MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Güler BAYAR EVSEL ISITMADA KULLANILAN NEME DAYANIKLI YAKIT BRİKETLERİNİN HAZIRLANMASI MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2012

2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ISITMADA KULLANILAN NEME DAYANIKLI YAKIT BRİKETLERİNİN HAZIRLANMASI Güler BAYAR YÜKSEK LİSANS TEZİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Bu Tez --/--/2011 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oybirliği/Oyçokluğu ile Kabul Edilmiştir.... Prof. Dr Mehmet YILDIRIM Prof. Dr. Suphi URAL Doç. Dr. Murat ERDEMOĞLU DANIŞMAN ÜYE ÜYE... Doç. Dr. Ahmet DAĞ ÜYE Doç. Dr. Hüseyin VAPUR ÜYE Bu Tez Enstitümüz Maden Mühendisliği Anabilim Dalında hazırlanmıştır. Kod No: Prof. Dr. İlhami YEĞİNGİL Enstitü Müdürü Bu Çalışma Ç. Ü. Araştırma Projeleri Birimi Tarafından Desteklenmiştir. Proje No: MMF2010YL21 Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

3 ÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ EVSEL ISITMADA KULLANILAN NEME DAYANIKLI YAKIT BRİKETLERİNİN HAZIRLANMASI Güler BAYAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Danışman :Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM Yıl: 2011, Sayfa: 121 Jüri :Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM :Prof. Dr. Suphi URAL :Doç. Dr. Murat ERDEMOĞLU :Doç. Dr. Ahmet DAĞ :Doç. Dr. Hüseyin VAPUR Bu çalışma, ince boyutlu kömürlerden elde edilen briketlerin standart test sonuçlarını ve briketleme deneylerini kapsamaktadır. Deneylerde, tane boyutunun, ısıl işlem süresi ve sıcaklığının, nem içeriğinin, briketleme basıncının ve bağlayıcı miktarının briketlerin mekanik dayanım üzerine etkileri araştırılmıştır. Briketlerin dayanımları ile ilgili bilgi elde etmek için suya, darbeye ve düşmeye karşı dayanım testleri yapılmıştır. Numunelerin yanma karakteristikleri için soba yakma testi yapılmıştır. Deneysel çalışmaların sonuçlarına göre briketlenen numunenin optimum tane boyutu ve nem miktarı sırası ile -3,15 mm ve %7 dir. Briketleme basıncı 450 kg/cm 2 yüzeyi olduğundan en iyi mekanik dayanıma ulaşıldı. Optimum bağlayıcı miktarı, ısıl işlem süresi ve sıcaklığı sırası ile %10, 60 dk ve C dir. Anahtar Kelimeler: Kömür Briketleme, Bağlayıcılı Briketleme, Melas, Evsel Yakıt, Soba Yakma Testi. I

4 ABSTRACT MSc. THESIS PROCESSING OF FUEL WATER RESISTANT BRIQUETTES USED IN DOMESTIC HEATING Güler BAYAR ÇUKUROVA UNIVERSITY INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES DEPARTMENT OF MINING ENGINEERING Supervisor :Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM Year: 2011, Pages: 121 Jury :Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM :Prof. Dr. Suphi URAL :Assoc. Prof. Dr. Murat ERDEMOĞLU :Assoc. Prof. Dr. Ahmet DAĞ :Assoc. Prof. Dr. Hüseyin VAPUR This study covers briquetting experiments and the Standard test results of the briquettes obtained from a fine sized coal sample. In the experiments, effects of binder content, heat treatment period, temperature and particle size on mechanical strength of the briquettes were investigated. Water resistance, impact resistance and shatter tests were conducted in order to find out information related to durability of the briquettes. Stove combustion tests were performed for the combustion characteristics of the samples. As a result of the experimental studies, optimum particle size and moisture content of the sample briquetted, were found as 3,15 mm and 7% respectively. The best mechanical strength was achieved when the briquetting pressure was 450 kn/ briquette surface. The optimum binder content was 10%, heat treatment period and temperature were 60 min and C respectively. Key Words : Coal Briquetting, Briquetting With Binder, Melasses, Domestic Fuel, Stove Combustion Test. II

5 TEŞEKKÜR Çalışmamın her aşamasında yardımlarını esirgemeyen ve bana Evsel Isıtmada Kullanılan Neme Dayanıklı Yakıt Briketlerinin Hazırlanması konulu yüksek lisans tezini veren, yapıcı ve yönlendirici fikirleri ile bana daima yol gösteren, yaptığımız işin ciddiyetini ve önemini sürekli hatırlatarak beni onurlandıran danışman hocam Sayın Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM a teşekkürü bir borç bilirim. Tüm hayatım boyunca olduğu gibi zorlu eğitim süresince de hiçbir şekilde maddi ve manevi desteklerini benden esirgemeyen çok değerli annem Sevgi BAYAR a, canım babam Kemal BAYAR a ve ağabeylerim Güngör ve Güner BAYAR a ve eşim Önder KALAYCI ya sonsuz teşekkür ederim. Bu çalışmalarımın en büyük yapı taşları sizlersiniz. Tezim süresince bana manevi ve çalışma desteği sağlayan Çukurova Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü nden çok değerli arkadaşlarım Sultan ŞİMŞEK e, Seda DEMİRCİ ye, Zehra ALTINÇELEP e, Arş. Gör. Alican ÖZDEMİR e ve Arş. Gör. Mahmut ALTINER e sonsuz teşekkür ederim. Yüksek lisans çalışmalarım esnasında tüm bölüm olanaklarından yararlanmamı sağlayan Ç.Ü. Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na ve yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyen bölüm çalışanlarına, maddi destek veren Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ne teşekkürlerimi sunarım. III

6 İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZ.....I ABSTRACT.II TEŞEKKÜR III İÇİNDEKİLER...IV ÇİZELGELER DİZİNİ....VIII ŞEKİLLER DİZİNİ..X SİMGELER VE KISALTMALAR...XII 1. GİRİŞ Taşkömürü İle İlgili Genel Bilgiler Türkiye Kömür Sektörü Türkiye Kömür Rezervleri Türkiye Kömür Üretimi ve Tüketimi Kömür Kullanım Alanları Kömürün Enerji Sektöründe Tüketilmesi Isınma Sektöründe Tüketilmesi Briketleme Briketleme Teorileri Briketleme Yöntemleri Katkı Maddesiz Briketleme (1). Kırma ve Öğütme (2). Kurutma (3). Briketleme Sıcaklığı (4). Presleme Katkı Maddeli (Bağlayıcılı) Briketleme Yöntemi (1). Katkı Maddeli(Bağlayıcılı) Briketlemenin Aşamaları (2). Kırma ve Öğütme (3). Kurutma (4). Karıştırma IV

7 (5). Briketlenecek Karışımın Temperlenmesi ve Prese Beslenmesi (6). Presleme (7). Briketlerin Soğutulması ve Depolanması Kömür Briketlemede Kullanılan Katkı Maddeleri Organik Bağlayıcılar İnorganik Bağlayıcılar Briketlemeye Etki Eden Faktörler Kömürün Petrografik Özellikleri Kömürün Yapısal Özellikleri Kömürün Nem İçeriği Kömürün Mineral Madde İçeriği Kömürün Tane Boyutu Presleme Basıncı ve Süresi Briketleme Sıcaklığı Briketin Şekli ve Ağırlığı Katkı Maddesinin Özelliği Briketlerin Gözenekliliği Kömürün Kurutulma Şartları Isıl İşlem Briket Yüzeyinin Kaplanması Kömür Briketinde Aranan Özellikler Briketlerin Mekanik Sağlamlığı Briketlerin Ufalanma Sağlamlığı Briketlerin Suya Dayanımı Briketlerin Yanma Özelliği Türkiye'de Briket Üretimi Dünya da Briket Üretimi Briketlemenin Amacı ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR MATERYAL VE METOD V

8 3.1. Materyal Metod Nem Analizi Kül Analizi Elek Analizi Kömür Karışımlarının Hazırlanması Deney Numunelerinin Öğütülmesi Darbe Dayanım İndeks Değerinin Belirlenmesi Briketlemeye Tane Boyutunun Etkisi Briketlemeye Isıl İşlem Sıcaklığının Etkisi Briketlemeye Bağlayıcı Miktarının Etkisi Briketlemeye Nem İçeriğinin Etkisi Briketlemeye Presleme Basıncının Etkisi Briketlemeye Isıl İşlem Süresinin Etkisi Briketlemeye Yoğunluğun Etkisi Dayanım Testleri Shatter (Düşme Sağlamlığı) Testi Briketlerin Kırılma Sağlamlığı Briketlerin Suya Dayanımı Baca Gazına Geçen Kükürt Oranı Tayini Soba Yakma Testi ARAŞTIRMA BULGULARI Deney Numunelerinin Öğütülmesi Darbe Dayanım İndeks Değerinin Belirlenmesi Briketlemeye Tane Boyutunun Etkisi Briketlemeye Isıl İşlem Sıcaklığının Etkisi Briketlemeye Isıl İşlem Süresinin Etkisi Briketlemeye Bağlayıcı Miktarının Etkisi Briketlemeye Nem İçeriğinin Etkisi Briketlemeye Presleme Basıncının Etkisi Briketlemeye Yoğunluğun Etkisi VI

9 4.10. Soba Yakma Testi Shatter (Düşme Sağlamlığı) Testi Isıl İşlem İçin Harcan Enerji Miktarı SONUÇLAR VE ÖNERİLER KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ VII

10 ÇİZELGELER DİZİNİ SAYFA Çizelge 1.1. Birincil enerji talep projeksiyonları...7 Çizelge 1.2. Mayıs 2008 itibariyle bulunan yeni linyit rezervlerinin bölgelere dağılımı..8 Çizelge 1.3. Birincil enerji kaynakları üretimi...9 Çizelge 1.4. Birincil enerji kaynakları tüketimi...9 Çizelge 1.5. Türkiye nin birincil enerji kaynakları üretim hedefleri...10 Çizelge 1.6. Türkiye nin birincil enerji kaynakları tüketim hedefleri...11 Çizelge 1.7. Kömür briketlerinin sahip olması gereken fiziksel ve kimyasal özellikleri Çizelge 3.1. Deneylerde kullanılan kömürün kısa analizi...63 Çizelge 3.2. Briketleme işleminde kullanılan numunenin elek analizi...67 Çizelge 3.3. Öğütme parametreleri...69 Çizelge 3.4. Deneyde kullanılacak çelik bilyelerin özellikleri...69 Çizelge 4.1. Kullanılan kömür numunesinin öğütme sonrası kümülatif elek altı ve elek üstü değerleri...83 Çizelge 4.2. Antrasitin öğütme sonrası kümülatif elek altı ve elek üstü değerleri..84 Çizelge 4.3. Numunelerin dayanımlarına göre sınıflandırılması...85 Çizelge 4.4. Deneylerde kullanılan numunenin ve antrasitin darbe dayanım indeks değeri...85 Çizelge 4.5. Briketlemeye tane boyutunun etkisi...86 Çizelge 4.6. Briketlemeye ısıl işlem sıcaklığının etkisi...88 Çizelge 4.7. Melas-kömür karışımlarının briketlenmesinde ısıl işlem süresinin etkisi...90 Çizelge 4.8. CHB-kömür karışımlarının briketlenmesinde ısıl işlem süresinin etkisi 91 Çizelge 4.9. Melas-kömür karışımının briketlenmesinde bağlayıcı miktarının etkisi.92 Çizelge CHB-kömür karışımının briketlenmesinde bağlayıcı miktarının etkisi 93 Çizelge 4.11.CHB bünye nemi çıkarılarak yapılan briketlerde bağlayıcı miktarının etkisi...94 Çizelge Melas-kömür karışımlarının briketlenmesinde nem içeriğinin etkisi...96 Çizelge CHB-kömür karışımlarının briketlenmesinde nem miktarının etkisi...97 VIII

11 Çizelge Melas-kömür karışımlarının briketlenmesinde presleme basıncının etkisi...98 Çizelge CHB-kömür karışımlarının briketlenmesinde presleme basıncının etkisi..99 Çizelge Melas-kömür karışımlarının briketlenmesinde yoğunluğun etkisi..100 Çizelge CHB-kömür karışımlarının briketlenmesinde yoğunluğun etkisi Çizelge Soba yakma testi..103 Çizelge Sobada yakılan kömür numunelerinin nem ve kükürt miktarı Çizelge Soba yakma testi sonuçları Çizelge Shatter düşme testi numune parametreleri Çizelge Shatter düşme testi elek fraksiyonları Çizelge Shatter düşme testi sonuçları IX

12 ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA Şekil 1.1. Türkiye deki yılları arası birincil enerji kaynakları...4 Şekil 1.2. Türkiye nin 2007 yılı birincil enerji arz üretimi...5 Şekil 1.3. Türkiye nin kömür yatakları haritası...12 Şekil yılları havza taşkömürü üretimi...14 Şekil 1.5. Ekster presin basit şematik görünüşü...21 Şekil 1.6. Katkı maddesiz briketleme işlem basamakları...22 Şekil 1.7. Katkı maddeli(bağlayıcılı) briketlemede işlem basamakları...27 Şekil 1.8. Çift merdaneli presin basit şematik görünüşü...30 Şekil 1.9. Merdaneli presin basit şematik görünüşü...31 Şekil 3.1. Deneysel işlem kademeleri...64 Şekil 3.2. Deneylerde kullanılan darbe dayanım aleti...71 Şekil 3.3. Kömür briketleme için presleme aparatı...72 Şekil 3.4. Briketleme yapılan presleme cihazı Şekil 3.5. Shatter düşme testi düzeneği şematik görünümü Şekil 3.6. Shatter düşme testi düzeneği Şekil 3.7. Mekanik dayanım ölçüm cihazı Şekil 3.8. Suya dayanım deneylerine tabi tutulan briketlerin sonraki görünümü Şekil 3.9. Soba yakma testinde kullanılan soba Şekil Baca gazı ölçümü yapılan soba bacası Şekil Baca gazı ve sıcaklığı ölçüm cihazı Şekil 4.1. Kömür numunesinin öğütme sonrası kümülatif elekaltı ve eleküstü eğrileri...83 Şekil 4.2. Antrasitin öğütme sonrası kümülatif elek üstü ve elek altı eğrileri...84 Şekil 4.3. Melas-kömür karışımlarının briketlenmesinde tane boyutunun etkisi...87 Şekil 4.4. CHB-kömür karışımlarının briketlenmesinde tane boyutunun etkisi...87 Şekil 4.5. Melas-kömür karışımlarının briketlenmesinde ısıl işlem sıcaklığının etkisi Şekil 4.6. CHB-kömür karışımlarının briketlenmesinde ısıl işlem sıcaklığının etkisi X

13 Şekil 4.7. Melas-kömür karışımlarının briketlenmesinde ısıl işlem süresinin etkisi...90 Şekil 4.8. CHB-kömür karışımlarının briketlenmesinde ısıl işlem süresinin etkisi Şekil 4.9. Melas-kömür karışımlarının briketlenmesinde bağlayıcı miktarının etkisi.92 Şekil CHB-kömür karışımlarının briketlenmesinde bağlayıcı miktarının etkisi 94 Şekil CHB(bünye nemi çıkarılmış)-kömür karışımlarının briketlenmesinde bağlayıcı miktarının etkisi Şekil Melas-kömür karışımlarının briketlenmesinde nem miktarının etkisi Şekil CHB-kömür karışımlarının briketlenmesinde nem miktarının etkisi...97 Şekil Melas-kömür karışımlarının briketlenmesinde presleme basıncının etkisi...99 Şekil CHB-kömür karışımlarının briketlenmesinde presleme basıncının etkisi..100 Şekil Melas-kömür karışımlarının briketlenmesinde yoğunluğun etkisi Şekil CHB -kömür karışımlarının briketlenmesinde yoğunluğun etkisi Şekil Parça kömürün islilik değerleri Şekil Melaslı briketlerin islilik değerleri Şekil CHB li briketlerin islilik değerleri XI

14 XII

15 SİMGELER VE KISALTMALAR TPES : Toplam Birincil Enerji Arzı(Total Primary Energj Supply) TEP : Toplam Enerji Üretimi(Total Enerji Production) MW : Megawatt MWh : Megawatt saat Kcal : Kilokalori TKİ : Türkiye Kömür İşletmeleri TEK : Türkiye Elektrik Kurumu ETKB : Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Gwh : Gigawatt Hour EÜAŞ : Elektrik Üretim Anonim Şirketi MTA : Maden Tetkik Arama TPAO : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı DSİ : Devlet Su İşleri TTK : Türkiye Taşkömürü Kurumu FOB : Free On Board TÇMB : Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği AOL : Aşkale Oltu Linyitleri ISI : Darbe Dayanım İndeks Deneyi MISI : Düzeltilmiş Darbe Dayanım İndeksi TA : Ortam Sıcaklığı TG : Soba İçi Sıcaklık TK : Havada kurutma sıcaklığı CO : Carbon Monoksit ppm : Milyonda Bir 0 C : Sıcaklık CH 4 SL NH 4 SL ASTM CHB : Kalsiyum Sülfit Likörü : Amonyum Sülfit Likörü : The American Society For Testing And Materials : CarboHydrate Binder XII

16 Dk kn mm m d 80 MPa Kcal/kg EA EÜ WEC TNC AB BYKP BDT mtep TSE HGI DIN CIAB TCMB ISO :Dakika : Kilo Newton : Milimetre : metre : malzemenin %80 inin geçtiği elek aralığı : megapaskal : kilokalori/kilogram : Elekaltı : Eleküstü : Dünya Enerji Konseyi(World Energy Council) : Türk Milli Komitesi(Turkish National Committee) : Avrupa Birliği : Beş Yıllık Kalkınma Planı : Bağımsız Devletler Topluluğu : Milyon ton eşdeğer petrol : Türk Standartları Enstitüsü : Hardgrove öğütülebilirlik indeksi : Alman Standartlar Enstitüsü : Coal Industry Advisory Board : Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası : Uluslararası Standart Birimi (International Organization For Standardization) XIII

17 1. GİRİŞ Güler BAYAR 1. GİRİŞ Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimlerinin sürükleyici unsuru ve en temel gereksinimlerinden biri, enerjidir. Bu nedenle de ülke yönetimlerini üstlenenler, enerjiyi kesintisiz, güvenilir, temiz ve ucuz yollardan bulmak ve bu kaynakları da mutlaka çeşitlendirmek durumundadırlar. Kimi geleneksel enerji kaynakları ile geri kalmış teknoloji kullanımının, doğal çevrede geri dönülmez tahribatlara yol açmaması içinse, sürdürülebilir kalkınma kavramı gündeme gelmiştir. Buna paralel olarak da, yalnız enerji kaynağı teminini ve enerji üretimini temel alan planlamanın yerini, gelişmiş toplumlarda enerji ekonomi-ekoloji dengesini özenle gözeten planlama anlayışı ile, kaynak çeşitliliğini ve jeopolitik gerçekleri dikkate alan enerji güvenliği modelleri almaya başlamıştır (Pamir, 2003). İthal enerji kaynaklarına bağımlılığı yüksek olan ülkeler açısından enerji kaynaklarının sürekli, güvenilir, temiz ve çeşitli kaynaklardan/ülkelerden olabildiğince uygun fiyatlarla sağlanması gerekmektedir. Ayrıca enerjinin, yüksek verimlilikle tüketilmesi sorunu büyük önem taşırken genelde enerji ihracatçısı olan ülkeler açısından, kendi enerji kaynaklarına uluslararası piyasalarda çeşitli ülkelerden kesintisiz ve yeterli talebin var olması ve yeterince yüksek fiyatlardan satılabilmesi anlamında enerji talep güvenliği kavramı daha fazla ön plana çıkmaktadır. Sonuç olarak, ülkelerin güçlü bir ekonomik yapıya sahip olabilmesi için enerji güvenliği stratejik öneme sahiptir(arslan, 2009). Gelişmiş olan ülkeler temel stratejilerini kaynak genişliği, yerel kaynakların önceliği, düşük maliyet ve global sorumluluk gereği temiz enerji konularında yoğunlaştırmaktadır. Ancak stratejik açıdan birinci öncelik, enerjide dışa bağımlılığı minimize etmek için yerel kaynakların mümkün olduğunca kullanılması gerekmektedir(arslan, 2009). Dünyanın gelişmiş ülkelerinin, enerji politikalarında gözettikleri en önemli unsurlardan birisi de enerji verimliliğini arttırmak, enerji yoğunluğunu azaltmak ve enerji tasarrufuna özen göstermektir. Çağdaş enerji politikalarında hedef, yalnızca kişi başına kullanılan enerji ya da elektrik tüketim miktarını arttırmak değil, enerjiyi en verimli biçimde kullanabilecek sistemleri geliştirerek en az enerji harcaması ile en 1

18 1. GİRİŞ Güler BAYAR fazla enerjiyi üretebilecek, iletecek ve tüketecek yapıyı kurabilmektir. Örneğin ABD nde, 30 yıl öncesi ile kıyaslandığında, bugün 1 dolarlık gayri safi hâsıla yaratabilmek için % 56 daha az enerji kullanılmaktadır. Bunu temin edebilmenin yolları arasında; konutların tasarımından, evde ve sanayide kullanılan elektrikli aletlerin tasarımına ve standardizasyonuna, araçlarda ileri teknoloji kullanımına, tüketicinin bilinçlendirilmesinden vergi ve teşvik uygulamalarına uzanan geniş bir yelpazeye yayılan politikalar yer almaktadır. Günümüzde kullanılan enerji kaynaklarını, fosil yakıtlar (kömür, petrol, doğal gaz), nükleer yakıtlar, hidrolik kaynaklar, güneş, rüzgâr, biomas, jeotermal vb. olarak saymak mümkündür. Bunların içerisinde günümüz koşullarında en yaygın kullanıma ve tüketimde en büyük paya sahip olanlar fosil yakıtlardır. Diğer kaynaklar belli oranlarda kullanıma girmiş olsalar dahi, güneş dışındakiler fazla genişleme şansına sahip değildir. Güneş enerjisi kullanımı da henüz beklendiği seviyeye ulaşamamıştır ve günümüz teknolojik gelişimiyle de en iyimser tahminle bile güneş enerjisinin ancak 2050 de sanayi için önemli oranda kullanıma girebileceği öngörülmektedir (Esser, 1999). Fosil kökenli yakıtların belirlenmiş rezervleri göz önüne alındığında ise, çeşitli kaynaklarda farklı rakamlar verilse de, ortalama olarak kömürün 200 yıl, petrolün 40 yıl ve doğal gazın 60 yıl civarında bir ömrünün olduğu hesaplanmaktadır (Tüsiad, 1998; Mimurato, 2001). Dünyada nüfus artışı, sanayileşme ve şehirleşme ile birlikte, küreselleşme sonucu artan ticaret ve üretim imkânlarına bağlı olarak doğal kaynaklara ve enerjiye olan talep giderek artmaktadır. Son otuz yıldır Dünya birincil enerji talebi yaklaşık olarak yılda %2 olarak büyümüştür. Fosil yakıtlardan petrol ve doğal gaza kıyasla kömür talebi, ortalama %1,8 ile daha düşük bir büyüme göstermiştir. Geçmişte Dünya enerji kullanımının %24-25 i kömür kaynağından karşılanırken bu oran, 2030 yılında referans senaryoya göre % 23, alternatif senaryoya göre de %20 dolayında gerçekleşeceği öngörülmektedir(ciab, 2006). Fakat son beş yıldır kömür kullanımının %5 büyümesi, talep tahminlerinin fiili durumla örtüşmediğini ortaya koymaktadır. Örneğin, ABD halen 93 GW kurulu güce sahip kömüre dayalı termik santral kurmayı planlamakta ve bu tesislerin yaklaşık %30 unun yapımı ileri aşamadadır. Ayrıca ABD 2030 yılında 3-5 milyon varil/gün kapasiteli kömürden 2

19 1. GİRİŞ Güler BAYAR ulaşımda kullanılacak sıvı yakıt eldesi projelerini gerçekleştirmeyi planlamaktadır(bezdek, 2006). Gelişmekte olan ülkelerden Çin, yıllık 2,225 milyar ton üretimiyle; kömür talebinin büyümesi, kömürün küresel rekabet gücünün artması, uzun vadeli enerji güvenliği yönlerinden en önemli role sahiptir. Çin de kömürden sıvı yakıt üretimi konusunda 2020 yılında 1 milyon varil/gün kapasiteye ulaşmayı hedeflemektedir(zhang, 2006). 21. Yüzyıl da Dünya, yılda 8,8 milyar ton petrol eşdeğeri enerji tüketmiştir. Bu tüketimin yaklaşık %40 ı petrolden, %25 i kömürden, %24,7 si doğal gazdan, %7,6 sı nükleerden ve %2,6 sı da hidroelektrikten elde edilmiştir. Vurgulanması gereken husus, alternatif arama çabalarına karşın petrolün başta rolünü sürdürmesi ve fosil yakıtların, toplamda dünya birincil enerji gereksiniminde %90 a varan belirleyici konumudur. Enerji politikalarımızın belirlenmesinde, arz güvenliği açısından, kendi kaynaklarımızın geliştirilmesinin yanında en fazla özen gösterilmesi gereken ilke, ithal edilecek kaynaklarda gerek enerji kaynağı türü ve gerekse bu kaynakların sağlandığı ülkeler açısından kaynak çeşitliliğinin sağlanmasıdır. ABD, tükettiği petrolün yaklaşık %53 ünü ithal ederken, ithalatını başta Kanada, Meksika, Venezuella ve Suudi Arabistan olmak üzere, çok sayıda ülkeye yaymış durumdadır larda, % 66 ya ulaşacağı tahmin edilen ithal petrole bağımlılığında, Afrika ve Hazar bölgesi de dâhil tüm olanakları geliştirmeye ve kontrolü giderek zorlaşan Orta Doğu ya gereksinimini olabildiğince azaltmaya ve ucuz kaynaklara ulaşmaya çalışmaktadır. ABD, elektrik üretiminde kendi topraklarında çok zengin olan kömürü %52, nükleer enerjiyi ise %20 oranında kullanmaktadır. Fosil kaynaklar üretimi giderek azalan AB ülkelerinin de, ithal enerji kaynaklarına olan gereksinimleri hızla artmaktadır. AB nin bu konudaki en temel yaklaşımlarından birisi, ithal kaynaklara bağımlılığındaki riskleri en aza indirebilmektir. Bu yaklaşımın temelinde de, gerek tür açısından, gerekse ithalatın yapıldığı ülkeler açısından çeşitlendirme ve denge en önemli unsurlar olarak yer almaktadırlar. Dünyanın en büyük gaz rezervlerine sahip Rusya Federasyonu ise, bir başka açıdan bu çeşitliliği yaşama geçirmeye ve Avrupa ya, tamamen Ukrayna üzerinden yapmakta olduğu gaz ihracatında, Polonya başta olmak üzere, yeni güzergâhlar arayışına girmektedir (Pamir, 2003). 3

20 1. GİRİŞ Güler BAYAR Konut tüketicileri tarafından kullanılan enerjinin çeşidi ve miktarı, gelir düzeyi, doğal kaynaklar, yeterli dağıtım altyapısı vb. diğer nedenlerle ülkeden ülkeye önemli farklılıklar göstermektedir. Hizmetler sektöründe, ekonomik büyüme, ekonomik büyümenin finansman yolları, nüfus artış hızı vb. diğer etmenler belirleyici olmaktadır. Sanayi sektöründe, ekonomik faaliyetlerin düzeyleri ve çeşitliliği, teknoloji kullanımı, katma değer yaratımındaki öncelikler vb. diğer unsurların, toplam nihai enerji tüketimi içinde sanayi sektörü payının belirleyicileri olarak ağırlıklarını korumaları beklenmektedir(sohtaoğlu, Diz ve Erbaş, 2006). Türkiye açısından duruma bakıldığında, şu anda enerjide dışa bağımlılığımız ülke geleceğini tehdit eder boyuta varmıştır. Dışa bağımlılığı azaltmada kullanabileceğimiz ana kaynak ise kömür olmaktadır. Günümüzde oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olan kömür, gelecekte de bu payını sürdürecek potansiyele sahiptir(arslan, 2009) yılına kadar kömür enerji olarak kullanımında artan bir grafik izlemektedir. Bu durum Şekil 1.1 de de görülmektedir. Şekil 1.1. Türkiye deki yılları arası birincil enerji kaynakları (TKİ, 2009) Kömür kullanımının getirdiği çevresel etkiler ve bunun sonucu oluşan baskılar kömürün mevcut şekli ile kullanımına büyük engeller getirecektir. Bu baskılar ise kömürün daha verimli kullanımını sağlayacak ve sonuçta kömür en 4

21 1. GİRİŞ Güler BAYAR azından 2050 yılına kadar en önemli enerji kaynaklarından biri olmaya devam edecek görünmektedir(wec, 2007). Ülkemizde fosil kaynaklar içinde en büyük rezerve sahip olan kaynak kömürdür. Kömür rezervimiz içindeki en büyük pay ise 12,4 milyar ton ile linyite aittir. Linyit rezervlerimizin ağırlıklı olarak düşük ısıl değerde olması, bu kaynaklarımızın daha çok termik santrallerde elektrik üretim amaçlı tüketilmesine olanak sağlamaktadır yılına kadar artış eğilimini sürdüren elektrik üretimi amaçlı linyit üretimi, ağırlığın ithal doğal gaza verilmesi sonucu 1999 yılından itibaren önce duraklama, daha sonra ise belirgin bir düşüş dönemine girmiştir(tamzok, 2007). Doğal gaz Türkiye de 2006 yılında 907 milyon m 3 üretilmesine karşın, milyon m 3 kullanılmıştır yılındaki birincil enerji arz üretiminin sektörlere dağılımı Şekil 1.2 de verilmiştir. Yani yerli üretimin tüketim içerisindeki payı %2,89 dur. Diğer bir deyişle dışa bağımlı olduğumuz bir enerji türüdür (energy.gov.tr; WEC-TNC, 2007) yılı Ağustos ayı sonuna kadar üretilen elektrik enerjisinin yaklaşık %29'u ithal ve yerli kömürden üretilmiştir. Ağustos ayı sonuna kadar kömürden üretilen elektriğin %27'sini taşkömürü ve ithal kömür, %73'ü ise yerli linyit kömüründen üretilmiştir. Ülkemizin geldiği noktanın ne olduğu ise aşağıdaki grafikte açık olarak görülmektedir(teaş, 2007). Şekil 1.2. Türkiye nin 2007 yılı birincil enerji arz üretimi(wec-tnc, 2007) 5

22 1. GİRİŞ Güler BAYAR Ülkemizin, artan enerji talebini sürdürülebilir bir şekilde karşılayabilmek amacıyla uzun vadeli planlama çalışmalarımızda, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı olan 2023 yılında; Yerli kömür ve hidrolik kaynak potansiyelimizi tamamen kullanabilmek, Yenilenebilir kaynaklardan azami ölçüde istifade etmek, Nükleer enerjiyi 2020 yılına kadar olan dönemde elektrik üretim kompozisyonuna dâhil etmek, Enerji verimliliğinde AB düzeyine gelecek şekilde hızlı ve sürekli gelişme sağlamaktır(etkb, 2010) Taşkömürü İle İlgili Genel Bilgiler Dünya genelinde kömür rezervlerinin 297 trilyon tonu (%32) Asya Pasifik ülkelerinde, 254 trilyon tonu (%28) Kuzey Amerika ülkelerinde, 222 trilyon tonu (%24) Rusya ve BDT ülkelerinde bulunmaktadır. Linyit, ısıl değeri düşük, barındırdığı kül ve nem miktarı fazla olduğu için genellikle termik santrallerde yakıt olarak kullanılan bir kömür çeşididir. Buna rağmen yerkabuğunda bolca bulunduğu için sıklıkla kullanılan bir enerji hammaddesidir. Taşkömürü ise yüksek kalorili kömürler grubundadır. Yerli kaynak potansiyelimizin 12,4 milyar tonunu linyit, 1,33 milyar tonunu taşkömürü oluşturmaktadır (ETKB, 2010). Ülkemiz rezerv ve üretim miktarları açısından linyitte dünya ölçeğinde orta düzeyde, taşkömüründe ise alt düzeyde değerlendirilebilir. Toplam dünya linyit rezervinin yaklaşık %1,6'sı ülkemizde bulunmaktadır. Türkiye'nin toplam linyit rezervi 12,4 milyar ton seviyesinde olup işletilebilir rezerv miktarı ise 3,9 milyar ton düzeyinde bulunmaktadır. Bununla birlikte linyitlerimizin büyük kısmının ısıl değeri düşük olduğundan termik santrallerde kullanımı ön plana çıkmıştır. Ülkemiz linyit rezervinin yaklaşık %46'sı Afşin-Elbistan havzasında bulunmaktadır. Ülkemizin en önemli taşkömürü rezervleri ise Zonguldak ve civarındadır. Zonguldak Havzası'ndaki toplam taşkömürü rezervi 1,322 milyar ton, buna karşılık görünür 6

23 1. GİRİŞ Güler BAYAR rezerv ise 519 milyon ton düzeyinde bulunmaktadır. (Taşkömürü Sektör Raporu, 2009). Bununla birlikte kömüre olan talep gün geçtikçe artmaktadır. Bu durum Çizelge 1.1 de gösterilmiştir. Çizelge 1.1. Birincil enerji talep projeksiyonları (Özder, 2002) Yıllar Taşkömürü Linyit Asfaltit Doğalgaz (Bin Ton) (Bin Ton) (Bin Ton) (10 6 M 3 ) Linyit sahaları ülkemizde bütün bölgelere yayılmış olup bu sahalardaki linyit kömürünün ısıl değerleri kcal/kg arasında değişmektedir. Ülkemizdeki toplam linyit rezervinin yaklaşık %68'i düşük kalorili olup %23,5'i kcal/kg arasında, %5,1'i kcal/kg arasında, %3,4'ü 4000 kcal/kg üzerinde ısıl değerdedir yılından itibaren enerji üretiminde yerli kaynaklara önem verilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması hedefleri çerçevesinde sanayileşme ve nüfus artışına paralel olarak artan enerji talebinin karşılanması amacıyla; yeni kömür sahalarının bulunması ve bilinen sahaların geliştirilmesi çalışmalarına hız verilmiştir. Kömür aramalarında sondaj miktarı son beş yılda beş kat artmış, aramaların sonucunda 8,3 milyar ton olan mevcut rezerve ilave olarak; 2008 Mayıs ayı itibarı ile 4,1 milyar ton yeni linyit rezervi tespit edilmiştir. Çizelge 1.2 de yeni linyit rezervlerinin bölgelere dağılımı gösterilmiştir yılında 106 milyon TEP olan ülkemizin toplam birincil enerji tüketiminde kömürün payı %28'dir yılında yapılan 33 milyon ton toplam kömür satışının %82'si termik santrallere, %12 ise ısınma ve sanayiye olmuştur. Ülkemizde 2008 yılı sonu itibariyle linyite dayalı termik santrallerimizin kurulu gücü MW olup bu değer toplam kurulu gücümüzün %19,6'sını karşılamaktadır. 7

24 1. GİRİŞ Güler BAYAR Kömürün toplamda kurulu güce katkısı MW olup bu değer toplam kurulu gücümüzün %24'ünü oluşturmaktadır. Taşkömürüne dayalı termik santralimizin kurulu gücü 335 MW olup, toplam kurulu gücümüzün %0,8'ine karşılık gelmektedir. Çizelge 1.2. Mayıs 2008 itibariyle bulunan yeni linyit rezervlerinin bölgelere dağılımı Türkiye Linyit Rezervi Bölgeleri Rezerv Miktarı Afşin-Elbistan milyon ton Elbistan 420 milyon ton Konya-Karapınar milyon ton Trakya 498 milyon ton Manisa-Soma-Eynez 170 milyon ton Eskişehir-Alpu 275 milyon ton Afşin-Elbistan linyitleri kcal/kg alt ısıl değeri içerisindedir. Ülkemiz toplam linyit rezervinin yaklaşık yarısı bu bölgemizde bulunmaktadır. İthal bir kaynak olan doğal gazın elektrik üretiminde kullanılması yerine rezervleri belirlenen ve termik santral kurulabilecek özellikte olan linyit sahalarımızın hızla devreye sokulması ve mevcut santrallere yeni ünitelerin ilavesi ile kurulu gücümüzün MW daha arttırılması mümkün görülmektedir Türkiye Kömür Sektörü Türkiye Kömür Rezervleri Türkiye nin birincil enerji kaynakları üretimi ve tüketimi içinde en büyük pay kömüre aittir. Taşkömürü üretimi ve tüketimi ise 2000 li yıllarda Çizelge 1.3 ve Çizelge 1.4 te görüldüğü gibi kısa süreliğine bir gerileme yaşamış olsa da, son yıllarda artarak devam etmektedir. 8

TÜRKİYE KÖMÜR SEKTÖRÜ NÜN ANALİZİ: Süreç, Sorunlar ve Öneriler ÖZET ABSTRACT

TÜRKİYE KÖMÜR SEKTÖRÜ NÜN ANALİZİ: Süreç, Sorunlar ve Öneriler ÖZET ABSTRACT TÜRKİYE KÖMÜR SEKTÖRÜ NÜN ANALİZİ: Süreç, Sorunlar ve Öneriler ANALYSIS of TURKISH COAL SECTOR: Historical Perspective, Problems and Recommendations Mücella ERSOY 1 ÖZET Bu çalışmada; enerji kaynakları

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ISPARTA İLİNDE DOĞALGAZ KULLANIMINI ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERİN ANALİZİ Yunus GÜLCÜ Tez Danışmanı

Detaylı

TÜRKİYE DE MESKEN ELEKTRİK TALEBİ

TÜRKİYE DE MESKEN ELEKTRİK TALEBİ T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE MESKEN ELEKTRİK TALEBİ ESRA KINIK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ OCAK 2008 T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKISI VE YAPILAN SWOT ANALİZLER. (Yüksek Lisans Tezi) Gökhan AĞAÇBİÇER

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKISI VE YAPILAN SWOT ANALİZLER. (Yüksek Lisans Tezi) Gökhan AĞAÇBİÇER YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKISI VE YAPILAN SWOT ANALİZLER (Yüksek Lisans Tezi) Gökhan AĞAÇBİÇER 2010 T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT

Detaylı

ENERJİ TÜKETİMİ-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-2008)

ENERJİ TÜKETİMİ-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-2008) T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI İKTİSAT BİLİM DALI ENERJİ TÜKETİMİ-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1980-2008) YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Zehra EREN KIRSAL ALANDA YAŞAYAN BİREYLERİN RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ: HATAY İLİ ÖRNEĞİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM

Detaylı

2013 YILI BÜTÇE SUNUMU

2013 YILI BÜTÇE SUNUMU 2013 YILI BÜTÇE SUNUMU Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız ın, Bakanlığın 2013 Yılı Bütçesini TBMM Plân ve Bütçe Komisyonuna Sunuş Metni 14 Kasım 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Sayın

Detaylı

Kömürü Finanse Etmek (Türkiye nin Yüksek Karbon Aritmetiği)

Kömürü Finanse Etmek (Türkiye nin Yüksek Karbon Aritmetiği) (Türkiye nin Yüksek Karbon Aritmetiği) Nisan 2015 Hazırlayan Önder Algedik Kapak resimleri, Afşin-Elbistan-B Termik Santraline kömür sağlayan Çöllolar Kömür Havzası ndan alınmıştır. 6 Şubat 2011'de Santralde

Detaylı

1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ

1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ 1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ 2004 yılında dünya çelik üretimi 1 milyar ton civarında gerçekleşmiştir. Bu üretimin yaklaşık 1/4 ü Çin tarafından yapılmıştır. Dünyadaki üretimde ikinci sırayı Japonya almıştır.

Detaylı

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER STRATEJİK RAPOR NO: 14, NİSAN 2006 ENERJ ÜRET M VE FOS L H DROL K YEN LENEB L R NÜKLEER Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK Doç. Dr. Atilla AKKOYUNLU Çevre Yük. Müh. Kamil B. VARINCA Ç NDEK LER ÇİZELGELER LİSTESİ...4

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU ( 2002 2010 ) MADENCİLİĞİN ÖNEMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU ( 2002 2010 ) MADENCİLİĞİN ÖNEMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU ( 2002 2010 ) MADENCİLİĞİN ÖNEMİ Madencilik, tarih boyunca uygarlıkları şekillendiren temel sektörlerden biri olmuştur. Özellikle, sanayi devriminden bu yana insanlığın gelişim

Detaylı

BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI

BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI SAYIN TANER YILDIZ IN BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI 16 KASIM 2009 Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Üyeleri,

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 Sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı KHK uyarınca hazırlanmış olup, Sayıştay

Detaylı

KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI

KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI Işıl Şirin SELÇUK ANKARA BAROSU YAYINLARI ANKARA BAROSU YAYINLARI Ankara Barosu Başkanlığı, 2010 Tüm hakları saklıdır

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞINDA TÜRKİYE DE TEKSTİL SEKTÖRÜ VE GELECEĞİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞINDA TÜRKİYE DE TEKSTİL SEKTÖRÜ VE GELECEĞİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞINDA TÜRKİYE DE TEKSTİL SEKTÖRÜ VE GELECEĞİ Ömer GÜLERYÜZ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Okan KARAHAN LİFLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN ÖZELLİKLERİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2006 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ULUSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Raportör Doç. Dr. Murat Türkeş

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

BOTAŞ. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU. Bilkent - ANKARA

BOTAŞ. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU. Bilkent - ANKARA BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. SEKTÖR RAPORU 2013 Bilkent - ANKARA İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Dünyada Sektörün Görünümü... 4 2.1. Enerji Talebi... 4 2.2. Enerji Rezervleri... 6 2.3. Enerji

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 9 Sayı: 18 Güz 2010 s. 77-96 TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ Eylem ÖNAL *, Rahmiye Zerrin YARBAY** Geliş: 02/08/2010

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

Türkiye de Enerji ve Geleceği

Türkiye de Enerji ve Geleceği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye de Enerji ve Geleceği İTÜ Görüşü Nisan 2007 İSTANBUL www.itu.edu.tr Editör: Abdurrahman SATMAN Rektörlük Desteği: Haluk KARADOĞAN Raporu Hazırlayanlar: Ahmet ARISOY

Detaylı

TR72 BÖLGESİ (KAYSERİ, SİVAS, YOZGAT) ENERJİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK İMALAT SANAYİ RAPORU

TR72 BÖLGESİ (KAYSERİ, SİVAS, YOZGAT) ENERJİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK İMALAT SANAYİ RAPORU Ağustos 2013 ANKARA i TR72 BÖLGESİ (KAYSERİ, SİVAS, YOZGAT) ENERJİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK İMALAT SANAYİ RAPORU Ağustos 2013 Ankara ii iii Hazırlayanlar: Fulya BAYRAKTAR Kıdemli Uzman Mehmet Ali KAFALI Kıdemli

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU " DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR "

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU  DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU " DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR " MART 2011 MADENCİLİĞİN ÖNEMİ MADENCİLİĞİ DİĞER SEKTÖRLERDEN AYIRAN ÖZELLİKLER, ULUSAL

Detaylı

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ANKARA - Mart 2011 Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Yayına Hazırlayanlar: Özcan DALKIR

Detaylı

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Nisan 2014 BU ÇALIŞMA, ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 2013 YILI DOĞRUDAN FAALIYET

Detaylı

COMITE NATIO NAL TURC

COMITE NATIO NAL TURC COMITE NATIONAL TURC World Energy Council COMITE Turkish NATIONAL National TURC Committee Dünya Dünya Enerji Enerji Konseyi Konseyi Türk Türk Milli Milli Komitesi Komitesi 2 ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER...3

Detaylı

ENERJİ ARZI GÜVENLİĞİ AÇISINDAN AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

ENERJİ ARZI GÜVENLİĞİ AÇISINDAN AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ENERJİ ARZI GÜVENLİĞİ AÇISINDAN AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ Yüksek Lisans Tezi BARIŞ KINIK İSTANBUL, 2009 1 2 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA

Detaylı

Adıyaman Maden ve Enerji Kaynakları. Adıyaman 2013 İPEKYOLU KALKINMA AJANSI ADIYAMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ ADIYAMAN MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI RAPORU

Adıyaman Maden ve Enerji Kaynakları. Adıyaman 2013 İPEKYOLU KALKINMA AJANSI ADIYAMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ ADIYAMAN MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI RAPORU Adıyaman 2013 İPEKYOLU KALKINMA AJANSI ADIYAMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ ADIYAMAN MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI RAPORU İçindekiler İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. ADIYAMAN İLİ MADEN KAYNAKLARI... 2 1.1 Bakır ( Cu

Detaylı

04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU. Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ

04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU. Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ 04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ 1 İçindekiler ÖZET... 1 ABSTRACT... 2 GİRİŞ... 3 1.YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEŞİTLERİ... 6 1.1. YENİLENEBİLİR

Detaylı