HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNDE STANDARTLAR NELERDİR?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNDE STANDARTLAR NELERDİR?"

Transkript

1 5. TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ KONGRESİ HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNDE STANDARTLAR NELERDİR? Araş. Gör. Sevcan TOPÇU Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

2 Değişen sağlık ihtiyaçları ve HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Sağlık hizmetlerinin giderek karmaşık bir yapıya dönüşmesi, Sağlık teknolojisindeki hızlı gelişmeler,

3 Hasta Güvenliği Sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve bu hataların neden olduğu hasta hasarlarının ortadan kaldırılması veya azaltılmasıdır

4 Hatalar; Tanı aşamasında, Tedavi aşamasında Diğer basamaklarda

5 Dünya Sağlık Örgütü, 2007 Her yıl Dünya da yaklaşık 10 milyon insanın önlenebilir tıbbi uygulamalar sebebiyle sakatlandığını veya öldüğünü vurgulayarak hasta güvenliği konusunda daha fazla araştırma yapılması çağrısında bulunmuştur.

6 Ülkemizde Hasta Güvenliği 29 Nisan 2009 tarihinde Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliği nin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ in yayımlanması Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Nisan 2011 tarihinde Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik in yayımlanması

7 Bu tebliğ ve yönetmelik kapsamında hasta güvenliği; Hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve doğrulanması, Hastaya uygulanacak girişimsel işlemler için hastanın rızasının alınması, Sağlık hizmeti sunumunda iletişim güvenliğinin sağlanması, İlaç güvenliğinin sağlanması, Kan ve kan ürünlerinin transfüzyon güvenliğinin sağlanması, Cerrahi güvenliğin sağlanması, Hasta düşmelerinin önlenmesi, Radyasyon güvenliğinin sağlanması, Engelli hastalara yönelik düzenlemelerin yapılması

8 Özata, Altunkan (2010) Hastanelerde tıbbi hata görülme sıklıkları, tıbbi hata türleri ve tıbbi hata nedenlerinin belirlenmesi amacı ile yapılan çalışmada;

9 Özata, Altunkan (2010) Sağlık personelinin tıbbi hata yapma oranı % 6.2 Arkadaşlarının hatalarına şahit olma oranı ise %10.4 olarak belirlenmiştir.

10 Özata, Altunkan (2010) En çok görülen tıbbi hata türlerinin; Hastane enfeksiyonları, Yatak yaraları, Ameliyat sonrası komplikasyonlar,

11 Özata, Altunkan (2010) Tıbbi hata nedenlerinin başında ise; İş yükünün fazla olması, Çalışan hemşire sayısının az olması, Hemşirelere görev dışı işlerin yüklenmesi, Stres ve yorgunluk gelmektedir.

12 Ovayolu, Ovayolu, Dişbudak (2009) Hemşirelerin % 46,4 ünün hasta için kimlik tanımlayıcı bileklik kullanmadığı, % 66,0 ının yüksek riskli ilaçlar için alınan önlemleri bilmediği, Hemşirelerin % 70,6 sının hasta güvenliğine yönelik hemşirelerin yapması gereken uygulamaları bilmediği Hemşirelerin % 58,8 inin yapılan hataları rapor etmedikleri saptanmıştır.

13 Boran ve ark. (2009) Hemşireler tarafından yapılan hatalı uygulamaların bildirimlerine bakıldığında; % 18 hasta bakımı, %11,6 tedavi hazırlama ve uygulama, % 9,6 doktor istem alma,

14 Yıldız ve ark. (2009) Hemşirelerin % 40,4 ü yanlış bir uygulama sonucunda hasta ciddi hasar görmediyse rapor etmediklerini, % 50 si ise yanlış bir uygulama sonucunda hasta etkilenmeden fark edip düzeltildiğinde bildirimde bulunmadığını belirtmişlerdir.

15 Bir sağlık kurumunda hasta güvenliği kültürü, kurumsal kültürün en önemli parçalarından biri olmalıdır

16 Bir kurumda hasta güvenliği kültürünü oluşturabilmek için; Yüksek riskli aktiviteler belirlenmeli, Tıbbi hataların çekinmeden bildirilebildiği ve cezalandırılmadığı bir ortam oluşturulmalı ve Hasta güvenliği için yeterli kaynak ayrılmalıdır

17 Uluslararası Hemşireler Birliği, (ICN) hasta güvenliği konusunda hemşirelerin sorumlulukları; Hastalar ve aileler olası riskler konusunda bilgilendirilme İstenmeyen olaylar ilgili makamlara rapor edilmesi Bakım hizmeti güvenliği ve kalitesinin değerlendirilmesinde hemşireler aktif rol alması Hastalar ve sağlık profesyonelleri ile iletişim güçlendirilmesi Hasta güvenliğini arttırıcı önlemlerin desteklenmesi Sıkı ve kapsamlı enfeksiyon ile mücadele programları teşvik edilmesi. Hataları en aza indirecek tedavi politikaları ve protokollerinin standart hale getirmesine yönelik faaliyetler yürütülmesi

18 Çalışan Güvenliği Sağlık çalışanları için tehlikeli ilaçlara mesleki maruziyet ve potansiyel sağlık riskleri ilk olarak 1970 lerde bir güvenlik sorunu olarak tanındı.

19 Sağlık Çalışanları Tehlikeli İlaçların; İnhalasyon Hazırlanması Taşınması Uygulanması Depolanması Atıkların yok edilmesi Sindirim Cilde Temas

20 Tehlikeli İlaçlara Yönelik Alınması Gereken Korunma Önlemleri Düzey 1 Eliminasyon, yerine koyma, yer değiştirme Düzey 2 Tehlike izolasyonu Düzey 3 Mühendislik kontroller/ventilasyon Düzey 3B Yönetimsel kontroller/organizasyon önlemleri Düzey 4 Kişisel Koruyucu Ekipman

21 Antineoplastik ilaçlara mesleki maruziyet akut ve kronik yan etkilere neden olabilmektedir.

22 Akut Yan Etkiler Diyare Tırnak hiperpigmentasyonu Senkop Libidoda azalma Baş dönmesi Cilt döküntüsü Konstüpasyon Kusma Nefes darlığı Baş ağrısı Alopesi Ateş Uykusuzluk Bulantı Halsizlik Göz iritasyonu Alerjik reaksiyonlar Dizüri Kızarıklık

23 Sağlık çalışanları tarafından kullanılan tehlikeli ilaçların çoğu; Fetüs ve embriyoda zarara yol açma, İnfertiliteye yol açma, Düşüğe yol açma, Kansere neden olma potansiyeline sahiptir (OSHA, 1999).

24 Rekhadevi ve ark. (2007) tarafından Hindistan da yapılan çalışmada, Hemşirelerde kişisel güvenlik önlemleri veya biyolojik güvenlik kabini kullanmadan yapılan tehlikeli ilaç uygulamalarından sonra Düşük doğum ağırlıklı bebeklerin, infertilite ve spontan düşüklerin görüldüğü saptanmıştır.

25 Dranitsaris ve ark. (2005) tarafından yapılan meta analiz çalışmasında Kemoterapiye maruz kalma ve spontan düşükler arasında anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır OR=1.46; 95% CI:

26 Skov ve ark. (1992) tarafından döneminde Danimarka Kanser kayıtlarında yapılan incelemelerde Onkoloji hemşirelerinde lösemi riskinde anlamlı artış olduğu saptanmıştır

27 Ratner ve ark. (2010) tarafından 1974 ve 2000 yılları arasında hemşirelerde yapılan kohort çalışmasında Kanser merkezi veya onkoloji merkezinde çalışan hemşirelerde RR = 1.83; 95% CI= , 12 vaka. Meme kanseri riskinin arttığı saptanmıştır

28 Günümüzde antineoplastik ilaç çeşitlerinin, doz miktarının, kullanım sıklığının ve kombinasyon kullanımının yaygınlaşması sonucunda mesleki risklerin arttığını gösteren çalışmalar, İlaçların güvenli kullanılmasının gereğini ve önemini ortaya koyarak güvenli kullanımla ilgili rehber ve yönetmeliklerin geliştirilmesine neden olmuştur. (Antineoplastik İlaçlarla Güvenli Çalışma Rehberi, 2004)

29 REHBERLER Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Antineoplastik İlaçlarla Güvenli Çalışma Rehberi, Onkoloji Hemşireleri Deneği tarafından hazırlanan Antineoplastik İlaçların Güvenli Kullanım Standartları Rehberi ve ISOPP (International Society of Oncology Pharmacy Practitioners) tarafından hazırlanan Sitotoksik İlaçların Güvenli Kullanım Standartları NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) tarafından hazırlanan Sağlık Bakım Ortamlarında Antineoplastik ve diğer Tehlikeli İlaçlara Mesleki Maruziyetin Önlenmesi ASHP (American Society of Health-System Pharmacists) tarafından hazırlanan Tehlikeli İlaç Kullanımında ASHP Rehberinden

30 ANTİNEOPLASTİK İLAÇLARIN GÜVENLİ KULLANIM STANDARTLARI REHBERİ Onkoloji Hemşireliği Derneği Geliştirilme Tarihi: 2003 Gözden Geçirme Tarihi:2009 Bir Sonraki Gözden Geçirme Tarihi: 2014

31 Tehlikeli İlaçlarla Güvenli Çalışma Biyolojik güvenlik kabini kullanımı Kapalı sistem aparatı kullanımı Kişisel Koruyucu Ekipman kullanımı (kemoterapi eldiveni, kemoterapi örtüsü, kemoterapi gömleği, gözlük, maske vb.) Taşıma çantası Dökülme seti Atıklar

32 Olası maruziyetten sağlık çalışanlarını korumak amacıyla 1980 lerin sonlarından itibaren rehberler yayınlanmaya başlamıştır. Ancak yapılan çalışmalarda bu rehberlerin kullanımının hala yaygın olmadığı belirtilmektedir (Ben-Ami ve ark, 2001; Rillo, 2009; Türk ve ark, 2004; Şimşek, 2010)

33 İsrail de onkoloji hemşirelerinin kemoterapi uygulamalarının değerlendirildiği çalışmada, Hemşirelerin güvenlik standartlarına yönelik uygulamalarının düşük olduğu saptanmıştır. Ben-Ami ve ark. (2001)

34 Uluslararası rehberlere uyumu engellediği belirtilmiştir Sağlık riskleri konusunda eğitim eksikliğinin Kemoterapi uygulamalarında kişisel koruyucu önlemlerin kullanımı konusunda eğitim eksikliğinin, Kemoterapi uygulama konusunda belirsiz güvenlik politikalarının (Ben-Ami, 2001).

35 Riley (2009) tarafından antineoplastik ilaçlarla çalışan hemşirelerle yapılan çalışmada; Katılımcıların sadece % 50 sinin maske kullandığı %75 inin Onkoloji Hemşireleri Derneği tarafından verilen kursu tamamladıkları saptanmıştır. % 95 inin eldiven kullandığı % 20 sinin gözlük kullandığı % 65 inin önlük kullandığı

36 Ayrıca rehberlere uyumun; Maliyet, Zaman sıkıntısı Personel sıkıntısı ile ilişkili olduğu saptanmıştır (Polovich, 2004).

37 Türk ve ark (2004) tarafından yapılan başka bir çalışmada; Hemşirelerin antineoplastik ilaçlar konusunda bilgilerinin yetersiz olduğu, Bu ilaçların hazırlanması ve uygulanması sırasında kurallara tümüyle uymadıkları saptanmış, Bilgi düzeyini arttırmak için etkili araçlar geliştirilerek eğitimlerin yapılması önerilmiştir.

38 Antineoplastik ilaçları kullanan hemşirelerin maruziyet durumlarının ve rehberlere uyumunun değerlendirildiği birçok çalışmada da; Antineoplastik ilaçları bu alanda eğitim almış özel hemşirelerin uygulaması gerektiği, Yıllık olarak eğitim programlarının planlanması gerektiği vurgulanmıştır (Connor, McDiarmid, 2006; Riley, 2009; Nixon, Schulmeister, 2009).

39 Maruziyeti önlemek için rehberlerin geliştirilmesi ve uygulanmasına ek olarak, TIBBİ DEĞERLENDİRME Güvenli kullanım programlarının bir parçası olması gerektiği belirtilmektedir EĞİTİM (OSHA, 1999).

40 Sağlık çalışanları; Antineoplastik ilaçların hazırlanmasında, uygulanmasında ve bu ilaçları alan hastaların bakımında mevcut riskler konusunda bilgilendirilmesi, Bilgilendirme ve eğitimin işe başlarken ve yıllık olarak sağlanması gerekmektedir (OSHA, 1999).

41 TEHLİKELİ İLAÇLARLA ÇALIŞIRKEN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ?

42 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Güvenlik programı oluşturulmalı Güvenli çalışılacak alanlar belirlenmeli (taşıma, hazırlama, uygulama, atıklar, dökülme vb.) Kullanılan malzemelerin/ekipmanın uygun seçimi (eldivenler, maskeler, önlükler vb.) Eğitim (işe başlarken, her yıl düzenli olarak) Tıbbi izlem

43

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK 1 SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ayşe UÇAK CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Hamit Selim

Detaylı

Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı

Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı Derleme/Review Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(6):547-554 Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı [A Problem that is not Considering in Health Workers: Healthy Work Environment]

Detaylı

İlaç uygulama hataları ve hemşirenin sorumluluğu

İlaç uygulama hataları ve hemşirenin sorumluluğu Derleme / Review İlaç uygulama hataları ve hemşirenin sorumluluğu Dilek Aygin 1, Hande Cengiz 2 ÖZET: İlaç uygulama hataları ve hemşirenin sorumluluğu Hasta birey iyileşmeyi beklerken, ilaç uygulaması

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Hastaneleri Kurumu VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2014 SUNUŞ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel sekreterliklerde

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ANTİNEOPLASTİK (SİTOTOKSİK) İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA REHBERİ ANKARA 2004

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ANTİNEOPLASTİK (SİTOTOKSİK) İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA REHBERİ ANKARA 2004 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ANTİNEOPLASTİK (SİTOTOKSİK) İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA REHBERİ ANKARA 2004 ANTİNEOPLASTİK (SİTOTOKSİK) İLAÇLARLA GÜVENLİ ÇALIŞMA REHBERİ KOMİSYONU

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu-

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu- Türkiye Hepatit B Yol Haritası -Hepatit B Çalısma Grubu- ` . Içindekiler BİLİMSEL KURUL Prof. Dr. Nurdan TÖZÜN, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Başkanı ve Acıbadem Ü. Gastroenteroloji Bölümü Prof.

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE Amaç GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 06.08.2013/28730 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE Amaç GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 06.08.2013/28730 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE Amaç GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 06.08.2013/28730 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gökay ÜSTDAL Danışman Öğretim

Detaylı

Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi

Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi

Detaylı

Doç. Dr. Gazi UÇKUN, 1 Öğr.Gör.Asiye YÜKSEL 2,Barış DEMİR 3 Uzman İclal YÜKSEL 4. Özet. 4 Tübitak İş Güvenliği Uzmanı iclal.yuksel@tubitak.gov.

Doç. Dr. Gazi UÇKUN, 1 Öğr.Gör.Asiye YÜKSEL 2,Barış DEMİR 3 Uzman İclal YÜKSEL 4. Özet. 4 Tübitak İş Güvenliği Uzmanı iclal.yuksel@tubitak.gov. KURUMSAL İTİBARIN ARTIRILMASINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ROLÜ İLE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA BULUNAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI PROGRAMININ ANALİZİ* Doç. Dr. Gazi UÇKUN, 1 Öğr.Gör.Asiye YÜKSEL 2,Barış

Detaylı

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ Halk Sağlığı i Çalışma Grubu HASUDER 2014 ISBN: 978-605-84926-0-8 Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HASUDER Halk Sağlığı i

Detaylı

MEDICANA SAĞLIK GRUBU..HASTANESİ EĞİTİM PLANI

MEDICANA SAĞLIK GRUBU..HASTANESİ EĞİTİM PLANI MEDICANA SAĞLIK GRUBU..HASTANESİ EĞİTİM PLANI EĞİTİMİN TÜRÜ GENEL UYUM EĞİTİMİ () KURUM TANITIMI Medicana Sağlık Grubu Tanıtımı Hastanenin Fiziksel Yapısı Hizmet Sunulan Birimler Yönetsel Yapı ve Yöneticiler

Detaylı

Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı

Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2010;11(3):125-132 DERLEME - REVIEW Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı In-Home Health Services as an Alternative Form of Presentation

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 2013 MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 0 ÖNSÖZ Değerli Meslek Mensuplarımız Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 Sayfa 1 TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 TEMEL BULGULAR Seçilen İller...2 Tanımlar...3 Kadın Ölümlerinin ve Gebeliğe Bağlı Ölümlerin Temel Özellikleri...4 Anne Ölümlerinin Seviyesi...5 NUTS-1

Detaylı

TÜRKİYE DE DENETİMLİ SERBESTLİK SİSTEMİ

TÜRKİYE DE DENETİMLİ SERBESTLİK SİSTEMİ TÜRKİYE DE DENETİMLİ SERBESTLİK SİSTEMİ Mustafa KALE Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı