HASTANELERDE YALINLAŞMA ÇALIŞMALARI VE HASTA GÜVENLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HASTANELERDE YALINLAŞMA ÇALIŞMALARI VE HASTA GÜVENLİĞİ"

Transkript

1 HASTANELERDE YALINLAŞMA ÇALIŞMALARI VE HASTA GÜVENLİĞİ YALIN DÜŞÜNCE HAYAT KURTARIR MI? PROF. DR. BILÇIN MEYDAN- ULUDAĞ ÜNIVERSITESI

2 Araştırma Sorusu Biz Japon muyuz? Bu hastanede araba mı üretiyoruz? Filligan 2007'den alınmıştır.

3 Gözlem Hastanelerimizde klinik süreçler yeterince tanımlanmış, yapılandırılmış ve dokümante edilmiş değildir. Gerçek süreç akışı, bizim aktığını sandığımız süreç ve olması gereken süreç akışları birbirinden çok farklıdır. Süreçlerimiz aşırı YALIN dır. Faaliyetler doğal akışı içerisindedir. Yürütülen faaliyetler büyük ölçüde dokümante edilmemektedir. Süreç performansları kritik göstergeler bazında ölçülmemektedir. Klinik klavuz ve algoritmalara dayalı hizmet üretimi çok sınırlıdır. (Standart iş görme) Hasta güvenliğini garanti edecek kontrol mekanizmaları ve güvenlik bariyerleri büyük ölçüde mevcut değildir.

4 Hasta Güvenliği- Yalın Düşünce Bir Paradoks mu? İmalat sektöründe çok iyi yapılandırılmış ve zaman içerisinde demir kafese dönüşmüş, ağır bürokrasisi ve karmaşıklığı ile işletmeleri hantallaştıran, kalite-maliyet ve sipariş işleme süresi bakımından rekabet gücünü azaltan proseslerde başarılı sonuçlar veren bir tekniğin, olduğu gibi hastanelere ithal edilmesi arzu edilen sonuçları üretmeyebilir. Yalınlaştırma felsefesinin sağlık sektörüne tercüme edilerek uygulanması ve hasta güvenliği öncelenerek yürütülmesi kritik öneme sahiptir. Ülkemizde klinik süreçlerde daha fazla müşteri değerini daha az efor, kaynak ve daha az israf ile yaratma fikri sürece efor, zaman, maliyet ve dokümantasyonu arttırabilecek güvenlik bariyerlerinin implant edilmesi ile birlikte düşünülmelidir.

5 Hasta Güvenliği

6 Güvenlik Yönetim bilimci ve sosyoloji profesörü olan Perrow (1984) güvenliği, çalışanları ve müşterileri başta olmak üzere bir kuruluşun paydaşlarının kazayla yaralanmaya maruz kalmamaları olarak tanımlamaktadır. Perrow a göre bazı kuruluşlarda hata yapılması normal dir. Bu nedenle de güvenlik ile ilgili literatüre yön veren kitabına Normal Kaza (1984) adını vermiştir.

7 Güvenlik Reason (1998) güvenliği, dinamik bir eylemsizlik hali olarak ifade etmektedir. Eylemsizlik doğası gereği genel kabul gören ve arzu edilen bir durumdur. Sonuçlar beklenenden sapma göstermediği sürece güvenlik, dikkatlerin üzerinde yoğunlaşmasını gerektiren bir konu değildir. Güvenlik, soyut ve görünmez bir kavramdır. İnsanlar herhangi bir şeyi görmediklerinde her şeyin yolunda gittiğini sanırlar. Planlandığı gibi devam ettiği sürece hiçbir şey olmamaya devam eder. Fakat bu yanıltıcıdır, çünkü çok sayıda dinamik girdi bir araya gelerek bu hiçbir şey olmama halini yaratmaktadır;

8 Hasta Güvenliği Bilimsel Temeller Management Science da yayınlanan Tedavi Hataları başlıklı bir çalışma sağlık hizmeti üretimi söz konusu olduğunda ortamdan kaynaklanan nedenlerin yanı sıra tedavi ve bakım hatalarının da hasta güvenliğini riske ettiğine dikkat çekilmektedir. Hasta güvenliğini tehdit eden olaylar, bakım yönetiminden kaynaklanan, ölümle, yaşamı tehdit eden bir hastalıkla, taburcu olamama veya daha uzun hospitaliazasyon ile sonuçlanan istenmeyen zarar görmeler olarak tanımlanmaktadır. (Naveh vd.: 2005),

9 Hasta Güvenliğini Tehdit Eden Olaylar Nelerdir? Mevcut prosedürlerden sapmalar, Hatalar, Hastalığa ilişkin komplikasyonlar dışında kalan bakım yönetiminden kaynaklanan yaralanmalar, Ekipman arızalarından kaynaklanan olaylar, Cerrahi girişim gibi planlanan bir faaliyetin istenen şekilde sonuçlanmaması, Bir tedavi hedefine ulaşmak için uygun faaliyetin planlanmamış olması, Planlanan tedavi planının uygulanmaması gibi olaylar hasta güvenliğini tehdit eden olaylar olarak sıralanmaktadırlar. (Reason, WHO, AHQR...)

10 Hasta Güvenliği ve İnsan Hatası Perow (1984) hataların %60 ila 80 inin insan kaynaklı olduğunu ve tedbirli yaklaşımda bile bu oranın %30-40 ın altına inmeyeceğini öngörmektedir. IOM un raporunda atıf yapılan bir araştırma sonucunda anestezi ile ilişkili advers olayların %82 sinin insan kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Bir araştırma, hasta güvenliğini riske eden vakaların Anestezi sonrası bakım ünitesi için %39 unun; günübirlik cerrahi girişim birimleri için ise % 25 nin primer sorumlusunun hemşireler olduğunu göstermiştir. (Ross ve Ranum: 2009)

11 Hastaneler Güvenli Kuruluşlar mıdır? 1. Hastaneler nükleer enerji santralı kadar karmaşıktır. 2. Çok sayıda kişi ve birim, hasta bakım sürecinde görev alır. Hastanın güvenliği bu birim ve kişiler arasındaki koordinasyona bağlıdır. 3. Kişiler birbirlerine bağımlıdır. İyi bir cerrahi için yetkin cerrah, hemşire ve tıbbi teknisyenlerin varlığı yetmez. Hazırlıkların da zamanında ve eksiksiz şekilde tamamalanmış olması gereklidir. Bunlar maalesef mükemmel değildir. 4. Hiyerarşik farklılaşma mevcuttur. Roller farklı ve net şekilde tanımlanmıştır. 5. Çok sayıda karar alıcı karmaşık bir ağ üzerinde çalışmaktadır. 6. Endüstri kuruluşlarında risklerin büyüklüğü, etkilediği insan sayısı ile ölçülmektedir. Riskler genellikle çok sayıda kişiyi etkilemektedir. (Hastanelerde tek kişi etkilenir ama sonucu ölümdür.) 7. Sık ve zaman geçirmeden geri bildirim gerekir. 8. Zaman baskısı altında çalışılmaktadır. Becoming a High Reliability Organization: Operational Advice for Hospital Leaders, AHRQ Publication, 2008

12 Hastanelerde Hasta Güvenliği Riskleri

13 Reason un İsviçre Peyniri Modeli Reason a göre her sistem kendi güvenlik / tehlikeyi savuşturma mekanizmalarını da beraberinde üretmektedir. İdealize edilen bariyerler bloklardan oluşur, tehlikelerin geçemeyeceği varsayılır. Gerçek hayatta ise tehlikeler, bu güvenlik bariyerlerindeki boşluklardan (peynirin delikleri) geçerek ölüm ve yararlanmayla sonuçlanabilecek riskler oluşturmaktadır. Eğer bir önceki güvenlik bariyerindeki boşluk, bir sonraki bariyer tarafından kapatılmıyorsa; yani, tehlike o güvenlik dilimini de geçecek bir açık buluyorsa, tehlike daha da artmaktadır. James Reason, Human Error: models and management, BMJ, March 2000

14 İsviçre Peyniri Modeli Tehlikeler Hasta güvenliğini tehdit eden olay James Reason, Human Error: models and management, BMJ, March 2000

15 Sistemdeki Güvenlik Tabakaları Nasıl Aşılıp Hastanın Zarar Görmesi ile Sonuçlanıyor Hemşire işe alma ve görevlendirme sistemi İlaç uygulama sistemi İlaç hazırlama sistemi Order verme sistemi TEHLİKELER HASTA GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN OLAYLAR James Reason, Beyond the organizational accident:the need for ''error wisdom '' on the frontline, Quality and Safety in Health Care, 2004'den uyarlanmıştır.

16 Güvenlik Bariyerlerindeki Boşluklar Nasıl Oluşuyor? Aktif Hatalar Doğrudan Gözlenmeyen Hatalar

17 Aktif Hatalar Sistem veya hastalar ile doğrudan temas halindeki kişiler tarafından yapılan güvenliği ihlal eden davranışlardır. Güvenlik bariyerleri üzerinde doğrudan ve hemen etki yaratırlar. İhmal, yanlışlıkla yapma, mevcut işgörme prosedürleri dışında hareket etme gibi nedenlerle yapılan hatalardır. Hasta kimliğini doğrulamadan ilaç uygulamak, güvenli cerrahi kontrol protokulunu uygulamadan ameliyata başlamakgibi.. Aktif hataları yapan kişileri izleyen ve sonuçta bir şey olmadığını gören diğer kişilerin de bu çalışma biçimini benimsemeleridir. James Reason, Human Error:, 2002 den uyarlanmıştır.

18 Doğrudan Gözlenemeyen/Sistemde Gizli Hatalar Sistemi dizayn edenler, prosedürleri yazanlar, üst yönetim gibi karar alıcıların yaptıkları hatalardan kaynaklanmaktadır. Gizli hatalar iki şekilde advers etkiye sebep olmaktadır: a. Zaman baskısı altında çalışma (acil ameliyata alınması gereken hastaların anestezi açısından değerlendirilmeleri), eksik elemanla çalışma (bir hemşirenin 20 yataklı klinikte tek başına nöbete kalması), uygun olmayan/yetersiz tıbbi cihaz ile işgörme (günübirlik işlem alanlarında monitorizasyon yetersizlikleri), deneyimsiz ekiple çalışma (kıdemsiz hekim ve hemşirelerin yüksek riskli işlem alanlarında görevlendirilmesi) gibi hatayı provoke eden koşullar altında ortaya çıkmaktadırlar. James Reason, Managing the Risks of Organizational Accidents, 2004 den uyarlanmıştır.

19 Doğrudan Gözlenemeyen/Sistemde Gizli Hatalar (devam) b. Pratikte uygulanmayan prosedürler, güven vermeyen uyarı sistemleri ve tesis kaynaklı yetersizlikler (yangın alarm sistemleri, kesintisiz güç kaynağı, klimatizasyon, tahliye rampaları, asansörler, atık yönetimi vb. ) Hastane de mevcut güvenlik bariyerlerinde kapatılması güç boşluklara ve zaaflara neden olmaktadırlar. Aktif bir hata ile birleşene veya tetikleyici bir etken ortaya çıkana kadar yıllarca sistemde varlıklarını sürdürürler. Aktif hatalardan farklı olarak önceden tespit edilmeleri ve ortadan kaldırılmaları/etkilerinin azaltılması mümkündür. James Reason, Human Error: models and management, BMJ, March 2000 den uyarlanmıştır.

20 Hasta Güvenliği ve Yalın Düşünce

21 Yalın Düşünce Hayat Kurtarır mı? Bilimsel veriler yılında IOM tarafından yayınlanan To Err Is Human ve İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yine 2000 yılında yayınlanan An Organization with a Memory raporlarında paylaşılan rakamların vehametihasta güvenliği konularının öncelenmesi açısından kırılma noktalarını oluşturmuştur.yalın Hastane fikri ise 2007 den itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır. Araştırmalar süreçleri yalınlaştırma projelerinin, hasta güvenliğini artırdığına ilişkin bir veriyi ortaya koyamamaktadır. Sınırlı sayıda ve tek tek hastane örnekleri, yalınlaşmanın hasta güvenliği üzerinde olumlu etki yapabileceğini kanıtlamamktadır. (American Society for Healthcare Risk Management (ASHRM) ve British Medical Journals tarama sonuçları)

22 Araştırma Bulguları (McCulloch vd. 2010) Acil Cerrahi biriminde, bir yıl süren ve 2000 in üzerinde hasta üzerinde yürütülen çalışma bulguları, Yalın Müdahale öncesi ve sonrası arasında, hasta güvenliğini ifade eden potansiyel ve gerçek hata bildirimleri açısından istatistiki olarak fark tespit edilememiştir. Hastaların %25 i hasta güvenliğini tehdit eden bir olaya maruz kalmıştır. Uzun hospitalizasyon ve cerrahi müdahele, en önemli risk faktörleridir. Kaynak: McCulloch vd, Effect of a Lean Intervention to Imrove Safety Process and Outcomes on a Surgical Emergency Unit, BJM,2010 : 341:5469

23 Hasta Güvenliği- Yalın Düşünce Birarada Olur mu? Klinik Süreçlerin akışını bloke eden, hastayı sürecin sonuna doğru çekmeyi engelleyen bariyerler, hasta güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Bu bariyerlerin eliminasyonu, tehlikeli sonuçlara yolaçma potansiyeli taşımaktadır.

24 Örnek 1: Güvenli Cerrahi Kontrol Sistemi Hastanın ameliyat odasında daha uzun süre kalmasına yolaçar. Ameliyathane kullanım etkinliğini düşürür. Ameliyat ekibinin doğrulama ve kayıt altına alma amaçlı faaliyetler nedeniyle işyükünü artırır. Ancak; daha çok vak a, daha çok gelir, daha mutlu personel ve daha düşük maliyet, daha az işyükü, daha kısa ameliyat odası kullanım süresi gibi iyileştirmeler için vazgeçilemez.

25 Örnek 2: Cerrahi Alan/Taraf İşaretlemesi Hekimin ameliyat öncesi klinikte zaman kaybetmesine yolaçar. Bu daha az ameliyat, daha çok efor, daha uzun yol katetmesi anlamına gelebilir. Hasta güvenliği önceliği nedeniyle İSRAF olarak görülemez, elimine edilemez.

26 Örnek 3: KPR Sistemi Telefon test formu Telefon teslim formu KPR arabası kontrol formu KPR arabası kilit kontrol formu KPR kayıt formu KPR tatbikat formu Dokümantasyon fazla, süreç yalın değil.. Pek çok faaliyet israf gibi görünebilir ama eliminsayonu hasta güvenliğini riske eder...

27 Argüman 1 : Sağlık Sektöründe Tek Bir Değer kavramsallaştırması yoktur. KLİNİK DEĞER: Tedavi hedefi açısından en iyiye ulaşmak (Klinisyen açısından değer) OPERASYONEL DEĞER: Hizmetin etkinliği, maliyeti, gecikme süresi vb. (Hastane yönetimi, sistemi finanse edenler açısından değer) Operasyonel değer, klinisyenler ve hastalar için de anlam ifade etmektedir. DENEYSEL DEĞER: Hastanın gözüyle değeri ifade eder. Hastanın tedavi ve bakım süresince edindiği deneyim ile ortaya çıkar. Hasta haklarına saygı gösterilmesi, çalışanların tutum ve davranışları gibi.. Yalın Sağlık Hizmeti üretimi projelerinin, operasyonel açıda değer yaratmaya odaklanması faydalı olabilecektir. Young ve Mc Clean, A critical look at lean thinking in healthcare, Quality and Safety in Healthcare: 2008,

28 Öneri: Klinik Süreçlerde Yalınlaşma, Sürecin Operasyonel Fazlarında Düşünülmelidir... Yoğun Bakım Ünitelerine yatış çıkış kriterlerine dayalı hasta kabul ve taburculuk sistemini esas kılmak, (Daha fazla hasta, daha yüksek yatak devir hızı, daha yüksek gelir.. YB ünitelerinde işin doğası ve mevzuat gereği personel tasarrufu düşünülemez.) Anestezi açısından değerlendirilecek hastaları risk açısından kategorize ederek bazı tetkik ve konsültasyonları elimine etmek, (Anestezi polikliniği işyükünü azaltmak, daha fazla hasta bakmak, daha kısa ameliyat randevusu..) Tüm hastalara kontrol randevusu vermek yerine belirli kriterlere uyan hastalar için randevu planlamak, (Poliklinik işyükünü azaltmak..) Lüzumu halinde order verilmemesini sağlamak (Kliniklerde hemşirenin ilaçların saklanması ve iadesi; eczanelerde iade kaynaklı miad problemleri ve işyükünün azalması ; gereksiz transportun önlenmesi)

29 Öneri: Destek süreçlerinde yalınlaştırma çalışmaları da yine Hasta Güvenliği lensi ile yürütülmelidir... Tesis yönetimi kapsamındaki tüm test ve kontrol amaçlı faaliyet ve bu faaliyetlerin dokümantasyonu efor ve zaman israfı gibi görünse de, yalınlaşmaya konu edilmemlidir. Çernobil felaketi, bir mühendisin güvenlik kontrol sistemini devre dışı bırakan şalteri indirmesi sonucu dur.

30 Argüman 2: Hastanelerin Öncelikle İyileştirilmesi Gereken Alanı, Hizmet Üretim Süresi ve Gereksiz Eforun Eliminasyonu Olmayabilir. Jones, Mitchell, The Lean Thinking For The NHS,NHS Confederation. 2006

31 Personel, fiziksel alan, ekipman israfının kifayetsiz kaldığı anlardan biri..

32 Argüman 3: Klinik Süreçlerde israf olarak değerlendirilebilecek, elimine edilerek değere dönüştürülebilecek ATIL bir kapasite mevcut olmayabilir... Jones, Mitchell, The Lean Thinking For The NHS,NHS Confederation. 2006

33 Örnek: Süreç Neden Zaman Kaybı Olmadan Hastayı Taburcu Etmeye Doğru Akmıyor? Hekim kliniğe çıkarak taburculuk açısından hastayı değerlendiremedi. (Poliklinikte hasta bakıyor, vizitte, ameliyatta...) Kliniğe geldi fakat o kadar çok hastası var ki, epikriz, reçete ve izlem talimatı yazamadı.. Taburcu etme kararından önce görmesi gereken tetkikler henüz sonuçlanmadı...

34 Argüman 4: Hastanelerde Bazı Proseslerin Değişken Olması Arzu Edilir.. Süreçte İstikrar İstenmez... Proses tekrarladığında, bir öncekine göre değişkenlik gösterebilir. Prosesteki değişkenlik azaldıkça, süreç iyileşir. Bazı değişkenlikler sağlık hizmeti üretiminde ihtiyaçtır, arzu edilir. Aynı cerrahi prosedür, aynı şekilde, aynı hastaya uygulanmaz. Hekim aynı hastaya iki kez aynı muayene ve değerlendirmeyi yapmaz. Buna doğal değişkenlik denir. Doğal değişkenlik artıkça, hastalar arasındaki farklılık dikkate alınarak daha iyi hizmet üretilmiş olur. TOM JOOSTEN, INGE BONGERS,RICHARD JANSSEN,Application of lean thinking to healthcare: issues and observations International Journal for Quality in Health Care 2009; Volume 21, Number 5: pp

35 Ardüman 4: Hastanelerde Bazı Proseslerin Değişken Olması Arzu Edilir.. (devam) Yapay değişkenlik ise bizim sistemi nasıl dizayn ettiğimiz, nasıl yönettiğimiz ile ilgilidir. Kontrol edilebilir faktörlerdir ve sağlık hizmeti üzerinde, doğal değişkenlikten daha fazla etkilidirler. Araştırmalar, Yoğun Bakım ünitelerine planlı yatışların, acil (doğal değişkenlik) yatışlardan daha fazla yatak sıkıntısına yolaçtığını ortaya koymaktadır. Elektif atışlardaki değişkenlik, acil yatışlardaki değişkenlikten daha fazladır. Hastanenin hasta kabul sistemi, hastanın talebinden daha fazla kargaşaya yolaçmaktadır. ÖNERİ: Yalınlaştırma uygulamaları yapay değişkenlik niteliğinde ve değer yaratmayan faaliyetler üzerinde yoğunlaştırılmalıdır. TOM JOOSTEN, INGE BONGERS,RICHARD JANSSEN,Application of lean thinking to healthcare: issues and observations International Journal for Quality in Health Care 2009; Volume 21, Number 5: pp

36 Sonuç: Klinik Süreçlerde Yalınlaşma Fikri, Hasta Güvenliğini Sağlayacak/Hasta Açısından Değer Yaratacak Güvenlik Bariyerlerinin Oluşturulması Fikri ile Birlikte ele alınmalıdır...

37 Yalın Düşünce ile Hasta Güvenliğini Arttırmak: Sürece Değer Yaratan Faliyetler Eklemek Kemoterapi orderı verilmesi İlacın hazırlanma sı Uygulanma sı Uygulamanın sonlandırılm ası

38 Sonsöz... Biz Japon değiliz. Bu hastanede de araba değil, sağlık hizmeti üretiyoruz. AMA... Eğer Yalın Düşünmeyi öğrenir ve hastanelere tercüme edebilirsek mükemmel bir hastane olabiliriz. Yalın düşünce, hayat kurtarır.

39 Teşekkür ederim. Prof.Dr. Bilçin Meydan tr.linkedin.com/pub/bilçin-tak-meydan/82/40a/256/

SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİNİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNE ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİNİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNE ETKİSİ VE BİR UYGULAMA T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANE VE SAĞLIK KURULUŞLARI YÖNETİMİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİNİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNE

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE İŞ YÜKÜNÜN HASTA GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİ YÜKSEK

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI HASTA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINDAN, SPEAK UP PROGRAMI, HASTANIN TEŞHİS, TEDAVİ VE BAKIM SÜREÇLERİNE KATILIMININ

Detaylı

ARALIK OCAK ŞUBAT 2014-2015 12 TL (KDV DAHİL) KIŞ

ARALIK OCAK ŞUBAT 2014-2015 12 TL (KDV DAHİL) KIŞ ARALIK OCAK ŞUBAT 2014-2015 12 TL (KDV DAHİL) KIŞ 33 S A Ğ L I K D Ü Ş Ü N C E S İ V E T I P K Ü L T Ü R Ü D E R G İ S İ PROF. DR. METİN ÇAKMAKÇI HASTA GÜVENLİĞİ: BİR PARADİGMA DEĞİŞİMİ PROF. DR. A. GÜRHAN

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ Özlem ÖZKILIÇ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı Kimya Yük. Mühendisi Bakanlık

Detaylı

YÖNETİCİ KOLAYLAŞTIRICI UYUM EĞİTİMİ

YÖNETİCİ KOLAYLAŞTIRICI UYUM EĞİTİMİ TÜRKİYE ÜREME SAGLIĞI PROGRAMI ACİL OBSTETRİK BAKIM YÖNETİCİ KOLAYLAŞTIRICI UYUM EĞİTİMİ KATILIMCI REHBERİ T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2007 Türkiye

Detaylı

HASTANELERDE İNOVASYON SÜRECİNİN RİSK YÖNETİMİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR MODEL ÖNERİSİ

HASTANELERDE İNOVASYON SÜRECİNİN RİSK YÖNETİMİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR MODEL ÖNERİSİ HASTANELERDE İNOVASYON SÜRECİNİN RİSK YÖNETİMİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR MODEL ÖNERİSİ ASSESSMENT OF INNOVATION PROCESS IN HOSPITALS FOR RISK MANAGEMENT: A MODEL PROPOSAL Kadir AKSAY 1 Fatih ORHAN

Detaylı

ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemlerinin Kamu Hastanelerinin Performansı Üzerine Etkisi

ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemlerinin Kamu Hastanelerinin Performansı Üzerine Etkisi ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemlerinin Kamu Hastanelerinin Performansı Üzerine Etkisi Duygu Kırgın Toprak * - Bayram Şahin ** Özet: Bu çalışma, ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) ne sahip olmanın kamu

Detaylı

II. iş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

II. iş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi tmmob makina mühendisleri odası II. iş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi bildiriler kitobı 02-03 Mayıs 2003 Adana Yayın No: E/2003/317 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. 36/1-A, 06440 Demirtepe / ANKARA

Detaylı

Sağlık Hizmetlerinde Bir Risk Yönetimi Tekniği Olarak FMEA: Laboratuvar Sürecine Yönelik Bir Uygulama

Sağlık Hizmetlerinde Bir Risk Yönetimi Tekniği Olarak FMEA: Laboratuvar Sürecine Yönelik Bir Uygulama Sağlık Hizmetlerinde Bir Risk Yönetimi ekniği larak FMEA: Laboratuvar Sürecine Yönelik Bir Uygulama ÖZE Kadir AKSAY 1 Fatih RHAN 2 M. Nurullah KURUKAN 3 Daha çok savunma, otomotiv ve havacılık gibi sektörlerde

Detaylı

BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ HASTA GÜVENLİĞİNE KATKISI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE

BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMALARININ HASTA GÜVENLİĞİNE KATKISI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.3 s.325-352. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

Sağlık bilişiminde mobil devrim ve dijital hastaneler

Sağlık bilişiminde mobil devrim ve dijital hastaneler editörden Yasin Keleş Saðlýk Biliþim Yöneticileri Açýlýmý Platformu Baþkaný Sağlık bilişiminde mobil devrim ve dijital hastaneler Değerli dostlar, Geride bıraktığımız dopdolu bir yıl ve önümüzde büyük

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliği ve Verimlilik İlişkisi Hesapro Projesi

İş Sağlığı Güvenliği ve Verimlilik İlişkisi Hesapro Projesi İş Sağlığı Güvenliği ve Verimlilik İlişkisi Hesapro Projesi Hesapro Projesi Ortakları Nisan 2013 SUNUŞ Bu arka plan araştırması kısa adı HESAPRO olan İş Sağlığı, Güvenliği ve Verimlilik adlı AB LdV ortaklık

Detaylı

İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu (Güncelleme 07.12.11)

İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu (Güncelleme 07.12.11) İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu (Güncelleme 07.12.11) 1. GİRİŞ İyi Klinik Uygulamaları (İKU), gönüllülerin katılımını içeren klinik araştırmaların tasarımı, yürütülmesi, kaydedilmesi ve raporlanmasına

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER

HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER Zehra DİŞBUDAK YÜKSEK

Detaylı

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi Anabilim dalı Yüksek Lisans Tezi ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI Meryem Yazıcı 2501050596 Tez Danışmanı Doç. Dr.

Detaylı

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSMEP REHBER KİTAPLAR Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSTANBUL UN ÇEŞMELERİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 1 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDLARI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TS OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIGI ve GÜVENLİĞİ

Detaylı

Kitap İncelemesi. Derleyen

Kitap İncelemesi. Derleyen ŞUBAT 2012 YIL: 24 SAYI: 278 Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO su Orhan ÖZER ile Röportaj Yalın Enstitü Derneği Başkanı Yalçın İPBÜKEN ile Röportaj Yalın Yaklaşım ve Yalın Üretim İşletme

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE TSE:EN:ISO 9001:2000

Detaylı

İYİ KLİNİK UYGULAMALARI KILAVUZU 15.07.2014

İYİ KLİNİK UYGULAMALARI KILAVUZU 15.07.2014 1. GİRİŞ Temelini güncel Helsinki Bildirgesi ne dayanan ilkelerden alan iyi klinik uygulamaları, insanlar üzerinde yapılacak olan klinik araştırmaların tasarımı, yürütülmesi, kaydedilmesi ve raporlanmasına

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

Entegre Bir Tekstil İşletmesinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Risk Analizi Çalışması

Entegre Bir Tekstil İşletmesinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Risk Analizi Çalışması Entegre Bir Tekstil İşletmesinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Risk Analizi Çalışması 1 Mehmet Güngör ve * 2 Aslan Çoban 1 İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sakarya Valiliği, Sakarya, Türkiye * 2 Teknik Eğitim

Detaylı

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Ocak 2015 Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Bu rapor, Deloitte Global Enterprise Risk Services tarafından hazırlanan Risk Intelligence in the Energy

Detaylı

SEVESO II DİREKTİFİ KAPSAMINDA GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİ

SEVESO II DİREKTİFİ KAPSAMINDA GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİ SEVESO II DİREKTİFİ KAPSAMINDA GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİ SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS UNDER SEVESO II DIRECTIVE Cemal Can AYANOĞLU * Özet Hızla gelişen ve değişen yaşam şatları ile beraber çalışma koşulları

Detaylı

VERİMLİLİK MODELİ ÖN ÇALIŞMA RAPORU-I

VERİMLİLİK MODELİ ÖN ÇALIŞMA RAPORU-I VERİMLİLİK MODELİ ÖN ÇALIŞMA RAPORU-I Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Verimlilik Daire Başkanlığı 2 İçindekiler PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNDE KULLANILAN KAVRAMLAR... 3 TÜRKİYEDE PERFORMANSIN TARİHÇESİ...

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN EMNİYET TEŞKİLATINDA UYGULANABİLİRLİĞİ Mehmet Emin BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Çevre Mühendisliği Anabilim Dalını Eylül 2011 KONYA Her

Detaylı