2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com"

Transkript

1 2x15V 1A Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý h www.

2 2

3 1- Plastik Kutu x 1 üst alt 2- Plastik Alt Kapak x 1 3- Eco Simetrik Güç Kaynaðý PCB FR4, 1.6mm x 1 üst alt 4- Transformatör 2x12V 16VA x 1 3

4 5- Breadboard (160x54mm) x V kablo x 1 7- On/Off Anahtar x 1 8- Lehim Teli 0.75mm, 1mt x 1 4

5 9- Pot. Düðmesi (Kýrmýzý ve Mavi) x Potansiyometre 2K2 x Çýkýþ Terminali x Diyot 1N4007 x 8 5

6 13- Direnç 1K x Direnç 150 x LED Kýrmýzý 5mm x LED Mavi 5mm x Negatif Çýkýþlý Gerilim Regülatörü LM337 x1 6

7 18- Pozitif Çýkýþlý Gerilim Regülatörü LM317 x Kondansatör 47µF/63V x Kondansatör 10µF/25V x Sigorta Yuvasý Kapaklý x Sigorta 500mA x 1 7

8 23- Kondansatör 2200µF/35V x Alüminyum Soðutucu x Vida 3x12 mm ve Somun Soðutucu için x 2 Plaket için x Vida 3x7 mm ve Somun Çýkýþ Terminali için x 2 Transformatör için x Saç vidasý 2x6mm Plastik Alt Kapak için x 6 8

9 * Multimetre * Yan Keski * Kargaburnu * Kalem Havya * Lehim Pompasý * Yýldýz Tornavida Adým Adým Montaj 1- Simetrik güç kaynaðýnýn montajýna baþlamadan önce size gerekli olabilecek bazý malzemeleri masanýzda bulundurunuz. Gerekli olan ölçü ve el aletleri 2-1K dirençin ayaklarýný kargaburn ile 90 bükün. Not:Kullanýlan dirençler 4 renkli ise Kahverengi -Siyah - Kýrmýzý %20 toleranslý 5 renk kodlamasý ise Kahverengi - Siyah - Siyah- Kahverengi %1 toleranslý 3-1K dirençleri, 1K etiketli yerlerine yerleþtirin. Not: Mavi LED in parlaklýðý daha yüksek olduðu için yaydýðý ýþýk gözü alabilir. PCBnin sol tarafýndaki 1K yerine 27K kullanabilirsiniz. 9

10 4- PCB yi ters çevirin. Dirençler masaya deðecek þekilde lehimlemeyi yapýn. Lehim iþleminden sonra yan keski ile dirençlerin fazla ayaklarýný kesin. 5- Ayný þekilde 150 dirençlerin lehimlemesini yapýn. 6-8 adet 1N4007 diyotu yönlerine dikkat ederek þekildeki gibi lehimlemeyiniz. Not: Fazla olan iletkenler potansiyometreler ve çýkýþ terminalinin montajýnda gerekli olacaðý için atmayýnýz. 7-10µF/35V kondansatörleri lehimlemeyiniz. Not: Kondansatörlerin ayaklarýný kargaburnu ile düzelterek takmanýz iþleminizi kolaylaþtýracaktýr. 10

11 8-47µF/63V kondansatörlerinizi 10µF kondansatörlerin yan taraflarýna monte ediniz. Not: Kondansatörlerin iþaretli kýsýmlarý negatif pindir. 9- Sigorta yuvasý kapaðýnýn içerisine sigortayý yerleþtirin, sigorta yuvasýna kapaðýný takarak lehimleyiniz µF/33V kondansatörlerinizi monte ediniz. 11- Gerilim regülatörü entegrelerini soðutucuya vidalayýn. 11

12 12- Entegreleri soðutucu þekildeki gibi direnç ve diyotun üzerinde kalacak þekilde lehimleyiniz. 13- Potansiyometrenin ayaklarýný içe doðru 90 olarak dipten bükünüz. Plakete yerleþtiriniz. Somununu takýp sýkýnýz. Eðer potansiyometrenin ayaklarý padlere ulaþmaz ise aþaðýdaki gibi iletken ilavesi yapýnýz. Eleman ayaklarýndan arta kalan iletkenleri potansiyometreye ait pad deliklerinden geçirin. 12

13 Ýletkeni hem plakete hemde potansiyometrenin ayaklarýna lehimleyin. 14- LEDleri monte etmeden önce ayaklarýný açýn. PCB lehim yüzeyine LEDleri monte edin. Çentik kýsýmlarýna kadar yuvaya girmesine dikkat ederek lehimini yapýnýz. 15- Çýkýþ terminali baðlantýsý için 4 adet iletkeni 90 bükerek hazýrlayýn. Not: Kýrmýzý LED pozitif Mavi LED ise negatif çýkýþý temsil edecek þeklde montajý daha uygundur. Not: LEDlerin ayaklarýndan arta kalan iletkenler daha uygundur. 13

14 J3, J4, J5, J6 jumper deliklerinde iletkenleri geçirerek yanýndaki padlere lehimleyiniz. Klipsli çýkýþ terminali lehim yüzeyinden yerleþtiriniz. Vida ve somun ile sabitleyin. Ýletkenleri terminal uçlarýna doðru bükün. Lehimini yapýn. 14

15 16- Transformatörü PCB ye yerleþtirin. Vidalamasýný yapýn. Lehimleme iþlemine geçin. 17- Breadboardun arkasýndaki koruma etiketini çýkarýn. Plastik kutu üzerinde belirli olan alana ortalayarak yapýþtýrýn. 15

16 18-220V kablonuzun uç kýsmýnda itibaren yaklaþýk 1cm kabloyu soyun. Kablo uçlarýný kývýrýp ön lehimlemesini yapýn. Lehimli uçlarýn ince olmasýna dikkat edin. 220V kabloyu plastik kutuda bulanan kablo deliðine yerleþtirin. Anahtarý þekildeki gibi kutuya monte edilmeden önce 220V kablonun bir ucunu COM -orta-,kýsa kabloyu NO ucuna lehimleyin. Anahtarýn her iki ucu lehimlendikten sonra kutuya monte edin. 16

17 Not: 220V kablolarýnýn açýk kalan kýsýmlarýnýn olmamasýna dikkat edin. Güvenlik için silikon mum ile kablolarý sabitleyebilirsiniz. Devreyi kablolara yakýn tutarak 220V giriþ uçlarýný ilgili padlere lehimleyin. Devre montajýnda bir hata olup olmadýðýný enerji vererek test edebilirsiniz. 19- Devreyi kutuya monte edin. Ön panelde bulunan iki adet vidalama noktalarýný kullanarak devreyi sabitleyin. 20- Alt kapaðýn vidalamasýný yapýn. 17

18 21-Ölçü aletinizi DC Volt kademesine alýn. Potansiyometreleri minimum seyiyeye getirerek yavaþ yavaþ maksimum seviyeye doðru arttýrýn. Min. 1,20V Max V Simetrik Güç Kaynaðýnýz yeni tasarlayacaðýnýz elektronik devreleriniz için hazýrdýr. Ýyi Çalýþmalar... 18

19 VI 3 VO 2 ADJ 1 U2 LM317T R4 150R D7 1N4007 D8 1N4007 D1 1N4007 D2 1N4007 D6 1N4007 D3 1N4007 D4 1N4007 R1 150R D5 1N AC 220V FU1 0.1A -V +V C2 2200uF/35V C1 2200uF/35V C6 10uF/35V C3 10uF/35V C5 47uF/63V C4 47uF/63V VI 2 VO 3 ADJ 1 U1 LM337T TR1 2x15 R3 1K D9 Kirmizi D10 Mavi R2 1K RV1 2K2 RV2 2K2 Devre Þemasý 19

20 Malzeme Listesi Direnç : 2 R1,R R2,R3 1K Kondansatör : 2 C1,C2 2200µF/35V 2 C3,C6 10µF/35V 2 C4,C5 47µF/63V Entegre : 1 U1 LM337T 1 U2 LM317T Diyot : 8 D1-D8 1N D9 Kýrmýzý LED 1 D10 Mavi LED Diðer Elemanlar : 1 FU1 0.15A 1 J1 AC 220V 2 RV1,RV2 2K2 1 Tr1 2x15V 20

21 Ürünlerimizden bazýlarý.. Eco PICKIT 2 Delikli Plaket USB PIC Programlayýcý Ön Arka Kendi logonu tasarla,... ayrýntý için lütfen web sitemizi ziyaret edin 21

22 Simetrik Güç Kaynaðý +, - çýkýþ gerilimlerini ve devre elemanlarýnýz üzerindeki voltajý dijital displayden okuyabilirsiniz.... ayrýntý için lütfen web sitemizi ziyaret edin 22

23 Genel Amaçlý Robot Kiti SUMO Robot minisumo Robot Çizgi Ýzleyen Robot Bilgisayar Kontrollü Robot vb.. projelerinizde kullanabilirsiniz ayrýntý için lütfen web sitemizi ziyaret edin 23

24 Ethernet Deneme Kartý Dahili Ethernet modülüne sahip PIC18F67J60 mikrodenetleyicisi ile uygulama devreleri yapabileceðiniz bir deneme devresi.... ayrýntý için lütfen web sitemizi ziyaret edin 24

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Deutsch Installation manual Installationsanleitung Manuel d installation Montagehandleiding Manual de instalación Manuale d installazione

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Models FLXS25BVMB FLKS25BVMB FLXS35BVMB FLKS35BVMB FLXS50BVMB FLKS50BVMB

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

ROBOT (SUMO, ÇİZGİ İZLEYEN, ALTI AYAKLI) MONTAJ KILAVUZU. ALTAŞ YAYINCILIK ve ELEKTRONİK TİC. LTD. ŞTİ.

ROBOT (SUMO, ÇİZGİ İZLEYEN, ALTI AYAKLI) MONTAJ KILAVUZU. ALTAŞ YAYINCILIK ve ELEKTRONİK TİC. LTD. ŞTİ. ROBOT (SUMO, ÇİZGİ İZLEYEN, ALTI AYAKLI) MONTAJ KILAVUZU ALTAŞ YAYINCILIK ve ELEKTRONİK TİC. LTD. ŞTİ. İnönü Cad. Faikbey Sokak No:11/B MALTEPE / İSTANBUL İnternet sitesi: www.altaskitap.com e-posta :

Detaylı

Buzdolabý. Derin Dondurucu Altta. AMANA MODELLERi

Buzdolabý. Derin Dondurucu Altta. AMANA MODELLERi Derin Dondurucu Altta Buzdolabý Önemli Güvenlik Talimatlarý... 265-266 Montaj... 267-271 Sýcaklýk Kumanda Elemanlarý... 272 Taze Gýda Özellikleri... 273-275 Derin Dondurucu Özellikleri... 276 Yiyecek Saklama

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Titreþim Denetleyici Tip 640

Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim hýzý (mm/s, rms) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz Ýþletim kýlavuzu Türkçe Ýþletim kýlavuzu Titreþim Denetleyici Tip 640 Standart

Detaylı

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Teknik veriler KOC numarasý 18127 Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý

Detaylı

ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE

ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE Kolay Kullaným Kýlavuzu Özellikler V/F veya vektör kontrol Yüksek baþlangýç torku 8 kademeli hýz ayarý PNP/NPN dijital giriþ PID fonksiyonu Kopyalama ünitesi Built-in EMC filtre

Detaylı

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, / Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi veya 2

Detaylı

YARI ÝLETKEN SENSÖR VE TRANSDUSERLER

YARI ÝLETKEN SENSÖR VE TRANSDUSERLER YARI ÝLETKEN SENSÖR VE TRANSDUSERLER Ýnsanlar çevrelerindeki deðiºiklikleri duyu organlarý vasýtasý ile algýlarlar ve buna baðlý olarak da hareket ederler. Buna örnekler verecek olursak üºüdüðümüzde ýsýtýcýyý

Detaylı

Bu buzdolabýný satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz! Ýçindekiler. Yedek Parça ve Servislerimize Nasýl Ulaþabilirsiniz?

Bu buzdolabýný satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz! Ýçindekiler. Yedek Parça ve Servislerimize Nasýl Ulaþabilirsiniz? Bu buzdolabýný satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz Lütfen bu Kullanýcý Elkitabýný dikkatle okuyun. Bu elkitabýnda doðru bakým bilgileri verilmektedir. Garanti hizmeti yetkili bir servis tarafýndan yerine

Detaylı

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör).

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör). Bölüm 4: Transistörler Giriþ Elektronikle ilgili sistemlerin geliþip, üstün seviyeye gelmesi yarý iletken temelli Beyz Emiter baðlantýsý transistörlerin bulunmasýndan sonra olmuþtur. baðlantýsý Transistörü

Detaylı

STAR1. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

STAR1. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 1 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR1 santrallarýnýn

Detaylı

Bölüm 1: Pasif Devre Elemanlarý "Dirençler, Kondansatörler, Bobinler"

Bölüm 1: Pasif Devre Elemanlarý Dirençler, Kondansatörler, Bobinler Bölüm 1: Pasif Devre Elemanlarý "Dirençler, Kondansatörler, Bobinler" Elektrik ve Elektronikle Ýlgili Temel Kavramlar 1. Elektrik Grek (Yunan) dilinde kehribar aðacýnýn adý elektriktir. Adý geçen toplumun

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Bölüm 3: Diyotlar. Diyotlar temelde iki gruba ayrýlýrlar: I- Doðrultmaç (redresör, rectefier) diyotlarý. II- Sinyal diyotlarý.

Bölüm 3: Diyotlar. Diyotlar temelde iki gruba ayrýlýrlar: I- Doðrultmaç (redresör, rectefier) diyotlarý. II- Sinyal diyotlarý. Bölüm 3: Diyotlar - DÝYOTLRIN TEMEL YPISI VE TNIMI P ve N tipi iki yarý iletkenin birleþtirilmesinden oluþan maddeye "diyot (diod, diot, diyod)" denir. Diyotlar temelde iki gruba ayrýlýrlar: I- Doðrultmaç

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

PASÝF DEVRE ELEMANLARI

PASÝF DEVRE ELEMANLARI BÖLÜM Bölüm 1: 1 Pasif devre elemanlarý PASÝF DEVRE ELEMANLARI "Dirençler, kondansatörler, bobinler" "DÝRENÇLER, KONDANSATÖRLER, BOBÝNLER" Elektrik ve elektronikle ilgili temel kavramlar 1- Elektrik Grek

Detaylı

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 001 3

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 001 3 2 V 001 3 4 MS 26S MPK- V002 26/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. V 001 5 ÝÇÝNDEKÝLER MONTAJ BÝLGÝLERÝ :...5 Tanýtým:...5

Detaylı

D-6030 USB. 2 DIN 6.2 Touch Panel. TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp. Kullanma Kýlavuzu

D-6030 USB. 2 DIN 6.2 Touch Panel. TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp. Kullanma Kýlavuzu D-6030 USB 2 DIN 6.2 Touch Panel TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp Kullanma Kýlavuzu OK OK MUTE MUTE OK OK OK MUTE MUTE MUTE Güvenlik Uyarýlarý 1 Güvenlik Uyarýlarý Ýçindekiler Güvenlik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SMPS GÜÇ KAYNAĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SMPS GÜÇ KAYNAĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SMPS GÜÇ KAYNAĞI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com.

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com. Kullaným Kýlavuzu Commander SK 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW Boy A, B, C ve D Sürüm: 6 www.controltech.com.tr Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn veya çalýþma parametreleri

Detaylı

T-1 ELEKTRÝK SÝSTEMÝ... T- 3 SÝGORTA BAKIMI UYARISI... T- 3 ANA SÝGORTANIN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... T- 3 KONTAK ANAHTARI

T-1 ELEKTRÝK SÝSTEMÝ... T- 3 SÝGORTA BAKIMI UYARISI... T- 3 ANA SÝGORTANIN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... T- 3 KONTAK ANAHTARI GÖVDE ELEKTRÝK SÝSTEMÝ ELEKTRÝK SÝSTEMÝ... T- 3 SÝGORTA BAKIMI UYARISI... T- 3 ANA SÝGORTANIN SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... T- 3 KONTAK ANAHTARI SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... T- 3 KONTAK ANAHTARININ KONTROLÜ... T- 3

Detaylı