Yazılım Destekli Proje Yönetimi Ders Notları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yazılım Destekli Proje Yönetimi Ders Notları"

Transkript

1 Aşağıda, Proje Yönetimi Eğitim Programında verilen bazı konular okuyucunun bilgilerini tazelemek üzere özetlenmiştir. Daha geniş bilgi eğitim programlarında verilen Katılımcı Notları dokümanında bulunabilir. PROJE TANIMI : Proje eşsiz bir ürün ya da hizmet yaratmak için geçici bir çaba girişimidir. A project is defined as a temporary endeavor to deliver a unique product or service. Proje Yönetim Sistemi İle Yanıtlamaya Çalıştığımız Konular; 1. Somut, ölçülebilen çıktı ve sonuçlar yaratan projeler üretmek 2. Proje kapsamındaki görevlerin kimler tarafından tamamlanacağını belirlemek 3. Her görevin ne zaman yapılacağı ve ne kadar süreceğini tanımlamak 4. Her bir görevin ne kadara mal olacağı belirlemek 5. Bazı görevler planlandığı şekilde tamamlanamazsa ne olacağını öngörmek 6. Proje ile ilgili olan kişilere projenin ayrıntılarının en iyi şekilde nasıl iletileceğinin belirlenmesi Bu kapsamda tüm proje boyunca anlık ve geleceğe dönük değerlendirmeler yapılır. (Ex ante) Evaluations : ön görü (ön izleme) (Ex post) Evaluations : değerlendirme Proje Yönetimi Nedir? Projeyle ilgili tarafların (Paydaşlar) gereksinim veya beklentilerini karşılamak veya onların üzerine çıkmayı sağlamak üzere bilgi, beceri, araç ve teknikleri uygulama bilimi ve sanatıdır. Paydaşların ortaya koyduğu gereksinimleri sağlamak veya onların üstüne çıkmak rekabetçi isteklerin dengelenmesiyle olmaktadır: Kapsam, zaman, maliyet, kalite ve diğer proje hedefleri Farklı müşteri veya proje sahiplerinin istekleri Tanımlanmış veya tanımlanmamış gereksinimler (beklentiler) Proje yönetiminin diğer bir tanımı: BÖL YÖNET ve BİRLEŞTİR - DENETLE Program: Birden fazla projenin bütünü olup, ilgili projelerin birlikte tek tek yönetiminden daha çok yarar sağlamak üzere koordineli yönetimini kapsar. Portföy: Projelerle birlikte kurumun diğer süre giden çalışmalarıyla birlikte ele alınıp stratejik hedeflere göre değerlendirildiği bütüncül bir yapıyı tanımlar. Alt Projeler: Daha iyi yönetim sağlamak üzere ana işin alt parçalara bölünmesinden oluşan projelerdir. Projenin Başarı o Performans, (Kapsam, Kalite ve işlevsellik) Maliyet ve Zaman hedefleri arasında fonksiyonel bir ilişki vardır. f (performans, maliyet, zaman) = c (Amaç ve Hedefler) Bu ilişki projeden projeye, proje içinde ise zaman zaman değişir. Proje yönetiminin temel işlevi bu hedefler arasındaki değişikliği değerlendirerek çözümlemek ve yönetmektir. 1

2 2 Kapsam: gibi) Ürün/Hizmet Kapsamı: Gereksinim ve beklentiler Proje Kapsamı: Proje kapsamında yapılacak tüm çalışmalar (bütçe, kalite, iş programı, kaynaklar, riskler Proje beratı Proje Beratı, bir program ya da projenin kurum içinde resmi başlama onayını belgeleyen bir dokümandır. Nasıl hazırlanır? Proje yöneticisinin bağlı bulunduğu örgüt tarafından iç yetkilendirmeye hizmet etmek amacıyla oluşturulan bir dokümandır. Proje yöneticisinin bu dokümanı oluşturması beklenmemekle birlikte; ifade ve tercihlere ilişkin olarak önerileri/ girdileri alınabilir. Uygulamada üst yönetim proje yöneticisinden onaylanmak üzere dokümanı hazırlamasını isteyebilir. Bu durumda, proje yöneticisine yetki, kaynak kullanımı ve diğer yönetim personeliyle ilişki anlamında sınırlarını belirlemesinde büyük bir serbestlik verilmiş olur. Nerede kullanılır? Proje Beratı, projenin önemli bilgilerini dokümante etmek, proje için sağlanacak kaynakların belirlenmesi, işbirliği ve bu kaynakların sağlanması amacıyla kullanılan bir araçtır. Berat, projeyle ilgili raporlama ilişkisini, işlevsel yönetim organizasyonundan beklenen taahhüt düzeyini belirlemekle başlamalıdır. Aynı zamanda, proje yöneticisi tarafından takım elemanları ile olan ilişkisini ve sağlanan bu ilişki altındaki yetkiyi güçlendirmek üzere kullanılan bir dokümandır. Hangi şartlarda uygulanır? Proje Beratı, üst yönetimin mutlaka destek ve onayını gerektiren belirgin bir çaba düzeyi için uygulanmalıdır. Proje yöneticisi tarafından yetkisinin tanınması ve destek gerektiren her türlü durumda kullanılabilir. Örgüt içinde geniş bir uygulama alanı bulurken; örgüt dışında sınırlı fayda sağlar.

3 Kim onaylar? Proje Beratı, en azından işlevsel yönetim düzeyinde ya da ideal olarak örgüt hiyerarşisi içinde işlevsel yönetimden daha üst düzeydeki yönetici tarafından onaylanmalıdır. Aynı zamanda, projeye kaynak sağlamakla sorumlu işlevsel yöneticiler tarafından da anlaşılmalı ve kabul görmelidir. Proje planlama süreci Proje beratının yayınlanmasından sonra bu beratla atanan proje yöneticisi kendisine verilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde bir proje planlama ekibi oluşturur ve aşağıdaki şekilde gösterilen süreçler içinde temel soruların cevaplarını arar. Bu soruların cevapları Proje Yönetim Planı içinde temel bazlara karşılık gelecek şekilde yanıtlanır. MS Project 2003 bu soruların yanıtlarını bulmamıza yardımcı olan bir araçtır. Yazılımlar birer amaç değil projelerin planlama, izleme ve değerlendirme sürelerinde kullanılan yardımcı birer araçtır. Yazılımları tek başına kullanıyor olmak o kurum veya şirkette proje yönetimi süreçlerinin uygulandığı anlamına gelmez. Her kurum kendi ihtiyaç ve beklentilerine göre program/proje süreçlerini tanımlar ve yardımcı yazılımlarla bu süreçlerin hızlı ve güvenilir yürütülmesine yardımcı olur. 3

4 YENİ PROJE TANIMLAMAK 1. Adım : File menüsünden New i tıklıyoruz. 2. Adım : (Blank Project e tıklayarak) Boş proje açıyoruz Proje açıldıktan sonra adım adım projenin özelliklerini tanımlayacağız. 4

5 1. BÖLÜM DEFINE PROJECT 1. Adım : (Define the project e tıklıyoruz.) proje ana tanımlamaları 2. Adım : Projenin başlangıç tarihi girilir. (önemli) ve bir sonraki işleme geçilir. (Save and go to Step 2) 5

6 3. Adım : Projenin internet aracılığı ile çoklu kullanıma açılıp açılmayacağını belirlemek için aşağıdaki ekran kullanılır. (biz lokal kullanacağımız için No seçeneğini belirledik.) ve bir sonraki işleme geçilir. (Save and go to Step 3) 6 Not: (Go back to step 2 ile bir önceki adıma geri dönülebilir.)

7 2. BÖLÜM DEFINE GENERAL WORKING TIMES Çalışma takviminin belirlenmesi. Tanım : Define general working times: çalışma saatleri tanımlama 1. Adım : Çalışma takviminin tipi belirlenir. (Standart, 24 saat vardiyalı, gece çalışma) (Biz standart ı seçtik.) ve bir sonraki işleme geçilir. (Save and go to Step 3) 7

8 2. Adım : Standart takvimde olmayan ülkeye özel tatil günleri işlenerek takvim tamamlanır. Bunun için Change Working Time seçilir. Standart çalışma günlerinde de istediğimiz değişikliği yapabiliriz. (Örneğin, Cumartesi günleri çalışılacak şekilde belirleyebiliriz.) Ayrıca, günlük çalışma saatleri de ayarlanabilir. Takvimde tatil günleri seçilip; Nonworking time işaretlenir. 8

9 3. Adım : Günlük ve haftalık çalışma saati ile aylık çalışma günü ayarları yapılır. (Biz programın seçtiği gibi bıraktık.) ve bir sonraki işleme geçilir. (Save and go to Step 5) İstenirse define additional calendars seçilerek ek takvim ayarları da yapılabilinir. 9

10 3. BÖLÜM PROJE GÖREVLERİNİN (ETKİNLİKLERİN) GİRİLMESİ LIST THE TASK IN THE PROJECT (önemli bir bölüm) Bu bölüme geçmeden önce İş Dağılım Ağacı (İDA) ve İş Tanımları (İT) dokümanlarının hazırlanmış olması beklenmektedir. Yanlış bir eğilim olarak bu iki süreç tamamlanmadan yazılımda etkinlikler tanımlanmaya başlanır. İDA ve İT yukarıdaki süreç tanımlarında belirtildiği gibi Ne yapılacak? sorusunun cevabını verir. Bu nedenle ayrı bir dokümanda projenin önce İDA oluşturulmalıdır. İDA için başvuru dokümanı Proje Beratı dır. Proje Beratının Proje/Ürün/Hizmet tanımı bölümünde yer alan Çıktılar (teslimat kalemleri deliverables) İDA oluşturmada genel çerçeveyi tanımlaması açısından yol gösterici olacaktır. İş Dağılım Ağacı (İDA), proje kapsamını tanımlayan ve düzenleyen bileşenlerin ürüne veya hizmete göre gruplanmasıdır. Her azalan düzey daha fazla detayda proje elemanının tanımını temsil eder. Her İDA elamanı için ayrı bir tanımlayıcı belirlenir. Bu tanımlayıcılara genel bir ad olarak Maliyet Kodu olarak adlandırılmakta ve genelde maliyet merkezine karşılık gelmektedir. En alt düzeydeki İDA elamanı iş paketi olarak tanımlanır. Her iş paketi için bir sorumlu (örgüt veya birey) belirlenir ve resmi olarak atanır. İş paketi tanımları genelde İDA Sözlüğünde toplanarak iş paketi tanımları oluşturulur. İş Tanımları aşağıdakileri içerir; Proje hedefleri İşin tanımı Kaynaklar (insan, altyapı, makine,..) Bütçe sınırları Proje teknik özellikleri Önemli çeki taşları programı Girdiler ve Çıktılar (sorumluları ve kabul kriterleriyle birlikte) İş Tanımları için eğitim programı içinde verilen şablonlar kullanılmalıdır. Program bileşenlerinin ele alındığı çalışmalarda ise bileşen düzeyinde hazırlanmış İş Tanımlarından yola çıkılarak detaylı tanımlalar yapılarak kaynaklar belirlenir. İş tanımları içinde yer alan Girdi ve Çıktılar projenin kontrol noktalarını göstermesi bakımından önemli olup izleme ve değerlendirme bunlara göre yapılır. Bu kontrol noktaları genelde sıfır süre ve kaynak içeren birer çeki taşı (milestone) olarak tanımlanır. İş tanımlarından yola çıkılarak hazırlanacak Etkinlik Listesi kaynak, süre ve çaba bilgilerini içerdiklerinden aşağıdaki çalışmalara geçmeden önce oluşturulmasında yarar vardır. Özellikle süre ve çabanın bire bir örtüşmediği durumlarda bunun önemi daha da ön plana çıkmaktadır. Örnek vermek gerekirse: Bir onay yazısının alınma süreci süre olarak 5 iş günü sürebilir ancak bu etkinlik için harcanacak fiili çaba 3 saat (onay için inceleme) sürebilir. Böyle bir örnekte süre girilip (5 gün) kaynak atandığında o iş için planlanan toplam çaba 5 gün X 8 saat/gün olarak 3 saat yerine 40 saat çıkacaktır. Örnek projeye göre görevlerin girilmesi Örnek Proje: Bakanlıkta Dönüşüm programının birinci fazı tamamlanmıştır. 1. Faz çalışmaları sonunda Bakanlığın hizmetlerinden kişinin yararlanması Kilit Performans Göstergesi olarak belirlenmiştir. Bu KPG ne ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek amacıyla ABC bölgesinde bir araştırma yapılıp sonuçları bir rapor haline getirilecek ve yapılacak panelle paydaşlara duyurulacaktır. Çalışmalar bakanlığın kendi bütçesi içinden karşılanacaktır. Projenin amacı: Proje uygulaması sonrasında proje amaç ve hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirmek üzere araştırma yapılması ve sonuçların paylaşımı. 10

11 Bu proje kapsamında yapılacak çalışmalar (İDA) aşağıda verilmiştir. 1. Araştırma Projesi 1 Literatür Tarama ve Araştırma Öncesi Kütüphane Araştırması Ana Kavramları Belirle Örnek İndikatörleri Belirle Soru Kâğıdını Hazırla Araştırma Öncesi tamamlandı Anketörler Eğitimi ve Anket Formu Düzenlemeleri Ön test Soru Kâğıdını Revize Et Anket Formlarını Çoğalt Anketör Eğitimi ve Anket Formu Düzenlemesi Tamamlandı Saha Çalışması Koordinasyon Anketlerin Toplanması Yanlış Anketlerin Düzeltilmesi Saha Çalışması Tamamlandı Veri Girişi ve Analiz SPSS (Statistical Package for Social Science) Veri Tabanı Oluştur SPSS Veri Giriş Tabanını Hazırla Veri Temizleme Veri Giriş SPSS Crosstab Al Frekans Tabloları Al Veri Girişi ve Analiz Tamamlandı Raporlama Taslak Rapor Hazırla Final Rapor Hazırla Raporu Sun Gelen Commentlere Cevap Yaz Raporu Finalize Et Final Raporu Gönder Final Rapor Tamamlandı Kapanış Paneli Katılımcıları Davet Et Panel Son Düzenlemeler ve Teslim Yukarda da değinildiği gibi sadece ne yapılacağını bilmek yetmez. İş Tanımları, öngörülen çalışmanın nasıl ve kimler tarafından yerine getirteceğini, hangi sınırlama ve varsayımlar içinde ne zaman gerçekleştirileceğini göstermelidir. İş Tanımlarının hazırlama sürecinden sonra görevlerin (etkinliklerin) proje programına aktarılması önerilir. Böylece, daha geniş katılımcılık sağlandığı gibi, detayların gözden kaçması engellenir. Aşağıda 1.1 İş Grubu için örnek olarak hazırlanmış İş Tanımı verilmiştir. Bu tür dosyaları MS Project içine de gömebilir veya bağlantı verebiliriz. Bu dokümanın 52. sayfasında bu işlemin nasıl yapılacağı Dışarıdan doya eklemek başlığı altında anlatılmıştır. Dokümanların dizin içindeki yerleri değişmediği sürece her zaman güncel bilgilere ulaşmak mümkündür. 11

12 Bölüm (Ana Sorumlu): İzleme ve Değerlendirme Bölüm (Destek): PYDB İDA No: 1.1 ARAŞTIRMA PROJESİ İŞ TANIMLARI İDA Elemanı Adı: Literatür Tarama ve Araştırma Öncesi Tarih: Ekim 2007 İş Tanımı: Literatür tarama ve araştırma öncesi çalışmaları kapsamında, tamamlanan projenin kayıtları toplanacak, benzer çalışmalarla karşılaştırılacak, ölçme için ana kavramlar belirlenecek ve anket çalışmalarına esas olacak sorular tanımlanacaktır. Bu iş grubu altında yapılacak etkinlikler aşağıda tanımlanmıştır. (Vurgu yapılan kısımlar iş tanımında nasıl yapılacağı açıklanması gereken kısımlardır) Kütüphane araştırması (Fatma Erdoğan İzleme ve Değerlendirme): tamamlanan proje bilgileri toplanıp (bu bir girdidir, Girdiler bölümüne diğer bilgilerle beraber işlenir. Bu bilgi ana sorumlu İzleme ve Değerlendirme dışından geldiği için yukarıdaki Bölüm (Destek) kısmına ilgili birimin adı yazılır.) ana kavramları belirleyecek veriler tespit edilir. (eğer bu veriler derlenip bir doküman haline getirilecekte bu etkinlik sonucu olan bir çıktıdır ve Çıktı kısmına ilgili bilgilerle birlikte yazılır.) Ana Kavramların Belirlenmesi (Fatma Erdoğan İzleme ve Değerlendirme): Tamamlanan projenin dokümanları varsa diğer dokümanlar (geçmiş diğer çalışmalar, internet gibi) incelenerek Kilit Performans Göstergesini değerlendirmek üzere hangi kavramları (memnuniyet, ilgi, destek gibi) sorgulanması gerektiği belirlenir Örnek İndikatörlerin Belirlenmesi (Fatma Erdoğan İzleme ve Değerlendirme): Belirlenen ana kavramların nasıl ölçümleneceğini belirlemek üzere göstergeler (geri dönüş oranları, sevk sayısı gibi) tanımlanır. Göstergelerin belirlenmesinde ISO xxy.abc standardı kullanılacaktır. (Faaliyeti yerine getirirken uyulması gereken standart veya g-yönetmelikler varsa bunlar belirtilir. Bu dokümanlar mevcutsa girdi olarak yazılmaz, dışarıdan temin edilecekse ilişkili bilgilerle birlikte Girdi kısmına yazılır Soru Kâğıdı Hazırla (Fatma Erdoğan İzleme ve Değerlendirme): göstergeleri elde edebilmek için paydaşlara hangi soruların yönetilmesi gerektiği, ucu açık soruların olup olmadığı değerlendirilerek örnek soru kâğıdı hazırlanır. (Soru kağıdı bu bölümün çıktısıdır. Onay süreci gerekiyorsa ayrı bir çalışma olarak tanımlanır-aşağıda olduğu gibi değilse Çıktı bölümüne ilişkili bilgilerle birlikte yazılır.) Araştırma Öncesi Tamamlanma (Fatma Erdoğan İzleme ve Değerlendirme): Hazırlanan soru kâğıdının bakanlık içinde gerekli düzeylerde onaya sunulur. Onay bu sürecin tamamlandığını gösterir. (Çıktı) Her iş grubunun sonunda yer alan tanımlı bir çıktı izleme ve değerlendirme açısından da önemlidir. 12

13 13

14 14

15 Gerçekleşen Görevlerin İş Tanımı 1- Sıra açısından 2- Süre açısından 3- Kaynak gereksinimleri i. İnsan kaynakları (Human Resources) ii. materyal kaynakları (Materail Resources) görevleri tek tek yazıyoruz. MP otomatik olarak 1 gün atadı. Günleri gerekli şekilde düzelteceğiz. Süreleri tanımlarken iş günü ile takvim gününü ayırmak gerekecektir. İş günü haftada 5 gün, takvim günü is haftada 7 gün olarak alınır. Girilen süreler otomatik iş günü olarak algılanır. Bunu takvim günü olduğunu belirlemek için d yerine ed (elapsed time) yazmak yeterli olacaktır. Örneğin yurt dışından getireceğiniz bir malzemenin temin süresi 1 ay ise bu iş programına takvim günü olarak girilmelidir. Süre için diğer birimleri de saat, hafta, yıl olarak da girebilirsiniz. Örneğin tüm süreleri ay olarak girmek istiyorsanız bunu Options menüsünden düzeltebilirsiniz. 15

16 Böylece her sürenin yanına ay yazmaktan kurtulursunuz. Örnek çalışmada süreler aşağıdaki gibi girilmiştir. Görevler Süre (İş Günü) Kütüphane Araştırması 5 Ana Kavramları Belirle 3 Örnek İndikatörleri Belirle 3 Soru Kâğıdını Hazırla 5 Araştırma Öncesi tamamlandı 0 Öntest 3 Soru Kâğıdını Revize Et 2 Anket Formlarını Çoğalt 1 Anketör Eğitimi ve Anket Formu Düzenlemesi Tamamlandı 0 Koordinasyon 10 Anketlerin Toplanması 10 Yanlış Anketlerin Düzeltilmesi 2 Saha Çalışması Tamamlandı 0 SPSS Veri Tabanı Oluştur 4 SPSS Data Entry Tabanını Hazırla 2 Data Cleaning 2 Data Recoding 2 SPSS Crosstab Al 4 Frekans Tabloları Al 3 Veri Girişi ve Analiz Tamamlandı 0 Taslak Rapor Hazırla 5 Final Rapor Hazırla 7 Raporu Sun 1 Gelen Commentlere Cevap Yaz 2 Raporu Finalize Et 4 Final Raporu Gönder 1 Final RaporTamamlandı 0 Katılımcıları Davet Et 5 Panel 3 Final Düzenlemeler ve Teslim 5 Dönüm noktaları bir bölüm işin bittiği noktalardır. 0 iş günü girildiğinde MP bunu dönüm noktası olarak alır. 0 iş gününü dışında da istediğimiz bir satırı dönüm noktası haline getirebiliriz. Bunlar, yukarda da değindiğimiz gibi İş Tanımlarında yer alan Girdi ve Çıktılara karşılık gelmelidir. 16

17 Bir görevin üstüne çift tıklayıp Task Information penceresinden Advanced sekmesi tıklanarak yukarıdaki gibi görevi Mark task as milestone e çek atarak dönüm noktası haline getirebiliriz. Görev tanımlarımız aşağıdaki gibi oldu. 17

18 yinelenen (tekrarlanan) bir görev oluşturmak Birçok proje, durum raporları yaratmak ve yayınlamak, proje toplantıları gerçekleştirmek ya da rutin kalite denetimleri gibi tekrarlanan görevler gerektirir. Bu tür etkinlikler zaman ve kaynak gerektirdiği için proje planlamasında mutlaka dikkate alınmalıdır. Bu tür bir görev eklemek için Insert menüsünden Recurring Task seçin, aşağıdaki görüntü oluşacaktır: 18

19 Burada, Personel Planlama Toplantılarının her hafta Pazartesi günü 2 saat sürecek şekilde planladığı ve ilk toplantının 14 Mart 2005 tarihinde başlayıp 10 hafta sonra tamamlanacağı (10 kez tekrarlanacağı) bilgisini elde ederiz. İş Programındaki görünüm aşağıdaki gibi olacaktır. Bu toplantılara katılacak personeli de belirleyip atayabilirsiniz. 19

20 PROJE BAŞLIKLARININ AYARLANMASI File menüsünde Properties seçilerek raporlamalarda kullanılacak başlıklar ve özet rapor kriterleri belirlenir. 20

21 4. BÖLÜM ORGANIZE TASK INTO PHASES (Görev ilişkileri) GÖREVLER ARASI İLİŞKİLER Öncül Görevler (Predecessors) Ardıl Görevler ( Successors) Öncül Görev Görevleri ilişkilendirirken kullanılan yöntemler, Yukarıdan aşağı (Top-down Plannig) Aşağıdan Yukarı (Bottom- up Planning) (Önerilen Yöntem) Özet Görevler (Summary Task) Start Başlangıç Finish Bitiş Ardıl Görev Start Başlangıç Finish Bitiş Görevler arası ilişkilerde 4 çeşit tanımlama yapmak mümkündür. 1. Finish to-start Bitiş- Başlangıç (Bir görevin başlaması için diğerinin bitmesi gereklidir.) 2. Start-to-start Başlangıç-başlangıç (aynı anda başlayabilen görevler) 3. Finish-to-Finish Bitiş-bitiş (aynı anda bitecek görevler) 21

22 4. Start-to-Finish Başlangıç-bitiş (Öncül görev başlarken bir sonraki görevin bitmesi gerekir) Görev Bloklama (Öncelikle görevleri kendi içindeki bütünlüğe göre bloklama işlemi yapıyoruz.) Bu seçenek ile bloklama işlemlerini yapmak için gerekli ekran aşağıdaki gibi açılır. 22

23 Bloklamak için soldaki butonları kullanabiliriz. Bunun için en az iki görev seçilecek. Daha doğrusu blok görevleri seçeceğiz. Soldaki buton (1) yardımıyla bunları bloklayacağız Yaptığımız bloğu iptal etmek için yine görevleri seçip alttaki (2) butonu kullanabiliriz. Bundan sonra görevler arası ilişkilendirmelere geçebiliriz. Bu ekranda solda ilişki butonları görülmektedir. Sağda istenilen görevler seçildikten sonra bu butonlar yardımıyla istenilen görev ilişkisi atanır. Burada da ikiden çok satır seçilerek görev ilişkisi tek hamlede yapılabilir. Soldaki görevlere dikkat edilirse 4. görev şekli olan start to finish ilişkisi için buton yoktur. O tip bir ilişki gerekiyor ise görev satırı üzerine çift tıklanır ve açılan pencerede (1) numaralı Predecessors sayfası seçilir. (2) öncül görev seçilir. (3) ilişki listesinden start to finish seçilir. 23

24 Görev tablomuz aşağıdaki gibi şekillenmeye başladı. 24

25 Ctrl tuşu ile isteğe bağlı atlayarak satırlar seçilebilir. Ana başlıkları böyle ilişkilendirebiliriz. Yazılım Destekli Proje Yönetimi Ders Notları Sağdaki takvimi seçimi ile dilimleri değiştirebiliriz. Günlük, haftalık vs görünümler yapabiliriz. View menüsündeki değişik görünümlerden faydalanarak farklı bakış açıları getirebiliriz. 25

26 Aşağıdaki menü seçimi ile proje ile ilgili başlangıç tarihi vs işlemleri değiştirilebilir. NOT: Yeni satır eklemek için görev satırında istenilen satırda Mouse un sağına tıklanarak New Task seçilebilir 26

27 Görev sürelerinde belirsizlik Şimdiye kadar girdiğimiz süreler belirli (deterministik) sürelerdi. Eğer süre tahminlerinde belirsizlik varsa ve yapılacak? Bunun için PERT (Program Evaluations and Review Technique) olarak tanımlanan bir tekniği kullanırız. Havacılık sanayi için geliştirilmiştir. ARGE projelerinde sıklıkla kullanılır. Belirsizlikleri dikkate alır. 3 tahminde bulunulur: İyimser (TO), Olması Muhtemel (TM), Kötümser (TP) Her etkinlik için beklenen zaman ve standart sapma hesaplanır. Her etkinlik zaman ekseni üzerinde BETA dağılımı gösterir. Beklenen proje süresi normal dağılım ile yakınsallaştırılır (ortalama ve standart sapma) Beklenen Zaman TE=(TO+4TM+TP)/6 Standart Sapma SD=(TP-TO)/6 PERT kullanımı için View Toolbars PERT Analysis işaretlenmiş olmalıdır. PERT çözümlemesini tüm proje için yapabileceğiniz gibi belli bir iş grubundaki belirsizliği gidermek içinde kullanabilirsiniz. Beklenen Zaman formülünde yer alan katsayıları (1, 4 ve 1) toplam 6 olacak şekilde ayarlayabilirsiniz (3, 2, 1 gibi). Yine formülde yer alan 6 sayısı ve standart sapma hesaplamalarını Toplam Kalite Yönetiminde vurgulanan 6 Sigma kavramıyla ilişkili olduğunu unutmayın. Projenizin %99,7 güvenirlilik sınırları içinde tamamlanmasını öngörüyorsanız 6 sigmalık alanı tanımlamanız gerekecektir. Aşağıda iyimser, muhtemel ve kötümser tahminleri girebileceğiniz örnek tablo verilmiştir. 27

28 Bu değerlere göre iyimser, muhtemel ve kötümser senaryolar üzerinde çalışılabilir. bolluk (lead tıme) ve gecikme (lag tıme) zamanlarının girilmesi Görev ilişkileri, işin yapılacağı sırayı yansıtmalıdır. Doğru görev ilişkileri kurduktan sonra, öncül ve ardıl görevlerin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında (bolluk olarak adlandırılan) örtüşen ya da geciken (gecikme olarak adlandırılan) zamanlar girerek olanınız düzenleyebilirsiniz. 28

29 olur. İki görev arasında bitiş-başlangıç ilişkisi olduğunu varsayalım: Bolluk, ardıl görevin öncül görev bitmeden önce başlamasına neden olur. Yazılım Destekli Proje Yönetimi Ders Notları Gecikme, ardıl görevin onun öncül görevi tamamladıktan sonra herhangi bir zamanda başlamasına neden Aşağıdaki üç görevi ilk olarak bitiş-başlangıç ilişkisini kullanarak planladığımızı varsayalım: Görev 8 başlamadan önce, görev 7 de uygulanan boyanın kuruması için fazladan bir güne gereksiniminiz var. Görev 7 nin süresine bir gün eklemek istemiyorsunuz, çünkü o gün gerçek iş oluşmayacak. Bunun yerine, görev 7 ve görev 8 arasın bir günlük gecikme girilecek. Bu işlemi görev 8 üzerine gidip Task Information penceresini açıp Predecessor bölümündeki Lag kısmına +1 yazarak da yapabilirsiniz. Bununla birlikte görev 9, görev 8 yarı yarıya tamamlandığında başlayabilir; bunun olması için görev 8 ve görev 9 arasına bir %50 lik bolluk gireceksiniz: veya: 29

30 görev sınırlamalarını ayarlamak MP de girdiğiniz her görevin ona uygulanan bazı sınırlamaları vardır. Sınırlamam bir görevin başlangıç ya da bitiş tarihlerini ve bu görevlerin yeniden planlanabileceği dereceyi denetler. Üç sınırlama türü vardır: Esnek sınırlamalar (Flexible constraints). MP, bir görevin başlangıç ya da bitiş tarihlerini değiştirebilir ancak süresini değiştirmez. Örneğin yer seçimi mümkün olan en kısa sürede (as soon as possible) başlayabiliyorsa bu sınırlama türü En Erken (ASAP) olarak adlandırılır. MP de varsayılan sınırlama türüdür. Esnek olmayan sınırlamalar (Inflexible constraints). Görev belirli bir tarihte başlamalı ve bitmelidir. Örneğin yer seçimi mutlaka belirli bir tarihe kadar bitirilmesi isteniyorsa bu tür bir sınırlama söz konusudur. Yarı esnek sınırlamalar (Semi-flexible constraints). Görevin başlangıç ya da bitiş tarihi sınırlaması vardır. Ancak bu sınırlama içinde, MP görevin başlangıç ve bitiş tarihlerini değiştirmek için planlama esnekliğine sahiptir. Aşağıdaki tabloda sekiz tür görev sınırlaması ve anlamları verilmiştir: 30

31 Bu sınırlama kategorisi Esnek Yarı esnek Esnek olmayan Bu sınırlama türlerini içerir En erken As Soon As Possible (ASAP) En geç As Late As Possible (ALAP) İlk başlama tarihi Start No Earlier Than (SNET) Son başlama tarihi Start No Later Than (SNLT) İlk bitiş tarihi Finish No Earlier Than (FNET) Son bitiş tarihi Finish No Later Than (FNLT) Başlatılması gereken tarih Must Start On (MSO) Bitirilmesi gereken tarih Must Finish On (MFO) Ve bu anlama gelir Project, bir görevi mümkün olan en kısa sürede oluşması için planlar. Projenin başlangıç tarihinden zamanlanan tüm yeni görevlere uygulanan varsayılan sınırlama türüdür. Project, bir görevi mümkün olan en geç sürede oluşması için planlar. Projenin bitiş tarihinden zamanlanan tüm yeni görevlere uygulanan varsayılan sınırlama türüdür. Project, bir görevi belirlediğiniz sınırlama tarihinde ya da sonra başlaması için planlar. Bir görevin belirli bir tarihten önce başlamayacağına emin olmak için bu sınırlama türünü kullanın. Project, bir görevi belirlediğiniz sınırlama tarihinde ya da önce başlaması için planlar. Bir görevin belirli bir tarihten sonra başlamayacağına emin olmak için bu sınırlama türünü kullanın. Project, bir görevi belirlediğiniz sınırlama tarihinde ya da sonra bitmesi için planlar. Bir görevin belirli bir tarihten önce bitemeyeceğinden emin olmak için bu sınırlama türünü kullanın. Project, bir görevi belirlediğiniz sınırlama tarihinde ya da önce bitmesi için planlar. Bir görevin belirli bir tarihten sonra bitemeyeceğinden emin olmak için bu sınırlama türünü kullanın. Project, bir görevi belirlediğiniz sınırlama tarihinde başlaması için planlar. Bir görevin belirli bir tarihte başlayacağından emin olmak için bu sınırlama türünü kullanın. Project, bir görevi belirlediğiniz sınırlama tarihinde bitmesi için planlar. Bir görevin belirli bir tarihte biteceğinden emin olmak için bu sınırlama türünü kullanın. Önemli: Yeni başlayan Project kullanıcıları genellikle görevlerin başlangıç ve bitiş tarihlerini girme eğilimindedirler. Ancak bunu yapmak İlk Başlama Tarihi ya da İlk Bitiş Tarihi gibi yarı esnek sınırlamaları uygular. Bu, kullanıcıların Project in zamanlama motorundan yararlanmasını engeller. KAYNAK PLANLAMASI (OLDUKÇA ÖNEMLİ BİR BÖLÜM) Projenin doğru şekilde zaman maliyet analizlerinin ve tahminlerinin yapılabilmesi için gerekli bir bölüm. Kaynakların Tanımı: 1. Çalışma Kaynakları : ( Work Resources) Kişiler : (People resources) donanımlar : (Equipment resources) (örnek alt yapı) (tüketilemeyen kaynaklar; printer) 2. Malzeme (donanım) Kaynakları : (Material Resources) Tüketilebilir kaynaklardır. (toner) Personel Kaynakları: isimle olduğu gibi unvan ile de belirtilebilir. - Murat Öztürk - Yönetmen - Anketörler 31

32 Örnek projede kullanılacak kaynaklar, kaynak yükleri ve maliyet bilgileri aşağıda verilmiştir: Kaynak Kaynak Yükü Maliyet Kaan ERDOĞAN 100% 50,00 YTL/hr Fatma ERDOĞAN 100% 50,00 YTL/hr Kadir YILMAZ 100% 50,00 YTL/hr Murat ÖZTÜRK 100% 50,00 YTL/hr Kerim İNAL 100% 50,00 YTL/hr Genel Koordinatör 100% 30,00 YTL/hr Grup Koordinatörü 1 50% 20,00 YTL/hr Grup Koordinatörü 2 50% 20,00 YTL/hr Anketör 6 100% 20,00 YTL/hr Anketör 1 100% 20,00 YTL/hr Anketör 2 100% 20,00 YTL/hr Anketör 3 100% 20,00 YTL/hr Anketör 4 100% 20,00 YTL/hr Anketör 5 100% 20,00 YTL/hr Veri Girişçi 200% 24,00 YTL/hr Bilgisayar 400% 10,00 YTL/day SPSS Programı 100% 22,00 YTL/mon Kağıt 5,00 YTL 32

33 View menüsünden Resource Sheet seçimi ile sağdaki listede görünmeyen sütunların görünmesini sağlıyoruz. Max.units kolonunun görüntüsü istenirse tools + options menü seçeneği kullanılarak değiştirilebilir. 33

34 34

35 MALİYET BELİRLEME (Projenin can alıcı noktalarından bir tanesi de maliyet yönetimidir.) YTL ayarları için; Tools menüsünden Options seçeneği tıklandığında, symbol bölümünde para biriminde değişiklik yapabiliriz. (TL YTL) 35

36 Std Rate: Tanımlanmış standart maliyetlerdir. Saat ücreti olabileceği gibi haftalık veya aylık ücretler de girilebilir. Over Rate: Fazladan çalışma ücreti (mesai dışı). Bu bölüm o kaynağın projenin yürütülmesi sırasında fazla mesai yaptığı dönemler için proje maliyetlerinin hesaplanmasında kullanılır. Gerçekleşme bilgileri girilirken Gerçekleşen fazla mesai saati yazılır, proje maliyeti fazla mesai oranı ile çarpılarak bulunur. Cost / Use: O kaynağın kullanım maliyetidir. Kaynağın kullanım başına maliyeti varsa bu bölüm doldurulur. Genlikle Amortisman harcamaları için ayrılmıştır. Amortisman giderleri genellikle işçilik maliyet ücretleri içine GİG olarak yedirilmiştir. Accrue At: Ücretlerin gerçekleşeceği zamanları (start, prorated, end) belirler Çalışanların saat ücretleri belirledik. Materyallerin ücreti birim ücreti olarak alınır. Onlarda saat ücreti söz konu değildir. 36

37 Ayrıca ücret tipini de seçme şansımız var. Başlangıç, önceden belirlenmiş, bitiş ücreti gibi Projede çalışan kişilerin çalışma saatlerini isteğe (gereksinimlere) göre değiştirebilmek için ; yine Tools menüsünden Change Working Time seçeneği tıklanarak, Bir satırı seçip çalışma saatlerini özel olarak tanımlayabiliriz. 37

38 Açılan ekrandaki takvimde çalışma saatlerini değiştirebiliriz. Proje içinde yapılacak ödemeleri (nakit çıkışlar) da bu tabloda Avans ödemeleri gibi kaynak başlıklarıyla gösterilebilir. KİŞİLERİ (KAYNAKLARI) GÖREVLERE ATAMAK (Maliyet belirledikten sonra görevlerle çalışacak olan kişileri eşleştirme işlemi yapacağız.) 38 Bu seçimden sonra görevi seçip Assing resource (1) linki ile eşleştirmeleri yapabiliriz. Bir işe birden fazla kaynak atayabiliriz (2). Atadığımız kaynak (3) de görülen diagramada yansır. Ayrıca kaynak atadıkça o kaynakla ilgili iş yükü (4) de özetlenerek gösterilir.

39 Aşağıdaki linke tıklayarak kaynak atama görümünü daha kullanışlı olan bir ekrana çevirebiliriz 39

40 Bir kaynağa fazla görev atarsak bunu bize uyarı olarak döndürür. 40

41 Fazla görev atadığımız kişiden görevi almak için aşağıdaki görev satırını seçip soldaki seçimi yaparız. Bu sayede görev dağılımını ve atanan kişileri tekrar düzenleyebiliriz. 41

42 Bir göreve birden çok kaynak atayabiliriz. Bir göreve birden çok kaynak atarsak bize aşağıdaki gibi uyarı vererek, atanan kaynak oranında işin bitiş süresini azaltılmasını ya da süreyi aynı bırakmamızı ister. Süreyi kısaltmıyorsak kaynaklar diğer işlerle birlikte aralarda bu işi de yapacak anlamındadır. (Günde 2 saatlerini bu işe ayıracaklar gibi.) Burada dikkat edilirse Effort driven kutusu işaretlenmiştir. Proje çaba kullanımlı zamanlama mantığını kullanır. Bu, atadığınız kaynak sayısı göz ardı edilerek görevin başlangıçtaki iş değerinin (work) sabit kalması anlamına gelir. Bu tür zamanlamanın en belirgin etkisi, siz bir göreve ek kaynaklar atarken görev süresinin azalmasıdır. MP, yalnızca görevlere kaynaklar atadığınızda ya da onları görevden kaldırdığınızda bu mantığı kullanır. Bu durumda görünüm aşağıdaki gibidir: 42

1 MS PROJECT E GİRİŞ 1 Proje Tanımı 1 MS Project 2013 ile Proje Yönetimi 2 MS Project 2013 e Giriş 3 MS Project Ekran Görünümlerini Tanımak 5

1 MS PROJECT E GİRİŞ 1 Proje Tanımı 1 MS Project 2013 ile Proje Yönetimi 2 MS Project 2013 e Giriş 3 MS Project Ekran Görünümlerini Tanımak 5 İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 MS PROJECT E GİRİŞ 1 Proje Tanımı 1 MS Project 2013 ile Proje Yönetimi 2 MS Project 2013 e Giriş 3 MS Project Ekran Görünümlerini Tanımak 5 2 PROJECT GÖREVLERİYLE ÇALIŞMAK

Detaylı

Proje Süreçleri (Project Processes)

Proje Süreçleri (Project Processes) Proje Süreçleri (Project Processes) Bir sonuca ulaşmak için gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler serisine Süreç denir. Süreçlerin girdileri (input), çıktıları (output), ve araçları (tools) vardır. Proje

Detaylı

İÜ İŞLETME FAKÜLTESİ

İÜ İŞLETME FAKÜLTESİ İÜ İŞLETME FAKÜLTESİ PROJE YÖNETİMİNDE MALİYET PLANLAMA ve PERFORMANS EV- BCWP Kazanılmış Değer Analizi Prof. Dr. Erdal BALABAN 1 Proje Yaşam Eğrisi Sarfedilen emek Zaman Proje Geliştirme Başlatma ve Planlama

Detaylı

GANTT ÇİZELGESİ PERT DİYAGRAMI

GANTT ÇİZELGESİ PERT DİYAGRAMI GANTT ÇİZELGESİ PERT DİYAGRAMI SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİ YILDIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 1 Gantt Çizelgesi... 2 Giriş... 2 Faaliyetler Arası Öncelik İlişkisi... 3 Kritik Yol...

Detaylı

KAYIT OLUŞTURMA YENİ ÜYE KAYDI OLUŞTURMA. 2 üyenin sayfasına nasıl gidilir? 3 abonelik nasıl verilir? 4 kart nasıl tanımlanır?

KAYIT OLUŞTURMA YENİ ÜYE KAYDI OLUŞTURMA. 2 üyenin sayfasına nasıl gidilir? 3 abonelik nasıl verilir? 4 kart nasıl tanımlanır? KAYIT OLUŞTURMA YENİ ÜYE KAYDI OLUŞTURMA 2 üyenin sayfasına nasıl gidilir? 3 abonelik nasıl verilir? 4 kart nasıl tanımlanır? 5 karta para nasıl yüklenir? 6 borçlandırma nasıl yapılır? 7 vadelendirme nasıl

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014

İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014 İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014 İçindekiler İş Akış Yönetimi... 3 Görevler... 4 Görev Bilgileri... 5 Mesajlar... 7 Zaman Ayarlayıcı İşlemler... 8 Zamanlanmış Görevler... 10 Zamanlanmış Görev Bilgileri...

Detaylı

Süreç Yönetimi. Logo

Süreç Yönetimi. Logo Süreç Yönetimi Logo Kasım 2013 SÜREÇ YÖNETİMİ Süreç belirlenen bir amaca ulaşmak için gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür. Örn; Sistemde kayıtlı personellerinize doğum günü kutlama maili gönderme, Deneme

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU 1 1. Sisteme Giriş Nokta Üniversite Otomasyonu sistemini kullanabilmek için öncelikle Windows işletim sisteminde bulunan

Detaylı

TEDARİKÇİ YAŞAM DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

TEDARİKÇİ YAŞAM DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU TEDARİKÇİ YAŞAM DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Versiyon: 1 Tarih : 27.11.2016 İÇERİK 1. TEDARİKÇİ KAYIT SAYFASI... 1 2. TEDARİKÇİ PORTALİNE GİRİŞ... 5 2.1. Başvuru Onayı Sonrası E-Posta Alımı...

Detaylı

TÜRKİYE MANI PROGRAMI RAPORU. Rev1.02. Sayfa 1

TÜRKİYE MANI PROGRAMI RAPORU. Rev1.02. Sayfa 1 BUREAU VERITAS TÜRKİYE BELGELENDİRME DEPART MANI ACCESS TABANLI DENETİM RAPORU PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU Sayfa 1 1. KULLANIM ŞEKLİ Dosyanın kullanım aşamaları aşağıdaki gibidir; Dosya bvceroperation.com

Detaylı

EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ. 1 - Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma:

EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ. 1 - Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma: EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ 1 Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma 2 Web Sayfasına Yeni Element Ekleme Ve Özelliklerini Belirleme Değişiklik Yapma 3 Web Sayfası Tasarımını

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür.

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Bölüm ANKET YÖNETİMİ Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Anket uygulaması için aşağıdaki işlem adımlarını uygulamak gerekmektedir.

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri LOGO PROGRAM KURULUMU VE AYARLARI Logo programlarının yüklemesi için kullanılacak,setup dosyaları ftp://download.logo.com.tr/ adresinden indirilerek yapılır. Örneğin Kobi ürünleri için; ftp://download.logo.com.tr/windows/kobi/guncel/go_plus/klasöründen

Detaylı

INTERNET INFORMATION SERVICES 6.0 DA WEB SAYFASI YAYINLAMAK

INTERNET INFORMATION SERVICES 6.0 DA WEB SAYFASI YAYINLAMAK INTERNET INFORMATION SERVICES 6.0 DA WEB SAYFASI YAYINLAMAK INTERNET INFORMATION SERVICES 6.0 da (IIS 6.0) Web Sayfası yayınlamak için ilk olarak IIS 6.0 ın kurulu olması gereklidir. IIS Windows ta default

Detaylı

T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. Evrak Logo Ekleme Kılavuzu. Kasım 2012

T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. Evrak Logo Ekleme Kılavuzu. Kasım 2012 T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Evrak Logo Ekleme Kılavuzu Kasım 2012 İçerik 1 Birim Logosu Kayıt İşlemleri... 3 1.1 Tek Logo Ekleme İşlemleri... 4 1.1.1 Logo Pozisyonu :... 5 1.1.2

Detaylı

SATIŞ EKRANININ KULLANIMI:

SATIŞ EKRANININ KULLANIMI: , Teperes KULLANIM PROGRAMI ÇALIŞTIRMAK: Programı çalıştırmak için masa üstündeki, Teperes Sale simgesine çift tıklayınız. Açılan pencerede işlem yapılacak P.O.S u ( point tof sale) seçiniz ve satış görünümüne

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II 0 BÖLÜM 1 ORCAD PROGRAMINA GİRİŞ: OR-CAD programını başlatmak için Başlat menüsünden programlara gelinir. Programların içerisinde ORCAD Release 9 ve bunun içerisinden de ORCAD Capture seçilir. Karşımıza

Detaylı

ideal Sistem Tester Kullanım Klavuzu

ideal Sistem Tester Kullanım Klavuzu 1- Sistem Modülüne Giriş ideal Sistem Tester Kullanım Klavuzu Herhangi bir Grafik penceresinin başlığındaki S harfine basılarak açılan menüden yapılabilen seçimlerle kullanılmaya başlanır. Bu menüden,

Detaylı

Küresel personel takip programı bordro, mesai hesaplama sürenizi ve alacağınız raporları en kısa sürede almanız için hazırlanmıştır.

Küresel personel takip programı bordro, mesai hesaplama sürenizi ve alacağınız raporları en kısa sürede almanız için hazırlanmıştır. Personel Takip Yazılımı Küresel Personel Devam Kontrol Programı Küresel personel takip programı bordro, mesai hesaplama sürenizi ve alacağınız raporları en kısa sürede almanız için hazırlanmıştır. İçindekiler

Detaylı

Ms-Office Project İle İş Programı Hazırlamak

Ms-Office Project İle İş Programı Hazırlamak Ms-Office Project İle İş Programı Hazırlamak Hala bazı firmalar iş programı hazırlamak için exceli kullansada sadece bu amaçla yapılmış olan ms-office project tarzı programların yerini tutamaz.en basit

Detaylı

ENSTİTÜ ONLINE BAŞVURU. /ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx

ENSTİTÜ ONLINE BAŞVURU. /ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx ENSTİTÜ ONLINE BAŞVURU /ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx Enstitüye kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin kayıt işlemlerini yapabilecekleri link aşağıdadır. İnternet sitenizde öğrencilere online kayıt

Detaylı

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali www.neosinerji.com.tr / www.babonline.com.tr TEKNİK DESTEK e-mail: acentedestek@mapfregenelsigorta.com tel: 212 334 90 90 MAPFRE GENEL SİGORTA SİSTEME

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr KULLANIM KILAVUZU Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr RESERVE ONLİNE REZERVASYON YAZILIMI KULLANIM KİTABI...3 ADMİN PANELİ... 3 Admin Panel Giriş (Login)... 3 Yönetim Paneli... 3 OTEL

Detaylı

1 Organizasyon Tanımlama

1 Organizasyon Tanımlama İçindekiler 1 Organizasyon Tanımlama... 3 1.1 Şirket Tanımlama... 3 1.2 Kullanıcı Tanımlama... 3 1.3 İş Akışında Kullanılacak Grup/Birimlerin Oluşturulması... 3 1.4 Oluşturulan Grup/Birim Altına Kullanıcı

Detaylı

ONLİNE DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU. Saydam Yazılım

ONLİNE DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU. Saydam Yazılım ONLİNE DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI KULLANIM KILAVUZU Saydam Yazılım info@saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 66 Fax : 0232 369 71 69 Sayfa 1 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22. Maddesine göre yapılacak olan

Detaylı

GAP COTTON GAPCOTTON LAB PORTALI. Kullanım Kılavuzu.

GAP COTTON GAPCOTTON LAB PORTALI. Kullanım Kılavuzu. GAP COTTON GAPCOTTON LAB PORTALI Kullanım Kılavuzu www.gapcotton.org İçindekiler İÇİNDEKİLER GAP COTTON... 1 GAPCOTTON LAB PORTALI... 1 Kullanım Kılavuzu... 1 İçindekiler... 2 A. Sunuş... 4 1. Kayıt İşlemi...

Detaylı

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: 09.05.2016 Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ Etkin ve verimli bir biçimde proje amacına ve hedeflerine ulaşılması için insanların, finansal ve teknik kaynakların ve zamanın

Detaylı

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ 1. KURULUŞ İŞLEMLERİ 1.1. Anonim Şirket Kuruluşu : ADIM 1 TÜR SEÇİMİ : Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında aşağıda şirketinizle ilgili yapabileceğiniz

Detaylı

7 Temmuz Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar

7 Temmuz Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar 7 Temmuz 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Raporlar RAPORLAR MODÜLÜNDE DOCMAGE DĐZAYNI Doküman sihirbazı DocMage den görsel açıdan zengin form dizaynları yapılır ve bu

Detaylı

FAKS SUNUCU EĞİTİM DÖKÜMANI

FAKS SUNUCU EĞİTİM DÖKÜMANI FAKS SUNUCU EĞİTİM DÖKÜMANI 1. Faks Tanımlama 1.1. Uygulamalar Santral Yönetimi Faxlar Fax Ayarları Ekranı açılır. 1.2. Yeni bir faks tanımlamak için Navigasyon Çubuğundaki Ekle düğmesi tıklanarak yeni

Detaylı

1. Portala Giriş. 2. Portalın Kullanımı Genel

1. Portala Giriş. 2. Portalın Kullanımı Genel 1. Portala Giriş Masraf beyanı portalına girmek için http://www.agmasraf.com adresine girilir. Sistem sizi tanıyarak girişi gerçekleştirir, şifre sorması durumunda Kullanıcı adı kısmına; sicil numarası,

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir.

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Programın Ekran görüntüsü şekildeki gibidir: KULLANIM KILAVUZU Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Banka: Program kurulduğunda

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX Beyanname

AKINSOFT WOLVOX Beyanname AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 17.01.2011 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ programı, ticari işletmelerin periyodik sürelerde resmi olarak vergi dairelerine vermesi

Detaylı

5.DERS PROJEDE YÜRÜTMENİN PLANLANMASI

5.DERS PROJEDE YÜRÜTMENİN PLANLANMASI 5.DERS PROJEDE YÜRÜTMENİN PLANLANMASI 1 1. PROJENİN PLANLANMASI? Proje planlaması yapılmadan iyi bir proje önerisi hazırlanması mümkün değildir. Bu nedenle planlama ile ilgili sorunları ortaya koymanın

Detaylı

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI Sürüm 1.3.5 Ağustos 2013 TegsoftCC Supervisor (Yetkili Kullanıcı) Kampanya Yönetimi Eğitim Dokümanı Sayfa 2 / 14 İÇİNDEKİLER A. SES KAMPANYASI

Detaylı

Oluşturmak istediğimiz OU ye bir isim veriyoruz. Name kısmına ISTANBUL yazıyoruz,

Oluşturmak istediğimiz OU ye bir isim veriyoruz. Name kısmına ISTANBUL yazıyoruz, ORGANİZATİONAL UNİT (OU) OrganizationUnit(OU): Türkçe Yapısal Birim olarak adlandırılan ve merkezi yönetimimizi kolaylaştıran bir objedir. Organizational Unit domain içerisindeki kullanıcı, group ve bilgisayarları

Detaylı

PERSONEL TAKİP PROGRAMI..3

PERSONEL TAKİP PROGRAMI..3 İçindekiler Tablosu PERSONEL TAKİP PROGRAMI..3 1.Özellikler.3 2.Kullanım..4 2.1. Çalışma Takvimi..5 2.2. Giriş ve Çıkışlar.6 2.3. İzin ve Tatil..7 2.4. Personel 8 2.5. Rapor 11 2.5.1. Günlük Rapor Durumu...11

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

ELEKTRONİK PROVİZYON SİSTEMİ (E-PRO) KULLANIM KLAVUZU

ELEKTRONİK PROVİZYON SİSTEMİ (E-PRO) KULLANIM KLAVUZU ELEKTRONİK PROVİZYON SİSTEMİ (E-PRO) KULLANIM KLAVUZU Sürüm 1.0 Ocak 2011 İÇİNDEKİLER 1. Sisteme Giriş Ve Program Kullanımı 2. Provizyon Süreci 3. Paket Oluşturma ve Fatura Gönderim Süreçleri 1 1. Sisteme

Detaylı

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER 11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer EnRoutePlus TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI (FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET) Univera firmasının EnRoutePlus programından

Detaylı

Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK

Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK Doküman Kodu : FSG004 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK Genel Bilgi Fatura Girişleri Fatura Başlığı Fatura Detayı Alım Fatura Girişi Satış Fatura Girişi Fatura

Detaylı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI KALİTE SÜREÇLERİ DOKÜMANI Versiyon: 1 Tarih: 27.11.2016 İçindekiler 1. Sisteme Giriş... 3 2. Geri Bildirim Süreci... 4 3. Denetim Talebi... 14 4. Kontrol Partisi... 21 5. Görev

Detaylı

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri

Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri Örgün Öğrenci Sistemi Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanlarının verdikleri derslerle ilgili yoklama, not girişi yapabildikleri ve öğrencilerin aldıkları derslerle ilgili bilgileri görebildikleri sistemdir.

Detaylı

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 İçindekiler Dövizli Kullanım... 3 Kavramlar... 3 Döviz Türleri... 4 Satır bilgilerinin silinmesi... 4 Tüm tablonun silinmesi... 4 Sistemde yer alan ilk tanımlara ulaşım...

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Ekim 2015 İçindekiler 1. HAL KAYIT SİSTEMİ NE GİRİŞ... 2 2. HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU OLUŞTURMA SÜRECİ... 2 2.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN

Detaylı

8 Dakikada Microsoft Project Öğreniyorum El Kitabı

8 Dakikada Microsoft Project Öğreniyorum El Kitabı 8 Dakikada Microsoft Project Öğreniyorum El Kitabı Hazırlayan: Gemi İnş. ve Gemi Mak.Müh.Ali ÖZEN aliozen@gmail.com 1. Microsoft Project Giriş Sayfa No. 1 İş hedeflerine ulaşmak için kullanılan en temel

Detaylı

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu 2014 ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu İ.Ü. KURUMSAL OTOMASYON PROJESİ 1. GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ... 2 2. KULLANICI OLUŞTURMA VE SİSTEME GİRİŞ... 2 3. BİLGİ İŞLEMLERİ... 4 3.1 LABORATUVAR

Detaylı

ÇELEBİ SUCCESS PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

ÇELEBİ SUCCESS PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU ÇELEBİ SUCCESS PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER SİSTEM KULLANIMI... 3 1. Sisteme Giriş ve Ana Sayfa:... 3 2. Şifre Değiştirme:... 4 3. Sistem Dilini Değiştirme:... 4 4. Performans

Detaylı

DARA PLUS PARAKENDE MODULU

DARA PLUS PARAKENDE MODULU DARA PLUS PARAKENDE MODULU PARAKENDE SATIŞ MÜŞTERİ BİLGİLERİ GİRİŞ VE DEĞİŞİKLİK Peşin satış adında bir tane cari hesap oluşturulur kod 1 adı peşin soyadı satış olan. Yeni bir müşteri açmak için : yeni

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS)

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) AGENT KULLANIM DOKÜMANI HİZMETE ÖZEL 1/21 Rev. 1 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER 2 1.1. AYARLAR... 3 1.2. YENİLE... 7 1.3. BİLDİRİM VE GÖREVLER... 9 1.4. ENVİSİON ANA

Detaylı

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir.

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. BÖLÜM 1 1.1 PROJE NEDİR? WEB PROJESİ YÖNETİMİ Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. 1.2 PROJELERİN ORTAK UNSURLARI NELERDİR? Başlama

Detaylı

AKINSOFT Barkod 4. AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT Barkod 4. AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ Barkod 4 programı, her türlü barkod etiketi, raf etiketi ya da reyon etiketi

Detaylı

DENEME SINAVI. ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu

DENEME SINAVI. ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu DENEME SINAVI ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu 1. Hesap Çizelgesi (Microsoft Office - Excel) uygulamasını açınız. Başlat > Programlar > Microsoft Office > Microsoft Office Excel 2003 yolu izlenerek Excel programı

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

GOOGLE DRİVE KULLANARAK FORM OLUŞTURMA

GOOGLE DRİVE KULLANARAK FORM OLUŞTURMA GOOGLE DRİVE KULLANARAK FORM OLUŞTURMA Google Docs yani Google Dokümanlar hizmeti bir süre önce Google Drive adlı bulut depolama hizmetinin içerisine alındı ve çok daha gelişerek yoluna devam etti. Google

Detaylı

BANKA & HOLDİNG & SİGORTACILIK KURULUŞ İŞLEMLERİ

BANKA & HOLDİNG & SİGORTACILIK KURULUŞ İŞLEMLERİ BANKA & HOLDİNG & SİGORTACILIK KURULUŞ İŞLEMLERİ BANKA HOLDİNG - SİGORTACILIK KURULUŞ İŞLEMLERİ Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında aşağıda şirketinizle ilgili yapabileceğiniz

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ İÇİNDEKİLER Genelge... 2 EBYS Giriş... 3 Şifre Değiştirme... 4 Örnek Belge Oluşturma... 5 Olur Yazısı... 5 1) Süreç Kayıt... 6 2) İmzalayacak

Detaylı

Resimdeki alandan tarih aralığı belirterek de (testlerin hasta hesabına aktarıldığı tarihi baz alır). İstek yapılan hasta listesine ulaşabilirsiniz.

Resimdeki alandan tarih aralığı belirterek de (testlerin hasta hesabına aktarıldığı tarihi baz alır). İstek yapılan hasta listesine ulaşabilirsiniz. LABORATUAR MODÜLÜ GENEL İŞLEYİŞ Meddata laboratuar modülünde hastalarınızı dosya numarasıyla onaylı işlemleri id numarasıyla kolaylıkla erişebilirsiniz. Bunun için ilgili alanlara numaraları girip enter

Detaylı

1. TANIMLAR 1.1 Laboratuvarım

1. TANIMLAR 1.1 Laboratuvarım 1. TANIMLAR 1.1 Laboratuvarım Laboratuvarımızda bulunan analizörleri, çalıştığımız dış kalite değerlendirme (DKD) programlarını ve sonuç göndereceğimiz testlerimizi tanımlayacağımız bu kısma Tanımlar menüsü

Detaylı

Ürün Ekleme Kitapçığı

Ürün Ekleme Kitapçığı Ürün Ekleme Kitapçığı İÇİNDEKİLER 1. ÜRÜN EKLEME 3 1.1.KULLANICI GİRİŞİ 3 2.Ürün Menüleri 5 2.1.Genel 5 2.2.Veri 5 2.3. Bağlantılar 8 2.4. Özellik 8 2.5. Seçenek 9 2.7. İndirim 10 2.8. Kampanya 11 2.9.

Detaylı

Ortam İzleyici Kullanım Kılavuzu

Ortam İzleyici Kullanım Kılavuzu Ortam İzleyici Kullanım Kılavuzu BARAN ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ İçindekiler Ana Ekran... 2 Mail kurulum Ekranı... 3 Cihaz Ekleme ve Otomatik Tarama Ekranı... 4 Manuel Cihaz Ekleme ve Adlandırma...

Detaylı

Profesyonel Çözümler Sunar. Profesyonel Çözümler Sunar

Profesyonel Çözümler Sunar. Profesyonel Çözümler Sunar Reyhan, personel yönetimi, proje yönetimi, çözüm ortağı yönetimi, randevu ve iş takibi, rehber yönetimi amacıyla hazırlanmış bir web tabanlı uygulamadır. Kurum çalışanlarının iş takibini kolaylaştırmak,

Detaylı

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA MODÜLÜ

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA MODÜLÜ MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA MODÜLÜ (PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - MÜKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KULLANICI KLAVUZU Temmuz 2011 Havva Yıldırım İçindekiler 1 Amaç 4 2 Giriş 4 3 Arama ve İşlemler 6

Detaylı

1. Akıllı Ulaşım Menüsü

1. Akıllı Ulaşım Menüsü 1. Akıllı Ulaşım Menüsü 1.1. Operasyon Takip Araç sefer durumlarıyla ilgili bilgilere ulaşmak ve haritada görüntülemek için kullanılan bölümdür. İstenilen aracın sefer bilgilerine ulaşmak ve incelemek

Detaylı

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi Oluşturma 02.11.2015 Revizyon: 19.01.2016 Rev. No: 03 Yazan: Süleyman FAKİR Düzenleyen: F. DELİRİ PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi 1) PDKS Kurulumu, Lisans Onaylaması Ve Veri Tabanı Ayarları

Detaylı

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014 14 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Gelen e-fatura Dosyalarının Transferi Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-faturalar,

Detaylı

CPM İLE İNŞAAT SÜRECİ BELİRLENMESİ (Araştırmada Ms Office 2007 programı verilerinden yararlanılmıştır.)

CPM İLE İNŞAAT SÜRECİ BELİRLENMESİ (Araştırmada Ms Office 2007 programı verilerinden yararlanılmıştır.) CPM İLE İNŞAAT SÜRECİ BELİRLENMESİ (Araştırmada Ms Office 2007 programı verilerinden yararlanılmıştır.) GİRİŞ Bu araştırmada inşaat süreci başlamadan önce tasarım aşamaları ve belgelendirme aşamaları önceden

Detaylı

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ

1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1. MİCROSOFT EXCEL 2010 A GİRİŞ 1.1. Microsoft Excel Penceresi ve Temel Kavramlar Excel, Microsoft firması tarafından yazılmış elektronik hesaplama, tablolama ve grafik programıdır. Excel de çalışılan

Detaylı

Microsoft FrontPage 2003. Web Sitesi Hazırlama. Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça

Microsoft FrontPage 2003. Web Sitesi Hazırlama. Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça Microsoft FrontPage 2003 Web Sitesi Hazırlama Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça Microsoft FrontPage 2003 Web Sitesi Hazırlama Ikinci Bölüm İçindekiler İçindekiler i Microsoft FrontPage 2003 2 Atlama Menüsü Eklemek:

Detaylı

MICROSOFT PROJECT DERS NOTLARI

MICROSOFT PROJECT DERS NOTLARI MICROSOFT PROJECT DERS NOTLARI Doç.Dr.Aydın Ulucan Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü aulucan@hacettepe.edu.tr ANKARA-2006 MİCROSOFT PROJECT 2000 NOTLARI 1. GİRİŞ VE TANITIM Programı çalıştırmak için

Detaylı

Proje Yönetimi Uygulamaları Görev Tanımlama

Proje Yönetimi Uygulamaları Görev Tanımlama Girişimcilik ve İnovasyon Dersi Proje Yönetimi Uygulamaları Görev Tanımlama Yrd. Doç. Dr. Ali Nizam Prof. Dr. Fevzi YILMAZ Mühendislik Fakültesi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2015 İş Paketi -

Detaylı

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

Excel de çalışma alanı satır ve sütunlardan oluşur. Satırları rakamlar, sütunları ise harfler temsil eder. Excel çalışma sayfası üzerinde toplam

Excel de çalışma alanı satır ve sütunlardan oluşur. Satırları rakamlar, sütunları ise harfler temsil eder. Excel çalışma sayfası üzerinde toplam Microsoft Excel Microsoft Office paket programı ile bizlere sunulan Excel programı bir hesap tablosu programıdır. her türlü veriyi tablolar yada listeler halinde tutmak ve bu veriler üzerinde hesaplamalar

Detaylı

Microsoft FrontPage 2003. Web Sitesi Hazırlama. Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça

Microsoft FrontPage 2003. Web Sitesi Hazırlama. Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça Microsoft FrontPage 2003 Web Sitesi Hazırlama Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça Microsoft FrontPage 2003 Web Sitesi Hazırlama Ikinci Bölüm İçindekiler İçindekiler i Microsoft FrontPage 2003 2 Jump Menü-Açılan Menü

Detaylı

AKBİM-KOÇ AKPRO DERS DAĞILIM PROGRAMI

AKBİM-KOÇ AKPRO DERS DAĞILIM PROGRAMI AKBİM-KOÇ AKPRO DERS DAĞILIM PROGRAMI Genel Bilgiler/Ayarlar: Bu bölümde programın genel ayarları yapılır. Programa vereceğimiz isim ve Programımız kaç haftalık olacaksa bilgileri girilir. Haftaların başlangıç

Detaylı

Chronos Çalışan Kullanım Kılavuzu

Chronos Çalışan Kullanım Kılavuzu Chronos Çalışan Kullanım Kılavuzu Döküman Bilgisi Hazırlayan: Beste Öztamur Ünvan: Proje Yön Döküman versiyonu: 2.2 Versiyon Geçmişi Ver. No. Ver. Tarihi Revize Eden Açıklama 1.0 15.11.2013 Beste Öztamur

Detaylı

BOLOGNA İŞLEMLERİ. Seçilen fakülte bölüm programı düzenlemek için; Değiştir butonuna tıklayınız.

BOLOGNA İŞLEMLERİ. Seçilen fakülte bölüm programı düzenlemek için; Değiştir butonuna tıklayınız. BOLOGNA İŞLEMLERİ Öncesi yapılması gereken işlemler 1. Fakülte Bölüm Programlarınkontrol edilmesi (Akademik İşlemler>Fakülte Tanımları) (Akademik İşlemler > Bölüm Tanımları) (Akademik İşlemler > Program

Detaylı

Zaman Ayarlayıcı İşlemler

Zaman Ayarlayıcı İşlemler Zaman Ayarlayıcı İşlemler LOGO Haziran 2008 İçindekiler Logo-GO Zaman Ayarlayıcı İşlemler...3 Zamanlanmış Görevler...5 Zamanlanmış Görev Bilgileri...5 Hatırlatıcı...8 Hatırlatıcı Bilgileri...9 Mesajlar...11

Detaylı

YABİL. Sınav Planlama Programı İş Adımları. Ağustos - 2015

YABİL. Sınav Planlama Programı İş Adımları. Ağustos - 2015 YABİL Sınav Planlama Programı İş Adımları Ağustos - 2015 Yazılım Bilgisayar ve Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 6007/13 Sok. No:2 D:1 Karşıyaka / İZMİR Gsm: 0-532-7444599 / 0-545-2533545

Detaylı

Koordinat Dönüşümleri (V )

Koordinat Dönüşümleri (V ) KOORDİNAT DÖNÜŞÜMLERİ ve FARKLI KOORDİNAT SİSTEMLERİ İLE ÇALIŞMA FieldGenius ile birden fazla koordinat sistemi arasında geçiş yaparak çalışmak mümkündür. Yaygın olarak kullanılan masaüstü harita ve CAD

Detaylı

Elektra Raporlama Sistemi Sunumu

Elektra Raporlama Sistemi Sunumu Elektra Raporlama Sistemi Sunumu Raporlama Araçları Açıklamaları: 1-Seçilen nesneyi raporlar. 2-Yeni boş bir rapor eklemeyi sağlar. 3-Seçilen raporları düzenlemeyi sağlar. 4-Seçilen raporu siler. 5-Seçilen

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon

Detaylı

Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015

Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015 Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015 İçindekiler Maliyet Muhasebesi... 4 Maliyet Kaynakları... 5 Maliyet Kaynağı Bilgileri... 7 Maliyet Kaynakları Yükleyici Muhasebe Hesapları... 9 Maliyet Kaynağı Bütçe Kalemleri...

Detaylı

Ekran Arayüzü ve Obje Seçimi (V )

Ekran Arayüzü ve Obje Seçimi (V ) FieldGenius harita ekranı tüm menülere ulaşımın sağlandığı ana ekrandır. Çizim ekranı dinamik özelliklere sahip olup objeler grafik ekrandan seçilebilir. Bu sayede nokta aplikasyonu, mesafe ölçümü gibi

Detaylı

İSHOP-AYLIK NÖBET LİSTESİ

İSHOP-AYLIK NÖBET LİSTESİ İSHOP-AYLIK NÖBET LİSTESİ 1. Nöbet listesine giriş 2. Nöbet listesini oluşturmak için; 3. Şablon atamak için; 4. Personel eklemek için; 5. Listeyi onaya göndermek için; 6. Listeyi kontrol ve onay için;

Detaylı

Eğitmen. Öğretmen/Eğitmen.

Eğitmen. Öğretmen/Eğitmen. Öğretmen/Eğitmen İçindekiler VeduBox İçeriği- Öğretmen... 3 Ana Sayfa... 3 Takvimim... 4 Takvimim... 4 Akademik Takvim... 4 Derslerim... 4 Ders Profili... 5 İçerik... 5 Duyurular... 7 Ödevler:... 8 Anketler...

Detaylı

4.1. Grafik Sihirbazını kullanarak grafik oluşturma

4.1. Grafik Sihirbazını kullanarak grafik oluşturma BÖLÜM14 4. EXCEL DE GRAFİK Excel programının en üstün özelliklerinden bir diğeri de grafik çizim özelliğinin mükemmel olmasıdır. Excel grafik işlemleri için kullanıcıya çok geniş seçenekler sunar. Excel

Detaylı

OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ. Kullanım Kılavuzu. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ. Kullanım Kılavuzu. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ Kullanım Kılavuzu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu OLAY YÖNETİM SİSTEMİ Sisteme Giriş http://oys.thsk.gov.tr/oys Sisteme ilk defa giriş yapılıyorsa size verilen kullanıcı adını girdikten

Detaylı

Avrasya Üniversitesi. Tuncay AYDEMİR

Avrasya Üniversitesi. Tuncay AYDEMİR Avrasya Üniversitesi Moodle Sistemi Kullanım Klavuzu Hazırlayan Tuncay AYDEMİR Moodle Nedir? Moodle; Öğrenci eğitimci arasında internet ortamında paylaşımların yapılabilmesini sağlayan bir sistemdir. Eğitimci

Detaylı

FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ. 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin

FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ. 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin 2- Açılan sayfadan, oluşturulmak istenen sitenin içeriğine göre hazır şablon

Detaylı

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Bilgi Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Presto Plus da iki farklı tip devir yapılabilir. İhtiyaca göre bu iki devir programından birisi tercih edilerek devir işlemi yapılmalıdır. Devir işlemlerinden

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı HASTA BAŞVURU BİLDİRİM SİSTEMİ (HBBS) KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER (Başlık üzerine CTRL + Mouse sol tıklama ile ilgili sayfaya gidilir.) 1. HASTA BAŞVURU BİLDİRİM SİSTEMİ (HBBS) 3 2. PERSONEL GİRİŞİ/PERSONEL

Detaylı

SYTP ÜYELİK İŞLEMLERİ

SYTP ÜYELİK İŞLEMLERİ 1-)Kullanıcı,tarayıcının adres çubuğuna, bağlı bulunduğu ilin sytp linkini yazdığı zaman karşısına ilk olarak sağ taraftaki gibi bir ekran gelir. 2-)Sisteme üye olacak olan eczane kullanıcısı sağ taraftaki

Detaylı

KOLAY SİPARİŞ TAKİBİ v4

KOLAY SİPARİŞ TAKİBİ v4 KOLAY SİPARİŞ TAKİBİ v4 KISA TANITIM DOKÜMANI PROGRAMDA NELER VAR Bu doküman, Kolay Sipariş Takibi programının temel özelliklerini size kısaca tanıtmak ve programı kısa sürede kavramanızı sağlanmak için

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU 1 GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Uzaktan Eğitim Sistemi (UZEM) öğrenci ekranlarının kullanımına yönelik yardım içeriği bulunmaktadır.

Detaylı

HIZLI KULLANMA KLAVUZU

HIZLI KULLANMA KLAVUZU HIZLI KULLANMA KLAVUZU 7, 10 MODELLER : HOMEPRO vivimat PRO3 HOMEPRO vivimat COMFORT HOMEPRO vivimat PRIME HOMEPRO vivimat LITE SİSTEME GİRİŞ / LOGIN Ev içerisinden kullanmak için (LAN) iç IP kutusuna

Detaylı

MAKİNA BAKIMLARINIZI NASIL TAKİP EDERSİNİZ?

MAKİNA BAKIMLARINIZI NASIL TAKİP EDERSİNİZ? MAKİNA BAKIMLARINIZI NASIL TAKİP EDERSİNİZ? 1- www.myvisionlink.com Adresi size tanımlı olan Kullanıcı Adı ve Şifre ile ziyaret edilir. 2- Ana sayfadaki Filo sekmesinden istenilen makinanın satırına çift

Detaylı

T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ WEB TEMELLİ ÖĞRENME VE İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ Learning Management System (LMS) KULLANIM KLAVUZU OCAK-2017 TOKAT i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i 1. GENEL BİLGİLER... 1 2. EĞİTİMCİ

Detaylı