LİMİTED ŞİRKETLERİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞÜMÜ. Çağlar Doğu ARAS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LİMİTED ŞİRKETLERİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞÜMÜ. Çağlar Doğu ARAS"

Transkript

1 1 LİMİTED ŞİRKETLERİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞÜMÜ Çağlar Doğu ARAS İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (EKONOMİ HUKUKU) Danışman Prof. Dr. Veliye YANLI İstanbul, 2011

2 2 ÖZ Limited Şirketlerin Anonim Şirkete Dönüşümü Çağlar Doğu Aras Konunun daha iyi anlaşılması amacıyla projenin ilk bölümünde tür değiştirmenin kavramsal açıklaması yapılmış, tür değiştirme modelleri incelenmiştir. Ayrıca 6762 ve tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunları çerçevesinde, karşılaştırmalı olarak geçerli tür değiştirmeler incelenmiştir. Doktrinin ve Yargıtay ın konu ile ilgili görüşlerine yer verilmiştir. İkinci bölümde limited şirketleri anonim türe dönüşmeye yönelten nedenler sınıflandırılarak, başlıklar halinde incelenmiştir. Konunun açıklanmasında tür değiştirmenin vergisel boyutuna da yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, 6762 ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunları açısından limited türden anonim türe dönüşüm için gerekli işlemler karşılaştırmalı olarak açıklanmıştır. Ayrıca, tür değiştirme sırasında ortaya çıkabilecek problemler incelenmiştir. Son bölümde ise anonim türe dönüşümün şirket ortakları, alacaklıları, çalışanları ve şirketin tüzel kişiliği üzerindeki sonuçları ve tür değiştirmeden dolayı bu kişilerin zarara uğramamaları amacıyla getirilen koruma müesseseleri yine 6102 ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunları açısından karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

3 3 ABSTRACT Re-Registration of limited companies into joint-stock type Çağlar Doğu Aras In the first part of the study, conceptual definition and models of company transformations were investigated in details. The purpose of this part is to help readers to understand the subject clearly. Additionally, company transformations were analyzed within the framework of Turkish Commercial Codes, 6102 numbered one, which will inure in , in comparison with This part also includes doctrine and Court of Appeals s opinions about the subject. In the second part of the study, re-registration reasons of limited companies into joint-stock ones were classified and examined. Tax issue was also emphasized in the explanation of the subject. In the third part, processes required re-registrating limited companies into joint-stock ones within the framework of 6762 and 6102 numbered Turkish Commercial Codes were disscussed in a comperative way. Additionally, problems that can be faced in re-registration process were also examined. In the last part of the study,the effect of company re-registration on trading partners, employee, creditors,and the legal personality of the company as well as the ways to protect these people from suffering a loss were disscussed within the Turkish Commercial codes cited above.

4 4 İÇİNDEKİLER ÖZ... iii ABSTRACT... iv İÇİNDEKİLER... v KISALTMALAR...vii GİRİŞ Tür Değiştirme Kavramı, Çeşitleri ve Geçerli Tür Değiştirmeler I. Türk Hukukunda Tür Değiştirme Kavramı ve Çeşitleri. 3 A Genel Olarak Tür Değiştirme Kavramı... 3 a) Geniş Anlamda Tür Değiştirme. 3 b) Hukuki (Teknik) Anlamda Tür Değiştirme 4 B Tür Değiştirme Çeşitleri.. 6 a) Devredici Tür Değiştirme Modeli.. 6 b) Biçim (Şekil) Değiştirici Tür Değiştirme Modeli.. 8 II. Geçerli Tür Değiştirmeler A- Türk Hukukundaki Yasal Düzenlemeler B- Uygulamanın Tutumu. 15 C- Doktrinin Tutumu 19

5 5 2. Limited Şirketleri, Anonim Şirkete Dönüştürmeye Yönelten Temel Nedenler I. Giriş.. 23 II. Kanuni Şartın Yerine Getirilmesi 24 III. Finansman Olanaklarını Arttırmak IV. Anonim Ortaklıklara İlişkin Hükümlerin Yüksek Ticari Kapasitesi Olan Ortaklıklara Uygulanmasının Daha Elverişli Olması.. 27 V. Vergi Hukuku Açısından Avantajları Limited Şirketlerin Anonim Şirkete Dönüşebilmesi İçin Yapılması Gereken İşlemler ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar I sayılı Ticaret Kanununa Göre Yapılması Gereken İşlemler A. Tür Değiştirme Kararının Alınması B. Bilançonun Hazırlanması C. Şirketin Öz Varlığının Tespit Edilmesi D. Şirket Esas Sözleşmesinin Hazırlanması. 34 E. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından İzin Alınması F. Ticaret Siciline Tescil ve İlan.. 36 G. Tedrici Kuruluş Açısından Farklar.. 37 II sayılı Ticaret Kanununa Göre Yapılması Gereken İşlemler... 38

6 6 A. Bilançonun Hazırlanması 38 B. Tür Değiştirme Planının Hazırlanması 39 C. Tür Değiştirme Raporunun Hazırlanması D. Tür Değiştirme Planı ve Tür Değiştirme Raporunun Denetlenmesi E. İnceleme Hakkı Tanınması.. 42 F. Tür Değiştirme Kararının Alınması. 43 G. Ticaret Siciline Tescil ve İlan.. 44 III. Tür Değiştirmede Ortaya Çıkabilecek Sorunlar. 45 A. Payların Devri Yasağı B. Ortakların Hepsinin Dönüşüme Muvafakat Etmemesi C. Dönüşecek Limited Şirketin Tasfiyeye Girmiş Olması Anonim Şirkete Dönüşmenin Hukuki Sonuçları I. Şirketin Tüzel Kişiliği Açısından Sonuçları. 53 II. Şirket Ortakları Açısından Sonuçları II. Üçüncü Kişiler Açısından Sonuçları A. Alacaklılar Açısından Ortaya Çıkan Sonuçlar B. Şirket Çalışanları Açısından Ortaya Çıkan Sonuçlar.. 61 SONUÇ 65 KAYNAKÇA.. 69

7 7 KISALTMALAR AET Bkz. : Avrupa Ekonomik Topluluğu : bakınız C. : Cilt E. : Esas HD İBirK : Hukuk Dairesi : İsviçre Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme, Malvarlığı Devrine İlişkin Federal Kanun İkt. ve Mal. Der. : İktisat ve Maliye Dergisi K. : Karar RG Sy. : Resmi Gazete : Sayfa S. : Sayı TK : Türk Ticaret Kanunu

8 8 GİRİŞ Dünyada ticaret ve ekonomik hayat, ilk önce tarım devrimi ile birlikte bireysel ortaklıklar kurularak gelişmeye başlamıştır. Daha sonra sanayi devriminin gerçekleşmesi ile daha ucuz maliyetle daha çok ve seri üretim yapabilme imkanı ortaya çıkmıştır. Bu imkanı kullanan şahıs ortaklıkları ticari kapasitelerini arttırarak küçük veya orta boyutlu sermaye ortaklıkları şeklinde örgütlenmeye başlamışlardır. Bu gelişim, ülkemizi 6762 sayılı TK nın yürürlüğe girdiği ilk yıllarda etkilemiş, ve ticari hayatta sermaye şirketleri daha çok görülmeye başlamıştır. İlk başlarda daha az sermaye ve iki ortak ile kurulabiliyor olması ve anonim türe göre idaresinin daha kolay olması sebepleriyle sermaye şirketlerinden limited tür tercih ediliyordu. O dönemde, şahıs şirketi olarak ticari hayatına devam eden, ancak ticari kapasitesinin artmasından dolayı sermaye şirket türlerinden birine geçmek isteyen tacirler bulunmaktaydı. Bu kişiler, var olan ticari ortaklıklarını fesih ve tasfiye edip temelde aynı ortaklarla yeni bir sermaye şirketi kurmak yerine daha az masraflı ve kolay olması sebebiyle tür değiştirme müessesini kullanmaya başlamışlardır. Bu sebeple, o dönemde şahıs şirketlerinden, sermaye şirketlerine doğru tür değiştirmelere daha çok rastlanmaktadır li yılların ilk başlarında teknolojide büyük gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmeler hayatın her alanını etkilediği gibi ticareti de etkilemiştir. Daha ucuz maliyetlerle, daha geniş kitlelere ulaşma ve ucuz seri üretim imkanları ticari kapasitenin artmasına ve yeni pazarlar oluşmasına sebebiyet vermiştir. Gelinen bu noktada artık ticari ortaklıkların daha büyük yapılar şeklinde örgütlenmek ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyaç sonucunda holdingleşme ortaya çıkmıştır ve artık limited tür şirketler için yetersiz kalmaktadır. Limited türde kurulmuş ve bu ihtiyaç doğrultusunda yetersiz

9 9 kaldığını düşünen ortaklıklar, holding çekirdeğini oluşturmaya daha uygun olan anonim türe dönüşmeye başlamıştır. Bu sebeplerden ötürü son yıllarda, limited türden anonim türe dönüşüme oldukça rastlanmaktadır. Globalleşmenin ve gelişimin hızla devam ettiği ülkemizde limited şirketlerin anonim türe dönüşümü artarak çoğalacaktır. Zira küçük orta boyutlu ortaklıklar artık yerini holdinglere ve dolayısıyla anonim şirketlere bırakmaktadır. Var olan limited türdeki ortaklıklar ise, tür değiştirme yoluyla anonim türe dönüşecektir. İşte bu nedenlerden dolayı oldukça önemli olduğunu düşündüğüm bu konu, projenin konusunu oluşturmaktadır. Projede, tür değiştirme kavramı ve çeşitleri, anonim türe dönüşüm için yapılması gereken işlemler ve dönüşümün sonuçları konuları şuan yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Ayrıca konu ile ilgili önemli olarak gördüğümüz Yargıtay kararlarına ve doktrin görüşlerine de yer verilmiştir. Ayrıca limited türden anonim türe dönüşüm sırasında uygulamada ortaya çıkan ve dönüşüm işlemini kilitleyen problemler de proje kapsamında incelenmiştir. Konuyla ilgili doktrin görüşlerine yer verilmiştir.

10 10 1. Tür Değiştirme Kavramı, Çeşitleri ve Geçerli Tür Değiştirmeler I. Türk Hukukunda Tür Değiştirme Kavramı ve Çeşitleri A Genel Olarak Tür Değiştirme Kavramı a) Geniş Anlamda Tür Değiştirme Doktrinde, Dönüşüm ve Nev i değiştirme olarak da adlandırılan tür değiştirme, geniş anlamda bir ticaret ortaklığının, kanunda öngörülmüş bir ortaklık tipinden başka bir ortaklık tipine dönüşmesi olarak tanımlanabilir 1. Ülkemizde, tarihli 865 sayılı TK da tür değiştirmeye ilişkin herhangi bir hüküm bulunmaması, sebebiyle yeni TK nın yürürlüğe gireceği tarihine kadar şirketlerin tür değiştirmesi ancak geniş anlamda mümkün olmuştur. O dönemde tür değiştirmek isteyen ticari ortaklıklar, aynı amaca ulaşabilmek için hukuki türü değiştirecek ortaklığı fesih ve tasfiye ederek, onun yerine aynı veya temelde aynı ortakların katılmasıyla istenen hukuki biçimde yeni bir ortaklık kurma yolunu tercih etmişlerdir. 2 Feshedilen ortaklığa ait malvarlığı ve işletme cüz i halefiyet ilkesi gereği yeni kurulan ortaklığa geçmektedir. Doktrinde bu yol ile sağlanan tür değiştirmeler bazı yazarlar tarafından Biçim Değiştirici Kuruluşlu/Yeni Kuruluşlu Tip değiştirme olarak da adlandırılmıştır 3. Bu sistem ilk ortaklığın fesih ve tasfiye edilmesi, istenen tipte yeni bir ortaklık kurulması sonucunda iki hukuki kişilik bulunması yani hukuki devamlılığın 1 Türk, H. S., Ticaret Ortaklıklarının Nevi değiştirmesine ilişkin Yargıtay Kararları, sy. 145, Ankara, Kendigelen, A., Makalelerim 1. C., Ticaret Şirketlerinde Nev i Değiştirme sy. 15, İstanbul, Türk, H. S., Ticaret Ortaklıklarının Nevi değiştirmesine ilişkin Yargıtay Kararları, sy. 146, Ankara, 1985

11 11 (ayniyetin) bulunmaması sebebiyle her ne kadar hukuki anlamda tür değiştirme sayılmasa da sonuç itibariyle şirketlerin türünü değiştirmesini sağlamıştır. Bu sistemde ortaklığa ait malvarlığı ve işletme yeni kurulan ortaklığa devredildiği için sadece ekonomik ayniyetten söz edilebilir sayılı TK nın yürürlüğe gireceği 1956 yılına kadar tür değiştirmeyle ilgili bir hüküm bulunmaması sebebiyle her ne kadar zaman alıcı ve masraflı olsa da ortaklıklar tarafından sadece bu sistem uygulanmış ve o dönemdeki tür değiştirmeler ancak geniş anlamda tür değiştirme sayılabilmektedir. b) Hukuki (Teknik) Anlamda Tür Değiştirme 6762 sayılı TK nın 152. Maddesinin yürürlüğe girmesiyle doktrinde ve uygulamada tür değiştirme kavramı değişiklik göstermiş, çağın ihtiyaçlarına ve eğilimlere göre yeni bir hal almıştır. Yukarıda açıkladığımız biçim değiştirici kuruluş sisteminin hem masraflı ve zaman alıcı olması, hem türü değiştirilen ortaklığın fesih ve tasfiye edilmesi sonucu olarak ortaklıkların müşteri kaybına, ekonomik malvarlıklarının erimesine yol açtığı için bu sistemden uzaklaşılarak 1956 yılında TK nın 152. Madde hükmü yasalaştırılmış, böylece Türk hukukunda hukuki anlamda tür değiştirme kavramı ortaya çıkmıştır. Hukuki (teknik) anlamda tür değiştirme bir ortaklığın tasfiye edilmeksizin ekonomik, hatta hukuki özdeşliğini koruyarak aynı veya temelde aynı ortaklarla şimdiki hukuki biçimden başka bir hukuki biçime geçirilmesidir. 5 Hukuki anlamda tür değiştirme, Geniş anlamda tür değiştirme kavramına ek olarak süje tekliği (hukuki ayniyet) ve serbestçe tip seçebilme ilkelerini içerir sayılı TK nın 152. maddesinde bulunan Böylece yeni nev e çevrilen şirket, eskisinin devamıdır. hükmüyle süje tekliği ilkesi benimsenmiştir. Bu ilkeye göre ; ortaklık tektir ve aynı ortaklık kanunda tanımlanan başka bir 4 Tekinalp, Ü., Ticaret Ortaklıklarında Nevi Değiştirme Kavramı ve Türk Sistemi, İkt. Mal. Dergisi C.28, S.1, sy.193, Kendigelen, A., Makalelerim 1. C., Ticaret Şirketlerinde Nev i Değiştirme sy. 16, İstanbul, Poroy, Tekinalp, Çamoğlu, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, 10.Baskı, sy.128

12 12 ortaklık türüne dönüşmektedir 7. Türü değişen tek bir ortaklık bulunması sebebiyle malvarlığı devri ve cüz i halefiyet artık söz konusu olmayacaktır. Türü değiştirilen ortaklığın malvarlığı, alacakları ve borçları hiçbir işleme gerek kalmaksızın yeni tür ortaklığın olmaya devam edecektir. Bu ilkenin TK da benimsenmesi ile artık tür değiştirmede fesih ve tasfiyenin getirdiği sakıncalar da bertaraf edilmiştir. Serbestçe tip seçebilmesi ilkesi ise kısaca ; tür değiştirmede ortaklıkların kanunda belirtilen her türe geçebilmesidir. TK maddesi, kanunun Ticaret Şirketleri başlıklı ikinci kitabının Umumi Hükümler başlıklı birinci faslı içerisinde yer almaktadır. Genel hüküm niteliğinde bulunduğu için istisnalar hariç tüm ticaret ortaklıklarına uygulanacaktır 8. TK nın 136. maddesinde ise Ticaret şirketleri; kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerinden ibarettir hükmü yer almaktadır. Kanunun yürürlüğe girdiği ilk yıllarda doktrinde ve uygulamada aksi yönde görüşler 9 olmasına rağmen açıkça görüldüğü üzere, 136. maddede belirtilen ortaklıklar, serbestçe dilediği türdeki ortaklığa dönüşebilecektir. Sonuç olarak; tür değiştirme, ortaklıkların dış şeklinde ve iç bünyesinde değişiklik yaratırken, bu değişiklikler ortaklığın tüzel kişiliğini etkilememektedir. Ortaklık, tür değiştirmeden sonra da aynı malvarlığı, hak ve borçlara sahip olmaya devam edecektir. Bu durumu, işletmenin elbise değiştirmesi olarak da tanımlayabiliriz 10. B Tür Değiştirme Çeşitleri 7 Poroy, Tekinalp, Çamoğlu, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, 10.Baskı, sy Tekinalp, Ü., Ticaret Ortaklıklarında Nevi Değiştirme Kavramı ve Türk Sistemi, İkt. Mal. Dergisi C.28, S.1, sy.195, Şahıs şirketlerinin, sermaye şirketlerine dönüşemeyeceği konusunda eski tarihli Yargıtay kararları ve doktrinde bu kararları destekleyen görüşlere sahip yazarlar bulunmaktadır. Bkz. Reisoğlu, Seza, Ticaret Şirketlerinin Nev i Değiştirmeleri ve Bankalar Yönünden Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, sy.3, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, Ankara, 1978, Bkz. YG. 11. H.D tarih ve 74/2042 E., 74/1754 K. sayılı, tarih ve 84/227 E., 84/670 K. sayılı ilamları. 10 Türk, H. S., Ticaret Ortaklıklarının Nevi değiştirmesine ilişkin Yargıtay Kararları, sy. 150, Ankara, 1985

13 13 a) Devredici Tür Değiştirme Modeli Devredici tür değiştirme modelinde ; hukuki türü değiştirilecek olan ortaklık feshedilir ve temelde aynı ortaklarla istenilen türde yeni bir ortaklık kurulur 11. Ortada feshedilen ortaklık ve yeni kurulan ortaklık olmak üzere iki süje bulunduğu için devredici tür değiştirme modeli, yukarıda anlatılan hukuki devamlılık (ayniyet) ilkesinin bir istisnası niteliğindedir. Bu sebeple, devredici tür değiştirme modelinde ekonomik ve toplumsal bütünlük olduğu söylenebilirken, hukuksal bütünlük olduğu söylenemez. Feshedilen ortaklığın malvarlığı tasfiye işlemine gerek kalmaksızın, külli halefiyet gereği yeni kurulan ortaklığın malvarlığına devredilir. Devir işleminin tamamlanmasından sonra malvarlığı devredilen ortaklığın feshi tescil edilir ve ünvanı ticaret sicilinden silinir sayılı TK döneminde kullanılan, biçim değiştirici kuruluşlu tür değiştirme sisteminden tek farkı, malvarlığının tasfiye edilmeden bir kül halinde yeni ortaklığa devredilebilmesidir. Bu modelde feshedilen ortaklığın tasfiye edilmeden ortadan kalkması, ve malvarlığının külli halefiyet yolu ile yeni ortaklığa devredilmesi olağandışı bir sona erme ve devir biçimidir 13. Bu sebeple ancak kanunun açıkça öngördüğü durumlarda uygulanabilir niteliktedir. Türk hukukunda devredici tür değiştirme modeli, sadece anonim şirketlerin limited şirkete dönüşmesi durumu için kanun koyucu tarafından ilk olarak 6762 sayılı TK 439/I, 553 ve 555. maddelerinde düzenlenmiştir. Anonim Şirketlerin tasfiye halini düzenleyen 439/I. maddede anonim şirketlerin limited şirkete dönüşme hali tasfiyesiz fesih olarak düzenlenmiştir, 553. maddede ise 11 Türk, H. S., Ticaret Ortaklıklarının Nevi değiştirmesine ilişkin Yargıtay Kararları, sy. 149, Ankara, Poroy, Tekinalp, Çamoğlu, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, 10.Baskı, sy Türk, H. S., Ticaret Ortaklıklarının Nevi değiştirmesine ilişkin Yargıtay Kararları, sy. 149, Ankara, 1985

14 14 Bir anonim şirket tasfiye edilmeksizin, aşağıdaki şartlar altında limited şirkete çevrilebilir denerek gerekli şartlar sayılmıştır. Türü değişen şirketin alacaklılarının korunması amacıyla; 555. madde de ( ) infisah eden anonim şirketin malları; kendiliğinde limited şirkete intikal eder denerek, mal varlığının külli halefiyet doğrultusunda yeni ortaklığa devredileceği ve alacaklıların bu devir için sahip oldukları haklar hükme bağlanmıştır. Bu maddeler ile düzenlenmiş anonim şirketin limited şirkete dönüşmesi durumu hariç, diğer tüm ortaklıkların birbirlerine dönüşümü için TK nın 152. maddesi ile aşağıda anlatılacak olan biçim değiştirici tür değiştirme modeli kabul edilmiştir tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı TK da yukarıda belirtilen 439/I, 553 ve 555. maddelerine eş değer bir düzenleme yer almamaktadır. Böylece eski TK da özel bir durum içinde olsa kabul edilmiş olan bu model, Türk hukuku açısından tür değiştirmelerde artık kullanılmayacaktır. Yeni TK, maddeleri ile anonim şirketin, limited şirkete dönüşmesi dahil her tür değiştirme için aşağıda anlatılacak olan biçim (şekil) değiştirici tür değiştirme modelini benimsemiş, doktrinde de eleştirilen bu ikili ayrıma son verilmiştir. b) Biçim (Şekil) Değiştirici Tür Değiştirme Modeli Biçim Değiştirici tür değiştirme modelinde; tür değiştirme, dönüştürülecek türün kuruluş merasimlerini yerine getirmek ve ortaklığın yapısında yeni türün gerektirdiği düzenlemeleri sağlamak suretiyle yapılır Doktrinde TK maddesi,152. maddenin istisnası olarak kabul edilmiş ise de bu madde kolektif ve komandit ortaklıkların birbirine dönüşmesi durumunda sadece komandit ortakların alacaklılara karşı sorumluluğunu düzenleyen bir hüküm olup, bu tip ortaklıkların dönüşmesinde de biçim değiştirici tür değişme modeli ve 152. madde geçerli olacaktır. Bkz. Tekinalp, Ü., Ticaret Ortaklıklarında Nev i Değiştirme Eğilimler ve Bazı Sorunlar (Arslanlı Armağanı), sy , Kendigelen, A., Makalelerim 1. C., Ticaret Şirketlerinde Nev i Değiştirme sy. 18, İstanbul, 2006

15 15 Feshedilen ortaklık ve yeni kurulan ortaklık olmadığı için devredici tür değiştirme modelinden farklı olarak bu modelde hukuki devamlılık (ayniyet) söz konusudur. Sadece ortaklık esas sözleşmesi değiştirilerek tür değiştirme gerçekleştiği için kişilik ikileşmesi yoktur. Ortada tek kişilik bulunduğu için artık külli halefiyet uyarınca malvarlığı devri söz konusu olmayacaktır. Eski tür ortaklığın malvarlığı,yeni tür ortaklığın malvarlığı olmaya devam eder, değişen tüzel kişilik değil ait olunan ortaklık türüdür. Devredici tür değiştirme modeli; iki ortaklık kurulması, ilkinin feshedilmesi ve malvarlığının yeni türdeki ortaklığa devredilmesi sebebiyle ekonomik ve toplumsal bütünlük sağlandığı ancak hukuki bütünlük sağlanmadığı için doktrinde eleştirilerek, basitleştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır 16. Bu düşünceler sonucu ortaya çıkan biçim değiştirici tür değiştirme modelinde önceki ortaklığın feshi, yeni ortaklık kurulması ve malvarlığının devredilmesi zorunlulukları olmadığı için ortaklık, tüzel kişiliği değişmeden istenilen ortaklık türüne dönüşecektir. Bu yönüyle biçim değiştirici tür değiştirme modeli, tür değiştirme işleminin, esas sözleşme değişikliği ile yapılabilmesini sağlayan bir kolaylıktır. Biçim değiştirici tür değiştirmeyi, ortaklığın unvanını değiştirmek ile karıştırmamak gerekir. Ortaklığın unvanını değiştirmesi, tıpkı bir insanın ismini değiştirmesinde olduğu gibi haklarında ve borçlarında bir değişiklik yaratmaz. Her ne kadar tür değiştirmede ortaklığın hak ve borçlarında bir değişiklik yaratmasa da her iki işlem çok farklı usullere bağlıdır 17. Tür değiştirmede geçilen tür için öngörülmüş tüm kuruluş merasimleri yapılırken unvan değişmesinde sadece değişen unvan tescil ve ilan edilir. Zira unvan değiştirmede ortaklığın türü değişmez. Bu model, 6762 sayılı TK nın 152. maddesi ile Türk hukukunda yerini almıştır. Kanunun Ticaret Şirketleri başlıklı ikinci kitabının Umumi 16 Türk, H. S., Ticaret Ortaklıklarının Nevi değiştirmesine ilişkin Yargıtay Kararları, sy. 150, Ankara, Reisoğlu, Seza, Ticaret Şirketlerinin Nev i Değiştirmeleri ve Bankalar Yönünden Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, sy.12, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, Ankara, 1978

16 16 Hükümler başlıklı birinci faslı içerisinde yer alan 152. madde, genel hüküm niteliğinde olup, istisna olarak 439/I maddelerinde düzenlenen anonim şirketin limited şirkete dönüşmesi durumu hariç 136. maddede belirtilen tüm ortaklık türlerinin birbirlerine dönüşümü için uygulanır. Anonim şirketlerin limited şirketlere dönüşümü için devredici tür değiştirme modeli kabul edilmiştir 18. Genel hüküm niteliğindeki TK maddede yeni nev e çevrilen şirket, eskisinin devamıdır denerek, hukuki devamlılık (ayniyet) belirginleştirilmiş ve biçim değiştirici tür değiştirme modeli, belirtilen istisna hariç tüm tür değiştirmeler için kabul edilmiştir 19. Öyleyse, 6762 sayılı TK da 439/I Maddeleriyle devredici tür değiştirme modeli istisna olarak, biçim değiştirici tür değiştirme modeli genel model olarak kabul edilmiştir 20. Her iki model tür değiştirme sistemi de düzenlenmiştir sayılı TK, doktrinde de eleştirilen bu ikili ayrıma son vererek; 180. maddesinde ki Bir şirket hukuki şeklini değiştirebilir. Yeni türe dönüşen şirket eskisinin devamıdır hükmüyle biçim (şekil) değiştirici tür değiştirme modelini, anonim şirketin limited şirkete dönüşümü ile ilgili devredici tür değiştirme modelini öngören hükümlere de yer vermeyerek istisnasız bir şekilde ana tür değiştirme modeli olarak kabul etmiştir 21. Belirtmek gerekir ki ; kollektif ve komandit şirketlerin tür değiştirmelerine ilişkin özel düzenleme başlıklı 182. maddede Bu madde uyarınca yapılacak tür değiştirmelerine 180 ila 190 ıncı madde hükümleri uygulanmaz hükmü yer almaktadır. Ancak maddede, her ne kadar açıkça 180. madde hükmünün uygulanmayacağı kararlaştırılmış ise de tür değiştirmenin sadece hangi usul ile yapılması gerektiği düzenlenmiş, ikinci bir ortaklık kurulması ve malvarlığının ona devredilmesi öngörülmediği için hukuki ayniyet ve tek süje ilkeleri korunmuştur. Halen türü değişen tek bir ortaklık bulunmaktadır. Hükümleri uygulanmayacak olan 190. maddede ise komanditer 18 Bkz. Sy Poroy, Tekinalp, Çamoğlu, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, 10.Baskı, sy Konuyla ilgili aksi görüşler için Bkz. Kuşdemiroğlu, A. E.,Şirketlerde Nev i Değiştirme, İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, CXII, S.569, sy.5, Yalçın, E.,Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Kanunu Tasarısı Çerçevesinde Ticaret Şirketlerinde Tür Değiştirme Yüksek Lisans Tezi (basılmamış), sy. 13, İstanbul Üniversitesi, 2008

17 17 ortağın özel karakteri gereği olarak ortakların tür değiştirme öncesi borçlardan doğan sorumlulukları düzenlenmiş olup tür değiştirme modeli ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu durumda, devredici tür değiştirme modelinin ana özelliği olan hukuki devamlılık (ayniyet) ve tek süje ilkeleri korunduğu için komandit ve kolektif ortaklıkların birbirine dönüşmesinde de biçim değiştirici tür değiştirme modelinin kabul edildiği, sadece ortakların sorumluluğu ve tür değiştirmenin usul işlemleri açısından istisnalar getirildiği düşünülmelidir. Sonuç olarak, 6102 sayılı TK da istisnasız bir şekilde tüm tür değiştirmeler için genel model olarak biçim değiştirici tür değiştirme modeli öngörülmüştür. II. Geçerli Tür Değiştirmeler A- Türk Hukukundaki Yasal Düzenlemeler Tür değiştirme kavramı ilk kez 1956 yılında 6762 sayılı TK nın yürürlüğe girmesi ile Türk hukukunda yer almıştır. Bu kanundan önce yürürlükte bulunan 865 sayılı TK da tür değiştirmeye ilişkin herhangi bir hüküm yer almamaktaydı. Bu dönemde Tür değiştirme ancak türü değiştirilecek olan ortaklığın fesih ve tasfiye edilmesi ve aynı veya temelde aynı ortaklarla istenilen türde yeni bir ortaklık kurulması ve malvarlığının bu ortaklığa geçirilmesi yoluyla mümkün olabilmekteydi. Ancak bu yolun hem zaman alıcı, masraflı olması hem de ortaklıkların müşteri kaybına ve sermaye erimesine yol açabileceği için bu eksiklik giderilerek 6762 sayılı TK ile Tür değiştirme kavramı Türk hukukuna yerleşmiştir sayılı TK da tür değiştirmeye ilişkin bir genel ve iki tane özel düzenleme bulunmaktadır. Tür değiştirmeye ilişkin genel düzenleme; kanunun, Ticaret Şirketleri başlıklı ikinci kitabının Umumi Hükümler başlıklı birinci faslı içerisinde yer alan 152. maddesinde yer alır madde şu şekildedir:

18 18 Bir ticaret nevinin diğer bir ticaret şirketi nevine çevrilmesi kanunda aksine hüküm olmadıkça, yeni nev e ait kuruluş merasimine tabidir. Böylece yeni nev e çevrilen şirket eskisinin devamıdır. Söz konusu maddede türü değişen ortaklığın eskisinin devamı olması öngörülerek tür değiştirmede ortada türü değişen tek bir ortaklık bulunduğu kabul edilmiştir. Böylece tür değiştirmede artık malvarlığı devri ve iki ortaklık bulunması zorunluluğu ortadan kalkmış olup aynı ortaklığın, sadece türünün değiştiği ve sahip olduğu hak ve borçlara tür değiştirmeden sonra da sahip olmaya devam edeceği kabul edilmiştir. Maddede tür değiştirme usulü de yeni nev e ait kuruluş merasimine tabidir. hükmü ile açıkça düzenlenmiştir. Hüküm gereği, ortaklık ancak geçeceği tür ortaklık için kanunda öngörülen kuruluş şartlarını yerine getirmek suretiyle tür değiştirebilecektir 22. TK da ortaklık türleri ise, TK 136. maddesinde kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri olarak belirlenmiştir 23. Ayrıca, maddede açıkça belirtilmeyen sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler de, kanunda komandit şirketin bir çeşidi olarak düzenlendiği için ticaret şirketi olarak kabul edilmesi gerekir madde yukarıda belirtildiği gibi kanunun genel hükümler başlığı altında olması sebebiyle aşağıda anlatılacak olan özel düzenlemeler dışında, belirtilen tüm ortaklık türlerinin birbirine dönüşümü için uygulanacaktır 25. Genel düzenleme niteliğinde ki 152. madde de aksine hüküm olmadıkça ibaresi yer almaktadır. Bu ibare, kanunda ki tür değiştirmeye ilişkin özel düzenlemeleri işaret etmektedir. Bu özel düzenlemelerin, tür değiştirme 22 Kendigelen, A., Makalelerim 1. C., Ticaret Şirketlerinde Nev i Değiştirme sy. 25, İstanbul, sayılı Kooperatifler Kanununda kooperatifler teşekküller olarak tanımlandığı için, TK 136. Madde kapsamında kooperatiflerin ticari şirket sayılmayacağı ve sonuç olarak tür değiştiremeyeceğini ileri süren yazarlar bulunmaktadır. Bkz. Çevik, O. N., Uygulamada Şirketler Hukuku, sy. 892, Yetkin Yayınları, Ankara, Poroy, Tekinalp, Çamoğlu, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, 10.Baskı, sy Türk, H. S., Ticaret Ortaklıklarının Nevi değiştirmesine ilişkin Yargıtay Kararları, sy. 161, Ankara, 1985

19 19 yeterliliğine ilişkin olmadığı, tür değiştirmenin prosedürü ve neticeleri için getirilmiş istisnalar olduğu düşünülmelidir 26. Tür değiştirmeye ilişkin işaret edilen özel düzenlemelerin ilki, anonim şirket türünden limited şirket türüne geçiş durumu için kanunun 439/I., 553 ve 555. maddelerinde düzenlenmiştir. Bu maddeler ile sadece anonim şirketin limited şirkete dönüşümü durumu için geçerli olmak üzere özel hükümler getirilmiş, genel düzenleme yani 152. maddeden farklı olarak malvarlığı devri ve tasfiyesiz fesih öngörülmüştür. Bu maddelerin öngördüğü tür değiştirmelerde ortada değişen ve istenen türde olmak üzere iki ortaklık bulunmakta, ilki fesholarak mal varlığı tasfiye olmaksızın külli halefiyet ilkesi doğrultusunda istenen türdeki ortaklığa devrolmaktadır. İki hukuki süje bulunması sebebiyle hukuki ayniyet (devamlılık) burada söz konusu olmayacaktır. İşaret edilen diğer özel düzenleme ise TK maddesinde yer almaktadır. Madde de kolektif ve komandit ortaklıkların birbirine dönüşümü neticesinde ortakların üçüncü kişililere karşı sorumluluklarına ilişkin özel bir düzenlemeye yer verilmiştir. Tür değiştirme prosedürüne ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiş olması sebebiyle bu madde 152. maddenin aksine bir kural getirmemekte ve ona istisna oluşturmamaktadır 27, tür değiştirmede ortakların sorumluluğuna getirilen özel bir kural niteliğindedir. Öyleyse komandit ve kolektif şirketlerinin birbirine dönüşümünde de 152. maddede belirtilen usul geçerli olarak sadece ortakların dönüşümden sonraki sorumluluğu için 268. madde uygulanacaktır. Yapılan açıklamalar ışığında; 6762 sayılı TK ya göre; kolektif, komandit (sermayesi paylara bölünmüş komandit), anonim ve limited türdeki ortaklıkların seçilen türün kuruluş şartlarını yerine getirmek koşuluyla birbirine dönüşmesinin geçerli olduğu sonucu ortaya çıkacaktır. Anonim şirketin, limited şirkete dönüşmesi durumu için 439/I ve 555. maddeleri ile devredici tür 26 Kendigelen, A., Makalelerim 1. C., Ticaret Şirketlerinde Nev i Değiştirme sy. 25, İstanbul, Reisoğlu, Seza, Ticaret Şirketlerinin Nev i Değiştirmeleri ve Bankalar Yönünden Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, sy.9-10, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, Ankara, 1978

20 20 değiştirme modeli öngörülürken, diğer tür değiştirmeler için biçim değiştirici tür değiştirme modeli öngörülmüştür. Sonuç olarak, farklı usuller öngörülmüş ise de kolektif, komandit (sermayesi paylara bölünmüş komandit), anonim ve limited türdeki ortaklıklar dilediği türdeki ortaklığa dönüşebilme imkanına sahiptir tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı TK da tür değiştirme 6762 sayılı TK ya nazaran daha detaylı olarak düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemelerin amacı; kanun gerekçesinde belirtildiği gibi ortaklıkların yapısal değişikliklerinin güvenli, şeffaf ve basit bir işlemler zinciri içinde gerçekleşmelerini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda alacaklılar, diğer hak ve menfaat sahiplerini de koruyup, ayrıca işçilerin devralan şirkete geçişleri, hakları ve sorumluluklarının da ayrıntılı olarak düzenlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda tür değiştirme kurumu, 78/855/EEC ve 82/891/EEC sayılı AET yönergeleri 28 ve İsviçre Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme, Malvarlığının Devrine İlişkin Fedaral Kanunu kaynak alarak, Türk Ticaret Hukukunun kendine has özellikleri de gözetilerek günün ihtiyaçları da göz önünde tutularak tekrar düzenlenmiştir 29. Yapılan düzenlemeler sonucunda 6762 sayılı TK ile temel ilkeler açısından bir farklılık olmasa da, tür değiştirme planı, raporu, ve ortakların inceleme hakkı gibi bir çok yeni kurum Türk hukukuna girmiştir sayılı TK da tür değiştirme, maddeleri arasında 6762 sayılı TK ya nazaran oldukça detaylı olarak düzenlenmiştir. Tür değiştirme ile ilgili maddelerin ilki genel hüküm niteliğindeki 180. maddedir. Maddede Bir şirket hukuki şeklini değiştirebilir. Yeni türe dönüştürülen şirket eskisinin devamıdır. denmektedir. Görüldüğü gibi, 6762 sayılı TK 152. maddesinde yer alan hukuki ayniyet (devamlılık) ilkesi korunmuş, önceki maddenin temel özelliklerinde bir değişiklik yapılmamış sadece Türkçeleştirilmiştir. 28 AET yönergelerinin tam metni için Bkz. ( ) 29 Yalçın, E.,Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Kanunu Tasarısı Çerçevesinde Ticaret Şirketlerinde Tür Değiştirme Yüksek Lisans Tezi (basılmamış), sy. 22, İstanbul Üniversitesi, 2008

TTK ya Göre Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi ve Muhasebeleştirilmesi *

TTK ya Göre Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi ve Muhasebeleştirilmesi * Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.283-298 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.283-298 TTK ya Göre Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi ve Muhasebeleştirilmesi * Fikret OTLU İnönü Üniversitesi, Fakültesi,

Detaylı

TÜRKİYE DE ALT İŞVERENLİK UYGULAMASI

TÜRKİYE DE ALT İŞVERENLİK UYGULAMASI TÜRKİYE DE ALT İŞVERENLİK UYGULAMASI Ahmet TOZLU * Mehmet Tarık ERASLAN ** ÖZET 1980 lerden itibaren gerek dünya ekonomisinde gerekse Türkiye ekonomisinde yaşanan hızlı ve teknolojiye dayalı değişim alt

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Anonim ġirketlerle Ġlgili BaĢlıca Yeni ve Farklı Düzenlemeleri

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Anonim ġirketlerle Ġlgili BaĢlıca Yeni ve Farklı Düzenlemeleri 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Anonim ġirketlerle Ġlgili BaĢlıca Yeni ve Farklı Düzenlemeleri Abant, 22 Ekim 2011 Prof. Dr. Seza Reisoğlu TBB Hukuk BaĢdanıĢmanı Tebliğ A. GENEL OLARAK I. 6102 sayılı

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI (The Board of Directors Meetings on The Joint Stock Company)

ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI (The Board of Directors Meetings on The Joint Stock Company) HAKEMLİ ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI (The Board of Directors Meetings on The Joint Stock Company) ÖZET Kübra ERCOŞKUN ŞENOL *1 Anonim şirketin yönetim ve temsil organı olan yönetim kurulu

Detaylı

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli)

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 1 2 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU Kanun No : 6361 Kabul Tarihi : 21.11.2012 R.G. Yayım

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi c. X,s.1,2 y.2006 93

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi c. X,s.1,2 y.2006 93 TİCARET ŞİRKETLERİNE SERMAYE OLARAK TAŞINMAZLARIN TAAHHÜT EDİLMESİ Die Sachliche Übernahmegründung Im Türkischen Haldesrecht Dr. Mehmet ÖZDAMAR ÖZET Bu çalışmada, ticaret şirketlerine taşınmaz sermaye

Detaylı

GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI

GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI Doç. Dr. Ahmet Battal battal@gazi.edu.tr Gazi Ünv. TTEF. Ticaret Hukuku Öğretim üyesi İNCELEME

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

KISIM IV MİRASÇILARIN KENDİLERİNE AİT VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

KISIM IV MİRASÇILARIN KENDİLERİNE AİT VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ KISIM IV MİRASÇILARIN KENDİLERİNE AİT VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. GENEL AÇIKLAMA Yukarıdaki III no.lu kısımda ölen kişiye ait vergisel yükümlülüklerin neler olduğu ve mirasçılar tarafından bu yükümlülüklerin

Detaylı

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANADİLİM DALI 4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ SEFA UYAN Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yüksel

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENEL İŞLEM ŞARTLARI VE TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNE YANSIMASI OLARAK HAKSIZ SÖZLEŞME ŞARTLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Serap

Detaylı

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802 ALACAĞA MAHSUBEN SATIŞLARDA KAMU BANKALARI VE ÖZEL BANKA AYRIMINA GİTMEDEN TÜM BANKALARIN TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ SATIN ALIRSA TAHSİL HARCI ÖDEME ZORUNLULUĞU İNCELEMESİ Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür

Detaylı

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Güreli Yayınları Eylül, 2012 1 2 ÖNSÖZ Ülkemizde ticari hayatın son 50 yılını önemli ölçüde etkilemiş olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA

BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXIV, SAYI I, S. 293-315 BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA Mahmut DOĞAN 1* Ali İhsan BAŞ 2** Özet Kentsel yaşamın doğal gereksinimlerine

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE AYNİ SERMAYE TAAHHÜTLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK İHTİYATİ TEDBİRLER

ANONİM ŞİRKETLERDE AYNİ SERMAYE TAAHHÜTLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK İHTİYATİ TEDBİRLER ANONİM ŞİRKETLERDE AYNİ SERMAYE TAAHHÜTLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK İHTİYATİ TEDBİRLER Aytekin ÇELİK * ÖZET Anonim şirketlerin kuruluşunda ortakların taahhüt ettikleri aynî sermayeyi, şirketin

Detaylı

Arş. Gör. Sevil DOĞAN *

Arş. Gör. Sevil DOĞAN * Toplu İş Sözleşmesinin Ard Etkisi 781 H TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ARD ETKİSİ Arş. Gör. Sevil DOĞAN * I. GİRİŞ Hukuk düzeninde sona erme ya da sürenin dolması sonucu bir hukuk işlemin ortadan kalkması, belirtilen

Detaylı

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU makaleler Serkan AĞAR / M. Kağan ELLER YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Serkan AĞAR M. Kağan ELLER I. GİRİŞ Avukatın, davayı kaybeden taraftan yasal vekalet ücreti namıyla

Detaylı

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Doç. Dr. İBRAHİM ORGAN Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Arş. Gör. DOĞAN BOZDOĞAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

Ticarî Hükümler ve Yeni Anayasada Yer Alması Gereken Ticarî Hükümlere İlişkin Bazı Öneriler*

Ticarî Hükümler ve Yeni Anayasada Yer Alması Gereken Ticarî Hükümlere İlişkin Bazı Öneriler* HAKEMLİ Ticarî Hükümler ve Yeni Anayasada Yer Alması Gereken Ticarî Hükümlere İlişkin Bazı Öneriler* Yrd. Doç. Dr. Ozan CAN** Yrd. Doç. Dr. H. Gökçe ZABUNOĞLU*** * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir

Detaylı

Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu

Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu İÇİNDEKİLER I. Giriş II. III. IV. Aile Konutu Kavramı Eşlerin Hukuki İşlem Yapma Özgürlüğü ve Diğer Eşin Rızası Kiralık Aile

Detaylı

MEVDUATTA ZAMANAŞIMI KONUSUNDAKİ MEVZUATIN VE YARGITAY KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

MEVDUATTA ZAMANAŞIMI KONUSUNDAKİ MEVZUATIN VE YARGITAY KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ MEVDUATTA ZAMANAŞIMI KONUSUNDAKİ MEVZUATIN VE YARGITAY KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (Sempozyum bildiri kitabının 141-2007 sayfaları arasında tartışma metinleri ile birlikte yayınlanmıştır) Prof. Dr.

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER

6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER 6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER İbrahim AYDINLI * ÖZET Bugüne kadar 4857 Sayılı İş Kanununda asıl işveren- alt işverenlik ilişkisine yönelik pek çok

Detaylı

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Prof. Dr. Selçuk Öztek * Konumuz tüketici kredilerinde kişisel teminatlar olmakla birlikte,

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER Başkasına ait maddi hakların dava yahut takip yoluyla hukuki ileri sürülebilirliği konusu taraf kavramı ile sıkı irtibat halindedir.

Detaylı

MK m. 236 HÜKMÜ NE GÖRE ARTIK DEĞERİN PAYLAŞTIRILMASI

MK m. 236 HÜKMÜ NE GÖRE ARTIK DEĞERİN PAYLAŞTIRILMASI MK m. 236 HÜKMÜ NE GÖRE ARTIK DEĞERİN PAYLAŞTIRILMASI 1 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. ARTIK DEĞERE KATILMA ALACAĞI... 3 III. ARTIK DEĞERE KATILMA ALACAĞININ KANUNA GÖRE BELİRLENMESİ... 6 A. Ölen Eşin Mirasçılarının

Detaylı