T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĐSTANBUL GÖZTEPE EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON KLĐNĐĞĐ ANESTEZĐ AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĐSTANBUL GÖZTEPE EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON KLĐNĐĞĐ ANESTEZĐ AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESĐ"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĐSTANBUL GÖZTEPE EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ ANESTEZĐYOLOJĐ VE REANĐMASYON KLĐNĐĞĐ ANESTEZĐ AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESĐ Hastanın Adı Soyadı:... Hastanın T.C.Kimlik No:... Hasta Protokol No:... Yatış Tarihi: Doğum Tarihi: Cinsiyeti: Premed. Tarihi: Sayın hastamız, sayın hasta vekili / Kanuni temsilcisi Sağlık durumunuz ve size önerilen teşhis veya tedaviye yönelik her türlü işlemin yarar/zarar, risk ve alternatifleri hakkında bilgi sahibi olmak; ve bu işlemleri kısmen/tamamen kabul veya reddetmek; yapılacak işlemleri herhangi bir aşamada durdurmak, istediğiniz zaman onamınızı geri çekmek hakkına sahipsiniz. Ancak; unutmamalısınız ki, yasal açıdan onamınızı girişim başladıktan sonra geri almanız, ancak tıbbi yönden sakınca bulunmaması şartına bağlıdır! Sizden okuyup, anlamanızı istediğimiz bu belge, sizi ürkütmek veya tıbbi Uygulamalardan uzak tutmak için değil, sizi bilgilendirerek bu uygulamalara rıza gösterip göstermediğinizi belirlemek ve onayınızı almak için hazırlanmıştır. Teşhis veya tedaviye yönelik önerilen işlemler hakkındaki bilgi, bu formda mevcuttur. Bu formun bir kopyasını kendiniz için isteme hakkına sahipsiniz.. Teşhis veya tedaviye yönelik önerilen işlemleri kabul etmemeniz durumunda bu belgenin II. Bölümünü doldurmak zorundasınız. Teşhis veya tedaviye yönelik işlemler için verdiğiniz onamı geri çekmeniz durumunda bu belgenin III. Bölümünü doldurmak zorundasınız. Burada belirtilenlerden başka sorularınız varsa bunları yanıtlamak görevimizdir. Bu onay formu toplam... sayfadan oluşmaktadır. (iş bu belge, 1219 sayılı Kanunun 70. ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 26. maddeleri uyarınca düzenlenmiştir. Planlanmış olan tanı veya tedavi amaçlı bir girişim için anestezi almanız gerekmektedir. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği şef, şef yardımcısı, uzman ve asistan doktorlardan oluşmuştur. Anestezi uygulamamız kurumumuzun bir eğitim hastanesi olması nedeniyle, girişimin/tedavinin, öğretimden sorumlu bir hekim (şef, şef yardımcısı, başasistan, uzman) gözetim ve sorumluluğunda asistan doktorlar tarafından da gerçekleştirilebilmektedir. Çeşitli anestezi türleri arasından sizin için hangisinin en uygun olduğu geçireceğiniz girişimin türü, klinik durumunuz ve mevcut hastalıklarınız göz önüne alınarak girişim öncesinde anestezistiniz tarafından açıklanarak sizinle birlikte planlanacaktır. ANS.PR02.OB01 1/6

2 Her tür cerrahi girişim gibi, anestezinin de bazı riskleri olduğu göz ardı edilemez. Anestezi komplikasyonları (istenmeyen etki) nadir olmakla birlikte görülebilir. Değişik ilaçların farklı amaçlarla kullanıldığı anestezi uygulamasında, bireysel hasta cevabından kaynaklanan reaksiyonlar, farklı olasılıklar söz konusudur. Bunun dışında farklı anestezi türlerine özgü komplikasyonların, hepsi değilse de pek çoğu aşağıdaki gibidir. Genel anestezi de tüm vücudu etkileyen bir uyku ve ağrısızlık hali söz konusudur. Genel anestezi damar içine verilen ilaçlar ve soluk borusuna yerleştirilen bir tüp yoluyla hastaya solutulan gazlar ile sağlanır. Genel anestezi sonrasında boğaz ağrısı ( soluk borusuna yerleştirilen tüpe bağlı ), bazen de dudak ve dişlerde yaralanmalar olabilir. Đnme, beyin hasarı, kalp krizi, idrar yapamama, zatürre, kan pıhtı oluşması ve hatta hayati risk genel anestezinin çok nadir görülebilen komplikasyonlarıdır. Bölgesel anestezi nin en sık uygulanan iki türü epidural ve spinal anestezidir. Spinal anestezide omurilik kanalına belden girilen bir iğne yoluyla ilaç verilerek, vücudun genellikle alt yarısında geçici bir felç hali ( ağrı ve hareket engellenmesi ) oluşturulur. Epidural anestezide ise belden girilen bir iğne yoluyla ilaç daha yüzeyel bir mesafeye verilerek ağrının hissedilmesi engellenir. Her iki yöntemde de seyrek olmakla birlikte ideal ağrısızlık sağlanamayabilir ki bu durumda girişimin yapılabilmesi için farklı bir anestezi yönteminin de kullanılması gerekebilir. Bu amaçla kullanılan ilaçlara bağlı olarak geçici uyku hali, solunum zorluğu gibi yan etkiler, baş ağrısı, bel ağrısı ve idrar yapamama (geçici olmakla beraber sonda gerekebilir) gibi komplikasyonlar ve çok seyrek olmakla beraber kalp krizi, nöbet, enfeksiyon ve geçici hareket kaybı görülebilir. Lokal anestezi /sinir blokları nda girişimin yapılacağı bölge veya uzuv ilaç verilerek uyuşturulur. Sık olmamakla birlikte tek başına bu yöntemle ideal ağrısızlık sağlanamayabilir ki bu durumda girişimin yapılabilmesi için farklı bir anestezi yönteminin de kullanılması gerekebilir. Bu durumda hastanın damar içine verilen bazı ilaçlarla girişimin daha sakin ve konforlu tamamlanması sağlanır ( sedoanaljezi ) veya genel anesteziye geçilebilir. Bu amaçla kullanılan ilaçlara bağlı olarak geçici uyku hali, solunum zorluğu gibi yan etkiler görülebilir. Nadiren ilacın yapıldığı bölgede ağrı, uzuvda hareket kaybı, enfeksiyon, nöbet, idrar yapamama, damar sinir yaralanması, akciğerde çökme vb komplikasyonlar görülebilir. Mevcut klinik durumunuza ve geçireceğiniz girişimin türüne bağlı olarak anestezistiniz bazı atar ve toplardamarlarınıza özel kateter yerleştirilmesini öngörebilir. Bunlar anestezi altında yaşamsal fonksiyonlarınızın daha detaylı izlenmesi için gerekli girişimlerdir. Đzleminiz açısından gerekli olduğu halde, bu tür girişimlerin de kendilerine özgü nadir ama yadsınamaz komplikasyonları ( enfeksiyon, akciğerde çökme, kalp ritm problemi, kanama, damar-sinir zedelenmesi, uzuv kaybı, inme vb. ) olabilir. Gebe hastalarda gebeliklerinin herhangi bir döneminde ( doğum dahil ) anestezi çok nadirde olsa bebeği olumsuz yönde ( erken doğum vb. ) etkileyebilir. ANS.PR02.OB01 2/6

3 ONAM 1. Rahatsızlığımın tedavisi içi gerekli ameliyatım nedeniyle bana anestezi uygulayacak olan aşağıda adı geçen uzman ve asistan doktorlara, verecekleri anestezi ile ilgili gerekli muayene ve tetkikleri yapabilmeleri konusunda hiçbir baskı ve yönlendirme olmadan, tamamen kendi özgür irademle izin veriyorum. 2. Anestezi uygulaması için gerekli olan muayene ve tetkikler, laboratuar tahlilleri için kan veya diğer örneklerin alınması, toplanması ve testlerinin yapılmasının gereği bana tümüyle anlatıldı. Yapılacak bu işlemler sonrasında hastalığımın tedavisine yönelik cerrahi girişim için uygulanabilecek anestezi seçenekleri ve bununla ilişkili girişimsel işlemler ile her yöntemin iyi ve kötü yönleri, risk ve tehlikeleri anlayabileceğim şekilde açıklandı. Bu anestezi yöntemlerini reddettiğim zaman sağlığımı tehdit edici başka hangi risklerin oluşabileceği, bu anestezi tekniği yerine uygulanabilecek başka bir yöntemin bulunup bulunmadığı konusunda da bilgilendirildim. Bu bilgilendirmeler sonucunda, doktorum ile birlikte aşağıda işaretli anestezi yönteminin uygulanmasını, hiçbir baskı ve yönlendirme olmadan, tamamen kendi özgür irademle kabul ediyorum. Genel anest Spinal anest Genel anest. (LMA) Epidural anest Genel anest. (Maske) Kateter ile epidural anest TĐVA Ep/spinal anest 3. Doktorum ile birlikte karar verdiğimiz anestezi yöntemi ile ilgili olarak ilave sorularıma da ayrıntılı yanıt verildi ve ayrıca anestezi uygulaması öncesi ve sonrasında dikkat etmem gereken konular anlayabileceğim şekilde detaylı olarak açıklandı. Uygulanacak anestezi yöntemi ile ilgili olarak bu belgede yer almayan, fakat benim öğrenmek istediğim konular da tarafıma açıklandı. Doktorum tarafından daha sonra aklıma gelecek soruları da her zaman sorabileceğim ve bu konuda açıklama yapılacağı bilgisi tarafıma verildi. 4. Planlanan anestezi uygulaması sırasında sağlığım açısından bir tehlike oluşacağının tespit edilmesi veya yapılan girişim sırasında anestezi altında iken başka bir uygulamanın yararıma olacağının doktorum tarafından belirlenmesi halinde, doktorumun uygun gördüğü anestezi yöntemi ve bununla ilgili girişimsel işlemler tarafıma anlatıldı. Ek olarak, yapılacak ameliyat sırasında sağlığım için gerekli görülmesi halinde kan ve kan ürünlerinin verilebileceği, bu uygulamanın risk ve tehlikeleri anlatıldı. 5. Yukarıdakilere ek olarak, laboratuar sonuçları, tıbbi kayıtlar, röntgen ve benzeri gibi üzerinde mutlak suretle tasarruf hakkım bulunan kişisel verilerin, ad ve kimlik zikredilmeden, fotoğrafımın çekilebileceğini, bu kayıtların genel sağlık yasaları ve etik kurallar çerçevesinde bilimsel amaçlı çalışmalarda kullanılması hususunda rıza gösterdiğimi beyan ederim. 6. Toplam... sayfadan oluşan bu onam formunun tamamını, net bir şekilde okudum/okuma bilmediğim için anlaşılır bir şekilde bana okundu/tercüme edilerek bana izah edildi. Gerek başvurum sırasında ve sonrasında, gerekse bu form doldurulurken sağlık durumumla ilgili olarak bana her türlü alternatifler, bunların risk ve tehlikelerinin olup olmadığı anlatıldı ve bu belgede yazılı olanlar ve sorularıma aldığım yanıtlar ile bana, sağlığım ve yapılacak uygulamalar hakkında yeterli ve tatmin edici bilgilerin verildiğine inanıyor, hiçbir baskı altında kalmadan, kendi özgür irademle onay veriyorum. ANS.PR02.OB01 3/6

4 1. HASTANIN SAĞLIK DURUMU (ASA SINIFI) VE HASTALIĞININ TEŞHĐSĐ ASA:... TEŞHĐS: HASTALIĞIN TEDAVĐSĐNE YÖNELĐK CERRAHĐ ĐŞLEM ĐÇĐN UYGULANABĐLECEK ANESTEZĐ YÖNTEMLERĐ VE BUNUNLA ĐLGĐLĐ GĐRĐŞĐMSEL ĐŞLEMLER Anestezi Yöntemi:... Girişimsel Đşlemler: I. YAZILI ONAM (RIZA) A. KANUNĐ YETERLĐLĐĞĐ OLAN HASTALAR ĐÇĐN Aydınlatılmış Onam Formu nu okudum ve anladım. Hastanın Adı-Soyadı: Hastanın Đmzası:... Tarih:... Hastanın Bilgilendirildiğine ve/veya okuma-yazması olmayan hastalar için onamın sözlü gerçekleştirildiğine şahitlik edenin olarak Adı-Soyadı:... Tarih: B. KANUNĐ YETERLĐLĐĞĐ OLMAYAN HASTALAR ĐÇĐN Hastanın Velisi/YasalVasisi tarafından doldurulacaktır. Adı-Soyadı:... Tarih:... Đmzası:... HASTADAN SORUMLU HEKĐM ŞAHĐT (KURUMDA GÖREVLĐ BĐR SAĞLIK PERSONELĐ OLMASI ŞARTTIR) ANS.PR02.OB01 4/6

5 II-ÖNERĐLEN GĐRĐŞĐMĐ /TEDAVĐYĐ REDDETME A. KANUNĐ YETERLĐLĐĞĐ OLAN HASTALAR ĐÇĐN Aydınlatılmış Onam Formu nu okudum ve anladım. Hastanın Adı-Soyadı: Hastanın Đmzası:... Tarih:... Hastanın Bilgilendirildiğine ve/veya okuma-yazması olmayan hastalar için onamın sözlü gerçekleştirildiğine şahitlik edenin olarak Adı-Soyadı:... Tarih: B. KANUNĐ YETERLĐLĐĞĐ OLMAYAN HASTALAR ĐÇĐN Hastanın Velisi/YasalVasisi tarafından doldurulacaktır. Adı-Soyadı:... Tarih:... Đmzası:... HASTADAN SORUMLU HEKĐM ŞAHĐT (KURUMDA GÖREVLĐ BĐR SAĞLIK PERSONELĐ OLMASI ŞARTTIR) ANS.PR02.OB01 5/6

6 III. GĐRĐŞĐM/TEDAVĐ ĐÇĐN VERĐLEN ONAMI GERĐ ÇEKME: AYDINLATILMIŞ ONAM FORMUNU OKUYARAK VE ANLAYARAK TANIMLANAN GĐRĐŞĐMĐN/ANESTEZĐ YÖNTEMĐNĐN UYGULANMASI ĐÇĐN VERDĐĞĐM ONAMI, SAĞLIĞIM AÇISINDAN OLUŞABĐLECEK TÜM OLUMSUZ ETKĐLER VE RĐSKLERĐN FARKINDA VE BĐLĐNCĐNDE OLARAK KENDĐ RIZAMLA GERĐ ÇEKĐYORUM. A. KANUNĐ YETERLĐLĐĞĐ OLAN HASTALAR ĐÇĐN Aydınlatılmış Onam Formu nu okudum ve anladım. Hastanın Adı-Soyadı: Hastanın Đmzası:... Tarih:... Hastanın Bilgilendirildiğine ve/veya okuma-yazması olmayan hastalar için onamın sözlü gerçekleştirildiğine şahitlik edenin olarak Adı-Soyadı:... Tarih: B. KANUNĐ YETERLĐLĐĞĐ OLMAYAN HASTALAR ĐÇĐN Hastanın Velisi/YasalVasisi tarafından doldurulacaktır. Adı-Soyadı:... Tarih:... Đmzası:... HASTADAN SORUMLU HEKĐM ŞAHĐT (KURUMDA GÖREVLĐ BĐR SAĞLIK PERSONELĐ OLMASI ŞARTTIR) ANS.PR02.OB01 6/6

ÜYTE uygulanacak çiftlere ait Bilgilendirme ve Onam Formu

ÜYTE uygulanacak çiftlere ait Bilgilendirme ve Onam Formu ÜYTE uygulanacak çiftlere ait Bilgilendirme ve Onam Formu KADIN ERKEK ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ T.C.KİMLİK NUMARASI BAŞVURU TARİHİ DOSYA NUMARASI TELEFON NUMARASI İKAMETGAH ADRESİ Hasta olarak size uygulanacak

Detaylı

BURUN İÇİ VE DIŞININ DÜZELTME AMELİYATI (SEPTORİNOPLASTİ) HASTA BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

BURUN İÇİ VE DIŞININ DÜZELTME AMELİYATI (SEPTORİNOPLASTİ) HASTA BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi Lütfen formu dikkatlice okuyun ve soruları cevaplayınız. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda, Burun bölmesi eğriliği ve nefes almayı etkileyen şekil bozukluğu nedeniyle

Detaylı

ÜST SİNDİRİM SİSTEMİ ENDOSKOPİSİ HASTA BİLGİ VE ONAY FORMU

ÜST SİNDİRİM SİSTEMİ ENDOSKOPİSİ HASTA BİLGİ VE ONAY FORMU ÜST SİNDİRİM SİSTEMİ ENDOSKOPİSİ HASTA BİLGİ VE ONAY FORMU TC no : Tarih: Soyadı : Adı : Doğum tarihi : Cinsiyet K: E: ÜST SİNDİRİM SİSTEMİ ENDOSKOPİSİ NEDİR VE NE AMAÇLA YAPILIR? Üst sindirim sistemi

Detaylı

AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU

AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU Anabilim Dalı / Klinik Adı: Hastanın Adı, Soyadı: Baba adı: Doğum tarihi: Ana adı: TC Kimlik No: Planlanan girişimin adı: SEPTUM DEVİASYONU (Burun Bölmesi Eğriliği) OPERASYONU

Detaylı

NEFROÜRETEREKTOMİ AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

NEFROÜRETEREKTOMİ AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU NEFROÜRETEREKTOMİ AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU Hasta Adı-Soyadı:...Protokol No:... Sayın Hastamız, Tıbbi durumunuz ve hastalığınızın tanı ve/veya tedavisi için size önerilen tüm tıbbi ve/veya

Detaylı

KARACİĞER NAKLİ AMELİYATI HASTA ONAM FORMU

KARACİĞER NAKLİ AMELİYATI HASTA ONAM FORMU SAYFA NO 1/9 Hasta ile ilgili bilgiler ya da basılmış etiket TC Kimlik No: Protokol/Dosya No: Doğum Tarihi: Cinsiyeti: Hekimin Ünvanı/Kaşesi: Hastanın durumu, hastalığı: Karaciğer vücudumuzdaki en büyük

Detaylı

AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU

AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU AYDINLATILMIŞ HASTA ONAM FORMU Anabilim Dalı / Klinik Adı: Hastanın Adı, Soyadı: Baba adı: Doğum tarihi: Ana adı: TC Kimlik No: Planlanan girişimin adı: ADENOİDEKTOMİ Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi Lütfen

Detaylı

Op. Dr. RUHİ ÇANKAYALI

Op. Dr. RUHİ ÇANKAYALI Op. Dr. RUHİ ÇANKAYALI 1394 Sok. Birlik Apt. NO:15 Kat:1 Daire:3 35220 Alsancak-İZMİR Tel: 4638291-4224899 Kordon V. D. 3250049667 ONAM FORMU (Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, K: 1993/2741 sayılı kararı uyarınca)

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/5 AKCİĞER KANSERİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat..... Yöntem: Operasyon genel anestezi altında yapılacağından anesteziye ilişkin bilgi ve olası

Detaylı

AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESİ

AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESİ ORTODONTİK TEDAVİLER İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Başarılı bir ortodontik tedavi için hastanın kendisine yapılacak tedavi hakkında bilgi sahibi olması gereklidir. Genellikle bilgilendirilmiş

Detaylı

Aşağıda imzası olan ben... Doktor... ile görüştüm. Şikayetlerimin,... beklentilerimin,... olduğunu doktoruma ifade ettim.

Aşağıda imzası olan ben... Doktor... ile görüştüm. Şikayetlerimin,... beklentilerimin,... olduğunu doktoruma ifade ettim. Bilgilendirilmiş Hasta Ameliyat Onam Formu RİNOPLASTİ Tarih:.../.../... Aşağıda imzası olan ben... Doktor... ile görüştüm. Şikayetlerimin,... beklentilerimin,... olduğunu doktoruma ifade ettim. Doktorum,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: TIBBİ CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMALARI YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

YÖNETMELİK. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: TIBBİ CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMALARI YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. 6 Eylül 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29111 YÖNETMELİK Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: TIBBİ CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

IVF TEDAVİSİNDE HASTA BİLGİLENDİRME FORMU. Avusturya Reproduktif Tıp ve Endokrinoloji Derneği ve Avusturya IVF-Derneği Tarafından Hazırlanmıştır

IVF TEDAVİSİNDE HASTA BİLGİLENDİRME FORMU. Avusturya Reproduktif Tıp ve Endokrinoloji Derneği ve Avusturya IVF-Derneği Tarafından Hazırlanmıştır IVF TEDAVİSİNDE HASTA BİLGİLENDİRME FORMU Avusturya Reproduktif Tıp ve Endokrinoloji Derneği ve Avusturya IVF-Derneği Tarafından Hazırlanmıştır Sevgili çiftler; KADIN ERKEK Soyadı : Soyadı : Kızlık soyadı:

Detaylı

PEDİATRİK POPÜLASYONDA YÜRÜTÜLEN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA ETİK YAKLAŞIMLARA İLİŞKİN KILAVUZ 1. GİRİŞ

PEDİATRİK POPÜLASYONDA YÜRÜTÜLEN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA ETİK YAKLAŞIMLARA İLİŞKİN KILAVUZ 1. GİRİŞ 1. GİRİŞ Bu kılavuzda doğumdan, yasal sorumluluğun doğduğu erişkinlik dönemine kadar çocuklarla yapılan klinik araştırmaların çeşitli etik boyutlarına ilişkin öneriler yer almaktadır. Bu öneriler klinik

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. VEREM (TÜBERKÜLOZ) HASTALARI ile HASTA YAKINLARINI BİLGİLENDİRME REHBERİ ve VEREMLİ HASTALARIN HAK ve SORUMLULUKLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. VEREM (TÜBERKÜLOZ) HASTALARI ile HASTA YAKINLARINI BİLGİLENDİRME REHBERİ ve VEREMLİ HASTALARIN HAK ve SORUMLULUKLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM (TÜBERKÜLOZ) HASTALARI ile HASTA YAKINLARINI BİLGİLENDİRME REHBERİ ve VEREMLİ HASTALARIN HAK ve SORUMLULUKLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM (TÜBERKÜLOZ) HASTALARI ile HASTA

Detaylı

Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu

Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu TEŞEKKÜR.. Aydınlatılmış Onam Formu oluşturulması hazırlık çalışmalarında emeği geçen Onam komisyonunda yer alan meslektaşlarımız A.R. İlker CEBECİ ye, Faik Serhat ÖZSOY a, Mahmud FAYTROUNY ye, Meltem

Detaylı

Gebelik. und Sexualität. Körper. Gebelik Sonlandırması. und Sexualität. Bilmeniz gerekenler Dikkate almanız gerekenler

Gebelik. und Sexualität. Körper. Gebelik Sonlandırması. und Sexualität. Bilmeniz gerekenler Dikkate almanız gerekenler Körper Gebelik Gebelik Sonlandırması Sonlandırması Bilmeniz gerekenler Dikkate almanız gerekenler Schwangerschaftsabbruch. Türkische Ausgabe İlçindekiler Bu broşürün bilgi verdiği konular 4 İlk Adımlar:

Detaylı

TAVSİYE KARARI ŞİKAYET NO : 01.2013/282 KARAR NO :2013/107 ŞİKAYETÇİ :...

TAVSİYE KARARI ŞİKAYET NO : 01.2013/282 KARAR NO :2013/107 ŞİKAYETÇİ :... TAVSİYE KARARI ŞİKAYET NO : 01.2013/282 KARAR NO :2013/107 ŞİKAYETÇİ :...... ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İSTANBUL, :Şikayetçinin İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

Detaylı

Sağlık Hukukunda Güncel Gelişmeler. Erkin Göçmen Tıp Doktoru-Hukukçu www.erkingocmen.av.tr

Sağlık Hukukunda Güncel Gelişmeler. Erkin Göçmen Tıp Doktoru-Hukukçu www.erkingocmen.av.tr Sağlık Hukukunda Güncel Gelişmeler Erkin Göçmen Tıp Doktoru-Hukukçu www.erkingocmen.av.tr Konuşma Planı 1. Sağlıkçılara yönelik suçlarda tutuklama 2. Sağlıkçılara yönelik tazminat davalarında uzlaşma 3.

Detaylı

TIBBİ BECERİ UYGULAMALARI ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ

TIBBİ BECERİ UYGULAMALARI ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ 1 TIBBİ BECERİ UYGULAMALARI ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ I. MAKET / MODELLERLE TIBBİ BECERİ EĞİTİMİ Profesyonel bir meslek olarak hekimliğin mutlak beceri gerektirdiğini öğrenme Hümanistik anlayışla, tıbbi becerilerin

Detaylı

VIP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

VIP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VIP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortacı, işbu sigorta ile sigortalı ve/veya sigortalıların, sigorta sözleşmesi dönemi içerisinde sigorta

Detaylı

Anestezi Uzmanlarının Mesleki ve Hukuki Sorumlulukları, Yasal Hükümler, İlgili Yasa ve Yönetmelikler

Anestezi Uzmanlarının Mesleki ve Hukuki Sorumlulukları, Yasal Hükümler, İlgili Yasa ve Yönetmelikler TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2009; 37(6):333-349 Derleme Anestezi Uzmanlarının Mesleki ve Hukuki Sorumlulukları, Yasal Hükümler, İlgili Yasa ve Yönetmelikler Ali

Detaylı

PREMATÜRİTE (ERKEN DOĞUM)

PREMATÜRİTE (ERKEN DOĞUM) PREMATÜRİTE (ERKEN DOĞUM) FR-HYE-04-421-06 Bebeğiniz yenidoğan yoğun bakım ünitesine erken doğum (prematürite) nedeni ile yatırılmış ise, bebeğinizde olması beklenen sorunlar şunlardır: 1. Respiratuar

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/08/20110819-9.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/08/20110819-9.htm Sayfa 1 / 15 19 Ağustos 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28030 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: KLİNİK ARAŞTIRMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

TÜRK TELEKOM & ACIBADEM MOBİL ACİL SAĞLIK PAKETİ TAHSİLATINA ARACILIK KAMPANYASI ABONE BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOM & ACIBADEM MOBİL ACİL SAĞLIK PAKETİ TAHSİLATINA ARACILIK KAMPANYASI ABONE BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOM & ACIBADEM MOBİL ACİL SAĞLIK PAKETİ TAHSİLATINA ARACILIK KAMPANYASI ABONE BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) gerçek kişi bireysel aboneleri

Detaylı

Ortaya çıkabilecek yan etkiler:

Ortaya çıkabilecek yan etkiler: TUR-P Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi Bu işlem iyi veya kötü huylu prostat büyümesine bağlı işeme zorluğu olan hastalara uygulanır. Genel yada spinal anestezi kullanılır. Yaklaşık bir kalem kalınlığında metal

Detaylı

TIBBİ ETİK ve ADLİ SORUNLAR (Acil hekimliği alanında çalışan hekimlerin yasal sorumlulukları)

TIBBİ ETİK ve ADLİ SORUNLAR (Acil hekimliği alanında çalışan hekimlerin yasal sorumlulukları) TIBBİ ETİK ve ADLİ SORUNLAR (Acil hekimliği alanında çalışan hekimlerin yasal sorumlulukları) Doç. Dr. Gürol Cantürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı TIBBİ ETİK Hekimin hastaları,

Detaylı