T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ MAD1001 MATEMATİK I (4 2 5) Ön bilgiler ve fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, integrasyon, belirli integrallerin uygulamaları, transandant fonksiyonlar, integrasyon teknikleri. MAD1003 FİZİK I (3 1 4) Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutta hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket ve Newton kanunlarının diğer uygulamaları, iş ve kinetik enerji, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, doğrusal momentum ve çarpışmalar, katı cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi, yuvarlanma hareketi ve açısal momentum, statik denge ve esneklik, titreşim hareketi, evrensel çekim yasası. MAD1005 GENEL KİMYA (2 1 3) AKTS:4 Temel kavramlar ve stokiometri, atom yapısı, atom teorileri ve periyodik cetvel, kimyasal bağlar, moleküler geometri, gazlar, çözeltiler ve özellikleri, termokimya, kimyasal kinetik, kimyasal denge, asit ve bazlar, çözünürlük. MAD1007 LİNEER CEBİR (3 0 3) AKTS:3 Ön bilgiler, matris cebiri, elemanter işlemler ve elemanter matrisler, determinantlar ve özellikler, lineer denklem sistemleri, vektör uzayları, iç çarpım ve norm, köşegenleştirme. MAD1009 MADEN MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2 0 2) AKTS:2 Madenciliğin tanımı, maden işletmeciliğinin ana işlemleri, maden mühendisinin temel görevleri, madencilik tarihçesi, Türkiye nin madencilik çalışmaları, Türkiye maden teşekkülleri, madenlerde arama ve değerlendirme, madenlerde hazırlık, maden işletme metotları, ulaşım, ihraç, su atımı, havalandırma, emniyet ve yeryüzü tesisleri, cevher hazırlama. TDL1011 TÜRK DİLİ I (2 0 2) AKTS:2 Ortak Z. Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat -it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi), Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi), KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK), Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ), şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri), anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi YDL1013 YABANCI DİL I (3 0 3) AKTS:3 Ortak Z. Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir. ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2 0 2) AKTS:2 Ortak Z. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları ENF1019 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (1 2 2) AKTS:3 Ortak Z. Bilgisayara giriş (tanımı, tarihi gelişimi, bilgisayar türleri), Sayı ve kodlama sistemleri (bit ve bayt kavramları), Bilgisayar donanımı (anakart, işlemci, hafıza, sabit disk, ekran kartı, ses kartı, ağ kartı, modem, cd/dvd sürücü/yazıcı, disket sürücü, klavye, fare, monitör, hoparlör, mikrofon, yazıcı, tarayıcı, çizici), Yazılım (yazılım türleri, işletim sistemleri, uygulama yazılımları, programlama dilleri), İşletim sistemi yazılımları (DOS işletim sistemi uygulamaları, Windows XP işletim sistemi (dosya, dizin, sürücü kavramları, Windows gezginini kullanma, denetim masası) ve uygulamaları, Linux işletim sisteminin tanıtımı ), Uygulama yazılımları (antivirüs programları, dosya sıkıştırma programları), Ofis programları ve uygulamaları, Kelime işlemciler (Microsoft Word 2007 ve uygulamaları), Elektronik hesap programları (Microsoft Excel 2007 ve uygulamaları), Sunu hazırlama (Microsoft Powerpoint 2007 ve uygulamaları), Veri tabanları (Microsoft Access 2007 ve uygulamaları), Bilgisayar Ağları (bilgisayar ağının tanımı, bileşenleri, türleri), İnternet (tanımı, kısaca tarihçesi, internet ile ilgili temel kavramlar, tarayıcılar), HTML dili ve web sayfası hazırlama, Veri iletişimi ve bilgi ağları kullanma (e-posta, tartışma grupları, dosya transferi, forumlar, arama motorları)

2 SAYFA:2/9 II. YARIYIL DERSLERİ MAD1002 MATEMATİK II (4 2 5) Kutupsal koordinatlar, diziler ve seriler, vektörler ve uzayda geometri, kısmi türevler, katlı integraller, vektör alanlarında integrasyon. MAD1004 FİZİK II (2 1 3) AKTS:4 Elektrik alanlar, Gaus yasası, elektriksel potansiyel, sığa ve dielektrik, akım ve direnç, doğru akım devreleri, manyetik alanlar, manyetik alan kaynakları, Faraday yasası, indüktans, alternatif akım devreleri. MAD1006 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM (2 1 3) Bilgisayar destekli teknik resim, CAD ortamında çizim oluşturma ve düzenleme, geometrik çizimler, izdüşüm metodları ve görünüşler, perspektif çizimler, kesit görünüşler, ölçülendirme. MAD1008 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (2 0 2) AKTS:3 Programlamaya Giriş, Algoritma ve akış diyagramları, CCC Programlama, Derleyicileri ve Geliştirme Ortamları, Programlama teknikleri, CCC Temelleri, Değişken kavramı ve değişken tipleri, Karar Yapıları, Koşul oluşturma, mantıksal ifadeler ve seçim kontrol yapıları, Döngü yapıları, Fonksiyonlar, Tek ve iki boyutlu Dizi değişkenler, ve kullanımları, İşaretçiler ve kullanımları, Nesne Tabanlı Programlama Kavramı ve Sınıflar. MAD1010 JEOLOJİ VE HARİTA BİLGİSİ (3 1 4) Jeolojinin tanımı ve tarihçesi, yeryuvarı ve yer kabuğunun genel özellikleri, kıtaların oluşumu, mağmatik, tortul ve metamorfik kayaçlar, madenler, kayaç deformasyonları, kıvrımlar ve faylar, topoğrafik ve jeolojik haritalar, yeraltı suları, kütle hareketleri, jeolojik zamanlar, yerkabuğu hareketleri ve depremler. TDL1012 TÜRK DİLİ II (2 0 2) AKTS:2 Ortak Z. Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri YDL1014 YABANCI DİL II (3 0 3) AKTS:3 Ortak Z. Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir. ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2 0 2) AKTS:2 Ortak Z. Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi ( ), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi ( ), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti ( ), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye III. YARIYIL DERSLERİ MAD2001 DİFERANSİYEL DENKLEMLER (3 0 3) Birinci mertebeden diferensiyel denklemler. İkinci ve Yüksek mertebeden sabit katsayılı lineer homojen ve homojen olmayan diferensiyel denklemler ve çözüm yöntemleri. MAD2003 OLASILIK VE İSTATİSTİK (3 0 3) Giriş ve temel kavramlar, verilerin dağılışı, rastgele değişken ve olasılık fonksiyonları, normal dağılım, standart sapma, chi kare, student t, Binom ve Poisson dağılımı, önemlilik sınaması, tek ve iki parametre hakkında sınamalar, korelasyon, regresyon ve varyans analizleri. Madencilikte istatistik uygulamaları. MAD2005 ANALİTİK KİMYA (2 1 3) AKTS:4 Analitik kimyada temel kavramlar, granvimetrik analiz, titrimetrik analiz, çözelti hazırlama, asit baz reaksiyonları, çözeltiler, yükseltgenme indirgenme reaksiyonları. tampon

3 SAYFA:3/9 III. YARIYIL DERSLERİ MAD2007 MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ (3 0 3) Mekaniğin tanımı ve sınıflandırılması, mekaniğin prensipleri, boyut analizi, vektör mekaniği, moment, düzlem ve uzaysal cisimlerin dengesi ve problemleri, yayılı kuvvetler, ağırlık merkezleri, atalet momentleri, maddesel noktaların kinematiği, yer değiştirme, hız, ivme, mutlak ve bağıl hareket, koordinat dönüşümleri, maddesel noktanın kinetiği, kuvvet, kütle ve ivme, hareket denklemleri. MAD2009 AÇIK İŞLETME YÖNTEMLERİ (3 0 3) Açık işletmeciliğe giriş, temel kavramlar, drenaj ve hazırlık işleri, açık işletmecilikte ana işlemler, sert kayaç ve cevher kazısı, gevşek kayaç kazısı, nakliyat ve döküm işleri, dekapaj ve üretim sistemleri, açık işletme planlaması, reklamasyon ve rehabilitasyon. MAD2011 MESLEKİ YABANCI DİL (3 0 3) AKTS:4 Teknik terimler, mühendislik terimleri, yer bilimleri terimleri, maden işletme teknik terimleri, cevher hazırlama teknik terimleri, maden mühendisliği ile ilgili yabancı kaynakları okuma, anlama ve yazma. IV. YARIYIL DERSLERİ MAD2002 TERMODİNAMİK VE AKIŞKANLAR MEKANİĞİ (3 0 3) Termodinamiğin temel kavramları, saf maddenin özellikleri, termodinamiğin birinci yasası, kapalı sistemler, termodinamiğin birinci kanunu, termodinamiğin birinci kanunu kontrol hacimleri, termodinamiğin ikinci yasası, entropi, gaz karışımları, kimyasal reaksiyonlar, akışkanlar mekaniğine giriş, akışkanlar ve özellikleri, Bernoulli, enerji ve momentum denklemleri, Bernoulli denklemi ve uygulamaları, akış sistemleri için enerji denklemi, Reynolds transport teoremi, lineer momentum denklemi, borularda akış, laminer ve türbülanslı akış, tam gelişmiş türbülanslı ve laminer akış, kayıplar, pompa seçimi. MAD2004 MUKAVEMET (2 0 2) AKTS:4 Temel kavramlar, kesit tesirleri diyagramları, gerilme analizi, normal kuvvet hali, şekil değiştirme, atalet momenti, basit eğilme hali, eğik eğilme hali, burulma. MAD2006 MİNERALOJİ VE PETROGRAFİ (2 1 3) Kristal ve mineral, kristal sistemleri, minerallerin fiziksel, kimyasal ve mineralojik özellikleri, minerallerin sınıflandırılması, kayaç yapıcı mineraller, petrografi, magmatik kayaç yapı ve dokuları, sistematik petrografi, metamorfik kayaç yapı ve dokuları, sedimanter kayaçlar yapı ve dokuları. MAD2008 YERALTI ÜRETİM YÖNTEMLERİ (3 0 3) Yeraltı maden işletmelerinde uygulanan üretim yöntemlerinin sınıflandırılması, maden yatağının cinsine, boyutlarına ve üretilen hammadde ile yan kayaçların özelliklerine göre farklı koşullarda kullanım alanı bulan üretim yöntemlerinde hazırlık, üretim, tahkimat, dolgu, havalandırma, drenaj gibi işlemler, uzun kazı arınlı yöntemler, dar kazı arınlı yöntemler, oda yöntemleri, topuklu yöntemler ve blok üretim yöntemleri, yeraltı üretim yöntemi seçiminde etkili faktörler, kalın damar madenciliği ve dik damar madenciliği, özel yeraltı üretim yöntemleri, yeraltı açıklıklarının doldurulması ve dolgu yöntemleri. MAD2010 CEVHER HAZIRLAMA (2 2 3) Cevher hazırlamaya giriş, cevher hazırlamanın madencilik ve metalurjideki rolü ve önemi, boyut küçültme teorileri, kırma ve kırma ekipmanları, kırma ve eleme devreleri, elek analizi, numune alma ve azaltma yöntemleri, öğütme, bilyalı, çubuklu ve otojen değirmenler, sınıflandırma, serbest ve engelli çökelme, sınıflandırma ekipmanları, hidrosiklon, öğütme ve sınıflandırma devreleri, test ve hesaplamalar. MAD2012 YAPISAL JEOLOJİ (2 1 3) Yerkabuğunda oluşan basınç ve gerilmeler, bunların kökeni ile meydana getirdikleri olay ve yapılar, bu yapıların diyagramlar vasıtasıyla analizi, tektonik yapı, gerilme ilişkilerinin ortaya konulması. V. YARIYIL DERSLERİ MAD3001 KAYA MEKANİĞİ (2 1 3) Kaya mekaniğine giriş ve tarihçesi, gerilme ve deformasyon, etkin parametreler ve kaya davranışları, yenilme kriterleri, arazi gerilmeleri, kaya mekaniğinin yer altı ve yerüstü yapılarına uygulanması, kaya sınıflama sistemleri, kaya mekaniği deneyleri. MAD3003 MADEN YATAKLARI (3 0 3) Maden Yatakları genel bilgileri, kavramlar, maden yataklarının sınıflandırılması, maden yatakları oluşumu, endojen ve eksojen, mağmatik, metamorfik, sedimanter, maden yatakları, maden yataklarının jenezi, oluşum, köken ve geçirdiği değişiklik, maden yataklarına dünyadan ve Türkiye den çeşitli örnekler.

4 SAYFA:4/9 V. YARIYIL DERSLERİ MAD3005 CEVHER ZENGİNLEŞTİRME I (2 2 3) Cevher hazırlamayı gerektiren nedenler, cevher hazırlamanın çalışma alanları, cevher hazırlamada yararlanılan mineral özellikleri, temel devre tertipleri ve zenginleştirme sonuçlarının değerlendirilmesi, tane serbestleşmesi, boyuta göre sınıflandırma ile, özgül ağırlık farkı ile, manyetik ayırma ile, elektrostatik ayırma ile ve kimyasal zenginleştirme. Laboratuar ölçekli zenginleştirme testleri. MAD3007 ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER (3 0 3) AKTS:4 Endüstriyel hammaddelere giriş, tanım ve sınıflandırma, oluşumları ve madenciliği, endüstriyel minerallerin kullanım alanları, çimento, yapı malzemeleri, seramik, tuğla ve kiremit hammaddeleri, bor mineralleri, aşındırıcılar, enerji hammaddeleri, nadir elementler, çeşitli endüstriyel minerallerin zenginleştirme akım şemaları. TEKNİK SEÇMELİ DERS MAD3021 DELME VE PATLATMA (3 0 3) Yerüstünde kullanılan deliciler, delme mekaniği ve kayaçların delinebilirliği, patlayıcı maddeler ve patlatma teorisi, ateşleme elemanları ve ateşleme sistemleri, kayaçların patlatılabilirliği, parça boyutuna etki eden faktörler, patlatma planlaması, yeraltı delme patlatma uygulamaları, patlatmanın çevresel etkileri. MAD3023 MADENCİLİK ÖLÇMELERİ (3 0 3) Yer altı ve üstü optik ölçü aletleri ve ölçüm teknikleri, poligon çeşitleri ve hesabı, nivelman ve hesabı, en kesit ve boy kesit kavramları, eş yükselti eğrileri çizimi, topografik harita hazırlama ve harita okuma, yeraltı yönelme oriyantasyon, yeraltı tesislerinin aplikasyonu, subsidans tasman ölçüm ve tasarımı, yatım ve doğrultu hesabı, üretim haritaları. MAD3025 ZEMİN MEKANİĞİ (3 0 3) Zeminlerin oluşumu, zeminlerin temel fiziksel özellikleri, zeminlerin sınıflandırılması, zemin gerilmeleri, kompaksiyon, konsolidasyon ve oturmalar, zeminlerin kayma dayanımı, madencilikte ve tünellerde zemin mekaniği uygulamaları, zemin problemleri ve iyileştirme yöntemleri. MAD3027 UFALAMANIN ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI (3 0 3) Cevher hazırlama tesislerinde ufalamanın önemi, kırıcı ve değirmen seçimi, endüstriyel ufalama tesislerinden örnekler. MAD3029 KATI SIVI AYIRIMI (3 0 3) boyutlandırma, kapasite ve hesaplamalar, Akış rejimleri, akışkan rejimlerde tanecik hareketi, terminal hız, engelli çökme, mineral süspansiyonlarında denge ve hareket, elektrokinetik kavramlar, zeta potansiyeli ve uygulaması, gravite çökelmesi, sedimentasyon kavramı, çökelmeye etki eden faktörler, tikiner tasarımı ve boyutlandırılması, koagülasyon ve flokülasyon, filtrasyon ve filtre türleri, toz tutma, kurutma. MAD3031 JEOTERMAL (3 0 3) Jeotermal kaynakların oluşumu, çıkarılması, kullanılması, farklı sektörlerde kullanma teknikleri ve sistem devamlılığı, reenjeksiyon. MAD3033 YURTDIŞI MADENCİLİK BİLGİSİ (3 0 3) Dünya madenciliğine genel bakış, Avrupa Birliği ve madencilik, uluslararası madencilik ilişkileri, maden ihraç ve ithal eden önemli ülkeler, ihracat rejimi yönetmeliği, dış ticaret talepleri, Türkiye maden ihracatçı ve ithalatçı birlikleri, maden satış piyasa analizleri. VI. YARIYIL DERSLERİ MAD3002 MADENLERDE TAHKİMAT (3 0 3) Tahkimat sistemleri, tasarımı ve yeraltı açıklık kontrolü. MAD3004 MADEN KAZI VE MEKANİZASYONU (3 0 3) Mekanize kazının tarihçesi ve önemi, potkapaç makineleri, sürekli kazıcılar, kömür sabanları, kesici yükleyiciler, kazı mekaniğine giriş, keskiler ve kesme teorileri, Keskilerin imali ve aşınması, kayaçların kazılabilirlik tayini ve performans tahmini, galeri ve tünel açma makineleri, Riperleme, hidrolik kırıcılar. MAD3006 CEVHER ZENGİNLEŞTİRME II (2 1 3) Flotasyonun önemi, flotasyonda muhtelif fazlar, flotasyon yüzey kimyası, flotasyon reaktifleri, flotasyon tekniği, uygulamaları, agloremasyona giriş, agloremasyon teorisi, agloremasyonun uygulama alanları. MAD3008 MADEN ARAMA VE SONDAJ TEKNİĞİ (3 0 3) Maden arama teknikleri, sondaj tür ve ekipmanları, sondaj tekniğin üretim öncesi, üretimde ve sonrasında kullanımı. TEKNİK SEÇMELİ DERS flotasyon

5 SAYFA:5/9 VI. YARIYIL DERSLERİ MAD3020 ÖZEL DELME PATLATMA UYGULAMALARI (3 0 3) Açık ve yeraltı maden ocaklarında kontrollü patlatma uygulamaları, inşaat alanında kontrollü patlatma uygulamaları, karayolu, demiryolu, baraj, kanal, boru hattı, temel kazısı gibi alanlarda kontrollü patlatma uygulamaları, tedbirli patlatma, sismik patlatma uygulamaları. MAD3022 KÖMÜR HAZIRLAMA VE TEKNOLOJİSİ (3 0 3) Giriş, kömür oluşumu ve türleri, özellikleri, sınıflandırması, kömür hazırlama, kömür yıkama, yardımcı işlemler, lavvar tesis örnekleri, analiz yöntemleri, kömür teknolojileri, piroliz, koklaştırma, yakma, gazlaştırma, briketleme. MAD3024 MADEN SAHALARININ REHABİLİTASYONU (3 0 3) Madencilik ve çevre ilişkisine genel bakış, madencilik sonucu bozulan arazilerin sınıflandırılması, reklamasyonun görevleri, bozulan arazi risk bölgelerinin belirlenmesi, arazi rehabilitasyon yöntemleri, bozulan arazilerin yeniden kullanım alternatifleri, arazi dönüşüm maliyetleri, rekültivasyon uygulamalarından örnekler, sürdürülebilir madencilik ve çevre entegrasyonu. MAD3026 ZENGİNLEŞTİRME TESİS ATIKLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ (3 0 3) Giriş, kirlenmeden dolayı etkilenen ortamlar, madencilik ve cevher hazırlama faaliyetlerinin çevreye etkisi, artıkların genel özellikleri, katı atıklar, sıvı atıklar, gaz atıklar, atıkların depolanması ve çevresel faktörler, atık barajlarının tasarım kriterleri, atık barajlarının yapımı ve özellikleri, farklı zenginleştirme tesis atıklarının değerlendirilmesi, termik santral atıkları ve değerlendirilmesi, altın gümüş madencilik tesis atıkları ve özellikleri. MAD3028 DOĞAL TAŞ MADENCİLİĞİ (3 0 3) Doğal yapı taşları jeolojisi, blok üretim yöntemleri ve blok üretimi. MAD3030 SERAMİK TEKNOLOJİSİ (3 0 3) Tuğla, kiremit ve seramik hammaddeleri, sanatsal ve endüstriyel boyutta pişmiş toprak ürünlerinin üretim teknikleri, sır özellikleri ve hesapları, süsleme ve teknikleri. SOSYAL SEÇMELİ DERS MAD3032 İLK YARDIM (2 0 2) İlkyardımın tanımı, amacı İlk yardımın temel uygulamaları, KBK,ilkyardımcının özellikleri, hasta/yaralının değerlendirilmesi(i.ii. değerlendirme), Temel yaşam desteği (CPR) maket üzerinde uygulanması,yetişkinde,çocukta,bebekte TYD uygulanması,heimlich manevrası,solunum yolu tıkanması, Kanamalarda ilk yardım. Şokta ilk yardım,yaralarda ilkyardım Yanıklar ve donmalarda ilk yardım, Kırık ve çıkıklarda ilk yardım, Pansumanlar ve sargılar, kafa ve omurga yaralanmaları, Diğer aciller;kalp krizi,dm,bilinç düzeyinde bozulma,bayılma, koma, Zehirlenmeler, Boğulmalar, Yaralıların kurtarılması ve taşınması MAD3034 GENÇLERE YÖNELİK ÜREME SAĞLIĞI (2 0 2) Üreme/cinsel sağlık, üreme hakları, toplumsal cinsiyet ve sağlığa etkileri, adölesanlarda fiziksel, cinsel büyüme ve psikolojik gelişme, cinsellik, norm ve değerler, gençlerde sık görülen sorunlar, aile planlaması, iletişim ve sağlık kuruluşlarına ulaşmada sınırlılıklar ve çözüm yolları konularını içermektedir. MAD3036 HALK OYUNLARI (2 0 2) Anadolu Türk Halk Oyunlarının ortaya çıkışı, Halk oyunlarının bölgelere göre ayrılışı, Bölgesel halk dansları örnekleri, Türk halk müziğinin tarihi, türkü kavramı, halk müziği türleri, yöresel halk müziği örnekleri. MAD3038 YAŞAM BOYU SPOR (2 0 2) Yaşam boyu sporun tanımını yapabilme, tarihsel gelişimi hakkında bilgi edinme, yaşam boyu spor felsefesinin kavranması, yaşam boyu spor aktivitelerine katılım ve planlama yapabime yeterliliği kazanmak. Öğrencilerin çevresini tanıması, tabiat ve doğa sevgisinin oluşturulması, Kültürel ve sosyal etkinlikler, geziler, Doğa yürüyüşlerinin yaptırılması. MAD3040 DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ (2 0 2) Acil durum yönetimi, tehlike, acil durum, afet; afetin tarihçesi, doğal afetler, atmosferik afetler, jeolojik afetler, hidrojeolojik afetler, sismik afetler, teknolojik afetler, baraj patlamaları, yangınlar, trafik kazaları, tehlikeli maddeler, nükleer kazalar, tehlike analizi, acil durum yönetiminin dört evresi, kaynaklar, katılımcılar, önemli fonksiyonlar, kaynak gereksinimi, özel sektör kaynakları, yardım isteme, entegre acil durum yönetimi kavramı, dört evre (hazırlık, zarar azaltma, müdahale, iyileştirme), koordinasyon, iletişim, komuta zinciri, acil durum yönetiminde fonksiyonel gruplar, acil durum yönetiminde ilişkiler, organizasyonlar arası koordinasyon, katılımcıların rolü, vatandaşlar, özel sektör, hükümet, örnek uygulama. Acil durum yöneticiliği mesleği. MAD3042 DÜNYA MÜZİK KÜLTÜRLERİ (2 0 2) Girilmemiş

6 SAYFA:6/9 VI. YARIYIL DERSLERİ MAD3044 OKUL ÇALGILARI (2 0 2) Okul çalgıları olarak kullanılan (bağlama, blok flüt, klasik gitar, ud, vb çalgıların) çalgılara temel düzeyde çalma çalşmaları. MAD3046 PİYANO (2 0 2) girilmemiş MAD3048 FOTOĞRAFÇILIK (2 0 2) AKTS:2 ilişkin tanıtım, teknik bilgiler ve AKTS:2 AKTS:2 Fotoğraf sanatının genel tekniklerinin kavratılıp, günümüzdeki teknik gelişmeler ışığında incelenip tanınması ve fotoğraf çekimi ve uygulamalarının yapılması. MAD3050 MODERN ŞEHİRCİLİK VE TARİHİ KENT DOKUSU (2 0 2) Eski Türklerde şehircilik anlayışından başlayarak, Anadolu öncesinde ve sonrasındaki şehircilik anlayışın tarihsel olarak incelenmesi, şehir planlarının sınıflandırılması ve günümüzdeki durumunun tespit edilmesi. MAD3052 TÜRK MİMARİSİNDE SU YAPILARI (2 0 2) Türk mimarisinde görülen hamam, çeşme, sebil, selsebil, köprü gibi yapıların saydam ve fotograflar eşliğinde tanıtılacaktır. MAD3054 SANAT TARİHİ (2 0 2) Sanat ve estetik konusunda temel kavramlar; kişilerin zihinsel ve duygusal gelişiminde sanatın ve sanat eğitiminin yeri ve öneminin kavratılması amaçlanmaktadır; yaratıcılık sanat ve estetik duyarlılık eğitimle sanat arasındaki ilişki, dünyada ve Türkiye de sanatın gelişimi, sanatın kültürle ilişkileri, sanat eğitiminde tarihi mekânların kullanımı ve müzelerin önemi. MAD3056 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI (2 0 2) Geleneksel Türk el sanatlarının türlerini bilme,tanıma.el sanatlarının bilim, teknik ve sanatla olan ilişkisini kurma.geçmişten günümüze Türk el sanatlarının gelişimi hakkında bilgi sahibi olma.günümüz Türk el sanatlarının üretimlerindeki sorunlarla ilgili bilgi sahibi olma.geleneksel Türk el sanatlarının tanıtımı ve pazarlaması ile ilgili öneriler geliştirme. MAD3058 TÜRK ÇİNİ VE SERAMİK SANATI (2 0 2) Türklerin Orta Asya dan başlayarak Karahanlı, Gazneli Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu, Beylikler, Erken- Klasik- Geç Osmanlı dönemi çini ve seramik sanatının teknik ve üslûp gelişiminin evreleri anlatılmakta ve bu kronolojiye uygun olarak eserlerin devirlerindeki üretim ve örnekleri incelenmektedir. MAD3060 ARKEOLOJİ (2 0 2) Arkeolojinin tanımı, amacı, sınırları; arkeolojinin diğer bilimlerle ilişkisi: tarih, mitoloji, filoloji, jeoloji, felsefe, zooloji, botanik ve sanat tarihi ilişkileri; arkeoloji biliminin ortaya çıkışı, tarihsel gelişimi; arkeolojinin metodu; yüzey araştırması ve kazı çeşitlerine değinilecektir. MAD3062 BİLİM SOSYOLOJİSİ (2 0 2) Sosyolojik yöntem ve bakış açısıyla, bilimsel bilginin üretimini sağlayan sosyal ve siyasal koşulları, bilim adamlarının yaşadıkları toplum içindeki konumlarını ve diğer toplumsal kesimlerle olan İlişkilerini, bilime alternatif bilgi edinme yollarını, bilim toplum, bilim iktidar, bilim ekomomik düzey, bilim siyaset ilişkilerini öğrencilere kavratmak. MAD3064 SOSYOLOJİYE GİRİŞ (2 0 2) Sosyoloji biliminin temel kavramları, sosyolojide yöntem, Toplumsal yapı ve toplumsal değişme, birey ve toplum, toplum ve kültür, toplum ve aile, toplum ve siyaset, toplum ve ekonomi, sosyal tabakalaşma, toplum ve eğitim, toplum ve sağlık, kentleşme ve göç, toplum ve din, toplum ve suç. MAD3066 ÇEVRE SOSYOLOJİSİ (2 0 2) Dersin amacı insan doğa ve toplum ilişkilerini sorgulamada temel sosyolojik kavram ve kuramları öğretmektir. MAD3068 FELSEFEYE GİRİŞ (2 0 2) Felsefenin temel problem, kavram, akım ve alt disiplinlerine genel bir giriş. MAD3070 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ (2 0 2) Bilim tarihini, tarihsel kronoloji çerçevesinde felsefi olarak ele almak. MAD3072 TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ (2 0 2) Avrupa Toplulukları nın Kuruluşu, Avrupa Birliğinin Yapısı ve Yönetimi, Avrupa Ekonomik Topluluğu nun Oluşumu, Avrupa Topluluğu nda Parasal Birliğin Ortaya Çıkışı, Avrupa Birliği Ortak Politikaları, Avrupa Birliği Gelişim Sürecinde Anlaşmalar, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin tarihsel gelişimi.

7 SAYFA:7/9 VI. YARIYIL DERSLERİ MAD3074 KENTLEŞME SORUNLARI (2 0 2) AKTS:2 Kentleşmenin tanımı, nedenleri ve günümüze kadar kentleşemenin gelişimi; kentleşme-kalkınma ilişkisi, kentleşme ve toplumsal değişim ve siyasal davranışların değişimi;kent tanımları ve kent kuramları; küreselleşme ve kentler, gecekondu, konut politikası. MAD3076 ÇEVRE VE TOPLUM (2 0 2) Doğa insan ilişkisinin tarihsel boyutu, sanayi toplumu, çevre sorunlarının ortaya çıkışı, çevresel değerlerde yaşanan sorunlar. MAD3078 ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE KÜRESELLEŞME (2 0 2) Bu ders Uluslararası İlişkiler disiplinine giriş seviyesindedir ve öğrencinin uluslararası politikayı analiz edebileceği araçları edinmesini amaçlamaktadır. İlk kısmında modern uluslararası sistemi oluşturan tarihsel gelişmeler, uluslararası toplumun oluşması süreci ile bağlantılı olarak çalışılmaktadır. Uluslararası İlişkiler disiplinin doğuşu ve gelişimi, Uluslararası İlişkilerin temel kavramları, uluslararası ilişkileri belirleyen temel unsurlar, dış politika, devletlerin dış politika tercihleri. Uluslararası ilişkiler disiplininin alanı, doğması ve gelişimi. Uluslararası İlişkiler ve Devletlerin Dış Politika Seçenekleri, Bağlantısızlık Politikası, Prestij Politikası, Emperyalist Politika ve Statüko Politikası, İttifak Politikaları. MAD3080 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (2 0 2) İnsan hakları kavramını, insan haklarının tarihsel gelişimini, insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde korunmasını, 1982 Anayasasının benimsediği temel hak ve hürriyetler sistemini öğretmektir. MAD3082 ÇAĞDAŞ SİYASAL SORUNLAR (2 0 2) Ülkemizin ve dünyanın gündemine ilişkin siyasal sorunların önemli olanlarının seçilerek incelenmesi ve soruşturulması. MAD3084 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ (2 0 2) Sosyal ve iktisadi gelişmeye bağlı olarak toplumsal güçlerin siyasal meşruiyet ve yönetime katılım arayışları ve çabalarının siyasal gelişme ve süreçlere olan etkisi. parlamentonun doğuşu, kurumlaşması, cumhuriyetin ilanı ve çok partili siyaset. MAD3086 İLETİŞİM (2 0 2) İletişimin tanımı, önemi iletişimle ilgili temel kavramlar, iletişimin kökeni ve gelişimi, iletişim modelleri, iletişim türleri, sözlü, yazılı, sözsüz iletişim, iletişim engelleri, iletişim araçları, iletişimin bireysel ve örgütsel yararları. MAD3088 ALMANCA (2 0 2) Öğrencilere, Almancanın iletişim aracı olarak kullanıldığı farklı çevrelerde kendilerini ifade edebilmeleri, bilgi alışverişinde bulunabilmeleri ve dil öğrenimlerini gelecekte de devam ettirebilmeleri için, gereksinim duyabilecekleri basit, temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır. MAD3090 SİYASET BİLİMİ (2 0 2) Siyasetin tanım(lar)ı, Siyaset Biliminin bilimselliği,siyaset biliminin metodolojisi ve temel yaklaşımları, iktidar, otorite, meşruiyet, Siyasal rejimler ve hükümet, devlet, rakip devlet teorileri,ideoloji, belli başlı ideolojilere giriş, demokrasi ve farklı modelleri, aydınlar ve seçkinler, sosyal yapı ve bölünmeler, ekonomi ve toplum dersin temel konularıdır. MAD3092 RESİM (2 0 2) Sanat eğitimi alanında öğrenciye bilgi ve deneyim kazandırmak, sanat tarihi anlayışını geliştirerek tanınmış sanat olgularını tartışmak; çocukta yaratıcılık,gelişim evreleri ve çocuk resimlerinin incelenmesini sağlayabilmek; müze eğitimi vererek görsel açıdan zenginlik kazandırmak; sanat tarihi, sanat eleştirisi ve estetik disiplinlerinin birleştirerek değerlendirmek. MAD3094 PAZARLAMAYA GİRİŞ (2 0 2) Temel hedefler, tüketici davranışlarını ve beklentilerini kavramak, Tüketici ihtiyaçlarının en doğru biçimde nasıl karşılanabileceğini öğrenmek, Pazarlama ilkeleri ile ilgili temel kavram ve ilkelerini tanımlamak, Tüketici ve endüstriyel pazarı analiz edebilmek, Makro-mikro çevresel faktörler ile pazarlama arasındaki ilişkileri açıklayabilmek, Pazarlama bilgi sistemleri ve pazarlama araştırması uygulamalarını tanıyabilmek, Pazar bölümleme, konumlandırma ve hedef pazarın seçilmesini açıklamak, Pazarlama yöneticilerinin uygulayabildiği pazarlama karması stratejilerini tanıyabilmek. MAD3096 ACADEMIC WRITING (2 0 2) Bu derste, öğrenciler çoğu basit yazma görevini - mektup, telgraf, teleks, , rapor vb- gerçekleştirmede ihtiyaç duyacakları dili öğrenecekler ve pratik yapacaklardır. MAD3098 AKADEMİK YAZMA (2 0 2) Akademik yazmaya giriş, derleme, önceki çalışmaları ve güncel çalışmalar ile arsındaki ilişkikurmak, materyal ve methot, bulgular, sonuçlar, özet yazımı, copyright ve etik kuralları. Tez rapor ve özgeçmiş yazma. VII. YARIYIL DERSLERİ

8 SAYFA:8/9 VII. YARIYIL DERSLERİ MAD4001 BİTİRME TEZİ (0 2 1) Araştırma konusunun belirlenmesi, literatür taraması, araştırmanın planlanması. MAD4003 MADEN MAKİNELERİ VE NAKLİYAT (3 0 3) Madencilikte basınçlı hava ve kompresörler, pnömatik ramble, kuyu ihraç sistemleri, su atımı sistemleri, nakliyat şekilleri ve sistemleri, hidrolik güç sistemleri ve maden makinelerinde kullanımı, elektroteknik bilgisi ve maden makinelerinde elektrik enerjisi kullanımı. MAD4005 MADENLERDE HAVALANDIRMA VE EMNİYET (3 0 3) Havalandırmanın kapsamı, ocak gazları, ocak tozları ve meslek hastalıkları, ölçüm aletleri, ocak yollarında havanın akışı, havalandırmaya ilişkin bazı termodinamik özellikler, havanın galeri veya hava borusu içinde akışı, basınç hava miktarı ilişkisi, doğal havalandırma, vantilatörlerle havalandırma, havanın ocak yollarında dolaştırılması, ocak yangınları ve önlenmesi, havalandırma hesapları. MAD4007 MADEN HUKUKU (2 0 2) AKTS:4 Maden Kanunu ve Yönetmeliği, Jeotermal Kaynaklar ve Mineralli Sular Kanunu maddeleri. TEKNİK SEÇMELİ DERS MAD4021 AGREGA ÜRETİMİ VE TEKNOLOJİSİ (3 0 3) Agrega olarak kullanılan magmatik, sedimanter ve metamorfik kayaçlar, agrega yataklarında yapılan arazi çalışmaları, ocak üretimi, agreganın işlenmesi, kırma, öğütme, eleme ve diğer işler, agregaların tanımlanması ve sınıflandırılması, numune alma ve deneyler, beton, harç, asfalt vs agregaları. MAD4023 METALÜRJİ (3 0 3) Metalurjiye giriş ve temel kavramlar, pirometalürjik süreçlerin kimyasal esasları, kütle denkliği ve stokiyometri, termokimya ve kimyasal denge pirometalurjik işlemler ve uygulamalar, ısıl ön hazırlık işlemleri, kalsinasyon ve kavurm, aglomerasyon, sinterleme ve peletleme, ergitme, yüksek fırınlar, flaş fırınlar ve elektrik ark fırınları, temel pirometalürjik süreçler, ergitme, dönüştürme ve rafinasyon, pirometalürjik yöntemler ile demir çelik üretimi, pirometalurjik yöntemler ile bakır üretimi seçilmiş konular, ferrokrom, nikel, aluminyum, Waelz ve ISP prosesleri ile çinko ve kurşun üretimi, uygulama örnekleri. MAD4025 REZERV HESAPLAMALARI (3 0 3) Maden arama kavramı, terimler ve kavramlar, rezerv, kaynak, tenör kavramları. Rezerv, kaynak sınıflandırmaları. Görünür, muhtemel, mümkün rezervler. Rezerv hesaplama yöntemleri. Dünyada ve ülkemizde kabul edilmiş sınıflamalar. Tenör ve limit tenör kavramı. Örnek alma yöntemleri ve tenör hesabı. Etki alanlarının belirlenmesi. Alan ve hacim hesapları. Rezerv hesaplamalarında uygulama örnekleri. MAD4027 KALSİT VE TEKNOLOJİSİ (3 0 3) Tanımı ve sınıflandırması, Türkiye deki kalsit oluşumları, mikronize kalsit üretim yöntemleri, PCC, GCC, mikronize öğütülmüş kalsitin tüketim alanları, kağıt, boya, plastik ve kablo, inşaat, yapıştırıcı, seramik vb., ürün standartları, kalsit kaplama ve yöntemleri, kullanılan kimyasallar, ürün özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan analiz teknikleri, kalsitin zenginleştirilmesi. MAD4029 DOĞAL TAŞ FABRİKA ÜRETİM TEKNİKLERİ (3 0 3) Doğal taş fabrika makinaları ve üretim teknikleri. MAD4031 KAYA MEKANİĞİ STANDARTLARI VE DENEYLERİ (3 0 3) Uluslararası kaya mekaniği standartları, deneyler ve sonuçlarını değerlendirme. GENEL SEÇMELİ DERS MAD4033 MÜHENDİSLİK ETİĞİ (2 0 2) AKTS:3 Etiğin temel kavramları, evrensel ve bireysel boyutunun öneminin, evrensel etik ilkeler ve değerlerin kavranması, mühendislik etik ilkelerinin öğrenilmesi ve bunlara dayanarak mesleki etik uygulamaların değerlendirilmesi ve yeteneğinin kazandırılması amaçlanmaktadır. MAD4035 İŞLETME YÖNETİMİ VE GİRİŞİMCİLİK (2 0 2) AKTS:3 Girişimciliğin tanımı, girişimcilik ve ekonomi, küçük işletmelerin tanımı, girişimci işletmelerin etkisi, kimler girişimcidir, girişimci bir firma olmaya başlama, büyüyen işletmeleri yönetme. MAD4037 RAPORLAMA VE SUNUM TEKNİKLERİ (2 0 2) AKTS:3 Düşünsel kavramların analizi, etkin raporlama ve sunum teknikleri. VIII. YARIYIL DERSLERİ

9 SAYFA:9/9 VIII. YARIYIL DERSLERİ MAD4002 BİTİRME TEZİ (0 2 1) Deneysel çalışmalar, araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi, araştırma raporunun hazırlanması, sözlü sunum ve tartışma. MAD4004 MADENCİLİKTE PROJELENDİRME VE TASARIM (1 2 2) Bir maden yatağının bulunması ve sınırlarının tespit edilmesi, fizibilite çalışmaları, üretim yöntemlerinin belirlenmesi, hazırlık kazı çalışmaları, havalandırma emniyet çalışmaları, hammadde stoklama ve harmanlama, kırma eleme devresi tasarımı, öğütme devresi tasarımı, zenginleştirme, yıkama, işleme devresi tasarımı, yardımcı işlemler. TEKNİK SEÇMELİ DERS MAD4020 TÜNEL VE KUYU AÇMA (3 0 3) Tünelciliğe giriş, terimler ve tünel türleri, tünelcilikte mühendislik jeolojisi ve kaya mekaniğinin önemi, kaya kütlesi sınıflama sistemleri, delme patlatma ile tünel açma, kollu tünel açma makineleri, tam cepheli tünel açma makineleri, yumuşak ve problemli zeminde tünel açma, kuyu yeri seçimi, normal ve özel kuyu açma yöntemleri. MAD4022 AGREGA STANDARTLARI VE DENEYLERİ (3 0 3) Uluslararası agrega standartları, deneyler ve sonuçların değerlendirilmesi. MAD4024 ENDÜSTRİYEL HAMMADDELERİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ (3 0 3) Endüstriyel hammaddelerin tanımı ve önemi, kullanım alanlarına göre sınıflandırma, seramik, refrakter, çimento, boya endüstrisinde kullanılan hammaddelerin hazırlanması, mika, perlit, asbest, amyant, mermer, jips, grafit, pomza taşı, sepiyolit, kalsit, dolomit, halit, fluorit, barit, selestit, kükürt, fosfat, talk, olivin, zirkon, monazit, kuvars, trona ve bor minerallerinin hazırlanması ve zenginleştirilmesinde uygulanan yöntemler, bu hammaddelerin zenginleştirildiği tesislerden örnekler. MAD4026 ÇİMENTO HAMMADDELERİ VE TEKNOLOJİSİ (3 0 3) Çimento üretim teknolojisi, çimento üretim akım şeması, çimento hammaddeleri, hammadde kimyası, kireçtaşı, kil, marn, hammaddelerin özellikleri, çimento sanayinde karışım hazırlama, kırma ve öğütme, öğütme kolaylaştırıcı kimyasallar, çimentoda kullanılan kırıcılar, değirmen teknolojileri ve optimizasyonu, farinin pişirilmesi, klinker hazırlama ve klinkerin öğütülmesi, klinkere ilave edilen katkılar, katkı maddelerinin özellikleri, katkılı çimentolar, çimento tesislerinden örnekler. MAD4028 MADEN EKONOMİSİ (3 0 3) İşletme ekonomisi temel kavramları, maliyet ve maliyet türleri, maliyet hesabı sistemleri, taşkömür madenciliği işletme muhasebesi esasları, Almanya örneği, kapasite ve yatırım planlaması, dinamik yatırım planlaması ve risk analizi, yeraltı işletme büyüklüğü optimizasyonu, işletme değerinin belirlenmesi ve finansman. MAD4030 MADENCİLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI (3 0 3) Giriş ve konunun önemi, madencilikte bilgisayar uygulamaları, başlıca bilgisayar paket programları, havalandırma hesaplamalarında kullanılan paket programlar, yeraltı yapılarının sayısal Çözümlemelerinde kullanılan paket programlar, maden planlama ve rezerv hesaplamalarında yararlanılan paket programlar, diğerleri. Mevcut programlarla uygulamalar. MAD4032 CEVHER ZENGİNLEŞTİRME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLME (3 0 3) Metalürjik denge çizelgeleri, mineral serbestleşmesi, boyut küçültme, elek analizleri, zenginleştirme, manyetik ve elektrostatik ayırma, flotasyon, susuzlandırma, hidrometalurji. MAD4034 DOĞAL TAŞ ENDÜSTRİSİNDE ATIK YÖNETİMİ (3 0 3) sınıflandırma, özgül ağırlık farkı ile Atık tanımı ve atıkların uygun endüstrilerde kullanma gerekçeleri, doğal taş endüstrisinde atıkların oluşumu ve özellikleri, doğal taş atıklarının inşaat, seramik gibi diğer endüstrilerde kullanımı. GENEL SEÇMELİ DERS MAD4036 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (2 0 2) AKTS:3 İş sağlığı ve iş güvenliği kavramı, iş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri, iş sağlığı ve iş güvenliği politikalarının oluşturulması, iş kazaları ve olayları inceleme, kaza analiz yöntemleri, risk analizi, kişisel koruyucu donanımları, madencilikte karşılaşılan meslek hastalıkları, açık işletme ve kapalı işletme sahalarında iş güvenliği, cevher hazırlama tesislerinde iş güvenliği. MAD4038 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARDİZASYON (2 0 2) AKTS:3 Kalite nedir? Kalite güvence sistemleri nedir? Yararları nelerdir? MAD4040 MADENCİLİKTE VERİMLİLİK YÖNTEMİ (2 0 2) AKTS:3 Dersin içeriği temel kavramlar ve tanımlar, madencilikte verimlilik analizi, oran analizi, parametrik yöntemler, doğrusal programlama, parametrik olmayan yöntemler, veri zarflama analizinin uygulama aşamaları, CCR modeli, VZA ile ilgili yazılımlar, verimlilik analizi uygulaması.

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL I. YARIYIL DERSLERİ Matematik- I (4-2) 6 (Zorunlu) Ön bilgiler ve fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, integrasyon,

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

İNGİLİZCE(HAZIRLIK SINIFI) (0 0 0)

İNGİLİZCE(HAZIRLIK SINIFI) (0 0 0) SAYFA:1/11 EEM000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK SINIFI) (0 0 0) AKTS:0 I. YARIYIL DERSLERİ EEM1001 MATEMATİK I (4 2 5) Ön Bilgiler ve Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, İntegrasyon, Belirli

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ OGK1001 GÜVENLİK SİSTEMLERİ I (3 0 0) Tarihçe, güvenlik ve hizmet sektörü, ülkemiz hukuki ve yasal durumu, tanımlar ve kavramlar, kişisel ekipmanlar, görev ekipmanları, emniyet

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

611 Kodlu Ders İçerikleri 01. YARIYIL DERSLERİ

611 Kodlu Ders İçerikleri 01. YARIYIL DERSLERİ 611 Kodlu Ders İçerikleri 01. YARIYIL DERSLERİ FİZ183 FİZİK I Giriş. Fizik ve ölçme. Vektörler. Tek boyutta hareket. İki boyutta hareket. Hareket kanunları. Dairesel hareketler ve Newton kanunlarının diğer

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ IKT1001 GENEL İKTİSAT I (3 0) AKTS:4 Ekonomik Modeller, Fayda ve Seçim, Talep, Üretim ve Arz, Maliyetler, Firma Yapıları, Tam Rekabet Modeli, Eksik Rekabet Modelleri, Strateji

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ KAM1001 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 Siyaset Biliminin bilimselliği,siyaset biliminin metodolojisi ve temel yaklaşımları, iktidar, otorite, meşruiyet, Siyasal rejimler

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BOR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BOR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ BIL1001 MATEMATİK (4 0 4) AKTS:7 Kümeler ve sayılar, Sayılarla ilgili işlemler ve sayı sistemleri, Diziler ve sayı dizilerinde dört işlemler, Aritmetik ve geometrik diziler,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ PAZ1001 PAZARLAMA İLKELERİ (3 0) AKTS:5 Pazarlamanın konusu, kapsamı ve gelişimi, pazarlamayı etkileyen işletme içi ve işletme dışı faktörler, pazarlama karması unsurları,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2)

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2) SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ BTO1001 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ I (3 2) AKTS:12 Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri;

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR 1 EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2+0) 2 Modern Türkiye nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler Türk Dili I (2+0) 2 Türk

Detaylı

SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ

SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ MAT1001 ANALİZ I (4 2 5) AKTS:7 Reel sayılar, Eşitsizlikler, Dizi kavramı, Dizilerde yakınsaklık ve sınırlılık, Fonksiyon kavramı, Bazı özel fonksiyonlar, Fonksiyonların limiti,

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 3 0 3 Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ TUR1001 TÜRK DİL BİLGİSİ I SES BİLGİSİ (2 0 2) Türk dilinin kaynağı, tarihî gelişimi, Türkçenin diğer dillerle karşılaştırılması, Türkçe nin sesleri; ünlü, ünsüz seslerin

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için)

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) DERSİN KODU DERSİN ADI TEORİ PRATİK KREDİ AKTS 1. Yarı Yıl Dersleri MAT181 MATEMATİK

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE)

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) 1. YARIYIL FIZ183 FİZİK I (3-0-3) 4 AKTS Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutlu hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE)

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) 1. YARIYIL FIZ183 FİZİK I (3-0-3) 4 AKTS Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutlu hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM DERSLERİ... 5 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 5 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 5 MEK1005 Genel

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL EK.3 HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 9010121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 2 İnkılap ve Benzeri Kavramların

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I. T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I.YARIYIL (T U K) BHT 101 Matematik (7 0 7) Lineer denklem sistemlerinin matris

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL SNÖ 1001 Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve

Detaylı