35 $ Kasım 2012 İMZA SİRKÜLERİ ÜNVAN GLAXOSMİTHKLİNE İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SİCİL NO :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "35 $ 18. 3 Kasım 2012 İMZA SİRKÜLERİ ÜNVAN GLAXOSMİTHKLİNE İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SİCİL NO : 204394"

Transkript

1 İMZA SİRKÜLERİ 35 $ 18 3 Kasım 2012 ÜNVAN GLAXOSMİTHKLİNE İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SİCİL NO : ADRES Büyükdere Cad. N Blok İ,.LEVENT BEŞİKTAŞ İSTANBUL Yukarıda ünvanı, sicil nosu ve adresi yazılı olan şirketin; T.C.Istanbul Ticaret Sicili Memurluğundan tarihle tescil ve ilan edilmiş Beşiktaş 3.Noterliğinde Tarihle ve yevmiye no ile tasdiklenen Tarihli ve 238 nolu karara göre; İdare Meclisi aşağıdaki kararları almıştır: 1. Yönetim Kurulu Başkanlığı na EMİN FADILLIOĞLU nun, Başkan Vekilliği ne ARDA ARAT ın, Yönetim Kurulu Üyelikleri ne IPEK DEMIRCAN, ÖMER FARUK ARSLAN, EVREN DURU, AKGÜN BAŞAK KURT ve ESRA GÖKŞEN EKER in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. 2. Şirketin temsil ve ilzamına ilişkin yetki ve yetkililerin aşağıdaki gibi olmasına karar verildi. Yetkiler: a. Şirket işlemleri ile ilgili imzaların şirket unvanı altında atılmaları gerekir. b. Şirket malları üzerinde üçüncü şahıslar lehine ipotek konulması, yeni kurulacak başka şirket ve müesseselere ortak olunması veya mevcut olanlara iştirak edilmesi: Yönetim Kurulu Başkanı EMİN FADILLIOĞLU ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili ARDA ARAT arasından herhangi ikisi tarafından müştereken imzalanır. c. Personelin hizmet akdinin feshi ile ilgili belgeler: Yönetim Kurulu Başkanı EMİN FADILLİOĞLU veya Yönetim Kurulu Üyesi EVREN DURU veya (B) Grubu Imza Yetkilisi SEDA ERKAN arasından herhangi biri ve A Grubu Imza Yetkilileri arasından herhangi biri tarafından müştereken imzalanır. d. Üçüncü şahıslar tarafından verilen ipoteklerin alınması, şirket üzerine konulmuş olanlar dahil ipoteklerin kaldırılması, konşimento, ordino, ihbarname, akreditif ve leasing kontratları ile şirket adına resmi kuruluşlara verilecek olan her türlü taahhütname ve ibranameler, şirket içi bağlayıcı nitelikte olan beyanname ve taahhütnameler, şubeler açılması ve kapatılması ile ilgili yazı, vesika, mektup, taahhütname ve sözleşmeler: Yönetim Kurulu Başkanı EMİN FADILLIOĞLU veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili ARDA ARAT arasından herhangi biri ve A Grubu Imza Yetkilileri arasından herhangi biri tarafından imzalanır; e. Yukarıda kalanların dışında kalan çek, bono, havale emirleri de dahil olmak altına koyan her türlü kağıt, kira kontratı, belge, kambiyo imzalanması gereken sözleşmeler:

2 N356i8 i) Bir defada GBP yi aşan işlemlerde Yönetim Kurulu Başkan Vekili ARDA ARAT ve Yönetim Kurulu Başkanı EMİN FADILLİOĞLU tarafından müştereken imzalanır. ii) Bir defada GBP yi aşmayan işlemlerde Yönetim Kurulu Başkanı EMİN FADILLİOĞLU veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili ARDA ARAT arasından herhangi biri ve A Grubu Imza Yetkilileri arasından herhangi biri tarafından müştereken imzalanır. iii) Bir defada GBP yi aşmayan işlemlerde A Grubu Imza Yetkilileri herhangi ikisi tarafından müştereken imzalanır. iv) Bir defada GBP yi aşmayan işlemlerde A Grubu Imza Yetkililerinden herhangi ikisi veya (B) Grubu imza yetkisine sahip iki kişinin müşterek imzaları gereklidir. Yine A Grubu İmza Yetkililerinden herhangi biri ile (B) Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin müşterek imzaları GBP yi aşmayan işlemlerde şirketi ilzama yeterli olacaktır. v) Şirket tarafından tanzim olunan faturalar herhangi bir dereceden imza yetkisini haiz iki kişi tarafından müştereken imzalanır. f. Herhangi bir miktar kısıtlamasına tabi olmadan, her türlü kambiyo senetleri ve kıymetli evrakın şirket yararına tahsil cirosuyla bankalara verilmesi için bir A Grubu Imza Yetkilisi ile bir (B) Grubu imza yetkilisinin müşterek imzaları gereklidir. g. Herhangi bir miktar sınırlamasına tabi olmadan şirketin sahip olduğu banka hesapları arasında yapılacak olan döviz alım satımı dahil olmak üzere her türlü banka işlemleri için bir A Grubu Imza Yetkilisi veya KEZBAN ŞENNAZLI veya MEVLID OĞUZ ERKAN arasından herhangi biri ile birlikte, A Grubu Imza Yetkililerinden veya (B) Grubu imza yetkililerinden herhangi birisinin müşterek imzaları yeterli olacaktır. Yine A Grubu Imza Yetkilileri arasından herhangi ikisinin müşterek imzaları bu işlemler için yeterli olacaktır; h. Herhangi bir miktar sınırlamasına tabi olmaksızın, şirket banka hesapları ile GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., GlaxoSmithKline Biologics Manufacturing S.A., GlaxoSmithKline Pharma Puerto Rico mc., GlaxoSmithKline Export Limited, Adechsa GmbH, GSK Trading Services, Biovesta İlaçları Limited Şti. ve Wellcome Limited ünvanlı şirketlerin sahip olduğu banka hesapları arasında yapılacak her türlü para transferi için bir A Grubu Imza Yetkilisi veya KEZBAN ŞENNAZLI veya MEVLID oğuz ERKAN arasından herhangi biri ile birlikte, A Grubu Imza Yetkililerinden veya (B) Grubu imza yetkililerinden herhangi birisinin müşterek imzaları yeterli olacaktır. olacaktır. Yine A Grubu Imza Yetkilileri arasından herhangi ikisinin müşterek imzaları bu işlemler için yeterli Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi, Muhtasar Vergisi ile cari muamelat, günlük muhaberat, pul iptali gibi taahhüdü tazammun etmeyen, şirketi borç altına koymayan sair kağıtlar ve Vergi Dairelerinde yapılacak olan beyanname verme, düzeltilmesini isteme, ödeme yapmak gibi günlük sair işlere ait evraklar bir A Grubu Imza Yetkilisi veya KEZBAN ŞENNAZLI veya MEVLID OĞUZ ERKAN arasından herhangi biri ile birlikte, A Grubu Imza Yetkililerinden veya (B) Grubu imza yetkililerinden herhangi birisinin müşterek imzaları yeterli olacaktır. Yine A Grubu Imza Yetkilileri arasından herhangi ikisinin müşterek imzaları bu işlemler için yeterli olacaktır. j. Gümrüklerde yapılacak her türlü resmi işlemin ve ithalat işlemlerinin geçekleştirilmesi ile olarak verilecek olan her türlü evrak, beyanname ve benzeri yasal belgelerin ve lojisti konularda sözleşme ve sair belgenin imzalanması için bir A Grubu İmza Yetkilisi ÖZALP veya KEZBAN ŞENNAZLI veya MEVLID oğuz ERKAN arasından hhar birlikte, A Grubu Imza Yetkililerinden veya (B) Grubu imza yetkililerinden müşterek imzaları yeterli olacaktır. Yine A Grubu Imza Yetkilileri arasından müşterek imzaları bu işlemler için yeterli olacaktır.

3 N k. Şirketin yapacağı ve değeri TL yi geçmeyen; sponsorluk ve sağlık çalışanları ile imzalanacak olan Danışmanlık, Konuşmacı ve Danışman Kurulu sözleşmeleri DEFNE ZEHRA ALTAY NAZLI, BILGEN TAN, AYŞEGÜL KARZAN ve ÜMİT YUSUF KARAGÖZ den herhangi birisinin imzasının yanında BERK ÇAĞLAR, ASLI ACAR, TÜLAY ÖZEN ve MUTLU YEŞILBOĞAZ dan, herhangi birisi veya bir A Grubu Imza Yetkilisinin müşterek imzalarıyla geçerli olur. Yine A Grubu Imza Yetkilileri arasından herhangi ikisinin müşterek imzaları bu işlemler için yeterli olacaktır. 1. Şirketin Satınalma ve Kongre Departmanının yapacağı yıllık TL nin altındaki promosyon materyali alımı, tercüme, süreli yayın alımı, stand yapımı ve kurulumu, medikal kit ve malzeme alımı, şirket içi kullanım için sarf malzemeleri, bilgisayar parça ve ekipman alımları konularına ilişkin olarak imzalanan yıllık genel satınalma sözleşmeleri ile bunlara bağlı olarak imzalanacak olan sipariş formları BURCU ŞENOL ve ARZU DENLI nin müşterek imzalarıyla geçerli olur. Bunlardan birisinin yokluğunda, diğeri ile birlikte herhangi bir A Grubu Imza Yetkilisi veya (B) Grubu imza yetkilisi de bu evrakları imzalayabilir. m. Şirkete her türlü gayrimenkul/sabit kıymet satın alınması veya satılması işlemlerinde i) Bir defada GBP aşmayan işlemlerde biri Yönetim Kurulu Başkanı EMİN FADILLIOĞLU ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili ARDA ARAT arasından herhangi biri diğeri A Grubu Imza Yetkililerinden herhangi birisi olmak üzere iki kişinin şirket unvanı altına atacakları müşterek imzası gerekir. ii) Yukarıda belirtilen miktarın aşılması durumunda Yönetim Kurulu Başkanı EMİN FADILLIOĞLU nun ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili ARDA ARAT ın müşterek imzaları gerekir. n. Ihalelere katılmak ve fiyat teklifi vermek için A Grubu Imza Yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzası gerekir. o. (B) Grubu Imza Yetkililerinin herhangi birisinin münferit imzasıyla veya herhangi ikisinin müşterek imzalarıyla veya (C) Grubu Imza Yetkililerinin herhangi birisinin münferit imzasıyla veya herhangi ikisinin müşterek imzalarıyla yapabildikleri her türlü iş ve işlemler A Grubu Imza Yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzası ile gerçekleştirilebilecektir. İMZA YETKİLİLERİ: (A) GRUBU İMZALAR EMİN FADILLIOĞLU : Yönetim Kurulu Başkanı ARDA ARAT : Yönetim Kurulu Başkan Vekili IPEK DEMIRCAN : Yönetim Kurulu Üyesi ÖMER FARUK ARSLAN : Yönetim Kurulu Üyesi EVREN DURU Yönetim Kurulu Üyesi AKGÜN BAŞAK KURT : Yönetim Kurulu Üyesi ESRA GÖKŞEN EKER : Yönetim Kurulu Üyesi Oya Sevgi OZALP Tan AKNIL Hüsniye Çiğdem KURTONUR Evrim Özlem Özgül KORKU (8) GRUBU İMZALAR Şebnem GÜNER

4 N Gamze ÖZALP Esra KOÇ Orkun ERAY Mevlid Oğuz ERKAN Burcu ŞENOL Kezban ŞENNAZLI Seda ERKAN Canan ŞEHERİ Neslihan Banu UZUN Ayşegül KARZAN Berk ÇAĞLAR Aslı ACAR Tülay ÖZEN Defne Zehra ALTAY NAZLI Fatoş Pınar RÜSTEMOĞLU Mutlu YEŞILBOĞAZ Ümit Yusuf KARAGÖZ Kamil Burak PAKKAL Ferdun MADRAN Fethi KIRTILOĞLU Mehmet Abdurrahman Berke MENEKLI Hüsnü Hakan IRKILATA Meral ÖZEN Bilgen TAN Mustafa CON Mehmet ÇELİKKOL Deniz ŞENGÜN Işıl Berker KAYHAN Tuğba Çamlı CANTÜRK (C) GRUBU ÖZEL KONULARLA İLGİLİ IMZA YETKİLİLERİ 1. Ruhsatlandırma Konuları TC. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurum ve kuruluşlar nezdinde nezdinde yapılacak olan ruhsat başvurularını gerçekleştirmek ve ruhsat başvurusu sonrasında ruhsat alım sürecinde gerekli olan tüm yazışmaları yapmak ve ruhsat başvuruları ile ilgili diğer tüm evrakları münferit imzalarıyla yetkili olmak üzere; SENA DILAVER, SİBEL ULUSOY, NAZAN ÇERKEZ AKINCI, GÜLŞAH URAL, ZEYNEP IPEK KANSU SAVGA, TUĞÇE ÇADIRCI ve BURÇA SALGARA 2. Ruhsatlandırma Haricinde Resmi Kurum ve Kuruluşlarla Yapılan Yazışmalar Sağlık Bakanlığı, SGK, Maliye Bakanlığı ve diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlarla ruhsatlandırma konuları dışında kalan konularda yapılması gereken yazışmalarda şirketimizi münferit imzalarıyla tescil ve ilzam etmek üzere; TÜLAY ÖZEN, FİLİZ AYDIN, KAMİL BURAK PAKKAL, ESRA KOÇ, ORKUN ERAY, ŞULE KULEIN, ASLI ACAR, ŞEBNEM ÖZEN, RAHMI EREN ÇAĞLIYOR, ÜMİT YUSUF KARAGÖZ 3. İşTakipleri Münhasıran şirketimiz namına Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı na verilmek üzere belge ve çeki listesi düzenlenmesi ile ilgili müracaatlarda bulur Müsteşarlık tarafından düzenlenecek belgeleri şirketimiz namına almak ve bunların dışında başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere diğer tüm kamu kuruluşları ve özel müesseselerdeki gı takip etmek, gerekli evrakları vermek ve teslim alma işlerini gerçekleştirmek kor imzası ile yetkili olmak üzere; SEDAT TABAK, ELIF SEYDİM ve ERHAN ÖZDERVIŞOĞLU 4. Fiyatlandırma

5 35618 Şirketimizin ürettiği ve/veya ithal ettiği beşeri ve tıbbi ürünler ile ilgili olarak T.C. Sağlık Bakanlığı nezdinde fiyat beyannamelerini vermek ve fiyat ve fiyatlandırma ile ilgili yapılması gereken tüm yazışmaları yapmak konularında münferit imzası ile şirketimizi temsil ve ilzam etmek üzere; ESRA KOÇ veya ORKUN ERAY 5. Personel İşleri Münhasıran hizmet akitleri ve personel işleri ile ilgili olarak özel sağlık ve hayat sigortası belgeleri, SGK bildirgeleri, konut ve tasarruf fonu bildirgeleri, bankalardan kredi alacak personelin bordroları, vizite kağıtları, işyeri çalışma belgeleri ve konsolosluk vize başvuruları kapsamında ilgili belgelerin düzenlenmesi konularında münferit imzası ile şirketimizi temsil ve ilzam etmek üzere; SEDA ERKAN 6. Tüketici Sağlığı Ürünleri Bölümü İle İlgili Konular Münhasıran Tüketici Sağlığı Ürünleriyle ilgili olan her türlü sözleşmelerin ve şirketi bağlayan her türlü taahhütname, ibranameler ve sair evrakın imzalanmasında şirketimizi temsil ve llzam etmek üzere; Yönetim Kurulu Başkanı EMİN FADILLIOĞLU ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili ARDA ARAT arasından herhangi birisi ile birlikte AMİT SHUKLA veya ARARAT PAŞALI Münhasıran Tüketici Sağlığı Ürünleri ile ilgili konularda Sağlık Bakanlığı ve diğer resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak başvuruları, teklifleri, verilecek beyannameleri imzalamaya bunlarda yapılacak düzeltmeleri talep ve kabul etmeye, bu kurumlarda belirlenen konu dahilindeki tüm iş ve işlemleri başlatmaya, takip etmeye ve neticelendirmeye, bu kurum ve kuruluşlarla yapılacak her türlü yazışmalarda münferit imzası ile şirketimizi temsil ve ilzam etmek üzere; AMİT SHUKLA ve ARARAT PAŞALI Münhasıran Tüketici Sağlığı Ürünleri ile ilgili konularda şirket tarafından tanzim olunan faturaların imzalanmasında şirketimizi müştereken temsil ve ilzam etmek üzere; AMIT SHUKLA ve ARARAT PAŞALI Münhasıran Tüketici Sağlığı Ürünleri ile ilgili olarak gümrüklerde her türlü resmi işlem ve ithalat işlemlerinin geçekleştirilmesi ile ilgili olarak verilecek olan her türlü evrak, beyanname ve benzeri yasal belgelerin imzalanmasında ve Tüketici Sağlığı Ürünlerinin lojistiği ile ilgili konularda iş planı, teslim tesellüm tutanağı, taşıma belgesi gibi sair evrakın imzalanmasında şirketimizi münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere; TOLGA ERİN Münhasıran Tüketici Sağlığı Ürünleri ile ilgili konularda Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve diğer resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde tıbbi cihaz, kozmetik ürün bildirimi, ara ürün izin başvurusu ve bu kapsamda verilecek beyanname ve dilekçeleri imzalamak, bunlarda yapılacak düzeltmeleri talep ve kabul etmek, bu kurumlarda belirlenen konu dahilindeki tüm iş ve işlemleri başlatmak, takip etmek neticelendirmek konularında ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılacak her türlü yazışmalarda mür imzası ile şirketimizi temsil ve ilzam etmek üzere; GÜLİZ GÜLER ve TUĞÇE USLU

6 N Satınalma ve Kongre Departmanı Tarafından Gerçekleştirilecek İşlemler Şirketin Satınalma ve Kongre Departmanının yapacağı yıllık TL nin altındaki promosyon materyali alımı, tercüme, süreli yayın alımı, stand yapımı ve kurulumu, medikal kit ve malzeme alımı, şirket içi kullanım için sarf malzemeleri, bilgisayar parça ve ekipman alımları konularına ilişlin olarak imzalanan yıllık genel satınalma sözleşmeleri ile bunlara bağlı olarak imzalanacak olan sipariş formları konusunda şirketimizi müştereken temsil ve ilzam etmek üzere; ARZU DENLİ ve BURCU ŞENOL dan herhangi birisinin imzasının yanında, herhangi bir (B) Grubu Imza Yetkilisi. Adı geçenlerden birisinin yokluğunda, diğeri ile birlikte herhangi bir A Grubu Imza Yetkilisi veya (B) Grubu Imza Yetkilisi de bu evrakı imzalayabilir. 8. Ithal Edilen ve Fason Olarak Üretilen Ürünlerle İlgili Yazışmalar Şirketimizin gerek ithal ettiği gerekse fason olarak yurt içinde ürettirdiği ürünlerle ilgili olarak resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde kalite, kalite güvence, bu sebeplerle yapılabilecek ürün geri çekmeleri ve kalite ile ilgili diğer konularda yapılacak her türlü yazışmaların yapılması ve gerekli evrakın verilmesi ve alınması işlerinde şirketimizi münferit imzalarıyla temsil ve ilzama yetkili olmak üzere; SELDA TEKÖZGEN ve NESLİŞAH UYAR YÜZER Bu kararın tescil ve ilanına kadar geçecek süreler zarfında şirketin temsil ve ilzamına ait eski yetkilerin devamına, tescil ve ilanı takiben eski yetkilerin iptal edilmesine karar verildi. ederiz. Denilmekte olduğundan bu hususun dikkate alınmasını aşağıdaki imzalarımızın tasdikini talep GLAXOSMITHKLINE İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ EMİN FADILLİOĞLU flj.

7 3!56i8 ARDA İPEK DEMİRCAN ÖMER FARUK ARSLAN $.i/ EVREN DURU.4 AKGÜN BAŞAK KURT ESRA GÖKŞEN EKER

8 N356i8 OYA SEVGİ OZALP TAN HÜSNİYE )EM KURTONUR ÖZGÜL KORKU GRUBU İMZA YETKİLİLERİ ŞEBNEM GÜNER ÖZALP ORŞ7 2

9 M35618 ıl MEVLİD OĞUZ ERKAN ıl BURCU ŞENOL SEDA ERKAN ıl CANAN ŞEHERİ NESLİHAN BANU UZUN ili

10 N RZAN BERK ÇAĞLAR ıl ili ASLI ACAR 1 TÜLAY ÖZEN 7tay ıl 7ı<y DEFNE ALTAY NAZLI ıl ıl FATOŞ PINAR RÜSTEMOĞLU ıl ıl,42

11 N35618 MUTLU YEŞİLBOĞAZ ıl ili FERDUN MADRAN ıl FETHİ KIRTILOĞLU ıl MEHMET ABDURRAHMAN BERKE MENEKLİ ili

12 N35618 HÜSNÜ HAKAN IRKILATA izz MERAL ÖZEN BİLGEN TAN MUSTAFA CON MEHMET ÇELIKKOL DENİZ ŞENGÜN

13 M İŞIL BERKER KAYHAN İİ İli / TUĞBA ÇAMLI CANTÜRK 111 ARZU DENLİ İli (C) GRUBU - ÖZEL KONULARLA İLGİLİ İMZA YETKİLİLERİ SENA DİLAVER İli SİBEL ULUSOY NAZAN ÇERKEZ AKINCI

14 N GÜLŞAH URAL z ZEYNEP İPEK KANSU SAVGA n ili TUĞÇE ÇADIRCI BURÇA SALGARA 111 FİLİZ AYDIN ŞULE KULEİN

15 N ŞEBNEM ÖZEN RAHM EREN ıl SEDAT TABAK ELİF SEYDİM ıl ERHAN ÖZDERVİŞOĞLU ıl ıl AMİT SHUKLA ıl ıl ARARAT PAŞALI

16 N TOLGA ERİN ıl GÜLİZ GÜLER TUĞÇE USLU ıl ıl SELDATEKÖZGEN d. )clır CfeTe1 c cl% 3fl NESLİŞAH UYAR YÜZER ili

17 T.C. BEŞİKTAŞ 3.NOTERLİĞİ BEŞİKTAŞ 3.NOTERİ AHMET DÜLGER Vekili A.RIZA ACAR Çırağan cad. N.5 K.1 BEŞİKTAŞ İSTANBUL Tel : i8 Türkiye Cumhuriyeti Yev.No:(A) 30 Kasım 2012 TERCÜMAN BEYANI Bu İmza Sirküleri içeriğinin yabancı uyruklu olan AMİT SHUKLA in yeterli derece de Türkçe bilmemesi nedeni ile işbu Vekaletname metni tarafımca okundu anlatıldı.yazılanların ilginin beyan ve isteklerini kapsadığını tercüman olarak onaylarım. YEMİNLİ TERCÜMAN ATA ORÇUN ERYILMAZ Bu işlem altındaki imzaların ; gösterdiği Şişli Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, 009 seri ve numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Yalova ili Yalova Merkez ilçesi Bahçelievler mahallesi / köyü 1 cilt, 1136 aile sıra, 3 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Metin, ana adı Saime, doğum tarihi , doğum yeri Ankara doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı EMİN FADILLIOGLU, gösterdiği Kadıköy Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, Z09 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre İzmir ili Konak ilçesi Altay mahallesi / köyü 6 cilt, 44 aile sıra, 14 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Altın Erciyes, ana adı Fatma Harika, doğum tarihi , doğum yeri Üsküdar doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı HÜSNÜ HAKAN IRKİLATA, gösterdiği Kadıköy Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, Y10 seri ve numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Manisa ili Gördes ilçesi Şeyhyayla mahallesi / köyü 90 cilt, 21 aile sıra, 31 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Enver, ana adı Güllü, doğum tarihi , doğum yeri Karaman doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı MERAL ÖZEN, gösterdiği Beşiktaş Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 5084 kayıt, U08 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Sinop ili Sinop Merkez ilçesi Tangaloğlu mahallesi / köyü 37 cilt, 57 aile sıra, 55 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Yüksel, ana adı Gülseren, doğum tarihi , doğum yeri İstanbul doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı BİLGEN gösterdiği Gaziosmanpaşa Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, J09 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre İstanbul ili Gaziosmanpaşa ilçesi Merkez mahallesi / köyü 3 cilt, 1466 aile sıra, 5 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Fettah, ana adı Ayşe, doğum tarihi , doğum yeri Şumnu doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı MUSTAFA COrj, gösterdiği Ataşehir Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, B13 seri ve numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre İstanbul ili Fatih ilçesi Eminsinan mahallesi / köyü 77 cilt, 412 aile sıra, 8 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ismail Özer, ana adı Emine Gülsen, doğum tarihi , doğum yeri Istanbul doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı MEHMET ÇELİKKOL, gösterdiği Bakırköy Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 3965 kayıt, S07 seri ve numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Erzincan ili Kemah ilçesi Muratboynu mahallesi / köyü 23 cilt, 37 aile sıra, 40 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Hikmet, ana adı Necmiye, doğum tarihi , doğum yeri Nogold Almanya doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen TC. kimlik numaralı DENİZ ŞENGUN, gösterdiği Kadıköy Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 99 kayıt, A12 seri ve numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Tokat ili Erbaa ilçesi Fevzipaşa mahallesi / köyü 5 cilt, 32 aile sıra, 15 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Bedirhan, ana adı Leyla Bingül, doğum tarihi , doğum yeri Ankara doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen * T.C. kimlik numaralı OYA SEVGİ OZALP, gösterdiği Beşiktaş Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 1102 kayıt, Yu seri ve numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre İstanbul ili Bakırköy ilçesi Yeşilköy mahallesi / köyü 68 cilt, 280 aile sıra, 8 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ali Kazım, ana adı Sabahat, doğum tarihi , doğum yeri İstanbul doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı TAN AKNIL, gösterdiği Beyoğlu Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 5232 kayıt, H08 seri ve numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Samsun ili İlkadım ilçesi Pazar mahallesi / köyü 18 cilt, 47 aile sıra, 22 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Atila, ana adı Semra, doğum tarihi , doğum yeri İstanbul doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı HÜSNİYE CİGDEM KURTONUR, gösterdiği Ümraniye Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş Ş tarih, kayıt, J08 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Elazığ ili EIazı Merkez ilçesi Aksaray mahallesi / köyü 2 cilt, 40 aile sıra, 19 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı ana adı Ülgen, doğum tarihi , doğum yeri Üsküdar doğumlu ve okur T.C. kimlik numaralı EVRİM OZLEM OZGUL KORKU, g KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir. lluliiiii ifliilli

18 Türkiye Cumhuriyeti LNJ:At> U T.C. Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, D10 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus BEŞİKTAŞ Cüzdanına göre İstanbul ili Fatih ilçesi Yavuzsultanselim mahallesi / köyü 48 cilt, 159 aile sıra, 23 sıra 3.NOTERIJĞİ numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Sevüktekin, ana adı Gülseren, doğum tarihi , doğum yeri Üsküdar doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen TC. kimlik numaralı ŞEBNEM GUNER, gösterdiği Kadıköy Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, B10 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre İstanbul ili Kadıköy ilçesi Feneryolu mahallesi / köyü 9 cilt, 1866 aile sıra, 2 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Mehmet Necati, ana adı BEŞİKTAŞ Sevim, doğum tarihi , doğum yeri Izmir doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen N0TERI T.C. kimlik numaralı GAMZE OZALP, gösterdiği Şişli Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, V08 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Bursa ili Keles ilçesi AHMET DÜLGER Harmanalanı mahallesi / köyü 26 cilt, 74 aile sıra, 25 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Vekili A RIZA ACAR Rami, ana adı Halise, doğum tarihi , doğum yeri Çemişgezek doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı ESRA KOÇ, gösterdiği Çeşme Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 1745 kayıt, S09 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Izmir ili Çeşme ilçesi Çiftlik mahallesi / köyü 9 cilt, 122 aile sıra, 28 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Nurettin, ana adı Hasine, doğum tarihi , doğum yeri Mutlangen/Almanya doğumlu ve okur Çırağan cad. N.5 K.1 yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı ORKUN ERAY, gösterdiği verilmiş tarih, BEŞİKTAŞ kayıt, seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre ili ilçesi cilt, aile sıra, sıra numaralarında ISTANBUL nüfusa kayıtlı olup, baba adı ERGİN, ana adı GÜLSEN, doğum tarihi , doğum yeri LEFKOŞA Tel : doğumlu ve söyleyen * T.C. kimlik numaralı TOLGA ERİN, gösterdiği Şişli verilmiş tarih, kayıt, F10 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Antalya ili Muratpaşa ilçesi Muratpaşa mahallesi / köyü 12 cilt, 1248 aile sıra, 7 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Mustafa, ana adı Zekiye, doğum tarihi , doğum yeri Bornova doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı GÜLIZ GULER, gösterdiği Şişli Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 8483 kayıt, UlO seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Tokat ili Erbaa ilçesi Cumhuriyet mahallesi / köyü 3 cilt, 15 aile sıra, 23 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Hüseyin, ana adı Asiye, doğum tarihi , doğum yeri Amasya doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı TUGÇE NUR USLU, gösterdiği Ümraniye Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 9722 kayıt, P10 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Kocaeli ili Gebze ilçesi Osmanyılmaz mahallesi / köyü 11 cilt, 498 aile sıra, 5 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ali, ana adı Mebrure, doğum tarihi , doğum yeri Istanbul doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen TC. kimlik numaralı SELDA TEKOZGEN, gösterdiği Bakırköy Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, KlO seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Istanbul ili Fatih ilçesi Molla Gürani mahallesi / köyü 55 cilt, 3197 aile sıra, 8 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Erkan, ana adı Nilüfer, doğum tarihi , doğum yeri Istanbul doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı NESLISAH UYAR YUZER, gösterdiği Eyüp Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 8088 kayıt, C seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Çanakkale ili Eceabat ilçesi Kilitbahir mahallesi / köyü 7 cilt, 76 aile sıra, 26 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Barlas, ana adı Zeynep, doğum tarihi , doğum yeri Hacettepe doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı ARDA ARAT, gösterdiği Bakırköy Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, O seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Istanbul ili Beşiktaş ilçesi Cihannuma mahallesi / köyü 6 cilt, 1141 aile sıra, 4 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Yaşar, ana adı Mualla, doğum tarihi , doğum yeri Istanbul doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı JÇ DEMIRCAN, gösterdiği Bakırköy Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 3996 kayıt, S07 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Burdur ili Tefenni ilçesi Kır mahallesi / köyü 2 cilt, 208 aile sıra, 15 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Yusuf lzzettin, ana adı Zeynep, doğum tarihi , doğum yeri Istanbul doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı ÖMER FARUK ARSLAN, gösterdiği Beşiktaş Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 7932 kayıt, B12 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Istanbul ili Kadıköy ilçesi Osmanağa mahallesi / köyü 18 cilt, 1232 aile sıra, 13 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Yusuf, ana adı Ayşe Semra, doğum tarihi , doğum yeri Zonguldak doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı EVREN DURU, gösterdiği Ümraniye Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, N09 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Gümüşhane ili Şiran ilçesi Kavakpınarı mahallesi 1 köyü 51 cilt, 1 aile sıra, 37 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Sebahattin, ana adı Eser, doğum tarihi , doğum yeri Istanbul doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı UN BAŞAK KURT, gösterdiği Eyüp Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 3963 kayj ri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Kayseri ili Talas ilçesi Akçakaya mah 232 aile sıra, 23 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Yusuf, ana adı Nesrin Oğ.iri 6. 71, KDV Harç Damga Vergısı ve Degerlı Kagıt bedelı makbuz karşılıgı tahsıl edılmıştır, IıII ı >

19 Türkiye_Cumhuriyeti TC. doğum yeri istanbul doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı ESRA BEŞİKTAŞ GOKŞEN EKER, gösterdiği Kadıköy Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, A12 3.NOTERLİĞİ seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Kadımehmet mahallesi / köyü 19 cilt, 513 aile sıra, 23 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Mehmet Savaş, ana adı Zuhal, doğum tarihi , doğum yeri Esslingen/Almanya doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı ZEYNEP IPEK KANSU SAVGA, gösterdiği Beykoz Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 8940 kayıt, U08 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus BEŞİKTAŞ Cüzdanına göre İstanbul ili Fatih ilçesi Mimarkemalettin mahallesi / köyü 89 cilt, 522 aile sıra, 21 sıra 3.N0TERİ numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Bülent, ana adı Semra, doğum tarihi , doğum yeri Kadıköy doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı TUĞÇE ÇADIRCI, AHMET DÜLGER gösterdiği Yenimahalle Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, F08 seri ve Vekili A RIZA ACAR numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Ankara ili Yenimahalle ilçesi Beştepe mahallesi / köyü 5 cilt, 26 aile sıra, 8 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Mehmet, ana adı İsminur, doğum tarihi 30,4.1987, doğum yeri Yenimahalle doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı BURCA SALGARA, gösterdiği Keşap Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 1914 kayıt, P06 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Giresun ili Keşap ilçesi Karabedir Çırağan cad. N.5 K.1 mahallesi / köyü 3 cilt, 14 aile sıra, 52 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Şükrü, ana adı BEŞİKTAŞ Dudu, doğum tarihi , doğum yeri Karabedir doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen İSTANBUL T.C. kimlik numaralı FİLİZ AYDIN, gösterdiği Şişli Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş Tel : tarih, kayıt, E08 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Trabzon ili Vakfıkebir ilçesi Hacıköy mahallesi / köyü 22 cilt, 1 aile sıra, 23 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Hüseyin, ana adı Zeliha, doğum tarihi , doğum yeri Şişli doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen TC. kimlik numaralı ŞULE KULEİN, gösterdiği Beşiktaş Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 6051 kayıt, Zil seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Mersin ili Akdeniz ilçesi Bahçe mahallesi / köyü 2 cilt, 1168 aile sıra, 10 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Mehmet Sait, ana adı Necmiye, doğum tarihi , doğum yeri Mersin doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen TC. kimlik numaralı MUTLU YEŞILBOGAZ, gösterdiği Şişli Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 4410 kayıt, Z09 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Kocaeli ili İzmit ilçesi Akmeşe mahallesi / köyü 87 cilt, 228 aile sıra, 23 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Yaşar, ana adı Aslı Nil, doğum tarihi , doğum yeri Izmir doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen TC. kimlik numaralı ÜMİT YUSUF KARAGOZ, gösterdiği Kadıköy Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, Lil seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre İstanbul ili Kadıköy ilçesi Bostancı mahallesi / köyü 2 cilt, 358 aile sıra, 8 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ali Ihsan, ana adı Aynur, doğum tarihi , doğum yeri İstanbul doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen TC. kimlik numaralı KAMİL BURAK PAKKAL, gösterdiği Sarıyer Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, U09 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Aydın ili Çine ilçesi Akçaova -Orta mahallesi / köyü 66 cilt, 2 aile sıra, 46 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Mehmet, ana adı Dürdane, doğum tarihi , doğum yeri Çine doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı FERDUN MADRAN, gösterdiği Kadıköy Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 8023 kayıt, C09 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Ankara ili Çankaya ilçesi İleri mahallesi / köyü 41 cilt, 86 aile sıra, 3 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Yurdakul, ana adı Semiha, doğum tarihi , doğum yeri Ankara doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı FETHİ KIRTILOGLU, gösterdiği Beyoğlu Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 8127 kayıt, Yu seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre İstanbul ili Beykoz ilçesi Yalıköy mahallesi / köyü 14 cilt, 443 aile sıra, 12 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Mahmut Celal, ana adı Bilon, doğum tarihi , doğum yeri İstanbul doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı MEHMET ABDURRAHMAN BERKE MENEKLI, gösterdiği Kadıköy Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 2412 kayıt, T09 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesi Emrullah mahallesi / köyü 8 cilt, 100 aile sıra, 23 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Abdülvahap, ana adı Müjgan, doğum tarihi , doğum yeri Denizli doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı MEVLID OGUZ ERKAN, gösterdiği Beşiktaş Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 7870 kayıt, M10 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Elazığ ili Elazığ Merkez ilçesi Yedigöze mahallesi / köyü 165 cilt, 72 aile sıra, 102 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Mustafa, ana adı Leyla, doğum tarihi , doğum yeri Mersin doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen TC. kimlik numaralı BURCU ŞENOL, gösterdiği Şişli Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tar, kayıt, Z06 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre İstanbul ili Eyüp ilçe_ mahallesi / köyü 9 cilt, 1139 aile sıra, 10 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı ha, KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerıi Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir. ili I IF iflhllil llhii IIIII IIIIIIlIBIIIII _ t A-6/3

20 Türkiye_Cumhuriyeti Yev.No:(A) N35$ 18 T,C. doğum tarihi , doğum yeri Zonguldak doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen ?22 BEŞİKTAŞ T.C. kimlik numaralı KEZBAN ŞENNAZLI, gösterdiği Şişli Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş NOTERLIĞİ tarih, kayıt, S10 seri ve numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Bursa ili Osmangazi ilçesi Alacahırka mahallesi / köyü 5 cilt, 140 aile sıra, 27 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Seyit Mehmet, ana adı Oya, doğum tarihi , doğum yeri Istanbul doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı SEDA ERKAN SERTTOP, gösterdiği Ataşehir Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 4860 kayıt, Su seri ve numaralı fotoğrafı Nüfus BEşiKTAş Cüzdanına göre Artvin ili Hopa ilçesi Bucak mahallesi / köyü 1 cilt, 28 aile sıra, 51 sıra numaralarında 3.N0TERI nüfusa kayıtlı olup, baba adı Orhan, ana adı Nurten, doğum tarihi , doğum yeri Hopa doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı CANAN SEHERI, gösterdiği AHMET DÜLGER Sarıyer Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 1806 kayıt, 010 seri ve numaralı fotoğraflı Vekili A RIZA ACAR Nüfus Cüzdanına göre Rize ili Çayeli ilçesi Demirhisar mahallesi / köyü 22 cilt, 114 aile sıra, 52 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ismet, ana adı Yüksel, doğum tarihi , doğum yeri Istanbul doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen * T.C. kimlik numaralı NESLIHAN BANU UZUN, gösterdiği Beykoz Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, KlO seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Şanlıurfa ili Şanlıurfa Merkez ilçesi Bıçakçılı mahallesi / Çırağan cad. N.5 K.1 köyü 2 cilt, 227 aile sıra, 25 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Hamdi Erdoğan, ana adı BEŞIKTAŞ Güzin, doğum tarihi , doğum yeri Istanbul doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen ISTANBUL * T.C. kimlik numaralı AYŞE GUL KARZAN BİLGİÇ, gösterdiği Kadıköy Nüfus Tel : Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, Til seri ve numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Izmir ili Tire ilçesi Dörteylül mahallesi / köyü 5 cilt, 420 aile sıra, 16 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ali, ana adı Reşide, doğum tarihi , doğum yeri Izmir doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı BERK ÇAGLAR, gösterdiği Maltepe Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, Z06 seri ve numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Düzce ili Düzce Merkez ilçesi Bahçe mahallesi / köyü 20 cilt, 17 aile sıra, 66 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ali, ana adı Ayşe, doğum tarihi , doğum yeri Altındağ doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı ACAR, gösterdiği Sarıyer Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 8694 kayıt, Fi0 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Antalya ili Akseki ilçesi Değirmenlik mahallesi t köyü 25 cilt, 44 aile sıra, 162 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ibrahim, ana adı Havva, doğum tarihi , doğum yeri Bakırköy doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı TULAY ÖZEN, gösterdiği Kadıköy Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, 3817 kayıt, J10 seri ve numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Sinop ili Durağan ilçesi Yukarıkaracaören mahallesi / köyü 6 cilt, 14 aile sıra, 159 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Bekir, ana adı Fatma Tülin, doğum tarihi , doğum yeri Ankara doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı DEFNE ZEHRA ALTAY NAZLI, gösterdiği Beşiktaş Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, G08 seri ve numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Hatay ili Altınözü ilçesi Sarıbük mahallesi / köyü 43 cilt, 100 aile sıra, 21 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Namık, ana adı Kadriye, doğum tarihi , doğum yeri Istanbul doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı FATOŞ PINAR RUSTEMOGLU, gösterdiği Esenyurt Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, 010 seri ve numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Aydın ili Aydın Merkez ilçesi Kızılcaköy mahallesi / köyü 54 cilt, 152 aile sıra, 25 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Hüseyin Avni, ana adı Hülya, doğum tarihi , doğum yeri Pütürge doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen * T.C. kimlik numaralı ŞEBNEM ÖZEN, gösterdiği Beşiktaş Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, Fil seri ve numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Istanbul ili Beşiktaş ilçesi Konaklar mahallesi / köyü 10 cilt, 478 aile sıra, 3 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Mehmet Yüksel, ana adı Şehime Zeynep, doğum tarihi , doğum yeri Beyoğlu doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı RAHMI EREN ÇAGLIYOR, gösterdiği Yenimahalle Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, Ril seri ve numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Eskişehir ili Sivrihisar ilçesi Elmalı mahallesi / köyü 4 cilt, 52 aile sıra, 54 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı han, ana adı Nahide, doğum tarihi , doğum yeri Sivrihisar doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen T.C. kimlik numaralı SEDAT TABAK, gösterdiği Çankaya Nüfus Müdürlüğü nden verilmiş tarih, kayıt, UlO seri ve numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Ankara ili Altındağ ilçesi Anafartalar mahallesi / köyü 10 cilt, 1465 aile sıra, 16 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Şükrü, ana adı Kar le, doğum tarihi , doğum yeri Eşkişehir doğumlu ve okur yazar olduğunu söyleyen _4 T.C. kimlik numaralı ELİF SEYDIM, gösterdiği Yenimahalle Nüfus Müdürlüğü nden verilmi tarih, 9658 kayıt, Zil seri ve numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Ankara ili inanlı/cuma mahallesi / köyü 27 cilt, 107 aile sıra, 6 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup J4ts1 Kemal, ana adı Nermin, doğum tarihi , doğum yeri Ayaş doğumlu ve okur y a o*i yln.4z\ 1 KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir. P.,,,,/ ili A-6/4

ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÖDENMİŞ SERMAYEMİZİN 300.000.000.- YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 300.000.000.-YENİ TÜRK LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 300.000.000.-YENİ TÜRK LİRASINDAN

Detaylı

ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ

ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ ÖN KAPAK ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu rehber; Kaset, CD-Rom ve Braille Tekniği ile de hazırlanmıştır.

Detaylı

ESEN HUKUK BÜROSU. Akasya 1-2 Blokları Daire 1 Ataşehir-İstanbul Tel:(216) 456 9390 Faks:(216) 4569391 GENTRA LOJİSTİK A.Ş.

ESEN HUKUK BÜROSU. Akasya 1-2 Blokları Daire 1 Ataşehir-İstanbul Tel:(216) 456 9390 Faks:(216) 4569391 GENTRA LOJİSTİK A.Ş. ESEN HUKUK BÜROSU Akasya 1-2 Blokları Daire 1 Ataşehir-İstanbul Tel:(216) 456 9390 Faks:(216) 4569391 GENTRA LOJİSTİK A.Ş. HUKUKÇU RAPORU 15 EYLÜL 2011 1 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI NA

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Şubat 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 12 Şubat 2014 69471265-305-1107

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 ODA SİCİL KAYIT OLMA (YENİ KAYIT) GERÇEK KİŞİLER İÇİN İSTENEN EVRAKLAR 02- Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi 03- Vergi Dairesince Tutulan Yoklama Tutanağı Veya Vergi Levhasının Fotokopisi 04- T.C. Kimlik

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE VERİLEN YETKİ KAPSAMINDA HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

OĞUZ HUKUK BÜROSU. Şenlikköy Mah. Avcılar Sok. No:40 A Blok D:2 Florya /İstanbul T:0212 662 93 12-14 / F: 0212 662 81 84

OĞUZ HUKUK BÜROSU. Şenlikköy Mah. Avcılar Sok. No:40 A Blok D:2 Florya /İstanbul T:0212 662 93 12-14 / F: 0212 662 81 84 OĞUZ HUKUK BÜROSU Şenlikköy Mah. Avcılar Sok. No:40 A Blok D:2 Florya /İstanbul T:0212 662 93 12-14 / F: 0212 662 81 84 22.07.2010 BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. Mühürdar Cad. No:54/1 Kadıköy İstanbul

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret Anonim Şirketi. Hukuki İnceleme Raporu

Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret Anonim Şirketi. Hukuki İnceleme Raporu Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret Anonim Şirketi Hukuki İnceleme Raporu 13 Mayıs 2013 HUKUKİ İNCELEME RAPORU Borsa İstanbul A.Ş ne, Konu: Borsa İstanbul (BİST) Kotasyon Yönetmeliği

Detaylı

Şeker Kurumundan: YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICI İTHALATI İÇİN UYGUNLUK BELGESİ DÜZENLENMESİ VE İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (02.07.2013 T. 28695 R.G.

Şeker Kurumundan: YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICI İTHALATI İÇİN UYGUNLUK BELGESİ DÜZENLENMESİ VE İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (02.07.2013 T. 28695 R.G. Şeker Kurumundan: YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICI İTHALATI İÇİN UYGUNLUK BELGESİ DÜZENLENMESİ VE İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (02.07.2013 T. 28695 R.G.) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, yüksek yoğunluklu

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) GERÇEK KİŞİ

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir BÜLTEN YABANCI ŞİRKET KURULUŞU VE VERGİLENDİRİLMESİ (TÜRKİYE DE YABANCI YATIRIM PROSEDÜRLERİ VE VERGİSEL POZİSYONU) Sayı: 2008/008 Tarih: 08 / 04 / 2008 A- İŞLEMLER 1- TÜRKİYE DE, YABANCILAR TARAFINDAN

Detaylı

SERBEST BÖLGE İŞLEMLERİNİN SBBUP YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN GENELGE GENELGE 2013/2

SERBEST BÖLGE İŞLEMLERİNİN SBBUP YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN GENELGE GENELGE 2013/2 SERBEST BÖLGE İŞLEMLERİNİN SBBUP YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN GENELGE No : 2013/2 Yayım Tarihi : 12/07/2013 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 29/07/2013 Amaç ve Kapsam GENELGE 2013/2 MADDE 1- (1) Serbest

Detaylı

SAYFA : 540 TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ 10 EKİM 2013 SAYI : 8423

SAYFA : 540 TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ 10 EKİM 2013 SAYI : 8423 SAYFA : 540 TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ 10 EKİM 2013 SAYI : 8423 istanbul Ticaret Sicil Sicil Numarası: 587235 ATLAS İLETİŞİM TURİZM ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Murat

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Ocak 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 19 Ocak 2015 69471265-305-593

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE DEVREDİLEN İSTANBUL İLİ MALTEPE İLÇESİ FEYZULLAH

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014)

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014) KONU Pratik Bilgiler (Ocak Haziran 2014) Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbulTurkey

Detaylı

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI YABANCI SERMAYE MEVZUATI 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI... H3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... H7 Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ (Sayı:2)... H16 Yabancı Sermaye

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28668 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4766 Gebze-Orhangazi-İzmir

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK 2012-30 EYLÜL 2012 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01 OCAK 2012-30 EYLÜL 2012 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01 OCAK 2012-30 EYLÜL 2012 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu I- SAF GYO A.Ş. HAKKINDA Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. SPK nın Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları na ilişkin esaslar tebliğinde

Detaylı

-2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız. - 14 Resmi Gazete / Geçtiğimiz Ay. - 24 Soru - Cevap. - 25 Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı. - 26 Pratik Bilgiler

-2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız. - 14 Resmi Gazete / Geçtiğimiz Ay. - 24 Soru - Cevap. - 25 Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı. - 26 Pratik Bilgiler İÇİNDEKİLER -2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız Yıl :4 Sayı:41 - OCAK 2013 Ayda bir yayınlanır / Yaygın-süreli-ulusal Mevzuat dergisi İde Yönetişim Yayıncılık Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi Alper KINIK -3

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM Dış Ticaret Müsteşarlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 16.10.2010 tarih ve 3967 sayılı Kararı ile verilen kuruluş izni çerçevesinde; 15.02.2011 tarihinde

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Ağustos 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Boğaziçi Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER Sayı : 29086 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DAMGA VERGİSİ KANUNU

DAMGA VERGİSİ KANUNU 3885 DAMGA VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 488 Kabul Tarihi : 1/7/1964 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1964 Sayı : 11751 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2741 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU MARİTAŞ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. Tarih: 19.07.2013 R. No: 2013A219 FİKİRTEPE PROJE ALANI MEVCUT DURUM DEĞER TESPİTİ ÇALIŞMASI KADIKÖY/ İSTANBUL TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı