RAY / RAIL SATI$ PROGRAMI SALES PROGRAMME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RAY / RAIL SATI$ PROGRAMI SALES PROGRAMME"

Transkript

1 RAY / RAIL SATI$ PROGRAMI SALES PROGRAMME

2 îçîndekîler CONTENTS Giriş 3 Introduction Liderlik 4 Leadership Kalite Kontrolü 5 Quality Control Laboratuvar 6 Laboratory Ürün Geliştirme 7 Development Of New Products Yüksek Hızlı Tren Yayı 8 High Speed Rail Ağır Yükler Için Tren Rayı Mikroalaşımlı Tren Rayı 2. Mantarı Sertleştirilmiş Tren Rayı Rail For Heavy Transport 1. Microalloyed Rail 2. Head-Hardened Rail Çevre 14 Environment Demiryolu Ray Pazarı 16 Yüksek Hızlı Tren Hatları Kamu Ve Kentsel Ulaşım Hatları Ağır Yük Hatları Geleneksel Karma Trafik Sistemleri Hafif Demiryolu Hatları Makaslar Ve Geçitler Rail Market High Speed Lines Public And Urban Transport Lines Heavy Haul Lines Traditional Mixed-Traffic Systems Light Railway Lines Switches And Crossovers Kimyasal Bileşim 20 Chemical Composition Mekanik Özellikler 21 Mechanical Properties Demiryolu Ray Türleri Ve Boyutları 22 Types Of Rail And Dimensions Yüksek Hızlı Tren Hattı Yapımı 25 High Speed Track Construction 2 ArcelorMittal Tarih/Date: Octubre/Ekim: 2012 Kod/Revizyon - Code/Review: FS-CEI 02/05

3 GÎRÎ$ INTRODUCTION ArcelorMittal; 60 tan fazla ülkede den fazla çalışanı ve 92 milyon ton yıllık çelik üretim kapasitesi ile, dünya çelik üretiminin yaklaşık yüzde onunu ( % 6) temsil eden, dünyanın önde gelen çelik şirketlerindendir. ArcelorMittal; önde gelen Ar-Ge ve teknolojisi ve seçkin dağıtım şebekelerinin önemli tedarikçisi olmasıyla otomotiv, inşaat, ev aletleri, ambalajlama ve tren yollari dahil olmak üzere dünyanın tüm önemli çelik pazarlarında lider konumundadır. Şirketin Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika daki endüstriyel varlığı onun hem gelişmiş hem de gelişmekte olan pazarlarda yer almasını sağlıyor. ArcelorMittal, küçük bir tren rayı üreticileri grubunun bir parçasıdır. Gijón (İspanya), Dabrowa Gornicza; Krowleska (Polonya) ve Steelton (ABD) tesislerinde ray üretimi vardır. Hedeflenen yüksek hızlı tren rayı ve ağır yük tren rayı üretimlerinde önemli gelişme göstermiştir. ArcelorMittal; ISO 9001 uluslararası standardının gerekliliklerine uygun kalite güvence sistemi uygular ve güncel tutar.kalite sistemleri; sertifikalandırma organizasyonlarının uluslar arası ağı olan IQNet in üyesi İspanya AENOR, Standardizasyon ve Belgelendirme Derneği tarafından onaylanmıştır. Belgelendirme ISO 9001 ArcelorMittal Polonya ve Mittal Steelton için Amerikan Demiryolları Derneği belgelendirilmesi. ArcelorMittal is the world s leading steel company, with over 260,000 employees in more than 60 countries, and annual steel capacity production of 92 million tonnes, representing around 6 per cent of world steel output. ArcelorMittal is the leader in all major global steel markets, including automotive, construction, household appliances, packaging and rails, with leading R&D and technology, as well as sizeable captive supplies of raw materials and outstanding distribution networks. With an industrial presence in Europe, Asia, Africa and America, the Company covers all of the key steel markets, from emerging to mature. With sites in Gijón (Spain), Dawrowa Gornicza and Krowleska (Poland) and Steelton (USA), ArcelorMittal is part of a small group of rail manufacturers whose production has developed notably in the specialized high-speed and heavy transport sectors. ArcelorMittal has implemented and keeps updated a quality assurance system that complies with the requirements of the international standard ISO 9001, and is certified by AENOR, the Spanish Association for Standardisation and Certification, a member of IQNet, the international network of organisations for the evaluation and certification of quality systems. Certification ISO 9001 ArcelorMittal Poland and certification Association of American Railroads for Mittal Steelton (USA). 3

4 LîderLîK LEADERSHIP Tren Rayı; hem teknik tasarım hem de üretim süreci bakımından karmaşık bir çelik ürünüdür.hizmet koşulları açısından tren rayı üreticilerine yönelik her zamankinden daha büyük talepler var. Raylar; yüklerdeki ve hızdaki artışlara, daha yüksek tarifiğe, daha yüksek konfor düzeyine (yolcu hatlarında) ve en önemlisi demiryolu güvenlik gereksinimlerine tatmin edici bir yanıt vermelidir. Bugün, tren yolu rayı üreticilerinin sadece çok küçük bir grubu, tesislerini ve süreçleri sürekli iyileştirecek dinamik ve uzun süreli bir deneyimi birleştirebiliyor. Bu seçkin üretici grubunu, rakiplerinden ayıran faktör, kullanıcıların bugünkü ve gelecekteki muhtemel ihtiyaçlarına cevap verebilecek tren raylarini üretebilmelerini sağlayan yüksek teknolojik düzeyleridir. Rails are a steel product of a high complexity, both as regards its technical design and manufacturing process, and the ever-greater demands made on them in their service conditions. Rails must be capable of responding satisfactorily to the increase in the loads hauled, increases in speed, a higher train frequency, a higher level of comfort (on passenger lines) and, above all, to railroad safety requirements. Today, only a very small group of rail manufacturers combines long experience with a dynamic of continuous improvement to their facilities and processes. The factor that differentiates this select group of manufacturers from their competitors is their high technological level, which allows them to supply a rail of excellent quality, capable of meeting the present and future needs of the most demanding users. 4

5 Der Hersteller qualifiziert. Einschrankungen: keine KALîTE KONTROLÜ QUALITY CONTROL Herstellerbezogene Produktqualifikation zur Fertigung von Produkten fur den Oberbau ArcelorMittal Poland S.A. Oddzial w Dctbrowie Gorniczej AI. J. Pilsudskiego 92 ist fur die Fertigungsschritte PL Dctbrowa Gornicza zur Herstellung von Gleisschienen - naturhart - Verwendetes Herstellerzeichen gemab DBS Grundlagen der Qualifikation: - Antrag auf Herstellerbezogene Produktqualifikation vom Guteprlifpflichtige Produkte Oberbaumaterial, Ausgabe vom Betriebsbesichtigung im Werk am 27. und mit VTZ Prozessbeschreibung, Obersicht uber die Fertigungs- und Prlifanlagen - Nachweis der Qualifikation von Prlifeinrichtungen und Personal - Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) - Prlifbericht Nr.: VTZ35-PR-0520 von VTZ 35 vom Geltungsdauer der Qualifikation: Mai 2012 Deutsche Bahn AG Systemverbund Bahn Qualitatssicherung Beschaffung System Fahrweg Berlin, den LV. Tren yolu raylarının özellikleri ve performanslarındaki sıkı gereklilikler, son ürünün teknik özelliklerini garanti altına alacak şekilde tasarlanmış bir toplam kalite kontrol sisteminin uygulanmasına yol açtı. Sistemin hedefleri asagıdaki gibidir; 1) Fiziksel; kimyasal ve metalurjik özellikleri açısından, tüm üretim aşamalarında proses koşullarını garanti altına almak. 2) Teknik özellikler ile tam uygunluğu garanti altına alınması amacıyla son ürünlerin detaylı incelenmesini sağlamak. 3) Sürekli iyileştirme sistemini uygulamak için elde edilen sonuçları toplamak, işleme koymak ve değerlendirmek. ArcelorMittal ın; tüm bu parametreleri istenen şekilde analiz etmek ve üretim sistemlerinin çalışmasını mükemmeleştirmek için gerekli insan kaynağı ve donanımları bulunmaktadır. The stringent requirements regarding rail characteristics and performance led to the implementation of a total quality control system designed to guarantee the characteristics of the final product. This system has the following objectives: 1) To guarantee process conditions in all production stages, with regard to the physical and chemical and metallurgical characteristics. 2) To ensure thorough inspection of the finished product so as to guarantee full compliance with the specifications. 3) To collect, process and assess the results obtained in order to implement a system of continuous improvement. ArcelorMittal has the human resources and equipment necessary to properly analyse all these parameters and optimise the operation of the production systems. 5

6 laboratuvar LABORATORY Mekanik test laboratuarı; son ürünün kalitesini garanti etmek için gerekli mekanik ve metalografik testleri gerçekleştirmektedir. Bu tesislerde yapılan test sayısı içinde öne şunlardır: - Ortam sıcaklığında çekme deneyi - Sertlik testi (Brinell, Vickers ve Rockwell) - Darbe / çarpışma testi - Isıl işlemler (Örnek yaşlandırma) Analizler aynı zamanda metalografik analizler ile birlikte kimyasal bileşimden (ısının ve/veya ürünün) oluşur. - Bauman baskıları - Mikrografikleri - Kaba dağlama - Yabancı maddelerin oranı - dekarbürizasyon (karbondan arındırma) ArcelorMittal; EN Avrupa standardında gerekli uygunluk deneylerini gerçekleştirir. Bundan başka, EN uyarınca tüm ürünlerin ArcelorMittal sertifikalarını düzenler. The mechanical test laboratory carries out the mechanical and metallographic tests required to guarantee the quality of the final product. The following stand out among the number of tests performed in these facilities: - Tensile test at ambient temperature - Hardness test (Brinell, Vickers and Rockwell) - Impact / crash test - Heat treatments (Specimen ageing) Analyses are also made of the chemical composition (of heat and/or product) together with metallographic analyses. - Bauman prints - Micrographs - Macroetching - Inclusions rate - Decarburisation ArcelorMittal performs the suitability tests required in the European standard EN Moreover, ArcelorMittal issues certificates of all its products in accordance with EN

7 YENî ÜRÜNLERîN GELî$TIRîLMESî DEVELOPMENT OF NEW PRODUCTS ArcelorMittal; sertlik, kuru aşınma ve yorgunluk direnci; kaynaklanabilirlik gibi hatta rayların performansını belirleyen özellikleri en uyumlu hale getirmeye çalışarak ray çeliğini iyileştirmeye çalışan üreticiler birliğine katkı yapmaktadır. ArcelorMittal; Avrupa standardı gereksinimleri içinde özellikle aşağıdaki alanlarda AR-GE çalışmaları yürütmektedir. - Oligosiklik yorulma testi - Yorulma çatlağı ilerlemesi testi - Kırılma dayanıklılığı testi - Kaynaklanabilirlik testi (RENFE Standartı) - Artık stres testi ArcelorMittal; aşağıdaki Standartlara göre tren rayları üretir: Euronorm, UIC, İspanyol, Fransız, İngiliz, Rus, Hint, Çin, ABD ve müşterilerinin özel standartları. ArcelorMittal participates in the efforts of the leading manufacturers to continuously improve rail steel by harmonising the set of characteristics that determine the rails performance on the track, such as hardness, dry wear resistance or fatigue resistance and weldability. In this area, ArcelorMittal has been conducting research and carrying out tests, requirements of the European standard, particularly: - Oligocyclic fatigue test - Fatigue crack growth test - Fracture toughness test - Weldability test (RENFE Standard) - Residual stress test ArcelorMittal produces rails to the following Standards: Euronorm, UIC, Spanish, French, British, Russian, Indian, Chinese, USA, and to the particular specifications of its customers. 7

8 YÜKSEK HIZLI TREN YAYLARI Tren rayları bir çok teknolojik gereksinime cevap vermesi gereken çelik ürünlerdir. 350 km/s üzerinde ki yüksek hızlı tren hatları sadece en gelişmiş donanıma ve kaynağa sahip üreticilere açık bir pazardır. Aşağıdaki altı özellik; yüksek hız tren raylarının karşılaması gereken hedefleri özetlemektedir: - Emniyet - Konfor - Dayanıklılık ve maliyet verimliliği - Minimum akustik etkisi - Servis - Çevre dostu ArcelorMittal yukarıda belittilen her bir hedefe ulaşmak için, yüksek hızlı tren rayların üretim sürecini aşağıdaki gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlamıştır. - Kırılma mekaniği - Kimyasal, mekanik ve yapısal homojenlik - Boyutsal homojenlik - Yüzey ve iç kusurların varlığı - Aşınma, darbe ve yorulma direnci - Düşük artık gerilmeler - Kaynaklanabilirlik ArcelorMittal; en kaliteli hammadde teminine olanak veren çelik üretimi için en son teknolojili sistemleri ve en sıkı boyutsal toleranslar ile uygunluk içinde raylar için gerekli donatım ile birlikte ister dahili ister harici olsun herhangi bir olası anormal durumu saptayacak üretim süreci geliştirdi. ArcelorMittal 1990 yılından bu yana yüksek hızlı tren rayları üretmektedir yılına kadar, bu üründen tonun üzerinde tedarik etti. Şu anda; maksimum güvenilirlik geometrik hassasiyet, sıkı düzlük ve piyasadaki en yüksek kaliteyle 90 metreye kadar uzunlukta rayları tedarik edebilmektedir. 8

9 HIGH SPEED RAILS Rails are steel products that must fulfil a multitude of technological requirements. High-speed railways, with speeds over 350 km/h, are one of the most demanding applications, a market segment only accessible to those companies equipped with the most advanced resources. The following six features summarise the objetives that high speed rails must meet: - Safety - Comfort - Durability and cost efficiency - Minimum acoustic impact - Service - Environmentally-friendly In ArcelorMittal each of these aspects is given careful consideration, from the design stage of the manufacturing and control processes. In order to achieve these objectives, the production process of high speed rails is designed to satisfy the following requirements: - Fracture mechanics - Chemical, mechanical and structural homogeneity - Dimensional uniformity - Absence of surface and internal defects - Wear, impact and fatigue resistance - Low residual stresses - Weldability ArcelorMittal has developed state-of-the-art systems for steel production, which alllows the supply of top quality raw material, and a production process that detects any possible anomaly, whether internal or external, together with the equipment required for rails to comply the strictest dimensional tolerances. ArcelorMittal has been producing high speed rails since Up to 2010, it had supplied over tonnes of this product. At present, it can supply individual bars up to 90 metres long with imum reliability, geometrical precision, strict flatness and the highest quality on the market. 9

10 Yüksek Yükler îçîn Tren RAYLARI 1. MîKROALA$IMLI TREN RAYLARI TEKNOLOJîK ÖZELLîKLER Son derece ağır hizmet koşullarında, düşük yarıçaplı kurblarda, 30 tonun üzerinde aks yükleri vb. koşullarda -karbon-manganez çelik rayların yetersiz performans sonuçları; iyileştirilmiş mekanik özelliklere sahip yeni rayların geliştirilmesine yol açmıştır. Geleneksel olarak, 320 HBW üzerindeki Brinell sertlik değerleri ve 1100 MPa civarındaki çekme dayanımı ile alaşımlı çelikler, bu amaçla kullanıldı. Bu özellikler; yuksek duzeyde manganez, krom ve molibden sayesinde, perlit katmanlararası aralıklar azaltılarak elde edilmiştir Ağır hizmet şartlarına makul düzeyde uygun olmasına rağmen, bu yüksek maliyetli çeliklerden üretilen raylar genellikle yüksek artık gerilme ile birlikte düşük aşınma dirençli; kırılgan; beynitli ve martensitik yapılar içerme riski gösterir. Ayrıca, ray kaynak noktalarında; aynı kırılgan ve düşük aşınma dirençli, kırılgan mikroyapılar üreten, susuz kalma etkisinden. ArcelorMittal; mekanik özellikler - çekme dayanımı, akma dayanımı, sertlik, aşınma direnci ve yorgunluk dirençli çekilmiş durumda üretilen tamamen perlitik mikroalaşımlı bir çelik ray, geliştirdi, bu da karbonmanganez çelik raylarınkinden önemli oranda daha iyi değerlere sahiptir. 320 HBW (standart olarak 335 HBW) üzerinde sertlik değeri, alaşım elementlerinin yoğun kullanımı ile elde edilemez ancak küçük miktarda mikro alaşımların (niyobyum ve vanadyum) ve düşük krom içeriğinin (% 0,300 maksimum) kullanımı ile elde edilir. Bu çelikteki karbon, manganez ve krom düzeyleri; demiryolu veya kaynaklarında herhangi bir tehlikeli kırılgan yapılar olmadan, oldukça ince perlit mikroyapısını garanti eder. Niyobyum ve vanadyum kullanımı tane büyüklüğünde inceltme ve çökeltme yoluyla mekanik özelliklerinde bir iyileştirmeye yol açmaktadır. Bu özelliklerin elde edilme yolu, geleneksel alaşımda izlenen yol ile karşılaştırıldığında açık biçimde daha avantajlı ve güvenlidir, burada silikon, manganez, krom ve molibdenin yüksek içeriği; özellikle kaynaklarda, raylarda tehlikeli kırılgan beynitli ve martensitik yapılar riskini artırmaktadır. Bu özellikleri sayesinde, mikroalaşımlı çelik raylar ağır trafik şartları için mükemmel bir seçim olabilir. Eşdeğer özellikler ile ancak demiryolu şirketleri için daha düşük maliyet ile, ağır taşıma için kafası sertleştirilmiş raylara karşı oldukça cazip bir alternatif oluşturuyor. 10

11 HEAVY HAUL RAILS 1. MICROALLOYED RAILS TECHNOLOGICAL PROPERTIES The poor performance results of carbonmanganese steel rails at the points in rail tracks characterised by extremely harsh service conditions low radius curves, axle loads of over 30 tonnes, etc. have led to the development of new rails with improved mechanical properties. Traditionally, alloyed steels, with Brinell hardness values of over 320 HBW and a tensile strength of around 1,100 MPa, were used for this purpose. These properties were achieved by using high levels of manganese, chromium and molybdenum, alloys that reduce the pearlite interlamellar spacing. Although reasonably suitable for severe service conditions, the ralis manufactured with these higher-cost steels usually have high residual stresses and present some risk of containing brittle bainitic and martensitic structures, whose wear resistance is lower than that of pearlite. Furthermore, the welds in these rails show a marked tendency to suffer the quenching effect, which produces the same brittle and low wear resistance microstructures. ArcelorMittal has developed a fully pearlitic microalloyed steel rail, manufactured in the asrolled condition, with mechanical properties tensile strength, yield strength, hardness, wear resistance and fatigue resistance considerably better than those of the carbon-manganese steel rails. Its hardness value, over 320 HBW (typically 335 HBW), is not obtained through the intensive use of alloying elements, but by the use of small quantities of microalloys (niobium and vanadium) and a low chromium content (0.300% imum). The levels of carbon, manganese and chromium in this steel guarantee a very fine pearlitic microstructure, without any dangerous brittle structures in the rail or its welds. The use of niobium and vanadium leads to an improvement in the mechanical properties through grain size refining and precipitation. The way these properties are obtained is clearly more advantageous and safer compared to the conventional alloy route, in which the high contents of silicon, manganese, chromium and molybdenum increase the risk of dangerous brittle bainitic and martensitic structures forming in the rail particularly in the welds. Thanks to these properties, microalloyed steel rails can be an excellent choice for severe traffic conditions. With equivalent properties but lower costs for the railway companies, they constitute a very attractive alternative to head-hardened rails for heavy transport. 11

12 2. Mantarı SERTLE$TÎRÎLMÎ$ RAYLAR ArcelorMittal; üretim sahasına su spreyleri tarafından kontrollü soğutmaya dayalı mantar sertleştirme sistemini (HH) Kuzey Amerika daki (Steelton) ve 2011 yılının 3ncü çeyreğinden itibaren Avrupa da (Gijón) fabrkalarına entegre etmiştir. Yüksek kalitede bir milyon tondan fazla mantarı sertleştirilmiş ray bu yöntemle üretilmiştir. İlk olarak 1994 yılında kurulan ray mantarı sertleştirme sisteminin bugun gelinen seviyesi teknolojik evrimin bir sonucudur. Matematiksel olarak onaylanan titiz bir tasarıma dayanan ve gerçek üretim şartları Mevcut sistem ve onun öncülleri arasında hem boyutları hem de işletme ve kontrol felsefesi bakımından bazı farklılıklar bulunmamaktadır. Bu sistem; demiryolu raylarının metalurjik özelliklerine mükemmel şekilde uygun bir tam perlitik yapı elde etmek için ardıl aşamalarda çelikteki ısıyı dağıtmak üzere kontrollü su püskürtmeleri kullanır. Giriş ve çıkış sıcaklıkları; rayın tüm uzunluğu boyunca tamamen bir perlitik yapı sağlamak üzere optimum aralığı belirler. Ayrica, haddeleme esnasında üretilen gizli ısı; süreç içinde tüketilen enerjiyi azaltır. Üretim hattına entegre olduğu için,ray mantari sertleştirme sistemi minimum eleçleme içerir. Üretim hattında yapılacak değişiklikler için ( daha uzun ray üretimi gibi vs.); daha fazla esneklik getirir. ArcelorMittal; tüm standartlara uygun (Euronorm, Arema,UIC, vs ) 72 metreye kadar mantarı sertleştirlmiş ray üretimi için, Gijón daki yeni hattını tasarlarken; Steelton daki tonluk üretim deneyimini temel aldı. Özetle, su püskürtmeli soğutmaya dayalı; rayların özelliklerini optimize etmek için tasarlanmış mantar sertleştirme süreci için ArcelorMittal tarafından yapılan yatırım; firmanın raylı sistemler pazarının bugün ve gelecekteki taleplerine yanıt vermesini sağlayacaktır. Raylı Sistem altyapıları üzerinde taşınan aks yükleri ve tonajlardaki olası artışlar; üretilen her ray da verimli şekilde derin bir sertleştirilmiş tabaka elde etmek becerisi; yaşamsal bir etmendir, çünkü Brinell ölçeğinde ulaşılacak 380 üzeri sertlik değerine olanak verir. Uzun ömürlü ve yüksek kalitede ürünlerin sağlanmasına ek olarak; raylar ister yolcu ister yük taşımacılığı için kullanılsın, güvenlik her zaman ArcelorMittal ın birinci önceliliğidir. 12

13 2. HEAD HARDENED RAILS ArcelorMittal is the only producer in North America (Steelton) and after 3rd Quarter 2011 in Europa (Gijón), that has integrated in the rolling mill a head hardening system (HH), based on controlled cooling by water jets. More than one million tonnes of top-quality head-hardened rails have already been produced using this advanced technology. Constructed originally in 1994, the present rail head-hardening system is a result of technological evolution. This cooling method, based on a meticulous design that has been verified mathematically and subjected to industrial tests in real production conditions, is an efficiency-proven application and is a clear example of the quality that ArcelorMittal brings to the steel industry. There are some differences between the present system and its predecessors, both as regards its dimensions and the operating and control philosophy. This system uses controlled water jets to dissipate the heat in the steel in successive stages in order to obtain a fully pearlitic structure, perfectly suited to the metallurgical properties of the rail. The entry and exit temperatures determine the optimum range to ensure a fully pearlitic structure over the entire length of the rail. Moreover, the latent heat generated during rolling allows reducing the energy consumed in the process. As it is integrated in the production line, the rail head-hardening system involves minimum handling requirements. It also brings about greater flexibility for future modifications to the production process, such as the production of longer rails. ArcelorMittal has based on the experience producing tons of HH rails in Steelton to design the new HH line in Gijón, for rails up to 72 metres in any standard (Euronorm, Arema, UIC, ect.). To sum up, the investment made by ArcelorMittal in this head-hardening process based on water-jet cooling and designed to optimise the properties of the rails, has resulted in an overall improvement in product performance, allowing the company to respond to the present and future challenges of the railway industry. The ability to efficiently obtain a deep hardened layer in each rail produced is a crucial factor when considering possible future increases in axle loads and in the tonnes transported on railway infrastructures, as it allows hardness values of over 380 on the Brinell scale to be achieved. Whether the rails are used for passenger or goods transport, safety is at all times ArcelorMittal s top priority, in addition to the manufacture of products of the highest quality with the longest possible service life. 13

14 P C BHP ÇEVRE Üretim sürecinde: Ray üretiminde kullanılan çeliğin yaklaşık % 25 i hammaddelerin ve enerjinin tüketiminde önemli bir azalmaya neden olan geri dönüştürülmüş çelik hurdadan geliyor yılından bu yana, ISO uyarınca sertifikalı bir Çevre Yönetim Sistemi; üretim sürecinde uygulamaya konmuştur. Önemli bir sorun haline gelen üretim atık yönetimi optimizasyonu politikası doğrultusunda, atık ürünlerin seçici toplanması, ileride kullanılabileceklerin yeniden kazanımına olanak sağlar. Rayın servis ömrü boyunca: Demiryolu servis ömrünün sonunda: Servis ömürleri tamamlandığında, raylar; yine özelliklerinden herhangi biri etkilenmeksizin kırım halinde tamamen yeniden kazanılabilirler ve üretim aşamasında bütünleşik olduklarından ilk hallerine döndürülürler, böylece doğal kaynakların tüketimini azaltırlar. Certyfikat systemu zarz ądzania nr SZ BHP-7/ 7/2009 Potwierdza się, że: ą ń ą system zarz dzania bezpiecze stwem i higien pracy w organizacji: Bir çift yollu demiryolu hattı, bir altı şeritli otoyoldaki saat başına yolcuyla aynı sayıdakini taşıyabilir ancak oldukça düşük bir çevresel etkiye sahip olarak. ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Al. J. Piłsudskiego Dąbrowa Górnicza spełnia wymagania normy PN-N-18001:2004 w obszarze działalności: produkcja surówki żelaza, stali w formie ciągle odlewanych kęsisk ik ę sów, gorąco walcowanych kęsisk, kęsów, slabów, szyn i kształtowników. Okres ważności certyfikatu: do 9 marca 2011 r. ń Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez organizacj wymaga normy PN-N-18001:2004 oraz umowy nr SZ BHP-7/6/2008. Organizacja posiada certyfikat systemu zarz dzania bezpiecze stwem i higien Demiryolu taşımacılığının kullanılması, karayolu taşımacılığı gibi diğer ulaşım araçlarına göre fosil yakıt tüketiminde önemli bir azalma sonucu getirir. İlişkili CO2 emisyonları çok daha düşüktür ve bunun sonucunda sera etkisi de öyle. CIOP PIB mgr in ż. Barbara Miareczko Kierownik Ośrodka Certyfikacji Wyrobów i Systemów Zarz ądzania ą pracy od 28 września 2001 r. ń ę ą Warszawa, dnia 19 marca 2009 r. dr in ż. Daniel Podgórski Zastępca Dyrektora ds. Systemów Zarz ądzania i Certyfikacji AC 069 OLSKIE ENTRUM AKREDYTACJI CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZADZANIA 14

15 environment In the manufacturing process: Approximately 25% of the steel used for rail production comes from recycled steel scrap, which leads to a considerable reduction in the consumption of raw materials and energy. Since 2002, a certified Environmental Management System as per ISO has been implemented in the production process. At the end of the rail lifecycle: When their lifecycle has finished, the rails are again fully recycled as scrap without affecting any of their properties and returned to their origin as they are integrated in the production stage, thus reducing the consumption of natural resources. In line with a production waste management optimisiation policy, which has become a key issue, selective collection of waste products allows recycling those which can be further exploited. During the life of the rail: A double-track railway line can transport the same number of passengers per hour as a sixlane motorway, but with a considerably lower environmental impact. The use of rail transport results in a substantial reduction in fossil fuel consumption compared to other means of transport, such as road transport. The associated CO2 emissions are much lower and consequently, so is the greenhouse effect. 15

16 TREN YOLU RAY PAZARI ArcelorMittal tarafından üretilen raylar ve bağlantı elemanları, sadece Avrupa pazarına tedarik edilmiyor ayrıca yüksek hızlı hatlar, yüksek yüklü hatlar, kent içi ulaşım sistemleri, vb için tüm dünyaya ihraç ediliyor. ArcelorMittal tarafından geliştirilen ürünlerin kalitesi, bugün piyasada bulunabilir güvenilirliğin en üst düzeyde sunabilecek olan bize müşterilerimizin tam güvenini kazandırdı. Bu sayede raylarımız; Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika da hem demiryolu ve hem de kentsel metro hatlarında kullanılmaktadır. Deneyim, teknoloji ve ArcelorMittal tarafından üretilen rayların garantili kalitesi bize aşağıdakileri sunma olanağı vermektedir: - 40 kg/m den 80 kg/m ye çeşitte boyutlar. - Hem yeni yolların yapımı hem de mevcut olanların yeniden canlandırılmasında uluslararası standartlara ya da müşterilerin kendi teknik şartnamelerine göre geniş çeşitte çelik kaliteleri (gradları). - Herhangi bir yeni tür ray üretme olanağı (minimum ton) - Yüksek hızlı yollar için çok sıkı boyut toleranslarında raylar Yüksek hızlı tren hatları 350 km/saatten daha yukarı hızlar; Avrupa da ve en çok sanayileşmiş ülkelerde sürekli büyüyen bir pazardır. ArcelorMittal; İspanya, Fransa, Almanya, Portekiz, Türkiye, vb. ülkelerde yüksek hızlı hatlar için, mükemmel güvenilirlik, geometrik hassasiyet, sıkı düzlük toleransı ve pazardaki en yüksek kaliteyi birleştiren raylar sağlamaktadır. Kamu ve kentsel ulaşım hatları Bu pazar; kentsel büyüme ve onun ortaya çıkardığı nüfus artışı nedeniyle, kenar mahallelerde ve çevre beldelerde yaşan halkın taşımacılık hizmetlerini sağlama amacıyla dünya genelinde hızla genişlemektedir. Kent içi sistemler yüksek hizmet yoğunluğuna sahip hatlardır. Keskin dönüşler ve yüksek eğimlerin yanı sıra kısa fren yapma ve hızlanma mesafeleri nedeniyle zor bir topografya ile yüz yüzedir. ArcelorMittal; Madrid, Barselona, Bilbao, Sevilla, Paris, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Fortaleza, Brasilia, Caracas, Medellin, vb gibi şehirlerin metro sistemleri ve şehirlerarası tren yolu hatlari ray sağlamıştır metreye kadar uzunlukta tek parça raylar - Uzun kaynaklı raylar (en fazla 288 metre) - Asimetrik raylar 16

17 RAIL MARKET The rails and track fittings manufactured by ArcelorMittal are not only supplied to the European market, but exported throughout the world for high speed tracks, heavy haul tracks, urban transport systems, etc. The quality of the products developed by ArcelorMittal has earned us the full confidence of our customers, to whom we are able to offer the highest level of reliability to be found today on the market. This is why our rails are used on both railway and urban underground lines in Europe, Asia, Africa and America. The experience, technology and guaranteed quality of the rails manufactured by ArcelorMittal allow us to offer: - A variety of sizes from 40 kg/m to 80 kg/m - A wide range of steel grades to international standards or to the customers own technical specifications, both for the construction of new tracks and for revamping existing ones - Possibility to manufacture any new type of rail (4,000 tonnes minimum) - Rails with very strict dimensional tolerances for high speed tracks High speed lines It is a continuosly growing market in Europe and in most industrialised countries. with speeds over 350 km/h. ArcelorMittal supplies rails that combine excellent reliability, geometrical precision, strict flatness tolerance and the highest quality on the market, for high speed lines in Spain, France, Germany, Portugal, Turkey, etc. Public and urban transport lines This market is expanding rapidly throughout the world, due to urban growth and the saturation that it originates, in order to provide transport services for the population living in the outskirts and peripheral towns. Urban systems have a high service frequency and face a difficult topography, with sharp curves and steep gradients, as well as short braking and acceleration distances. ArcelorMittal supplies rails for underground systems and intercity railways of cities such as Madrid, Barcelona, Bilbao, Seville, Paris, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Fortaleza, Brasilia, Caracas, Medellin, etc. - One-piece rails up to 90 metres long - Long welded rails (up to 288 metres) - Asymmetric rails 17

18 Yüksek yük hatları Bu hatlar, yüksek miktarda cevher, konteyner ve diğer ürünleri taşır. Trafik genellikle yüksek vagon sayısına ve aks başına yüksek yüke sahip trenler ile belirlenmiştir. Bu hatlar için yuksek aşınma ve yorulma çatlağı direnc,ine sahip raylar gereklidir. Bu raylar; çok sert ve temiz mikroalaşımlı çeliklerden veya mantar sertleştirme metoduyla üretilir. Hafif Raylı Sistemler Genellikle geçici hatlar olarak kurulur; servis gerekliliklerine bağlı olarak yeniden tasarlanabilir. Makaslar ve traversler ArcelorMittal; 90 metreye kadar asimetrik ray ve makas çubugu üretimiyle; makas için ray üreten dünya çapındaki önemli ray üreticileri arasına katıldı. Geleneksel karma trafik sistemleri Bu hatların çalıştırılması; sıklıkla, tekli yollarda; çeşitli yoğunluklarda ve trafik koşullarında, farklı topografyalar ve iklimleri içerir. 18

19 Heavy haul lines These lines carry great quantities of ores, containers and other products. The traffic is usually characterised by trains with a high number of wagons and high load per axle. Rails with high wear resistance and high fatigue failure resistance are required for these tracks. They are made of very hard and very clean microalloyed steels or are head hardened. Traditional mixed-traffic systems Light railway lines They are usually installed as temporary lines and designed for reallocation depending on the service requirements. Switches and crossovers ArcelorMittal has joined the group of world-class manufacturers of rails for switches through the production of switch bars of up to 90 m from special asymmetric rails. The operation of these systems involves a great variety of traffic conditions, different topographies and climates, frequently, in one-way routes and in a wide variety of densities. 19

20 KİMYASAL BİLEŞİM / CHEMICAL COMPOSITION ÖZELLİKLER Standard Çelik Gradları Steel Grades 700 UIC A 900B R200 R260 EN R260 Mn R350 Ht R350 Lht R260 EN R350 Ht R350 Lht BS A B AREMA 2006 Standart Kimya Standard Chemystry Düşük Alaşımlı Ray Çeliği Low Alloy Rail Steel AREMA 2007 Standart Kimya Standard Chemystry Düşük Alaşımlı Ray Çeliği Low Alloy Rail Steel AS Tüm Ray/All Rail Mikroalaşımlı Microallloyed AM 900ACrV B1000 KİMYASAL BİLEŞİM/ CHEMICAL COMPOSITION % C % Mn % Si % P % S % Ni % Mo %Al % Cr %V %N %Cu %Nb Hppm Oppm 0,40 0,60 0,8 1,25 0,05 0,35 0,05 0, ,60 0,80 0,8 1,3 0,1 0,5 0,04 0, ,55 0,75 1,3 1,7 0,1 0,5 0,04 0, ,40 0,60 0,70 1,20 0,58 0,035 0,008 0,02 0,004 0,03 0,009 0,015 0,01 3,0 20 0,62 0,80 0,70 1,20 0,58 0,008 0,02 0,004 0,03 0,009 0,015 0,01 2,5 20 0,55 0,75 1,30 1,70 0,60 0,008 0,02 0,004 0,03 0,009 0,015 0,01 2,5 20 0,72 0,80 0,70 1,20 0,58 0,02 0,008 0,02 0,004 0,03 0,009 0,015 0,01 2,5 20 0,72 0,80 0,70 1,20 0,58 0,02 0,008 0,02 0,004 0,30 0,03 0,009 0,015 0,01 2,5 20 0,62 0,80 0,70 1,20 0,58 0,02 0,004 0,03 0,009 0,015 0,01 2,5 20 0,72 0,80 0,70 1,20 0,58 0,020 0,02 0,004 0,03 0,009 0,015 0,04 2,5 20 0,72 0,80 0,70 1,20 0,58 0,020 0,02 0,004 0,30 0,03 0,009 0,015 0,04 2,5 20 0,65 0,80 0,80 1,30 0,50 0,040 0, ,55 0,75 1,30 1,70 0,50 0,040 0, ,74 0,84 0,75 1,25 0,50 0,020 0,020 0,25 0,06 0,01 0,25 0, ,72 0,82 0,80 1,10 0,50 0,020 0,020 0,05 0,005 0,25 0,40 0,01-0, ,74 0,86 0,75 1,25 0,60 0,020 0,020 0,25 0,06 0,01 0,30 0, ,72 0,82 0,80 1,10 0,50 0,020 0,020 0,05 0,005 0,25 0,40 0,01-0, ,65 0,82 0,70 1,25 0,58 0,02 0,005 0,03 0,01 0,010 2,5-0,74 0,82 0,80 1,30 0,50 0, ,30 0, ,035 2,0-0,74 0,84 0,80 1,25 0,60 0,008 0,02 0,004 0,35 0,07 0,009 0,010 2,0 20 0,75 0,82 1,05 1,20 0,30 0,60 0,020 0,008 0,020 0,02 0,004 0,40 0,80 0,05 0,009 0,010 2,

İhracat-İthalat

İhracat-İthalat 8463 8463: Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer takım tezgâhları 8463.1: Çubuk, boru, profil, tel veya benzerlerini çekme makinaları 8463.2: Diş açma makinaları 8463.3: Tel

Detaylı

İHRACAT-İTHALAT

İHRACAT-İTHALAT 8462 8462:Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgâhları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

MAJOR QSB STEEL and APPLICATIONS

MAJOR QSB STEEL and APPLICATIONS MAJOR QSB STEEL and APPLICATIONS No Steel Group Grade Description Applications 1 4140 Chromium, Molybdenum steel for applications requiring high tensile strength and toughness values, in particular in

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

COMPANY INFORMATION FİRMAMIZ HAKKINDA

COMPANY INFORMATION FİRMAMIZ HAKKINDA COMPANY INFORMATION The company started its work life with copper and lead casting in the 1960s and in the 1980s we started to serve in The Aluminium Sector with a 1200 ton capacity aluminium extrusion

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

SEKAP 30 yılı aşkın tecrübesi,

SEKAP 30 yılı aşkın tecrübesi, www.sekap.com.tr 1 [www.sekap.com.tr] SERT KROM KAPLAMA HARD CHROME PLATING KURULUŞ YILI FOUNDED ÜRETİM ALANI PRODUCTION AREA 1980 4000 m² SEKAP 30 yılı aşkın tecrübesi, deneyimli personeli ve alt yapısıyla

Detaylı

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton)

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton) DÜNYA ŞARAP ÜRETİMİ Son 15 yılda 2 kat büyüyen dünya şarap ticaretinde, ihracat miktarı açısından üçüncü olmasına rağmen, 8.3 milyar dolarlık gelirle zirvede bulunan Fransa, şarapçılıktaki gelirlerini

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Genel Tanıtım Overview ZET Redüktör 60 yılı aşkın deneyimi ile Türkiye nin en köklü dişli ve redüktör üreticilerindendir. ZET Redüktör ün 10.000 m2 lik

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Firma Profili Sardoğan Endüstri ve Ticaret üretim faaliyetlerine 1979 yılında bir çok Türkiye'li sanayiciye ev sahipliği yapan Karaköy'de başlamıştır. Firmamız çalışmalarını

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

KA-1 : Öğrenme Hareketliliği

KA-1 : Öğrenme Hareketliliği ERASMUS+ KA-1 : Öğrenme Hareketliliği Learning Mobility of Individuals Yükseköğretim Kurumları İçin Özlem YÜCEL Erasmus Uzmanı 21 Kasım 2013 - Fırat Üniversitesi, Elazığ ERASMUS+ KA1 : Learning mobility

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Demir Çelik Endüstrisi Iron & Steel Industry Enerji Endüstrisi Energy Industry Maden Endüstrisi Mining Industry Çimento Endüstrisi Cement Industry Raylı

Detaylı

VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY

VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY Since 1996 VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY Vardar Deri Makinalari 13 yıllık deneyim ile 1996 yılında kuruldu. Firmanın ilk yıllarında, ikinci

Detaylı

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri 1 2 3 Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri Özet Dünyada kişi başına düşen günlük hayvansal protein miktarı 1961 ve 2011 yıllarında sırasıyla 19,7 ve 31,8 gramdır. Bu miktarlar 1961

Detaylı

laşımsız Karbon Çelikleri şük ve Yüksek Alaşımlı Çelikler Yüksek Manganlı Ostenitik Çelikler ler Yüksek Kromlu Beyaz Dökme Demirler slanmaz Çelikler

laşımsız Karbon Çelikleri şük ve Yüksek Alaşımlı Çelikler Yüksek Manganlı Ostenitik Çelikler ler Yüksek Kromlu Beyaz Dökme Demirler slanmaz Çelikler elik itik Çelikler z Dökme Demirler laşımsız Karbon Çelikleri şük ve Yüksek Alaşımlı Çelikler slanmaz Çelikler Yüksek Manganlı Ostenitik Çelikler ler Yüksek Kromlu Beyaz Dökme Demirler slanmaz Çelikler

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

AQT / AQD SERİ 1 KT SERIES 1 KT SERİ 1 KD

AQT / AQD SERİ 1 KT SERIES 1 KT SERİ 1 KD Yorulmaz Yat, quateq su yapıcılarının üretimine 2004 yılında başlamıştır. quateq su yapıcıları yüksek kalite malzeme kullanılarak en son teknoloji ile üretilmektedir. yrıca, quateq su yapıcılarının montajında,

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

GENERAL RAILWAY SECTOR DEVELOPMENT TRENDS IN BOTH TURKEY AND GLOBAL SCALE

GENERAL RAILWAY SECTOR DEVELOPMENT TRENDS IN BOTH TURKEY AND GLOBAL SCALE YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ M İĞİ BÖLÜMÜ GENERAL RAILWAY SECTOR DEVELOPMENT TRENDS IN BOTH TURKEY AND GLOBAL SCALE Prof. Dr. Müh. M Yapı Merkezi AR&GE Bölümü B 2013 1 INFORMATION RELATED

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions.

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We offer you cost and competing advantages with our professional staff and the experience gained through

Detaylı

Sıcak Kesim ve Friksiyon Daire Testereler. Hot and Friction Circular Saw Blade

Sıcak Kesim ve Friksiyon Daire Testereler. Hot and Friction Circular Saw Blade Sıcak Kesim ve Friksiyon Daire Testereler Hot and Friction Circular Saw Blade Diş Formunun Bilenmesi Grinding of the tooth form Sıcak Kesim ve Friksiyon Daire Testereler Hot and Friction Circular Saw Blades

Detaylı

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER The Tunnels The Channel Tunnel is the longest undersea tunnel in the world. This tunnel was

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

Bakım, Onarım ve Yenileme (MRO) Kılavuzları. Yeni ürünler

Bakım, Onarım ve Yenileme (MRO) Kılavuzları. Yeni ürünler Bakım, Onarım ve Yenileme (MRO) Kılavuzları Yeni ürünler 2016.2 BAKIM, ONARIM VE YENILEME (MRO) KILAVUZLARI Dormer in mevcut geniş ürün yelpazesi Bakım,Onarım ve Yenileme sektörü için geliştirilen kaliteli

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

Endüstriyel Malzemeler 2 Demir esaslı malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı

Endüstriyel Malzemeler 2 Demir esaslı malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Endüstriyel Malzemeler 2 Demir esaslı malzemeler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı 2. Demir esaslı malzemeler 2.1. Çelikler ve çeliklerin üretimi 2.2. Çelikler ile ilgili çevresel faktörler

Detaylı

1 TRONA METAL Sümer Mahallesi 29/11 Sk.N.1 Zeytinburnu İstanbul/TURKEY. Her hakkı saklıdır

1 TRONA METAL Sümer Mahallesi 29/11 Sk.N.1 Zeytinburnu İstanbul/TURKEY. Her hakkı saklıdır 1 TRONA METAL Sümer Mahallesi 29/11 Sk.N.1 Zeytinburnu İstanbul/TURKEY Contents A. Product Range... Page 3-4 B. Rough Machining... Page 5-6 C. Final Machining... Page 7-8 D. Quality Control... Page 9-10

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

ALL-600 ALL-600 ALL-600 NLGI 00 (-30 C) - (-10 C) NLGI 0 (-10 C) - (0 C) NLGI 1 (0 C) - (10 C) NLGI 2 (10 C) - (30 C) NLGI 3 (30 C +) ALL-600 ALL-600 S ALL-600 S1 144 cm³ / dk 180 cm³ / dk 216 cm³ / dk

Detaylı

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ER ENERGY RECOVERY UNITS AKSESUARLAR ACCESSORIES Sayfa/Page 9~ VENCO ER enerji geri kazanım cihazları, rotorlu tip eşanjörü sayesinde, yüksek enerji tasarrufu sağlamak

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

Mitsubishi Electric Corporation. Number of Items

Mitsubishi Electric Corporation. Number of Items Mitsubishi K65HM-CE / KP65HM-CE High Density Thermal Paper Monochrome High Density Thermal Sensitive Paper A6 type media 110mm x 21m Bluish tone 4 rolls per box For use in CP-700DSU, CP-700U, CP-700UM,

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

MİNİ VANALAR (DN 8) MINI VALVES (DN 8)

MİNİ VANALAR (DN 8) MINI VALVES (DN 8) MİNİ VANALAR (DN 8) (DN 8) SEKTÖRÜNDE DÜNYA MARKASI WORLD S LEADING BRAND IN THE INDUSTRY 56 2.000 Üzerinde Ürün Çeşidi ÜLKEYE İHRACAT More than 2.000 products type in 56 countries 02 MİNİ VANALAR (DN8)

Detaylı

Performans Tabloları Yalınkat Camlar

Performans Tabloları Yalınkat Camlar Performans Tabloları Yalınkat Camlar Kaplamalı Yüzey Gün Işığı Soğurma Güneş Enerjisi Direkt Toplam Gölgeleme Isı (U Değeri) W/m 2 K Gümüş #1 38 33 27 30 43 50 0,57 5,7 #2 38 27 20 38 43 52 0,59 5,7 Yeşil

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE ÖZDE MAKiNE GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE TOPUK TEL ÇIKARMA / TIRE DEBEADER TEKNiK ÖZELLiKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS EN / WIDTH BOY / LENGTH YÜKSEKLiK

Detaylı

BETON BLOK ÜRÜNLERİ KALIP KATALOĞU CONCRETE BLOCK PRODUCTS MOLD CATALOGUE

BETON BLOK ÜRÜNLERİ KALIP KATALOĞU CONCRETE BLOCK PRODUCTS MOLD CATALOGUE KALIPLARIN ÖTESİNDE BETON KALIPLARI ÜRETİYORUZ WE MANUFACTURE CONCRETE MOLDS BEYOND THE STEREOTYPED IDEAS BETON BLOK ÜRÜNLERİ KALIP KATALOĞU CONCRETE BLOCK PRODUCTS MOLD CATALOGUE İhtiyaçlarınıza Göre

Detaylı

- GENEL TANITIM 2010 - Rofin Sinar Laser Kaynakları Endüstriyel Laser Kaynakları SC Serisi 135-600 Watt DC Serisi 1000 ~ 1500 Watt

- GENEL TANITIM 2010 - Rofin Sinar Laser Kaynakları Endüstriyel Laser Kaynakları SC Serisi 135-600 Watt DC Serisi 1000 ~ 1500 Watt - GENEL TANITIM 2010 - Rofin Sinar Laser Kaynakları Endüstriyel Laser Kaynakları SC Serisi 135-600 Watt DC Serisi 1000 ~ 1500 Watt A ve A Türkiye Rofin Sinar Germany Endüstriyel Üretimin Profesyonel Tek

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 521.361.708,54 519.945.727,22-0,27 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 308.690.215,23 226.634.279,98-26,58 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

LIGHTING BALLOONS AYDINLATMA BALONLARI LIGHTING. info@stratejim.com - www.stratejim.com

LIGHTING BALLOONS AYDINLATMA BALONLARI LIGHTING. info@stratejim.com - www.stratejim.com EN Lighting Balloons are practical and efficient light source for construction sites, special events or rescue operations. Lighting Balloons provide a powerful source of light with absolutely no glare.

Detaylı

2013 YILI İTHALAT HARİTASI

2013 YILI İTHALAT HARİTASI 940429 YILI İTHALAT HARİTASI yılı verilerine göre 1.796 milyar dolarlık olan pazarın en büyük alıcısı Almanya ve ardından ABD ve Fransa dır. AB ülkeleri pazarın diğer alıcıları arasında önemli bir yer

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com 335 TRAKTÖR KOLTUKLARI ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE www.gurexseat.com Certificate Sertifikalarımız Sertifikalarımız Marka Tescil ISO 9001 : 00 HAKKIMIZDA ABOUT US Certificate Marka Tescil Şirket 197

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

t d h k d, t t s a t

t d h k d, t t s a t t d h k d, t t s a t TS EN ISO / IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi standardına uygun olarak ve akreditasyon kapsamında gerçekleştirilen kalite yönetim sistemi ve ürün belgelendirme programına bağlı olarak;.

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

ESCMID ve Türkiye İlişkileri

ESCMID ve Türkiye İlişkileri ESCMID ve Türkiye İlişkileri Dr. Murat Akova ESCMID Genel Sekreteri Merhaba İsviçre 300 Üyelerin Ülkelere Dağılımı 250 200 150 100 83 50 0 UK IT DE US NL ES CH GR FR TR BE SE DK PT RO HR Toplam 93

Detaylı

İhracat-İthalat

İhracat-İthalat 8456 8456 Grubu: Herhangi bir maddenin aşındırılarak, lazerle, diğer ışın veya foton ışınıyla, ultrasonik, elektro -erozyon, elektro -kimyasal, elektron ışını, iyonik ışın veya plazma arkı yöntemleri ile

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles Catalogue 2008 Plastic and Wooden Picture Frame Profiles DÖRTDİVAN artık BAŞARAN DORTDIVAN is BASARAN Aus DORTDIVAN wird BASARAN DORTDIVAN agora é BASARAN ДОРТДИВАН СТАНОБИТСЯ БАСАРАН DORTDIVAN est le

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Mak. Müh. Kaan ÖZEL YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisliği ANA

Detaylı

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye 1 Grontmij Profilimiz Kuruluş; 1915 Hizmet Alanı; Danışmanlık, Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri Halka açık; EuroNext Amsterdam

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 2016 2017 Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü 12.10.2016 Gündem... - Erasmus+ Stajı nedir?

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE Türkiye önümüzdeki yıllarda artan oranda enerji ihtiyacı daha da hissedecektir. Çünkü,ekonomik kriz dönemleri

Detaylı

Transformatör Geçit İzolatörleri. Transformer Bushing Insulators

Transformatör Geçit İzolatörleri. Transformer Bushing Insulators İzolatör / Insulator Transformatör Geçit İzolatörleri Harici ve dahili kullanımlı transformatör buşingleri, orta gerilimli bir iletkenin trafo tankı içine girişinde kullanılan ve iletkeni tanka karşı izole

Detaylı

RUBBER PRODUCTION LINE

RUBBER PRODUCTION LINE RUBBER PRODUCTION LINE İnterflex Tube Elastomeric Rubber Foam Insulation Tubes Optimal solution in heating, cooling, ventilating systems, and all industrial and constructional application processes. Tel:

Detaylı

KURU MEYVE RAPOR (EGE)

KURU MEYVE RAPOR (EGE) Sayı : 73445262-TİM.EİB.GSK.15.1/6686 İzmir, 03/08/2015 Konu : Kuru Meyve Haftalık İhracat İstatistikleri SİRKÜLER EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE Sayın Üyemiz, 2014/15 sezonu

Detaylı

www.dilmenler.com.tr 9

www.dilmenler.com.tr 9 9 Born for Innovation TR Türkiye, İstanbul da 1982 yılında kurulan DMS Dilmenler Makine Tekstil San. Tic. A.Ş. 30000 m 2 Kapalı üretim sahasında 250 kişilik kalifiye ekibi ile Tekstil Boyama ve Terbiye

Detaylı

Elastomerik Kauçuk Köpüğü. Levha

Elastomerik Kauçuk Köpüğü. Levha Hakkımızda ; ısıtma, soğutma ve havalandırma sektöründe hizmet vermek üzere 1998 yılında faaliyete geçerek yuvarlak, kare ve dikdörtgen formlu sac hava kanalları üretimine başlamıştır. Kurulduğu günden

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ PANEL INTERIOR AND EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı

Detaylı

MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS

MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS BISCUIT CHEESE SUNFLOWER OIL Makarna Özenle seçilmiş, mükemmel

Detaylı

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING AA5049 ALÜMİNYUM ALAŞIMI LEVHALARIN İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE ÜRETİMİ Koray TURBALIOĞLU Teknik Alüminyum San. A.Ş., İstanbul koray.turbalioglu@teknikaluminyum.com.tr ÖZET AA5049 alaşımı

Detaylı

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017)

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) UİB Ar-Ge Şubesi 1 Eylül 2017 Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER AYLIK İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ... AĞUSTOS 2017

Detaylı

best association for camshaft...

best association for camshaft... www.estas.com.tr ESTAŞ Eksantrik San. ve Tic. A.Ş. 1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 2. Cad. No:31 PK. 22 58060 Sivas / TURKEY Tel:+90.346. 218 12 20 (3 Lines) Fax:+90.346. 218 12 31 e-mail : estas@

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 2016-2017 Yasar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi Melike OLCAYTÜRK 10.11.2017 http://erasmus.yasar.edu.tr ERASMUS

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

2016 Elektrifikasyon Ürünleri bölümü Profil

2016 Elektrifikasyon Ürünleri bölümü Profil 2016 Elektrifikasyon Ürünleri bölümü Profil Slayt 1 Elektrifikasyon Ürünleri bölümü Genel bakış ~41,000 çalışan $ 9,6 milyar Gelir (2015) Bulunduğu +100 ülke sayısı Üretim Tesisleri +100 Günde 1,5 milyon

Detaylı