T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLİM DALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLİM DALI"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SERMAYE PİYASALARININ ENTEGRASYONU VE MUHASEBE UYGULAMALARININ UYUMLAŞTIRILMASI SÜRECİ Yüksek Lisans Tezi Serkan ÖZBEK Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇELİK Ankara

2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ AVRUPA FİNANSAL PİYASALARI AVRUPA TEK FİNANSAL PİYASASI Avrupa Birliği Tek Finansal Piyasa Oluşumu Avrupa Finans Piyasalarının Bütünleşmesi ve Avantajları AVRUPA BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI Avrupa Birliği nde Sermaye Piyasalarının Oluşumu, Önemi ve Hukuki Mevzuatı Menkul Kıymetlere İlişkin Avrupa Davranış Yasası Menkul Kıymet İşlemlerinin Serbestleştirilmesi ve Piyasaların İşleyiş Kurallarının Uyumlaştırılması İle İlgili Mevzuat Avrupa Birliği nde Sermaye Piyasalarının Gelişimi ve Genel Yapısı Avrupa Birliği Ülkelerinin Sermaye Piyasaları ve Borsaları Avrupa Birliği Ülkelerinin Sermaye Piyasaları ve Borsalarının Ülke Bazında Kurumsal Yapılarının İrdelenmesi Londra Menkul Kıymetler Borsası (London Stock Exchange) Paris Menkul Kıymetler Borsası (Paris Stock Exchange) Berlin ve Frankfurt Borsaları (Berlin and Frankfurt Stock Exchanges) Lüksembourg Menkul Kıymetler Borsası (Luxembourg Stock Exchange) Amsterdam Menkul Kıymetler Borsası (Amsterdam Stock Exchange) Milano, Madrid, Barselona, Brüksel, Viyana, Helsinki Stockholm Borsaları (Milano, Madrid, Barcelona, Brussel, Vienna, Helsinki, Stockholm Stock Exchange) Lizbon ve Atina Borsaları (Lisbon, Athens Stock Exchange) Avrupa Birliği Ülkelerinin Sermaye Piyasalarının ve Borsalarının Düzenlenmesi Avrupa Birliği Ülkeleri Sermaye Piyasalarında Uyumlaştırma ve Geliştirme Süreci Ortak Düzenlemelerin Yapılması ve Ortak Kriterlerin Belirlenmesi Ortak Düzenlemelerin Yapılması Ortak Kriterlerin Oluşturulması Avrupa Birliği Ülkelerinde Rekabet Hareketleri

3 Avrupa Birliği Ülkelerinde Uyumlaştırma Çabalarına Dönük Gelişmeler Avrupa Birliği Geneli Uyumlaştırma Gelişmeleri Avrupa Birliği Üye Ülkelerindeki Gelişmeler İngiltere Almanya Fransa Lüksembourg Hollanda İtalya Belçika Danimarka İsveç, Finlandiya ve Avusturya Portekiz Yunanistan İspanya Tek Avrupa Sermaye Piyasasının Oluşturulması Avrupa Birliği Borsalar Federasyonu (Federation of European Stock Exchange)(FESE) Avrupa Birliği Sermaye Piyasaları ve Borsalarının Entegrasyonundaki Gelişme Süreci Avrupa Kotasyonu Toptancı Piyasası Takas ve Saklama Avrupa Birliği nin Sermaye Piyasaları ve Borsalara İlişkin Yasal Düzenlemeleri Menkul Kıymetlere İlişkin Davranış Yasası Kamuyu Aydınlatma ve İçeriden Öğrenenlerin Ticareti İle İlgili Direktif Menkul Kıymetler Yatırım Hizmetleri Direktifi Sermaye Yeterliliğine İlişkin Direktif Yatırımcıların Korunmasına ve Tazmin Edilmesine İlişkin Direktif Şirketler Hukuku, Şirket Birleşme ve Devralmaları, Muhasebe Standartlarına İlişkin Düzenlemeler Kollektif Yatırım Şirketlerine (UCITS) İlişkin Düzenlemeler Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesine İlişkin Düzenlemeler Takas ve Saklama Faaliyetleri İle İlgili Düzenlemeler

4 Avrupa Birliği Sermaye Piyasalarında Muhasebe Bilgilerinin Önemi ve Uyumlaştırma Sürecindeki Etkileri TÜRKİYE VE AVRUPA FİNANSAL PİYASALARINDA BÜTÜNLEŞME TÜRKİYE FİNANSAL PİYASALARININ GENEL YAPI VE ÖZELLİKLERİ AVRUPA BİRLİĞİ SERMAYE PİYASALARI VE TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARININ ENTEGRASYONU Türkiye Sermaye Piyasalarının Avrupa Sermaye Piyasalarına Yasal Uyumu Sermaye Piyasalarında Yatırımcının Korunması ve Kamuyu Aydınlatma Menkul Kıymet Yatırım Hizmetleri Menkul Kıymet Yatırım Hizmetlerinde Serbestleşme Sermaye Yeterliliği Borsalarda Kotasyon Faaliyetleri İçerden Öğrenenlerin Ticareti Yatırım Fon ve Ortaklıklarının Portföy Yöneticiliği Takas ve Saklama Muhasebe Standartları ve Vergilendirme Türkiye Sermaye Piyasasının Avrupa Sermaye Piyasalarına Teknik Uyumu Menkul Kıymet Borsalarının Ekonomideki Yeri ve Önemi Borsada Hisse Senetleri Kote Edilen Şirket Sayısı Piyasa Kapitalizasyonları İşlem Hacimleri Endeksler AVRUPA BİRLİĞİ SERMAYE PİYASALARININ ENTEGRASYONUNDA MUHASEBE BİLGİLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASI MUHASEBE UYGULAMALARININ UYUMLAŞTIRILMASININ GELİŞİMİ VE AVRUPA BİRLİĞİ NDE MUHASEBENİN GELİŞMESİ ULUSLARARASI MUHASEBE SİSTEMİNDE UYUMLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI Uyumlaştırmayı Gerekli Kılan Ana Faktörler Uluslararası Sermaye Piyasalarının Oluşması Çokuluslu Şirketler

5 Bağımsız Denetim Firmaları Ekonomik Birlik Oluşturma Çalışmaları Avrupa Birliği ve Türkiye Muhasebe Uygulamalarının Uyumlaştırılmasındaki Engeller Dördüncü Direktif Yedinci Direktif Sekizinci Direktif UYUMLAŞTIRMA SÜRECİNDE ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI İLE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI SONUÇ KAYNAKÇA ÖZET ABSTRACT

6 GİRİŞ Avrupa Finansal Piyasaları, gelişmiş ve gelişim sürecindeki finansal piyasalar ile uluslararası finansal piyasaların bir parçasıdır. Avrupa Birliği içinde ekonomik ve parasal bütünleşmenin bir parçası olarak oluşturulan Avrupa Tek Finansal Piyasası kendine has özellikler taşımaktadır. Avrupa Tek Finansal Piyasası, hem kendi içinde hem de uluslararası finansal piyasalar ile bütünleşme, etkileşim ve rekabet içindedir. Avrupa Tek Finansal Piyasası, Avrupa Birliği nin ekonomik ve parasal birliği sağlamak amacıyla, Avrupa Birliği ne üye ülkelerin mal ve hizmet piyasaları ile finansal piyasalarını bütünleştiren bir ortak pazar niteliği taşımaktadır. Bu tek piyasanın oluşturulmasıyla da Avrupa Finansal Piyasalarının bütünleşmesi sağlanacaktır. Finansal bütünleşme ile, Avrupa Birliği nde tasarrufların yatırımlara dönüşüm hızlarının arttırılması, tek bir finansal alan yaratılması ve üye ülkelerin sermaye piyasasının kurulması amaçlanmaktadır. Sermaye piyasalarının ve borsalarının gelişimi, genel olarak finansal piyasaların durumundan etkilenmesiyle birlikte, Avrupa Birliği ndeki ekonomik gelişmeler, ekonomide uygulanan politikalar ve global değişimlerinde etkisi altındadır. Finansal entegrasyon kapsamında, Avrupa Birliği ndeki üye ülkelerin borsalarında işlem gören uluslararası şirketlere ait menkul kıymetlerin işlem görebileceği global bir borsanın oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu Tek Avrupa Sermaye Piyasasının, finansal entegrasyonun ekonomik ve parasal bütünlüğü sağlama işlevini yerine getirmesi beklenmektedir. Ayrıca, Tek Avrupa Sermaye Piyasası ve Borsasının oluşturulmasının, Avrupa Birliği üye ülkelerinin ekonomisini etkileyecek önemli yararlar sağlaması da beklenmektedir. 5

7 Finansal entegrasyon kapsamında yeralan Avrupa Sermaye Piyasalarında bütünleşmenin, malların serbest dolaşımını içeren Gümrük Birliği, sermayenin serbest dolaşımı ve finansal hizmetlerin serbestleşmesiyle gerçekleşebilmesi beklenmektedir. Küreselleşme sürecinde gerçekleşen serbestleşme ile birlikte ülkelerarası işbirliği ve ticaretin artması, uluslararası aktif sermaye akımları ile dünyadaki finansal kaynakların etkin paylaşımı sağlanmaktadır. Sermaye piyasaları ve finansal piyasaların küreselleşmesi, piyasaları ayıran sınırların ortadan kalkması ve uluslararası sermaye akımları ile açıklanabilmektedir. Finansal sistem içerisinde yeralan sermaye piyasalarındaki uyumlaştırmada, piyasalardaki uluslararası yatırımcıların tasarruflarını aktaracakları yani yatırım yapacakları ülkeyi seçmelerinde belirleyici rol oynayan, ülkenin muhasebe ve finansal raporlama sisteminin güvenilir, düzenli ve anlaşılabilir olması büyük bir önem taşımaktadır. Ülkelerarası yada ülke içerisindeki farklı muhasebe düzenlemeleri ve finansal raporlama uygulamalarının olması, işletmelerin belirli bir dönem sonuçları için farklı esaslara dayanan farklı raporlar hazırlamalarına neden olmaktadır. Ayrıca bu durum yatırımcılar için, bilgiye dayalı yatırım kararı verilebilmesini ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesini olanaksız kılmaktadır. Bu nedenlerden dolayı sermaye piyasalarının entegrasyon sürecinde, muhasebe düzenlemeleri ve finansal raporlama uygulamalarının uyumlaştırılmasını, muhasebe bilgilerin doğru, güvenilir, düzenli ve anlaşılabilir olması için gerekli kılmaktadır. 6

8 Bu çalışmayla; Avrupa Birliğinde sermaye piyasalarının entegrasyon süreci değerlendirilmiş olup, süreç öncesi olasılıklarla süreç içerisindeki gelişmeler ortaya konulmaya çalışılacaktır. Büyük bir sermaye piyasasının oluşturulabilmesi çabası içerisinde olağan ve olasılı muhasebe sisteminde uyumlaştırma problemleri de değerlendirilebilecektir. Bu çerçevede çalışma 3 ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde genel olarak Avrupa Finansal Piyasaları, Avrupa Birliği Sermaye Piyasaları ile bu piyasalardaki uyumlaştırma süreci incelenecektir. İkinci bölümde ise, Türkiye ve Avrupa Finansal Piyasalarındaki Bütünleşme süreci değerlendirilecektir. Son bölümde Avrupa Birliği Sermaye Piyasalarının Entegrasyonundaki Muhasebe Bilgileri, Muhasebe Sisteminin Gelişimi ile Muhasebe Standartları karşılaştırmalı olarak incelenecektir. 7

9 1. AVRUPA FİNANSAL PİYASALARI Avrupa Birliği ile ortak finansal piyasanın oluşumu 1992 yılına kadar, bankaların, sigorta şirketlerinin ve yatırım firmalarının Avrupa Birliği dahilinde şirket kurma, ofis açma ve işletme haklarını kapsamaktaydı. Avrupa Finansal Piyasaları günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan finansal piyasalar ile birlikte uluslararası finansal piyasaların bir parçasını oluşturmaktadır. Avrupa Birliği içinde ekonomik ve parasal bütünleşmenin bir parçası olarak oluşturulan Avrupa Tek Finansal Pazarı sahip olduğu özellikleri ile diğer uluslararası piyasalara göre önemli farklılıklar göstermektedir. Avrupa Tek Finansal Pazarı kendi içinde bir bütünleşmeyle birlikte, uluslararası finansal piyasalarla da bütünleşme, etkileşim ve rekabet içinde bulunmaktadır Avrupa Tek Finansal Piyasası Avrupa Birliği'nin temel amaçlarından biri Ekonomik ve Parasal Birliği gerçekleştirmektir. Bu amaç doğrultusunda hedeflenen, Birliğe üye ülkelerin mal ve hizmet piyasaları ile birlikte finansal piyasalarını bütünleştiren bir pazar oluşturmaktır. 2 Avrupa Tek Finansal Piyasası; Birliğe üye ülkelerin yerel finansal piyasalarının bütünleşmesi ve birleşmesi ile oluşan, piyasalarda Birliğin ortak kurallarını oluşturmaya yönelik yönergelerin düzenleyici olduğu, üye ülkelerin finansal piyasaları arasında sermaye dolaşımının tamamen serbest olduğu ve üye 1 Can Fuat GÜRLESEL, Kerem ALKİN ve Sadi UZUNOGLU, Avrupa Sermaye Piyasaları Bütünleşme ve Türk Sermaye Piyasası, İMKB Yayınları, Yayın No: 10, 1997, s Güler ARAS, Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği nin Finans Piyasalarına Etkileri, İşletme ve Finans Dergisi, No: 165, Ankara, 1999, s. 22 8

10 ülkelerin finansal kurumlarının her ülkede serbestçe ürün ve hizmet sunma hakkına sahip oldukları piyasa olarak tanımlanabilir. 3 Bu tek piyasanın oluşumunun, finansal piyasaların üzerindeki etkisi kaçınılmazdır. Bu etkinin, yapısal özellikler gereği, dış ticaret ve ekonominin diğer alanlarına kıyasla, finansal piyasalarda doğrudan ve hızlı olacağı düşünülebilir Avrupa Birliği Tek Finansal Piyasa Oluşumu Uluslararası para sisteminde dalgalı kur sisteminin ortaya çıkışı, ulusal para talebini kısıtlayan uluslararası bir kriterin kalmamasıyla birlikte, finansman devrimi adı verilen ve uluslararası ekonomik ve siyasi ilişkileri birebir etkileyen bir çelişki oluşturmuştur. Ticaret dengesinde fazlalık açığa çıkan ülkelerin bu fazlayı değerlendirme istekleri, ticaret dengesinde açık meydana gelmiş ülkelerin döviz ihtiyacıyla birleşince ülkeler arasında sermaye akımlarını sınırlayan engeller ortadan kalkmış ve sermaye uluslararasında serbest dolaşıma kavuşmuştur. Dünyanın pek çok ülkesinde sermaye hareketlerini kısıtlayan engeller ortadan kalkmış ve ülkelerin para ve sermaye piyasaları, şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde birbiriyle bütünleşmiştir. 5 Bu yeni düzen içinde Avrupa Finansal Piyasası; ABD ve Japonya ile birlikte önemli üç bölgesel finans merkezinden birini oluşturmaktadır. Tek Avrupa Finansal Piyasası yaklaşımı içinde Birliğin tümü değerlendirmeler içinde yer alırken Londra, Avrupa Birliği dışında finansal piyasa işlevini ferdi olarak yerine getirmektedir. 3 Can Fuat GÜRLESEL, Kerem ALKİN ve Sadi UZUNOGLU, a.g.k.., s Philip E. DAVIS, EMU and the Evolution of Finansial Structure, Financial Market Trends, 1999, s Can Fuat GÜRLESEL, Kerem ALKİN ve Sadi UZUNOGLU, a.g.k.., s

11 1986 yılında Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Konseyine sunulan Beyaz Kitap (White Paper/Cockfield) isimli düzenleme, Tek Pazar ın oluşturulmasına yönelik bir hedef belirlemiştir. Komisyonun 1983 mektubu ve Beyaz Kitap, tam finansal entegrasyon için özellikle şu dört ana hareket alanını belirlemiştir: 6 a. Sermaye hareketlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması, b. Sermaye piyasalarının verimli ve istikrarlı çalışması için düzenlemeler, c. Mali çarpıklıkları kaldırmayı amaçlayan vergilerin uyumlaştırılmasına yönelik tedbirler, d. Birlik kuruluşlarının borçlanma ve borç verme faaliyetleri. Birlik de malların serbest dolaşımının sağlanmasıyla birlikte finansal bütünleşme için gerekli sermaye ve hizmetlerin serbest dolaşımına ağırlık verilmiştir. White Paper (Beyaz Kitap), Avrupa Ekonomisi ne hareket kazandırma ve bütünleşme sürecini hızlandırma yönünde bir dönüm noktası oluşturmaktadır. Ayrıca geri dönülemezlik ilkesinin benimsenmesiyle birlikte, Avrupa Birliği finansal sisteminin belirli bir program çerçevesinde yeniden şekillenmesini sağlayıcı alt yapının kurulmasında da etkili olmuştur. 6 Meral Varış TEZCANLI, Oral ERDOĞAN, Avrupa Birliği Sermaye Piyasalarının Entegrasyonu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İMKB Yay., İstanbul, 1996, s

12 Beyaz Kitap ta yer alan şu iki ana ilke özellikle Tek Pazar ın oluşturulmasına yönelik yeni ve önemli bir yaklaşımı içermektedir: i. Ulusal düzenlemelerin minimum düzeyde koordinasyonunu sağlayarak üye ülkelerin düzenlemelerini karşılıklı olarak tanıması, ii. Kontrolün kayıtlı olunan ülke veya işlemin kaynağı olan ülke tarafından yapılması. Finansal piyasaların entegrasyonu sürecinde, Avrupa Konseyi ne sunulan diğer bir rapor olan Cecchini Raporu (1987) ile özellikle finansal piyasalara ilişkin sermaye hareketlerinin tam serbestleşmesi ve finansal hizmetlerdeki serbest dolaşımın getireceği olumlu etki ile yatırımların gerçek getirili projelere yöneleceği ve Birlik de bir katma değer yaratılacağı öngörülmektedir. Finansal hizmetlerdeki maliyetlerin azalması ile sermayenin, birikimleri yüksek getirili projelere aktarılması koşuluyla, faiz ve gelirlerdeki gerçek oranlar sermayenin marjinal verimliliğini sağlayacaktır yılında hazırlanan Delors Raporu ise, Avrupa Birliği de öncelikle Avrupa da Ekonomik ve Parasal Birliğin tamamlanması ve bunun içinde yer alan Avrupa Tek Finansal Piyasası nın oluşturulmasını karara bağlanmıştır. Bu karara bağlı olarak, öncelikle Temmuz 1990 tarihinden itibaren üye ülkeler arasında sermaye hareketlerinde bazı istisnalar dışında tam serbestliğe geçmiştir. Yine aynı süreç içinde l Ocak 1993 tarihinden itibaren de finansal piyasa uygulamaları Birlik içinde resmen başlatılmıştır. 8 7 Meral Varış TEZCANLI, Oral ERDOĞAN, a.g.k., s Meral Varış TEZCANLI, Oral ERDOĞAN, a.g.k., s.32 11

13 Avrupa Finans Piyasalarının Bütünleşmesi ve Avantajları Avrupa Finansal Piyasalarının tam bütünleşmesi Avrupa Tek Finansal Piyasasını oluşturmayı hedeflemektedir. Finansal bütünleşme, Birlik içerisinde tasarrufların yatırımlara dönüşüm hızlarının arttırılması, tek bir mali alan yaratılması ve bütün üye ülkelerin sermaye piyasasının kurulması amacını taşımaktadır. Tek Finansal Piyasanın oluşturulmasının amaçları ve bu amaçlara bağlı olarak sağlanacak faydalar aşağıdaki gibi sıralanabilir 9 : Finansal hizmet ve ürün sunumunda serbestliğe gidilerek tek bir piyasa oluşturulması ve böylece ölçek ekonomisi yaratılarak bunun getirilerinden faydalanılması, Tek piyasa oluşturularak üye ülkeler arasında tasarrufların etkin dağılımının sağlanması ve yatırımların daha verimli olarak finanse edilmesi, Tasarruf sahiplerine alternatif ürün ve hizmet sunumunun sağlanması, seçeneklerin artırılması, fon talep edenler içinse alternatif fon olanaklarının yaratılması, Oluşturulacak rekabet ortamı içinde finansal ürün ve hizmet kalitesinin artırılması, maliyetlerin ve fiyatların aşağıya çekilmesi, Daha etkin ve serbest finansal hizmet sunumu ile (bankacılık, sermaye piyasası, sigortacılık) Avrupalı işletmelerin rekabet gücünün artırılması, 9 Nevim KÖROĞLU, Türk Sermaye Piyasası nın Avrupa Birliği Sermaye Piyasaları ile Bütünleşmesi, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmit, 2001, s

14 Avrupa piyasasının, ABD ve Japon piyasaları ile uluslararası alanda rekabet edebilme gücünün artırılması, Avrupalı finansal kurumların uluslararasılaşma boyutunun genişletilmesi, EURO nun uluslararası işlemlerdeki rolünün artırılması, Finansal pazarlardan fon toplayan şirketler için büyük şirketlerin uluslararası piyasalarda fon toplama olanaklarının kolaylaştırılması, yerel piyasalardan daha etkin yararlanılması, Piyasalardan fon sağlayan ve fon toplayanlar için uluslararası ödemelerde ve ticarette riskin azaltılması, Finansal kurumların etkin hizmet verebilecekleri piyasalara yönelmesi ve yabancı finansal kurumlar için çekiciliğin arttırılması, Uluslararası finansal piyasalardaki genel eğilimlere uyum sağlanması, Avrupa ekonomisinin güçlendirilmesine destek olunması. Avrupa Birliği nde Tek Finansal Piyasaların oluşturulmasındaki bu yararlar ile bütünleşme sürecinin hızlanması öngörülmektedir. Finansal piyasalarda entegrasyon, ülkeler arasında ekonomik sınırları kaldırmakta ve ekonomileri birbirine daha çok bağımlı hale getirmektedir. Finansal piyasalardaki bu bütünleşme sermaye hareketlerini hızlandırarak sermayenin karlı yatırım alanlarına akmasındaki teknik engelleri de azaltmaktadır. 13

15 1.2. Avrupa Birliği Sermaye Piyasası Avrupa Birliği nde Sermaye Piyasalarının Oluşumu, Önemi ve Hukuki Mevzuatı Avrupa Birliği sermaye piyasaları nda hedef doğrultusunda kaydedilen üye ülkelerin sermaye piyasalarıyla ilgili önemli gelişmeler şöyledir: Temel standartların uyumlaştırılması, Ulusal yetkili gözetim ve denetim kurumlarınca kendi ülkelerinde uygulanan kontrollerin üye ülkeler arasında karşılıklı olarak tanınması, Merkez ülke kontrolü li yılların sonunda üye ülkelerin sermaye piyasalarıyla ilgili önemli yapısal ve sayısal farklılıklar bulunurken elde edilen gelişmeler ile benzerlikler yakalanmış, piyasalar birbirine yakınlaşmaya başlamıştır. 10 Bu gelişmeler, sermaye piyasalarının entegrasyonu alanında atılan adımlarla paralel olarak gelişmiştir ve bu entegrasyon çalışmalarıyla birlikte uzun vadede, Avrupa Birliği üye üyelerinin yatırımlarının aynı yatırım aracına benzer koşullara ve ortak bir dile sahip olabilmesini sağlayacaktır yılında Avrupa Topluluğu Komisyonu tarafından Konseye sunulan White Paper adlı düzenlemeyle; Roma Anlaşması ile kurulmak istenen serbest rekabet esasına dayalı ekonomik birlik çerçevesinde, üye devletler arasındaki fiziki, 10 T. KİRİAZİDİS, New Developments and Prospects of the European Financial Industry, European Business Review, Volume 95, Number 1, 1995, s.20 14

16 teknik ve mali sınırlamaları 1992 yılına kadar kaldırmak suretiyle Avrupa'daki tasarrufların yatırımlara yönelimi kolaylaştıracak tek bir mali piyasa oluşturulması amaçlanmıştır. Avrupa Birliği nin yasal dayanakları 1957 Roma Antlaşmasından itibaren, 1986 tarihli Beyaz Kitap (White Paper), 1987 tarihli Tek Avrupa Senedi ve 1992 tarihinde yapılan Maastricht Antlaşmalarıdır. 11 Avrupa Birliği finansal bütünleşmeye ilişkin gelişimini bu alandaki fiziki, teknik ve mali tüm engellerin kaldırılması ve ortak bir ticaret politikası oluşturulması ile malların, sermayenin, hizmetlerin ve kişilerin serbest dolaşımının ve etkin olarak işleyen rekabet koşullarındaki iç pazar oluşumunda ekonomik ve parasal birlik ile tek para birimi EURO nun getireceği faydalar ortamında gerçekleştirmeyi öngörmektedir. Yine Birlik de yayınlanan Cecchini Raporu ile, Avrupa Birliği ekonomisi içinde sermaye piyasasının önemi vurgulanmış olup; bu piyasa aracılığı ile Avrupa Birliği ne üye ülkelerde % 7 ye yaklaşan milli gelir artışı ve beş milyon kişiye yeni iş imkanı yaratılacağı da belirtilmiştir. 12 Avrupa Birliği Tek Finansal Pazar oluşumu temel olarak üye ülkelerin serbestçe finansal hizmetlerini sunabilmelerini ve sunulan bu finansal hizmetlerden yararlanabilmelerini içermektedir. Bu anlamda finansal hizmetler; Bankacılık, Sermaye Piyasaları ve Sigortacılık Sektörü nü içermektedir. Avrupa Birliği bu finansal hizmetlerin her birinde uyumlaşmayı sağlayarak Tek Finansal Pazarı oluşturmayı hedeflemektedir. Bunun için Avrupa Birliği üye ülkeler arasında 11 Meral V. TEZCANLI, Ali KÜÇÜKÇOLAK, Oral ERDOĞAN, Levent ÖZER, Avrupa Birliği Sermaye Piyasalarına Uyum ve Rekabette Türk Sermaye Piyasası ve İMKB nin Gelişimi, İMKB Yayınları, Özel Sayı, S: 14, İstanbul, 2000, s Türkiye İş Bankası İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü, Türk Sermaye Piyasası ve Avrupa Topluluğu, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1992, s

17 sermayenin serbest dolaşımını sağlayacak hukuki düzenlemelerin oluşturulması ilk yapılması gerekenlerdendir Menkul Kıymetlere İlişkin Avrupa Davranış Yasası Davranış Yasası nı düzenleyen Komisyon önerisi (25 Haziran 1977, 77/5347 ECC), bir seri ilke ve ayrıca somut bazı esasları kapsamaktadır. Davranış Yasası bir öneri biçiminde sunulduğundan, üye ülkeleri bağlamamaktadır. Birlik bünyesinde bütünleşmeyi sağlamak üzere, üye ülkelerin yürürlükteki düzenlemelerini ve bunlara bağlı uygulamaları birbirlerine yaklaştırma hedeflerini öngörmüştür. Davranış Yasası, altı genel ve on sekiz tamamlayıcı kurallar bütününden oluşmaktadır. Yasa nın temelini oluşturan genel kurallar kamuyu aydınlatma, eşitlik sağlama ve çıkar çatışmalarının önlenmesine ilişkindir. Davranış Yasası kuralları şöyle belirtilmektedir: 13 - Menkul kıymet işlemleri hem üye ülkelerin yürürlükte olan mevzuatlarına, hem de Davranış Yasası çerçevesinde belirlenen dürüst davranış ilkelerine uygun olacaktır. - Yatırımcılara açıklanacak bilgiler eksiksiz, doğru, kesin ve ayrıntılı olmalıdır. Menkul kıymet fiyatları gerçeği yansıtacak şekilde zamanında verilmelidir. Bilgilerin açıklanmasında, kurallara uygun hareket edilmeli ve ayrıcalık tanınmamalıdır. Menkul kıymetin ihracından itibaren işlem yapılma dönemi içerisinde kamuyu tam aydınlatma ilkesinin uygulanmasına özen gösterilmelidir. - Bir şirketin benzer türdeki pay senetlerin hamiline olan tüm ortakları eşit haklara sahiptir. Piyasada işlem gören şirketin fiziki veya hukuki kontrolünü ele 13 Meral Varış TEZCANLI, Oral ERDOĞAN, a.g.k., s

18 geçirmeye olanak veren pay senetlerinin devrine ilişkin işlemlerde de tüm pay sahiplerine eşit muamele yapılacaktır. Bu konuda, özellikle blok pay senetlerinin devrinde diğer hissedarlara da eşit muamele yapılması ilkesi benimsenmiştir. - Menkul kıymetleri işlem gören şirketlerde çalışan tüm yöneticiler ile denetleyici ve kontrol edici konumda olan kişiler, Yasa nın belirlediği ilkelere uygun davranış içerisinde hareket etmelidir. Menkul kıymet işlemlerini ters yönde etkileyecek veya ortakların haklarına zarar verecek herhangi bir davranış içinde olunmamalıdır. - Menkul kıymet alım-satım işlemiyle profesyonel olarak uğraşan kişiler, haksız kazanç elde etme davranışlarından kaçınacaklardır. - Gruplar arası çıkar çatışmaları ve uyuşmazlık hallerinde, çözüm için gereken çaba sarf edilmelidir. Aracılar, doğrudan veya dolaylı olarak kazanç sağlama girişiminde bulunmamalı ve güvene dayalı ilişki çerçevesinde müşterilerine zarar vermekten kaçınmalıdır. Ayrıca, Davranış Yasası nın meydana getirdiği tamamlayıcı kurallar kamuyu aydınlatmaya ve mali aracıların dürüst davranmasına ilişkin olarak ikiye ayrılmaktadır. a) Kamuyu aydınlatmaya ilişkin kurallar Yapay piyasa oluşması veya oluşturulması önlenmelidir. Alınan bilginin, fiyatları etkileyebilecek şekilde kullanılmaması gerekir. Piyasa yetkilileri ile ortakların, kamuya açıklanması gerekli bilgileri usulüne göre açıklamaları gerekir. 17

19 Yatırımcılara bilgi sunulmasında eşit davranılması gerekir. Ortaklığın el değiştirmesine yol açan blok pay senetlerinin devirlerinde tüm ortaklara ve piyasaya bilgi verilmelidir. b) Mali aracıların dürüst davranmasına ilişkin kurallar Mali aracı, ticari ahlak ve profesyonel davranış kurallarına eksiksiz uymak zorundadır. Mali aracılar, yatırımcının piyasanın dürüst işleyişine duyduğu güveni sürdürmekle yükümlüdür. Mali aracılar, Davranış Yasası nın amaç ve kurallarına uymakla yükümlüdürler. Açıklanmamış bilgileri elde etmek, dürüstlük dışı veya usulsüz bir işlemi yaptırmak konulan başta olmak üzere, mali aracılar ilgilileri genel kurallara karşı gelmeye teşvik etmemelidir. Mali aracılar, müşterisi yatırımcılar için en uygun koşulları araştırmak ve tavsiye etmekle yükümlüdürler. Sadece komisyon almak amacıyla işlemlerin teşviki doğru bir davranış değildir. Yasal işlemler dışında, mali aracılar, müşterisi olan yatırımcıların kimliklerini açıklamama yükümlülüğü altındadırlar. Şirket, pay senetlerinin kota alındığı bütün üye ülkelerde, pay senedi sahiplerinin haklarını kullanabilmeleri için gerekli tüm imkan ve bilgileri 18

20 sağlayacaktır. Şirketler, en son mali tablolarını ve son yıla ilişkin faaliyet raporunu mümkün olan en kısa sürede kamunun bilgisine sunmakla yükümlüdürler. Her mali yılda en az bir kere faaliyetlere ilişkin rapor hazırlamak zorundadırlar Menkul Kıymet İşlemlerinin Serbestleştirilmesi ve Piyasaların İşleyiş Kurallarının Uyumlaştırılması İle İlgili Mevzuat Avrupa Birliği içerisindeki dört ana serbest dolaşım unsurundan mal, kişi, sermaye ve hizmetlerdeki serbest dolaşım ile Birlik içerisinde ekonomik ve parasal bütünleşmeyi sağlayan finansal bütünleşmeye ulaşılması beklenmektedir. Finansal serbestleşmenin temel amacı, ekonomik büyümeyi artırmaktır. Ancak, sermaye hareketlerinin serbestleşmesinin tasarrufların dağılımında iyileşmeye neden olmadığını ve bunun nedeni uluslararası finansal işlemlerin büyük bölümünün reel yatırım fırsatlarını değerlendirmeye yönelik uzun dönem risk ve getiri yapısında değil, kısa vadeli spekülatif kâr amacı olarak belirtmektedir. Avrupa Birliği üyelerinin birbirleriyle ve diğer OECD üyeleriyle yoğun ekonomik ve ticari ilişkileri vardır. Bu ilişkiler nedeniyle uluslararası sermaye hareketleri hız kazanmakta, yoğunlaşmaktadır. Bunda açık ekonomi olmanın büyük payı vardır. Avrupa Birliği içinde İngiltere, Almanya, Lüksembourg, Fransa gibi ülkeler önemli finans merkezleridir. Uluslararası sermaye bu merkezler aracılığı ile önemli oranda hareket yeteneği kazanır. Avrupa Birliği ne üye ülkeler arasında sermayenin serbest dolaşımı, bazı istisnalar dışında l Temmuz 1990 dan itibaren geçerli olmak üzere sağlanmış 14 Meral VARIŞ, Ali KÜÇÜKÇOLAK, Oral ERDOĞAN ve Levent ÖZER, a.g.k., s

21 bulunmaktadır. Böylece Tek Pazar hedefinin önemli bir unsuru gerçekleştirilmiş olmaktadır. Avrupa Birliği nde sermayenin serbest dolaşım hedefinin kaynağı Roma Antlaşmasının 67. maddesinde yatmaktadır. Madde 67 nin 1. Paragrafı Birlikte, sermaye hareketlerine üye ülkelerin getirdikleri sınırlamaların aşamalı olarak ve ortak pazarın uygun bir şekilde işlemesini sağlamak için gerekli olan boyuta kadar kaldırılacağını öngörmektedir. Sermayenin serbest dolaşımı gibi çok derin ekonomik etkileri olan hedefin, Birliğin kurucu Antlaşmasında yer almasının nedeni, Birliğin Gümrük Birliği ni tamamlamasından sonra ulaşmayı amaçladığı bir bütünleşme düzeyi olan Tek Pazar ın malların, kişilerin, hizmetlerin yanında sermayenin de serbest dolaşımını kapsaması gerçeğidir. Avrupa Birliği Konseyi, Birlik hukuku çerçevesinde Direktifler ile yeni düzenlemelere gitmiştir. Direktiflerin amacı, sermaye işlemlerinde sistematik gruplandırmayı sağlamaktır. Sermaye hareketlerine ilişkin işlemler, serbestleşme dereceleri itibarıyla üç grupta toplanmaktadır. Bunlar; tam, kısmi ve gönüllü serbestleşmedir. a) Tam Serbestleşme: Doğrudan yatırımlar, emlak alım-satımı, kısa ve orta vadeli ticari krediler, kazançlar ve eski yatırımcıların tekrar kazanılması gibi kişisel işlemleri ve yerleşik olmayanların diğer bir üye ülkedeki kota pay senetleri edinimlerini kapsamaktadır. Malların ve işgücünün dolaşımının serbestleştirilmesi doğrudan bağlantılı sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. b) Kısmi Serbestleşme: Bir üye ülkenin borsasında işlem gören veya borsaya kotasyon sürecinde olan menkul kıymetlerin diğer üye ülkelerdeki yerleşik kişilerce 20

22 serbestçe alım-satımın yapılabilmesi, yatırım fonu portföylerindeki pay senetleri ve uzun vadeli ticari kredilere ilişkin sınırlayıcı hususların kaldırılması gereğidir. c) Gönüllü Serbestleşme: Hazine bonolarının ve diğer pay senetlerinin alım ve satımı, yabancıların banka hesabı açması ve kısa vadeli benzeri finansal işlemlerin serbestleşmesini öngörmektedir. Bu işlemlerin spekülatif hareketlere ve dalgalanmalara sebep olacağı düşüncesiyle, üye ülkelerin iç piyasalarında yapacakları düzenlemelerle şekillendirilmesi istenilmektedir. Avrupa Birliği nde sermayenin serbest dolaşımı konusunda 1960 lı yıllarda sağlanan gelişmeler, 1982 ye kadar yavaşlayarak devam etmiş, bu yıldan sonra üye ülkeler sermayenin dolaşımının serbestleştirilmesi konusunda önemli kararlar almışlardır yılına kadar olan dönemdeki en önemli düzenleme, 11 Mayıs 1960 tarihli Birinci Konsey Tüzüğü dür (921/60). Bu Tüzük daha sonra 18 Aralık 1962 tarihli Konsey Tüzüğü ile değiştirilmiştir. 921/60 Konsey Tüzüğü, sermaye hareketlerini serbestleşme seviyesi farklı olan A, B, C ve D gibi dört listeye ayırmıştır. A listesi tam, B listesi kısmi, C ve D listeleri ise gönüllü serbestleşmeye yöneliktir. A ve B listelerinde belirtilen işlemler şunlardır: Dolaysız yatırımlar, gayrimenkul yatırımları, kişisel sermaye hareketleri, sigorta sözleşmelerinin yerine getirilmesindeki transferler, uzun vadeli krediler, ticari işlemler veya ülkede yerleşik bir kişinin iştirak ettiği hizmetlerin tedariki ile ilgili krediler, bir üye ülkedeki bir borsada işlem gören veya borsaya giriş sürecinde olan menkul kıymetlerin (pay senetleri, tahviller ve devredilebilir menkul kıymetlerde kolektif yatırım 21

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ SERMAYE PİYASASI KURUMU KONFERANSI 8 MAYIS 2003 1 FİNANSAL SİSTEMİN İŞLEVLERİ I Malların, hizmetlerin

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR N. CEREN TÜRKMEN cturkmen@sakarya.edu.tr 1 FİNANSAL SİSTEM Bir ekonomide fonları talep edenler, fonları arz edenler bunlar arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar

Detaylı

Türkiye ve Almanya arasında Eşleştirme Projesi

Türkiye ve Almanya arasında Eşleştirme Projesi Türkiye ve Almanya arasında Eşleştirme Projesi Proje İsmi: Sermaye Piyasası Kuruluna Avrupa Birliği Sermaye Piyasası Standartlarına Uyumda Yardım (TR04-IB-FI-01) Taraflar: Almanya ve Türkiye - - Alman

Detaylı

9. Şemsiye Fonun Türü Yatırımcının : başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının

9. Şemsiye Fonun Türü Yatırımcının : başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKALTINCI ALT FONU BİRİNCİ İHRAÇ KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ ESKİ MADDE:

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKALTINCI ALT FONU BİRİNCİ İHRAÇ KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN SİRKÜLER DEĞİŞİKLİĞİ ESKİ MADDE:

Detaylı

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 4.1.1 1 AT Antlaşmasının 56-60.

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MENKUL KIYMET YATIRIMLARI KISA ÖZET

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları 1. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların fonksiyonlarından değildir? A) Reel piyasaya kaynak sağlamak B) Sermaye birikimini oluşturmak C) Firmaların karşı karşıya kaldığı riskleri dağıtmak veya

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU 2003 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI KURULU 2003 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SERMAYE PİYASASI KURULU 2003 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ANKARA ARALIK 2002 GİRİŞ Ticaretin serbestleşme olgusu ile birlikte bölgeselleşme ve küreselleşme 1990 lı yılların temel özelliği olmuştur. Teknolojik

Detaylı

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji Varlık Yönetimi İçindekiler I. Şirket Profili IV. Yatırım Fonları II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? V Şirket Bonosu III. Varlık Gruplarımız VI. Varlık Yönetimi Strateji VII. Özel Varlık Danışmanlığı

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 23 Kasım 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Bankacılık Sermaye Piyasaları Sigortacılık BankacılıkDüzenlemeve Denetleme Kurulu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI DENEME SINAVI 1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi yatırım fonu kurucusu olabilir? A) Yatırım Ortaklıkları B)

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME Niyazi ÖZPEHRİZ FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME 1. Giriş Finansal sistemin işleyişi, ekonomik büyüme üzerinde önemli etkilere sahip olabilmektedir. İyi işleyen bankacılık sistemi ve menkul

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı

Kuruluşumuzdan İtibaren Güveninizle Zirvedeyiz

Kuruluşumuzdan İtibaren Güveninizle Zirvedeyiz TURKISFUND (SICAV) SUNUMU Aralık 2013 Kuruluşumuzdan İtibaren Güveninizle Zirvedeyiz 1 Türk Sermaye Piyasalarının Uluslararası Arenadaki Sembolü (1) Lüksemburg'da kurulmuş olan Turkisfund (SICAV), Türk

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Giriş Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) ekte

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş Oyak Emeklilik

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM

SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM GİRİŞ Ali ÇALIŞKAN Avrupa Birliği, 1932 yılında BENELÜKS ve 1952 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun kurulmasının ardından Avrupa

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-214 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 (*) 02 Ocak 2013 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankalar *

Türkiye de Yabancı Bankalar * Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 Türkiye de Yabancı Bankalar * I. Giriş: Uluslararası bankacılık faaliyetleri, geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ticaret akımlarının ve doğrudan yabancı

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Eylül Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler . Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler 31/07/2012 Yayın Hakkında Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler yayını; Basel II geçişiyle uyumlu olarak BDDK

Detaylı

www.pwc.com.tr Avrupa borsalarında borç ihracı hakkında rehber

www.pwc.com.tr Avrupa borsalarında borç ihracı hakkında rehber www.pwc.com.tr Avrupa borsalarında borç ihracı hakkında rehber 2 PwC Birçok Avrupa borsası borçlanma araçları ihracı için önemli merkezler haline geldi. En yoğun faaliyetler ise Londra, İrlanda ve Lüksemburg

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

Sermaye Piyasaları, Halka Arz Seferberliği ve İMKB nin Gelecek Vizyonu. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 12 Temmuz 2012

Sermaye Piyasaları, Halka Arz Seferberliği ve İMKB nin Gelecek Vizyonu. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 12 Temmuz 2012 Sermaye Piyasaları, Halka Arz Seferberliği ve İMKB nin Gelecek Vizyonu İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 12 Temmuz 2012 Sunum Planı Türk Sermaye Piyasalarının ve İMKB nin Genel Görünümü Halka Arz Seferberliği

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine A) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir. B) Sermaye piyasası

Detaylı

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK 11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK, 5 Mayıs 2001 tarih ve 24393 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4651 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 11.1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI Eğitim programımıza; SPK sınavlarına hazırlananlar; Bankaların Hazine Fon Yönetimi,Risk

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU A. TANITICI BİLGİLER

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU A. TANITICI BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Fon Toplam Değeri 2.155.647 Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman,

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 3

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 3 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 3 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 5. HAFTA 1.)MALİ PİYASALARIN ULUSLAR ARASI DÜZEYDE ENTEGRASYONU 1.1.Mali Piyasalarda Yaşanan Entegrasyon: Uluslar arası düzeyde

Detaylı

SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003

SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003 SPK Konferansõ-Abant Aralõk-2003 VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI TÜRK FİNANSAL PİYASALARINDA YENİ BİR SIÇRAMA İçindekiler 1) VOB Hakkõnda 2) Dünyada Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarõ 3) Neden Vadeli İşlemler?

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

(Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler

(Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler (Değişik:RG-10/7/2015-29412) Ek-1 Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler Unvan ve Görevler YATIRIM KURULUŞLARI Aracı Kurum (Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 MART 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül Türkiye de Bankacılık Sektörü 2012-2016 Eylül Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Kapital Yatırım

Detaylı

ARACI KURULUŞ VARANTLARI

ARACI KURULUŞ VARANTLARI ARACI KURULUŞ VARANTLARI SERMAYE PİYASASI KURULU NİSAN 2010 YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER Şirketlerin finansal ihtiyaçlarının standart sermaye piyasası araçlarının sunduğu olanaklar ile karşılanmadığı durumlarda

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR VAKIF EMEKLİLİK

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ III. AVRO BÖLGESİNDEKİ BORÇ KRİZİNİN SİSTEMİK NEDENLERİ 10

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ III. AVRO BÖLGESİNDEKİ BORÇ KRİZİNİN SİSTEMİK NEDENLERİ 10 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR LİSTESİ vii ix xiv xvi GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ I. EKONOMİK VE PARASAL BİRLİKTE

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım ( Fon ) 31 Aralık 2005

Detaylı

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur.

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri: 31.12.2010 31.12.2009 Fon Toplam Değeri (TL)

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

Future Forward Oplsiyon Piyasaları. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI 1

Future Forward Oplsiyon Piyasaları. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI 1 Future Forward Oplsiyon Piyasaları Doç. Dr. A. Can BAKKALCI 1 Döviz Türevi Ürünler Gelecek piyasasına ait ilk sözleşme 13 Mart 1851 yılında 3000 kile mısırın Haziran ayında Chicago da teslimine yönelik

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS I- Ekonomik kalkınma/1 II- Tasarruf/4 1- İç tasarruf/5 1.1. Bireysel tasarruf/5 1.2. Kurumsal tasarruf7 1.3. Devletin bütçe fazlası/8 2- Dış

Detaylı

Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz.

Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz. Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz. Akbank T.A.Ş. B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fonu na Bağlı Yabancı Menkul Kıymetler Alt Fonları Akbank - Franklin Templeton işbirliği ile dünya çapında yatırım fırsatı:

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder.

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3. Alım Satım Aracılığı Faaliyeti Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3.1. Emir İletimine Aracılık

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Murat İNCE Vahap Tolga KOTAN Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı