Taslak SPK Mevzuatı (MiFID Piyasalar) Draft CMB Regulations (MiFID Markets)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Taslak SPK Mevzuatı (MiFID Piyasalar) Draft CMB Regulations (MiFID Markets)"

Transkript

1 Taslak SPK Mevzuatı (MiFID Piyasalar) Draft CMB Regulations (MiFID Markets) Gül Ertan, SPK / CMB 1 Trading Venues: Overview Trading Venues Under MiFID MiFID de Yer Alan İşlem Platformları 1. Regulated Markets Exchanges 1. Düzenlenmiş Piyasalar Borsalar 2. Multilateral Trading Facilities (MTF) 2. Çok Taraflı İşlem Sistemleri 3. Systematic Internalisers 3. Sistematik İçselleştiriciler 2 1

2 Exchange Definition 1. Exchanges: Definition 1. Borsalar: Tanım Operation and/or management by a market operator Bringing multiple third-party buying and selling interests in financial instruments admitted to trading under its rules in the system and in accordance with its nondiscretionary rules in a way that results in a contract Bir piyasa işleticisi tarafından işletilme ve/veya yönetilme Kendi kuralları çerçevesinde kote edilmiş mali araçlara ilişkin alım satım emirlerini, sistem içinde ayırımcı olmayan kurallarına göre bir sözleşmeyle sonuçlanacak şekilde bir araya getirme Authorisation and operation under MiFID MiFID çerçevesinde yetkilendirme ve faaliyet gösterme 3 Exchange Definition Changes in Current Turkish Legislation 1. Introduction of the concept of market operator 2. No requirement for securities exchanges to be established as public legal entities (Article 40 of CML) 3. Requirements for authorisation and operations of exchanges Mevcut Düzenlemelerde Yapılacak Değişiklikler 1. Piyasa işleticisi kavramı 2. SPKn. 40. maddesi uyarınca menkul kıymet borsalarının kamu tüzel kişisi olarak örgütlenmesi zorunluluğunun kaldırılması 3. Borsalar için yetkilendirme ve faaliyet koşulları 4 2

3 Authorisation of Exchanges Authorisation of exchanges Exchanges must be authorised by competent authorities upon the fulfilment of conditions under MiFID by both the exchange and the market operator. Treatment in the draft: An exchange established as a public legal entity shall be recognised as authorised Exchange as a public legal entity will be considered as the market operator Authorisation of private companies for operating exchanges will be enabled, such a private company will be deemed to have the rights and obligations of the exchange Borsaların yetkilendirilmesi Borsaların ve piyasa işleticilerin MiFID de yer alan koşulları sağlayarak yetkili otoritelerce yetkilendirilmeleri gerekmektedir. Taslakta ele alınması: Kamu tüzel kişiliğini haiz bir borsa yetkilendirilmiş sayılacak Kamu tüzel kişiliğini haiz borsa aynı zamanda piyasa işleticisi olarak kabul edilecek Özel şirketlerin borsa işletmek üzere yetkilendirilmesine imkan verilecek, bu durumda özel şirket borsayla aynı hak ve yükümlülüklere sahip olacak 5 Authorisation of exchanges Withdrawal of authorisation Treatment in the draft: Introduction of high level conditions for all exchanges. Yetki iptali Taslakta ele alınması: Tüm borsalar için üst düzey koşullar belirlenmesi. For derivatives exchanges: Review of the conditions in Articles 8 and 53 of the General Regulation. Vadeli işlem ve opsiyon borsaları: Genel Yönetmelik in 8 ve 53 üncü maddelerinin gözden geçirilmesi. For securities exchanges: Review of the conditions in Article 14 of the Decree-Law No: 91. Menkul kıymet borsaları: 91 sayılı KHK nın 14 üncü maddesinin gözden geçirilmesi. 6 3

4 Requirements of exchanges Requirements for authorisation and operations Borsaların yetkilendirme ve faaliyet koşulları 1. Management 2. Shareholders 3. Organisation 4. Admission Rules 5. Access to the Market 6. Monitoring 7. Transparency 1. Yöneticiler 2. Ortaklar 3. Organizasyon 4. Kotasyon Kuralları 5. Piyasaya Erişim 6. Gözetim 7. Şeffaflık 7 Requirements of exchanges Changes in Current Turkish Legislation Management and shareholders: Review and generalisation of Article 6 of the General Regulation on Derivatives Exchanges Organisation: No explicit requirements that cover the scope in MiFID in current legislation but considered in practice Admission: High level regulations will be introduced, exchange regulations may be revised accordingly Mevcut Düzenlemelerde Yapılacak Değişiklikler Yönetim ve pay sahipleri: Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarına ilişkin Genel Yönetmeliğin 6. maddesinde yer alan koşulların gözden geçirilmesi ve genelleştirilmesi Organizasyon: Mevcut düzenlemelerde MiFID kapsamına uygun açık kurallar bulunmasa da uygulamada dikkate alınıyor Kotasyon: Getirilecek üst düzey düzenlemeler çerçevesinde borsa düzenlemelerinin gözden geçirilmesi 8 4

5 Requirements of exchanges Changes in Current Turkish Legislation (2) Access to the Market: Introduction of high level requirements for rules governing access to and membership in exchanges, including remote membership Monitoring: No explicit requirements for securities exchanges but considered in practice; Article 40 of the Futures and Options Exchange Regulation Transparency: Introduction of high level requirements on pre- and post-trade transparency, the specifics of which are currently regulated by the exchanges Mevcut Düzenlemelerde Yapılacak Değişiklikler (2) Piyasaya Erişim: Borsalara erişim ve üyeliğe ilişkin kurallar hakkında, uzaktan erişim de dahil olmak üzere üst düzey düzenlemelerin getirilmesi Gözetim: Menkul kıymetler borsaları için düzenlemelerde açık bir yükümlülük bulunmasa da uygulamada yapılıyor; VOB Yönetmeliği Madde 40 Şeffaflık: Mevcut durumda detayları borsaların kendi düzenlemelerinde belirlenen işlem öncesi ve sonrası kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine 9 ilişkin üst düzey düzenlemeler getirilmesi Definition of MTFs 2. MTFs: Definition Parallel to exchange definition with the exception of; 2. MTF ler: Tanım Borsa tanımı ile paralel ancak; Operation by an investment firm as well as a market operator (treated as an investment service when operated by an investment firm) No admission rules Piyasa işleticilerinin yanı sıra yatırım şirketleri tarafından da işletilebiliyor (bir yatırım şirketi tarafından işletildiğinde yatırım hizmetleri kapsamında) Kendine özgü kotasyon kuralları bulunmuyor 10 5

6 Requirements of MTFs Requirements Yükümlülükler 1. Organisation 1. Organizasyon 2. Transparent and non-discriminatory rules on trading and access 2. İşlemler ve erişime ilişkin ayırımcı olmayan şeffaf kurallar 3. Transparent criteria for determining the financial instruments that can be traded 4. Settlement arrangements 3. İşlem görecek finansal araçların belirlenmesine yönelik şeffaf kriterler 4. Takas düzenlemeleri 5. Transparency 5. Şeffaflık 11 Definition of Systematic Internalisers 3. Systematic internalisers: Definition An investment firm which, on an organised, frequent and systematic basis, deals on own account by executing client orders outside a regulated market or an MTF Requires no further authorisation other than authorisation to deal on own account, Competent authorities are responsible for determining and publishing a list of systematic internalisers 3. Sistematik içselleştiriciler: Tanım Müşteri emirlerini, düzenli ve sistematik bir şekilde ve sıklıkla kendi hesabına işlem yaparak bir düzenlenmiş piyasa veya MTF dışında gerçekleştiren bir yatırım şirketi Kendi hesabına işlem yapma yetkisinin ötesinde özel bir yetkilendirme gerektirmiyor Yetkili otoriteler, sistematik içselleştiricileri belirleyerek ilan etmekle yükümlü 12 6

7 Requirements and conditions for systematic internalisers Requirements and conditions in relation to systematic internalisers Publish a firm quote up to standard market size in shares admitted to trading on a regulated market and for which there is a liquid market. Disclose quotes on request for of shares for which there is not a liquid market Execute the orders from clients at the quoted prices at the time of reception of the order. Decide in an objective way, the investors to whom they give access to their quotes. Possibility to limit in the number of transactions from the same client and to limit the total number of transactions from different clients at the same time. Sistematik içselleştiricilere yönelik yükümlülük ve koşullar Bir borsada işlem gören hisse senetlerinde, standart piyasa büyüklüğüne kadar olan miktarlar için kotasyon yayımlamak; Likit bir piyasası olmayan hisse senetleri için talep üzerine kotasyon açıklamak; Müşterilerden alınan emirleri, emrin alındığı saat itibariyle geçerli olan kotasyondan karşılamak; Kotasyonlarına erişim sağlayacakları müşterileri objektif bir şekilde belirlemek; Bir müşteri ile yapılacak işlem sayısı ve aynı anda farklı müşterilerden alınacak emir sayısını kısıtlama imkanı. 13 Contact Contact / İletişim: Gül ERTAN Expert/Uzman Capital Markets Board of Turkey Sermaye Piyasası Kurulu Phone : +90 (312) Fax : +90 (312)

Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) Intermediaries. Finansal Araç Piyasaları Direktifi (MiFID) Aracılar

Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) Intermediaries. Finansal Araç Piyasaları Direktifi (MiFID) Aracılar Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) Intermediaries Finansal Araç Piyasaları Direktifi (MiFID) Aracılar Hans-Georg Carny, BaFin 1 Survey of rules Survey of rules regarding investment firms

Detaylı

Draft CMB Legislation Market Abuse Directive. Seçil Gündüz, SPK/CMB

Draft CMB Legislation Market Abuse Directive. Seçil Gündüz, SPK/CMB Direktifi Draft CMB Legislation Market Abuse Directive Seçil Gündüz, SPK/CMB 1 2003/6/EC sayılı İçeriden Öğrenenlerin Ticareti ve Piyasa Manipülasyonuna (Piyasanın Kötüye Kullanılması) ilişkin 28 Ocak

Detaylı

If in full agreement with the document, fax the signature page at the end of the documents to: (+356) 2138-3307

If in full agreement with the document, fax the signature page at the end of the documents to: (+356) 2138-3307 K2, First Floor, Forni Complex, Valletta Waterfront Floriana, FRN 1913 Malta (Europe) P: (+356) 2013-3933 F: (+356) 2138-3307 FXDD Customer Agreement, Risk Disclosure And Trading Rules & Regulations Documents

Detaylı

ÖRNEKTİR DERIVATIVE TRANSACTIONS FRAMEWORK AGREEMENT TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ÖRNEKTİR DERIVATIVE TRANSACTIONS FRAMEWORK AGREEMENT TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ DERIVATIVE TRANSACTIONS FRAMEWORK AGREEMENT Türev İşlemler Çerçeve Sözleşmesi (Bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır), DenizBank A.Ş. nin yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. (Türk Tuborg) tüm menfaat sahiplerinin eş zamanlı, doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir olarak bilgilendirmelerini

Detaylı

AB FİNANSAL ARAÇ PİYASALARI YÖNERGESİ VE YÖNERGENİN YATIRIMCI-YATIRIM ŞİRKETİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE ETKİLERİ

AB FİNANSAL ARAÇ PİYASALARI YÖNERGESİ VE YÖNERGENİN YATIRIMCI-YATIRIM ŞİRKETİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE ETKİLERİ AB FİNANSAL ARAÇ PİYASALARI YÖNERGESİ VE YÖNERGENİN YATIRIMCI-YATIRIM ŞİRKETİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE ETKİLERİ Nusret ÇETİN *, H. Ebru TÖREMİŞ ** Özet Finansal Araç Piyasaları Yönergesi, Avrupa Birliği nde

Detaylı

Form of Declaration Verifying That Client is Not a U.S. Taxpayer (For Entities- W8 BEN-E)

Form of Declaration Verifying That Client is Not a U.S. Taxpayer (For Entities- W8 BEN-E) Müşterinin ABD Vergi Mükellefi Olmadığına İlişkin Beyan Formu (Tüzel Kişiler İçin-W8 BEN-E) 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren ABD Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Kanunu (FATCA) ve bu doğrultuda karşılıklı

Detaylı

Şirketlerin İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu ve Bilgi Paylaşım Yükümlülükleri

Şirketlerin İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu ve Bilgi Paylaşım Yükümlülükleri PART Fatih Kazım Temur Obligation to Have Company Websites and Information Sharing Requirements Şirketlerin İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu ve Bilgi Paylaşım Yükümlülükleri abstract Since the beginning

Detaylı

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır.

Yatırım ilişkileri bölümü yöneticisi Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı na (CFO) bağlı çalışmaktadır. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. nin ( Türk Tuborg ve Şirket ) 2014 yılına

Detaylı

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir.

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türk Tuborg tarafından da benimsenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin aşağıda belirtilenler

Detaylı

re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Carbon Page: 1/57 re-consult Rüzgar Enerjisi Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. VALİDASYON & VERİFİKASYON EL KİTABI VALIDATION & VERIFICATION MANUAL Kopya No / Copy No: Carbon Page: 2/57 Prepared

Detaylı

PART 14 ARTICLETTER WINTER 2015. gsi 1 74

PART 14 ARTICLETTER WINTER 2015. gsi 1 74 Ata Sarıkatipoğlu & Timur Arif Çapkın & Sinem Özyiğit SUKUK IN TURKEY: LEGISTLATIVE HISTORY AND CURRENT PRACTICE/ Türkiye de Sukuk: Tarihsel Gelişimi Ve Mevzuat Çerçevesinde Günümüz Uygulaması, GSI ARTICLETTER

Detaylı

SERMAYE PİYASALARINDA YATIRIMCI UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK TÜRK VE İNGİLİZ MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SERMAYE PİYASALARINDA YATIRIMCI UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK TÜRK VE İNGİLİZ MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI SERMAYE PİYASALARINDA YATIRIMCI UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK TÜRK VE İNGİLİZ MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Nusret ÇETİN * (Bu makalede yer alan görüşler yazarın kişisel görüşleri olup, hiçbir

Detaylı

THE RECENT DEVELOPMENTS UNDER THE TURKISH INTERNET LAW

THE RECENT DEVELOPMENTS UNDER THE TURKISH INTERNET LAW DR. MEHMET BEDİİ KAYA THE RECENT DEVELOPMENTS UNDER THE TURKISH INTERNET LAW Türk İnternet Hukukunda Güncel Gelişmeler 1. INTRODUCTION HE USAGE OF THE INTERNET IN TURKEY IS INCREASING RAPidly. In conjunction

Detaylı

MENKUL KIYMET BORSALARINDA ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETİ KAPSAMINDA ARACI KURUMLARLA YATIRIMCILAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ *

MENKUL KIYMET BORSALARINDA ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETİ KAPSAMINDA ARACI KURUMLARLA YATIRIMCILAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ * MENKUL KIYMET BORSALARINDA ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETİ KAPSAMINDA ARACI KURUMLARLA YATIRIMCILAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ * Dr. Nusret ÇETİN ** H. Ebru TÖREMİŞ *** ÖZET Menkul kıymet borsalarında

Detaylı

Vergide Gündem. Şubat / February 2012. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi M. Fatih Köprü

Vergide Gündem. Şubat / February 2012. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi M. Fatih Köprü Vergide Gündem Tax Agenda Şubat / February 2012 Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi M. Fatih Köprü Dâhilde işleme rejiminin aksayan yönü: Geri gelen eşya Tuğba Aslan English translation

Detaylı

Norbert VENZLAFF Resident Twinning Adviser. Norbert VENZLAFF Yerleşik Eşleştirme Danışmanı

Norbert VENZLAFF Resident Twinning Adviser. Norbert VENZLAFF Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Results of the TWINNING PROJECT EŞLEŞTİRME PROJESİ Sonuçları Assisting the Capital Markets Board of Turkey to Comply Fully with EU Capital Markets Standards Sermaye Piyasası Kurulu na AB Sermaye Piyasası

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Halka Açılmalara Etkisi

Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Halka Açılmalara Etkisi Anonim Şirketler Sermaye Piyasası Hukukunda Güncel Gelişmeler Türk-Alman Sempozyumu, 25-26 Haziran 2010, İstanbul Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Halka Açılmalara Etkisi Özet: Dr. Saim KILIÇ 1 Bir ekonomik

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Nisan / April ISSN: 2148-4686 Sat ve geri kirala işlemlerinde kurumlar vergisi ve KDV istisnalarına ilişkin tereddüt yaratan konular İhsan Akar Kurumlar vergisinde indirimler

Detaylı

Vergide Gündem. Ocak / January 2012. Elektronik defter uygulaması başlıyor. Yeni Türk Ticaret Kanunu nda bağımsız denetim Av. Ömer Cem Selamoğlu

Vergide Gündem. Ocak / January 2012. Elektronik defter uygulaması başlıyor. Yeni Türk Ticaret Kanunu nda bağımsız denetim Av. Ömer Cem Selamoğlu Vergide Gündem Tax Agenda Ocak / January 2012 Elektronik defter uygulaması başlıyor M. Fatih Köprü Yeni Türk Ticaret Kanunu nda bağımsız denetim Av. Ömer Cem Selamoğlu English translation Dünyadan vergi

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2014 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Önsöz Foreword Geniş Açı Wide Angle 6 Genel Kurul Toplantı Gündemi General Assembly Agenda Ortaklar Yapısı ve Yönetim Kurulu Shareholder Structure and Board of Directors

Detaylı

HUKUK BÜLTENİ NEWSLETTER

HUKUK BÜLTENİ NEWSLETTER SAYI ISSUE 05 HAZİRAN JUNE 2015 HUKUK BÜLTENİ NEWSLETTER YAYIN SAHİBİ / OWNER Egemenoğlu Hukuk Bürosu Av. Yunus Egemenoğlu SORUMLU MÜDÜR / MANAGER IN CHARGE Egemen Egemenoğlu EDİTÖR / EDITOR Egemen Egemenoğlu

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu CREDITWEST FAKTORING Faaliyet Raporu annual report 2014 2 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 3???????????? CREDITWEST FAKTORING

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

Veri Merkezlerinin Verilerin Tutulması Bakımından Hukuki Sorumluluğu

Veri Merkezlerinin Verilerin Tutulması Bakımından Hukuki Sorumluluğu PART BAŞAK ÇIBIKCI ÖNDER Legal Liability of Data Centers on Data Hosting Veri Merkezlerinin Verilerin Tutulması Bakımından Hukuki Sorumluluğu abstract Nowadays, commercial companies increasingly enter

Detaylı

Vision and Values. Etik Çalışma Kuralları Code of Conduct

Vision and Values. Etik Çalışma Kuralları Code of Conduct Vision and Values Etik Çalışma Kuralları Code of Conduct Etik Çalışma Kuralları Etik Çalışma Kuralları, önemli davranış kurallarını içermektedir. Bu kurallar yalnızca günlük iş yaşamımızda değil, stratejik

Detaylı

Customs and Foreign Trade Advisory Services. Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri

Customs and Foreign Trade Advisory Services. Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri Customs and Foreign Trade Advisory Services Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri Customs and foreign trade advisory services You can trust global resources, knowledge and experience provided by

Detaylı

ISSN: 2149-0996. 2015 Volume 1 Issue 1. www.jafas.org. Contents

ISSN: 2149-0996. 2015 Volume 1 Issue 1. www.jafas.org. Contents ISSN: 2149-0996 2015 Volume 1 Issue 1 www.jafas.org Contents Hisse Bazlı Ödemelerin TFRS-2 Standardına Göre Muhasebeleştirilmesi (Accounting For Share Based Payments According to TFRS-2) Erdal YILMAZ...5-20

Detaylı

www.pwc.com.tr Avrupa borsalarında borç ihracı hakkında rehber

www.pwc.com.tr Avrupa borsalarında borç ihracı hakkında rehber www.pwc.com.tr Avrupa borsalarında borç ihracı hakkında rehber 2 PwC Birçok Avrupa borsası borçlanma araçları ihracı için önemli merkezler haline geldi. En yoğun faaliyetler ise Londra, İrlanda ve Lüksemburg

Detaylı