EKZOTİK TÜRLERİN AKUATİK EKOSİSTEMLERE ETKİLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKZOTİK TÜRLERİN AKUATİK EKOSİSTEMLERE ETKİLERİ"

Transkript

1 Öznur DİLER Behire Işıl DİDİNEN Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Eğirdir-ISPARTA ÖZET: Dünyadaki büyük göllerin pek çoğu, ekzotik türlerin aşılanmasına maruz kalmıştır. Aşılanan türlerin, ekolojik etkileri farklıdır. Aşılamada başarılı olmuş populasyonların, predasyon, habitat değişiklikleri ve rekabet ekosistemdeki olumsuz etkileri oluşturmuştur. Predatörlerin aşılanması, doğal türleri olumsuz etkilemiştir (Victorya Gölü ndeki Nil levreği, Lates niloticus, Eğirdir gölündeki sudak, Sander lucioperca, Gatun Gölündeki levrek, Cichla ocellaris). Besin zincirinin alt basamakları dikkate alınarak yapılan aşılamalar, besin zincirinde değişikliklere neden olmuştur (Kariba ve Kivu göllerindeki sardalya, Limnothrissa miodon, Kanada göllerindeki Osmerus mordax). Dünyadaki büyük göllerde yer alan ekzotik türler, balık türleri ile sınırlı değildir. Bitkiler (Baykal ve Biwa gölleri), omurgasızlar (Ladoga gölü), parazit ve patojenler (Titicaca gölü) de söz konusudur. Ekzotik türlerin sosyo-ekonomik sistemde de olumlu (Viktorya, Titicaca, Kivu, Kariba ve Laurentian Büyük Gölleri) ve olumsuz (Viktorya, Titicaca ve Laurentian Büyük Gölleri) etkileri vardır. Ekzotik türlerin aşılanması ve yayılması global bir sorun olarak devam etmektedir. Anahtar Kelimeler: Ekzotik tür, aşılama, göller ABSTRACT: The Impact of Exotic Species in Aquatic Ecosystems Many of the lakes of the world have been exposed to the introduction of exotic species. The ecological effects of introduced species varied. Successful populations had major impacts upon the ecosytems of these lakes, including predation, disturbance, habitat modification and competition. Introduction of predators negatively impacted native species (Nile perch, Lates niloticus in lake Victoria, pike perch, Sander lucioperca in Eğirdir Lake, peacock bass, Cichla ocellaris in Lake Gatun). The species which introduced to lower trophic levels affected fisheries and altered food structure sardine (Limnothrissa miodon) in Lakes Kariba and Kivu, rainbow smelt (Osmerus mordax) in Canadian Lakes. Exotic species in large lakes of the world were not limited to fish species: plants( Lakes Baikal and Biwa), invertebrates (in Lakes Ladoga), parasites and pathogens (in Lake Victoria, Titicaca, Kivu and Kariba and the Laurentian Great Lakes) and negative (in lake Victoria, Titicaca and the Laurentian Great Lakes). The introduction and spread of exotic species will continue to threaten lakes of the world as a global problem. Keywords: Exotic species, introduction, lakes 95

2 DİLER, DİDİNEN 1. GİRİŞ Dünyadaki göllerin pek çoğu ekzotik balık türlerinin aşılanmasına maruz kalmıştır (1, 2, 3, 4) (Tablo 1). Dünyadaki büyük göllerde ekzotik türlerin yayılmasında insan aktiviteleri, tercihleri ve kararları etkili olmuştur. Laurentian büyük göllerinin durumunda olduğu gibi demiryolu, kanal ve deniz yolu taşımacılığı, ekzotik türlerin yayılmasında en önemli faktördür ve çok sayıda yeni türün göle girmesine neden olmuştur. Laurentian Büyük göllerine istenmeyen organizmaların girişinde, esas taşıyıcı unsur gemi balast sularıdır. Bu nedenle, söz konusu göl sisteminde istenmeyen organizmaları kontrol altına alabilmek için 1993 yılında Amerika ve Kanada da gemilerin balas sularını bırakmayacakları şeklinde kanuni düzenleme getirilmiştir. Bazı ekzotik türler, örneğin; Pasifik salmonu planlı bir şekilde Laurentian büyük göllerine bırakılmıştır. Pasifik salmonu Laurentian büyük göllerine bir başka ekzotik türü elemine etmesi için atılmıştır. Viktorya gölünde ise Nil levreği(lates niloticus) istenmeyen bazı balıkların örneğin; Haplochromine çikletlerin elemine etmek üzere stoklanmıştır. Çünkü Nil levreği, büyük, avcılığı kolay, tercih edilen tür özelliğini taşır (1). Tüm dünyada, akuatik ekosistemlere ekzotik türlerin girişi farklı nedenlerle gerçekleşmiştir. Bunlar: 1. Sularda sportif amaçlı türleri oluşturmak için (örn; salmonidler, levrekgiller). 2. Akuakültür 3. Doğal stokların ekolojik manuplasyonu ve geliştirilmesi için (Balık topluluklarındaki boş alanları (niş) doldurma ya da ticari olarak türlerin yer değiştirmesi). 4. İstenmeyen organizmaların kontrolü (vektör organizmalar). 5. Kazara transferler; farklı su yollarından ya da kanallardan taşımacılık sırasında bırakılan sularla, ekzotik yavru balıkların sulara karışması. Dünyada bir çok ülkedeki akuatik sistemlere ekzotik türler aşılanmıştır. FAO tarafından, bazı crustacealar ve iç su balık türlerinin transferi kayıtlı olarak yapılır. Yapılan bir araştırmaya göre 1960 lardan itibaren ekzotik balıkların ve crustaceaların uluslar arası aşılamalarında azalma olmuştur. Coğrafik olarak bu aşılamalar, çoğunlukla Güney Amerika, Avrupa ve Afrika da gerçekleşirken, daha az sayıda Orta Doğu ve Kuzey Amerika da uygulanmıştır. Ekzotik türlerin sucul ekosistemdeki etkilerini şöyle özetleyebiliriz (Tablo 2, Tablo 3): 1. Balık ve bitkilerin neden olduğu habitat değişiklikleri. 2. Yem ve habitat için rekabet ve predasyon sonucunda türlerin azalması. 3. Hastalık ve patojenleri taşıma riski. 4. Hibridizasyon, gen havuzunun değişmesi (Bölgedeki balıklar ile istenmeyen hibritler oluşturma). Biyolojik ve ekolojik etkilere ilave olarak ekzotik türler sucul ekosistemlerde güçlü bir sosyo-ekonomik etki yaparlar. Bunlar, önleme ve kontrol maliyeti ve balıkların yaşam döngülerindeki kopmalardır. Ekzotik türler sucul ve karasal ekosistemlerin yapısını ve fonksiyonunu sadece direkt olarak değil, indirekt olarak da etkiler. Ekonomik etkilere 96

3 I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 7-9 ŞUBAT 2006, ANTALYA sebep olurlar, gıda kaynaklarını ve insan sağlığını etkileyebilirler. Gelişmelerinin önlenmesi ve kontrolü aşırı derecede pahalı olabilir. Ekzotik balık türlerinin ekonomik maliyeti önemlidir. Yapılan bir araştırmada Amerika daki ekzotik balık türlerinin ekonomik maliyetinin yıllık olarak 1 milyon dolardan fazla olduğu belirtilir. Dreissena polimorpha, asya tarağı (Corbicula flumnea) ve Avrupa yeşil yengeci (Littorina littorea) nın kontrolü için yıllık harcanan maliyet 4,4 milyon amerikan doları olmuştur (1). İnsan aktiviteleri yoluyla hem isteyerek hem de kazara Osmerus mordaxi Kanada daki göllere örneğin; Winnipeg, Mannitoba ve Winnipegosis girmiştir. Peru, Bolivia ve ABD de, sportif balıkçılık fikriyle salmonidleri göllere aşılamışlardır. İnsan aktiviteleriyle direk ve indirek yolla Elodea canadensis Baykal gölüne, Gmelinoides fasciatus Laduga gölüne yayılmıştır. Ekzotik türlerin aşılanmasının, ekolojik sonuçları çeşitli durum tespit araştırmalarında incelenmiştir. Örneğin; Titicaca gölünde kahverengi alabalığın balıkçılık amaçlı aşılanması amacına ulaşmamıştır. Çünkü bu tür göle başarılı olarak yerleşememiştir. Viktorya gölündeki Nil levreği (Lates niloticus) ve Gatun gölündeki peacock levrek (Cichla ocellaris) aşılamalarının olumsuz sonuçları görülmüştür (1). Bir tür yerleştiği göl ekosistemine önemli etkiler yapar. Bu etkiler predasyon, dağılım, habitat değişikliği ve türler arası rekabettir. Gatun gölündeki peacock levrekleri besin zincirini etkilemiştir. Geniş ağızlı levrekler (Micropterus nuttalii) ve mavi solungaçlı güneş balığı (Lepomis gibbosus), aşılanmış oldukları Biwa gölündeki littoral balık kommunitesini değiştirmişlerdir. Viktorya gölündeki Nil levreği (Lates niloticus) ekzotik bir balık olarak etkileri çok iyi bilinen bir örnektir. Nil levreği, 200 den fazla çiklet türünü elemine ederek göldeki mevcut balık türünü 3 e indirmiştir. İtalya daki Umbria gölüne, predatör levrek (Micropterus salmonides) aşılanması, göldeki endemik turna populasyonunun azalmasına neden olarak göle uyum sağlamıştır (3). Türlerin aşılanması, büyük göllerin ekosistemlerindeki trofik düzeyi etkileyerek beslenme seviyelerinin azalmasına neden olur. Kiwu ve Kariba göllerinde pelajik zoplankton kommuniteleri, Limnothrissa miodon dan önemli ölçüde etkilenmiştir. Winnipeg gölünde Osmerus mordax, gölde bulunan Coregonus clupeaformis ve Coregonus artedii, hem predatör hem de rekabet etkisi yapmış ve besin zincirini değiştirmiştir. Limnothrissa miodon a benzer bir şekilde Osmerus mordax, Kanada nın büyük ve küçük göllerine bilerek olduğu kadar kazara da yayılmıştır. Nil levreği (Lates niloticus) de Viktorya gölünde ciddi ölçüde limnolojik değişiklikler yaparak besin zincirinin dramatik bir şekilde değişmesine neden olmuştur. Beyaz levrek (Morone americana), Erie kanalıyla Laurentian Büyük Göllerine girerek, hem doğal balıklar, hem de kommunite stabilliği üzerinde değiştirici etkiler yapmıştır. Salmonidlerin aşılanması, ya sportif balıkçılığı geliştirmek amaçlı isteyerek ya da istenmeden yapılmıştır. Fakat pembe salmon (Oncorhynchus gorbusca) nun aşılanmasının çok önemli ekolojik (doğal salmonidleri ve diğer balıklardaki predatör etkisi, parazit ve hastalıkları getirmesi) ve genetik etkileri (doğal balıklarla üreme yapması) olmuştur. Son zamanlarda bu ekosistemler, Avrupa amfipodu (Echinogammarus ishnus) tarafından istilaya uğramıştır. Bu organizma son olarak, Erie Gölünde bulunmuştur. Ekzotik türler balık türleri ile sınırlı değildir. Hem Baykal hem de Biwa gölünde ekzotik bitki türleri dominant makrofitler haline gelmişler ve doğal türlerin ortadan kalkmasına neden olmuşlardır. Elodena nuttallii ve Egeria densa Biwa gölünde littoral zonda bazı limnolojik değişikliklere sebep olmuşlardır. Bir amfipod olan Gmelinoides fasciatus, Ladoga gölüne yerleştirildikten sonra besin zincirini etkilemiş ve doğal amfipod türleri üzerinde etkin olmuştur. Parazit ve patojenler örn; I. multifilis, ekzotik türlerle taşınmıştır ve bu 97

4 DİLER, DİDİNEN parazit Titicaca gölündeki balıklarda kitle halinde ölüme neden olmuştur (1). Güney Amerika orijinli Gambusia affinis, oportunistik bir omnivor olup, algleri, crustacea ları, böcek ve kurbağaların yanı sıra, küçük balıkları (Cyprinidont) tüketmesi suretiyle doğal faunayı elemine eder ya da büyük ölçüde tüketir. Havuzlarda yapılan deneysel bir çalışmada, Gambusia affinis in Kaliforniya karidesi (Linderiella occidentalis) in azalmasına neden olduğu tespit edilmiştir (2). Ekosisteme etkiye ilave olarak ekzotik türler sosyo-ekonomik sistemleri etkilerler. Bu etki pozitif ve negatif anlamda düşünülebilir. Viktorya gölünde Nil levreği (Lates niloticus), sosyo-ekonomik yönden balıkçılık üzerinde pozitif etkiler yaratmıştır. Ayrıca dumanlanmış Nil levreği (Lates niloticus) elde etmek için de ağaçlar tahrip edilerek önemli bir çevre etkisi ortaya çıkmıştır. Titicaca gölünde kısa süreli gökkuşağı alabalığı avcılığı da yararlı olmuştur. Bununla birlikte Kivu ve Kariba göllerine Limnothrissa miodon un aşılanması pelajik balıkçılığı yaratmıştır (1). Tablo 1. Büyük göllerde belirlenen ekzotik ve istilacı türlerin sayıları(1) Zaman dilimi Bal klar Omurgas zlar Patojenler, parazitler Algler Bitkiler Toplam Toplam Yüzde Ekzotik tür Tablo 2. Plansız olarak Göllere Giren Türlerin Büyük Göl Ekosistemlerine Etkileri(1) Köken Yerleflme zaman Da l m a Mekanizma b Habitat modifikasyonu Rekabet Predasyon Hastal k ve Parazitler Lamprey Atlantik 1830 A X XX Mor kam fl Avrasya 1869 A XX XX Chinook salmon Atlantik 1873 A X XX X Gökkufla alabal Pasifik 1876 A X XX X Adi sazan Pasifik 1879 A XX X Kahverengi alabal k Asya 1883 A X XX X Aeromonas salmonicida Avrupa 1902 A XX Osmerus mordax Bilinmiyor 1912 A X X Coho salmon Atlantik 1933 A X XX X Morone americana Pasifik 1950 A XX X Avrasya Atlantik 1952 A XX X civanperçemi Glugea hertwigi Avrasya 1960 A XX Dreissena spp. Avrasya 1988 A X XX X Kaya bal Avrasya 1990 A X? 98

5 I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 7-9 ŞUBAT 2006, ANTALYA Tablo 3. Bazı Göllerde Ekzotik Türlerin Aşılanması ve Sonuçları İle İlgili Çalışmaların Özeti Göl, Ülke Afl lanan tür ve afl land y l Afl lanma nedenleri Etkileri E irdir Gölü(Türkiye) Sudak (Sander lucioperca), 1955 Carasius auratus gibelio, 1990 l y llar n bafl M U Baz do al cyprinid türlerinin ortadan kalkmas na neden oldu y llar nda populasyonu art fl gösterdi. Fakat günümüzde ayn yo unlukta bulunmamaktad r. Viktorya gölü (Kenya, Uganda ve Tanzanya) Nil levre i Lates niloticus, 1950 ler ve 1960 lar n bafl Tilapialar Oreochromis nilotica, O. leucosticus ve Tilapia zillii S,M M Do al çiklet türlerinin (400 den fazla) azalmas. Bal kç l kta çöküfl. Besin zincirinde de iflimler: çikletlerin yerine geçmesi. Cyanobacteria patlamalar ve hipolimnionda oksijensiz periyotlar. Lokal orman tahribat O. niloticus do al O. Esculentis ile yer de ifltirdi. O. leucosticus düflük oksijenli bölgelerde art fl gösterdi. T. zilli yumurtlama alanlar için do al O. Variabilis ile rekabete girdi. Kariba Gölü Limnothrissa miodon, M Pelajik bal kç l oluflturdu. Zooplankton communitesini (tür da l m, ortalama büyüklük ve biomas) de ifltirdi. Brycinus lateralis ile muhtemel bir rekabet. Chora Basa gölüne yay ld. Kiwu Gölü (Congo ve Rwanda) Winnipeg, Manitoba ve Winnipegosis Gölleri Titicaca Gölü (Peru, Bolivia) Gatun Gölü(Panama) Baykal Gölü(Rusya) Ladoga Göl (Rusya) Biwa Gölü(Japonya) L. miodon (Stolonthrissa anganicae) Osmerus mordax, 1990 lar n bafl Gökkufla alabal ve kahverengi alabal k, 1935 Basilichthys bonariensis, 1955 den önce Cichla ocellaris N,S Makrofit Elodea canadensis, 1970lerin ortalar, 1980 lerin bafllar Amhipod türü, Gmelinoides fasciatus Makrofit Elodena nuttallii ve Egeria densa, s ras yla 1961 ve 1969 M N S,M U N, N,(M) U Pelajik bal kç l oluflturdu. Zooplankton communitesini (tür da l m, ortalama büyüklük ve biomas) de ifltirdi. Predatörler için av oldu, fakat bal k piscivorlar taraf ndan civa al m n art rd. Do al bal klar n (özellikle Coregonus clupeaformis ve Coregonus artedii) larvalar üzerinde predatör etki gösterdi. Muhtemelen besin zincirini de ifltirdi. H zl yay l m gösterdi ve gökkufla alabal avc l çöktü; konseve endüstrisini gelifltirdi, 1969 da kapand. Pelajik zondaki bal k türlerini azaltt (sadece iki tür, Orestias ispi ve ekzotik tür B. Bonariensis, kald )ve O. Cuveri nin neslinin tükenmesinde rol ald. Protozoan bir parazit olan Ichthyophthirius multifilis salg nlar na yol açarak, bal kç l (özellikle Orestias agassii) etkiledi. Gökkufla alabal fingerlinglerine predatör etki gösterdi ve besin kaynaklar için rekabete girdi. 6 yayg n türü elemine etti. Bir türün de azalmas na neden oldu. Besin zincirini de ifltirdi( zooplankton tüketicilerini, 3. tüketicileri, birincil tüketicileri ve muhtemelen birincil üreticileri etkiledi). Pek çok s nacak yerin taban n ve s koylar kaplad. Muhtemelen do al vejetasyonu etkiledi. Yüksek yo unlu a ulaflarak do la amphipod Gammarus ve izopod Asellus aquaticus u olumsuz olarak etkiledi. Akvaryum bal klar na besin olarak kullan l rken muhtemelen di er göllere de yay ld. Biwa gölünde dominat makrofit oldu. Limnolojik faktörleri etkiledi ( fl zay flatt, nitrojeni fosfor, B grubu vitaminler, klorofil a ve fitoplankton üretimini etkiledi) Genifl a zl levrek (Micropterus salmonides) ve (Lepomis gibbosus) N,S Do al littoral bal klar tüketti. Muhtemelen do al littoral bal klar n communitesini azaltt. S= Sportif yada tekrardan oluştuma, A=Aquakültür, M=Ekolojik manuplasyon ve stokların geliştirilmesi, N=Kazara transferler, C=Control, U; Bilinmiyor. 99

6 DİLER, DİDİNEN 2. Ekzotik Türlerin Aşılandığı Bazı Akuatik Ekosistemler 2.1. Eğirdir Gölü(Türkiye) Eğirdir Gölü ne 1955 yılında ekonomik olmayan balık türlerinin ortadan kalkması amacıyla aşılanan sudak (Sander lucioperca), bazı doğal cyprinid türlerinin ortadan kalkmasına neden olmuş ve gölde hakim balık türü haline gelmiştir (5, 6). Fakat 1990 yılında göldeki sudak verimi düşmüş ve bundan dolayı sudaklar dip canlılarına ve kendi yavrularına yönelmiştir (7) lı yılların başında, Carasius auratus gibelio göle aşılanmış ve yıllarında gölde populasyonunu artırmıştır (8). Fakat günümüzde aynı yoğunlukta yakalanmamaktadır Viktorya Gölü(Afrika) Viktorya Gölü ne aşılanan Nil levreği (Lates niloticus) ve tilapia türleri Viktorya göl ekosisteminde önemli etkiler yapmıştır. Aşılanmış tilapialar (Oerochromis niloticus, Oerochromis leucosticus ve Tilapia zilli), iki endemik tilapia türünün (Oerochromis variabilis ve Oerochromis esculentus) yerine geçmiştir. Tilapia zillii, Oerochromis variabilis ile yumurtlama alanları için rekabete girmiştir. Oerochromis leucosticus, çözünmüş oksijenin düşük olduğu kıyıya yakın bölgelerdeki habitatta tutunmuş ve Oerochromis niloticus, Oerochromis esculentus un bulunduğu kıyıdan uzak bölgelere yerleşerek O. esculentus un yerine geçmiştir (1). Nil levreği (Lates niloticus), incelenen örnekler içinde çok tahrip edici bir örnektir. Bu balığın yoğunluğunun artması ile birlikte 400 den fazla tür yok olmuştur. Tilapia populasyonlarında dikkat çekici bir azalma olmuştur. Çiklet populasyonlarındaki (Haplochromine çikletler) azalmanın asıl sebebini aşırı avcılık oluşturmuştur. Bu söz konusu baskı littoral ve sublittoral zonda lokal olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla avcılık, hiçbir zaman doğal balık türlerinin ortadan kaybolmasına neden olmamıştır. Buna zıt olarak, balıkçılık baskısının olmadığı yerlerde Nil levreği (Lates niloticus) nin artması, tüm kommünitenin ortadan kaybolmasıyla aynı zamanda gerçekleşmiştir. Nil levreğinin predasyonu, doğal balık türlerinin azalmasının asıl nedenidir. Göle, Nil levreğinin girişi ile 200 den fazla tür olumsuz yönde etkilenmiştir (1). Caridina nilotica, Rastrineobola argentea (doğal cyprinid) ve Nil levreği (Lates niloticus) türleri, Haplochromine çikletler ile yer değiştirdi. Bu durum, Viktorya gölünün besin zinciri değiştirdi. Viktorya Gölünün sublittoral bölgelerinde önceleri, detrivorlar, planktivor ve zooplanktivor çikletler, demersal balıklardan daha çok yer alırken, bu durum değişti. Sonuçta gölün bazı bölgelerinde Cyanobacterium patlamaları, Haplochrominlerin eksilmesine eşlik etmiştir. Böylece gölün besin yükü artmıştır. Tüm bu değişiklikler Viktorya gölünün besin zincirini basitleştirmiştir. Türlerin azalması yada kaybı Victorya Gölündeki besin zincirinin kötü bir şekilde etkilenmesi sonucunda ortaya çıktı (1). Ekzotik türlerin Viktorya Gölüne aşılanmasının sosyo-ekonomik ve balıkçılık düzenlemesi bakımından da önemli etkileri olmuştur. Uganda ve Kenya da Nil levreği (Lates niloticus) üzerine endüstriler oluşturulmuştur. Bu balık çok önemli bir tür haline gelmiştir. Tanzanya da da Nil levreği(lates niloticus) sayesinde balıkçılık gelişmiştir. Fakat bu durum beraberinde, yakalanan balıkların dumanlanması amacıyla ağaç kesimi neticesinde bölgesel problemlere neden olmuştur (1). Viktorya Gölündeki ekosistem, pek çok endemik türün kaybolması ve devam eden ötrifikasyondan dolayı habitatların değişmesi nedeniyle restore edilemez. Haplochromine 100

7 I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 7-9 ŞUBAT 2006, ANTALYA balıkların gelecekteki durumunu kestirmek zordur. Çünkü, ekosistem halen limnolojik ve ekolojik olarak uygun değildir. Fitoplanktonların, makrofitlerin (Ceratophyllum demersum) ve ekzotik tür olan ve etkileri bilinmeyen Eichornia crassipes in, kabukluların ve chirinomidlerin artışı buna kanıttır. Hipolimnionun oksijensiz kalması ve Cyanobacteria patlamaları ile göldeki büyük balıkların ölümü, dikkat çekici olumsuz değişimlerdir (1) Kariba Gölü (Afrika) Kariba gölü, insan eliyle yapılmış büyük bir göldür. Limnothrissa miodon Tanganika Gölünden Kariba Gölüne aşılanmış ve 1970 de göle girmiş ve kolonize olmuş ve Zambezi nehrine ve Canhora Basa rezarvuarına yayılmıştır Limnothrissa nın ekonomik olarak avcılığı başlanmıştır ve balıkçılık hızla gelişmiştir. Böylece Limnothrissa nın Kariba gölüne aşılanması ekonomik gelişim sağlamıştır (1). Limnothrissa nın Kariba gölündeki ekonomik faydalarına rağmen, aşılanması göl ekosisitemini etkilemiştir. Plankton tüketici Limnothrissa, Kariba gölünün zooplankton communitesini etkilemiştir. Aşılanmasından önce büyük cladoseranlar örn; Ceriodaphnia ve Diaphanosoma ve diaptomid copepodlar zooplankton communitesinde dominanttı. Chaoborus larvaları zooplanktonların ve küçük caladoseraların ve rotiferlerin esas predatörleridir. Chaoborus ların büyük boydaki zooplanktonları seçmesi ile cladoceranlar ve diaptomidler de hızla azaldı daha küçük türler ve copepod nauplileri önemli oranda arttı. Böylece zooplankton bioması gölün pelajik bölgeleri boyunca önemli oranda arttı. Kariba gölünün zooplankton communitesindeki değişiklikler besin düzeyinin düşmesine neden olmuştur. Dolayısıyla Kariba gölündeki 40 kadar balık türü aşılamadan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmiştir (1) Kivu Gölü (Afrika) 1958 ve 60 larda çok sayıda Limnothrissa miodon Tanganika gölünden Kivu gölüne nakledilmiştir. Zaman içinde Limnothrissa miodon Kivu gölündeki ekolojik sistemi etkilemiştir. Zamanla zooplankton türlerinin sayılarındaki artışa rağmen yıllık biomas azalmıştır. Bu etkiler Limnothrissa tarafından zooplanktonlar üzerinde büyüklük seçici yoğun avcılık sonucu olmuştur da Limnothrissa stoklarının tahrip olduğu bildirilmiştir (1) Tanganyika Gölü (Afrika) Tanganyika gölünde 287 balık türünden 220 si endemik olup, 172 si çiklet türüdür. Bu göle 6 pelajik balık yerleştirilmiştir. Bunlardan ikisi Limnothrissa miodon ve Stolothrissia tanganicae, 4 ü predatör Lates mariae, Lates angustifrons, Lates microlepsis ve Lates stappersi dir. Balık stoklarının endüstriyel ölçekli kullanılmasıyla bu türlerden sadece Stolothrissia tanganicae ve Lates stappersi türleri kalmıştır (1) Winnipeg Gölü ve Diğer Büyük Kanada Gölleri Osmerus mordax, Hudson körfezinin drenaj suları ile Kanada nın büyük göllerine (Winnipeg, Manitoba, ve Winnipegosis) yayılmıştır. Osmerus mordax, ticari ve sportif balıkçılık için bir tehdittir (Tablo 3). Osmerus mordax, oportunistik olup çeşitli ekolojik etkilere neden olmuştur. Özellikle larval göl beyaz balığı (Coregonus clupeaformis) ve Coregonus artedii üzerinde predasyon etkisi muhtemelen önemlidir. Rekabetin varlığı henüz açık değildir. Osmerus mordax ve doğal türler arasında tahminen habitat ve beslenme bölgeleri 101

8 DİLER, DİDİNEN için bir rekabet vardır. Osmerus mordax, göl beyaz balığı (Coregonus clupeaformis) ve Coregonus artedii yi yerlerinden etmiştir. Çünkü benzer habitat ve besinleri tercih etmiştir (1) Titicaca Gölü(Peru-Bolivia) Salvelinus namaycus, Coregonus clupeaformis ve Coregonus spp. un bu göle aşılanması, bu gölün ekolojik durumunun iyi bilinmemesine rağmen önerilmiştir. Salmonidlerin aşılanması çok kısa ömürlü bir ticari balıkçılığı ortaya çıkarmıştır. Kahverengi alabalık ve özellikle gökkuşağı alabalığının aşılanması biyolojik sonuçlar doğurmuştur. Gökkuşağı alabalığın nispeten sığ su predatörüdür ve gölün doğal balıklarıyla rekabete girmiştir. Ayrıca her iki alabalık türünün aşılanmasının doğal Orestias türü üzerindeki etkinin ne olduğu konusunda sürekli bir araştırma olmamakla birlikte, ekzotik balık populasyonları hızlı bir şekilde azalmaya başlamıştır. Alabalığın üremesindeki başarısızlık ve avcılığın önemli ölçüde artması çöküşü hızlandırmıştır (1). Titicaca gölüne ekzotik türlerin girmesi hastalık etkisini de ortaya çıkardı. Örn; I. multifilis, epizootik karakterde bir protozoan salgınına neden oldu. Yakalanmış Orestias agassii lerin %93 ünün parazit içerdiği belirlenmiştir. Balıkçılıkta %6 oranında kayıplara sebep oldu. Pelajik balıklar bu parazitten pek etkilenmedi. Çünkü parazitin yayılması için bentik kistinin oluşması gerekmektedir. Parazit, göle aşılanmış olan balık türleri ile nakledilmiştir (1) Baykal Gölü (Rusya) Büyük göllerdeki ekzotik türler sadece balıklarla sınırlı değildir. Ekzotik bitkiler de göl ekosistemini değiştirir ve etkiler. Elodea canadensis, 1970 lerin ortalarında Baykal gölüne girmiştir. Bu makrofit, Baykal gölünün kıyısal zonundaki makrofit communitesinin (Potamogeton perfoliatus, Potamogeton pectinatus, Ranunculus trichophyllum, Myriophyllum spicatum, Cladophora spp., Spirogyra spp., Oedogonium spp. ve Mougeotia spp.) yapısını değiştirmesi muhtemeldir. Elodea rekabetçi bir türdür ve toksinlere direçlidir. Gölde ötrifikasyon ve kirliliğe neden olabileceği öne sürülmektedir (1) Ladoga Gölü (Rusya) Küçük bir amfipod olan Gmelinoides fasciatus littoral zondaki farklı ortamlara adapte olabilmesi ve yüksek üreme kabiliyeti nedeniyle Ladoga gölüne aşılanmıştır. Yüksek yoğunluklara ulaşarak doğal Gammarus ve izopod Asaellus aquaticus a negatif etkisi olmuştur (1) Biwa Gölü, Japonya Japonya nın en büyük gölüdür. Elodena nuttalli ve Egeria densa türleri Biwa gölünü etkileyen ekzotik makrofit türleridir. Elodena 1961 de gölde bulunmuştur ve 1960 ların sonunda dominant makrofit haline gelmiştir. Egeria ise 1969 da bulunmuş ve hızlı bir şekilde Elode nanın yerini almış ve dominant hale geçmiştir. Özellikle Egeria, doğal türlerin bulunduğu ekosistemin ötrifikasyonunu artırmıştır (1). 3. Ekzotik Türler Yolu İle İnfeksiyöz Hastalıkların Nakli Bir nematod olan Anguillicola crassus, Anguilla japonica nın zararsız bir parazitidir

9 I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 7-9 ŞUBAT 2006, ANTALYA yılında yılan balığı nakli ile Avrupaya girmiştir. Anguilla anguilla populayonlarında hızla yayılmıştır. Günümüzde İtalya, Hollanda, Almanya, Belçika, Danimarka, Fransa ve İngiltere de görülmüştür. Düşük mortalite yapmakla birlikte, sekonder enfeksiyonları artırma riski bulunmaktadır (9). Pasifik istiridyesi (Crassostrea gigas) Japonya dan Fransa kıyılarına yoğun bir şekilde yayılması ile Portekiz istiridyesi Crassostrea angulata populasyonlarında azalmalar ortaya çıkmıştır. Protozoan bir parazit olan Marteilla refrigus ve diğer bir protozoan parazit olan Bonemia ostreae nin neden olduğu epizootiler Avrupa istiridyesi Ostrea edulis populayonlarında ciddi mortaliteya neden olmuştur. Bu eş zamanlı ortaya çıkışta Pasifik istiridyesinin (C. gigas) önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Pasifik istiridyesi ile birlikte Sargassum muticum un da geldiği, Fransa ve İngiltere kıyılarında yoğun yataklar oluşturarak kıyı alanlarının kullanılmasına engel olduğu tespit edilmiştir. Undaria pinnatifida istiridyeler yoluyla yayılan bir yosun türüdür (9). Frunkulosis, obligat bir balık patojeni olan Aeromonas salmonicida nın neden olduğu sistemik bir bakteriyel hastalıktır. Bu bakteri İngiltere ye Danimarkadan kahverengi alabalık, Salmo trutta yolu ile taşınmış ve alabalık çiftliklerine yayılmıştır. Aynı hastalık İskoçyadan infekte salmon smoltları yolu ile Norveç e yayılmış ve Norveç salmon yetiştiriciliği endüstrisinde kayıplara neden olmuştur(9). Patojenik organizmaların yayılmasına diğer bir örnek monogenean olan Gyrodactylus salaris in İsveç ten salmon smoltları ile Norveçteki heçerilere yayılmasıdır(9). 4. SONUÇ Dünyadaki tatlı su göl kaynaklarındaki ekzotik türlerin etkisi ve yayılmaları ile ilgili bilgilerimiz sınırlıdır. Bu nedenle göllerdeki araştırma aktiviteleri ile ilgili yayınlar global olarak yayınlanmalı, araştırmalar güncellenmelidir. Ayrıca ekzotik türlerin etkilediği diğer göllerde de araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Ekzotik türlerle aşılama öncesinde, ekolojik stabilite, sosyo-ekonomik yararlar ve maliyetler arasındaki dengelerin tartışılması gerekmektedir. Afrika büyük gölleri, Laurentian büyük gölü ve Titicaca büyük gölüne ekzotik türlerin aşılanması doğrudan ya da dolaylı olarak sosyo-ekonomik etkilere sebep olmuştur. Bu etkiler balık avcılığında azalma, Titicaca ve Victorya göllerinde ticari balık ürününün azalması şeklindedir. Özellikle uzun vadede sosyo-ekonomik maliyetleri çok yüksektir (1). Ekzotik türlerin aşılanması insan aktiviteleri ve kararları sonucu gerçekleşir. İnsanlar, türleri kıtalar arasında taşımayı istekli olarak yada kazara gerçekleştirirler. Büyük göller, ülkeler arası geçiş noktaları özelliği taşıdığı için bir ülkenin yaptığı bir aşılama birkaç ülkeyi birden etkileyebilir. Dolayısıyla aşılamalarda bir protokol geliştirilmelidir ve her ülke aynı yolu izlemelidir. Uluslar arası bir sistem oluşturmak amacıyla, Avrupa İçsular Balıkçılığı Tavsiye Komisyonu(EIFAC), İndo-Pasifik Balıkçılık Konseyi(IPFC), Latin Amerika İçsu Balıkçılığı Komisyonu((COPESCAL), Afrika İçsu Balıkçılığı Komitesi(CIFA), Büyük Göller Balıkçılık Komisyonu(GLFC) gibi organizasyonlar kurulmuştur. Büyük göllerde balıkçılığın yönetimi için stratejik plan hazırlanarak nispeten güçlü organizasyonlar ile uluslar arası konsültasyon işlemleri ile muhtemel zararlı istilacıların yaşam döngüleri, ekolojik ihtiyaçları, 103

10 DİLER, DİDİNEN yayılma durumları, kontrol metotları incelenmeli ve bu kaynak dünyadaki alıcı ülkeler için aydınlatıcı bir rehber olarak kullanılmalıdır (1). Sonuç olarak; dünyadaki büyük göllerin bazılarında faunada şiddetli değişimler devam etmektedir. Bu göllerin ekzotik türler ve çevredeki olumsuz etkilerden korunmaya ihtiyacı vardır. Örneğin; Baykal, Tanganika ve Malawi gölleri, bu durumdadır. Dünyadaki büyük göllerin korunması, bu sularla sınırı olan ülkelerce de desteklenmelidir. Dünya mirası alanlar muhafaza altına alınmalıdır. 5. KAYNAKLAR 1. Hall, S.R., Mills, E.L., 2000, Exotic species in large lakes of the world. Aquatic Ecosystem Health and MAnagement, 3, Bionco, P.G. (2000). Conservation and management of native frehwater fish species. The workshop: Chinese Freshwater Fishes: Reseaerch Priorities in Fish Biology and Informatics at the Aquatic Frontier. ACP-EU Fisheries Research Report, 88pp. 3. Lorenzoni, M., Dörr, A.J., Dörr, A.J., Erra, R., Giovinazzo, G., Mearelli, M., Selvi, S., 2002, Growth and reproduction of largemouth bass (Micropterus salmonides Lacepede, 1802) in Lake Transimeno-Fisheries Research, 56, Moyle, P., 1976, Fish Introductions in California: History and Impact on native fish. Biological Conservation, Vol. 9, Akşıray, F., Bazı Türkiye Göllerine aşılanan sudak(lucioperca sandra) Balıkları Hakkında. İ.Ü. Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü, Aliye Sarmaşık Yayınları, Seri A, Sarıhan, E., Eğirdir Gölü ne Sudak balığı (Lucioperca lucioperca L.) ilave olunduktan sonra meydana gelen değişiklikler. İ.Ü. Fen Fak. Hane Yayınları, Seri B, Sayfa Balık, İ., Çubuk,H., Özkök,R., Uysal,R.,2004. Size Composition, Growth Characteristics and Stock Analysis of the Pikeperch, Sander lucioperca(l. 1758), Population in Lake Eğirdir, Turk. J. Vet. Anim. Sci. 28: Kuşat, M., Koca, H. U., Eğirdir Gölü nde Yaşayan Gümüşi Havuz Balığı Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782) nın Kondisyon Faktörü, Büyüme Parametreleri, Üreme Dönemi ve Et Veriminin Tespiti. SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fak. Derg., Cilt 1, Sayı 11, Diler, Ö., 1998, Balık Hastalıkları Ders Notları. 104

İstilacı Balıkların Yerel Balıklara Etkisini Anlamak: Beslenme Çalışmaları Örneği. Uğur KARAKUŞ Ali Serhan TARKAN

İstilacı Balıkların Yerel Balıklara Etkisini Anlamak: Beslenme Çalışmaları Örneği. Uğur KARAKUŞ Ali Serhan TARKAN İstilacı Balıkların Yerel Balıklara Etkisini Anlamak: Beslenme Çalışmaları Örneği Uğur KARAKUŞ Ali Serhan TARKAN Aşılama Bir organizmanın direk veya dolaylı olarak istemli veya istemsiz (kaza ile) doğaya

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü SU ÜRÜNLERİ - DOKTORA DERS LİSTESİ KOD DERS ADI T U L KREDİ SUR5010 Hg ve Pb Bileşikleri Kimyası 3 0 0 3 SUR5012 Sularda Kimyasal

Detaylı

KESİKKÖPRÜ BARAJ GÖLÜ (ANKARA) BALIKÇILIK SORUNLARI

KESİKKÖPRÜ BARAJ GÖLÜ (ANKARA) BALIKÇILIK SORUNLARI KESİKKÖPRÜ BARAJ GÖLÜ (ANKARA) BALIKÇILIK SORUNLARI Ahmet ALTINDAĞ 1 Seyhan AHISKA 1 1 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü P.K. 06100 Ankara, Türkiye ÖZET: Kesikköprü Baraj Gölü ndeki ( Ankara

Detaylı

EĞİRDİR GÖLÜ BALIKÇILIĞINDA SON DURUM

EĞİRDİR GÖLÜ BALIKÇILIĞINDA SON DURUM EĞİRDİR GÖLÜ BALIKÇILIĞINDA SON DURUM Hıdır ÇUBUK 1, İsmet BALIK 2, Şakir ÇINAR 3, Remziye ÖZKÖK 3, Levent TÜMGELİR 3 Ramazan KÜÇÜKKARA 3, K.Gonca EROL 3, Rahmi UYSAL 3, Meral YAĞCI 3 1- ESKİŞEHİR TARIM

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr.Songül YÜCE Ünvan Su Ürünleri Müh. Telefon 04242411085 E-mail songul.yuce@gthb.gov.tr smyuce@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1969-Elazığ Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

BALIKÇILIK ve SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BALIKÇILIK ve SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKÇILIK ve SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III. SU ÜRÜNLERİ ÇALIŞTAYI 25.02.2015 ANTALYA 1 POTANSİYEL 2 SU ÜRÜNLERİ POTANSİYELİ Kaynak Sayı Alan (ha) Deniz 4 24 607 200 Doğal Göl 200 906 118 Baraj Gölü

Detaylı

Osman ÇETİNKAYA. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü 65080 VAN

Osman ÇETİNKAYA. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü 65080 VAN TÜRKİYE SULARINA AŞILANAN VEYA STOKLANAN EGZOTİK VE YERLİ BALIK TÜRLERİ, BUNLARIN YETİŞTİRİCİLİK BALIKÇILIK, DOĞAL POPULASYONLAR VE SUCUL EKOSİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: VERİ TABANI İÇİN BİR ÖN ÇALIŞMA

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ

SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ DERS KODU SM6002 SM6003 SM6006 SM6007 SM6008 SM6010 SM6011 SM6012 SM6013 SM6014 SM6015 SM6016 SM6017 SM6018 SM6019 SM6021 SM6023 SM6024 SM6025 SM6026

Detaylı

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİK BİRİMLER *Ekoloji: Canlıların birbirleriyle ve yaşadıkları ortamla olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Ekolojik birimlerin küçükten büyüye doğru sıralaması: Ekoloji

Detaylı

Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail

Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Mahmut Yılmaz İletişim Bilgileri Adres Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail : myilmaz@ahievran.edu.tr

Detaylı

ALMUS-ATAKÖY BARAJ GÖLLERİ NDE (YEŞİLIRMAK HAVZASI, TOKAT) BALIKLANDIRMA SONRASI BALIK FAUNASINDA GÖRÜLEN DEĞİŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ALMUS-ATAKÖY BARAJ GÖLLERİ NDE (YEŞİLIRMAK HAVZASI, TOKAT) BALIKLANDIRMA SONRASI BALIK FAUNASINDA GÖRÜLEN DEĞİŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ ALMUS-ATAKÖY BARAJ GÖLLERİ NDE (YEŞİLIRMAK HAVZASI, TOKAT) BALIKLANDIRMA SONRASI BALIK FAUNASINDA GÖRÜLEN DEĞİŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Mustafa ZENGİN 1, Ekrem BUHAN 2 1.TRABZON SU ÜRÜNLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

BEYŞEHİR GÖLÜ NDEKİ GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ

BEYŞEHİR GÖLÜ NDEKİ GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ BEYŞEHİR GÖLÜ NDEKİ GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÖZET: Şakir ÇINAR 1, Hıdır ÇUBUK 2, Remziye ÖZKÖK 1,Levent TÜMGELİR 1,Soner ÇETİNKAYA 1 K.Gonca

Detaylı

EGE SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ

EGE SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ EGE SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLB RLİĞİ EGE İHRACATÇI I BİRLB RLİKLERİ Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, i, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde yer alan

Detaylı

IŞIKLI GÖLÜNDE YAPILAN LİMNOLOJİK ÇALIŞMALAR BALIK POPULASYONLARININ TESPİTİ AVLANABİLİR STOK MİKTARI ve BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI

IŞIKLI GÖLÜNDE YAPILAN LİMNOLOJİK ÇALIŞMALAR BALIK POPULASYONLARININ TESPİTİ AVLANABİLİR STOK MİKTARI ve BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI IŞIKLI GÖLÜNDE YAPILAN LİMNOLOJİK ÇALIŞMALAR BALIK POPULASYONLARININ TESPİTİ AVLANABİLİR STOK MİKTARI ve BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI Reyhan EREN*, Ersin TENEKECİOĞLU** * DSİ II. Bölge Müdürlüğü, Biyolog,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Ünvanı : Prof. Dr. Adı Soyadı : RAMAZAN İKİZ Doğum Tarihi : 02.05.1953 Doğum Yeri : Nif Yabancı Dil : İngilizce Uzmanlık alanı : Hidrobiyoloji, Limnoloji, Balık sistematiği

Detaylı

YABANCI TATLISU BALIKLARININ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GİRİŞ YOLLARI, ETKİLERİ VE BUNLARDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ

YABANCI TATLISU BALIKLARININ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GİRİŞ YOLLARI, ETKİLERİ VE BUNLARDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ İstanbul Üniversitesi Istanbul University Su Ürünleri Dergisi Journal of Fisheries & Aquatic Sciences (2013) 28: 63-104 (2013) 28: 63-104 YABANCI TATLISU BALIKLARININ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GİRİŞ YOLLARI,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Ünvanı : Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı : Cenkmen R. BEĞBURS Doğum Tarihi : 1967 Doğum Yeri : Yabancı Dil : İngilizce Uzmanlık alanı : Avlama Teknolojisi E-posta : begburs@akdeniz.edu.tr

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ARICILIK

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ARICILIK A. ANAKARALARIN KOLONİ SAYILARI VE BAL ÜRETİMLERİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ARICILIK H. Vasfi GENÇER Yasin KAHYA A. Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Sayısı ve Bal Üretimi (2002) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)

Detaylı

SEYHAN BARAJ GÖLÜ BALIKÇILIK SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

SEYHAN BARAJ GÖLÜ BALIKÇILIK SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI SEYHAN BARAJ GÖLÜ BALIKÇILIK SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI Deniz ERGÜDEN, Sibel ALAGÖZ ERGÜDEN, Gökhan GÖKÇE ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ derguden@cu.edu.tr ÖZET Seyhan Baraj Gölü nde (Adana)

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Sayfa No: 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ Sayı: 302.10.00 Tarih: 12.9.2017 Diploma Programı Adı Akademik Yıl : 2017-2018 : SU BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ, LİSANS

Detaylı

Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı

Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı 1. Proje Kapsamında Talep Edilmiş ise, in İçeriği Hakkında bilgi veriniz. Sportif Olta Balıkçılığının Yaygınlaştırılması ve Doğal Hayatı Koruma Uygulamaları Projesi, her

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMI 29 EKOLOJİ POPÜLASYON EKOLOJİSİ

12. SINIF KONU ANLATIMI 29 EKOLOJİ POPÜLASYON EKOLOJİSİ 12. SINIF KONU ANLATIMI 29 EKOLOJİ POPÜLASYON EKOLOJİSİ POPÜLASYON EKOLOJİSİ Belirli bir alanda yaşayan aynı tür canlılar topluluğuna popülasyon denir. Ekosistemin en küçük birimi popülasyondur. Belirli

Detaylı

Eğirdir Gölü nde Gümüşi Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) Avcılığında Kullanılan Multiflament Fanyalı Ağların Seçiciliği

Eğirdir Gölü nde Gümüşi Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) Avcılığında Kullanılan Multiflament Fanyalı Ağların Seçiciliği Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 20, Sayı 1, 37-42, 2016 Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 20, Issue 1, 37-42, 2016 DOI: 10.19113/sdufbed.85550

Detaylı

Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler)

Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler) Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler) Başak Avcıoğlu Çokçalışkan Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Biraz ekolojik bilgi Tanımlar İlişkiler

Detaylı

SU KAYNAKLARINDA BALIKLANDIRMANIN YOL AÇTIĞI BİYOÇEŞİTLİLİK AZALMASI VE BİYOİSTİLA PROBLEMLERİ. Osman ÇETİNKAYA

SU KAYNAKLARINDA BALIKLANDIRMANIN YOL AÇTIĞI BİYOÇEŞİTLİLİK AZALMASI VE BİYOİSTİLA PROBLEMLERİ. Osman ÇETİNKAYA SU KAYNAKLARINDA BALIKLANDIRMANIN YOL AÇTIĞI BİYOÇEŞİTLİLİK AZALMASI VE BİYOİSTİLA PROBLEMLERİ Osman ÇETİNKAYA Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü 65080, VAN ÖZET: Dünyanın bir

Detaylı

EĞİRDİR GÖLÜ NDEKİ GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ

EĞİRDİR GÖLÜ NDEKİ GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ EĞİRDİR GÖLÜ NDEKİ GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÖZET Remziye ÖZKÖK 1, Hıdır ÇUBUK 2, Levent TÜMGELİR 1, Rahmi UYSAL 1, Şakir ÇINAR 1, Ramazan KÜÇÜKKARA

Detaylı

Ladik Gölü (Samsun, Türkiye) nde Yaşayan Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) nın Kondisyon Faktörü, Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri

Ladik Gölü (Samsun, Türkiye) nde Yaşayan Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) nın Kondisyon Faktörü, Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri KFBD Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences 3(9):72-80, 2013 ISSN: 1309-4726 http://kfbd.giresun.edu.tr Ladik Gölü (Samsun, Türkiye) nde Yaşayan Havuz Balığı, Carassius gibelio

Detaylı

Tilapia Yetiştiriciliğine Giriş

Tilapia Yetiştiriciliğine Giriş Tilapia Yetiştiriciliği Giriş Tilapia nın Tanıtımı Taksonomik sınıflandırma Tilapia nın Biyolojisi Anatomik özellikleri Genetik özellikleri Tilapia Yetiştiriciliğine Giriş Yetiştiriciliğinin Yayılışı-Gelişimi

Detaylı

KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ

KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ Muharrem AKSUNGUR SÜMAE, Mühendis Bu proje çalışması; Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) nın biyoekolojik

Detaylı

Su Ürünlerinin Dünyada ve Türkiye deki Durumu. Özet. The Situation of Fishery at Turkiye and The World

Su Ürünlerinin Dünyada ve Türkiye deki Durumu. Özet. The Situation of Fishery at Turkiye and The World Su Ürünlerinin Dünyada ve Türkiye deki Durumu Mevlüt Murat ÇELİK Erzincan Üniversitesi, Tercan Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri Programı, 24800, Erzincan, Türkiye e-mail: birkirim@hotmail.com Özet Bu çalışmada

Detaylı

Ulusal Su Günleri, ANTALYA 2007 Türk Sucul Yaşam Dergisi. (Turkish Journal Of Aquatic Life) YIL: 3-5 SAYI: 5-8 819 S.

Ulusal Su Günleri, ANTALYA 2007 Türk Sucul Yaşam Dergisi. (Turkish Journal Of Aquatic Life) YIL: 3-5 SAYI: 5-8 819 S. Ulusal Su Günleri, ANTALYA 27 Türk Sucul Yaşam Dergisi. (Turkish Journal Of Aquatic Life) YIL: 3-5 SAYI: 5-8 819 S. BEYŞEHİR GÖLÜ NDEKİ TATLISU KEFALİ (Leuciscus lepidus HECKEL, 1843) POPULASYONUNUN BÜYÜME

Detaylı

AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN SU

AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN SU AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN SU KALİTESİNE ETKİSİ Gelişmiş ülkelerde bir taraftan su ürünleri yetiştiriciliğinin sağladığı sosyo-ekonomik yararlar dikkate alınırken bir taraftan da çevrenin korunması

Detaylı

Türkiye de Kalkan Balığı Yetiştiriciliğinin Gelişimi

Türkiye de Kalkan Balığı Yetiştiriciliğinin Gelişimi PROJE Türkiye de Kalkan Balığı Yetiştiriciliğinin Gelişimi Cennet ÜSTÜNDAĞ -SUMAE Birinci Dönem Ülkemiz, 6. beş yıllık kalkınma planında (1990-1994) balık üretiminin geliştirilmesi yolu ile iç tüketim

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ARALIK 2014 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yönelik Destekler Tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve birincil ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek,

Detaylı

ALABALIK ATIKSU. GRi SU. Yolun Sonu. Suyun Sonu DOSYA : SU VE KENTLEŞME ARITMA SİSTEMLERİ NE KADAR EKOLOJİK ARITMA ÇAMURU SORUNU SUDA GERİKAZANIM:

ALABALIK ATIKSU. GRi SU. Yolun Sonu. Suyun Sonu DOSYA : SU VE KENTLEŞME ARITMA SİSTEMLERİ NE KADAR EKOLOJİK ARITMA ÇAMURU SORUNU SUDA GERİKAZANIM: A DAN Z YE EKOLOJİK ANALİZ YIL : 2015 SAYI : 2 FİYATI : 10 TL ALABALIK EKOSİSTEMİN KAYIP CANLILARI DOSYA : ATIKSU Suyun Sonu Yolun Sonu! SU VE KENTLEŞME ARITMA SİSTEMLERİ NE KADAR EKOLOJİK ARITMA ÇAMURU

Detaylı

GÖL EKOSİSTEMİNDE EKOLOJİK KUŞAKLAR

GÖL EKOSİSTEMİNDE EKOLOJİK KUŞAKLAR GÖL EKOSİSTEMİNDE EKOLOJİK KUŞAKLAR ILIMAN KUŞAK GÖLLERİNDE MEVSİMLERE BAĞLI OLARAK GÖRÜLEN TABAKALAŞMA VE KARIŞMA Ilıman veya subtropikal bölgelerde 20 metreden derin ve büyük göllerde mevsimsel sıcaklık

Detaylı

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi Metodoloji Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 25,0% 2 17,42% Birden fazla cevap 22,20% 15,0% 1 5,0% 12,89% 10,02% 9,07% 7,88% 8,11% 6,21% 5,97% 5,25% 5,49% 5,25% 3,10% 12,17% 10,26% 2,86% 3,58%

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1.Adı Soyadı : Mine Uzbilek KIRKAĞAÇ. 2.Doğum Tarihi: 13 Kasım 1966. 3.Unvanı: Prof. Dr. 4.Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1.Adı Soyadı : Mine Uzbilek KIRKAĞAÇ. 2.Doğum Tarihi: 13 Kasım 1966. 3.Unvanı: Prof. Dr. 4.Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Mine Uzbilek KIRKAĞAÇ 2.Doğum Tarihi: 13 Kasım 1966 3.Unvanı: Prof. Dr. 4.Öğrenim Durumu: 5. Uzmanlık Alanı: ot sazanı yetiştiriciliği, zooplankton, makroomurgasız, Derece Alan

Detaylı

M. KUŞAT, H.U. KOCA, L. İZCİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Eğirdir, ISPARTA

M. KUŞAT, H.U. KOCA, L. İZCİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Eğirdir, ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1 (26), 61-65 Eğirdir Gölü nde Avlanan Gümüşi Havuz Balığı Carassius auratus (Bloch, 1782) nın Balıkçılık Biyolojisi Yönünden Bazı Özelliklerinin

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

Brüt ve Net Birincil Üretim

Brüt ve Net Birincil Üretim Brüt ve Net Birincil Üretim EKOSİSTEM İÇİNDE ENERJİ AKIŞI (klorofil+ışık) CO 2 + 2H 2 O (CH 2 O) + H 2 O + O 2 (Formaldehit) Bir besin zinciri üzerinde yer alan üç besin düzeyinde (1,2,3 numaralı kutular)

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÖZET Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com Bu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL 2. EĞİTİM. Adı Soyadı: Emre TURGAY. Doğum Tarihi/Yeri: İstanbul. Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL 2. EĞİTİM. Adı Soyadı: Emre TURGAY. Doğum Tarihi/Yeri: İstanbul. Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Emre TURGAY Doğum Tarihi/Yeri: Yazışma Adresi: Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Hastalıklar Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / Telefon: +90 212 455 57

Detaylı

GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI VE ALABALIKGİLLERİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ ARAZİ ÇALIŞMALARI. Prof. Dr. Telat YANIK 1

GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI VE ALABALIKGİLLERİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ ARAZİ ÇALIŞMALARI. Prof. Dr. Telat YANIK 1 GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI VE ALABALIKGİLLERİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ ARAZİ ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Telat YANIK 1 1 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü 25240-Erzurum. Atlantik

Detaylı

İyi kalitedeki yem seçimi ve yönetimi, Yoğun yetiştiricilik yapılan karides havuzlarında mekanik havalandırma yapılması, Mümkün olabildiğince su

İyi kalitedeki yem seçimi ve yönetimi, Yoğun yetiştiricilik yapılan karides havuzlarında mekanik havalandırma yapılması, Mümkün olabildiğince su SU KALİTESİ YÖNETİMİ Su ürünleri yetiştiriciliğinde su kalitesi yönetimi; su kalite özelliklerinin yetiştiricilik açısından uygun sınır değerlerde tutulmasını ve temel su kalite değerlerinden olan sapmalarda

Detaylı

BALIK POPÜLASYONLARI İÇİN GEN BANKALARI

BALIK POPÜLASYONLARI İÇİN GEN BANKALARI MAKALE BALIK POPÜLASYONLARI İÇİN GEN BANKALARI Dr. Yılmaz ÇİFTÇİ, SUMAE Giriş Dünya üzerinde türleri temsil eden balık popülasyonlarının bir çoğu her geçen gün küçülme göstermektedir. Aşırı avcılığın yanı

Detaylı

TÜRKİYE Su Ürünleri Üretimi

TÜRKİYE Su Ürünleri Üretimi AKDENİZ GENEL BALIKÇILIK KOMİSYONU TOPLANTISI HOŞ GELDİNİZ TÜRKİYE Su Ürünleri Üretimi Yıllar Avcılık Yetiştiricilik Toplam (Ton) Miktar Oran Miktar Oran Ton % Ton % 2002 566.682 90,3 61.195 9,7 627.847

Detaylı

BALIK HASTALIKLARININ KONTROLÜ

BALIK HASTALIKLARININ KONTROLÜ BALIK HASTALIKLARININ KONTROLÜ Hastalığın Çıkışını Engelleyici Önlemler Hastalıklardan korunma ile ilgili öncelikli emniyet tedbirleri, sağlıklı canlılarla, sağlıklı yumurtalarla uygun oranlarda stoklama

Detaylı

TEST 1. Ekosistem Ekolojisi ÜNİTE 3. faktörlerinden biri değildir? DÜNYAMIZ

TEST 1. Ekosistem Ekolojisi ÜNİTE 3. faktörlerinden biri değildir? DÜNYAMIZ Soru Aşağıdakilerden hangisi faktörlerinden biri değildir? B) İklim D) Su 2. abiyotik 5. Çay r l k a l a n O rm a n l k a la n C) Ayrıştırıcılar DÜNYAMIZ A) Sıcaklık ekosistemin ÜNİTE 3 1. TEST 1 E) Işık

Detaylı

Balıkçılıkta Stok Yönetimi 29 Aralık 2011-28 Eylül 2012 vti Deniz Balıkçılığı Enstitüsü, Hamburg, Almanya

Balıkçılıkta Stok Yönetimi 29 Aralık 2011-28 Eylül 2012 vti Deniz Balıkçılığı Enstitüsü, Hamburg, Almanya Balıkçılıkta Stok Yönetimi 29 Aralık 2011-28 Eylül 2012 vti Deniz Balıkçılığı Enstitüsü, Hamburg, Almanya Dr. Savaş KILIÇ Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Konyaaltı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Detaylı

Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1(e): Turkish Survey Template

Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1(e): Turkish Survey Template Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1(e): Turkish Survey Template INTRANEMMA, Avrupa Birliği Leonardao Da Vinci Yaşam boyu öğrenme ve bilgi transferi projesi

Detaylı

İ. BALIK H. ÇUBUK. Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Eğirdir, Isparta

İ. BALIK H. ÇUBUK. Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Eğirdir, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 9-3,(2005)- Eğirdir Gölü nde Galsama Ağları ile Sudak (Sander Lucioperca (Linnaeus, 1758)) ve Gümüşi Havuz Balığı (Carassius Gibelio (Bloch, 1782))

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ. Hazırlayan Çiğdem CİVANER 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SU ÜRÜNLERİ. Hazırlayan Çiğdem CİVANER 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SU ÜRÜNLERİ Hazırlayan Çiğdem CİVANER T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SU ÜRÜNLERI TÜRKİYE'DE ÜRETİM Ülkemizdeki su ürünlerinin üretim alanı milyon hektarın üzerindedir.

Detaylı

BALIKÇILIK KAYNAKLARININ İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

BALIKÇILIK KAYNAKLARININ İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ BALIKÇILIK KAYNAKLARININ İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ İngiltere-6 AY Hull Üniversitesi Uluslar arası Balıkçılık Enstitüsü Sunuyu Hazırlayan: Gülten ÇİÇEK Ankara İl Müdürlüğü HULL-MARİNA FİSH&CHİPS ŞEHİR

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

ÇALIŞTAY V. OTURUM Oturum başkanı: Prof. Dr. Recep BİRCAN - Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi

ÇALIŞTAY V. OTURUM Oturum başkanı: Prof. Dr. Recep BİRCAN - Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi ÇALIŞTAY V. OTURUM Oturum başkanı: Prof. Dr. Recep BİRCAN - Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi SİBİRYA MERSİN BALIĞI (Acipenser baeri) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULUÇKA VE YAVRU ÜRETİM TEKNİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI Ders Programı

SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI Ders Programı SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI Ders Programı DERSİN Dersin Adı H. Sorumlusu YER Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma KODU S. SUR 5061 Balıkçılıkta Hedefdışı Av Sorunu 3 Prof. Dr. Cemalettin ŞAHİN Ö.Ü.O. 09.00-12.00

Detaylı

Su ürünleri yetiştiriciliği, su kalitesi ve ekosistem etkileşimi

Su ürünleri yetiştiriciliği, su kalitesi ve ekosistem etkileşimi Su ürünleri yetiştiriciliği, su kalitesi ve ekosistem etkileşimi Meriç Albay İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Surunu!!! Dünyadaki insan nüfusunun hızlı artışına bağlı olarak içsu kaynakları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Kişisel bilgiler Adı Soyadı :Yalçın Töre Doğum Tarihi, Yeri :13 Haziran 1977, İskenderun Unvanı :Yrd. Doç. Dr. Gsm :0543 761 8181 e-mail :yalcintore@hotmail.com 2.

Detaylı

EĞİRDİR GÖLÜ NE SONRADAN GİREN GÜMÜŞBALIĞI(Atherina boyeri RİSS0, 1810) NIN GÖL EKOSİSTEMİNE VE BALIKÇILIĞA ETKİSİ

EĞİRDİR GÖLÜ NE SONRADAN GİREN GÜMÜŞBALIĞI(Atherina boyeri RİSS0, 1810) NIN GÖL EKOSİSTEMİNE VE BALIKÇILIĞA ETKİSİ EĞİRDİR GÖLÜ NE SONRADAN GİREN GÜMÜŞBALIĞI(Atherina boyeri RİSS0, 1810) NIN GÖL EKOSİSTEMİNE VE BALIKÇILIĞA ETKİSİ Fahrettin KÜÇÜK 1, İskender GÜLLE 1, Sami S. GÜÇLÜ 1, Erkan GÜMÜŞ 2, Orhan DEMİR 1 1 Süleyman

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu Algleri Taksonomisi ve Ekolojisi, Limnoloji, Hidrobotanik

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu Algleri Taksonomisi ve Ekolojisi, Limnoloji, Hidrobotanik ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Haşim SÖMEK Doğum Tarihi ve Yeri: 14 Şubat 1980 Zonguldak Medeni Durumu: Evli ve bir erkek çocuk babası Öğrenim Durumu: Doktora Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 DÜNYA VE AVRUPA ORMANLARI

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 DÜNYA VE AVRUPA ORMANLARI ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 DÜNYA VE AVRUPA ORMANLARI DÜNYA ORMANLARI Orman Alanı FAO 2007 ye göre dünya orman alanı yaklaşık olarak 3.9 milyar hektardır. Bu miktar, dünya genel alanının % 30 udur.

Detaylı

Çevre Yüzyılı. Dünyada Çevre

Çevre Yüzyılı. Dünyada Çevre Çevre Yüzyılı Çevre; canlıların yaşamı boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Hava, su ve toprak bu çevrenin fizikî unsurlarını; insan, hayvan, bitki ve diğer mikroorganizmalar ise, biyolojik unsurlarını

Detaylı

Ulaşım Coğrafyası. Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı)

Ulaşım Coğrafyası. Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı) Ulaşım Coğrafyası Ulaşım Coğrafyası Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı) DENĐZ ULAŞIMI Deniz Ulaşımı Deniz ulaşımının kökeni M.Ö. 3200 yıllarına kadar uzanmakta olup Mısır kıyı denizciliği ile başlamıştır

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO süt fiyat endeksi 184,3 ile Ekim ayında bir önceki aya göre %1,9 geriledi. Böylece geçen yıl aynı dönemin % 26,6 gerisinde kaldı. Tereyağı,

Detaylı

2002-2006 Su Ürünleri Fakültesi Lisans Programı (Çukurova Üniversitesi) (Fakülte İkincisi)

2002-2006 Su Ürünleri Fakültesi Lisans Programı (Çukurova Üniversitesi) (Fakülte İkincisi) Öz Geçmiş SİNAN MAVRUK Arş. Gör. Eylül, 1983 İstanbul Doğumlu EĞİTİM Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, ADANA 2009- Su Ürünleri Temel Bilimleri A.B.D (Çukurova Üniversitesi) Doktora Tez: İskenderun

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Zeynep DORAK Doğum Tarihi/Yeri: 26.02.1978/ İstanbul Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Detaylı

İstilacı Balık Türleri ve Hayat Stratejileri. Nazmi POLAT*, Melek ZENGİN*, Aysun GÜMÜŞ*

İstilacı Balık Türleri ve Hayat Stratejileri. Nazmi POLAT*, Melek ZENGİN*, Aysun GÜMÜŞ* DERLEME İstilacı Balık Türleri ve Hayat Stratejileri Nazmi POLAT*, Melek ZENGİN*, Aysun GÜMÜŞ* * Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kurupelit, Samsun, TÜRKİYE Sorumlu

Detaylı

Fish Introduction Studies and Lake Van Basin Example

Fish Introduction Studies and Lake Van Basin Example Mahmut ELP 1 Fazıl ŞEN 1 1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü. VAN ÖZET: Ülkemizde balık aşılama çalışmaları biyolojik mücadele, ortamın balıklandırılması, ekonomik değeri düşük

Detaylı

Işıklı Gölü ndeki (Çivril-Denizli) Turna (Esox lucius L., 1758) Populasyonunun Büyüme Özellikleri

Işıklı Gölü ndeki (Çivril-Denizli) Turna (Esox lucius L., 1758) Populasyonunun Büyüme Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2008 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue 4: 259 265 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Işıklı Gölü ndeki (Çivril-Denizli)

Detaylı

BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARININ EKONOMİK YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ. Yılmaz EMRE*, Çetin SÜMER*, İbrahim DİLER*, Salih KOCAKAYA*

BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARININ EKONOMİK YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ. Yılmaz EMRE*, Çetin SÜMER*, İbrahim DİLER*, Salih KOCAKAYA* BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARININ EKONOMİK YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Yılmaz EMRE*, Çetin SÜMER*, İbrahim DİLER*, Salih KOCAKAYA* Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü, Demre-ANTALYA ÖZET:

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

EĞİRDİR GÖLÜ NÜN GÖRSEL SU ALTI FLORA VE FAUNASI UNDERWATER VISUAL FLORA AND FAUNA OF EĞİRDİR LAKE

EĞİRDİR GÖLÜ NÜN GÖRSEL SU ALTI FLORA VE FAUNASI UNDERWATER VISUAL FLORA AND FAUNA OF EĞİRDİR LAKE EĞİRDİR GÖLÜ NÜN GÖRSEL SU ALTI FLORA VE FAUNASI UNDERWATER VISUAL FLORA AND FAUNA OF EĞİRDİR LAKE ÖZET Yrd.Doç.Dr. İsmail İbrahim TURNA Uzman Ufuk Gürkan YILDIRIM Furkan DURUCAN Turizm sektörü dünyanın

Detaylı

TÜRKİYE NİN GÖL, GÖLET VE BARAJ GÖLLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI

TÜRKİYE NİN GÖL, GÖLET VE BARAJ GÖLLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI TÜRKİYE NİN GÖL, GÖLET VE BARAJ GÖLLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI Süleyman BALIK M.Ruşen USTAOĞLU E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü, İçsular

Detaylı

ULUSAL BİYOGB. Protokolü. Cartagena Biyogüvenlik. ü ne dayanır

ULUSAL BİYOGB. Protokolü. Cartagena Biyogüvenlik. ü ne dayanır ULUSAL BİYOGB YOGÜVENLİK ÇERÇEVESİ (UBÇ) Cartagena Biyogüvenlik Protokolü ü ne dayanır PROTOKOL İHTİYATLILIK PRENSİBİNİ TEMEL ALIR Protokolün n amacı Çevre ve Kalkınma Hakkındaki Rio Deklarasyonunun 15

Detaylı

FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU

FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DEPARTMANI EYLÜL 2010 FİNLANDİYA ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI YÖNETİM ŞEKLİ BAŞKENTİ DİL : Finlandiya Cumhuriyeti : Parlamenter Cumhuriyet

Detaylı

TÜRKİYE DE KÜLTÜR BALIKÇILIĞININ ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİMİ VE SEKTÖREL BÜYÜME İÇİN YENİ TEKNOLOJİLERİN ÜLKE ŞARTLARINDA UYGULAMAYA ALINMASI.

TÜRKİYE DE KÜLTÜR BALIKÇILIĞININ ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİMİ VE SEKTÖREL BÜYÜME İÇİN YENİ TEKNOLOJİLERİN ÜLKE ŞARTLARINDA UYGULAMAYA ALINMASI. TÜRKİYE DE KÜLTÜR BALIKÇILIĞININ ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİMİ VE SEKTÖREL BÜYÜME İÇİN YENİ TEKNOLOJİLERİN ÜLKE ŞARTLARINDA UYGULAMAYA ALINMASI. Murat YÜCE Su Ür. Y.Müh Durul M. ŞENKAL Ekonomist. 1

Detaylı

A New Predator Species Carassius gibelio (BLOCH, 1782) in Marmara Region: Succesful or Not

A New Predator Species Carassius gibelio (BLOCH, 1782) in Marmara Region: Succesful or Not MARMARA BÖLGESİ NDE YENİ BİR İSTİLACI TÜR Carassius gibelio (BLOCH, 1782): BAŞARILI MI, BAŞARISIZ MI? Ali Serhan TARKAN 1, Özcan GAYGUSUZ 1, Çiğdem GÜRSOY 2, Hasan ACIPINAR 3, Gökçen BİLGE 4 1 İstanbul

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

BuNLarI BiLiYOr muyuz?

BuNLarI BiLiYOr muyuz? BuNLarI BiLiYOr muyuz? D B Turmepa Kimdir? eniztemiz Derneği/ TURMEPA, ülkemiz kıyı ve denizlerinin korunmasını ulusal bir öncelik haline getirmek ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir

Detaylı

KARAAĞAÇ GÖLETİ (UŞAK) BALIK FAUNASININ TESPİTİ VE POPULASYON BÜYÜKLÜĞÜNÜN LESLİE METODU İLE TAHMİNİ

KARAAĞAÇ GÖLETİ (UŞAK) BALIK FAUNASININ TESPİTİ VE POPULASYON BÜYÜKLÜĞÜNÜN LESLİE METODU İLE TAHMİNİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 3, Article Number: 5A0040 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES İsmail Atalay 1 Received: June 2009 Fahrettin Yüksel 2 Accepted: July

Detaylı

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU Aralık, 2012 ÖNSÖZ Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Antalya, Isparta ve Burdur illerinin ekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir

Detaylı

1972 Dünya Miras Sözleşmesi

1972 Dünya Miras Sözleşmesi 1972 Dünya Miras Sözleşmesi Dünyada kültürel ve çevresel açıdan evrensel üstün değer taşıyan tarihsel alan ve doğal bölgelerin korunması Dünya Miras Listesi 745 Kültürel 188 Doğal 29 Karma (Doğal ve kültürel)

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ. Yabancı Dil/Derecesi KPDS ÜDS TOFL IELTS. GÖREV YERLERİ (Tarih/Unvan/Kurum) YAYINLARI MAKALELER/BİLDİRİLER

EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ. Yabancı Dil/Derecesi KPDS ÜDS TOFL IELTS. GÖREV YERLERİ (Tarih/Unvan/Kurum) YAYINLARI MAKALELER/BİLDİRİLER KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Nilgün AKSUNGUR Ünvan Mühendis Telefon 0312 3157623/1351 E-mail Doğum Yeri- Tarihi naksungur@tagem.gov.tr Afşin Yüksek Lisans Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Akademik Birim/

Detaylı

SORUMLU AMATÖR BALIKÇILIĞA GEÇİŞ

SORUMLU AMATÖR BALIKÇILIĞA GEÇİŞ SORUMLU AMATÖR BALIKÇILIĞA GEÇİŞ Türkiye'de Sorumlu Amatör Balıkçılığın Geliştirilmesi Kaş Pilot Projesi kapsamında hazırlanan bu yayın GEF-SGP Küçük Ölçekli Projeler, MedPAN fon destekleri, SAD ayni ve

Detaylı

Toprak organizmaları arasında birkaç üretici olmasına rağmen ana. bileşenleri tüketiciler, ayrıştırıcılar ve cansız maddelerdir.

Toprak organizmaları arasında birkaç üretici olmasına rağmen ana. bileşenleri tüketiciler, ayrıştırıcılar ve cansız maddelerdir. EKOSİSTEM OLARAK TOPRAK Toprak organizmaları arasında birkaç üretici olmasına rağmen ana bileşenleri tüketiciler, ayrıştırıcılar ve cansız maddelerdir. Toprağın mineral ve organik madde parçaları karasal

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Doğum Tarihi/Yeri: 10 Ocak 1955 / Kayseri Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Detaylı

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-F Miray DAĞCI Ömür Mehmet KANDEMİR DANIŞMAN ÖĞRETMEN NİLÜFER DEMİR İZMİR - 2013 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı ve Hedefi.. 2 2. Afit

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

Çıldır Gölü Balıkçılığında Son Yirmi Yılda Meydana Gelen Değişimler. Ankara. Mustafa ZENGİN 1* Sedat V. YERLİ 2 Murat DAĞTEKİN 1 İlkay Ö.

Çıldır Gölü Balıkçılığında Son Yirmi Yılda Meydana Gelen Değişimler. Ankara. Mustafa ZENGİN 1* Sedat V. YERLİ 2 Murat DAĞTEKİN 1 İlkay Ö. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 8(2): 10-24 (2012) ISSN: 1300 4891 E-ISSN: 1308 7517 http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/esufd/ Çıldır Gölü Balıkçılığında Son Yirmi Yılda Meydana Gelen Değişimler

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ VE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI

SU ÜRÜNLERİ VE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI SU ÜRÜNLERİ VE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI Türkiye kültür balıkçılığı için uygun iç sulara, tatlı sulara ve denizlere sahiptir. Kültür balıkçılığının geleceği tahminlerin ötesinde bir önem arz etmektedir. Dünyanın

Detaylı

Çipura - Levrek Yem Kataloğu

Çipura - Levrek Yem Kataloğu Çipura - Levrek Yem Kataloğu Çamlı, BioAqua markası altında üretilmekte olan balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, Çipura ve Alabalık

Detaylı

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül)

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) 2- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcunun Borçluya Göre Alacaklı Dağılımı (2002-2015

Detaylı