81 inci Birleşim Sah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "81 inci Birleşim. 16.3.1993 Sah"

Transkript

1 DÖNEM: 19 CİET : 32 BASAMA YÎL! : 2 _ ^ 81 inci Birleşim Sah! İÇİNDEKİLER Sayfa I. GEÇEN TUTANAK ÖZETT 236 II. GELEN KÂĞITLAR 240 III. YOKLAMA 241 IV. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 241 A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Hükümetin bazı icraatlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un cevabı 241: Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın refakatında Balkan ülkelerini kapsayan geziyle ilgili gözlem ve incelemelere ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun cevabı. 244: Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay-Kur Genel Müdürlüğündeki 1992 yılı uygulamalarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın cevabı 247:251

2 T.B.M.M. B : O : 1 Sayfa B) TEZKERELER VE ÖNERGELER Almanya ve Avusturya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Türkân Akyol'un dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Erman Şahin'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/877) Sayılı "Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması ve 2477 sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun"un bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/871) 251:266 V. ÖNERİLER 266 A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ Genel Kurulun çalışma gün ve saatleriyle, görüşülecek işlere ve gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına ilişkin DYP ve SHP grupları müşterek önerisi 266:267 VI. GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 268 A) GÖRÜŞMELER Çorum Milletvekili Cemal Şahin ve 54 arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumu ile SİSATEV arasında tetkik hizmetleri sağlanmasına ve gayrimenkul kiralanmasına ilişkin olarak ilgili yönetmelik hükümlerinin ihlali suretiyle sözleşmeler yaptığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı İmren Aykut hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/15). 268: Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 50 Arkadaşının, Bulgaristan' dan Ülkemize Gelen Soydaşlarımızın İskânı ve Konut Yapımı ile İlgili İşlemlerde.Mevzuata ve Kanunlara Aykırı Hareket Ederek Devleti Zarara Uğrattıkları ve bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla, Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı Lütfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi (9/16) 281:298 VII. SEÇİMLER 298 A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ (10/90) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi 298: (10/38, 43, 44, 46) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi 299:300 VIII. SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun, Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın konuşmasında isminden bahsetmesi nedeniyle konuşması 300:

3 T.B.M.M. B : Sİ O : 1 Sayfa IX. SORULAR VE CEVAPLAR A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 1. Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/145) 301: Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner- ' gesi (6/146) Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Ayrancı - Kâzımkarabekir -Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve diğer ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/230) 303: Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınmada birinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/231) Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarabekir - Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Karaman - Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/235) Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıllıların sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/239) 305: Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirketin reklam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/240) Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömer Termik santraline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp, düşünülmediğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun cevabı (6/250) 306: Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezaevinin Boşaltılmasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/254) Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı İlçesi Köprüüstü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle naklî istenen evlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/259) 308:

4 T.B.M.M. B : O : 1 Sayfa 13. Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin nedenlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 309: Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, devlet eski Bakanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) Nevşehir milletvekili Mehmet Elkatmiş'ın, ithal kâğıtlarda yapılan vergi indiriminden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iiddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/262) Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer aldığı iddia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/268) Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 1991 yılı Ege bölgesi tütün rekoltesine ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer OraPın cevabı (6/269) 310:313 1& Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ispir-tkizdere, Çobandere- Hınıs Devlet Karayollarına ilişkin Bayındırlık ye tskân Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/271) 313:314 İŞ. Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak seferleri ile, tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273). ' ' ' Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan "Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu prim borcuna getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın cevabı (6/283) 314: Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı PTT'lerin çalışma saatlerine ve ilçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'in, Diyarbakır - Bismil İlçesinde ikamet eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkenceyle öldürüldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'm, Diyarbakır - Hazro İlçesi Sanerik Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) / ' Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına getirilen vergi muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/299) Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 317:

5 TMMM. B : :1 Sayfa 27. Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nuri, DYP'li bir milletvekilinin görevi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/302) İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D.V. ve Stopaj aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Hızlandırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/304) tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen yasanın 12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/306) İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu. Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlar arasında Bakanlar Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) Sivas Milletvekili Abdütlatif Şener'in, Sivas tüne Ankara ve İstanbul'dan uçak seferleri yapılıp, yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun cevabı (6/311) 318: Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletmesinde çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/313) Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keçiören Sanatoryum Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Orta Asya Türkî cumhuriyetlerine yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/321) Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın, İstanbul Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde başhekim olarak görev yaptığı sırada hastalara zorunlu bekâret kontrolü yaptırıldığı iddialarına ilişkin SağTık Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/322) 320:322 > 233

6 T.B.M.M. B : O : 1 Sayfa. 40. Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Simav İlçesi tmam Hatip Lisesi öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Yasadan 50 milyon TL.'sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/325) 322: İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, milletvekillerinin Amerika gezilerinde elçilikten ikamet belgeleri alarak silah aldıkları ve bunları yurda getirdikleri iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/326) Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Köy Hizmetlerinden Orman İşletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının durumuna ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış ödülüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık Ocağı'na ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş, Afşin, Andırın, Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel, hekim, araç ve gereç sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın - Kızık Köyü içme suyuna ilişkin Tarım ve Köyişleıri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş- Hüyüklü Köyü Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin İlçesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, THY ile' Fransa'ya giden yolcuların karşılaştığı sorunlara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'- nun cevâbı (6/350) 324: Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, ülkemize vizesiz gelen Yugoslav vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/351) 325:326 B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, yılları arasında yapılan iç ve dış borçlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Tansu Çiller'in yazılı cevabı (7/689) 327: Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Çernobil hadisesi ile AİDS hastalığına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın yazılı cevabı (7/709) 334:

7 T.B.M.M. B : :1 Sayfa 3. Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın yazılı cevabı (7/710) 337: Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Bakanlıkta görevden alınan personele ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın yazılı cevabı (7/719) 341: İstanbul Milletvekili Halk Dumankaya'nın, Başbakanlık konutuna ait telefon numaralarının değiştirildiği iddiasına ilişkin başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun yazılı cevabı (7/786) Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, Yalçın Küçük'ün gözaltına alınarak topladığı belge ve kasetlerin rızası olmadan TRT'de yayınlandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/802) 355: İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İsparta'da yapılacak olan Organize Sanayi Bölgesi ve bazı yatırımlarla ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Tansu Çiller'in yazılı cevabı (7/814) 356: Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun, kamuya ait işyerlerinde taşaronluk uygulamalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve devlet Bakanı Şerif Ercan'ın yazılı cevabı (7/827) 357: Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Yahyalı içme suyu projesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/837) ' ', 360: Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, yürürlüğe konulan teşvik ve uygulama kararnamesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün yazılı cevabı (7/838) 362: Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Çocuk Esirgeme Kurumunca kiraya verilen gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Türkân Akyol'un yazılı cevabı (7/843) 364: İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Hollanda polisinin ihmal ve kötü muamelesi sonucu hayatını kaybeden bir vatandaşımıza ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/858) 407: Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Laboratuvar Daire Başkanının görevden alınması ile ilgili olarak ileri sürülen iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/870) '. ' 408: Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, ağırlama giderlerine ilişkin sorusu ve Devlet bakanı Türkân Akyol'un, yazılı cevabı (7/953) * 409: İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'da faaliyet gösteren orman tahdit komisyonlarına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Vefa Tanır'ın yazılı cevabı (7/963) 411:

8 T.B.M.M. B : :1 I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ TBMM Genel Kurulu saat 13.00'te toplanarak Üç oturum yaptı. Tokat Milletvekili Ahmet özdemir, tütün üreticilerinin sorunlarına, Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin, vergi kontrol memurlarının unvan durumlarına, İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar., Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, yaklaşan Nevruz kutlamalarına ilişkin gündem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Akın Gönen cevap verdi. Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak, tarihli 78 inci Birleşim tutanağında yer alan kendisinin bir beyanının düzeltilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Macaristan Ve Polonya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın, Bulgaristan'a gidecek olan Millî savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın dönüşüne kadar, Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Gökberk Ergenekon'un, Avusturya'ya gidecek olan İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in dönüşüne kadar, İçişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Akın Gönen'in, Hollanda'ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in, İtalya'ya gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı'nın dönüşüne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakam Orhan Kilercioğlu'nun; Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile, Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 19 arkadaşının, Atatürk Barajında üretilen enerjiyi taşıyan nakil hattı ihalesinde yolsuzluk ve usulsüzlükler yapıldığı iddialarını araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) Genel Kurulun bilgisine sunuldu. önergenin gündemde yerini alacağı, öngörüşmesinin sırasında yapılacağı açıklandı. Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe grubunca aday gösterilen ANAP İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen seçildi. ' Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek), Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında (1/343) (S. Sayısı : 71) İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında (1/376) (S. Sayısı : 139), Kanun tasarıları ile, Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe (İ/306) (S. Sayısı : 82), Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş- ^ tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet (1/324) (S. Sayısı : 134) Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe (1/201, 1/319) (S. Sayısı: 58 ve58'e 1 inci Ek), 236

9 T.BJMLM. B : :1 Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret (1/160) (S. Sayısı : 111), Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret (1/14,1/155) (S. Sayısı: 112), Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, tmar, Ulaştırma, Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı: İ16), ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet ve Plan ve Bütçe (1/9) (S. Sayısı: 180) Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe (1/199) (S. Sayısı : 193) Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Adalet (1/436) (S. Sayısı : 179), Komisyonları raporlarının görüşmeleri, komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/472) (S. Sayısı: 221) görüşülmesi de, geri alınan maddeleri komisyondan gelmediğinden; Ertelendi. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Meksika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Eğitim ve Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/443) (S. Sayısı : 225) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim, Eğitim ve Kültür Alanlarında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/281) (S. Sayısı : 155), Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/286) (S. Sayısı : 28), Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında (1/280) (S. Sayısı : 29), Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında (1/276) (S. Sayısı: 30) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sınai ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/275) (S. Sayısı : 38), 237

10 T.B.M.M. B : :1 Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/288) (S. Sayısı': 39), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ye Kültür Teşkilatının 25 inci Genel Konferansında Benimsenen Teknik? ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair (1/298) (S. Sayısı : 40), Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında (1/293) (S. Sayısı : 87), Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında (1/283) (S. Sayısı : 88), Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/316) (S. Sayısı : 89), Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasıhda Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/296) (S. Sayısı : 93), Dopingle Mücadele Sözleşmesinin.Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/269) (S. Sayısı : 98), Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/295) (S. Sayısı: 86), Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında (1/265) (S. Sayısı : 97), Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/349) (S. Sayısı : 122), Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, işbirliği ve iyi Komşuluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/363) (S. Sayısı : 123), Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Eğitim, Kültür ve Bilimsel Alanlarda işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/386) (S. Sayısı: 125), Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyetleri Arasında Dostluk ve işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/347) (S. Sayısı : 126), Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Bilim, Eğitim, Sağlık, Spor ve Turizm Alanında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/354) (S. Sayışı : 128), Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında işbirliği Anlaşmasının Onay- Iaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/289) (S. Sayısı : 129), - ' ' Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Kültür işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/384) (S. Sayısı : 124) Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki ilişkilerin ilke ve Amaçları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/346) (S. Sayısı : 127), 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş yasasında Değişiklik Yapılmasına ilişkin Üçüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/271) (S. Sayısı : 152), 238

11 T.B.M.M. B : : Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/272) (S. Sayısı : 153), Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/302) (S. Sayısı : 156) Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/323) (S. Sayısı : 157) Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasınada Hükümlülerin Transferine Dâir Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında (1/297) (S. Sayısı: 158), Kanun Tasarılarının yapılan görüşmeler ve açık oylamalardan, 1990 Viyana Belgesi Uyarınca Türkiye'ye Gelecek Olan Bazı Personelin Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinde öngörülen Ayrıcalıklardan Yararlandırılmalarına İlişkin Kanun Tasarısının da (1/300) (S. Sayısı : 154), Yapılan görüşmelerden; Sonra kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 16 Mart 1993 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 23.50'de son yerildi. Yıldırım Avcı Başkanvekili Ali Günaydın Konya Kâtip Üye Cengiz Üretmen Manisa Kâtip Üye 239

12 T.B.M.M. B : :1 II. GELEN KÂĞITLAR Salı Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun 1. Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tarih ve 3867 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/518, 3/871) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ve komisyona havale tarihi : , ) Tasanlar Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/519) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 2. Ceza İnfaz Kurumlarıyla Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair Kanun Tasarısı (1/520) (Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 3. Cezaların ve Tutuklama Kararlarının Yerine Getirilmesine, Ceza İnfaz Kurumlarından Salıverilen Hükümlülerin Korunmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/521) (Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Teklifler, 1. Manisa Milletvekili TevfikDiker'in, gün ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Yöneticinin Görevleri Başlıklı 35 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/655) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 2. Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, Nevşehir'de Damat İbrahim Paşa Üniversitesi Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/656) (Millî Eğitim ve Plan ve,bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 3. Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 12 Arkadaşının, Yeni Evlenenlere Karşılıksız Yardım Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/657) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 4. Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 Arkadaşının, Tarihli ve 357 Sayılı Askerî Hâkimler Kanunu ile Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Tabiî Personelin Disiplin Cezaları ve Sicil Affı Hakkında Kanun Teklifi (2/658) (Millî Savunma ve Adalet komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 5. Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 Arkadaşının, Tarih ve 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/659) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Rapor 1. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı: 221'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) 240

13 T.B.M.M. B : O : 1 BİRİNCİ OTURUM Açılma Saati : BAŞKAN : Başkonvckili Yılmaz Hocaoğlu KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Işılay Saygın (İzmir), ; e ; BAŞKAN Türkiye Büyük Millet Meclisinin 81 inci Birleşimini açıyorum. III. YOKLAMA BAŞKAN Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica efdiyorum. (Yoklama yapıldı) BAŞKAN Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. IV. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR I. İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Hükümetin bazı icraatlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un cevabı BAŞKAN Gündem dışı konuşmalar yapılacaktır. İlk olarak, Hükümetin bazı icraatları konusunda, İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalıya söz veriyorum. Buyurun Sayın Akarcalı. (ANAP sıralarından alkışlar) BÜLENT AKARCALI (İstanbul) Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlarım. Üç temel noktaya değinmek istiyorum. Birincisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tıkanmasıdır. Değerli arkadaşlarım; şu anda Meclisimizde, genel görüşme ve Meclis araştırması yapılmasına dair önergelerin sayısı 72'dir, yanıt bekleyen sözlü sorular 266'ya çıkmıştır, kanun tasarı ve tekliflerinin ve komisyonlardan gelen diğer hususların sayısı 128'dir; bunun yalnız 30 tanesi uluslararası anlaşmadır. Geçen hafta bizim talebimizle bu uluslararası anlaşmaların bir kısmı geçirildi. Değerli arkadaşlarım, hem Hükümet olarak, hem millet olarak bizden medet uman, bizden çok şey bekleyen komşu, soydaş ülkelerle anlaşma yapıp, onlara vaat ettikten sonra, Hükümetin bu anlaşmaları hâlâ bu Meclisten geçirmemesi son derece vahim bir olaydır. Bugün, Türkiye'nin Türk cumhuriyetleri nezdindeki itibarına şiddetli bir şekilde zarar vermektedir. Dolayısıyla, bu konuda bütün grubu olan arkadaşlarımın devreye girmesini istiyorum. Aksi takdirde, Hükümetin bu hususlardaki bütün sözleri boşta kalmış olur. Bütün bu yetersizliklerin yanında, cevap almamış, hâlâ cevap bekleyen yazılı önergelerin kaçar adet olduğunu da, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının açıklaması gerekmektedir kanaatindeyim. öte yandan, komisyonlarda, muhalefetteki partilerden gelen kanun teklifleri tamamen bir kenara itilmektedir. Komisyonlar, görevlerini tarafsızlık ve Meclis ciddiyetine bağdaşır bir şekilde yapmamaktadırlar. Buna da Meclis Başkanının el atması gerektiği kanaatindeyim. 241

14 T.B.M.M. B : :1 Değerli arkadaşlarım, Hükümet, bir yandan by-pass tasarısı getirirken, öbür taraftan, Meclisi tıkayarak, Meclisi çalışmaz hale getirerek, ne yapmak istediğini açıkça ortaya koymaktadır. Hükümet, denetimden korkmakta, denetimden kaçmaktadır. Başka bir deyişle Hükümet Meclisi sevmemektedir. /. Sayın Başbakan, son üç aydır Meclise iki defa gelmiştir : Birincisinde; olağanüstü halin kabulünü sağlamak için sahte evrak gösterildi; ikincisi de o günkü oturumu yöneten Başkanın gayri meşru uygulamalarıyla burada Adalet Bakanı kurtarıldı. Oysaki, bu Meclis, millete günde 5 milyar liraya mal oluyor. Başka bir deyişle, Hükümet, Mecliste devamsızlıktan sınıfta kalmıştır., ' Değerli arkadaşlarım, değineceğim ikinci husus, bu Hükümetin, daha doğrusu, Hükümeti kuran partilerin kaypaklık nitelikleri hakkındadır. Dünkü Hürriyet Gazetesinde "Geçerli Olanlar -Geçerli Olmayanlar" -in-out gibi- diye bir başlık vardı!. Gazete, kaypaklığın yeni bir tarifini yapıyor ve "muhalefetteyken, özgürlük, eşitlik, adalet, insanlık adına mangalda kül bırakmayıp iktidar olduğunda hepsini unutmak, günümüzün siyasetinde bir ilke haline geldi" diyor. Tabiî, ayrıca, bunun altına imza atacak 500 tane faili meçhul cinayetin kurbanları da vardır!.. Değerli arkadaşlarım, bu kaypaklık ilkesi konusunda, şu anda iktidarda bulunan partilerden birinin istemesine rağmen, hâlâ Meclise getirilmeyen bir kanun teklifini size belirtmek istiyorum. Bugün, Avrupa'da, çifte vatandaşlık için bekleyen yüzbinlerce insanımız vardır. Bunlar, geçmiş yıllarda, sağdan sola kadar Avrupa'daki bütün siyasî görüşleri temsil eden bir heyet olarak Türkiye'ye geldiklerinde, gerek Sayın Demirel'in gerekse Sayın İnönü'nün, kendilerine, çok açık seçik vaatleri olmuştu. SHP Grup Başkanvekili Sayın Ercan Karakaş ile Doğru Yol Partisinden çok sayıda arkadaşımız bundan haberdardır; ama aradan birbuçuk yıla yakın zaman geçmesine rağmen, Hükümet, İçişleri Bakanlığındaki bürokrasinin direnişini kıramamıştır, bu konuda hâlâ son derece pasiftir. Bundan sonra yapılacak bir şey de inandırıcı değildir. Mecliste yüzlerce tasarı ve teklif kanunlaşmayı beklerken, Hükümetin, "yeni getireceğim kanunlarla bu işi hallederim" demesi, tatmin edici olamaz. Meclisi çalıştırmayan Hükümetin, bu meseleleri bundan sonra düzelteceğim demesi hiçbir şekilde tatmin etme durumunu yaratmayacaktır. Değerli arkadaşlarım, son olarak belirtmek istediğim konu da şudur... HACI FİLİZ (Kırıkkale) Sen Meclise kaç defa geldin? BÜLENT AKARCALI (Devamla) Bana laf yetiştirmek yerine, kendi Hükümetinize söz geçirebiliyorsanız, geçirin; hatta, bakanlarınıza söz geçirebiliyorsanız, geçirin. Bakanlarınız sizi adam yerine koymuyorlarsa, kabahati bizde aramayın. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) İBRAHİM GÜRSOY (istanbul) Çok çirkin konuşuyorsun. BÜLENT AKARCALI (Devamla) Bakınız, size gayet açık seçik... (Mikrofonu otomatik cihaz tarafından kapatıldı) İBRAHİM GÜRSOY (istanbul) Çirkin konuşuyorsun... BÜLENT AKARCALI (Devamla) Laf atmayın. 242

15 TMM.M. B : O : 1... Bu elimdekiler, sağlık reformuyla ilgili kanun tasarısı taslaklarıdır. Bunlar, İstanbul' da, Ankara'da dernek üyelerinin elinde bile vardır; ama, soruyorum, burada hanginizde var? Hiçbirinizde yok!.. Ayrıca, şunu da belirtiyorum : Bu gibi tasarıları, derneklerde görüşmeden önce, Meclise getirmeyi teklif ediyorum. öte yandan, kaypaklık konusunun ne derece geçerli olup olmadığını bu kanun tasarısı görüşüldüğünde göreceğiz yılında, bu kanunun içeriğinde yer alan maddeleri Meclise biz getirdiğimiz zaman, SHP bu kanunu Anayasa Mahkemesinde iptal ettirmişti. Şimdi, SHP'den, Doğru Yol Partisine transfer olma bakana söylüyorum : Bu kanunu ortaya çıkarmadan önce, SHP'nin görüşünü aldınız mı, almadınız mı? Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, Meclis komisyonlarında bekleyen kanun tasarı ve tekliflerinin Genel Kurula indirilmesi ve hızlı bir şekilde kanunlaştırılması için hepinizin desteğini istiyorum. Komisyonlarda bekleyen çok sayıda kanun tasarı ve teklifinin bir an önce komisyonlarda görüşülmesinin hepimizin çıkarına olacağı inancını taşıyorum. (Mikrofonu otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN Teşekkür ederim Sayın Akarcalı. Gündem dışı konuşmaya Hükümet adına cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Ekrem Ceyhun. Buyurun Sayın Bakan. DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; sizleri saygıyla selamlayarak sözlerime başlıyorum. Sayın Akarcalı arkadaşımızın gündem dışı yapmış olduğu konuşmaya, özetle cevap vermek istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisini çalıştırmak hepimizin görevidir; başta Hükümetin görevidir, Hükümeti destekleyen siyasî partilerin görevidir. Biz, Hükümet olarak, üstümüze düşeni yapıyoruz. Meclis komisyonları tarafsız olarak çalışmaktadırlar. Bunun aksine bir davranışı, bugüne kadar hiçbir komisyon zaptında bendeniz görmedim. Eğer böyle bir davranış varsa, bu komisyon zaptına geçirilebilirdi ve bunun gereği de Yüce Meclisin önünde, o tasarı görüşülürken yapılabilirdi. Dolayısıyla, Yüce Meclise ve onun komisyonlarına biz, hepimiz sahip çıkmalıyız. Toz kondurmama esas olmalıdır. Eğer hakikaten toz kondurulacak bir konu varsa, onu yerinde, usulüne uygun olarak yapmak en doğru yol olacaktır, Hükümetimiz denetimden kesinlikle kaçmamaktadır. Denetimin bütün yolları açıktır; sözlü sorulara, yazılı sorulara, Meclis araştırma önergelerine gerekli ilgi gösterilmiştir, gösterilmeye de devam edecektir; çünkü, biz inanırız ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi görevini yaptığı sürece, Türkiye'de hürriyetçi demokratik nizam yaşacaktır, ayakta kalacaktır. Hürriyetçi demokratik nizamın ayakta kalması ise, ulusumuzun yararınadır, ulusumuzun menfaatınadır. Faili meçhul cinayetler konusu her hükümet döneminde olmuştur. Bunları aydınlatmak üzere Hükümetimiz, elinden gelen gayreti göstermektedir ve bu failler bulunduğu zaman Yüce Meclise bilgi sunulacaktır. Sayın Bakanımızın Meclis kürsüsünden biraz önce gösterdiği Sağlık Reformu Kanun Tasarısı ve ondan önceki Millî Eğitim Reformu Kanun Tasarısı, Hükümeti teşkil eden her iki 243

16 T.B.M.M. B : :1 grupta da, ayrı ayrı, sayın milletvekillerimizin bilgilerine sunulmuştur, sayın milletvekillerimize dağıtılmıştır; sayın milletvekillerimiz bunları okuyup üzerinde fikir beyan edeceklerdir; olgunlaştıktan sonra da Yüce Meclise sevk edilmiş,olacaktır. Şu hususu belirterek sözlerimi bitirmek istiyorum : Bu Meclis, muhalefetiyle, iktidarıyla hepimizindir. Meclisteki muhalefet, rejime, hürriyetçi demokratik vasfını kazandırmaktadır. Dolayısıyla, muhalefetin yol gösterici, bize ışık tutucu her türlü tenkitleri, bizim için en güzel bir yoldur; onları beklemekteyiz. Şunu bir kere daha belirteyim ki, Yüce Meclis kendi gündemine hâkimdir, kendi gündemini yürütecek güce sahiptir ve bu gücü de hiçbir zaman kaybetmeyecektir; kaybetmemek için elden gelen gayreti göstermek de Meclisi teşkil eden tüm üyelerin aslî görevidir. Bu düşünceler içinde Yüce Meclisi tekrar saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) BAŞKAN Teşökkür ederim Sayın Bakan. 2. Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın refaketinde Balkan ülkelerini kapsayan geziyle ilgili gözlem ve incelemelere ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun cevabı BAŞKAN Sayın milletvekilleri, gündem dışı ikinci konuşmayı yapmak üzere, Sayın Cumhurbaşkanı Özal refakatinde Balkan ülkelerini kapsayan gezi ile ilgili gözlem, inceleme ve önerileri konusunda Edirne Milletvekili Sayın Hasan Basri Eler'e söz veriyorum. Buyurun Sayın Eler...«HASAN BASRÎ ELER (Edirne) Sayın Başkan, bu konuda söz verdiğiniz izin teşekkür ederim, öncelikle, değerli şahsınıza ve kıymetli milletvekillerimize saygılarımı sunarım. Türkiye'nin Balkan siyasetinde en önemli unsurlardan biri olan komşumuz Bulgaristan'la ilgili birkaç gözlemimi dile getirmek istiyorum. Bir kere, Türk azınlığının belirgin şikâyetleri var yılı yaz aylarında, kamuoyumuza yansımayan sessiz bir göç yaşandı; 1989 yılında olduğu gibi, onbinlerce kişi Türkiye'ye sığındı. Bunların sayısının 100 bini geçtiği sanılmaktadır. Bunun iki sebebi vardı: Birincisi, ekonomik sebepti. Bulgaristan'da, reformlar sonrasında, sanayide, ilk işten çıkarılanlar Türkler oldu. İkinci neden toplumsaldı. 1878'den beri, Bulgaristan'ın azınlık siyasetinin dengesiz oluşu, Türkiye ile ilişkilere bağlı olması ve Yugoslavya krizinin de etkisiyle, Türkleri göçe zorlayan ikinci etkendi. Göç konusunda, Türk Hükümeti, hiçbir yapıcı çözüm öne süremedi. Göç konusunda, Hükümet, uzun süre suskun kaldı; sonra, aniden, 'de Bulgaristan'a karşı çok ağır bir vize rejimi kabul etti. Bu, bence atılabilecek en gereksiz adımdı. Hükümetin, asıl yapması gereken, sorunun, Bulgaristan içinde çözülmesi için somut öneriler getirmesiydi. Göçü yerinde kesmeliydi. Hükümetin aldığı vize kararı, 'de Sofya'nın sert notasına yol açtı; ancak, bundan önemlisi, bu karar, Türk azınlık arasında büyük tepki yarattı. Değerli milletvekilleri, Bulgaristan Türklerinin ülkelerinde kalmaları, tartışmasız Türkiye'nin lehine bir olgudur. Atatürk'ten bu yana, bu anlayış benimsenmiş ve sadece zorunlu durumlarda göçlere izin verilmişti. Ancak bu defa, Türkiye, Yalnızca bir göç sorunuyla karşı karşıya kalmamıştır; Balkanlardaki dengeyi gelecekte değiştirebilecek bir olay da söz konusudur. Bulgaristan'ın güneyinin boşalması ve krizde bulunması, Bulgaristan'ın yeni bir dış siyaset benimseyip, Yunanistan'a yanaşmasına yol açabilir. Daha doğrusu, bu sorun, Bulgaristan'ı Yunanistan ile iyi ilişkilere zorlayabilir. 244

17 TMMM. B : O : 1 Ancak, özellikle Güney Bulgaristan'daki ekonomik krizin aşılmasında Türkiye'nin de yapabileceği çok şey var. Bunlardan ilki, Cumhurbaşkanı özal'ın da görüşmelerde dile getirdiği Edirne-Sofya-Üsküp-Tiran Otoyolunun yapımında ısrarlı olmasıdır. Bu yolun, Bulgaristan'ın en önemli limanı ve petrol işleme merkezi Burgaz'la da birleştirilmesi düşünülebilir. Böylece, Makedonya'ya Yunanistan'ın uyguladığı ambargo kınlabileceği gibi, bölgeye ekonomik canlılık kazandırılmakla beraber, Arnavutluk'un, da sistem içine dahil edilmesi sağlanmış olur, Arnavutluk'un ekonomik ve siyasî yalnızlığına son verilebilir, başka bir yol da, Edirne ve Burgaz'da ya da Edirne ile Yanbolu'da karşılıklı serbest ticaret bölgelerinin ilan edilmesidir. Bu konuda, görüşmelere bir an önce başlanmasında büyük fayda vardır. Değerli milletvekilleri, Edirne Milletvekili olarak sayın heyete, Sofya'ya inmeden önce bir öneri verdim, sınır ticareti meselesinin de resmî görüşmelere dahil edilmesini istedim. Nitekim, bu konu görüşmelerde yer aldı. Bulgaristan'la ekonomik ve ticarî ilişkilerin geliştirilmesinde ısrar etmemin çeşitli nedenleri vardır. Değerli milletvekilleri, Amerika Birleşik Devletleri, Doğu Avrupa'ya, bu bölgedeki ülkelerin piyasa ekonomisine geçemeleri konusunda yardıma olmaları ve yatırım imkânlarını araştırmak üzere, yüzlerce Amerikalı işadamı gönderdi. Bunlardan yaklaşık 200 tanesi de, Bulgaristan'da bulunuyor. İlginçtir, Sofya'daki ABD Büyükelçisi Keneth Hill de, 1990'da göreve başlar başlamaz, Türklerin yoğun yaşadığı bölgeleri ziyaret etti, 8 Ekim 1992'de de, Djebel ve Kırcaali'ye yine geldi. Kırcaali'nin 7 ilçesinin belediye başkanları ile görüşüp, Türkiye'ye karşı göç dalgasının nasıl durdurulacağını tartıştı. Bu konuda, ABD'nin uzmanlar yollayabileceğini, malî yardım ve eğitim yardımında bulunabileceğini söyledi. Türk ve Yunan şirketlerini, Güney Bulgaristan'a davet etti. Ayrıca dikkatinizi çekerim, Kırcaali'de bir de Amerika Birleşik Devletleri kültür merkezinin kurulması için planlar yapıldığını belirtti. Değerli milletvekilleri, bence tüm bunları yapmak, başka bir büyükelçinin, yani Türkiye' nin Sofya Büyükelçisinin göreviydi. Sofya Büyükelçimiz, Kırcaali'yi, ancak, 'de ziyaret etti. Gelen haberlere göre, inanılması zor; ama Sofya'da göreve başlamasından bu yana, ilk defa bu bölgeyi ziyaret etmiştir. ABD'nin kültür merkezi açacağı Kırcaali'de, Türldye Cumhuriyetinin bir kültür merkezi yok. 5 bin kilometre ötedeki bir devlet, kültürünü, Kırcaali'ye taşırken, Edirne'den sadece 80 kilometre ötedeki, binlerce Türkün yaşadığı Kırcaali'de, Türkiye Cumhuriyeti yüzyılların birikimini, kültürünü yaşatacak adımları atamıyor. Bu, bence bir skandaldir; Bulgarların bir zamanlar öne sürdükleri, "Bulgaristan'da Türk yok, Müslüman Slavlar var" iddiasının üstü kapalı onaylanmasından başka bir şey değildir. Değerli milletvekilleri, bu geziyle ilgili konuşmam çok uzun, bu konuda şu ana kadar hiç bilgi verilmemiştir; fakat kesmek zorundayım ve sonuç olarak şu noktaya gelmek istiyorum : Başbakan Sayın Dcmirel, 15 Şubatta başlayan geziden hemen önce verdiği "iç ve dış politikadan Hükümetin sorumlu olduğu, Cumhurbaşkanının gezisinin bir iyi niyet gezisi olarak değerlendirilebileceği" şeklindeki beyanatı, Balkan ülkelerinde ilgiyle karşılandı ve Cumhurbaşkanının gezisinde bu konu sık sık gündeme geldi. tç ve dış politikadan Hükümetin sorumlu olduğu konusunda hiçbir kuşkumuz yok; ancak, bana kalırsa, eğer Dışişleri Bakanı Sayın Çetin de bu ziyarette yer alsa, sesimizi çok daha güçlü duyurabilir, daha farklı sonuçlar alabilirdik. 245

18 T.B.M.M. B : O : 1 Bu eksikliği Sayın özal da hissetmiş olacak ki, 5 kişilik parlamenter heyetine sığınma ihtiyacını duydu. Sayın özal'ın, Clinton'la görüşmesinden hemen sonra böyle bir geziye çıkması da spekülasyonlara yol açtı. "Siz, Clinton'un sözcüsü müsünüz?" sorusuyla Sayın özal sık sık karşılaştı. Heİe özal'ın, "dönüşümde, geziyle ilgili gözlemlerini bir rapor haline getirip,, Clinton'a sunacağım" demeci, şüphelerin Üzerine âdeta tuz biber ekti. Değerli milletvekilleri, Türkiye, politikasını Wanhington'a endekslemekten bir an önce vazgeçmelidir. Bu, Türkiye'nin bağımsızlığına büyük bir yara getirdiği gibi, Türkiye'nin manevra alanlarını da daraltmaktadır. îç politikada yürütme erkinin tepesinde bence yapay bir tartışma yapıyoruz. Bu, dış politikaya şöyle yansıyor -aslında niteliksel bir farklılık yok- Sayın Özal, Washington'un beklentilerine hemen yanıt verirken, Sayın Demirel ise, biraz tereddüt gösterdikten, kendisine göre zaman kazandıktan sonra okyanus ötesinden gelen politikaları benimsiyor!.. Yani, fark sadece, Washington'dan gelen beklentilerin yanıtlanmasındaki zamanda ortaya çıkıyor. Türkiye, Ortadoğu'da, Kafkaslar'da, Balkanlarda, bölgesel diplomasinin gereklerini yerine getirmelidir. Washington'Ia beraber, Bonn ve Moskova'nın da önemli merkezler olduğu unutulmamalıdır. Balkan ülkeleriyle, önce ikili ilişkiler geliştirilmeli, bu temel üzerine bölgesel kurumların inşa edilmesine özen gösterilmelidir. Aksi halde, ne Bosna'daki vahşet sona erer, ne de Batı Trakya'daki ve Bulgaristan'daki soydaşlarımızın durumu düzelebilir. Ayrıca, Türk dış politikası, iç politikaya alet edilecek kadar ucuz bir konu değildir. Yüzbinlerce Balkan kökenli yurttaşımızın yaşadığı İstanbul'da, Bosna vahşetini kınayan mitingde, Taksim Meydanında sadece 10 bin kişinin yer alması, bu niyeti taşıyan kişilere verilen en güzel yanıttır. Türkiye'yi bu yüzden Balkanlarda, hele hele Sırbistan'da alay konusu yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Ancak, Taksimdeki katılımcı sayısı, asıl kimin alay konusu olduğunu ortaya çıkarmıştır. Hepinize saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) BAŞKAN Teşekkür ederim Sayın Eler. Gündem dışı konuşmaya, Hükümet adına cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Orhan Kilercioğlu. Buyurun Sayın Bakan. DEVLET BAKANI ORHAN KİLERCİOĞLU (Ankara) Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Sayın Eler, Sayın Cumhurbaşkanının Balkanlarda yapmış olduğu seyahatle ilgili olarak izlenimlerini aktarmışlardır. Kendilerine, vermiş oldukları bilgiler sebebiyle teşekkür ederim. Bu bilgiler, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da, Bakanlar Kurulunda belirtilmişti. Ayrıca, heyette bulunan arkadaşlar tarafından da Bakanlığıma ulaştırılmıştır. Şurasını bir kere daha vurgulayalım : Hükümetimiz zamanında göçlerle ilgili gayet ciddî çalışmalar yapılmaktadır. Bu konuda bugüne kadar yapılan çalışmalar içerisinde Meclis Genel Kuruluna getirilen Göç İdaresi Başkanlığı da bunun en açık bir delilidir. Bulgaristan'dan büyük göçten sonra, gerçekten, dedikleri gibi, bir gizli göç akımı devam etmiştir. Bu gizli göç, Hükümetimiz işbaşına geldiğinde gayet net olarak tespit edilmiş ve benim Bulgaristan'a yapmış olduğum ziyarette, Bulgaristan hükümetiyle bu konu görüşülmüştür. 246

19 T.B.M.M. "B : 81 ' ' 16.3,1993 0:1 Bu göçün temelinde parçalanmış aileler yatmaktadır. Biz Hükümet olarak, parçalanmış ailelerin birleştirilmesine birinci öncelik verdik ve şu anda parçalanmış aileler tamamen birleştirilmiştir yılında Bulgaristan'da çeşitli maksatlarla ülkemize yönelen ziyaretler veya yerleşme istekleri neticesinde, 11 bin kişinin tekrar Bulgaristan'a döndüğü bingerçektir. Bu gizli göç, artık günümüzde çok azalmıştır. Göçün temelinde, parçalanmış aileler yattığı kadar, ekonomik sıkıntılar da yatmaktadır. Bulgaristan'da demokratikleşme hareketinden sonra, özelleştirmeye geçilmiş ve işletmeler kapatılmıştır., Diğer bakanlıklardaki çalışmaların, Bakanlığımın koordinatörlüğünde düzenlenmesi sonucunda, Türklerin yoğun olduğu bölgelere ziyaretler yapıldı ve bütün ihtiyaçlar da tespit edildi. Bugün bakanlıklararası bir komisyon, Türklerin yoğun olduğu bölgelerdeki ekonomik kalkınmayla ilgili bir proje üretmiştir. Bu projeye dayanarak, Avrupa tskân Fonuna bir müracaatımız vardır. Ayrıca yerel yönetimler bakımından, KOSGEB'deki eğitim çalışmaları bakımından, nisan ve mayıs aylarında, oradan yerel yöneticilerin gönderilmesi konusunda Bulgaristan hükümetiyle mutabakata varılmış ve ülkemizde bu eğitimler yapılacaktır. Bunun dışında, Türklerin yoğun olduğu bölgelerdeki ekonomik yatırımların ne şekilde yapılacağı planlanmıştır, bununla ilgili olarak 25 milyar liralık bir kaynak ayrılmıştır, önümüzdeki günlerde bu işlerin gerçekleştirilmesine geçilecektir. Yine, Hükümetimiz zamanında iş konseyleri kurulmuş ve Türk işadamları, Bulgaristan' da, geçmiş senelere nazaran, yatırımlar yapmaktadırlar. Benim bakanlığımın uzmanları, iki defa, Türklerin yoğun olduğu bölgeleri, 17 belediyeyi ziyaret etmişlerdir; irtibatlarımız devam etmektedir. Ayrıca, Eximbank'tan Bulgaristan'a verilen kredi içerisinden, Türklerin yoğun olduğu bölgelerdeki ekonomik yatırımlara da kaynak ayrılması için imkân aranmaktadır. Değerli milletvekilleri, Hükümetimiz ayrıca, Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımızın Türkiye ile olan ilişkilerinde bazı tedbirler almıştır, özellikle -Sayın Milletvekilimizin dediği gibi- vize konusunda bazı tedbirler almak zorunda kaldık. Bizim politikamız, insanî yardımlar, insanî ilişkilerin güçlendirilmesi, orada yaşayan soydaşlarımızla kültürel ve tarihî bağların kurulmasıdır ve bunun için daha dün eğitim konusunda gerekli kitaplar dokümanlar gönderilmiş; ayrıca 350 soydaşımızın Türkiyedeki okullarda okutulması için "Hak ve Özgürlükler Hareketi"ne müracaat da yapılmıştır. Netice olarak Hükümetimizin Balkanlardaki politikası çok açık ve nettir; Bosna konusunda da Hükümetimizin tutumu çok açıktır. Sadece bazı belli noktalardaki işaretlere bağlayarak bu konuda bir karara varmak oldukça zordur. Bu konu da gayet açık ve net çalışmalar yapılmaktadır. Bu noktadan hareket ederek daha fazla zamanınızı almayacağım; yalnız, göç konusunda, Bulgaristanla ilgili çalışmalarımız geçmiş döneme nazaran çok büyük mesafe kaydetmiştir. Teşekkür ederim. BAŞKAN Teşekkür ederim Sayın Bakan. 3. Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay-Kur Genel Müdürlüğündeki 1992 yılı uygulamalarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer OraVın cevabı 247

20 T.B.M.M. B : O : 1 BAŞKAN Gündem dışı son konuşmayı yapmak için, Çay Kur Genel Müdürlüğündeki 1992 yılı uygulamaları konusunda, Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil'e söz veriyorum. Buyurun Sayın Kabil. (ANAP sıralarından alkışlar) AHMET KABtL (Rize) Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Çay-Kur Genel Müdürlüğünde 1992 yılında yapılan adaletsiz, sorumsuz, keyfi, partizanca uygulamalar hakkında Yüce Meclise bilgi sunmak için söz aldım. Hepinize saygılar sunuyorum. 20 Ekim 1991 seçimleri öncesi, Koalisyonun her iki ortağı tarafından 1991 yaş çay bedellerine vaat edilen kiloda 500 lira farkı, öteki vaatleri gibi yerine getirmemişlerdir. Çay-Kur Genel Müdürü değiştikten sonra, Çay-Kur'da büyük bir memur kıyımı, partizanlık, adaletsizlik başlamıştır. Rize'de seçimlerde aday olup kazanamayanlar, Çay-Kur'un bütün yetkilerini kullanmaktadır; Çay-Kur, gelen talimatları sadece tasdik mercii haline gelmiştir. Seçim esnasında, adaylardan birisi, "Çay-Kur bünyesinde bulunan 45 fabrika müdürünü bir gecede değiştireceğim" dedi. Genel Müdürün ilk icraatı, Sayın Bakanın haberi olmadan, bu 45 fabrika müdürünü bir gecede değiştirmek oldu. Bir sabah kurye ile değişiklik yazılarını alan müdürler, yeni işyerlerine gittiler. Sayın Bakana bölge milletvekilleri olarak bilgi verdik; 28 adedini görevine iade etti. Genel Müdür, tarihinde, KİT Komisyonunda, aynen "fabrikalarımızın kapasitelerine göre norm işçi kadrosu 'dir yılında işçi çalıştırılmıştır. Bu fazla 324 işçinin yılda devlete maliyeti 150 milyar liradır. Bu fazlalığı, emekli olanlarla ve kampanya başında gelmeyenlerle ayarlayacağım" demişti; ama Rize'ye gidince, 7 Haziran Mahallî Seçimlerinden önce ve sonra, sokakta tanzim edilip Çay-Kur'ca tasdik edilen listelerle yeni işçi sayısı 7 bini bulmuştur. Çay-Kur'un tarihinde, kampanya geçtikten sonra temmuz-ağustos aylarında ilk defa 1992 yılında işçi alınıyordu. Ayrıca, 1991 kampanyasından sonra Çay-Kur'un 45 fabrikasını 13 adedinde tadilat yapılarak, işçiliği yüzde 35 azaltan, kontin sisteme geçilmiştir. "Yani, eski yıllarda 45 fabrikada norm kadro iken, 1992 kampanyasında 20 bin olması gerekirdi; ama 31 bin olmuştur. Bu uygulamada karşı olduğumuz husus ise, işe ihtiyacı olmayan, yalnız kart basmak için, kapısında arabası, dükkânı, dairesi olan işe girdi; ama listeleri tanzim eden kişinin şartlarını yerine getiremeyen, çoluk çocuğuna yedirecek ekmek parası olmayan dışarıda kaldı. Ayrıca, bu fazlalık 7 bin işçinin devlete maliyetinin ne olduğunu, 324 işçinin devlete maliyetini 150 milyar lira olarak hesaplayan Sayın Genel Müdürden sormak lazım. Halen şu anda partilerinden istifa edip, aracının aradığı şartları yerine getirenler, Rize Paketleme Fabrikasında kadro karşılığı işe alınmaktadır. Yani, 1992 kampanyası müddetince ve şu anda işe girenlerin hiçbiri, devletin kurumları olan tş ve tşçi Bulma Kurumu ve Çay Kur'a müracaat ederek işe girmiş değillerdir; aracıyı bulan işe girmiştir; Sayın Başbakan, her demecinde "devletin kapısı her vatandaşa açıktır, devlet her vatandaşına sahiptir" diyor; ama Rize'de devlet, sadece aracıyı bulan vatandaşına sahiptir; Rize'de devletin kapısı herkese açık değildir. Devlet kapısının anahtarı, hiçbir devlet mesuliyeti olmayan, hatta eylül ayma kadar parti mesuliyeti de olmayan kişinin eline verilmiştir. Çay Kur Genel Müdürü, teminat almadan bir bayie 65 milyarlık çay vermiş. Bayi parayı vermiyor; Samsun mahkemesinde dava devam ediyor, adam da işine,devam ediyor... Bu Genel Müdür, ihracat yapacağım diye, ortaklarını herkesin merak ettiği bir firmaya, 50 sente 4 bin ton çay vermiştir. Aynı Genel Müdür, KİT Komisyonunda başarılı bir genel 240

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı DONEM : 22 CİLT : 1 YASAMA YILI: 1 7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDE!

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDE! TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDE! 55 İNCİ BİRLEŞİM 5.2. 1997 ÇARŞAMBA Saat : 13.30 1 BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 2 _ ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 3 SEÇİM 4 OYLAMASI YAPILACAK İŞLER MECLİS SORUŞTURMASI

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 570)

TBMM (S. Sayısı: 570) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 570) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Asya Kalkınma Bankası Arasında Asya Kalkınma Bankasının Bölgesel Ofisinin Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 54 üncü Birleşim 29 Ocak 2014 Çarşamba

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 54 üncü Birleşim 29 Ocak 2014 Çarşamba TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ 54 üncü Birleşim 29 Ocak 2014 Çarşamba (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi nde yer alan ve kâtip üyeler

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 548)

TBMM (S. Sayısı: 548) Dönem: 23 Yasama Yılı: 4 TBMM (S. Sayısı: 548) Türkiye Cumhuriyeti ile Maldivler Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 82 NCİ BİRLEŞİM 17. 3. 1993 Çarşamba Saat : 13.00 ı BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER SEÇİM 4 OYLAMASI YAPILACAK İŞLER m 5 GENEL GÖRÜŞME

Detaylı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/567)

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 T. B. M. M. (S. Sayısı: 366) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) T.C. Başbakanlık

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Dönem : 22 T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Yasama Yılı: 3 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında işbirliği Mutabakat

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM:5 ClLT : 1 TOPLANTI:! MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 1» ı 21 nci Birleşim 21. 7. 1977 Perşembe İÇİNDEKİLER Sayfa I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 110 II. YOKLAMA 110 III. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

SIRA SAYISI: 338 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 338 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 338 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının

Detaylı

SIRA SAYISI: 379 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği

SIRA SAYISI: 379 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 379 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği Protokolünün

Detaylı

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511)

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 130) Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 24/01/2008

Detaylı

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 483 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının

Detaylı

17 nci Birleşim 17. 6.1999 Perşembe

17 nci Birleşim 17. 6.1999 Perşembe DONEM ; 21 YASAMA YILI: 1 : 17 nci Birleşim 17. 6.1999 Perşembe - İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) ÇEŞİTLİ İŞLER 1. -

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156. 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156. 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 5 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma IÇINDEKILER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 4 II. - GELEN KÂĞITLAR 5 III. - ÖNERİLER 26

Detaylı

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 2 SIRA SAYISI: 425 674 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/760) ve İçtüzük ün 128

Detaylı

SIRA SAYISI: 481 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

SIRA SAYISI: 481 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 481 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Mensuplarının Aile

Detaylı

YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı

YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı Aralık 05, 2014-3:06:00 Başbakan Davutoğlu, bedelli askerlik konusunun Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) görüşüldüğünü ve olumlu kanaatlerin ifade edildiğini söyledi. Başbakan

Detaylı

4 üncü Birleşim 20.5.1999 Perşembe

4 üncü Birleşim 20.5.1999 Perşembe DONEM : 21 ÇILT ; 1 YASAMA YILI: 1 4 üncü Birleşim 20.5.1999 Perşembe

Detaylı

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 417 668 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında

Detaylı

MILLET MECLISI TUTANAK DERGİSİ. 24 ncü Birleşim. 4. 12. 1975 Perşembe

MILLET MECLISI TUTANAK DERGİSİ. 24 ncü Birleşim. 4. 12. 1975 Perşembe DÖNEM: 4 CİLT: 14 TOPLANTI: 3 MILLET MECLISI e TUTANAK DERGİSİ 24 ncü Birleşim 4. 12. 1975 Perşembe İÇİNDEKİLER Sayfa I. Geçen tutanak özeti 222 II. Yoklama 222 III. Seçimler 222 1. Millet Meclisi Başkanı

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : /; C. Senatosu : /9), C. Başbakanlık..

Detaylı

Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 431 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu (1/194)

Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 431 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu (1/194) Dönem : 19 T. B. M. M. (S. Sayısı: 15) Yasama Yılı : 1 Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 431 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu (1/194) TC. Başbakanlık

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

i>. 3. 1993 Sah İÇİNDEKİLER

i>. 3. 1993 Sah İÇİNDEKİLER DÖNEM : 19 CİLT : 31 YASAMA YILI : 2 HHH o D O JLL TU ANÂEC r 8 inci Birleşim i>. 3. 1993 Sah İÇİNDEKİLER I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. GELEN KÂĞİTLAR III. YOKLAMA IV. ' BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

C i L T : 65 TOPLANTI : 10 CUMHURİYET SENATOSU. 88 nci Birleşim Çarşamba İÇİNDEKİLER

C i L T : 65 TOPLANTI : 10 CUMHURİYET SENATOSU. 88 nci Birleşim Çarşamba İÇİNDEKİLER C i L T : 65 TOPLANTI : 10 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ 88 nci Birleşim 14.7.1971 Çarşamba İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 894 2. GELEN KÂĞITLAR 894 3. YOKLAMA 804,895 > 0>0

Detaylı

Not: Tasarı Başkanlıkça, Adalet ve Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir.

Not: Tasarı Başkanlıkça, Adalet ve Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir. Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 459) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 05.11.2012 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Meclis Üyeleri

Detaylı

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 618 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 T. B. M.,M. (S. Sayısı : 125) Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Eğitim, Kültür ve Bilimsel Alanlarda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Detaylı

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 587 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP Genel Başkan yardımcısı Faruk Loğoğlu ndan AKP Hükümeti ne soru üstüne soru; El Nusra Cephesi isimli örgüt, bir terör örgütü müdür? Tarih : - Atadığınız bir büyükelçi El Kaide bir terör örgütü değildir

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 1.250 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi 1 / 6 Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 Konu : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi DAĞITIM YERLERİNE İlgi : a) 5902 sayılı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun. b) 7126 Sayılı Sivil Savunma

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 561)

TBMM (S. Sayısı: 561) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 561) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

84 üncü Birleşim Perşembe İÇİNDEKİLER

84 üncü Birleşim Perşembe İÇİNDEKİLER DONEM : 19 CİLT : 56 YASAMA YILI : 3 n n o o M M O TUTANAEC BEKGM 84 üncü Birleşim 31.3. 1994 Perşembe İÇİNDEKİLER L GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. YOKLAMA III. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) TEZKERELER

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 2 SIRA SAYISI: 295 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Detaylı

A s: 19 uncu Cilt Fihristi DÖNEM : 19 YASAMA YILI : 2. 13.10.1992 tarihli 14 üncü Birleşimden 27.10.1992 tarihli 20 nci Birleşime kadar

A s: 19 uncu Cilt Fihristi DÖNEM : 19 YASAMA YILI : 2. 13.10.1992 tarihli 14 üncü Birleşimden 27.10.1992 tarihli 20 nci Birleşime kadar DÖNEM : YASAMA YILI : 2 A s: uncu Cilt Fihristi 13.10.92 tarihli 14 üncü Birleşimden 27.10.92 tarihli 20 nci Birleşime kadar 9 3 T.B.M.M. Basımevi ANKARA F i'hri s t e c. BİRLEŞİMLER B. 14 15 16 17 18

Detaylı

TÎTO'KTYF RFTVfTl^ MİT T F

TÎTO'KTYF RFTVfTl^ MİT T F DÖNEM : 21 VIII. - KOMİSYONLAR BÜLTENİ 1. - 1 Ekim 2000 tarihinde komisyonlarda bulunan işler ile 30 Nisan 2001 tarihine kadar kom TÎTO'KTYF RFTVfTl^ MİT T F B^k %^_fl İTİ 1 ^y M ^^^L ^ J /% il m. M3 %

Detaylı

Not: Tasarı Başkanlıkça, tali olarak Adalet, esas olarak da Bayındırlık, İmar, Komisyonuna havale edilmiştir.

Not: Tasarı Başkanlıkça, tali olarak Adalet, esas olarak da Bayındırlık, İmar, Komisyonuna havale edilmiştir. Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 252) Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve T\ırizm Komisyonu

Detaylı

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar 1111 KKAASSI IIM PPEERRŞŞEEMBBEE SSAAYYI II: : 992299 Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar Kaya, İnci. Türkiye deki kültür balıkçılığı ihracatında sektörel dış ticaret modeli uygulaması (Yüksek

Detaylı

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248)

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 674)

TBMM (S. Sayısı: 674) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 674) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 693)

TBMM (S. Sayısı: 693) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 693) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 661 11.8.1983 Tarih ve 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince

Detaylı

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 509 3.6. 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir fıkra Eklenmesine Dair Kanun

Detaylı

T.B.M.M. (S.Sayısı: 30)

T.B.M.M. (S.Sayısı: 30) Dönem: 20 Yasama Yılı: 1 T.B.M.M. (S.Sayısı: 30) Yabancıların Türkiye'de İkâmet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/385)

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 200 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI Karar tarihi : 04/0/200 Karar sayısı : 200/09 Birleşim : 9 Oturum :.7 : Başkan Değerli arkadaşlar gündemimizin

Detaylı

T. B. M; M. (S. Sayısı: 636)

T. B. M; M. (S. Sayısı: 636) Dönem : 19 Yasama Yılı : 3 T. B. M; M. (S. Sayısı: 636) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında

Detaylı

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 679 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 02.01.2012 Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Yoklama yapıldı hazirun listesi meclis

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592)

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 345'e 1 inci Ek Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) Malî tşler Komisyonu Raporu TC. Danışına Meclisi

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 T. B. M. M. (S. Sayısı: 383) Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 42)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 42) Dönem : 21 Yasama Yılı: 1 T.B.M.M. (S. Sayısı: 42) Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hong Kong Başkonsolosluğunun Yeni Hukukî Statüsünün Belirlenmesine İlişkin Anlaşmanın

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

T. B. M. M. (S. Sayısı: 448)

T. B. M. M. (S. Sayısı: 448) Dönem : 18 Yasama Yılı : 4 T. B. M. M. (S. Sayısı: 448) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Askerî Eğitim ve Öğretim işbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

Cumhuriyet Döneminde Kurulan Hükûmetler

Cumhuriyet Döneminde Kurulan Hükûmetler Cumhuriyet Döneminde Kurulan ler Sıra No Göreve Başlama Görevden Ayrılma lerin Ömrü Yıl Ay Gün e Katılan Partiler in Sona Eriş Nedenleri 1 29.10.1923 06.03.1924-4 7 CHP Diğer İsmet İNÖNÜ 2 06.03.1924 22.11.1924-8

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : III YASAMA YILI: 1/1994 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 27 1 nci Birleşim 3 Mayıs 1994, Salı Sayfa İÇİNDEKİLER I. GELEN EVRAK 2616 II. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA

Detaylı

Toplantı : 11 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 505)

Toplantı : 11 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 505) Toplantı : 11 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 13. 7. 1967 gün ve 904, 905 ve 906 sayılı Kanunlar uyarınca 4 Haziran 1972 Pazar günü yapılacak mahallî idare seçimlerinin yeniden düzenlenmesi hakkmda kanun

Detaylı

75 inci Birleşim Çarşamba

75 inci Birleşim Çarşamba DÖNEM : 19 YASAMA YILI : 3 75 inci Birleşim 23.2. 1994 Çarşamba İÇİNDEKİLER Sayfa I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. ' GELEN KÂĞITLAR III. YOKLAMA VI. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) TEZKERELER VE ÖNERGELER

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 03.01.2011 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Sn. Başkan Ahmet HERDEM in hoş geldiniz temennisiyle gerçekleşti. Yoklama yapılıp hazirun cetveli imza altına alınarak. 2011 yılı

Detaylı

'ÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDE!

'ÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDE! 'ÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDE! 34 ÜNCÜ BİRLEŞİM 17.11,1995 CUMA Saat : 14.00 1 ;. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 2 _ ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER o SEÇİM & OYLAMASI YAPILACAK İŞLER XI. Doğru

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 567)

TBMM (S. Sayısı: 567) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 567) Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Cumhurbaşkanı Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu 2 3 Cumhurbaşkanı bir ülkede yönetim hakkının kalıtımsal, soya dayalı, kişisel olmadığını Kanyanğının dinsel kaynaklardan ilahi tanrısal

Detaylı

8.1. Gelirler Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi Çalışmaları

8.1. Gelirler Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi Çalışmaları 8. EĞİTİM. 8.1. Gelirler Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi Çalışmaları 01.01.2001 31.12.2001 tarihleri arasında Gelirler Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi nce merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan çeşitli

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2006 19. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2006 19. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2006 19. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı İNTERMOB 2006 9. Uluslararası Mobilya Yan Sanayii ve Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 396)

TBMM (S. Sayısı: 396) Dönem: 23 Yasama Yılı: 3 TBMM (S. Sayısı: 396) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/712) Not:

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702)

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) i T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik 18 Mayıs 1983 Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI -A Grubu- AÇIKLAMA : Sınav 25 sorudan oluşmakta olup her soru 4 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevaplar doğruyu götürmemektedir. Sınav süresi 30 dakikadır.

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 22 gündemin V. Bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi 1 inci maddesinde yer alan Encümene iki üye seçimine ilişkin önerge meclisin görüşüne sunuldu: Encümen Üyeliğine Erdoğan ÖZTÜRK

Detaylı

Mahmut ÇELİKCAN Fatma EVCİMİK Sayim FERSAK Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi Belediye Başkanı

Mahmut ÇELİKCAN Fatma EVCİMİK Sayim FERSAK Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi Belediye Başkanı TOPLANTI TARİHİ : 01.10.2014 TOPLANTI GÜN VE SAAT :ÇARŞAMBA 17.00'de KATILANLAR : 38 KATILMAYANLAR : - MAZERETLİ : - Belediye Meclisinin 01 EKİM ÇARŞAMBA günü saat 17.00 de olağan olarak yapılan toplantısında

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ. Sorular Cevaplar

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ. Sorular Cevaplar ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ Sorular Cevaplar Soru 1. Halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı görevini yaparken taraflı mı olmalı? Tarafsız mı olmalı? Cevap 1. Tarafsız olmalı. Cumhurbaşkanı cumhur u yani milletin

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET KOMİSYONLAR BÜL II

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET KOMİSYONLAR BÜL II DÖNEM: 22 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET KOMİSYONLAR BÜL II 14.11.2002-1.8.2003 Tarihleri arasında komisyonlarda kalan işlerle birlikte 30.4.2004 tarihi neticelenen ve kalan işler 2004 -3-14.11.2002-1.8.2003 TARİHLERİ

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 4 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 4 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA MECLİSİ Tarih : 07.02.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 4 KONU : İptal-İhdas. üzere Komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 27/01/2012 tarih ve 116 sayılı teklifi üzerinde

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 864 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Not: Bu Kanun, Cumhurbaşkanlığının 7.6.2007 tarihli 437 sayılı tezkeresi ile Anayasanın 89 uncu

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı