27 Eylül 2011 tarihli 1007/2011 NO LU AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ (AB) YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "27 Eylül 2011 tarihli 1007/2011 NO LU AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ (AB) YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 Tekstil elyaf isimleri ve tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonlarıyla ilgili etiketleme ve işaretleme hakkındaki, 73/44/EEC, 96/73/EC ve 2008/121/EC no lu Avrupa Parlamentosu ve Konseyi direktiflerinin yerine geçen, 27 Eylül 2011 tarihli 1007/2011 NO LU AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ (AB) YÖNETMELİĞİ AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Birliği nin İşleyişi hakkındaki Anlaşma ya, özellikle Madde 114 e dayanarak, Avrupa Komisyonu nun önerisine dayanarak, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komite nin görüşüne dayanarak, Olağan yasama prosedürü ile uyumlu hareket ederek, Aşağıdaki unsurları göz önüne alarak: (1) 26 Şubat 1973 tarihli ve 73/44/EEC no lu, üçlü elyaf karışımlarının niceliksel analizi ile ilgili üye ülkelerin yasalarının uyumlaştırılması hakkındaki Konsey Direktifi, 16 Aralık 1996 tarihli ve 96/73/EC no lu ikili tekstil elyaf karışımlarının niceliksel analizi için belirli metotlar hakkındaki Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi ve 14 Ocak 2009 tarihli ve 2008/121/EC no lu tekstil isimleri hakkındaki Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi birçok kez değiştirilmiştir. Daha anlaşılır olması amacıyla bu direktiflerin yeniden değiştirilmesi yerine tek bir yasal metinle yenilenmesi uygun olacaktır. (2) Tekstil elyaf isimleri ve tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonlarıyla ilgili etiketleme ve işaretleme hakkındaki Birlik yasaları, içerik olarak çok tekniktir ve düzenli olarak uyarlanması gereken detaylı hükümler içermektedir. Üye ülkelerin teknik değişiklikleri ulusal mevzuatlarına aktarma ihtiyacından kaçınmak ve dolayısıyla, ulusal otoritelerin üzerindeki idari yükü azaltmak ve Birlik çapında eş zamanlı kullanılacak yeni tekstil elyaf isimlerinin daha hızlı uyarlanmasına fırsat vermek amacıyla, mevzuatın yalınlaşmasını sağlayacak bir yönetmelik, en uygun yasal araç olarak gözükmektedir. (3) Tekstil elyaf isimleri ve tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonlarıyla ilgili etiketleme ve işaretleme konusunda Üye Ülkelerin farklılaşan hükümleri nedeniyle, iç pazarın düzgün işleyişinde oluşabilecek potansiyel engelleri ortadan kaldırmak amacıyla, tekstil elyaf isimlerinin ve tekstil ürünlerinin etiketleri, işaretlemeleri ve bu ürünlere üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında eşlik eden belgeleri üzerindeki şekillerin bağdaştırılması gerekmektedir.

2 (4) Bu Yönetmelik te şart koşulan etiketleme ve işaretleme gereksinimleri, tekstil ürünlerinin evde çalışan kişilerce sözleşmeli üretilmesi halinde veya özelliği dikkate alınmayarak tedarik edilmiş materyallerle çalışan bağımsız firmalar için veya serbest meslek sahibi terziler tarafından üretilen kişiye özel tekstil ürünleri için geçerli değildir. Ancak, bu istisnalar, kendi evlerinde çalışan kişiler veya bağımsız firmalar ile bu kişi ve firmalara iş tahsis eden sözleşme sahibi kişiler arasındaki ve serbest meslek sahibi terziler ve tüketiciler arasındaki işlemlerle sınırlı olmalıdır. (5) Bu Yönetmelik, tekstil etiketleme ve işaretleme hakkında, özellikle tekstil elyaf isimleriyle ilgili belirli unsurların bağdaşlaştırılmış hükümlerini şart koşmaktadır. Diğer etiketleme ve işaretlemeler, bu Yönetmelik ile aynı faaliyet alanını kapsamadıkları ve Anlaşmalar ile uyumlu oldukları sürece uygulanabilirler. (6) Üreticilerin bu Yönetmelik in Eklerine yeni tekstil elyaf ismi eklenmesini talep edebilmelerine imkan verecek kuralların belirlenmesi uygundur. (7) Tamamen tekstil materyallerinden üretilmeyen, ancak önemli bir parçası tekstil içeriğine sahip olan ürünler veya ekonomik operatörlerin özellikle dikkatini çeken belirli ürünler için de kural oluşturulmalıdır. (8) Hayvansal menşeli tekstil olmayan parçalar içeren belirli tekstil ürünlerinin etiketlenmesi veya işaretlenmesi ile ilgili kurallar ortaya koymak uygundur. Bu Yönetmelik, özellikle, tekstil ürünlerinde hayvansal menşeli tekstil olmayan parçalar bulunduğunu etiketleme veya işaretleme vasıtasıyla belirtilmesini, tüketicilerin bilinçli tercih yapabilmesi açısından koşul olarak belirlemiştir. Etiketleme veya işaretleme yanıltıcı olmamalıdır. (9) Etiketler ve işaretlemelerde belirtilmek durumunda olmayan harici elyaflar hakkındaki tolerans, hem saf ürünlere hem de karışımlara uygulanmalıdır. (10) Elyaf kompozisyonunun etiketlenmesi veya işaretlenmesi, Birlik çapında tüm tüketicilere doğru ve sabit bilgi sağlamak açısından zorunlu olmalıdır. Öte yandan, bu Yönetmelik, ekonomik operatörleri, tekstil ürününün orijinal kalitesini vurgulama anlamında özellikle öne çıkan küçük miktarlardaki elyafların varlığını da ayrıca belirtmekten alıkoymamalıdır. Tekstil ürününün elyaf kompozisyonunun üretim aşamasında belirlenmesinin teknik olarak zor olduğu durumlarda, etiket ve işaretlemede, nihai ürünün belirli bir yüzdesini oluşturması koşuluyla, üretim aşamasında bilinen elyafların belirtilmesi mümkün olmalıdır. (11) Üye üyeler arasında uygulamadaki farklılıklardan kaçınmak için, iki veya daha fazla bileşeni olan belirli tekstil ürünlerinin etiketlenmesi veya işaretlenmesinin kesin metotlarının ortaya konulması ve ayrıca, etiketleme, işaretleme ve analiz için dikkate alınması gerekmeyen tekstil ürünleri bileşenlerinin belirlenmesi gereklidir.

3 (12) Sadece dahili etiketleme koşullarına tabii olan ve metre olarak veya kesili uzunluklarda satılan tekstil ürünleri, tüketicilerin paket veya rulo üzerine iliştirilmiş bilgiye tamamen erişebilmelerine imkan verecek şekilde pazara sunulmalıdır. (13) Kullanıcılar ve tüketiciler arasında belirli bir prestiji olan tekstil elyaf isimlerinin veya elyaf kompozisyonu tanımlarının kullanımı, belirli koşullarda mümkün olabilmelidir. Ayrıca, kullanıcılara ve tüketicilere bilgi sağlamak amacıyla, tekstil elyaf isimlerinin elyafın karakteristiği ile ilgili olması yerindedir. (14) Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin Üye ülkelerdeki piyasa denetimi, 9 Temmuz 2008 tarihli ve 765/2008 No lu ürünlerin pazarlanması ile ilgili akreditasyon ve piyasa denetimi koşulları hakkındaki Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği ve 3 Aralık 2001 tarihli ve 2001/95/EC No lu genel ürün güvenliği hakkındaki Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi ne tabiidir. (15) Tekstil üretiminde numune ve analiz metodlarının, bu metodlara herhangi bir itirazın önünü kesmek amacıyla ortaya konulması gerekmektedir. Üye ülkelerde, ikili ve üçlü elyaf karışımlarından oluşan tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonlarının belirlenmesine yönelik resmi testler için kullanılan metodlar, hem numunenin ön işlemi, hem de niceliksel analizi bakımından sabit olmalıdır. Bu Yönetmeliğin yalınlaştırılması ve teknik süreçle ilgili belirlenen sabit metodların uyarlanması amacıyla, bu metodların bağdaşlaştırılmış standartlara dönüştürülmesi yerindedir. Dolayısıyla, Komisyon, mevcut sistemin, bu Yönetmelikte oluşturulan metodlara dayalı olarak standart-tabanlı harmonize bir sisteme dönüştürülmesinin idaresiyle yükümlüdür. İkili ve üçlü elyaf karışımlarından oluşan tekstil ürünlerinin sabit analiz metodlarının kullanımı, bu ürünlerin serbest dolaşımını kolaylaştıracak ve böylelikle iç pazarın işleyişini iyileştirecektir. (16) Birlik seviyesinde herhangi bir sabit analiz metodunun bulunmadığı ikili tekstil elyaf karışımları için, testten sorumlu laboratuarın, elde edilen sonucun analiz raporunda kullanılan metod ve bu metodun doğruluk derecesini göstermesi koşuluyla, bu karışımların kompozisyonunu belirlemesine izin verilmelidir. (17) Bu Yönetmelik, tekstil ürünlerinin elyaf içeriğinin analiz yoluyla belirlenmesi esnasında her bir elyafın mutlak kuru kütlesine uygulanacak önceden belirlenmiş istisnaları düzenlemelidir ve yün ve/veya hayvan kılı içeren karde veya taranmış elyafların kompozisyonunu hesaplamak için iki farklı önceden belirlenmiş istisna tanımlamalıdır. Bir ürünün karde veya taranmış olduğu her zaman tanımlanamayabildiği için ve bu nedenle, Birlik çapında uygulanan tekstil ürünlerinin uyumluluk kontrolleri esnasında toleransların uygulanmasında tutarsız sonuçlar ortaya çıkabildiği için, bu kontrolleri yapan laboratuarlar, kararsız kalınan durumlarda tek bir önceden belirlenmiş istisnayı uygulamaya yetkili olmalıdır.

4 (18) Bu Yönetmelikte düzenlenen genel etiketleme ve işaretleme koşullarından hariç tutulan ürünler, özellikle tek kullanımlık ürünler veya sadece dahili etiketleme gereken ürünler için de kurallar belirlenmelidir. (19) Tüketicilerin aksi takdirde almayacakları kararları almalarına yol açan yanlış bilgi verilmesi de dahil olmak üzere yanıltıcı ticari uygulamalar, 11 Mayıs 2005 tarihli ve 2005/29/EC No lu iç pazarda işletme ve tüketiciler arasında adil olmayan ticari uygulamalar hakkındaki Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi tarafından yasaklanmış ve 27 Ekim 2004 tarihli ve 2006/2004 No lu tüketici koruma yasasının uygulanmasından sorumlu ulusal otoriteler arasındaki işbirliği hakkındaki Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği kapsamına alınmıştır. (20) Tüketicinin korunması, menşenin işaretlenmesi de dahil olmak üzere şeffaf ve tutarlı ticaret kuralları gerektirmektedir. Bu tür işaretlemeler kullanıldığında, tüketicileri satın aldıkları ürünün menşeisi hakkında, onları sahte, eksik veya yanıltıcı menşe beyanlarına karşı korumak amacıyla tam olarak bilgilendirebilmelidir. (21) Avrupa tekstil sektörü, tüketicinin korunması ve bilgilendirilmesi açısından sorun yaratan taklitçilikten etkilenmektedir. Üye Ülkeler, örneğin, 22 Temmuz 2003 tarihli ve 1383/2003 No lu belirli fikri mülkiyet haklarını ihlal şüphesi taşıyan ürünlere karşı gümrük uygulamaları ve bu hakları ihlal ettiği tespit edilen ürünlere karşı alınabilecek önlemler hakkındaki Konsey Yönetmeliği gibi, tekstil ürünleri alanında taklit ürünlerle ilgili yatay Birlik mevzuatının ve önlemlerinin uygulanmasına özellikle dikkat etmelidirler. (22) Bu Yönetmelik in Eklerine yeni tekstil elyaf isimlerinin dahil edilmesine yönelik bir prosedürün oluşturulması yerindedir. Bu Yönetmelik, dolayısıyla, üreticiler veya kendi adına hareket eden diğer kişiler tarafından ilgili Eklere yeni tekstil elyaf isimleri eklenmesi hakkındaki başvurularla ilgili gereksinimleri ortaya koymalıdır. (23) Bu Yönetmelik in Eklerine yeni tekstil elyaf ismi eklemek isteyen üreticilerin veya kendi adına hareket eden diğer kişilerin, başvuruları ile birlikte yeni tekstil elyafının insan sağlığı üzerindeki muhtemel alerjik reaksiyonları veya diğer olumsuz etkileri ile ilgili mevcut bilimsel bilgiyi, ayrıca ilgili Birlik mevzuatı ile uyumlu olacak şekilde yapılan testlerin sonuçlarını da içeren teknik bir dosya sunması gerekmektedir. (24) Daha yüksek toleranslara izin verilmesi, Ek II, IV, V, VI, VII, VIII ve IX in teknik süreçlere uyarlanması amacıyla değiştirilmesi ve yeni tekstil elyaf isimlerinin Ek I deki listeye eklenmesi gibi konularda teknik kriterlerin ve prosedürel kuralların belirlenmesinde yasa uyarlama yetkisi, Avrupa Birliği nin İşleyişi Hakkında Anlaşma, Madde 290 gereğince Komisyon a verilmiştir. Komisyon un, hazırlık çalışmasında, uzmanlık seviyesi de dahil olmak üzere, uygun danışma sürecini takip etmesi özellikle önemlidir. Komisyon, yetki verilen yasaların hazırlanması ve düzenlenmesinde, ilgili

5 belgelerin eş zamanlı, dakik ve uygun bir şekilde Avrupa Parlamentosu ve Konseyi ne iletilmesinden sorumludur. (25) Kapsamı nedeniyle bu Yönetmeliğin hedefleri, tek başına Üye Ülkelerde yeterince elde edilemeyeceği ve Birlik seviyesinde daha iyi elde edilebileceği için, Birlik, Avrupa Birliği Anlaşması Madde 5 te düzenlenen yetki devri ilkesi gereğince önlemler alabilir. Aynı Madde de yer alan orantılılık ilkesi gereğince, bu Yönetmelik, ilgili hedefleri elde etmek için gerekenin ötesine gitmez. (26) Üye ülkelerin farklı kural ve uygulamaları nedeniyle iç pazarın düzgün işleyişi önündeki muhtemel engelleri yok etmek amacıyla ve elektronik ticaretin gelişim hızına ve tekstil ürünleri pazarındaki gelecekte ortaya çıkabilecek tehditlere uyum sağlamak amacıyla, tekstil ürünlerinde etiketlemenin diğer unsurlarının bağdaşlaştırılması veya standartlaştırılması incelenmelidir. Bunun için, Komisyon, iç pazarda tekstil ürünlerinin serbest dolaşımını kolaylaştırma ve Birlik kapsamında yüksek seviyede tüketici koruması elde etme görüşüyle, Birlik seviyesinde uygulanacak muhtemel yeni etiketleme gereksinimleri ile ilgili Avrupa Parlamentosu ve Konsey e bir rapor sunmaya davet edilmiştir. Bu rapor, özellikle tekstil ürünlerinin etiketlerinde sağlanması gereken bilginin miktarı ile ilgili tüketici görüşlerini incelemeli ve tüketicilere ek bilgi sağlamada kullanılabilecek etiketleme haricindeki diğer yolları araştırmalıdır. Rapor, tüketiciler de dahil olmak üzere ilgili ortaklarla genişletilmiş danışma sürecine dayanmalı ve mevcut ilgili Avrupa ve uluslar arası standartları dikkate almalıdır. Rapor özellikle, muhtemel yatay menşe ülke kuralları hakkındaki gelişmelerin sonuçlarını hesaba katarak, menşei işaretlemesinde muhtemel harmonize kuralların kapsam ve özelliklerini, tekstil ürünlerinin bakım talimatları, ebatları, tehlikeli maddeler, yanıcılık ve çevre performansı ile ilgili muhtemel etiketleme gereksinimlerinin tüketiciye yarattığı katma değer, bir tekstil ürününün içeriğindeki tekstil elyaflarını tanımlamak için, tüketicinin kompozisyonu, özellikle doğal veya sentetik elyaf kullanımını kolayca anlamasına imkan tanıyacak dilden bağımsız sembol ve kodların kullanımı, sosyal etiketleme ve elektronik etiketleme, ayrıca, özellikle Internet vasıtasıyla ürün ve üretici hakkında talep edilen ek bilgiyi elde etmek için etiket üzerine kimlik numarası dahil edilmesi konularını incelemelidir. Rapor, gerek duyulduğunda mevzuat önerisi sunmalıdır. (27) Komisyon, alerjik reaksiyonlar ve tekstil ürünlerinde kullanılan kimyasal maddeler veya karışımlar arasında nedensel bir bağ olup olmadığını değerlendirecek bir çalışma yürütmelidir. Bu çalışmaya dayanarak, Komisyon, gerek duyulduğunda, mevcut Birlik mevzuatı içeriğinde mevzuat önerisi sunabilmelidir. (28) 73/44/EEC, 96/73/EC ve 2008/121/EC No lu Direktifler, yürürlükten kaldırılmalıdır, BU YÖNETMELİĞİ KABUL ETMİŞLERDİR:

6 BÖLÜM 1 GENEL MADDELER Madde 1 Konu Bu Yönetmelik, iç pazarın işleyişini iyileştirmek ve tüketicilere doğru bilgi sağlamak amacıyla, tekstil elyaf isimlerinin kullanımı ve tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonunun ilgili etiketleme ve işaretlemesi hakkındaki kuralları, hayvansal menşeli tekstil olmayan parçalar içeren tekstil ürünlerinin etiketlenmesi ve işaretlenmesi hakkındaki kuralları ve tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonlarının ikili ve üçlü tekstil elyaf karışımlarının niceliksel analiz yoluyla belirlenmesi hakkındaki kuralları ortaya koymaktadır. Madde 2 Kapsam 1. Bu Yönetmelik, Birlik pazarına sunulan tekstil ürünlerine ve paragraf 2 de değinilen ürünlere uygulanır. 2. Bu Yönetmelik in amacına uygun olarak, aşağıdaki ürünler tekstil ürünleri olarak değerlendirilecektir: a. Ağırlık itibariyle en az %80 tekstil elyafı içeren ürünler; b. Ağırlık itibariyle en az %80 tekstil bileşeni içeren mobilya, şemsiye ve güneşlikler c. Ağırlık itibariyle en az %80 tekstil bileşeni içermesi kaydıyla, aşağıdaki ürünlerin tekstil unsurları: i. Çok katmanlı yer kaplamalarının üst katmanı; ii. Yatak örtüleri, iii. Kamp ürünlerinin örtüleri. d. Diğer ürünlere eklenmiş ve bu ürünlerin parçasını oluşturan, kompozisyonu belirtilmiş tekstil ürünleri. 3. Bu Yönetmelik kendi evlerinde çalışan kişilere sözleşme karşılığı yaptırılan tekstil ürünlerini veya özelliği dikkate alınmayarak tedarik edilmiş materyallerle çalışan bağımsız firmalar için geçerli değildir. 4. Bu Yönetmelik, serbest çalışan terziler tarafından üretilen kişiye özel tekstil ürünleri için geçerli değildir. Madde 3

7 Tanımlar 1. Bu Yönetmelik in amaçlarına uygun olarak, aşağıdaki tanımlara başvurulur: a. tekstil ürünü, karıştırma veya birleştirme sürecine bakılmaksızın, sadece tekstil elyafından oluşturulmuş, her türlü ham, yarı işlenmiş, işlenmiş, yarı üretilmiş, üretilmiş, yarı hazırlanmış veya hazırlanmış ürünü ifade etmektedir. b. tekstil elyafı, aşağıdakilerden birini ifade eder: (i) Esnekliği, duyarlılığı ve uzunluğunun maksimum enine olan oranının yüksek oluşu ile karakterize edilen ve bu özellikleriyle tekstil işlemleri için uygun olan tekstil birimini (ii) Görünür genişliği 5 mm yi geçmeyen, daha geniş şeritlerden veya filmlerden kesilmiş şeritler de dahil olmak üzere, Ek 1 de yer alan Tablo 2 de listelenen elyafların üretilmesi için kullanılan maddelerden üretilmiş ve tekstil uygulamaları için uygun olan esnek şerit veya tüpler c. görünür genişlik, şerit veya tüpün, katlandığında, düzleştirildiğinde, sıkıştırıldığında veya büküldüğündeki genişliğini veya genişliğin sabit olmadığı durumlarda ortalama genişliği ifade eder. d. tekstil bileşeni, bir tekstil ürününün tanımlanabilir elyaf içeriği olan parçasını ifade eder. e. harici elyaflar, etiket veya işaretleme üzerinde belirtilenlerin dışındaki elyafları ifade eder. f. astar, bir veya daha fazla kenarda uygun bir şekilde tutturulmuş, tekstil materyalinden tek katman veya çok katmandan oluşan hazır giyim ve diğer ürünleri hazırlarken kullanılan ayrı bir bileşeni ifade eder. g. etiketleme, tekstil ürününe bir etiket iliştirilmesi yoluyla gerekli bilginin tekstil ürününe yerleştirilmesini ifade eder. h. işaretleme, gerekli bilginin tekstil ürünü üzerinde dikiş, işleme, baskı, kabartma veya herhangi bir teknoloji uygulaması yoluyla doğrudan belirtilmesini ifade eder. i. dahili etiketleme, çeşitli tekstil ürünleri veya bileşenleri için tek bir etiketin kullanılmasını ifade eder. j. tek kullanımlık ürün, sadece bir defa veya sınırlı bir süre kullanılmak üzere tasarlanmış ve normal kullanımı aynı veya benzer bir amaç için sonraki kullanımları amaçlamayan tekstil ürününü ifade eder.

8 k. belirlenmiş istisna, temiz, kuru kütle tabanında, klasik unsurlar vasıtayla ayarlama ile elyaf bileşenlerinin yüzdesi hesaplanırken kullanılacak yeniden ortaya çıkan nemin değerini ifade eder. 2. Bu Yönetmelik in amaçlarına uygun olarak, 765/2008 No lu Yönetmelik (EC) Madde 2 de düzenlenen piyasada sunulması, piyasaya sürmek, üretici, ithalatçı, dağıtıcı, ekonomik operatör, harmonize standart, piyasa denetimi ve piyasa denetim otoritesi tanımları uygulanır. Madde 4 Tekstil ürünlerinin piyasada sunulması hakkında genel koşul Tekstil ürünleri, ancak etiketlenmeleri, işaretlenmeleri veya bu Yönetmelik e uygun ticari belgeler eşliğinde piyasada sunulabilirler. BÖLÜM 2 TEKSTİL ELYAF İSİMLERİ VE İLGİLİ ETİKETLEME VE İŞARETLEME KOŞULLARI Madde 5 Tekstil elyaf isimleri 1. Tekstil ürünlerinin etiketleri ve işaretleri üzerindeki elyaf kompozisyonlarını tanımlamak için sadece Ek I de listelenen tekstil elyaf isimleri kullanılabilirler. 2. Ek I de listelenen isimlerin kullanımı, doğası aynı Ek de düzenlenen tanımlara karşılık gelen tekstil elyafları için mümkün olabilecektir. Ek I de listelenen isimler, diğer elyaflar için, kendi başına veya bir köken olarak veya bir sıfat olarak kullanılamazlar. ipek ifadesi, tekstil elyaflarının şeklini veya devamlı filament ipliğinin belirli bir sunumunu belirtmek için kullanılamaz. Madde 6 Yeni tekstil elyaf isimleri için başvurular Herhangi bir üretici veya üretici adına hareket eden kişi, Komisyon a Ek I de düzenlenen listeye yeni tekstil elyaf ismi eklenmesi için başvurabilir.

9 Başvuru, Ek II ile uygun olarak derlenen bir teknik dosya içermelidir. Madde 7 Saf tekstil ürünleri 1. Sadece aynı elyaftan oluşmuş tekstil ürünleri %100, saf veya tamamen olarak etiketlenebilir veya işaretlenebilir. Bunlar ve benzer ifadeler, diğer tekstil ürünleri için kullanılamazlar. 2. Madde 8(3) ün hakkı saklı kalarak, ağırlık itibariyle %2 den fazla olmayan harici elyaf içeren bir tekstil ürünü, ürünün üretim pratiğinde bu miktarın teknik olarak kaçınılmaz olduğu ve olağan olarak eklenmediği gerekçe gösterilmesi halinde, aynı elyaftan oluşmuş olarak kabul edilebilir. Karde işlemi geçirmiş bir tekstil ürünü de, ağırlık itibariyle %5 ten fazla olmayan harici elyaf içeriyorsa, ürünün üretim pratiğinde bu miktarın teknik olarak kaçınılmaz olduğu ve olağan olarak eklenmediği gerekçe gösterilmesi halinde, aynı elyaftan oluşmuş olarak kabul edilebilir. Madde 8 Yapağı yünü ve kırkım yünü ürünleri 1. Bir tekstil ürünü, bir işlenmiş ürüne daha önceden dahil edilmemiş, söz konusu ürünün üretimi haricinde herhangi bir eğirme ve/veya keçeleme süreçlerine maruz kalmamış ve işlem veya kullanım nedeniyle zarar görmemiş yün elyafından oluştuğu sürece Ek III te düzenlenen isimlerden biri ile etiketlenebilir veya işaretlenebilir. 2. Paragraf 1 e istisna olarak, Ek III te listelenen isimler, aşağıdaki koşulların karşılanması halinde, bir tekstil elyaf karışımı içeriğindeki yünü tanımlamak için kullanılabilir. (a) Karışımdaki tüm yün, paragraf 1 de tanımlanan koşulları karşılamalıdır; (b) Bu yün, karışımın toplam ağırlığının %25 inden daha azına denk gelmemelidir; (c) Çiziktirilmiş karışım durumunda, yün, sadece tek bir başka elyaf ile karışmış olmalıdır. Bu tür karışımların tam kompozisyon yüzdesi sağlanmalıdır. 3. Bir karde süreci geçirmiş yün ürünleri de dahil olmak üzere, paragraf 1 ve 2 de değinilen ürünlerdeki harici elyaflar, ağırlığın %0,3 ünü geçmemeli, ürünün üretim pratiğinde teknik olarak kaçınılmaz olduğu ve olağan olarak eklenmediği gerekçe gösterilmelidir.

10 Madde 9 Çok-elyaflı tekstil ürünleri 1. Bir tekstil ürünü, kendisini oluşturan elyafların isim ve ağırlık yüzdesinin azalan sıralaması ile etiketlenmeli veya işaretlenmelidir. 2. Paragraf 1 e istisna olarak ve Madde 7(2) nin hakkı saklı kalmak üzere, bir tekstil ürününün toplam ağırlığının en fazla %5 ini oluşturan bir elyaf veya %15 ini oluşturan birden fazla elyaf, üretim aşamasında kolayca saptanamıyorsa, diğer elyaf ifadesi ile tanımlanmalı ve bu ifadeyi ağırlık itibariyle toplam yüzde oranı takip etmelidir. 3. Saf pamuk çözgüsü ve saf keten atkısı olan ürünlerde, ketenin yüzdesi kolalanmamış kumaşın toplam ağırlığının en az %40 ına denk geliyorsa, ürüne pamuk keten birleşimi ismi verilebilir, ancak saf pamuk çözgü saf keten atkı kompozisyonu ayrıntıları belirtilmelidir. 4. Madde 5(1) in hakkı saklı kalmak üzere, üretim aşamasında kompozisyonun belirlenmesi zor olan tekstil ürünleri için, karışık elyaf veya belirlenmemiş tekstil kompozisyonu ifadeleri etiket veya işaretleme üzerinde kullanılabilir. 5. Bu Madde nin paragraf 1 ine istisna olarak, henüz Ek I de listelenmemiş elyaflar, diğer elyaf ifadesi ile tanımlanabilir ve bunların ağırlık itibariyle toplam yüzdesi bu ifadeyi takip eder. Madde 10 Dekoratif elyaflar ve anti-statik etkisi olan elyaflar 1. Tamamen dekoratif ve nihai ürünün ağırlığının %7 sini geçmeyen görülebilir, yalıtılabilir elyaflar, Madde 7 ve 9 da sağlanan elyaf kompozisyonunda hesaba katılmak zorunda değildirler. 2. Anti-statik etki elde etmek amacıyla birleştirilmiş ve nihai ürünün ağırlığının %2 sini geçmeyen metalik ve diğer elyaflar, Madde 7 ve 9 da sağlanan elyaf kompozisyonunda hesaba katılmak zorunda değildirler. 3. Madde 9(4) te değinilen ürünler için, bu Maddenin paragraf 1 ve 2 sinde sağlanan yüzdeler, atkı ve çözgünün ağırlığı üzerinde ayrı ayrı hesaplanmalıdır. Madde 11 Çok-bileşenli tekstil ürünleri

11 1. Farklı tekstil elyaf içeriğine sahip iki veya daha fazla tekstil bileşeni içeren herhangi bir tekstil ürünü, her bir bileşenin tekstil elyaf içeriğini gösteren etiket ve işaretleme taşımalıdır. 2. Paragraf 1 de değinilen etiketleme veya işaretleme, aşağıdaki iki koşul yerine getirildiğinde zorunlu değildir: (a) Bileşenler, asıl astar olmamalıdır; ve (b) Bileşenler, tekstil ürününün toplam ağırlığının %30 undan daha azını temsil etmelidir. 3. İki veya daha fazla tekstil ürünü aynı elyaf içeriğine sahipse ve normal olarak tek bir takım oluşturuyorsa, tek bir etiket veya işaretleme taşıyabilirler. Madde 12 Hayvansal menşeli tekstil olmayan parçalar içeren tekstil ürünleri 1. Hayvansal menşeli tekstil olmayan parçalar içeren tekstil ürünleri, etiketlerinde veya işaretlemelerinde hayvansal menşeli tekstil olmayan parçalar içerir ibaresi belirtilerek piyasada sunulmalıdır. 2. Etiketleme veya işaretleme yanıltıcı olmamalı ve tüketicinin kolayca anlayabileceği bir şekilde olmalıdır. Madde 13 Ek IV de listelenen tekstil ürünlerinin etiketlenmesi ve işaretlenmesi Ek IV de listelenen tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonu, aynı Ek de düzenlenen etiketleme ve işaretleme hükümlerine uygun olarak belirtilmelidir. Madde 14 Etiketler ve işaretlemeler 1. Tekstil ürünleri, piyasada sunulurken elyaf kompozisyonunu belirtecek şekilde etiketlenmeli veya işaretlenmelidir. Tekstil ürünlerinin etiketlenmesi ve işaretlenmesi, dayanıklı, kolayca okunulabilir, görülebilir ve ulaşılabilir olmalı ve etiket, güvenlice iliştirilmiş olmalıdır.

12 2. Paragraf 1 in hakkı saklı kalmak üzere, ürünler, tedarik zincirindeki ekonomik operatörlere tedarik edildiğinde veya 31 Mart 2004 tarihli ve 2004/18/EC No lu kamu iş sözleşmeleri, kamu tedarik sözleşmeleri ve kamu hizmet sözleşmelerinin ihaleleri için prosedürlerin koordinasyonu hakkındaki Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi Madde 1 de tanımlanan herhangi bir sözleşme sahibi otorite tarafından verilen bir siparişin teslimatı olarak tedarik edildiğinde, ürün beraberindeki ticari belgeler, etiket ve işaretlemelerin yerine geçebilir veya etiket ve işaretlemeleri tamamlayabilir. 3. Madde 5, 7, 8 ve 9 da değinilen tekstil elyaf isimleri ve elyaf kompozisyonları tanımları, bu Madde nin paragraf 2 sinde değinilen ürün beraberindeki ticari belgelerde açıkça belirtilmelidir. Kısaltmalar, mekanize işleme kodu hariç olmak üzere kullanılmamalıdır veya kısaltmaların uluslar arası standartlar halinde tanımlandığı durumlarda, aynı ticari belge üzerinde açıklanmalıdır. Madde 15 Etiket veya işaretleme sağlama zorunluluğu 1. Bir tekstil ürününü piyasada sunarken, üretici, etiket veya işaretlemenin sağlanmasını ve içerik bilgilerinin doğruluğunu garantilemelidir. Eğer üretici Birlik dahilinde yerleşik değilse, ithalatçı, etiket veya işaretlemenin sağlanmasını ve içerik bilgilerinin doğruluğunu garantilemelidir. 2. Bir dağıtıcı, bu Yönetmelik in amaçlarına uygun olarak, kendi markası veya patenti ile bir ürünü piyasada sunuyorsa, etiketi kendi iliştiriyorsa veya etiketin içeriğini değiştiriyorsa, üretici olarak değerlendirebilir. 3. Bir tekstil ürününü piyasada sunarken, dağıtıcı, ürünlerin, bu Yönetmelik te tarif edilen uygun etiketleme veya işaretlemeyi taşıdığını garantilemedir. 4. Paragraf 1, 2 ve 3 te değinilen ekonomik operatörler, piyasada sunulan tekstil ürünlerinde sağlanan herhangi bir bilginin bu Yönetmelikle düzenlenen tekstil elyaf isimleri ve elyaf kompozisyonları tanımları ile karıştırılmadığını garanti etmelidir. Madde 16 Tekstil elyaf isimleri ve elyaf kompozisyonu tanımlarının kullanımı 1. Bir tekstil ürününü piyasada sunarken, Madde 5, 7, 8 ve 9 da değinilen tekstil elyaf kompozisyonu tanımları, kataloglar ve ticaret literatürü halinde, paketleme, etiketler ve işaretlemeler üzerinde kolayca okunabilir, görülebilir, açık ve ebat, stil ve font olarak tek bir tarzda baskılı bir şekilde belirtilmelidir. Bu bilgi, alışverişin elektronik

13 yolla yapıldığı durumlar da dahil olmak üzere, satıştan önce tüketiciye açıkça görülebilir hale getirilmelidir. 2. Ticaret patentleri veya teşebbüsün ismi, Madde 5, 7, 8 ve 9 da değinilen tekstil elyaf kompozisyonu tanımlarından hemen önce veya sonra verilebilir. Ancak, bir ticaret patenti veya teşebbüsün ismi, kendi başına veya kök olarak veya sıfat olarak, Ek I de listelenen tekstil elyaf isimlerinden birini veya karışıklık yaratabilecek bir ismi içeriyorsa, bu ticaret patenti veya ismi, Madde 5, 7, 8 ve 9 da değinilen tekstil elyaf kompozisyonu tanımlarından hemen önce veya sonra verilmelidir. Diğer bilgiler her zaman ayrı olarak sergilenmelidir. 3. Etiketleme veya işaretleme, ilgili Üye ülke aksini sağlamadığı sürece, tekstil ürünlerinin tüketiciye sunulduğu Üye Ülke nin resmi dili veya dillerinde sağlanmalıdır. Bobinler, makaralar, çileler, yumaklar veya diğer küçük ölçekteki dikiş, tamir ve nakış iplikleri durumunda, ilk fıkra, Madde 17(3) te değinilen dahili etiketlemeye uygulanmalıdır. Bu ürünlerin tek başına satıldığı durumlarda, dahili etiketlendikleri sürece, Birlik kuruluşlarının resmi dillerinden herhangi biri ile etiketlenebilir veya işaretlenebilirler. Madde 17 İstisnalar 1. Madde 11, 14, 15 ve 16 da ortaya konulan kurallar, bu Madde nin paragraf 2, 3 ve 4 ünde sağlanan istisnalara tabiidir. 2. Ek V te listelenen tekstil ürünlerinin etiketlerinde ve işaretlemelerinde tekstil elyaf isimleri veya elyaf kompozisyonunun belirtilmesi gerekli değildir. Ancak, bir ticaret patenti veya teşebbüsün ismi, kendi başına veya kök olarak veya sıfat olarak, Ek I de listelenen isimlerden birini veya karışıklık yaratabilecek bir ismi içeriyorsa, Madde 11, 14, 15 ve 16 uygulanmalıdır. 3. Ek VI da listelenen tekstil ürünleri, aynı tip ve elyaf kompozisyonunda olmaları halinde, dahili etiketleme ile piyasada sunulabilirler. 4. Metre olarak satılan tekstil ürünleri, elyaf kompozisyonu rulo üzerinde gösterilecek şekilde piyasada sunulabilirler.

14 5. Paragraf 3 ve 4 te değinilen tekstil ürünleri, elyaf kompozisyonları, tedarik zincirinde tüketici de dahil olmak üzere her alıcı tarafından bilinecek şekilde piyasada sunulmalıdır. BÖLÜM 3 PİYASA DENETİMİ Madde 18 Piyasa denetimi kontrolleri Piyasa denetimi otoriteleri, tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonlarının, sözkonusu ürünlerin elyaf kompozisyonları ile ilgili sağlanan bilgi ile bu Yönetmelik gereğince uyumluluğunu kontrol ederler. Madde 19 Elyaf kompozisyonunun belirlenmesi 1. Tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonunu belirlemek amacıyla, Madde 18 de değinilen kontroller, Ek VIII de düzenlenen metodlar veya aynı Ek de verilen harmonize standartlar gereğince yürütülecektir. 2. Madde 7, 8 ve 9 da düzenlenen elyaf kompozisyonlarının belirlenmesinde, Ek VII de listelenen kalemler hesaba alnmayacaktır. 3. Madde 7, 8 ve 9 da düzenlenen elyaf kompozisyonları, Ek VII de düzenlenen kalemler çıkartıldıktan sonra, her elyafın mutlak kuru kütlesine Ek IX de düzenlenen ilgili belirlenmiş istisnalar uygulanarak belirlenecektir. 4. Birlik seviyesinde sabit bir analiz metodu olmayan tekstil karışımlarının testinden sorumlu laboratuarlar, bu karışımların elyaf kompozisyonlarını, analiz raporunda elde edilen sonucu, kullanılan metodu ve doğruluk derecesini bildirerek belirleyecektir. Madde 20 Toleranslar 1. Tekstil ürünlerinin elyaf kompozisyonunu oluşturmak amacıyla, paragraf 2, 3 ve 4 de ortaya konulan toleranslar uygulanacaktır.

15 2. Madde 8(3) ün hakkı saklı kalmak üzere, Madde 9 gereğince sağlanacak elyaf kompozisyonunda harici elyafların varlığı, bu elyafların yüzdesi aşağıdaki değerlere ulaşmadığı sürece belirtilmek zorunda değildir: (a) Ürünün üretim pratiğinde bu miktarın teknik olarak kaçınılmaz olduğu ve olağan olarak eklenmediği gerekçe gösterildiği sürece, tekstil ürününün toplam ağırlığının %2 si, veya, (b) Ürünün üretim pratiğinde bu miktarın teknik olarak kaçınılmaz olduğu ve olağan olarak eklenmediği gerekçe gösterildiği sürece, kardeleme işlemi geçirmiş tekstil ürünlerinin toplam ağırlığının %5 i. 3. Etiket veya işaretleme üzerinde gösterilen elyafların toplam ağırlığı ile ilgili olarak, Madde 9 gereğince sağlanacak elyaf kompozisyonu beyanı ile Madde 19 gereğince yürütülen analizden elde edilen yüzdeler arasında %3 oranında üretim toleransına izin verilecektir. Bu tolerans, ayrıca aşağıdaki durumlarda uygulanacaktır: (a) Madde 9 gereğince diğer elyaflar ifadesi ile adlandırılan elyaflar (b) Madde 8(2) nin (b) fıkrasında değinilen yün yüzdesi. Analizin amacına uygun olarak, toleranslar ayrı hesaplanacaktır. Bu paragrafta değinilen tolerans hesaplanırken hesaba alınacak toplam ağırlık, nihai ürünün elyaflarının ağırlığından bu Madde nin paragraf 2 sinde değinilen tolerans uygulanırken bulunan herhangi bir harici elyafın ağırlığının düşürülmesiyle bulunacaktır. 4. Paragraf 2 ve 3 te değinilen toleransların kümülatif uygulanmasına, sadece, analiz yoluyla bulunan herhangi bir harici elyafın, paragraf 2 de değinilen toleransı uygularken, etiket veya işaretleme üzerinde gösterilen elyafların bir veya birden fazlası ile aynı kimyasal tipte olduğunun kanıtlanması üzerine izin verilecektir. 5. Üretim süreci, paragraf 2 ve 3 te ortaya konulan toleranslardan daha yüksek tolerans seviyeleri gerektiren belirli tekstil ürünlerinde, Komisyon, daha yüksek toleranslara izin verebilir. Tekstil ürününü piyasaya sürmeden önce, üretici, olağanüstü üretim koşulları için yeterli neden ve kanıt sağlayarak, Komisyon a yetkilendirilme talebi sunacaktır. Yetkilendirme sadece olağanüstü hallerde ve üretici tarafından yeterli mazeret sağlandığı durumlarda verilebilir. Gerektiğinde, Komisyon, Madde 22 gereğince devredilmiş yasalar vasıtasıyla, bu paragrafın uygulanmasına yönelik teknik kriterleri ve prosedürel kuralları uyarlayabilir. BÖLÜM 4 SON MADDELER

16 Madde 21 Devredilen yasalar 1. Komisyon, Madde 22 gereğince, Madde 20(5) in uygulanmasına yönelik teknik kriterlerin ve prosedürel kuralların uyarlanması ile ilgili, teknik ilerlemeyi göz önünde bulundurmak amacıyla Ek II, IV, V, VI, VII, VIII ve IX e yapılacak değişiklikler ve Madde 6 nın devamı olarak Ek I de, bu ekte oluşturulan listeye yeni tekstil elyaf isimleri dahil etmek için yapılacak değişiklikler için yasa devretme gücüne sahiptir. 2. Bu devredilmiş yasaları uyarlarken, Komisyon, bu Yönetmelik in maddelerine uygun şekilde davranacaktır. Madde 22 Devretme pratiği 1. Devredilmiş yasaları uyarlama gücü, bu Madde de ortaya konulan koşullara bağlı kalmak şartıyla Komisyon a verilmiştir. 2. Madde 20(5) ve Madde 21 de değinilen devredilmiş yasaları uyarlama gücü, Komisyon a, 7 Kasım 2011 tarihinden itibaren beş yıllık süre için verilmiştir. Komisyon, beş yıllık dönemin bitmesinden önceki dokuz aydan daha geç olmamak üzere, devretme gücü konusunda bir rapor hazırlamalıdır. Güç devri, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi her dönemin bitmesinden önceki üç aydan daha geç olmamak üzere uzatmaya karşı çıkmadığı sürece, aynı süreli bir dönem için herhangi bir açıklamaya gerek duyulmaksızın uzatılır. 3. Madde 20(5) ve Madde 21 de değinilen güç devri, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından herhangi bir anda geri alınabilir. Geri alma kararı, kararda belirtilen güç devrini sona erdirir. Karar, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi nde yayınlanmasını takip eden gün veya belirtilen daha sonraki bir tarihte yürürlüğe girer. Zaten yürürlükte olan herhangi bir devredilmiş yasanın geçerliliği etkilenmez. 4. Komisyon, devredilmiş bir yasa uyarladığında, Avrupa Parlamentosunu ve Konseyi eş zamanlı olarak bilgilendirir. 5. Madde 20(5) ve Madde 21 gereğince uyarlanan bir devredilmiş yasa, sadece, Avrupa Parlamentosu veya Konseyi ne bildiriminden itibaren iki aylık süre içinde herhangi bir itiraz Avrupa Parlamentosu veya Konseyi tarafından ifade edilmemişse veya bu sürenin bitmesinden önce, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi, Komisyonu, itiraz etmeyecekleri yönünde bilgilendirmişse, yürürlüğe girebilecektir. Bu süre Avrupa Parlamentosu ve Konseyi inisiatifi ile iki ay uzatılabilir.

17 Madde 23 Raporlama 8 Kasım 2014 itibariyle, Komisyon, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi ne, bu Yönetmelik in uygulanışı hakkında, yeni tekstil elyaf isimlerinin uyarlanması taleplerine vurgu yaparak ve gerektiğinde mevzuat önerisi sunarak, bir rapor sunacaktır. Madde 24 Gözden geçirme Eylül 2013 itibariyle, Komisyon, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi ne, tüketicilere tekstil ürünlerinin özellikleri ile ilgili doğru, anlamlı, anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bilgi sağlamak amacıyla, Birlik seviyesinde yürürlüğe konulacak muhtemel yeni etiketleme koşulları hakkında bir rapor sunacaktır. 2. Rapor, ilgili ortaklarla danışarak ve mevcut ilgili Avrupa ve uluslar arası standartlar dikkate alarak hazırlanmalıdır. 3. Rapor, gereken durumlarda mevzuat önerisi sunmalı ve aşağıdaki konuları incelemelidir: a. Tüketicilere, menşe ülke hakkında ve muhtemel yatay menşei kuralları hakkındaki gelişmelerin sonucu da dikkate alınarak, tekstil ürünlerinin izlenebilirliğini sağlayacak diğer veriler hakkında doğru bilgi sağlamayı hedefleyen bir menşe etiketleme planı; b. Harmonize edilmiş bakım etiketleme sistemi; c. İlgili tekstil ürünleri için Birlik çapında standart ebatta etiketleme sistemi; d. Alerjik maddelerin belirtilmesi; e. Elektronik etiketleme ve diğer yeni teknolojiler, elyafların tanımlanmasında dilden bağımsız sembol veya kodların kullanımı Madde 25 Tehlikeli maddeler hakkında çalışma 30 Eylül 2013 itibariyle, Komisyon, alerjik reaksiyonlar ve tekstil ürünlerinde kullanılan kimyasal maddeler veya karışımlar arasında nedensel bir bağlantı olup olmadığını değerlendirecek bir çalışma yürütecektir. Çalışmaya dayanarak, Komisyon, gereken durumlarda, mevcut Birlik mevzuatı kapsamında mevzuat önerileri sunabilir. Madde 26

18 Geçici madde 2008/121/EC Direktifi ne uyum sağlayan ve 8 Mayıs 2012 tarihinden önce piyasaya sürülen tekstil ürünleri, 9 Kasım 2014 tarihine kadar piyasada sunulmaya devam edebilirler. Madde 27 Yürürlükten kaldırılan mevzuat 73/44/EEC, 96/73/EC ve 2008/121/EC Direktifleri, 8 Mayıs 2012 tarihinden itibaren etkili olacak şekilde yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan Direktiflere yapılan referanslar, bu Yönetmelik e yapılmış olarak yorumlanır ve Ek X de yer alan korelasyon tablosu gereğince değerlendirilir. Madde 28 Yürürlüğe girme Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi nde yayınlanmasını takip eden 20 inci günde yürürlüğe girer. 8 Mayıs 2012 tarihinden itibaren uygulanır. Bu Yönetmelik bütünü ile bağlayıcıdır ve tüm Üye Ülkelerde doğrudan uygulanabilir niteliktedir. Strasbourg, 27 Eylül 2011 Avrupa Parlamentosu için Konsey için Başkan Başkan J. BUZEK M. DOWGIELEWICZ

19 EK I Tekstil lif isimleri listesi (Madde 5 te değinilen) Tablo 1 No İsim 1 yün 2 3 yün veya kıl isminin izlediği veya izlemediği alpaka, lama, deve, kaşmir, moher, angora, vicuna, yak, guanako, cashgora, kunduz, su samuru hayvanın cinsi belirtilerek veya belirtilmeden hayvan veya at kılı (örneğin sığır kılı, adi keçi kılı, at kılı) Lif tanımı Koyun veya kuzu postlarından (Ovis aries) elde edilen lif, koyun ve kuzu pstlarından ve Numara 2 de listelenen hayvan kıllarından elde edilen elyaf karışımı Şu hayvanların kılları: Alpaka, lama, deve, Kaşmir keçisi, Ankara keçisi, Ankara tavşanı, vicuna, yak, guanako, cashgora keçisi, kunduz, su samuru 1 inci ve 2 inci numaralarda değinilmemiş farklı hayvanların kılları 4 İpek Yalnızca, ipek salgılayan böceklerden elde edilen lif 5 pamuk Pamuk bitkisinin (Gossypium) tohum kabuğundan (çiğitten) elde edilen lif 6 kapok Kapok meyvesinin (Ceiba pentandra) içinden elde edilen lif 7 keten Keten bitkisinin (Linum usitatissimum) sak kabuğundan elde edilen lif 8 kenevir (kendir) Kenevirin (Cannabis sativa) sak kabuğundan elde edilen lif 9 jüt Corchorus capsularis veya Corchorus olitorius'un sak kabuğundan elde edilen lif. Bu Yönetmelik in amaçları için: Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata türlerinden elde edilen sak lifleri de jüt gibi işlem görecektir. 10 abaca (Manila kendiri) Musa textilis'in yaprak kınından elde edilen lif 11 Alfa Stipa tenacissima'nın yaprağından elde edilen lif 12 Hindistan cevizi (kokos) Cocos nucifera'nın meyvesinden elde edilen lif 13 Broom Cytisus scoparius ve/veya Spartium junceum'un sak kabuğundan elde edilen lif 14 rami Boehmeria nivea ve Boehmeria tenacissima'nın sak kabuğundan elde edilen lif 15 sisal Agave sisalana'nın yapraklarından elde edilen lif 16 sunn (güneş keneviri) Crotalaria juncea'nın sak kabuğundan elde edilen lif 17 henequen Agave fourcroydes'in sak kabuğundan elde edilen lif 18 maguey Agave cantala'nın sak kabuğundan elde edilen lif 19 asetat hidroksil gruplarının %74 ten fazlası, % 92 sinden azı asetillenmiş selüloz asetat lifi 20 aljinat Aljinik asidin metal tuzlarından elde edilen lif 21 cupro (kupramonyum rayonu) Kupramonyum yöntemiyle elde edilen rejenere selüloz lifi

20 22 modal Yüksek kopma mukavemeti ve yüksek yaş modüle sahip olan yenilenmiş viskoz işlemi yoluyla yeniden elde edilen selüloz lifi. Kondisyonlanmış durumda (Bc) ve yaş durumda %5 uzama sağlamak için gerekli kuvvet (Bm) aşağıdadır. Bc ve Bm; desitex biriminde lineer yoğunluk T olduğunda: Bc (CN) 1.3 T + 2 T Bm (CN) ) 0,5 T 23 protein Doğal protein maddelerinden rejenerasyon yoluyla ve kimyasal maddelerin etkisiyle stabilize edilerek elde edilmiş lif. 24 triasetat Hidroksil gruplarının en az %92 si asetillenmiş selüloz asetat lifi. 25 viskoz Filament ve kesikli lif için viskoz yöntemi ile elde edilen rejenere selüloz lifi. 26 akrilik Zincirlerinin (kütlece) en az %85 i akrilnitril ünitelerinden oluşan lineer makromoleküllerden elde edilen lif. Zincirlerinde kütlece %50 den fazla klorlanmış vinil veya viniliden 27 kloro lifi monomerik üniteleri bulunduran lineer makromoleküllerden elde edilen lif. 28 floro lifi Florokarbon alifatik monomerlerinden oluşmuş lineer makromoleküllerden elde edilen lif. 29 modakrilik Zincirlerinin (kütlece) %50 den fazlası ve %85 den azı akrilnitril ünitelerinden oluşan lineer makromoleküllerden elde edilen lif. Zincirlerinde, en az %85 i alifatik veya sikloalifatik birimleriyle 30 poliamid veya naylon birleşen amid bağlantılarının tekrarlanmasıyla oluşan sentetik lineer makromoleküllerden elde edilen lif. En az %85 i doğrudan iki aromatik halkaya ve varsa, amid 31 aramid bağlantılarını geçmeyecek sayıda imid bağlantılara bağlanan amid veya imid bağlantılarına eklenen aromatik gruplardan oluşan sentetik lineer makromoleküllerden meydana gelen lif. 32 poliimid Zincirlerinde amid birimlerinin tekrarlamasıyla oluşan sentetik lineer makromoleküllerden oluşan lif 33 lyocell Çözülme ve türev oluşumu olmaksızın gerçekleşen solvent spinning işlemi sonucu yeniden elde edilen selüloz lif Zincirinde en az %85 (kütlece) doğal şekerden türetilen ve erime 34 poliaktid noktası en az 135 C olan laktik asid ester birimlerine sahip lineer makromoleküllerden oluşan lif. 35 poliester Zincirleri (kütlece)en az %85 diol ve tereftalik asitten oluşmuş bir ester içeren lineer makromoleküllerden elde edilen lif. 36 polietilen Substituye edilmemiş alifatik doymuş hidrokarbon lineer makromoleküllerinden oluşmuş lif. İsotaktik pozisyonda her ikinci karbon atomunda bir metil yan dalı 37 polipropilen içeren ve başkaca bir substitüsyonun söz konusu olmadığı doymuş alifatik hidrokarbon lineer makromoleküllerden oluşan lif. 38 polikarbamid Zincirlerinde (NH-CO-NH) üretilen fonksiyonel grubunun tekrarlanmasıyla oluşan lineer makromoleküllerden elde edilen lif. 39 poliüretan Zincirlerinde üretan fonksiyonel grubunun tekarlanmasıyla oluşan makromoleküllerden elde edilen lif. 40 vinilal Zincirleri asetilizasyon derecesi farklı polivinil alkolden oluşan makromoleküllerden elde edilen lif.

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Nisan 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29337 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2015/7460 20

Detaylı

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları, Asansör Yönetmeliği Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine

Detaylı

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar.

b) Makaslı asansörler gibi sabit raylar boyunca hareket etmese dahi, sabit bir mesafe boyunca hareket eden asansörleri, kapsar. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARIN AİT OLDUĞU PARTİYİ TANIMLAYAN İŞARETLER VEYA NUMARALAR HAKKINDA TEBLİĞ

TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARIN AİT OLDUĞU PARTİYİ TANIMLAYAN İŞARETLER VEYA NUMARALAR HAKKINDA TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARIN AİT OLDUĞU PARTİYİ TANIMLAYAN İŞARETLER VEYA NUMARALAR HAKKINDA TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ Yayın No:

Detaylı

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından: Vücut Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; vücut dışında (in-vitro)

Detaylı

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT)

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsama Madde 1- Bu Yönetmelik; maksimum izin verilebilen PS basıncı 0,5 bar'dan daha büyük olan

Detaylı

Sayı:42/2014 ÜRÜN GÜVENLİĞİ YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

Sayı:42/2014 ÜRÜN GÜVENLİĞİ YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 28 Nisan 2014 tarihli Altmışdördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Ürün Güvenliği Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Haziran 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27957 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Ürün Güvenliği Yasası

Ürün Güvenliği Yasası Ürün Güvenliği Yasası Ürün Güvenliği Yasası (42/2014) KAPSAM Piyasaya arz edilecek veya hizmete sunulacak ürünlere ilişkin teknik düzenlemeler, Güvenlik gereklerini, Uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini,

Detaylı

29.5.2007 TR Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi L 136/3

29.5.2007 TR Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi L 136/3 29.5.2007 TR Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi L 136/3 DÜZELTME Avrupa Parlamentosunun ve bir Avrupa Kimyasal Ajansı kurulmasına yönelik olarak Kimyasalların Tescil Edilmesi, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi

Detaylı

TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİLERİ İÇİN REHBER

TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİLERİ İÇİN REHBER TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİLERİ İÇİN REHBER 1 REHBER Bu rehber kitap genel bir bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple yasal bir düzenleme gibi algılanmamalıdır. Üreticiler ve diğer ilgililer bu rehberden ziyade

Detaylı

KOZMETİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar Madde 4

KOZMETİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar Madde 4 KOZMETİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; kozmetik ürünlerin, yanılmaya yol açmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde, doğru ve

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ORGANİK OYUNCAK ÜRETİM BELGESİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

KISA VADE MEVZUAT UYUMU

KISA VADE MEVZUAT UYUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI KISA VADE MEVZUAT UYUMU SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ULUSAL PROGRAM ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİRİNCİ BASKI ANKARA Eylül 2002 T.C.

Detaylı

YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ 9 Ocak 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26398 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığında

Detaylı

FARMASÖTİK VE TIBBİ MÜSTAHZAR, MADDE, MALZEME, TERKİPLER İLE BİTKİSEL PREPARATLARIN GERİ ÇEKİLMESİ VE TOPLATILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

FARMASÖTİK VE TIBBİ MÜSTAHZAR, MADDE, MALZEME, TERKİPLER İLE BİTKİSEL PREPARATLARIN GERİ ÇEKİLMESİ VE TOPLATILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 180 FARMASÖTİK VE TIBBİ MÜSTAHZAR, MADDE, MALZEME, TERKİPLER İLE BİTKİSEL PREPARATLARIN GERİ ÇEKİLMESİ VE TOPLATILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Yayım Tarihi: 15.08.1986 Sayı: 19196 Amaç Madde 1

Detaylı

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi İstanbul Sanayi Odası Meşrutiyet Cad. No:62 34430 Tepebaşı İstanbul Tel: 212 292 21 57 Faks: 212 293 55 65

Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi İstanbul Sanayi Odası Meşrutiyet Cad. No:62 34430 Tepebaşı İstanbul Tel: 212 292 21 57 Faks: 212 293 55 65 Bu kitapçık Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi faaliyetleri çerçevesinde Eurohorizons Danışmanlık firmasına hazırlatılmıştır. Bu broşürde yer alan bilgiler firmaları

Detaylı

TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığından: TIBBÎ CİHAZ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığında doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan tıbbî

Detaylı

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (Çerçeve Kanun)

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (Çerçeve Kanun) 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (Çerçeve Kanun) Giriş: Resmi Gazete tarih ve sayısı: 11 Temmuz 2001-24459 Yürürlük tarihi: 11 Ocak 2002 Bilindiği

Detaylı

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği İlgili AB Direktifleri ( İngilizce ) : 87/404/EEC 90/488/EEC 93/68/EEC Açıklama: 87/404/EEC sayılı Basit Basınçlı Kaplar Direktifi seri

Detaylı

YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ 9 Ocak 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26398 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi İstanbul Sanayi Odası Meşrutiyet Cad. No:62 34430 Tepebaşı İstanbul Tel: 212 292 21 57 Faks: 212 293 55 65

Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi İstanbul Sanayi Odası Meşrutiyet Cad. No:62 34430 Tepebaşı İstanbul Tel: 212 292 21 57 Faks: 212 293 55 65 Bu kitapçık Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi faaliyetleri çerçevesinde Eurohorizons Danışmanlık firmasına hazırlatılmıştır. Bu broşürde yer alan bilgiler firmaları

Detaylı

Đnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Đnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Publication Date in the Official Gazette : 19.01.2005 Number of the Official Gazette : 25705 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Amaç Đnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT)

Detaylı

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; beşeri tıbbi ürünlerin istenen etkinlik ve güvenilirliğe, gereken kaliteye

Detaylı

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (94/9/AT)

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (94/9/AT) MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (94/9/AT) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (4.Mük.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB)

YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) 10 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28703 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

30.04.2004 Avrupa Birliği Resmi Gazetesi L.139/55. Gıda maddeleri hijyeninde belirli hijyenik kurallara dair

30.04.2004 Avrupa Birliği Resmi Gazetesi L.139/55. Gıda maddeleri hijyeninde belirli hijyenik kurallara dair Gıda maddeleri hijyeninde belirli hijyenik kurallara dair 29 Nisan 2004 Tarih ve 853/2004 (EC) sayılı AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA KONSEYİ YÖNETMELİĞİ AVRUPA PARLEMENTOSU ve AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Elektronik Haberleşme Yasası nın 33, 34, 36,

Detaylı