27 Eylül 2011 tarihli 1007/2011 NO LU AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ (AB) YÖNETMELİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "27 Eylül 2011 tarihli 1007/2011 NO LU AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ (AB) YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 Tekstil elyaf isimleri ve tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonlarıyla ilgili etiketleme ve işaretleme hakkındaki, 73/44/EEC, 96/73/EC ve 2008/121/EC no lu Avrupa Parlamentosu ve Konseyi direktiflerinin yerine geçen, 27 Eylül 2011 tarihli 1007/2011 NO LU AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ (AB) YÖNETMELİĞİ AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Birliği nin İşleyişi hakkındaki Anlaşma ya, özellikle Madde 114 e dayanarak, Avrupa Komisyonu nun önerisine dayanarak, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komite nin görüşüne dayanarak, Olağan yasama prosedürü ile uyumlu hareket ederek, Aşağıdaki unsurları göz önüne alarak: (1) 26 Şubat 1973 tarihli ve 73/44/EEC no lu, üçlü elyaf karışımlarının niceliksel analizi ile ilgili üye ülkelerin yasalarının uyumlaştırılması hakkındaki Konsey Direktifi, 16 Aralık 1996 tarihli ve 96/73/EC no lu ikili tekstil elyaf karışımlarının niceliksel analizi için belirli metotlar hakkındaki Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi ve 14 Ocak 2009 tarihli ve 2008/121/EC no lu tekstil isimleri hakkındaki Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi birçok kez değiştirilmiştir. Daha anlaşılır olması amacıyla bu direktiflerin yeniden değiştirilmesi yerine tek bir yasal metinle yenilenmesi uygun olacaktır. (2) Tekstil elyaf isimleri ve tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonlarıyla ilgili etiketleme ve işaretleme hakkındaki Birlik yasaları, içerik olarak çok tekniktir ve düzenli olarak uyarlanması gereken detaylı hükümler içermektedir. Üye ülkelerin teknik değişiklikleri ulusal mevzuatlarına aktarma ihtiyacından kaçınmak ve dolayısıyla, ulusal otoritelerin üzerindeki idari yükü azaltmak ve Birlik çapında eş zamanlı kullanılacak yeni tekstil elyaf isimlerinin daha hızlı uyarlanmasına fırsat vermek amacıyla, mevzuatın yalınlaşmasını sağlayacak bir yönetmelik, en uygun yasal araç olarak gözükmektedir. (3) Tekstil elyaf isimleri ve tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonlarıyla ilgili etiketleme ve işaretleme konusunda Üye Ülkelerin farklılaşan hükümleri nedeniyle, iç pazarın düzgün işleyişinde oluşabilecek potansiyel engelleri ortadan kaldırmak amacıyla, tekstil elyaf isimlerinin ve tekstil ürünlerinin etiketleri, işaretlemeleri ve bu ürünlere üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında eşlik eden belgeleri üzerindeki şekillerin bağdaştırılması gerekmektedir.

2 (4) Bu Yönetmelik te şart koşulan etiketleme ve işaretleme gereksinimleri, tekstil ürünlerinin evde çalışan kişilerce sözleşmeli üretilmesi halinde veya özelliği dikkate alınmayarak tedarik edilmiş materyallerle çalışan bağımsız firmalar için veya serbest meslek sahibi terziler tarafından üretilen kişiye özel tekstil ürünleri için geçerli değildir. Ancak, bu istisnalar, kendi evlerinde çalışan kişiler veya bağımsız firmalar ile bu kişi ve firmalara iş tahsis eden sözleşme sahibi kişiler arasındaki ve serbest meslek sahibi terziler ve tüketiciler arasındaki işlemlerle sınırlı olmalıdır. (5) Bu Yönetmelik, tekstil etiketleme ve işaretleme hakkında, özellikle tekstil elyaf isimleriyle ilgili belirli unsurların bağdaşlaştırılmış hükümlerini şart koşmaktadır. Diğer etiketleme ve işaretlemeler, bu Yönetmelik ile aynı faaliyet alanını kapsamadıkları ve Anlaşmalar ile uyumlu oldukları sürece uygulanabilirler. (6) Üreticilerin bu Yönetmelik in Eklerine yeni tekstil elyaf ismi eklenmesini talep edebilmelerine imkan verecek kuralların belirlenmesi uygundur. (7) Tamamen tekstil materyallerinden üretilmeyen, ancak önemli bir parçası tekstil içeriğine sahip olan ürünler veya ekonomik operatörlerin özellikle dikkatini çeken belirli ürünler için de kural oluşturulmalıdır. (8) Hayvansal menşeli tekstil olmayan parçalar içeren belirli tekstil ürünlerinin etiketlenmesi veya işaretlenmesi ile ilgili kurallar ortaya koymak uygundur. Bu Yönetmelik, özellikle, tekstil ürünlerinde hayvansal menşeli tekstil olmayan parçalar bulunduğunu etiketleme veya işaretleme vasıtasıyla belirtilmesini, tüketicilerin bilinçli tercih yapabilmesi açısından koşul olarak belirlemiştir. Etiketleme veya işaretleme yanıltıcı olmamalıdır. (9) Etiketler ve işaretlemelerde belirtilmek durumunda olmayan harici elyaflar hakkındaki tolerans, hem saf ürünlere hem de karışımlara uygulanmalıdır. (10) Elyaf kompozisyonunun etiketlenmesi veya işaretlenmesi, Birlik çapında tüm tüketicilere doğru ve sabit bilgi sağlamak açısından zorunlu olmalıdır. Öte yandan, bu Yönetmelik, ekonomik operatörleri, tekstil ürününün orijinal kalitesini vurgulama anlamında özellikle öne çıkan küçük miktarlardaki elyafların varlığını da ayrıca belirtmekten alıkoymamalıdır. Tekstil ürününün elyaf kompozisyonunun üretim aşamasında belirlenmesinin teknik olarak zor olduğu durumlarda, etiket ve işaretlemede, nihai ürünün belirli bir yüzdesini oluşturması koşuluyla, üretim aşamasında bilinen elyafların belirtilmesi mümkün olmalıdır. (11) Üye üyeler arasında uygulamadaki farklılıklardan kaçınmak için, iki veya daha fazla bileşeni olan belirli tekstil ürünlerinin etiketlenmesi veya işaretlenmesinin kesin metotlarının ortaya konulması ve ayrıca, etiketleme, işaretleme ve analiz için dikkate alınması gerekmeyen tekstil ürünleri bileşenlerinin belirlenmesi gereklidir.

3 (12) Sadece dahili etiketleme koşullarına tabii olan ve metre olarak veya kesili uzunluklarda satılan tekstil ürünleri, tüketicilerin paket veya rulo üzerine iliştirilmiş bilgiye tamamen erişebilmelerine imkan verecek şekilde pazara sunulmalıdır. (13) Kullanıcılar ve tüketiciler arasında belirli bir prestiji olan tekstil elyaf isimlerinin veya elyaf kompozisyonu tanımlarının kullanımı, belirli koşullarda mümkün olabilmelidir. Ayrıca, kullanıcılara ve tüketicilere bilgi sağlamak amacıyla, tekstil elyaf isimlerinin elyafın karakteristiği ile ilgili olması yerindedir. (14) Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin Üye ülkelerdeki piyasa denetimi, 9 Temmuz 2008 tarihli ve 765/2008 No lu ürünlerin pazarlanması ile ilgili akreditasyon ve piyasa denetimi koşulları hakkındaki Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği ve 3 Aralık 2001 tarihli ve 2001/95/EC No lu genel ürün güvenliği hakkındaki Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi ne tabiidir. (15) Tekstil üretiminde numune ve analiz metodlarının, bu metodlara herhangi bir itirazın önünü kesmek amacıyla ortaya konulması gerekmektedir. Üye ülkelerde, ikili ve üçlü elyaf karışımlarından oluşan tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonlarının belirlenmesine yönelik resmi testler için kullanılan metodlar, hem numunenin ön işlemi, hem de niceliksel analizi bakımından sabit olmalıdır. Bu Yönetmeliğin yalınlaştırılması ve teknik süreçle ilgili belirlenen sabit metodların uyarlanması amacıyla, bu metodların bağdaşlaştırılmış standartlara dönüştürülmesi yerindedir. Dolayısıyla, Komisyon, mevcut sistemin, bu Yönetmelikte oluşturulan metodlara dayalı olarak standart-tabanlı harmonize bir sisteme dönüştürülmesinin idaresiyle yükümlüdür. İkili ve üçlü elyaf karışımlarından oluşan tekstil ürünlerinin sabit analiz metodlarının kullanımı, bu ürünlerin serbest dolaşımını kolaylaştıracak ve böylelikle iç pazarın işleyişini iyileştirecektir. (16) Birlik seviyesinde herhangi bir sabit analiz metodunun bulunmadığı ikili tekstil elyaf karışımları için, testten sorumlu laboratuarın, elde edilen sonucun analiz raporunda kullanılan metod ve bu metodun doğruluk derecesini göstermesi koşuluyla, bu karışımların kompozisyonunu belirlemesine izin verilmelidir. (17) Bu Yönetmelik, tekstil ürünlerinin elyaf içeriğinin analiz yoluyla belirlenmesi esnasında her bir elyafın mutlak kuru kütlesine uygulanacak önceden belirlenmiş istisnaları düzenlemelidir ve yün ve/veya hayvan kılı içeren karde veya taranmış elyafların kompozisyonunu hesaplamak için iki farklı önceden belirlenmiş istisna tanımlamalıdır. Bir ürünün karde veya taranmış olduğu her zaman tanımlanamayabildiği için ve bu nedenle, Birlik çapında uygulanan tekstil ürünlerinin uyumluluk kontrolleri esnasında toleransların uygulanmasında tutarsız sonuçlar ortaya çıkabildiği için, bu kontrolleri yapan laboratuarlar, kararsız kalınan durumlarda tek bir önceden belirlenmiş istisnayı uygulamaya yetkili olmalıdır.

4 (18) Bu Yönetmelikte düzenlenen genel etiketleme ve işaretleme koşullarından hariç tutulan ürünler, özellikle tek kullanımlık ürünler veya sadece dahili etiketleme gereken ürünler için de kurallar belirlenmelidir. (19) Tüketicilerin aksi takdirde almayacakları kararları almalarına yol açan yanlış bilgi verilmesi de dahil olmak üzere yanıltıcı ticari uygulamalar, 11 Mayıs 2005 tarihli ve 2005/29/EC No lu iç pazarda işletme ve tüketiciler arasında adil olmayan ticari uygulamalar hakkındaki Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi tarafından yasaklanmış ve 27 Ekim 2004 tarihli ve 2006/2004 No lu tüketici koruma yasasının uygulanmasından sorumlu ulusal otoriteler arasındaki işbirliği hakkındaki Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği kapsamına alınmıştır. (20) Tüketicinin korunması, menşenin işaretlenmesi de dahil olmak üzere şeffaf ve tutarlı ticaret kuralları gerektirmektedir. Bu tür işaretlemeler kullanıldığında, tüketicileri satın aldıkları ürünün menşeisi hakkında, onları sahte, eksik veya yanıltıcı menşe beyanlarına karşı korumak amacıyla tam olarak bilgilendirebilmelidir. (21) Avrupa tekstil sektörü, tüketicinin korunması ve bilgilendirilmesi açısından sorun yaratan taklitçilikten etkilenmektedir. Üye Ülkeler, örneğin, 22 Temmuz 2003 tarihli ve 1383/2003 No lu belirli fikri mülkiyet haklarını ihlal şüphesi taşıyan ürünlere karşı gümrük uygulamaları ve bu hakları ihlal ettiği tespit edilen ürünlere karşı alınabilecek önlemler hakkındaki Konsey Yönetmeliği gibi, tekstil ürünleri alanında taklit ürünlerle ilgili yatay Birlik mevzuatının ve önlemlerinin uygulanmasına özellikle dikkat etmelidirler. (22) Bu Yönetmelik in Eklerine yeni tekstil elyaf isimlerinin dahil edilmesine yönelik bir prosedürün oluşturulması yerindedir. Bu Yönetmelik, dolayısıyla, üreticiler veya kendi adına hareket eden diğer kişiler tarafından ilgili Eklere yeni tekstil elyaf isimleri eklenmesi hakkındaki başvurularla ilgili gereksinimleri ortaya koymalıdır. (23) Bu Yönetmelik in Eklerine yeni tekstil elyaf ismi eklemek isteyen üreticilerin veya kendi adına hareket eden diğer kişilerin, başvuruları ile birlikte yeni tekstil elyafının insan sağlığı üzerindeki muhtemel alerjik reaksiyonları veya diğer olumsuz etkileri ile ilgili mevcut bilimsel bilgiyi, ayrıca ilgili Birlik mevzuatı ile uyumlu olacak şekilde yapılan testlerin sonuçlarını da içeren teknik bir dosya sunması gerekmektedir. (24) Daha yüksek toleranslara izin verilmesi, Ek II, IV, V, VI, VII, VIII ve IX in teknik süreçlere uyarlanması amacıyla değiştirilmesi ve yeni tekstil elyaf isimlerinin Ek I deki listeye eklenmesi gibi konularda teknik kriterlerin ve prosedürel kuralların belirlenmesinde yasa uyarlama yetkisi, Avrupa Birliği nin İşleyişi Hakkında Anlaşma, Madde 290 gereğince Komisyon a verilmiştir. Komisyon un, hazırlık çalışmasında, uzmanlık seviyesi de dahil olmak üzere, uygun danışma sürecini takip etmesi özellikle önemlidir. Komisyon, yetki verilen yasaların hazırlanması ve düzenlenmesinde, ilgili

5 belgelerin eş zamanlı, dakik ve uygun bir şekilde Avrupa Parlamentosu ve Konseyi ne iletilmesinden sorumludur. (25) Kapsamı nedeniyle bu Yönetmeliğin hedefleri, tek başına Üye Ülkelerde yeterince elde edilemeyeceği ve Birlik seviyesinde daha iyi elde edilebileceği için, Birlik, Avrupa Birliği Anlaşması Madde 5 te düzenlenen yetki devri ilkesi gereğince önlemler alabilir. Aynı Madde de yer alan orantılılık ilkesi gereğince, bu Yönetmelik, ilgili hedefleri elde etmek için gerekenin ötesine gitmez. (26) Üye ülkelerin farklı kural ve uygulamaları nedeniyle iç pazarın düzgün işleyişi önündeki muhtemel engelleri yok etmek amacıyla ve elektronik ticaretin gelişim hızına ve tekstil ürünleri pazarındaki gelecekte ortaya çıkabilecek tehditlere uyum sağlamak amacıyla, tekstil ürünlerinde etiketlemenin diğer unsurlarının bağdaşlaştırılması veya standartlaştırılması incelenmelidir. Bunun için, Komisyon, iç pazarda tekstil ürünlerinin serbest dolaşımını kolaylaştırma ve Birlik kapsamında yüksek seviyede tüketici koruması elde etme görüşüyle, Birlik seviyesinde uygulanacak muhtemel yeni etiketleme gereksinimleri ile ilgili Avrupa Parlamentosu ve Konsey e bir rapor sunmaya davet edilmiştir. Bu rapor, özellikle tekstil ürünlerinin etiketlerinde sağlanması gereken bilginin miktarı ile ilgili tüketici görüşlerini incelemeli ve tüketicilere ek bilgi sağlamada kullanılabilecek etiketleme haricindeki diğer yolları araştırmalıdır. Rapor, tüketiciler de dahil olmak üzere ilgili ortaklarla genişletilmiş danışma sürecine dayanmalı ve mevcut ilgili Avrupa ve uluslar arası standartları dikkate almalıdır. Rapor özellikle, muhtemel yatay menşe ülke kuralları hakkındaki gelişmelerin sonuçlarını hesaba katarak, menşei işaretlemesinde muhtemel harmonize kuralların kapsam ve özelliklerini, tekstil ürünlerinin bakım talimatları, ebatları, tehlikeli maddeler, yanıcılık ve çevre performansı ile ilgili muhtemel etiketleme gereksinimlerinin tüketiciye yarattığı katma değer, bir tekstil ürününün içeriğindeki tekstil elyaflarını tanımlamak için, tüketicinin kompozisyonu, özellikle doğal veya sentetik elyaf kullanımını kolayca anlamasına imkan tanıyacak dilden bağımsız sembol ve kodların kullanımı, sosyal etiketleme ve elektronik etiketleme, ayrıca, özellikle Internet vasıtasıyla ürün ve üretici hakkında talep edilen ek bilgiyi elde etmek için etiket üzerine kimlik numarası dahil edilmesi konularını incelemelidir. Rapor, gerek duyulduğunda mevzuat önerisi sunmalıdır. (27) Komisyon, alerjik reaksiyonlar ve tekstil ürünlerinde kullanılan kimyasal maddeler veya karışımlar arasında nedensel bir bağ olup olmadığını değerlendirecek bir çalışma yürütmelidir. Bu çalışmaya dayanarak, Komisyon, gerek duyulduğunda, mevcut Birlik mevzuatı içeriğinde mevzuat önerisi sunabilmelidir. (28) 73/44/EEC, 96/73/EC ve 2008/121/EC No lu Direktifler, yürürlükten kaldırılmalıdır, BU YÖNETMELİĞİ KABUL ETMİŞLERDİR:

6 BÖLÜM 1 GENEL MADDELER Madde 1 Konu Bu Yönetmelik, iç pazarın işleyişini iyileştirmek ve tüketicilere doğru bilgi sağlamak amacıyla, tekstil elyaf isimlerinin kullanımı ve tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonunun ilgili etiketleme ve işaretlemesi hakkındaki kuralları, hayvansal menşeli tekstil olmayan parçalar içeren tekstil ürünlerinin etiketlenmesi ve işaretlenmesi hakkındaki kuralları ve tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonlarının ikili ve üçlü tekstil elyaf karışımlarının niceliksel analiz yoluyla belirlenmesi hakkındaki kuralları ortaya koymaktadır. Madde 2 Kapsam 1. Bu Yönetmelik, Birlik pazarına sunulan tekstil ürünlerine ve paragraf 2 de değinilen ürünlere uygulanır. 2. Bu Yönetmelik in amacına uygun olarak, aşağıdaki ürünler tekstil ürünleri olarak değerlendirilecektir: a. Ağırlık itibariyle en az %80 tekstil elyafı içeren ürünler; b. Ağırlık itibariyle en az %80 tekstil bileşeni içeren mobilya, şemsiye ve güneşlikler c. Ağırlık itibariyle en az %80 tekstil bileşeni içermesi kaydıyla, aşağıdaki ürünlerin tekstil unsurları: i. Çok katmanlı yer kaplamalarının üst katmanı; ii. Yatak örtüleri, iii. Kamp ürünlerinin örtüleri. d. Diğer ürünlere eklenmiş ve bu ürünlerin parçasını oluşturan, kompozisyonu belirtilmiş tekstil ürünleri. 3. Bu Yönetmelik kendi evlerinde çalışan kişilere sözleşme karşılığı yaptırılan tekstil ürünlerini veya özelliği dikkate alınmayarak tedarik edilmiş materyallerle çalışan bağımsız firmalar için geçerli değildir. 4. Bu Yönetmelik, serbest çalışan terziler tarafından üretilen kişiye özel tekstil ürünleri için geçerli değildir. Madde 3

7 Tanımlar 1. Bu Yönetmelik in amaçlarına uygun olarak, aşağıdaki tanımlara başvurulur: a. tekstil ürünü, karıştırma veya birleştirme sürecine bakılmaksızın, sadece tekstil elyafından oluşturulmuş, her türlü ham, yarı işlenmiş, işlenmiş, yarı üretilmiş, üretilmiş, yarı hazırlanmış veya hazırlanmış ürünü ifade etmektedir. b. tekstil elyafı, aşağıdakilerden birini ifade eder: (i) Esnekliği, duyarlılığı ve uzunluğunun maksimum enine olan oranının yüksek oluşu ile karakterize edilen ve bu özellikleriyle tekstil işlemleri için uygun olan tekstil birimini (ii) Görünür genişliği 5 mm yi geçmeyen, daha geniş şeritlerden veya filmlerden kesilmiş şeritler de dahil olmak üzere, Ek 1 de yer alan Tablo 2 de listelenen elyafların üretilmesi için kullanılan maddelerden üretilmiş ve tekstil uygulamaları için uygun olan esnek şerit veya tüpler c. görünür genişlik, şerit veya tüpün, katlandığında, düzleştirildiğinde, sıkıştırıldığında veya büküldüğündeki genişliğini veya genişliğin sabit olmadığı durumlarda ortalama genişliği ifade eder. d. tekstil bileşeni, bir tekstil ürününün tanımlanabilir elyaf içeriği olan parçasını ifade eder. e. harici elyaflar, etiket veya işaretleme üzerinde belirtilenlerin dışındaki elyafları ifade eder. f. astar, bir veya daha fazla kenarda uygun bir şekilde tutturulmuş, tekstil materyalinden tek katman veya çok katmandan oluşan hazır giyim ve diğer ürünleri hazırlarken kullanılan ayrı bir bileşeni ifade eder. g. etiketleme, tekstil ürününe bir etiket iliştirilmesi yoluyla gerekli bilginin tekstil ürününe yerleştirilmesini ifade eder. h. işaretleme, gerekli bilginin tekstil ürünü üzerinde dikiş, işleme, baskı, kabartma veya herhangi bir teknoloji uygulaması yoluyla doğrudan belirtilmesini ifade eder. i. dahili etiketleme, çeşitli tekstil ürünleri veya bileşenleri için tek bir etiketin kullanılmasını ifade eder. j. tek kullanımlık ürün, sadece bir defa veya sınırlı bir süre kullanılmak üzere tasarlanmış ve normal kullanımı aynı veya benzer bir amaç için sonraki kullanımları amaçlamayan tekstil ürününü ifade eder.

8 k. belirlenmiş istisna, temiz, kuru kütle tabanında, klasik unsurlar vasıtayla ayarlama ile elyaf bileşenlerinin yüzdesi hesaplanırken kullanılacak yeniden ortaya çıkan nemin değerini ifade eder. 2. Bu Yönetmelik in amaçlarına uygun olarak, 765/2008 No lu Yönetmelik (EC) Madde 2 de düzenlenen piyasada sunulması, piyasaya sürmek, üretici, ithalatçı, dağıtıcı, ekonomik operatör, harmonize standart, piyasa denetimi ve piyasa denetim otoritesi tanımları uygulanır. Madde 4 Tekstil ürünlerinin piyasada sunulması hakkında genel koşul Tekstil ürünleri, ancak etiketlenmeleri, işaretlenmeleri veya bu Yönetmelik e uygun ticari belgeler eşliğinde piyasada sunulabilirler. BÖLÜM 2 TEKSTİL ELYAF İSİMLERİ VE İLGİLİ ETİKETLEME VE İŞARETLEME KOŞULLARI Madde 5 Tekstil elyaf isimleri 1. Tekstil ürünlerinin etiketleri ve işaretleri üzerindeki elyaf kompozisyonlarını tanımlamak için sadece Ek I de listelenen tekstil elyaf isimleri kullanılabilirler. 2. Ek I de listelenen isimlerin kullanımı, doğası aynı Ek de düzenlenen tanımlara karşılık gelen tekstil elyafları için mümkün olabilecektir. Ek I de listelenen isimler, diğer elyaflar için, kendi başına veya bir köken olarak veya bir sıfat olarak kullanılamazlar. ipek ifadesi, tekstil elyaflarının şeklini veya devamlı filament ipliğinin belirli bir sunumunu belirtmek için kullanılamaz. Madde 6 Yeni tekstil elyaf isimleri için başvurular Herhangi bir üretici veya üretici adına hareket eden kişi, Komisyon a Ek I de düzenlenen listeye yeni tekstil elyaf ismi eklenmesi için başvurabilir.

9 Başvuru, Ek II ile uygun olarak derlenen bir teknik dosya içermelidir. Madde 7 Saf tekstil ürünleri 1. Sadece aynı elyaftan oluşmuş tekstil ürünleri %100, saf veya tamamen olarak etiketlenebilir veya işaretlenebilir. Bunlar ve benzer ifadeler, diğer tekstil ürünleri için kullanılamazlar. 2. Madde 8(3) ün hakkı saklı kalarak, ağırlık itibariyle %2 den fazla olmayan harici elyaf içeren bir tekstil ürünü, ürünün üretim pratiğinde bu miktarın teknik olarak kaçınılmaz olduğu ve olağan olarak eklenmediği gerekçe gösterilmesi halinde, aynı elyaftan oluşmuş olarak kabul edilebilir. Karde işlemi geçirmiş bir tekstil ürünü de, ağırlık itibariyle %5 ten fazla olmayan harici elyaf içeriyorsa, ürünün üretim pratiğinde bu miktarın teknik olarak kaçınılmaz olduğu ve olağan olarak eklenmediği gerekçe gösterilmesi halinde, aynı elyaftan oluşmuş olarak kabul edilebilir. Madde 8 Yapağı yünü ve kırkım yünü ürünleri 1. Bir tekstil ürünü, bir işlenmiş ürüne daha önceden dahil edilmemiş, söz konusu ürünün üretimi haricinde herhangi bir eğirme ve/veya keçeleme süreçlerine maruz kalmamış ve işlem veya kullanım nedeniyle zarar görmemiş yün elyafından oluştuğu sürece Ek III te düzenlenen isimlerden biri ile etiketlenebilir veya işaretlenebilir. 2. Paragraf 1 e istisna olarak, Ek III te listelenen isimler, aşağıdaki koşulların karşılanması halinde, bir tekstil elyaf karışımı içeriğindeki yünü tanımlamak için kullanılabilir. (a) Karışımdaki tüm yün, paragraf 1 de tanımlanan koşulları karşılamalıdır; (b) Bu yün, karışımın toplam ağırlığının %25 inden daha azına denk gelmemelidir; (c) Çiziktirilmiş karışım durumunda, yün, sadece tek bir başka elyaf ile karışmış olmalıdır. Bu tür karışımların tam kompozisyon yüzdesi sağlanmalıdır. 3. Bir karde süreci geçirmiş yün ürünleri de dahil olmak üzere, paragraf 1 ve 2 de değinilen ürünlerdeki harici elyaflar, ağırlığın %0,3 ünü geçmemeli, ürünün üretim pratiğinde teknik olarak kaçınılmaz olduğu ve olağan olarak eklenmediği gerekçe gösterilmelidir.

10 Madde 9 Çok-elyaflı tekstil ürünleri 1. Bir tekstil ürünü, kendisini oluşturan elyafların isim ve ağırlık yüzdesinin azalan sıralaması ile etiketlenmeli veya işaretlenmelidir. 2. Paragraf 1 e istisna olarak ve Madde 7(2) nin hakkı saklı kalmak üzere, bir tekstil ürününün toplam ağırlığının en fazla %5 ini oluşturan bir elyaf veya %15 ini oluşturan birden fazla elyaf, üretim aşamasında kolayca saptanamıyorsa, diğer elyaf ifadesi ile tanımlanmalı ve bu ifadeyi ağırlık itibariyle toplam yüzde oranı takip etmelidir. 3. Saf pamuk çözgüsü ve saf keten atkısı olan ürünlerde, ketenin yüzdesi kolalanmamış kumaşın toplam ağırlığının en az %40 ına denk geliyorsa, ürüne pamuk keten birleşimi ismi verilebilir, ancak saf pamuk çözgü saf keten atkı kompozisyonu ayrıntıları belirtilmelidir. 4. Madde 5(1) in hakkı saklı kalmak üzere, üretim aşamasında kompozisyonun belirlenmesi zor olan tekstil ürünleri için, karışık elyaf veya belirlenmemiş tekstil kompozisyonu ifadeleri etiket veya işaretleme üzerinde kullanılabilir. 5. Bu Madde nin paragraf 1 ine istisna olarak, henüz Ek I de listelenmemiş elyaflar, diğer elyaf ifadesi ile tanımlanabilir ve bunların ağırlık itibariyle toplam yüzdesi bu ifadeyi takip eder. Madde 10 Dekoratif elyaflar ve anti-statik etkisi olan elyaflar 1. Tamamen dekoratif ve nihai ürünün ağırlığının %7 sini geçmeyen görülebilir, yalıtılabilir elyaflar, Madde 7 ve 9 da sağlanan elyaf kompozisyonunda hesaba katılmak zorunda değildirler. 2. Anti-statik etki elde etmek amacıyla birleştirilmiş ve nihai ürünün ağırlığının %2 sini geçmeyen metalik ve diğer elyaflar, Madde 7 ve 9 da sağlanan elyaf kompozisyonunda hesaba katılmak zorunda değildirler. 3. Madde 9(4) te değinilen ürünler için, bu Maddenin paragraf 1 ve 2 sinde sağlanan yüzdeler, atkı ve çözgünün ağırlığı üzerinde ayrı ayrı hesaplanmalıdır. Madde 11 Çok-bileşenli tekstil ürünleri

11 1. Farklı tekstil elyaf içeriğine sahip iki veya daha fazla tekstil bileşeni içeren herhangi bir tekstil ürünü, her bir bileşenin tekstil elyaf içeriğini gösteren etiket ve işaretleme taşımalıdır. 2. Paragraf 1 de değinilen etiketleme veya işaretleme, aşağıdaki iki koşul yerine getirildiğinde zorunlu değildir: (a) Bileşenler, asıl astar olmamalıdır; ve (b) Bileşenler, tekstil ürününün toplam ağırlığının %30 undan daha azını temsil etmelidir. 3. İki veya daha fazla tekstil ürünü aynı elyaf içeriğine sahipse ve normal olarak tek bir takım oluşturuyorsa, tek bir etiket veya işaretleme taşıyabilirler. Madde 12 Hayvansal menşeli tekstil olmayan parçalar içeren tekstil ürünleri 1. Hayvansal menşeli tekstil olmayan parçalar içeren tekstil ürünleri, etiketlerinde veya işaretlemelerinde hayvansal menşeli tekstil olmayan parçalar içerir ibaresi belirtilerek piyasada sunulmalıdır. 2. Etiketleme veya işaretleme yanıltıcı olmamalı ve tüketicinin kolayca anlayabileceği bir şekilde olmalıdır. Madde 13 Ek IV de listelenen tekstil ürünlerinin etiketlenmesi ve işaretlenmesi Ek IV de listelenen tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonu, aynı Ek de düzenlenen etiketleme ve işaretleme hükümlerine uygun olarak belirtilmelidir. Madde 14 Etiketler ve işaretlemeler 1. Tekstil ürünleri, piyasada sunulurken elyaf kompozisyonunu belirtecek şekilde etiketlenmeli veya işaretlenmelidir. Tekstil ürünlerinin etiketlenmesi ve işaretlenmesi, dayanıklı, kolayca okunulabilir, görülebilir ve ulaşılabilir olmalı ve etiket, güvenlice iliştirilmiş olmalıdır.

12 2. Paragraf 1 in hakkı saklı kalmak üzere, ürünler, tedarik zincirindeki ekonomik operatörlere tedarik edildiğinde veya 31 Mart 2004 tarihli ve 2004/18/EC No lu kamu iş sözleşmeleri, kamu tedarik sözleşmeleri ve kamu hizmet sözleşmelerinin ihaleleri için prosedürlerin koordinasyonu hakkındaki Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi Madde 1 de tanımlanan herhangi bir sözleşme sahibi otorite tarafından verilen bir siparişin teslimatı olarak tedarik edildiğinde, ürün beraberindeki ticari belgeler, etiket ve işaretlemelerin yerine geçebilir veya etiket ve işaretlemeleri tamamlayabilir. 3. Madde 5, 7, 8 ve 9 da değinilen tekstil elyaf isimleri ve elyaf kompozisyonları tanımları, bu Madde nin paragraf 2 sinde değinilen ürün beraberindeki ticari belgelerde açıkça belirtilmelidir. Kısaltmalar, mekanize işleme kodu hariç olmak üzere kullanılmamalıdır veya kısaltmaların uluslar arası standartlar halinde tanımlandığı durumlarda, aynı ticari belge üzerinde açıklanmalıdır. Madde 15 Etiket veya işaretleme sağlama zorunluluğu 1. Bir tekstil ürününü piyasada sunarken, üretici, etiket veya işaretlemenin sağlanmasını ve içerik bilgilerinin doğruluğunu garantilemelidir. Eğer üretici Birlik dahilinde yerleşik değilse, ithalatçı, etiket veya işaretlemenin sağlanmasını ve içerik bilgilerinin doğruluğunu garantilemelidir. 2. Bir dağıtıcı, bu Yönetmelik in amaçlarına uygun olarak, kendi markası veya patenti ile bir ürünü piyasada sunuyorsa, etiketi kendi iliştiriyorsa veya etiketin içeriğini değiştiriyorsa, üretici olarak değerlendirebilir. 3. Bir tekstil ürününü piyasada sunarken, dağıtıcı, ürünlerin, bu Yönetmelik te tarif edilen uygun etiketleme veya işaretlemeyi taşıdığını garantilemedir. 4. Paragraf 1, 2 ve 3 te değinilen ekonomik operatörler, piyasada sunulan tekstil ürünlerinde sağlanan herhangi bir bilginin bu Yönetmelikle düzenlenen tekstil elyaf isimleri ve elyaf kompozisyonları tanımları ile karıştırılmadığını garanti etmelidir. Madde 16 Tekstil elyaf isimleri ve elyaf kompozisyonu tanımlarının kullanımı 1. Bir tekstil ürününü piyasada sunarken, Madde 5, 7, 8 ve 9 da değinilen tekstil elyaf kompozisyonu tanımları, kataloglar ve ticaret literatürü halinde, paketleme, etiketler ve işaretlemeler üzerinde kolayca okunabilir, görülebilir, açık ve ebat, stil ve font olarak tek bir tarzda baskılı bir şekilde belirtilmelidir. Bu bilgi, alışverişin elektronik

13 yolla yapıldığı durumlar da dahil olmak üzere, satıştan önce tüketiciye açıkça görülebilir hale getirilmelidir. 2. Ticaret patentleri veya teşebbüsün ismi, Madde 5, 7, 8 ve 9 da değinilen tekstil elyaf kompozisyonu tanımlarından hemen önce veya sonra verilebilir. Ancak, bir ticaret patenti veya teşebbüsün ismi, kendi başına veya kök olarak veya sıfat olarak, Ek I de listelenen tekstil elyaf isimlerinden birini veya karışıklık yaratabilecek bir ismi içeriyorsa, bu ticaret patenti veya ismi, Madde 5, 7, 8 ve 9 da değinilen tekstil elyaf kompozisyonu tanımlarından hemen önce veya sonra verilmelidir. Diğer bilgiler her zaman ayrı olarak sergilenmelidir. 3. Etiketleme veya işaretleme, ilgili Üye ülke aksini sağlamadığı sürece, tekstil ürünlerinin tüketiciye sunulduğu Üye Ülke nin resmi dili veya dillerinde sağlanmalıdır. Bobinler, makaralar, çileler, yumaklar veya diğer küçük ölçekteki dikiş, tamir ve nakış iplikleri durumunda, ilk fıkra, Madde 17(3) te değinilen dahili etiketlemeye uygulanmalıdır. Bu ürünlerin tek başına satıldığı durumlarda, dahili etiketlendikleri sürece, Birlik kuruluşlarının resmi dillerinden herhangi biri ile etiketlenebilir veya işaretlenebilirler. Madde 17 İstisnalar 1. Madde 11, 14, 15 ve 16 da ortaya konulan kurallar, bu Madde nin paragraf 2, 3 ve 4 ünde sağlanan istisnalara tabiidir. 2. Ek V te listelenen tekstil ürünlerinin etiketlerinde ve işaretlemelerinde tekstil elyaf isimleri veya elyaf kompozisyonunun belirtilmesi gerekli değildir. Ancak, bir ticaret patenti veya teşebbüsün ismi, kendi başına veya kök olarak veya sıfat olarak, Ek I de listelenen isimlerden birini veya karışıklık yaratabilecek bir ismi içeriyorsa, Madde 11, 14, 15 ve 16 uygulanmalıdır. 3. Ek VI da listelenen tekstil ürünleri, aynı tip ve elyaf kompozisyonunda olmaları halinde, dahili etiketleme ile piyasada sunulabilirler. 4. Metre olarak satılan tekstil ürünleri, elyaf kompozisyonu rulo üzerinde gösterilecek şekilde piyasada sunulabilirler.

14 5. Paragraf 3 ve 4 te değinilen tekstil ürünleri, elyaf kompozisyonları, tedarik zincirinde tüketici de dahil olmak üzere her alıcı tarafından bilinecek şekilde piyasada sunulmalıdır. BÖLÜM 3 PİYASA DENETİMİ Madde 18 Piyasa denetimi kontrolleri Piyasa denetimi otoriteleri, tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonlarının, sözkonusu ürünlerin elyaf kompozisyonları ile ilgili sağlanan bilgi ile bu Yönetmelik gereğince uyumluluğunu kontrol ederler. Madde 19 Elyaf kompozisyonunun belirlenmesi 1. Tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonunu belirlemek amacıyla, Madde 18 de değinilen kontroller, Ek VIII de düzenlenen metodlar veya aynı Ek de verilen harmonize standartlar gereğince yürütülecektir. 2. Madde 7, 8 ve 9 da düzenlenen elyaf kompozisyonlarının belirlenmesinde, Ek VII de listelenen kalemler hesaba alnmayacaktır. 3. Madde 7, 8 ve 9 da düzenlenen elyaf kompozisyonları, Ek VII de düzenlenen kalemler çıkartıldıktan sonra, her elyafın mutlak kuru kütlesine Ek IX de düzenlenen ilgili belirlenmiş istisnalar uygulanarak belirlenecektir. 4. Birlik seviyesinde sabit bir analiz metodu olmayan tekstil karışımlarının testinden sorumlu laboratuarlar, bu karışımların elyaf kompozisyonlarını, analiz raporunda elde edilen sonucu, kullanılan metodu ve doğruluk derecesini bildirerek belirleyecektir. Madde 20 Toleranslar 1. Tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonunu oluşturmak amacıyla, paragraf 2, 3 ve 4 de ortaya konulan toleranslar uygulanacaktır.

15 2. Madde 8(3) ün hakkı saklı kalmak üzere, Madde 9 gereğince sağlanacak elyaf kompozisyonunda harici elyafların varlığı, bu elyafların yüzdesi aşağıdaki değerlere ulaşmadığı sürece belirtilmek zorunda değildir: (a) Ürünün üretim pratiğinde bu miktarın teknik olarak kaçınılmaz olduğu ve olağan olarak eklenmediği gerekçe gösterildiği sürece, tekstil ürününün toplam ağırlığının %2 si, veya, (b) Ürünün üretim pratiğinde bu miktarın teknik olarak kaçınılmaz olduğu ve olağan olarak eklenmediği gerekçe gösterildiği sürece, kardeleme işlemi geçirmiş tekstil ürünlerinin toplam ağırlığının %5 i. 3. Etiket veya işaretleme üzerinde gösterilen elyafların toplam ağırlığı ile ilgili olarak, Madde 9 gereğince sağlanacak elyaf kompozisyonu beyanı ile Madde 19 gereğince yürütülen analizden elde edilen yüzdeler arasında %3 oranında üretim toleransına izin verilecektir. Bu tolerans, ayrıca aşağıdaki durumlarda uygulanacaktır: (a) Madde 9 gereğince diğer elyaflar ifadesi ile adlandırılan elyaflar (b) Madde 8(2) nin (b) fıkrasında değinilen yün yüzdesi. Analizin amacına uygun olarak, toleranslar ayrı hesaplanacaktır. Bu paragrafta değinilen tolerans hesaplanırken hesaba alınacak toplam ağırlık, nihai ürünün elyaflarının ağırlığından bu Madde nin paragraf 2 sinde değinilen tolerans uygulanırken bulunan herhangi bir harici elyafın ağırlığının düşürülmesiyle bulunacaktır. 4. Paragraf 2 ve 3 te değinilen toleransların kümülatif uygulanmasına, sadece, analiz yoluyla bulunan herhangi bir harici elyafın, paragraf 2 de değinilen toleransı uygularken, etiket veya işaretleme üzerinde gösterilen elyafların bir veya birden fazlası ile aynı kimyasal tipte olduğunun kanıtlanması üzerine izin verilecektir. 5. Üretim süreci, paragraf 2 ve 3 te ortaya konulan toleranslardan daha yüksek tolerans seviyeleri gerektiren belirli tekstil ürünlerinde, Komisyon, daha yüksek toleranslara izin verebilir. Tekstil ürününü piyasaya sürmeden önce, üretici, olağanüstü üretim koşulları için yeterli neden ve kanıt sağlayarak, Komisyon a yetkilendirilme talebi sunacaktır. Yetkilendirme sadece olağanüstü hallerde ve üretici tarafından yeterli mazeret sağlandığı durumlarda verilebilir. Gerektiğinde, Komisyon, Madde 22 gereğince devredilmiş yasalar vasıtasıyla, bu paragrafın uygulanmasına yönelik teknik kriterleri ve prosedürel kuralları uyarlayabilir. BÖLÜM 4 SON MADDELER

16 Madde 21 Devredilen yasalar 1. Komisyon, Madde 22 gereğince, Madde 20(5) in uygulanmasına yönelik teknik kriterlerin ve prosedürel kuralların uyarlanması ile ilgili, teknik ilerlemeyi göz önünde bulundurmak amacıyla Ek II, IV, V, VI, VII, VIII ve IX e yapılacak değişiklikler ve Madde 6 nın devamı olarak Ek I de, bu ekte oluşturulan listeye yeni tekstil elyaf isimleri dahil etmek için yapılacak değişiklikler için yasa devretme gücüne sahiptir. 2. Bu devredilmiş yasaları uyarlarken, Komisyon, bu Yönetmelik in maddelerine uygun şekilde davranacaktır. Madde 22 Devretme pratiği 1. Devredilmiş yasaları uyarlama gücü, bu Madde de ortaya konulan koşullara bağlı kalmak şartıyla Komisyon a verilmiştir. 2. Madde 20(5) ve Madde 21 de değinilen devredilmiş yasaları uyarlama gücü, Komisyon a, 7 Kasım 2011 tarihinden itibaren beş yıllık süre için verilmiştir. Komisyon, beş yıllık dönemin bitmesinden önceki dokuz aydan daha geç olmamak üzere, devretme gücü konusunda bir rapor hazırlamalıdır. Güç devri, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi her dönemin bitmesinden önceki üç aydan daha geç olmamak üzere uzatmaya karşı çıkmadığı sürece, aynı süreli bir dönem için herhangi bir açıklamaya gerek duyulmaksızın uzatılır. 3. Madde 20(5) ve Madde 21 de değinilen güç devri, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından herhangi bir anda geri alınabilir. Geri alma kararı, kararda belirtilen güç devrini sona erdirir. Karar, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi nde yayınlanmasını takip eden gün veya belirtilen daha sonraki bir tarihte yürürlüğe girer. Zaten yürürlükte olan herhangi bir devredilmiş yasanın geçerliliği etkilenmez. 4. Komisyon, devredilmiş bir yasa uyarladığında, Avrupa Parlamentosunu ve Konseyi eş zamanlı olarak bilgilendirir. 5. Madde 20(5) ve Madde 21 gereğince uyarlanan bir devredilmiş yasa, sadece, Avrupa Parlamentosu veya Konseyi ne bildiriminden itibaren iki aylık süre içinde herhangi bir itiraz Avrupa Parlamentosu veya Konseyi tarafından ifade edilmemişse veya bu sürenin bitmesinden önce, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi, Komisyonu, itiraz etmeyecekleri yönünde bilgilendirmişse, yürürlüğe girebilecektir. Bu süre Avrupa Parlamentosu ve Konseyi inisiatifi ile iki ay uzatılabilir.

17 Madde 23 Raporlama 8 Kasım 2014 itibariyle, Komisyon, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi ne, bu Yönetmelik in uygulanışı hakkında, yeni tekstil elyaf isimlerinin uyarlanması taleplerine vurgu yaparak ve gerektiğinde mevzuat önerisi sunarak, bir rapor sunacaktır. Madde 24 Gözden geçirme Eylül 2013 itibariyle, Komisyon, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi ne, tüketicilere tekstil ürünlerinin özellikleri ile ilgili doğru, anlamlı, anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bilgi sağlamak amacıyla, Birlik seviyesinde yürürlüğe konulacak muhtemel yeni etiketleme koşulları hakkında bir rapor sunacaktır. 2. Rapor, ilgili ortaklarla danışarak ve mevcut ilgili Avrupa ve uluslar arası standartlar dikkate alarak hazırlanmalıdır. 3. Rapor, gereken durumlarda mevzuat önerisi sunmalı ve aşağıdaki konuları incelemelidir: a. Tüketicilere, menşe ülke hakkında ve muhtemel yatay menşei kuralları hakkındaki gelişmelerin sonucu da dikkate alınarak, tekstil ürünlerinin izlenebilirliğini sağlayacak diğer veriler hakkında doğru bilgi sağlamayı hedefleyen bir menşe etiketleme planı; b. Harmonize edilmiş bakım etiketleme sistemi; c. İlgili tekstil ürünleri için Birlik çapında standart ebatta etiketleme sistemi; d. Alerjik maddelerin belirtilmesi; e. Elektronik etiketleme ve diğer yeni teknolojiler, elyafların tanımlanmasında dilden bağımsız sembol veya kodların kullanımı Madde 25 Tehlikeli maddeler hakkında çalışma 30 Eylül 2013 itibariyle, Komisyon, alerjik reaksiyonlar ve tekstil ürünlerinde kullanılan kimyasal maddeler veya karışımlar arasında nedensel bir bağlantı olup olmadığını değerlendirecek bir çalışma yürütecektir. Çalışmaya dayanarak, Komisyon, gereken durumlarda, mevcut Birlik mevzuatı kapsamında mevzuat önerileri sunabilir. Madde 26

18 Geçici madde 2008/121/EC Direktifi ne uyum sağlayan ve 8 Mayıs 2012 tarihinden önce piyasaya sürülen tekstil ürünleri, 9 Kasım 2014 tarihine kadar piyasada sunulmaya devam edebilirler. Madde 27 Yürürlükten kaldırılan mevzuat 73/44/EEC, 96/73/EC ve 2008/121/EC Direktifleri, 8 Mayıs 2012 tarihinden itibaren etkili olacak şekilde yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan Direktiflere yapılan referanslar, bu Yönetmelik e yapılmış olarak yorumlanır ve Ek X de yer alan korelasyon tablosu gereğince değerlendirilir. Madde 28 Yürürlüğe girme Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi nde yayınlanmasını takip eden 20 inci günde yürürlüğe girer. 8 Mayıs 2012 tarihinden itibaren uygulanır. Bu Yönetmelik bütünü ile bağlayıcıdır ve tüm Üye Ülkelerde doğrudan uygulanabilir niteliktedir. Strasbourg, 27 Eylül 2011 Avrupa Parlamentosu için Konsey için Başkan Başkan J. BUZEK M. DOWGIELEWICZ

19 EK I Tekstil lif isimleri listesi (Madde 5 te değinilen) Tablo 1 No İsim 1 yün 2 3 yün veya kıl isminin izlediği veya izlemediği alpaka, lama, deve, kaşmir, moher, angora, vicuna, yak, guanako, cashgora, kunduz, su samuru hayvanın cinsi belirtilerek veya belirtilmeden hayvan veya at kılı (örneğin sığır kılı, adi keçi kılı, at kılı) Lif tanımı Koyun veya kuzu postlarından (Ovis aries) elde edilen lif, koyun ve kuzu pstlarından ve Numara 2 de listelenen hayvan kıllarından elde edilen elyaf karışımı Şu hayvanların kılları: Alpaka, lama, deve, Kaşmir keçisi, Ankara keçisi, Ankara tavşanı, vicuna, yak, guanako, cashgora keçisi, kunduz, su samuru 1 inci ve 2 inci numaralarda değinilmemiş farklı hayvanların kılları 4 İpek Yalnızca, ipek salgılayan böceklerden elde edilen lif 5 pamuk Pamuk bitkisinin (Gossypium) tohum kabuğundan (çiğitten) elde edilen lif 6 kapok Kapok meyvesinin (Ceiba pentandra) içinden elde edilen lif 7 keten Keten bitkisinin (Linum usitatissimum) sak kabuğundan elde edilen lif 8 kenevir (kendir) Kenevirin (Cannabis sativa) sak kabuğundan elde edilen lif 9 jüt Corchorus capsularis veya Corchorus olitorius'un sak kabuğundan elde edilen lif. Bu Yönetmelik in amaçları için: Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata türlerinden elde edilen sak lifleri de jüt gibi işlem görecektir. 10 abaca (Manila kendiri) Musa textilis'in yaprak kınından elde edilen lif 11 Alfa Stipa tenacissima'nın yaprağından elde edilen lif 12 Hindistan cevizi (kokos) Cocos nucifera'nın meyvesinden elde edilen lif 13 Broom Cytisus scoparius ve/veya Spartium junceum'un sak kabuğundan elde edilen lif 14 rami Boehmeria nivea ve Boehmeria tenacissima'nın sak kabuğundan elde edilen lif 15 sisal Agave sisalana'nın yapraklarından elde edilen lif 16 sunn (güneş keneviri) Crotalaria juncea'nın sak kabuğundan elde edilen lif 17 henequen Agave fourcroydes'in sak kabuğundan elde edilen lif 18 maguey Agave cantala'nın sak kabuğundan elde edilen lif 19 asetat hidroksil gruplarının %74 ten fazlası, % 92 sinden azı asetillenmiş selüloz asetat lifi 20 aljinat Aljinik asidin metal tuzlarından elde edilen lif 21 cupro (kupramonyum rayonu) Kupramonyum yöntemiyle elde edilen rejenere selüloz lifi

20 22 modal Yüksek kopma mukavemeti ve yüksek yaş modüle sahip olan yenilenmiş viskoz işlemi yoluyla yeniden elde edilen selüloz lifi. Kondisyonlanmış durumda (Bc) ve yaş durumda %5 uzama sağlamak için gerekli kuvvet (Bm) aşağıdadır. Bc ve Bm; desitex biriminde lineer yoğunluk T olduğunda: Bc (CN) 1.3 T + 2 T Bm (CN) ) 0,5 T 23 protein Doğal protein maddelerinden rejenerasyon yoluyla ve kimyasal maddelerin etkisiyle stabilize edilerek elde edilmiş lif. 24 triasetat Hidroksil gruplarının en az %92 si asetillenmiş selüloz asetat lifi. 25 viskoz Filament ve kesikli lif için viskoz yöntemi ile elde edilen rejenere selüloz lifi. 26 akrilik Zincirlerinin (kütlece) en az %85 i akrilnitril ünitelerinden oluşan lineer makromoleküllerden elde edilen lif. Zincirlerinde kütlece %50 den fazla klorlanmış vinil veya viniliden 27 kloro lifi monomerik üniteleri bulunduran lineer makromoleküllerden elde edilen lif. 28 floro lifi Florokarbon alifatik monomerlerinden oluşmuş lineer makromoleküllerden elde edilen lif. 29 modakrilik Zincirlerinin (kütlece) %50 den fazlası ve %85 den azı akrilnitril ünitelerinden oluşan lineer makromoleküllerden elde edilen lif. Zincirlerinde, en az %85 i alifatik veya sikloalifatik birimleriyle 30 poliamid veya naylon birleşen amid bağlantılarının tekrarlanmasıyla oluşan sentetik lineer makromoleküllerden elde edilen lif. En az %85 i doğrudan iki aromatik halkaya ve varsa, amid 31 aramid bağlantılarını geçmeyecek sayıda imid bağlantılara bağlanan amid veya imid bağlantılarına eklenen aromatik gruplardan oluşan sentetik lineer makromoleküllerden meydana gelen lif. 32 poliimid Zincirlerinde amid birimlerinin tekrarlamasıyla oluşan sentetik lineer makromoleküllerden oluşan lif 33 lyocell Çözülme ve türev oluşumu olmaksızın gerçekleşen solvent spinning işlemi sonucu yeniden elde edilen selüloz lif Zincirinde en az %85 (kütlece) doğal şekerden türetilen ve erime 34 poliaktid noktası en az 135 C olan laktik asid ester birimlerine sahip lineer makromoleküllerden oluşan lif. 35 poliester Zincirleri (kütlece)en az %85 diol ve tereftalik asitten oluşmuş bir ester içeren lineer makromoleküllerden elde edilen lif. 36 polietilen Substituye edilmemiş alifatik doymuş hidrokarbon lineer makromoleküllerinden oluşmuş lif. İsotaktik pozisyonda her ikinci karbon atomunda bir metil yan dalı 37 polipropilen içeren ve başkaca bir substitüsyonun söz konusu olmadığı doymuş alifatik hidrokarbon lineer makromoleküllerden oluşan lif. 38 polikarbamid Zincirlerinde (NH-CO-NH) üretilen fonksiyonel grubunun tekrarlanmasıyla oluşan lineer makromoleküllerden elde edilen lif. 39 poliüretan Zincirlerinde üretan fonksiyonel grubunun tekarlanmasıyla oluşan makromoleküllerden elde edilen lif. 40 vinilal Zincirleri asetilizasyon derecesi farklı polivinil alkolden oluşan makromoleküllerden elde edilen lif.

(25.04.2015 T. 29337 R.G.)

(25.04.2015 T. 29337 R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEKSTİL ELYAF İSİMLERİ VE TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN ELYAF KOMPOZİSYONLARIYLA İLGİLİ ETİKETLEME VE İŞARETLEME HAKKINDAKİ YÖNETMELİK (25.04.2015 T. 29337 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TEKSTİL ELYAF İSİMLERİ VE TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN ELYAF KOMPOZİSYONLARIYLA İLGİLİ ETİKETLEME VE İŞARETLEME HAKKINDAKİ YÖNETMELİK TASLAĞI

TEKSTİL ELYAF İSİMLERİ VE TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN ELYAF KOMPOZİSYONLARIYLA İLGİLİ ETİKETLEME VE İŞARETLEME HAKKINDAKİ YÖNETMELİK TASLAĞI Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEKSTİL ELYAF İSİMLERİ VE TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN ELYAF KOMPOZİSYONLARIYLA İLGİLİ ETİKETLEME VE İŞARETLEME HAKKINDAKİ YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜKETİCİNİN SATIN ALACAĞI AYAKKABILARIN TEMEL UNSURLARININ YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELERİN ETİKETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

TÜKETİCİNİN SATIN ALACAĞI AYAKKABILARIN TEMEL UNSURLARININ YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELERİN ETİKETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TÜKETİCİNİN SATIN ALACAĞI AYAKKABILARIN TEMEL UNSURLARININ YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELERİN ETİKETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

M VE KORUNMA ÖNLEMLER

M VE KORUNMA ÖNLEMLER 31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) YÖNETMELİK Başbakanlık (Dış Ticaret Müsteşarlığı) tan: BELİRLİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE

Detaylı

Tekstil Liflerinin Sınıflandırılması

Tekstil Liflerinin Sınıflandırılması Tekstil Liflerinin Sınıflandırılması Dersimizin Amacı: Tekstil liflerinin tanımının ve sınıflandırmasının öğrenilmesi. Lif özelliklerinin öğrenilmesi Yakma testi sonucunda lifleri tanıyabilme Tekstil Liflerinin

Detaylı

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2002/ 32 )

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2002/ 32 ) Resmi gazete tarih sayı : 22 Nisan 2002-24734 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından: Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2002/ 32

Detaylı

Tel Halatların, Zincirlerin ve Kancaların Belgelendirilmesi ve İşaretlenmesi ile İlgili Yönetmelik (73/361/AT) ( R.G 01.07.

Tel Halatların, Zincirlerin ve Kancaların Belgelendirilmesi ve İşaretlenmesi ile İlgili Yönetmelik (73/361/AT) ( R.G 01.07. Tel Halatların, Zincirlerin ve Kancaların Belgelendirilmesi ve İşaretlenmesi ile İlgili Yönetmelik (73/361/AT) ( R.G 01.07.2003/25155 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ 55.01 Sentetik filament demetleri: 5501.10.00.00.00 - Naylon veya diğer poliamidlerden olanlar - 25 5501.20.00.00.00 - Poliesterlerden olanlar - 25 5501.30.00.00.00 - Akrilik veya modakrilik olanlar -

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 29 Aralık 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28157 (3. Mükerrer) YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

/ 73 İNDİRİMLİ ORANA TABİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN KAPSAMI

/ 73 İNDİRİMLİ ORANA TABİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN KAPSAMI 27.03.2006 / 73 İNDİRİMLİ ORANA TABİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN KAPSAMI 8/3/2006 tarih ve 26102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/10138 sayılı BKK ile tekstil ürünleri, Katma Değer Vergisi oranlarının belirlendiği

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKS ŞEKER TEBLİĞİ (Tebliğ No:99/10 )

TÜRK GIDA KODEKS ŞEKER TEBLİĞİ (Tebliğ No:99/10 ) Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete: 22.04.2002 24734 Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete: 28.02.2003 25034

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 15 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29089 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/32) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; devam

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN AKTİF VE AKILLI MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/Taslak)

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN AKTİF VE AKILLI MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/Taslak) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN AKTİF VE AKILLI MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/Taslak) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; gıda ile temas eden

Detaylı

Elyaf Karışımlarının Boyanması

Elyaf Karışımlarının Boyanması Elyaf Karışımlarının Boyanması 1 Karışım Liflerin Gerekliliği Karışım terimi, iplik üreticileri tarafından, iki ya da daha fazla iplik çeşidinden komponent liflerin karışımıyla oluşmuş iplikleri, tek bir

Detaylı

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) İGV Ora nı (%) Min İGV (USD/ KG) İGV. Ora nı (%) İGV (USD/ KG) 11 % 4,25 1,25 4,25 1,25 18 % 4,25 1,25

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) İGV Ora nı (%) Min İGV (USD/ KG) İGV. Ora nı (%) İGV (USD/ KG) 11 % 4,25 1,25 4,25 1,25 18 % 4,25 1,25 15/7606 İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR (.05.15 T. 29371 R.G.) Karar Sayısı : 15/7606 /23 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına

Detaylı

MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE

MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE EK 4 MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE (T.G.T.C. nin XI. Bölümünde Sınıflandırılan Tekstil Ürünleri)

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR- 2016/9548 ( T R.G.)

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR- 2016/9548 ( T R.G.) İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR- 2016/9548 (08.12.2016 T. 29912 R.G.) Karar Sayısı : 2016/9548 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe

Detaylı

MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE

MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE EK 5 MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE (T.G.T.C. nin XI. Bölümünde Sınıflandırılan Tekstil Ürünleri)

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR- 2016/9548 ( T R.G.) İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR- 2016/9548 ( T R.G.) İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR Karar Sayısı : 2016/9548 İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR- 2016/9548 (08.12.2016 T. 29912 R.G.) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9548 (Halı, battaniye, perde, çuvallar, şemsiyeler, bastonlar, yapma çicekler v.b ürünlerde ilave gümrük vergisi) (08.12.2016 t. 29912 s. R.G.) Karar Sayısı : 2016/9548

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ENZİMLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ENZİMLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ENZİMLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici ve insan

Detaylı

BEK153 ORGANİK ESERLERDE ÖNLEYİCİ KORUMA ÜNİTE VII DERS 10 TEKSTİL. Doç. Dr. Cengiz ÇETİN

BEK153 ORGANİK ESERLERDE ÖNLEYİCİ KORUMA ÜNİTE VII DERS 10 TEKSTİL. Doç. Dr. Cengiz ÇETİN BEK153 ORGANİK ESERLERDE ÖNLEYİCİ KORUMA ÜNİTE VII DERS 10 TEKSTİL Doç. Dr. Cengiz ÇETİN Tekstil: Latince textere kelimesinden türemiştir. Teknik bir terim olarak tekstil, bitkisel veya hayvansal liflerin

Detaylı

Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM: 2002/05 (95/13/AT)

Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM: 2002/05 (95/13/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM: 2002/05 (95/13/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Tebliğ in amacı; enerji

Detaylı

Miktar kısıtlamaları ve tarifeler yerini teknik engellere bırakıyor

Miktar kısıtlamaları ve tarifeler yerini teknik engellere bırakıyor 1/50 2/50 Tarife engelleri (Gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları vb.) Tarife dışı engeller (Standartların, mevzuatın farklılığı, uygunluk değerlendirme prosedürlerindeki farklılıklar) Miktar kısıtlamaları

Detaylı

Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM: 2002/06 (96/60/AT)

Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM: 2002/06 (96/60/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM: 2002/06 (96/60/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Tebliğ in amacı; enerji

Detaylı

TEKSTİL LİFLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

TEKSTİL LİFLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ DOĞAL LİFLER SELÜLOZ ESASLI DOĞAL LİFLER Pamuk CO Selüloz 1.50-1.55 - - 180-220 7.0-11 Keten LI Selüloz 1.43-1.52 - - 200-240 8.0-12 PROTEİN ESASLI DOĞAL LİFLER Yün WO Keratin 1.30-1.39 - - 150-170 13-18

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 28 Eylül 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29133 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ (2006/42/AT) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 3/3/2009 tarihli

Detaylı

EV TĠPĠ ELEKTRĠKLĠ FIRINLARIN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2003/01 (2002/40/AT)

EV TĠPĠ ELEKTRĠKLĠ FIRINLARIN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2003/01 (2002/40/AT) EV TĠPĠ ELEKTRĠKLĠ FIRINLARIN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2003/01 (2002/40/AT) Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 26/2/2003 Sayısı: 25032 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Tebliğin

Detaylı

HC MEVZUAT SERVİSİ Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği ( t s. R.G.) MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 a) Bakanlık:

HC MEVZUAT SERVİSİ Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği ( t s. R.G.) MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 a) Bakanlık: Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği (24.02.2017 t. 29989 s. R.G.) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Daha fazla bilgi için, Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Uluslararası Ticaret Politikası Bürosu, Tarife Bölümü ile temas kurunuz.

Daha fazla bilgi için, Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Uluslararası Ticaret Politikası Bürosu, Tarife Bölümü ile temas kurunuz. II-1 DERİ AYAKKABI HS Numaraları Mal İlgili Yönetmelikler 6403 Deri Ayakkabılar Gümrük Tarife Washington Sözleşmesi 6404 Ayakkabılar (Tabanları kauçuk, plastik, deri ya da deri oluşumundan, arkaları düğümlü

Detaylı

Sirküler Rapor /141-1 FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor /141-1 FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 30.06.2014/141-1 FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir

Detaylı

Alçak Gerilim Yönetmeliği (73/23 AT) Kılavuz. Alçak Gerilim Yönetmeliği ve bu Yönetmelikle birlikte ele alınan diğer Yönetmeliklerin uygulanması

Alçak Gerilim Yönetmeliği (73/23 AT) Kılavuz. Alçak Gerilim Yönetmeliği ve bu Yönetmelikle birlikte ele alınan diğer Yönetmeliklerin uygulanması Alçak Gerilim Yönetmeliği (73/23 AT) Kılavuz Alçak Gerilim Yönetmeliği ve bu Yönetmelikle birlikte ele alınan diğer Yönetmeliklerin uygulanması 1 GİRİŞ: Bu Kılavuz Yeni Yaklaşım konsepti içinde yer alan

Detaylı

TGK-ÇĐKOLATA VE ÇĐKOLATA ÜRÜNLERĐ TEBLĐĞĐ( Tebliğ No: 2003/23 )

TGK-ÇĐKOLATA VE ÇĐKOLATA ÜRÜNLERĐ TEBLĐĞĐ( Tebliğ No: 2003/23 ) TGK-ÇĐKOLATA VE ÇĐKOLATA ÜRÜNLERĐ TEBLĐĞĐ( Tebliğ No: 2003/23 ) (Resmi Gazete Tarih ve No: 17.07.2003 25171) Amaç Madde 1 - Bu tebliğin amacı; çikolata ve çikolata ürünlerinin tekniğine uygun ve hijyenik

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2011-28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ il HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ 1) Çamaşır suyu 1. ph değeri 12,5-14 arasında, sodyum hipoklorit oranı en az %5 olmalıdır.

Detaylı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın Piyasa Gözetimi ve Denetimi Konularında Uygulamaları

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın Piyasa Gözetimi ve Denetimi Konularında Uygulamaları Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın Piyasa Gözetimi ve Denetimi Konularında Uygulamaları Meral KARAASLAN PGD Daire Başkanı SUNUM İÇERİĞİ TÜRKİYE DE

Detaylı

Tüketicilere sunulan ürünlerin fiyatlarının belirtilmesine ilişkin olarak tüketicinin korunması hakkında. 16 Şubat 1998 tarihli ve

Tüketicilere sunulan ürünlerin fiyatlarının belirtilmesine ilişkin olarak tüketicinin korunması hakkında. 16 Şubat 1998 tarihli ve Tüketicilere sunulan ürünlerin fiyatlarının belirtilmesine ilişkin olarak tüketicinin korunması hakkında 16 Şubat 1998 tarihli ve 98/6/AT sayılı AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY DİREKTİFİ AVRUPA PARLAMENTOSU

Detaylı

Uluslararası Birimler Sistemine Dair Yönetmelik (80/181/AT) Amaç Madde 1 Kapsam Madde 2 Hukuki Dayanak Madde 3 Tanımlar Madde 4

Uluslararası Birimler Sistemine Dair Yönetmelik (80/181/AT) Amaç Madde 1 Kapsam Madde 2 Hukuki Dayanak Madde 3 Tanımlar Madde 4 21/6/2002 24792 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Uluslararası Birimler Sistemine Dair Yönetmelik (80/181/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, uluslararası

Detaylı

ZABITA MONT ZABITA PANTOLON ZABITA GÖMLEK ZABITA KIŞLIK BOT ZABITA AYAKKABI ESN1021 ESN1022 ESN1023 ESN1024 ESN1025

ZABITA MONT ZABITA PANTOLON ZABITA GÖMLEK ZABITA KIŞLIK BOT ZABITA AYAKKABI ESN1021 ESN1022 ESN1023 ESN1024 ESN1025 ÜNİFORMA KATALOĞU ZABITA MONT ESN1021 Bonding Kumaştan imal edilmiştir. Su geçirmezlik özelliğine sahiptir. İçi Kapitoneli ve elyaf takviyeli olup reflektörlüdür. ZABITA PANTOLON ZABITA GÖMLEK ESN1022

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9640 (Deri, kösele, kürkten giyim eşyası ve aksesuarları, Bebekler için giyim eşyası ve aksesuarı, çoraplar, eldivenler, şallar, eşarplar, fularlar, kaşkollar, şapkalar,

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 114 Mart 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU AB DE GIDANIN ETİKETİ YENİLENDİ Gökhan Kilit, İKV Uzmanı İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr AB DE GIDANIN ETİKETİ YENİLENDİ AB de gıda etiketlerine ilişkin mevcut

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ( T R.G.)

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ( T R.G.) İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (31.12.2016 T. 23 R.G.) Karar Sayısı: 2016/640 20/12/1 tarihli ve /7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi

Detaylı

Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Yönetmelikler Devlet Bakanlığından : Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

KKTC MERKEZ BANKASI. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ

KKTC MERKEZ BANKASI. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ KKTC MERKEZ BANKASI BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Giriş... 1 1 Amaç... 1 2 Bilgi Güvenliği Politikaları... 1

Detaylı

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ Sayı : 28513 (2. Mükerrer) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/11) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayı : 35677068-934.99-09/02/2015 Konu : Teklife Davet

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayı : 35677068-934.99-09/02/2015 Konu : Teklife Davet Evrak Tarih ve Sayısı: 09/02/2015-6337 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sayı : 35677068-934.99-09/02/2015 Konu : Teklife Davet Sayın : Üniversitemiz Bakım Onarım ve

Detaylı

ECOCERT TARAFINDAN ORGANİK TARIM STANDARTLARINA GÖRE SERTİFİKALANMIŞ ÜRÜNLERDE ECOCERT MARKA VE LOGOSUNU KULLANIM KURALLARI

ECOCERT TARAFINDAN ORGANİK TARIM STANDARTLARINA GÖRE SERTİFİKALANMIŞ ÜRÜNLERDE ECOCERT MARKA VE LOGOSUNU KULLANIM KURALLARI ECOCERT TARAFINDAN ORGANİK TARIM STANDARTLARINA GÖRE SERTİFİKALANMIŞ ÜRÜNLERDE ECOCERT MARKA VE LOGOSUNU KULLANIM KURALLARI ECOCERT, sertifikasyon birimi ve tescillenmiş bir marka olarak aşağıdaki işlemleri

Detaylı

GİYİM MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

GİYİM MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞ GÜVENLİĞİ GİYİM MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ A- Giyim Malzemeleri 1. İş Pantolonu 2. Yelek Çok Cepli İş Yeleği 3. Kaban 4. Mont 5. Yağmurluk Takımı Balıkçı PVC 6. Yağmurluk 7. Belediye Logolu Renkli

Detaylı

CLP Tüzüğü. 22 ġubat 2011 ĠSTANBUL. Ayşe ÖĞÜNÇ DALGIÇ. REACH CLP Ġstanbul Bölgesel Temas Noktası KOSGEB ĠSTANBUL ĠKĠTELLĠ HĠZMET MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ

CLP Tüzüğü. 22 ġubat 2011 ĠSTANBUL. Ayşe ÖĞÜNÇ DALGIÇ. REACH CLP Ġstanbul Bölgesel Temas Noktası KOSGEB ĠSTANBUL ĠKĠTELLĠ HĠZMET MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ CLP Tüzüğü 22 ġubat 2011 ĠSTANBUL Ayşe ÖĞÜNÇ DALGIÇ KOSGEB ĠSTANBUL ĠKĠTELLĠ HĠZMET MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ REACH CLP Ġstanbul Bölgesel Temas Noktası Ġçerik CLP Nedir? CLP Kapsamı REACH ve CLP Bağlantısı CLP

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Karar BAKANLAR KURULU KARARI Resmi Gazete Yayım Tarihi: 30.06.2007 Sayı: 26568 Karar Sayısı : 2007/12325 (10 Kasım 2011 tarihinde yapılmış olan değişikliklerle)

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı AB UYUM SÜRECİNDE TEKNİK MEVZUAT UYUMU ELEKTRONİK ÜRÜNLERDE UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ 13 Haziran 2005 TOBB GÜL ARI AB TEKNİK MEVZUAT UYUMU 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik

Detaylı

KONFEKSİYONDA MALZEME BİLGİSİ DERSİ DÖNEM SONU PROJESİ 2015-2016

KONFEKSİYONDA MALZEME BİLGİSİ DERSİ DÖNEM SONU PROJESİ 2015-2016 KONFEKSİYONDA MALZEME BİLGİSİ DERSİ DÖNEM SONU PROJESİ 2015-2016 KONU: Konfeksiyonda kullanılan malzeme ve aksesuarlar hakkında özet bilgiler ve örnekler içeren bir klasör hazırlanması. AMAÇLAR: 1. Malzemeleri

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/25)

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/25) Ekonomi Bakanlığından: GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/25) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu in amacı; Ek-1 de

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Sayı : 73453902-045.01/21288 30/05/2013 Konu : Yem Kontrol Uygulamaları

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü. Sayı : 73453902-045.01/21288 30/05/2013 Konu : Yem Kontrol Uygulamaları Sayı : 73453902-045.01/21288 30/05/2013 Konu : Yem Kontrol Uygulamaları.. VALİLİĞİNE (İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü) Yem kontrolleri ile ilgili olarak İl Müdürlükleri arasında uygulamada birliğin

Detaylı

18 Ekim 2014 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

18 Ekim 2014 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 18 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29149 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ HIZLI DONDURULMUŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/47) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı;

Detaylı

ÖLÇÜ KAPLARI OLARAK KULLANILAN ÖLÇÜ ŞĐŞELERĐNE DAĐR YÖNETMELĐK (75/107/AT)

ÖLÇÜ KAPLARI OLARAK KULLANILAN ÖLÇÜ ŞĐŞELERĐNE DAĐR YÖNETMELĐK (75/107/AT) ÖLÇÜ KAPLARI OLARAK KULLANILAN ÖLÇÜ ŞĐŞELERĐNE DAĐR YÖNETMELĐK (75/107/AT) Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 11.04.2002 Sayı: 24723 1. Değişiklik Resmi Gazete tarih ve sayısı : 01 Haziran 2003 / 25125 2.

Detaylı

Ziraat. Müh. Fatma MAMAK

Ziraat. Müh. Fatma MAMAK IV.ULUSLARARASI ORTA/DOĞU AVRUPA VE ORTA ASYAORGANİK SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER KONFERANSI AB VE TÜRKİYE ORGANİK TARIM MEVZUATININ UYUMLAŞTIRILMASI Ziraat. Müh. Fatma MAMAK 13-14 14 NİSAN 2012 AB VE TÜRKİYE

Detaylı

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI

ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASI VE LOGO KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM 1.1.Bu talimatının amacı; Müşterilerin deney veya performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması faaliyetleri kapsamında sunulan hizmetlerin birey veya kuruluşlar tarafından

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.GÜM.0.06.15.00.010.06.02 21/5/2009 GENELGE (2009/75)

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.GÜM.0.06.15.00.010.06.02 21/5/2009 GENELGE (2009/75) Sayı : B.02.GÜM.0.06.15.00.010.06.02 21/5/2009 Konu:Dahildeİşleme İzninde Ek Süre Verilmesi-YGM Uygulaması GENELGE (2009/75) İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin Süreler başlıklı Dördüncü

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ 1 AŞAĞIDA ADI GEÇEN TESİSİN BİRİMLERİ İÇİN ENTEGRE ÇEVRE İZNİ GEREKLİLİĞİ İÇİN TEMEL PROJE : YERLEŞKE ADRESİ: VERİLİŞ TARİHİ: HAZIRLAYAN KİŞİ 1 : Adı - Soyadı

Detaylı

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI 1.0. AMAÇ 1.1 Bu talimatın amacı UKS nin belgelendirme markası kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir. 2.0. KAPSAM : 2.1. Bu talimat UKS nin logo ve belgelendirme markası kullanımını ve ilgili akreditasyon

Detaylı

ALKOLSÜZ ĐÇECEKLER TEBLĐĞĐ

ALKOLSÜZ ĐÇECEKLER TEBLĐĞĐ ALKOLSÜZ ĐÇECEKLER TEBLĐĞĐ Tebliğ No: 2007/26 Yayımlandığı R.Gazete :15.06.2007-26553 Değişiklik: Yayımlandığı R.Gazete : 01.11.2007-26687 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; alkolsüz içeceklerin tekniğine

Detaylı

TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN GÜVENLİK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ ( T R.G.)

TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN GÜVENLİK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ ( T R.G.) TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN GÜVENLİK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (20.04.2012 T. 28270 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; piyasaya nihai ürün

Detaylı

ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.

ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. Sayfa: 1/6 1. ROYALCERT logosu, ROYALCERT tarafından yapılan belgelendirme denetiminde başarılı olmuş kuruluşlar tarafından kullanılabilir. 2. ROYALCERT tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar, ilgili akreditasyon

Detaylı

GRUP: 3213. Bu çoraplara düzine başına fire dahil kalın çorap yapıyorsa 0,600 kg. mus iplik, ince çorap yapıyorsa 0,275 kg. sentetik iplik verilir.

GRUP: 3213. Bu çoraplara düzine başına fire dahil kalın çorap yapıyorsa 0,600 kg. mus iplik, ince çorap yapıyorsa 0,275 kg. sentetik iplik verilir. GRUP: 3213 ÖRME KUMAŞ, ÇEŞİTLİ ÖRME EŞYA, BRODE VE NAKIŞ İŞLEME 1- ÇORAP ÜRETİMİ: 1.1 Naylon Kadın Çorabı: a) Koton Makinaları: Naylon kadın çorabı üretiminde koton makinalarının 45 geyç ten itibaren (43

Detaylı

ÜRÜN KALİTESİ VE KALİTE KONTROL

ÜRÜN KALİTESİ VE KALİTE KONTROL ÜRÜN KALİTESİ VE KALİTE KONTROL Doç. Dr. Kenan YILDIRIM 3.TEKSTİL GÜNLERİ TASLAK PROGRAMI 08-09.05.2014 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi/Konferans Salonu KALİTE Ürün veya hizmetlerin,

Detaylı

"GDO Yönetmeliði" tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!.

GDO Yönetmeliði tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!. "GDO Yönetmeliði" tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!. GDO Yönetmeliði Resmi Gazete de yayýnlandý. Üreticileri ve tüketicileri büyük tehdit altýna sokacak yönetmenliði yayýnlýyoruz. Tarým ve Köyiþleri

Detaylı

Yönetmelik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT)

Yönetmelik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT) RESMİ GAZETE tarih 03 / 06 / 2002 sayı 24774 Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Tekstil eşyalarına uygulanan Korunma ve Gözetim Önlemleri Tebliğleri Listeleri

Tekstil eşyalarına uygulanan Korunma ve Gözetim Önlemleri Tebliğleri Listeleri TG: Tek Gözetim Menşe Ülke : Tek Kota Menşe Ülke ( kota ÇG: Çift Gözetim istenir) : Çift kota İlgili Tebliğ Gözetim : Kayıt Belgesi Birim Kota Seviyesi Kota Seviyesi 2 4 5(1) 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16

Detaylı

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Ürün Bilgi Föyü Düzenleme 06.01.2009 Revizyon no.: 0 Identification no: 01 07 03 01 023 0 000001 Sika -Su Tutucu Bantlar Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Construction Ürün Tanımı Kullanım

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, Çözünebilir café torrefacto yu, diğer bitkilerden elde edilen kahveleri ve kahveli ürünleri kapsamaz.

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, Çözünebilir café torrefacto yu, diğer bitkilerden elde edilen kahveleri ve kahveli ürünleri kapsamaz. 3 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29642 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSĠ KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2016/7) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26376

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26376 Resmi Gazete Tarihi: 14.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26376 EV TİPİ KLİMALARIN ENERJİ ETİKETLEMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Dok. No: DDOK.003 Sayfa: 1 / 10 İlk Yayın Tarihi: 01.07.2015 Revizyon Tarihi /No: ----/00 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yasaklı Kimyasallar için Test Metodlarına Göre Materyal Tipleri Materyal Tipi a Sentetik

Detaylı

KOZMETİK ÜRÜNLERDE KULLANILMASINA İZİN VERİLEN KORUYUCULARA İLİŞKİN KILAVUZ

KOZMETİK ÜRÜNLERDE KULLANILMASINA İZİN VERİLEN KORUYUCULARA İLİŞKİN KILAVUZ Amaç KOZMETİK ÜRÜNLERDE KULLANILMASINA İZİN VERİLEN KORUYUCULARA İLİŞKİN KILAVUZ MADDE 1- Kozmetik Yönetmeliği nin EK V in 12, 12 a, 39 ve 57 numaralı satırlarında gerçekleşen değişikliklere ilişkin açıklayıcı

Detaylı

Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2017/1)

Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2017/1) Ekonomi Bakanlığından: Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2017/1) (31.12.2016 T. 29935 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı

Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı şey BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı 2011 Ç E V R E V E O R M A N B A K A N L I Ğ I Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Detaylı

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

TEBLİĞ. a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ KİLO VERME AMAÇLI ENERJİSİ KISITLANMIŞ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/3) Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

LOGO KULLANMA TALİMATI

LOGO KULLANMA TALİMATI 1.0. AMAÇ Bu talimatın amacı, QA Technic tarafından yürütülen sistem belgelendirme, ürün belgelendirme ve muayene belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemi

Detaylı

AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ DOÇ.DR.MURAT BİÇER 24.06.2015

AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ DOÇ.DR.MURAT BİÇER 24.06.2015 1 / 15 Malzeme Kodu : JENM018 AMELIYATHANE KIYAFETI S ALT-UST SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (* 44262 Düzenleme Tarihi : 24/06/2015 ALT - ÜST GİYSİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ A-KUMAŞ ÖZELLİĞİ 1- Kumaş terikoton

Detaylı

TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER

TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER 1 TİCARİ POLİMERLER TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER Polimerler yaşamın her kesitinde bulunan doğal ve sentetik çok çeşitli maddelerdir. Örneğin, selüloz, nişasta ve pamuk organik,

Detaylı

FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI 1.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Malların Serbest Dolaşımı, Avrupa Birliği ni oluşturan ilkelerin dört temel serbestisinden bir tanesidir. Bu çerçevede

Detaylı

LİF BİTKİLERİ (FIBER CROPS)

LİF BİTKİLERİ (FIBER CROPS) Bambo LİF BİTKİLERİ (FIBER CROPS) MEHMET KARACA LİF BİTKİLERİ (FIBER CROPS) Genellikle tekstil amaçlı üretilen bitkiler lif bitkileri olarak adlandırılmaktadır. Lif bitkileri tekstil dışında kağıt, sicim,

Detaylı

Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (20.04.2012 t. 28270 s. R.G.)

Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (20.04.2012 t. 28270 s. R.G.) Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (20.04.2012 t. 28270 s. R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"ne göre hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine göre hazırlanmıştır. BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUK EK GIDALARI TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete: 01.11.2007-26687 Tebliğ No: 2007-50 Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliğinde Değişiklik Yapılması

Detaylı

Konfeksiyon Teknolojisi Dersi Uygulama Formu

Konfeksiyon Teknolojisi Dersi Uygulama Formu Konfeksiyon Teknolojisi Dersi Uygulama Formu Adı Soyadı: No : Model adı: Tarih : 1. Model Tanımı ve Resmi: 2.Kumaş türü ve özellikleri 3. Yardımcı malzemeler ve aksesuarlar: 4. Temel ölçüler: No: Operasyonlar:

Detaylı

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ Köşe leri 9002 köşe bitiş profilidir. Hareketli tavan ve duvar bitişlerinde kullanılır. Tek taraflı uygulanır. 9077 Farklı kanat genişliklerinde üretilen alüminyum

Detaylı

TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASYON LOGOSU KULLANIM TALİMATI

TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASYON LOGOSU KULLANIM TALİMATI TALİMAT Sayfa 1 / 5 1.0 AMAÇ Kuruluşların, ilgili standartlara ve teknik düzenlemelere uygun olduğunun B.E.C. tarafından belgelendiğini göstermek amacıyla kullanacakları B.E.C TS EN ISO 9001:2000 / TS

Detaylı

CLP. AB nin Sınıflandırma Etiketleme ve Ambalajlama Tüzügü

CLP. AB nin Sınıflandırma Etiketleme ve Ambalajlama Tüzügü CLP AB nin Sınıflandırma Etiketleme ve Ambalajlama Tüzügü İMMİB REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masası Eylül 2016 http://clp.immib.org.tr/ Telefon: 0-212-454 06 33 Adres: Dış Ticaret Kompleksi A Blok 2.Kat

Detaylı

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79 11 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27843 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ

Detaylı

2) İPLİK PAMUK İPLİĞİ YAPIMI 2004/873 (Nace Grup:13.10 Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi)

2) İPLİK PAMUK İPLİĞİ YAPIMI 2004/873 (Nace Grup:13.10 Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi) 2) İPLİK 2.1. Pamuk İpliği Yapımı 2.2. Pamuk İpliği Bükümü 2.3. Ştrayhgarn Yün İpliği 2.4. Kamgarn Yün İpliği 2.5. Mus ve Tekstüre İplik 2.6. Makara, Konik Bobin, Masura, Yumak Sarma 2.7. Vatka Yapımı

Detaylı

b) Ciddi risk: Etkileri kısa vadede ortaya çıkmayanlar da dahil olmak üzere, yetkili kuruluşların ivedi müdahalesini gerektiren her türlü riski,

b) Ciddi risk: Etkileri kısa vadede ortaya çıkmayanlar da dahil olmak üzere, yetkili kuruluşların ivedi müdahalesini gerektiren her türlü riski, TÜRKSAN GRUP MEVZUAT SERVİSİ Karar Sayısı : 2013/4284 Ekli Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı nın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 20/12/2012 tarihli ve 86802 sayılı yazısı üzerine, 29/6/2001 tarihli

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

.. EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI EV TEKSTİLİ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA PROGRAMI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

.. EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI EV TEKSTİLİ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA PROGRAMI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI HEDEF VE DAVRANIŞLAR HEDEF VE DAVRANIŞLAR SÜRE ALT KONULAR Ay Tarih Saat MODÜL Makinede Düz Dikiş 1. Düz sanayi dikiş makinesini kullanım kılavuzuna uygun olarak dikime hazırlayabileceksiniz. 2. Düz sanayi makinesinin dikiş

Detaylı

122 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

122 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26.02.2013/68-1 122 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Tevkifat uygulamasına ilişkin 117 seri No lu KDV Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. 25/10/1984 tarihli ve 3065

Detaylı

Logo ve Sertifika Kullanım Talimatı

Logo ve Sertifika Kullanım Talimatı Sayfa 1/5 S/N 1 Revizyon İçeriği Rev. No 2 Tarih 1 İlk yayın 00 05.02.2015 Sayfa 2/5 1. AMAÇ Bu doküman ile Organik tarım belgelendirme faaliyetlerinde sertifikalandırılan ürünün etiketlenmesi ve pazarlanmasında;

Detaylı

TEKSTİL, KONFEKSİYON, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİ (İHRACAT: 2015/2) 13 / 05 / 2015

TEKSTİL, KONFEKSİYON, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİ (İHRACAT: 2015/2) 13 / 05 / 2015 TEKSTİL, KONFEKSİYON, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİ (İHRACAT: 2015/2) 13 / 05 / 2015 Amaç MADDE 1- İşbu Genelge, tekstil, konfeksiyon, deri ve deri ürünlerine ilişkin

Detaylı