T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLİM DALI"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SERMAYE PİYASALARININ ENTEGRASYONU VE MUHASEBE UYGULAMALARININ UYUMLAŞTIRILMASI SÜRECİ Yüksek Lisans Tezi Serkan ÖZBEK Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇELİK Ankara

2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ AVRUPA FİNANSAL PİYASALARI AVRUPA TEK FİNANSAL PİYASASI Avrupa Birliği Tek Finansal Piyasa Oluşumu Avrupa Finans Piyasalarının Bütünleşmesi ve Avantajları AVRUPA BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI Avrupa Birliği nde Sermaye Piyasalarının Oluşumu, Önemi ve Hukuki Mevzuatı Menkul Kıymetlere İlişkin Avrupa Davranış Yasası Menkul Kıymet İşlemlerinin Serbestleştirilmesi ve Piyasaların İşleyiş Kurallarının Uyumlaştırılması İle İlgili Mevzuat Avrupa Birliği nde Sermaye Piyasalarının Gelişimi ve Genel Yapısı Avrupa Birliği Ülkelerinin Sermaye Piyasaları ve Borsaları Avrupa Birliği Ülkelerinin Sermaye Piyasaları ve Borsalarının Ülke Bazında Kurumsal Yapılarının İrdelenmesi Londra Menkul Kıymetler Borsası (London Stock Exchange) Paris Menkul Kıymetler Borsası (Paris Stock Exchange) Berlin ve Frankfurt Borsaları (Berlin and Frankfurt Stock Exchanges) Lüksembourg Menkul Kıymetler Borsası (Luxembourg Stock Exchange) Amsterdam Menkul Kıymetler Borsası (Amsterdam Stock Exchange) Milano, Madrid, Barselona, Brüksel, Viyana, Helsinki Stockholm Borsaları (Milano, Madrid, Barcelona, Brussel, Vienna, Helsinki, Stockholm Stock Exchange) Lizbon ve Atina Borsaları (Lisbon, Athens Stock Exchange) Avrupa Birliği Ülkelerinin Sermaye Piyasalarının ve Borsalarının Düzenlenmesi Avrupa Birliği Ülkeleri Sermaye Piyasalarında Uyumlaştırma ve Geliştirme Süreci Ortak Düzenlemelerin Yapılması ve Ortak Kriterlerin Belirlenmesi Ortak Düzenlemelerin Yapılması Ortak Kriterlerin Oluşturulması Avrupa Birliği Ülkelerinde Rekabet Hareketleri

3 Avrupa Birliği Ülkelerinde Uyumlaştırma Çabalarına Dönük Gelişmeler Avrupa Birliği Geneli Uyumlaştırma Gelişmeleri Avrupa Birliği Üye Ülkelerindeki Gelişmeler İngiltere Almanya Fransa Lüksembourg Hollanda İtalya Belçika Danimarka İsveç, Finlandiya ve Avusturya Portekiz Yunanistan İspanya Tek Avrupa Sermaye Piyasasının Oluşturulması Avrupa Birliği Borsalar Federasyonu (Federation of European Stock Exchange)(FESE) Avrupa Birliği Sermaye Piyasaları ve Borsalarının Entegrasyonundaki Gelişme Süreci Avrupa Kotasyonu Toptancı Piyasası Takas ve Saklama Avrupa Birliği nin Sermaye Piyasaları ve Borsalara İlişkin Yasal Düzenlemeleri Menkul Kıymetlere İlişkin Davranış Yasası Kamuyu Aydınlatma ve İçeriden Öğrenenlerin Ticareti İle İlgili Direktif Menkul Kıymetler Yatırım Hizmetleri Direktifi Sermaye Yeterliliğine İlişkin Direktif Yatırımcıların Korunmasına ve Tazmin Edilmesine İlişkin Direktif Şirketler Hukuku, Şirket Birleşme ve Devralmaları, Muhasebe Standartlarına İlişkin Düzenlemeler Kollektif Yatırım Şirketlerine (UCITS) İlişkin Düzenlemeler Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesine İlişkin Düzenlemeler Takas ve Saklama Faaliyetleri İle İlgili Düzenlemeler

4 Avrupa Birliği Sermaye Piyasalarında Muhasebe Bilgilerinin Önemi ve Uyumlaştırma Sürecindeki Etkileri TÜRKİYE VE AVRUPA FİNANSAL PİYASALARINDA BÜTÜNLEŞME TÜRKİYE FİNANSAL PİYASALARININ GENEL YAPI VE ÖZELLİKLERİ AVRUPA BİRLİĞİ SERMAYE PİYASALARI VE TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARININ ENTEGRASYONU Türkiye Sermaye Piyasalarının Avrupa Sermaye Piyasalarına Yasal Uyumu Sermaye Piyasalarında Yatırımcının Korunması ve Kamuyu Aydınlatma Menkul Kıymet Yatırım Hizmetleri Menkul Kıymet Yatırım Hizmetlerinde Serbestleşme Sermaye Yeterliliği Borsalarda Kotasyon Faaliyetleri İçerden Öğrenenlerin Ticareti Yatırım Fon ve Ortaklıklarının Portföy Yöneticiliği Takas ve Saklama Muhasebe Standartları ve Vergilendirme Türkiye Sermaye Piyasasının Avrupa Sermaye Piyasalarına Teknik Uyumu Menkul Kıymet Borsalarının Ekonomideki Yeri ve Önemi Borsada Hisse Senetleri Kote Edilen Şirket Sayısı Piyasa Kapitalizasyonları İşlem Hacimleri Endeksler AVRUPA BİRLİĞİ SERMAYE PİYASALARININ ENTEGRASYONUNDA MUHASEBE BİLGİLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASI MUHASEBE UYGULAMALARININ UYUMLAŞTIRILMASININ GELİŞİMİ VE AVRUPA BİRLİĞİ NDE MUHASEBENİN GELİŞMESİ ULUSLARARASI MUHASEBE SİSTEMİNDE UYUMLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI Uyumlaştırmayı Gerekli Kılan Ana Faktörler Uluslararası Sermaye Piyasalarının Oluşması Çokuluslu Şirketler

5 Bağımsız Denetim Firmaları Ekonomik Birlik Oluşturma Çalışmaları Avrupa Birliği ve Türkiye Muhasebe Uygulamalarının Uyumlaştırılmasındaki Engeller Dördüncü Direktif Yedinci Direktif Sekizinci Direktif UYUMLAŞTIRMA SÜRECİNDE ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI İLE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI SONUÇ KAYNAKÇA ÖZET ABSTRACT

6 GİRİŞ Avrupa Finansal Piyasaları, gelişmiş ve gelişim sürecindeki finansal piyasalar ile uluslararası finansal piyasaların bir parçasıdır. Avrupa Birliği içinde ekonomik ve parasal bütünleşmenin bir parçası olarak oluşturulan Avrupa Tek Finansal Piyasası kendine has özellikler taşımaktadır. Avrupa Tek Finansal Piyasası, hem kendi içinde hem de uluslararası finansal piyasalar ile bütünleşme, etkileşim ve rekabet içindedir. Avrupa Tek Finansal Piyasası, Avrupa Birliği nin ekonomik ve parasal birliği sağlamak amacıyla, Avrupa Birliği ne üye ülkelerin mal ve hizmet piyasaları ile finansal piyasalarını bütünleştiren bir ortak pazar niteliği taşımaktadır. Bu tek piyasanın oluşturulmasıyla da Avrupa Finansal Piyasalarının bütünleşmesi sağlanacaktır. Finansal bütünleşme ile, Avrupa Birliği nde tasarrufların yatırımlara dönüşüm hızlarının arttırılması, tek bir finansal alan yaratılması ve üye ülkelerin sermaye piyasasının kurulması amaçlanmaktadır. Sermaye piyasalarının ve borsalarının gelişimi, genel olarak finansal piyasaların durumundan etkilenmesiyle birlikte, Avrupa Birliği ndeki ekonomik gelişmeler, ekonomide uygulanan politikalar ve global değişimlerinde etkisi altındadır. Finansal entegrasyon kapsamında, Avrupa Birliği ndeki üye ülkelerin borsalarında işlem gören uluslararası şirketlere ait menkul kıymetlerin işlem görebileceği global bir borsanın oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu Tek Avrupa Sermaye Piyasasının, finansal entegrasyonun ekonomik ve parasal bütünlüğü sağlama işlevini yerine getirmesi beklenmektedir. Ayrıca, Tek Avrupa Sermaye Piyasası ve Borsasının oluşturulmasının, Avrupa Birliği üye ülkelerinin ekonomisini etkileyecek önemli yararlar sağlaması da beklenmektedir. 5

7 Finansal entegrasyon kapsamında yeralan Avrupa Sermaye Piyasalarında bütünleşmenin, malların serbest dolaşımını içeren Gümrük Birliği, sermayenin serbest dolaşımı ve finansal hizmetlerin serbestleşmesiyle gerçekleşebilmesi beklenmektedir. Küreselleşme sürecinde gerçekleşen serbestleşme ile birlikte ülkelerarası işbirliği ve ticaretin artması, uluslararası aktif sermaye akımları ile dünyadaki finansal kaynakların etkin paylaşımı sağlanmaktadır. Sermaye piyasaları ve finansal piyasaların küreselleşmesi, piyasaları ayıran sınırların ortadan kalkması ve uluslararası sermaye akımları ile açıklanabilmektedir. Finansal sistem içerisinde yeralan sermaye piyasalarındaki uyumlaştırmada, piyasalardaki uluslararası yatırımcıların tasarruflarını aktaracakları yani yatırım yapacakları ülkeyi seçmelerinde belirleyici rol oynayan, ülkenin muhasebe ve finansal raporlama sisteminin güvenilir, düzenli ve anlaşılabilir olması büyük bir önem taşımaktadır. Ülkelerarası yada ülke içerisindeki farklı muhasebe düzenlemeleri ve finansal raporlama uygulamalarının olması, işletmelerin belirli bir dönem sonuçları için farklı esaslara dayanan farklı raporlar hazırlamalarına neden olmaktadır. Ayrıca bu durum yatırımcılar için, bilgiye dayalı yatırım kararı verilebilmesini ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesini olanaksız kılmaktadır. Bu nedenlerden dolayı sermaye piyasalarının entegrasyon sürecinde, muhasebe düzenlemeleri ve finansal raporlama uygulamalarının uyumlaştırılmasını, muhasebe bilgilerin doğru, güvenilir, düzenli ve anlaşılabilir olması için gerekli kılmaktadır. 6

8 Bu çalışmayla; Avrupa Birliğinde sermaye piyasalarının entegrasyon süreci değerlendirilmiş olup, süreç öncesi olasılıklarla süreç içerisindeki gelişmeler ortaya konulmaya çalışılacaktır. Büyük bir sermaye piyasasının oluşturulabilmesi çabası içerisinde olağan ve olasılı muhasebe sisteminde uyumlaştırma problemleri de değerlendirilebilecektir. Bu çerçevede çalışma 3 ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde genel olarak Avrupa Finansal Piyasaları, Avrupa Birliği Sermaye Piyasaları ile bu piyasalardaki uyumlaştırma süreci incelenecektir. İkinci bölümde ise, Türkiye ve Avrupa Finansal Piyasalarındaki Bütünleşme süreci değerlendirilecektir. Son bölümde Avrupa Birliği Sermaye Piyasalarının Entegrasyonundaki Muhasebe Bilgileri, Muhasebe Sisteminin Gelişimi ile Muhasebe Standartları karşılaştırmalı olarak incelenecektir. 7

9 1. AVRUPA FİNANSAL PİYASALARI Avrupa Birliği ile ortak finansal piyasanın oluşumu 1992 yılına kadar, bankaların, sigorta şirketlerinin ve yatırım firmalarının Avrupa Birliği dahilinde şirket kurma, ofis açma ve işletme haklarını kapsamaktaydı. Avrupa Finansal Piyasaları günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan finansal piyasalar ile birlikte uluslararası finansal piyasaların bir parçasını oluşturmaktadır. Avrupa Birliği içinde ekonomik ve parasal bütünleşmenin bir parçası olarak oluşturulan Avrupa Tek Finansal Pazarı sahip olduğu özellikleri ile diğer uluslararası piyasalara göre önemli farklılıklar göstermektedir. Avrupa Tek Finansal Pazarı kendi içinde bir bütünleşmeyle birlikte, uluslararası finansal piyasalarla da bütünleşme, etkileşim ve rekabet içinde bulunmaktadır Avrupa Tek Finansal Piyasası Avrupa Birliği'nin temel amaçlarından biri Ekonomik ve Parasal Birliği gerçekleştirmektir. Bu amaç doğrultusunda hedeflenen, Birliğe üye ülkelerin mal ve hizmet piyasaları ile birlikte finansal piyasalarını bütünleştiren bir pazar oluşturmaktır. 2 Avrupa Tek Finansal Piyasası; Birliğe üye ülkelerin yerel finansal piyasalarının bütünleşmesi ve birleşmesi ile oluşan, piyasalarda Birliğin ortak kurallarını oluşturmaya yönelik yönergelerin düzenleyici olduğu, üye ülkelerin finansal piyasaları arasında sermaye dolaşımının tamamen serbest olduğu ve üye 1 Can Fuat GÜRLESEL, Kerem ALKİN ve Sadi UZUNOGLU, Avrupa Sermaye Piyasaları Bütünleşme ve Türk Sermaye Piyasası, İMKB Yayınları, Yayın No: 10, 1997, s Güler ARAS, Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği nin Finans Piyasalarına Etkileri, İşletme ve Finans Dergisi, No: 165, Ankara, 1999, s. 22 8

10 ülkelerin finansal kurumlarının her ülkede serbestçe ürün ve hizmet sunma hakkına sahip oldukları piyasa olarak tanımlanabilir. 3 Bu tek piyasanın oluşumunun, finansal piyasaların üzerindeki etkisi kaçınılmazdır. Bu etkinin, yapısal özellikler gereği, dış ticaret ve ekonominin diğer alanlarına kıyasla, finansal piyasalarda doğrudan ve hızlı olacağı düşünülebilir Avrupa Birliği Tek Finansal Piyasa Oluşumu Uluslararası para sisteminde dalgalı kur sisteminin ortaya çıkışı, ulusal para talebini kısıtlayan uluslararası bir kriterin kalmamasıyla birlikte, finansman devrimi adı verilen ve uluslararası ekonomik ve siyasi ilişkileri birebir etkileyen bir çelişki oluşturmuştur. Ticaret dengesinde fazlalık açığa çıkan ülkelerin bu fazlayı değerlendirme istekleri, ticaret dengesinde açık meydana gelmiş ülkelerin döviz ihtiyacıyla birleşince ülkeler arasında sermaye akımlarını sınırlayan engeller ortadan kalkmış ve sermaye uluslararasında serbest dolaşıma kavuşmuştur. Dünyanın pek çok ülkesinde sermaye hareketlerini kısıtlayan engeller ortadan kalkmış ve ülkelerin para ve sermaye piyasaları, şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde birbiriyle bütünleşmiştir. 5 Bu yeni düzen içinde Avrupa Finansal Piyasası; ABD ve Japonya ile birlikte önemli üç bölgesel finans merkezinden birini oluşturmaktadır. Tek Avrupa Finansal Piyasası yaklaşımı içinde Birliğin tümü değerlendirmeler içinde yer alırken Londra, Avrupa Birliği dışında finansal piyasa işlevini ferdi olarak yerine getirmektedir. 3 Can Fuat GÜRLESEL, Kerem ALKİN ve Sadi UZUNOGLU, a.g.k.., s Philip E. DAVIS, EMU and the Evolution of Finansial Structure, Financial Market Trends, 1999, s Can Fuat GÜRLESEL, Kerem ALKİN ve Sadi UZUNOGLU, a.g.k.., s

11 1986 yılında Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Konseyine sunulan Beyaz Kitap (White Paper/Cockfield) isimli düzenleme, Tek Pazar ın oluşturulmasına yönelik bir hedef belirlemiştir. Komisyonun 1983 mektubu ve Beyaz Kitap, tam finansal entegrasyon için özellikle şu dört ana hareket alanını belirlemiştir: 6 a. Sermaye hareketlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması, b. Sermaye piyasalarının verimli ve istikrarlı çalışması için düzenlemeler, c. Mali çarpıklıkları kaldırmayı amaçlayan vergilerin uyumlaştırılmasına yönelik tedbirler, d. Birlik kuruluşlarının borçlanma ve borç verme faaliyetleri. Birlik de malların serbest dolaşımının sağlanmasıyla birlikte finansal bütünleşme için gerekli sermaye ve hizmetlerin serbest dolaşımına ağırlık verilmiştir. White Paper (Beyaz Kitap), Avrupa Ekonomisi ne hareket kazandırma ve bütünleşme sürecini hızlandırma yönünde bir dönüm noktası oluşturmaktadır. Ayrıca geri dönülemezlik ilkesinin benimsenmesiyle birlikte, Avrupa Birliği finansal sisteminin belirli bir program çerçevesinde yeniden şekillenmesini sağlayıcı alt yapının kurulmasında da etkili olmuştur. 6 Meral Varış TEZCANLI, Oral ERDOĞAN, Avrupa Birliği Sermaye Piyasalarının Entegrasyonu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İMKB Yay., İstanbul, 1996, s

12 Beyaz Kitap ta yer alan şu iki ana ilke özellikle Tek Pazar ın oluşturulmasına yönelik yeni ve önemli bir yaklaşımı içermektedir: i. Ulusal düzenlemelerin minimum düzeyde koordinasyonunu sağlayarak üye ülkelerin düzenlemelerini karşılıklı olarak tanıması, ii. Kontrolün kayıtlı olunan ülke veya işlemin kaynağı olan ülke tarafından yapılması. Finansal piyasaların entegrasyonu sürecinde, Avrupa Konseyi ne sunulan diğer bir rapor olan Cecchini Raporu (1987) ile özellikle finansal piyasalara ilişkin sermaye hareketlerinin tam serbestleşmesi ve finansal hizmetlerdeki serbest dolaşımın getireceği olumlu etki ile yatırımların gerçek getirili projelere yöneleceği ve Birlik de bir katma değer yaratılacağı öngörülmektedir. Finansal hizmetlerdeki maliyetlerin azalması ile sermayenin, birikimleri yüksek getirili projelere aktarılması koşuluyla, faiz ve gelirlerdeki gerçek oranlar sermayenin marjinal verimliliğini sağlayacaktır yılında hazırlanan Delors Raporu ise, Avrupa Birliği de öncelikle Avrupa da Ekonomik ve Parasal Birliğin tamamlanması ve bunun içinde yer alan Avrupa Tek Finansal Piyasası nın oluşturulmasını karara bağlanmıştır. Bu karara bağlı olarak, öncelikle Temmuz 1990 tarihinden itibaren üye ülkeler arasında sermaye hareketlerinde bazı istisnalar dışında tam serbestliğe geçmiştir. Yine aynı süreç içinde l Ocak 1993 tarihinden itibaren de finansal piyasa uygulamaları Birlik içinde resmen başlatılmıştır. 8 7 Meral Varış TEZCANLI, Oral ERDOĞAN, a.g.k., s Meral Varış TEZCANLI, Oral ERDOĞAN, a.g.k., s.32 11

13 Avrupa Finans Piyasalarının Bütünleşmesi ve Avantajları Avrupa Finansal Piyasalarının tam bütünleşmesi Avrupa Tek Finansal Piyasasını oluşturmayı hedeflemektedir. Finansal bütünleşme, Birlik içerisinde tasarrufların yatırımlara dönüşüm hızlarının arttırılması, tek bir mali alan yaratılması ve bütün üye ülkelerin sermaye piyasasının kurulması amacını taşımaktadır. Tek Finansal Piyasanın oluşturulmasının amaçları ve bu amaçlara bağlı olarak sağlanacak faydalar aşağıdaki gibi sıralanabilir 9 : Finansal hizmet ve ürün sunumunda serbestliğe gidilerek tek bir piyasa oluşturulması ve böylece ölçek ekonomisi yaratılarak bunun getirilerinden faydalanılması, Tek piyasa oluşturularak üye ülkeler arasında tasarrufların etkin dağılımının sağlanması ve yatırımların daha verimli olarak finanse edilmesi, Tasarruf sahiplerine alternatif ürün ve hizmet sunumunun sağlanması, seçeneklerin artırılması, fon talep edenler içinse alternatif fon olanaklarının yaratılması, Oluşturulacak rekabet ortamı içinde finansal ürün ve hizmet kalitesinin artırılması, maliyetlerin ve fiyatların aşağıya çekilmesi, Daha etkin ve serbest finansal hizmet sunumu ile (bankacılık, sermaye piyasası, sigortacılık) Avrupalı işletmelerin rekabet gücünün artırılması, 9 Nevim KÖROĞLU, Türk Sermaye Piyasası nın Avrupa Birliği Sermaye Piyasaları ile Bütünleşmesi, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmit, 2001, s

14 Avrupa piyasasının, ABD ve Japon piyasaları ile uluslararası alanda rekabet edebilme gücünün artırılması, Avrupalı finansal kurumların uluslararasılaşma boyutunun genişletilmesi, EURO nun uluslararası işlemlerdeki rolünün artırılması, Finansal pazarlardan fon toplayan şirketler için büyük şirketlerin uluslararası piyasalarda fon toplama olanaklarının kolaylaştırılması, yerel piyasalardan daha etkin yararlanılması, Piyasalardan fon sağlayan ve fon toplayanlar için uluslararası ödemelerde ve ticarette riskin azaltılması, Finansal kurumların etkin hizmet verebilecekleri piyasalara yönelmesi ve yabancı finansal kurumlar için çekiciliğin arttırılması, Uluslararası finansal piyasalardaki genel eğilimlere uyum sağlanması, Avrupa ekonomisinin güçlendirilmesine destek olunması. Avrupa Birliği nde Tek Finansal Piyasaların oluşturulmasındaki bu yararlar ile bütünleşme sürecinin hızlanması öngörülmektedir. Finansal piyasalarda entegrasyon, ülkeler arasında ekonomik sınırları kaldırmakta ve ekonomileri birbirine daha çok bağımlı hale getirmektedir. Finansal piyasalardaki bu bütünleşme sermaye hareketlerini hızlandırarak sermayenin karlı yatırım alanlarına akmasındaki teknik engelleri de azaltmaktadır. 13

15 1.2. Avrupa Birliği Sermaye Piyasası Avrupa Birliği nde Sermaye Piyasalarının Oluşumu, Önemi ve Hukuki Mevzuatı Avrupa Birliği sermaye piyasaları nda hedef doğrultusunda kaydedilen üye ülkelerin sermaye piyasalarıyla ilgili önemli gelişmeler şöyledir: Temel standartların uyumlaştırılması, Ulusal yetkili gözetim ve denetim kurumlarınca kendi ülkelerinde uygulanan kontrollerin üye ülkeler arasında karşılıklı olarak tanınması, Merkez ülke kontrolü li yılların sonunda üye ülkelerin sermaye piyasalarıyla ilgili önemli yapısal ve sayısal farklılıklar bulunurken elde edilen gelişmeler ile benzerlikler yakalanmış, piyasalar birbirine yakınlaşmaya başlamıştır. 10 Bu gelişmeler, sermaye piyasalarının entegrasyonu alanında atılan adımlarla paralel olarak gelişmiştir ve bu entegrasyon çalışmalarıyla birlikte uzun vadede, Avrupa Birliği üye üyelerinin yatırımlarının aynı yatırım aracına benzer koşullara ve ortak bir dile sahip olabilmesini sağlayacaktır yılında Avrupa Topluluğu Komisyonu tarafından Konseye sunulan White Paper adlı düzenlemeyle; Roma Anlaşması ile kurulmak istenen serbest rekabet esasına dayalı ekonomik birlik çerçevesinde, üye devletler arasındaki fiziki, 10 T. KİRİAZİDİS, New Developments and Prospects of the European Financial Industry, European Business Review, Volume 95, Number 1, 1995, s.20 14

16 teknik ve mali sınırlamaları 1992 yılına kadar kaldırmak suretiyle Avrupa'daki tasarrufların yatırımlara yönelimi kolaylaştıracak tek bir mali piyasa oluşturulması amaçlanmıştır. Avrupa Birliği nin yasal dayanakları 1957 Roma Antlaşmasından itibaren, 1986 tarihli Beyaz Kitap (White Paper), 1987 tarihli Tek Avrupa Senedi ve 1992 tarihinde yapılan Maastricht Antlaşmalarıdır. 11 Avrupa Birliği finansal bütünleşmeye ilişkin gelişimini bu alandaki fiziki, teknik ve mali tüm engellerin kaldırılması ve ortak bir ticaret politikası oluşturulması ile malların, sermayenin, hizmetlerin ve kişilerin serbest dolaşımının ve etkin olarak işleyen rekabet koşullarındaki iç pazar oluşumunda ekonomik ve parasal birlik ile tek para birimi EURO nun getireceği faydalar ortamında gerçekleştirmeyi öngörmektedir. Yine Birlik de yayınlanan Cecchini Raporu ile, Avrupa Birliği ekonomisi içinde sermaye piyasasının önemi vurgulanmış olup; bu piyasa aracılığı ile Avrupa Birliği ne üye ülkelerde % 7 ye yaklaşan milli gelir artışı ve beş milyon kişiye yeni iş imkanı yaratılacağı da belirtilmiştir. 12 Avrupa Birliği Tek Finansal Pazar oluşumu temel olarak üye ülkelerin serbestçe finansal hizmetlerini sunabilmelerini ve sunulan bu finansal hizmetlerden yararlanabilmelerini içermektedir. Bu anlamda finansal hizmetler; Bankacılık, Sermaye Piyasaları ve Sigortacılık Sektörü nü içermektedir. Avrupa Birliği bu finansal hizmetlerin her birinde uyumlaşmayı sağlayarak Tek Finansal Pazarı oluşturmayı hedeflemektedir. Bunun için Avrupa Birliği üye ülkeler arasında 11 Meral V. TEZCANLI, Ali KÜÇÜKÇOLAK, Oral ERDOĞAN, Levent ÖZER, Avrupa Birliği Sermaye Piyasalarına Uyum ve Rekabette Türk Sermaye Piyasası ve İMKB nin Gelişimi, İMKB Yayınları, Özel Sayı, S: 14, İstanbul, 2000, s Türkiye İş Bankası İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü, Türk Sermaye Piyasası ve Avrupa Topluluğu, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1992, s

17 sermayenin serbest dolaşımını sağlayacak hukuki düzenlemelerin oluşturulması ilk yapılması gerekenlerdendir Menkul Kıymetlere İlişkin Avrupa Davranış Yasası Davranış Yasası nı düzenleyen Komisyon önerisi (25 Haziran 1977, 77/5347 ECC), bir seri ilke ve ayrıca somut bazı esasları kapsamaktadır. Davranış Yasası bir öneri biçiminde sunulduğundan, üye ülkeleri bağlamamaktadır. Birlik bünyesinde bütünleşmeyi sağlamak üzere, üye ülkelerin yürürlükteki düzenlemelerini ve bunlara bağlı uygulamaları birbirlerine yaklaştırma hedeflerini öngörmüştür. Davranış Yasası, altı genel ve on sekiz tamamlayıcı kurallar bütününden oluşmaktadır. Yasa nın temelini oluşturan genel kurallar kamuyu aydınlatma, eşitlik sağlama ve çıkar çatışmalarının önlenmesine ilişkindir. Davranış Yasası kuralları şöyle belirtilmektedir: 13 - Menkul kıymet işlemleri hem üye ülkelerin yürürlükte olan mevzuatlarına, hem de Davranış Yasası çerçevesinde belirlenen dürüst davranış ilkelerine uygun olacaktır. - Yatırımcılara açıklanacak bilgiler eksiksiz, doğru, kesin ve ayrıntılı olmalıdır. Menkul kıymet fiyatları gerçeği yansıtacak şekilde zamanında verilmelidir. Bilgilerin açıklanmasında, kurallara uygun hareket edilmeli ve ayrıcalık tanınmamalıdır. Menkul kıymetin ihracından itibaren işlem yapılma dönemi içerisinde kamuyu tam aydınlatma ilkesinin uygulanmasına özen gösterilmelidir. - Bir şirketin benzer türdeki pay senetlerin hamiline olan tüm ortakları eşit haklara sahiptir. Piyasada işlem gören şirketin fiziki veya hukuki kontrolünü ele 13 Meral Varış TEZCANLI, Oral ERDOĞAN, a.g.k., s

18 geçirmeye olanak veren pay senetlerinin devrine ilişkin işlemlerde de tüm pay sahiplerine eşit muamele yapılacaktır. Bu konuda, özellikle blok pay senetlerinin devrinde diğer hissedarlara da eşit muamele yapılması ilkesi benimsenmiştir. - Menkul kıymetleri işlem gören şirketlerde çalışan tüm yöneticiler ile denetleyici ve kontrol edici konumda olan kişiler, Yasa nın belirlediği ilkelere uygun davranış içerisinde hareket etmelidir. Menkul kıymet işlemlerini ters yönde etkileyecek veya ortakların haklarına zarar verecek herhangi bir davranış içinde olunmamalıdır. - Menkul kıymet alım-satım işlemiyle profesyonel olarak uğraşan kişiler, haksız kazanç elde etme davranışlarından kaçınacaklardır. - Gruplar arası çıkar çatışmaları ve uyuşmazlık hallerinde, çözüm için gereken çaba sarf edilmelidir. Aracılar, doğrudan veya dolaylı olarak kazanç sağlama girişiminde bulunmamalı ve güvene dayalı ilişki çerçevesinde müşterilerine zarar vermekten kaçınmalıdır. Ayrıca, Davranış Yasası nın meydana getirdiği tamamlayıcı kurallar kamuyu aydınlatmaya ve mali aracıların dürüst davranmasına ilişkin olarak ikiye ayrılmaktadır. a) Kamuyu aydınlatmaya ilişkin kurallar Yapay piyasa oluşması veya oluşturulması önlenmelidir. Alınan bilginin, fiyatları etkileyebilecek şekilde kullanılmaması gerekir. Piyasa yetkilileri ile ortakların, kamuya açıklanması gerekli bilgileri usulüne göre açıklamaları gerekir. 17

19 Yatırımcılara bilgi sunulmasında eşit davranılması gerekir. Ortaklığın el değiştirmesine yol açan blok pay senetlerinin devirlerinde tüm ortaklara ve piyasaya bilgi verilmelidir. b) Mali aracıların dürüst davranmasına ilişkin kurallar Mali aracı, ticari ahlak ve profesyonel davranış kurallarına eksiksiz uymak zorundadır. Mali aracılar, yatırımcının piyasanın dürüst işleyişine duyduğu güveni sürdürmekle yükümlüdür. Mali aracılar, Davranış Yasası nın amaç ve kurallarına uymakla yükümlüdürler. Açıklanmamış bilgileri elde etmek, dürüstlük dışı veya usulsüz bir işlemi yaptırmak konulan başta olmak üzere, mali aracılar ilgilileri genel kurallara karşı gelmeye teşvik etmemelidir. Mali aracılar, müşterisi yatırımcılar için en uygun koşulları araştırmak ve tavsiye etmekle yükümlüdürler. Sadece komisyon almak amacıyla işlemlerin teşviki doğru bir davranış değildir. Yasal işlemler dışında, mali aracılar, müşterisi olan yatırımcıların kimliklerini açıklamama yükümlülüğü altındadırlar. Şirket, pay senetlerinin kota alındığı bütün üye ülkelerde, pay senedi sahiplerinin haklarını kullanabilmeleri için gerekli tüm imkan ve bilgileri 18

20 sağlayacaktır. Şirketler, en son mali tablolarını ve son yıla ilişkin faaliyet raporunu mümkün olan en kısa sürede kamunun bilgisine sunmakla yükümlüdürler. Her mali yılda en az bir kere faaliyetlere ilişkin rapor hazırlamak zorundadırlar Menkul Kıymet İşlemlerinin Serbestleştirilmesi ve Piyasaların İşleyiş Kurallarının Uyumlaştırılması İle İlgili Mevzuat Avrupa Birliği içerisindeki dört ana serbest dolaşım unsurundan mal, kişi, sermaye ve hizmetlerdeki serbest dolaşım ile Birlik içerisinde ekonomik ve parasal bütünleşmeyi sağlayan finansal bütünleşmeye ulaşılması beklenmektedir. Finansal serbestleşmenin temel amacı, ekonomik büyümeyi artırmaktır. Ancak, sermaye hareketlerinin serbestleşmesinin tasarrufların dağılımında iyileşmeye neden olmadığını ve bunun nedeni uluslararası finansal işlemlerin büyük bölümünün reel yatırım fırsatlarını değerlendirmeye yönelik uzun dönem risk ve getiri yapısında değil, kısa vadeli spekülatif kâr amacı olarak belirtmektedir. Avrupa Birliği üyelerinin birbirleriyle ve diğer OECD üyeleriyle yoğun ekonomik ve ticari ilişkileri vardır. Bu ilişkiler nedeniyle uluslararası sermaye hareketleri hız kazanmakta, yoğunlaşmaktadır. Bunda açık ekonomi olmanın büyük payı vardır. Avrupa Birliği içinde İngiltere, Almanya, Lüksembourg, Fransa gibi ülkeler önemli finans merkezleridir. Uluslararası sermaye bu merkezler aracılığı ile önemli oranda hareket yeteneği kazanır. Avrupa Birliği ne üye ülkeler arasında sermayenin serbest dolaşımı, bazı istisnalar dışında l Temmuz 1990 dan itibaren geçerli olmak üzere sağlanmış 14 Meral VARIŞ, Ali KÜÇÜKÇOLAK, Oral ERDOĞAN ve Levent ÖZER, a.g.k., s

21 bulunmaktadır. Böylece Tek Pazar hedefinin önemli bir unsuru gerçekleştirilmiş olmaktadır. Avrupa Birliği nde sermayenin serbest dolaşım hedefinin kaynağı Roma Antlaşmasının 67. maddesinde yatmaktadır. Madde 67 nin 1. Paragrafı Birlikte, sermaye hareketlerine üye ülkelerin getirdikleri sınırlamaların aşamalı olarak ve ortak pazarın uygun bir şekilde işlemesini sağlamak için gerekli olan boyuta kadar kaldırılacağını öngörmektedir. Sermayenin serbest dolaşımı gibi çok derin ekonomik etkileri olan hedefin, Birliğin kurucu Antlaşmasında yer almasının nedeni, Birliğin Gümrük Birliği ni tamamlamasından sonra ulaşmayı amaçladığı bir bütünleşme düzeyi olan Tek Pazar ın malların, kişilerin, hizmetlerin yanında sermayenin de serbest dolaşımını kapsaması gerçeğidir. Avrupa Birliği Konseyi, Birlik hukuku çerçevesinde Direktifler ile yeni düzenlemelere gitmiştir. Direktiflerin amacı, sermaye işlemlerinde sistematik gruplandırmayı sağlamaktır. Sermaye hareketlerine ilişkin işlemler, serbestleşme dereceleri itibarıyla üç grupta toplanmaktadır. Bunlar; tam, kısmi ve gönüllü serbestleşmedir. a) Tam Serbestleşme: Doğrudan yatırımlar, emlak alım-satımı, kısa ve orta vadeli ticari krediler, kazançlar ve eski yatırımcıların tekrar kazanılması gibi kişisel işlemleri ve yerleşik olmayanların diğer bir üye ülkedeki kota pay senetleri edinimlerini kapsamaktadır. Malların ve işgücünün dolaşımının serbestleştirilmesi doğrudan bağlantılı sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. b) Kısmi Serbestleşme: Bir üye ülkenin borsasında işlem gören veya borsaya kotasyon sürecinde olan menkul kıymetlerin diğer üye ülkelerdeki yerleşik kişilerce 20

22 serbestçe alım-satımın yapılabilmesi, yatırım fonu portföylerindeki pay senetleri ve uzun vadeli ticari kredilere ilişkin sınırlayıcı hususların kaldırılması gereğidir. c) Gönüllü Serbestleşme: Hazine bonolarının ve diğer pay senetlerinin alım ve satımı, yabancıların banka hesabı açması ve kısa vadeli benzeri finansal işlemlerin serbestleşmesini öngörmektedir. Bu işlemlerin spekülatif hareketlere ve dalgalanmalara sebep olacağı düşüncesiyle, üye ülkelerin iç piyasalarında yapacakları düzenlemelerle şekillendirilmesi istenilmektedir. Avrupa Birliği nde sermayenin serbest dolaşımı konusunda 1960 lı yıllarda sağlanan gelişmeler, 1982 ye kadar yavaşlayarak devam etmiş, bu yıldan sonra üye ülkeler sermayenin dolaşımının serbestleştirilmesi konusunda önemli kararlar almışlardır yılına kadar olan dönemdeki en önemli düzenleme, 11 Mayıs 1960 tarihli Birinci Konsey Tüzüğü dür (921/60). Bu Tüzük daha sonra 18 Aralık 1962 tarihli Konsey Tüzüğü ile değiştirilmiştir. 921/60 Konsey Tüzüğü, sermaye hareketlerini serbestleşme seviyesi farklı olan A, B, C ve D gibi dört listeye ayırmıştır. A listesi tam, B listesi kısmi, C ve D listeleri ise gönüllü serbestleşmeye yöneliktir. A ve B listelerinde belirtilen işlemler şunlardır: Dolaysız yatırımlar, gayrimenkul yatırımları, kişisel sermaye hareketleri, sigorta sözleşmelerinin yerine getirilmesindeki transferler, uzun vadeli krediler, ticari işlemler veya ülkede yerleşik bir kişinin iştirak ettiği hizmetlerin tedariki ile ilgili krediler, bir üye ülkedeki bir borsada işlem gören veya borsaya giriş sürecinde olan menkul kıymetlerin (pay senetleri, tahviller ve devredilebilir menkul kıymetlerde kolektif yatırım 21

S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i

S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SERMAYE PİYASALARINDA GÖRÜLEN ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE DEKİ SERMAYE PİYASALARININ UYUMU * Cansel SEYMEN OSKAY ** İsa ALTINIŞIK *** Yavuz ÇAKMAK **** Abstract Financial markets,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİNDE SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI KONUSUNDAKİ MEVZUAT VE TÜRKİYE NİN UYUMU. Uzmanlık Tezi.

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİNDE SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI KONUSUNDAKİ MEVZUAT VE TÜRKİYE NİN UYUMU. Uzmanlık Tezi. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİNDE SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI KONUSUNDAKİ MEVZUAT VE TÜRKİYE NİN UYUMU Uzmanlık Tezi Bülent ÖZCAN EKONOMİK VE MALİ KONULAR DAİRESİ Mayıs 2004 ANKARA ÖZET

Detaylı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı 10. Yılında Avrupa Tek Pazarı Nihal SAMSUN * I. GİRİŞ Avrupa Tek Pazarı 1 nın kurulması, Avrupa ekonomik birliği yolunda atılmış ilk ve en önemli adımlardan biridir. 1957 tarihinde imzalanan ve Avrupa

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MECLİSİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MECLİSİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MECLİSİ Mart 2008 i TOBB Yayın Sıra No: 2008/68 Sayfa Dünezi ve Baskı : Afşaroğlu Matbaası 425 22 44 -

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANSMAN BİLİMDALI SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE FİNANSAL PİYASALARI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANSMAN BİLİMDALI SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE FİNANSAL PİYASALARI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANSMAN BİLİMDALI SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE FİNANSAL PİYASALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Avni KENDİR TEZ DANIŞMANI Prof.

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk

Detaylı

BORSALARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ

BORSALARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2532 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1503 BORSALARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ Yazarlar Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 1) Dr. Murad KAYACAN (Ünite 2, 3) Dr. Özlem SAYILIR (Ünite

Detaylı

DÜNYADA BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ, SATIN ALMA ve BİRLEŞMELERİ

DÜNYADA BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ, SATIN ALMA ve BİRLEŞMELERİ DÜNYADA BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ, SATIN ALMA ve BİRLEŞMELERİ DÜNYADA BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ, SATIN ALMA VE BİRLEŞMELERİ Ağustos 2011 Yayın Adı : Dünyada Borsa Şirketleşmeleri, Satın Alma ve Birleşmeleri Editör

Detaylı

Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi

Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi Muhasebe ve Finansman Dergisi Ekim/2012 Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi Gülsün İŞSEVEROĞLU Zeynep HATUNOĞLU ÖZET Türkiye de 27 Ekim 2003

Detaylı

TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ VE İMKB ÖZELLEŞMESİ

TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ VE İMKB ÖZELLEŞMESİ TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ VE İMKB ÖZELLEŞMESİ Şubat 2006 TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ BORSA ŞİRKETLEŞMELERİ VE İMKB ÖZELLEŞMESİ

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ HAZİRAN-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ sermaye piyasasında. Sayı 60 Ağustos 2007 ISSN 1304-8155. Avrupa Birliğinin İzahname Direktifi

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ sermaye piyasasında. Sayı 60 Ağustos 2007 ISSN 1304-8155. Avrupa Birliğinin İzahname Direktifi TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ sermaye piyasasında Sayı 60 Ağustos 2007 ISSN 1304-8155 Avrupa Birliğinin İzahname Direktifi vrupa Birliğinde, menkul kıymetlerin halka arzı aşamasında

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

DÜNYA UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE KOBİ BORSALARI

DÜNYA UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE KOBİ BORSALARI TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ DÜNYA UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE KOBİ BORSALARI Ocak 2006 TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ DÜNYA UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE

Detaylı

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler GENEL BİLGİLER 4 Kısaca Takasbank 6 Vizyon, Misyon ve Kurumsal Değerler 9 Özet Finansal Bilgiler 9 2011 Yılı İçinde

Detaylı

KOBİ FİNANSMANI VE BORSA DIŞI TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA HAKKINDA RAPOR

KOBİ FİNANSMANI VE BORSA DIŞI TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA HAKKINDA RAPOR TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI TSPAKB ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ KOBİ FİNANSMANI VE BORSA DIŞI TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA HAKKINDA RAPOR TSPAKB KOBİ LERİN FİNANSMANI ÇALIŞMA PLATFORMU Temmuz 2003 TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI DOKTORA TEZİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI DOKTORA TEZİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI DOKTORA TEZİ KURUMSAL YÖNETİM ANLAYIŞININ ÖZEL SERMAYELİ BANKALARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ ÜZERİNE ETKİLERİ Cüneyt KAHRAMAN 2502559945

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 12 Mayıs 2007

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 12 Mayıs 2007 İMKB NİN İŞLEVSELLİĞİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK ALTERNATİF POLİTİKA ÖNERİLERİ Yrd.Doç.Dr.Funda ÇONDUR Arş.Gör.Umut EVLİMOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

Faaliyet Raporu SPK. Sermaye Piyasası Kurulu

Faaliyet Raporu SPK. Sermaye Piyasası Kurulu Faaliyet Raporu SPK SERMAYE PİYASASI KURULU 2007 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... İV GRAFİKLER... Vİ KISALTMALAR...Vİİ KURUL BAŞKANININ MESAJI... Vİİİ 1. SERMAYE PİYASASI KURULU... 1 1.1. MİSYON,

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN TÜRKİYE DEKİ AİLE İŞLETMELERİNE UYGULANABİLİRLİĞİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN TÜRKİYE DEKİ AİLE İŞLETMELERİNE UYGULANABİLİRLİĞİ Yıl: 25 Sayı: 92 Temmuz 2011 51 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN TÜRKİYE DEKİ AİLE İŞLETMELERİNE UYGULANABİLİRLİĞİ Asuman SÖNMEZ 1 - Andaç TOKSOY 2 ÖZ Son yıllarda gerek Dünya da gerekse Türkiye de artan rekabet

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP)

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) 1983 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) OCAK 2009 - LEFKOÞA İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... iii PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... v GİRİŞ... 1 FASIL 4: SERMAYENİN

Detaylı

Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu

Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 Genel Kurul a Sunulacak Yıllık Faaliyet Raporuna Dair Uygunluk Raporu... 4 BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 5 Kurumsal Profil... 5 Sermaye

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

Finansal Hizmetler Bölümü. Sinem Cantürk. Hakan Güzeloğlu. Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel. Cihan Doğrayan. Duygu Avcı.

Finansal Hizmetler Bölümü. Sinem Cantürk. Hakan Güzeloğlu. Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel. Cihan Doğrayan. Duygu Avcı. Ekim - Aralık 2012 KPMG Gündem Sinem Cantürk Hakan Güzeloğlu Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel Cihan Doğrayan Duygu Avcı Göktürk Tamay Finansal Hizmetler Bölümü 15 KPMG Gündem Ekim - Aralık 2012 BDDK dan

Detaylı

ŞANGHAY MENKUL KIYMETLER BORSASI

ŞANGHAY MENKUL KIYMETLER BORSASI T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ŞANGHAY MENKUL KIYMETLER BORSASI Yüksek Lisans Tezi Rena Nuri Tez Danışmanı Doç. Dr. Yalçın Karatepe Ankara-2004 İÇİNDEKİLER Giriş...1

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KREDİ KULLANICILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Dilek

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ.

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzmanlık Tezi Şule Özge UZUNÇAKMAK TEK PAZAR VE REKABET DAİRESİ Mayıs 2004

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI BANKALARIN İKİNCİ EL SERMAYE PİYASASINDA ARACILIK FAALİYETLERİ: İŞ BANKASI ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ceren ÇEÇEN Tez

Detaylı

Finansal Hizmetler. Bölümü. İstanbul un Yeni Serüveni: Uluslararası Finans Merkezi Olmak. Sinem Cantürk. Sosyal Medyada Bankacılık.

Finansal Hizmetler. Bölümü. İstanbul un Yeni Serüveni: Uluslararası Finans Merkezi Olmak. Sinem Cantürk. Sosyal Medyada Bankacılık. İstanbul un Yeni Serüveni: Uluslararası Finans Merkezi Olmak Sinem Cantürk Sosyal Medyada Bankacılık Cihan Doğrayan Yatırım Fonları ve Finansal Piyasalarla Etkileşim Solvency II ve Sigorta Sektörüne Etkileri

Detaylı