OKUL SÜTÜ PROJESĐNĐN UYGULANMASI SIRASINDA YAŞANANLARIN ORTAYA ÇIKARDIĞI BAZI GERÇEKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OKUL SÜTÜ PROJESĐNĐN UYGULANMASI SIRASINDA YAŞANANLARIN ORTAYA ÇIKARDIĞI BAZI GERÇEKLER"

Transkript

1 OKUL SÜTÜ PROJESĐNĐN UYGULANMASI SIRASINDA YAŞANANLARIN ORTAYA ÇIKARDIĞI BAZI GERÇEKLER ( Tarım Gündem Dergisinin Mayıs - Haziran 2012,Yıl:2,Sayı:8 de Yayınlanmıştır ) Adnan SERPEN Veteriner Hekim Đzmir Veteriner Hekimler Odası Veteriner Halk Sağlığı Çalışma Grubu Üyesi Türkiye geç kalmakla birlikte Sayın Başbakanın 22 Mart 2012 tarihli gazetelerde yer alan okul öncesi ve 5.sınıfa kadar 81 ilde, okulda, sayıları 7.2 milyonu bulan öğrenciye her gün süt dağıtımı ile ilgili açıklamaları çok heyecan vericiydi. Çünkü Türkiye Cumhuriyetinin; 2.Dünya Savaşı sonrasında 1951 yılında A.B.D nin Marshall yardımı çerçevesinde Türkiye nin de dahil olduğu bir çok ülkeye yaptığı süt tozu yardımı uygulamasına benzer bir uygulamayı kendi kaynaklarını kullanarak ve seferber ederek hayata geçirmesi çok önemli. Projenin önemli olmasının diğer bir nedeni sosyal boyutunun olmasıdır (1). Ülkemizde gelir dağılımının henüz yeteri kadar adaletli dağıtımının yapılamamasına bağlı olarak ailelerin yaşadıkları ekonomik sıkıntının verdiği kısıtlı beslenme olgusunun yansıdığı çocuklarının bir nebzede olsa böyle bir proje ile süt gibi çok değerli ve iddialı bir gıda ile tanışmaları söz konusu. Bir diğer değişle bu proje sosyo-ekonomik boyutu olan çok yönlü bir proje. Fakat projenin alelacele hayata geçirilmesi sırasında yaşanan sağlık sorunları öğrenci ailelerinin projeye karşı olan güvenini sarsmış, bunun yanı sıra titizlikle uyulması gereken ölçütlerin göz ardı edildiği görülmektedir. Böyle önemli bir proje uygulanmadan önce çok dikkatli hazırlıkların yapılması gerekirdi (1). Bu konuda yeterli ve gerekli hazırlığın yapılmadığı anlaşılıyor. Şayet yapılmış olsa idi ülkemizde Laktozsuz süt üreten fabrikalarımız mevcut olup en azından laktoz a hassas olan çocuklarımıza laktozsuz süt verilebilirdi. Tıp camiası böyle önemli projenin aksamaması ve başarıya ulaşması için gerekli birikime sahipti. En basitinden Laktoz Đntoleransı ile ilgili olarak tüm tıp fakültelerinde dersler verilmekte, ayrıca Gastroenteroloji diye bir bilim dalı var. Gıda ile uğraşan bir çok meslek mensubunun bilmediği, haberinin dahi olmadığı fakat tıp camiasının uzun yıllar insanımızın beslenmesi ve beslenme sorunları üzerine yapmış olduğu çok sayıda bilimsel çalışmalar bulunmaktadır. Bunları görmeyip olayı sadece gıda güvenliğini sağlamaktan ve 200 ml kutu sütünü soğuk zincir dahilinde dağıtmaktan ibaret olarak algılarsanız sonuç bu şekilde skandal haline dönüşür, sütü sevdirelim, içirelim derken ailelerde ve çocuklarda süte karşı bir tepki oluşur. Bunun adınada kısaca halk arasında çok kullanılan;kaş yapalım derken göz çıkarmak tabirini kullanmak her halde yan- Çizelge-1: Dünya da Laktoz Đntoleransı Dağılım Yüzdesi ( 2 ) Ülkeler % Ülkeler % Ülkeler % A.B.D Siyah 73 Brezilya 46 Nijerya ( Hausa ve Fulaniler ) 60 Beyaz 16 Guatemala 65 Sudan 73 A.B.D de yaşayan Japon, Çin, Koreliler 100 Puerto Rico 54 Afrika 93 A.B.D de yaşayan Meksikalılar 26 Irak 86 G.Afrika ( Shangoan ) 86 A.B.D de yaşayan Kızılderililer ve Eskimolar 81 Đsrail 80 Hint 61 Đngiliz Kökenli Amerikalılar 100 Arap asıllı Đsrailliler 81 Seylan 73 Đtalya 39 Suudi Arabistan Kore 75 Fransa 37 Yemenliler 75 Japon 100 Macaristan 37 Mısır 73 Singapur 100 Yunan ve Kıbrıs Kökenli Đngilizler 88 Lübnan 78 Taylan 100 Avusturya 20 Türkiye 37 Yeni Gine 77 Danimarka ( Greenland Eskimoları ) 69 Güney Afrika 91 Asya Kökenli Avustralyalılar 95 Almanya 15 Uganda ( Bantulu lar) 100 Avustralya ( Beyazlar ) 17 Güney Doğu Asya Kökenli Peru 80 Nijerya ( Yoruba lar ) 83 Avustralyalılar

2 yanlış olmasa. Her şeyden önce asya kökenli ırklarda yüksek oranda görülen Laktoz Đntoleransı nın dikkate alınarak ön çalışmasının yapılması gerekirdi. Böyle bir çalışma yapılmadan alelacele siyaset mercinin puan toplama aceleciliğine girdi.çoğunluğunun sosyo - ekonomik düzeyi düşük ailelerden gelen çocuklara süt dağıtmak dikkatle düşünülmesi gereken bir projedir (1). Bunun ülke gerçekleri ile ilgili farkındalık noktasında kritik bir yanlış olduğunu düşünüyorum. Bir diğer husus, bir gıda ne kadar güvenli olursa olsun bu projede güvenlik sorunu yarattığını hep birlikte gördük. Gıdanın hekimlik boyutunun olduğunu tüm Türkiye acı bir şekilde gördü. Çünkü Laktoz Đntoleransı bir gıda ne kadar güvenli olursa olsun güvenlik sorunu yaratan, önceden tedbir alınması gereken çok önemli ve özel bir durumdur. Bu gibi özel durumlarda hekimlik ve klinik bilgileri sayesinde önceden tedbir alınarak yaşanması muhtemel olayların önüne geçilmiş olur. Bunun içinde tıbbın önemli bir dalı olan hekim ve veteriner hekimlerin fakültelerinde eğitimleri sırasında ders olarak gördükleri epidemiyoloji biliminden faydalanılır. Fakat Türkiye de gıdadan kaynaklanan sorunlara baktığımızda gıdanın sadece mesleğinin ismi gıda olan veya bazı gıda ile fakültelerimizden mezun olan meslek mensuplarının ve bu mesleğin istihdamı ile yakından ilgili olan özel sektörün ilgi alanı olmasının kabul görmesi, benimsenmesi ve olmasına bağlı olarak gıda gibi multidisipliner bir konunun interdisipliner çalışma kültüründen uzak bir algı içinde bulunulması sonucu ortaya çıkan sorunlar olduğunu görüyoruz ve görmekteyiz. Böyle bir proje uygulanmadan önce mutlaka Aile Hekimleri aracılığı ile ön hazırlık yapılması gerekirdi. Çünkü Aile Hekimlikleri, Sağlık Ocakları yerine kurulan ve Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri bu tür çalışmaların çekirdek alanlarıdır (1). Bir anket çalışması ile çocuklarımız utandırılmadan ve süt ürünlerinden utandırılmadan gerekli bilgiler toplanarak tedbirler alınıp istenmeyen olaylar yaşanmayabilirdi. Doğruluk payının ne olduğunu tam bilmemekle birlikte gayri resmi olarak çok yakın bir hekim arkadaşımdan bana intikal eden bilgiye böyle bir çalışmanın süt dağıtımı öncesi başlatıldığı fakat projenin uygulanma tarihinin yakın olması nedeniyle yetişmesinin mümkün olmadığı ve projenin uygulamasının ileriki bir tarihe kalması söz konusu olacağı için siyasi otoriteye karşı müşkül durumda kalınmaması için yarıda bırakıldığı yönündedir. Şayet bu bilgi doğru ise bilimle barışık yaşamamanın ve epidemiyolojik gerçeklere uygun hareket etmemenin nelere mal olduğunu hep birlikte yaşamış ve görmüş olduk.yaşanan olaylardan sonra Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamalardan birkaç pilot ilde benzer çalışmanın yürütüleceği yönünde idi. Principle U.S. Federal Food Safety Agencies Şekil-1: A.B.D de gıda güvenliğini sağlayan kuruluşlar ( 3 ) - 2 -

3 Okul sütü projesi çerçevesinde okullarda dağıtılan sütlere bağlı olarak bazı okullarımızda yaşanan sağlık sorunları nedeniyle yazılı ve görsel yayın organlarında çok değişik farklı yorum ve haberler yer almıştır. Yazılı ve görsel yayın organlarında yer alan haberleri irdelediğimizde; Süt ten Kaynaklanabilecek Salgınlar: Sütün patolojik durumu ile hastalık etkenlerinin yayılmaları arasında daima sıkı bir bağlantı vardır (4). Genelde süt ten kaynaklanabilecek salgınların özelliklerine baktığımızda: Süt salgınları çoğu kez ani, birdenbire ortaya çıkar,kısa zamanda halk arasında yayılır. Bu tür bulaşma,salgının özelliğine sahiptir. Bunun yanı sıra tek tük vakalar halinde çıkıp sonradan yayılma özelliği de gösterebilir. Süt salgınına yakalananların bulaş orijini araştırıldığında, büyük oranda ayni kaynaktan süt ün veya süt mamülleri işleğinden satın alınıp tüketilmesi söz konusudur. Bu şekilde ki bulaşlarda, sahada bir çok yerlerden toplanıp süt işleme tesislerine sevk edilmek üzere bir merkezde toplanıp, depolanmak amacıyla biriktirilen ve sonra işlenen süt işleme tesisleri önemli role sahiptir. Seyyar perakende satış yapılan yerlerde böyle bir salgının orijinini saptamak çok defa olanaksızdır, Salgın vakaları süt,tereyağı,krema,kremalı dondurma gibi bulaşa neden olabilecek ürün lerin tüketimiyle yakından ilgilidir, Süt salgınları çoğu kez ayni zamanda ve ayni ev halkında veya toplulukta birkaç vaka şeklinde ortaya çıkar, Bu gibi salgınlara maruz kalanlarda kuluçka süresi kısadır, Bulaşık süt ve süt ürünlerinin tüketimi kesilince salgın durur (5). Sütten kaynaklanabilecek salgınlara neden olan veya neden olabilecek patojenlerin neler olduğuna baktığımızda: A. Hayvandan süte, sütten insana geçen mikroorganizmalar: a) Viral: FMD [ Foot and Mouth Disease (Şap,Dabak,Aft Humması,Aft Salgını,Hummai Kulai) ], Kene encephalitis i,enteroviruslu enfeksiyonlar ( Polio virusları ile coxsakie grupları da hil ), Pseudocowpox (Yalancı Sığır Çiçeği),Cowpox,Rabies (Kuduz),Far eastern tickborne encephalitis [ Russian spring summer encephalitis < flavivirus> (Uzak Doğu Ensefaliti),Central European tickborne encepahlitis ( flavivirus ), Reovirus [Respirato ry - Enteric Orphan Grubu (Sığır ve diğer hayvanlarda), Rift Valley Fever,Infectious hepatitis ( Bulaşıcı hepatitis ), Louping III virus b) Riketsiyal: Q humması ( Coxiella burnetti ) c) Bakteriyel: Anthrax [ B.anthracis ( Şarbon,Dalak Hastalığı <Salgını>,Çoban Çıbanı,Dalak Humma sı, Karaçıban,Karakabarcık)], Actinomycosis,Brucellosis [ B.melitensis,B.abortus,B.suis ( Malta Humması, Dalgalı Humma,Akdeniz Humması,Sari Yavru Atma Hastalığı ) ], Campylobacter (C.jejuni,C.coli),E.coli nin patojenik serotipleri ( E.coli 0157:H7 v.s ), Leptospirosis ( L.hyos, L.icterohae morrhagiae,l.pomona ),Listeriosis ( Listeria mo nocytogenes ),Paratifo, Salmonellosis ( tifo ve paratifonun dışında ), Stapylococcal ente rotoxic gastroen teritis, Streptococcal enfeksiyonlar, Tuberculosis [ verem ( typus bo vinus )], Pasteurellosis ( Barbon ), Yersinia Enterokoliti (Y.enterocolitica), Rat-Bite Fever [ Streptobacillus moniliformis ( Sıçan ısırma humması ), d) Protozoal: Toxoplasmosis, B. Đnsandan hayvana,hayvandan süte ve sütten insana geçen mikroorganizma lar: a) Bakteriyel: - 3 -

4 1. Streptococcal enfeksiyonlar [ kızıl (Red Fever) v.s ] 2. Stapylocoxic enfeksiyonlar ( mikrokoklar v.s ) 3. Difteri ( Corynebacterium diphtheria ) C. Đnsandan süte,sütten insana geçen mikroorganizmalar: a) Viral: Adenoviruslu,Enteroviruslu enfeksiyonlar ( Polioviruses ve Coxsackie grubu), Infec tious hepatitis ( Bulaşıcı hepatitis ), b) Bakteriyel: Cholerae [Kolera (V.cholerae)],E.coli nin patojenik suşları, Difteri (Corynebacterium diphteria), Paratifo ( Salmonella paratyphi A ve B ), Salmonel losis ( tifo ve paratifonun dışında ),Shigellosis ( Shigella flexneri, Shigella dysenteriae, Shigella sonnei ), Stapylo coccal enterotoxic gastroenteritis,streptococcal ( Group A streptococci ) enfeksiyonlar, Tuberculosis [ verem ( typus humanus ) ], Tifo (Salmonella typhi), Rat-Bite Fever [ Streptobacillus moniliformis ( Sıçan ısırma humması ), c) Protozoal: Amoebosis, Balantidiasis, Giardiosis, Cryptosporidium (C.parvum) d) Helmintler: Enterobiasis,Taeniasis ( Taenia solium enfeksiyonları ) D. Çevreden süte,sütten insana geçen mikroorganizmalar: a) Bakteriyel: Anthrax [ B.anthracis ( Şarbon,Dalak Hastalığı <Salgını>,Çoban Çıbanı,Dalak Humma sı,karaçıban,karakabarcık)],botulism ( toxin ),Clostridium perfringens ( welchii ) en feksiyonu, Enteritis ( çok sayıda ölmüş veya canlı coli, proteus,pseudomonas,welchii v.s nin non spesifik tipleri ), Rat-Bite Fever [ Streptobacillus moniliformis ( Sıçan ısırma humması ), b) Protozoal: Balantidiasis, Cryptosporidium (C.parvum,C.andersoni). (4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19,20) Süt ten Kaynaklanabilecek Zehirlenmeler: Sütten kaynaklanabilecek zehirlenmeler gıda kaynaklı zehirlenmeler kapsamında ele alınır.gıda zehirlenmeleri bir hastalık halidir. Zehirlenmelerin ortaya çıkışında vücuda giren zehir veya toksinin miktarı birinci derecede önemli olmakla beraber, kişinin genel vücut direnci ve beraber alınan diğer gıdalar da zehirlenmelerde etkili olmaktadır. Kuluçka süresi 1-36 saat arasında olup hastalık süresi 1 7 gündür. Karın ağrısı, ishal, kusma, bulantı ve ateş ile seyreder. Gıda zehirlenmesine neden olan bakterinin bulunduğu gıdanın görünüşü ve lezzeti normaldir (21). Tablo-1: Enfeksiyon Etkenlerine Bağlı Gıda Zehirlenmelerinin Özellikleri ( 22 ) Sorumlu Etken Kuluçka Süresi Hastalığın Belirtiler Gıda ( Saat ) Süresi Kusma Đshal Ateş Maddesi S.aureus saat ( - ) Süt v.s Enterohemorejik E.coli gün ( + ) Süt v.s Yersinia enterocolitica gün Süt v.s Campylobacter jejuni gün Süt v.s Listeria monocytogenes Bilinmiyor Süt v.s +++ Büyük çoğunlukla, ++ Sık sık, + Çok sık değil, ( - ) Seyrek - 4 -

5 Enfeksiyon etkenlerine bağlı olmayan gıda zehirlenmeleri, kimyasal maddelere bağlı zehirlenmelerdir. Bu gibi zehirlenmeler bulantı, kusma ve ishalle kendini belli eder saat sürer. Süt ten Kaynaklanabilecek Diğer Sağlık Sorunları: Laktoz, sütte bulunan doğal bir şeker yani karbonhidrat olup tüm hayvan sütlerinde bulunur. Đnce barsakta laktaz enzimi ile kendisini oluşturan glukoz ve galaktoza parçalayarak kan dolaşımına katılımını sağlar. Organizmada yeterli miktarda laktaz enzimi sentezlenemediği zaman, laktoz barsaklarda parçalanmaz ve emilmez. Bu durum, otuz dakika ile iki saat arasında sindirim bozukluklarına, diareye,kramplara ve gaz oluşmasına neden olur. Sindirim bozukluklarının şiddeti, kişinin laktozu tolere edebilmesine göre ve kişiye göre değişiklik gösterir. Bu olaya, Laktoz Đntoleransı, Laktoz Malabsorpsiyonu veya Laktaz Eksikliği şeklinde tanımlanır. Laktoz Đntoleransı ; ince barsağın tüylü kenarında laktaz üretiminin durması ile oluşan birincil laktaz eksikliği, genetik olandan çok, genellikle beslenme bozukluğundan ve sindirim sistemi hastalıklarından kaynaklanan ikincil laktoz eksikliği olmak üzere iki şekilde meydana gelir.ülkemizde değişik çalışmalarda laktoz intoleransı % 24, % 37, % 50 ve % 66 olarak bulunmuştur.ülkemizde olduğu gibi dünyamızda laktoz intelorensı oldukça sık rastlanmakta olup kaçınılması zordur. Bir diğer süte bağlı sağlık sorunu, süt allerjisi olup süt proteinlerinden kaynaklanır. Genellikle inek sütüyle beslenen bebeklerin ilk 1-4 aylık dönemlerinde ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber hiçbir yaş sınırlaması olmaksızın erişkin çağda da ortaya çıkabilir (2). Bir diğer konu bu olaydan süt sanayinin ve gıda sektöründe çalışan bazı meslek gruplarının alacağı dersler bulunmaktadır. Demek ki sorun gıda güvenliğini sağlayabilmek uğruna hijyen için sütün içinde ki mikroorganizmaları tamamen ortadan kaldırmak önemli bir gıda olan sütün güvenli olmasını sağlamamakta, yeterli gelmemektedir. Gıdanın güvenliği için sadece hijyenin yeterli olmadığı, hijyenin dışında da bazı ayrıntıların olduğu okul sütü dağıtımı sırasında ortaya çıkmış bulunmaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Süt Sanayicisi içme sütü dahil işlenmiş ve doğal olarak laktoz içeren gıdaların ambalajları üzerinde belirgin bir şekilde laktoz içerip içermediğinin belirtilmesini gözden geçirmeli ve en kısa zamanda gıda ambalajlarının üzerine tüketiciyi uyaracak şekilde belirtilmesi sağlanmalıdır. Böyle bir düzenleme yapılmaması halinde hem özel sektör hem bakanlık ileride bir süprizle karşılaşma olasılığının olduğunu dikkate almasında fayda vardır. Sağlık Bakanlığı gıdaların insan sağlığı yönünden; en son tüketiciye ulaşma safhasında gerekli kontrol ve denetimlerini yapması gerektiği zaruretini bu son olayla ortaya çıkmış bulunmaktadır. Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da uzun süredir ihmal ettiği tarla - ahır başlangıç olmak üzere sanayi de dahil olmak üzere gıdaların insan sağlığı açısından güvenli üretilmesini sağlayacak şekilde gerekli çalışmaları yapmalıdır. Şekil-1 i incelediğimizde A.B.D leri gibi bir ülkede gıda güvenliği kuvvetler ayrılığı ilkesine uygun olarak bir çok kuruluş tarafından interdisipliner bir çalışma ile gıda güvenliği sağlanırken ülkemizde Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının hem savcı hem hakim rolüne soyunarak gıda kontrol ve denetimini yapması kuvvetler ayrılığına aykırıdır. Bunun yanı sıra süt sanayi çizelge-1 i dikkate alarak laktozu azaltılmış içme sütleri üretebilir, bu ürün çeşitleri arttırılabilir veya süt tüketiminden önce laktaz enziminin katılmasına yönelik çalışmalar yapabilir. Bunların dışında gıda sanayicileri görevlerinin sadece gıda üretmek olmadığını göz önüne alarak tüketicinin bilgilenmesi için markete ve bakkallara laktoz veya süt içermeyen ürünlerin listesini bir broşür halinde sürekli duyuracak şekilde bir uygulamaya gitmelidir. Hayvancılık Politikalarının Çiğ ve Đçme Sütü Açısından Önemi: Okul sütü projesi uygulaması sırasında yaşanan sağlık sorununun ortaya çıkardığı en önemli konulardan bir diğeri ise ülkemizde uygulanan hayvancılık politikaları ve bu politikalarla bağlantılı olarak uygulamaya konulan hayvansal gıda sanayinde ki planlama ve strateji hatalarıdır. Hayvancılık sektörüne yönelik boz yap şeklinde uygulamaya konulan günü birlik uygulamaların nelere mal - 5 -

6 olabileceği de ortaya çıkmış bulunmaktadır. Đktidarlar değişse bile değişmeyen, küresel tarımsal ve ekonomik politikalarla baş edebilecek bir hayvancılık politikasının ne kadar önemli olduğu anlaşılmış oldu. Tüm dünya geçmişten bugüne hayvansal üretimin önemini kavramaları nedeniyle tarımda % 30 bitkisel, % 70 hayvansal üretim şeklinde yapılanmayı baz alıp yılları içine alan çalışma yaparak üretim yaparken, bizde bunun tamamen tersi özellikle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ten sonra bugüne kadar iktidara gelen tüm siyasi partilerin popülist ve tarım deyince sadece bitkisel üretimin akla geldiği bir tarım politikasının ne kadar yanlış olduğu ve Türkiye yi nasıl bir sıkıntının içine soktuğu böylece gün yüzüne çıkmış oldu. Bu konuyu tarihinde Đzmir de katıldığım EGE TARIM ZĐRVESĐ izlenimlerimi anlattığım Hayvancılıkta Performans adlı aylık yayınlanan derginin Eylül-2009,Sayı:129 ve Ekim 2009,Sayı:130 da ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştım. Bir önemli husus ise tüm ülke sathına yönelik tek bir şablon altında uygulanan hayvancılık ve tarım politikalarının ne kadar yanlış olduğunu ortaya koymaktadır. Oysa tarımı oluşturan bitkisel ve hayvansal üretim politikaları tek şablondan ziyade ülkemizin yedi coğrafi iklim bölgesi ayrı ayrı ele alınarak bölgelerin coğrafi yapılar göz önünde bulundurularak ülke bütününde % 30 bitkisel, % 70 hayvansal üretim gerçekleşecek şekilde bir tarım politikasının oluşturulması gerektiği bütün çıplaklığı ile karşımıza çıkmış bulunmaktadır. Fakat, Đzmir de tarihinde Đzmir Ticaret Odası, Borsası ve Ege Bölgesi Sanayi Odasınca düzenlenen Ege Tarım zirvesinde Sayın Bakanın; bakanlığınca Ülkemizin ekolojik ve coğrafi şartları dikkate alınarak tarımsal üretimimizi planlayabilmek amacıyla yürütülmüş olan 3 yıllık bir çalışma sonucunda 30 ekolojik havzada toprak, iklim, ürün desenleri, canlı organizma, dış ticaret ve ekonomi verileri içeren 527 milyon tüm veriler harmanlanarak havza bazında haritalar çıkarılarak hangi havzada ne yetiştirileceği saptanarak Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde devrim niteliğinde en kapsamlı çalışma sonucunda Türkiye Tarım Havzalarının Üretim ve Destekleme Modeli hazırlandığını belirtmişti ( 23 ). Fakat aradan üç yıl gibi bir zaman geçmesine rağmen hayvancılık sektöründe bu çalışmanın sonuçlarının uygulandığını henüz göremiyoruz. Türkiye Tarım Havzalarının Üretim ve Destekleme Modeli uygulamaya konulmaması nedeniyle yedi coğrafi bölgenin bölge şartlarına uygun bir hayvansal üretimi gerçekleştirecek hayvancılık politikasını ve bu politikalara bağlı olarak oluşması gereken et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri sanayinin gerçekleşmediği veya gerçekleştirilemediğine şahit oluyoruz. Bunu da nereden anlıyoruz; açılan okul sütü ihalesinde doğu bölgelerimizde zamanında devlete ait süt sanayisi özel sektörün ve liberal ekonomistlerimiz sayesinde yıllar önce özelleştirilmiş olmasına rağmen özel sektörün bu bölgelerde yatırım yapmaması nedeniyle bu bölgelerimizde ki çocuklarımızın okul sütü ihtiyaçlarının binlerce kilometre uzakta bulunan süt sanayi kuruluşları tarafından karşılanmasından anlaşılmaktadır. Đçme Sütü olarak Pastörize ve UHT Sütlerin Karşılaştırılması: Pastörize Süt: Pastörizasyon aygıtlarında çiğ sütün belirli ve kontrol edilebilir ısı, zaman düzenlerinde 63 o C de 30 dakika veya 72 o C de 15 saniye ısıtılıp 10 o C den yüksek olmayan bir sıcaklığa kadar soğutularak üretilmiş sütleri içerir. Pastörizasyon, yavaş ve çabuk olmak üzere iki şekilde yapılır. Yavaş pastörizasyon düşük ısı, uzun zaman ( LTLT ) yöntemi ile o C de 30 dakika ısıtılıp,yüzeysel tip soğutma tekniği ile 5 10 o C de soğutularak üretilen içme sütüdür. Çabuk pastörizasyon, sürekli veya yüksek ısı kısa zaman ( HTST ) yöntemi ile 71.7 o C de 15 saniye ısıtılıp, hızla 5-10 o C ye kadar soğutularak elde edilen içme sütüdür (17). Türkiye de genellikle saniye süre ile o C e ısı işlemi uygulanarak üretilmektedir (24). UHT Süt ( Uzun Ömürlü Süt ): Diğer bir deyişle < Ultra Yüksek Sıcaklık [ Ultra High Temperature ( UHT ) ] >, çiğ sütün yüksek ısıda örneğin:130 o C de kısa sürede, örneğin 1-2 veya daha uzun süre ısıl işlemi uygulanarak üretilmiş içme sütüdür. UHT işlemi ısı uygulamaları açısından farklı farklı uygulanmakta ve tanımlanmaktadır.örneğin; A.B.D ve Kanada da çiğ sütün 88.3 C de 1 saniye veya 100 C de 0.01 saniye ısı işlemi uygulanmaktadır. UHT ile üretilmiş içme sütünde pastörize süte nazaran renk ve lezzet - 6 -

7 açısından farklılık vardır (17,25). Türkiye de genellikle 2 6 saniye süre ile o C e ısı işlemi uygulanarak üretilmektedir (24). Gıdaların işlenmesi sırasında uygulanan yüksek sıcaklıklar, aminoasitlerin bir seri bozunma tepkimeleri oluşturmalarına yol açmaktadır. Bu tür uygulamalar genellikle; derin yağda kızartma, kavurma, kaynatma ve fırınlama gibi işlemler olup, sıcaklığın şiddetine göre üründe karakteristik tat ve koku değişimine neden olmaktadırlar. Bu açıdan ele alındığında özellikle kükürtlü aminoasitler önem taşımaktadırlar. Isıl işlemde uygulanan sıcaklığa ve süreye göre protein ve amino asit yapılarındaki değişimler farklılık göstermektedir. Süte ısıl işlem uygulanırken fiziksel ve kimyasal değişiklikler oluşmaktadır. Bu değişiklikler işlenme sırasında uygulanan sıcaklığa ve süreye göre farklı seviyelerde olmaktadır. Besin öğesi açısından bakıldığında, orta seviye ısı uygulanması (60-90ºC), proteinlerin geri dönüşlü denatürasyonuna böylece sindirimlerinin kolaylaşmasına neden olmaktadır. Ancak yüksek sıcaklıkta aminoasitlerden özellikle lizin ile bazı B grubu vitaminleri ve C vitamini yıkılmamaktadır. Süte C gibi orta seviye ısı uygulanması protein sindirilebilirliğini artırıp amino asit ve protein kaybına neden olmamaktadır. Yapılan bir araştırmada 75 C de 15 saniye ısıtılan sütte lizin kaybı görülmezken, 115 C de 20 saniye ısıtılan sütte % 5 10 lizin kaybı görülmüştür (24). Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı uzmanlarının açıklamalarına göre normalde içme sütü olarak okul sütü projesinde çocuklarımıza pastörize süt verilmesini şiddetle önermektedirler. Fakat ülkemizde süt hayvanlarından üretilen çiğ süt genellikle ya pastörizasyon, ya da UHT sterilizasyon yöntemleriyle işlendikten sonra içme sütü olarak tüketime sunulmaktadır. Çiğ sütü işleyen, içme sütü üreten süt sanayinin, ülkemizde ağırlıklı olarak uzun yıllar üretimlerini UHT süt üretimine yönelik olarak planlayıp yatırım yaptıkları için piyasada çoğunlukla UHT süt mevcuttur. Son yıllarda UHT süt e karşı kamuoyunda tepkilerin oluşması üzerine bazı firmalar tarafından cam şişede ve kağıt ambalajda pastörize süt üretimine geçilmiş, pastörize süte olan talebin her geçen artması nedeniyle üretim ve pazar payı her geçen gün artmaktadır. Bunun yanı sıra yukarıda belirttiğim üzere ülkemizde yedi coğrafi bölgemizin bölge şartlarına uygun hayvancılık, süt ve süt ürünleri üretim politikalarının olmaması nedeniyle üretim alanları ve noktaları dengesiz dağılmış olması nedeniyle pastörize sütün uzun mesafelerden okullarımıza taşınması, + 10 C nin altında (24) soğuk zincir mecburiyetini ortaya koyması nedeniyle bazı zorlukları beraberinde getirmesi, ister istemez pastörize süte göre gerek fiyat ve gerek ise diğer yönlerden farklılıkları olan, özel şartlarda kullanılması gereken ve özel şartlara uygun üretilen ve günlük süt olmayan UHT içme sütünün tüketilmesi mecburiyetinin ortaya çıkmasından dolayı UHT içme sütünün ister istemez tercih edildiği anlaşılmaktadır. Sonuç Olarak: Đlgili bakanlıkların yaptığı açıklamalardan, yazılı ve görsel medyada yer alan haberler çerçevesinde elde edilen eden bilgilerin, yukarıda sütten kaynaklanan salgın ve zehirlenme bilgileriyle karşılaştırdığımızda herhangi bir salgın ve zehirlenme söz konusu değildir. Bir salgının ve zehirlenmenin nasıl gerçekleşeceği ve ne gibi belirtiler ortaya çıkacağı yukarıda açık ve seçik olarak görülmektedir. Sorunun temelinde; Laktoz Đntoleransı, Laktoz Malabsorpsiyonu veya Laktaz Eksikliği söz konusudur. Giderilebilecek bir sorun olup bundan dolayı okul sütü projesinden vazgeçilmemelidir. Okul sütü projesi yerinde bir projedir, aksatılmadan uygulanmalıdır fakat UHT içme sütü yerine pastörize sütün tüm okullara kağıt amabalajlarda + 10 C nin altında soğuk zincir içinde dağıtılacak şekilde süt sanayinde üretim planlamasına gidilmelidir. Bunun için sayın bakanın Đzmir de tarihinde bahsettiği EGE TARIM ZĐRVESĐ nde bahsettiği Türkiye Tarım Havzalarının Üretim ve Destekleme Modeli çalışmaları çerçevesinde yedi coğrafi iklim bölgesi şartlarına uygun hayvancılık politikaları geliştirilerek bu bölgelerin özellikle içme sütü ihtiyacını karşılayacak şekilde içme sütü sanayi planlamasına gidilmeli, kurulacak veya oluşturulacak bu içme sütü sanayinin çiğ süt ihtiyacı kooperatif hayvancılığı vasıtasıyla karşılanacak şekilde bu bölgelerimizde hayvancılık yapılandırılmalıdır. Süt Sanayinin ihtiyaç duyduğu kaliteli çiğ sütün üretiminin gerçekleştirilebilmesi için de yedi - 7 -

8 farklı coğrafi bölgelerimiz için tıpkı AB de gelişmiş ülkelerde ( Almanya v.s ) ve A.B.D de olduğu gibi süt hayvanı yetiştiriciliği yapan işletmelerin hijyen ve kalitesi yüksek çiğ süt üretimini gerçekleştirmelerini sağlayabilmek için hijyen ve kalitesinden sorumlu, görevli, yetkilendirilmiş veteriner hekimlik uygulaması acilen hayata geçirilmelidir. Kaynaklar: 1. BASKĐN,H. ( 2012 ) Laktoz intoleransı nedir?, Gerçekte ne ıskalanmaktadır?, Probiyotik 6 Mayıs 2012 tarihli elektronik posta mesajı -ĐZMĐR. 2. BAYHAN,A. ve YENTÜR,G.( 1993 ) Laktoz intoleransı.gıda (1993) 18 (6) HICKS,John.M.( 2007 ) The One Health Concept: Historical Perspective of Veterinary Medicine and Public Health-U.S.A 4. ÖZGÜMÜŞ,N.( 1962 ) Hastalık Etkenlerinin Süt ve Ürünleriyle Yayılmaları ve Salgınlar.Türk Veteriner Hekimler Derneği Dergisi Yıl:32,Eylül-Ekim 1962,Sayı: ANKARA 5. AYGÜN,S,T.,( 1949 ) Süt Sağlığı,Süt ve Süt Ürünleriyle bulaşan hastalıklar. Mikrobiologi Dergisi.Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yayını ĐSTANBUL 6. ĐLERĐ,A ( 1964 ) Standart Metotlarla Menşei Hayvani ve Nebati Gıdaların Mikrobiyolojik Kontrolu. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Hıfzıssıhha Okulu Yayını No: 15 ANKARA 7. ÖZALP, E., KAYMAZ, Ş. ( 1983 ) Süt ( Kimyasal Bileşimi ve Mikroflora).A.Ü.Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı ANKARA 8. GÖNÇ,S. ve Ark. ( 1998 ) Çeviri: Çiğ Sütte Patojen Mikroorganizmalar(The Significance of Pathogenic Micro organisms in Rawmilk, 1994, Pub.Num: International Dairy Federation, Brussels/ BELGIUM). 1.Basım, E.Ü.Zir.Fak.Yayınları No:527 Bornova/ĐZMĐR 9. Raw Milk Contaminants and Pathogens.www.bccdc.ca/ 10. MICHEL, A, L. ( 2004 ) An Overview of Zoonoses with Importance to the Dairy Industry. 2-5 March 2004, IDF / FAO International Symposium on Dairy Safety and Hygiene. Cape Town -SOUTH AFRICA. 11. RUSSELL, M, J. ( 2009 ) The Raw Milk Conundrum: Microbiology and Ecology of Raw Milk. 146 th Annual AVMA Convention, Raw Milk Conundrum, July 12,2009,Seattle,WA USA 12. ÖZALP, E. ( 1979 ) Süt ve Mamûlleri Teknolojisi ( Öğrenci Ders Notları) A.Ü.Veteriner Fakül tesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı ANKARA 13. ÖZER, Đ. ( 1968 ) Süt Mamullerinin Beslenme ve Halk Sağlığı Yönünden Önemi.Türk Veteriner Hekimler Derneği Dergisi,Yıl:Şubat ,Sayı:2,Cilt:38 ve Aralık 1967 Besin Sempozyumu (Türkiye de Beslenme Đle ilgili Bazı Problemler),TUBĐTAK ANKARA 14. ADAM, R, C.( 1964 ) Sütle Geçen Hastalıklar.E.Ü.Ziraat Fakültesi Yayınları,No:89,Yardımcı Ders Kitabı ĐZMĐR 15. OMURTAG, C. ( 1976 ) Besin Analizleri,Cilt-II.A.Ü.Eczacılık Fakültesi Yayınlarından,Ders Kitabı Ya yın No:42 ANKARA 16. FENNER, F. et al ( 1987 ) Veterinary Virology. Academic Press. Inc., UK 17. TEKĐNŞEN,O,C. Ve TEKĐNŞEN,K,K.(2005) Süt ve Süt Ürünleri ( Temel Bilgiler,Teknoloji, Kalite Kontrolü) KAHRAMAN MARAŞ. 18. GREENING, G, E, ( 2006 ) Viruses in Foods.Chapter-2:Human and Animal Viruses in Food ( Including Taxonomy of Enteric Viruses ).Springer GERMANY 19. Milk borne Diseases and Milk Hygiene. 20 May /milk-borne-diseases-and-milk-hygiene/, Đnternetten indirildiği tarih ,saat 11: BERNDT - M. M. O Ferall (2000) A comparison of Selected Public Health Criteria in Milk From Milk-Shops and From A National Distributor. Faculty of Veterinary Science,University of Pretoria. 21. YÜREKLĐ,O. Gıda Kaynaklı Sağlık Riskleri. 22. Sağlık Bakanlığı ( 2007 ) Birinci Basamağa Yönelik Zehirlenmeler, Tanı ve Tedavi Rehberleri ANKARA tarihli Ege Tarım Zirvesi Toplantı notlar ĐZMĐR 24. Sağlık Bakanlığı ( 2006 ) Beslenmede Sütün Önemi. Ekim 2006-ANKARA 25. Ultra High Temperature Processing. processing - 8 -

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi Temel Eğitimi Ünite 1: Gıda Güvenilirliği Çiğ süt üretim merkezleri ve peynir endüstrisinde sürekli gıda güvenilirliği eğitimi Peynirde Gıda Güvenilirliği, Leonardo da Vinci Sürekli Eğitim Programı altında

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. GIDA İŞLETMELERİNDE HACCP UYGULAMALARI ve DENETİMİ. Prof. Dr. Artemis Karaali İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. GIDA İŞLETMELERİNDE HACCP UYGULAMALARI ve DENETİMİ. Prof. Dr. Artemis Karaali İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GIDA İŞLETMELERİNDE HACCP UYGULAMALARI ve DENETİMİ Prof. Dr. Artemis Karaali İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi

Detaylı

SÜT KATEGORİSİ SORU KATALOĞU

SÜT KATEGORİSİ SORU KATALOĞU SÜT KATEGORİSİ SORU KATALOĞU İÇİNDEKİLER I. Aseptik Ambalajlama II. Süt Kategorisi III. Okul Sütü Projesi IV. Laktoz İntoleransı V. Süt Zehirlenmesi I. ASEPTİK AMBALAJLAMA 1. Aseptik işlem ve ambalajlama

Detaylı

Biyoteknolojide Son Nokta; Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar. Kanatlı Eti Üzerine Işınlamanın Etkileri

Biyoteknolojide Son Nokta; Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar. Kanatlı Eti Üzerine Işınlamanın Etkileri Biyoteknolojide Son Nokta; Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Kanatlı Eti Üzerine Işınlamanın Etkileri NEWCASTLE HASTALIĞI (ND) Yalancı Tavuk Vebası Avian Paramyxovirus-1 Enfeksiyonu facebook.com/tavder

Detaylı

EK M / KASIM / ARALIK YIL: 2011 / SAYI: 42

EK M / KASIM / ARALIK YIL: 2011 / SAYI: 42 EK M / KASIM / ARALIK YIL: 2011 / SAYI: 42 1957 COMMODITY EXCHANGE G da Güvenli i ve G da da Güven Türkiye S ralamas n da 59 uncuyuz Helal G dalar n Önemi Süt Hijyeni ve Süt le Bulaflan Hastal klar TiCARET

Detaylı

TÜRKİ YE I. BESİ VE SÜT HAYVANCILIĞ I SEMPOZYUMU Bİ LDİ RİLERİ. 2-3 Aralık 1999-Menemen/İzmir. Editörler. Sibel TAN Yakup Erdal ERTÜRK

TÜRKİ YE I. BESİ VE SÜT HAYVANCILIĞ I SEMPOZYUMU Bİ LDİ RİLERİ. 2-3 Aralık 1999-Menemen/İzmir. Editörler. Sibel TAN Yakup Erdal ERTÜRK TÜRKİ YE I. BESİ VE SÜT HAYVANCILIĞ I SEMPOZYUMU Bİ LDİ RİLERİ 2-3 Aralık 1999-Menemen/İzmir Editörler Sibel TAN Yakup Erdal ERTÜRK Temmuz 2000 Ankara YAYIN NO:46 ISBN 975-407-062-8 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU AYDIN DA ORGANİK VE İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI STRATEJİSİ VE YATIRIM ÖNERİLERİ ANALİZİ PROJESİ AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU 02/05/2014 ZOBU CONSULTING impartially on

Detaylı

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür.

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür. GİRİŞ ve AMAÇ İnsanoğlu ilk çağlardan başlayarak çeşitli nedenlerden dolayı sürekli göç halindedir. Tosun a göre, İnsanoğlu var oluşundan günümüze kadar geçen zaman içerisinde, istendik yaşam koşullarına

Detaylı

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Reyhan Nergiz Ünal Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

KAPANIŞ KONUŞMALARI... 3 2. ULUSAL SÜT ZİRVESİ 2013 DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ... 6 ORGANİZASYON RESİMLERİ;... 7 SPONSORLUK YAYINLAMA ÇALIŞMALARI...

KAPANIŞ KONUŞMALARI... 3 2. ULUSAL SÜT ZİRVESİ 2013 DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ... 6 ORGANİZASYON RESİMLERİ;... 7 SPONSORLUK YAYINLAMA ÇALIŞMALARI... İçindekiler KAPANIŞ KONUŞMALARI... 3 2. ULUSAL SÜT ZİRVESİ 2013 DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ... 6 ORGANİZASYON RESİMLERİ;... 7 SPONSORLUK YAYINLAMA ÇALIŞMALARI... 11 Web Sitesinde Yayınlama;... 11 Yerleşim

Detaylı

gerçekleşmesini istediğimiz dileklerimiz

gerçekleşmesini istediğimiz dileklerimiz Çuval çuval dolar yiyoruz! Damla damla TL kazanıyoruz! Allah üreticinin yardımcısı olsun! YIL: 4 SAYI: 23 1 TL! Kasım - Aralık 2013 YIL: 1 SAYI: 1 7 TL www.tusedad.org SİZİN DERGİNİZ 2014 yılında gerçekleşmesini

Detaylı

AB VE TÜRKİYE DE DANIŞMANLIK SİSTEMLERİ VE SÜT SIĞIRI İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ

AB VE TÜRKİYE DE DANIŞMANLIK SİSTEMLERİ VE SÜT SIĞIRI İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ AB VE TÜRKİYE DE DANIŞMANLIK SİSTEMLERİ VE SÜT SIĞIRI İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ Cilt 2 TR0703.01-02/FA Editör Prof. Dr. Numan AKMAN Çeviren: Gökhan TEZEL Bu kitap Avrupa Birliği finansal desteğiyle hazırlanmıştır.

Detaylı

Acısıyla. editörden. Tükenen zamanların ardından boş sayfaların başına şöyle yazılır;

Acısıyla. editörden. Tükenen zamanların ardından boş sayfaların başına şöyle yazılır; Acısıyla editörden Tükenen zamanların ardından boş sayfaların başına şöyle yazılır; Acısıyla, tatlısıyla Bende boş bir sayfa bulmuşken odamızda 42. dönem sonunda mesleki durumumuzu anlatmak için cümlelerime

Detaylı

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

Piyasada Mevcut Sütler ve Kalite Sorunu. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Piyasada Mevcut Sütler ve Kalite Sorunu. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Piyasada Mevcut Sütler ve Kalite Sorunu Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Gıda Güvenliği; 5179 sayılı Kanunda Gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü zararların bertaraf edilmesi için alınan

Detaylı

ancak sorunu çözmez! GEÇTİĞİMİZ 2008-2009 yıllarında Et ithalatı fiyat ateşini düşürür

ancak sorunu çözmez! GEÇTİĞİMİZ 2008-2009 yıllarında Et ithalatı fiyat ateşini düşürür Çarşambanın gelişi, perşembeden bellidir! YIL: 1 SAYI: 5 72.5 Krş! Mayıs - Haziran 2010 YIL: 1 SAYI: 1 7 TL www.tusedad.org SİZİN DERGİNİZ Et ithalatı fiyat ateşini düşürür ancak sorunu çözmez! GEÇTİĞİMİZ

Detaylı

NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ

NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ E. Günel 1, M.E. Çalışkan 2, A.İ.Tortopoğlu 3, N. Kuşman 4, K.M. Tuğrul 5, A. Yılmaz 6, Ö. Dede 7, M. Öztürk 6 ÖZET Geleneksel sınıflandırmaya göre nişasta ve şeker grubunda

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI ÖKKEŞ ARSLAN ŞEREFOĞLU YÜKSEK

Detaylı

(SÜTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı) (Aksaray MYO Süt topluluğu Başkanı)

(SÜTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı) (Aksaray MYO Süt topluluğu Başkanı) ONURSAL BAŞKANLAR Prof.Dr.Mustafa ACAR Prof.Dr.Kamil DİLEK Muharrem YILMAZ BAŞKAN Doç.Dr.Necmettin ŞAHİN KONGRE SEKRETERİ Yard.Doç.Dr.Ayhan DURAN Öğr.Grv.Emel DEMİRTAŞ DÜZENLEME KURULU Yard.Doç.Dr.Olga

Detaylı

TARIMSAL YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINDA DEĞİŞİMLER ve SORUNLAR

TARIMSAL YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINDA DEĞİŞİMLER ve SORUNLAR ÖZET TARIMSAL YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINDA DEĞİŞİMLER ve SORUNLAR Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ 1 Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ 2 Prof. Dr. Salih ÇELİK 3 Doç. Dr. Hayrettin KENDİR 1 Arş. Gör. Sevil SAĞLAM 1

Detaylı

Sürdürülebilirlik, için ne ifade eder? VİMAR DAN BİR İLK DAHA: Sempozyumu. ve tedavisi. sektör ziyaretlerinin

Sürdürülebilirlik, için ne ifade eder? VİMAR DAN BİR İLK DAHA: Sempozyumu. ve tedavisi. sektör ziyaretlerinin AYLIK HAYVAN SAĞLIĞI SEKTÖRÜ DERGİSİ HAZİRAN 2015 138 VİMAR DAN BİR İLK DAHA: 1. Yumurta Kalitesi Sempozyumu SAYFA 46 Ruminantlarda Metabolik hastalıkların kontrolü ve tedavisi SAYFA 66 Güneşli sektör

Detaylı

önemli bir gıda maddesi olduğunun anlatılmak istenmesidir. Bu noktadan haraketle TKY nın neden bir kez daha çok önemli bir kavram olduğu anlatılmaya

önemli bir gıda maddesi olduğunun anlatılmak istenmesidir. Bu noktadan haraketle TKY nın neden bir kez daha çok önemli bir kavram olduğu anlatılmaya 1. GİRİŞ Süt işletmelerinde ISO 9000 den Toplam kalite yöntemine geçiş uzun ve feragatli bir çalışmadan sonra olabilmektedir. Bu çalışmada TKY inde başarıya giden yolda aşılması için yoğun bir çalışma

Detaylı

GIDA SANAYİNİN TEKNOLOJİK ANALİZİ

GIDA SANAYİNİN TEKNOLOJİK ANALİZİ GIDA SANAYİNİN TEKNOLOJİK ANALİZİ Mükerrem KAYA¹ Nevzat ARTIK ² Mustafa KARAKAYA 3 Şeyma ŞİŞİK OĞRA޹ Barış YALINKILIǹ ÖZET Tarımsal ürünleri hammadde olarak kullanan gıda sanayinin sadece ülke düzeyinde

Detaylı

süt ineklerinde ANC A.Ş, KANATLILARDA MİKOPLAZMA ENFEKSİYONLARINI MERCEK ALTINA ALDI SAYFA 46

süt ineklerinde ANC A.Ş, KANATLILARDA MİKOPLAZMA ENFEKSİYONLARINI MERCEK ALTINA ALDI SAYFA 46 sı AYLIK HAYVAN SAĞLIĞI SEKTÖRÜ DERGİSİ TEMMUZ 2015 139 Isı ve nem, laktasyondaki süt ineklerinde konforu ve verimi etkilemektedir. Aşırı ısı stresi ise; hastalık halleri, buzağılama ve laktasyon gibi

Detaylı

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ A.Kadir HALKMAN 1, Metin ATAMER 2, A.Hamdi ERTAŞ 3 ÖZET Sanayileşme sürecindeki ülkelerde gelişmiş ve gelişmemiş ülkelere oranla daha çok çevre kirliliği oluşmaktadır. Artan

Detaylı

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SERİ NO: 15 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE SERİSİ Seri No:15 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ Prof. Dr. Mustafa Tayar

GIDA GÜVENLİĞİ Prof. Dr. Mustafa Tayar GIDA GÜVENLİĞİ Prof. Dr. Mustafa Tayar T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2010 Kitabın Adı Gıda Güvenliği Kitabın Yazarı Prof. Dr. Mustafa Tayar Editörler Müslüm Yılmaz 2010, Marmara Belediyeler

Detaylı

Biyo Güvenlik Nedir? www.yum-bir.org www.kirankazanir.com www.facebook.com/yumbir

Biyo Güvenlik Nedir? www.yum-bir.org www.kirankazanir.com www.facebook.com/yumbir YUMURTANIN ÖZEL GÜNÜ VAR! 12th October 2012! 11 KANATLI SAĞLIĞI Biyo Güvenlik Nedir? 8 YUMURTA VE SAĞLIK Yumurta alerjisine yumurtalı tedavi 9 HABER BÜLTENİ YUMURTA ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ www.yum-bir.org

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER

İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER YAYIN NO: 2009-3 İstanbul, 2009 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının

Detaylı