Gıdaların ısıl işlemlerle muhafazasının hedefi, gıdanın kalite özellikleri ve besin değerinde minimum kayba neden olmasının yanısıra, mikrobiyolojik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gıdaların ısıl işlemlerle muhafazasının hedefi, gıdanın kalite özellikleri ve besin değerinde minimum kayba neden olmasının yanısıra, mikrobiyolojik"

Transkript

1 Gıdaların ısıl işlemlerle muhafazasının hedefi, gıdanın kalite özellikleri ve besin değerinde minimum kayba neden olmasının yanısıra, mikrobiyolojik ve toksikolojik açıdan güvenilir ürünlerin elde edilmesine olanak sağlamaktır.

2 Bu doğrultuda yapılan çalışmalar mevcut ısıl işlem yöntemlerinin iyileş8rilmesi ve alterna8f yöntemlerin geliş8rilmesine yönelik8r. Son yıllarda, alterna8f ısıl işlem yöntemleri arasında yer alan elektriksel yöntemlerin kullanımı üzerine yapılan araşarmaların giderek arbğı gözlenmektedir. Ohmik elektriksel işleme yöntemi, homojen ve hızlı ısıtma sağlamanın yanında, maliye8 düşük ve aak potansiyeli az, minimal işleme yöntemi olarak son yıllarda tüm dünyada önem kazanmış durumdadır.

3 Ohmik ısıtma, sistemden elektriksel alterna8f akım geçirilirken, devreyi tamamlayan bir parça olan gıdanın elektriksel dirence bağlı olarak (gıdaya direkt olarak elektrotların teması) ısıalması ilkesine dayanan elektriksel ısıtma tekniğidir. Bu işlemle, aynı zamanda iç enerji formu olarak ısı enerjisi üre8lmektedir. Bu nedenle ohmik ısıtma, bazen Joule ısıtma, Elektriksel Direnç Isıtma, Direkt Elektriksel Direnç Isıtma, Elektro ısıtma veya Elektro İletken Isıtma gibi isimlerle de adlandırılır.

4 1989 yılı i8bariyle 8cari patentli sistemlerin oluşturulması sonucunda bu konuda yapılan çalışmalar ivme kazanmışar. Elde edilen veriler bu işlemin sıvı gıdalara uygulanabilirliğini ortaya koymuş olup, FDA ve USDA gibi kurum/kuruluşlar taraundan da sıvı gıdaların pastörizasyon/sterilizasyonunda kullanılmasına izin verilmiş8r.

5 Q = I 2. R. t Prensip olarak Ohmik Isıtmanın manağı oldukça basiwr. Temel olarak Ohm yasasına dayanır ve bu yöntemle üre8len ısı enerjisi ise Joule yasasına dayanır. Bu yasa, bir iletkenden akan elektrik akımıyla, bu akımın ürewği ısı enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar ve Joule etkisi olarak bilinir. Joule Kanunu nun kan8ta8f açıklaması ise saniyede yayılan ısı enerjisinin, elektrik akımının karesi ile direncin çarpımına eşit olmasıdır.

6 Bununla birlikte ohmik ısıtmanın kaa gıdalar üzerine etkisinin incelendiği sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu yöntemin sıvı gıdalarda olduğu gibi kaa gıdalarda da yasal kullanımını sağlayacak yeterlilikte verilere henüz literatürde raslanmamaktadır. Uluslararası kuruluşlar ve Avrupa Topluluğu Gıda Güvenliği Ajansı (EFSA) nin alt komiteleri, ohmik gibi güncel elektriksel işleme yöntemleri konusunda çalışmaların artmasını teşvik etmekte, bu işlemlerin 8cari üre8mde kullanımlarına izin verilmesi amacıyla, bilimsel çalışmalardan elde edilecek verilerin önemli katkı sağlayacağını vurgulamaktadırlar.

7 Ohmik Isıtmanın Şema:k Gösterimi :

8 Ohmik ısıtma yönteminin sıvı gıdalarda kalite özellikleri üzerinde olumsuz değişimlere sebep olmadan mikroflora üzerine etkinlik göstermesinin belirlenmesi sebebiyle birçok ülkede (ABD, Japonya, İtalya vb.) sıvı gıda üre8minde 8cari olarak uygulanmasına başlanmışar.

9 Tarihçe Ohmik ısıtma teknolojisinin gıda prosesinde kullanımı yeni bir konu değildir. 19. yy. da donmuş gıdaların çözünmesi, gıdanın renginin açılması, gıdanın pastörize veya sterilize edilmesi ve kaa gıdaların ısıalması gibi proseslerde ilk kez ohmik ısıtma teknolojisi kullanılmışar. 20. yy ın başlarında ohmik ısıtma saf elektro proses olarak adlandırılmışar ve süt pastörizasyonunda başarılı 8cari ohmik ısıtma teknikleri geliş8rilmiş8r ların sonlarına gelindiğinde 50 den fazla elektrikli sterilizasyon ünitesi çalışır durumdadır ve dünya çapında den fazla tüke8ciye hizmet etmiş8r. Ancak böyle bir teknoloji elektrot materyalinin azlığı ve kontrol ekipmanlarının eksikliği gibi teknik sınırlamalar nedeniyle çok da yaygınlaşamamışar. Diğer taraban, petrol ve doğal gaz gibi kaynaklardan elde edilen enerjinin daha ekonomik olması, zamanla ohmik ısıtmayı dezavantaj hale ge8rerek, bu teknolojinin gıda teknolojisindeki başarılı uygulamalarını gecik8rmiş8r.

10 1980 lerden sonra ohmik ısıtma, gelişmiş elektrot malzemeleri ve dizaynı sayesinde yaygınlaşmışar. Ayrıca, ohmik ısıtma sistemi asep8k dolum ve paketleme sistemleriyle birleş8rilerek, ürünün sterilizasyonunu ve pişmesini aynı sistem içinde sağlamaktadır. Ohmik ısıtma bugün, geçmişteki uygulamalarının yanı sıra renk açma, buharlaşarma, dehidrasyon, fermentasyon ve ekstraksiyon uygulamalarını da kapsamaktadır. Ohmik ısıtma günümüzde Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika da, tanecikli yapı içeren düşük veya yüksek asitli gıdalar, bütün meyveler, sıvı yumurta gibi yüksek kalite ve güvenlik gerek8ren gıdaların üre8minde kullanılmaktadır.

11 Laboratuvar ölçekli ohmik ısıtma düzeneği 1)Hidrojen Gaz Sensörü 2) Teflon Kaplı Sıcaklık Pili 3) Hafif Eğimli Elektrotlar (elektrotlar arası mesafe 9 cm) 4) Su Soğutmalı Giriş 5) Su Soğutmalı Çıkış 6) Elektrotların, hidrojen sensörünün ve sıcaklık pilinin bağlı olduğu hareketli kapak (Bu kısım ohmik ısıtma boyunca ana gövdeye

12 Ohmik ısıtma, sistemden elektriksel alterna8f akım geçirilirken, devreyi tamamlayan bir parça olan gıdanın elektriksel dirence bağlı olarak ısıalması ilkesine dayanan elektriksel ısıtma tekniğidir.

13

14

15 İşlemin etkinliği ile ilgili faktörler Ohmik ısıtmada işlemin etkinliğini, gıdanın elektriksel iletkenliği ve bunun sıcaklığa bağlı olarak değişimi, ısıtma sisteminin dizaynı, gıdanın termofiziksel özellikleri, elektriksel alan şidde8, uygulama süresi ve içsel sıvı hareke8 belirlemektedir. Günümüzde Ohmik ısıtma tekniğinin haşlama, evaporasyon, kurutma, fermantasyon, ekstraksiyon, pastörizasyon, sterilizasyon ve enzima8k inak8vasyon amacıyla uygulanması konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

16 Avantajları Ohmik ısıtmanın geleneksel ısıtma sistemlerine göre bazı avantajları mevcugur; ekipmanların kullanımı pra8k8r; sistem diğer ekipmanlara göre daha az yer kaplamakta ve sessiz çalışmaktadır, akım kesildiğinde ısı birikimi durmaktadır, karışarma işlemine gerek kalmadan ısıtma işlemi gerçekleş8rilebilmektedir, sistemin hareketli parçaları bulunmamaktadır, genel olarak yaarım ve işletme maliye8 diğer ısı transfer ekipmanlarına oranla daha düşüktür.

17 Ohmik Isıtmanın kullanımındaki kısıtlamalar Gıda maddelerinde ürün bileşimini oluşturan öğelerinin bazılarının düşük ısıl iletkenlikleri ve gıdanın düzensiz ürün geometrisi gıdaların ısıl işlenmesinde ve özellikle elektriksel işlem uygulamalarında önemli sorunlara yol açmaktadır. Etkin bir gıda işlemenin gerçekleş8rilebilmesi için işlem süresince üründeki sıcaklık dağılımının kontrol edilmesi gerekmektedir. Özellikle et ürünlerindeki yağ bileşeninin elektriksel iletkenliği ile kas yapının elektriksel iletkenliğinin farklı olmasından kaynaklanan soğuk bölgeler pişmiş üründe olumsuzluklara neden olabilmektedir.

18 Et ürünleri işlemede yaşanan bu zorluklar nedeniyle, özellikle son yıllarda araşarmacılar yeni sıcaklık ölçüm teknikleri arayışlarına odaklanmışar. Termal görüntü işleme tekniği, görüntünün elektronik olarak temassız olarak algılanmasını ve işlenmesini sağlar. Termal görüntü işleme tekniğinin kullanımı, işlem süresince üründe oluşan soğuk noktaların belirlenmesi ve sistemde iyileş8rme yapılması gereken noktaların saptanmasında yararlanılır. Bu nedenle bu uygulama sanayi ölçekli çalışmaların geliş8rilmesine katkıda bulunmaktadır.

19 Ohmik Isıtmanın Gıda Endüstrisinde Kullanım olanakları 1) Ohmik Isıtma ile Evaporasyon 2) Ohmik Isıtma ile Donmuş Gıdaların Çözülmesi 3) Ohmik Isıtma ile Pastörizasyon 4) Ohmik Isıtma ile Vakum Kurutma 5) Ohmik Isıtma ile Haşlama 6) Ohmik Isıtma ile Fermentasyon 7) Ohmik Isıtma ile Ekstraksiyon 8) Ohmik Isıtma ile Pişirme 9)Enzimlerin inak:vasyonu

20 1) Ohmik Isıtma ile Evaporasyon Vakum evaporasyon özellikle meye suyu konsantraleri hazırlamada kullanılan çok yaygın bir teknik8r. Ancak, aroma ve renk kaybı gibi dezavantajları vardır. Bunların yanısıra giderek artan viskoziteyle azalan ısıl iletkenlik sonucu çok zaman alan bir işlem olabilmektedir. Bu amaçla vakumda evaporasyon üzerine ohmik ısıtmanın etkileri çalışılarak geleneksel yöntem ile ohmik ısıtma kullanılan buharlaşarmadan elde edilen ürünlerin kalitesi karşılaşarılmışar. Taze sıkılmış portakal suyunda yapılan çalışmalarda her iki prosesin ilk 40 dakikasında, ohmik ısıtma ile buharlaşarmada, geleneksel yönteme göre 3 kat daha fazla su, meyve suyundan uzaklaşarılabilmekte, bu sırada ürünün artan viskozitesi buharlaşarma hızını etkilememektedir. Ayrıca ohmik ısıtmalı buharlaşarma ile üre8len ürün geleneksel yöntemle üre8lene göre daha açık renkte olmakta, daha az aroma ve besin unsurları kaybı meydana gelmektedir. Kısaca daha kaliteli ürün elde edilmektedir. Ortaya konan sonuçlardan ohmik ısıtma ile vakum buharlaşarma işlemi, yüksek buharlaşma hızına ve yüksek ürün kalitesine ulaşmada kullanılabilir bir teknolojidir.

21 2) Ohmik Isıtma ile Donmuş Gıdaların Çözülmesi Donmuş gıdaların çözülmesi özellikle çözülen gıdanın mikrobiyel güvenliği için oldukça kri8k bir işlemdir. Mümkün olduğunca düşük sıcaklıkta ve hızlı bir şekilde gerçekleş8rilmelidir. İşlemin uzaması veya kri8k sıcaklıkların aşılması sonucu gıdanın ilk çözülen bölgesinde, yani yüzeyinde mikrobiyel araşa sebep olur. Ayrıca geleneksel çözülmede kaa fazdan sızan çözünebilen proteinlerin ve diğer besin öğelerinin yarabğı besinsel kayıp, harcanan yüksek enerji ve ortaya çıkan fazla miktardaki aak su dezavantajlardır. Ohmik ısıtma ise, elektrik akımının belli bir dirence sahip gıdadan akması prensibine göre işler. Bu işlemde akım gıdadan derhal geçer. Çünkü akım gıdanın her yanına dağılır ve uğradığı dirence bağlı olarak ısınma meydana gelir. Böylece geleneksel yönteme göre aynı sıcaklığa ulaşmak için daha az işlem tekrarlanması yeterli olmakta ve çözülen üründe daha yüksek kalite sağlamaktadır. Bu yöntem özellikle et ürünlerinde alterna8f bir yöntem olarak tercih edilir.

22 Ohmik Isıtma ile Et Örneklerinin Çözülme Sonuçları a) İşlem görmemiş, b) 10 V/cm de ohmik ısıtma ile, c) 20 V/cm de ohmik ısıtma ile, d) 30 V/cm de ohmik ısıtma ile ve e) geleneksel yöntem ile çözülmüş et örnekleri

23 3) Ohmik Isıtma ile Pastörizasyon Çeşitli ısıl işlemlerle (pastörizasyon, sterilizasyon) hedeflenen temel amaç gıdayı mikrobiyel faaliyetlere karşı korumakar. Bunun için elbeoe gıdanın yüksek ısıya maruz kalması gerekir. Ancak bu maruz kalış süresinin mümkün olduğunca az tutulmasıyla besin öğelerindeki kaybın en aza indirilmesi temel amaç Ar. Bu nedenle ohmik ısıtma gibi hızlı ve uniform ısı akışı sağlayan bir sistemin uygulanması daha kaliteli ve güvenli ürünlerin üre8lmesinde alterna8f teknolojilerden biri haline gelmiş8r. Bugün UHT sterilizasyon teknolojisinde ohmik ısıtma,mikrodalga ısıtma ve indüksiyon ısıtma kullanılmaktadır. Bu sistem Konvansiyonel indirekt ısıtma yöntemlerine göre hızlı ve uniform ısı akışı yanında, çok daha kolay kontrol edilebilirliği sağlamaktadır. Direkt ohmik ısıtmanın prensibi, gıdanın ısıalması için elektrik enerjisi kullanılması ve gıdadan geçirilen akımın burada dirence maruz kalmasıyla ısı enerjisi açığa çıkmasıdır. Ancak direkt ohmik ısıtmanın özellikle sıvı gıdalar için bozulma ve ekipmanlarda (elektrot materyallerinde) korozyon gibi bazı olumsuz etkileri olmaktadır. Özellikle süt için direkt ohmik ısıtma yönteminde bozulmalar meydana gelmektedir. Tam mekanizma hala anlaşılamamış olsa da süoe doğal olarak bulunan β- lactoglobulin (β- Lg) lerin bozulması ile elektrotların korozyonu arasındaki bir ilişkinin olduğu belirlenmiş8r.

24 4) Ohmik Isıtma ile Vakum Kurutma Ohmik ısıtma sistemiyle ısıalmış meyve ve sebze dokuları, geleneksel yöntemle ısıalmış veya mikrodalga yöntemle ısıalmış örneklere göre daha fazla kuruma hızı gösterir ve desorbsiyon izotermi değişir. Kurutma zamanında önemli oranda azalma sağlayan bu yöntem ekonomik bir işlem olarak kabul görmekte ve üründe kalite daha iyi olmaktadır.

25 5) Ohmik Isıtma ile Haşlama Özellikle sebze proseslerinde hızlı haşlama işlemi için alterna8f bir teknolojidir. Ohmik ısıtma ile haşlama işleminin etkinliğinin ölçülmesi için brokoli sebzesi kullanılmışar. Haşlamada su ile haşlama ve ohmik yöntemle haşlama metotları denenmiş8r. Su ile haşlamada o C sıcaklıklarına, ohmik ısıtma ile haşlamada V/m akım ile 85 o C ye ulaşılmışar. AraşArma sonuçlarına göre;

26 1) V/m voltaj gradiyen8nde ohmik ısıtma 85 o C de peroksidaz enziminin en hızlı inaktvasyonunun sağlandığı metoour. 2) C vitamini ve fenolik madde içeriğince zengin brokoli sebzesinde 85 o C gibi düşük sıcaklıkta çalışılarak, minimum madde kaybı sağlanabilmektedir. 3) Brokolilerde taze yeşil renk proses sonrasında da korunabilmiş8r (İçier, 2008).

27 6) Ohmik Isıtma ile Fermentasyon Düşük voltaj ohmik ısı uygulamasıyla ısı sağlandığında, geleneksel yönteme göre bakterinin lag periodu % 94 ün alana düşmektedir. Elektrik akımı bakteri gelişmesindeki ilk sataları ararıcı etki gösterse de, daha sonraki basamakları inhibe etmektedir. Ohmik ısıtma kullanılan yöntemde fermentasyon sonucu ortamın ph sı geleneksel yönteme göre daha yüksek ölçülürken, bakteriosin ak8vitesi daha düşük olmaktadır. Ohmik ısıtma fermentasyon teknolojisinde bazı uygulamalarda kullanışlı kabul edilse de, verimde yarabğı düşüş nedeniyle hala yaygın kullanılmamaktadır.

28 7) Ohmik Isıtma ile Ekstraksiyon Yapılan bazı çalışmalar ohmik ısıtmanın ekstraksiyon proseslerini önemli derecede etkilediğini ortaya koymuştur. Örneğin, şeker pancarından şekerin ekstraksiyon etkinliğinin ohmik ısıtma uygulamasıyla arbğı ortaya konulmuştur (Katrokha et al., 1984). Yine soyadan soya sütü ekstraksiyonunun verimliliğinin ararılmasında ohmik ısıtmanın etkisi ortaya konulmuştur (Kim and Pyun,1995). Lima and Sastry (1999) proses öncesi ohmik ısıtmaya maruz kalan elmalardan daha yüksek verimde elma suyu elde edildiğini ve giderek azalan alterna8f akım frekanslarında verimde önemli derecede araş olduğunu ortaya koymuşlardır.

29 8) Ohmik Isıtma ile Pişirme Bütün hindi e8 düşük sıcaklık, uzun süre (LTLT) ve yüksek sıcaklık kısa süre (HTST) yöntemlerinin ohmik/ geleneksel yöntemlerle kombine edilmesiyle pişirilmiş, geleneksel buhar pişirme yöntemiyle kıyaslanmışar. Ohmik yöntemle kombine edilmiş her iki yöntemle pişirilmiş örneklerde geleneksel yöntemle pişirilmiş örneklere göre daha uniform ve kayda değer açık renk elde edilmiş8r. Ancak HTST ile ohmik ısıtma kombinasyonu uygulanan örneklerde oldukça sert bir tekstür oluşmuştur. Bunun nedeni kısa sürede daha yüksek sıcaklıklara ulaşılmasıyla, daha yüksek su kaybının gerçekleşmesidir.buna bağlı olarak daha fazla ağırlık kaybı meydana gelir ve daha geniş bölgede protein denatürasyonu oluşur.

30 9) Ohmik Isıtma ile Gıda Enzimlerinin İnak:vasyonu Ohmik ısıtma ile çeşitli sıcaklıklarda süoe alkalinfosfataz, meyve suyunda pek8nme8lesteraz ve sebze suyununda peroksidaz enzimlerinin inak8vasyonu incelenmiş8r. Süoe ohmik ısıtmayla o C ye, Sebze suyu (patates, brokoli suyu karışımı ve havuç suyu kullanılmış); Karışımında o C a, havuç suyundaki POD enziminin sıcaklığa daha stabil olmasından dolayı havuçta o C sıcaklığına ulaşılmışar (Jakób et.al.,2010).

31 Enzim stabilitesindeki düşmenin nedeninin enzimin tersiyer yapısındaki değişimden kaynaklanmadığı, ancak değişen elektrik alan ile değişen çevre şartlarının ortamdaki iyon sayısını arbrması ve bunun sonucunda ise enzim molekülünün etraunda farklı dağılmasının enzimin stabilitesini düşürdüğü ileri sürülmektedir (Jakób et.al.,2010).

32 Ohmik ısıtma uygulamasının üzüm suyundaki polifenoloksidaz enzim ak8vitesi üzerine etkisiyle ilgili yapılan bir çalışmada, farklı voltaj büyüklükleriyle (20, 30, 40 V/cm) 20 o C den 60, 70, 80 ve 90 o C sıcaklıklarına ulaşılmış ve bu sıcaklıklarda polifenoloksidaz enzim ak8vitesi ölçülmüştür. Polifenoloksidaz kri8k deak8vasyon sıcaklığı (deak8vasyon başlama sıcaklığı) 60 o C veya 40 V/cm den düşük voltaj uygulamalarında ve 70 o C için ise 20 V/cm veya 30 V/cm voltaj uygulamaları olarak tespit edilmiş8r. Normal sıcaklık uygulamalarında PPO deak8vasyonu o C sıcaklıları arasında başlamaktadır (Jakób et.al.,2010). Başka bir ifade ile Ohmik ısıtmada PPO inak8vasyonu 60 C bile başlarken geleneksel sıcaklık uygulamalarında C arasında inak8vasyon başlamaktadır.

33

34 Ohmik Isıtmanın Performansını Etkileyen Faktörler Gıdalarda kullanılan ohmik ısıtmanın performansını birkaç faktörün etkilediği bilinmektedir. Bunlar,gıdanın komponentleri, elektrik iletkenliği, yoğunluğu, özgül ısısı, ısıl iletkenliği, viskozitesi gibi fiziksel özellikleri ile gıdanın özellikleri (tek faz veya karışım), elektriksel alan yoğunluğu ve ohmik ısıacı ile elektrotların yerleşimi gibi ohmik ısıtma parametreleri olarak sıralanabilir. Par8kül- akışkan gıda karışımlarında, par8kül geometrisi, boyutu (boyut dağılımı), orientasyonu ve konsantrasyonu ısıl işlemde önemli rol oynamaktadır.

35 Ohmik ısıtma prensibine göre, gıdanın merkez noktasındaki ısı enerjisinin araş hızı, elektrik alan gücünün karesi ve gıda materyalinin ısıl iletkenliği ile doğru oranalıdır. Elektrik alana bağlı olarak, ısıl işlem yoğunluğu, elektrotlar arasındaki mesafenin ve uygulanan voltaj büyüklüğünün değiş8rilmesiyle çeşitlendirilebilir. Buradaki en önemli unsur, gıda maddesinin elektrik iletkenliği ile onun sıcaklığa bağımlılığıdır. Buna göre, Ohmik ısıtma prosesinde 25 o C için gıdanın öz elektrik iletkenliği 0,01 ile 10 Sm - 1 arasında değişmesi gerek8ği saptanmışar.

36 Eğer gıdanın elektrik iletkenliği 10 Sm - 1 den daha büyük olursa, elektrik akımı düşük dirence maruz kalarak gıdadan çok daha kolay geçer ve böylece gıda yeterince sıcak hale gelemez. Bunun tersi olarak elektrik akımı 0,01 Sm - 1 den küçük olduğunda akımın gıdanın her tarauna ulaşması çok güçtür. Bunlara ilaveten, gıda maddesinin elektrik iletkenliğini etkileyen, dikkate alınması gereken diğer etkenler de vardır. ilk olarak gıdanın elektrik iletkenliğinin anizotropik olması (özellikle organik doku içeren gıdalarda), ikinci olarak elektrik iletkenliğinin sıcaklık araşıyla birlikte artmasıdır.

37 Ohmik İşlemenin Et ve Et Ürünlerinin Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri E8n tüke8m öncesi pişirilmesiyle, patojen mikroorganizmaların inak8vasyonu sağlanmakta olup bununla birlikte duyusal özellikler de gelişmektedir. Pişirme işlemi ile, farklı et proteinleri denatüre olur ve et liflerinin büzülmesi, myofibriler ve sarkoplazmik proteinlerde jel oluşumu, bağ dokuda büzülme ve çözünürlüğün artması gibi eoe yapısal değişimler gerçekleşir.

38 Günümüzde endüstriyel ölçekte gerçekleş8rilen et pişirme işlemleri genellikle geleneksel pişirme yöntemlerine dayanmaktadır. Geleneksel pişirme işlemleri uzun işlem süresine sahip olan ve enerji tüke8minin yoğun olduğu işlemlerdir. Pişirme işleminin uzun sürede gerçekleşmiş olması yüksek oranda enerji tüke8mine neden olmakta, bununla birlikte ürünün duyusal ve besinsel özelliklerinde de olumsuzluklara yol açmaktadır.

39 Aynı zamanda, pişirmenin homojen olmaması nedeniyle, merkez sıcaklığının patojen mikroorganizmaların inak8vasyonu için gerekli seviyeye ulaşamaması durumunda da ürün mikrobiyolojik açıdan riskli hale gelmektedir. Hamburger köbelerinin 71 o C ve 68.3 o C de pişirilmesi ve bu sıcaklıklarda 15 saniye tutulması gerek8ği belirtmektedir. Bu sorunlar duyusal, besinsel ve mikrobiyolojik açıdan uygun ürün eldesine olanak sağlayacak alterna8f et işleme yöntemlerini gündeme ge8rmiş8r. Bu kapsamda alterna8f bir yöntem olarak ohmik işlemenin et ve et ürünlerinin bazı özellikleri üzerine etkileri yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur;

40 1. Kimyasal Kompozisyon Üzerine Etkileri Pişmiş etlerdeki nem oranı, özellikle lezze8 etkilemesi bakımından önem taşımakta olup, aynı zamanda pişme derecesinin de göstergesi olmaktadır. Yetersiz pişen köbeler sulu, aşırı pişen köbeler ise sert olmaktadır.

41 2. Renk Üzerine Etkileri Ohmik pişirmenin tek başına uygulandığında homojen renk dağılımına sahip ürün elde edilebildiği, ancak tüke8ci taraundan aranan dış yüzeydeki pişmiş ürün rengini (koyu kahverengi ve kabuk oluşumu) veremediği belirlenmiş8r. Bu nedenle ohmik işleme yönteminin dış yüzeyde bu etkiyi yaratacak ancak ürün kalitesinde ve güvenilirliğinde de olumsuz etki yaratmayacak başka bir ısıtma/pişirme yöntemiyle kombine edilmesi uygundur.

42 Ayrıca, Ohmik/geleneksel pişirme kombinasyonu ile pişirilen hindi etlerinin merkez ve yüzeylerinde ölçülen L ve a değerleri arasındaki homojenlik, geleneksel yöntemle pişen örneklere göre daha yüksek olarak saptanmışar. Ohmik pişirme uygulanan şekillendirilmiş dana kıyması örneklerinde, tavada geleneksel yöntemle pişirilen örneklere göre daha homojen kahverengi renk oluştuğunu, ancak yüzeyde kabuk oluşumunun gözlenemediğini belirtmişlerdir.

43 3. Tekstür Özellikleri Üzerine Etkileri E8n tekstürü sertlik, elas8kiyet, çiğnenebilirlik ve sululuk gibi çeşitli karakteris8kleri içermektedir. E8n sertliğinin pişirme işlemi ile artması, kas içi kollajenin denaturasyonu ve myofibriler yapıdaki değişimlerden kaynaklanmaktadır. Yapılan bir çalışmada, hamburger köbelerinin pişirilmesinde gril ile kombine edilen ohmik pişirme sistemi, geleneksel pişirme işlemi ile karşılaşarıldığında örneklerin mekaniksel özelliklerinde çok az farklılık olduğu ve ohmik ısıtmanın e8n tekstürünü önemli düzeyde etkilemediği sonucuna varılmışar saptanmışar. Ayrıca ohmik ısıtma ile pişirilen köbelerin, Urında pişirilenlere göre, önemli düzeyde daha sert, çiğnenebilirlik ve yapışkanlık özelliklerine sahip olduğunu da belirtmişlerdir.

44 4.Pişme ve Sululuk Özellikleri Üzerine Etkileri Pişirme işlemi süresince eoen madde kaybı gerçekleşmektedir. Bu kayıp, buhar ve sıvı yağ ile sudan oluşan damlama kaybı şeklindedir. Damlama kaybı ve damlamadaki yağın suya oranı, e8n yağ içeriğine bağlıdır. Sıvı kaybı pişme işleminin duyusal sonucunu etkileyip, ürünün ağırlığını azaltmakta, saaş fiyaa üzerinde etkili olabilmektedir. Bunun yanında sıvı kaybı ile ürünün büzüşme oranı da artmakta, tüke8ci kabülü ve saaş değeri etkilenmektedir.

45 Ohmik pişirme işleminde uygulanan parametrelere bağlı olarak pişme kayıplarında önemli farklılıklar gözlenebilmektedir. Düşük sıcaklıkta uzun süre ohmik /geleneksel pişirme kombinasyonu uygulanan hindi etlerinin pişme kayıplarının (%25.2), geleneksel yöntem uygulanan örneklerin pişme kayıplarına (%27) göre önemli düzeyde düşük olduğunu, ancak en yüksek pişme kayıplarının (%31.3), yüksek sıcaklıkta uzun süre ohmik/geleneksel pişirme kombinasyonu uygulanan örneklerde saptandığını bildirmişlerdir.

46 Ohmik pişirme uygulanan kıyılmış et örneklerinde geleneksel yöntemle pişirilenlere göre daha yüksek su tutma kapasitesi değerleri saptanmışdır. Farklı voltaj gradyanlarında ohmik yöntemle pişirilen silindirik şekildeki kıyma örneklerinin pişme kaybı değerlerinin, tavada geleneksel yöntemle pişirilen örneklerin pişme kaybı değerlerinden önemli düzeyde farklılık göstermediğini gözlemlenmiş8r.

47 Ohmik İşlemenin Doğal Mikroflora Üzerine Etkileri Taze et, içerdiği zengin besin elementleri ile bozulma yapan mikroorganizmalar ve gıda kaynaklı patojenlerin gelişimi için oldukça uygun bir ortam sağlamaktadır. Ete bulaşan mikroorganizmalar kan, lenf kanalları ve bağ doku aracılığıyla dokulara yayılır. E8n kıyma haline ge8rilmesi ise mikroorganizmaların tüm dokuya yayılmasını sağlar ve yüzey alanının genişlemesiyle birlikte mikroorganizmalar kıyılmış eoe çok hızlı bir şekilde çoğalır.

48 E8n işlenmesi sırasında uygulanan sanitasyon işlemlerinin indikatörü olarak aerobik mezofilik bakteri ve Escherichia coli sayıları önem taşımaktadır. Bununla birlikte et ve et ürünlerine bulaşan patojen mikroorganizmalar, bu ürünlerin tüke8mi sonucu gıda kaynaklı birçok hastalığa neden olmaktadır. Et ve et ürünlerinin tüke8mi sonucu oluşan gıda kaynaklı hastalıklarda rol alan patojen mikroorganizmaların başında Campylobacter, E.coli O157: H7, Listeria monocytogenes, Salmonella türleri ve Clostridium perfringens yer almaktadır. Bu ürünlerin tüke8mi sonucu oluşan hastalıkların önlenebilmesinde en önemli noktalardan biri ürünün iyi bir şekilde pişirilmesidir.

49 Ohmik ısıtma yönteminin spesifik gıda ürünlerinin mikrobiyal yükü üzerine etkisi ile ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunmasına karşın araşarma bulunmakla beraber, sıvı gıdalarda enzimleri ve mikroorganizmaları etkin bir şekilde inak8ve edebildiği ve alterna8f bir işlem olduğu belirlenmiş8r.

50 Çeşitli Ohmik Isıtma sistemleri Çeşitli elektrot 8pleri: a) yüzük elektrotlar, b) dairesel dirsek elektrotlar, c) kare dirsek elektrotlar

51 Ohmik ısıtma proseslerinde elektrotların çeşitli yerleşimleri Silindir Kübik kutu Esnek kaplama Izgara Yüzey

52 Sürekli ohmik ısıtma sistemlerinde çeşitli elektrot yerleşimleri: a) düzlemsel elektrotlar, b) aynı eksene yerleş8rilmiş elektrotlar, c) aralıklı yerleş8rilmiş elektrotlar

Vurgulu Elektrik Alan (PEF) Uygulamaları

Vurgulu Elektrik Alan (PEF) Uygulamaları Vurgulu Elektrik Alan (PEF) Uygulamaları Vurgulu elektrik alan (PEF veya VEA) uygulaması, bir seri elektrot arasına yerleştirilen ürüne 1-100 μs arasında degişen sürelerde elektrik vurguları uygulanması

Detaylı

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II DERSİN SORUMLUSU ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 ISIL İŞLEMLER I Gıdaların bozulmasına neden olan mikroorganizmaların ısı etkisiyle faaliyetlerini engellemek ve gıdalara sürekli

Detaylı

Gıda Sanayisinde Mikrodalga Uygulamaları

Gıda Sanayisinde Mikrodalga Uygulamaları Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 3, 2009 (20-31) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 4, No: 3, 2009 (20-31) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1

Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2004 Cilt: 02 Sayı: 10 Sayfa: 1-28 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702041001.pdf Tavuk Kesimhane ve İşletmelerinde Kullanılan Ticari Dezenfektanlar ve Etkinlikleri 1

Detaylı

EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1. Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN

EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1. Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1 EKMEK HAMURU HAZIRLAMA 1. EKMEK ÜRETİMİNDE TEMEL BİLEŞENLER 2. EKMEK ÜRETİMİNDE YARDIMCI BİLEŞENLER 3. EKMEK HAMURU EKMEK ÜRETİMİNDE TEMEL BİLEŞENLER Ekmek hamuru hazırlarken

Detaylı

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu 1 1. GİRİŞ Nüfusun yoğun olduğu yörelerde, kirletici miktarının daha fazla olması, kirlenmenin öncelikle büyük yerleşim bölgelerinde hissedilmesine yol açmıştır. Bundan dolayı, atıksu bertarafı çalışmaları

Detaylı

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 Meyve ve sebzeler ve bunlardan elde edilen ürünlerin bileşimini nitelik ve nicelik olarak kesin değer ve sınırlarla belirleyip tanımlamak çok zorudur. Bileşimler türlere göre

Detaylı

Soğukta Depolama Yöntemlerinin Su Ürünleri Kalitesine Etkileri

Soğukta Depolama Yöntemlerinin Su Ürünleri Kalitesine Etkileri ISSN: 2148-0273 Cilt 2, Sayı 2, 2014 / Vol. 2, Issue 2, 2014 Soğukta Depolama Yöntemlerinin Su Ürünleri Kalitesine Etkileri *Arzu BİNİCİ ve **Gülderen KURTKAYA Özet Beslenme bakımından su ürünleri, içerdiği

Detaylı

FARKLI KAPLAMA FORMÜLASYONLARI İLE KAPLANMIŞ TAVUK KÖFTELERİNİN DUYUSAL, FİZİKSEL, KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

FARKLI KAPLAMA FORMÜLASYONLARI İLE KAPLANMIŞ TAVUK KÖFTELERİNİN DUYUSAL, FİZİKSEL, KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ FARKLI KAPLAMA FORMÜLASYONLARI İLE KAPLANMIŞ TAVUK KÖFTELERİNİN DUYUSAL, FİZİKSEL, KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ Ali Aytaç AKGÜN Temmuz 2006 DENİZLİ FARKLI KAPLAMA FORMULASYONLARI İLE KAPLANMIŞ

Detaylı

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi Temel Eğitimi Ünite 1: Gıda Güvenilirliği Çiğ süt üretim merkezleri ve peynir endüstrisinde sürekli gıda güvenilirliği eğitimi Peynirde Gıda Güvenilirliği, Leonardo da Vinci Sürekli Eğitim Programı altında

Detaylı

Meyve ve Sebzelerin İşlenmelerinde Oluşan Başlıca Değişimler

Meyve ve Sebzelerin İşlenmelerinde Oluşan Başlıca Değişimler Meyve ve Sebzelerin İşlenmelerinde luşan Başlıca Değişimler Meyve ve sezelerin işlenmeleri sırasında oluşan ve kalite kayıplarına ve daha sonra bozulmalara neden olan değişimler 1. kimyasal değişimler,

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr.

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr. Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK Dr. Mustafa Tolay TOLAY Energy Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No: 15/34

Detaylı

Biyoteknolojide Son Nokta; Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar. Kanatlı Eti Üzerine Işınlamanın Etkileri

Biyoteknolojide Son Nokta; Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar. Kanatlı Eti Üzerine Işınlamanın Etkileri Biyoteknolojide Son Nokta; Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Kanatlı Eti Üzerine Işınlamanın Etkileri NEWCASTLE HASTALIĞI (ND) Yalancı Tavuk Vebası Avian Paramyxovirus-1 Enfeksiyonu facebook.com/tavder

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. Giriş II. İngrediyenler III. Enzimler IV. Vitaminler ve Amino Asitler V. Antimikrobiyaller VI. Antioksidanlar VII.

İÇİNDEKİLER I. Giriş II. İngrediyenler III. Enzimler IV. Vitaminler ve Amino Asitler V. Antimikrobiyaller VI. Antioksidanlar VII. İÇİNDEKİLER Sayfa No I. Giriş... 1 A.GKM nin Sınıflandırılması... 2 B.Kimyasal Maddeler İnsan Sağlığına Zaralımıdır?... 2 C.NOAEL.. 3 II. İngrediyenler... 3 III. Enzimler. 3 A.Enzimlerin Gıda Katkısı Olarak

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BUĞDAYLARDA TAVLAMA İŞLEMİNDE ULTRASON UYGULAMASININ ÖĞÜTME VE UN KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ Yavuz YÜKSEL DOKTORA TEZİ Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Mayıs-2013

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ TE-L-2015-0000 YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ Merve DOĞAN Tez Danışmanı Dr. Altuğ ÖZDEN AYDIN 2015 T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

1.GİRİŞ Dondurma; yağ, sütün yağsız kuru maddesi, şeker, stabilizer ve emülgatörler (harç maddeleri)(yöney 1968), bazen de aroma ve renk maddeleri

1.GİRİŞ Dondurma; yağ, sütün yağsız kuru maddesi, şeker, stabilizer ve emülgatörler (harç maddeleri)(yöney 1968), bazen de aroma ve renk maddeleri 1 1.GİRİŞ Dondurma; yağ, sütün yağsız kuru maddesi, şeker, stabilizer ve emülgatörler (harç maddeleri)(yöney 1968), bazen de aroma ve renk maddeleri (Riber Nielsan 1990) taze veya kurutulmuş yumurta sarısı

Detaylı

GIDA SANAYİNİN TEKNOLOJİK ANALİZİ

GIDA SANAYİNİN TEKNOLOJİK ANALİZİ GIDA SANAYİNİN TEKNOLOJİK ANALİZİ Mükerrem KAYA¹ Nevzat ARTIK ² Mustafa KARAKAYA 3 Şeyma ŞİŞİK OĞRA޹ Barış YALINKILIǹ ÖZET Tarımsal ürünleri hammadde olarak kullanan gıda sanayinin sadece ülke düzeyinde

Detaylı

0801606 Gıda Mühendisliği Temel İşlemler III Soğutma SOĞUTMA

0801606 Gıda Mühendisliği Temel İşlemler III Soğutma SOĞUTMA Soğutma 1 SOĞUTMA Soğukta Depolamanın Temel İlkeleri Depolanan gıda ürünlerinin kalitesinin korunmasında sıcaklık önemli bir rol oynar. Sıcaklığın düşürülmesi kalite bozulmasına neden olan tepkime hızlarını

Detaylı

KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI

KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI ÖZET KORUYUCU TOPRAK İŞLEME, DOĞRUDAN EKİM VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI Erdem AYKAS 1 Engin ÇAKIR 1 Harun YALÇIN 1 Bülent OKUR 2 Yıldız NEMLİ 3 Ahmet ÇELİK 4 Son yıllarda dünya da ve ülkemizde toprağın,

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK Dr. Hacer TİMUR Dr. Ufuk KOŞKAN 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.1. Atıksu Akımının

Detaylı

SÜT KATEGORİSİ SORU KATALOĞU

SÜT KATEGORİSİ SORU KATALOĞU SÜT KATEGORİSİ SORU KATALOĞU İÇİNDEKİLER I. Aseptik Ambalajlama II. Süt Kategorisi III. Okul Sütü Projesi IV. Laktoz İntoleransı V. Süt Zehirlenmesi I. ASEPTİK AMBALAJLAMA 1. Aseptik işlem ve ambalajlama

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİNDE GIDA ALERJENİTESİNİ AZALTMADA KULLANILAN SON TEKNİKLER

GIDA GÜVENLİĞİNDE GIDA ALERJENİTESİNİ AZALTMADA KULLANILAN SON TEKNİKLER GIDA GÜVENLİĞİNDE GIDA ALERJENİTESİNİ AZALTMADA KULLANILAN SON TEKNİKLER Araş. Gör. Ecem AKAN Ziraat Mühendisi Dr. Oktay YERLİKAYA Prof. Dr. Özer KINIK Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÖNEMİ 522EE0421 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ Prof. Dr. Mustafa Tayar

GIDA GÜVENLİĞİ Prof. Dr. Mustafa Tayar GIDA GÜVENLİĞİ Prof. Dr. Mustafa Tayar T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2010 Kitabın Adı Gıda Güvenliği Kitabın Yazarı Prof. Dr. Mustafa Tayar Editörler Müslüm Yılmaz 2010, Marmara Belediyeler

Detaylı