TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ"

Transkript

1 TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, ÇAVUŞKÖY MEVKİİ, 11-A PAFTA, 110 ADA, 5 NOLU PARSEL DE YER ALAN ÜNAL PEYNİRCİLİK İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. OLARAK TARAFIMIZDAN KURULMASI PLANLANAN PROJESİ ÖZEL FORMATI PROJE SAHİBİNİN ADI ÜNAL PEYNİRCİLİK İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. ADRESİ TEL NO VE FAKS NUMARALARI PROJENİN ADI Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, Camiatik Mah. Londra Asfaltı Cad. No: ; Süt İşleme Tesisi PROJE BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ (İLİ, İLÇESİ, MEVKİİ) PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KOORDİNATLARI, ZONE PROJENİN ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ YERİ (SEKTÖRÜ, ALT SEKTÖRÜ) TL Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, Organize Sanayi Bölgesi, Çavuşköy Mevkii, 11-A Pafta, 110 Ada, 5 Nolu Parsel Datum ED50 WGS84 Türü UTM COĞRAFİ Projeksiyon 6 Derece Derece- Kesir DOM ZONE Nokta No Y X Enlem Boylam K K K K K K K K Entegre Süt İşleme Tesisi ; tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği(R.G. Değişik tarih ve sayı ) Ek-I Listesi ;Madde 23- Entegre süt ürünleri üretim tesisleri (50 ton/gün ve üzeri sütten peynir, yağ, yoğurt gibi süt ürünlerinden en az ikisinin üretildiği tesisler). Kapsamında kalmaktadır.

2 ÇED BAŞVURU DOSYASINI HAZIRLAYAN KURULUŞUN ADI ED BAŞVURU DOSYASINI HAZIRLAYAN KURULUŞUN ADRESİ, TELEFON VE FAKS NUMARALARI ÇED BAŞVURU DOSYASI SUNUM TARİHİ Muhittin Mah. Omurtak Cad. Peksoy Apt. No:89 Kat:5 D:20 Çorlu/Tekirdağ T: , F: /07/2013 BİOFORUM ÇED VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ. 2

3 İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI VE AMACI 11 I.1.Projenin konusu, faaliyetin tanımı, hizmet amaçları, ülke eknomisi içerisindeki yeri, önemi, gerekliliği, kapasitesi, kaplayacağı alan ve projenin ne kadarlık alanda gerçekleştirileceği, yöreye sağlayacağı faydalar, ekonomik ömrü gibi hususların ayrıntılı açıklanması, 12 I.2. Projenin fayda maliyet analizi. 34 I.3. Proje kapsamındaki faaliyet ünitelerinin konumu 35 I.4. Yer bulduru haritası, Proje alanı ve çevresinin fotoğrafları. 36 I.5. Varsa, Projeye konu olan bölgenin en son onaylı 1/1.000, 1/5.000, 1/25.000, 1/ ölçekli planlar (aslı gibidir onaylı), plan notları, lejand paftasından bir örnek ve bu planlar üzerinde tesis yerinin gösterimi ve ayrıca raporun ilgili bölümünde bu hususlara yer verilmesi. (Onaylı bir planın olmaması durumunda da faaliyet için kullanılacak, yeri ölçekli harita üzerinde açıkça gösterilmeli ve ayrıca faaliyet alanının mücavir alan sınırları içerisinde olup olmadığı belirtilmelidir.) 39 I.6. Faaliyet alanının halihazır harita üzerinde işaretlenerek, yakınında bulunan yerleşimlerin belirtilmesi. 39 I.7. Faaliyet alanın merkez alan 1 km lik yarıçaplı alanın işaretlenmesi, var ise 1/ ve 1/5.000 lik halihazır harita üzerinde faaliyet alanı merkezli 1 km lik yarıçaplı alanı kapsayan arazinin gösterilmesi. 39 BÖLÜM.II: PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN VE PROJEDEN ETKİLENECEK ALANIN BELİRLENMESİ VE BU ALANLAR İÇİNDEKİ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİN AÇIKLANMASI (*) 40 (Proje için seçilen yerin ve projeden etkilenecek alanların ve ortamların, etkileyecek parametreler dikkate alınarak ayrı ayrı belirlenmesi.) 40 II.1. Türler ve Ekosistemler: Proje için seçilen yer ve etki alanı içindeki ekosistemler ve ekosistemlerdeki türler, 41 Flora-fauna türleri, sınıflandırılması, yaşama ortamları (Beslenme veya üreme alanları), popülasyon yoğunlukları, 41 -Faaliyet alanının bugünkü durumu, faaliyetin kurulu olduğu dikkate alınarak, flora ve fauna bölümünde mevcut durumun değerlendirilmesinin yapılması, faaliyetin yakın çevresindeki flora ve fauna türlerine olabilecek olası etkilerinin olup olmadığının belirtilmesi varsa bu etkilerin azaltılmasına yönelik çözüm önerilerinin getirilmesi, 41 II.2. Jeolojik Özellikler 46 II.3. Hidrojeolojik Özellikler: yer altı su kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı, faaliyet alanına mesafeleri ve debileri. Bu kaynakların özellikleri, hangi kaynağı besledikleri vb. hakkında detaylı bilgi verilmesi ve bu kaynakların 1/ ölçekli topografik harita üzerinde işaretlenmesi. 50 II.4. Hidrolojik Özellikler: yüzeysel su kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı, dere, akarsu, göl, baraj vb., özellikle içme ve kullanma suyu temin edilen yüzeysel su kaynaklarına olan mesafelerinin ayrı ayrı belirtilmesi ve debileri, bu kaynakların özellikleri, hangi kaynağı besledikleri vb. hakkında detaylı bilgi verilmesi ve faaliyetin bu ekosisteme etkilerinin değerlendirilmesi (Sulak Alanlar Yönetmeliği kapsamında) alınacak önlemlerin belirtilerek taahhütlerin rapora girmesi, kaynakların 1/ ölçekli topografik harita üzerinde gösterilmesi. 50 II.5. Doğal Afet Durumu. 52 II.6. Toprak Özellikleri. 57 3

4 II.7. Tesisin kurulacağı yöredeki meteoroloji veriler; 61 Meteorolojik özelliklerinin açıklanması bölgenin genel ve lokal iklim koşulları, basınç, sıcaklık, yağış, nem, buharlaşma dağılımları, bölgenin sayılı günler (kar yağışlı günler, kar örtülü günler, sisli günler) dağılımı, bölgenin rüzgar dağılımı (esme sayıları ve esme hızlarına göre aylık, mevsimlik ve yıllık rüzgar diyagramları, hızlı rüzgarlar), belirtilen tüm bu başlıkların sözel ve grafiksel olarak desteklenmesi ve en yakın Meteoroloji İstasyonu uzun yıllar gözlem kayıtlarından faydalanılarak hazırlanması, yer altı ve yer üstü tesislerin standart zamanlarda gözlenen en yüksek yağış değerlerine göre planlanması. 61 II.8. Sosyo-Ekonomik Özellikler: Faaliyetin sosyo-ekonomik etkilerinin araştırılması (yörenin ekonomik yapısını oluşturan başlıca sektörler, ekonomik gelişim trendi, işsizlik vb.). Faaliyet alanında ve bölgedeki nüfus yoğunlukları, yerleşim bölgelerinin faaliyet alanından uzaklıkları, faaliyetin kurulması ile etkilenecek alandaki ev, işyeri ve sanayi tesislerinin sayı ve çeşitlerinin belirtilmesi. 72 II.9. Faaliyet Alanı ve Yakın Çevresi İle İlgili Diğer Özellikler: 74 -Koruma Alanları (Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Yaban Hayvanı Yetiştirme Alanları, Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanları, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları, Turizm Bölgeleri ve koruma altına alınmış diğer alanlar), Proje alanı ve yakın çevresinde (nehir, göl, sulak alan vs.) ile koruma statüsüne haiz (Milli Park, Tabiat Parkı vs.) olup olmadığı, varsa faaliyet alanına uzaklıkları faaliyetin bu alanlara olası etkilerinin yorumlanması ve koruma tedbirlerinin belirtilmesi. 74 -Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Alanlar (Askeri Yasak Bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar, 7/16349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sınırlandırılmış Alanlar vb.). 74 BÖLÜM III: PROJENİN ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER:75 III.A. Faaliyet alanının hazırlanması, inşaat aşamasındaki faaliyetler, fiziksel ve biyolojik çevre üzerine etkileri ve alınacak önlemler; 76 III.A.1. Her bir tesisin özellikleri, adetleri, proje alanının hazırlanması ve inşaat aşamasında yapılacak işler; nerelerde, nasıl ve ne kadar alanda yapılacağı, 79 III.A.2. Arazinin hazırlanması ve yapılacak işler kapsamında nerelerde ne miktarda ve ne kadar alanda hafriyat yapılacağı, hafriyat malzemesinin nerelere taşınacağı, nerelerde depolanacağı veya hangi amaçlar için kullanılacağı, 79 III.A.3. Taşkın önleme ve drenaj ile ilgili işlemler, 82 III.A.4. Proje kapsamında herhangi bir amaçla kazı, dolgu işlemleri nedeniyle oluşacak malzemelerin miktarları ve bertaraf yöntemleri, 82 III.A.5. Proje alanının hazırlanması ve inşaat aşamalarında zarar görebilecek flora-fauna türleri (Endemik, nesli tehlikede türler vb.) proje için seçilen yer ve etki alanında bulunan tür popülasyonlarının etkilenmesi, 83 III.A.6. Kültür varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanlarının faaliyet yeri ve çevresinde yer alması durumunda yer altı ve yer üstünde bulunan kültür ve tabiat varlıklarına (geleneksel kentsel dokuya, arkeolojik kalıntılara, korunması gerekli doğal değerlere) materyal üzerindeki muhtemel etkilerinin irdelenmesi, 83 III.A.7. Proje alanının hazırlanması ve tesislerin inşaatında oluşacak katı atıkların cins ve miktarları, bertaraf yöntemleri, 84 III.A.8. İnşaat işlemleri esnasında su temini sistem planı, (suyun nereden temin edileceği, kaynaklardan alınacak su miktarı, çalışanlar için içme ve kullanma suyu vb.) oluşacak atık suların cins ve miktarları, bertaraf yöntemleri ve deşarj edileceği ortamlar 84 4

5 III.A.9. Proje alanının hazırlanması ve tesislerin inşaatında kullanılacak alet ve ekipmanlar ve bu ekipmanlarla yapılacak işlerden dolayı oluşacak gürültünün seviyesi ve kontrolü için alınacak önlemler, 85 III.A.10. Proje alanının hazırlanması sırasında oluşacak toz, iş makinelerinden kaynaklı gaz emisyonları ve alınacak önlemler, 88 III.B. Projenin işletme aşamasındaki fiziksel ve biyolojik çevre üzerine etkileri ve alınacak önlemler; 90 III.B.1. Proje kapsamında yer alan her bir tesisin özelliği(depolar,fosseptikler,personel lojmanı, idare binası, laboratuar vb.), adetleri, kapasiteleri, nerelerde, nasıl ve ne kadar alanda yapıldığı, üretim ve işletme yöntemleri ve teknolojileri(ayrı olarak alt başlıklar halinde verilmelidir), proses akım şeması, şema üzerinde kirletici kaynakların gösterimi, 91 III.B.2. Proje kapsamında bulunan tesislerde kullanılacak hammaddelerin temini, üretilen ürünler,kullanılan yemler,ilaçlar ve vitaminler (bunların fiziksel, kimyasal özellikleri,miktarları ve veriliş yöntemleri) 92 III.B.3. Her bir faaliyet türü için üretilecek ürünleri etkileyen faktörler ve alınacak önlemler,93 III.B.4. Her bir faaliyetin işletilmesi sırasında kullanılacak olan alet, ekipmanlar ve özellikleri,93 III.B.5. Taşkın önleme ve drenaj ile ilgili işlemler, 99 III.B.6. Proje kapsamında su temini sistemi planı, (suyun nereden temin edileceği, kaynaklardan alınacak su miktarı ve bu suların kullanım amaçlarına göre miktarları, çalışanlar için içme ve kullanma suyu, temizlik amaçlı kullanılacak su vb.) 99 III.B.7. Oluşacak atık suların cins ve miktarları, bertaraf yöntemleri ve deşarj edileceği ortamlar,(gerekli izinler alınarak, izin belgeleri rapora eklenmelidir), 100 III.B.8. Çalışacak personel sayısı göz önüne alınarak Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, evsel nitelikli atıksular için deşarj standartları göz önüne alınarak faaliyetin projelendirilmesi, _ 105 III.B.9. Proje kapsamındaki tesislerin içme suyu amaçlı kullanılan yüzeysel su kaynaklarına ve yer altı su kaynaklarının havzalarında kalıp kalmadığının ve yerüstü ve yer altı su kaynaklarının kalitesine faaliyetten kaynaklanabilecek olumsuz etkilerin giderilmesi ve bundan kaynaklanabilecek zararların irdelenmesi), 105 III.B.10 Her bir tesisin işletilmesi sırasında oluşması muhtemel atıklar (evsel nitelikli atıklar, atık yağlar, ambalaj atıkları, tıbbi, tehlikeli atıklar, hafriyat atıkları, inşaat ve yıkıntı atıkları vb.) atık cins ve miktarları, özellikleri, ne şekilde bertaraf edileceği.(evsel nitelikli katı atıkların ilgili belediye tarafından alınacağı dair yazının eklenmesi) 106 III.B.11.İşletme esnasında oluşacak gürültünün seviyesi ve kontrolü için alınacak önlemler (7 Mart 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nde belirtilen hazırlama kriterleri çerçevesinde Akustik Rapor hazırlanması gerekmektedir.) 113 III.B.12. Tesisin bulunduğu yöredeki hava kalitesi durumu hakkında bilgiler( hava kalitesi ölçüm sonuçları, inversiyon durumu vb.), 113 III.B.13. Tesisin faaliyeti esnasında proses ve yakma sistemlerinde kullanılan yakıt ve miktarı, yakıt kullanılan ünitelerin ayrı ayrı yakıt ısıl gücü ve toplam yakıt ısıl gücü, üretim kapasitesi,114 III.B.14. Her bir faaliyet türüne ait tesislerin işletimi sırasında oluşacak emisyon miktarı,özellikleri ve bertaraf yöntemleri, tesiste oluşabilecek emisyonlarla ilgili yapılacak hesaplamalarda kullanılacak olan emisyon faktörlerinin hangi kaynaktan alındığı(epa,corin AİR vb ),tesiste bulunacak olan emisyon kaynaklarına ait oluşabilecek konsantrasyonların ve kütlesel debilerinin hesaplamalarının yapılması, 115 III.B.15. Tesisin Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğindeki yeri, 116 5

6 III.B.16. Tesiste oluşabilecek hesaplanan emisyon miktarı (kg/saat olarak) STKHKKY deki sınır değerleri aşmışsa modelleme yapılması,modelleme sonucu hesaplanan değerlerin yönetmelik kapsamında değerlendirilmesi, 116 III.B.17. Tesiste bulunacak emisyon kaynaklarından oluşabilecek (hesaplanan) emisyonlar,konsantrasyonları,emisyon kaynaklarının yakma ısıl güçleri, vb. bilgiler,stkhkky dikkate alınarak yaklaşık olarak olması gereken baca yüksekliği,baca gazı hızının hesabının yapılması, 116 III.B.18. Tesis Kirletici Vasfı Yüksek Tesisler İçin Özel Emisyon Sınırları (STKHKK) de yer alıyorsa burada belirtilen hususlarla ilgili açıklamaların ve değerlendirmelerin yapılması,(askeri mesafe eğrisi hesabının mevcut ve planlanan tesisler göz önüne alınarak yapılması) 117 III.B.19. Her bir tesisin sayı ve 4 Eylül 2010 tarihinde yayımlanan Kokuya sebep olan emisyonların kontrolü yönetmeliği ndeki yeri,faaliyeti sırasında olşacak koku problemine karşı alınacak önlemler(koku giderme ünitesinin detaylandırılması,en yakın yerleşim yerine uzaklık ve meteorolojik veriler dikkate alınarak irdelenmeli) 118 III.B.20. Proje kapsamında hijyenin sağlanması için ne gibi işlemlerin yapıldığı, kullanılan dezenfeksiyonlarla birlikte hijyen planının açıklanması, 118 III.B.21. Faaliyetler için önerilen koruma bandı mesafesi ve bu bandın oluşturulması için yapılacak çalışmalar,kullanımı hususunda bilgiler, 119 III.B.22. Ulaşımın temini, ulaşımın mevcut trafiğe getirdiği yük ve alınacak önlemler, 119 III.B.23. İşletme aşamasında yapılacak işlerden dolayı zarar görebilecek flora-fauna türleri (Endemik türler, nesli tehlikede vb.) proje için seçilen yer ve faaliyetin etki alanında bulunan tür popülasyonlarının etkilenmesi açıklanmalıdır. 122 III.B.24. Projenin,proje alanının yakınında bulunan tesislerle olan etkileşiminin açıklanması,122 III.B.25. Tesisin yakın çevresindeki yerleşim birimlerine olası etkileri, 122 III.B.26. Personel temini,çalışacak personel sayısı,personel için temin edilecek sosyal hizmetler. 122 III.C. İşletme faaliyete kapandıktan sonra olabilecek ve süren etkiler ve bu etkilere karşı alınacak önlemler, 123 III.C.1. Tesisin işletilmesine son verilmesi durumunda yapılacak rehabilitasyon çalışmaları,123 III.D. Acil Müdahale Planı ve İzleme Programı 123 Faaliyetin inşaat, işletme ve işletme sonrası için önerilen izleme programı ve doğal afet ve kaza, sabotaj ve benzeri durumlarda uygulanacak müdahale planı. İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından alınacak önlemler III.E. Proje Alternatifleri, 125 (Bu bölümde, yer, üretim tekniği, alınacak önlemlerin alternatiflerinin karşılaştırılması yapılacak ve proje kapsamındaki alternatifler arası seçimler ve bu seçimlerin nedenleri belirtilecektir.) 125 III.F. Sonuçlar 125 Yapılan tüm açıklamaların özeti, projenin önemli çevresel etkilerinin sıralandığı ve projenin gerçekleşmesi halinde ne ölçüde başarı sağlanabileceğinin belirtildiği genel bir değerlendirme ve taahhütler

7 EKLER 132 NOTLAR VE KAYNAKLAR 133 ÇED Raporunu Hazırlayan Çalışma Grubunun Tanıtımı: 133 Adı soyadı, mesleği, özgeçmişi, referansları ve rapordan sorumlu olduğunu belirten imzası). Raporu hazırlayacak meslek grubuna Gıda Mühendisi nin dahil edilmesi

8 TABLOLAR ÜNAL PEYNİRCİLİK İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. Tablo.1 Türlere Göre Dünya Süt Üretimi 28 Tablo.2 İnek Sütü Üretimindeki Lider Ülkeler 29 Tablo.3 Planlanan Üretim Kapasiteleri 32 Tablo.4 Kullanılacak Kimyasal Madde, Yardımcı Madde ve Miktarları 33 Tablo.5 Projenin Kapladığı Taban Alan Dağılımı...34 Tablo.6 Yatırım dağılımı Tablo.7 Zamanlama Tablosu...34 Tablo.8 Malkara ilçesinde bulunan dereler.51 Tablo 9 Malkara içerisinde bulunan göletler...51 Tablo 10 Basınç Değerleri (Malkara Meteoroloji İstasyonu)..62 Tablo.11 Sıcaklık Değerleri Tablo.12 Yağış Değerleri (Malkara Meteoroloji İstasyonu) 64 Tablo.13 Nem Değerleri (Malkara İstasyonu)...64 Tablo.14 Buharlaşma Değerleri (Malkara Meteoroloji İstasyonu). 65 Tablo.15 Yağışlı, Kar Örtülü, Sisli, Dolulu, Kırağılı Günler Değerleri (Malkara Meteoroloji İstasyonu).. 66 Tablo.16 Yıllık Rüzgar Dağılımı Değerleri..67 Tablo.17 İlkbahar Rüzgar Dağılımı Değerleri..68 Tablo.18 Yaz Rüzgar Dağılımı Değerleri.68 Tablo.19 Sonbahar Rüzgâr Dağılımı Değerleri 69 Tablo.20 Kış Rüzgar Dağılımı Değerleri..69 Tablo.21 Toz Emisyonu Kütlesel Debileri...82 Tablo.22 İnşaat Alanında Gerçekleştirilen İşlemlerde Meydana Gelen Ses Basınç Düzeyinin Mesafelere Göre Dağılımı.86 Tablo.23 Alanda Oluşacak Ses Basınç Düzeyi...86 Tablo.24 Atmosfer Yutuculuk Değerleri (A.Y.)..86 Tablo.25 Gündüz Gürültü Düzeylerinin Mesafelere Göre Dağılımı...87 Tablo.26 Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri (Tablo-5)...87 Tablo.27 İş makinelerinin kullanacakları saatlik yakıt miktarları...88 Tablo.28 Dizel Yakıtının Egzoz Gazı Bileşimi Tablo.29 Planlanan Üretim Kapasiteleri..91 Tablo.30 Projenin Kapladığı Taban Alan Dağılımı.92 Tablo.31 Proje kapsamında bulunan tesislerde kullanılacak hammaddeler 92 Tablo.32: Planlanan Makine ve Teçhizat Listesi. 93 Tablo.33 Tesiste Su İhtiyacı 99 Tablo.34 İşletmede Oluşacak Toplam Atıksu Miktarı Tablo.35 Tablo 5.3: Sektör: Gıda Sanayii (Süt ve Süt Ürünleri) 105 Tablo.36 Tesiste oluşacak tehlikeli atıklar ve tahmini miktarları Tablo.37 Tesiste oluşacak tehlikeli atıklar ve tahmini miktarları..109 Tablo.38 Bitkisel Atık Yağ Miktarları 110 Tablo.39 Atık Yağlar.110 Tablo.40 İşletmede Oluşacak Toplam Atıksu Miktarı Tablo.41 Tekirdağ İli Hava Kalitesi Ölçüm Sonuçları

9 ŞEKİLLER ÜNAL PEYNİRCİLİK İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. Şekil.1 Süt Kabul Ünitesi İş Akış Şeması..12 Şekil.2 Pastörize Ünitesi İş Akım Şeması.13 Şekil.3 Beyaz Peynir Grubu Üretim Ünitesi İş Akım Şeması (Tam Yağlı, Yarım Yağlı, Sezon, Klasik, Kültürlü Beyaz Peynir)..15 Şekil.4 Lor Üretim Ünitesi İş Akım Şeması..16 Şekil.5 Tereyağı Üretim Ünitesi İş Akım Şeması..17 Şekil.6 Taze Kaşar Peynirleri Grubu Üretim Ünitesi İş Akım Şeması (Taze Kaşar, Dil, Örgü, Çeçil, İp,Yumak,Lavaş,Antep,Parmak,Abaza).. 19 Şekil.7 Sepet-Mihaliç Peynir Grubu (Çeşnili,Sade)...21 Şekil.8 Krema Üretimi İş Akış Şeması...22 Şekil.9 Eritme Peyniri İş Akış Şeması...22 Şekil.10 Kaymak Üretimi İş Akış Şeması..23 Şekil 11 Labne Peynir Üretimi İş Akış Şeması..24 Şekil.12 Çerkes Peynirleri iş Akış Şeması (isli, İssiz)...25 Şekil.13 Krem Peynir Üretimi İş Akış Şeması..26 Şekil 14. Arazi Fotoğrafları 1 36 Şekil.15 Arazi Fotoğrafları 2.36 Şekil.16 Faaliyet Alanının Bölge İçindeki Yeri 37 Şekil.17 Bölgeye Ait Uydu Fotoğrafı 1 38 Şekil.18 Bölgeye Ait Uydu Fotoğrafı 2 38 Şekil.19 Deprem Haritası..54 Şekil.20 Basınç Değerleri Grafiği (Malkara Meteoroloji İstasyonu)...62 Şekil.21 Sıcaklık Değerleri Grafiği.63 Şekil.22 Yağış Değerleri Grafiği (Malkara Meteoroloji İstasyonu) 64 Şekil.23 Ortalama Nem Grafiği (Malkara Meteoroloji İstasyonu)..64 Şekil.24 Buharlaşma Grafiği (Malkara Meteoroloji İstasyonu)...65 Şekil.25 Yağışlı, Kar Örtülü, Sisli, Dolulu, Kırağılı Günler sayısı ortalama grafiği...66 Şekil.26 Yıllık Rüzgâr Dağılımı Grafiği..67 Şekil.27 İlkbahar Rüzgâr Dağılımı Grafiği..68 Şekil.28 Yaz Rüzgâr Dağılımı Grafiği Şekil.29 Sonbahar Rüzgâr Dağılımı Grafiği...69 Şekil.30 Kış Rüzgâr Dağılımı Grafiği.. 69 Şekil. 31 Aylık Rüzgar Dağılımları.. 71 Şekil.32 Örnek Depolama Sahası 109 Şekil.33 Yer Bulduru Haritası ve Güzergah Yolu Şekil.34 Trafik Hacim Haritası 121 GRAFİKLER Grafik.1 Dünya Süt Üretim Verileri Grafik.2 Manda Sütü Üretimi...29 Grafik.3 Keçi Sütü Üretimi...29 Grafik.4 Koyun Sütü Üretimi...30 Grafik.5 Kişi Başı Süt Tüketimi (Süt Eşdeğeri, kg), Dünya Nüfusu (milyon kişi)...30 Grafik Toplam Süt Üretim Miktarı..31 Grafik.7 Aylar Bazında Entegre Süt İşletmeleri Tarafından Toplanan İnek Sütü Miktarı 31 Grafik.8 Tekirdağ İli Hava Kalitesi Ölçüm Sonuçları

10 EKLER EK.1 Aplikasyon Krokisi ve Arazi Koordinatları EK.2 Parsel Tahsisi, Yönetim Kurulu Kararı ve Tapu Belgesi EK.3 Mimari Avam Proje EK.4 1/2.000 Ölçekli Nazım İmar Planı, Plan Notları ve Lejantı EK.5 1/1.000 Ölçekli İmar Planı, Plan Notları ve Lejantı EK.6 1/ Ölçekli Çevre Düzen Planı, Plan Notları ve Lejantı EK.7 1/ Ölçekli Çevre Düzen Planı, Plan Notları ve Lejantı EK.8 1/ Ölçekli Topoğrafik Harita EK.9 Faaliyet alanın merkez alan 1 km lik yarıçaplı alanın işaretlendiği 1/ Ölçekli Topoğrafik Harita ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı EK.10 Malkara Meteoroloji İstasyonu na ait Meteorolojik Bülten( ) EK.11 Zemin Etüd Raporu EK.12 Su İhtiyaç Yazısı EK.13 Peyniraltı Suyu Bertarafına İlişkin Sözleşme EK.14 Planlanan Atıksu Arıtma Tesisine Ait İş Akış şeması EK.15 Katı Atıkların OSB Tarafından Alınacağına Dair Yazı EK.16 Fosseptik Tip Planı (İnşaat Aşamasında) ve Atıksu Altyapı Tesisine Ait Çevre İzin Belgesi EK.17 ÇED Başvuru Dosyasını Hazırlayanların Tanıtımı 10

11 BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI VE AMACI 11

12 I.1.Projenin konusu, faaliyetin tanımı, hizmet amaçları, ülke eknomisi içerisindeki yeri, önemi, gerekliliği, kapasitesi, kaplayacağı alan ve projenin ne kadarlık alanda gerçekleştirileceği, yöreye sağlayacağı faydalar, ekonomik ömrü gibi hususların ayrıntılı açıklanması, I.1.1. PROJENİN KONUSU: Proje konusu tesis, Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, Organize Sanayi Bölgesi, 11-A Pafta, 110 Ada, 5 Parsel de yer alacak olan m 2 yüzölçümlü alanın, ,05 m 2 lik kapalı alanda faaliyet gösterilecek Süt İşleme tesisidir. Üretimi gerçekleştirilecek faaliyet konuları, ayrıntılı açıklaması ve iş akış şemaları şu şekildedir: I Projenin İş Akım Şeması I Süt Alım Ünitesi Tesise gelen çiğ süt öncelikle süt sayacından geçirilerek, miktarı teyit edilir ve buradan 5 tonluk ön depolama tankına gönderilir. Süt klarifikatör makinesinden geçirilerek, içerisindeki zararlı bakteriler ayrılır ve temizliği sağlanır. Klarifikatörden geçirilen süt depolama tanklarına alınarak stoklanır. SÜT ALIM SÜT SAYACI ÖN DEPOLAMA TANKI KLARİFİKATÖR DOLUM TANKLARI PASTÖRİZASYON ÜNİTESİNE SEVK Şekil 1: Süt Kabul Ünitesi İş Akış Şeması 12

13 I Pastörize Ünitesi ÜNAL PEYNİRCİLİK İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. Pastörize ünitesinde süt alım ünitesindeki depolama tanklarından gelen süt öncelikle seperatörden geçirilerek temizlenir ve pişirme kazalarına gönderilir. Buradan Beyaz peynir yapılacaksa beyaz peynir pastörize makinesine, kaşar peynir yapılacaksa kaşar peynir pastörize makinesine gönderilir ve ısıl işleme tabi tutularak zararlı mikroorganizmalardan temizlenir. Pastörize edilen süt yapılacak ürüne göre ilgili ünitelere sevk edilir. SÜT ALIM (SEPERATÖR) FİLTREDEN GEÇİRME KLARİFİKASYON TARTIM SOĞUTMA SOĞUK DEPOLAMA LABORATUAR - KALİTE KONTROL PASTÖRİZASYON BEYAZ PEYNİR ÜRETİM ÜNİTESİNE SEVK KAŞAR PEYNİR ÜRETİM ÜNİTESİNE SEVK TEREYAĞI VE ERİTME PEYNİRİ ÜRETİM ÜNİTESİNE SEVK Şekil.2: Pastörize Ünitesi İş Akım Şeması 13

14 I Beyaz Peynir Grubu Üretim Ünitesi Tam Yağlı Klasik Ve Yarım Yağlı Klasik Beyaz Peynir Müstahsilden ve Süt Üreticiler Birliğinden temin edilen çiğ süt izolasyon depolu kamyonlarla +4, +6 0 C lerde işletmeye alınır. Gelen çiğ süt santrifüj pompa aracılığı ile flowmetreye gelir. Daha sonra klarifikatörden geçerek kaba pisliği temizlenir. Santrifüj pompayla izolasyonlu tanklara basılarak muhafaza edilir. Depolarda 1 gün dinlendirilen süt beyaz peynirde işlenmek üzere ısıl işleme tabi tutulur. Eğer yarım yağlı peynir üretilecekse süt yağı standardize edilir. Pompa vasıtası ile beyaz peynir proses teknelerine gönderilir.proses teknelerinde sütün istenilen sıcaklık değeri 34 O C düştükten sonra maya ilave edilir.maya ilavesinden 1 saat sonra pıhtı kırma işlemi gerçekleştirilir.pıhtı kırma işleminde sonra süzme ve baskılama işlemi yapılır.şekillendirilmek üzere tekne içerisindeki teleme kesilir.kesilen teleme üzerine salamura verilir ortam sıcaklığında saat bekletildikten sonra tenekelere dolum gerçekleşir.2-3 gün ön olgunlaştırılması yapılan peynirlere dolum salamurası ilave edilerek teneke kapatma presinde hava almayacak şekilde kapatılır.kapatılan peynirler soğuk hava depolarına sevk edilir. Kültürlü Beyaz Peynir Üretimi Müstahsilden ve Süt Üreticiler Birliğinden temin edilen çiğ süt izolasyon depolu kamyonlarla +4, +6 0 C lerde işletmeye alınır. Gelen çiğ süt santrifüj pompa aracılığı ile flowmetreye gelir. Daha sonra klarifikatörden geçerek kaba pisliği temizlenir. Santrifüj pompayla izolasyonlu tanklara basılarak muhafaza edilir. Depolarda 1 gün dinlendirilen süt beyaz peynirde işlenmek üzere ısıl işleme tabi tutulur. Pompa vasıtası ile beyaz peynir proses teknelerine gönderilir. proses teknelerinde sütün istenilen sıcaklık değeri elde edildiğinde kalsiyum klorür ve kültür atılır. Sonra süt mayalanır. Maya ilavesinden 1 saat sonra pıhtı kırma işlemi gerçekleştirilir. Pıhtı kırma işleminde sonra süzme ve baskılama işlemi yapılır. Şekillendirilmek üzere tekne içerisindeki teleme kesilir.kesilen teleme üzerine salamura verilir ortam sıcaklığında saat bekletildikten sonra tenekelere dolum gerçekleşir.ertesi gün teneke kapatma presinde hava almayacak şekilde kapatılır.kapatılan peynirler soğuk hava depolarına sevk edilir. Bu ünitede prosesten kaynaklanan atıksular; klarifikasyon aşamasında oluşan süt kiri ve soğutma suyudur. Soğutma suyu geri devrettirilerek kazan dairesine gönderilmekte, süt kiri ise atıksu arıtma tesisine ızgaralar aracılığı ile biyolojik atık su arıtma tesisinde arıtılmaktadır. 14

15 HAMMADDE KABUL -1- Süt,,Ambalaj,Materyali,Katkı,M aya(rennet),starter Kültür,Tuz,CaCl2 KLARİFİKASYON -2- KURU GIDA -3- AMBALAJ DEPO -3- SOĞUK/DONDURUCU DEPO(KÜLTÜR) -3-4±2 C SÜT DEPO-3- STANDARDİZASYON-4- SOĞUTMA-6- ISIL İŞLEM-5- (67±2 C/10 )))DK) REWORK 34±2 C KREMA MAYA KÜLTÜR,CaCL2 PIHTI KIRMA -9-38± 2 C MAYA İLAVESİ-8- KÜLTÜR VE CaCL2 İLAVESİ -7- SÜZME-10- PEYNİR ALTI SUYU TELEME BASKILAMA -11- TELEME KESME- 12- SALAMURA PAST-13-76±4 C-2 dk AMBALAJ TUZ TENEKELERE DOLUM -14- SEPARATÖR-18- YAĞLI LOR ÖN OLGUNLAŞTIRMA -15- KREMA LOR PASTÖRİZASYON-19-76±4 C-2 dk AMBALAJ TENEKE KAPAMA -17- REWORK DOLUM SALAMURASI VERME -16- TUZ AMBALAJLAMA -20- SATIŞ/ SEVKİYAT-22- DEPOLAMA-21- (+2,+4 C) YAĞSIZ PEYNİR ALTI SUYU Şekil.3: Beyaz Peynir Grubu Üretim Ünitesi İş Akım Şeması (Tam Yağlı,Yarım Yağlı,Sezon,Klasik,Kültürlü Beyaz Peynir) 15

16 I Lor Peynir Üretim Ünitesi Peynir yapımı sırasında kazeinin pıhtılaşmasından sonra ortaya çıkan peynir altı suyu bu ünitedeki kaynatma kazanında 90ºC de kaynatılır, tuz ilavesi ile ortaya çıkan lor, ambalajlanarak buzhanede depolanmak üzere sevk edilir. Bu ünitede oluşan peynir altı suyu tankta toplanarak günlük olarak peynir altı suyu tozu yapan firma tarafından alınacaktır. Bu ünitedeki tüm makine ve ekipmanlar kapalı devre CİP sistemi ile yıkanır. PEYNİR ALTI SUYU PIHTI OLUŞUMU PIHTI KESİLMESİ KAYNATMA PEYNİR ALTI SUYU TUZ İLAVESİ PAS TANKI LOR MAYBİ SEVK PAKETLEME BUZHANEDE DEPOLAMA SEVKİYAT Şekil.4: Lor Üretim Ünitesi İş Akım Şeması 16

17 I Tereyağı Üretim Ünitesi ÜNAL PEYNİRCİLİK İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. Tesise gelen çiğ sütler Klarifikasyon ve seperatör işlemlerinden geçerek temizlenir ve mikroorganizma faaliyetlerinin önlenmesi için ısıl işleme tabi tutulur. Daha sonra Krema Makinesinden geçirilerek, sütün yağı çekilir. Yağı çekilmiş süt, yayık makinesinden geçirilerek gramajlanır ve paketlenrek buzhaneye depolanmak üzere sevk edilir.. Bu ünitede prosesten kaynaklanan atıksu oluşmamaktadır. Bu ünitede tüm ekipmanlar kapalı devre CİP sistemi ile yıkanır. Bu ünitede yer temizliği yapıldıktan sonra oluşan atıksu, tesise ait biyolojik atıksu arıtma tesisinde arıtılacaktır. SÜT ALIM KLARİFİKASYON SEPERATÖR PASTÖRİZASYON KREMA MAKİNASI YAYIK MAKİNESİ GRAMAJLAMA PAKETLEME BUZHANEDE DEPOLAMA SEVKİYAT Şekil.5: Tereyağı Üretim Ünitesi İş Akım Şeması 17

18 I Kaşar Peynir Grubu Üretim Ünitesi Kaşar Peyniri Müstahsilden ve Süt Üreticiler Birliğinden temin edilen çiğ süt izolasyon depolu kamyonlarla +4, +6 0 C lerde işletmeye alınır. Gelen çiğ süt santrifüj pompa aracılığı ile flowmetreye gelir. Daha sonra klarifikatörden geçerek kaba pisliği temizlenir. Santrifüj pompayla izolasyonlu tanklara basılarak muhafaza edilir. Depolarda 1 gün dinlendirilen süt kaşar peynirinde işlenmek üzere termize edilir. Pompa vasıtası ile kaşar proses tankına gönderilir.proses tankında sütün istenilen sıcaklık değeri 34 O C düştükten sonra maya ilave edilir.maya ilavesinden 1 saat sonra pıhtı kırma işlemi gerçekleştirilir.pıhtı teknelere alındaıktan sonra süzme ve baskılama işlemi yapılır.hamur kıyılarak O C haşlanır ve şekil verilir.şekil verilen hamur ortam sıcaklığında 1-2 gün dinlendirildikten sonra otomatik ambalajlama makinalarında paketlenerek soğuk hava depolarına sevk edilir. Dil Peyniri Müstahsilden ve Süt Üreticiler Birliğinden temin edilen çiğ süt izolasyon depolu kamyonlarla +4, +6 0 C lerde işletmeye alınır. Gelen çiğ süt santrifüj pompa aracılığı ile flowmetreye gelir. Daha sonra klarifikatörden geçerek kaba pisliği temizlenir. Santrifüj pompayla izolasyonlu tanklara basılarak muhafaza edilir. Depolarda 1 gün dinlendirilen süt işlenmek üzere termize edilir. Pompa vasıtası ile kaşar proses tankına gönderilir.proses tankında sütün istenilen sıcaklık değeri 34 O C düştükten sonra maya ilave edilir.maya ilavesinden 1 saat sonra pıhtı kırma işlemi gerçekleştirilir.pıhtı teknelere alındaıktan sonra süzme ve baskılama işlemi yapılır.hamur kıyılarak O C haşlanır ve şekil verilir.şekil verilen hamur salamuraya atılır ve kısa bir süre bekletilir.daha sonra ambalajlama makinalarında paketlenerek soğuk hava depolarına sevk edilir. Çeçil, Örgü, İp, Yumak, Lavaş, Antep, Parmak, Abaza Peyniri Müstahsilden ve Süt Üreticiler Birliğinden temin edilen çiğ süt izolasyon depolu kamyonlarla +4, +6 0 C lerde işletmeye alınır. Gelen çiğ süt santrifüj pompa aracılığı ile flowmetreye gelir. Daha sonra klarifikatörden geçerek kaba pisliği temizlenir. Yağ standardizasyonu yapılır. Çiğ süt ısıl işleme tabi tutulur.34 0 C de 1 saatte pıhtı kırılacak şekilde süte maya ilave edilir. Pıhtı 1 saat sonra kırılır. Teknede peynir altı suyunun uzaklaşması için baskı işlemine alınır. Baskı işlemi bittikten sonra teleme haşlama makinasında haşlanır. Peynir türüne göre gerekli şekil verilerek salamuraya atılır. Tekniğine uygun olarak paketlenir ve soğuk hava depolarına gönderilir. Bu ünitede prosesten kaynaklanan atıksular; klarifikasyon aşamasında oluşan süt kiri ve soğutma suyudur. Soğutma suyu geri devrettirilerek kazan dairesine gönderilmekte, süt kiri ise atıksu arıtma tesisine ızgaralar aracılığı ile biyolojik atık su arıtma tesisinde arıtılacaktır. 18

19 HAMMADDE KABUL -1- Süt,,Baharat,Ambalaj,Materyali, Maya(Rennet),Tuz,Çeşni KLARİFİKASYON -2- KURU GIDA -3- AMBALAJ DEPO -3-4±2 C SÜT DEPO-3- STANDARDİZASYON-4- SOĞUTMA-6- Süt TERMİZASYON -5- (50-68 C/15 sn) REWORK 34±2 C KREMA PIHTI KIRMAVE ISITMA -8-38±2 C MAYA İLAVESİ-7- SÜZME-9- TUZ PEYNİR ALTI SUYU TELEME BASKILAMA -10- HAŞLAMA-11-76±4 C/2 dk TAZE KAŞAR KALIPLAMA-15- SEPARATÖR -17- HAŞLAMA-11-76±4 C/2 dk YÖRESEL (Dil,Örgü,Çeçil,Abaza,ip, Yumak;Lavaş) REWORK KREMA ŞEKİL VERME-12- ŞEKİL VERME-12- ÇEŞNİ PASTÖRİZASYON-13-76±4 C-2 dk SALAMURA-14- SALAMURA PASTÖRİZASYONU ±4 C-2 dk TUZ SU AMBALAJLAMA -18- KURUTMA-16- YAĞSIZ PEYNİR ALTI SUYU REWORK AMBALAJ SATIŞ/ SEVKİYAT-20- DEPOLAMA-19- (+2,+4 C) Şekil 6: Taze Kaşar Peynirler Grubu Üretim Ünitesi İş Akım Şeması (Taze Kaşar, Dil,Örgü,Çeçil,İp,Yumak,Lavaş,Antep,Parmak,Abaza) 19 AMBALAJLAMA- METAL KONTROLÜ -18-

20 I SEPET-MİHALİÇ PEYNİR GRUBU Müstahsilden ve Süt Üreticiler Birliğinden temin edilen çiğ süt izolasyon depolu kamyonlarla +4, +6 0 C lerde işletmeye alınır. Gelen çiğ süt santrifüj pompa aracılığı ile flowmetreye gelir. Daha sonra klarifikatörden geçerek kaba pisliği temizlenir. Santrifüj pompayla izolasyonlu tanklara basılarak muhafaza edilir. Çiğ süt ısıl işleme tabi tutulur.mayalama sıcaklığına kadar soğutulur. Süte maya ilave edilir. Pıhtı kırıldıktan sonra yoğurularak suyu attırılır. Hamur tekniğine uygun olarak şekillendirilir. Uygun sıcaklıktaki ve bomedeki salamurada bekletilir. Tekniğine uygun olarak paketlenir ve soğuk hava depolarına gönderilir. 20

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

ÜNAL PEYNİRCİLİK İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. ENTEGRE SÜT İŞLEME TESİSİ

ÜNAL PEYNİRCİLİK İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. ENTEGRE SÜT İŞLEME TESİSİ 0 PROJE SAHİBİNİN ADI ÜNAL PEYNİRCİLİK İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. ADRESİ Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, Camiatik Mah. Londra Asfaltı Cad. No:73 TEL NO VE FAKS NUMARALARI 0282 427 11 15 ; 0282 427 18 25 PROJENİN

Detaylı

TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ

TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, ÇAVUŞKÖY MEVKİİ, 11-A PAFTA, 110 ADA, 5 NOLU PARSEL DE YER ALAN ÜNAL PEYNİRCİLİK İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. OLARAK TARAFIMIZDAN KURULMASI PLANLANAN

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İÇİNDEKİLER Sayfa 1. İŞLETME BİLGİLERİ 3 2.....

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi 4 Tedbir 03: Tarım Ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması Ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler kısmı aşağıdaki

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA BİLE

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

EK III İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ... ... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan)

EK III İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ... ... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) EK III İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

BROİLER PİLİÇ YETİŞTİRME ve SÜT SIĞIRCILIĞI KAPASİTE ARTIŞI KOMPOST GÜBRE ve BİOGAZ ÜRETİM TESİSİ

BROİLER PİLİÇ YETİŞTİRME ve SÜT SIĞIRCILIĞI KAPASİTE ARTIŞI KOMPOST GÜBRE ve BİOGAZ ÜRETİM TESİSİ TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. BROİLER PİLİÇ YETİŞTİRME ve SÜT SIĞIRCILIĞI KAPASİTE ARTIŞI KOMPOST GÜBRE ve BİOGAZ ÜRETİM TESİSİ NİHAİ ÇED RAPORU DÜZCE İLİ, MERKEZ İLÇE, GÖLORMANI

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE 07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI. Uzman

KANLIĞI ÇEVRE 07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI. Uzman ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ İş Akım Şeması ve Proses Özeti MURAT ŞAHİN Uzman ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

FİZİBİLİTE RAPORU. Yatırımcı Kuruluşun : 1.ADI VE ÜNVANI. a- Telefon :.. b- Faks : 5.ORTAKLAR HAKKINDA BİLGİLER. c-telefon NUMARALARI

FİZİBİLİTE RAPORU. Yatırımcı Kuruluşun : 1.ADI VE ÜNVANI. a- Telefon :.. b- Faks : 5.ORTAKLAR HAKKINDA BİLGİLER. c-telefon NUMARALARI 1 FİZİBİLİTE RAPORU I-YATIRIMCI İLE İLGİLİ BİLGİLER : Yatırımcı Kuruluşun : 1.ADI VE ÜNVANI 2.SERMAYESİ a)kayıtlı Sermayesi b)ödenmiş Sermayesi : : 3.ADRESİ a- Telefon b- Faks : 4.BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ

Detaylı

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE LİSANSI L ALMA AŞAMASINDA; A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SLERİNCE SUNULMASI GEREKEN BİLGB

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) Tesis Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA BİLE ANA

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRECİ (EN GEÇ) 1 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 1-Başvuru Dilekçesi 30 GÜN 2-

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Endüstriyel Süt İşleme

Dünyada ve Türkiye de Endüstriyel Süt İşleme Dünyada ve Türkiye de Endüstriyel Süt İşleme Dünyada üretilen toplam süt miktarı farklı kuruluşlar tarafından açıklanmaktadır. Bu kuruluşlar temelde birbirleriyle bağlantılı olmalarına rağmen veri toplama

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ĠĢletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

Aydın Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:26 Umurlu/AYDIN AYDIN İLİ, UMURLU BELDESİ, ÇÖRÜŞLÜ MEVKİİ

Aydın Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:26 Umurlu/AYDIN AYDIN İLİ, UMURLU BELDESİ, ÇÖRÜŞLÜ MEVKİİ PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFON VE FAKS NUMARALARI PROJENİN ADI PROJENİN BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ (İLİ, İLÇESİ, MEVKİİ) MEGA SÜT VE TARIM ÜRÜNLERİ NAK. İNŞ. PETROL SAN VE TİC. A.Ş.

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler Yalçın n KARACA Şube MüdürüM

Detaylı

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ.

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇEVREYE DAİR TÜM SORUNLARI ORTAYA KOYARAK, KALİTELİ HİZMET VERMEK AMACIMIZDIR. KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇALIŞMA GRUBUMUZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (GEKA ) PROJELERİ Bilgisayar destekli Tasarım Programı olan NetCAD 6.0 Müdürlüğümüz personellerine Teknik Destek Faaliyet Programı

Detaylı

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI EK-1a ORTAK GÖSTERİMLER ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI MÜCAVİR ALAN SINIRI 1 PLANLAMA SINIRLARI PLAN ONAMA SINIRI

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA Aktarma İstasyonları ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Genel Bursa İli Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel, Karacabey, Orhangazi, Yenişehir, Mustafakemalpaşa, İnegöl,

Detaylı

KAHVALTI SOFRASINA HOŞGELDİNİZ

KAHVALTI SOFRASINA HOŞGELDİNİZ KAHVALTI SOFRASINA HOŞGELDİNİZ Lezzet kataloğu Beyaz Peynirler Kaşar Peynirleri Yöresel Peynirler Sürülebilir Peynirler Dünya Peynirleri Tereyağı Grubu Light Peynirler Çocuk Peynirleri Kaynağında sevgi

Detaylı

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ 1 AŞAĞIDA ADI GEÇEN TESİSİN BİRİMLERİ İÇİN ENTEGRE ÇEVRE İZNİ GEREKLİLİĞİ İÇİN TEMEL PROJE : YERLEŞKE ADRESİ: VERİLİŞ TARİHİ: HAZIRLAYAN KİŞİ 1 : Adı - Soyadı

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi Tedbir 3: Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Sektör 3-3: Kanatlı

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

(BAŞVURU VE ÖN TAAHHÜTNAME) ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ NE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TESİSLERİ YENİKÖY/ANTALYA

(BAŞVURU VE ÖN TAAHHÜTNAME) ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ NE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TESİSLERİ YENİKÖY/ANTALYA Tarih: Sayı:. (BAŞVURU VE ÖN TAAHHÜTNAME) ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ NE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TESİSLERİ YENİKÖY/ANTALYA Bölge Müdürlüğünüzden temin etmiş olduğumuz Fizibilite raporu, bilgi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü A. GENEL BİLGİLER

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü A. GENEL BİLGİLER Rapor No: Rapor Hazırlama Tarihi: Tarihi: Firma/İşletme Adı: de kullanılan ilgili standart veya metot: I. İşletmenin Genel Tanıtımına İlişkin Bilgiler 1) İşletmenin ticari unvanı, 2) İşletmenin adresi,

Detaylı

1) Limanın ve liman yöneticisinin adı, adresi, telefon ve faks numaraları. 3) Hizmet sunduğu gemilerin tipleri, büyüklükleri ve diğer özellikleri

1) Limanın ve liman yöneticisinin adı, adresi, telefon ve faks numaraları. 3) Hizmet sunduğu gemilerin tipleri, büyüklükleri ve diğer özellikleri EK 1 ATIK KABULTESİSİ PROJE RAPORU VE ATIK YÖNETİM PLANI FORMATI A) GENEL BİLGİLER 1) Limanın ve liman yöneticisinin adı, adresi, telefon ve faks numaraları 2) Raporu hazırlayanların tanıtımı B) LİMAN

Detaylı

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Alanın Tanımı: Planlama Alanı Bursa, Nilüfer İlçesi nin güneyinde yer alan İnegazi Köyü, h21c13a4 pafta 101 ada 22,23,25 ve 26 numaralı parsellerde yer alan

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Madde-13/A. (c) Milli parklar, tabiat parkları,

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı 2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı A) İşletmenin Sınıfı (1- İşletmenin faaliyetinin Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Madde 4 kapsamında yeri,) B) Faaliyetinin Anlatımı

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7 nci maddesi; evsel katı atıkların toplanarak bertaraf tesisine/aktarma istasyonlarına taşınması

Detaylı

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ .. /../2010 KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNE (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) Kütahya İli, İlçesi,.Köyü, Pafta,.Ada,.

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler Madde 1- Bu yönergenin amacı, 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU 2007 yılında uluslararası kağıt ve ambalaj grubu Mondi Grup un bir parçası haline gelen, Mondi Tire Kutsan

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR L HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZNİ

Detaylı

MARDİN İLİ - MERKEZ İLÇESİ GÖLLÜ KÖYÜ - FAYZ MEVKİİ 385 NOLU PARSEL

MARDİN İLİ - MERKEZ İLÇESİ GÖLLÜ KÖYÜ - FAYZ MEVKİİ 385 NOLU PARSEL . YUMURTA TAVUKÇULUĞU YETİŞTİRME VE GÜBRE İŞLEME TESİSİ NİHAİ ÇED RAPORU MARDİN İLİ - MERKEZ İLÇESİ GÖLLÜ KÖYÜ - FAYZ MEVKİİ 385 NOLU PARSEL ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu BURÇED MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD.

Detaylı

TİRE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİM

TİRE SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİM ÇED BAŞURU DOSYASI SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş. TİRE SÜT E SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSİ ÇERESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞURU DOSYASI İZMİR İLİ, TİRE İLÇESİ, TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ALMER Çevre Denetim Müş.

Detaylı

:Taşınmaz kullanılmamaktadır. Uzunahmet

:Taşınmaz kullanılmamaktadır. Uzunahmet Taşınmazın Adresi 1 GENEL BİLGİLER 1.1 Taşınmazın Cinsi Fiili Kullanımı ve Adres Bilgileri Taşınmazın Cinsi Taşınmazın Fiili Kullanımı :Baskül ve Arsası :Taşınmaz kullanılmamaktadır. İl Erzurum Köyü/ Mevkii

Detaylı

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik Emisyon Envanteri ve Modelleme İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik İçerik Emisyon Envanteri Emisyon Kaynaklarına Göre Bilgiler Emisyon Faktörleri ve Hesaplamalar Modelleme Emisyon Envanteri

Detaylı

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ A. GAYRISIHHİ MÜESSESELER: İNŞAATA BAŞLAMADAN ÖNCE, YENİ ÜRETİM KONUSU PLANLAMASINDA VEYA KAPASİTE ARTIŞLARINDA: 1. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): GOSB a başvuru yapılacaktır. Diğer kurum ve kuruluşlardan

Detaylı

Ek 1. Raporu hazırlayanların özgeçmişleri, sertifikaları ve üyelik belgeleri

Ek 1. Raporu hazırlayanların özgeçmişleri, sertifikaları ve üyelik belgeleri Ek 1. Raporu hazırlayanların özgeçmişleri, sertifikaları ve üyelik belgeleri POSTA ADRESİ ÖZGEÇMİŞ CEMALİYE ÖZVEREL Şht. Mustafa A. Ruso Cad. Ermataş 2. Apt. No:5 K.Kaymaklı-Lefkoşa İş yeri Tel:2287778

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR Dilovası,28.06.2013 BİRİNCİ AŞAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan

Detaylı

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr SUNUM PLANI 1. RES lerin Enerji Sektöründeki Durumu 2. Strateji Hedeflerimiz 3. RES Yatırım Süreci

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. -2002- Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa No : Amaç 2 Kapsam 2 İKİNCİ BÖLÜM Katı Atıkların Depolanması,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

Mevcut şartlardaki çevrenin ve proje sahasının sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri Bölüm 2 de detaylı olarak sunulmuştur.

Mevcut şartlardaki çevrenin ve proje sahasının sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri Bölüm 2 de detaylı olarak sunulmuştur. 7. ÇEVRESEL ETKİLER 7.1. Mevcut Şartlardaki Çevrenin Özellikleri Önerilen tesisleri, Karadeniz bölgesi, Kastamonu ili sınırlarında, Kastamonu E31-a3 numaralı 1/25000 ölçekli haritada 4 634 000 4 636 000

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ (21.05.2001 tarih ve 24408 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Organize Sanayi Bölgeleri

Detaylı

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI Sayfa i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İİ TABLOLAR DİZİNİ... İİ ŞEKİLLER DİZİNİ... İİ 11. KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 1 11.1. GİRİŞ... 1 11.2. TÜRKİYE-YUNANİSTAN

Detaylı

BEYAZ PEYNİR ÜRETiMi. Öğr. Gör. Oya Irmak ŞAHİN-CEBECİ Süt Teknolojisi-II Ders Notu #3

BEYAZ PEYNİR ÜRETiMi. Öğr. Gör. Oya Irmak ŞAHİN-CEBECİ Süt Teknolojisi-II Ders Notu #3 BEYAZ PEYNİR ÜRETiMi Öğr. Gör. Oya Irmak ŞAHİN-CEBECİ Süt Teknolojisi-II Ders Notu #3 Peynir in Tanımı Gıda maddeleri içerisinde süt kapsadığı zengin besin öğeleri ile insanlar için değerli bir besin olduğu

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ Sulama? Çevre? SULAMA VE ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ SULAMA: Bitkinin gereksinimi olan ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun toprağa yapay yollarla verilmesidir ÇEVRE: En kısa tanımıyla

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma İzni (GSM 1-2-3) 1- Başvuru

Detaylı

ÖZGÜNTAŞ MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ÖZGÜNTAŞ MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÖZGÜNTAŞ MERMER SAN. VE 48556 RUHSAT NO LU II. GRUP MERMER OCAĞI ÇED RAPORU BURSA İLİ, ORHANELİ İLÇESİ, ORTAKÖY KÖYÜ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu KONYA 2013 PROJENİN SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFON VE FAKS

Detaylı

Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER

Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER Manda Ürünlerini Ekonomik Değeri Nasıl Artırılabilir Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜRLER Manda Ürünleri Süt ve Süt Ürünleri Manda sütü Afyon kaymağı Lüle kaymağı Manda yoğurdu Dondurma Manda tereyağı Manda peyniri

Detaylı

www.saydamcevre.com.tr 2 www.saydamcevre.com.tr Hakkımızda Saydam Çevre olarak; 2014 yılında çevre sektöründe farklı mühendislik gruplarından deneyimli çevre, maden ve kimya mühendisleri ile çevre danışmanlık

Detaylı

SÜT İŞLEME TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORU

SÜT İŞLEME TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORU SÜT İŞLEME TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORU KONYA DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ Projenin Tanıtımı Projenin Adı: 50 ton/gün kapasiteуe sahip süt işleme tesisi. İşletmeye Verileсek Yаsаl Şekіl: Konyа Damızlık

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ Tebliğ; 14 Aralık 2011 tarih ve 28142 sayılı R.G. EK 1. TESİS İÇİ MEVCUT EN İYİ TEKNİK (MET) UYGULAMALARI EK 2. TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARI

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

TPE Coğrafi İşaret Tescil Belgesine Sahip Peynirlerin Üretim Teknikleri ve Genel Bileşimleri

TPE Coğrafi İşaret Tescil Belgesine Sahip Peynirlerin Üretim Teknikleri ve Genel Bileşimleri TPE Coğrafi İşaret Tescil Belgesine Sahip Peynirlerin Üretim Teknikleri ve Genel Bileşimleri Dr. Zerrin Yüksel Önür Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale zyuksel@comu.edu.tr Coğrafi İşaretler

Detaylı

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin. 17/12/2011 28145 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin. 17/12/2011 28145 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/51306 12.05.2015 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği CAN VARİL SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. ŞEKERPINAR MAH.MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SİTESİ AYÇİÇEK SK.NO:40-42 ÇAYIROVA / KOCAELİ ÇAYIROVA/KOCAELİ

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU www.meritsut.com

ÜRÜN KATALOĞU www.meritsut.com ÜRÜN KATALOĞU www.meritsut.com Hakkımızda Kuruluşumuz 1998 yılında Merih Gıda Süt Ürünleri Yem Hayvancılık Ltd. Şti. ünvanıyla 278 kg süt ile üretimine başlamıştır. Mutlak kalite ve lezzet prensibi ile

Detaylı

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ Kütahya Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi, İller Bankası nca 1985 yılında projelendirilmiş, 1992 yılında çalışmaya başlamıştır. Şehir merkezinin evsel nitelikli atıksularını

Detaylı

TARİH REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ SAYFA NO TALİMAT NO KYS.18-T 04

TARİH REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ SAYFA NO TALİMAT NO KYS.18-T 04 TARİH REVİZYON REVİZYON TARİHİ SAYFA TALİMAT 23.07.2012 07 06.03.2017 1-6 KYS.18-T 04 1.0 AMAÇ Eker Süt Ürünlerinde üretilen tüm ürünlerin sevkiyata verilirken etiket tarihleme bilgilerini belirlemek.

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

GIDA ÜRETEN İŞLETMECİLERDEN KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

GIDA ÜRETEN İŞLETMECİLERDEN KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER GIDA ÜRETEN İŞLETMECİLERDEN KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER Ek-3 1- Dilekçe, 2- Beyanname (Ek-4), 3- Şeker üretimi veya şeker paketlemesi konusunda faaliyet gösterecek gıda işletmelerinin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/55307 10.08.2015 Konu: Çevre İzin Konu Çıkarma/Kabul İRFAN ÇAPAN - ÇAPANOĞLU VARİL TİCARET ŞEKERPINAR MAH. BESTE SOK. NO:11 238 ADA 5 PARSEL ÇAYIROVA GEBZE/KOCAELİ İlgi: (a) 22.12.2011

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI SAMSUN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI 5216 sayılı yasadan önceki Belediye Hizmet Alanı (7.000 ha) 5747 sayılı yasadan sonra Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Çizgisi (79.000 ha) 6360 sayılı

Detaylı

6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum

6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum 6.1. SU VE TOPRAK YÖNETİMİ İSTATİSTİKLERİ 2. Mevcut Durum Su kalitesi istatistikleri konusunda, halen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından 25 havzada nehir ve göl suyu kalitesi izleme çalışmaları

Detaylı

GRUP 3112 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

GRUP 3112 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ GRUP 3112 Süt ve süt ürünlerini, ülkemizde sanayi bazında üretim açısından, aşağıda belirtilen başlıklar halinde toplamak mümkündür: - Pastörize süt (kısa ömürlü süt): Sade katkılı

Detaylı

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT GÖLMARMARA (MANİSA) GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI ŞUBESİ ÇEVRE İZNİ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI Yalçın KARACA Şube Müdürü Ege Bölgesi Sanayi Odası-ÇMO İZMİR 17/12/2010 01/04/2010

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı