGRAMLARI Eczacılık Fakültesi 20 Eczacılık Fakültesi (T.C. Vatandaşları) (Ücretli) 20 MF-3 78.616 Eğitim Fakültesi 556 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI z 2.SINIF KONTENJAN 3.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 5.SINIF KONTENJAN FAKULTE BOLUM PROGRAM YIL Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt

Detaylı

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 16.09.2015

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 16.09.2015 Ağlasun Meslek Yüksekokulu ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ.09.05 Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 3 5 Bilgisayar Programcılığı 9 38 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) 3 3 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Detaylı

Önlisans Programları Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam

Önlisans Programları Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYM EK-YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Program Seviyesi Program Türü Ek Kontenjan Yerleşen Tercih Oranı Açıköğretim 1438 1026 71 Lisans Programları Tablo Örgün

Detaylı

a) Lisans Programları Fakülte / Bölüm Belirlenen Kontenjan

a) Lisans Programları Fakülte / Bölüm Belirlenen Kontenjan a) Lisans Programları Fakülte / Bölüm Belirlenen Kontenjan Fen-Edebiyat Fakültesi 2. SINIF 3. SINIF Türk Dili ve Edebiyatı 5 5 İngiliz Dili ve Edebiyatı 4 4 Psikoloji 10 10 Sosyoloji 5 5 Tarih 4 4 İktisadi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS NIN 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS Aktüerya Bilimleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Bilgisayar Bilimleri Finans Matematiği İlköğretim Matematik

Detaylı

ÖYP 2015 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2015 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2015 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Veri BOLUMAD En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN2 ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 75,28 80,52 ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 84,781 84,781 AKTÜERYA

Detaylı

2015 EK TERCİH DÖNEMİ TABAN PUANLAR & BAŞARI SIRALARI

2015 EK TERCİH DÖNEMİ TABAN PUANLAR & BAŞARI SIRALARI 2015 EK TERCİH DÖNEMİ LAR & BAŞARI SIRALARI FAKÜLTELER,,, BAŞARI SIRALARI ve 2015-2016 ÇİZELGESİ I BAŞARI SIRASI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 1 382.78731 44.783 45.550,00 - Diş

Detaylı

Ek 2 BİRİMLERDE KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARI

Ek 2 BİRİMLERDE KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARI Ek 2 BİRİMLERDE KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARI Birimler / Bölümler Kadın Erkek Toplam Altıntaş Meslek Yüksekokulu 323 172 495 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 82 24 106 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İÖ) 46

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ Sıra Birim Adı Birim Kimlik Kodu 1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 53771667 2 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 77230885 3 YÖNETİM REKTÖR YARDIMCILIĞI 51039126 4 ARAŞTIRMA VE PLANLAMA REKTÖR YARDIMCILIĞI

Detaylı

SANAL SINIF ADI FAK/MYO/YO BÖLÜM 1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ

SANAL SINIF ADI FAK/MYO/YO BÖLÜM 1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ SANAL SINIF ADI FAK/MYO/YO BÖLÜM 1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 MF-3 501,71474 MF-3 517,91975 MF-3 538.863 MF-3 541.674

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ANADOLUYÖS KONTENJANI PROGRAM SÜRESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ANADOLUYÖS KONTENJANI PROGRAM SÜRESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI BİRİM ID BİRİM PROGRAM SÜRESİ ANADOLUYÖS KONTENJANI ULUSLARARASI SINAV VE DİPLOMA PUANI KONTENJANI ÖZEL KOŞUL

Detaylı

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON.

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı ÖSYM Kodu Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 369 MF-3 501,71474

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Güz Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Güz Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2016-2017 Lisansüstü Akademik Yılı Güz Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ ANABİLİM DALI BİLİM DALI PROGRAM SEVİYESİ PROGRAM TÜRÜ

Detaylı

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI Öğrenci İşleri Sekreterlik Faks Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Yeri 0212 440 00 00 Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

NOT ORT. YERLEŞTİRME PUANI YERLEŞTİRME PUANI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI 83,054 86,247 65 86,23 83,054

NOT ORT. YERLEŞTİRME PUANI YERLEŞTİRME PUANI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI 83,054 86,247 65 86,23 83,054 ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları 2014-20 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BÖLÜM KONTENJANLARI Sıra No Atamaya Esas Olan Alan Mezun Olduğu

Detaylı

Bilim Dalı/Sanat Dalı. Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi

Bilim Dalı/Sanat Dalı. Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi ENSTİTÜ ADI: SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan Yurtdışı Kontenjan ALES Puan Türü Anabilim Dalı/Anasanat Dalı TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI (*) Bilim Dalı/Sanat Dalı (Eski Türk

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ALES PUAN TÜRÜ. Uyruklu ÜNİP* Doktora SÖZEL SÖZEL SÖZEL SÖZEL SÖZEL. Y. Lisans EA Doktora EA SÖZEL SÖZEL

Türkiye Cumhuriyeti ALES PUAN TÜRÜ. Uyruklu ÜNİP* Doktora SÖZEL SÖZEL SÖZEL SÖZEL SÖZEL. Y. Lisans EA Doktora EA SÖZEL SÖZEL ALES PUAN TÜRÜ Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ÜNİP* Yabancı Uyruklu ESRUC** T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Anabilim-Anasanat / Bilim-Sanat

Detaylı

İç Hastalıkları PROFESÖR 1 Acil Dahiliyede görevlendirilmek üzere

İç Hastalıkları PROFESÖR 1 Acil Dahiliyede görevlendirilmek üzere İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Histoloji - Embriyoloji PROFESÖR 1 İç Hastalıkları PROFESÖR 1 Acil Dahiliyede görevlendirilmek üzere İç Hastalıkları PROFESÖR 1 Gastroenterohepatoloji Bilim Dalında görevlendirilmek

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Taban Puanları

Erciyes Üniversitesi Taban Puanları 2012-201 Üniversitesi Taban Puanları 2012-201 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversit

Detaylı

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri

Detaylı

Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Ücretleri

Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Ücretleri 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları Ücretleri Dil Dil ı (GSE'de aranmaz.) (a ( a (a ( a -Tüm şartları sağlayan sıralamaya giren adayların

Detaylı

2014 ÖSYS YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ

2014 ÖSYS YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ 2014 ÖSYS YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ MF Matematik Sınavı (LYS-1): (15 Haziran 2014 Pazar, Saat:10:00, Tek Oturum: 135 dakika) Matematik

Detaylı

Elektronik Teknolojisi Önlisans Yüksekokulu 2 Mobilya ve Dekorasyon Önlisans 3 Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1.OSB Meslek Yüksekokulu

Elektronik Teknolojisi Önlisans Yüksekokulu 2 Mobilya ve Dekorasyon Önlisans 3 Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1.OSB Meslek Yüksekokulu ÖNLİSANS PROGRAMLARI No Fakülte / okul / Bölüm / Anabilim Dalı Program Düzeyi Enstitü 1 Bala Meslek Elektronik Teknolojisi Önlisans okulu 2 Mobilya ve Dekorasyon Önlisans 3 Hacettepe Ankara Alternatif

Detaylı

Puan Türü ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

Puan Türü ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU Program Kodu 01 0 0107 04 047 0 07 04 01 0 01 04 07 00 041 04 04 011 011171 011147 0111 01114 01114 011174 0101 01111 014 0111 0107 01 0107 Program Adı Adalet Adalet (%0 Burslu) Adalet (Uzaktan Eğitim)

Detaylı

Ücret Ödeyecek Sıra. Taban Toplam Ücret Ödemeyecek Fakülte / Yüksekokul

Ücret Ödeyecek Sıra. Taban Toplam Ücret Ödemeyecek Fakülte / Yüksekokul Ücret Ödeyecek Sıra Taban Toplam Ücret Ödemeyecek Fakülte / Yüksekokul Program Olanların No Puan Kontenjan Olanların Kontenjanı Kontenjanı 1 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BAHÇE TARIMI 50,00 10 3 7 2 ANAMUR

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU, BEYAZIT YERLEŞKESİ, BEYAZIT,FATİH / İSTANBUL

HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU, BEYAZIT YERLEŞKESİ, BEYAZIT,FATİH / İSTANBUL FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ADRESLERİ Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı ADRESİ Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Meslek Yüksekokulu HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU, BEYAZIT YERLEŞKESİ,

Detaylı

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 21.03.2016

ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ 21.03.2016 ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ.03.0 Ağlasun Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 3 5 Bilgisayar Programcılığı 38 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) 9 3 0 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Detaylı

Devlet Üniversiteleri (Kıbrıs Kampüsleri, Kıbrıs Uyruklu Öğrenciler ve UOLP 'ler Çıkarılmıştır.) MF 1

Devlet Üniversiteleri (Kıbrıs Kampüsleri, Kıbrıs Uyruklu Öğrenciler ve UOLP 'ler Çıkarılmıştır.) MF 1 Devlet Üniversiteleri (Kıbrıs Kampüsleri, Kıbrıs Uyruklu Öğrenciler ve UOLP 'ler Çıkarılmıştır.) MF 1 Aktüerya 0 Aktüerya Bilimleri 121000 144000 144000 Astronomi ve Uzay Bilimleri 241000 258000 Bilgisayar

Detaylı

2015 YILI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

2015 YILI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2015 YILI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI BÖLÜM PROGRAM PUAN TÜRÜ PUAN Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (Ücretli) YGS-2 278,45333 Adana

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Sağlık Yüksekokulu / Hemşirelik YGS-2 2 2 339,89654 383,57907 100110487 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

Genel Kontenjan Teklifi. Yatay Geçiş. Yüksek Lisans. Doktora

Genel Kontenjan Teklifi. Yatay Geçiş. Yüksek Lisans. Doktora ENSTİTÜ ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Genel Kontenjan Teklifi Yurtdışı Kontenjan Teklifi ALES Yatay Geçiş Yatay Geçiş ANABİLİM DALI ADI PROGRAMIN ADI Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

Birim Yazışma Kodları

Birim Yazışma Kodları .: REKTÖRLÜK Birim Yazışma Kodları 10081436 UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 25651002 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 91782296 KURULLAR 57985012 SENATO 89451496 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU 72881189 ÜNİVERSİTE DİSİPLİN

Detaylı

2014-2015 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ (26.03.2015)

2014-2015 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ (26.03.2015) 2014-2015 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ (26.03.2015) Ağlasun Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 5 2 7 Bilgisayar Programcılığı 64 44 108 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.)

Detaylı

2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. İstanbul Üniversitesi Taban Puanları

2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. İstanbul Üniversitesi Taban Puanları 0ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu İstanbul Üniversitesi Taban Puanları TABLO. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları PROGRAM KODU () 00 00 00 00

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BÖLÜM/PROGRAM ÜCRETLERİ ÇİZELGESİ

2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BÖLÜM/PROGRAM ÜCRETLERİ ÇİZELGESİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BÖLÜM/PROGRAM ÜCRETLERİ ÇİZELGESİ BÖLÜM / PROGRAMLAR PUAN TÜRÜ TABAN PUANI TAVAN PUANI ÜCRETLER (TL) DİŞ HEKiMLİĞİ FAKÜLTESİ Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 405.958 456.221

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Bahar Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Bahar Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2016-2017 Lisansüstü Akademik Yılı Bahar Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ ANABİLİM DALI BİLİM DALI PROGRAM SEVİYESİ PROGRAM TÜRÜ

Detaylı

Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları

Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları Marmara Ünirsitesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları, (GSE'de aranmaz.) (a ( a (a ( a -Tüm şartları sağlayan sıralamaya giren adayların

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI SIRA NO BİRİMİ ANABİLİM DALI 1019512 İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Çalışma Eko.ve End.İlişkileri Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Arş.Gör. 6 1 Çalışma

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARI BÖLÜMÜN ADI. Eczacılık Fakültesi. Eğitim Fakültesi 2016 TERCİH BURSU 2015 BAŞARI SIRASI PUAN TÜRÜ

LİSANS PROGRAMLARI BÖLÜMÜN ADI. Eczacılık Fakültesi. Eğitim Fakültesi 2016 TERCİH BURSU 2015 BAŞARI SIRASI PUAN TÜRÜ Eczacılık Fakültesi BÖLÜMÜN ADI LİSANS PROGRAMLARI Eczacılık Fakültesi (Ücretli) 40 MF-3 108.000 Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Ücretli) 5 YGS-1 Bilgisayar ve Öğretim

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU) Eğitim Fak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS 1 8 1, 74 293,36628

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU) Eğitim Fak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS 1 8 1, 74 293,36628 no PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUA N TÜR Ü GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110018 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU)

Detaylı

İLAN AYRINTILI BİR ŞEKİLDE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞININ İNTERNET SİTESİNDEKİ AKADEMİK-AKADEMİK KADRO İLANLARI KISMINDA YAYINLANMIŞTIR.

İLAN AYRINTILI BİR ŞEKİLDE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞININ İNTERNET SİTESİNDEKİ AKADEMİK-AKADEMİK KADRO İLANLARI KISMINDA YAYINLANMIŞTIR. 22726 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Öğr.Gör. 1 1 22727 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Öğr.Gör. 3 1 22728 İletişim Fakültesi

Detaylı

[Belge başlığını yazın]

[Belge başlığını yazın] TS-1 TS PUANLI LİSANS PROGRAMLARI Animasyon Arkeoloji ve Sanat Tarihi Basım Yayın ve Redakte Basın ve Yayın Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Film Tasarım ve Yazarlık

Detaylı

TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI

TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI 06.02.2017 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI Eğitim Komisyonu Karar Tarihi : 06.02.2017 Karar Sayısı: 210 Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Halk Sağlığı Enstitüsü, Nörolojik Bilimler

Detaylı

2015-2016 AKADEMİK YILI

2015-2016 AKADEMİK YILI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 201 2016 AKADEMİK YILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJANLARI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM Kurumsal İletişim İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler, Reklamcılık,

Detaylı