A project implemented by. This project is funded for Innovation and Change in Turkey. ITC-ILO and DeLeeuw International

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A project implemented by. This project is funded for Innovation and Change in Turkey. ITC-ILO and DeLeeuw International"

Transkript

1 TEBRİKLER!!!

2 Hibe Faydalanıcıları a a için Hibe Projesi Uygulama, İzleme ve Satın Alma Eğitimi Aralık Aralık 2006

3 Tanışma Sizi tanıyalım Hoşgeldiniz!!! Proje / İş tecrübeniz / Varsa çalıştığınız projeler Beklentileriniz Eğitmen(ler)in tanıtımı Gündem 3

4 Gündem 1. Sosyal Diyalog Projesi Hibe Programı 2. Genel Proje Yönetimi 3. Proje Yönetimi Metodolojileri: PMI ve PCM 4. Hibe Sözleşmelerinin Anlaşılması 5. Hibe Sözleşmelerinin Yönetimi 6. Hibe Projelerinin İzlenmesi ve İzleme Ekibi 7. AB Satın Alma Kuralları 8. AB Görünürlük Kuralları 4

5 Nasıl Öğreniyoruz? Öğretme Teknikleri Kavrama Oranı Başarı için bireylere net ve Sunum 5% açık bir konu / içerik listesi sunulmalıdır Okuma 10% Duyma-İzleme 20% Demonstrasyon 30% Tartışmaş 50% Yorumlarla Pratik 75% Öğrenmede, ölçülebilir performans hedefleri ile tasarlanmış bölümlerin aktarılması etkilidir En başarılı öğrenme e şekli uygulayarak öğrenmedir. Öğrenme akılda kalıcı, ödüllendirici, katılımcı ve keyif verici olmalıdır Başkalarına Öğretme 80% 5

6 Anket: Bu eğitimden beklentileriniz nedir? Lütfen size dağıtılan ğ Ön Bilgi Anketi ni doldurun 6

7 Eğitimin ğ Amaçları Sosyal Diyalog Projesi Hibe Programı çerçevesinde düzenlenecek bu eğitim ile katılımcılar l fon almaya hak kazandıkları kl hibe projelerinin uygulama safhasında kullanmak üzere : Genel proje yönetimi prensipleri, p kuralları ve sistematiği ğ hakkında bilgilenme Hibe projelerinde kullanılan, AB proje uygulama metodolojilerini ve proje uygulama araçlarını öğrenme Hibe projelerinin izlenmesi mantığını tanıma Satın almalar ile ilgili süreçler hakkında bilgilenme ve Yapılacak pratik örnek uygulamalar ile bilgilerini pekiştirme fırsatına sahip olacaklardır. 7

8 Yenileşme ve Değişim için Türkiye de Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi Projesi HİBE PROGRAMI

9 Hibe Programının Hedefleri Yenileşme ve ekonomik ve sosyal gelişmede bir güç olarak ak ikili sosyal diyaloğun, ulusal ve yerel el düzeyde de ve ayrıca sektör ve işletme düzeylerinde geliştirilmesidir. il idi Bu bağlamda, uyum sürecini ve Topluluk müktesebatının uygulanmasını hızlandırmak için sosyal alandaki yenilikçi projeler desteklenecektir. Böylece, sosyal ortaklar arasındaki işbirliği kültürü ve ikili sosyal diyalog güçlendirilecektir 9

10 Hibe Programının Öncelikleri Sosyal Tarafların AB Sosyal Politikaları çerçevesindeki sorumluluklarını yerine getirmelerine hazırlık Sosyal ve Ekonomik Politika konularının Sosyal Taraflar tarafından sahiplenilmesini sağlamak ğ Avrupa dan örnek uygulamaların seçilerek Türkiye çerçevesinde denenmesi Proje teklifleri yalnızca Sosyal Diyalog Mekanizmalarına/Araçlarına yönelik değil, Sosyal Diyaloğu bir araç olarak kullanarak, Sosyal Politika ve istihdam konularının da geliştirilmesini hedefleyebilir 10

11 Hibe Programı Süreci İkili sosyal diyalog kültürünü geliştirmek üzere hibe sistemi yürütülmesi Teklife Çağrı Proje Başlangıç Hibe Dokümanlarının Hazırlanması Proje Tekliflerinin Hazırlanması ve Sunulması Değerlendirme ve Tekliflerin Seçimi Sözleşmelerin İmzalanması Uygulama Projelerin Sonlanması ve Değerlendirme Son Başvuru Tarihi Proje Bitiş 11

12 Sözleşme ş Koşulları ş Denetim firması Hibenin nihai tutarı Sorumlulukların yerine getirilmemesi Sözleşmedeki ve bütçe içi değişiklikler Raporlar Ek bilgiler Ödemeler Proje hesapları Giderlerin doğrulanması Görünebilirlik Sözleşmenin uygulanması 12

13 Giderlerin doğrulanması Sözleşme Koşulları Hibe tutarının 50,000 EUR yu geçtiği durumlarda Uluslararası kabul görmüş bir denetim kurumuna mensup Bütçedeki değişikliklerğ ş Projenin temel amacını etkilemeyecek Aynı bütçe kalemi içerisinde ya da bütçe kalemleri arasında %15 i geçmeyecek şekilde Hibenin Nihai Tutarı (azami bütçede ve sözleşmede belirtilen) Ödeme %80 avans (12 ay ve 100,000 EUR limit) Kalanı proje bitiminde Görünebilirlik ( EU Visibility Guidelines ) 13

14 Menşe Kuralı Satın Alma Prosedürleri Satın alınacak malzemeler Türkiye veya AB üye ülkelerinden birinde üretilmiş olmalıdır Gerekli menşe belgeleri tekliflerle beraber sunulmalıdır İhale Prosedürleri 14

15 DEĞİŞİM VE PROJE YÖNETİMİ

16 Değişim Yönetimi Bir organizasyonda insan kaynaklarını, süreçleri ve gerekli teknolojiyi harmanlayarak bir vizyonu gerçekleştirmek üzere hareket eder. Karmaşık bir değişimin planlanması, tasarımı, yapımı, uygulaması, entegrasyonu ve iletilmesi için gerekli şema, araçlar ve kaynakları içeren bir oluşumdur. İnsan Vizyon Süreç Tek knoloji 16

17 Proje Nedir? Proje Yönetimi Projeler belirli bir zaman ve bütçe çerçevesinde, bir başlama ve bitiş noktasına sahip, hedeflenen belirli amaçlara ulaşılmasını sağlayacak, ğ belli bir ürün veya hizmetin oluşturulmasını hedefleyen bir dizi aktiviteyi içerirler. Operasyonlar ve Projeler arasındaki fark... Operasyonlar rutin, tekrarlanır ve sürekli olmaları açısından projelerden ayrılırlar. 17

18 Program Yönetimi Program Yönetimi Nedir? Bir grup projenin daha faydalı ve çok boyutlu sonuçlar elde etmek amacıyla koordineli olarak idare edilmesine denir. Uygulama alanında program yönetimi ve proje yönetimi aynı şekilde görülmesine rağmen diğer alanlarda proje yönetimi, program yönetiminin bir alt grubu olarak değerlendirilir. Kaynak: James P. Lewis, Fundamentals of Project Management 18

19 Proje Deneyimlerimiz Planlanandan l daha uzun süren projeleriniz i oldu mu? Bütçeyi aşan projelerin oldunuz mu? Kapsamı ya da şartnamesi dışına çıkan projeniz oldu mu? 19

20 Proje Yönetiminde 3 Kısıt Üç Kısıtlama (Triple Constraints) + 2 Yeni Projelerde 3 ana kısıt, Triple Constraints: a. Belirlenen hedeflere ve şartnamaye uygun sonuçlara b. Hedeflenen zaman aralığında c. Öngörülen bütçe çerçevesinde ulaşarak faaliyetlerin tamamlanması 1. Kapsam Kalite (yeni) 2. Bütçe Risk (yeni) 3. Zaman 20

21 Projeler ve Başarısızlık Faktörleri Proje Yönetimi ortamında ne yaparsak başarısız oluruz? 21

22 Proje Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar Maliyet planlamasında sapmalar %40.3 Proje kontrol ve izleme aşamasında aksaklıklar %21.1 Ekip çalışmalarında sorunlar %18.9 Proje grubunun oluşturulmasında sorunlar %16.7 Fizibilite ve değerlendirme aşamasında sorunlar %14.4 Proje enformasyon ve raporlama sisteminde i tıkanıklıklar kl kl % Planlama aşamasında sorunlar %12.2 Kapasite ayarlamasında sorunlar %10.0 Yönetimden kaynaklanan sorunlar %8.9 Diğer %6.7 Kaynak: Milli Prodüktivite Merkezi, Anahtar dergisi 7/80. sayı, sayfa 4 22

23 Sorunların Çözümlenme Yöntemleri Yanıt yok %41.0 Ekip toplantıları t l %15.7 İlgili birikimlerin izlenmesi kontrolü %13.3 Dışarıdan danışmanlık alma %8.4 Bir üst yöneticiye başvuru %6.0 Projenin revizyonu %4.8 Elemanların eğitimi %3.6 Projenin askıya alınması %3.6 Diğer %3.6 Kaynak: Milli Prodüktivite Merkezi, Anahtar dergisi 7/80. sayı, sayfa 4 23

24 Başarılı Proje Yönetiminin Nitelikleri Kurumu etkileme İyi planlama/programlama Kurumsal yapı ve liderlik Yürütme/Sonuç Esneklik ve değişime Problem çözme uyum gösterebilme Müzakere yeteneği kabiliyeti İletişimsel ve prosedürel Gerektiğinde insan kaynaklarıyla bağlantı yetenekler kurma Toplantı düzenleme Değişik ik özelliklere sahip Paydaş yönetimi insan kaynaklarını koordine edebilme Ekip oyunculuğu ğ Yetki atama ve atanan görevlerin takibi Güvenilirlik GEREKTİĞİNDE YARDIM İSTEYEBİLME!!! 24

25 PROJE YÖNETİM METODOLOJİLERİ

26 Proje/Program Yönetimi Farklı Metodolojiler 1. Proje Yönetim Döngüsü (PCM): Avrupa Komisyonu nun benimsediği ğ metodoloji 2. Altı Sigma DMAIC (TÖAİK) Metodolojisi 3. Proje Yönetim Enstitüsü (Project Management Institute) Metodolojisi 4. Ve diğerleri 26

27 27

28 PMI Metodolojisi 1. Fikir Aşaması 2. Proje Teklifi 3. Başlatma 4. Planlama l 5. Yürütme 6. Kapatma Sürekli Kontrol 28

29 Başlatma Başlatma aşamasında, kurum belirlediği kaynakları (insan, teknoloji, malzeme, ekipman, para) ile projeye katılır. Bu aşamada, Proje ile ilgili Ne, Neden ve Nasıl sorularına cevap verebilmelisiniz Örnek: Proje ne ile ilgili? Proje neden önemli? Projeyi nasıl sonuçlandıracağız? Sizin örnekleriniz? 29

30 Başlatma PMI Başlatma Süreci: 1. Proje seçimi 2. Geçmiş verilerin toplanması (Tarihsel Veriler ve Envanter Çalışması) 3. Proje hedeflerinin i belirlenmesi l i 4. Yapılacakların üst seviyede belirlenmesi ve tahminler 5. Kısıtlamaların ve varsayımların üst seviye olarak belirlenmesi 6. İşletme ihtiyaçlarının belirlenmesi 7. Ürün Tanım Formu 8. Proje yöneticisinin sorumluluklarının belirlenmesi 9. Üst düzey kaynakların belirlenmesi 10.Proje belgesinin tanımlanması 30

31 Başlatma ş Bu aşamada ş Hazırlanacak Ana Belgeler: Proje Belgesi sonlandırılmış Proje Ekibi (Proje İdari Belgesi taslak) Risk Değerlendirme Tablosu taslak [Örnek Belgeler] Kontrol aktiviteleri bu aşamadan itibaren başlatılır. 31

32 Neden Proje Belgesi? Faydalar: Projenin varlığını tanıtır ve resmi olarak başlatır. Proje, belgesi olmadan resmi olarak var olamaz. Projenin genel hedefini, amaçlarını ve ana proje sonuçlarını belirler. Proje seçimlerinde esas alınır. Proje Yöneticisi ne yetki sağlar. Proje Ekibi nin, Proje Yöneticisi ne rapor vermediği bir çok durum ve kurumsal yapı bulunmaktadır. Bu durum işbirliği ve performansın nasıl kazanılacağı sorusunu gündeme getirir. 32

33 1. Proje Kriterlerinin Belirlenmesi 2. Fayda / Maliyet Karşılaştırması 3. Proje Değerlendirme Cetveline Değerlerin Girilmesi 4. Projelerin Önceliklendirilmesi 5. Projelerin Kaynak Yeterliliğine Göre Belirlenmesi Proje Seçimini Yaparken... 33

34 Örnek - Proje Seçim Kriterleri Maliyetin azaltılmasında ya da gelir yaratımında anlamlı finansal etkiler Kısa vadede iyileştirilebilir boyutta, sınırları belirlenmiş (gerçekçi olarak başa çıkılabilir) proje içeriği Düşük başarısızlık riski Süreç ölçümü için uygun verinin varlığı Müşteri Memnuniyetine Etkisi Zorluk Derecesi Hataların Azaltılması Çevrim Zamanının Azaltılması Kalite ÖRNEK Lickert Scale 34

35 Yönetim Dersi Bir projeye tüm kaynaklar olmadan asla başlamayın! 35

36 Planlama Planlama, projenin başarısı için anahtardır. Planlama aşamasında; Projenin detayı Proje içeriği İnce ayar (fine tuning) yapılır. Başlama aşamasında toplanan verilere başvurulur (örnek: Proje Belgesi) ve Durum Raporu dökümanı rafine edilir (kaynaklar, roller ve görevler). Bu aşamada, Proje ile ilgili içerik ve nasıl sorularına cevap verebilmelisiniz. Örnek: Yapılan işin içeriği nedir? Proje nasıl tamamlanacak? 36

37 PMI Planlama Süreci: Planlama 1. İçerik bildirisinin i i i yazılması 2. Proje ekibinin belirlenmesi 3. WBS (İş ş Dağılım ğ Yapısı) )yaratılması 4. Ekibe son şeklinin verilmesi 5. İş Dağılım Yapısı sözlüğü yaratılması 6. İşlem ağı diyagramının gerçekleştirilmesi 7. Zaman ve maliyet tahmini 8. Projenin izleyeceği kritik yolun belirlenmesi 9. Risk yönetimi planının oluşturulması 10.Program belirlenmesi 37

38 Planlama PMI Planlama Süreci: 11.Bütçe oluşturulması 12.İletişim gerekliliklerinin belirlenmesi 13.Kalite standartlarının belirlenmesi 14.Risk belirlemesi, l i nicelendirme, nitelendirme ve tepki planlama l 15.Yeniden Gözden Geçirme 16.Diğer yönetim planlarını oluşturma içerik, program, maliyet, kalite, personel, iletişim, i tedarik 17.Proje kontrol sistemi oluşturulması ve Proje Yönetimi Bilgi Sistemleri (PMIS) 18.Kesin proje planı geliştirilmesi il i 19.Resmi proje planı onayı alınması 20.Başlangıç toplantısı düzenlemesi 38

39 Planlama Bu aşamada Hazırlanacak Ana Belgeler: Proje Planı (Proje Tanım Dökümanı) - sonlandırılmış Proje Planı (örnek MS Project, vs.) Ekip (Proje İdari i Dökümanı sonlandırılmış) l İş Dağılım Yapısı (WBS) Risk Takibi Belgesi, Risk Azaltma Stratejileri ve B Planı Tüm ekip üyeleriyle Proje ye başlangıç toplantısı (Kick-off Meeting) [Örnek Belgeler] Kontrol aktiviteleri devam eder 39

40 Proje Yönetim Döngüsü Faaliyet Planı Mantıksal Çerçeve Faaliyet Planı ve Bütçe Bütçet Faaliyet PLanı Faaliyet PLanı Faaliyet PLanı Maaşlar Yolluklar Araç Gid. Ofice Tel/Fax Tohum Gübre Bütçe Bütçe

41 Mantıksal Çerçeve Uygulama Alanları 41

42 Proje Yönetim Döngüsü Faaliyet Planı Hazırlama Aşaması Ana faaliyetlerin listelenmesi; Mantıksal Çerçeve deki faaliyetler esas alınabilir. Faaliyetlerin detaylandırılması; Proje organizasyonu ve yönetme işlerini kolaylaştırır. Sıralama ve bağımlılıkların belirlenmesi; faaliyetler yeterince detaylandırıldıktan sonra birbirleriyle ilişkilerine karar verilmelidir. Faaliyetlerin başlama, ş uygulanma süreci ve tamamlanma zamanını belirlenir Gerekli ihtisas/becerinin tamamlanması; ne yapılması gerektiği ortaya konduğunda gerekli ihtisas belirlenmelidir. Görev ve sorumluluklar belirlenir ve bunların dağılımında bireylerin yetenek, deneyim ve kapasiteleri dikkate alınır. 42

43 Faaliyet Süresi Tahmini 43

44 Yürütme Yürütme aşaması, planlama aşaması ile doğrudan ilişkilidir. Yürütme de üt Proje Yöneticisi i i zamanının çoğunu ğ projenin zamanında, varolan bütçe içerisinde ve üzerinde anlaşılmış başarı göstergeleri çerçevesinde bitirilmesini sağlamak için kontrol aktivitelerine harcayacaktır. 44

45 Yürütme PMI Yürütme Süreci: 1. Proje planının uygulanması 2. Projenin yönetilmesi 3. İş-paketlerinin bitirilmesi 4. Bilgi paylaşımı 5. Kalite kontrolü 6. Ekip oluşturulması 7. Takım toplantılarının düzenlenmesi 8. Değişikliklerin ğ ş belirlenmesi 9. Yetkilendirme sisteminin kullanılması 45

46 Yürütme Proje Yöneticisi ekip üyeleri ile beraber dökümanları günceller ve/veya tamamlar. Bu dökümanların sağladığı bilgiler sayesinde, projenin başarılı yürütmesinin üt i gelişimini i i i ölçer ve takip eder. Bu aşamadaki Ana Belgeler: Sorun, Eylem ve Karar Listesi Durum Raporu (Haftalık Takım Raporu ve Aylık Üst Yönetim Raporu) Risk Takip Listesi Risk Kontrol Stratejileri Proje Değişiklikleri iklikl i Listesi i 90 Gün Önce Hazırlık Değerlendirme Raporu 30 Gün Önce Hazırlık Değerlendirme Raporu Kapsamlı Hazırlık Değerlendirme Raporu Kontrol aktiviteleri devam eder 46

47 Proje Yönetim Döngüsü - Yürütme Aşamaları Yürütme aşamasında: Faaliyetlerin sonuçları ortaya çıkar Kaynakların verimli kullanıldığına dikkat gösterilir Proje amacına ulaşılmak üzere çalışmalar yapılır Proje gelişimi i i takip edilir ve raporlanır Genel hedefe katkıda bulunulur 47

48 Proje Yönetim Döngüsü - Yürütme Aşamaları Başlama Sözleşme imzalanır Kaynaklar harekete geçirilir Paydaşlarla iletişime geçilerek projeye olan olası etkilerini takip edilir Proje planını gözden geçirilir ve sürekli güncellenir İzleme ve değerlendirme prosedürleri oluşturulur Uygulama Kaynaklar tahsis edilir ve proje planına yerleştirilir Faaliyet planı takip edilir ve sonuçları gözlemlenir Proje gelişimi ş izlenir ve gözden geçirilir Operasyonel planlar projede elde edilen tecrübeden yola çıkarak revize edilir Raporlama yapılır Devretme Sorumluklar proje sürdürücülerine devredilir Sürdürülebilirliği sağlayacak plan oluşturulur Gerekli bilgi ve teknoloji transferi doğrulanır Mali sürdürülebilirlik sağlanırğ 48

49 Kapatma Bu aşamada Proje nin planlanan şekilde yürütülmesi tamamlanmıştır. İlk geçiş planı gözden geçirilmiş, güncellenmiş ve yürütülmeye alınmıştır. Kapatma günü önceden belirlenir ve imzalanır (gün değişmiş olsa bile). Bu gün, son ana planda belirlenmiş olmalıdır. Proje Yöneticisi bu noktada tüm paydaşların (iç ve dış) işbirliğini takdir ederek projenin Kapatma aşamasını başlatır. Kapatma sürecine, bir sözleşmenin,bir aşamanın veya bir projenin resmi olarak tamamlanması için oluşturulacak raporlar dahildir. 49

50 PMI Kapatma: 1. Satın alma denetimleri 2. Ürün kontrolü 3. Mali kapatma 4. Çıkarılan dersler Kapatma 5. Belgelerin güncellenmesi 6. Proje performans raporunun sonlandırılması 7. Resmi onay 8. Proje arşivleme 9. Kaynakların serbest bırakılması 50

51 Kapatma Bazı durumlarda projelerin Kapatma aşaması ihmal edilir. Fakat Kapatma proje metodolojisinin en kritik bölümlerinden biridir. Neden? Bu aşamada hazırlanacak belgeler arasında: Proje Kapatma Raporu Proje Hedefleri Hedef Çıktılar ve Çıktı Raporu Finansal kapanış Kapatma Önerileri Geçiş (Transition) Aktiviteleri Çıkarılan Dersler Ürün doğrulanması Arşivler Resmi Onay Belgesi bulunur 51

52 Kontrol Kontrol ilerlemenin izlenebilmesi, değişikliklerin tespit edilmesi ve doğrulama eylemleri için oluşturulur. Burada önemli nokta, kontrolün üzerinde çok fazla zaman kaybetmemektir. Proje Yöneticisi aşırı ve yetersiz kontrol arasındaki dengeyi sağlamalıdır. Proje planı hangi değişikliklerin ğ ş kontrol edileceğini ğ belirleyen çizgidir. Performans raporları, ekip toplantıları, değişiklik istekleri, risk takibi ve değişiklik kontrol sistemleri, proje kontrolü için önemli ve etkili araçlardır. 52

53 Kontrol PMI Kontrol Süreci: 1. Entegre değişim kontrolü 2. Proje performans ölçümü 3. Performans raporlaması 4. İçerik değişikliği kontrolü 5. Kalite kontrolü 6. Risk izlemesi ve kontrolü 7. Plan kontrolü 8. Maliyet kontrolü 9. İçerik doğrulaması 10.Planlara uygunluğun sağlanması 11.Proje planı güncellemesi 12.Doğrulama eylemleri 53

54 Kontrol Bu aşamada oluşturulan ve güncellenen bazı dökümanlar: Durum Raporları (Bütün Süreçler) Gözden geçirme toplantıları (Bütün süreçler, özellikle planlamadan sonra) İrtibat bilgileri (Bütün süreçler) Proje Yöneticilerinin tecrübelerinden elde edilen destek ve yön gösterme (Bütün süreçler) Süreç, Eylem ve Karar Listesi (Bütün süreçler, özellikle planlamadan sonra) Hazırlık Değerlendirme ğ Raporları (Planlama l başlangıcıyla) l Risk Takip Listeleri (Yürütme Başlangıcıyla) Proje Değişim Listesi (Yürütme Başlangıcıyla) 54

55 Kontrol Araçları Planlanan ve Gerçekleşen Yüzde ve oranlar Zaman Serisi Coğrafi Varyans Grup Varyansı ans Standartlar DOĞRULANABİLİR BAŞARI GÖSTERGELERİ (PCM)... 55

56 Örnek Earned Value Grafiği Zaman (Ay) Planlanan Bütçe Harcanan Bütçe Gerçekleşen Değer 56

57 HİBE SÖZLEŞMESİNİN ANLAŞILMASI

58 Hibe Sözleşmesinin ş Anlaşılması ş Eylemin Temeli Sözleşmede belirtilen kurallar İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği, Vergi ve Muhasebe kanunları ve Türkiye Cumhuriyeti nde diğer ilgili mevzuat ve kanunlar! 58

59 Sözleşme: Hibe Sözleşmesinin Anlaşılması Özel Koşullarş Projenin Tanımı (Ek 1) Genel Koşullar (Ek 2 ) Projenin Bütçesi (Ek 3) Hibe ile fonlanan bir proje dahilinde mal, hizmet veya inşaat işleri alımında kullanılacak satınalma prosedürleri (Ek 4) Ödeme Talebi ve Mali Kimlik Formu (Ek 5) Mali ve Teknik Rapor Şablonu (Ek 6a, 6b) Gider doğrulaması için iş tanımı şablonu (Ek 7) 59

60 Hibe Sözleşmesinin Anlaşılması Hibe Sözleşmelerinin Değiştirilmesi: Hibe Sözleşmelerini l i değiştirmemeye çalışın!!! Küçük Değişiklikler Resmi zeyilname gerektirmez Projenin temel amacını etkilemeyecek, faaliyetlerde yapılacak küçük değişiklikler Projenin temel amacını etkilemeyecek, bütçede yapılacak küçük değişiklikler; ve yapılan değişikliğin mali etkisinin; aynı ana bütçe kalemi içinde i bir transferle ya da ana bütçe kalemleri l arasında, ilgili ili her bir ana bütçe kaleminin asıl miktarının % 15 inden fazla olmayan bir transferle sınırlı olması halinde Adres veya telefon değişikliği Banka hesabı değişikliği Proje yöneticisi veya kilit uzman değişikliği! 60

61 Hibe Sözleşmesinin Anlaşılması Hibe Sözleşmelerini değiştirmek:!!! Hibe Sözleşmelerini l i değiştirmemeye çalışın!!! Büyük Değişiklikler Resmi zeyilname gereklidir Projenin temel amacını ve göstergelerini etkileyen, faaliyetlerde önemli değişiklikler Küçük değişiklik limitlerini aşan bütçe kalemleri arası aktarımlar (%15) Yeni bir bütçe kalemi eklenmesi Sözleşmenin uzatılması Hibe faydalanıcısı statü veya isminin değişmesi Sözleşme değişiklikleri önce ilgili izleme uzmanına iletilmelidir. Sözleşme makamı kararını ilgili izleme uzmanının görüşünü aldıktan sonra verir. 61

62 Hibe Sözleşmesinin Anlaşılması KDV Muafiyet Prosedürleri Hibe faydalanıcısı KDV muafiyet başvuru ş formunu doldurur Hibe faydalanıcısı formu Maliye Bakanlığı-Gelir İdaresi Başkanlığına teslim eder. Gelir İdaresi Başkanlığı dokümanı gözden geçirir ve tüm KDV muafiyet dokümanlarını onaylayıp bunları hibe faydalanıcılarının vergi dairesine yollar. Hibe faydalanıcısı KDV Muafiyet Belgesini aldıktan sonra vergi dairesine onaylatır. Hibe faydalanıcıları izleme ekibine alımların her birini bildirmek sureti ile ve satın alma için son onayı aldıktan sonra KDV muafiyet belgesini kullanarak satın almalarına başlar 62

63 HİBE PROJESİNİN YÖNETİMİ

64 Hibe Projesinin Yönetimi 64

65 Hibe Projesinin Yönetimi Faydalanıcılara Profesyonel Proje Yönetimi nde yardım etmek İyi ibir izlemeye ulaşma İzleme Raporlarını girme İzleme Ekibine yardım Yeterli ve hedef odaklı proje yönetimi Kapasite Geliştirme Sürdürülebilir Projeler 65

66 Hibe Projesinin Yönetimi 1. Proje Kapsam Yönetimi 2. Proje Satın Alma Yönetimi 3. Proje Zaman Yönetimi 4. Proje Maliyet Yönetimi 5. Proje Risk Yönetimi i 6. Proje Kalite Yönetimi 7. Proje İnsan Kaynakları Yönetimi 8. İletişim Yönetimi 9. Proje Entegrasyon Yönetimi 66

67 Hibe Projesinin Yönetimi 1. Proje Kapsam Yönetimi Hedef ağacı = Çalışma Yapısı 2. Proje satın alma yönetimi Satın alma Çizelgesi 3. Proje Zaman Yönetimi Detaylı Çalışma Planı Faaliyetler ve çıktılar 67

68 4. Proje Maliyet Yönetimi İnsan Kaynakları Hibe Projesinin Yönetimi Çalışanların bordrolarına dayanmalıdır Sosyal sigorta ve vergiyi içeren brüt toplama dayanmalıdır Maaşlar sizin kuruluşunuzun maaş standartları üzerinde olmamalıdır Kısa dönemli misyonlarda kısa dönemli uzman aylık gün çizelgesini doldurmalıdır Proje personelinin sadece proje merkezi dışında geçirdiği geceler için harcırah almaya hakkı vardır. Harcırah hakkında daha fazla bilgi i t/ / id/ di /i d 68

69 4. Proje Maliyet Yönetimi Seyahat Hibe Projesinin Yönetimi Tüm uçak biletleri ve biniş kartları faydalanıcı tarafından tutulmalıdır. Herhangi bir biletin KDVsi uygun maliyet olarak kabul edilemez.. Eğer bilet KDV içeriyorsa sadece KDV hariç kısmı uygun maliyet olacaktır. Ekonomi sınıfı biletler uçakla seyahatta tek seçenektir. 69

70 4. Proje Maliyet Yönetimi Ekipman ve Malzemeler Hibe Projesi Yönetimi Ekipman ve malzeme alımlarınız KDV, ÖTV ve gümrük vergilerinden muaftır Lütfen satın almalarınızın AK Satın Alma Kurallarına dahilinde Menşei kurallarına uygun olduğundan emin olunuz (4. Bölüm Satın Alma) Ekipman satın alabilir veya kiralayabilirsiniz. Uygun gerekçelendirme ile en ucuz olanı raporlama süreci iveya satın alma sürecinde almak üzere hareket edebilirsiniz. Yeni ekipman alıyorsanız, yedek parça talep edemezsiniz. Tüm satın almalar AK Satın Alma Kurallarını takip etmelidir (Hibe Sözleşmesi Ek 4). Tüm alımlar l pazar fiyatları ile paralellik llik göstermelidir. 70

71 Hibe Projesi Yönetimi 4. Proje Maliyet Yönetimi i Yerel Ofis Maliyetleri Bu başlık altındaki maliyetler eğer ofisler sadece proje faaliyetlerinin uygulanabilmesi i için i kurulduysa uygun maliyet sayılırlar, l eğer ğ değilse idari maliyetler altında değerlendirilirler. Diğer Maliyetler ve Hizmetler Basım maliyetleri i eğer ğ başkalarına alt sözleşme yoluyla l verildiyse uygun maliyet olarak kabul edilir. Ofis içinde yapılan basım maliyetleri ödenmez. Talep edilen hibenin 50, Avro yu geçmesi durumunda, başvuru sahipleri proje hesaplarının bağımsız denetlenmesi için bir bütçe kalemi koymalıdırlar Noter maliyetleri, para transferi maliyetleri vb. Maliyetler hibe sözleşmelerinde uygun maliyetlerdir Tüm görünürlülük maliyetleri eğer AB görünürlülük kurallarına uyuyorlarsa y uygun maliyet sayılırlar 71

72 4. Proje Maliyet Yönetimi Diğerğ Hibe Projesi Yönetimi Bütçe başlıkları altında yer almayan diğer maliyetler bu başlık altında toplanmalıdır. Bu başlık altındaki tüm harcamaların da faturalandırılmış ş olması gerektiğini ğ unutmayınız. Yedek Akçe Proje bütçesinde doğrudan uygun maliyetlerin %5ini aşmayacak şekilde yedek akçe talep edilebilir. Ancak bu meblağ yalnızca Sözleşme Makamı nın onayı ile kullanılabilir ve proje yürütme sürecinde götürü olarak talep edilemez. 72

73 4. Proje Maliyet Yönetimi Hibe Projesi Yönetimi p istorique&currency=504&language=en Geçerlilik Tarihleri Oran Kur 01/11/06 30/11/06 1, TRY/EUR 01/10/06 31/10/06 1, TRY/EUR 01/09/06 30/09/06 1, TRY/EUR 01/08/06 31/08/06 1, TRY/EUR 01/07/06 31/07/06 2, TRY/EUR 01/06/06 30/06/06 1, TRY/EUR 73

74 4. Proje Maliyet Yönetimi Hibe Projesi Yönetimi Aylık Çalışma Günü Formu Harcama İlerleme Formu 74

75 5. Proje Risk Yönetimi Riski Tanımlayın Riski Analize edin Hibe Projesi Yönetimi Riske tepkinizi planlayın Riski izleyin ve kontrol edin. 6. Proje İletişim i Yönetimi i İrtibat Listesi Gündem 75

76 7. Proje Kalite Yönetimi Hibe Projesi Yönetimi Performans Göstergeleri 8. Proje İnsan Kaynakları Yönetimi Proje ekibinin her bir üyesinden beklenilenin açıkça ç belirtilmesi Hangi faaliyetin kim tarafından uygulandığının ve ne zaman kimden hangi çıktının alınacağının izlenmesi Ekibin tüm becerilerinden haberdar olma Proje süresince takım çalışması sağlayacak faaliyetler yapılarak yalnızca nihai faydalanıcıların değil, proje ekibinin de fayda sağlaması 76

77 HİBE PROJELERİ İZLEME

78 İzleme Yaklaşımı Projelerin gelişimini takip etmek için veri ve bilgilerin toplanması, analizi ve iletilmesi İzleme sistemleri ve prosedürleri, ilgili kişilerin bilgi bazlı karar alabilmeleri için doğru zamanda, doğru kişiye ulaşmasını sağlayacak mekanizmalar içermelidir. İzleme, proje uygulamasındaki güçlü ve zayıf noktaları vurgulamalı ve sorumlu personelin problemlerle l l başa çıkabilmesini, i i performans artırmayı ve değişen şartlara adaptasyonu sağlamalıdır 78

79 İzlemenin Kapsamı 1 Toplama Performans Bilgisinin Yayımı 4 Gelişim Sürecini Etkileyen Eğilimler Eğili l Ölçme 2 Ölçümleri l Değerlendirme 3 79

80 İzleme Süreci Toplama Ölçme Değerlendirme Bilgilendirme Saha Ziyaretleri Kontrol Listeleri Raporların Değerlendirilmes i Proje Denetimleri Proje dokümantasyonu nun gözden geçirilmesi (Proje Planı, Risk Yönetimi, Mantıksal Çerçeve, Kalite Kontrol) Planlanan - Gerçekleşen Yüzdeler ve oranlar Zaman içinde değişen eğilimler Coğrafi farklılıklar Grup Farklılıkları Standartlar Pareto Şeması Balık kılçığı Şeması Eşiklerş Proje İletişim Yönetimi Tepki planlanması İletişim Planı 80

81 Nelerin İzlenmesi Gerekli? İzleme sırasında kontrol edilmesi gereken göstergeler Faaliyetlerin İlerlemesi (tamamlanmış ya da tamamlanmamış, kaynaklar) Faaliyetlerin Kalitesi Maliyetler ve Bütçe Hedef grupların tepkileri Paydaşlardan gelen beklenmeyen ya da olumsuz tepkilerin nedenleri 81

82 Örnek: Faaliyetlerin İlerlemesini İzleme Devam eden projelerinizi düşünün 1 Herhangi bir zaman zarfında hangi faaliyetlerin tamamlandığını ya da tamamlanmadığını biliyor musunuz? 2 Herhangi bir zaman zarfında projenizin ne kadarının tamamlandığını biliyor musunuz? 82

83 Örnek: Faaliyetlerin İlerlemesini İzleme 1 TOPLAMA Ölçmediğini yönetemezsin, tanımlamadığını ölçemezsin Veri Tanımı: Faaliyet Tamamlama Oranları Faaliyetlerin zaman çizelgesinden İlerleme Raporları Saha Ziyaretleri i 83

84 Örnek: Faaliyetlerin İlerlemesini İzleme 1 TOPLAMA KONULMUŞ KURALLAR 50/50 Kuralı : Bir görev başladığında %50 tamamlanmış, bittiğinde de %100 tamamlanmış sayılır. 20/80 Kuralı : Bir görev başladığında %20 tamamlanmış, bittiğinde de %80 tamamlanmış sayılır. 0/100 Kuralı : Bir görev başladığında %0 tamamlanmış, bittiğinde de %100 tamamlanmış sayılır. Doğru Ölçüm : Bir görev tamamlanan x iş yüküne bağlı olarak %x tamamlanmış sayılır. 84

85 Örnek: Faaliyetlerin İlerlemesini İzleme 2 ÖLÇME PLANLANAN XYZ Projesi için Hibe Yönetim Modülü Kaynak Rehberin Hazırlanması 80 Farkındalık Artırma Kampanyası 80 Eğitimler 60 Değerlendirme Komitesinin Seçilmesi 40 Başvuruların Değerlendirilmesi 60 Kontratların İmzalanması Ayın sonunda planlanana göre projenin 120/340'ının tamamlanmış olması lazım GERÇEKLEŞEN Ş XYZ Projesi için Hibe Yönetim Modülü Kaynak Rehberin Hazırlanması 80 Farkındalık Artırma Kampanyası 60 Eğitimler 40 Değerlendirme Komitesinin Seçilmesi 0 Başvuruların Değerlendirilmesi 0 Kontratların İmzalanması 0 Gerçekte 4. ayın sonunda planlanana göre projenin 180/340'ının tamamlanmış olması lazım Planned Actual 35% Bu örnek kesin ölçüm 53% metoduna göre hazırlanmıştır 85

86 Örnek: Faaliyetlerin İlerlemesini İzleme 3 DEĞERLENDİRME Planlanan l Gerçekleşen = %133 Proje takviminin önündeyiz Eşikler koyun 0% 40% 70% 90% 100% 100+% 150% 86

87 Örnek: Faaliyetlerin İlerlemesini İzleme 4 BİLGİLENDİRME 0% 40% 70% 90% 100% 100+% 150% Bilgilendir Eylem Kırmızı Takım Lideri Nokta Kontrolü - Yürütmeyi Kontrol Et Turuncu Modül Lideri Saha Ziyareti - Yürütmeyi Kontrol Et Sarı Modül Lideri Sebepleri araştır Açık Yeşil Modül Lideri Gelecek aktivitelerde bir sorun çıkabilir mi takip et Yeşil Modül Lideri Kaliteyi kontrol et, gelecekteki aktiviteler başladı mı? 87

88 Örnek: Faaliyetlerin İlerlemesini İzleme 4 BİLGİLENDİRME Uygun Karar Almak için Ekip İçi Raporlama Örnek Rapor, Faaliyetlerin İlerlemesi % 71 Component X % 100 Activity A % 100 Activity B %64 % 33 Activity C Activity D 88

89 Düzgün İzleme bize nasıl yardımcı olur? Gelişim Sürecini Etkileyen Eğilimler Önceden belirlenmiş eylem planları Önlem almada idari gecikmeleri önler Aşamalı Planlama ve gelecek faaliyetleri tahmin Bilgilenmiş Proje Takımı Gizli Riskleri Tanımlama Diğer ğ bazı değerlendirme ğ araçları: Pareto Şemaları, Balık kılçığı Şemaları 89

90 Temel yaklaşım Temel Yaklaşım (Baseline) Faaliyetlerin başlangıç vebitiş zamanları Maliyetler Süreler Tarafsız olarak doğrulanabilir göstergeler için bir referans noktası sağlar Orjinal Proje planı geliştirilirken tasarlanır ve uygulama sırasında izlemeye yardımcı olur Projede büyük bir değişiklik yoksa temel yaklaşım (baseline) değişmezğ ş 90

91 Ölçme Zaman İçinde Değişen Eğilim Zaman içinde değişen eğilim ölçme aracını rehber alarak kullan Başarı Göstergesi : Eğitilmiş kişi sayısı 800 Number of People Trained (Baseline vs. Trend) # Peo ople Trained Months Baseline Trend 91

92 Hibe Projesi Yönetimi Faydalanıcılar için İzleme Dış izleme farklı şekillerde yapılacaktır: Raporların ve Dokümanların Değerlendirilmesi Düzenli İzleme Ziyaretleri Nokta Kontrolleri Proje Denetlemeleri 92

93 Hibe Projesi Yönetimi Faydalanıcılar için İzleme Rapor Tipi Sunulma Nereye ve İzleme Ekibi Geri Zamanı Nasıl Bildirimi Sunulacak? Aylık Rapor Her ayın ilk 5 iş İzleme Ekibi, Rapor sunumunu günü içinde online takiben 5 iş günü içinde Ara Teknik ve Mali Raporlar Proje yürütmenin ilk yarısını takiben 10 iş günü içinde İzleme Ekibi, sonrasında MFİB ye, kağıt çıktı Rapor sunumunu takiben 5 iş günü içinde Nihai Teknik ve Mali Raporlar Proje yürütmenin bitimini takiben 30 gün içinde İzleme Ekibi, sonrasında MFİB ye, kağıt çıktı Rapor sunumunu takiben 10 iş ş günü içinde 93

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici)

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici) Adaylık Döneminde Türkiye ye Sağlanan Mali Yardımlar Nelerdir? Katılım Öncesi AB Mali Yardımı Avrupa Yatırım Bankası Kredileri Topluluk ları (. Çerçeve ı, Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik ları, Kültür ı, Rekabetçilik

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ 2 Raporlama Yükümlülükleri Nihai Rapor Proje Sonrası Değerlendirme Raporu 3 NİHAİ RAPOR Nihai rapor nedir? Nihai Rapor,

Detaylı

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İkinci Bölüm: Nitelikli Proje Teklifi hazırlayabilmek için kullanılması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar Üçüncü

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması

Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması İÇERİK I. HİBE PROGRAMI VE PROJELERİN HAZIRLANMASI II. III. IV. BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI VE TESLİM EDİLMESİ BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZLEŞMENİN

Detaylı

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: 09.05.2016 Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ Etkin ve verimli bir biçimde proje amacına ve hedeflerine ulaşılması için insanların, finansal ve teknik kaynakların ve zamanın

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU Millî Eğitim Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 98 Çankaya/ANKARA PROJE ÖZETİ * Başvuru Sahibinin Adı Projenin Adı Projenin Genel Hedefi Projenin Özel Amacı Projenin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ Geri Plan: Mahkeme Yönetimi Sisteminin

Detaylı

Daha ayrıntılı bilgi için: rabia.basay@pargesoft.com Tel :0216 5756070 Mobil : 0530 2949101

Daha ayrıntılı bilgi için: rabia.basay@pargesoft.com Tel :0216 5756070 Mobil : 0530 2949101 Daha ayrıntılı bilgi için: Rabia Başay rabia.basay@pargesoft.com Tel :0216 5756070 Mobil : 0530 2949101 Doğadaki uyumu projelerinize taşıyın... Hizmet Sektörü Firmaları için Uluslararası ERP Yazılımı -

Detaylı

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 14001:2004 Baş Denetçi Eğitimi... OHSAS 18001:2007 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 22000:2005 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 9001:2008

Detaylı

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir.

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. BÖLÜM 1 1.1 PROJE NEDİR? WEB PROJESİ YÖNETİMİ Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. 1.2 PROJELERİN ORTAK UNSURLARI NELERDİR? Başlama

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

Proje İzleme: Neden gerekli?

Proje İzleme: Neden gerekli? Proje İzleme: Neden gerekli? Mantıksal Çerçeve Matrisinde İzleme Göstergeleri Raporlama Araçlar Müdahale Mantığı / Projenin Kapsamı MANTIKSAL ÇERÇEVE Objektif Şekilde Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ 2 İÇERİK SATIN ALMA NEDİR? GENEL ÇERÇEVE SATIN ALMA STRATEJİSİ / PLANI SATIN ALMA SÜREÇLERİNİN İZLENMESİ ÖZEL DURUMLAR 3 Satın

Detaylı

H.Cem ÇELİKÖZ, SMMM AB Hibe Denetçisi, İzleme Uzmanı

H.Cem ÇELİKÖZ, SMMM AB Hibe Denetçisi, İzleme Uzmanı H.Cem ÇELİKÖZ, SMMM AB Hibe Denetçisi, İzleme Uzmanı FİNANSAL RİSK NEDİR? PROJE belirli bir AMAÇ için belirli bir AMAÇ için amaca uygun ve önceden belirlenmiş bir SÜRE içinde mevcut yada dış kaynaklardan

Detaylı

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN YAZILIM PROJE YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN İçerik Proje Yönetimine Giriş Proje Yönetim Süreçleri Proje Organizasyonları Proje Beratının Hazırlanması Proje Yönetimine Giriş Proje; bir ürün veya hizmet

Detaylı

YENİ YMM RAPORU FORMATI

YENİ YMM RAPORU FORMATI YENİ YMM RAPORU FORMATI KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM (IPA) SÜRECİNDE FAYDALANICI HARCAMASINI YAPTIĞI TUTAR KADAR ÖDEME ALABİLECEKTİR BELİRLENEN SÜREDE KULLANILMAYAN TUTAR AB BÜTÇESİNE İADE EDİLECEKTİR MALİ

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Dijitalleşme Yolunda ERP Dönüşümü

Dijitalleşme Yolunda ERP Dönüşümü www.pwc.com Recep Alagöz İsmail Doğan Dijital dönüşümü anlamak Klasik ERP Yaklaşımı APO SD FI PLM MM CO HR PP QM R/3 Client / Server ABAP/4 PM TR AM PS SRM CRM WM CS BI GRC 2 Yeni Dönem Yıkıcı Etkiler

Detaylı

PROJE yerde, süre bütçe ile, amaçların faaliyetler

PROJE yerde, süre bütçe ile, amaçların faaliyetler UYGULAMA Belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir bütçe ile, net olarak tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlanan faaliyetler bütünüdür. DÖNGÜSÜ Proje Fikrini Belirleme:

Detaylı

PRAG. Avrupa Birliğinin Dış Faaliyetlerine İlişkin Sözleşme Usulleri için Uygulama Rehberi. Esin Seitters March 2011

PRAG. Avrupa Birliğinin Dış Faaliyetlerine İlişkin Sözleşme Usulleri için Uygulama Rehberi. Esin Seitters March 2011 PRAG Avrupa Birliğinin Dış Faaliyetlerine İlişkin Sözleşme Usulleri için Uygulama Rehberi Esin Seitters March 2011 Prag Nedir AB ihale prosedürlerini ve kurallarını içeren ana kaynak AB genel bütçesi ve

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

İŞ TANIMI (Terms of Reference) :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi

İŞ TANIMI (Terms of Reference) :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi İŞ TANIMI (Terms of Reference) Sözleşme Numarası İhale Başlığı İhale Numarası :TRH1.3.PREII/P03/322 :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi :TRH1.3.PREII/P03/322/02 1. ÖN BİLGİ 1.1. Proje

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Yetkili Satınalma Adı: Yazılım alımı. Satınalma Numarası: 2014/340-774-01 Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

YAPIS ANA İŞ AKIŞ ŞEMASI

YAPIS ANA İŞ AKIŞ ŞEMASI YAPIS ANA İŞ İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI İHALE ÖNCESİ İŞLER TALEP Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının Rektörlüğe gelmesi Yaklaşık maliyetin belirlenmesi Eşik Değer Tespiti İş programına / stratejiye

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ SATIN ALMA

PROJE UYGULAMA SÜRECİ SATIN ALMA PROJE UYGULAMA SÜRECİ SATIN ALMA SUNUM İÇERİĞİ Satın Alma Nedir? Genel Çerçeve Genel Süreç Satın Alma Stratejisi/Planı Satın Alma Usulleri Doğrudan Temin Pazarlık Usulü Açık İhale Usulü Satın Alma Süreçlerinin

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

KOBİ VE ÇEVRE VE TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI

KOBİ VE ÇEVRE VE TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI KOBİ VE ÇEVRE VE TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI TR82-2011-KOBİ TR82-2011-ÇTA SUNUM İÇERİĞİ Yasal Çerçeve 2011 Yılı Mali Destek Programları Proje Uygulama Dönemi Sözleşme

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

1.1. ÇOK YILLI İŞBİRLİĞİ

1.1. ÇOK YILLI İŞBİRLİĞİ 1.1. ÇOK YILLI İŞBİRLİĞİ Can Mindek Amaçlar Kültür alanında çalışan kişilerin sınır ötesi hareketliliklerinin teşvik edilmesi, Eserlerin ve kültür-sanat çalışmalarının sınır ötesi dolaşımının desteklenmesi,

Detaylı

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Final ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Giriş Bu doküman ISO 14001:2004 ve ISO 14001:2015 şartları arasındaki eşleştirmeyi sunmaktadır. Doküman yalnızca

Detaylı

AB Fonları için PROJE YAZIM KILAVUZU F. ÖNCÜ DANIŞMALIK

AB Fonları için PROJE YAZIM KILAVUZU F. ÖNCÜ DANIŞMALIK AB Fonları için PROJE YAZIM KILAVUZU F. ÖNCÜ DANIŞMALIK ii PROJE YAZIM KILAVUZU iii ÖNCÜ Fon & Proje Danışmanlık AB Fonları için Proje Yazım Kılavuzu Birinci Basım: Mart 2007, İstanbul Derleyen: Fatih

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

çalışmalara proje denilmektedir.

çalışmalara proje denilmektedir. PROJE YÖNETİMİ METOT ve TEKNİKLERİ Proje Yönetimi Metot ve Tekniklerinin Örnek Olaylarla Açıklandığı Grup Çalışmalarını İçerir. Kurumsal alanda; özgün bir ürün ya da hizmeti sağlamak üzere yapılan FARUK

Detaylı

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 1 2 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 3 İHRACAT

Detaylı

Proje ve Programların İzlenmesi. Gerbrand.vanBork@ecorys.com

Proje ve Programların İzlenmesi. Gerbrand.vanBork@ecorys.com Proje ve Programların İzlenmesi Gerbrand.vanBork@ecorys.com İçerik Neden İzleme; ve değerlendirme ve denetim arasındaki ilişki Değişik düzeylerde gözetim İzleme ve Raporlama MIS sisteminin önemi İzlemenin

Detaylı

PROJE FİNANSMANI SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Temmuz 2014

PROJE FİNANSMANI SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Temmuz 2014 PROJE FİNANSMANI SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER Proje Finansmanı Nedir? Proje Finansmanı Süreci ve KDM nin Sürece Katkıları Proje Finansmanının Yapısı ve Danışman Firma İhtiyacı

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi:

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30 İŞLETME RİSK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30 Risk Yönetim Süreçleri 2/30 Risk yönetim modeli sektöre, kuruluşun yönetim sistemine, tüm yaşam çevrim süreçlerine, ürünün yapısına bağlı olmakla

Detaylı

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Erasmus+ Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Tanıtım Etkinliği SUNUM İÇERİĞİ Fikirden Projeye Proje Yönetimi

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI İZLEME VE DESTEK FAALİYETLERİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI İZLEME VE DESTEK FAALİYETLERİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI İZLEME VE DESTEK FAALİYETLERİ 2 SUNUM İÇERİĞİ İzleme Kapsamı İzleme Araçları ve Faaliyetleri Yararlanıcının İzleme Kapsamındaki Yükümlülükleri Risk

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI UYGULAMA EĞİTİMLERİ 28-29 Mart, 2011 EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ - SÖZLEŞMENİN TEMEL BÖLÜMLERİ - SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ - RAPORLAMA - İZLEME SÜRECİ VE BİLGİ SİSTEMİ - UYGUN MALİYETLER

Detaylı

Hazırlık Aşaması. Proje Ekibin Kurulması, teknik alt yapı, görev tanımları, izin prosedürü

Hazırlık Aşaması. Proje Ekibin Kurulması, teknik alt yapı, görev tanımları, izin prosedürü Hazırlık Aşaması Proje Ekibin Kurulması, teknik alt yapı, görev tanımları, izin prosedürü Uygulama Faaliyetler Faaliyet Planlaması İş paketleri oluşturma Faaliyet ve Zaman Planlaması FAALİYET PLANLAMASI,

Detaylı

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Değerlendirme Süreci ve Hakemlik

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Değerlendirme Süreci ve Hakemlik Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Değerlendirme Süreci ve Hakemlik Projelerin Değerlendirilmesi Değerlendirme sürecinin en kritik kısımlarında bağımsız ve yüksek kaliteli uzmanlar rol alır. Her yıl 4500-5000

Detaylı

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek...

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Yeni TTK ya uyum, mevzuatı kavrayarak tamamlayabileceğimiz bir sürecin ötesinde; önemli altyapısal değişiklikler getirecek bir dönüşümdür Dış Paydaşlar

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç ve kapsam... 1 Hukukî dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Üniversitelerde Çözüm Odaklı Bir Yönetim Modeli Nasıl Kurulur?

Üniversitelerde Çözüm Odaklı Bir Yönetim Modeli Nasıl Kurulur? Üniversitelerde Çözüm Odaklı Bir Yönetim Modeli Nasıl Kurulur? Üniversiteler, misyonları ve kuruluş yapıları gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından oldukça farklı organizasyonlardır. Bilimsel araştırma

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Proje Başlangıç Toplantısı

TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Proje Başlangıç Toplantısı TRAKYA KALKINMA AJANSI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Proje Başlangıç Toplantısı Gündem Mali Destek Yasal Çerçeve 5449 Sayılı Kanun Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği Destek Yönetim Kılavuzu

Detaylı

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler IŞIK ÜNİVERSİTESİ PROJE YÜRÜTME YÖNERGESİ KAPSAM Bu esaslar, Işık Üniversitesi akademik ve idari birimleri ile bunların mensupları ve öğretim elemanlarınca yürütülen, kısmen veya tamamen yurt içi ve yurt

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

TTO Görev Tanımları. İçindekiler 1. TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ TEŞKİLAT YAPISI GÖREV TANIMLARI VE GEREKLİ NİTELİKLER... 3

TTO Görev Tanımları. İçindekiler 1. TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ TEŞKİLAT YAPISI GÖREV TANIMLARI VE GEREKLİ NİTELİKLER... 3 STRATEJİK PLAN 2012- İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ GÖREV TANIMLARI Temmuz 2016 İçindekiler 1. TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ TEŞKİLAT YAPISI... 2 2. GÖREV TANIMLARI VE GEREKLİ NİTELİKLER...

Detaylı

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ Ülkü Füsun ERTÜRK Maden atıkları ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü Kimya Müh. Antalya, 24-26.04.2012 Maden Atıklarının Yönetimi Projesi

Detaylı

İnşaat Programlaması ve Maliyet Analizi (CE 564) Ders Detayları

İnşaat Programlaması ve Maliyet Analizi (CE 564) Ders Detayları İnşaat Programlaması ve Maliyet Analizi (CE 564) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati İnşaat Programlaması ve Maliyet Analizi CE 564 Bahar 3 0

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi: Türkiye

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Hazır Giyim Sektöründe Tasarım, Trend ve Tanıtım Odaklı İşbirlikleri ile Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi UR-GE Projesi

TEKNİK ŞARTNAME. Hazır Giyim Sektöründe Tasarım, Trend ve Tanıtım Odaklı İşbirlikleri ile Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi UR-GE Projesi TEKNİK ŞARTNAME Hazır Giyim Sektöründe Tasarım, Trend ve Tanıtım Odaklı İşbirlikleri ile Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi UR-GE Projesi KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ DANIŞMANLIĞI HİZMETİ ALIMI İş Tanımı

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Sevgi SUÇİN Uzman Ankara, 11 Aralık 2014 Proje Döngüsü Seçilen projeler Bilgi Güncelleme Formu Sözleşme İlk Ödeme Ara rapor İkinci Ödeme Final Rapor Son Ödeme Genel Hatırlatmalar

Detaylı

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ Sayın İlgili: İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim

Detaylı

İÜ İç Denetim Birim Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

İÜ İç Denetim Birim Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/6 1.AMAÇ İstanbul Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SUNUMU BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı OCAK 2009 1 Gündem Bilgi Yönetimi Yol Haritası

Detaylı

Teklif Çağrısı: Hibe olarak dağıtılmak üzere ayrılan bütçeye başvuracak projelerin hazırlanması için davet duyuruları

Teklif Çağrısı: Hibe olarak dağıtılmak üzere ayrılan bütçeye başvuracak projelerin hazırlanması için davet duyuruları AB HĠBE SĠSTEMĠ NEDĠR? NASIL ÇALIġIR? AB hibe sistemi, aday ülkenin gelişmişlik düzeyini yükseltmek, bu gelişmişliği ve refahı geniş halk kitlelerine yaymak, kültürler arası etkileşimi sağlamak, halklar

Detaylı

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden 1.KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI 1.1. Akreditasyon, Yönetim Sistemlerinin revize edilmesi ve yeni yönetim sistemlerinin kurulması 1.1.1. Yönetim sistemi konusunda danışmanlık hizmeti alınması

Detaylı

İlk Ödeme (Pre-financing)

İlk Ödeme (Pre-financing) Kaynak Aktarımı İlk Ödeme (Pre-financing) Hibe Sözleşmesi yürürlüğe girdikten 30 gün içinde veya projenin başlangıç tarihinden 10 gün önce koordinatörün hesabına gönderiliyor. Proje bütçesinin %5 i ilk

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Danışman Alınacaktır

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Danışman Alınacaktır Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Danışman Alınacaktır 09 Şub 2017 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ

Detaylı

Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRCİ EĞİTİMİ HİZMET TEKLİFİ

Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRCİ EĞİTİMİ HİZMET TEKLİFİ Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRCİ EĞİTİMİ HİZMET TEKLİFİ 2012, İzmir Bu teklif kurumların talep ve ihtiyaçlarına göre yeniden

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

ZLĐ VE STOCKHOLM ODALARI PROJESĐ

ZLĐ VE STOCKHOLM ODALARI PROJESĐ AB-TR ODALARI ORTAKLIK ĐŞBĐRL RLĐĞĐ HĐBE PROGRAMI KADIN GĐRĐŞĐG ĐŞĐMCĐLĐĞĐNĐ GELĐŞ ĐŞTĐRMEK ĐÇĐN N DENĐZL ZLĐ VE STOCKHOLM ODALARI ĐŞBĐRL RLĐĞĐ PROJESĐ (D & S for DWE) AB-TR Odaları Ortaklık Đşbirliği

Detaylı

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ KURALLARI. K-01 Rev / 6

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ KURALLARI. K-01 Rev / 6 OSEM-SS-10001 OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ KURALLARI 1 / 6 1. Kapsam OSEM-Oto Bakım ve Onarım Merkezi Yeterlilik Belgelendirmesi Standardı, OSEM Sertifikasyon A.Ş. (OSEM) tarafından

Detaylı

Burak ULUOCAK, PMP, CSM Senior Project Manager. 24 Eylül 2010

Burak ULUOCAK, PMP, CSM Senior Project Manager. 24 Eylül 2010 Burak ULUOCAK, PMP, CSM Senior Project Manager 24 Eylül 2010 IBTECH Genel Bilgi Proje Yönetim Ofisi IT Proje Roadmap Çalışmaları Proje Yönetim Metodolojisi Genel Değerlendirme IBTECH (Uluslararası Bilişim

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ BİLGİ ALANLARI -1

PROJE YÖNETİMİ BİLGİ ALANLARI -1 PROJE BİLGİ ALANLARI 1 Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi KAPSAM Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi ZAMAN MALİYET Projenin Yürütülmesinin Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi Proje Çalışmalarının İzlenmesi

Detaylı

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YAZILIMI

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YAZILIMI ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YAZILIMI OSGB ler için oluşturulmuş bu yazılım sadece iş sağlığı güvenliği uygulamalarını değil Bir OSGB de gerekli olan bütün faaliyetleri kapsamaktadır.

Detaylı

MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI DİCLE KALKINMA AJANSI

MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI DİCLE KALKINMA AJANSI MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI 2 Planlama Aşaması MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI 1. Mantıksal çerçeve matrisinin oluşturulması 2. Süre ve Faaliyet Planlaması 3. Bütçeleme Mantıksal Çerçeve Matrisi 3 Proje Mantığı

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Satın Alma,

Detaylı