TÜBİTAK-BİLTEN. Sürüm 0.9 Hazırlayanlar: Uğur Murat Leloğlu, Erol Tunalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜBİTAK-BİLTEN. Sürüm 0.9 Hazırlayanlar: Uğur Murat Leloğlu, Erol Tunalı"

Transkript

1 TÜBİTAK-BİLTEN Sürüm 0.9 Hazırlayanlar: Uğur Murat Leloğlu, Erol Tunalı

2 Uydu Teknolojisi Terimleri 0.9 TÜBİTAK-BİLTEN Copyright 2002 Bu çalışmanın tüm yayın hakları TÜBİTAK-BİLTEN e aittir.

3 İçindekiler İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 4 TÜRKÇE KARŞILIKLAR... 5 YÖRÜNGE MEKANİĞİ, FIRLATMA, MİSYON TANIMI, İTKİ... 5 GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ, OPTİK... 6 HABERLEŞME, YER İSTASYONU... 8 MEKANİK, YAPISAL ELEMANLAR, MALZEME, ÖLÇME... 8 TEMİZ ODA, ELEKTRONİK MONTAJ, ENTEGRASYON, TEST... 9 YÖNELME, UZİZLEME, UZKOMUT, İŞLETME ELEKTRONİK, GÜÇ SİSTEMİ VERİ İŞLEME, YAZILIM, UZAKTAN ALGILAMA PROJE YÖNETİMİ DİZİN... 15

4 Önsöz Yirmibirinci Yüzyıl ın en önemli teknolojilerinden birisi olan uydu teknolojilerine ülkemiz ne yazık ki geç adım atmıştır. Bu nedenle, uydu teknolojisi terminolojisinde ciddi bir karmaşa yaşanmaktadır. Pek çok bilimadamı ve araştırmacımız maalesef yazılarında ve konuşmalarında sözkonusu terimlerin İngilizce lerini kullanmaktadır. Türkçe terimler kullanmaya çalışanlar arasında da henüz ortak bir dil geliştirilememiştir. Birinci Uluslararası Uzay Sempozyumu Kitapçığı 1, dil konusundaki karmaşayı açık bir şekilde gözler önüne sermektedir. Bu çalışmanın amaçları şunlardır: Türkçe uydu terminolojisi konusunda ilgi duyan herkesin katkılarını birleştireceği bir platform oluşturmak, Terminolojiyi ihtiyaç duyan herkese ulaştırmak, Dil birliğini sağlamak, Türkçe yi korumak ve geliştirmek, Çözülmemiş sorunları tanımlamak, dilbilimcileri haberdar etmek. Elinizdeki bu sözlük, Türkiye nin ilk uydu teknoloji transfer programı 2 sırasında karşılaşılan İngilizce terimler derlenerek oluşturulmuştur. Bazı terimlere Türkçe bir karşılık önerilmemiştir. Dilbilimcilerimizi ve bu alanda çalışan kişileri, bu tür terimlere karşılıklar önermeye davet ediyoruz. Bazı terimlere ise birden fazla karşılık önerilmiştir. Bunlardan, kavramı en iyi karşılayanlar ve dil zevkine en uygun olanlar tartışılarak süzülecektir. Aşırı Türkçeleştirme yapay bir dil görüntüsü vermekte ve pek çok kişiyi, bu terimleri kullanmaktan soğutmaktadır. İngilizce terimlerin kullanımı ise dilimizin gelişimine ve bir bilim dili haline gelmesine köstek olmaktadır. Bu çalışmada, ifrattan da, tefritten de kaçınılmaya çalışılmıştır. Çalışma, sadece doğrudan uydu ile ilgili terimlerle sınırlı tutulmamış, dolaylı olarak ilgili terimler de (Proje yönetimi terimleri gibi) çalışmaya eklenmiştir. Bu nedenle, farklı disiplinlerden araştırmacıların da bu çalışmadan yararlanması mümkün olabilir. Aynı İngilizce terimin farklı bağlamlarda farklı karşılıkları olabileceği açıktır. Bu çalışmada, sadece uydu teknolojisi bağlamındaki anlamlar karşılanmaya çalışılmıştır. Terimler belli konu başlıkları altında toplanmıştır Sonda bulunan dizin aracılığı ile istenen İngilizce terimin hangi konu altında yer aldığı bulunabilir. Birden fazla konu altında yer alabilecek terimler en yakın konu başlığı altına alınmıştır. Birbirine yakın anlamlı bazı terimler ise öbekler halinde gruplanmıştır. Bir öbeğe giren sözcüklerin yanlarına öbek Mayıs 2001, Sheraton Otel-Ankara 2 Daha geniş bilgi aşağıdaki internet adresinden alınabilir:

5 numarası konulmuştur. Bütün terimlerin ne anlama geldikleri, ilerideki sürümlerde eklenerek, bu çalışmanın gerçek bir sözlüğe dönüşmesi hedeflenmektedir. Elinizdeki 0.9 sürümü uydu teknolojisi ile ilgili kurum ve kişiler ile, Türk Dili ile ilgili kurumlara ve kişilere dağıtılacaktır. Ayrıca, TÜBİTAK-BİLTEN in internet sayfalarından 3 da ulaşılabilecektir. Terminoloji ile ilgili yorumlar, görüşler ve öneriler elektronik adresine iletilebilir. Alanda çalışanların ve dilbilimcilerin katkıları ile olgunlaşacak olan çalışmanın, ileriki sürümlerinin de aynı yerden tüm ilgilenenlere dağıtılması hedeflenmektedir. Bu çalışmada önerilen terimlere katkısı büyük olan BİLSAT projesi çalışanlarına da teşekkürü borç biliriz. Ayrıca aşağıdaki kaynaklardan da sınırlı ölçüde yararlanılmıştır: İngilizce Türkçe Teknik Terimler Sözlüğü, Hazırlayan: Ali Bayram, Fono Açıköğretim Kurumu, Elektrik - Elektronik - Bilgisayar Mühendisliği Terimleri Sözlüğü, Hazırlayan: Bülent Sankur ve Yorgo İstefanopoulos, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Mart Uğur Murat Leloğlu, Erol Tunalı 12 Aralık 2002 Türkçe Karşılıklar Yörünge Mekaniği, Fırlatma, Misyon Tanımı, İtki Atmospheric drag Beginning of Life (BOL) Cold gas thruster Cold redundant Constellation Debris Deorbiting Duty cycle Eccentric anomaly Eclipse End of Life (EOL) Flight path angle Atmosfer direnci Yolun başı (YB) Soğuk gaz iticisi Ardyedekli, Soğuk yedekli Takımuydu Döküntü, Moloz Yörünge boşaltma Tutulma Yolun sonu (YS) 3

6 Formation flying Geo synchronous Geocentric-equatorial coordinate system Geopotential field Heritage Hot redundant Inclination Launch Launch campaign Launch vehicle Launch vehicle compatibility Launcher Lunisolar attraction Mean anomaly Nozzle Operational window Orbit Orbital period Payload Perifocal coordinate system Perturbation Piggy-back payload Prograde orbit Proof of concept Propulsion Radius of apoapsis Radius of periapsis Redundancy Resisto-jet Retrograde orbit Right ascention of ascending node Satellite radius vector Satellite velocity vector Semi-major axis Solar radiation pressure Space wheather Specific angular momentum Spin Sunsynchronous Technology demonstration thruster True anomaly Vernal equinox Kol uçuşu Yerle eş zamanlı Yer merkezli ekvatorsal koordinat sistemi Yerçekim potansiyel alanı Miras Eşyedekli, Sıcak yedekli Eğim, Eğiklik Fırlatma Fırlatma kampanyası Fırlatma aracı Fırlatma aracı uyumluluğu Fırlatıcı Ay-gün çekimi Lüle, meme Yörünge Yörünge periyodu Faydalı yük, Yük, Görev Yükü Sarsım Kene yük Kavram kanıtlama İtki Yedeklilik Uydu yarıçap vektörü Uydu hız vektörü Güneş ışınım basıncı Uzay iklimi Burgu, Bükülme, Fırıldak Güneşle eşzamanlı Teknoloji kanıtlama/gösterme İtici Gündönümü Görüntüleme Sistemi, Optik Active area Angle of view Baffle Barrel Blooming Buried channel CCD Etkin alan Görüş açısı Namlu Parıldama Gömülü kanal YBA

7 CCD clock YBA saati Charge couple device (CCD) Yük bağlaşımlı aygıt (YBA) Charge transport Yük taşıma Circle of confusion Bulanıklık dairesi Dark current Karanlık akımı Dark reference pixel Karanlık mihenk beneği Defective pixel Kusurlu benek Depth of field Alan derinliği Depth of focus Netleme derinliği, Fokus derinliği Double correlated sampling Çift ilintili örnekleme Electronic shutter Field of view Görüş alanı Fill factor Doluluk oranı Fixed pattern noise Sabit örüntülü gürültü Floating diffusion Frame rate Çerçeve hızı Frame timing Çerçeve zamanlaması Frame-transfer CCD Full-frame CCD Tam-çerçeve YBA Glass meniscus Hyperspectral Image tile Karo Integration time Biriktirme süresi Interlaced Geçmeli, aralıklı Interline CCD Arahat YBA Lateral overflow drain (LOD) Yanal taşma kanalı Lenslet Mercekcik Lenticular array Merceksi dizi Light shield Işık siperi Line timing Satır zamanlaması Modulation transfer function (MTF) Modülasyon geçirme fonksiyonu (MGF), Kiplenim geçirme işlevi (KGİ) Monochromatic Tek renkli Multi-spectral Çok kanallı, Çok izgeli Non-interlaced Geçmesiz, Aralıksız Panchromatic Siyah-beyaz Photodiode lag Photoresponse nonuniformity Pixel Benek Pixel timing Benek zamanlaması Pixel-to-pixel crosstalk Benekten beneğe çapraz karışma Potential well Potansiyel kuyusu Progressive scan Tek seferde tarama Quantum efficiency Kuvantum verimi Reset clock Sıfırlama saati Resolution Çözünürlük Responsivity Saturation Doyum Schottky barrier diodes Shutter Shutter speed Smear Bulaşma Spectral response İzge cevabı Surface channel Yüzey kanalı Swath width

8 Track capability İzleme yeteneği Transfer gate clock Geçiş kapısı saati UV enhancement coating MÖ iyileştirme kaplaması Vertical overflow drain (VOD) Düşey taşma kanalı Wafer thinning Haberleşme, Yer İstasyonu AOS Beam Beam width Coding Downlink Foodprint Ground Station Ground station equipment rack Groundtrack Link safety margin LOS Rack Store-and-forward communication Tin-sat Uplink Demet, hüzme, ışın Yayılım genişliği, hüzme genişliği Kodlama İniş yolu Ayakizi Yer istasyonu Yer istasyonu cihaz rafı Yer izi Link güvenlik payı Görüş çizgisi Raf Sakla-ilet haberleşme Teneke uydu Çıkış yolu Mekanik, Yapısal Elemanlar, Malzeme, Ölçme Accuracy İsabetlilik (Bkz. Öbek 1) Adhesive Yapıştırıcı, Yapışkan Athermalization Bearing Rulman, Yatak, Mil yatağı Casing Gövde, Kılıf Certainity Kesinlik (Bkz. Öbek 1) Commercial off the shelf (COTS) Hazır ticari (HAT) Correctness Doğruluk (Bkz. Öbek 1) Encapsulant Gasket Gimbal Yalpa, Yalpalık Harmonic loading Harmonik yükleme Machining Mekanik işleme Minimum resonance frequency En küçük salınım frekansı Mock-up Maket/kukla Outgasing Gaz çıkışı Placement Yerleştirme Precision İncelik (Bkz. Öbek 1) Pyrocutter Fişekli kesici Quasi-static loading Yarı-durağan yükleme Random loading Rastgele yükleme Repetability Tekrarlanabilirlik

9 Sealant Mühürleyici Sensitivity Duyarlılık, Hassasiyet (Bkz. Öbek 1) Seperation system Ayrılma mekanizması Stack structure Yığma yapı Stiffness Bükülmezlik Strain Zor Stress Zorlama Structural qualification model (SQM) Yapısal yeterlilik modeli (YYM) Structure manufacture Yapısal üretim Vibration Titreşim X-ray inspection X-ışınlı muayene Öbek 1: Accuracy, Certainity, Correctness, Precision, Sensitivity: Anlam karmaşası olmaması için bu terimler beraber değerlendirilmelidir. Sırası ile aşağıdaki karşılıklar önerilmektedir: İsabetlilik, Kesinlik, Doğruluk, İncelik, Duyarlılık. Temiz Oda, Elektronik Montaj, Entegrasyon, Test Alignment Anechoic chamber Anti-static container Assembly Assembly, integration and test (AIT) Beard cover Bending Bifurcated terminal Blister Bonding Buzzing Centre zip coat Chipped lead seal Cleanroom Clinched termination Cold solder joint Colophony Conduction soldering Conformal coating Cordwood construction Cracked solder joint Crazing Crimp pin Crimp tool Data sheet Degoldening Delamination Dewetting Disturbed solder joint Dross Electrical ground support Hizalama Yankısız oda sessiz oda Anti-statik kap, Anti-statik muhafaza Montaj Montaj, entegrasyon ve test (MET) sakallık Bükme Çatal sonlanma Kabarcık Öttürme Temiz oda Perçinli solanma Soğuk lehim noktası/eki Reçine, Karasakız Koruyucu kaplama Çatlak lehim noktası/eki Sır çatlağı Sıkma bacak Sıkar, Sıkıcı, Sıkma aleti Altın sıyırma

10 equipment (EGSE) Elektrik yer destek cihazı (EYDC) Electro-static discharge (ESD) Elektrostatik boşalma Encapsulating compound Engineering model Mühendislik modeli Environmental test Çevre testi Eutectic alloy Excessive solder joint Eyelet Göz merceği Fillet Flatpack Flux Pasta Footstrap Fractured joint Kırık ek Functional test İşlev testi Haloing Hard stack Sıkı bağlı yığıt Harness Kuşam Harness jig Kuşam iskeleti Hatch Hermetic seal Hava geçirmez tıkaç Hood Hook terminal Kanca sonlanma Icicle Saçak Inspection Muayene Integration Entegrasyon Kitting Takım hazırlama Lap joint Measling Mob cap Module hard stack Sert yığın, Sert istif Module soft stack Gevşek yığın, Gevşek istif Overheated solder joint Overshoe Pad PCB assembly BDK montajı Performance test Başarım testi Pin hole İğne deliği Pits Plated-through hole Delik içi kaplama Porous solder joint Gözenekli lehim Potting compound Printed circuit board (PCB) Baskı devre kartı (BDK) Qualification model Yeterlilik modeli Resin Reçine Rosin Rosin-soldered joint Select on test Deneyerek seç Soft stack Gevşek yığıt Solder coating Lehim kaplama Solder pad Lehim döşeği solder-cup terminal Split Bench Atsırtı Staking compound Stress line Stress relief Gerginlik atma Stud termination

11 Substrate Tak-mat (yapiskan doseme) Termination area Test verification matrix Thermal cycling Thermal shunt Tinning Tip Track solder Triboelectric charge Turret terminal Umbilical Umbilical connector Unaided eye Weave exposure Wetting Wicking Wrist strap Yapışkan paspas Sonlanma alanı Test doğrulama matrisi Isıl döngü Kalaylama Uç Göbekbağı Göbek Çıplak göz Bileklik, Bilezik Yönelme, Uzizleme, Uzkomut, İşletme Actuator Agility Attitude Attitude determination and control system (ADCS) Azimuth Barbeque mode Boom Elevation Failure mode Global Positioning System (GPS) Gravity gradient boom Horizon sensor Intermittent operation Magnetometer Magnetorquer Magnetorquer coil Magnetorquer rod Manoeuvre Momentum wheel Nadir Nominal mode Nominal operation Non-nominal mode Off-nadir Operation Operation mode Pitch Pointing Rate sensor Reaction wheel Eyleyici, Eyler, Yapıcı Çeviklik Yönelme Yönelme saptama ve denetleme birimi (YSDB) Azimut Döner kebap modu, Döner kipi Patlar Hata kipi Küresel seyrüsefer sistemi (KSS), Küresel konumlama sistemi (KKS) Hacıyatmaz çubuğu Ufuk duyargası, Ufukizler Kesintili çalışma Manyetikölçer Manyetik burucu Manyetik burucu bobini Manyetik burucu çubuğu Manevra Momentum tekeri Ayakucu Nominal kip Nominal çalışma Nominal olmayan kip Açılı İşletme Çalışma kipi, İşletme kipi Yunus Nişan, Gez göz, Hedefleme Oran algılayıcı Tepki tekeri

12 Roll Slewing Star camera Sun sensor Telecommand Telemetry Torque rod Wheel actuator Yaw Zenith Yalpa Dönme, Döndürme Yıldızizler Güneş duyargası, Güneşizler Uzkomut Uzizleme, Uzölçüm, Telemetre izleme, Uzaktan izleme Bükme çubuğu Eyleme tekeri Sapma, Pervane Başucu Elektronik, Güç Sistemi Battery charge regulator (BCR) Akü şarj düzenleyici (AŞAD) Block diagram Blok şema Blocking diode Ayırma diyodu, Durdurma diyodu Cell matching Hücre eşleme Chasis Şase Degredation Kötüleşme, Zayıflama, Tenzil, Bozulma Depth of Discharge Boşalma derinliği Detector Sezici, Duyarga, Müşir (Bkz. Öbek 2) Feeder Besleme hattı Flight configuration Uçuş kurulumu Graceful degradation Aşamalı kötüleşme, Aşamalı zayıflama Kill switch Acil anahtarı Large area pulsed solar simulator (LAPSS) Geniş alan darbeli güneş benzetici (GADGB) Latching relay Loss Kayıp Maximum power point tracker Azami güç noktası izleyici Noise Gürültü Noise removal Gürültü giderme Power conditioning module (PCM) Güç düzenleme modülü (GDüM) Power distribution module (PDM) Güç dağıtım modülü (GDM) Probe Yoklayıcı, Sonda (Bkz. Öbek 2) Pull-up resistor Kaldırma direnci Radiation hardened Radyasyona dayanıklı, Işınıma dayanıklı Sensor Algılayıcı (Bkz. Öbek 2) Shielding Ekranlama, Siper Single event upset Single point failure Tek nokta arızası Solar cell lay down Güneş hücresi döşeme Solar cell potting Solar panel Güneş paneli Solar panel substrate Transmission İletim Workhorse pack Gündelik pil bloğu

13 Öbek 2: Detector, Probe, Sensor: Anlam karmaşası olmaması için bu terimler beraber değerlendirilmelidir. Sırası ile aşağıdaki karşılıklar önerilmektedir: Sezici, Yoklayıcı, Algılayıcı. Veri İşleme, Yazılım, Uzaktan Algılama Housekeeping Ev işleri Oil spill Petrol yayıntısı On-board data handling Uydu güverte veri işleme Solid state data recorder (SSDR) Katı hal veri deposu (KHVD) Watchdog Bekçi, Gözcü, Nöbetçi Proje Yönetimi Acceptance criteria Autorization to proceed Baseline Bill of Materials (BOM) Build phase CDR overrun contingency Commissioning Contingency Contract change note Critical design review (CDR) Deadline Design loads document Detail design phase Flight readiness review Intellectual property Interface control document Memorandum of understanding Milestone Mission definition phase Mission definition review Mission design workshop Mission requirements document Module build Module readiness review Module testing Non-disclosure agreement Open issue Overrun contingency Preliminary design Preliminary design phase Procurement Kabul ölçütü Devam yetkilendirmesi Malzeme listesi (ML) Yapım aşaması Devreye sokma, Hizmete alma Bağıt değişim notu Kritik tasarım gözden geçirme (KTG), Kritik tasarım tetkik (KTT) Sontarih, songün Ayrıntılı tasarım aşaması Uçuş hazırlık gözdengeçirimi Fikri mülkiyet Arayüz kontrol dokümanı Mutabakat zaptı Merhale, kilometre taşı Misyon tanımı aşaması Misyon tanımı gözden geçirme (MTG), Misyon tanımı tetkiki (MTT) Görev tasarım çalıştayı Görev isterleri Modül yapımı Modül hazırlık gözden geçirimi Modül testi Gizlilik anlaşması Açık nokta Öntasarım Öntasarım aşaması Tedarik

14 Purchase order Qualification Reality check Requirements review SQM build SQM design SQM procurement SQM vibration test SQM vibration test plan Subsystem detail design System baseline definition document System detailed description document Task Technical change proposal Test readiness review Traceability Satınalma emri, Olur Yeterlilik İsterler gözden geçirme YYM imalatı YYM tasarımı YYM tedariği YYM titreşim testi YYM titreşim test planı Altsistem ayrıntılı tasarım Sistem anahat tanımlama belgesi Sistem ayrıntılı açıklama belgesi Vazife, ödev Teknik değişim önerisi Teste hazırlık gözdengeçirmesi İzlenebilirlik

15 Dizin KULLANILAN KISALTMALAR: YM: Gör: Yörünge Mekaniği, Fırlatma, Misyon Tanımı, İtki Görüntüleme Sistemi, Optik H: Haberleşme, Yer İstasyonu M: Mekanik, Yapısal Elemanlar, Malzeme To: Yön: Temiz Oda, Elektronik Montaj Yönelme, Uzizleme, Uzkomut, İşletme E: Elektronik, Güç Sistemi V: Veri İşleme, Yazılım, Uzaktan Algılama PY: Proje Yönetimi Anechoic chamber, MET A Acceptance criteria, PY Accuracy, M Active area, Gör Actuator, Yön Adhesive, M Agility, Yön Alignment, TO Angle of view, Gör Anti-static container, TO AOS, H Argument of perigee, YM Assembly, TO Assembly, integration and test (AIT), TO Athermalization, M Atmospheric drag, YM

16 Attitude, Yön Attitude determination and control system (ADCS), Yön Autorization to proceed, PY Azimuth, Yön B Baffle, Gör Barbeque mode, Yön Barrel, Gör Baseline, PY Battery charge regulator (BCR), E Beam, H Beam width, H Beard cover, TO Bearing, M Beginning of Life (BOL), YM Bending, TO Bifurcated terminal, TO Bill of Materials (BOM), PY Blister, TO Block diagram, E Blocking diode, E Blooming, Gör Bonding, TO Boom, Yön Build phase, PY Buried channel CCD, Gör Buzzing, MET C Casing, M CCD clock, Gör CDR overrun contingency, PY Cell matching, E Centre zip coat, TO Certainity, M Charge couple device (CCD), Gör Charge transport, Gör Chasis, E Chipped lead seal, TO Circle of confusion, Gör Cleanroom, TO Clinched termination, TO Coding, H Cold gas thruster, YM Cold redundant, YM Cold solder joint, TO Colophony, TO Commercial off the shelf (COTS), M Commissioning, PY Conduction soldering, TO Conformal coating, TO Constellation, YM Contingency, PY Contract change note, PY

17 Cordwood construction, TO Correctness, M Cracked solder joint, TO Crazing, TO Double correlated sampling, Gör Downlink, H Dross, TO Duty cycle, YM Crimp pin, TO Crimp tool, TO Critical design review (CDR), PY E Eccentric anomaly, YM D Dark current, Gör Dark reference pixel, Gör Data sheet, TO Deadline, PY Debris, YM Defective pixel, Gör Degoldening, TO Degredation, E Delamination, TO Deorbiting, YM Depth of Discharge, E Depth of field, Gör Eclipse, YM Electrical ground support equipment (EGSE), MET Electronic shutter, Gör Electro-static discharge (ESD), TO Elevation, Yön Encapsulant, M Encapsulating compound, TO End of Life (EOL), YM Engineering model, TO Environmental test, MET Eutectic alloy, TO Excessive solder joint, TO Eyelet, TO Depth of focus, Gör Design loads document, PY Detail design phase, PY Detector, E Dewetting, TO Disturbed solder joint, TO F Failure mode, Yön Feeder, E Field of view, Gör

18 Fill factor, Gör Fillet, TO Fixed pattern noise, Gör Flatpack, TO Flight configuration, E Flight path angle, YM Flight readiness review, PY Global Positioning System (GPS), Yön Graceful degradation, E Gravity gradient boom, Yön Ground Station, H Ground station equipment rack, H Groundtrack, H Floating diffusion, Gör Flux, TO Foodprint, H Footstrap, TO Formation flying, YM Fractured joint, TO Frame rate, Gör Frame timing, Gör Frame-transfer CCD, Gör Full-frame CCD, Gör Functional test, MET H Haloing, TO Hard stack, MET Harmonic loading, M Harness, TO Harness jig, TO Hatch, TO Heritage, YM Hermetic seal, TO Hood, TO G Gasket, M Geo synchronous, YM Geocentric-equatorial coordinate system, YM Hook terminal, TO Horizon sensor, Yön Hot redundant, YM Housekeeping, V Hyperspectral, Gör Geopotential field, YM Gimbal, M Glass meniscus, Gör I Icicle, TO

19 Image tile, Gör Inclination, YM Inspection, TO Integration, MET Integration time, Gör Intellectual property, PY Interface control document, PY Interlaced, Gör Interline CCD, Gör Intermittent operation, Yön Launch campaign, YM Launch vehicle, YM Launch vehicle compatibility, YM Launcher, YM Lenslet, Gör Lenticular array, Gör Light shield, Gör Line timing, Gör Link safety margin, H LOS, H Loss, E Lunisolar attraction, YM J M K Kill switch, E Kitting, TO Machining, M Magnetometer, Yön Magnetorquer, Yön Magnetorquer coil, Yön Magnetorquer rod, Yön L Lap joint, TO Large area pulsed solar simulator (LAPSS), E Latching relay, E Lateral overflow drain (LOD), Gör Launch, YM Manoeuvre, Yön Maximum power point tracker, E Mean anomaly, YM Measling, TO Memorandum of understanding, PY Milestone, PY Minimum resonance frequency, M Mission definition phase, PY

20 Mission definition review, PY Mission design workshop, PY Mission requirements document, PY Mob cap, TO Mock-up, M Modulation transfer function (MTF), Gör Module build, PY Module hard stack, TO Module readiness review, PY Module soft stack, TO Module testing, PY Momentum wheel, Yön Monochromatic, Gör Multi-spectral, Gör O Off-nadir, Yön Oil spill, V On-board data handling, V Open issue, PY Operation, Yön Operation mode, Yön Operational window, YM Orbit, YM Orbital period, YM Outgasing, M Overheated solder joint, TO Overrun contingency, PY Overshoe, TO N P Nadir, Yön Noise, E Noise removal, E Nominal mode, Yön Nominal operation, Yön Non-disclosure agreement, PY Non-interlaced, Gör Non-nominal mode, Yön Nozzle, YM Pad, TO Panchromatic, Gör Payload, YM PCB assembly, TO Performance test, MET Perifocal coordinate system, YM Perturbation, YM Photodiode lag, Gör Photoresponse nonuniformity, Gör Piggy-back payload, YM

21 Pin hole, TO Pitch, Yön Pits, TO Pixel, Gör Pixel timing, Gör Pixel-to-pixel crosstalk, Gör Q Qualification, PY Qualification model, TO Quantum efficiency, Gör Quasi-static loading, M Placement, M Plated-through hole, TO Pointing, Yön Porous solder joint, TO Potential well, Gör Potting compound, TO Power conditioning module (PCM), E Power distribution module (PDM), E Precision, M Preliminary design, PY Preliminary design phase, PY Printed circuit board (PCB), TO Probe, E Procurement, PY Prograde orbit, YM Progressive scan, Gör Proof of concept, YM Propulsion, YM Pull-up resistor, E Purchase order, PY Pyrocutter, M R Rack, H Radiation hardened, E Radius of apoapsis, YM Radius of periapsis, YM Random loading, M Rate sensor, Yön Reaction wheel, Yön Reality check, PY Redundancy, YM Repetability, M Requirements review, PY Reset clock, Gör Resin, TO Resisto-jet, YM Resolution, Gör Responsivity, Gör Retrograde orbit, YM Right ascention of ascending node, YM Roll, Yön

22 Rosin, TO Rosin-soldered joint, TO Solder coating, TO Solder pad, TO solder-cup terminal, TO Solid state data recorder (SSDR), V S Satellite radius vector, YM Satellite velocity vector, YM Saturation, Gör Schottky barrier diodes, Gör Sealant, M Select on test, TO Semi-major axis, YM Sensitivity, M Sensor, E Seperation system, M Shielding, E Shutter, Gör Shutter speed, Gör Single event upset, E Single point failure, E Slewing, Yön Smear, Gör Soft stack, MET Solar cell lay down, E Solar cell potting, E Solar panel, E Solar panel substrate, E Solar radiation pressure, YM Space wheather, YM Specific angular momentum, YM Spectral response, Gör Spin, YM Split Bench, TO SQM build, PY SQM design, PY SQM procurement, PY SQM vibration test, PY SQM vibration test plan, PY Stack structure, M Staking compound, TO Star camera, Yön Stiffness, M Store-and-forward communication, H Strain, M Stress, M Stress line, TO Stress relief, TO Structural qualification model (SQM), M Structure manufacture, M Stud termination, TO Substrate, TO Subsystem detail design, PY

23 Sun sensor, Yön Sun syncronous?, YM Surface channel, Gör Swath width, Gör System baseline definition document, PY System detailed description document, PY Track capability, Gör Track solder, TO Transfer gate clock, Gör Transmission, E Triboelectric charge, TO True anomaly, YM Turret terminal, TO T U Tak-mat (yapiskan doseme), TO Task, PY Technical change proposal, PY Technology demonstration, YM Telecommand, Yön Umbilical, TO Umbilical connector, TO Unaided eye, TO Uplink, H UV enhancement coating, Gör Telemetry, Yön Termination area, TO Test readiness review, PY Test verification matrix, MET Thermal cycling, MET Thermal shunt, TO thruster, YM Tinning, TO V Vernal equinox, YM Vertical overflow drain (VOD), Gör Vibration, M Tin-sat, H Tip, TO Topology, Torque rod, Yön Traceability, PY W Wafer thinning, Gör Watchdog, V

24 Weave exposure, TO Wetting, TO Wheel actuator, Yön Wicking, TO Workhorse pack, E Y Yaw, Yön Wrist strap, TO X Z Zenith, Yön X-ray inspection, M

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ TERİMLERİ KILAVUZU Başta bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere teknoloji dünyasında inanılmaz hızlı değişimler yaşanmakta, yeni ürünler ve sistemler geliştirilmekte

Detaylı

nuts somun, vidaya takılan kısım, şekil 140 da sıkıştırmalı kanallı somun gösterilmiştir, kanalın üst kısmı erkek dişi kilitleme işi yapar

nuts somun, vidaya takılan kısım, şekil 140 da sıkıştırmalı kanallı somun gösterilmiştir, kanalın üst kısmı erkek dişi kilitleme işi yapar nut spanner somun anahtarı nut washer somun rondelası, somun pulu nut, clamp retaining bkz. clamp retaining nut nut, wing bkz. wing nut nut/adjustment somunu/ayar nut/butterfly somun/kelebek nut/cap somun/kapalı

Detaylı

quotation 1. teklif, piyasa fiyatı, fiyat teklifi 2. alıntılama, bir eserden bir sözden aynen alınan parça

quotation 1. teklif, piyasa fiyatı, fiyat teklifi 2. alıntılama, bir eserden bir sözden aynen alınan parça quota kota quota kontenjan quota system kota uygulaması quotation 1. teklif, piyasa fiyatı, fiyat teklifi 2. alıntılama, bir eserden bir sözden aynen alınan parça quotation alıntı, fiyat, rayiç fiyat quotation

Detaylı

- A - almaşık akım darbesi. olağandışı son. (bitirmeden) durdurmak. makina dilindeki komut, mutlak komut. almaşık akım, AA

- A - almaşık akım darbesi. olağandışı son. (bitirmeden) durdurmak. makina dilindeki komut, mutlak komut. almaşık akım, AA - A - a posteriori distribution a priori distribution A.C. pulse abandoned connection abbreviated address calling abend aberration abnormal end abnormal reflection abnormal termination abort sequence abort,

Detaylı

BİLGİSAYAR, VERİ İLETİMİ VE DİJİTAL YAYINCILIK SÖZLÜĞÜ

BİLGİSAYAR, VERİ İLETİMİ VE DİJİTAL YAYINCILIK SÖZLÜĞÜ BİLGİSAYAR, VERİ İLETİMİ VE DİJİTAL YAYINCILIK SÖZLÜĞÜ Doç.Dr. Mustafa ALKAN TELEKOMÜNİKASYON KURUMU ANKARA, 2001 TÜRKÇE İNGİLİZCE 12 saatlik zaman biçimi 12-hour clock 12 saatlik zaman biçimi 12-hour

Detaylı

FA Terminoloji Sözlüğü. Japonca Türkçe

FA Terminoloji Sözlüğü. Japonca Türkçe FA Terminoloji Sözlüğü Japonca Türkçe FA ile ilgili terminoloji listesi yaklaşık olarak 4.000 kelimenin üzerinde Japonca-İngilizce ve Türkçe çeviri içermektedir. Uyarılar Cümle yapısına veya durumuna bağlı

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül TEKNĐK TERĐMLER SÖZLÜĞÜ (Kaynak : Otomasyon dergisi) A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül A A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini sağlar. AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi

Detaylı

Turkish Master Glossary

Turkish Master Glossary Master Glossary Symbols... 2 A... 2 B... 11 C... 15 D... 28 E... 34 F... 39 G... 46 H... 49 I... 55 J... 62 K... 63 L... 63 M... 68 N... 75 O... 77 P... 80 Q... 90 R... 90 S... 97 T... 110 U... 117 V...

Detaylı

label etiket label identification etiket tanıma label/identification tanıtıcı etiket labelling etiketleme labelled etiketli labelled set etiketli küme

label etiket label identification etiket tanıma label/identification tanıtıcı etiket labelling etiketleme labelled etiketli labelled set etiketli küme label etiket label identification etiket tanıma label/identification tanıtıcı etiket labelling etiketleme labelled etiketli labelled set etiketli küme labelling etiketlendirme labile kararsız, çabuk değişen

Detaylı

FA 用 語 辞 典 FA Terminology Dictionary

FA 用 語 辞 典 FA Terminology Dictionary て と FA 用 語 辞 典 テンポラリエリア 電 流 temporary area current geçici alan akım 電 流 計 ドア 開 閉 信 号 ドウェル ドウェルタイム 透 過 型 透 過 率 同 期 同 期 エンコーダ 同 期 制 御 同 期 方 式 投 光 器 投 光 レンズ 動 作 同 軸 落 射 同 軸 ケーブル ammeter door open/close signal

Detaylı

ÖNSÖZ. Sayın meslektaşlarımız,

ÖNSÖZ. Sayın meslektaşlarımız, Sayın meslektaşlarımız, ÖNSÖZ 1968 UÇAK TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ Dünyanın olduğu gibi havacılığın da ortak dili İngilizcedir. Uçak teknisyenlerinin mesleki başarısında en önemli kurallardan biri İngilizceye

Detaylı

ELEKTRİK TESİSAT TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ. Hazırlayanlar Levent Dirlik ( Elektrik Yüksek Mühendisi ) Sabri Günaydın ( Elektrik Mühendisi)

ELEKTRİK TESİSAT TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ. Hazırlayanlar Levent Dirlik ( Elektrik Yüksek Mühendisi ) Sabri Günaydın ( Elektrik Mühendisi) ELEKTRİK TESİSAT TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ Hazırlayanlar Levent Dirlik ( Elektrik Yüksek Mühendisi ) Sabri Günaydın ( Elektrik Mühendisi) A Abrasion Accessibilitiy Accessory Addition Agricultural Alarm Aşınma

Detaylı

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh.

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. GELENEKSEL ELEKTRİK SANTRALLARI İÇİN TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ BÖLÜM:2 TÜRKÇE-İNGİLİZCE Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. *2009* DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ Cinnah Caddesi No. 67/15 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh.

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. GELENEKSEL ELEKTRİK SANTRALLARI İÇİN TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ BÖLÜM:1 İNGİLİZCE TÜRKÇE Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. *2009* DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ Cinnah Caddesi No. 67/15 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

İLETİŞİM TERİM ve KISALTMALARI

İLETİŞİM TERİM ve KISALTMALARI Uydu, Dijital Yayıncılık, Multimedya İLETİŞİM TERİM ve KISALTMALARI İsmail ÇAKALOZ Uydu ve Dijital İletişim Terim ve Kısaltmaları 2 16-Bit: Aynı anda binlerce renk sunumuna olanak tanıyan renk derinliği.

Detaylı

FA 用 語 辞 典. FA Terminoloji Sözlüğü. Türkçe Japonca FA に 関 連 する 用 語 約 4000 語 以 上 についてトルコ 語 英 語 日 本 語 対 訳 を 収 録 しております

FA 用 語 辞 典. FA Terminoloji Sözlüğü. Türkçe Japonca FA に 関 連 する 用 語 約 4000 語 以 上 についてトルコ 語 英 語 日 本 語 対 訳 を 収 録 しております FA Terminoloji Sözlüğü トルコ 語 日 本 語 Türkçe Japonca FA に 関 連 する 用 語 約 4000 語 以 上 についてトルコ 語 英 語 日 本 語 対 訳 を 収 録 しております FA ile ilgili terminoloji listesi yaklaşık olarak 4.000 kelimenin üzerinde Türkçe-İngilizce

Detaylı

1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz.

1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz. Turgut Özal Üniversitesi No Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Önerisi 1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz. ÖNERİLEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Uygunluk Değerlendirmesi Terim Dağarcığı birinci baskı

Uygunluk Değerlendirmesi Terim Dağarcığı birinci baskı Uygunluk Değerlendirmesi Terim Dağarcığı birinci baskı 1 Uygunluk Değerlendirmesi Terim Dağarcığı Birinci Baskı Mayıs 2007 Kapak: Burçak Öztekin & Piri Reis Uluslararası Danışmanlık Eğitim Organizasyon

Detaylı

ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ / ULUSAL VERİ STANDARTLARI KONUMSAL VERİ SÖZLÜĞÜ

ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ / ULUSAL VERİ STANDARTLARI KONUMSAL VERİ SÖZLÜĞÜ 11/10 peg adjustment 11/10 peg dengelenmesi bknz peg dengelemesi. 24 hour satellite 24 saatlik uydu bknz. eşzamanlı uydu. a1 time a1 zamanı birleşik devletler deniz gözlem laboratuvarı tarafından oluşturulan

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ UYDU HABERLEŞMESİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. I. Yarıyıl / 1st Semester

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. I. Yarıyıl / 1st Semester AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Dersin Kodu : Adı : I. Yarıyıl / 1st Semester Zorunlu Dersler MAK101 Teknik Resim Teknik Resmin Önemi, Çizim Aletleri,

Detaylı

Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables

Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables 5 197 Transmisyon Hatları Ana ve Tali Parametreleri Transmisyon hatları ana ve tali parametreleri / Main and sub parameters of transmission

Detaylı

İngilizce Türkçe Otopark Endüstrisi Sözlüğü. Dictionary for Parking Industry

İngilizce Türkçe Otopark Endüstrisi Sözlüğü. Dictionary for Parking Industry İngilizce Türkçe Otopark Endüstrisi Sözlüğü Dictionary for Parking Industry Dr. Abdullah DEMİR Etüt Plan ve Proje Müdürü Haziran, 2009 ÖNSÖZ Konfüçyüs der ki; Sende bir yumurta var, bende bir yumurta var.

Detaylı

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI Ömer ERİŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELEKTRONİK-HABERLEŞME

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU Panorama X-ray Unit ベラビュー エポックス Veraview IC-5 TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU NOTICE TO PROTECT INTELLECTUAL PROPERTY JP PAT.3375237 JP DESIGN.1286673 JP PAT.3377323 US PAT.5604781 JP PAT.4264381 US

Detaylı

DEPREMLE İLGİLİ JEOLOJİK VERİLERİ UZAK MESAFELERE AKTARMA VE DEĞERLENDİRME SİSTEM TASARIMI

DEPREMLE İLGİLİ JEOLOJİK VERİLERİ UZAK MESAFELERE AKTARMA VE DEĞERLENDİRME SİSTEM TASARIMI DEPREMLE İLGİLİ JEOLOJİK VERİLERİ UZAK MESAFELERE AKTARMA VE DEĞERLENDİRME SİSTEM TASARIMI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

Havacılık Terimleri Sözlüğü

Havacılık Terimleri Sözlüğü Havacılık Terimleri Sözlüğü Dictionary of Aviation Terms SEYRÜSEFER DAİRESİ BAŞKANLIĞI - 1 - Hava Trafik Müdürlüğü A ABEAM: KERTERİZ Bir uçağın; bir fix, nokta veya yerin yaklaşık 90º sağında veya solunda

Detaylı

T60 TELESKOBU: ROBOTİK ÇALIŞMA PRENSİPLERİ VE MODERNİZASYONU MURAT PARMAKSIZOĞLU BAŞUZMANLIK TEZİ TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

T60 TELESKOBU: ROBOTİK ÇALIŞMA PRENSİPLERİ VE MODERNİZASYONU MURAT PARMAKSIZOĞLU BAŞUZMANLIK TEZİ TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU T60 TELESKOBU: ROBOTİK ÇALIŞMA PRENSİPLERİ VE MODERNİZASYONU MURAT PARMAKSIZOĞLU BAŞUZMANLIK TEZİ TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ Şubat 2014 ANTALYA TÜBİTAK BAŞKANLIĞINA

Detaylı

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu uluslararası sivil havacılık standartlarına uygun nitelikli eleman yetiştirmek üzere 1986 yılında kurulmuştur. Havacılık Elektrik

Detaylı