1- Kurban Bayramı için tüm tedbirler alındı Güneydoğu Ekspres

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1- Kurban Bayramı için tüm tedbirler alındı Güneydoğu Ekspres 14.08.2015"

Transkript

1 1- Kurban Bayramı için tüm tedbirler alındı Güneydoğu Ekspres

2 2- Kırmızı eti sıfır vergi ucuzlatacak Akşam

3 3- Oğlak Etine TALEP ARTTI Hürriyet İzmir

4 4- AB menşeli karkas ette gümrük vergisi sıfırlandı Dünya

5 5- İndirim olumlu ama yeterli değil Hilal

6 6- İstanbul a kurbanlık sevkiyatı 9 Eylül de Tunaydın

7 7- Et Üretimi Yükseliyor Fiyatlar Neden Artar? Milliyet

8 8- Hayvan pazarları borsalara verilmeli Anayurt

9 9- Sektörde yıkım olur Merhaba

10 10- Hayvancılık destekleri 3 yıllık açıklansın Dünya

11

12 11- Yüksek girdi maliyeti kıskacındaki kırmızı ette arz yetersiz, talep yüksek Dünya -Web Yüksek girdi maliyeti kıskacındaki kırmızı ette arz yetersiz, talep yüksek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın hazırladığı Kırmızı Et Stratejisi, uygulanan hayvancılık politikasındaki eksiklikleri,sorunları somut olarak ortaya koyuyor Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırmızı Et Stratejisi ne göre, besicilikte yaşanan birçok sorun var. Bu sorunlardan birisi de ekonominin temel ilkelerinden biri olan arz-talep dengesinin sağlanamaması. Yüksek girdi maliyetleri, buzağı ölümleri,düşük verimlilik gibi bir çok nedenden dolayı kırmızı ette arz eksikliği yaşanıyor. Bakanlığın Stratejisi nde az eksikliğinin nedenleri şöyle sıralanıyor: Türkiye de mevcut duruma bakıldığında,sığır besisi,yılda bir en fazla iki dönem yapılmaktadır. Ancak Türkiye nin kırmızı ette arz yetersizliği vardır. Bu sonucun ortaya çıkmasında 3 önemli sorun sırasıyla; sürülerde gebelik oranı ve döl veriminin düşüklüğü,ölüm ve hastalık nedenleriyle yaşanan kayıplar, etçi ve kombine ırk hayvan sayısının azlığıdır. Bu üç önemli sorun, Türkiye nin kasaplık gücünü sığırda yüzde 28 den yüzde 23.8 e, küçükbaş hayvanlarda ise yüzde 43 ten yüzde 16 ya düşürmüştür. Kırmızı et maliyeti çok yüksek Kasaplık gücünün azalma eğiliminin yanı sıra karkas ağırlığın da istenilen seviyede olmadığı belirtilen Kırmızı Et Stratejisi nde, Bir ülkede ırk/genotip,sağlıklı çevre,- doğru besleme ve sürü yönetimi konularında yeterli başarı elde edilemezse, ne süt ne de et üretiminde istenen hedefl ere ulaşılabilir. Bu dört önemli konuda arzu edilen başarı sağlanamadığından, kırmızı et üretim maliyetleri ülkemizde çok yüksektir. Kırmızı et üretiminde işletme açısından uzmanlaşmaya/ ihtisaslaşmaya yönelik bir üretim modeli benimsenmemiştir. Düşük kesim kapasiteli mezbahalar nedeniyle kayıtdışılık artmaktadır. Bir besi materyali hesabı ve üretim planlaması yapmak için mevcut veriler yetersizdir. Mevcut maliyet sistemi, finansal tablolar ve raporlama formatı Avrupa Birliği ile uyumlu değildir bilgisine yer veriliyor. İstikrarsız ortam sektöre zarar veriyor Türkiye de besilik hayvan ve besilik materyal yetersizliği yaşandığı hatırlatılan Kırmızı Et Stratejisi nde, Karkas fiyatlarının sürekli artış eğiliminde olması bunun göstergesidir. Arz yetersizliği reforme inek kesimiyle telafi edilmeye çalışılmaktadır. Hayvanını kesime götüren besici bunun yerine koyacak besilik materyal temininde sıkıntı çekmekte veya süt ırkı buzağıyı verimsizlik nedeniyle almak istememektedir. Bu döngünün kesintiye uğraması,devam eden sezonda besiye alınan hayvan varlığında düşüşe neden olmaktadır. Sektördeki ani fiyat değişikliklerine çözüm bulunarak fiyatta istikrar sağlanmalıdır. Karkas fiyatındaki artış et tedarikinin bütün aşamalarına, sonuçta market fiyatlarına yansımaktadır. Bu artışı piyasaya yansıtmamaya çalışan sektör önceden taahhüt ettiği koşullarda anlaşmasını yerine getirebilmek için zarar etmektedir. Bu istikrarsız ortam,sektöre zarar vermektedir deniliyor. Kırmızı et üretiminde gelişme eğilimlerinin kaygı verici olarak nitelendirilen Bakanlığın Kırmızı Et Stratejisi nde şu değerlendirmeye yer veriliyor: Ete olan talep artmaktadır. Üstelik kurbanlık hayvan kesimleri giderek et ihtiyacının en yoğun olduğu yaz aylarına kaymaktadır. Süt fiyatının düşük,et fiyatlarının aşırı yükselme eğiliminde olduğu dönemlerde anaç sayısı daha da azalacaktır. İyi ırk, sağlıklı çevre,doğru besleme ve yönetim konularında yaşanan sorunlar çözülemezse,bu durum anaç hayvan sayısındaki azalmayı ve kasaplık gücün düşmesini tetikleyecektir. Fiyatı Ulusal Et Konseyi belirlesin Çiğ süt fiyatının belirlenmesi görevini Ulusal Süt Konseyi ne bırakan Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, benzer bir uygulamayı kırmızı ette de uygulamak istiyor. Kırmızı Et Stratejisi nde bu konudaki öneri şöyle ifade ediliyor: Ulusal Kırmızı Et Konseyi tüm aktörlerin katılımıyla,belli aralıklarla kesim fiyatının belirlenmesi ve sistemin tesis edilmesinde koordinasyonu üstlenmelidir. Bu sistemde ırklara göre besilik materyal fiyatları da belirlenebilir. İstikrarlı bir piyasa temini için yurtdışındaki fiyatları ve yurt içindeki dinamikleri dikkate alarak kesim fiyatları belirlenmelidir. Kırmızı et arz talep projeksiyonu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kırmızı Et Stratejisi ne göre, Türkiye de kişi başına kırmızı et üretimi 13 kilogram. Avrupa ülkelerinde domuz eti dahil yaklaşık 62 kilogram. Dengeli beslenmede kişi başına yıllık kırmızı et tüketiminin yaklaşık 33 kilogram olması gerektiği göz önüne alındığında, Türkiye de kırmızı et üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalara, pratik ve sürdürülebilir politikalara ihtiyaç olduğu ortaya çıkmaktadır. Sektörde fiyat istikrarsızlığı bulunmaktadır. Bunun en büyük sebeplerinden birisi arz-talep dengesizliği diğeri de sektörde sürdürülebilirliğin olmamasıdır. Bu durum özellikle hayvansal ürünlerde daha sık ve yaygın olarak görülmektedir. Sektördeki arztalep dengesine kırmızı et açısından bakıldığında, son yıllarda arz açığı olduğu ve buna bağlı olarak fiyatların sürekli artış eğiliminde olduğu dikkat çekmektedir. Burada özellikle gelir düzeyinin belli ölçüde olması ve artan nüfus ile birlikte iç talep artışı önemli rol oynamaktadır. Artan talebi ithalatla karşılamak da ülkemizdeki üreticiler ve tüketiciler açısından uzun vadede sürdürülebilir bir politika olarak görülmemektedir. Bunun en önemli gerekçesi olarak da dünyada az sayıda kırmızı et ihracatçısı

13 ülkenin olması gösterilebilir. Bütün bunları dikkate aldığımızda, Türkiye nin stratejik, sürdürülebilir ve akılcı bir tarım ve hayvancılık politikası geliştirmesi, var olan potansiyelini eniyi şekilde kullanarak kırmızı et sektörünü canlandırması,rekabet gücünün artırılması,sağlıklı ve güvenli bir şekilde iç talebi dünya fiyatlarına yakın bir şekilde karşılamayı hedefl emesi gerekmektedir. İthalatla karşılanamayacak kadar stratejik öneme sahip bir ürün olan kırmızı ette sürdürülebilir üretim planlaması ve destekleme politikası geliştirebilmek için geleceğe yönelik tutarlı arz ve talep projeksiyonlarının yapılması ciddi önem arz etmektedir. Kırmızı et ihtiyacı 2023 te 1.6 milyon ton olacak Bakanlığın Kırmızı Et Stratejisi ne göre, Türkiye nin 2023 yılında kişi başına et tüketimi 17 kilogram, toplam et ihtiyacı ise yaklaşık 1.6 milyon ton olacak yılında 85 milyon 153 bin 647 kişi olacağı tahmin edilen ülke nüfusunun yanı sıra yılda yaklaşık 63 milyon turistin ülkeye geleceği tahmin edilerek yapılan hesaplamaya göre, bir turistin ortalama 10 gün konakladığı ve günlük 225 gram kırmızı et tükettiği öngörülüyor. Turistlerin tüketimi ve iç tüketim hesaplandığında yıllık kırmızı et ihtiyacının 2023 te 1 milyon 590 bin ton olması tahmin ediliyor. İhtiyaç olan bu etin 1 milyon 192 bin 500 tonunun büyükbaş hayvandan, 397 bin 500 tonun ise küçükbaş hayvandan sağlanması hedefleniyor. Kırmızı ette üretim artışı ve fiyat dengesi için öneriler Süt ve et üretiminde kontrolün sağlanabilmesi için et, süt ve yem borsalarının hayata geçirilmesi gerekiyor. Mevcut hayvan varlığı içinde kasaplık güç artırılmalıdır. Hayvan barınma koşulları iyileştirilmelidir. Yemden yararlanma oranı artırılmalıdır. Karkas ağırlığı artırılmalı ve karkas sınıflandırma sistemine geçilmelidir. Besi işletmelerinde en önemli maliyet kalemlerinden biri yem sorunudur. Bu nedenle kendi kaba yemini üretebilen besi işletmeleri desteklenmelidir. Yerli hayvan genetik kaynaklarının korunması ve bu hayvanlarla mera besisinin teşvik edilmeli. Besi işletmelerinin desteklenmesinde, sadece hayvancılıkla uğraşan, emek yoğun çalışan, kaba yemini kendisi üreten, karzarar hesabı yapabilen, pazara dönük üretimde bulunan küçük-orta ölçekli aile hayvancılık işletmelerinin kurulması ve yaygınlaştırılması teşvik edilmeli. Büyük ölçekli üreticilerin küçük ölçekli üreticilere zarar verecek şekilde piyasaya hakim olmaya başlayacağı gibi bir tehlike de göz ardı edilmemelidir. Damızlık etçi sığır işletmelerine başlatılan düşük faizli kredi uygulaması ve desteklemeler uzun vadeli ve öngörülebilir şekilde düzenli olarak devam ettirilmelidir. Bu desteklemeler sadece damızlıkla sınırlı olmamalı,besilik ırka özel bir oranda hayvan başına verilmelidir. Küçükbaş hayvanlar doğal kaynakları daha iyi değerlendirdiğinden, küçükbaş hayvancılık özendirilmeli ve küçükbaş hayvan varlığı olabildiğince yükseltilmeli. Türkiye de kırmızı et açığının sadece büyükbaş hayvan etinden karşılanması mümkün değildir. Bu nedenle küçükbaş hayvan etinin tüketimini özendirecek kampanya ve propagandaya ihtiyaç var. Kırmızı et üretiminin yüzde 87 si büyükbaş, yüzde 13 ü küçükbaş hayvanlardan sağlanıyor. Küçükbaş hayvancılığın payı kısa ve orta vadede yüzde e çıkarılmalı. Hayvancılık işletmelerinde kullanılan elektrik ve su sanayi tarifesi üzerinden ücretlendirilmeli. Ette arz açığına neden olan 3 sorun 1 - Sürülerde gebelik oranı ve döl veriminin düşük olması 2 - Ölüm ve hastalık nedenleriyle yaşanan kayıplar 3 - Etçi ve kombine ırk hayvan sayısının az olması Gelişme eğilimleri kaygı verici Kırmızı et üretimindeki gelişme eğilimleri kaygı verici olarak nitelendirilen Kırmızı Et Stratejisi nde: Ete olan talep artmaktadır. Üstelik kurbanlık hayvan kesimleri giderek et ihtiyacının en yoğun olduğu yaz aylarına kaymaktadır. Süt fiyatının düşük, et fiyatlarının aşırı yükselme eğiliminde olduğu dönemlerde anaç sayısı daha da azalacaktır bilgisine yer verildi.

14 12- Türkiye Diyanet Vakfı kurban fiyatlarını açıkladı Ekonomi

15 13- Bayramda et fiyatları yüzde 20 artar Dünya -Web Bayramda et fiyatları yüzde 20 artar' Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, et fiyatlarının yükselişine dikkat çekerek Kurban Bayramı nda fiyatların daha da artacağını söyledi. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, et fiyatlarının yükselip yükselmeyeceği ve Kurban Bayramı nda fiyatların nasıl olacağı ile ilgili açıklamalar yaptı in ikinci yarısında et üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 20 civarında bir artış gösterdiğini belirten Yalçındağ, bu artışın nedeni incelendiğinde fiyatların yükselmesinin damızlık hayvan kesiminde artışı da beraberinde getirdiğini söyledi. Yalçındağ, Kurban Bayramı'nın yaklaştığına dikkat çekerek ''Önümüzdeki çeyrekte de önemli bir artış gözlenecek. O da Kurban Bayramı'nın piyasaya et olarak dönüşüyle alakalıdır. Orada da bir artış görünecek, bunu da ifade etmiş olayım. Yüzde 20 ye yakın artış söz konusu. İster istemez buna da etki edecek. Vatandaş 2-3 bin liraya hisseye mi gireyim yoksa 500 ile bin lira arasında koç alayım keseyim mi? Bunun cevabını verecek olan ibadetin sahibinin kendisi'' ifadelerini kullandı. Türkiye deki et tüketiminin büyük bir kısmının büyükbaş hayvancılıktan karşılandığını kaydeden Yalçındağ, Türkiye nin et ihtiyacının şu anda yüzde 10 luk bir bölümünün küçükbaş hayvandan sağlandığını söyledi. Et fiyatlarının azalması için küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Yalçındağ, Büyükbaş hayvanların fiyatlarındaki yükselişin biraz daha yüksek olacağı görünüyor. Ama doğrudan alıcı ve satıcının anlaştığı noktada teşekkül ediyor. Vatandaşların bu sene pazarlığı biraz daha sıkı yapmasını istiyorum tavsiyesinde bulundu. Kurban Bayramı nın yaklaşmasıyla vatandaşların et fiyatlarındaki artış nedeniyle endişelenmeye başladığına değinen Yalçındağ, ''300 kilo ağırlığında bir hayvan almaya kalktığımızda, pay oranı kurban edilecekse bunun hakikaten ortalama ikinci el otomobil fiyatına gittiğini ben de söylerim'' diye belirtti. 'İthalatın serbest bırakılması lazım' yıllarında besicilerin yani üreticilerin beslenecek hayvan konusunda sıkıntıyla karşılaştığını, bu nedenle ithalatın kısıtlandığını, bu kısıtlamanın kaldırılması ve ithalatın serbest bırakılmasını ifade ettiğini kaydeden Yalçındağ, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bu yapılmazsa ne olur diye sordular? Bu yapılmazsa 2010 daki gibi et ithalatına gider dedim. Et ithalatının ne vatandaşa faydası olur ne de esnafa faydası olur. O ürünler donmuş ürünler, onlar ne zaman kesilmiş ay önce kesilmiş, dondurulmuş ürünler, bizim Et ve Süt Kurumu marifetiyle yapılan ithalatın konusu bu. Ben yemem, müşterime alıp da sunmam.'' 2010 yılında yapılan ithalatta çoğu kasabın ithal eti tercih etmediğini ifade eden Yalçındağ, kasapların yerli üreticinin ürünlerini alıp sattığını dile getirdi yılında et fiyatları lira gibi rakamlara çıkınca devletin radikal kararlar almak zorunda olduğunu belirten Yalçındağ, şöyle konuştu: ''Et ithalatı başladı. İthalat başlayınca piyasalar lira aralığına geriledi, işlem normale döndü. Biz de yerli üreticiden ihtiyacımızı karşıladık. Sanayici gibi yurt dışından almadık. Oradaki kesimle Türkiye de depolara gelişinin arasında bir hafta 10 günlük zaman dilimine ihtiyaç duyuluyordu. 10 gün önce kesilen eti tezgahımda satamam. Bizim satışımıza uygun değil, onlar sanayide kullanacak, yemek yapacak. Bugün Et ve Süt Kurumu'ndan alacaklar hem de çok iyi fiyata alacaklar sanayide kullanacaklar. Bize faydası ne olacak? Büyük alıcılar piyasadan ihtiyaçlarını karşılamayıp et ve süt üretiminden karşıladığından piyasa bir nebze ferahlayacak. Fiyatlar da istenilen noktaya, ön görülen noktaya gelecek. Bu da etiketlere yansıyacak. İlk işaretleri gördük, bir iki lira geri geldi.'' 'Aile işletmerli tekrar oluşturulmalı' Suni bir şekilde profesyonel üreticilerin yaptığı gibi bu noktaya kadar çıkarılmasının doğru olmadığını vurgulayan Yalçındağ, bu olayların Türkiye deki aile işletmeciliğinin bitmesinin ardından gerçekleştiğini kaydetti. Üretimin neredeyse yüzde 90 ın üzerinde oranla profesyonel üreticilerin elinde olduğunu söyleyen Yalçındağ, Aile işletmesi diye bir şey kalmadı, aile işletmelerinin tekrar oluşturulması ve hayata geçirilmesi lazım. Şehirde herkese iş bulamazsınız dedi.

16 14- Mahkumiyet AKŞAM

17 15- SETBİR Başkanı Zeki ILGAZ : Kırmızı et ithalatı fiyatı ucuzlatmak için çözüm değil ET İÇİN ENTEGRE ÇÖZÜM ÜRETİLMELİ TİCARET

18 16- Kırmızı Et Ucuzlayacak POSTA - Web Kırmızı et ucuzlayacak Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkan Yardımcısı Nihat Çelik, yaklaşan Kurban Bayramı sonrasında kırmızı et fiyatlarında yüzde 30 civarında bir düşüşün olacağını söyledi Kırmızı et fiyatlarının son günlerde yükselmesi vatandaşı zor durumda bırakırken TÜDKİYEB Genel Başkan Yardımcısı Nihat Çelik ise konuya farklı bir pencereden bakarak mağdur tarafın sadece tüketiciler olmadığını söyledi. Kurban Bayramı arifesinde az da olsa et fiyatlarında bir artışın söz konusu olabileceğini, gerçek durumda ise hem tüketicinin hem de yetiştiricinin bu beyanda zarar ettiğini belirten Nihat Çelik, aracıların varlığına dikkat çekerek haksız kazancın önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Yetiştiricinin sattığı karkas et fiyatlarında markete ulaşana kadar yüzde yüz dolayında bir artışın yansıtıldığını bildiren Çelik, bunun bir vebal olduğunu söyledi. Kırmızı et tüketicilerinin küçükbaş hayvan etine yönelmesi tavsiyesinde bulunan Çelik, küçükbaş hayvancılığın Türkiye ninhayvancılık alanında sigortası olduğunu söyledi. 'SIKINTI SÖZ KONUSU DEĞİL' Devlet tarafından verilen tüm desteklerin yetiştiriciyi muhatap alması gerektiğinin de altını çizen Çelik, dolaylı muhataplara verilen desteklerin hiçbirisinin bugüne kadar hedefini bulamadığını ifade etti. Hükümetin yem vergilerinde uyguladığı yüzde 1 ile 18 arasında değişen oranı yüzde 1 e çekilmesinin yetiştiriciyi rahatlatacağını da anlatan Çelik Kurban Bayramı yaklaşırken tüketicilerin telaşa kapılmasına hiç ama hiç gerek yok. Stoklarımız yeterli düzeyde olup hem büyükbaşta hem de küçükbaşta sıkıntı söz konusu değildir. Sadece Van ilimizde 3 milyon civarında koyun keçi sayımızı mevcuttur. Satılacak kurbanların fiyatları ise geçen sene ile hemen hemen aynı düzeydedir. Ben iddia ediyorum, kırmızı et fiyatlarında yaşanacak olan artışlar Kurban Bayramı ndan sonra yüzde 30 civarında ucuzlayacak. Ülkemizde 2014 yılı Kurban Bayramı nda büyükbaş hayvan için yaklaşık 1 milyon, küçükbaş için de 3 milyon civarında hayvan kesimi yapılmıştı. Ancak, şu anda büyükbaşta sıkıntı olmadığı gibi küçükbaşta da 4 milyon üzerinde kurbanlık hazır bekletilmektedir. Bu yüzden kimse telaşa kapılmasın. Bizim açığımız söz konusu değil, yeterli hayvanımız mevcut olup alıcısını beklemektedir. Stoklarımız da son derece yeterlidir dedi. İHA

19 TV HABERLERİ 17- İthal Ete Gümrük Vergisi Sıfırlandı A Haber AB den yapılacak canlı hayvan ve kırmızı et ithalatına uygulanan vergiler kaldırıldı TRT Haber

kırmızı İthalatın ardından yeniden YERLİ ETE DÖNÜŞ Yerli çiftlik ırkları yok oluyor! ETBİR I DOSYA: Kırmızı et sektörü ETBİR in davetinde buluştu!

kırmızı İthalatın ardından yeniden YERLİ ETE DÖNÜŞ Yerli çiftlik ırkları yok oluyor! ETBİR I DOSYA: Kırmızı et sektörü ETBİR in davetinde buluştu! ETBİR I kırmızı Et Üreticileri Birliği, Kırmızı Et Sektör Yayını 2011 / Yaz İthalatın ardından yeniden YERLİ ETE DÖNÜŞ 2011 DESTEKLEMELERİ DOSYA: Yerli çiftlik ırkları yok oluyor! Kırmızı et sektörü ETBİR

Detaylı

TOBB HABER BÜLTENİ. Türkiye Hayvancılık Meclisi 27.10.2010

TOBB HABER BÜLTENİ. Türkiye Hayvancılık Meclisi 27.10.2010 2010 TOBB HABER BÜLTENİ Türkiye Hayvancılık Meclisi 27.10.2010 HAYVANCILIK SEKTÖRÜ HABER BÜLTENİ BEYAZ ET İHRACATININ 4'TE 3'Ü IRAK'A (GÜNBOYU) Türkiye'nin çiğ kanatlı eti ihracatı yılın 9 ayında geçen

Detaylı

Türkiye Kırmızı Et Sektör Değerlendirmesi 2008 Yılı ve Sonrası Beklentiler

Türkiye Kırmızı Et Sektör Değerlendirmesi 2008 Yılı ve Sonrası Beklentiler Türkiye Kırmızı Et Sektör Değerlendirmesi 2008 Yılı ve Sonrası Beklentiler Türkiye Ziraat Odaları Birliği Haziran 2008 - Ankara 1 İÇİNDEKİLER 1.Giriş 6 2.Türkiye de Yapılan Besi Faaliyetleri 7 3.Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI HAZIRLAYANLAR Rekabet Başuzmanı Kürşat ÜNLÜSOY Rekabet Uzman Yardımcısı Ebru İNCE Rekabet Uzman Yardımcısı Fethullah GÜLER 3. Daire Başkanlığı Ankara 2010

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ŞEKER TEPAV ASAV

GIDA SEKTÖRÜNDE DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ŞEKER TEPAV ASAV TEPAV Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TOBB-ETÜ Yerleşkesi, TEPAV Binası Söğütözü Caddesi No:43 Söğütözü Ankara Telefon: +90 (312) 292 5500 Faks: +90 (312) 292 5555 www.tepav.org.tr tepav@tepav.org.tr

Detaylı

KONYA DA TARIMSAL SANAYİDE YAPISAL ÖZELLİKLERİN ANALİZİ VE REKABET STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ. Sonuç Raporu Süt ve Süt Ürünleri İmalatı Sektörü

KONYA DA TARIMSAL SANAYİDE YAPISAL ÖZELLİKLERİN ANALİZİ VE REKABET STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ. Sonuç Raporu Süt ve Süt Ürünleri İmalatı Sektörü KONYA DA TARIMSAL SANAYİDE YAPISAL ÖZELLİKLERİN ANALİZİ VE REKABET STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ Sonuç Raporu Süt ve Süt Ürünleri İmalatı Sektörü Ağustos 2012 1 İçindekiler Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti

Detaylı

Yeni yıl müjdemizi isteriz çocuklar! OKUL SÜTÜ BAŞLIYOR! Sayfa 5 te Bakanlığımız çiğ süt piyasasını düzenlemek adına çok güzel kararlara imza atıyor

Yeni yıl müjdemizi isteriz çocuklar! OKUL SÜTÜ BAŞLIYOR! Sayfa 5 te Bakanlığımız çiğ süt piyasasını düzenlemek adına çok güzel kararlara imza atıyor Yeni yıl müjdemizi isteriz çocuklar! OKUL SÜTÜ BAŞLIYOR! YIL: 2 SAYI: 11 80 Krş! Kasım - Aralık 2011 YIL: 1 SAYI: 1 7 TL www.tusedad.org SİZİN DERGİNİZ Türkiye Hayvancılık Kongresi 2011 Derneğimiz Tüsedad

Detaylı

TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ

TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ 1 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ

Detaylı

ORTAK PİYASA DÜZENLERİ ALT ÇALIŞMA GRUP RAPORLARI

ORTAK PİYASA DÜZENLERİ ALT ÇALIŞMA GRUP RAPORLARI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ORTAK PİYASA DÜZENLERİ ALT ÇALIŞMA GRUP RAPORLARI KOORDİNATÖRLER Dr. A. AHMET YÜCER Doç. Dr. AHMET BAYANER Zir. Yük. Müh. SEBAHAT POLAT

Detaylı

TC. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ. Hayvancılık Raporu

TC. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ. Hayvancılık Raporu Sayfa1 TC. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ GAPUTAEM GÜNCEL Hayvancılık Raporu ARALIK 2014 - YIL:2 SAYI:2 / ISSN:2148-1962. DÜNYA HAYVANCILIK SEKTÖRÜ

Detaylı

Her yıl arazi bölünmesinden, parsel küçülmesinden dolayı yaklaşık 8 milyar liralık kayba uğruyoruz, bu çok büyük bir ekonomik kayıp

Her yıl arazi bölünmesinden, parsel küçülmesinden dolayı yaklaşık 8 milyar liralık kayba uğruyoruz, bu çok büyük bir ekonomik kayıp BAYRAKTAR VE BERABERİNDEKİ TZOB HEYETİ, BAKAN EKER İ ZİYARET ETTİ TZOB Genel Başkanı Bayraktar, ziyarette; tarım kesimi için 2011 yılı Ağustos ayından itibaren kullandırılamayan Bankası kredilerinin 2012

Detaylı

AB ÜYELĐK SÜRECĐNDE TÜRKĐYE SÜT SEKTÖRÜ

AB ÜYELĐK SÜRECĐNDE TÜRKĐYE SÜT SEKTÖRÜ Konya İl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 AB ÜYELĐK SÜRECĐNDE TÜRKĐYE SÜT SEKTÖRÜ Ali Tunahan AYGIN Ziraat Mühendisi GĐRĐŞ Yeterli ve dengeli beslenme bireylerin sağlığının korunması ve geliştirilmesinde

Detaylı

Türkiye nin petrolü meyve-sebze. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi

Türkiye nin petrolü meyve-sebze. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Türkiye Odaları Birliği Aylık Yayını TZOB UN UYARILARI ETKİLİ OLDU Türkiye Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ramazan öncesi ve Ramazan ortasında TZOB tarafından yapılan uyarıların etkisini

Detaylı

Yeni Umutlarla 2012'ye

Yeni Umutlarla 2012'ye / kapak BorsaVizyon 3 BORSAVİZYON Sayı : 97 Sahibi Ankara Ticaret Borsası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Faik YAVUZ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sabri HEMDİL Genel Sekreter Yayın Kurulu Faik YAVUZ Yavuz YILDIZ

Detaylı

TÜRKİ YE I. BESİ VE SÜT HAYVANCILIĞ I SEMPOZYUMU Bİ LDİ RİLERİ. 2-3 Aralık 1999-Menemen/İzmir. Editörler. Sibel TAN Yakup Erdal ERTÜRK

TÜRKİ YE I. BESİ VE SÜT HAYVANCILIĞ I SEMPOZYUMU Bİ LDİ RİLERİ. 2-3 Aralık 1999-Menemen/İzmir. Editörler. Sibel TAN Yakup Erdal ERTÜRK TÜRKİ YE I. BESİ VE SÜT HAYVANCILIĞ I SEMPOZYUMU Bİ LDİ RİLERİ 2-3 Aralık 1999-Menemen/İzmir Editörler Sibel TAN Yakup Erdal ERTÜRK Temmuz 2000 Ankara YAYIN NO:46 ISBN 975-407-062-8 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

onom GÖRÜŞMELER GAYET OLUMLU New York'ta görüştüğü yatırımcıların ikna olmadığına ilişkin bazı haberler bulunduğunun

onom GÖRÜŞMELER GAYET OLUMLU New York'ta görüştüğü yatırımcıların ikna olmadığına ilişkin bazı haberler bulunduğunun SANAYiCiNiN KUR isyani EGE Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu itibariyle 2.60 ı görerek yüzde 12 oranında çok ciddi bir artış Başkanı Ender Yorgancılar, dolardaki kontrolsüz artışın Aralık ayından bu

Detaylı

KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS

KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS I Eski Buğday Pazarı Bu rapor, Konya Ticaret Borsası tarafından T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı nın desteği ile ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)

Detaylı

AB VE TÜRKİYE DE DANIŞMANLIK SİSTEMLERİ VE SÜT SIĞIRI İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ

AB VE TÜRKİYE DE DANIŞMANLIK SİSTEMLERİ VE SÜT SIĞIRI İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ AB VE TÜRKİYE DE DANIŞMANLIK SİSTEMLERİ VE SÜT SIĞIRI İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ Cilt 2 TR0703.01-02/FA Editör Prof. Dr. Numan AKMAN Çeviren: Gökhan TEZEL Bu kitap Avrupa Birliği finansal desteğiyle hazırlanmıştır.

Detaylı

DÜNYA SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ 1 www.ulusalsutkonseyi.org.tr DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ 1 Üyesidir 2 3 DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ HAZIRLAYANLAR Dr.

Detaylı

ODALARI 14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ'NDE. Türk Çiftçisinin Sesi BAYRAKTAR, BUĞDAY HASADINI BAŞLATTI, BUĞDAY BİÇTİ DEVLETİN ZİRVESİ BİR ARAYA GELDİ

ODALARI 14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ'NDE. Türk Çiftçisinin Sesi BAYRAKTAR, BUĞDAY HASADINI BAŞLATTI, BUĞDAY BİÇTİ DEVLETİN ZİRVESİ BİR ARAYA GELDİ Ziraat ODALARI BAYRAKTAR, BUĞDAY HASADINI BAŞLATTI, BUĞDAY BİÇTİ TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Adana Ceyhan'da ilk buğday hasadı için düzenlenen törene katılarak, biçerdöverle buğday hasat etti.

Detaylı

Değerli Sanayici Dostlarım, IMF in açıkladığı. Kötünün iyisi olmak yetmez. Atatürkorganize. Hilmi UĞURTAŞ

Değerli Sanayici Dostlarım, IMF in açıkladığı. Kötünün iyisi olmak yetmez. Atatürkorganize. Hilmi UĞURTAŞ 4 Atatürkorganize Kötünün iyisi olmak yetmez Hilmi UĞURTAŞ İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Değerli Sanayici Dostlarım, IMF in açıkladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu nda önümüzde

Detaylı

EK M / KASIM / ARALIK YIL: 2011 / SAYI: 42

EK M / KASIM / ARALIK YIL: 2011 / SAYI: 42 EK M / KASIM / ARALIK YIL: 2011 / SAYI: 42 1957 COMMODITY EXCHANGE G da Güvenli i ve G da da Güven Türkiye S ralamas n da 59 uncuyuz Helal G dalar n Önemi Süt Hijyeni ve Süt le Bulaflan Hastal klar TiCARET

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Tarım Müdürlüğü. Samsun da Kanatlı Eti Sektörü

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Tarım Müdürlüğü. Samsun da Kanatlı Eti Sektörü T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Tarım Müdürlüğü Samsun da Kanatlı Eti Sektörü Burhan HEKİMOĞLU Ziraat Mühendisi Mustafa ALTINDEĞER Ziraat Mühendisi Samsun / 2010 Dizgi/Baskı Refik YILMAZ Çiftçi Eğitimi ve Yayım

Detaylı

Kekik, keçiboynuzu, çörekotu Toroslar ı terk ediyor

Kekik, keçiboynuzu, çörekotu Toroslar ı terk ediyor Antalya Ticaret Borsası Yayın Organı Mart-Nisan 2014 Sayı:45 Kekik, keçiboynuzu, çörekotu Toroslar ı terk ediyor 2 GÜNCEL BORSA BORSA GÜNCEL 3 BORSA BORSA Antalya Ticaret Borsası Yayın Organı Mart-Nisan

Detaylı

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ. HASAT BURUK BAŞLADI TOPRAK VE ÇEVRE Ayın Konusu. Haziran 2014 Sayı: 354. Ücretsiz Yayın

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ. HASAT BURUK BAŞLADI TOPRAK VE ÇEVRE Ayın Konusu. Haziran 2014 Sayı: 354. Ücretsiz Yayın TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ Haziran 2014 Sayı: 354 Ücretsiz Yayın HASAT BURUK BAŞLADI TOPRAK VE ÇEVRE Ayın Konusu İÇİNDEKİLER HABERLER 6 HASAT BURUK BAŞLADI TZOB DİYOR Kİ! 22 DOĞAL AFETLER VURMAYA

Detaylı

köy kahvesi Ürün tarlada kaldı Ege Bölgesi nde etkili olan kar yağışı sera ve tarım arazilerinde zarara yol açtı. Zararın gerçek boyutunun

köy kahvesi Ürün tarlada kaldı Ege Bölgesi nde etkili olan kar yağışı sera ve tarım arazilerinde zarara yol açtı. Zararın gerçek boyutunun İZPİM PP 108 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP Tekirdağ İl Kongresi nde pirinçte KDV indirimi, gübre ve mazot desteği, ayçiçeği, soya, kanola ve aspirde sağlanacak tarımsal desteklerle

Detaylı

Türkiye Otomotiv Sektöründe Sürdürülebilir Büyüme

Türkiye Otomotiv Sektöründe Sürdürülebilir Büyüme KPMG Türkiye 2014 Otomotiv Yöneticileri Araştırması Türkiye Otomotiv Sektöründe Sürdürülebilir Büyüme 2018 Öngörüleri kpmg.com.tr Araştırma Hakkında Araştırmanın amacı Türkiye otomotiv sektörü yöneticilerinin

Detaylı

Đzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Parseli Açık Artırma Đhale Đlanı

Đzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Parseli Açık Artırma Đhale Đlanı Đzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Parseli Açık Artırma Đhale Đlanı Ülkemizin en modern ve en büyük Organize Sanayi Bölgelerinden, 600 fabrikanın üretim yaptığı, 21.000 m 3 /gün kapasiteli Atık

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Kırklareli İli Canlı Hayvan Borsası

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Kırklareli İli Canlı Hayvan Borsası Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Kırklareli İli Canlı Hayvan Borsası KIRKLARELİ YATIRIM DESTEK OFİSİ KIRKLARELİ İLİ CANLI HAYVAN BORSASI Semiha AHMET Şenay ÇEKİÇ Temmuz 2012 TRAKYA KALKINMA AJANSI

Detaylı

KAPANIŞ KONUŞMALARI... 3 2. ULUSAL SÜT ZİRVESİ 2013 DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ... 6 ORGANİZASYON RESİMLERİ;... 7 SPONSORLUK YAYINLAMA ÇALIŞMALARI...

KAPANIŞ KONUŞMALARI... 3 2. ULUSAL SÜT ZİRVESİ 2013 DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ... 6 ORGANİZASYON RESİMLERİ;... 7 SPONSORLUK YAYINLAMA ÇALIŞMALARI... İçindekiler KAPANIŞ KONUŞMALARI... 3 2. ULUSAL SÜT ZİRVESİ 2013 DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ... 6 ORGANİZASYON RESİMLERİ;... 7 SPONSORLUK YAYINLAMA ÇALIŞMALARI... 11 Web Sitesinde Yayınlama;... 11 Yerleşim

Detaylı