35 $ Kasım 2012 İMZA SİRKÜLERİ ÜNVAN GLAXOSMİTHKLİNE İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SİCİL NO :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "35 $ 18. 3 Kasım 2012 İMZA SİRKÜLERİ ÜNVAN GLAXOSMİTHKLİNE İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SİCİL NO : 204394"

Transkript

1 İMZA SİRKÜLERİ 35 $ 18 3 Kasım 2012 ÜNVAN GLAXOSMİTHKLİNE İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SİCİL NO : ADRES Büyükdere Cad. N Blok İ,.LEVENT BEŞİKTAŞ İSTANBUL Yukarıda ünvanı, sicil nosu ve adresi yazılı olan şirketin; T.C.Istanbul Ticaret Sicili Memurluğundan tarihle tescil ve ilan edilmiş Beşiktaş 3.Noterliğinde Tarihle ve yevmiye no ile tasdiklenen Tarihli ve 238 nolu karara göre; İdare Meclisi aşağıdaki kararları almıştır: 1. Yönetim Kurulu Başkanlığı na EMİN FADILLIOĞLU nun, Başkan Vekilliği ne ARDA ARAT ın, Yönetim Kurulu Üyelikleri ne IPEK DEMIRCAN, ÖMER FARUK ARSLAN, EVREN DURU, AKGÜN BAŞAK KURT ve ESRA GÖKŞEN EKER in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. 2. Şirketin temsil ve ilzamına ilişkin yetki ve yetkililerin aşağıdaki gibi olmasına karar verildi. Yetkiler: a. Şirket işlemleri ile ilgili imzaların şirket unvanı altında atılmaları gerekir. b. Şirket malları üzerinde üçüncü şahıslar lehine ipotek konulması, yeni kurulacak başka şirket ve müesseselere ortak olunması veya mevcut olanlara iştirak edilmesi: Yönetim Kurulu Başkanı EMİN FADILLIOĞLU ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili ARDA ARAT arasından herhangi ikisi tarafından müştereken imzalanır. c. Personelin hizmet akdinin feshi ile ilgili belgeler: Yönetim Kurulu Başkanı EMİN FADILLİOĞLU veya Yönetim Kurulu Üyesi EVREN DURU veya (B) Grubu Imza Yetkilisi SEDA ERKAN arasından herhangi biri ve A Grubu Imza Yetkilileri arasından herhangi biri tarafından müştereken imzalanır. d. Üçüncü şahıslar tarafından verilen ipoteklerin alınması, şirket üzerine konulmuş olanlar dahil ipoteklerin kaldırılması, konşimento, ordino, ihbarname, akreditif ve leasing kontratları ile şirket adına resmi kuruluşlara verilecek olan her türlü taahhütname ve ibranameler, şirket içi bağlayıcı nitelikte olan beyanname ve taahhütnameler, şubeler açılması ve kapatılması ile ilgili yazı, vesika, mektup, taahhütname ve sözleşmeler: Yönetim Kurulu Başkanı EMİN FADILLIOĞLU veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili ARDA ARAT arasından herhangi biri ve A Grubu Imza Yetkilileri arasından herhangi biri tarafından imzalanır; e. Yukarıda kalanların dışında kalan çek, bono, havale emirleri de dahil olmak altına koyan her türlü kağıt, kira kontratı, belge, kambiyo imzalanması gereken sözleşmeler:

2 N356i8 i) Bir defada GBP yi aşan işlemlerde Yönetim Kurulu Başkan Vekili ARDA ARAT ve Yönetim Kurulu Başkanı EMİN FADILLİOĞLU tarafından müştereken imzalanır. ii) Bir defada GBP yi aşmayan işlemlerde Yönetim Kurulu Başkanı EMİN FADILLİOĞLU veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili ARDA ARAT arasından herhangi biri ve A Grubu Imza Yetkilileri arasından herhangi biri tarafından müştereken imzalanır. iii) Bir defada GBP yi aşmayan işlemlerde A Grubu Imza Yetkilileri herhangi ikisi tarafından müştereken imzalanır. iv) Bir defada GBP yi aşmayan işlemlerde A Grubu Imza Yetkililerinden herhangi ikisi veya (B) Grubu imza yetkisine sahip iki kişinin müşterek imzaları gereklidir. Yine A Grubu İmza Yetkililerinden herhangi biri ile (B) Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin müşterek imzaları GBP yi aşmayan işlemlerde şirketi ilzama yeterli olacaktır. v) Şirket tarafından tanzim olunan faturalar herhangi bir dereceden imza yetkisini haiz iki kişi tarafından müştereken imzalanır. f. Herhangi bir miktar kısıtlamasına tabi olmadan, her türlü kambiyo senetleri ve kıymetli evrakın şirket yararına tahsil cirosuyla bankalara verilmesi için bir A Grubu Imza Yetkilisi ile bir (B) Grubu imza yetkilisinin müşterek imzaları gereklidir. g. Herhangi bir miktar sınırlamasına tabi olmadan şirketin sahip olduğu banka hesapları arasında yapılacak olan döviz alım satımı dahil olmak üzere her türlü banka işlemleri için bir A Grubu Imza Yetkilisi veya KEZBAN ŞENNAZLI veya MEVLID OĞUZ ERKAN arasından herhangi biri ile birlikte, A Grubu Imza Yetkililerinden veya (B) Grubu imza yetkililerinden herhangi birisinin müşterek imzaları yeterli olacaktır. Yine A Grubu Imza Yetkilileri arasından herhangi ikisinin müşterek imzaları bu işlemler için yeterli olacaktır; h. Herhangi bir miktar sınırlamasına tabi olmaksızın, şirket banka hesapları ile GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., GlaxoSmithKline Biologics Manufacturing S.A., GlaxoSmithKline Pharma Puerto Rico mc., GlaxoSmithKline Export Limited, Adechsa GmbH, GSK Trading Services, Biovesta İlaçları Limited Şti. ve Wellcome Limited ünvanlı şirketlerin sahip olduğu banka hesapları arasında yapılacak her türlü para transferi için bir A Grubu Imza Yetkilisi veya KEZBAN ŞENNAZLI veya MEVLID oğuz ERKAN arasından herhangi biri ile birlikte, A Grubu Imza Yetkililerinden veya (B) Grubu imza yetkililerinden herhangi birisinin müşterek imzaları yeterli olacaktır. olacaktır. Yine A Grubu Imza Yetkilileri arasından herhangi ikisinin müşterek imzaları bu işlemler için yeterli Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi, Muhtasar Vergisi ile cari muamelat, günlük muhaberat, pul iptali gibi taahhüdü tazammun etmeyen, şirketi borç altına koymayan sair kağıtlar ve Vergi Dairelerinde yapılacak olan beyanname verme, düzeltilmesini isteme, ödeme yapmak gibi günlük sair işlere ait evraklar bir A Grubu Imza Yetkilisi veya KEZBAN ŞENNAZLI veya MEVLID OĞUZ ERKAN arasından herhangi biri ile birlikte, A Grubu Imza Yetkililerinden veya (B) Grubu imza yetkililerinden herhangi birisinin müşterek imzaları yeterli olacaktır. Yine A Grubu Imza Yetkilileri arasından herhangi ikisinin müşterek imzaları bu işlemler için yeterli olacaktır. j. Gümrüklerde yapılacak her türlü resmi işlemin ve ithalat işlemlerinin geçekleştirilmesi ile olarak verilecek olan her türlü evrak, beyanname ve benzeri yasal belgelerin ve lojisti konularda sözleşme ve sair belgenin imzalanması için bir A Grubu İmza Yetkilisi ÖZALP veya KEZBAN ŞENNAZLI veya MEVLID oğuz ERKAN arasından hhar birlikte, A Grubu Imza Yetkililerinden veya (B) Grubu imza yetkililerinden müşterek imzaları yeterli olacaktır. Yine A Grubu Imza Yetkilileri arasından müşterek imzaları bu işlemler için yeterli olacaktır.

3 N k. Şirketin yapacağı ve değeri TL yi geçmeyen; sponsorluk ve sağlık çalışanları ile imzalanacak olan Danışmanlık, Konuşmacı ve Danışman Kurulu sözleşmeleri DEFNE ZEHRA ALTAY NAZLI, BILGEN TAN, AYŞEGÜL KARZAN ve ÜMİT YUSUF KARAGÖZ den herhangi birisinin imzasının yanında BERK ÇAĞLAR, ASLI ACAR, TÜLAY ÖZEN ve MUTLU YEŞILBOĞAZ dan, herhangi birisi veya bir A Grubu Imza Yetkilisinin müşterek imzalarıyla geçerli olur. Yine A Grubu Imza Yetkilileri arasından herhangi ikisinin müşterek imzaları bu işlemler için yeterli olacaktır. 1. Şirketin Satınalma ve Kongre Departmanının yapacağı yıllık TL nin altındaki promosyon materyali alımı, tercüme, süreli yayın alımı, stand yapımı ve kurulumu, medikal kit ve malzeme alımı, şirket içi kullanım için sarf malzemeleri, bilgisayar parça ve ekipman alımları konularına ilişkin olarak imzalanan yıllık genel satınalma sözleşmeleri ile bunlara bağlı olarak imzalanacak olan sipariş formları BURCU ŞENOL ve ARZU DENLI nin müşterek imzalarıyla geçerli olur. Bunlardan birisinin yokluğunda, diğeri ile birlikte herhangi bir A Grubu Imza Yetkilisi veya (B) Grubu imza yetkilisi de bu evrakları imzalayabilir. m. Şirkete her türlü gayrimenkul/sabit kıymet satın alınması veya satılması işlemlerinde i) Bir defada GBP aşmayan işlemlerde biri Yönetim Kurulu Başkanı EMİN FADILLIOĞLU ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili ARDA ARAT arasından herhangi biri diğeri A Grubu Imza Yetkililerinden herhangi birisi olmak üzere iki kişinin şirket unvanı altına atacakları müşterek imzası gerekir. ii) Yukarıda belirtilen miktarın aşılması durumunda Yönetim Kurulu Başkanı EMİN FADILLIOĞLU nun ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili ARDA ARAT ın müşterek imzaları gerekir. n. Ihalelere katılmak ve fiyat teklifi vermek için A Grubu Imza Yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzası gerekir. o. (B) Grubu Imza Yetkililerinin herhangi birisinin münferit imzasıyla veya herhangi ikisinin müşterek imzalarıyla veya (C) Grubu Imza Yetkililerinin herhangi birisinin münferit imzasıyla veya herhangi ikisinin müşterek imzalarıyla yapabildikleri her türlü iş ve işlemler A Grubu Imza Yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzası ile gerçekleştirilebilecektir. İMZA YETKİLİLERİ: (A) GRUBU İMZALAR EMİN FADILLIOĞLU : Yönetim Kurulu Başkanı ARDA ARAT : Yönetim Kurulu Başkan Vekili IPEK DEMIRCAN : Yönetim Kurulu Üyesi ÖMER FARUK ARSLAN : Yönetim Kurulu Üyesi EVREN DURU Yönetim Kurulu Üyesi AKGÜN BAŞAK KURT : Yönetim Kurulu Üyesi ESRA GÖKŞEN EKER : Yönetim Kurulu Üyesi Oya Sevgi OZALP Tan AKNIL Hüsniye Çiğdem KURTONUR Evrim Özlem Özgül KORKU (8) GRUBU İMZALAR Şebnem GÜNER

4 N Gamze ÖZALP Esra KOÇ Orkun ERAY Mevlid Oğuz ERKAN Burcu ŞENOL Kezban ŞENNAZLI Seda ERKAN Canan ŞEHERİ Neslihan Banu UZUN Ayşegül KARZAN Berk ÇAĞLAR Aslı ACAR Tülay ÖZEN Defne Zehra ALTAY NAZLI Fatoş Pınar RÜSTEMOĞLU Mutlu YEŞILBOĞAZ Ümit Yusuf KARAGÖZ Kamil Burak PAKKAL Ferdun MADRAN Fethi KIRTILOĞLU Mehmet Abdurrahman Berke MENEKLI Hüsnü Hakan IRKILATA Meral ÖZEN Bilgen TAN Mustafa CON Mehmet ÇELİKKOL Deniz ŞENGÜN Işıl Berker KAYHAN Tuğba Çamlı CANTÜRK (C) GRUBU ÖZEL KONULARLA İLGİLİ IMZA YETKİLİLERİ 1. Ruhsatlandırma Konuları TC. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurum ve kuruluşlar nezdinde nezdinde yapılacak olan ruhsat başvurularını gerçekleştirmek ve ruhsat başvurusu sonrasında ruhsat alım sürecinde gerekli olan tüm yazışmaları yapmak ve ruhsat başvuruları ile ilgili diğer tüm evrakları münferit imzalarıyla yetkili olmak üzere; SENA DILAVER, SİBEL ULUSOY, NAZAN ÇERKEZ AKINCI, GÜLŞAH URAL, ZEYNEP IPEK KANSU SAVGA, TUĞÇE ÇADIRCI ve BURÇA SALGARA 2. Ruhsatlandırma Haricinde Resmi Kurum ve Kuruluşlarla Yapılan Yazışmalar Sağlık Bakanlığı, SGK, Maliye Bakanlığı ve diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlarla ruhsatlandırma konuları dışında kalan konularda yapılması gereken yazışmalarda şirketimizi münferit imzalarıyla tescil ve ilzam etmek üzere; TÜLAY ÖZEN, FİLİZ AYDIN, KAMİL BURAK PAKKAL, ESRA KOÇ, ORKUN ERAY, ŞULE KULEIN, ASLI ACAR, ŞEBNEM ÖZEN, RAHMI EREN ÇAĞLIYOR, ÜMİT YUSUF KARAGÖZ 3. İşTakipleri Münhasıran şirketimiz namına Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı na verilmek üzere belge ve çeki listesi düzenlenmesi ile ilgili müracaatlarda bulur Müsteşarlık tarafından düzenlenecek belgeleri şirketimiz namına almak ve bunların dışında başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere diğer tüm kamu kuruluşları ve özel müesseselerdeki gı takip etmek, gerekli evrakları vermek ve teslim alma işlerini gerçekleştirmek kor imzası ile yetkili olmak üzere; SEDAT TABAK, ELIF SEYDİM ve ERHAN ÖZDERVIŞOĞLU 4. Fiyatlandırma

5 35618 Şirketimizin ürettiği ve/veya ithal ettiği beşeri ve tıbbi ürünler ile ilgili olarak T.C. Sağlık Bakanlığı nezdinde fiyat beyannamelerini vermek ve fiyat ve fiyatlandırma ile ilgili yapılması gereken tüm yazışmaları yapmak konularında münferit imzası ile şirketimizi temsil ve ilzam etmek üzere; ESRA KOÇ veya ORKUN ERAY 5. Personel İşleri Münhasıran hizmet akitleri ve personel işleri ile ilgili olarak özel sağlık ve hayat sigortası belgeleri, SGK bildirgeleri, konut ve tasarruf fonu bildirgeleri, bankalardan kredi alacak personelin bordroları, vizite kağıtları, işyeri çalışma belgeleri ve konsolosluk vize başvuruları kapsamında ilgili belgelerin düzenlenmesi konularında münferit imzası ile şirketimizi temsil ve ilzam etmek üzere; SEDA ERKAN 6. Tüketici Sağlığı Ürünleri Bölümü İle İlgili Konular Münhasıran Tüketici Sağlığı Ürünleriyle ilgili olan her türlü sözleşmelerin ve şirketi bağlayan her türlü taahhütname, ibranameler ve sair evrakın imzalanmasında şirketimizi temsil ve llzam etmek üzere; Yönetim Kurulu Başkanı EMİN FADILLIOĞLU ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili ARDA ARAT arasından herhangi birisi ile birlikte AMİT SHUKLA veya ARARAT PAŞALI Münhasıran Tüketici Sağlığı Ürünleri ile ilgili konularda Sağlık Bakanlığı ve diğer resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak başvuruları, teklifleri, verilecek beyannameleri imzalamaya bunlarda yapılacak düzeltmeleri talep ve kabul etmeye, bu kurumlarda belirlenen konu dahilindeki tüm iş ve işlemleri başlatmaya, takip etmeye ve neticelendirmeye, bu kurum ve kuruluşlarla yapılacak her türlü yazışmalarda münferit imzası ile şirketimizi temsil ve ilzam etmek üzere; AMİT SHUKLA ve ARARAT PAŞALI Münhasıran Tüketici Sağlığı Ürünleri ile ilgili konularda şirket tarafından tanzim olunan faturaların imzalanmasında şirketimizi müştereken temsil ve ilzam etmek üzere; AMIT SHUKLA ve ARARAT PAŞALI Münhasıran Tüketici Sağlığı Ürünleri ile ilgili olarak gümrüklerde her türlü resmi işlem ve ithalat işlemlerinin geçekleştirilmesi ile ilgili olarak verilecek olan her türlü evrak, beyanname ve benzeri yasal belgelerin imzalanmasında ve Tüketici Sağlığı Ürünlerinin lojistiği ile ilgili konularda iş planı, teslim tesellüm tutanağı, taşıma belgesi gibi sair evrakın imzalanmasında şirketimizi münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere; TOLGA ERİN Münhasıran Tüketici Sağlığı Ürünleri ile ilgili konularda Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve diğer resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde tıbbi cihaz, kozmetik ürün bildirimi, ara ürün izin başvurusu ve bu kapsamda verilecek beyanname ve dilekçeleri imzalamak, bunlarda yapılacak düzeltmeleri talep ve kabul etmek, bu kurumlarda belirlenen konu dahilindeki tüm iş ve işlemleri başlatmak, takip etmek neticelendirmek konularında ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılacak her türlü yazışmalarda mür imzası ile şirketimizi temsil ve ilzam etmek üzere; GÜLİZ GÜLER ve TUĞÇE USLU

6 N Satınalma ve Kongre Departmanı Tarafından Gerçekleştirilecek İşlemler Şirketin Satınalma ve Kongre Departmanının yapacağı yıllık TL nin altındaki promosyon materyali alımı, tercüme, süreli yayın alımı, stand yapımı ve kurulumu, medikal kit ve malzeme alımı, şirket içi kullanım için sarf malzemeleri, bilgisayar parça ve ekipman alımları konularına ilişlin olarak imzalanan yıllık genel satınalma sözleşmeleri ile bunlara bağlı olarak imzalanacak olan sipariş formları konusunda şirketimizi müştereken temsil ve ilzam etmek üzere; ARZU DENLİ ve BURCU ŞENOL dan herhangi birisinin imzasının yanında, herhangi bir (B) Grubu Imza Yetkilisi. Adı geçenlerden birisinin yokluğunda, diğeri ile birlikte herhangi bir A Grubu Imza Yetkilisi veya (B) Grubu Imza Yetkilisi de bu evrakı imzalayabilir. 8. Ithal Edilen ve Fason Olarak Üretilen Ürünlerle İlgili Yazışmalar Şirketimizin gerek ithal ettiği gerekse fason olarak yurt içinde ürettirdiği ürünlerle ilgili olarak resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde kalite, kalite güvence, bu sebeplerle yapılabilecek ürün geri çekmeleri ve kalite ile ilgili diğer konularda yapılacak her türlü yazışmaların yapılması ve gerekli evrakın verilmesi ve alınması işlerinde şirketimizi münferit imzalarıyla temsil ve ilzama yetkili olmak üzere; SELDA TEKÖZGEN ve NESLİŞAH UYAR YÜZER Bu kararın tescil ve ilanına kadar geçecek süreler zarfında şirketin temsil ve ilzamına ait eski yetkilerin devamına, tescil ve ilanı takiben eski yetkilerin iptal edilmesine karar verildi. ederiz. Denilmekte olduğundan bu hususun dikkate alınmasını aşağıdaki imzalarımızın tasdikini talep GLAXOSMITHKLINE İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ EMİN FADILLİOĞLU flj.

7 3!56i8 ARDA İPEK DEMİRCAN ÖMER FARUK ARSLAN $.i/ EVREN DURU.4 AKGÜN BAŞAK KURT ESRA GÖKŞEN EKER

8 N356i8 OYA SEVGİ OZALP TAN HÜSNİYE )EM KURTONUR ÖZGÜL KORKU GRUBU İMZA YETKİLİLERİ ŞEBNEM GÜNER ÖZALP ORŞ7 2

9 M35618 ıl MEVLİD OĞUZ ERKAN ıl BURCU ŞENOL SEDA ERKAN ıl CANAN ŞEHERİ NESLİHAN BANU UZUN ili

10 N RZAN BERK ÇAĞLAR ıl ili ASLI ACAR 1 TÜLAY ÖZEN 7tay ıl 7ı<y DEFNE ALTAY NAZLI ıl ıl FATOŞ PINAR RÜSTEMOĞLU ıl ıl,42

11 N35618 MUTLU YEŞİLBOĞAZ ıl ili FERDUN MADRAN ıl FETHİ KIRTILOĞLU ıl MEHMET ABDURRAHMAN BERKE MENEKLİ ili

12 N35618 HÜSNÜ HAKAN IRKILATA izz MERAL ÖZEN BİLGEN TAN MUSTAFA CON MEHMET ÇELIKKOL DENİZ ŞENGÜN

13 M İŞIL BERKER KAYHAN İİ İli / TUĞBA ÇAMLI CANTÜRK 111 ARZU DENLİ İli (C) GRUBU - ÖZEL KONULARLA İLGİLİ İMZA YETKİLİLERİ SENA DİLAVER İli SİBEL ULUSOY NAZAN ÇERKEZ AKINCI

14 N GÜLŞAH URAL z ZEYNEP İPEK KANSU SAVGA n ili TUĞÇE ÇADIRCI BURÇA SALGARA 111 FİLİZ AYDIN ŞULE KULEİN

15 N ŞEBNEM ÖZEN RAHM EREN ıl SEDAT TABAK ELİF SEYDİM ıl ERHAN ÖZDERVİŞOĞLU ıl ıl AMİT SHUKLA ıl ıl ARARAT PAŞALI

16 N TOLGA ERİN ıl GÜLİZ GÜLER TUĞÇE USLU ıl ıl SELDATEKÖZGEN d. )clır CfeTe1 c cl% 3fl NESLİŞAH UYAR YÜZER ili

17 T.C. BEŞİKTAŞ 3.NOTERLİĞİ BEŞİKTAŞ 3.NOTERİ AHMET DÜLGER Vekili A.RIZA ACAR Çırağan cad. N.5 K.1 BEŞİKTAŞ İSTANBUL Tel : i8 Türkiye Cumhuriyeti Yev.No:(A) 30 Kasım 2012 TERCÜMAN BEYANI Bu İmza Sirküleri içeriğinin yabancı uyruklu olan AMİT SHUKLA in yeterli derece de Türkçe bilmemesi nedeni ile işbu Vekaletname metni tarafımca okundu anlatıldı.yazılanların ilginin beyan ve isteklerini kapsadığını tercüman olarak onaylarım. YEMİNLİ TERCÜMAN ATA ORÇUN ERYILMAZ Bu işlem altındaki imzaların ; gösterdiği Şişli Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, 009 seri ve numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Yalova ili Yalova Merkez ilçesi Bahçelievler mahallesi / köyü 1 cilt, 1136 aile sıra, 3 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Metin, ana adı Saime, doğum tarihi , doğum yeri Ankara doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı EMİN FADILLIOGLU, gösterdiği Kadıköy Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, Z09 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre İzmir ili Konak ilçesi Altay mahallesi / köyü 6 cilt, 44 aile sıra, 14 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Altın Erciyes, ana adı Fatma Harika, doğum tarihi , doğum yeri Üsküdar doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı HÜSNÜ HAKAN IRKİLATA, gösterdiği Kadıköy Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, Y10 seri ve numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Manisa ili Gördes ilçesi Şeyhyayla mahallesi / köyü 90 cilt, 21 aile sıra, 31 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Enver, ana adı Güllü, doğum tarihi , doğum yeri Karaman doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı MERAL ÖZEN, gösterdiği Beşiktaş Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 5084 kayıt, U08 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Sinop ili Sinop Merkez ilçesi Tangaloğlu mahallesi / köyü 37 cilt, 57 aile sıra, 55 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Yüksel, ana adı Gülseren, doğum tarihi , doğum yeri İstanbul doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı BİLGEN gösterdiği Gaziosmanpaşa Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, J09 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre İstanbul ili Gaziosmanpaşa ilçesi Merkez mahallesi / köyü 3 cilt, 1466 aile sıra, 5 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Fettah, ana adı Ayşe, doğum tarihi , doğum yeri Şumnu doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı MUSTAFA COrj, gösterdiği Ataşehir Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, B13 seri ve numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre İstanbul ili Fatih ilçesi Eminsinan mahallesi / köyü 77 cilt, 412 aile sıra, 8 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ismail Özer, ana adı Emine Gülsen, doğum tarihi , doğum yeri Istanbul doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı MEHMET ÇELİKKOL, gösterdiği Bakırköy Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 3965 kayıt, S07 seri ve numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Erzincan ili Kemah ilçesi Muratboynu mahallesi / köyü 23 cilt, 37 aile sıra, 40 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Hikmet, ana adı Necmiye, doğum tarihi , doğum yeri Nogold Almanya doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen TC. kimlik numaralı DENİZ ŞENGUN, gösterdiği Kadıköy Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 99 kayıt, A12 seri ve numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Tokat ili Erbaa ilçesi Fevzipaşa mahallesi / köyü 5 cilt, 32 aile sıra, 15 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Bedirhan, ana adı Leyla Bingül, doğum tarihi , doğum yeri Ankara doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen * T.C. kimlik numaralı OYA SEVGİ OZALP, gösterdiği Beşiktaş Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 1102 kayıt, Yu seri ve numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre İstanbul ili Bakırköy ilçesi Yeşilköy mahallesi / köyü 68 cilt, 280 aile sıra, 8 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ali Kazım, ana adı Sabahat, doğum tarihi , doğum yeri İstanbul doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı TAN AKNIL, gösterdiği Beyoğlu Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 5232 kayıt, H08 seri ve numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Samsun ili İlkadım ilçesi Pazar mahallesi / köyü 18 cilt, 47 aile sıra, 22 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Atila, ana adı Semra, doğum tarihi , doğum yeri İstanbul doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı HÜSNİYE CİGDEM KURTONUR, gösterdiği Ümraniye Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş Ş tarih, kayıt, J08 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Elazığ ili EIazı Merkez ilçesi Aksaray mahallesi / köyü 2 cilt, 40 aile sıra, 19 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı ana adı Ülgen, doğum tarihi , doğum yeri Üsküdar doğumlu ve okur T.C. kimlik numaralı EVRİM OZLEM OZGUL KORKU, g KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir. lluliiiii ifliilli

18 Türkiye Cumhuriyeti LNJ:At> U T.C. Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, D10 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus BEŞİKTAŞ Cüzdanına göre İstanbul ili Fatih ilçesi Yavuzsultanselim mahallesi / köyü 48 cilt, 159 aile sıra, 23 sıra 3.NOTERIJĞİ numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Sevüktekin, ana adı Gülseren, doğum tarihi , doğum yeri Üsküdar doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen TC. kimlik numaralı ŞEBNEM GUNER, gösterdiği Kadıköy Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, B10 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre İstanbul ili Kadıköy ilçesi Feneryolu mahallesi / köyü 9 cilt, 1866 aile sıra, 2 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Mehmet Necati, ana adı BEŞİKTAŞ Sevim, doğum tarihi , doğum yeri Izmir doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen N0TERI T.C. kimlik numaralı GAMZE OZALP, gösterdiği Şişli Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, V08 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Bursa ili Keles ilçesi AHMET DÜLGER Harmanalanı mahallesi / köyü 26 cilt, 74 aile sıra, 25 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Vekili A RIZA ACAR Rami, ana adı Halise, doğum tarihi , doğum yeri Çemişgezek doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı ESRA KOÇ, gösterdiği Çeşme Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 1745 kayıt, S09 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Izmir ili Çeşme ilçesi Çiftlik mahallesi / köyü 9 cilt, 122 aile sıra, 28 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Nurettin, ana adı Hasine, doğum tarihi , doğum yeri Mutlangen/Almanya doğumlu ve okur Çırağan cad. N.5 K.1 yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı ORKUN ERAY, gösterdiği verilmiş tarih, BEŞİKTAŞ kayıt, seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre ili ilçesi cilt, aile sıra, sıra numaralarında ISTANBUL nüfusa kayıtlı olup, baba adı ERGİN, ana adı GÜLSEN, doğum tarihi , doğum yeri LEFKOŞA Tel : doğumlu ve söyleyen * T.C. kimlik numaralı TOLGA ERİN, gösterdiği Şişli verilmiş tarih, kayıt, F10 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Antalya ili Muratpaşa ilçesi Muratpaşa mahallesi / köyü 12 cilt, 1248 aile sıra, 7 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Mustafa, ana adı Zekiye, doğum tarihi , doğum yeri Bornova doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı GÜLIZ GULER, gösterdiği Şişli Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 8483 kayıt, UlO seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Tokat ili Erbaa ilçesi Cumhuriyet mahallesi / köyü 3 cilt, 15 aile sıra, 23 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Hüseyin, ana adı Asiye, doğum tarihi , doğum yeri Amasya doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı TUGÇE NUR USLU, gösterdiği Ümraniye Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 9722 kayıt, P10 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Kocaeli ili Gebze ilçesi Osmanyılmaz mahallesi / köyü 11 cilt, 498 aile sıra, 5 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ali, ana adı Mebrure, doğum tarihi , doğum yeri Istanbul doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen TC. kimlik numaralı SELDA TEKOZGEN, gösterdiği Bakırköy Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, KlO seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Istanbul ili Fatih ilçesi Molla Gürani mahallesi / köyü 55 cilt, 3197 aile sıra, 8 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Erkan, ana adı Nilüfer, doğum tarihi , doğum yeri Istanbul doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı NESLISAH UYAR YUZER, gösterdiği Eyüp Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 8088 kayıt, C seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Çanakkale ili Eceabat ilçesi Kilitbahir mahallesi / köyü 7 cilt, 76 aile sıra, 26 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Barlas, ana adı Zeynep, doğum tarihi , doğum yeri Hacettepe doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı ARDA ARAT, gösterdiği Bakırköy Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, O seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Istanbul ili Beşiktaş ilçesi Cihannuma mahallesi / köyü 6 cilt, 1141 aile sıra, 4 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Yaşar, ana adı Mualla, doğum tarihi , doğum yeri Istanbul doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı JÇ DEMIRCAN, gösterdiği Bakırköy Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 3996 kayıt, S07 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Burdur ili Tefenni ilçesi Kır mahallesi / köyü 2 cilt, 208 aile sıra, 15 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Yusuf lzzettin, ana adı Zeynep, doğum tarihi , doğum yeri Istanbul doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı ÖMER FARUK ARSLAN, gösterdiği Beşiktaş Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 7932 kayıt, B12 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Istanbul ili Kadıköy ilçesi Osmanağa mahallesi / köyü 18 cilt, 1232 aile sıra, 13 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Yusuf, ana adı Ayşe Semra, doğum tarihi , doğum yeri Zonguldak doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı EVREN DURU, gösterdiği Ümraniye Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, N09 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Gümüşhane ili Şiran ilçesi Kavakpınarı mahallesi 1 köyü 51 cilt, 1 aile sıra, 37 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Sebahattin, ana adı Eser, doğum tarihi , doğum yeri Istanbul doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı UN BAŞAK KURT, gösterdiği Eyüp Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 3963 kayj ri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Kayseri ili Talas ilçesi Akçakaya mah 232 aile sıra, 23 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Yusuf, ana adı Nesrin Oğ.iri 6. 71, KDV Harç Damga Vergısı ve Degerlı Kagıt bedelı makbuz karşılıgı tahsıl edılmıştır, IıII ı >

19 Türkiye_Cumhuriyeti TC. doğum yeri istanbul doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı ESRA BEŞİKTAŞ GOKŞEN EKER, gösterdiği Kadıköy Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, A12 3.NOTERLİĞİ seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Kadımehmet mahallesi / köyü 19 cilt, 513 aile sıra, 23 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Mehmet Savaş, ana adı Zuhal, doğum tarihi , doğum yeri Esslingen/Almanya doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı ZEYNEP IPEK KANSU SAVGA, gösterdiği Beykoz Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 8940 kayıt, U08 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus BEŞİKTAŞ Cüzdanına göre İstanbul ili Fatih ilçesi Mimarkemalettin mahallesi / köyü 89 cilt, 522 aile sıra, 21 sıra 3.N0TERİ numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Bülent, ana adı Semra, doğum tarihi , doğum yeri Kadıköy doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı TUĞÇE ÇADIRCI, AHMET DÜLGER gösterdiği Yenimahalle Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, F08 seri ve Vekili A RIZA ACAR numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Ankara ili Yenimahalle ilçesi Beştepe mahallesi / köyü 5 cilt, 26 aile sıra, 8 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Mehmet, ana adı İsminur, doğum tarihi 30,4.1987, doğum yeri Yenimahalle doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı BURCA SALGARA, gösterdiği Keşap Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 1914 kayıt, P06 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Giresun ili Keşap ilçesi Karabedir Çırağan cad. N.5 K.1 mahallesi / köyü 3 cilt, 14 aile sıra, 52 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Şükrü, ana adı BEŞİKTAŞ Dudu, doğum tarihi , doğum yeri Karabedir doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen İSTANBUL T.C. kimlik numaralı FİLİZ AYDIN, gösterdiği Şişli Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş Tel : tarih, kayıt, E08 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Trabzon ili Vakfıkebir ilçesi Hacıköy mahallesi / köyü 22 cilt, 1 aile sıra, 23 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Hüseyin, ana adı Zeliha, doğum tarihi , doğum yeri Şişli doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen TC. kimlik numaralı ŞULE KULEİN, gösterdiği Beşiktaş Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 6051 kayıt, Zil seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Mersin ili Akdeniz ilçesi Bahçe mahallesi / köyü 2 cilt, 1168 aile sıra, 10 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Mehmet Sait, ana adı Necmiye, doğum tarihi , doğum yeri Mersin doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen TC. kimlik numaralı MUTLU YEŞILBOGAZ, gösterdiği Şişli Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 4410 kayıt, Z09 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Kocaeli ili İzmit ilçesi Akmeşe mahallesi / köyü 87 cilt, 228 aile sıra, 23 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Yaşar, ana adı Aslı Nil, doğum tarihi , doğum yeri Izmir doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen TC. kimlik numaralı ÜMİT YUSUF KARAGOZ, gösterdiği Kadıköy Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, Lil seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre İstanbul ili Kadıköy ilçesi Bostancı mahallesi / köyü 2 cilt, 358 aile sıra, 8 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ali Ihsan, ana adı Aynur, doğum tarihi , doğum yeri İstanbul doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen TC. kimlik numaralı KAMİL BURAK PAKKAL, gösterdiği Sarıyer Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, U09 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Aydın ili Çine ilçesi Akçaova -Orta mahallesi / köyü 66 cilt, 2 aile sıra, 46 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Mehmet, ana adı Dürdane, doğum tarihi , doğum yeri Çine doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı FERDUN MADRAN, gösterdiği Kadıköy Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 8023 kayıt, C09 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Ankara ili Çankaya ilçesi İleri mahallesi / köyü 41 cilt, 86 aile sıra, 3 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Yurdakul, ana adı Semiha, doğum tarihi , doğum yeri Ankara doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı FETHİ KIRTILOGLU, gösterdiği Beyoğlu Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 8127 kayıt, Yu seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre İstanbul ili Beykoz ilçesi Yalıköy mahallesi / köyü 14 cilt, 443 aile sıra, 12 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Mahmut Celal, ana adı Bilon, doğum tarihi , doğum yeri İstanbul doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı MEHMET ABDURRAHMAN BERKE MENEKLI, gösterdiği Kadıköy Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 2412 kayıt, T09 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesi Emrullah mahallesi / köyü 8 cilt, 100 aile sıra, 23 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Abdülvahap, ana adı Müjgan, doğum tarihi , doğum yeri Denizli doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı MEVLID OGUZ ERKAN, gösterdiği Beşiktaş Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 7870 kayıt, M10 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Elazığ ili Elazığ Merkez ilçesi Yedigöze mahallesi / köyü 165 cilt, 72 aile sıra, 102 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Mustafa, ana adı Leyla, doğum tarihi , doğum yeri Mersin doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen TC. kimlik numaralı BURCU ŞENOL, gösterdiği Şişli Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tar, kayıt, Z06 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre İstanbul ili Eyüp ilçe_ mahallesi / köyü 9 cilt, 1139 aile sıra, 10 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı ha, KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerıi Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir. ili I IF iflhllil llhii IIIII IIIIIIlIBIIIII _ t A-6/3

20 Türkiye_Cumhuriyeti Yev.No:(A) N35$ 18 T,C. doğum tarihi , doğum yeri Zonguldak doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen ?22 BEŞİKTAŞ T.C. kimlik numaralı KEZBAN ŞENNAZLI, gösterdiği Şişli Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş NOTERLIĞİ tarih, kayıt, S10 seri ve numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Bursa ili Osmangazi ilçesi Alacahırka mahallesi / köyü 5 cilt, 140 aile sıra, 27 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Seyit Mehmet, ana adı Oya, doğum tarihi , doğum yeri Istanbul doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı SEDA ERKAN SERTTOP, gösterdiği Ataşehir Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 4860 kayıt, Su seri ve numaralı fotoğrafı Nüfus BEşiKTAş Cüzdanına göre Artvin ili Hopa ilçesi Bucak mahallesi / köyü 1 cilt, 28 aile sıra, 51 sıra numaralarında 3.N0TERI nüfusa kayıtlı olup, baba adı Orhan, ana adı Nurten, doğum tarihi , doğum yeri Hopa doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı CANAN SEHERI, gösterdiği AHMET DÜLGER Sarıyer Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 1806 kayıt, 010 seri ve numaralı fotoğraflı Vekili A RIZA ACAR Nüfus Cüzdanına göre Rize ili Çayeli ilçesi Demirhisar mahallesi / köyü 22 cilt, 114 aile sıra, 52 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ismet, ana adı Yüksel, doğum tarihi , doğum yeri Istanbul doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen * T.C. kimlik numaralı NESLIHAN BANU UZUN, gösterdiği Beykoz Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, KlO seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Şanlıurfa ili Şanlıurfa Merkez ilçesi Bıçakçılı mahallesi / Çırağan cad. N.5 K.1 köyü 2 cilt, 227 aile sıra, 25 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Hamdi Erdoğan, ana adı BEŞIKTAŞ Güzin, doğum tarihi , doğum yeri Istanbul doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen ISTANBUL * T.C. kimlik numaralı AYŞE GUL KARZAN BİLGİÇ, gösterdiği Kadıköy Nüfus Tel : Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, Til seri ve numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Izmir ili Tire ilçesi Dörteylül mahallesi / köyü 5 cilt, 420 aile sıra, 16 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ali, ana adı Reşide, doğum tarihi , doğum yeri Izmir doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı BERK ÇAGLAR, gösterdiği Maltepe Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, Z06 seri ve numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Düzce ili Düzce Merkez ilçesi Bahçe mahallesi / köyü 20 cilt, 17 aile sıra, 66 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ali, ana adı Ayşe, doğum tarihi , doğum yeri Altındağ doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı ACAR, gösterdiği Sarıyer Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 8694 kayıt, Fi0 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Antalya ili Akseki ilçesi Değirmenlik mahallesi t köyü 25 cilt, 44 aile sıra, 162 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ibrahim, ana adı Havva, doğum tarihi , doğum yeri Bakırköy doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı TULAY ÖZEN, gösterdiği Kadıköy Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 3817 kayıt, J10 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Sinop ili Durağan ilçesi Yukarıkaracaören mahallesi / köyü 6 cilt, 14 aile sıra, 159 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Bekir, ana adı Fatma Tülin, doğum tarihi , doğum yeri Ankara doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı DEFNE ZEHRA ALTAY NAZLI, gösterdiği Beşiktaş Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, G08 seri ve numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Hatay ili Altınözü ilçesi Sarıbük mahallesi / köyü 43 cilt, 100 aile sıra, 21 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Namık, ana adı Kadriye, doğum tarihi , doğum yeri Istanbul doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı FATOŞ PINAR RUSTEMOGLU, gösterdiği Esenyurt Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, 010 seri ve numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Aydın ili Aydın Merkez ilçesi Kızılcaköy mahallesi / köyü 54 cilt, 152 aile sıra, 25 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Hüseyin Avni, ana adı Hülya, doğum tarihi , doğum yeri Pütürge doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen * T.C. kimlik numaralı ŞEBNEM ÖZEN, gösterdiği Beşiktaş Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, Fil seri ve numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Istanbul ili Beşiktaş ilçesi Konaklar mahallesi / köyü 10 cilt, 478 aile sıra, 3 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Mehmet Yüksel, ana adı Şehime Zeynep, doğum tarihi , doğum yeri Beyoğlu doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı RAHMI EREN ÇAGLIYOR, gösterdiği Yenimahalle Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, Ril seri ve numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Eskişehir ili Sivrihisar ilçesi Elmalı mahallesi / köyü 4 cilt, 52 aile sıra, 54 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı han, ana adı Nahide, doğum tarihi , doğum yeri Sivrihisar doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı SEDAT TABAK, gösterdiği Çankaya Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, UlO seri ve numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Ankara ili Altındağ ilçesi Anafartalar mahallesi / köyü 10 cilt, 1465 aile sıra, 16 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Şükrü, ana adı Kar le, doğum tarihi , doğum yeri Eşkişehir doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen _4 T.C. kimlik numaralı ELİF SEYDIM, gösterdiği Yenimahalle Nüfus Müdürlüğü nden verilmi tarih, 9658 kayıt, Zil seri ve numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Ankara ili inanlı/cuma mahallesi / köyü 27 cilt, 107 aile sıra, 6 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup J4ts1 Kemal, ana adı Nermin, doğum tarihi , doğum yeri Ayaş doğumlu ve okur y a o*i yln.4z\ 1 KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir. P.,,,,/ ili A-6/4

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ 37-b) 4. sırada teklif veren Özçınarlar İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketinin tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir

Detaylı

'. f ~:~ ) ** Aslı sicil dosyasında bulunan ticaret sicil harcına ait makbuz bilgileri aşağıdadır. T.C. İSTANBUL TİCARET sicil MÜDÖRLUGU (KADIKÖY)

'. f ~:~ ) ** Aslı sicil dosyasında bulunan ticaret sicil harcına ait makbuz bilgileri aşağıdadır. T.C. İSTANBUL TİCARET sicil MÜDÖRLUGU (KADIKÖY) T.C. İSTANBUL TİCARET sicil MÜDÖRLUGU (KADIKÖY) 400578-2014 sicil NOMARASI 41603 TİCARET ÜNVANI ÜLKER BİsKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ TİCARİ MERKEzİ İSTANBUL ÜSKÜDAR BÜYÜKÇAMLICA, KISIKLI MAH.FERAH CAD.NO.1

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 204394/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan Eski Ünvan GLAXOSMİTHKLİNE İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GLAXO SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKSGY [] 30.05.2013 15:38:34 AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKSGY [] 30.05.2013 15:38:34 AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKSGY [] 30.05.2013 15:38:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 MEHMET AKTAŞ 2 NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU Muhasebe Müdürü Genel Müdür Yardımcısı AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM

Detaylı

DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ

DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ Hizmet Birim Sayısı 163 İl Sayısı 55 İlçe Sayısı 134 İLLER İLÇELER HİZMET BİRİMLERİ ADANA ÇUKUROVA AMERİKAN KÜLTÜR ADANA SEYHAN AMERİKAN KÜLTÜR ADANA ÇUKUROVA

Detaylı

46-a-I) Özçınarlar Ltd.Şti.-Maliyet/Satış Tespit Tutanaklarının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirden İstenilmesi Özçınarlar İnşaat Turizm Ticaret

46-a-I) Özçınarlar Ltd.Şti.-Maliyet/Satış Tespit Tutanaklarının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirden İstenilmesi Özçınarlar İnşaat Turizm Ticaret 46-a-I) Özçınarlar Ltd.Şti.-Maliyet/Satış Tespit Tutanaklarının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirden İstenilmesi Özçınarlar İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi aşırı düşük teklif açıklamasında İşçilik

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

A GRUBU İMZALAR Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Yönetim Kurulu Üyesi ve. Şirket Genel Müdürü

A GRUBU İMZALAR Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Yönetim Kurulu Üyesi ve. Şirket Genel Müdürü Karar Tarihi : 23.05.2005 Karar No : 10 Toplantı Yeri : Şirket Merkezi Üyelerin Adı ve Soyadı : Ömer DİNÇKÖK,Ali Raif DİNÇKÖK, Ayça DİNÇKÖK Raif Ali DİNÇKÖK, Erdoğan DAĞDELEN, Murat KILIÇ, Ömer KILINÇ

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TAPU VERME ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TAPU VERME ESASLARI TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TAPU VERME ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) ÜYELERE

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

1 ADANA SEYHAN İSMET İNÖNÜ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ KOORDİNATÖR 2 ADANA CEYHAN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ.

1 ADANA SEYHAN İSMET İNÖNÜ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ KOORDİNATÖR 2 ADANA CEYHAN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ. KIZ MESLEK LİSELERİ LİSTESİ VE OKUL ADLARI SIRA NO İLİ İLÇESİ OKUL ADI KOORDİNATÖRLER OKULLAR 1 ADANA SEYHAN İSMET İNÖNÜ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ KOORDİNATÖR 2 ADANA CEYHAN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ.

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. İMZA SİRKÜLERİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. İMZA SİRKÜLERİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. İMZA SİRKÜLERİ 23.03.2015 tarih ve 29 no.lu Karar ile Bankamız Yönetim Kurulu; 1 23.03.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 (üç) yıl süre

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN HATİCE ÖNKOL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN MELEK KAPLANGÖRAY MÜSLÜME

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Nazime Baki Saatçioğlu

Detaylı

ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI

ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI 2014 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması Varsa Şirkete Sermaye Olarak Konulacak Varlıkların Değerlemesinin

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310011985 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,31530 84,49528 310012511 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,66450

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ADIYAMAN / MERKEZ - Merkez) 4 4 0 82,69988 85,92848 210030001 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AYDIN / MERKEZ - Merkez) 3 3 0 79,57189 84,86609 210050001 AĞRI İBRAHİM

Detaylı

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GENEL EVRAK TANZİMİ FAALİYET BELGESİ 5 TL YERLİ İSTEKLİ 5 TL YERLİ MALI BELGESİ 25 TL 1 TSOG BELGESİ 5 TL İFLAS VE KONKORDATO 7 TL VERGİ DAİRESİ VAKIFBANK HESABINA YATIRILACAKTIR ORTAKLAR PAY LİSTESİ 7

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin mükellefiyet tesisi Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin küçük veya kısıtlı olması

Detaylı

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Sayfa : 1 / 31137 32300 32311 33498 3318 33 3378 33943 3393 3394 3396 33969 33971 33979 33981 33989 33993 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Birol ÇİÇEKÇİ Mehmet GÜNCAN Ali ERGEN

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1 adet hükmi şahıs beyannamesi MATBU. 2 adet dilekçe (Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Ticaret ve Sanayi Odası na

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1 adet hükmi şahıs beyannamesi MATBU. 2 adet dilekçe (Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Ticaret ve Sanayi Odası na SIRA NO NİKSAR TİCARET SANAYİ ODASI ve TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI (Tüm Hizmetler Modüller Üzerinden Elektronik Ortamda Yapılmaktadır) Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

ooöan YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

ooöan YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ T.C. İSTANBUL TİCARET sicil MfinfiRLÜGÜ (KADIKÖY 352370-2014 sicil NUMARASI 257838 TİCARET ÜNVANI YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ TİCARİ MRRKEzİ İSTANBUL ÜSKÜDAR KISIKLI MAH.ÇEŞME ÇIKMAZI SK. NO.6/ı Ticari

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan Konya Sanayi Odası Hizmet Standartları

Detaylı

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 1 İş günü 2 Key

Detaylı

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka/Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 2 KAPASİTE RAPORU EKSPERTİZ RAPORU (Gıda) 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname

Detaylı

KONTROL MAMOGRAFİ MERKEZLERİ LİSTESİ

KONTROL MAMOGRAFİ MERKEZLERİ LİSTESİ KONTROL MERKEZLERİ LİSTESİ KURUM Adana Hastanesi Standart Seyhan Adana 322 459 22 22 Adana Sistem Tıp Merkezi Standart Seyhan Adana 322 459 70 70 Fuar Hastanesi Standart Merkez Afyon 272 213 10 72 Ankara

Detaylı

AT sözleşmesi kapsamında tedarik edilen malların özel tüketim vergisi iadesine ilişkin açıklamalar

AT sözleşmesi kapsamında tedarik edilen malların özel tüketim vergisi iadesine ilişkin açıklamalar AT sözleşmesi kapsamında tedarik edilen malların özel tüketim vergisi iadesine ilişkin açıklamalar 3 sıra nolu Türkiye Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği ile; Avrupa Topluluğu (AT) yüklenicilerine

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ

LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ çi LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY - 2014 2014 1 KURULUŞ İŞLEMLERİNDEN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER 2 LOJİSTİK ŞAHIS ŞİRKETİ KURMA REHBERİ 3 ŞAHIS FİRMASI KURMA PROSEDÜRÜ VE

Detaylı

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ KAYIP İŞLEMLERİ

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİ ÜRÜN BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

AKARYAKIT HARİCİ ÜRÜN BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER AKARYAKIT HARİCİ ÜRÜN BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER KENDİ ADINA BAŞVURU YAPAN SANAYİCİLER 1) Başvuru Formu : Kurum elektronik altyapısı kullanılarak, Akaryakıt Harici Ürün Başvuru Sistemi üzerinde gerekli

Detaylı

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 290220001 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMİ (BURSA / MERKEZ - Taşra) 1 1 0 75,76029 75,76029 290220003 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 210010893 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 72,84770 72,84770 210011557 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 4 0 84,35911 84,61694

Detaylı

SİRKÜLER SAYI : 2017 / 03 İstanbul, KONU : 2017 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları

SİRKÜLER SAYI : 2017 / 03 İstanbul, KONU : 2017 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları SİRKÜLER SAYI : 2017 / 03 İstanbul,02.01.2017 KONU : 2017 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları 1-2017 TAKVİM YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ ORANLARI Maliye Bakanlığı tarafından, 2017 yılında

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı

TESPO TÜKETİM MALLARI TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

TESPO TÜKETİM MALLARI TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TESPO TÜKETİM MALLARI TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI KARAR NO : ( 13 ) KARAR TARİHİ : 04.06.2015 KARARIN ÖZETİ: Şirketin Temsiline ait İç Yönergenin görüşülmesi hk. KARARIN METNİ:

Detaylı

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3- Ana Sözleşme 4- Kurucular Beyanı 5- Ödenmiş Sermaye Banka Dekontu ve Bloke Yazısı 6- Rekabet Fon Payı Dekontu 7- İmza Beyannamesi 8- Kuruluş Bildirim

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

4-5 Nisan 2013 Bornova Şubesi İzmir 4-5 Nisan 2013 Karaman Şubesi Karaman 4-5 Nisan 2013 İzmit Şubesi Kocaeli 4-5 Nisan 2013 Milas Şubesi Muğla 4-5 Ni

4-5 Nisan 2013 Bornova Şubesi İzmir 4-5 Nisan 2013 Karaman Şubesi Karaman 4-5 Nisan 2013 İzmit Şubesi Kocaeli 4-5 Nisan 2013 Milas Şubesi Muğla 4-5 Ni 1-2 Nisan 2013 Adana Şubesi Adana 1-2 Nisan 2013 Ankara Şubesi Ankara 1-2 Nisan 2013 Kızılay Şubesi Ankara 1-2 Nisan 2013 Balıkesir Şubesi Balıkesir 1-2 Nisan 2013 Burdur Şubesi Burdur 1-2 Nisan 2013 Bursa

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

EK-1 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ GRUBU POSTA-KARGO İŞLEME GRUBU TOPLAM ÜNİTE

EK-1 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ GRUBU POSTA-KARGO İŞLEME GRUBU TOPLAM ÜNİTE 1 ADANA 8 0 8 Adliyesarayı PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Cemalpaşa PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Çarşı PTT Merkezi Müdürlüğü 2 Çukurova PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Sarıçam PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Ceyhan PTT Merkezi Müdürlüğü

Detaylı

BOLU VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

BOLU VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN BOLU VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 T.C VATANDAŞI EŞİ TEZKERESİ

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

1. Damga Vergisi Oran ve Tutarları

1. Damga Vergisi Oran ve Tutarları 1. Damga Vergisi Oran ve Tutarları 01.01.2017 tarihinden itibaren azami tutar 1.865.946,80 Türk Lirası dir. (61 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği) Damga Vergisine Tabi Kağıtlar I. Akitlerle

Detaylı

Cihanbeyli İlçe Nüfus Müdürlüğü Hizmet Standartları

Cihanbeyli İlçe Nüfus Müdürlüğü Hizmet Standartları Cihanbeyli İlçe Nüfus Müdürlüğü Hizmet Standartları SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1- Evlilik içi Doğum ve 4721 sayılı Medeni Kanunun 282 ve 321. maddelerine ist. Anne hanesine evlilik dışı doğum

Detaylı

ALACA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALACA TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 01 02 HİZMETİN ADI GERÇEK KİŞİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT GERÇEK KİŞİ ŞUBESİ TİCARET SİCİL ODA YENİ KAYIT 03 GERÇEK KİŞİ UNVAN, ADRES, İŞTİGAL DEĞİŞİKLİK GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) BAŞVURUDA

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU e-fatura UYGULAMA KILAVUZU 29.09.2017 Ver:1.0 i İçindekiler Tablosu 1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU E- FATURA UYGULAMASI... 1 2 E-FATURA GRUPLARI VE ÖZEL ALANLAR... 1 2.1 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA AİT FATURALAR...

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-60)

SİRKÜLER RAPOR (2009-60) 6 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel:

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 KAPASİTE 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname 4- Kapasite raporu talebinde bulunan

Detaylı

ÇİFTELER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇİFTELER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇİFTELER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1. Bilgi Edinme Başvuruları

Detaylı

18 ANTALYA ANTALYA GÜLLÜK MERKEZ MURATPAŞA : :00 KAPALI KAPALI KAPALI KAPALI

18 ANTALYA ANTALYA GÜLLÜK MERKEZ MURATPAŞA : :00 KAPALI KAPALI KAPALI KAPALI 2017 FAAL İŞYERLERİ SIRA NO BAŞMÜD. MERKEZ VE ŞUBE ADI İŞYERİ CİNSİ KIS YAZ HİZMET VERİLEN İLÇE HAFTA İÇİ CUMARTESİ PAZAR R.TATİL HAFTAİÇİ CUMARTESİ PAZAR R.TATİL AÇIKLAMALAR 1 ADANA ÇARŞI MERKEZ SEYHAN

Detaylı

2501.00.99.10.00 Saf sodyum klorür 75 2501.00.99.90.11 Kaya tuzu 75 2501.00.99.90.12 Tuzla tuzu 75 2501.00.99.90.13 Deniz tuzu 75

2501.00.99.10.00 Saf sodyum klorür 75 2501.00.99.90.11 Kaya tuzu 75 2501.00.99.90.12 Tuzla tuzu 75 2501.00.99.90.13 Deniz tuzu 75 Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/15) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI İSTANBUL SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1. Üyelik Başvuru Formu (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan alınabilir) 2. Sınai Hüviyet Beyannamesi (www.iso.org.tr web sitesinden veya Odamızdan

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT Kuruluş

Detaylı

ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HÜKMİ ŞİRKETLER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 1. Sicil Tasdiknamesi Fotokopisi 2. İmza Beyanı veya İmza Sirküleri Fotokopisi 3. Ana

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT Kuruluş

Detaylı

1. Katma Değer Vergisi İstisna SertifikasıAlmışBulunan AT Yüklenicileri

1. Katma Değer Vergisi İstisna SertifikasıAlmışBulunan AT Yüklenicileri Türkiye Avrupa Birliği Çerçeve AnlaşmasıGenel TebliğTaslağı (Sıra No: 3) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen projeler, faaliyetler

Detaylı

2017 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2017 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 2017 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren vergiye tabi kağıtlara uygulanacak olan 61 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği eki 1 sayılı Tablo aşağıda verilmiştir. 2017 Yılı

Detaylı

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.YÖNETİM KURULU TOPLANTISI Sayfa :1 TOPLANTI TARİHİ : 05.08.2013 TOPLANTI SAATİ : 17:00

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.YÖNETİM KURULU TOPLANTISI Sayfa :1 TOPLANTI TARİHİ : 05.08.2013 TOPLANTI SAATİ : 17:00 KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.YÖNETİM KURULU TOPLANTISI Sayfa :1 TOPLANTIYA KATILANLAR: Başkan: Mustafa ZEREK Başkan Vekili: Ali TUNCEL Üye : Ali ATAİYİBİNER Üye : Merdan ÇALIŞKAN Üye : Ufuk DEMİR

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-156.01 Konu : ÖTV (I) sayılı liste bakımından görevlendirilmiş/yetkilendirilmiş vergi dairesi listesi 05.05.2016 / 15815308 DAĞITIM

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) KURUM ADI UNVANI 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MENGEN - MERKEZ) 1 0 76,83459 76,83459 210010009 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 74,52062 74,52062

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Talep Üzerine Yeni (Gerçek Kişi) 1.Dilekçe

Detaylı

,731 82,731 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER

,731 82,731 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER 62852031 3 0 81,823 83,521 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI 62851009 3 0 86,755 87,877 ADALET BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI 62855001 2 2 -------- -------- ADANA

Detaylı

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO. 1 gün. 1 gün. 1 gün. 1 gün

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO. 1 gün. 1 gün. 1 gün. 1 gün 1 2 3 4 ADI Türk deniz ticaret filosu ve denizyoluyla taşınan yüklere ait istatistiki bilgi taleplerinin karşılanması Türk deniz ticaret filosu istatistiklerinin oluşturulması Deniz taşımacılığı ile ilgili

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

2014-ÖSYM YERLEŞTİ Mİ SPOR LİSESİ MEZUNU MU? ADAY NO Adı Soyadı Doğ.Yeri Lise Tip YGS PUAN AOBP. 1. Tercih 2.Tercih 3. Tercih 4. Tercih 5.

2014-ÖSYM YERLEŞTİ Mİ SPOR LİSESİ MEZUNU MU? ADAY NO Adı Soyadı Doğ.Yeri Lise Tip YGS PUAN AOBP. 1. Tercih 2.Tercih 3. Tercih 4. Tercih 5. ADAY NO Adı Soyadı Doğ.Yeri Lise Tip YGS PUAN AOBP 2014-ÖSYM YERLEŞTİ Mİ SPOR LİSESİ MEZUNU MU? 1. Tercih 2.Tercih 3. Tercih 4. Tercih 5. Tercih 010 NESLİHAN GALFA KARAHALLI Normal Lise 228,39123 293,9

Detaylı

SERBEST BÖLGE İŞLEMLERİNİN SBBUP YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN GENELGE GENELGE 2013/2

SERBEST BÖLGE İŞLEMLERİNİN SBBUP YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN GENELGE GENELGE 2013/2 SERBEST BÖLGE İŞLEMLERİNİN SBBUP YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN GENELGE No : 2013/2 Yayım Tarihi : 12/07/2013 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 29/07/2013 Amaç ve Kapsam GENELGE 2013/2 MADDE 1- (1) Serbest

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

YABANCI UYRUKL~ GERÇEK KİŞİ VE TACİRİN KAYDINDA ISTENILEN EVRAK. 17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875

YABANCI UYRUKL~ GERÇEK KİŞİ VE TACİRİN KAYDINDA ISTENILEN EVRAK. 17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875 17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca; Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri taratından aksi öngörülmedikçe, 1

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL)

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL) SİRKÜLER 2015/03 01/01/2015 Sayın Yetkili; 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarlarını belirleyen 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 30 Aralık 2014

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT Kuruluş

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44)

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Sayı: Vergi/2014.021 Tarih: 09.04.2014 VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Maliye Bakanlığı nca Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44) yayımlanmıştır.

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI SIRA NO HİZMETİN ADI 01 KAPASİTE RAPORU 02 İŞ MAKİNESİ TESCİL VE DEVİR İŞLEMLERİ 03 MENŞEİ ŞAHADETNAMESİ 04 A.TR DOLAŞIM BELGESİ 05 EUR1 DOLAŞIM BELGESİ 06 FORM A BELGESİ 07 YERLİ MALI BELGESİ TİCARET

Detaylı

TEBLİĞ 2006/4 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ DEVLET YARDIMLARININ BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2009/ 14 )

TEBLİĞ 2006/4 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ DEVLET YARDIMLARININ BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2009/ 14 ) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: 2006/4 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ DEVLET YARDIMLARININ BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2009/ 14 ) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Konu: Kuruluş Aşamasında Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürü Huzurunda İmzalanması Hk.

Konu: Kuruluş Aşamasında Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürü Huzurunda İmzalanması Hk. Sirküler No: 2016-99 Sirküler Tarihi: 06.12.2016 Konu: Kuruluş Aşamasında Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürü Huzurunda İmzalanması Hk. 06.12.2016 tarih ve 29910 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Detaylı

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Memur (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 87,93240 87,93240 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sekreter (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 84,06045 84,06045 210020001

Detaylı

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR 901311321 11111 ADALET BAKANLIĞI ANKARA 4 901311551 11112 MALİYE BAKANLIĞI ANKARA 5 901311828 11113 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA 3 901311436 11114 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-80 Sirküler Tarihi :31.12.2013 Konu : 01.01.2014 Tarihinden İtibaren Geçerli Damga Vergisi Oran ve Tutarları 30.12.2013 tarih ve 28867(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 57

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220 Konu: 2015 YILINDA UYGULANACAK NİSPİ VE MAKTU DAMGA VERGİLERİNE DAİR 58 SERİ NUMARALI DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 30.12.2014

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 ) /POZİSYON 4652 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU MERKEZ Merkez GİH 8 1 4001 4653 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU MERKEZ Merkez GİH 9 1 4001 4245 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454,

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 26 TM-3 520,627 64 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 TM-3 508,646 125 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

Detaylı