İZMİR ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ"

Transkript

1 İZMİR ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İZMİR OSGB İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELAYA ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TIBBİ ÜRÜNLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TİCARET SİCİL NO: KARAR SIRA NO:2013/03 A.İLETİŞİM BİLGİLERİ HİZMET TEKLİF FORMU TEKLİF TALEBİNDE BULUNAN KURUMUN BİLGİLERİ MÜŞTERİ-İŞ VEREN-İŞ VEREN VEKİLİ 1 FİRMA ADI İZMİR DİŞ HEKİMLERİ ODASI FİRMA TEL/FAX FİRMA ADRES FİRMA E-MAİL Anadolu Cd.No:40 Tepekule İş Merkezi D: Bayraklı/İZMİR - YETKİLİ ADI SOYADI/ GÖREVİ B.FAALİYET KONUSU KONU İZDO İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİNİN VERİLMESİ TARİH 13/1/2014 Gereğini bilgilerinize arz eder, sağlık ve güvenle dolu çalışmalar dileriz Teklifi veren Teklifi onaylayan

2 C.FİYAT TEKLİFİMİZ PAKET SIRA NO AÇIKLAMA TEHLİKELİ SINIF KİŞİ SAYISI BİRİM TOPLAM FİYAT İSG İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ,SAĞLIK PERSONELİ HİZMETİNİN VERİLMESİ 1 KİŞİ 1 SAAT/AY 100 TL İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİNİN VERİLMESİ FİYAT TARİFESİ 1 KİŞİ İÇİN :100TL DEVLET DESTEK PRİMİ İŞ VERENE AİTTİR. 2 KİŞİ İÇİN:150TL DEVLET DESTEK PRİMİ İŞ VERENE AİTTİR. 3 KİŞİ İÇİN:200TL DEVLET DESTEK PRİMİ İŞ VERENE AİTTİR. 2 4 KİŞİ İÇİN:250TL DEVLET DESTEK PRİMİ İŞ VERENE AİTTİR. ÇALIŞAN SAYISI ARTIKÇA FİYATLARIMIZ DÜŞMEKTEDİR LÜTFEN ARAYIP FİYAT İSTEYİNİZ. Not-1:Ulaşım,SSK,yemek ve sair bütün masraflar tarafımıza aittir. Not-2:İş yeri ziyaretleri sonrası yapılan bütün çalışmalar tarafınıza haftalık ve aylık formatlarla raporlanacaktır. Not-3:Teklifimiz 30 gün süre ile geçerlidir Not-4:Yazılan saatler resmi hesaplama sonucudur; önemli olan işin eksiksiz gerçekleşmesidir. Not-5:Kontrol ve koordinasyonlarımız Ç.S.G.B den emekli iş baş müfettişi ve iş yeri hekimi tarafından yapılmaktadır. Not-6:İşçi giriş çıkışları fiyata yansıtılmayacaktır. Not-7: (önemli):firmamız Ç.S.G.B. tarafından yetkilendirilmiş ortak sağlık güvenlik birimidir. Not-7: Bahriye Üçok Mahallesi 1879 Sokak No:41 (Latife Hn.Köşkü Yanı) Karşıyaka/İZMİR Not:Sözleşmemiz iş veren tarafından gerekçe gösterilmeden tazminat ödemeksizin fesh edilebilmektedir.

3 D.İŞ TANIMI 6331 Sayılı İş kanunu kapsamında İZMİR DİŞ HEKİMLERİ ODASI NA, Kurumumuzca, İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarını, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI dan sertifikalı 1 Adet Kısmi Zamanlı C Sınıfı İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI PERSONELİ hizmeti yürütecektir.söz konusu yükümlüğünüzde bulunan işle ilgili olarak görev yapan bütün personellerin Eğitim Programlarını ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ( ÇASGEM ) den EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ SERTİFİKASINA sahip, konusunda yetkin uzmanlar tarafından hazırlanacaktır. Bu bilgiler ışığında; 1. Yasal Gerekliliklerin sistemli olarak takip edilmesi için Yasal Gereklilikler İzleme Planı oluşturup, yasal gereklerin daha düzenli takip edilmesini sağlayarak, işyeri genelini tetkik ederek, yasal gereklere göre işyerinin yetkinliği ile ilgili kanuna, tüzüklere ve yönetmeliklere göre ayrıntılı olarak rapor hazırlayıp işverene Türkçe ve istek halinde İngilizce olarak sunmak, 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak işyerinde gerekli çalışmaların periyodik olarak yapılmasını kontrol ederek uygunsuzlukları raporlamak, gerektiğinde müdahale edip işvereni bilgilendirmek, 3 3. İşverenden gelecek İş Planına göre, yapılacak çalışmaların Risk Değerlendirmesi yapılarak, Yakın ve Uzak Tehlikelerin belirlenmesi ve yakın tehlikelerle ilgili olarak önleyici eğitimlerin düzenlenmesi ve önleyici faaliyetlerin takibinin yapılması, 4. İşyerinde yapılan çalışmalardaki risklere göre koruyucu önlemlerin ve aksiyon planının uygulanmasını kontrol etmek, yapılan işlerdeki risklerin uygunlukları kontrol ederek işverene rapor vermek, 5. Teftiş grubundan denetlemeler için gelecek iş müfettişlerine, yapacakları incelemelerde yardımcı olmak, 6. İşverene bağlı olan işin bütününün denetlenerek uygunsuzlukların raporlanması, 7. İşyerinde yapılacak periyodik kontrol, bakım ve ölçümleri planlayarak, hazırlanan planların uygulanmasının kontrolünü sağlamak, 8. Risk değerlendirme sonuçlarını da dikkate alarak, Ani ve Yakın Tehlike durumları ve kazaların potansiyelini tanımlayan ve bunlara ilişkin risklerin nasıl önleneceğini gösteren Acil Durum Planlarının uygunluğunu kontrol etmek gerekli tatbikatların yıllık planlarına göre yapılmasının kontrolünü yapmak, 9. Yangın ve patlamaların önlenmesi, yangın ve patlama durumunda önlemlerin alınması, Yangından Korunma Teçhizatı ve araçlarının kontrol edilmesi, yangın ekiplerinin kontrolünün yapılması, yangın tatbikatı gibi yangından korunma ve yangınla mücadele çalışmaları ile ilgili çalışmaların uygunluğunun kontrolünü yapmak,

4 10. İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Toplantılarına katılarak, yürürlükte olan İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı kapsamında, işyerinin sağlık ve güvenlik durumu ile ilgili bilgi vermek ve önerilerde bulunmak, 11. İşyerinde meydana gelen kaza veya meslek hastalıklarının tekrarlanmaması için, İSG Sorumlularının düzeltici faaliyet raporlarını kontrol etmek, 12. Her ay karşılıklı belirlenecek gün sayısına göre işyerinin çalışma sahasının gezerek, iç tetkiki yapmak belirlediği uygunsuzluklar ve iyileştirmeler hakkında ana işverene raporlar sunmak ve yapılan iyileştirmelerin takibini kontrol etmek, 13. İş de yapılan çalışmalara göre kullanılacak kişisel koruyucu malzemelerin uygunluğunu kontrol etmek, 14. Ani veya Yakın Tehlike oluşturan bir hususu işyerinde de tespit edildiği takdirde; işin derhal geçici olarak durdurulmasını istemek ve durumu ana işverene bildirmek, 15. Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda inceleme, araştırma ve çalışanlarla görüşerek işverene raporlamak, Çalışanların İş Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda; Yıllık eğitim planlaması yapılarak, programın gerçekleşme durumunu takip ederek raporlamak, 17. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapmak ve portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak, 18. İş Güvenliği Kurul Toplantılarını düzenlemek ( en az ayda 1 defa ). Bu toplantılarda, işverenin depo işi ile ilgili olarak risk haritasına göre, alınması gereken önlemleri belirlemek, İşveren veya Vekili, Varsa Taşeron Temsilcileri, Kurumumuz İş Güvenliği Uzmanları, ve mevzuat gereği kurul toplantılarında bulunması gereken diğer temsilcilerle bu toplantılarla katılımı sağlayarak, Kurul Defterinin Tutulması, ve Kurul Defterinin Noterden onayını almak, 19. Resmi gazetede yayınlanacak ilgili mevzuatları takip ederek, değişiklikleri İşverene her ay düzenli olarak bilgi vermek, yasal gerekliliklerin güncellenmesini sağlamak, 20. Talep edilmesi halinde, işverenin isteği üzerine, işyeri bazında ilave İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin verilerek belgelendirmek, 21. TEHLİKELİ iş yerlerinde çalışanlara;temel ve teknik iş sağlığı ve güvenliği eğitimini ondokuz konu başlığı dahilinde öncelikli olarak teknik konular olmak kaydıyla 2 yılda 12 saatten az olmamak koşuluyla verilir ve sertifikalandırılır.

5 6331 Sayılı İş kanunu kapsamında, İZMİR DİŞ HEKİMLERİ ODASI NA, Kurumumuzca, İş Yeri Hekimliği hizmeti verilecektir. Söz konusu yükümlüğünüzde bulunan işle ilgili olarak şuan görev yapan bütün personellerin Sağlık Muayeneleri tarafımızca yapılacaktır. Bu bilgiler ışığında; İş Sağlığı; 1. İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar konularında tavsiyelerde bulunma, 2. İşyerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunma, 3. İş Sağlığı ve İş Güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılma, 5 4. İşyerlerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesiyle ilgili mevzuata göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayenelerini yapma 5. İşin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskleri açısından işçilerin fiziksel ve zihinsel kapasitesini dikkate alarak iş ile işçi arasındaki uyumu sağlamak ve çalışma ortamındaki stres faktöründen korunmaları için araştırmalar yapma 6. Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerlerinde oluşabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etme, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını sağlayarak alınan sonuçları işçilerin sağlığı yönünden değerlendirilmesini yapma, 7. İşçilerin periyodik sağlık muayeneleri İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarda uygun olarak düzenleme ve işyerinde muhafaza etme, 8. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapma ve portör muayenelerinin yapılmasını sağlama, 9. Sağlık gözetimi konusunda işçileri bilgilendirme,

6 Değerli iş veren; İzmir OSGB 2013 yılında Karşıyaka da hizmet vermeye başlamıştır. Şirketimiz bünyesinde A-B-C sınıfı uzmanlar (az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerine hizmet verme yetkisine sahip) hizmet vermekte olup; tamamı iş güvenliği ve sağlığı ile işçi eğitimi konusunda derin tecrübeye sahiptir. Tüm hizmetlerimizin koordinasyon ve kontrolleri A sınıfı uzman Emekli İş Baş Müfettişi Bülent Özgen ve 1998 den itibari ile işyeri hekimi olan Dr.Gülhan Tunc Eralp tarafından yürütülmektedir. Gerek sayın Bülent Özgen gerekse diğer uzman ve işyeri hekimlerimizin(gülhan Tuncer Alp) 1998 den beri tecrübesi ve daha önce kariyerlerinde kamu kurumlarında (SGK, İç İşleri Bakanlığı vs) çalışmış olmaları (örneğin Sayın Bülent Özgen 30 yıllık Baş Müfettişlik deneyimi) sebebiyle; ilgili kamu kuruluşlarınca işyerlerinizde yapılacak denetimlerde; 6 Kamu yetkililerinin hangi nokta ve esaslara dikkat ettiği; kesilebilecek cezalara neden olan uygulamalar hakkında kapsamlı bir bilgiye sahiptiler. Firmamız tarafınıza vermiş olduğu hizmette tüm kurumsal kriterleri taşımakta, 7 gün 24 saat kesintisiz danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Firmamızı diğer firmalardan ayıran önemli özelliklerden bir tanesi de kurumsal yapıya sahip olması, danışmanlık hizmetimizin başlamasıyla birlikte istediğiniz anda tarafımıza ulaşmanız, sorunlarınıza hızlı ve süratli cevap almanızdır. Ayrıca Detaylı risk analizi ve acil eylem planı raporları eksiksiz hazırlanmakta,raporun içeriği ve uygulanabilirliği hakkında işveren ya da vekiline ayrıntılı sunum yapılmakta, işçi eğitimlerinde kolaya kaçılmadan iş saatlerinize uygun programlarla ciddi eğitimlerin sunulması firmamızca yerine getirilmektedir. Tüm eğitimlerimiz video kaydına alınmakta; riskli işlerde görev yapan işçilerinize ayrıca özel zaman ayrılarak kayıt esnasında ekipmanları teslim edilmekte böylece doğacak kazalara karşı sorumluluğunuzun minimuma indirilmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra; değişen mevzuat firmamızca sıkı bir şekilde takip edilmekte; tarafınıza vermiş olduğumuz hizmette değişen mevzuat uyarınca güncellenmesi gereken işlemler tarafınıza süratle hatırlatılmaktadır. (iş yeri eklentileri, yeni departman oluşumu, yeni işçi alımı ve eğitimi, yeni ekipman alımı vs gibi) Firmamızın misyonu İnsan Hayatı ve Sağlığından Daha Önemli Hiçbir şeyin Olmadığıdır Bu ilke ışığında firmamızın vereceği hizmetten hiç bir kuşkunuzun olmayacağını taahhüt eder, sizinle çalışmaktan mutluluk duyarız. Sağlıklı ve Güvenli bir İş Yaşamı Dileriz.

7 YETKİ BELGELERİMİZ ELAYA ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TIBBİ ÜRÜNLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ yılında kurulmuş olup ve TİCARET SİCİL NO:15999 numarasıyla İzmir Ticaret odasına kaydolmuştur Şirketimizin adresi 1879 Sokak No:41 Karşıyaka/İZMİR olup Karşıyaka Vergi Dairesine vergi numarasıyla mükelleftir.şirketimizin imzaya yetkili ortağı Dr Gülhan Tunç Eralp dır İş Şağlığı ve Güvenliği mevzuatı uyarınca Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından firmamıza tarihinde verilen belge no:413 olan OSGB yetki belgemiz ektedir. 7 Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığından 17700/98 belge no ile Dr Gülhan Tunç Eralp e verilmiş iş yeri hekimliği yetki belgesi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 0189/189 belge no ile emekli İş Baş Müfettiş Bülent Özgen e verilmiş A sınıfı uzmanlık belgesi, belge no ile Faruk Nazmi İyigün e verilmiş C sınıfı uzmanlık yetki belgelerimiz teklif metni ekimizde bilgilerinize sunarız. EK 1.> EK 2.> EK 3.>

8 EK -1 8 EK-2

9 EK-2 9

10 BAZI REFERANSLARIMIZ ELEKTRAL ELEKTROMEKANİK SANAYİ TİC A.Ş. ELEKTRAMAR ELEKTROMEKANİK ENDÜSTRİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. ÖNGÜN A.Ş. ELMA EV ALETLERİ SAN. Ve TİC. A.Ş. ŞERİNOKS MAKİNA ÇELİK KONSTRÜKSÜYON KAZAN SANAYİ A.Ş. ART ALUKROM YAPI TEKNOLOJİLERİ SAN. Ve TİC. A.Ş. BARÇIN SPOR AYAKKABILARI VE SPOR MALZEMELERİ A.Ş. BMS ÇELİK HASIR SAN. TİC. A.Ş. ALKİM KAĞIT A.Ş. BETOYA PEREFABRİK İNŞAAT MÜHENDİSLİK İTHALAT SAN. Ve TİC. A.Ş. 10 ÖNGÜN A.Ş. MERİS TEKSTİL LTD. ŞTİ. ELMA EV ALETLERİ SAN. Ve TİC. A.Ş. E.T.S. EZGİ TEKSTİL T.M.S. TEL MAMULLERİ SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. DENBAY TEKSTİL S.R.S TEKSTİL SAN. Ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. A.S.M. AS MANTO KIRIŞ GIDA SU ÜRÜNLERİ SAN. Ve TİC. LTD.ŞTİ. KARŞIYAKA AVEA KURUMSAL ŞUBELER BİVA MİMARLIK İNŞAAT TAAHHÜT LTD. ŞTİ. MAVİŞEHİR MODERN-2 SİTESİ KARŞIYAKA/İZMİR MAVİŞEHİR ALBATROS SİTESİ KARŞIYAKA/İZMİR YILDIRIM İNŞAAT KARŞIYAKA/İZMİR

ORTAK SAĞLIK GÜVENLĠK BĠRĠMĠ HĠZMET SÖZLEġMESĠ

ORTAK SAĞLIK GÜVENLĠK BĠRĠMĠ HĠZMET SÖZLEġMESĠ ORTAK SAĞLIK GÜVENLĠK BĠRĠMĠ HĠZMET SÖZLEġMESĠ Sayfa 1 / 1 Taraflar Madde 1.İşbu sözleşmede taraflar; a. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Hizmeti verecek firma olan Fatih Sultan Mah. 2364 Sk. No: 12 Etimesgut

Detaylı

Saygılarımızla, Sorumlu Müdür Kimyager Birol PERĐŞAN bilgi@analizisguvenligi.com Telefon: (0312) 446 12 29 Faks: (0312) 446 12 39

Saygılarımızla, Sorumlu Müdür Kimyager Birol PERĐŞAN bilgi@analizisguvenligi.com Telefon: (0312) 446 12 29 Faks: (0312) 446 12 39 Sayın Yetkili, Değerli kurumunuzun şirketimize göstermiş olduğu ilgi ve güven için teşekkür ederiz. Gerek mevcut işlerin yürütümünde, gerekse de odanız açısından yararlı olacağına inandığımız, Đş Sağlığı

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

EKİN EFE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

EKİN EFE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ EKİN EFE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ Ekin Efe OSGB; 2012 yılı itibari ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, ortak sağlık ve güvenlik birimi olarak hizmet vermek amacıyla yetkilendirilmiştir.

Detaylı

YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER

YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER Yasal dayanaklar 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa

Detaylı

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 27 Kasım 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE GÖREVLĠ MÜHENDĠS VEYA TEKNĠK ELEMANLARIN GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE GÖREVLĠ MÜHENDĠS VEYA TEKNĠK ELEMANLARIN GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE GÖREVLĠ MÜHENDĠS VEYA TEKNĠK ELEMANLARIN GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi : 20.01.2004 Salı Resmi gazete Sayısı : 25352

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELĐK ĐŞYERĐ HEKĐMLERĐNĐN GÖREV, YETKĐ, SORUMLULUK VE EĞĐTĐMLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK

Resmî Gazete YÖNETMELĐK ĐŞYERĐ HEKĐMLERĐNĐN GÖREV, YETKĐ, SORUMLULUK VE EĞĐTĐMLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK 27 Kasım 2010 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELĐK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından: ĐŞYERĐ HEKĐMLERĐNĐN GÖREV, YETKĐ, SORUMLULUK VE EĞĐTĐMLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Elazığ İl

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ 17.03.2014 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Amaç

İŞ GÜVENLİĞİ 17.03.2014 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Amaç İŞ GÜVENLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013 / 16

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013 / 16 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul,

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve bağlı Kan Bağışı Merkezi

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 12 20 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28713 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA

Detaylı

6331 SAYILI GENEL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HOŞGELDİNİZŞ. ÇSG Eğitim Uzmanı. Tekirdağ

6331 SAYILI GENEL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HOŞGELDİNİZŞ. ÇSG Eğitim Uzmanı. Tekirdağ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI GENEL BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HOŞGELDİNİZŞ Dr. Erdem CAM ÇSG Eğitim Uzmanı 27 Mart 2014 27 Mart 2014 Tekirdağ İÇERİKİ İSG Açısından Devletin Sorumlulukları 6331

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk,

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Koç Üniversitesi nde İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarının sağlanması amacıyla uyulması

Detaylı

Yeni Mevzuat Işığında İş Güvenliği Uzmanlığı 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YASASI VE YÖNETMELİKLER IŞIĞINDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

Yeni Mevzuat Işığında İş Güvenliği Uzmanlığı 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YASASI VE YÖNETMELİKLER IŞIĞINDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YASASI VE YÖNETMELİKLER IŞIĞINDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI Bedri TEKİN A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İşyerlerinde iş güvenliği uzmanı çalıştırılmasına ilişkin yükümlülüğün

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? NEDEN İHTİYAÇ VARDIR? 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? İş Sağlığı ve Güvenliği; bir işyerinde çalışanların normal sağlıklı hallerini sürdürmeleri

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ GETİRDİKLERİ

SORU VE CEVAPLARLA 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ GETİRDİKLERİ SORU VE CEVAPLARLA 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ GETİRDİKLERİ Gürbüz YILMAZ A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK MED Genel Müdürü 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

www.makrosistem.com.tr

www.makrosistem.com.tr İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 18.12.2014 tarih ve 29209 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikleri içermektedir. www.makrosistem.com.tr

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN AMACI Çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerini önlemek,

Detaylı