ENGLISH ARSLANTÜRK CITY PLANNING,TRANSPORT TRAFFIC CONSULTING COMPANY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENGLISH ARSLANTÜRK CITY PLANNING,TRANSPORT TRAFFIC CONSULTING COMPANY"

Transkript

1

2 ENGLISH ARSLANTÜRK CITY PLANNING,TRANSPORT TRAFFIC CONSULTING COMPANY NUH MEHMET ARSLANTURK IS AN URBAN PLANNER AND THE COMPANY OWNER. HE HAS GRADUATED FROM URBAN AND REGIONAL PLANNING DEPARTMENT OF M.E.T.U. AT ARSLANTÜRK CPTTCC IS IN HIS MANAGEMENT WITH HIS 35 YEARS OF EXPERIENCE. HE WORKED AS A TRANSPORT PLANNER IN ANKARA METROPOLITAN MUNICIPALITY BETWEEN THE YEARS HE WORKS WITH HIS COMPANY SINCE HE HAS WORKED ON DEVELOPMENT PLANS, TRAFFIC PLANS, INTERSECTION AND ROAD DESIGNINGS, SIGNALIZATION AND BIKE PROJECTS; WHILST TIME HE HAD WORKED AS A CONSULTANT FOR ANTALYA METROPOLITAN MUNICIPALITY BETWEEN THE YEARS ALSO HE HAD WORKED AS A STANDART PREPARATİON SPECIALIST FOR TURKISH STANDARDS INSTITUTE (T.S.E. ) AT THE INNER CITY ROADS COMMITTE BETWEEN THE YEARS WE PRESENT: - DETAILED - RIGOROUS PROJECT - MULTIPLE ALTERNATIVES ABOUT: - DEVELOPMENT PLAN - INTERSECTION DESIGN - URBAN DESIGN - BICYCLE ROAD AND LANE PROJECTS (DESIGNED BY OUR COMPANY FOR THE FIRST TIME IN KAYSERİ) - TRANSPORTATION PLANNING - PUBLIC TRANSPORTATION PLANNING - ROAD DESIGNING PROJECTS - TRAFFIC CIRCULATION PROJECTS - TRAFFIC SIMULATION MODELLING - TRAFFIC SIGNALIZATION PLANS - TECHNICAL CONSULTING - INFRASTRUCTURE PROJECTS - PROJECT COMPETITION

3 ENGLISH EXTERMINATED WORKS : İSTANBUL BAKIRKÖY MUNICIPALITY,1987: 3 AT-GRADE INTERSECTION DESIGNS IN BAHÇELIEVLER BİLKENT UNIVERSITY 1994: BİLKENT-I,BİLKENT-III HOUSES AND PLAZA AREA ROAD AND INTERSECTION PROJECT. BURDUR MUNICIPALITY, 2006: DESIGN AND SIGNALIZATION OF 5 INTERSECTIONS ANKARA METROPOLITAN MUNICIPALITY, 2006: SIGNAL COORDINATION BETWEEN THE 16 INTERSECTIONS KAHRAMANMARAŞ MUNICIPALITY, 2008 TRAFFIC DESIGN PROJECTS OF DOWNTOWN AND PERIPHERY UŞAK MUNICIPALITY, 2009: TRAFFIC DESIGN PROJECT OF DOWNTOWN AND PERIPHERY GAZİANTEP METROPOLITAN MUNICIPALITY, 2010: INTERSECTIONS DESIGN OF 2.STAGE OF GAZIANTEP TRAMWAY PROJECT KIZILCAHAMAM MUNICIPALITY, 2011: TRAFFIC CIRCULATION PROJECT BANDIRMA MUNICIPALITY, 2012: TRAFFIC DESIGN PROJECT OF DOWNTOWN AND HARBOUR CORRIDOR ANALYZING SİVAS MUNICIPALITY, 2012: TRAFFIC DESIGN PROJECT OF DOWNTOWN AND PERIPHERY NİJERYA-KANO D.C. 2012: 3 MULTI-LEVEL INTERSECTION PRELIMINARY PROJECTS KAYSERİ METROPOLITAN MUNICIPALITY, 2008: INTERSECTION DESIGNS OF KAYSERİ TRAMWAY PROJECT. 2009: 30 AT-GRADE INTERSECTIONS DESIGN 2010: DESIGN OF 42 KM. BICYCLE ROAD PROJECT 2010: 60 AT-GRADE INTERSECTIONS DESIGNS 2011: TRAFFIC CIRCULATION PROJECT AND TRAFFIC SIMULATION MODEL OF KAYSERI TRAMWAY 2011: 27 AT-GRADE INTERSECTIONS DESIGNS 2012: 35 AT-GRADE INTERSECTIONS DESIGNS2013: INTERSECTION DESIGN OF 2.STAGE OF KAYSERİ TRAMWAY PROJECT KAYSERİ ERCİYES UNIVERCITY- 2013: TRAFFIC PLANNING OF THE UNIVERCITY CAMPUS 2014 :İNEGÖL MUNICIPALITY- CORRIDOR ANALYSIS FOR THE YEAR OF :KAYSERİ METROPOLITAN MUNICIPALITY- 24 A-GRADE INTERSECTION DESIGN 2014: DİA HOLDING COMPANY - TRAFFIC PLANNING PROJECT OF ANKARA BİLKENT INTEGRATED HEALTH CAMPUS 2014: DİA HOLDING COMPANY- CORRIDOR ANALYSIS OF ESKİŞEHİR ROAD (DUMLUPINAR BLV.) FOR : RONESANS HOLDING COMPANY TRAFFIC PLANNING PROJECT OF ADANA INTEGRATED HEALTH CAMPUS 2014: ÇANKIRI MUNICIPALITY - TRAFFIC DESIGN PROJECT OF DOWNTOWN AND PERIPHERY 2014: ANTALYA METROPOLITAN MUNICIPALITY: ROAD AND JUNCTIONS DESIGN ON VARSAK CORRIDOR 2014: ANTALYA METROPOLITAN MUNICIPALITY:MEVLANA MULTİ-LEVEL JUNCTİON DESIGN :KAYSERİ METROPOLITAN MUNICIPALITY- 18 AT-GRADE INTERSECTION DESIGN 2015 CONTINUING WORKS : KAYSERİ METROPOLITAN MUNICIPALITY : AHİEVRAN REGION ROAD AND JUNCTION DESIGN PROJECT KAYSERİ ERCİYES UNIVERCITY : BETWEEN THE TALAS BLV. AND PROF. DR. N. TOKER AVENUE MULTI-LEVEL JUNCTION DESIGN KAHRAMAN MARAŞ MUNICIPALITY : 15 AT-GRADE INTERSECTIONS DESIGNS MARDİN METROPOLITAN MUNICIPALITY : MARDİN HISTORICAL AREA 1.AVENUE PEDESTRIANIZATION AND URBAN DESIGN PROJECT. İNEGÖL MUNICIPALITY, 2013: TRAFFIC DESIGN PROJECT OF DOWNTOWN AND PERIPHERY 2013: BICYCLE PROJECT DESIGN OF THE SOUTH RING ROAD

4 1- HAKKIMIZDA 2- EKĠBĠMĠZ 3- SUNULAN HĠZMETLER 4- REFERANSLARIMIZ 5- DEVAM EDEN ĠġLERĠMĠZ 6- PLAN VE PROJE ÖRNEKLERĠ

5 1- HAKKIMIZDA NUH MEHMET ARSLANTÜRK ġehġr ve BÖLGE PLANCISI VE ġġrket SAHĠBĠ 1979 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ġehġr ve BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ MEZUNU ARASINDA ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAġIM PLANCISI OLARAK ÇALIġTI YILINDA ARSLANTÜRK ġehġrcġlġk LİMİTED ŞİRKETİNİ KURDU ARASINDAKĠ ġehġr ĠÇĠ YOLLAR, KAVġAKLAR KOMĠSYONUNDA TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ ĠÇĠN STANDART HAZIRLAMA UZMANI OLARAK ÇALIġTI ARASINDA DANIġMAN OLARAK ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ĠÇĠN ÇALIġTI. 35 YILLIK DENEYĠMĠ ve YÖNETĠMĠNDE İMAR PLANI, TRAFİK PLANI, KAVŞAK VE YOL TASARIM PROJELERİ, BİSİKLET PROJELERİ, TRAFİK SİNYALİZASYONU KONULARINDA BİR ÇOK ÇALIŞMALARA İMZA ATMIŞTIR.

6 2- EKĠBĠMĠZ NUH MEHMET ARSLANTÜRK 1956 KAYSERĠ DOĞUMLU, ġġrket KURUCUSU ODTÜ ġehġr VE BÖLGE PLANLAMA 1979 Ġmar Planı Etüd-Yapımı,UlaĢım Planlaması,Trafik Proje Tasarımları ve DanıĢmanlık e-posta: AYSEL ARSLANTÜRK 1965 ANKARA DOĞUMLU, ġġrket ORTAĞI Word-Excel-Auto Cad Konularında Teknik Destek. e-posta: S.ALİ ÜLKER 1984 KAYSERĠ DOĞUMLU ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ġehġr VE BÖLGE PLANLAMA 2010 Netcad, Autocad, Photoshop, 3dsMax, Netcad GIS, Corel Draw Aimsun Simülasyon Modelleme, konularında teknik destek. e-posta: İBRAHİM ÇAKIROĞLU 1990 SAMSUN DOĞUMLU SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ġehġr VE BÖLGE PLANLAMA 2013 Netcad, Autocad, Photoshop, 3dsMax, Aimsun Simülasyon Modelleme konularında teknik destek. e-posta: DANIŞMANLAR ONUR YENER 1981 ANKARA DOĞUMLU ODTÜ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ, LĠSANS 2003 NORTHEASTERN UNIVERSITY, Boston, UlaĢtırma Mühendisliği, Yüksek Lisans 2005 NORTHEASTERN UNIVERSITY, Boston, ĠĢletme Mühendisliği, Yüksek Lisans 2006 Trafik Simülasyon modellemeleri,3 Boyut Tasarımlar,Koridor Analizleri vb. VISSIM, Synchro/SimTraffic, HCS, Dynasmart, C, Lingo, Arena, Minitab,MathCAD, Primavera, AutoCAD, MicroStation, and MS Project SERHAT CELEP 1983 ANKARA DOĞUMLU ODTÜ - ġehġr VE BÖLGE PLANLAMA 2006 Ġmar Planı Etüd ve Trafik Proje Tasarımları, Word, Excel, Photo Shop, Auto Cad, Net Cad Konularında Teknik Destek. e-posta: EMRAH ARSLANTÜRK SABANCI ve INDIANA ÜNĠVERSĠTELERĠ.YÜK. MEKATRONĠK MÜH. Bilgisayar Programlamasında Teknik Destek e-posta: SEDA AKYOL 1992 SAMSUN DOĞUMLU GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ġehġr VE BÖLGE PLANLAMA 2014 Netcad, Autocad, Photoshop, Aimsun Simülasyon konularında teknik destek.

7 3- SUNULAN HĠZMETLER İMAR-VAZİYET PLANLAMA; -ĠMAR PLANI -VAZĠYET PLANI -KENTSEL TASARIM KONULARINDA: DETAYLI, TĠTĠZ VE SEÇENEKLĠ PROJE ÇALIġMALARI ĠLE HĠZMET VERMEKTEYĠZ. TRAFİK PLANLAMA; -KAVġAK TASARIMI -ULAġIM PLANLAMASI -TRAFĠK PLANLAMASI -KORĠDOR ANALĠZĠ -TOPLU TAġIM PLANLAMASI -YOL DÜZENLEME PROJELERĠ -TRAFĠK SĠRKÜLASYON PROJELERĠ -BĠSĠKLET YOLU VE ġerġtlerġ PROJELERĠ -TRAFĠK SĠMÜLASYONU MODELLEMESĠ -SĠNYALĠZASYON PLANLARI -TEKNĠK DANIġMANLIK -ALTYAPI PROJELERĠ -PROJE YARIġMALARI

8 4- REFERANSLARIMIZ 1986:ÇUKUROVA KENTSEL GELİŞME PROJESİ (DAR AL-HANDASSAH CONSULTANTS) 1987:İSTANBUL BAKIRKÖY BELEDİYESİ BAHÇELĠEVLER YÖRESĠ ULAġIM ÇALIġMASI 1994:BİLKENT-I VE -III KONUTLARI VE PLAZA ALANI YOL VE KAVġAK PROJELERĠ 2005:KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 4 KÖPRÜLÜ KAVġAK ÖN PROJESĠ, 2006: KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 1 KÖPRÜLÜ KAVġAK VE 3 HEMZEMĠN KAVġAK UYGULAMA PROJESĠ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, 3 YOL PROJESĠ VE KAMPÜS SĠRKÜLÂSYON PLANI BURDUR BELEDİYESİ, 6 KAVġAK PROJESĠ VE SĠNYALĠZASYON PLANLARI YAPIMI DÜZCE 2. O.S.B ĠMAR PLANI YAPIMI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 16 KAVġAĞIN UYDU ĠLE SĠNYALĠZASYONLARININ KOORDĠNASYONU (YEġĠL DALGA) PROJESĠ 2007:DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ ĠMAR PLANI YAPIMI 2008:BURDUR BELEDİYESİ KENT MERKEZĠ 5 KAVġAK PROJESĠ VE 1 KÖPRÜLÜ KAVġAK ÖN PROJESĠ :KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ KENT MERKEZĠ TRAFĠK DÜZENLEME PROJESĠ (BU KAPSAMDA 55 HEMZEMĠN, 5 KÖPRÜLÜ KAVġAK, TOPLUTAġIM HATLARI PLANLAMASI, KENT MERKEZĠ TRAFĠK SĠRKÜLÂSYONU VB. ÇALIġMALAR YAPILMIġTIR.) 2008:KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 1.ETAP HAFĠF RAYLI SĠSTEM GÜZERGÂHI NDAKĠ 19 KAVġAĞIN GEOMETRĠK DÜZENLEME PROJELERĠ 2009: UŞAK BELEDİYESİ KENT MERKEZĠ VE ÇEVRESĠ TRAFĠK PLANLAMASI VE YOL- KAVġAK DÜZENLEME PROJE ÇALIġMASI (BU KAPSAMDA 35 HEMZEMĠN KAVġAK PROJESĠ, TOPLUTAġIM HATLARI PLANLAMASI, KENT MERKEZĠ TRAFĠK SĠRKÜLÂSYONU VB. ÇALIġMALAR YAPILMIġTIR.) KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 30 KAVġAĞIN GEOMETRĠK DÜZENLEME PROJELERĠ 2010: KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BĠSĠKLET ġerġtlerġ DÜZENLEME PROJESĠ KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 60 ADET KAVġAK DÜZENLEMESĠ PROJESĠ GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2 AġAMA RAYLI SĠSTEM KAVġAKLARI TASARIMI 2011:KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ, KENT MERKEZĠ TRAFĠK SĠRKÜLASYONU

9 4- REFERANSLARIMIZ 2011: KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYSERAY 2. VE 3. AġAMA BAĞLANTI NOKTASI TRAFĠK SĠRKÜLASYONU ÖNERĠSĠ VE MĠKRO SĠMÜLASYON MODELLEMESĠ YOĞUNBURÇ VE KARTAL KAVġAKLARI ARASI TRAFĠK SĠRKÜLASYONU ÖNERĠSĠ VE MĠKRO SĠMÜLASYON MODELLEMESĠ 27 ADET HEMZEMĠN KAVġAK TASARIMI 2012: BANDIRMA BELEDİYESİ KENT MERKEZĠ VE ÇEVRESĠ TRAFĠK PLANLAMASI VE LĠMAN KORĠDOR ANALĠZĠ PROJE ÇALIġMASI SİVAS BELEDİYESİ SĠVAS KENT MERKEZĠ VE ÇEVRESĠ TRAFĠK DÜZENLEME PROJESĠ NİJERYA-KANO- KANO EYALETĠ 3 ADET KATLI KAVġAK TASARIMI ÖN PROJESĠ KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAġIM KOORDĠNASYON MERKEZĠ 35 ADET KAVġAK TASARIM PROJESĠ ANKARA GĠRĠġĠ YOL VE KAVġAK DÜZENLEME PROJESĠ 2013: İNEGÖL BELEDİYESİ KENT MERKEZĠ VE ÇEVRESĠ TRAFĠK PLANLAMA (DÜZENLEME) PROJESĠ GÜNEY ÇEVRE YOLU BĠSĠKLET PROJESĠ KORĠDOR ANALĠZĠ ĠLE 2023 YILI TRAFĠK TALEP TAHMĠNLERĠ PROJESĠ KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAFĠF RAYLI SĠSTEM 2. AġAMA KAVġAKLARI DÜZENLEMESĠ KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ UKOME ĠÇĠN 25 KAVġAK DÜZENLENMESĠ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ĠÇĠ TRAFĠK SĠRKÜLASYONU ve YOL-KAVġAK DÜZENLEME PROJESĠ

10 4- REFERANSLARIMIZ 2014: RÖNESANS HOLDİNG ADANA ġehġr HASTANESĠ KAMPÜSÜ TRAFĠK SĠRKÜLASYON PLAN DİA HOLDİNG - İNŞAAT ve ALTYAPI YATIRIMLARI BĠLKENT SAĞLIK KAMPÜSÜ VAZĠYET PLANI OTOPARK PLANI ve YOL-KAVġAK DÜZENLEME PROJELERĠ DANIġMANLIĞI ANKARA ESKĠġEHĠR YOLU (DUMLUPINAR BLV.) 2024 YILI KORĠDOR ANALĠZĠ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEVLANA KATLI KAVġAĞI UYGULAMA PROJELERĠ KUZEY KORĠDORU ( K.IRMAK- Y.IRMAK CD.) YOL VE KAVġAK DÜZENLEME PROJELERĠ KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 18 ADET UKOME KAVġAĞI DÜZENLEME PROJELERĠ 2015: ÇANKIRI BELEDİYESİ ÇANKIRI KENT MERKEZĠ ve YAKIN ÇEVRESĠ TRAFĠK PLANLAMASI

11 5- DEVAM EDEN ĠġLERĠMĠZ 2015: KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT MERKEZİ KAVŞAK DÜZENLEME PROJELERİ KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AHİ EVRAN CADDESİ VE YAKIN ÇEVRESİ YOL VE KAVŞAK DÜZENLEME PROJELERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TALAS BLV.- PROF. DR. N. TOKER CADDESİ KESİŞİMİ KÖPRÜLÜ KAVŞAK DÜZENLEME PROJESİ MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.CADDE YAYALAŞTIRMA TOPLU TAŞIMA İYİLEŞTİRME VE KENTSEL TASARIM PROJESİ

12 BĠLKENT-I VE BĠLKENT-III KONUTLARI ALANI YOL PROJESĠ -PLAZA ALANI YOL VE 6 ADET KAVġAK PROJESĠ -BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ. MÜZĠK FAKÜLTESĠ YOLU VE KAVġAĞI PROJESĠ, YÜKLENĠCĠ 2005 KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ, 4 ADET KÖPRÜLÜ KAVġAK ÖN PROJESĠ, YÜKLENĠCĠ 2006 KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 1 ADET KÖPRÜLÜ KAVġAK VE 3 ADET HEMZEMĠN KAVġAK UYGULAMA PROJESĠ, YÜKLENĠCĠ

13 2006 KAYSERĠ ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ 3 ADET YOL UYGULAMA PROJESĠ VE KAMPÜS SĠRKÜLASYON PLANI, YÜKLENĠCĠ 2006 BURDUR BELEDĠYESĠ, 6 ADET HEMZEMĠN KAVġAK GEOMETRĠK DÜZELTME VE SĠNYALĠZASYON PLANLARI, YÜKLENĠCĠ KAHRAMAN MARAġ BELEDĠYESĠ -KENT MERKEZĠ YENĠ TRAFĠK SĠRKÜLASYONU -52 ADET HEMZEMĠN KAVġAK TASARIMI VE UYGULAMA PROJESĠ -5 ADET KÖPRÜLÜ KAVġAK ÖN PROJESĠ -3 ADET KÖPRÜLÜ KAVġAK UYGULAMA PROJESĠ, YÜKLENĠCĠ

14 2008 BURDUR BELEDĠYESĠ - 5 ADET HEMZEMĠN KAVġAK GEOMETRĠK DÜZENLEME PROJESĠ VE - 1 KÖPRÜLÜ KAVġAK ÖN PROJESĠ, YÜKLENĠCĠ 2008 DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ, -KAMPUS GĠRĠġ KAVġAĞI YOL VE KAVġAK PROJESĠ YAPIMI YÜKLENĠCĠ 2008 KAYSERĠ BÜYÜK ġehġr BELEDĠYESĠ, 17 ADET HEMZEMĠN KAVġAĞIN HAFĠF RAYLI SĠSTEM ĠLE UYUM PROJELERĠNĠN,SĠNYALĠZASYON VE APLĠKASYON PLANLARININ YAPIMI YÜKLENĠCĠ

15 2009 ġereflġkoçhġsar BELEDĠYESĠ 6 ADET HEMZEMĠN KAVġAK TASARIMI DANIġMAN 2009 KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 1.ETAP 30 ADET HEMZEMĠN KAVġAK PROJESĠ YAPIMI YÜKLENĠCĠ

16 2009 KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2. ETAP 24 ADET HEMZEMĠN KAVġAK PROJESĠ YAPIMI YÜKLENĠCĠ 2009 UġAK BELEDĠYESĠ BAġKANLIĞI KENT MERKEZĠ VE ÇEVRESĠ TRAFĠK PLANLAMASI VE YOL-KAVġAK DÜZENLEME PROJESĠ ĠġĠ (TRAFĠK SĠRKÜLÂSYONU VE 35 ADET KAVġAK PLANLAMASI)

17 2010 KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 24 ĠSTASYONLU ve 300 ADET BĠSĠKLET KAPASĠTELĠ PAYLAġIMLI KAYBĠS BĠSĠKLET YOL VE ġerġtlerġ UYGULAMA PROJESĠ YÜKLENĠCĠ 2010 KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 1.ETAP 30 ADET HEMZEMĠN KAVġAK TASARIMI YÜKLENĠCĠ

18 2010 GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KARATAġ TRAMVAY HATTI 9 ADET KAVġAK DÜZENLEME PROJESĠ DANIġMAN 2011 KIZILCAHAMAM KENT MERKEZĠ TRAFĠK SĠRKÜLASYONU

19 KAYSERİ KAYSERAY KATLI KAVŞAK PROJE ÖNERİLERİ

20 KAYSERİ KAYSERAY KATLI KAVŞAK PROJELERİ ve HEMZEMİN KAVŞAK ÖRNEĞİ

21 SİVAS KENT MERKEZİ KAVŞAK ve YOL DÜZENLEMELERİ

22 NİJERYA KANO EYALETİ KATLI KAVŞAK PROJELERİ

23 İNEGÖL KENT MERKEZİ KAVŞAK ve YOL DÜZENLEMELERİ

24 TRAFİK SİRKÜLASYON SİMÜLASYONLARI İnegöl Kent Merkezi Trafik Sirkülasyon Simülasyonu MEVCUT DURUM ÖNERĠ

25 BURSA İNEGÖL BELEDİYESİ GÜNEY ÇEVRE YOLU BİSİKLET PROJESİ

26 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS TRAFİK PLANLAMASI YAYA ve BİSİKLET YOLLARI

27

28 TRAFİK MİKRO-SİMÜLASYON MODELLEMELERİ KAYSERĠ KAYSERAY RAYLI SĠSTEM 2. AġAMA ĠPEKSARAY KAVġAĞI KAYSERĠ KAYSERAY RAYLI SĠSTEM 2. AġAMA HARĠKALAR DĠYARI KAVġAĞI

29 KAYSERİ OYMAK CADDESİ KAVŞAK ve YOL DÜZENLEME PROJESİ

30 KAYSERİ KAYSERAY İLDEM HATTI YOL-KAVŞAK DÜZENLEME PROJESİ

31 KAYSERİ KAYSERAY TALAS HATTI YOL-KAVŞAK DÜZENLEME PROJESİ

32 DİA İNŞAAT ve ALTYAPI YATIRIMLARI BİLKENT SAĞLIK KAMPÜSÜ VAZİYET PLANI SAĞLIK KAMPÜSÜ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER ; TEK KONTRAT ALTINDA YAPILMAKTA OLAN DÜNYA NIN EN BÜYÜK SAĞLIK KAMPÜSÜDÜR m² ĠNġAAT ALANI ÜZERĠNDE ve SANAL YATAKLAR HARĠÇ TOPLAM 3575 YATAK KAPASĠTESĠLĠDĠR. ÇOK SAYIDA BRANġ HASTANESĠNĠ VE SAĞLIK BAKANLIĞI NIN YENĠ ĠDARĠ BĠNASINI ĠÇERĠSĠNDE BULUNDURACAKTIR. KAMPÜSTE : GENEL HASTANE,KADIN DOĞUM,ÇOCUK, KALP DAMAR HASTALIKLARI, YÜKSEK GÜVENLĠKLĠ ADLĠ PSĠKĠYATRĠ,ONKOLOJĠ, ORTOPEDĠ.NÖROLOJĠ, FĠZĠK TEDAVĠ ve REHABĠLĠTASYON HASTANELERĠ BULUNACAKTIR.

33 ÇANKIRI KENT MERKEZİ YOL-KAVŞAK DÜZENLEME PROJELERİ

34 ANTALYA MEVLANA KATLI KAVŞAĞI DÜZENLEME PROJESİ

35 ANTALYA SAKARYA PARKI KATLI KAVŞAĞI DÜZENLEME PROJESİ

36 ANTALYA MOBİL KATLI KAVŞAĞI ANTALYA SOYLULAR PETROL KATLI KAVŞAĞI DÜZENLEME PROJESİ DÜZENLEME PROJESİ

37 SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ VAZİYET PLANI VE TRAFİK SİRKÜLASYON PROJESİ

38 SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ VAZİYET PLANI VE TRAFİK SİRKÜLASYON PROJESİ

39

DORUK ULAŞIM PLANLAMA MÜH. ve İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

DORUK ULAŞIM PLANLAMA MÜH. ve İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. DORUK ULAŞIM PLANLAMA MÜH. ve İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Adres : Nispetiye Mah. Barbaros Bul. Tel. : + 90 212 274 74 77 Gazi Güçnar Sok. Uygur İş Mrk. Kat:5 Fax. : + 90 212 273 26 43 Beşiktaş / İstanbul

Detaylı

VİZYONUMUZ gerçekçi bütçeler MİSYONUMUZ OUR VISION OUR MISSION

VİZYONUMUZ gerçekçi bütçeler MİSYONUMUZ OUR VISION OUR MISSION Ülkemizin ve kentlerimizin sorunlarına cevap veren, bu sorunların her aşamasında bilgisi ve deneyimi ile çözüm üreten, bir proje ve danışmanlık firması olarak 1987 yılında yeni bir iş anlayışı ve yeni

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ FORMU. : Şehir ve Bölge Plancısı

ÖZGEÇMİŞ FORMU. : Şehir ve Bölge Plancısı 1-Personelin Adı 2-Mesleği BOĞAZİÇİ PROJE MÜHENDİSLİK PLN. VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 3-Doğum Tarihi : 1973 4- Mesleki Deneyimi : 17 Yıl ÖZGEÇMİŞ FORMU : Hacı KARAKUŞ : Şehir ve Bölge Plancısı 5-Firmada

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality Sevgili İstanbullular, Yaşanabilir bir İstanbul için pek çok dev projeye imza attık. Hayata geçireceğimiz her projeyi çevre

Detaylı

AKYÜREKELMAS MİMARLIK - ARCHITECTURE

AKYÜREKELMAS MİMARLIK - ARCHITECTURE AKYÜREKELMAS MİMARLIK - ARCHITECTURE MİMARLIK İNŞAAT TASARIM UYGULAMA LTD. ŞTİ. NİSPETİYE MAHALLESİ AYTAR CAD. AYDIN SOKAK 2/4 LEVENT BEŞİKTAŞ 34340 İSTANBUL TÜRKİYE TEL 90(212) 282 57 97-96 FAKS 90 (212)

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Şehir ve Bölge Pl. ODTÜ 1989 Y. Lisans Şehir Pl. Şehir Pl.

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Şehir ve Bölge Pl. ODTÜ 1989 Y. Lisans Şehir Pl. Şehir Pl. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yavuz Duvarcı 2. Doğum Tarihi: 1966 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Şehir ve Bölge Pl. ODTÜ 1989 Y. Lisans Şehir Pl. Şehir Pl. ODTÜ

Detaylı

OTOPARK ETÜT METODOLOJĠSĠ ĠÇĠN GERÇEK ZAMANLI SAHA ARAġTIRMA SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE UYGULAMA ÖRNEKLERĠ

OTOPARK ETÜT METODOLOJĠSĠ ĠÇĠN GERÇEK ZAMANLI SAHA ARAġTIRMA SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE UYGULAMA ÖRNEKLERĠ T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ OTOPARK ETÜT METODOLOJĠSĠ ĠÇĠN GERÇEK ZAMANLI SAHA ARAġTIRMA SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE UYGULAMA ÖRNEKLERĠ Yüksek Lisans Tezi ELYASE ĠSKENDER ĠSTANBUL, 2010 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

BURSA ULAŞIM ANA PLANI

BURSA ULAŞIM ANA PLANI BURSA ULAŞIM ANA PLANI 1 Ulaşım Ana Planı Nedir? Kent ve bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlamak için bir Stratejik Konsept oluşturmaktır Gelecekte ulaşımın gereksinimlerinin gerçekleşmesi

Detaylı

SARGIN İNŞAAT VE MAKİNE SANAYİ SARGIN CONSTRUCTION AND TİCARET A.Ş. MACHINERY INDUSTRY TRADE INC.

SARGIN İNŞAAT VE MAKİNE SANAYİ SARGIN CONSTRUCTION AND TİCARET A.Ş. MACHINERY INDUSTRY TRADE INC. 0 03 SARGIN 0 SARGIN İNŞAAT VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş. 977 yılında Doç. Dr. Muharrem Sargın tarafından şahıs şirketi olarak SARGIN MÜHENDİSLİK adı altında kurulmuştur. Firma 977-990 yılları arasında

Detaylı

Dünyanın merkezindeki şehir. At the cross roads of the World.

Dünyanın merkezindeki şehir. At the cross roads of the World. Dünyanın merkezindeki şehir. At the cross roads of the World. Mükemmelliğin yeni tanımı. A new definition of perfection. İstanbul, Levent ve River Plaza. Merkezi iş alanının kalbinde, araç ve toplu taşıma

Detaylı

M-OFIS ARCHITECTS Seçilmiş İşler Selected Works 1997-2010

M-OFIS ARCHITECTS Seçilmiş İşler Selected Works 1997-2010 M-OFIS ARCHITECTS Seçilmiş İşler Selected Works 1997-2010 Seçilmiş İşler Selected Works M-Ofis Mimarlık Ltd. Şirketi 1997 de kuruldu. Kurulduğu günden bugüne Yüksek Mimar Sinan Timoçin ve Mimar Serkan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araş. Gör. MÜNEVVER ÖZGE BALTA. Aksaray Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Harita Mühendisliği Anabilimdalı. 68100 Aksaray/Türkiye

ÖZGEÇMİŞ. Araş. Gör. MÜNEVVER ÖZGE BALTA. Aksaray Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Harita Mühendisliği Anabilimdalı. 68100 Aksaray/Türkiye ÖZGEÇMİŞ Araş. Gör. MÜNEVVER ÖZGE BALTA Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilimdalı 68100 Aksaray/Türkiye E-mail: ozgebalta@aksaray.edu.tr, ozgearas@gmail.com Eğitim Durumu

Detaylı

atik otel atik hotel Ordu, 2012 : Pınar Erol PS Mimarlık Mimar Architect : Pınar Erol & Buket Turgut İçmimari Interior Design : Dost Fındık İşveren

atik otel atik hotel Ordu, 2012 : Pınar Erol PS Mimarlık Mimar Architect : Pınar Erol & Buket Turgut İçmimari Interior Design : Dost Fındık İşveren CEO KANTARCI MEKTUP Mimar Architect İçmimari Interior Design İşveren Commissioned by atik otel atik hotel Ordu, 2012 : Pınar Erol PS Mimarlık : Pınar Erol & Buket Turgut : Dost Fındık 178 Yapı, Karadeniz

Detaylı

GİA İNŞAAT VE MEKANİK;

GİA İNŞAAT VE MEKANİK; İNŞAAT VE MEKANİK HAKKIMIZDA ADA GRUP, bünyesindeki Ada Enerji ve Gia İnşaat ve Mekanik firmalarıyla Raylı Sistemler, Enerji, Endüstriyel Tesisler, İnşaat ve Haberleşme sektörlerinde faaliyetlerine devam

Detaylı

Elektrik İnşaat Müşavirlik Proje Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş. Electricity Construction Consultancy Project Contract Trade and Industry INC

Elektrik İnşaat Müşavirlik Proje Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş. Electricity Construction Consultancy Project Contract Trade and Industry INC Elektrik İnşaat Müşavirlik Proje Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş. Electricity Construction Consultancy Project Contract Trade and Industry INC www.elin.com.tr 3 4 5 6 7 8 11 12-89 90 Hakkımızda About Us

Detaylı

2 8 YILDA 80 PROJE 80 Projects in 8 Years

2 8 YILDA 80 PROJE 80 Projects in 8 Years 1 www.tcdd.gov.tr 2 8 YILDA 80 PROJE 80 Projects in 8 Years Demiryolları, Türk milletinin refah ve medeniyet yollarıdır. Railways are the ways of prosperity and civilization of Turkish people. Mustafa

Detaylı

İNŞAATCONSTRUCTION GELİŞTİRME TAAHHÜT YÖNETİM DEVELOPMENT CONTRACTING MANAGEMENT

İNŞAATCONSTRUCTION GELİŞTİRME TAAHHÜT YÖNETİM DEVELOPMENT CONTRACTING MANAGEMENT İNŞAATCONSTRUCTION GELİŞTİRME TAAHHÜT YÖNETİM DEVELOPMENT CONTRACTING MANAGEMENT 1 Aksoy Hakkında About Aksoy 30 yılı aşkın süredir, kalite anlayışından, insana ve çevreye olan saygısından ödün vermeden,

Detaylı

EMASI Ş ON Y İZAS GAN OR

EMASI Ş ON Y İZAS GAN OR İ NŞA AT İNŞAAT Skala İnşaat, 1995 yılındaki kuruluş tarihinden itibaren mimari ve inşaat işlerinin tasarlanması ve uygulanması alanlarında prestijli projelere mimarlık ve mühendislik hizmeti vermektedir.

Detaylı

Hakkımızda. Üyesi Bulunulan Mesleki KuruluĢlar ġehir Plancıları Odası. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası. Çevre Mühendisleri Odası

Hakkımızda. Üyesi Bulunulan Mesleki KuruluĢlar ġehir Plancıları Odası. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası. Çevre Mühendisleri Odası TANITIM DOSYASI Makroplan Mim. Müh. ĠnĢ. Turizm ve Tic. Ltd. ġti. Adres : Simon Bolivar Cad. 7/5 Çankaya / Ankara Posta Kodu : 06550 Tel : 0090 312 442 00 43 Fax : 0090 312 440 87 08 Mail:info@makroplan.com.tr

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI SİNYALİZE DÖNEL (YUVARLAKADA) KAVŞAKLARIN TASARIM ESASLARININ ARAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ ZİYA ÇAKICI DENİZLİ,

Detaylı

Yükselen değer Kartal da mutlu hayatların yeşerdiği bir cennet bahçesi...

Yükselen değer Kartal da mutlu hayatların yeşerdiği bir cennet bahçesi... Yükselen değer Kartal da mutlu hayatların yeşerdiği bir cennet bahçesi... A Garden of Eden, where lives woven with happiness take root and blossom, in rising star Kartal... Göz kamaştıran bir mimari harikası;

Detaylı

YAEM'2011. YÖNEYLEM ARAġTIRMASI ve ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ 31. ULUSAL KONGRESĠ

YAEM'2011. YÖNEYLEM ARAġTIRMASI ve ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ 31. ULUSAL KONGRESĠ YAEM'2011 YÖNEYLEM ARAġTIRMASI ve ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ 31. ULUSAL KONGRESĠ "BiliĢim Çağında Yöneylem AraĢtırması ve Endüstri Mühendisliğinde Yeni Eğilimler" BĠLDĠRĠ ÖZETLERĠ EDĠTÖRLER Doç.Dr. Cemalettin

Detaylı

Akdeniz Şehirlerinde Kentiçi Hareketlilik: Geri Bildirimler ve Perspektifler

Akdeniz Şehirlerinde Kentiçi Hareketlilik: Geri Bildirimler ve Perspektifler Akdeniz Şehirlerinde Kentiçi Hareketlilik: Geri Bildirimler ve Perspektifler İZMİR DE KENTİÇİ ULAŞIM: Mevcut Durum ve Yakın Gelecek Fidan ASLAN İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı İl Nüfusu:

Detaylı

EDUCATIONAL BACKGROUND

EDUCATIONAL BACKGROUND CURRICULUM VITAE PERSONAL DETAILS Name : ġebnem ÖNAL HOġKARA Date and Place of Birth : 29.09.1968 - Ankara Nationality : Turkish Marital Status : Married Correspondence Address : Eastern Mediterranean

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İSTANBUL DA BÜTÜNLEŞİK BİSİKLET AĞI KÜMELERİNİN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ

Detaylı

YESTA HAKKINDA / ABOUT YESTA

YESTA HAKKINDA / ABOUT YESTA YESTA HAKKINDA / ABOUT YESTA YestA Mimarlık Dek. İnşaat Dan. Tic. Ltd. Şti., konsept projeden uygulama projesine, disiplinler arası koordinasyondan, ihale dokümanlarının hazırlanmasına, 3d görselleştirmeden

Detaylı

www.esanmuhendislik.com

www.esanmuhendislik.com Proje grubumuz bugüne kadar; baģta Türkiye de olmak üzere yabancı ülkelerden Irak, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan, Libya ve Rusya gibi ülkelerde çeģitli kullanım amacına sahip (Otel, Hastane, Üniversite,

Detaylı

CONFERENCE ON COLLABORATION OF TECHNICAL CONSULTANCY COMPANIES IN BALKAN COUNTRIES

CONFERENCE ON COLLABORATION OF TECHNICAL CONSULTANCY COMPANIES IN BALKAN COUNTRIES BALKAN ÜLKELERİ TEKNİK MÜŞAVİRLİK KURULUŞLARI İŞBİRLİĞİ KONFERANSI CONFERENCE ON COLLABORATION OF TECHNICAL CONSULTANCY COMPANIES IN BALKAN COUNTRIES 19-20 Nisan/April, 2012 Ankara/TURKEY TürkMMMB HAKKINDA

Detaylı

Deprem Yalıtımı Yöntemleri ve Uygulamaları Sempozyumu

Deprem Yalıtımı Yöntemleri ve Uygulamaları Sempozyumu Deprem Yalıtımı Yöntemleri ve Uygulamaları Sempozyumu Seismic Isolation Methods and Practices Symposium 28 Şubat - 1 Mart 2013 ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi ODTÜ-TEKNOKENT işbirliğiyle Değerli Meslektaşım,

Detaylı