LİMİTED ŞİRKETLERİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞÜMÜ. Çağlar Doğu ARAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LİMİTED ŞİRKETLERİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞÜMÜ. Çağlar Doğu ARAS"

Transkript

1 1 LİMİTED ŞİRKETLERİN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞÜMÜ Çağlar Doğu ARAS İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (EKONOMİ HUKUKU) Danışman Prof. Dr. Veliye YANLI İstanbul, 2011

2 2 ÖZ Limited Şirketlerin Anonim Şirkete Dönüşümü Çağlar Doğu Aras Konunun daha iyi anlaşılması amacıyla projenin ilk bölümünde tür değiştirmenin kavramsal açıklaması yapılmış, tür değiştirme modelleri incelenmiştir. Ayrıca 6762 ve tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunları çerçevesinde, karşılaştırmalı olarak geçerli tür değiştirmeler incelenmiştir. Doktrinin ve Yargıtay ın konu ile ilgili görüşlerine yer verilmiştir. İkinci bölümde limited şirketleri anonim türe dönüşmeye yönelten nedenler sınıflandırılarak, başlıklar halinde incelenmiştir. Konunun açıklanmasında tür değiştirmenin vergisel boyutuna da yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, 6762 ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunları açısından limited türden anonim türe dönüşüm için gerekli işlemler karşılaştırmalı olarak açıklanmıştır. Ayrıca, tür değiştirme sırasında ortaya çıkabilecek problemler incelenmiştir. Son bölümde ise anonim türe dönüşümün şirket ortakları, alacaklıları, çalışanları ve şirketin tüzel kişiliği üzerindeki sonuçları ve tür değiştirmeden dolayı bu kişilerin zarara uğramamaları amacıyla getirilen koruma müesseseleri yine 6102 ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunları açısından karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

3 3 ABSTRACT Re-Registration of limited companies into joint-stock type Çağlar Doğu Aras In the first part of the study, conceptual definition and models of company transformations were investigated in details. The purpose of this part is to help readers to understand the subject clearly. Additionally, company transformations were analyzed within the framework of Turkish Commercial Codes, 6102 numbered one, which will inure in , in comparison with This part also includes doctrine and Court of Appeals s opinions about the subject. In the second part of the study, re-registration reasons of limited companies into joint-stock ones were classified and examined. Tax issue was also emphasized in the explanation of the subject. In the third part, processes required re-registrating limited companies into joint-stock ones within the framework of 6762 and 6102 numbered Turkish Commercial Codes were disscussed in a comperative way. Additionally, problems that can be faced in re-registration process were also examined. In the last part of the study,the effect of company re-registration on trading partners, employee, creditors,and the legal personality of the company as well as the ways to protect these people from suffering a loss were disscussed within the Turkish Commercial codes cited above.

4 4 İÇİNDEKİLER ÖZ... iii ABSTRACT... iv İÇİNDEKİLER... v KISALTMALAR...vii GİRİŞ Tür Değiştirme Kavramı, Çeşitleri ve Geçerli Tür Değiştirmeler I. Türk Hukukunda Tür Değiştirme Kavramı ve Çeşitleri. 3 A Genel Olarak Tür Değiştirme Kavramı... 3 a) Geniş Anlamda Tür Değiştirme. 3 b) Hukuki (Teknik) Anlamda Tür Değiştirme 4 B Tür Değiştirme Çeşitleri.. 6 a) Devredici Tür Değiştirme Modeli.. 6 b) Biçim (Şekil) Değiştirici Tür Değiştirme Modeli.. 8 II. Geçerli Tür Değiştirmeler A- Türk Hukukundaki Yasal Düzenlemeler B- Uygulamanın Tutumu. 15 C- Doktrinin Tutumu 19

5 5 2. Limited Şirketleri, Anonim Şirkete Dönüştürmeye Yönelten Temel Nedenler I. Giriş.. 23 II. Kanuni Şartın Yerine Getirilmesi 24 III. Finansman Olanaklarını Arttırmak IV. Anonim Ortaklıklara İlişkin Hükümlerin Yüksek Ticari Kapasitesi Olan Ortaklıklara Uygulanmasının Daha Elverişli Olması.. 27 V. Vergi Hukuku Açısından Avantajları Limited Şirketlerin Anonim Şirkete Dönüşebilmesi İçin Yapılması Gereken İşlemler ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar I sayılı Ticaret Kanununa Göre Yapılması Gereken İşlemler A. Tür Değiştirme Kararının Alınması B. Bilançonun Hazırlanması C. Şirketin Öz Varlığının Tespit Edilmesi D. Şirket Esas Sözleşmesinin Hazırlanması. 34 E. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından İzin Alınması F. Ticaret Siciline Tescil ve İlan.. 36 G. Tedrici Kuruluş Açısından Farklar.. 37 II sayılı Ticaret Kanununa Göre Yapılması Gereken İşlemler... 38

6 6 A. Bilançonun Hazırlanması 38 B. Tür Değiştirme Planının Hazırlanması 39 C. Tür Değiştirme Raporunun Hazırlanması D. Tür Değiştirme Planı ve Tür Değiştirme Raporunun Denetlenmesi E. İnceleme Hakkı Tanınması.. 42 F. Tür Değiştirme Kararının Alınması. 43 G. Ticaret Siciline Tescil ve İlan.. 44 III. Tür Değiştirmede Ortaya Çıkabilecek Sorunlar. 45 A. Payların Devri Yasağı B. Ortakların Hepsinin Dönüşüme Muvafakat Etmemesi C. Dönüşecek Limited Şirketin Tasfiyeye Girmiş Olması Anonim Şirkete Dönüşmenin Hukuki Sonuçları I. Şirketin Tüzel Kişiliği Açısından Sonuçları. 53 II. Şirket Ortakları Açısından Sonuçları II. Üçüncü Kişiler Açısından Sonuçları A. Alacaklılar Açısından Ortaya Çıkan Sonuçlar B. Şirket Çalışanları Açısından Ortaya Çıkan Sonuçlar.. 61 SONUÇ 65 KAYNAKÇA.. 69

7 7 KISALTMALAR AET Bkz. : Avrupa Ekonomik Topluluğu : bakınız C. : Cilt E. : Esas HD İBirK : Hukuk Dairesi : İsviçre Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme, Malvarlığı Devrine İlişkin Federal Kanun İkt. ve Mal. Der. : İktisat ve Maliye Dergisi K. : Karar RG Sy. : Resmi Gazete : Sayfa S. : Sayı TK : Türk Ticaret Kanunu

8 8 GİRİŞ Dünyada ticaret ve ekonomik hayat, ilk önce tarım devrimi ile birlikte bireysel ortaklıklar kurularak gelişmeye başlamıştır. Daha sonra sanayi devriminin gerçekleşmesi ile daha ucuz maliyetle daha çok ve seri üretim yapabilme imkanı ortaya çıkmıştır. Bu imkanı kullanan şahıs ortaklıkları ticari kapasitelerini arttırarak küçük veya orta boyutlu sermaye ortaklıkları şeklinde örgütlenmeye başlamışlardır. Bu gelişim, ülkemizi 6762 sayılı TK nın yürürlüğe girdiği ilk yıllarda etkilemiş, ve ticari hayatta sermaye şirketleri daha çok görülmeye başlamıştır. İlk başlarda daha az sermaye ve iki ortak ile kurulabiliyor olması ve anonim türe göre idaresinin daha kolay olması sebepleriyle sermaye şirketlerinden limited tür tercih ediliyordu. O dönemde, şahıs şirketi olarak ticari hayatına devam eden, ancak ticari kapasitesinin artmasından dolayı sermaye şirket türlerinden birine geçmek isteyen tacirler bulunmaktaydı. Bu kişiler, var olan ticari ortaklıklarını fesih ve tasfiye edip temelde aynı ortaklarla yeni bir sermaye şirketi kurmak yerine daha az masraflı ve kolay olması sebebiyle tür değiştirme müessesini kullanmaya başlamışlardır. Bu sebeple, o dönemde şahıs şirketlerinden, sermaye şirketlerine doğru tür değiştirmelere daha çok rastlanmaktadır li yılların ilk başlarında teknolojide büyük gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmeler hayatın her alanını etkilediği gibi ticareti de etkilemiştir. Daha ucuz maliyetlerle, daha geniş kitlelere ulaşma ve ucuz seri üretim imkanları ticari kapasitenin artmasına ve yeni pazarlar oluşmasına sebebiyet vermiştir. Gelinen bu noktada artık ticari ortaklıkların daha büyük yapılar şeklinde örgütlenmek ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyaç sonucunda holdingleşme ortaya çıkmıştır ve artık limited tür şirketler için yetersiz kalmaktadır. Limited türde kurulmuş ve bu ihtiyaç doğrultusunda yetersiz

9 9 kaldığını düşünen ortaklıklar, holding çekirdeğini oluşturmaya daha uygun olan anonim türe dönüşmeye başlamıştır. Bu sebeplerden ötürü son yıllarda, limited türden anonim türe dönüşüme oldukça rastlanmaktadır. Globalleşmenin ve gelişimin hızla devam ettiği ülkemizde limited şirketlerin anonim türe dönüşümü artarak çoğalacaktır. Zira küçük orta boyutlu ortaklıklar artık yerini holdinglere ve dolayısıyla anonim şirketlere bırakmaktadır. Var olan limited türdeki ortaklıklar ise, tür değiştirme yoluyla anonim türe dönüşecektir. İşte bu nedenlerden dolayı oldukça önemli olduğunu düşündüğüm bu konu, projenin konusunu oluşturmaktadır. Projede, tür değiştirme kavramı ve çeşitleri, anonim türe dönüşüm için yapılması gereken işlemler ve dönüşümün sonuçları konuları şuan yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Ayrıca konu ile ilgili önemli olarak gördüğümüz Yargıtay kararlarına ve doktrin görüşlerine de yer verilmiştir. Ayrıca limited türden anonim türe dönüşüm sırasında uygulamada ortaya çıkan ve dönüşüm işlemini kilitleyen problemler de proje kapsamında incelenmiştir. Konuyla ilgili doktrin görüşlerine yer verilmiştir.

10 10 1. Tür Değiştirme Kavramı, Çeşitleri ve Geçerli Tür Değiştirmeler I. Türk Hukukunda Tür Değiştirme Kavramı ve Çeşitleri A Genel Olarak Tür Değiştirme Kavramı a) Geniş Anlamda Tür Değiştirme Doktrinde, Dönüşüm ve Nev i değiştirme olarak da adlandırılan tür değiştirme, geniş anlamda bir ticaret ortaklığının, kanunda öngörülmüş bir ortaklık tipinden başka bir ortaklık tipine dönüşmesi olarak tanımlanabilir 1. Ülkemizde, tarihli 865 sayılı TK da tür değiştirmeye ilişkin herhangi bir hüküm bulunmaması, sebebiyle yeni TK nın yürürlüğe gireceği tarihine kadar şirketlerin tür değiştirmesi ancak geniş anlamda mümkün olmuştur. O dönemde tür değiştirmek isteyen ticari ortaklıklar, aynı amaca ulaşabilmek için hukuki türü değiştirecek ortaklığı fesih ve tasfiye ederek, onun yerine aynı veya temelde aynı ortakların katılmasıyla istenen hukuki biçimde yeni bir ortaklık kurma yolunu tercih etmişlerdir. 2 Feshedilen ortaklığa ait malvarlığı ve işletme cüz i halefiyet ilkesi gereği yeni kurulan ortaklığa geçmektedir. Doktrinde bu yol ile sağlanan tür değiştirmeler bazı yazarlar tarafından Biçim Değiştirici Kuruluşlu/Yeni Kuruluşlu Tip değiştirme olarak da adlandırılmıştır 3. Bu sistem ilk ortaklığın fesih ve tasfiye edilmesi, istenen tipte yeni bir ortaklık kurulması sonucunda iki hukuki kişilik bulunması yani hukuki devamlılığın 1 Türk, H. S., Ticaret Ortaklıklarının Nevi değiştirmesine ilişkin Yargıtay Kararları, sy. 145, Ankara, Kendigelen, A., Makalelerim 1. C., Ticaret Şirketlerinde Nev i Değiştirme sy. 15, İstanbul, Türk, H. S., Ticaret Ortaklıklarının Nevi değiştirmesine ilişkin Yargıtay Kararları, sy. 146, Ankara, 1985

11 11 (ayniyetin) bulunmaması sebebiyle her ne kadar hukuki anlamda tür değiştirme sayılmasa da sonuç itibariyle şirketlerin türünü değiştirmesini sağlamıştır. Bu sistemde ortaklığa ait malvarlığı ve işletme yeni kurulan ortaklığa devredildiği için sadece ekonomik ayniyetten söz edilebilir sayılı TK nın yürürlüğe gireceği 1956 yılına kadar tür değiştirmeyle ilgili bir hüküm bulunmaması sebebiyle her ne kadar zaman alıcı ve masraflı olsa da ortaklıklar tarafından sadece bu sistem uygulanmış ve o dönemdeki tür değiştirmeler ancak geniş anlamda tür değiştirme sayılabilmektedir. b) Hukuki (Teknik) Anlamda Tür Değiştirme 6762 sayılı TK nın 152. Maddesinin yürürlüğe girmesiyle doktrinde ve uygulamada tür değiştirme kavramı değişiklik göstermiş, çağın ihtiyaçlarına ve eğilimlere göre yeni bir hal almıştır. Yukarıda açıkladığımız biçim değiştirici kuruluş sisteminin hem masraflı ve zaman alıcı olması, hem türü değiştirilen ortaklığın fesih ve tasfiye edilmesi sonucu olarak ortaklıkların müşteri kaybına, ekonomik malvarlıklarının erimesine yol açtığı için bu sistemden uzaklaşılarak 1956 yılında TK nın 152. Madde hükmü yasalaştırılmış, böylece Türk hukukunda hukuki anlamda tür değiştirme kavramı ortaya çıkmıştır. Hukuki (teknik) anlamda tür değiştirme bir ortaklığın tasfiye edilmeksizin ekonomik, hatta hukuki özdeşliğini koruyarak aynı veya temelde aynı ortaklarla şimdiki hukuki biçimden başka bir hukuki biçime geçirilmesidir. 5 Hukuki anlamda tür değiştirme, Geniş anlamda tür değiştirme kavramına ek olarak süje tekliği (hukuki ayniyet) ve serbestçe tip seçebilme ilkelerini içerir sayılı TK nın 152. maddesinde bulunan Böylece yeni nev e çevrilen şirket, eskisinin devamıdır. hükmüyle süje tekliği ilkesi benimsenmiştir. Bu ilkeye göre ; ortaklık tektir ve aynı ortaklık kanunda tanımlanan başka bir 4 Tekinalp, Ü., Ticaret Ortaklıklarında Nevi Değiştirme Kavramı ve Türk Sistemi, İkt. Mal. Dergisi C.28, S.1, sy.193, Kendigelen, A., Makalelerim 1. C., Ticaret Şirketlerinde Nev i Değiştirme sy. 16, İstanbul, Poroy, Tekinalp, Çamoğlu, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, 10.Baskı, sy.128

12 12 ortaklık türüne dönüşmektedir 7. Türü değişen tek bir ortaklık bulunması sebebiyle malvarlığı devri ve cüz i halefiyet artık söz konusu olmayacaktır. Türü değiştirilen ortaklığın malvarlığı, alacakları ve borçları hiçbir işleme gerek kalmaksızın yeni tür ortaklığın olmaya devam edecektir. Bu ilkenin TK da benimsenmesi ile artık tür değiştirmede fesih ve tasfiyenin getirdiği sakıncalar da bertaraf edilmiştir. Serbestçe tip seçebilmesi ilkesi ise kısaca ; tür değiştirmede ortaklıkların kanunda belirtilen her türe geçebilmesidir. TK maddesi, kanunun Ticaret Şirketleri başlıklı ikinci kitabının Umumi Hükümler başlıklı birinci faslı içerisinde yer almaktadır. Genel hüküm niteliğinde bulunduğu için istisnalar hariç tüm ticaret ortaklıklarına uygulanacaktır 8. TK nın 136. maddesinde ise Ticaret şirketleri; kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerinden ibarettir hükmü yer almaktadır. Kanunun yürürlüğe girdiği ilk yıllarda doktrinde ve uygulamada aksi yönde görüşler 9 olmasına rağmen açıkça görüldüğü üzere, 136. maddede belirtilen ortaklıklar, serbestçe dilediği türdeki ortaklığa dönüşebilecektir. Sonuç olarak; tür değiştirme, ortaklıkların dış şeklinde ve iç bünyesinde değişiklik yaratırken, bu değişiklikler ortaklığın tüzel kişiliğini etkilememektedir. Ortaklık, tür değiştirmeden sonra da aynı malvarlığı, hak ve borçlara sahip olmaya devam edecektir. Bu durumu, işletmenin elbise değiştirmesi olarak da tanımlayabiliriz 10. B Tür Değiştirme Çeşitleri 7 Poroy, Tekinalp, Çamoğlu, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, 10.Baskı, sy Tekinalp, Ü., Ticaret Ortaklıklarında Nevi Değiştirme Kavramı ve Türk Sistemi, İkt. Mal. Dergisi C.28, S.1, sy.195, Şahıs şirketlerinin, sermaye şirketlerine dönüşemeyeceği konusunda eski tarihli Yargıtay kararları ve doktrinde bu kararları destekleyen görüşlere sahip yazarlar bulunmaktadır. Bkz. Reisoğlu, Seza, Ticaret Şirketlerinin Nev i Değiştirmeleri ve Bankalar Yönünden Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, sy.3, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, Ankara, 1978, Bkz. YG. 11. H.D tarih ve 74/2042 E., 74/1754 K. sayılı, tarih ve 84/227 E., 84/670 K. sayılı ilamları. 10 Türk, H. S., Ticaret Ortaklıklarının Nevi değiştirmesine ilişkin Yargıtay Kararları, sy. 150, Ankara, 1985

13 13 a) Devredici Tür Değiştirme Modeli Devredici tür değiştirme modelinde ; hukuki türü değiştirilecek olan ortaklık feshedilir ve temelde aynı ortaklarla istenilen türde yeni bir ortaklık kurulur 11. Ortada feshedilen ortaklık ve yeni kurulan ortaklık olmak üzere iki süje bulunduğu için devredici tür değiştirme modeli, yukarıda anlatılan hukuki devamlılık (ayniyet) ilkesinin bir istisnası niteliğindedir. Bu sebeple, devredici tür değiştirme modelinde ekonomik ve toplumsal bütünlük olduğu söylenebilirken, hukuksal bütünlük olduğu söylenemez. Feshedilen ortaklığın malvarlığı tasfiye işlemine gerek kalmaksızın, külli halefiyet gereği yeni kurulan ortaklığın malvarlığına devredilir. Devir işleminin tamamlanmasından sonra malvarlığı devredilen ortaklığın feshi tescil edilir ve ünvanı ticaret sicilinden silinir sayılı TK döneminde kullanılan, biçim değiştirici kuruluşlu tür değiştirme sisteminden tek farkı, malvarlığının tasfiye edilmeden bir kül halinde yeni ortaklığa devredilebilmesidir. Bu modelde feshedilen ortaklığın tasfiye edilmeden ortadan kalkması, ve malvarlığının külli halefiyet yolu ile yeni ortaklığa devredilmesi olağandışı bir sona erme ve devir biçimidir 13. Bu sebeple ancak kanunun açıkça öngördüğü durumlarda uygulanabilir niteliktedir. Türk hukukunda devredici tür değiştirme modeli, sadece anonim şirketlerin limited şirkete dönüşmesi durumu için kanun koyucu tarafından ilk olarak 6762 sayılı TK 439/I, 553 ve 555. maddelerinde düzenlenmiştir. Anonim Şirketlerin tasfiye halini düzenleyen 439/I. maddede anonim şirketlerin limited şirkete dönüşme hali tasfiyesiz fesih olarak düzenlenmiştir, 553. maddede ise 11 Türk, H. S., Ticaret Ortaklıklarının Nevi değiştirmesine ilişkin Yargıtay Kararları, sy. 149, Ankara, Poroy, Tekinalp, Çamoğlu, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, 10.Baskı, sy Türk, H. S., Ticaret Ortaklıklarının Nevi değiştirmesine ilişkin Yargıtay Kararları, sy. 149, Ankara, 1985

14 14 Bir anonim şirket tasfiye edilmeksizin, aşağıdaki şartlar altında limited şirkete çevrilebilir denerek gerekli şartlar sayılmıştır. Türü değişen şirketin alacaklılarının korunması amacıyla; 555. madde de ( ) infisah eden anonim şirketin malları; kendiliğinde limited şirkete intikal eder denerek, mal varlığının külli halefiyet doğrultusunda yeni ortaklığa devredileceği ve alacaklıların bu devir için sahip oldukları haklar hükme bağlanmıştır. Bu maddeler ile düzenlenmiş anonim şirketin limited şirkete dönüşmesi durumu hariç, diğer tüm ortaklıkların birbirlerine dönüşümü için TK nın 152. maddesi ile aşağıda anlatılacak olan biçim değiştirici tür değiştirme modeli kabul edilmiştir tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı TK da yukarıda belirtilen 439/I, 553 ve 555. maddelerine eş değer bir düzenleme yer almamaktadır. Böylece eski TK da özel bir durum içinde olsa kabul edilmiş olan bu model, Türk hukuku açısından tür değiştirmelerde artık kullanılmayacaktır. Yeni TK, maddeleri ile anonim şirketin, limited şirkete dönüşmesi dahil her tür değiştirme için aşağıda anlatılacak olan biçim (şekil) değiştirici tür değiştirme modelini benimsemiş, doktrinde de eleştirilen bu ikili ayrıma son verilmiştir. b) Biçim (Şekil) Değiştirici Tür Değiştirme Modeli Biçim Değiştirici tür değiştirme modelinde; tür değiştirme, dönüştürülecek türün kuruluş merasimlerini yerine getirmek ve ortaklığın yapısında yeni türün gerektirdiği düzenlemeleri sağlamak suretiyle yapılır Doktrinde TK maddesi,152. maddenin istisnası olarak kabul edilmiş ise de bu madde kolektif ve komandit ortaklıkların birbirine dönüşmesi durumunda sadece komandit ortakların alacaklılara karşı sorumluluğunu düzenleyen bir hüküm olup, bu tip ortaklıkların dönüşmesinde de biçim değiştirici tür değişme modeli ve 152. madde geçerli olacaktır. Bkz. Tekinalp, Ü., Ticaret Ortaklıklarında Nev i Değiştirme Eğilimler ve Bazı Sorunlar (Arslanlı Armağanı), sy , Kendigelen, A., Makalelerim 1. C., Ticaret Şirketlerinde Nev i Değiştirme sy. 18, İstanbul, 2006

15 15 Feshedilen ortaklık ve yeni kurulan ortaklık olmadığı için devredici tür değiştirme modelinden farklı olarak bu modelde hukuki devamlılık (ayniyet) söz konusudur. Sadece ortaklık esas sözleşmesi değiştirilerek tür değiştirme gerçekleştiği için kişilik ikileşmesi yoktur. Ortada tek kişilik bulunduğu için artık külli halefiyet uyarınca malvarlığı devri söz konusu olmayacaktır. Eski tür ortaklığın malvarlığı,yeni tür ortaklığın malvarlığı olmaya devam eder, değişen tüzel kişilik değil ait olunan ortaklık türüdür. Devredici tür değiştirme modeli; iki ortaklık kurulması, ilkinin feshedilmesi ve malvarlığının yeni türdeki ortaklığa devredilmesi sebebiyle ekonomik ve toplumsal bütünlük sağlandığı ancak hukuki bütünlük sağlanmadığı için doktrinde eleştirilerek, basitleştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır 16. Bu düşünceler sonucu ortaya çıkan biçim değiştirici tür değiştirme modelinde önceki ortaklığın feshi, yeni ortaklık kurulması ve malvarlığının devredilmesi zorunlulukları olmadığı için ortaklık, tüzel kişiliği değişmeden istenilen ortaklık türüne dönüşecektir. Bu yönüyle biçim değiştirici tür değiştirme modeli, tür değiştirme işleminin, esas sözleşme değişikliği ile yapılabilmesini sağlayan bir kolaylıktır. Biçim değiştirici tür değiştirmeyi, ortaklığın unvanını değiştirmek ile karıştırmamak gerekir. Ortaklığın unvanını değiştirmesi, tıpkı bir insanın ismini değiştirmesinde olduğu gibi haklarında ve borçlarında bir değişiklik yaratmaz. Her ne kadar tür değiştirmede ortaklığın hak ve borçlarında bir değişiklik yaratmasa da her iki işlem çok farklı usullere bağlıdır 17. Tür değiştirmede geçilen tür için öngörülmüş tüm kuruluş merasimleri yapılırken unvan değişmesinde sadece değişen unvan tescil ve ilan edilir. Zira unvan değiştirmede ortaklığın türü değişmez. Bu model, 6762 sayılı TK nın 152. maddesi ile Türk hukukunda yerini almıştır. Kanunun Ticaret Şirketleri başlıklı ikinci kitabının Umumi 16 Türk, H. S., Ticaret Ortaklıklarının Nevi değiştirmesine ilişkin Yargıtay Kararları, sy. 150, Ankara, Reisoğlu, Seza, Ticaret Şirketlerinin Nev i Değiştirmeleri ve Bankalar Yönünden Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, sy.12, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, Ankara, 1978

16 16 Hükümler başlıklı birinci faslı içerisinde yer alan 152. madde, genel hüküm niteliğinde olup, istisna olarak 439/I maddelerinde düzenlenen anonim şirketin limited şirkete dönüşmesi durumu hariç 136. maddede belirtilen tüm ortaklık türlerinin birbirlerine dönüşümü için uygulanır. Anonim şirketlerin limited şirketlere dönüşümü için devredici tür değiştirme modeli kabul edilmiştir 18. Genel hüküm niteliğindeki TK maddede yeni nev e çevrilen şirket, eskisinin devamıdır denerek, hukuki devamlılık (ayniyet) belirginleştirilmiş ve biçim değiştirici tür değiştirme modeli, belirtilen istisna hariç tüm tür değiştirmeler için kabul edilmiştir 19. Öyleyse, 6762 sayılı TK da 439/I Maddeleriyle devredici tür değiştirme modeli istisna olarak, biçim değiştirici tür değiştirme modeli genel model olarak kabul edilmiştir 20. Her iki model tür değiştirme sistemi de düzenlenmiştir sayılı TK, doktrinde de eleştirilen bu ikili ayrıma son vererek; 180. maddesinde ki Bir şirket hukuki şeklini değiştirebilir. Yeni türe dönüşen şirket eskisinin devamıdır hükmüyle biçim (şekil) değiştirici tür değiştirme modelini, anonim şirketin limited şirkete dönüşümü ile ilgili devredici tür değiştirme modelini öngören hükümlere de yer vermeyerek istisnasız bir şekilde ana tür değiştirme modeli olarak kabul etmiştir 21. Belirtmek gerekir ki ; kollektif ve komandit şirketlerin tür değiştirmelerine ilişkin özel düzenleme başlıklı 182. maddede Bu madde uyarınca yapılacak tür değiştirmelerine 180 ila 190 ıncı madde hükümleri uygulanmaz hükmü yer almaktadır. Ancak maddede, her ne kadar açıkça 180. madde hükmünün uygulanmayacağı kararlaştırılmış ise de tür değiştirmenin sadece hangi usul ile yapılması gerektiği düzenlenmiş, ikinci bir ortaklık kurulması ve malvarlığının ona devredilmesi öngörülmediği için hukuki ayniyet ve tek süje ilkeleri korunmuştur. Halen türü değişen tek bir ortaklık bulunmaktadır. Hükümleri uygulanmayacak olan 190. maddede ise komanditer 18 Bkz. Sy Poroy, Tekinalp, Çamoğlu, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, 10.Baskı, sy Konuyla ilgili aksi görüşler için Bkz. Kuşdemiroğlu, A. E.,Şirketlerde Nev i Değiştirme, İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, CXII, S.569, sy.5, Yalçın, E.,Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Kanunu Tasarısı Çerçevesinde Ticaret Şirketlerinde Tür Değiştirme Yüksek Lisans Tezi (basılmamış), sy. 13, İstanbul Üniversitesi, 2008

17 17 ortağın özel karakteri gereği olarak ortakların tür değiştirme öncesi borçlardan doğan sorumlulukları düzenlenmiş olup tür değiştirme modeli ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu durumda, devredici tür değiştirme modelinin ana özelliği olan hukuki devamlılık (ayniyet) ve tek süje ilkeleri korunduğu için komandit ve kolektif ortaklıkların birbirine dönüşmesinde de biçim değiştirici tür değiştirme modelinin kabul edildiği, sadece ortakların sorumluluğu ve tür değiştirmenin usul işlemleri açısından istisnalar getirildiği düşünülmelidir. Sonuç olarak, 6102 sayılı TK da istisnasız bir şekilde tüm tür değiştirmeler için genel model olarak biçim değiştirici tür değiştirme modeli öngörülmüştür. II. Geçerli Tür Değiştirmeler A- Türk Hukukundaki Yasal Düzenlemeler Tür değiştirme kavramı ilk kez 1956 yılında 6762 sayılı TK nın yürürlüğe girmesi ile Türk hukukunda yer almıştır. Bu kanundan önce yürürlükte bulunan 865 sayılı TK da tür değiştirmeye ilişkin herhangi bir hüküm yer almamaktaydı. Bu dönemde Tür değiştirme ancak türü değiştirilecek olan ortaklığın fesih ve tasfiye edilmesi ve aynı veya temelde aynı ortaklarla istenilen türde yeni bir ortaklık kurulması ve malvarlığının bu ortaklığa geçirilmesi yoluyla mümkün olabilmekteydi. Ancak bu yolun hem zaman alıcı, masraflı olması hem de ortaklıkların müşteri kaybına ve sermaye erimesine yol açabileceği için bu eksiklik giderilerek 6762 sayılı TK ile Tür değiştirme kavramı Türk hukukuna yerleşmiştir sayılı TK da tür değiştirmeye ilişkin bir genel ve iki tane özel düzenleme bulunmaktadır. Tür değiştirmeye ilişkin genel düzenleme; kanunun, Ticaret Şirketleri başlıklı ikinci kitabının Umumi Hükümler başlıklı birinci faslı içerisinde yer alan 152. maddesinde yer alır madde şu şekildedir:

18 18 Bir ticaret nevinin diğer bir ticaret şirketi nevine çevrilmesi kanunda aksine hüküm olmadıkça, yeni nev e ait kuruluş merasimine tabidir. Böylece yeni nev e çevrilen şirket eskisinin devamıdır. Söz konusu maddede türü değişen ortaklığın eskisinin devamı olması öngörülerek tür değiştirmede ortada türü değişen tek bir ortaklık bulunduğu kabul edilmiştir. Böylece tür değiştirmede artık malvarlığı devri ve iki ortaklık bulunması zorunluluğu ortadan kalkmış olup aynı ortaklığın, sadece türünün değiştiği ve sahip olduğu hak ve borçlara tür değiştirmeden sonra da sahip olmaya devam edeceği kabul edilmiştir. Maddede tür değiştirme usulü de yeni nev e ait kuruluş merasimine tabidir. hükmü ile açıkça düzenlenmiştir. Hüküm gereği, ortaklık ancak geçeceği tür ortaklık için kanunda öngörülen kuruluş şartlarını yerine getirmek suretiyle tür değiştirebilecektir 22. TK da ortaklık türleri ise, TK 136. maddesinde kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri olarak belirlenmiştir 23. Ayrıca, maddede açıkça belirtilmeyen sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler de, kanunda komandit şirketin bir çeşidi olarak düzenlendiği için ticaret şirketi olarak kabul edilmesi gerekir madde yukarıda belirtildiği gibi kanunun genel hükümler başlığı altında olması sebebiyle aşağıda anlatılacak olan özel düzenlemeler dışında, belirtilen tüm ortaklık türlerinin birbirine dönüşümü için uygulanacaktır 25. Genel düzenleme niteliğinde ki 152. madde de aksine hüküm olmadıkça ibaresi yer almaktadır. Bu ibare, kanunda ki tür değiştirmeye ilişkin özel düzenlemeleri işaret etmektedir. Bu özel düzenlemelerin, tür değiştirme 22 Kendigelen, A., Makalelerim 1. C., Ticaret Şirketlerinde Nev i Değiştirme sy. 25, İstanbul, sayılı Kooperatifler Kanununda kooperatifler teşekküller olarak tanımlandığı için, TK 136. Madde kapsamında kooperatiflerin ticari şirket sayılmayacağı ve sonuç olarak tür değiştiremeyeceğini ileri süren yazarlar bulunmaktadır. Bkz. Çevik, O. N., Uygulamada Şirketler Hukuku, sy. 892, Yetkin Yayınları, Ankara, Poroy, Tekinalp, Çamoğlu, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, 10.Baskı, sy Türk, H. S., Ticaret Ortaklıklarının Nevi değiştirmesine ilişkin Yargıtay Kararları, sy. 161, Ankara, 1985

19 19 yeterliliğine ilişkin olmadığı, tür değiştirmenin prosedürü ve neticeleri için getirilmiş istisnalar olduğu düşünülmelidir 26. Tür değiştirmeye ilişkin işaret edilen özel düzenlemelerin ilki, anonim şirket türünden limited şirket türüne geçiş durumu için kanunun 439/I., 553 ve 555. maddelerinde düzenlenmiştir. Bu maddeler ile sadece anonim şirketin limited şirkete dönüşümü durumu için geçerli olmak üzere özel hükümler getirilmiş, genel düzenleme yani 152. maddeden farklı olarak malvarlığı devri ve tasfiyesiz fesih öngörülmüştür. Bu maddelerin öngördüğü tür değiştirmelerde ortada değişen ve istenen türde olmak üzere iki ortaklık bulunmakta, ilki fesholarak mal varlığı tasfiye olmaksızın külli halefiyet ilkesi doğrultusunda istenen türdeki ortaklığa devrolmaktadır. İki hukuki süje bulunması sebebiyle hukuki ayniyet (devamlılık) burada söz konusu olmayacaktır. İşaret edilen diğer özel düzenleme ise TK maddesinde yer almaktadır. Madde de kolektif ve komandit ortaklıkların birbirine dönüşümü neticesinde ortakların üçüncü kişililere karşı sorumluluklarına ilişkin özel bir düzenlemeye yer verilmiştir. Tür değiştirme prosedürüne ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiş olması sebebiyle bu madde 152. maddenin aksine bir kural getirmemekte ve ona istisna oluşturmamaktadır 27, tür değiştirmede ortakların sorumluluğuna getirilen özel bir kural niteliğindedir. Öyleyse komandit ve kolektif şirketlerinin birbirine dönüşümünde de 152. maddede belirtilen usul geçerli olarak sadece ortakların dönüşümden sonraki sorumluluğu için 268. madde uygulanacaktır. Yapılan açıklamalar ışığında; 6762 sayılı TK ya göre; kolektif, komandit (sermayesi paylara bölünmüş komandit), anonim ve limited türdeki ortaklıkların seçilen türün kuruluş şartlarını yerine getirmek koşuluyla birbirine dönüşmesinin geçerli olduğu sonucu ortaya çıkacaktır. Anonim şirketin, limited şirkete dönüşmesi durumu için 439/I ve 555. maddeleri ile devredici tür 26 Kendigelen, A., Makalelerim 1. C., Ticaret Şirketlerinde Nev i Değiştirme sy. 25, İstanbul, Reisoğlu, Seza, Ticaret Şirketlerinin Nev i Değiştirmeleri ve Bankalar Yönünden Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, sy.9-10, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, Ankara, 1978

20 20 değiştirme modeli öngörülürken, diğer tür değiştirmeler için biçim değiştirici tür değiştirme modeli öngörülmüştür. Sonuç olarak, farklı usuller öngörülmüş ise de kolektif, komandit (sermayesi paylara bölünmüş komandit), anonim ve limited türdeki ortaklıklar dilediği türdeki ortaklığa dönüşebilme imkanına sahiptir tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı TK da tür değiştirme 6762 sayılı TK ya nazaran daha detaylı olarak düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemelerin amacı; kanun gerekçesinde belirtildiği gibi ortaklıkların yapısal değişikliklerinin güvenli, şeffaf ve basit bir işlemler zinciri içinde gerçekleşmelerini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda alacaklılar, diğer hak ve menfaat sahiplerini de koruyup, ayrıca işçilerin devralan şirkete geçişleri, hakları ve sorumluluklarının da ayrıntılı olarak düzenlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda tür değiştirme kurumu, 78/855/EEC ve 82/891/EEC sayılı AET yönergeleri 28 ve İsviçre Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme, Malvarlığının Devrine İlişkin Fedaral Kanunu kaynak alarak, Türk Ticaret Hukukunun kendine has özellikleri de gözetilerek günün ihtiyaçları da göz önünde tutularak tekrar düzenlenmiştir 29. Yapılan düzenlemeler sonucunda 6762 sayılı TK ile temel ilkeler açısından bir farklılık olmasa da, tür değiştirme planı, raporu, ve ortakların inceleme hakkı gibi bir çok yeni kurum Türk hukukuna girmiştir sayılı TK da tür değiştirme, maddeleri arasında 6762 sayılı TK ya nazaran oldukça detaylı olarak düzenlenmiştir. Tür değiştirme ile ilgili maddelerin ilki genel hüküm niteliğindeki 180. maddedir. Maddede Bir şirket hukuki şeklini değiştirebilir. Yeni türe dönüştürülen şirket eskisinin devamıdır. denmektedir. Görüldüğü gibi, 6762 sayılı TK 152. maddesinde yer alan hukuki ayniyet (devamlılık) ilkesi korunmuş, önceki maddenin temel özelliklerinde bir değişiklik yapılmamış sadece Türkçeleştirilmiştir. 28 AET yönergelerinin tam metni için Bkz. ( ) 29 Yalçın, E.,Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Kanunu Tasarısı Çerçevesinde Ticaret Şirketlerinde Tür Değiştirme Yüksek Lisans Tezi (basılmamış), sy. 22, İstanbul Üniversitesi, 2008

Bankaların Birleşmesi

Bankaların Birleşmesi Dr. Seda Ş. GÜNGÖR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Türk Hukukunda Bankaların Birleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. Konunun

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET NASIL ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLÜR?

LİMİTED ŞİRKET NASIL ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLÜR? LİMİTED ŞİRKET NASIL ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLÜR? Soner ALTAŞ * Öz 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu nda anonim ve limited şirket arasında belirgin farklar var iken, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİKLER KAPSAMINDA TOBB TARAFINDAN YAYINLANAN KURULAN / KAPANAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ METODOLOJİSİ

RESMİ İSTATİSTİKLER KAPSAMINDA TOBB TARAFINDAN YAYINLANAN KURULAN / KAPANAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ METODOLOJİSİ RESMİ İSTATİSTİKLER KAPSAMINDA TOBB TARAFINDAN YAYINLANAN KURULAN / KAPANAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ METODOLOJİSİ 1. GÖREVİN DAYANAĞI 31/03/2009 tarihinde yapılan IV. İstatistik Konseyi 2009 Toplantısında

Detaylı

Yeni TTK Kapsamında Şahıs İşletmelerinin Limited Şirkete Dönüşebilmesi I- GİRİŞ

Yeni TTK Kapsamında Şahıs İşletmelerinin Limited Şirkete Dönüşebilmesi I- GİRİŞ Yeni TTK Kapsamında Şahıs İşletmelerinin Limited Şirkete Dönüşebilmesi I- GİRİŞ Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu na(1) (ETTK) göre sadece bir ticaret şirketi, başka bir ticaret şirketine nevi (tür)

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ. Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural

YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ. Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural BİRLEŞME Mevcut TTK da olduğu gibi, birleşme devralma yoluyla ve yeni kuruluş şeklinde olmak üzere iki

Detaylı

12 NO LU HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

12 NO LU HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 22.06.2012/116-1 12 NO LU HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 12 No lu Harçlar Kanunu Sirkülerinde 6322 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile yapılan düzenlemeyle yargı harçlarının tamamen

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKLARIN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE BAKANLIĞIN İZİN YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI KARŞISINDA SİCİL MEMURUNUN İNCELEME YETKİSİ

ANONİM ORTAKLIKLARIN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE BAKANLIĞIN İZİN YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI KARŞISINDA SİCİL MEMURUNUN İNCELEME YETKİSİ ANONİM ORTAKLIKLARIN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNDE BAKANLIĞIN İZİN YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI KARŞISINDA SİCİL MEMURUNUN İNCELEME YETKİSİ Dr. Aydın ÇELİK GİRİŞ Ticaret Kanunumuzun (TK) 273.

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR İmtiyazlı paylar şirketlerin ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda kardan daha çok pay alma, şirkete finansman yaratma ya da şirkete yeni yatırımcıların katılmasını sağlama

Detaylı

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Sunum Planı Şirket Birleşmeleri Kolaylaştırılmış Şirket Birleşmesi Borca Batık Şirket Birleşmesi Tam Bölünme

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 24.06.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 Yeni Reeskont Oranları ve Vadeli Çeklere Reeskont Uygulanması 1. 21.06.2013 tarihinden İtibaren Vergisel İşlemlere İlişkin Reeskont Oranları %13,75 ten %11 e

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 ÖZET: Maliye; vadeli çeklerde reeskontu kabul etmiyor. MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR Vergi Usul Kanunu na göre yapılacak dönem sonu değerlemelerinde;

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.01.2011/ 25-1 403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 403 No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin mizan

Detaylı

I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ

I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ İçindekiler I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ... 1 II- 6102 SAYILI TTK NUNDA ŞİRKETLERİN FAALİYET KONULARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER... 1 III- 6102 SAYILI TTK İLE ULTRA VİRES İLKESİ

Detaylı

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar.

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. 21.01.2011 SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:403 yayımlanmış olup,

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/182 Ref: 4/182

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/182 Ref: 4/182 SİRKÜLER İstanbul, 03.08.2012 Sayı: 2012/182 Ref: 4/182 Konu: GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİ SONRASINDA LİMİTED ŞİRKET PAY DEVRİ SÖZLEŞMELERİNDE NOTERLER TARAFINDAN YERİNE GETİRİLECEK DAMGA

Detaylı

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği S Đ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 19.01.2011 Sayı: 2011/08 Konu: 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 403 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Özet: 19.01.2011

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

YENİ BORÇLAR KANUNU NDA SÖZLEŞME DEVRİ, İHBAR SÜRELERİ VE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

YENİ BORÇLAR KANUNU NDA SÖZLEŞME DEVRİ, İHBAR SÜRELERİ VE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YENİ BORÇLAR KANUNU NDA SÖZLEŞME DEVRİ, İHBAR SÜRELERİ VE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ Selahattin BAYRAM * I- GİRİŞ: Yeni Türk Borçlar Kanunu 4 Şubat 2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

ŞİRKETLER MUHASEBESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

ŞİRKETLER MUHASEBESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Şirketlerde kuruluş işlemleri, kar ve zararın dağıtılması sermaye değişiklikleri, tasfiye, iki şirketin birleştirilmesi işlemlerinin muhasebeleştirilmesi işlemlerine

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TİCARET KANUNUNA GÖRE NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN DEVRİ

6102 SAYILI YENİ TİCARET KANUNUNA GÖRE NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN DEVRİ 6102 SAYILI YENİ TİCARET KANUNUNA GÖRE NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN DEVRİ İÇİNDEKİLER I. PAY SENEDİ KAVRAMI ve TÜRLERİ..... 1 a) Pay Senedi Kavramı. 1 b) Nama Yazılı Pay Senedi... 2 c) Hamiline Yazılı

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI Bülent SEZGİN* 1-GİRİŞ: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) 503 üncü maddesinde limited şirket, iki

Detaylı

EPDK LİSANSINA SAHİP OLAN ŞİRKET İLE LİSANSA SAHİP OLMAYAN ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞININ HUKUK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

EPDK LİSANSINA SAHİP OLAN ŞİRKET İLE LİSANSA SAHİP OLMAYAN ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞININ HUKUK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ EPDK LİSANSINA SAHİP OLAN ŞİRKET İLE LİSANSA SAHİP OLMAYAN ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞININ HUKUK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ A.Şeref ACAR Yeminli Mali Müşavir Mustafa DÜNDAR Yeminli Mali

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

ÇEKLERDE REESKONT UYGULANIP UYGULANMAYACAĞINA İLİŞKİN OLARAK VUK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

ÇEKLERDE REESKONT UYGULANIP UYGULANMAYACAĞINA İLİŞKİN OLARAK VUK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI 18.05.2009/91 ÇEKLERDE REESKONT UYGULANIP UYGULANMAYACAĞINA İLİŞKİN OLARAK VUK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 41 No lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde 5838 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle yapılan düzenlemeye

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİRLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİRLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİRLERİ I-GİRİŞ: Ekonomik büyüme ve gelişme beraberinde işletmelerin ölçeklerini genişletirken kapasitelerini de artırmaktadır.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 2010 ve izleyen dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu hk 403 nolu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır.

BÜLTEN. KONU: 2010 ve izleyen dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu hk 403 nolu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet İşhanı K:5 35210 Alsancak - İzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2011-016 Tarih: 19.01.2011

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/21899 Karar No. 2016/1357 Tarihi: 08.02.2016 İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 ÇAKIŞAN SİGORTALILIK HALLERİNDE HANGİ SİGORTALILIĞA GEÇERLİK TANINACA- ĞININ

Detaylı

6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER

6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER 6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER 1 Limited Şirketler Türk ekonomisinde sayı itibariyle en fazla olan şirket türü limitettir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının

Detaylı

Önlisans ve Lisans Başvurusu Yapan Tüzel Kişilerde Pay Devirleri, Birleşme ve Bölünme

Önlisans ve Lisans Başvurusu Yapan Tüzel Kişilerde Pay Devirleri, Birleşme ve Bölünme Önlisans ve Lisans Başvurusu Yapan Tüzel Kişilerde Pay Devirleri, Birleşme ve Bölünme Doç. Dr. Mehmet Özdamar Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi GENEL OLARAK

Detaylı

KOOPERATİFLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

KOOPERATİFLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı KOOPERATİFLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ertan ÖRS Müfettiş Aydın BAZİN Müfettiş 1 Kasım 2013, Antalya HUKUKİ NİTELİK: 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. q BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

BÖLÜNME SURETİYLE ELDE EDİLEN HİSSE SENETLERİNİN İKTİSAP TARİHİ

BÖLÜNME SURETİYLE ELDE EDİLEN HİSSE SENETLERİNİN İKTİSAP TARİHİ BÖLÜNME SURETİYLE ELDE EDİLEN HİSSE SENETLERİNİN İKTİSAP TARİHİ 23 BÖLÜNME SURETİYLE ELDE EDİLEN HİSSE SENETLERİNİN İKTİSAP TARİHİ Genel Açıklama: Bölünme ve hisse değişimi uygulaması mevzuatımıza 2001

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY Bu günkü yazımızda anonim şirketlerde pay nedir. Pay neyi temsil eder. Anonim şirketlerde işlevi nedir. Payda imtiyaz ne

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı Ülkemizde ticaret hayatının uygulamasının son 50 yılını yönlendirmiş olan 6762 sayılı Türk

Detaylı

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ Bilindiği üzere, daha önce Kurumlar Vergisi Kanunu nun geçici

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. İle diğer tarafta;

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. İle diğer tarafta; BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nda 730270 sicil numarası ile tescilli Büyükdere Cad. 59. Sok. Spine Tower No:243 Kat:2 Maslak - Sarıyer / İSTANBUL adresinde yerleşik

Detaylı

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mevzuat SerPKm.23 II-23.1 Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği Uygulanacak

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

KISMİ BÖLÜNME PLANI MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLAN İŞTİRAK HİSSELERİNE AİT AÇIKLAMALAR:

KISMİ BÖLÜNME PLANI MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLAN İŞTİRAK HİSSELERİNE AİT AÇIKLAMALAR: KISMİ BÖLÜNME PLANI Beylikdüzü Marmara Mah. Liman Cad. No:43 İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu na 162077 sicil numarası ile tescilli KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA TEMİNAT UYGULAMASI

ELEKTRİK PİYASASINDA TEMİNAT UYGULAMASI ELEKTRİK PİYASASINDA TEMİNAT UYGULAMASI 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Kanun), Türkiye de elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına

Detaylı

AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV

AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV Yazar:HayreddinERDEM* Yaklaşım / Eylül 2009 / Sayı: 201 I- GİRİŞ Şirket(1) ortakları, sermaye taahhütlerini nakdi veya

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNİN BİRLEŞMESİNDE TEMİNAT VE DENKLEŞTİRMELER

TİCARET ŞİRKETLERİNİN BİRLEŞMESİNDE TEMİNAT VE DENKLEŞTİRMELER TİCARET ŞİRKETLERİNİN BİRLEŞMESİNDE TEMİNAT VE DENKLEŞTİRMELER Ufuk ÜNLÜ 22 * ÖZ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında ticaret şirketlerinin birleşmesi, iki veya daha fazla şirketin bir araya gelerek

Detaylı

1. KONU: 2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER: 2.1. Vergi Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler:

1. KONU: 2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER: 2.1. Vergi Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler: ŞİRKETİN AKTİFİNDE KAYITLI GAYRİMENKULÜN SAT-GERİ KİRALAMA YÖNTEMİ İLE FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNE DEVRİNDEN SAĞLANAN FİNANSMANIN GRUP ŞİRKETİNE AYNEN KULLANDIRILMASININ VERGİSEL BOYUTU 1. KONU: Bilindiği

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir.

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Sayın MeslektaĢımız; 03.05.2013 Sirküler, 2013/15 KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı nın 30 Nisan 2013 tarih ve 64 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri nde, ileri

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER Varlık Barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren 21.05.2013 tarih ve 6486 sayılı Kanun 29.05.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun un

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/93. KONU 6552 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu nda Yapılan Değişiklikler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/93. KONU 6552 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu nda Yapılan Değişiklikler. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 KONU Sermaye Şirketlerinin Oluşturacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır. Bilindiği üzere 6335 sayılı Kanun ile; Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

Bir ticaret unvanına "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet" ve "Milli" kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir.

Bir ticaret unvanına Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir. LİMİTED ŞİRKETLER Tanımı Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Amaçları

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6,57 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: 19.02.2015 İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİLERİ KIDEM TAZMİNATINDAN

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 24.03.2015 Sayı: 2015/066 Ref: 4/066

SİRKÜLER İstanbul, 24.03.2015 Sayı: 2015/066 Ref: 4/066 SİRKÜLER İstanbul, 24.03.2015 Sayı: 2015/066 Ref: 4/066 Konu: SERMAYE ŞİRKETLERİNİN TASFİYESİNDE ŞİRKET ALACAKLILARININ ALACAKLARININ YATIRILACAĞI BANKANIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 20.03.2015 tarih

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından, 10 Şubat 2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren II-15.1.a sayılı

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Edenler İçin Getirilen İlave Yaptırımlar Sirkülerin Konusu Bu Sirkülerimizde, 11 Nisan 2013

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

6098 Sayılı (Yeni) Türk Borçlar Kanunun Kira Hukuku Açısından Getirdiği Yenilik ve Değişiklikler (2 Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri)

6098 Sayılı (Yeni) Türk Borçlar Kanunun Kira Hukuku Açısından Getirdiği Yenilik ve Değişiklikler (2 Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri) 6098 Sayılı (Yeni) Türk Borçlar Kanunun Kira Hukuku Açısından Getirdiği Yenilik ve Değişiklikler (2 Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri) Av. M. Hakan ERİŞ 1, LL.M. GİRİŞ Bilindiği gibi, yürürlükteki (818

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/57 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/57 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/57 TARİH: 19.08.2009 KONU 272 no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı nın 16.06.2009 tarihinde yayınladığı 5904 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI

VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI İbrahim ERCAN * 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

Bu kişilik ortaklarınkinden tamamen bağımsız bir mal varlığına sahiptir ve bir ticaret unvanına sahip olmak zorundadır.

Bu kişilik ortaklarınkinden tamamen bağımsız bir mal varlığına sahiptir ve bir ticaret unvanına sahip olmak zorundadır. ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİ TANIM Şirket : Kişilerin belirli ekonomik amaçlarını gerçekleştirmek için bir araya gelerek, emek ve varlıklarını belirledikleri ortak amacı gerçekleştirmek üzere bir sözleşme

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır.

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır. Sayı: YMM.03.2011-01 Konu: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:227 İZMİR. 5.1.2011 Muhasebe Müdürlüğüne, Bilindiği üzere; Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı dikkate alınarak Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici

Detaylı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları ve Aynı Tarihte Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide TTK 376 Bilançosu ve Dipnotları Cari Dönem VARLIKLAR

Detaylı

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Kurumlar Vergisi Yasasında yer alan kazanç istisnası herhangi bir kayıt ve şart taşımayan mutlak bir istisnadır:

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Kurumlar Vergisi Yasasında yer alan kazanç istisnası herhangi bir kayıt ve şart taşımayan mutlak bir istisnadır: Gönderilen Kurumlar: Sermaye Piyasası Kurulu 24.11.2009 Son zamanlarda Maliye Bakanlığı denetim birimlerince bazı Gayrimekul Yatırım Ortaklıkları nezdinde yürütülen vergi incelemelerinde söz konusu ortaklıkların

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ UYGULAMASINDA FARKLI YAKLAŞIMLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ UYGULAMASINDA FARKLI YAKLAŞIMLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ UYGULAMASINDA FARKLI YAKLAŞIMLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR Ayhan BOSTAN * I-GİRİŞ: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

YENİ TÜRK LİRASI UYGULAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI

YENİ TÜRK LİRASI UYGULAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI YENİ TÜRK LİRASI UYGULAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI Esra Tacettin 27.10.2004 Hukuki Düzenleme Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin Para Birimi Hakkında 5083 Sayılı Kanun 31 Ocak 2004 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanmıştır.

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012

Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012 Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012 Konu: Halka açık olmayan sermaye şirketleri ile ilgili Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ yürürlüğe girdi. Özet: Halka açık olmayan anonim şirketler, sermayesi

Detaylı

5766 sayılı kanun ve danıştay kararları çerçevesinde limited şirketlerde kanuni temsilciler ve ortakların vergi borcundan sorumluluğu

5766 sayılı kanun ve danıştay kararları çerçevesinde limited şirketlerde kanuni temsilciler ve ortakların vergi borcundan sorumluluğu 1 5766 sayılı kanun ve danıştay kararları çerçevesinde limited şirketlerde kanuni temsilciler ve ortakların vergi borcundan sorumluluğu I. GİRİŞ Türk Ticaret Kanunu nun 503. maddesinde limited şirket;

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 29.08.2012/157-1 ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğde, anonim şirketlerin genel kurullarına elektronik

Detaylı

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununda Şirket Birleşmeleri

Yeni Türk Ticaret Kanununda Şirket Birleşmeleri Yeni Türk Ticaret Kanununda Şirket Birleşmeleri Önceki haftalarda yayımlanan yazılarımızda, yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile getirilen düzenlemelerden Tek Ortaklı Anonim Limited Şirketler Yeni Türk Ticaret

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 277) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa(1) 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen geçici 67. maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

Genelde sportif faaliyetlerin özelde ise futbolun endüstriyel bir süreç içine girmesiyle birlikte, futbol kulüplerinin hızla şirketleşmeye

Genelde sportif faaliyetlerin özelde ise futbolun endüstriyel bir süreç içine girmesiyle birlikte, futbol kulüplerinin hızla şirketleşmeye 8.Ders Genelde sportif faaliyetlerin özelde ise futbolun endüstriyel bir süreç içine girmesiyle birlikte, futbol kulüplerinin hızla şirketleşmeye başladıkları görülmektedir. Aslında bu gelişme, sporun

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

Sirküler Rapor / NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 13.10.2014/188-1 34 NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde ; Vakıflara Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınabilmesi için

Detaylı

KANUNİ SÜRE GEÇTİKTEN SONRA G.V.K. NIN GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE İHTİYARİ BEYANNAME VERİLEBİLİR Mİ? I. GİRİŞ VE İHTİYARİ BEYANA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA

KANUNİ SÜRE GEÇTİKTEN SONRA G.V.K. NIN GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE İHTİYARİ BEYANNAME VERİLEBİLİR Mİ? I. GİRİŞ VE İHTİYARİ BEYANA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü KANUNİ SÜRE GEÇTİKTEN SONRA G.V.K. NIN GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE İHTİYARİ BEYANNAME VERİLEBİLİR Mİ? I. GİRİŞ VE İHTİYARİ BEYANA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA Gelir si Kanunu

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı

Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı Kapsamında Zamanaşımı Def inin İncelenmesi. Stj. Av. Müge BOSTAN ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı Kapsamında Zamanaşımı Def inin İncelenmesi. Stj. Av. Müge BOSTAN ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı Kapsamında Zamanaşımı Def inin İncelenmesi Stj. Av. Müge BOSTAN ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 02.05.2017 muge@eryigithukuk.com Savunmanın Genişletilmesi

Detaylı

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş 31.12.2015 TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 45.428.521 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.309.629 Ticari

Detaylı

ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI. Dilek Yazıcı

ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI. Dilek Yazıcı ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI Dilek Yazıcı ULUSLARARASI EKSENDE TİCARİ ÇEVİRİ Ticaret Ticari çeviri Ticari dil TİCARİ ÇEVİRİ TÜRLERİ Uluslararası Ticaret Kurumsal işlemler ve iletişim

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/37 İstanbul,28 Mart 2005 KONU : Özel Maliyet Bedelleri

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/026 Ref: 4/026

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/026 Ref: 4/026 SİRKÜLER İstanbul, 07.02.2017 Sayı: 2017/026 Ref: 4/026 Konu: TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ŞUBAT AYI SONUNA KADAR HAZIRLANMASI GEREKEN 2016 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU HAKKINDA

Detaylı