19 ARALIK 2010 FOTOĞRAF:ERSAN Y Ğ TSÖZLÜ - AA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "19 ARALIK 2010 FOTOĞRAF:ERSAN Y Ğ TSÖZLÜ - AA"

Transkript

1 FOTOĞRAF:ERSA Y Ğ TSÖZLÜ - AA BABÜRLÜLER DÖEMİDE YAPILA, PAKİSTA I LAHOR KETİDEKİ VEZİR HA CAMİSİ. Çİİ VE SERAMİKLERİYLE ÜLÜ CAMİ UESCO U DÜYA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİDE YER ALIYOR ARALIK ORTADOGU.indd 1

2 TARİH EKOOMİ Bİ YILI SORUSU Batı ekonomik güce dönüşürken Ortadoğu neden geri kalmıştı? metin under 9Mayıs İstanbul da bir mahkemede, o dönemde yeni rastlanan türde bir dava görülüyor. Kadının karşısında davacı olarak Mehmet adlı bir tüccar var. Mehmet in şikâyetçi olduğu kişi ise İngiltere Büyükelçisi Heneage Finch. Mehmet, kendisine borçlanan bir grup İngiliz tüccarın ortadan kaybolduğu gerekçesiyle, alacağının tüccarlara kefil olan Büyükelçi tarafından ödenmesini istiyor. Söz sırası kendisine gelen Finch, İngiliz mağrurluğuyla kadıya Osmanlı devleti ve İngiltere arasında imzalanan bir kapitülasyon metnini uzatıyor. Anlaşma, bir İngiliz in bulunduğu ticari davalarda eğer ortada bir belge yoksa iddiaların dinlenemeyeceğini hükmediyor. Anlaşmayı inceleyen kadı, Mehmet ten iddiasını kanıtlayacak bir belge istiyor. Ancak elinde herhangi bir belge yok. Kadı davayı usulen reddediyor. O dönemde saf Osmanlı tüccarlarının sadece verilen bir söze güvenerek başkalarına borç verebilmesinin arkasında, modern dünyada kullanılan ekonomik enstrümanlardan habersiz olmaları yatıyordu. Oysa Ortadoğu topraklarında ticaret yapan Batılılar yeni ticari yöntemlere yıllardır alışkındı ve bunları elde ettikleri ayrıcalıklarla Ortadoğu ülkelerinde de uygulayabiliyorlardı. Yaşam ve ticaret biçimlerindeki bu bölgelerarası farklılık, yüzyıllar içinde oluşan ve dünyanın kaderine damga vuran derin bir ayrışmanın küçük bir örneği sadece. Bugün insani gelişme endeksi, kişi başına gelir, okur-yazarlık oranı gibi gelişmişlik göstergelerinde Ortadoğu ülkeleri, OECD ülkelerinin epey geri- EWSWEEKTURKIYE.COM ORTADOGU.indd 2

3 sinde yer alıyor. Türkiye ise bölgede özel bir konumda. Bir yandan coğrafi ve tarihi bakımdan Ortadoğu nun bir parçası olduğu için bugünkü ekonomik problemlerinin bir bölümünü bölgenin geçmiş dinamiklerinden devralıyor, öte yandan Osmanlı nın son dönemlerinden başlayarak çizdiği farklı yörünge sayesinde ekonomik performansı bölgedeki diğer ülkelerden daha olumlu. Yine de rekabet gücünü ve gelir düzeyini frenleyen, çözümü yapısal reformların hayata geçirilmesine bağlı olan temel problemler söz konusu. Örneğin, Türk şirketlerini daha yüksek bir standarda kavuşturarak rekabet gücünü arttırması beklenen yeni Ticaret Kanunu birkaç yıldır çıkarılamıyor. Başka bir problem Türkiye nin iç tasarruf oranının düşüklüğü nedeniyle büyümek için dış sermayeye muhtaç olmasına rağmen iç tasarrufları arttıracak adımları atamaması. Bunun bir yolu şirketlerin halka açılarak kaynak temin etmesi. Ancak SPK ve İMKB nin halka arz kampanyalarına rağmen şirket- YOLLAR AYRILIRKE Kitap Princeton Üniversitesi Yayınları nca Kindle versiyonuyla birlikte yayımlandı (http://press. princeton.edu/titles/9273.html) Tartışma platformuna dönüşen kitabın LongDivergence adresli sayfasını ziyaret edenlerin yarıdan fazlası Türk. 64 lerin çoğu geleneksel aile şirketi yapısını koruduğu ve kurumsallaşmaktan çekindiği için hisselerini halka arz etmeye pek yanaşmıyor. Öte yandan halkın sermaye piyasası kurumlarına duyduğu güvensizlik de önemli bir etken. Bu sorunların bir özelliği de her birinin İran ve tüm Arap ülkelerinde daha ciddi boyutlarda hüküm sürmesi. SUUDİ ARABİSTA I BAŞKETİ RİYAD. Y üzyıllar boyu şekillenen davranış ve düşünce kalıplarının etkisiyle problemler birikerek miras kaldı. Avrupa Ekonomi Kuruluşu tarafından yapılan bir araştırmada dünyanın en önemli 1000 ekonomisti arasında yer alan yedi Türk ekonomistten biri olan, ABD Duke Üniversitesi Ekonomi Profesörü Timur Kuran yıllardır büyük çoğunluğunu Müslüman ülkelerin oluşturduğu Ortadoğu ile Avrupa nın ekonomik gelişmişlik düzeyleri arasındaki farkların nedenlerini araştırıyor. Avrupa ekonomik açıdan güçlenirken Doğu nun neden azgelişmiş bir bölgeye dönüştüğünün izini tarihin derinliklerinde süren Kuran, son olarak 17 inci yüzyılda İstanbul daki kadı mahkemelerinde görülen ticari davaların kayıtlarını kurduğu bir ekiple mercek altına alarak Mahkeme Kayıtları Işığında 17 inci Yüzyıl İstanbul unda Sosyo Ekonomik Yaşam başlıklı, 10 ciltlik (İlk iki cilt İş Bankası Kültür Yayınları nca yayımlandı) bir esere dönüştürdü. Dönemin ekonomik yapısını gözler önüne seren bu çalışmadan elde ettiği bulguların analiz edildiği ve Aralık başında ABD de yayımlanan The Long Divergence-How Islamic Law Held Back The Middle East (Yollar Ayrılırken: İslam Hukuku Ortadoğu yu asıl Geri Bıraktı) adlı kitabındaysa, Doğu-Batı gelişmişlik farkının temellerine ilişkin yeni tezler öne sürüyor. Kitabını ve çalışmalarını ewsweek Türkiye ile paylaşan Kuran ın ulaştığı sonuçlar geçmişteki kimi araştırmalar gibi Ortadoğu nun geri kalmışlığı sorununu dar görüşlü hükümdarlar, tutuculuk ya da İslami gericilik gibi klişelere bağlamıyor. Temel olarak iki bölgenin kurumsal yapıları üzerinden hareket eden Kuran, İslam toplumlarının sorununu devletin kendini yenileyememesinde değil, özel sektörün gelişmesini engelleyen hukuksal tıkanmalarda görüyor yılında, Ortadoğu yoksul, ticari olarak güçsüz, kurumsal olarak ilkel bir bölge değilken 19 uncu yüzyıla gelindiğinde Avrupa nın ciddi biçimde gerisindeydi. Kuran, bunun temel nedenini Batı nın aksine sermaye birikimini sağlayacak çapta ve kalıcılıkta şirketlerin Ortadoğu da kurulamamasına bağlıyor. Ortadoğu da kurulan şirketlerin genellikle iki ortağı bulunuyordu; beşten fazla ortaklı şirketlerse çok nadirdi. Ayrıca hepsi de modern işletmelere göre çok daha kısa ömürlüydü. İslami ortaklıkların ölçeğinde 19 uncu yüzyılın ilk yarısına kadar da herhangi bir büyüme eğilimi gözlenmiyor. Bunun çeşitli nedenleri var. Modern bir firmada bir hissedarın ölmesi o firmanın varlığını sürdürmesine engel olmazken İslami ortaklık, ortaklardan birinin ölmesiyle son buluyordu. Ölen ortağın malvarlığı paraya çevrilip hisseleri mirasçılarına dağıtılıyordu. Miras sistemi sermayeyi böldüğü için Ortadoğulu tüccarlar hem ortaklıklarını küçük tutmaya hem de süresini sınırlamaya özen gösterdiler. Kurulan basit ortaklıklar da sermaye birikiminin önünde önemli bir engel oluşturdu. Kuran, Ortadoğu ve Batı Avrupa nın iki ayrı çizgide yürümeye başlamasının ana nedenlerinden biri olarak miras hukuku farklılıklarını görüyor. İslam miras sisteminde, ölenin malvarlığının en az üçte ikisi, kadınların payı erkeklerin yarısı kadar olmak üzere aileye bırakılıyor. Bu sistem Ortaçağ standartlarına göre eşitlikçi olmasına rağmen, bir işletmenin bir 19 ARALIK ORTADOGU.indd 3

4 ORTADOĞU U DEZAVATAJLARI İSLAM I İLK YILLARIDA VAR OLALAR Miras sistemi Sermaye birikimini önledi. FOTOĞRAF:THIKSTOCK sonraki nesle bölünmeden aktarılmasını zorlaştırarak kritik bir dezavantaj getiriyor bölge ekonomisine. Bir işletme genellikle kurucusunun ardından mirasçılar hisselerini alıp çekildiği için parçalanıyordu. Başarılı tüccarlar genellikle çok eşliydi, mirasçılarının sayısı da o derece arttığından işletmelerin kendilerinden sonra sürmesi özellikle zordu diyor Kuran. Öte yandan İncil açık bir miras sisteminden bahsetmediği için Batı Avrupa da farklı miras sistemleri gelişti. Bu sistemlerden biri, ağırlıklı olarak Kuzey Avrupa da uygulanan ve mirasın bütünüyle büyük erkek çocuğa verildiği eşitsiz sistemdi. Bu sistemin asırlarca uygulandığı ülkeler sonraki yüzyıllarda sermaye birikiminin en fazla sağlandığı, hatta Sanayi Devrimi nin başladığı yerler oldu. Bu bölgedeki bir işletmenin bütün ortakları aralarından birinin ölümü durumunda yerini en büyük oğlunun alacağını biliyordu. Bu yüzden büyük erkek çocuklar bir çıraklık evresinden geçiriliyordu. Dolayısıyla işletmelerin zamansız tasfiye edilmesi riski azalıyordu. Böylece ticari işletmeler zaman içinde süreklilik kazandı ve bölünmeden kuşaktan kuşağa devredilebildi. Oğul, babasından devraldığı sermaye birikimini kendi döneminde daha da büyüttü. Kuran a göre işin püf noktası bu: Miras sisteminde farklılık iki bölgenin büyüme çizgilerini etkiledi. İşletmelerin küçük ve kısa süreli kaldığı Ortadoğu da ticari altyapı da durağan kaldı. İşletmelerin büyümeye yüz tuttuğu ve yaşam sürelerinin uzadığı Batı Avrupa daysa ticari altyapının gelişmesini körükleyen ayarlamalar yapıldı. Batı Avrupa nın ekonomik modernizasyonda başı çekmesi de Kuran a göre ihtiyaçlara göre yapılanmanın bir sonucu. Ortadoğu nun modernizasyon sürecine geç başlamasının nedeniyse, yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyulmaması. Avrupa da büyüyen işletmeler gelişkin muhasebe sistemlerini gerekli kılarken, Ortadoğu da bu ihtiyaç 19 uncu yüzyılın ilk yarısına kadar duyulmadı. Uzun süreli şirketlerin varlığı Avrupa da hisselerin serbestçe devredilebilir hale gelmesi ve ilk borsaların orada kurulması ihtiyacını doğurdu. Yeni ekonomik araçlar ve kurumlar ortaya çıktıkça idari yapı ve hukuk sistemi de buna göre gelişti. Kuran bu gelişmeleri Avrupa da kurumsal yeniliklerin kendi kendini beslemeye başlaması olarak nitelendiriyor. Ortadoğu da ise ticari kurumlar birbirine destek verdiği için, ekonomik altyapı yerinde saydı diyor. B ugün Ortadoğu da birçok ülkede aynen uygulanan geleneksel İslami miras hukuku, laikleşen Müslüman toplumlarda yerini kadın-erkek eşitliğine dayalı bir miras sistemine bıraktı. Avrupa daki miras sistemleri de klasik İslam hukukuna yaklaşıyor. Kuzey Avrupa da bugün bir kişi vasiyet bırakmamışsa malvarlığı eşi ve çocukları arasında eşit şekilde paylaştırılıyor. Miras sistemlerinin evrimi şirketlerin kalıcılığına zarar vermiyor mu sorusunu nu Kuran, günümüzde şirket kalıcılığının başka yollardan sağlandığına Çokeşliliğin kabulü Mirasın çok fazla kişiye bölünmesine ve şirketlerin tasfiyesine neden oldu. Faiz yasağı Bankacılığın gelişmesindeki engellerden biri oldu. Korporasyonların olmaması Kurumlarda tüzel kişilik ve özerklik gelişmedi. Sınırlı hukuk seçme hakkı Müslümanlar İslami hukuka, azınlıklar tercih ettikleri hukuk sistemine tabiydi. Din değiştirme yasağı Müslümanların İslam dininden ayrılması imkânsızdı. Tüccar örgütlerinin olmaması Sivil toplumun gelişmesini engelledi. İSLAM I İLK DÖEMİDE SORA ORTAYA ÇIKALAR Sözleşme hukuku Yabancılar belgesiz yargılanamazken Müslümanların yargılanabilmesi. Vakıf Sermayenin ticaret sektöründen kaçmasına yol açtı. Adli sistem İslam yargılama yöntemleri ekonomik modernleşme karşısında yetersiz kaldı. Kapitülasyonlar Kap Ekonomik kontrolün yitirile m mesine sebep oldu. EWSWEEKTURKIYE.COM +++ORTADOGU.indd 4 65

5 1000 İTALYA YA DA Çİ DE GELE BİRİ ORTADOĞU YU YOKSUL YA DA İLKEL BİR BÖLGE OLARAK GÖRMEZDİ LODRA VEYA AMSTERDAM DA ORTALAMA BİR İŞÇİİ ALIM GÜCÜ, DOĞU AKDEİZ İ TİCARİ MERKEZİ İSTABUL DAKİ BİR İŞÇİİ İKİ KATIYDI ORTADOĞU DA KİŞİ BAŞI GELİR, YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELER ORTALAMASII YÜZDE 28 İ DÜZEYİDE. 66 di dikkat çekerek yanıtlıyor. Modern şirket menüsüne geçiş dünyanın dört şirk bir yanında tamamlandığından kalıcılık için gerekli altyapı da artık Ortadoğu nun en geri yörelerinde bile mevcut. Günümüzde bir İslam bankası da kalıcı, çünkü tüzel kişiliği var ve bir kurucusu öldüğünde çocukları hisselerini devretse de yaşamını sürdürebiliyor diyor Kuran. O yüzden mirasçı sayısının yüksek olması Ortaçağ da yarattığı sorunları bugün yaratmıyor. Borsaların ortaya çıkması sermayeyi tek kişiye devretme ihtiyacını ortadan kaldırdığından Batılılar miras sistemlerini değiştirebildi. Batı da modern ekonomiyi oluşturma sürecini tetikleyen şirketlerin gelişimi sürerken Ortadoğu da ise ilerleyen dönemlerde sermaye birikimini engelleyerek gelişmişlik farklılıklarını arttıracak başka bir kurum İslam dünyasına damga vurmaya başlıyor: Vakıf. Ev, dükkân, arsa gibi gelir getiren taşınmazların belirli bir hizmete adanmasıyla kurulan, tüzel kişiliği ve özerkliği olmayan vakıflar İslam dünyasında bin yıl boyunca, Batı da özerkliği ve tüzel kişiliği olan korporasyonlar yoluyla gerçekleştirilen hizmetleri sağladı. Kuran, Batı da belediyelerin verdiği neredeyse tüm hizmeti Ortadoğu da vakıfların sağladığını belirtiyor. V akıf sistemini başlatan faktör, İslam ülkelerinde özel mülkiyetin 8 inci ve 9 uncu yüzyıllarda güvencede olmamasıydı. Çoğunu yüksek rütbeli devlet görevlilerinin oluşturduğu büyük toprak sahipleri, keyfi vergilendirme ve müsadere yoluyla malvarlıklarına el konulması tehlikelerinden korunabilmek için İslam öncesi uygarlıklardan esinlenerek vakıf kurumunu geliştirdiler. Bir varlık vakfedildiğinde kutsal sayıldığından hükümdarlar dine saygısızlık olarak algılanabileceği için ona el koymaktan çekiniyordu. Bu yolla zenginler bir yandan topluma hizmet sunarken bir yandan da malvarlıklarını güvenceye alıyor ve kendileri de maddi kazanç elde edebiliyordu. Vakfın kurucusu kendisini yaşamının sonuna kadar mütevelli (vakıf yöneticisi) olarak atayamüte biliyor, akraba ve yakınlarını çeşitli bi görevlere atayabiliyor ve kendising CHARLES ROBERTSO I HALI PAZARI RESMİ. den sonra yerine geçecek kişileri belirleyebiliyordu. Ayrıca vakıflar genel olarak vergilerden muaftı. Yüzyıllar boyunca topluma kamusal hizmet sunan vakıflar gelişen dünyada çeşitli dezavantajlara yol açtı. Vakfın kurucusu tarafından belirlenen amaç ve faaliyet kurallarının değiştirilemez olduğunu belirten Kuran, özerk olmaması nedeniyle vakfın zamanla işlevini yitirdiğini söylüyor: Bilim geliştikçe ve yeni bilgiler ortaya çıktıkça Batı daki üniversiteler yeni bölümler açıp yeni kitaplar okuturken, 17 inci yüzyılda birçok medresede Ortaçağ a ait kitaplarla idare ediliyordu. Başka bir örnekse hanlar. Tüccarlara konaklama sağlamak üzere vakfedilmiş çok sayıda han, ticaret yollarının değişmesiyle toplumsal işlevini yitirdiği halde sermayelerini başka alanlara yönlendiremedi, artık hizmet vermeseler de yöneticilerine rant sağlamaya devam ettiler. Dolayısıyla sistem zamanla muazzam bir kaynak israfına yol açıyor. Kuran, vakıf sistemini modern şirketlerin ortaya çıkışını geciktiren bir etken olarak da görüyor aynı zamanda. Sistemin varlık koruma işlevi, varlıklı kişilerin ellerindeki sermayeyi ticaret sektörü yerine vakıf sistemine aktarmasına yol açtı. Vakıf sistemi olmasaydı belki şirketlerini büyütmeye ve bölünmeden bir sonraki nesle bırakmaya çalışacaklardı. Batı da beliren kurumsal ihtiyaçlar Ortadoğu da da ortaya çıkacak, Avrupa daki modernleşme deneyimi Ortadoğu da da yaşanacaktı Kuran a göre. Bir de İslam hukukunun Müslüman olmayanlara tanıdığı haklar var. 10 bini 19 ARALIK ORTADOGU.indd 5

6 çünkü ciddi bir altyapı eksikliği vardı. Kuran a göre bunun nedenleri yeni kurumları anlayan yetişmiş insan azlığı, gerekli işgücünü sağlayacak okulların olmayışı, yerleşik yargı sisteminin yeni kurumlara yabancı olması. K FOTOĞRAF: GETTY IMAGES aşkın mahkeme kaydını inceleyen Kuran, İslam hukukunun ekonomik modernleşmeyi geciktirdiğine işaret eden üç kritik göstergeye ulaşıyor. Birincisi Osmanlı da yaşayan dinsel azınlıkların da büyük ölçüde İslam hukukuna göre ticaret yaptığı. Bölgede yaşayan Rum, Ermeni ve Yahudilerin de Müslümanlar gibi kurdukları ortaklıklar uzun süreli ve büyük değil. İkincisi, İslam ın azınlıklara tanıdığı hukuk seçme hakkının etkileri. Müslümanlar İslam hukukuna göre yaşamak zorundayken, azınlıkların İslam dünyasının dışında daha kârlı ticaret yapmaya olanak tanıyan bir hukukla iş yapmaları mümkündü. Modern ekonomik düzenin taşları Batı Avrupa da yerine oturunca, Ortadoğu daki Hıristiyanlar ve Yahudiler Fransız, İngiliz ya da Hollanda hukukunu benimsemeye başladı. Bu hukuk kayması, Ortadoğu daki dinsel azınlıkların 18 inci yüzyıldan başlayarak yerel ekonominin en dinamik sektörlerinde öne çıkmalarının ana nedeni Kuran a göre. Modern dünya ekonomisine adapte olunmasına öncülük ettiklerinden, bölgenin ekonomik reformlarını da başlattıkları söylenebilir. Kayıtların gösterdiği üçüncü sonuçsa, kapitülasyonların Ortadoğu nun ekonomik altyapısına dinamizm kazandırması. Modern ekonomik düzen yavaş yavaş kurulurken yabancılar Osmanlı sınırları içinde de kendi hukuk sistemlerine göre ticaret yapma, kendi kurumlarını, kendi kalıcı şirketlerini bu bölgede kurma isteklerini daha fazla duyurmaya başlıyor. Ve baskıların neticesinde çok önemli imti- yazlar elde ediyorlar. Kuran ın verdiği bir örnek, talihsiz tüccar Mehmet in başına gelenlerin nedeni. 17 inci yüzyılda belgelenmemiş bir borç için bir Osmanlı tebasının bir başka Osmanlı tebasını dava etmesi mümkünken, kapitülasyonlarla yabancılar belgesiz dava edilemez hale geliyor diyen Kuran a göre ilginç olan, Avrupa daki uygulamaların tersine Osmanlı nın Avrupalılara verdiği bu hakkı üç yüzyıl boyunca kendi tebasına vermemesi. Tabii verilen imtiyazların yabancıların ve dolaylı olarak azınlıkların ekonomik kontrolü ele geçirmesine yol açtığını Osmanlı yöneticileri anladıklarında iş işten geçmişti. Osmanlı nın artık sermaye birikimini sağlamış ve dev şirketler kurmuş Avrupalıların bölgede yarattığı ticareti kesmesi, bindiği dalı kesmek olurdu. 19 uncu yüzyıldaysa imtiyazlar artık çığırından çıkmıştı. Yabancılar vergi imtiyazları elde ediyor, yerel mahkemeler onlara söz geçiremiyordu. Bölgenin krize girdiğini ilk fark eden Osmanlı devletiydi ve bölgedeki ilk modernleşme eğilimleri de Osmanlı da görüldü. Çünkü Osmanlı coğrafi olarak İslam dünyasının Batı ya en yakın öğesi. İlk modernleşme çabaları genellikle Batı da gelişen ve büyük ölçekli ticarete olanak tanıyan kurumları olduğu gibi alıp Osmanlı kurumsal yapısına monte etmekti. Dolayısıyla mesela bankacılık sektörü ilk önce yabancıların elindeydi. Bütünüyle nakledilen kurumların yerli versiyonlarının kurulması zaman aldı, uran, bugün azgelişmiş bir bölge olduğuna bakarak Ortadoğu daki modernleşme çabalarının başarısız bulunmaması gerektiğini düşünüyor. Ortadoğu, Avrupa nın bin yılda kat ettiği yeniden yapılanma, modernleşme ve şahsi ticaretten anonim ticarete geçiş sürecini çok daha kısa sürede tamamlamaya çalışıyor. Modernleşme çabalarının yüz yıl daha süreceğini varsayarsak, bunu başarı olarak görmeliyiz diyor Kuran. Tarihten devraldığı sorunların bir bölümü sürse de bugünkü Türkiye nin konumu Ortadoğu ülkelerinden oldukça farklı rakamlarına göre Türkiye nin milli geliri, sahip olduğu petrol zenginliğine rağmen Ortadoğu ülkelerinin ortalamasından yüzde 50 daha yüksek, sivil toplum ve demokrasi otokratik bölge ülkelerinden çok daha ileride, Ortadoğu da faaliyet gösteren büyük şirketlerin yarıdan fazlası da Türk şirketi. Bu gelişmeleri Türkiye nin bütün reformlara daha önce başlamasına ve bunlarda daha ileri gitmesine bağlayan Kuran, tarihi kökleri nedeniyle çalışmasında bir Ortadoğu ülkesi olarak sınıflandırmakla birlikte, 20 inci yüzyılda endüstrileşmiş ve Batı Avrupa kökenli kurumları benimsemiş Türkiye yi artık geçiş sürecindeki bir Avrupa ülkesi olarak tanımlıyor. Kuran a göre geçiş sürecinde olduğu için Türkiye nin henüz tam olarak çözemediği ve tarihten devraldığı sorunları şunlar: Sivil toplum gelişmiş bir Avrupa ülkesine göre hâlâ zayıf, anonim ticaret henüz sınırlı, ticarette ahbap-akraba ilişkileri daha fazla rol oynuyor, buna bağlı olarak yolsuzluklar daha fazla ve piyasalara güven daha az. Geçiş sürecinden başarıyla çıkmak bugün 100 yıl önceki problemlerle kıyaslandığında daha kolay. Yapılması gerekense moda tabiriyle yapısal reformlara girişmek olabilir. EWSWEEKTURKIYE.COM +++ORTADOGU.indd 6 67

Orta Doğu daki Ekonomik Azgelişmişliğin Kurumsal Kökenleri 1. Prof. Dr. Timur Kuran 2

Orta Doğu daki Ekonomik Azgelişmişliğin Kurumsal Kökenleri 1. Prof. Dr. Timur Kuran 2 Orta Doğu daki Ekonomik Azgelişmişliğin Kurumsal Kökenleri 1 Prof. Dr. Timur Kuran 2 Uluslararası istatistiki karşılaştırmalar, Orta Doğu nun son iki yüzyıldaki ekonomik karnesinin oldukça zayıf olduğunu

Detaylı

SUNUM Değerli misafirler, Stratejik Teknik Ekonomik Araştırma Merkezi tarafından, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ana sponsorluğunda, Tariş Menkul, Dow Jones ve Stoxx sponsorluğunda düzenlenen Vadeli İşlem

Detaylı

İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreter Yrd.

İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreter Yrd. AÇILIŞ KONUŞMASI Haktan Akın İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreter Yrd. Aile Şir k et ler in d e K ur u msa llaşma P a n eli 4 E k im 2005 Sa lı C eva h ir K on gr e M er k ezi Değerli konuklar, kıymetli

Detaylı

TÜRKİYE YE YÖNELİK TÜRKMEN GÖÇÜ VE TÜRKİYE DEKİ TÜRKMEN VARLIĞI

TÜRKİYE YE YÖNELİK TÜRKMEN GÖÇÜ VE TÜRKİYE DEKİ TÜRKMEN VARLIĞI TÜRKİYE YE YÖNELİK TÜRKMEN GÖÇÜ VE TÜRKİYE DEKİ TÜRKMEN VARLIĞI TURKMENS' MIGRATION TOWARDS TURKEY AND TURKMEN POPULATION IN TURKEY 2 )+ة ا.&+-/#ن 1 ( 5 %+-#4 وا. 5 ' 5 د ا.&+-/ 61# %+-#4,6 Rapor No: 19

Detaylı

TÜRK YE Y DÜNYA KESFETT ENERJ SEKTÖRÜNDE LK ADIMLAR ATILDI. Yedi Boydak fiirketi EN BÜYÜK. çinde. Rifat Hisarc kl o lu: nsan m z Kab na S m yor

TÜRK YE Y DÜNYA KESFETT ENERJ SEKTÖRÜNDE LK ADIMLAR ATILDI. Yedi Boydak fiirketi EN BÜYÜK. çinde. Rifat Hisarc kl o lu: nsan m z Kab na S m yor SONBAHAR 2010 SAYI 22 B ZB ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYINLANIR. SAYI 22 SONBAHAR 2010 DÜNYA TÜRK YE Y KESFETT. Yedi Boydak fiirketi EN BÜYÜK 500 çinde Rifat Hisarc kl o lu: nsan m z Kab

Detaylı

Avrupa Birliği ve Almanya da Türk Girişimcilerin Ekonomik Gücü

Avrupa Birliği ve Almanya da Türk Girişimcilerin Ekonomik Gücü Avrupa Birliği ve Almanya da Türk Girişimcilerin Ekonomik Gücü Prof. Dr. Faruk Şen Yunus Ulusoy Cem Şentürk Essen, Eylül 2007 Önsöz Avrupa ya giden ve bugün Euro-Türkler olarak adlandırılan insanlar, ilk

Detaylı

BÖLÜM I SERVET VE SERMAYE KONULARININ TANIMLANMASI

BÖLÜM I SERVET VE SERMAYE KONULARININ TANIMLANMASI 1. Servet ve Sermaye BÖLÜM I SERVET VE SERMAYE KONULARININ TANIMLANMASI Servetin eşit olmayan bir şekilde dağılımı konusundaki tartışmamıza başlamadan önce, söz konusu servetin nereden geldiğini hatırlayarak

Detaylı

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (14) 2007 / 2 : 146-175 Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Abdulkadir Şenkal * Doğa Başar

Detaylı

EXPORT HONG KONG GLOBAL BİR ÜLKE İKİ SİSTEM: Ağustos 2014. Asya nın en büyük serbest pazarı, finans ve turizm merkezi.

EXPORT HONG KONG GLOBAL BİR ÜLKE İKİ SİSTEM: Ağustos 2014. Asya nın en büyük serbest pazarı, finans ve turizm merkezi. GLOBAL EXPORT HSBC BANK A.Ş. nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Ağustos 2014 BİR ÜLKE İKİ SİSTEM: HONG KONG Asya nın en büyük serbest pazarı, finans ve turizm merkezi. HONG KONG UN 2014 TE TOPARLANMASI BEKLENİYOR

Detaylı

BANKA BİRLEŞMELERİ VE SATIN ALMALAR

BANKA BİRLEŞMELERİ VE SATIN ALMALAR 2006/191 BANKA BİRLEŞMELERİ VE SATIN ALMALAR SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ -PANEL İSTANBUL, 2006 1 İşbu kitap, 6 Ekim 2006 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı

50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i

50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i 2012/213 50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i SEM NER AÇILIfi - TEBL - PANEL STANBUL, 2012 1 İşbu kitap, 28 Kasım 2012 Çarşamba günü, İstanbul Ticaret Üniversitesi Konferans

Detaylı

Times, 16 Kasım 1858. İngiltere nin İstanbul Büyükelçisi Lord Stratford de Redcliffe in Alsancak istasyonunun temel atma töreninde yaptığı konuşmadan.

Times, 16 Kasım 1858. İngiltere nin İstanbul Büyükelçisi Lord Stratford de Redcliffe in Alsancak istasyonunun temel atma töreninde yaptığı konuşmadan. Emperyalizmin Türkiye ye Girişi 55 Bu demiryolunun, sanayi ürünlerimizin Türkiye ye girişini kolaylaştıracak faydalı bir sermaye yatırımı olacağını umuyoruz. Hepinizin bildiği gibi Türkiye nin yeniden

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz

Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz Mayıs 2011-10 TL KDV Dahil 67 10 Serpil Sancar FEMİNİSTLER: TEMSİLCİSİ PARLAMENTOYA GİREMEYEN TEK KESİM 15 Dr. Nazlı Çağın Bilgili DEMOKRASİNİN KALİTESİ KADINLARIN

Detaylı

Kurumsal Şirket Yönetimi Alanında Genel Durum ve Yaşanılan Sorunlar (Şirketler Açısından)

Kurumsal Şirket Yönetimi Alanında Genel Durum ve Yaşanılan Sorunlar (Şirketler Açısından) Kurumsal Şirket Yönetimi Alanında Genel Durum ve Yaşanılan Sorunlar (Şirketler Açısından) Dr. Melsa ARARAT Sabancı Üniversitesi Programda bir istisna hariç (Sayın Şerif Kaynar) tüm konuşmacıların kamu

Detaylı

ŞANGHAY MENKUL KIYMETLER BORSASI

ŞANGHAY MENKUL KIYMETLER BORSASI T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ŞANGHAY MENKUL KIYMETLER BORSASI Yüksek Lisans Tezi Rena Nuri Tez Danışmanı Doç. Dr. Yalçın Karatepe Ankara-2004 İÇİNDEKİLER Giriş...1

Detaylı

ortak vazifesi görebilir.

ortak vazifesi görebilir. Paul Wolfowitz Türkiye yi ilk defa neredeyse tam 30 yıl önce Aralık 1976 da ziyaret etmiştim. Hâlâ üzerimde güçlü bir etki bıraktığını hatırlıyorum. Avrupa daki komşularına benzer bir ülke görmeyi bekliyordum.

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2.

Detaylı

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN BATI DIŞI MODERNLEŞME AFGANİSTAN VE İRAN ÖRNEĞİ Araş. Gör. Serçin SUN İPEKEŞEN ÖZ Modernleşme kavramı Batı dünyasından dilimize geçmiştir. Bu kavram batılılaşma anlamında da kullanılmaktadır. Geleneksel

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN TÜRKİYE DEKİ AİLE İŞLETMELERİNE UYGULANABİLİRLİĞİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN TÜRKİYE DEKİ AİLE İŞLETMELERİNE UYGULANABİLİRLİĞİ Yıl: 25 Sayı: 92 Temmuz 2011 51 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN TÜRKİYE DEKİ AİLE İŞLETMELERİNE UYGULANABİLİRLİĞİ Asuman SÖNMEZ 1 - Andaç TOKSOY 2 ÖZ Son yıllarda gerek Dünya da gerekse Türkiye de artan rekabet

Detaylı

Koç Topluluğu Yayını Eylül 2012 Sayı 393. BizdenHaberler. Koç Holding, bu yıl da Fortune 500 e giren tek Türk şirketi oldu ve 222. sırada yer aldı.

Koç Topluluğu Yayını Eylül 2012 Sayı 393. BizdenHaberler. Koç Holding, bu yıl da Fortune 500 e giren tek Türk şirketi oldu ve 222. sırada yer aldı. Koç Topluluğu Yayını Eylül 2012 Sayı 393 BizdenHaberler Koç Holding, bu yıl da Fortune 500 e giren tek Türk şirketi oldu ve 222. sırada yer aldı. ülkem İçİn engel tanımıyoruz Koç Topluluğu çalışanları

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maliye Anabilim Dalı Maliye Bilim Dalı Mehmet Tufan PAKSU Danışman: Doç. Dr. Abdulkadir

Detaylı

Murat Alsan Denetim Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı E: malsan@kpmg.com T: +90 216 681 90 02 M: +90 533 276 21 69

Murat Alsan Denetim Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı E: malsan@kpmg.com T: +90 216 681 90 02 M: +90 533 276 21 69 Borsanın değişim YOlculuğu İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 27 yıl önce 80 şirketle yola çıktı. Zaman içinde pek çok değişimden geçen İMKB, geçtiğimiz nisan ayında İstanbul Altın Borsa sını ve

Detaylı

Aralık 1988 - Kasım 2014 tarihleri arasında BIST100 Endeksi ne yatırılan 100 TL, en yüksek getiriyi sağlayarak 459 TL ye çıktı

Aralık 1988 - Kasım 2014 tarihleri arasında BIST100 Endeksi ne yatırılan 100 TL, en yüksek getiriyi sağlayarak 459 TL ye çıktı BORSA İSTANBUL YÖNETIM KURULU BAŞKANI İBRAHIM TURHAN: Stratejik ortakla seçkin borsalar arasına gireriz 1873 yılında Türkiye nin ilk borsası Dersaadet Tahvilat Borsası nın kurulmasıyla başlayan yolculukta

Detaylı

Cumhuriyet in 100. Yıldönümü Yolunda Türkiye

Cumhuriyet in 100. Yıldönümü Yolunda Türkiye Cumhuriyet in 100. Yıldönümü Yolunda Türkiye Kemal Derviş Sabancı Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi İstanbul Politikalar Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Brookings Enstitüsü Başkan Yardımcısı

Detaylı

BORSANIN REKOR HALKA ARZLARI VE BORSAYA GELMEYİ PLANLAYAN YENİ ŞİRKETLER... Sayfa 30 ve 32 de Para Listing İstanbul ile gelecek. göru lu yor.

BORSANIN REKOR HALKA ARZLARI VE BORSAYA GELMEYİ PLANLAYAN YENİ ŞİRKETLER... Sayfa 30 ve 32 de Para Listing İstanbul ile gelecek. göru lu yor. HABERTÜRK İÇİN BORSA İSTANBUL U YAZDILAR Ergun Özen Adnan Bali Halil Aydoğan 11 Haziran 2013 SALI Dünya Türkiye yi Hedef ilk 10 arasına girmek Sermaye piyasalarımızın hem hukuki, hem teknik, hem de piyasa

Detaylı

Okan Üniversitesi Finans Dergisi. Financial Post. Mayıs 2009 Yıl: 1 Sayı: 1

Okan Üniversitesi Finans Dergisi. Financial Post. Mayıs 2009 Yıl: 1 Sayı: 1 Okan Üniversitesi Finans Dergisi Financial Post Mayıs 2009 Yıl: 1 Sayı: 1 Krizden Alınacak Dersler Prof.Dr. Özer ERTUNA Küresel Kriz ve Türkiye Yansımaları Cari Açık ve Sıcak Para İkilemi Mortgage: Dünyadaki

Detaylı

Okan Üniversitesi Finans Dergisi. Financial Post. Mayıs 2009 Yıl: 1 Sayı: 1

Okan Üniversitesi Finans Dergisi. Financial Post. Mayıs 2009 Yıl: 1 Sayı: 1 Okan Üniversitesi Finans Dergisi Financial Post Mayıs 2009 Yıl: 1 Sayı: 1 Krizden Alınacak Dersler Prof.Dr. Özer ERTUNA Küresel Kriz ve Türkiye Yansımaları Cari Açık ve Sıcak Para İkilemi Mortgage: Dünyadaki

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU ARAŞTIRMA RAPORU RESEARCH PAPERS BEBEK-İSTANBUL ÇALIŞMA HAYATINDA YENİ GELİŞMELER VE TÜRKİYE DE SENDİKALARIN DEĞİŞEN ROLÜ Ayşe Buğra Ahmet İnsel Fikret Adaman

Detaylı