İÜ İŞLETME FAKÜLTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÜ İŞLETME FAKÜLTESİ"

Transkript

1 İÜ İŞLETME FAKÜLTESİ PROJE YÖNETİMİNDE MALİYET PLANLAMA ve PERFORMANS EV- BCWP Kazanılmış Değer Analizi Prof. Dr. Erdal BALABAN 1

2 Proje Yaşam Eğrisi Sarfedilen emek Zaman Proje Geliştirme Başlatma ve Planlama Uygulama, İzleme ve Kontrol Projeyi Kapatma 2

3 Proje Yaşam Eğrisi Aşamaları : Proje Geliştirme : İhtiyaç analizi, kavramsal tasarım, proje önerisi (teknik, yönetim, maliyet yönünden), projeyi değerlendir, karar ver ve sözleşme yap Başlatma ve Planlama : Projeyi Tanımla(amaç ve hedefleri belirle, aşamaları, bütçesi, varsayımları, kısıtları,riskleri Proje yöneticisini seç, proje takımını kur, sorumlulukları tanımla, organizasyon yapısını belirle, iletişim planını belirle Detaylı iş kırılım yapısı(wbs- Work Breakdown Structure) oluştur Planlama tekniklerini(gantt, CPM, PERT, GERT...) kullan Kaynak ata, bütçe oluştur Uygulama, İzleme ve Kontrol : Veri topla (Gerçekleşen maliyetler, Gerçekleşen tamamlanma yüzdeleri) Ölçüm yap, kazanılmış değer analizi yap, proje hedeflerini kontrol et Problemleri sapta ve önlemler al Projeyi Kapatma : Son değerlendirmeyi yap, deneyimlerden dersler çıkar Dökümantasyon, rapor hazırla Kapanış partisi yap 3

4 Proje Yönetim Süreci : Başlat Planla Kontrol Uygula/Yürüt Kapat 4

5 Bilişim Teknolojisi Projelerinde Başarı : Proje Yönetimi'nin mali boyutu ile ilgili GARTNER tarafından yapılan bir araştırma sonuçlarına göre: Dünyada uygulanan bilişim teknolojileri (BT) projelerinin yalnızca %26'sı başarılı. İptal edilen projeler için yılda 75 milyar USD, geç bitenler için 22 milyar USD ek maliyet ortaya çıkıyor. Kurumsal proje yönetimi uygulayan şirketler %50 maliyet avantajı yakalıyor. Projelerin %30'u asla başarıya ulaşamıyor. Projelerin %51'i bütçelerini %189 aşıyor. 5

6 Başarının Anahtarı : Kazanılmış Değer Analizi (EV:Earned Value) Nedir? Sabit bir bütçesi ve süresi olan bir projenin, Bütçe limitleri içinde yapılmakta olup olmadığını, Planlanan programa uygun ilerleyip ilerlemediği, Bu gidişle projenin ne zaman ve ne kadar maliyetle bitirilebileceğini önceden haber vererek, proje bitiminde farklı bir durumla karşılaşmayı önleyen bir proje performans ölçüm ve analiz sistemidir. 6

7 Kazanılmış Değer Analizi : Kullanım Amaçları Tüketicilerin projenin gidişatını izleyebilmeleri ve kontrol edebilmeleri, Projeyi satın alanların (işveren kurum/kuruluş) projenin gidişatını izleyebilmeleri ve kontrol edebilmeleri, Proje yöneticisinin projeden sorumlu kişilerin çalışmalarını izleyebilmeleri ve kontrol edebilmeleri, 7

8 İş Kırılım Yapısı(WBS) Üzerinde Maliyet Planlaması : Maliyet Planının Hazırlanması Proje $600,000 İhtiyaren $20,000 $100,000 $40,000 $60,000 $140,000 $30,000 $50,000 $100,000 $60,000 8

9 Örnek Proje : Yazılım geliştirme projemiz Tasarım, Yapım(kod yazma), Kurulum ve Test olmak üzere 3 Faaliyetten oluşuyor. Yazılım Geliştirme Projesi 100,000 TL Tasarım Yapım Kurulum ve Test 24,000 TL (Kod yazma) 16,000 TL 60,000 TL İş Kırılım Yapısı (Work Breakdown Structure) 9

10 Örnek Projenin Ağ Diyagramı : Yapım Tasarım Kurulum ve Test Kutu Üzerinde Ağ Diyagramı ID Task Name Start Finish Late Start Late Finish Free Slack Total Slack 28 Mar '05 04 Apr '05 W T F S S M T W T 1 Yazılım Geliştirme Projesi Fri Thu Fri Thu wks 0 wks 2 Tasarım Fri Thu Fri Thu wks 0 wks 3 Kod Yazma Fri Thu Fri Thu wks 0 wks 4 Kurulum ve Test Fri Thu Fri Thu wks 0 wks 10

11 Kazanılmış Değer Analizinde Kısaltılmış Terimler: TBC (Total Budgeted Cost) Toplam Bütçelenen Maliyet BCWS (Budgeted Cost Work Scheduled) - Programlanan İşin Bütçelenen Maliyeti ACWP (Actual Cost Work Performed)- Yapılan İşin Gerçekleşen Maliyeti POC (Percentage of Completion)- Tamamlanma Yüzdesi BCWP (Budgeted Cost Work Performed) Yapılan İşin Bütçelenen Maliyeti EV(Earned Value) - Kazanılmış Değer CV (Cost Variance)- Maliyet Varyansı SV (Schedule Variance) Program Varyansı CPI (Cost Performance Index)- Maliyet Performans Endeksi. SPI (Schedule Performance Index)- Program Performans Endeksi. CSI (Cost Schedule Index) Maliyet Program Endksi ETC (Estimate to Complete)- Kalan İşin Tahmini Bitirilme Maliyeti EAC (Estimate at Completion)- Tamamlanmadaki Tahmini Maliyet Bitiş Maliyeti VAC (Variance at Comletion)- Tamamlanmadaki Maliyet Varyansı TCPI (To Complete Performans Index)- Kalan İşin Başarı Endeksi 11

12 Bütçenin Zaman Periyoduna Dağılımı : BCWS - Programlanan İşin Bütçelenen Maliyeti Her faaliyete ayrılan TBC(Total Budgeted Cost) zamana yayılarak kümülatif bütçelenen maliyet hesaplanır. Hafta TBC Tasarım Yapım Kurulum ve Test Toplam Kümülatif

13 Gerçekleşen Maliyetlerin Zaman Periyodunda Dağıtımı : ACWP Yapılan İşin Gerçekleşen Maliyeti Gerçekleşen maliyet bilgileri toplanarak kümülatif gerçekleşen maliyetler tablosu oluşturulur. Hafta TBC Tasarım Yapım Kurulum ve Test 0 Toplam Kümülatif

14 Bütçe ve Gerçek Maliyet Değerlerinin Karşılaştırılması : 120 Küm ülatif Maliyet (Bin YTL) ,000 $ Maliyet Aşımı BCWS ACWP Hafta 14

15 Yapılan İşin Değeri Olarak Kazanılan Değer : BCWP(Yapılan işin Bütçelenen Maliyeti (veya EV- Kazanılan Değer) = POC * BCWS İşlerin ne kadarlık bir kısmının tamamlandığına ilişkin bilgi toplanarak kümülatif kazanım değerleri tablosu hazırlanır. BCWP(veya EV) =Tamamlanma Yüzdesi *(BCWS) Tasarım Yapım Kurulum ve Test Hafta TBC (%10) (%25) (%80) (%90) (%100) (%100) (%100) (%100) (%5) (%15) (%25) (%40) (%50) 16 Kümülatif

16 Bütçe, Gerçekleşen Maliyetler ve Kazanılan Değer Karşılaştırması : Hafta Rapor Periyodu: Kü m ü latif M aliyet (Bin $ ) BCWS ACWP BCWP Hafta 16

17 Ayrılan Bütçe- Gerçekleşen Maliyet ve Kazanılan Değer : BCWS, ACWP, BCWP(veya EV) 8 haftada tamamlanması gereken faaliyetlere 64,000 TL (BCWS) bütçe ayrılmıştı. 8.nci hafta sonunda gerçekte 68,000 TL (ACWP) harcandı. 8.nci hafta sonunda tamamlanan faaliyetlerin kazanılmış değeri ise 54,000 TL (BCWP) oldu % BCWS ACWP BCWP

18 Maliyet Varyansı (CV) : CV (Cost Variance) = BCWP - ACWP Maliyet Varyansı = Kümülatif Kazanılmış Değer - Kümülatif Gerçekleşen Maliyet Örneğimizde; CV = 54,000-68,000 = -14,000 TL < 0 Düzeltici Faaliyetlere İhtiyaç Vardır! 18

19 Program Varyansı : SV (Shedule Variance) = BCWP BCWS SV = 54,000 64,000 = -10,000 TL 19

20 Maliyet Performans Endeksi (CPI) : CPI = BCWP / ACWP Maliyet Performans Endeksi = Kümülatif Kazanılmış Değer / Kümülatif Gerçekleşen Maliyet Örnekte; CPI = 54,000 / 68,000 = < 1 Düzeltici Faaliyetlere İhtiyaç Vardır! CPI endeksindeki trendlerin de sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gerekmektedir. CPI sürekli azalmaya devam ediyorsa acil önlemlerin alınması için harekete geçilmelidir. 20

21 Program Performans Endeksi : SPI = BCWP / BCWS SPI = 54,000 / 64,000 = 0,84 21

22 Maliyet Program Endeksi : CSI (Cost Schedule Index) = CPI * SPI CSI (Cost Schedule Index) = 0,79*0,84 = 0,66 22

23 Projenin Geleceğe Dönük Değerlerin Belirlenmesi: ETC (Estimate to Complete) Tahmini Bitirilme Maliyeti = (BAC BCWP)/CPI ETC = (100,000 54,000) / 0,7941 = 57,927 TL 23

24 Tahmini Bitiş Maliyeti : Yöntem 1: EAC(Estimate at Complete) = BAC / CPI Tamamlanma Anında Maliyet Tahmini = Toplam Bütçelenen Maliyet / Maliyet Performans Endeksi EAC = 100,000 / = 125,927 TL Yöntem 2: EAC = ACWP + (BAC BCWP) Tamamlanma Anında Maliyet Tahmini = Kümülatif Gerçekleşen Maliyet + (Toplam Bütçelenen Maliyet Kümülatif Kazanılmış Değer) EAC = 68,000 + (100,000-54,000)= 114,000 TL Yöntem 3: EAC = ACWP + ETC= ACWP + (BAC BCWP)/CPI Tamamlanma Anında Maliyet Tahmini = Kümülatif Gerçekleşen Maliyet + (Toplam Bütçelenen Maliyet Kümülatif Kazanılmış Değer) / (Maliyet Performans Endeksi) EAC = 68,000 + (100,000-54,000)/0,7941 = 125,927 TL Düzeltici Faaliyetlere her üç yöntem sonucuna göre İhtiyaç Vardır!!! 24

25 Kalan İşin Tamamlanma Performans Endeksi : TCPI = (BAC BCWP) / (EAC ACWP) Kalan İşin Tamamlanma Performans Endeksi = (Toplam Bütçelenen Maliyet Kümülatif Kazanılmış Değer) / (Tamamlanma Anında Maliyet Tahmini Kümülatif Gerçekleşen Maliyet) TCPI = (100,000-54,000) / (100,000-68,000) = 1,44 Kalan işin bütçelenen maliyet ile bitirilebilmesi için kalan işleri ne kadarlık bir performans ile yapması gerektiğini açıklamaktadır. 25

26 Tamamlanma Anında Projenin Maliyet Varyansı : VAC = EAC - BAC Tamamlanma Anında Maliyet Varyansı = Tamamlanma Anında Maliyet Tahmini - Toplam Bütçelenen Maliyet Örnekte; VAC = 126, ,000 = 26,582 TL 26

27 Uygulama : Kazanılmış Değer Raporu (MS Project *) Yazılım Geliştirme Projesi İş Kırılım Yapısı (WBS Uygulaması) Yazılım Geliştirme Projesi (MS Project Uygulaması) 27

28 Son Söz İki ölç bir yap! Teşekkürler... 28

Proje Süreçleri (Project Processes)

Proje Süreçleri (Project Processes) Proje Süreçleri (Project Processes) Bir sonuca ulaşmak için gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler serisine Süreç denir. Süreçlerin girdileri (input), çıktıları (output), ve araçları (tools) vardır. Proje

Detaylı

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN YAZILIM PROJE YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN İçerik Proje İzleme ve Kontrol Kapsam Kontrolü Takvim Kontrolü Maliyet Kontrolü Kalite Kontrolü Tedarik Kontrolü Değişikliklerin İzlenmesi ve Kontrolü Proje

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ GENEL BİLGİLENDİRME

PROJE YÖNETİMİ GENEL BİLGİLENDİRME PROJE YÖNETİMİ GENEL BİLGİLENDİRME İpek KOSTAK İLERİAK Çevre Mühendisi - Yönetim Danışmanı ÇEVRE Mühendisliği - Yönetim ve Proje Danışmanlığı IPC ÇEVRE MÜH. MÜŞ. ve DAN. HİZM. San. Ve Tic. Ltd. Şti 1570

Detaylı

YAZILIM PROJESİ YÖNETİMİ

YAZILIM PROJESİ YÖNETİMİ YAZILIM PROJESİ YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI YZM 403 Maltepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 5. BÖLÜM 2 RİSK YÖNETİMİ Genel Bakış 3 Giriş Risk ve Risk Yönetimi Nedir? Risk Kategorileri Risk

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ Nisan 2014 TUĞÇE SÖĞÜT, PMP GÜNDEM PMI ve PMI TR hakkında kısa bir bilgilendirme Proje Yönetimine Giriş Proje Yönetimi Süreçleri Proje Yönetimi Bilgi Alanları Project Management

Detaylı

CPM İLE İNŞAAT SÜRECİ BELİRLENMESİ (Araştırmada Ms Office 2007 programı verilerinden yararlanılmıştır.)

CPM İLE İNŞAAT SÜRECİ BELİRLENMESİ (Araştırmada Ms Office 2007 programı verilerinden yararlanılmıştır.) CPM İLE İNŞAAT SÜRECİ BELİRLENMESİ (Araştırmada Ms Office 2007 programı verilerinden yararlanılmıştır.) GİRİŞ Bu araştırmada inşaat süreci başlamadan önce tasarım aşamaları ve belgelendirme aşamaları önceden

Detaylı

BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI

BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI Yüksek Lisans Tezi Nuray ESATOĞLU Ankara-2010 T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL

Detaylı

1 Proje Yönetimi: Tanımlar, Temeller, Dernekler, Yayınlar

1 Proje Yönetimi: Tanımlar, Temeller, Dernekler, Yayınlar 1 Proje Yönetimi: Tanımlar, Temeller, Dernekler, Yayınlar Öğrenme Hedefleri Bu bölümü okuduktan sonra, 1. Proje yönetiminin işlevini, önemini, kapsamını, ilişkilerini açıklayabilirsiniz, 2. Projeleri tanımlama,

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ. Dr. Selami ERARSLAN Kasım, 2008

SÜREÇ YÖNETİMİ. Dr. Selami ERARSLAN Kasım, 2008 SÜREÇ YÖNETİMİ Dr. Selami ERARSLAN Kasım, 2008 İÇERİK Neden Süreç yönetimi? Süreç Nedir? Sürecin Özellikleri Sürecin Sınıflandırılması Sürecin Hiyerarşisi Sürecin Bileşenleri Süreç Yönetimi ve Süreçlerle

Detaylı

Primavera ile Proje Portföy Yönetimi

Primavera ile Proje Portföy Yönetimi Primavera ile Proje Portföy Yönetimi Genel Bakı ş 2000'li yıllarda yazılım uygulamaları kurumsal iş süreçlerinin vazgeçilmez parçaları haline geldiler. Firmaların rekabet avantajları üzerinde de belirleyici

Detaylı

Yİ T YL DERS İÇERİKLERİ

Yİ T YL DERS İÇERİKLERİ Yİ T YL DERS İÇERİKLERİ INM 6801-İnşaat Yatırımlarının Planlanmasında ve Kontrolünde Proje Yönetimi Proje Yönetimine Giriş. Proje Yönetimi Bilgi Alanları Hakkında Genel Bilgi. Proje Entegrasyon Yönetimi.

Detaylı

KRIZDE YENİDEN YAPILANMA. Dr. Joachim Behrendt

KRIZDE YENİDEN YAPILANMA. Dr. Joachim Behrendt KRIZDE YENİDEN YAPILANMA Dr. Joachim Behrendt Finans Krizi ve Türkiye Krizin Yol Açtığı Zincir Reaksiyonlar Krizin Şirketiniz Üzerindeki Olası Etkileri Krizle Başa Çıkmanın Yolları İş Akışlarını Belirlemek

Detaylı

Primavera Project Planner(P3) ile Kazanılan Değer Analizi (Earned Value Analysis)

Primavera Project Planner(P3) ile Kazanılan Değer Analizi (Earned Value Analysis) Primavera Project Planner(P3) ile Kazanılan Değer Analizi (Earned Value Analysis) Nihat YILDIRIM Primavera Authorized Trainer GİRİẞ Performans raporlaması ve bir projenin sağlığı ile ilgili verilere ulaẟmak

Detaylı

Proje Beratı. Giriş. Amaçlar ve Kapsam. Proje Ekibi

Proje Beratı. Giriş. Amaçlar ve Kapsam. Proje Ekibi Proje Beratı Tarih: 8 Mart 2001 Proje Adı: Banfield Kolon Tamiri Proje Yöneticisi: J. D. Bosch (Sastech) Giriş 8 Mart 2001 günü, Saslo Three gaz ünitesinin karbonat üretim kolonunda bir yangın çıkar. Sasol

Detaylı

BIC BEHRENDT INTERNATIONAL CONSULTING. Dr. Joachim Behrendt

BIC BEHRENDT INTERNATIONAL CONSULTING. Dr. Joachim Behrendt BIC BEHRENDT INTERNATIONAL CONSULTING Dr. Joachim Behrendt BIC ve Nexum Biz Kimiz Neler Yaparız 7/1/2009 İÇERİK Yeniden Yapılanma Hizmetleri Nasıl Çalışırız Müşterilerimiz 2 BIC ve Nexum Biz Kimiz Neler

Detaylı

YÜKLENİCİ İNŞAAT FİRMALARINDA FİNANSAL PLANLAMA

YÜKLENİCİ İNŞAAT FİRMALARINDA FİNANSAL PLANLAMA YÜKLENİCİ İNŞAAT FİRMALARINDA FİNANSAL PLANLAMA * İnş. Y. Müh. Feyzi HAZNEDAROĞLU 1 - KISA SÜRELİ FİNANSAL PLANLAMA Kısa süreli finansal kararlar genellikle kısa ömürlü varlık ve yükümlülüklerle ilgili

Detaylı

ÖZET YAZILIM SÜREÇ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINDA YETENEK OLGUNLUK MODELİ ENTEGRASYONU KULLANIMININ İNCELENMESİ. Celal Dolkan

ÖZET YAZILIM SÜREÇ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINDA YETENEK OLGUNLUK MODELİ ENTEGRASYONU KULLANIMININ İNCELENMESİ. Celal Dolkan ÖZET YAZILIM SÜREÇ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINDA YETENEK OLGUNLUK MODELİ ENTEGRASYONU KULLANIMININ İNCELENMESİ Celal Dolkan Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgi Teknolojileri Programı Haziran 2009, 29 sayfa Bu

Detaylı

Abs tract: Key Words: Hasan ACÜL

Abs tract: Key Words: Hasan ACÜL Hasan Acul:Sablon 28.02.2014 15:38 Page 32 Hasan ACÜL Mekanik Tesisat Uygulamalarında Entegre Proje Yönetimi Abs tract: Project is defined as an individual or collaborative enterprise that is carefully

Detaylı

Yİ T YL DERS PLANLARI

Yİ T YL DERS PLANLARI Yİ T YL DERS PLANLARI INM 6801-İnşaat Yatırımlarının Planlanmasında ve Kontrolünde Proje Yönetimi 1. Hafta Tanışma 2. Hafta Giriş Proje Yönetimi 3. Hafta Proje Yaşam Döngüsü ve Organizasyon 4. Hafta Proje

Detaylı

İnşaat Sektöründe Fizibilite Aşamasında Maliyet Tahmini Yapmakta Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Değerlendirme

İnşaat Sektöründe Fizibilite Aşamasında Maliyet Tahmini Yapmakta Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Değerlendirme İnşaat Sektöründe Fizibilite Aşamasında Maliyet Tahmini Yapmakta Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Değerlendirme Yük.Müh. İlke Bozkurt Dr. Müh. Murat Kuruoğlu igokturtk@asg.com.tr kuruoglu@itu.edu.tr

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ceren ALPAY

PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ceren ALPAY İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ceren ALPAY 0509010001 Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği Programı:

Detaylı

1. Süreç nedir? 2. Süreç nedir? 3. Temel süreç unsurları nelerdir? 4. Süreçler nasıl sınıflandırılabilir? Süreç tipleri nelerdir?

1. Süreç nedir? 2. Süreç nedir? 3. Temel süreç unsurları nelerdir? 4. Süreçler nasıl sınıflandırılabilir? Süreç tipleri nelerdir? 1. Süreç nedir? Girdileri çıktı haline getiren birbiriyle ilgili ve etkileşimli faaliyetler takımı dır. 2. Süreç nedir? Tanımlanabilirlik Tekrarlanır olması Ölçülebilirlik Bir sahibi ve sorumluları olması

Detaylı

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ Necip POLAT 1. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde, mevcut durumunu, hedeflerini ve takvimini belirleyen Avrupa Birliği Müktesebatının

Detaylı

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN YAZILIM PROJE YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN İçerik Projenin Planlanması İnsan Kaynaklarının Planlanması Tedarik Planlaması Risk Yönetimi Planlama İnsan Kaynaklarının Planlanması Proje için gerekli

Detaylı

Nil 7 ERP.NET. Kurumsal Kaynak Planlaması. Bir Yazılım Limited 2004-2010. http://www.biryazilim.com (http://www.help-biryazilim.

Nil 7 ERP.NET. Kurumsal Kaynak Planlaması. Bir Yazılım Limited 2004-2010. http://www.biryazilim.com (http://www.help-biryazilim. Nil 7 ERP.NET Kurumsal Kaynak Planlaması Bir Yazılım Limited 2004-2010 http://www.biryazilim.com (http://www.help-biryazilim.com) Bir Yazılım Ltd. 2010 2 Kurumsal Kaynak Planlaması Kurumsal Kaynak Planlaması

Detaylı

HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ

HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ A-1. TKY ve Araçları Rehberliği A-2. EFQM Mükemmellik Modeli Rehberliği A-3. Yönetim Sistemleri Kurma Çalışmaları (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, ISO 10002, SA 8000)

Detaylı

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN YAZILIM PROJE YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN İçerik Proje Yönetimine Giriş Proje Yönetim Süreçleri Proje Organizasyonları Proje Beratının Hazırlanması Proje Yönetimine Giriş Proje; bir ürün veya hizmet

Detaylı

E Ğ İ T İ M KONU & İÇERİKLERİ 2 0 1 4 2 0 1 5

E Ğ İ T İ M KONU & İÇERİKLERİ 2 0 1 4 2 0 1 5 E Ğ İ T İ M KONU & İÇERİKLERİ 2 0 1 4 2 0 1 5 1. Süreç Yönetimi & Süreçlerle Yönetim 2. Problem Çözme Teknikleri 3. Proje Yönetimi 4. Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi 5. Depo ve Stok Yönetimi 6. Kısıtlar

Detaylı

çalışmalara proje denilmektedir.

çalışmalara proje denilmektedir. PROJE YÖNETİMİ METOT ve TEKNİKLERİ Proje Yönetimi Metot ve Tekniklerinin Örnek Olaylarla Açıklandığı Grup Çalışmalarını İçerir. Kurumsal alanda; özgün bir ürün ya da hizmeti sağlamak üzere yapılan FARUK

Detaylı

MEKANİK TESİSAT UYGULAMALARINDA ENTEGRE PROJE YÖNETİMİ

MEKANİK TESİSAT UYGULAMALARINDA ENTEGRE PROJE YÖNETİMİ MEKANİK TESİSAT UYGULAMALARINDA ENTEGRE PROJE YÖNETİMİ Hasan ACÜL ÖZET Proje, özgün bir iş üretmek üzere gerçekleştirilen ve belirli bir zaman diliminde tamamlanması gereken çalışmadır. Projeye örnek olarak,

Detaylı