GAYRİ RESMİ TERCÜME TÜRKİYE ORMANCILIK SEKTÖR İNCELEMESİ GENİŞ ÖZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAYRİ RESMİ TERCÜME TÜRKİYE ORMANCILIK SEKTÖR İNCELEMESİ GENİŞ ÖZET"

Transkript

1 GAYRİ RESMİ TERCÜME TÜRKİYE ORMANCILIK SEKTÖR İNCELEMESİ GENİŞ ÖZET Giriş Ormanlar, Türkiye yüzölçümünün %25 ini kapsamakta ve önemli ekonomik, kültürel ve çevresel fonksiyonlara sahip bulunmaktadır. Türkiye nüfusunun yaklaşık %15 i orman kaynaklarının geçimlerine büyük katkı yaptığı orman köyleri veya orman bitişiği köylerde yaşamaktadır. Şehirlerde yaşayanlar da, özellikle biyolojik çeşitlilik, çevre ve rekreasyonel fonksiyonlarıyla ilgili olarak ormanlara olan ilgileri giderek artmaktadır. Ormanların farklı coğrafi bölgelerdeki yayılışı ölçülemeyen ekonomik ve ekolojik değerlere sahip olan türler içindeki genetik çeşitliliği sağlamaktadır. Türkiye ormanları neredeyse kendine yeterli düzeyde odun hammaddesi sağlayacak şekilde çok çeşitli ticari odun hammaddesi türleri barındırmaktadır. Türkiye ormanları, ekonomik öneme sahip büyük miktarlarda flora çeşitliliğini(çeşitli tıbbi, aromatik, endüstriyel ve süs bitkileri) barındırmakta ve Türkiye faunasının çok sayıdaki türü için başlıca yaşam ortamlarını temin etmektedir. Türkiye ormanlarının bir kısmı hala bozulmamış orman ekosistemlerinden günümüze kalan son meşcereleri barındırmaktadır. Türkiye ormanları aynı zamanda havza koruma, sel baskını ve toprak erozyonu kontrolü gibi Türkiye için önemli konularda hayati bir rol oynamaktadır. Türkiye ormanlarının yönetiminde çevresel, sosyal ve finansal olarak sürdürülebilir sistemlerin kurulması, sektörün şu anda karşı karşıya kaldığı sorunlara ve seçeneklere karşı hükümetin göstereceği tutuma bağlıdır. Türk ormancılık sektörünün durumu, yeni fırsatlar ve darboğazlarla karşılaşarak hızlı bir şekilde değişmektedir. Sektörde ulusal bağlamda gözlenen en önemli değişiklikler, orman korumaya olan talebi ve odun dışı değerlerdeki ödeme istekliliğini arttıran Türkiye nin şehirleşmesi ve ekonomik gelişmesidir. Türkiye nin reform gündemi de sektörün politikalarının önemli bir yansımasıdır. Ekonomiyi liberalleştirmek için atılan adımlar, 1993 te Türkiye nin orman ürünlerini ithal ürünlerle rekabet içine sokmuş, Türk odun hammaddesinin fiyatının düşmesine ve sektörün önemli bir gelir kaynağının azalmasına neden olmuştur. Kamu İktisadi Devlet Kuruluşlarındaki bu reform, Orman Bakanlığının en önemli müşterilerinden bazılarını etkilemektedir. Destekleme alımlarının girdi sübvansiyonu ve fiyat desteğinin yerini almasıyla süregelen tarım politikası reformları orman bitişiğinde yaşayanlar dahil çiftçilerin ürün desenini değiştirmesine yol açmaktadır. Sonuçta, Türk Hükümeti tarafından mali kısıtlamalar üzerinde durulması, sektörel açıkları kapatmak için devlet bütçesinden sağlanan desteği kısıtlayacaktır. Türk hükümeti ortaya çıkan sorunları ele almak üzere 1996 yılında Dünya Bankası ndan Ormancılık Sektörü İncelemesi konusunda bir çalışma yapılmasını talep etmiştir. Bunun üzerine, Dünya Bankası temel çalışmalar yapmış ve bilgi toplamak ve ilgili kuruluşlar ve hükümetle müzakereler yapmak üzere 4 misyon gerçekleştirmiştir. Bu doküman yapılan çalışmanın sonuçlarını özetlemektedir. Bu çalışma sektör için bir çok fırsatı ortaya çıkartmıştır. Bu fırsatlardan birincisi; daha iyi yönetim ile verimli bazı devlet ormanlarında odun hammaddesi üretiminin ticari etkinliğinin arttırılabileceğidir. Bu durum orman işletmelerinin odun-dışı orman ürünlerine olan artan talepleri karşılamaya yöneldiği yerlerde, odun hammaddesi üretimine daha az önem verilmesini sağlayacaktır. İkincisi;Türkiye nin iç tüketimi, net bir gelir artışına neden olarak orman alanların arttırılmasını destekleyebilir. Üçüncüsü; uzun dönemli kiralamalar yoluyla topluma dayalı orman yönetim sistemleri oluşturmak suretiyle sürdürülebilirliği geliştirmek için fırsat bulunmaktadır.

2 Ormancılık Sektörünün Önündeki Fırsatlar Ve Darboğazlar Bu çalışma ormancılık sektörünün önündeki aşılması gereken önemli bir çok sorunun olduğunu ortaya koymuştur. Bunlar; yoksulluk, arazi mülkiyeti, çok amaçlı planlama gereği, katılımcı orman amanejman planlaması, bozuk orman alanlarında toprak erozyonu kontrolü ve sektörün mali durumunun yeniden düzenlenmesi gibi sorunlardır. Orman Alanlarında Yoksulluk Aşılması gereken ilk sorun orman alanlarındaki yoksulluktur. Orman köyleri ve orman bitişiği köylerde yaşayan, Türkiye nüfusunun %15 i ülke ortalamasından çok daha yoksuldur. Yaşadıkları yerlerin uzak olması, çok az kurum yada kuruluşu orman köylülerinin sorunlarını gündeme getirmede başarılı kılmıştır. Orman köylerinde ya da orman bitişiğindeki köylerde yaşayanlar geçimlerini ormandan sağlamamakta, aksine gelirlerinin büyük bir kısmı veya önemli bir miktarı, tarım ve büyükbaş hayvancılığı gibi ormancılıkla rekabet eden alternatif arazi kullanımına dayanmaktadır. Ancak orman köylüleri ısınma ve yemek pişirmede kullanılan yakacak odunu sağlamada ve hayvanların beslenmesi ve otlatılmasında ormana bağımlıdırlar. Devlet orman işletmeleri orman köylülerine daha düşük fiyatla odun tahsisi yapmaktadır. Tahsis edilen miktar kadar veya daha fazla odun orman köylüleri tarafından kaçak olarak kesilmektedir. Gerçekten kaçak kesimler o kadar fazladır ki, Orman Bakanlığı satış için üretilen odun miktarını değerlendirirken kaçak kesim miktarını da dikkate almaktadır. Geçmişte, orman idaresi orman köylülerini destekleme programlarıyla köylülerin gelirlerine sürekli olarak bir katkı yapmıştır. Fakat son araştırmalar, mevcut desteğin yetersiz olduğunu ve yoksulluğun köylülerin tarım ve hayvancılık için kullanabilecekleri alanların varlığı ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Orman köylülerinin geçimlerini ormanlardan sağlayamamaları, geçimlerini sağlamaya çalışırken bir anlamda doğal kaynak tahribatına yol açmakta ve orman koruma ve geliştirmede kayıtsızlığa neden olmaktadır. Orman köylülerinin yoksulluk nedeniyle dışarıya göçü bu konunun niteliğini etkilemektedir. Orman köylülerinin ve diğer tarafların farklı amaçlarını uyumlu hale getirmenin bir aracı, orman köylülerinin gereksinimlerinin sürdürülebilir orman yönetimine uygun olarak karşılanmasında seçeneklerin belirlenmesi üzerinde hemfikir olunması orman amanejman planlarının yapımı esnasında katılımlarının sağlanmasıdır. Orman Alanlarında Mülkiyet Sınırları Orman yönetiminin sürdürülebilirliği için ikinci önemli sorun, orman alanlarındaki mülkiyet sınırlarının belirgin olmamasıdır. Kesinleşmeyen belirsiz sınırlar ilgili kişi ve kuruluşlar arasında devam eden bir çok anlaşmazlıkların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Ormanın yasal tanımının yeniden yapılmasıyla bunu orman dışına çıkartmalar izlemiş bu suretle yeni kadastro çalışmalarının önemi ortaya çıkmış ve ayrıca mülkiyet uyuşmazlıkları daha da artmıştır. Birçok insan orman sınırlarının yeniden düzenlenmesiyle ilgili çalışmaların, kentleşmenin hızla orman alanlarına doğru genişlemesine yol açacağını ve kamu yararı ve yoksul yöre halkından çok bu alanların zenginlerin eline geçeceğine inanmaktadır. Orman kadastro çalışmalarının tamamlanması ve mülkiyet uyuşmazlıklarının çözümü, Türk ormancılık sektörü için öncelikli sorunlardır. Uygun bir yasal yapının oluşturulması, bu sorunların aşılmasında büyük öneme sahiptir. 2

3 Çok Amaçlı, Katılımcı Orman Amanejman Planlaması Orman amanejman planlarının merkezden planlanan ve esas olarak odun hammaddesi üretimine yönelen sistemden, çok amaçlı ve katılımcı bir planlama sistemine doğru yeniden yapılanması ihtiyacı, Türk ormancılık sektörü için öncelikle aşılması gereken bir sorundur. Mevcut durumda orman planlamanın değişik konuları, Orman Bakanlığının dört genel müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Orman Genel Müdürlüğü. OGM tarafından hazırlanan ve yürütülen orman amanejman planları esas itibariyle mevcut orman kaynaklarının korunması, orman ağaç vejetasyonunun geliştirilmesi (servetin arttırılması, yaş ve çap sınıfları, odun hammaddesi kalitesi vs.) ve yeterli odun üretimini amaçlamaktadır. Orman envanterleri bu amaçla esas itibariyle ağaçlar üzerinde durmakta, ormanların diğer kaynaklarına ve fonksiyonlarına yeterli önem verilmemektedir. GEF in finanse ettiği Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi projesinde, OGM mevcut orman amanejman planları sürecinde biyolojik çeşitliliği dikkate alacak yaklaşımlara öncülük yapacaktır. Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü. Milli Parklar ve Korunan Alanlar için yönetim planları, milli parklar kanununa uygun olarak MPG.Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve yürütülür. Bununla birlikte korunan alanlardan şimdiye kadar sadece çok az bir kısmı için yönetim planları yapılmıştır. Yaban hayatı rezervleri için (çoğu ormanlık alanlarda bulunmakta olan yaklaşık 1.8 milyon ha) yaban hayatı envanterleri ve yönetim planları henüz tamamlanmamıştır. Üstelik bu planlar, sürdürülebilir yönetim uygulamaları; özellikle yerel topluluklar ve diğer tarafların katılımı konusunda yetersiz kalmaktadır. GEF in finanse ettiği Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi projesinde MPGM, Orman Bakanlığının diğer genel müdürlükleri, yerel topluluklar ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliğiyle, korunan alanların ve üretim ormanları ve tarım arazileri de dahil olmak üzere bu alanlara bağlı peyzajın koruma yönetim planlarının yürütülmesi ve geliştirilmesinde öncülük yapacaktır. ORKÖY Genel Müdürlüğü. Orman Köyleri Kalkınma Planları ORKÖY Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmaktadır. Bu planlar küçük miktarlarda gelir artırıcı faaliyetlere yönelmekte, fakat doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesiyle belirgin bir ilişki kuramamaktadır. Ayrıca ORKÖY ün mevcut orman köyleri gelişim planlarının büyük bir kısmı yılları arasında hazırlanmış ve bugün güncelliğini yitirmiştir. Orman kaynaklarının tahribatına neden olan ilgili olarak yoksulluğun hafifletilmesinde, diğer kalkınma ve yerel yönetim kuruluşlarının koordinasyonunu sağlayarak daha stratejik bir yaklaşım içinde ORKÖY Genel Müdürlüğünün rolünün yeniden belirlenmesi ve orman amanejman planlarında sosyal konulara yer verilmesi gerekmektedir. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü. AGM tarafından hazırlanan ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve mera ıslahı plan ve projelerinin, sosyoekonomik, biyoçeşitlilik ve çevresel etki yönünden bazı eksiklikleri bulunmaktadır. Bununla birlikte son zamanlarda Doğu Anadolu Havza Rehabilitasyonu projesiyle katılımcı havza gelişim planlarının hazırlanması ve yürütülmesinde önemli bir ilerleme kaydedilmiştir. 3

4 OGM tarafından hazırlanan ve yürütülen orman amanejman planları bir çok ormancılık faaliyetleri için esas planlar olmaya devam etmektedir. Bu sebeple, orman kaynaklarının çok yönlülüğünün bilinmesi ve diğer üç Genel Müdürlüğün faaliyetlerinin planlanmasına rağmen, Türk ormancılığında orman kaynakları üzerinde odun üretimine dayalı olan bir anlayış sürmektedir. Mevcut amanejman planlarına göre ormanlık alanların %83 ü odun hammaddesi üretim amacına yönelik planlanmakta ve sadece %17 si diğer kullanımlara (büyük bir kısmı toprak ve su kaynakları ile biyolojik çeşitliliği koruma) ayrılmış bulunmaktadır. Odun üretimine bu güçlü yöneliş, rekreasyon ormanı, doğa koruma ve diğer orman değerlerine olan talebin hızla artması yoksul kırsal kesimin yakacak odun, otlatma ve yem, odun-dışı orman ürünleri ve istihdam ihtiyaçlarına daha fazla önem verilmesi gerektiğinin kabul edilmesi veya hükümetin küresel seviyede öneme sahip orman değerlerine ilişkin olarak yapmış olduğu taahhütleri tam anlamıyla dikkate almamaktadır. İlgili tarafların katılımını sağlamada ve yerel talepler ve tercihler, biyolojik çeşitlilik, çevresel değerlere ve fayda maliyet analizine daha fazla önem vermede orman amanejman planlarının yerelleştirilmesi ve bütüncül yaklaşımla hazırlanması büyük önem taşımaktadır. Toprak Erozyonu Kontrolü Ve Bozuk Alanların Islah Edilmesi Türkiye topraklarının yaklaşık %75 inde meydana gelen toprak erozyonu ülkenin en önemli sorunlarından biridir. Araştırmalara göre, erozyonla taşınan toprak miktarı yıllık 500 milyon tondan daha fazladır. Bunun 350 milyon tonu nehirler ve ırmaklarla birlikte barajların su toplama havzalarına taşınmakta, barajların enerji, sulama ve tarım sektöründeki çok önemli fonksiyonları engellenmektedir. Can ve mal kaybına, altyapının ve tarım alanlarının verimliliğinin bozulmasına neden olan sel baskınlarından meydana gelen hasarlar oldukça ciddi boyutlardadır. Erozyon kontrolü çalışmaları sürerken, bir çok kurumsal sorunlar çalışmaların yararlarını engellemektedir. Ağaçlandırma Genel Müdürlüğüne ağaçlandırma ve meşcerenin ilk bakımı sorumluluğu verilmişken, tesis tamamlandıktan hasılat alınıncaya kadarki zamanda meşcerenin bakımı OGM nin sorumluğuna verilmiştir. Bu işbölümündeki ayrım, orman yönetiminin teknik fonksiyonlarının bütçeden ve diğer teşviklerden bağımsız yönetilebilmesi ve olgun yaşa gelmiş meşçerelerin yönetiminde kamu kuruluşlarının bir tekel oluşturması gerektiğini öngörmektedir. Diğer ülkelerdeki deneyimler kamu ağaçlandırma sahalarının yönetimlerinin özelleştirilebileceğini göstermektedir. Havza yönetimindeki işbirliği bir başka kurumsal sorundur. Erozyon kontrolü ve diğer amaçlarda maximum verimi sağlamak için, orman yönetimindeki bütüncül yaklaşımın yönetimine aktarılması gerekmektedir. Yerel topluluklar, sivil toplum örgütleri ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların su havzalarının yönetimi, rehabilitasyonu ve planlanmasında aktif katılımını kolaylaştırmak üzere ilgili kamu kuruluşlarının görevlerinde (Orman Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri, Köy Hizmetleri) entegrasyonu sağlayıcı hükümler Türk mevzuatında yeterli düzeyde değildir. Örneğin bozuk orman alanlarının yönetimine teknik olarak en iyi yaklaşım tarım ve hayvancılık yönetimine katılan gruplar ve kuruluşlarla işbirliğidir.bu birleştirici yaklaşım, Doğu Anadolu Havza Rehabilitasyonu Projesi tarafından desteklenen bir çok Doğu Anadolu ilinde etkili bir biçimde uygulanmaktadır. Üçüncü bir konu da, toprak koruma ile kırsal yoksulluğun azaltılmasını kombine edecek bu çalışmalara özel sektörü de katacak fırsatların nasıl sağlanabileceği sorunudur. Türkiye deki bozuk orman alanlarında ağaçlandırma ve ıslah çalışmalarında kırsal 4

5 toplulukların ve özel sektörün katılımını sağlamak için bir çok yasal ve mali kaynak mekanizması önerilmiş ve uygulanmıştır. Mevcut teşvik sisteminde yerel toplulukların ve özel sektörün ağaçlandırma ve ıslah çalışmalarında daha aktif olarak katılımını sağlayacak olan düzenlemeler katılımcılarla birlikte gerçekleştirilmelidir. Sektörün Mali Varlığının Yeniden Düzenlenmesi Odun hammaddesi satışları OGM nin önemli bir gelir kaynağı iken, özellikle tarife engellerinin kalkması ve ardından odun hammaddesi fiyatlarında süregelen düşüşler bu gelirleri azaltmıştır. Sektör şimdi net zararlarını genel bütçeye yüklemektedir. Sektörün gelir kaynakları, Türkiye ormanlarının sürdürülebilir yönetimini temin etmek için sağlam temeller üzerinde yeniden tesis edilmelidir. OGM nin odun ve odun dışı ürünlerinin satışları sektörün ana gelir kaynağıdır yılına kadar vergi duvarının dışında kalan (o yıl ithal edilen ürünlerde vergi oranı %20 idi) OGM nin odun satışlarından elde ettiği gelirler piyasada satışlar tek elden yapıldığı için nispeten korunmuştur. Fakat 1993 te Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmasından sonra, ithal edilen odun ürünlerinden alınan vergiler kaldırılmıştır. O zamandan bu yana ithal odun ürünleri iç piyasada artmaya başlamıştır. Bu miktar son yıllarda yıllık 1.5 milyon metreküpten fazla olup, bu da toplam tüketimin %10 una tekabül etmektedir. Türkiye de odun hammaddesinin fiyatı da aynı şekilde düşmüştür yılından 1999 yılına kadar geçen bu dönemde OGM tarafından satılan yuvarlak odun fiyatları reel anlamda yaklaşık %30-40 civarında düşmüştür. Bu trendin OGM nin sattığı odun hammaddesinden elde ettiği gelir üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır. Ayrı bir gelir konusu, OGM nin toplam üretiminin yarısından fazlasını özel alıcılara uyguladığı tahsisli fiyatlarla yapmış olduğu satışlardır de 3 milyon metreküp yuvarlak odun (toplam yuvarlak odun üretiminin %60 ı) tahsisli olarak satılmıştır. OGM aynı zamanda orman köylüleri ve kooperatiflerine kanunen düşük fiyatlarla yapacak ve yakacak odun temin etmekle yükümlü kılınmıştır. OGM nin gelirinin azalması tüm sektörde geniş çapta hissedilmektedir. OGM, orman planlama, ağaçlandırma çalışmaları ve kendi teşkilatlarınca yapılan araştırmaları finanse etmekte ve çeşitli işlerde ve diğer çalışmalarda istihdam sağlamak suretiyle orman köylülerini desteklemektedir. OGM nin gelirlerindeki düşüşün bir sonucu olarak, önem arz eden çeşitli alanlardaki programları artık yeterli olarak finanse edememektedir. Bundan başka, OGM nin ağaçlandırmayı finanse etmek suretiyle AGM fonuna ve orman köylülerinin kalkındırılması amacıyla ORKÖY e yapmış olduğu ekonomik destek azalmaktadır. OGM, maliyetleri düşürmek için yollar birtakım yollar aramaya başlamıştır. Fakat, işgücü maliyeti ve ücretlerde önemli oranda düşüş sağlamakta çok az ilerleme kaydedilmiştir. Sonuçta, sektörün bozuk alanların ıslahı ve erozyon kontrolü dahil olmak üzere acil yatırımlardan vazgeçme riski bulunmaktadır. OGM nin uygulamaları her yıl eşit miktarda üretip satmayı öngörmektedir. Bundan dolayı gelir, piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalarla değişmektedir. Maliyet fiyatları üretimin gerçekleştiği bir işletme müdürlüğü için hesaplanmamaktadır. Bunun yerine, maliyet fiyatları, merkez ve tüm işletme müdürlüklerini kapsayacak şekilde hesaplanmaktadır. OGM nin yönetim yaklaşımların tekbiçimliliği yüksek düzeydeki sübvansiyonu gizlemektedir. Bazı 5

6 işletmeler zengin bir orman kaynağına ve odun satışlarından önemli gelir sağlarken, diğerleri daha az kaynağa sahiptir ve yönetim ve gençleştirme harcamaları daha fazla olmaktadır. Orman Bakanlığı, son zamanlarda zararları sürekli OGM ye yük olan bazı Orman İşletme Müdürlüklerinin kapatılması imkanları üzerinde çalışmaktadır. Bir çok Orman İşletme Müdürlüğü nde faaliyetlerin yeniden belirlenmesine ihtiyaç vardır. Bu alanların bir çoğunda orman kaynakları yönetimi, daha düşük maliyetle ve potansiyel çevre ve sosyal faydaları bulunan ve odun hammaddesi üretimi yoğunluğu az olan işlevlere ağırlık verilebilir. Orman kaynak vergisi (tarife), karışık bir konudur ve tahsis düzeyi ve takdir yöntemleri, ekonomik değerlendirme metotları yanında mülkiyet yapısı ve ağaçlandırma sorumluluğuna göre değişmektedir. Devlet tarafından her yıl belirlenen kaynak vergisi, OGM tarafından satılan odun-dışı ürünlerin her bir birimi ve her metreküp odun ürünü için OGM tarafından ödenen miktardır. Bu vergi OGM nin bir bütçesinden (döner sermaye bütçesi, odun satışlarından elde edilen gelirin halihazırdaki alıcısı) bir diğerine, OGM nin ağaçlandırma ve amanejman planları gibi ticari olmayan hizmetlerini finanse eden katma bütçeye yapılan bir transfer işlemidir. OGM nin planlaması doğal kaynakların ekonomik değerlerini şeffaf bir şekilde hesaba katmalıdır. Sürdürülebilir kaynak yönetimini ve karlılığı optimize edecek gerçekçi bir kaynak vergisi tesis etmenin uygulanabilirliğini belirlemek için daha fazla çalışmaya gereksinim duyulmaktadır. AGM, yasalara göre bir çok gelir kaynağı bulunan (genel bütçe, OGM, odun ürünleri alıcıları/ithalatcılar, Çevre Bakanlığı, indirimli orman ürünlerinden faydalananlar ve bağışlar dahil) AGM fonu tarafından finanse edilmektedir. Fakat uygulamada, AGM fonunun gelirleri sınırlıdır. Bütçe yetersizlikleri, AGM nin birkaç milyon ha bozuk sahanın ağaçlandırmasını kapsayan görevini yürütme imkanını sınırlamaktadır. AGM nin diğer belirlenmiş görevleri de (erozyon kontrolü, mera ıslahı) mevcut bütçenin imkanlarının üzerindedir. MPGM ne genel bütçe katkısı, korunan alanların etkin yönetimini desteklemek için yetersizdir. Aynı zamanda, milli parklar fonundan ( korunan alanlar, doğa parkları ve milli parklar) için alınan giriş ücretlerinden elde edilen gelirin önemli bir kısmı hazineye transfer edilmekte fakat korunan alan programları ve milli parkların yönetimi için elverişli düzeyde bulunmamaktadır. ORKÖY Fonu, orman köylülerinin durumlarını iyileştirici ORKÖY faaliyetlerini finanse etmektedir. Yasal olarak genel bütçenin % 0.1 lik kısmı ORKÖY faaliyetlerini finanse etmek için ORKÖY fonuna tahsis edilmelidir. Bunun yanı sıra, OGM odun satışlarından elde ettiği gelirin %3 ü, artı yıllık karının %10 u ile katkıda bulunmakla sorumlu tutulmuştur. Bunlar ORKÖY fonunu finanse eden temel kaynaklardır. Genel bütçeden tahsis edilen miktar asla gerçekleşmemiş, OGM nin bugün içinde bulunduğu finansal zorluklardan dolayı ORKÖY fonuna yapmış olduğu katkı odun satışları gelirinin %3 üne kadar düşmüştür. Aynı zamanda ORKÖY e kaynak akışı sınırlanmışken, ORKÖY bu kaynaklarla görevini yerine getirmekte yetersiz kalmaktadır. ORKÖY ün işletme giderleri ayrılan fonların yarısını oluşturmakta, böylece ORKÖY ün uygulamalarının hedeflerinin ve başarısının tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. Özet olarak, sektörün finansal problemleri bir çok nedenden dolayı ortaya çıkmaktadır. Bunların bir kısmı, OGM nin performansıyla ve giderek artan pazar rekabetine ayak uyduramamasıyla ilgilidir. İkincisi, orman kuruluşları tarafından sağlanan, özel ve kamu malı işlevlerinin karmaşıklığıdır. Konsolide bir sektörel bütçenin geliştirilmesi, etkin ve 6

7 sürdürülebilir ormancılık uygulamaları için katkı sağlayacak, yoksulluğun azaltılmasına ve çevresel yönetimin finansmanına yardımcı olacak, yerel halkın ve tarafların katılımını sağlayacak ve sektör uygulamalarında şeffaflık sağlamakta etken olacaktır İleri Yönelik Adımlar ve Sektör Öncelikleri Türkiye deki Ormanlar İçin Vizyon: Türk ormancılık sektörüyle ilgili uzun dönem vizyon sektör değişimi için bir gündem oluşturmakta yardımcı olabilir. Türkiye deki ormancılık gelişiminin temel amaçları, 20 yılı aşkın süredir büyük oranlarda birbirleriyle uyumludur. Bu hedefler, orman ürünlerinin ve hizmetlerinin sürdürülebilir üretimi, yoksulluğun azaltılması, istihdam ve çevre korumayı kapsamaktadır. Güçlendirilmiş ekonomik disiplin bağlamın da bu amaçların gerçekleştirilmesi, muhtemelen aşağıdaki sonuçlara yol açacaktır: *Yerel ve ulusal düzeyde ve sürdürülebilirliğe dayalı bir çok faydaları (çevresel, sosyal, ekonomik ve kültürel) sağlamak için, orman kaynaklarının yönetimi ve çok amaçlı planlaması gerçekleştirilecektir. *Odun hammaddesi üretimi esas amacıyla yönetilen orman alanlarında bir azalış, bu alanlarda odun üretimi verimli hale getirilirken odun üretiminden başka amaçla yönetilen orman alanları arttırılacaktır. *Milli Parklar ve Korunan Alanlar için ayrılan saha arttırılacak ve Türkiye nin doğal ekosistemlerinin temsili bir alanını kapsayacaktır. Etkin yönetim planları ve uygulamaları, milli park ve korunan alanlar sistemine dahil edilecektir. Etkin koruma ve yerel topluluklara artan faydalar sağlayarak, yerel halkın yönetime katılmasına öncülük yapacak yaklaşımlar yaygınlaştırılabilecektir. *Yerel topluluklar ve diğer tarafların aktif katılımı ve desteğiyle, bozuk orman alanlarında her yıl yürütülen ağaçlandırma ve ıslah çalışmalarının miktarları önemli bir oranda artacaktır. Bu alanların önemli bir kısmı, sürdürülebilir orman yönetimi prensiplerine uygun olarak, yerel toplulukların katılımıyla otlatma, erozyon kontrolü, odun-dışı orman ürünleri ve yakacak odun için yerel talepleri karşılayacak biçimde yönetilecektir. *Çok az sayıda insan ormanlara bağımlı olacak ve ormanlık alanlardaki yoksul toplulukların refahı ve kalkınmasının sorumluluğu Orman Bakanlığından diğer kuruluşlara ve yerel yönetimlere devredilecektir. *Halkın bilincinin ve duyarlılığının artması, tüm Türk toplumunun faydasına olacak şekilde orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için bir politikaya, kurumsal ve yasal bir yapıya ulaşılmasını sağlayacaktır. *Türkiye ormanlarının sürdürülebilir yönetimi ve etkin olarak korunması, ilgili küresel anlaşma ve uluslararası süreçlere (BM Çevre ve Kalkınma Konferansı, Hükümetlerarası Ormancılık Forumu, BM Orman Paneli / Pan-Avrupa ve Yakın Doğu Süreçleri) ilişkin olarak Türkiye nin taahhütlerine uygun küresel değerlere, bölgesel ve küresel seviyede önemli bir katkı sağlayacaktır. 7

8 Öncelikli Eylemler Aşağıda verilen tavsiyeler, özellikle çevre yönetimini güçlendirmek, kamu sektörü yönetimini geliştirmek ve sosyal hizmetleri ve korumayı yaygınlaştırmak konusunda Dünya Bankasının Türkiye yardım stratejisiyle paralellik arz eder. Türkiye deki doğal kaynakların geliştirilmesiyle ilgili olan ve bir programda yer alması gereken bu tavsiyeler orta ve uzun dönemde Dünya Bankası ve diğer kuruluşlar tarafından desteklenmektedir. Yoksulluğun Azaltılması. Bu aralar mevcut kırsal kalkınma programlarından yeterli ilgi ve desteği alamayan, orman kaynaklarının aşırı ve tahrip edici biçimde kullanımına dayanan orman köylerinde, yoksulluğun azaltılması için desteği arttıracak teşebbüsler uygulamaya konulmalıdır. Orman köylüleri dahil çiftçiler, tarım reformu uygulama projesinde (ARIP) direkt olarak gelir desteğinden yararlanabilecek ve bu ödemeler 2001 yılı takviminde de geçerli olacaktır. ARIP programının yürütülmesi esnasında, orman köylülerini de kapsayan ve yoksul topluluklar için daha fazla desteği hedefleyen aşamalar bulunmaktadır. Bununla birlikte orman köylerinde yoksulluğun azaltılmasında köylere yapılan gelir artırıcı katkıların sadece orman kaynaklarına bağlı olmayan yerel halk tabanlı doğal kaynak yönetim sistemlerine dayalı entegre olmuş (çok sektörlü) kırsal kalkınma yaklaşımlarıyla bütünleşmesi gerekmektedir. Orman Alanlarında Kadastro Çalışmaları ve Sınır Belirleme Çalışmalarının Arttırılması, Arazi Mülkiyeti Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi. Türkiye ormanlarının önemli bir kısmı için kadastro çalışmaları, orman sınırlarının tespiti ve arazi mülkiyeti tescil çalışmaları henüz tamamlanamamıştır. Bu durumun neden olduğu mülkiyet uyuşmazlıkları, önemli ormancılık programlarının (ağaçlandırma ve toprak koruma) uygun olarak yürütülmesinde ve orman köylülerinin sahibi oldukları kendi tarım ve mera alanlarının kullanımında ciddi kısıtlamalara neden olmaktadır. Bunun yanı sıra, orman alanların orman rejimi dışına çıkartılmasına neden olan orman tanımında yapılan değişiklikler, orman sınırlarında daha fazla değişikliklerle sonuçlandığından bir çok mülkiyet uyuşmazlığına yol açmaktadır. Orman kadastro çalışmalarının tamamlanması, orman alanlarının yasal sınırlarının tescili ve mülkiyet sorunlarının çözümlenmesine katkı sağlayıcı bir programa girişilmelidir. Orman alanlarında ve sınırlarında uygun olmayan değişiklikleri önleyen sürdürülebilir yasal bir yapı oluşturmak için de girişimlerin sürdürülmesi gerekmektedir. Topluma Dayalı Çok Amaçlı Kaynak Yönetimi İçin Kanıtlanmış Yaklaşımların Genişletilmesi Ve Kurumsallaştırılması. Türkiye de doğal kaynakların yönetimine toplumun katılımında umut verici yaklaşımlar sergilenmiştir. Ancak, orman, mera ve otlak yönetiminde bu çalışmalar oldukça sınırlı bir ölçüde gerçekleşmiştir. Doğu Anadolu Havza Islahı projesi gibi böyle başarılı deneyimlerin temelinde Hükümetin katılımcı planlama ve yönetimi yaklaşımını devam eden kamu yatırımı programına ve yerel yönetimlere taşıması yatmaktadır. Orman kaynaklarının çok amaçlı yönetiminin geliştirilmesi ve bozuk orman alanlarının ağaçlandırılması/ıslahı gereği belki de en iyi topluma dayalı çabalarla gerçekleştirilebilir. Hükümet ormancılık sektörünün mali durumunu ve organizasyonunu yeniden yapılandırırken, arazi tahsisatı, kullanım hakları, mali, teknik ve yayım hizmetleri ve topluma dayalı çalışmalara araştırma desteği sağlayan uzun vadeli bir ağaçlandırma ve ıslah programı belirlemelidir. Böyle bir programın planlanma sı ve uygulanması, orman ürünlerine ve fonksiyonlarına yerel ve ulusal düzeylerde ileriye yönelik taleplerin tahminlerinde olduğu kadar orman kaynaklarının potansiyeli ve durumunun da (toprak, su, flora, fauna ve 8

9 biyoçeşitlilik) tespit edilmesini gerektirmektedir. Bu tür bir deneme çalışması için taslak iş tanımı bu raporun 3 Nolu ekinde verilmektedir. Biyolojik Çeşitlilik Korumasında Geliştirilmiş Yaklaşımların Denenmesi. Türkiye nin zengin biyolojik çeşitliliği, bu kaynakların yönetimi ve korunması için uygun bir ortam oluşturmaktadır. Son yıllarda milli park olarak planlanan alanlar, yaban hayatı rezervleri ve diğer korunan alanlar artarken, çok az sayıda korunan alan yerinden yönetim sistemine önem veren etkin bir korumaya sahiptir. Korunan alanlar yerleşim, turizm ve diğer gelişme çabaları ve yerel topluluklar tarafından sürdürülebilir olmayan doğal kaynak kullanımı sonucu çeşitli tehlikelerle karşı karşıyadır. Türkiye ormanları, hem korunan alanlar hem de üretim ormanları içinde önemli küresel değerlere sahiptir ve Türkiye deki biyolojik çeşitliliğin ve diğer orman değerlerinin korunması için uluslar arası destek gerekmektedir. Bu faydaları elde etmek için korunan alan yönetiminde yeni modeller, deneyimler ve kapasiteler geliştirmek gerekmektedir. Son zamanlarda tamamlanan GEF destekli Genetik Kaynakları Yerinde Koruma projesi ve henüz başlayan Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kaynak kullanımının en iyi şekilde nasıl yönetileceği ve izleneceği konusunda deneyim elde etmeyi amaçlamaktadır. Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi projesinin amacı Türkiye deki öncelikli koruma alanlarının korunması için yöresel bazda sürdürülebilir katılımcı sistemleri kurma ve sürdürülebilir orman ve doğal kaynak yönetimini sağlayacak kapasiteyi oluşturmak ve sağlanan deneyimleri geliştirmektir. Uygulanabilir Yeniden Yapılanma Seçeneklerinin Geliştirilmesi. Türkiye deki ormancılık sektörünün bugünkü yapısının özellikle kamu sektörü kuruluşlarının teşkilat yapısı ve kamu, özel ve yerel toplum sektörleri arasındaki sorumlulukların ayrılması, onları birbirine bağlayan mali ve bütçe temini konularının yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Yeniden yapılandırma analizleri, kaynaklarının toplumsal olarak en fazla talep edilen biçimde kullanımı ve bu kullanımı engelleyen mali, siyasal, kurumsal ve diğer kısıtlar belirlenerek en temel orman ünitesinden başlamalıdır. Analiz, düzenlemelerin yönetimini ve finansmanını öngörecek, arzulanan değişimleri ortaya koymak için gerekli yasal düzenlemeleri belirleyecek, böyle bir yapılanmanın sonuçlarını tahmin edecek (odun hammaddesi üretimine etkisi, diğer orman mallarının ve hizmetlerinin üretimi, gelir dağılımı ve istihdamı da dahil) ve bunun bütçeye etkisini ( mali ihtiyacını ve hükümet gelirinin herhangi bir kazanç-kaybı ) belirleyecektir. Bu tür bir değerlendirmenin hemen hemen tüm orman yönetim birimlerini kapsaması gerekmektedir, fakat bunun mali duruma ve acil sosyal konulara göre özel önem arz eden alanlarda başlaması mümkündür. Dünya Bankasının Potansiyel Rolü ve İleri Yönelik Adımlar Bu sektör incelemesi, Türk ormancılığının karşı karşıya olduğu problemlerin geniş bir şekilde gözden geçirilmesini ve bunu takip edecek olan politika ve kurumsal düzenlemeler konusunda genel önerileri ortaya koymaktadır. Önemli bir ileri adım, sektör önceliklerinde bir fikir birliği oluşturmak için bu raporda önerilen görüşlerin tartışıldığı ve geniş çapta tarafların katıldığı resmi süreç olacaktır. Dünya Bankası, ormancılık ve ilgili sektörlerdeki projeleri finanse etmede aktif rol oynadığından ve tarım politikaları alanlarındaki tartışmalara katkı sağladığından, bu incelemede ortaya çıkan politika sorunlarının ele alınmasında ileriye dönük olarak Banka desteğini sürdürecektir. Bankanın Türkiye ormancılığına geçmişte sağladığı desteğe uygun 9

10 olarak, Doğu Anadolu Havza Islahı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Projelerindeki mevcut katılımı, tarım politikaları konusunda hükümetle devam eden diyaloğu, Türk ormancılığına Bankanın daha farklı şekillerde katkı sağlamasına neden olabilecektir. Bankanın öncelikleri, özellikle orman kaynaklarının çok amaçlı kullanımında ve bozuk orman alanlarının kullanımının ve yönetiminin geliştirilmesinde, ve bu alanların ağaçlandırma ve ıslahında yerel halkın ve diğer tarafların katılımının sağlandığı yerlerde orman kaynaklarının yoksulluğu azaltarak kullanımı ve çevre korumanın yaygınlaştırılması olmaktadır. Bu çabaların yaygınlaştırılması, yoksulluğun azaltılması, ağaçlandırma ve diğer ıslah faaliyetlerinin yerine getirilmesi için OGM nin performansında kaynakların elverişliliğine bağlı olan politika ve mali sistemlerin saptırıcı etkisinin dikkate alınması gerekmektedir. Tercih edilen bir seçenek, daha etkin ve esnek ticari ormancılık uygulamalarını, kırsal halkın ve diğer tarafların katılımıyla güçlenmiş bir yoksulluk azaltma ve çevre yönetimi anlayışını benimseyecek bir sektörel yeniden yapılanma programının işbirliği içinde ortaya konması olmalıdır. 10

11 Tavsiyelerin Özeti Sorunlar ve Stratejik Mevcut Durum Faktörler Orman Planlama Süreci Orman planlama süreci prensipler ve geleneksel uygulamalar odun hammaddesi üretimini gereğinden fazla özendirmiştir ve diğer orman mal ve hizmetlerine gereken önem verilmemektedir Fakirliğin Azaltılması Orman köylerinin bir çoğu sürdürülebilir olmayan şekilde orman kaynaklarını kullanmakta ve mevcut kırsal kalkınma programlarından yeterli derecede destek görememektedir. Tavsiyeler Biyolojik çeşitliliğin korunmasında geliştirilen yaklaşımların denenmesi gerekir. Korunan Alanların yönetiminde yeni model, deneyim ve kapasite geliştirilmelidir. Kamu kurumlarının örgütsel yapılanması, kamu, özel sektör ve yerel kuruluşlar arasında sorumluluklarının dağılımı ve bunları birbirine bağlayan finansal ve bütçeye ilişkin hükümlerin yeniden gözden geçirilmesi. (1) Katılımcı, çok-amaçlı deneme niteliğinde orman amenajman planlama uygulamalarının başlatılması. (2) Bu deneyimlere dayalı olarak temel yönetim amaçları doğrultusunda arazi(taşra) yönetim birimlerinin yeniden yapılandırılması ve çok amaçlı kullanım ve yerel tarafların katılımını öngörecek şekilde amenajman planlama prensip ve standartlarının yeniden düzenlenmesi Orman köylerinde fakirliğin azaltılmasına katkı sağlayacak girişimler başlatılmalıdır. İlgili kurumların katılımı ve ormana bağımlı en yoksul halka ait bir programın hedeflenmesi için gereken önlemlerin alınmasının yanısıra entegre (çok-sektörlü) kırsal kalkınma yaklaşımlarının dikkate 11

12 Yerel Denetim Orman kaynakları üzerindeki denetim, OGM nin planlayan ve karar veren bir kurum olarak merkezde toplanmıştır. Yerel tercihler oldukça politik ancak resmi olmayan şekilde seçkinlerin lehine, fakat yoksulların aleyhine olacak şekilde yapılmaktadır. Köylerin Kalkındırılması Orman köylerinin kalkındırılmasında ilk sorumluluk yeterli bütçesi olmayan ve bu bakımdan etkin çalışamayan ORKÖY e verilmiştir. OGM ayrıcalıklı hak kazanımı uygulamaları ile amacına ulaşmayan ve sürdürülebilir olmayan sübvansiyon sağlamaktadır. Diğer kamu kurumları, yerel kuruluşlar, ve orman köy toplulukları(çoğunluğu sınırlı tarım alanlarına sahip, uzak alanlarda yerleşmiştir) zayıf kalmaktadır. Çok sektörlü ve entegre kırsal kalkınma çabaları ve programları yoktur. Arazi Mülkiyeti Önemli orman alanlarında kadastro çalışmaları, orman sınırlarının belirlenmesi ve arazi tescil işlemleri henüz Bütçe tamamlanmamıştır. Bunun sonucunda oluşan mülkiyet sorunları, ağaçlandırma ve erozyon kontrolu gibi çalışmaları ve orman köylülerinin kendi tarım ve mera alanlarını kullanmalarını engellemektedir Orman kurumlarının bütçesi birbiriyle bağlantılıdır. AGM, MPGM ve ORKÖY bütçelerinin elemanları kanuni olarak belirlenir, ancak günün şartlarına uygun değildir. Sübvanse edilen odun hammaddesi satışları ile diğer kurumlara yapılan alınması gerekmektedir. Türkiye de Doğu Anadolu Havza Projesinde başarıyla uygulanan yerel halka dayalı kaynak yönetim yaklaşımları mevzuat, prensipler ve bütçe bir yöntemlerinin geliştirilmesi ile güçlendirilmelidir. Orman köylerindeki yoksulluğun azaltılmasında uygun bir strateji geliştirmede ORKÖY ün kullanacağı ve Orman köylerini dikkate alan Bir Yaşam Standard Ölçümü çalışması yapılmalıdır. Uygun çok sektörlü ve katılımcı kırsal kalkınma modelleri temsili orman bölgelerinde pilot projeler yoluyla denenmeli ve geliştirilmelidir. Orman kadastro çalışmalarının tamamlanması, orman alanlarının yasal sınırlarının belirlenmesi ve mülkiyet sorunlarının düzenlenmesi için bir program hazırlanmalıdır. Bütçe mevzuatının revizyonuna neden olacak olan OGM, AGM ve ORKÖY bütçe mekanizmalarının detaylı bir şekilde gözden geçirilmesi, Orman köylerine yapılan harcamalarının işlendirmelerinin gözden geçiril- 12

13 Kaynak Vergisi (Tarife) Reformu büyük miktarda transferler ve OGM nin döner sermaye bütçesinden çeşitli kamu hizmetlerinin finanse edilmesi Orman Genel Müdürlüğü nün etkinliğini ve bir ticari varlık olarak finansal başarısını zayıflatmaktadır. Kamu alanlarından elde edilen odun hammaddesi için OGM nin ödediği kaynak vergisi etkin sürdürülebilir orman yönetimi için gerçekçi bir finansal araç olmayabilir. mesi ve tahmini karşılıklarının hesaplanması Bir kaynak vergisi çalışması yapılmalıdır. Kaynak vergisi reformu OGM nin özel sektörün ödeme istekliliğince belirlenen kaynak işletimi düzeyinde işe girişmesini sağlayacak odun hammaddesi satış mekanizmalarının yeniden yapılandırılmasıyla birlikte ele alınabilir. 13

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI

ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇLARI Politikalar, hükümet, birey ya da kurumların herhangi bir alanda izlediği ve belli bir amaç taşıyan bir amaç taşıyan yol ve yöntemler

Detaylı

Ağaçlandırma Tekniği (2+1) Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Ağaçlandırma Tekniği (2+1) Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Ağaçlandırma Tekniği (2+1) 2015-2016 Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Ülkenin %27.3'si ormanlarla kaplıdır. Bu da 21.403.805 hektar ormana karşılık gelmektedir. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Ağaçlandırma

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU KARAR 1. Çölleşme ve erozyonla etkin mücadele edilmeli, etkilenen alanların ıslahı ve sürdürülebilir yönetimi sağlanmalıdır. a) Çölleşme ve erozyon kontrolü çalışmaları

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29 1.1. Orman ve Ormancılık Türkiye yaklaşık olarak 80 milyon hektar (ha) yüzölçümüyle dağlık ve eko-coğrafya bakımından zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Bu ekolojik zenginliğe paralel olarak ormanlar da

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 364 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 365 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1.1 Giriş Kent gelişiminin planlaması farklı ülkelerde

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

ULUSLARARASI KARBON PİYASALARI ARENASI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN AYAKİZİ DÜŞÜK KARBON EKONOMİSİNE GEÇİŞTE TÜRKİYE NİN ROTASI

ULUSLARARASI KARBON PİYASALARI ARENASI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN AYAKİZİ DÜŞÜK KARBON EKONOMİSİNE GEÇİŞTE TÜRKİYE NİN ROTASI ULUSLARARASI KARBON PİYASALARI ARENASI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN AYAKİZİ DÜŞÜK KARBON EKONOMİSİNE GEÇİŞTE TÜRKİYE NİN ROTASI SONUÇ VE ÖNERİLER Karbon azaltımını sağlayan her türlü projelerin hayata geçirilmesi

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI Uluslararası Ormancılık 2. Hafta

ORMAN AMENAJMANI Uluslararası Ormancılık 2. Hafta ORMAN AMENAJMANI Uluslararası Ormancılık 2. Hafta Emin Zeki BAŞKENT KTÜ Orman Fakültesi Konu Başlıkları Uluslararası ormancılık amaçları Uluslar arası süreçler ve anlaşmalar Sürdürülebilir orman işletmeciliği

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

Proje alanı, süresi ve bütçesi

Proje alanı, süresi ve bütçesi 1 Proje Gelişim Süreci Projenin amacı Proje alanı, süresi ve bütçesi İşbirliği yapılan kurumlar Proje Bileşenleri Proje Faaliyetleri 2/21 Mart 2011 Mart 2011 Mart 2012 Mart 2012 Haziran 2012 Haziran 2013

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 ISBN: 978-605-4610-19-8 ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 The Determinition of The Problems and Solution ways, Interested in Allocated Forest Resources

Detaylı

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası OTP harcamalarının AB bütçesinin önemli bölümünü kapsaması, bu politikayı bütçe tartışmalarının da odak noktası yaparken, 2014-2020 Mali Çerçeve içinde tarım, kırsal

Detaylı

Madde 1- KAPSAM. Madde 2- Mera Kanunu nun 18. Maddesi ile Mera Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği yürütülecek çalışmaları kapsar.

Madde 1- KAPSAM. Madde 2- Mera Kanunu nun 18. Maddesi ile Mera Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği yürütülecek çalışmaları kapsar. PROTOKOL 4342 Sayılı Mera Kanunu gereği tespit, tahdit ve tahsisi yapılan mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlaklar için uygun ıslah ve amenajman tekniklerinin geliştirilerek verimliliklerinin

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER SIRA 1 2 5 8 DAİRE BAŞKANLIĞININ ADI Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER Oduna Dayalı Orman Ürünleri Üretim Süreçleri Takip Sistemi Biyokütle

Detaylı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ÇIĞDAN KORUNMA S-1A. ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Haziran Eylül 2014) Eylül 2014-Ankara.

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ÇIĞDAN KORUNMA S-1A. ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Haziran Eylül 2014) Eylül 2014-Ankara. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ÇIĞDAN KORUNMA S-1A ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Haziran 2014-17 Eylül 2014) Eylül 2014-Ankara agrin İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2 2. Yönetici özeti 3 3. Dönem içerisinde

Detaylı

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi Doç.Dr.Tufan BAL Dersin İçeriği Kırsal Kalkınma Kavramının Tarihçesi Kırsal Kalkınmada Temel Amaç Kırsal Alan Kalkınma Politikaları Kırsal

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI. ÜLKEMİZ ORMAN VARLIĞI ve ODUN ÜRETİMİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI. ÜLKEMİZ ORMAN VARLIĞI ve ODUN ÜRETİMİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI ÜLKEMİZ ORMAN VARLIĞI ve ODUN ÜRETİMİ Kenan AKYÜZ İşletme ve Pazarlama D. Başkanı kenanakyuz@ogm.gov.tr AHŞAP NEDİR? AHŞAP; ağaçtan üretilmiş

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

SÇD için kurumsal ve organizasyonel değişim

SÇD için kurumsal ve organizasyonel değişim Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI BALLIBUCAK SERİSİ NİN KONUMSAL ve ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ

KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI BALLIBUCAK SERİSİ NİN KONUMSAL ve ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI BALLIBUCAK SERİSİ NİN KONUMSAL ve ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ Arş. Gör. Uzay KARAHALİL Arş. Gör. Ali İhsan KADIOĞULLARI Prof. Dr. Selahattin

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL 4.Bölüm Tarım Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından faydalanılmıştır.

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Oğuz Gündoğdu ACİL DURUMLAR PANELİ KalDer Bursa Şubesi Çevre ve İş Güvenliği Kalite Uzmanlık Grubu 27 Mayıs 2015 Ülkemizde çağdaş anlamda Afet Yönetimi

Detaylı

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Gökhan Özertan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü 6 Mart 2017 Gökhan Özertan Tarımın Geleceği 6 Mart 2017 1 / 13 Dünya Tarımında Gelişmeler Tarımın fiziksel, sosyal

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Karpelli Sedir Ekim Ağaçlandırması Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Rehabilitasyon çalışması da denilmektedir 2 Ağaçlandırma Çalışması-Mersin Karpelli Sedir ekimi ile kazanılan sahalar

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

FERDA NUR ŞENER YÜKSEK LİSANS TEZİ. DANIŞMANLAR: Prof. Dr. Özden GÖRÜCÜ Doç. Dr. Ahmet TOLUNAY. ISPARTA Haziran 2010

FERDA NUR ŞENER YÜKSEK LİSANS TEZİ. DANIŞMANLAR: Prof. Dr. Özden GÖRÜCÜ Doç. Dr. Ahmet TOLUNAY. ISPARTA Haziran 2010 TÜRKİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMANCILIK UYGULAMALARININ SERTİFİKASYON VE AKREDİTASYONUNDA SİVİL VE İDARİ YAPILANMA [ANDIRIN DEVLET ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VE GÖKSUN DEVLET ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ (2003-2007)]

Detaylı

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ PROJENİN GEREKÇESİ VE AMACI Tarım sektörü Türkiye nin Gayri Safi Katma Değerinin yaklaşık %9 unu oluştururken, bu oran

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Türkiye de Su Yönetiminin Değişimi Taner KİMENÇE, Altunkaya ÇAVUŞ,Burhan Fuat Çankaya 31 Ocak 2017 HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Havza Koruma Eylem Planları ile Ülkemizde bulunan 25 Nehir Havzasının

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

Tarımsal Gelir Politikası/Amaç

Tarımsal Gelir Politikası/Amaç Tarımsal Gelir Politikası/Amaç Belli bir yaşam standardı sağlayacak düzeye eriştirmek, Sektörler arasında kişi başına gelir farklılığı azaltmak Sektörde gelir dağılımını bireyler ve bölgeler arasında denge

Detaylı

21. Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri 2015 Sonbahar III. 21. Yüzyılda Toprak, Tarım ve Gıda. 1/3 Yücel ÇAĞLAR İletişim:

21. Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri 2015 Sonbahar III. 21. Yüzyılda Toprak, Tarım ve Gıda. 1/3 Yücel ÇAĞLAR İletişim: 21. Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri 2015 Sonbahar III 21. Yüzyılda Toprak, Tarım ve Gıda 1/3 Yücel ÇAĞLAR İletişim: oduncugil@yahoo.com DÜŞÜNSEL BAĞIMLILIK: BAKIŞ AÇILARI - KAVRAMLAR - TERİMLER Çevre

Detaylı

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi Verimlilik ve Toplam Kalite Yönetimi 10 Nisan 2010 Hatice EKSEN Uzman MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Ülke ekonomisinin

Detaylı

Orman Fonksiyonları -Zonlama Biyoçeşitlilik Koruma Alanları Estetik-Ekotuirzm İğneada: Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler (Camili) Fonksiyonlar Ölçüt

Detaylı

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA ISLAHI DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ DR.HAVVA KAPTAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT 8. HAFTA

KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT 8. HAFTA KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT 8. HAFTA Araştırıcı ve bilim adamları fiziksel planlamayı değişik biçimlerde tanımlamaktadırlar. Bu tanımlar, genellikle, birbirleri ile eş anlam ve kapsama

Detaylı

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI 2015 TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI TÜRKİYE DE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ Ülkemiz coğrafi özellikleri bakımından her türlü hayvansal ürün üretimi için uygun

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME Müşteri Kamu Kurumu : T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Yürütücü kuruluş :

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU

ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU Çölleşme: Kurak, yarı kurak ve yarı nemli alanlarda iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dâhil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanan arazi bozulumu

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

KENTİNİZ DÜNYAYA İLHAM VERSİN

KENTİNİZ DÜNYAYA İLHAM VERSİN TANITIM KENTİNİZ DÜNYAYA İLHAM VERSİN TEK DÜNYA KENTLERİ YARIŞMASI NA hemen bugün katılın! KENTLER FARK YARATIR Dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşıyor ve kent sakinleri, dünyanın enerji kaynaklı

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Toplantının Konusu:

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Toplantının Konusu: T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Toplantının Konusu: 5018 sayılı Kanunun Geçici 11 inci maddesine istinaden döner sermayeli işletmelerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin hazırlanmakta

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

Avrupa da Ormanların Korunması Beşinci Bakanlar Konferansı, 2007, Varşova, Polonya BEŞİNCİ BAKANLAR KONFERANSI VARŞOVA 2007

Avrupa da Ormanların Korunması Beşinci Bakanlar Konferansı, 2007, Varşova, Polonya BEŞİNCİ BAKANLAR KONFERANSI VARŞOVA 2007 BEŞİNCİ BAKANLAR KONFERANSI VARŞOVA 2007 VARŞOVA BİLDİRGESİ (DEKLARASYONU) Varşova Bakanlar Deklarasyonu gezegenimizdeki hayat şartları tehdit altında olduğunun altını çizip acil eylemlere işaret etmektedir.

Detaylı

AVRUPA DA ORMANLARIN KORUNMASI BAKANLAR KONFERANSI (MCPFE)

AVRUPA DA ORMANLARIN KORUNMASI BAKANLAR KONFERANSI (MCPFE) AVRUPA DA ORMANLARIN KORUNMASI BAKANLAR KONFERANSI (MCPFE) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesinin (UNFCCC) Hükümleri Kapsamında Avrupa Düzeyi Ağaçlandırma Rehberi Bu rehber, 12-13 Kasım 2008

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON SİSTEMİ: Öne Çıkan Konular. Atilla Hakan ÖZDEMİR

İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON SİSTEMİ: Öne Çıkan Konular. Atilla Hakan ÖZDEMİR İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON SİSTEMİ: Öne Çıkan Konular Atilla Hakan ÖZDEMİR PhD, MBA, PMP Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi Semineri 3 Nisan 2013, Ankara İrlanda Göstergeler 2005 2012 Nüfus

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde

Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde orman mühendisinin sadece ağaç mı kesip kesmediği belli

Detaylı

Türkiye de Yeşil Büyüme : Zorluklar ve Fırsatlar. Prof. Dr. Erinç Yeldan Bilkent Üniversitesi

Türkiye de Yeşil Büyüme : Zorluklar ve Fırsatlar. Prof. Dr. Erinç Yeldan Bilkent Üniversitesi Türkiye de Yeşil Büyüme : Zorluklar ve Fırsatlar Prof. Dr. Erinç Yeldan Bilkent Üniversitesi 1990 2000 2008 Dünya OECD Türkiye Dünya OECD Türkiye Dünya OECD Türkiye CO2 (milyon ton) 20.662 11.012 129 24.752

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör.

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör. ADAPAZARİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ PROJE DESTEK BİRİMİ AB VE TÜRKIYE ARASINDA SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) KAPSAMINDA YAYIMLANAN TEKLIF ÇAĞRILARI Hazırlayan: Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ Adres : Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

1. Nüfus değişimi ve göç

1. Nüfus değişimi ve göç Sulamanın Çevresel Etkileri Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sağlık Etkileri 1.Nüfus değişimi ve göç 2.Gelir düzeyi ve işgücü 3.Yeniden yerleşim 4.Kültürel

Detaylı

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur - Doğa Koruma Mevzuat Tarihçe - Ulusal Mevzuat - Uluslar arası Sözleşmeler - Mevcut Kurumsal Yapı - Öngörülen Kurumsal Yapı - Ulusal

Detaylı

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER 1- Kalkınma Ajansı Destekleri A. Mali Destekler 50.000 500.000 TL arasında değişen bölgesel önceliklere göre farklı konu başlıklarında

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı