RAY / RAIL SATI$ PROGRAMI SALES PROGRAMME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RAY / RAIL SATI$ PROGRAMI SALES PROGRAMME"

Transkript

1 RAY / RAIL SATI$ PROGRAMI SALES PROGRAMME

2 îçîndekîler CONTENTS Giriş 3 Introduction Liderlik 4 Leadership Kalite Kontrolü 5 Quality Control Laboratuvar 6 Laboratory Ürün Geliştirme 7 Development Of New Products Yüksek Hızlı Tren Yayı 8 High Speed Rail Ağır Yükler Için Tren Rayı Mikroalaşımlı Tren Rayı 2. Mantarı Sertleştirilmiş Tren Rayı Rail For Heavy Transport 1. Microalloyed Rail 2. Head-Hardened Rail Çevre 14 Environment Demiryolu Ray Pazarı 16 Yüksek Hızlı Tren Hatları Kamu Ve Kentsel Ulaşım Hatları Ağır Yük Hatları Geleneksel Karma Trafik Sistemleri Hafif Demiryolu Hatları Makaslar Ve Geçitler Rail Market High Speed Lines Public And Urban Transport Lines Heavy Haul Lines Traditional Mixed-Traffic Systems Light Railway Lines Switches And Crossovers Kimyasal Bileşim 20 Chemical Composition Mekanik Özellikler 21 Mechanical Properties Demiryolu Ray Türleri Ve Boyutları 22 Types Of Rail And Dimensions Yüksek Hızlı Tren Hattı Yapımı 25 High Speed Track Construction 2 ArcelorMittal Tarih/Date: Octubre/Ekim: 2012 Kod/Revizyon - Code/Review: FS-CEI 02/05

3 GÎRÎ$ INTRODUCTION ArcelorMittal; 60 tan fazla ülkede den fazla çalışanı ve 92 milyon ton yıllık çelik üretim kapasitesi ile, dünya çelik üretiminin yaklaşık yüzde onunu ( % 6) temsil eden, dünyanın önde gelen çelik şirketlerindendir. ArcelorMittal; önde gelen Ar-Ge ve teknolojisi ve seçkin dağıtım şebekelerinin önemli tedarikçisi olmasıyla otomotiv, inşaat, ev aletleri, ambalajlama ve tren yollari dahil olmak üzere dünyanın tüm önemli çelik pazarlarında lider konumundadır. Şirketin Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika daki endüstriyel varlığı onun hem gelişmiş hem de gelişmekte olan pazarlarda yer almasını sağlıyor. ArcelorMittal, küçük bir tren rayı üreticileri grubunun bir parçasıdır. Gijón (İspanya), Dabrowa Gornicza; Krowleska (Polonya) ve Steelton (ABD) tesislerinde ray üretimi vardır. Hedeflenen yüksek hızlı tren rayı ve ağır yük tren rayı üretimlerinde önemli gelişme göstermiştir. ArcelorMittal; ISO 9001 uluslararası standardının gerekliliklerine uygun kalite güvence sistemi uygular ve güncel tutar.kalite sistemleri; sertifikalandırma organizasyonlarının uluslar arası ağı olan IQNet in üyesi İspanya AENOR, Standardizasyon ve Belgelendirme Derneği tarafından onaylanmıştır. Belgelendirme ISO 9001 ArcelorMittal Polonya ve Mittal Steelton için Amerikan Demiryolları Derneği belgelendirilmesi. ArcelorMittal is the world s leading steel company, with over 260,000 employees in more than 60 countries, and annual steel capacity production of 92 million tonnes, representing around 6 per cent of world steel output. ArcelorMittal is the leader in all major global steel markets, including automotive, construction, household appliances, packaging and rails, with leading R&D and technology, as well as sizeable captive supplies of raw materials and outstanding distribution networks. With an industrial presence in Europe, Asia, Africa and America, the Company covers all of the key steel markets, from emerging to mature. With sites in Gijón (Spain), Dawrowa Gornicza and Krowleska (Poland) and Steelton (USA), ArcelorMittal is part of a small group of rail manufacturers whose production has developed notably in the specialized high-speed and heavy transport sectors. ArcelorMittal has implemented and keeps updated a quality assurance system that complies with the requirements of the international standard ISO 9001, and is certified by AENOR, the Spanish Association for Standardisation and Certification, a member of IQNet, the international network of organisations for the evaluation and certification of quality systems. Certification ISO 9001 ArcelorMittal Poland and certification Association of American Railroads for Mittal Steelton (USA). 3

4 LîderLîK LEADERSHIP Tren Rayı; hem teknik tasarım hem de üretim süreci bakımından karmaşık bir çelik ürünüdür.hizmet koşulları açısından tren rayı üreticilerine yönelik her zamankinden daha büyük talepler var. Raylar; yüklerdeki ve hızdaki artışlara, daha yüksek tarifiğe, daha yüksek konfor düzeyine (yolcu hatlarında) ve en önemlisi demiryolu güvenlik gereksinimlerine tatmin edici bir yanıt vermelidir. Bugün, tren yolu rayı üreticilerinin sadece çok küçük bir grubu, tesislerini ve süreçleri sürekli iyileştirecek dinamik ve uzun süreli bir deneyimi birleştirebiliyor. Bu seçkin üretici grubunu, rakiplerinden ayıran faktör, kullanıcıların bugünkü ve gelecekteki muhtemel ihtiyaçlarına cevap verebilecek tren raylarini üretebilmelerini sağlayan yüksek teknolojik düzeyleridir. Rails are a steel product of a high complexity, both as regards its technical design and manufacturing process, and the ever-greater demands made on them in their service conditions. Rails must be capable of responding satisfactorily to the increase in the loads hauled, increases in speed, a higher train frequency, a higher level of comfort (on passenger lines) and, above all, to railroad safety requirements. Today, only a very small group of rail manufacturers combines long experience with a dynamic of continuous improvement to their facilities and processes. The factor that differentiates this select group of manufacturers from their competitors is their high technological level, which allows them to supply a rail of excellent quality, capable of meeting the present and future needs of the most demanding users. 4

5 Der Hersteller qualifiziert. Einschrankungen: keine KALîTE KONTROLÜ QUALITY CONTROL Herstellerbezogene Produktqualifikation zur Fertigung von Produkten fur den Oberbau ArcelorMittal Poland S.A. Oddzial w Dctbrowie Gorniczej AI. J. Pilsudskiego 92 ist fur die Fertigungsschritte PL Dctbrowa Gornicza zur Herstellung von Gleisschienen - naturhart - Verwendetes Herstellerzeichen gemab DBS Grundlagen der Qualifikation: - Antrag auf Herstellerbezogene Produktqualifikation vom Guteprlifpflichtige Produkte Oberbaumaterial, Ausgabe vom Betriebsbesichtigung im Werk am 27. und mit VTZ Prozessbeschreibung, Obersicht uber die Fertigungs- und Prlifanlagen - Nachweis der Qualifikation von Prlifeinrichtungen und Personal - Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) - Prlifbericht Nr.: VTZ35-PR-0520 von VTZ 35 vom Geltungsdauer der Qualifikation: Mai 2012 Deutsche Bahn AG Systemverbund Bahn Qualitatssicherung Beschaffung System Fahrweg Berlin, den LV. Tren yolu raylarının özellikleri ve performanslarındaki sıkı gereklilikler, son ürünün teknik özelliklerini garanti altına alacak şekilde tasarlanmış bir toplam kalite kontrol sisteminin uygulanmasına yol açtı. Sistemin hedefleri asagıdaki gibidir; 1) Fiziksel; kimyasal ve metalurjik özellikleri açısından, tüm üretim aşamalarında proses koşullarını garanti altına almak. 2) Teknik özellikler ile tam uygunluğu garanti altına alınması amacıyla son ürünlerin detaylı incelenmesini sağlamak. 3) Sürekli iyileştirme sistemini uygulamak için elde edilen sonuçları toplamak, işleme koymak ve değerlendirmek. ArcelorMittal ın; tüm bu parametreleri istenen şekilde analiz etmek ve üretim sistemlerinin çalışmasını mükemmeleştirmek için gerekli insan kaynağı ve donanımları bulunmaktadır. The stringent requirements regarding rail characteristics and performance led to the implementation of a total quality control system designed to guarantee the characteristics of the final product. This system has the following objectives: 1) To guarantee process conditions in all production stages, with regard to the physical and chemical and metallurgical characteristics. 2) To ensure thorough inspection of the finished product so as to guarantee full compliance with the specifications. 3) To collect, process and assess the results obtained in order to implement a system of continuous improvement. ArcelorMittal has the human resources and equipment necessary to properly analyse all these parameters and optimise the operation of the production systems. 5

6 laboratuvar LABORATORY Mekanik test laboratuarı; son ürünün kalitesini garanti etmek için gerekli mekanik ve metalografik testleri gerçekleştirmektedir. Bu tesislerde yapılan test sayısı içinde öne şunlardır: - Ortam sıcaklığında çekme deneyi - Sertlik testi (Brinell, Vickers ve Rockwell) - Darbe / çarpışma testi - Isıl işlemler (Örnek yaşlandırma) Analizler aynı zamanda metalografik analizler ile birlikte kimyasal bileşimden (ısının ve/veya ürünün) oluşur. - Bauman baskıları - Mikrografikleri - Kaba dağlama - Yabancı maddelerin oranı - dekarbürizasyon (karbondan arındırma) ArcelorMittal; EN Avrupa standardında gerekli uygunluk deneylerini gerçekleştirir. Bundan başka, EN uyarınca tüm ürünlerin ArcelorMittal sertifikalarını düzenler. The mechanical test laboratory carries out the mechanical and metallographic tests required to guarantee the quality of the final product. The following stand out among the number of tests performed in these facilities: - Tensile test at ambient temperature - Hardness test (Brinell, Vickers and Rockwell) - Impact / crash test - Heat treatments (Specimen ageing) Analyses are also made of the chemical composition (of heat and/or product) together with metallographic analyses. - Bauman prints - Micrographs - Macroetching - Inclusions rate - Decarburisation ArcelorMittal performs the suitability tests required in the European standard EN Moreover, ArcelorMittal issues certificates of all its products in accordance with EN

7 YENî ÜRÜNLERîN GELî$TIRîLMESî DEVELOPMENT OF NEW PRODUCTS ArcelorMittal; sertlik, kuru aşınma ve yorgunluk direnci; kaynaklanabilirlik gibi hatta rayların performansını belirleyen özellikleri en uyumlu hale getirmeye çalışarak ray çeliğini iyileştirmeye çalışan üreticiler birliğine katkı yapmaktadır. ArcelorMittal; Avrupa standardı gereksinimleri içinde özellikle aşağıdaki alanlarda AR-GE çalışmaları yürütmektedir. - Oligosiklik yorulma testi - Yorulma çatlağı ilerlemesi testi - Kırılma dayanıklılığı testi - Kaynaklanabilirlik testi (RENFE Standartı) - Artık stres testi ArcelorMittal; aşağıdaki Standartlara göre tren rayları üretir: Euronorm, UIC, İspanyol, Fransız, İngiliz, Rus, Hint, Çin, ABD ve müşterilerinin özel standartları. ArcelorMittal participates in the efforts of the leading manufacturers to continuously improve rail steel by harmonising the set of characteristics that determine the rails performance on the track, such as hardness, dry wear resistance or fatigue resistance and weldability. In this area, ArcelorMittal has been conducting research and carrying out tests, requirements of the European standard, particularly: - Oligocyclic fatigue test - Fatigue crack growth test - Fracture toughness test - Weldability test (RENFE Standard) - Residual stress test ArcelorMittal produces rails to the following Standards: Euronorm, UIC, Spanish, French, British, Russian, Indian, Chinese, USA, and to the particular specifications of its customers. 7

8 YÜKSEK HIZLI TREN YAYLARI Tren rayları bir çok teknolojik gereksinime cevap vermesi gereken çelik ürünlerdir. 350 km/s üzerinde ki yüksek hızlı tren hatları sadece en gelişmiş donanıma ve kaynağa sahip üreticilere açık bir pazardır. Aşağıdaki altı özellik; yüksek hız tren raylarının karşılaması gereken hedefleri özetlemektedir: - Emniyet - Konfor - Dayanıklılık ve maliyet verimliliği - Minimum akustik etkisi - Servis - Çevre dostu ArcelorMittal yukarıda belittilen her bir hedefe ulaşmak için, yüksek hızlı tren rayların üretim sürecini aşağıdaki gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlamıştır. - Kırılma mekaniği - Kimyasal, mekanik ve yapısal homojenlik - Boyutsal homojenlik - Yüzey ve iç kusurların varlığı - Aşınma, darbe ve yorulma direnci - Düşük artık gerilmeler - Kaynaklanabilirlik ArcelorMittal; en kaliteli hammadde teminine olanak veren çelik üretimi için en son teknolojili sistemleri ve en sıkı boyutsal toleranslar ile uygunluk içinde raylar için gerekli donatım ile birlikte ister dahili ister harici olsun herhangi bir olası anormal durumu saptayacak üretim süreci geliştirdi. ArcelorMittal 1990 yılından bu yana yüksek hızlı tren rayları üretmektedir yılına kadar, bu üründen tonun üzerinde tedarik etti. Şu anda; maksimum güvenilirlik geometrik hassasiyet, sıkı düzlük ve piyasadaki en yüksek kaliteyle 90 metreye kadar uzunlukta rayları tedarik edebilmektedir. 8

9 HIGH SPEED RAILS Rails are steel products that must fulfil a multitude of technological requirements. High-speed railways, with speeds over 350 km/h, are one of the most demanding applications, a market segment only accessible to those companies equipped with the most advanced resources. The following six features summarise the objetives that high speed rails must meet: - Safety - Comfort - Durability and cost efficiency - Minimum acoustic impact - Service - Environmentally-friendly In ArcelorMittal each of these aspects is given careful consideration, from the design stage of the manufacturing and control processes. In order to achieve these objectives, the production process of high speed rails is designed to satisfy the following requirements: - Fracture mechanics - Chemical, mechanical and structural homogeneity - Dimensional uniformity - Absence of surface and internal defects - Wear, impact and fatigue resistance - Low residual stresses - Weldability ArcelorMittal has developed state-of-the-art systems for steel production, which alllows the supply of top quality raw material, and a production process that detects any possible anomaly, whether internal or external, together with the equipment required for rails to comply the strictest dimensional tolerances. ArcelorMittal has been producing high speed rails since Up to 2010, it had supplied over tonnes of this product. At present, it can supply individual bars up to 90 metres long with imum reliability, geometrical precision, strict flatness and the highest quality on the market. 9

10 Yüksek Yükler îçîn Tren RAYLARI 1. MîKROALA$IMLI TREN RAYLARI TEKNOLOJîK ÖZELLîKLER Son derece ağır hizmet koşullarında, düşük yarıçaplı kurblarda, 30 tonun üzerinde aks yükleri vb. koşullarda -karbon-manganez çelik rayların yetersiz performans sonuçları; iyileştirilmiş mekanik özelliklere sahip yeni rayların geliştirilmesine yol açmıştır. Geleneksel olarak, 320 HBW üzerindeki Brinell sertlik değerleri ve 1100 MPa civarındaki çekme dayanımı ile alaşımlı çelikler, bu amaçla kullanıldı. Bu özellikler; yuksek duzeyde manganez, krom ve molibden sayesinde, perlit katmanlararası aralıklar azaltılarak elde edilmiştir Ağır hizmet şartlarına makul düzeyde uygun olmasına rağmen, bu yüksek maliyetli çeliklerden üretilen raylar genellikle yüksek artık gerilme ile birlikte düşük aşınma dirençli; kırılgan; beynitli ve martensitik yapılar içerme riski gösterir. Ayrıca, ray kaynak noktalarında; aynı kırılgan ve düşük aşınma dirençli, kırılgan mikroyapılar üreten, susuz kalma etkisinden. ArcelorMittal; mekanik özellikler - çekme dayanımı, akma dayanımı, sertlik, aşınma direnci ve yorgunluk dirençli çekilmiş durumda üretilen tamamen perlitik mikroalaşımlı bir çelik ray, geliştirdi, bu da karbonmanganez çelik raylarınkinden önemli oranda daha iyi değerlere sahiptir. 320 HBW (standart olarak 335 HBW) üzerinde sertlik değeri, alaşım elementlerinin yoğun kullanımı ile elde edilemez ancak küçük miktarda mikro alaşımların (niyobyum ve vanadyum) ve düşük krom içeriğinin (% 0,300 maksimum) kullanımı ile elde edilir. Bu çelikteki karbon, manganez ve krom düzeyleri; demiryolu veya kaynaklarında herhangi bir tehlikeli kırılgan yapılar olmadan, oldukça ince perlit mikroyapısını garanti eder. Niyobyum ve vanadyum kullanımı tane büyüklüğünde inceltme ve çökeltme yoluyla mekanik özelliklerinde bir iyileştirmeye yol açmaktadır. Bu özelliklerin elde edilme yolu, geleneksel alaşımda izlenen yol ile karşılaştırıldığında açık biçimde daha avantajlı ve güvenlidir, burada silikon, manganez, krom ve molibdenin yüksek içeriği; özellikle kaynaklarda, raylarda tehlikeli kırılgan beynitli ve martensitik yapılar riskini artırmaktadır. Bu özellikleri sayesinde, mikroalaşımlı çelik raylar ağır trafik şartları için mükemmel bir seçim olabilir. Eşdeğer özellikler ile ancak demiryolu şirketleri için daha düşük maliyet ile, ağır taşıma için kafası sertleştirilmiş raylara karşı oldukça cazip bir alternatif oluşturuyor. 10

11 HEAVY HAUL RAILS 1. MICROALLOYED RAILS TECHNOLOGICAL PROPERTIES The poor performance results of carbonmanganese steel rails at the points in rail tracks characterised by extremely harsh service conditions low radius curves, axle loads of over 30 tonnes, etc. have led to the development of new rails with improved mechanical properties. Traditionally, alloyed steels, with Brinell hardness values of over 320 HBW and a tensile strength of around 1,100 MPa, were used for this purpose. These properties were achieved by using high levels of manganese, chromium and molybdenum, alloys that reduce the pearlite interlamellar spacing. Although reasonably suitable for severe service conditions, the ralis manufactured with these higher-cost steels usually have high residual stresses and present some risk of containing brittle bainitic and martensitic structures, whose wear resistance is lower than that of pearlite. Furthermore, the welds in these rails show a marked tendency to suffer the quenching effect, which produces the same brittle and low wear resistance microstructures. ArcelorMittal has developed a fully pearlitic microalloyed steel rail, manufactured in the asrolled condition, with mechanical properties tensile strength, yield strength, hardness, wear resistance and fatigue resistance considerably better than those of the carbon-manganese steel rails. Its hardness value, over 320 HBW (typically 335 HBW), is not obtained through the intensive use of alloying elements, but by the use of small quantities of microalloys (niobium and vanadium) and a low chromium content (0.300% imum). The levels of carbon, manganese and chromium in this steel guarantee a very fine pearlitic microstructure, without any dangerous brittle structures in the rail or its welds. The use of niobium and vanadium leads to an improvement in the mechanical properties through grain size refining and precipitation. The way these properties are obtained is clearly more advantageous and safer compared to the conventional alloy route, in which the high contents of silicon, manganese, chromium and molybdenum increase the risk of dangerous brittle bainitic and martensitic structures forming in the rail particularly in the welds. Thanks to these properties, microalloyed steel rails can be an excellent choice for severe traffic conditions. With equivalent properties but lower costs for the railway companies, they constitute a very attractive alternative to head-hardened rails for heavy transport. 11

12 2. Mantarı SERTLE$TÎRÎLMÎ$ RAYLAR ArcelorMittal; üretim sahasına su spreyleri tarafından kontrollü soğutmaya dayalı mantar sertleştirme sistemini (HH) Kuzey Amerika daki (Steelton) ve 2011 yılının 3ncü çeyreğinden itibaren Avrupa da (Gijón) fabrkalarına entegre etmiştir. Yüksek kalitede bir milyon tondan fazla mantarı sertleştirilmiş ray bu yöntemle üretilmiştir. İlk olarak 1994 yılında kurulan ray mantarı sertleştirme sisteminin bugun gelinen seviyesi teknolojik evrimin bir sonucudur. Matematiksel olarak onaylanan titiz bir tasarıma dayanan ve gerçek üretim şartları Mevcut sistem ve onun öncülleri arasında hem boyutları hem de işletme ve kontrol felsefesi bakımından bazı farklılıklar bulunmamaktadır. Bu sistem; demiryolu raylarının metalurjik özelliklerine mükemmel şekilde uygun bir tam perlitik yapı elde etmek için ardıl aşamalarda çelikteki ısıyı dağıtmak üzere kontrollü su püskürtmeleri kullanır. Giriş ve çıkış sıcaklıkları; rayın tüm uzunluğu boyunca tamamen bir perlitik yapı sağlamak üzere optimum aralığı belirler. Ayrica, haddeleme esnasında üretilen gizli ısı; süreç içinde tüketilen enerjiyi azaltır. Üretim hattına entegre olduğu için,ray mantari sertleştirme sistemi minimum eleçleme içerir. Üretim hattında yapılacak değişiklikler için ( daha uzun ray üretimi gibi vs.); daha fazla esneklik getirir. ArcelorMittal; tüm standartlara uygun (Euronorm, Arema,UIC, vs ) 72 metreye kadar mantarı sertleştirlmiş ray üretimi için, Gijón daki yeni hattını tasarlarken; Steelton daki tonluk üretim deneyimini temel aldı. Özetle, su püskürtmeli soğutmaya dayalı; rayların özelliklerini optimize etmek için tasarlanmış mantar sertleştirme süreci için ArcelorMittal tarafından yapılan yatırım; firmanın raylı sistemler pazarının bugün ve gelecekteki taleplerine yanıt vermesini sağlayacaktır. Raylı Sistem altyapıları üzerinde taşınan aks yükleri ve tonajlardaki olası artışlar; üretilen her ray da verimli şekilde derin bir sertleştirilmiş tabaka elde etmek becerisi; yaşamsal bir etmendir, çünkü Brinell ölçeğinde ulaşılacak 380 üzeri sertlik değerine olanak verir. Uzun ömürlü ve yüksek kalitede ürünlerin sağlanmasına ek olarak; raylar ister yolcu ister yük taşımacılığı için kullanılsın, güvenlik her zaman ArcelorMittal ın birinci önceliliğidir. 12

13 2. HEAD HARDENED RAILS ArcelorMittal is the only producer in North America (Steelton) and after 3rd Quarter 2011 in Europa (Gijón), that has integrated in the rolling mill a head hardening system (HH), based on controlled cooling by water jets. More than one million tonnes of top-quality head-hardened rails have already been produced using this advanced technology. Constructed originally in 1994, the present rail head-hardening system is a result of technological evolution. This cooling method, based on a meticulous design that has been verified mathematically and subjected to industrial tests in real production conditions, is an efficiency-proven application and is a clear example of the quality that ArcelorMittal brings to the steel industry. There are some differences between the present system and its predecessors, both as regards its dimensions and the operating and control philosophy. This system uses controlled water jets to dissipate the heat in the steel in successive stages in order to obtain a fully pearlitic structure, perfectly suited to the metallurgical properties of the rail. The entry and exit temperatures determine the optimum range to ensure a fully pearlitic structure over the entire length of the rail. Moreover, the latent heat generated during rolling allows reducing the energy consumed in the process. As it is integrated in the production line, the rail head-hardening system involves minimum handling requirements. It also brings about greater flexibility for future modifications to the production process, such as the production of longer rails. ArcelorMittal has based on the experience producing tons of HH rails in Steelton to design the new HH line in Gijón, for rails up to 72 metres in any standard (Euronorm, Arema, UIC, ect.). To sum up, the investment made by ArcelorMittal in this head-hardening process based on water-jet cooling and designed to optimise the properties of the rails, has resulted in an overall improvement in product performance, allowing the company to respond to the present and future challenges of the railway industry. The ability to efficiently obtain a deep hardened layer in each rail produced is a crucial factor when considering possible future increases in axle loads and in the tonnes transported on railway infrastructures, as it allows hardness values of over 380 on the Brinell scale to be achieved. Whether the rails are used for passenger or goods transport, safety is at all times ArcelorMittal s top priority, in addition to the manufacture of products of the highest quality with the longest possible service life. 13

14 P C BHP ÇEVRE Üretim sürecinde: Ray üretiminde kullanılan çeliğin yaklaşık % 25 i hammaddelerin ve enerjinin tüketiminde önemli bir azalmaya neden olan geri dönüştürülmüş çelik hurdadan geliyor yılından bu yana, ISO uyarınca sertifikalı bir Çevre Yönetim Sistemi; üretim sürecinde uygulamaya konmuştur. Önemli bir sorun haline gelen üretim atık yönetimi optimizasyonu politikası doğrultusunda, atık ürünlerin seçici toplanması, ileride kullanılabileceklerin yeniden kazanımına olanak sağlar. Rayın servis ömrü boyunca: Demiryolu servis ömrünün sonunda: Servis ömürleri tamamlandığında, raylar; yine özelliklerinden herhangi biri etkilenmeksizin kırım halinde tamamen yeniden kazanılabilirler ve üretim aşamasında bütünleşik olduklarından ilk hallerine döndürülürler, böylece doğal kaynakların tüketimini azaltırlar. Certyfikat systemu zarz ądzania nr SZ BHP-7/ 7/2009 Potwierdza się, że: ą ń ą system zarz dzania bezpiecze stwem i higien pracy w organizacji: Bir çift yollu demiryolu hattı, bir altı şeritli otoyoldaki saat başına yolcuyla aynı sayıdakini taşıyabilir ancak oldukça düşük bir çevresel etkiye sahip olarak. ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Al. J. Piłsudskiego Dąbrowa Górnicza spełnia wymagania normy PN-N-18001:2004 w obszarze działalności: produkcja surówki żelaza, stali w formie ciągle odlewanych kęsisk ik ę sów, gorąco walcowanych kęsisk, kęsów, slabów, szyn i kształtowników. Okres ważności certyfikatu: do 9 marca 2011 r. ń Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez organizacj wymaga normy PN-N-18001:2004 oraz umowy nr SZ BHP-7/6/2008. Organizacja posiada certyfikat systemu zarz dzania bezpiecze stwem i higien Demiryolu taşımacılığının kullanılması, karayolu taşımacılığı gibi diğer ulaşım araçlarına göre fosil yakıt tüketiminde önemli bir azalma sonucu getirir. İlişkili CO2 emisyonları çok daha düşüktür ve bunun sonucunda sera etkisi de öyle. CIOP PIB mgr in ż. Barbara Miareczko Kierownik Ośrodka Certyfikacji Wyrobów i Systemów Zarz ądzania ą pracy od 28 września 2001 r. ń ę ą Warszawa, dnia 19 marca 2009 r. dr in ż. Daniel Podgórski Zastępca Dyrektora ds. Systemów Zarz ądzania i Certyfikacji AC 069 OLSKIE ENTRUM AKREDYTACJI CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZADZANIA 14

15 environment In the manufacturing process: Approximately 25% of the steel used for rail production comes from recycled steel scrap, which leads to a considerable reduction in the consumption of raw materials and energy. Since 2002, a certified Environmental Management System as per ISO has been implemented in the production process. At the end of the rail lifecycle: When their lifecycle has finished, the rails are again fully recycled as scrap without affecting any of their properties and returned to their origin as they are integrated in the production stage, thus reducing the consumption of natural resources. In line with a production waste management optimisiation policy, which has become a key issue, selective collection of waste products allows recycling those which can be further exploited. During the life of the rail: A double-track railway line can transport the same number of passengers per hour as a sixlane motorway, but with a considerably lower environmental impact. The use of rail transport results in a substantial reduction in fossil fuel consumption compared to other means of transport, such as road transport. The associated CO2 emissions are much lower and consequently, so is the greenhouse effect. 15

16 TREN YOLU RAY PAZARI ArcelorMittal tarafından üretilen raylar ve bağlantı elemanları, sadece Avrupa pazarına tedarik edilmiyor ayrıca yüksek hızlı hatlar, yüksek yüklü hatlar, kent içi ulaşım sistemleri, vb için tüm dünyaya ihraç ediliyor. ArcelorMittal tarafından geliştirilen ürünlerin kalitesi, bugün piyasada bulunabilir güvenilirliğin en üst düzeyde sunabilecek olan bize müşterilerimizin tam güvenini kazandırdı. Bu sayede raylarımız; Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika da hem demiryolu ve hem de kentsel metro hatlarında kullanılmaktadır. Deneyim, teknoloji ve ArcelorMittal tarafından üretilen rayların garantili kalitesi bize aşağıdakileri sunma olanağı vermektedir: - 40 kg/m den 80 kg/m ye çeşitte boyutlar. - Hem yeni yolların yapımı hem de mevcut olanların yeniden canlandırılmasında uluslararası standartlara ya da müşterilerin kendi teknik şartnamelerine göre geniş çeşitte çelik kaliteleri (gradları). - Herhangi bir yeni tür ray üretme olanağı (minimum ton) - Yüksek hızlı yollar için çok sıkı boyut toleranslarında raylar Yüksek hızlı tren hatları 350 km/saatten daha yukarı hızlar; Avrupa da ve en çok sanayileşmiş ülkelerde sürekli büyüyen bir pazardır. ArcelorMittal; İspanya, Fransa, Almanya, Portekiz, Türkiye, vb. ülkelerde yüksek hızlı hatlar için, mükemmel güvenilirlik, geometrik hassasiyet, sıkı düzlük toleransı ve pazardaki en yüksek kaliteyi birleştiren raylar sağlamaktadır. Kamu ve kentsel ulaşım hatları Bu pazar; kentsel büyüme ve onun ortaya çıkardığı nüfus artışı nedeniyle, kenar mahallelerde ve çevre beldelerde yaşan halkın taşımacılık hizmetlerini sağlama amacıyla dünya genelinde hızla genişlemektedir. Kent içi sistemler yüksek hizmet yoğunluğuna sahip hatlardır. Keskin dönüşler ve yüksek eğimlerin yanı sıra kısa fren yapma ve hızlanma mesafeleri nedeniyle zor bir topografya ile yüz yüzedir. ArcelorMittal; Madrid, Barselona, Bilbao, Sevilla, Paris, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Fortaleza, Brasilia, Caracas, Medellin, vb gibi şehirlerin metro sistemleri ve şehirlerarası tren yolu hatlari ray sağlamıştır metreye kadar uzunlukta tek parça raylar - Uzun kaynaklı raylar (en fazla 288 metre) - Asimetrik raylar 16

17 RAIL MARKET The rails and track fittings manufactured by ArcelorMittal are not only supplied to the European market, but exported throughout the world for high speed tracks, heavy haul tracks, urban transport systems, etc. The quality of the products developed by ArcelorMittal has earned us the full confidence of our customers, to whom we are able to offer the highest level of reliability to be found today on the market. This is why our rails are used on both railway and urban underground lines in Europe, Asia, Africa and America. The experience, technology and guaranteed quality of the rails manufactured by ArcelorMittal allow us to offer: - A variety of sizes from 40 kg/m to 80 kg/m - A wide range of steel grades to international standards or to the customers own technical specifications, both for the construction of new tracks and for revamping existing ones - Possibility to manufacture any new type of rail (4,000 tonnes minimum) - Rails with very strict dimensional tolerances for high speed tracks High speed lines It is a continuosly growing market in Europe and in most industrialised countries. with speeds over 350 km/h. ArcelorMittal supplies rails that combine excellent reliability, geometrical precision, strict flatness tolerance and the highest quality on the market, for high speed lines in Spain, France, Germany, Portugal, Turkey, etc. Public and urban transport lines This market is expanding rapidly throughout the world, due to urban growth and the saturation that it originates, in order to provide transport services for the population living in the outskirts and peripheral towns. Urban systems have a high service frequency and face a difficult topography, with sharp curves and steep gradients, as well as short braking and acceleration distances. ArcelorMittal supplies rails for underground systems and intercity railways of cities such as Madrid, Barcelona, Bilbao, Seville, Paris, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Fortaleza, Brasilia, Caracas, Medellin, etc. - One-piece rails up to 90 metres long - Long welded rails (up to 288 metres) - Asymmetric rails 17

18 Yüksek yük hatları Bu hatlar, yüksek miktarda cevher, konteyner ve diğer ürünleri taşır. Trafik genellikle yüksek vagon sayısına ve aks başına yüksek yüke sahip trenler ile belirlenmiştir. Bu hatlar için yuksek aşınma ve yorulma çatlağı direnc,ine sahip raylar gereklidir. Bu raylar; çok sert ve temiz mikroalaşımlı çeliklerden veya mantar sertleştirme metoduyla üretilir. Hafif Raylı Sistemler Genellikle geçici hatlar olarak kurulur; servis gerekliliklerine bağlı olarak yeniden tasarlanabilir. Makaslar ve traversler ArcelorMittal; 90 metreye kadar asimetrik ray ve makas çubugu üretimiyle; makas için ray üreten dünya çapındaki önemli ray üreticileri arasına katıldı. Geleneksel karma trafik sistemleri Bu hatların çalıştırılması; sıklıkla, tekli yollarda; çeşitli yoğunluklarda ve trafik koşullarında, farklı topografyalar ve iklimleri içerir. 18

19 Heavy haul lines These lines carry great quantities of ores, containers and other products. The traffic is usually characterised by trains with a high number of wagons and high load per axle. Rails with high wear resistance and high fatigue failure resistance are required for these tracks. They are made of very hard and very clean microalloyed steels or are head hardened. Traditional mixed-traffic systems Light railway lines They are usually installed as temporary lines and designed for reallocation depending on the service requirements. Switches and crossovers ArcelorMittal has joined the group of world-class manufacturers of rails for switches through the production of switch bars of up to 90 m from special asymmetric rails. The operation of these systems involves a great variety of traffic conditions, different topographies and climates, frequently, in one-way routes and in a wide variety of densities. 19

20 KİMYASAL BİLEŞİM / CHEMICAL COMPOSITION ÖZELLİKLER Standard Çelik Gradları Steel Grades 700 UIC A 900B R200 R260 EN R260 Mn R350 Ht R350 Lht R260 EN R350 Ht R350 Lht BS A B AREMA 2006 Standart Kimya Standard Chemystry Düşük Alaşımlı Ray Çeliği Low Alloy Rail Steel AREMA 2007 Standart Kimya Standard Chemystry Düşük Alaşımlı Ray Çeliği Low Alloy Rail Steel AS Tüm Ray/All Rail Mikroalaşımlı Microallloyed AM 900ACrV B1000 KİMYASAL BİLEŞİM/ CHEMICAL COMPOSITION % C % Mn % Si % P % S % Ni % Mo %Al % Cr %V %N %Cu %Nb Hppm Oppm 0,40 0,60 0,8 1,25 0,05 0,35 0,05 0, ,60 0,80 0,8 1,3 0,1 0,5 0,04 0, ,55 0,75 1,3 1,7 0,1 0,5 0,04 0, ,40 0,60 0,70 1,20 0,58 0,035 0,008 0,02 0,004 0,03 0,009 0,015 0,01 3,0 20 0,62 0,80 0,70 1,20 0,58 0,008 0,02 0,004 0,03 0,009 0,015 0,01 2,5 20 0,55 0,75 1,30 1,70 0,60 0,008 0,02 0,004 0,03 0,009 0,015 0,01 2,5 20 0,72 0,80 0,70 1,20 0,58 0,02 0,008 0,02 0,004 0,03 0,009 0,015 0,01 2,5 20 0,72 0,80 0,70 1,20 0,58 0,02 0,008 0,02 0,004 0,30 0,03 0,009 0,015 0,01 2,5 20 0,62 0,80 0,70 1,20 0,58 0,02 0,004 0,03 0,009 0,015 0,01 2,5 20 0,72 0,80 0,70 1,20 0,58 0,020 0,02 0,004 0,03 0,009 0,015 0,04 2,5 20 0,72 0,80 0,70 1,20 0,58 0,020 0,02 0,004 0,30 0,03 0,009 0,015 0,04 2,5 20 0,65 0,80 0,80 1,30 0,50 0,040 0, ,55 0,75 1,30 1,70 0,50 0,040 0, ,74 0,84 0,75 1,25 0,50 0,020 0,020 0,25 0,06 0,01 0,25 0, ,72 0,82 0,80 1,10 0,50 0,020 0,020 0,05 0,005 0,25 0,40 0,01-0, ,74 0,86 0,75 1,25 0,60 0,020 0,020 0,25 0,06 0,01 0,30 0, ,72 0,82 0,80 1,10 0,50 0,020 0,020 0,05 0,005 0,25 0,40 0,01-0, ,65 0,82 0,70 1,25 0,58 0,02 0,005 0,03 0,01 0,010 2,5-0,74 0,82 0,80 1,30 0,50 0, ,30 0, ,035 2,0-0,74 0,84 0,80 1,25 0,60 0,008 0,02 0,004 0,35 0,07 0,009 0,010 2,0 20 0,75 0,82 1,05 1,20 0,30 0,60 0,020 0,008 0,020 0,02 0,004 0,40 0,80 0,05 0,009 0,010 2,

FP7 2012 çağrıları 1

FP7 2012 çağrıları 1 FP7 2012 çağrıları 1 Sayın İlgili, İlgilendiğiniz proje çağrısı ve/veya başka ortaklık arayışlarınız için Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM ) personeli ile iletişime

Detaylı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Official Hidromas magazine / Resmi Hidromas yayın organıdır 2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Hidromas New Generation Gear Pumps Yeni Nesil Hidromas Dişli Pompaları Interview: JOST South

Detaylı

6-7 8-9 10-13 14-18 19-22 23 24 25 26

6-7 8-9 10-13 14-18 19-22 23 24 25 26 1 Biz Kimiz? Who we are? Tarihçe Our History Misyonumuz Our Mission & Vizyonumuz Our Vision Yönetim Felsefemiz ve Değerlerimiz Our Management Philosophy and Values Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı A Message

Detaylı

Company profile. Power, control and green solutions

Company profile. Power, control and green solutions Company profile Power, control and green solutions Company profile Kurumsal Kimlik Company profile 5 Message from the Chairman Başkanın Mesajı The photo to the right shows Sonia Bonfiglioli, Chairman

Detaylı

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde...

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde... MST [Microelettrica Scientifica Turkey] wherever human being is... insanın olduğu her yerde... Microelettrica New Jersey - USA MS Resistances Chamond - France Microelettrica Milano - Italy Comet Fans Milano

Detaylı

Yayın Kimlik No: OK-016 Yayının Kaynağı: 10. Kongre Bildirileri Cilt No: 1 Tarihi: Mayıs 2000

Yayın Kimlik No: OK-016 Yayının Kaynağı: 10. Kongre Bildirileri Cilt No: 1 Tarihi: Mayıs 2000 Hydrometallurgıcal Leachıng-The Corrosıon Reactıons We Have To Have I.M.Rıtchıe All corrosion scientists and engineers are committed to minimising the cost of corrosion. To this end, corrosion reactions

Detaylı

ŞİRKET PROFİLİ / COMPANY PROFILE

ŞİRKET PROFİLİ / COMPANY PROFILE SANAYİ GRUBU ÜRÜN BROŞÜRÜ INDUSTRIAL GROUP PRODUCT BROCHURE 2014 ŞİRKET PROFİLİ / COMPANY PROFILE 1989 yılında elektrik sektörü için teknik plastik malzeme üretmek amacıyla İzmir de kurulmuş olan T-PLAST,

Detaylı

Tek noktadan dünya markalarına...

Tek noktadan dünya markalarına... Tek noktadan dünya markalarına... 1954 yılında İstanbul da kurulan İntermobil, Avrupa da yerleşik lider otomotiv sanayi tedarikçilerinin temsilciliğini ve distribütörlüğünü yapmakta olup; bu konuda Türkiye

Detaylı

Mobilya İmalatı Sanayi

Mobilya İmalatı Sanayi Küresel Rekabette İstanbul Sanayi Odası Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Projesi Mobilya İmalatı Sanayi Küresel Rekabette İstanbul Sanayi Odası Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Projesi Mobilya

Detaylı

YENİ SERİLER KATALOĞU 2015 NEW SERIES CATALOGUE

YENİ SERİLER KATALOĞU 2015 NEW SERIES CATALOGUE 2015 YENİ SERİLER KATALOĞU 2015 NEW SERIES CATALOGUE YENİ SERİLER 2015 Seranit Grup a ödül üstüne ödül! Seranit Group keeps winning award after award! if TASARIM ÖDÜLLERİ 2015 / if DESIGN AWARD 2015

Detaylı

1 2 12 13 Editör Editor Küresel ticarette başarı ve otomasyon Değerli okurlar, Günümüzde dünya, ticaret açısından sınırların her geçen gün ortadan kalktığı bir arenaya dönüşüyor. Dünyanın farklı

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX 06 SERTİFİKASYON ŞİRKET PROFİLİ COMPANY CERTIFICATION SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE

İÇİNDEKİLER INDEX 06 SERTİFİKASYON ŞİRKET PROFİLİ COMPANY CERTIFICATION SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE ENTER 04 ŞİRKET PROFİLİ COMPANY 06 SERTİFİKASYON CERTIFICATION 08 10 22 26 28 32 36 46 48 54 56 58 60 SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE DÜZ KAYAR KAPILAR İÇİN OTOMASYON AUTOMATISMS FOR STRAIGHT SLIDING DOORS

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Editör Editor derya@bbmdergisi.com BBM Dergisi bir yaşında! Değerli BBM Dergisi okurları, BBM Magazine is 1 years old! Dear BBM Magazine readers, BBM Dergisi nin yeni sayısıyla bir kez daha

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX 004 MİSYON 006 SERTİFİKASYON MISSION CERTIFICATION SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE

İÇİNDEKİLER INDEX 004 MİSYON 006 SERTİFİKASYON MISSION CERTIFICATION SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE ENTER 004 MİSYON MISSION 006 SERTİFİKASYON CERTIFICATION 008 010 022 026 028 033 036 049 054 SEÇİM REHBERİ SELECTION GUIDE DÜZ KAYAR KAPILAR İÇİN OTOMASYON AUTOMATISMS FOR STRAIGHT SLIDING DOORS OTOMATİK

Detaylı

Raylı Sistemler Katalog 2011

Raylı Sistemler Katalog 2011 Raylı Sistemler Katalog 2011 çindekiler Railway Substations Sheet Steel & Concrete Kiosk Switchgears Transformers Inductive&Capacitive Compensation Rectifiers Disconnecting Cubicles Negative Panels Over

Detaylı

2014 Entek LED Kurumsal Ürün Kataloğu

2014 Entek LED Kurumsal Ürün Kataloğu 2014 Entek LED Kurumsal Ürün Kataloğu INDEX Bir Bakışta Entek LED Entek LED At a Glance Misyonumuz, Vizyonumuz ve Prensiplerimiz Our Mission,Vision and Principles Hakkımızda About Us Sokak Aydınlatma Street

Detaylı

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1 NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ November Kasım 2014 1 NEWS HABER 2 November Kasım 2014 MILLER MAGAZINE EDITOR EDİTÖR "Standards provide equal opportunities to everyone" Standartlar, herkese eşit

Detaylı

Deckon Asma Tavan Sistemleri 2008 yılında İstanbul merkez olmak üzere Kayseri ve Mersin bölgelerinde Rockwool bünyesinde bulunan Rockfon Asma Tavan Sistemlerinin distribütörlüğünü alarak faaliyetlerine

Detaylı

2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq. Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative Markets

2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq. Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative Markets HİDROMAS IN YAYIN ORGANIDIR. KASIM / NOVEMBER 2009 Sayı / Issue: 3 2009 Irak Yılı 2009 Year of Iraq Küresel Ekonomik Kriz ve Alternatif Pazarların Önemi Global Economic Crisis and Importance of Alternative

Detaylı

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail:

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: info@turkuazpolyester.com.tr 2015 Türkiye Kompozit Sanayi

Detaylı

1 2 3 4 Editör Editor editor@degirmencidergisi.com 2012 ye adım atarken While entering 2012 Değerli okurlar, Öncelikle Parantez Group ve Değirmenci Dergisi ailesi olarak tüm sektör mensuplarımızın

Detaylı

İbrahim ÖZ. Sayın Ulaştırma Sektörü Temsilcileri, Dear Representatives of the Transportation Sector,

İbrahim ÖZ. Sayın Ulaştırma Sektörü Temsilcileri, Dear Representatives of the Transportation Sector, 1 2 Sayın Ulaştırma Sektörü Temsilcileri, Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD) yeşil ve temiz taşımacılık türü olan demiryolu taşımacılığını çağın ve ülkenin gerekleri doğrultusunda geliştirmek ve demiryolunun

Detaylı

Işık Hayattır Doğru Aydınlatılması Light is Life Proper Lighting

Işık Hayattır Doğru Aydınlatılması Light is Life Proper Lighting MİSYON Işık Hayattır tezine odaklanmış bir çalışma ekibiyle; özgün, yüksek teknoloji içeren, enerji tasarruflu ve çevre dostu aydınlatma sistemleri tasarlamak ve üretmek, üretilen bu seçkin aydınlatma

Detaylı

Hayat Renklendikçe Güzelleşir...

Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Wood Coating Systems Mobilya ve Sanayi Grubu Ürün Detayları Product Details for Furniture and Industrial Group www.polchem.com.tr Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Ahşap Boyama Sistemleri Hayatınıza renk

Detaylı

1 2 3 4 14 15 Editör Editor Değirmencilik sektöründe İDMA mevsimi İDMA season in milling sector Dünya hububat ve bakliyat işleme sektörleri, 04-07 Nisan tarihleri arasında İstanbul daki İDMA 2013

Detaylı

KURTOĞLU ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ, MİMARİ PROJELERİNİZE ESTETİK ÇÖZÜMLER SUNAR.

KURTOĞLU ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ, MİMARİ PROJELERİNİZE ESTETİK ÇÖZÜMLER SUNAR. KURTOĞLU ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ, MİMARİ PROJELERİNİZE ESTETİK ÇÖZÜMLER SUNAR. COMPANY INFORMATION The company started its work life with copper and lead casting in the 1960s and in the 1980s we started to

Detaylı

METAL CUTTING SYSTEMS ADVANCED CUTTING TECHNOLOGY FROM TURKEY TO ENTIRE WORLD TÜRKİYE DEN DÜNYAYA YÜKSEK KESİM TEKNOLOJİSİ.

METAL CUTTING SYSTEMS ADVANCED CUTTING TECHNOLOGY FROM TURKEY TO ENTIRE WORLD TÜRKİYE DEN DÜNYAYA YÜKSEK KESİM TEKNOLOJİSİ. METAL CUTTING SYSTEMS ADVANCED CUTTING TECHNOLOGY FROM TURKEY TO ENTIRE WORLD TÜRKİYE DEN DÜNYAYA YÜKSEK KESİM TEKNOLOJİSİ Cutting Systems www.alfatekmakina.com.tr Listens Dinler Requirement - İhtiyaç

Detaylı

Hayat ı nşa etmek Building life

Hayat ı nşa etmek Building life Hayat ı nşa etmek Building life Dünyada ININSA Temsilcilikler Uluslararası mevcudiyet Ticari fuarlar ve sergiler ININSA şirketi Tanıtım Projeler Uygulamalar Teknik danışmanlık Kurulum ve satış sonrası

Detaylı

Fark Yaratan Isıl İşlem Heat Treatment That Makes Difference

Fark Yaratan Isıl İşlem Heat Treatment That Makes Difference Fark Yaratan Isıl İşlem Heat Treatment That Makes Difference 1981 Termo İndüksiyon 1981 den günümüze ulusal ve uluslararası pazarlara yüksek kaliteli ısıl işlem hizmeti sağlamaktadır. Buna ek olarak, Türkiye

Detaylı

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Biz kimiz? / Who We Are?...2-3 Vizyon & Misyon / Vision & Mission...4-5 AR-GE / Research & Development...6-7 Kalite / Quality...8-9 Sertifikalar

Detaylı