STOK KONTROL YÖNETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STOK KONTROL YÖNETİMİ"

Transkript

1 STOK KONTRO YÖNETİMİ 1) Stok Yönetiminin Unsurları (Stok yönetiminin önemi, talep ve stok maliyetleri) ) Stok Kontrol Sistemleri (Sürekli ve Periyoik Sistemler) 3) Ekonomik Sipariş Miktarı (EO) Moelleri 4) Temel EO Moeli (Taşıma, sipariş ve toplam stok maliyeti, EO analizi) KONU 9 Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 1 Stok Yönetiminin Unsurları Stok analizi sayısal yöntemlerin en ilgi gören konularınanır. Bunun en önemli neeni ise; her işletmenin belirli bir stok mikyarına sahip olması ve eğeri yönetmek zoruna bulunmasıır. İşletmeler, talebi karşılayabilmek ve ilerie sorun yaşanmaması amacıyla önemli olan unsurları stoklamaktaır. Örneğin, bir araba kiralama ofisi bünyesineki araçları stoklarken, bir hastane ise tıbbi araç ve ürünleri stoklamaktaır. Bunun yanısıra, üretim işletmeleri, hammaeler ile belirli bir süreçten geçirerek ele ettiği yarı mamül veya nihai ürünlerini stoklamaktaır. Konuya talep açısınan bakılığına; talebi ikiye ayırabiliriz. a)bağımlı talep : Nihai ürünün üretimineki ara mamül-mae ihtiyacıır. b)bağımsız talep : İç üretim faaliyetinen bağımsız nihai ürün talebiir. Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 1

2 Stok Yönetiminin Unsurları Stok Maliyeti: Bünyesine üç çeşit maliyet barınırmakta olup bunlar; taşıma (carrying) maliyeti, sipariş (orering) maliyeti ve karşılayamama (shortage) maliyetiir. Taşıma maliyeti: Mamülü stokta tutmanın işletmeye olan maliyetiir (stokta tutulması için ısıtma, güvenlik, vb. maliyetler e ahilir). Sipariş maliyeti: Azalan / tükenen stoğun tearikçileren tekrar sipariş eilmesine yönelik maliyettir. Karşılayamama Maliyeti : Eleki stoğun yetersiz olması neeniyle talebin karşılanamamasınan nan kaynaklanır. Stok yönetiminin en önemli amacı; işletmenin faaliyetleri için gerekli olan stoğun miktar ve zamanlamasının etkin olarak yapılmasıır. Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 3 Stok Kontrol Sistemleri Stok kontrol sistemi sayesine envanterin ne zaman ve ne miktara yenileneceği ğ belirlenebilmekteir. a)sürekli Sistem (Sabit sipariş miktarı) b)dönemsel Sistem (Sabit zaman aralığı) Sürekli Sitem : Stok miktarı belirli bir seviyeye üştüğüne gerekli miktara sipariş verilir. Siparişin veriliği stok seviyesine yenien sipariş verme üzeyi (re-orer point) enilir. Perioik Sistem : Belirli zaman aralıklarıyla eğişken miktarlara sipariş verilmekteir. Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 4

3 Ekonomik Sipariş Moelleri Ekonomik sipariş miktarı (EO) moeli, sürekli stok kontrol sistemi ahilineir. Sayısal yöntemler bağlamına, bu moel toplam stok maliyetini i minimize i i een optimal sipariş i miktarının tespit eilmesiir. ii Temel EO Moeli : ekonomik sipariş miktarı moellerinin en basit haliir. Taşıma ve sipariş maliyetleri toplamını minimize een optimal sipariş miktarı yalnızca bir eşitlik yarımıyla belirlenmekteir. Moeleki eşitliğin varsayımları; 1) Talep bilinmekteir ve zaman içerisine sabittir ) Talebin karşılanamaması söz konusu eğilir 3) Siparişin teslimat süresi sabittir 4) Sipariş miktarı tek sefere teslim alınır Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 5 Ekonomik Sipariş Miktarı (EO) Moeli Yanaki grafikte belirli bir işletmeeki stok siparişinin öngüsü gösterilmekteir. Stok Seviyesi Talep hızı Buraa, : Sipariş miktarı R : Yenien sipariş noktası OP : Siparişin alınması OR : Siparişin teslimi : Teslimat süresi R OP OR OP OR Zaman Ortalama Stok Miktarı = Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 6 3

4 Ekonomik Sipariş Miktarı (EO) Moeli Genellikle ortalama Stok miktarı yıllık baza eğerlenirilmekteir. Stok miktarının Taşıma Maliyeti (C c ) e ikkate alınarak yıllık taşıma maliyeti bulunur. Yıllık Taşıma Maliyeti (TM) = C c Stok Seviyesi Talep hızı t Zaman t Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 7 Ekonomik Sipariş Miktarı (EO) Moeli Diğer taraftan, gereken stok miktarının siparişine (C o ) yönelik maliyet aşağıa verilmiştir. Yıllık Sipariş Maliyeti (SM) = C o Toplam Yıllık Maliyet ise; TC = SM + TM TC = C o D + C c D Minimum Toplam Maliyet Yıllık Maliyet Eğim = 0 Optimal Sipariş, opt. Optimal sipariş miktarı ( opt. ) ; toplam maliyetin en üşük noktasına gerçekleşir. Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 8 TC TM SM Miktar 4

5 Optimal Sipariş Miktarı ( opt. ) Optimal stok miktarını bulabilmek için TC nin sıfıra eşitlenmesi gerekir. D TC = C o + C c TC = 0 optm C D. o = C c optm. = CoD C c Toplam maliyet, optimal sipariş üzeyine en üşük eğerini alır. TC min. = C o D Optm. +C c Optm. Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 9 Optimal Sipariş Miktarı ( opt. ) - Örnek Örnek: Halı satışı gerçekleştiren bir firma vitrinine sergilemeiği halıları arka plana bulunan bir epoa stoklamaktaır. Firma müürü, optimal sipariş büyüklüğü ile toplam stok maliyetinin ne oluğunu bilmek istemekteir. Müür ayrıca, yıllık sipariş öngüsünü e merak etmekteir. Veriler şöyleir; Tahmini toplam talep : 10,000 m Taşıma maliyeti : 0.75 $ Sipariş Maliyeti : 150 $ / sefer Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 10 5

6 Optimal Sipariş Miktarı ( opt. ) - Örnek C c =0.75$ C o = 150 $ D = 10,000 m ise; optm. = optm. = CoD C c.(150).(10,000) (0.75) optm. =,000 m D TC min. = C o + C c Optm. Optm. TC min. = (150) (10,000/,000) + (0.75) (,000/) = 1,500 $ Yıllık sipariş miktarı = Talep / Optm. = 10,000 /,000 = 5 aet Sipariş öngüsü zamanı = 311 gün / (D/ Optm. ) = 311/5 = 6, gün stoklanır Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 11 Zamana Karşı EO Analizi Hatırlanırsa, aha önceen EO Moelinin sipariş miktarı () ve zamanan (t) bağımsız oluğu varsayılmıştır. Ancak, bu moeli biraz aha geliştirerek aylık baza analizler gerçekleştirmek mümkünür. Bu amaçla, yıllık veriler aylık eğerlere önüştürülmeliir. Parametre YıllıkDeğer Aylık Değer D (Talep) 10,000 m 833,3 m C c (Taşıma mlyt) 0.75 m m C 0 (Sipariş Mlyt) 150 $ 150 $ (zamanan bağımsızır) Dönüştürülen verilen söz konusu EO moeli içerisine yerleştiriliği takire; optm. = optm. = Co D C c.(150).(833.3) (0.065) optm. =,000 m (Optimal sipariş miktarı eğişmemiştir) Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 1 6

7 Zamana Karşı EO Analizi Aylık Toplam Stok Maliyeti (TC) TC Aylık. = C o D Optm. +C c Optm. TC Aylık = (150)(833.3/,000) + (0.065)(,000/) = 15 $/ay TC Yıllık = 15 x 1 = 1,500 $/yıl Optimal ekonomik sipariş miktarı gerek aylık ve gerekse yıllık olarak aynı eğere bulunmuştur. Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 13 Yenien Sipariş Noktası (R) Ekonomik Sipariş Moeli hatırlanacağı üzere hangi ürünen ne miktara () sipariş verilmesi gerektiğini belirlemee yarımcı olmuştur. Artık söz konusu parametrelere ilaveten siparişin ne zaman yapılması gerektiğinin e ortaya konulması lazımır. Stok Seviyesi R Talep hızı () Siparişin temin süresinen önce verilmemesi haline stoklar tükenebilir ve işletme stok sıkıntısı içerisine üşebilir. Bu olumsuzluğa meyan verilmemesini teminen Temin Süresi (ea Time - ) kullanılarak yenien sipariş noktası belirlenir. t Zaman t Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 14 7

8 Yenien Sipariş Noktası (R) EO Moelinin temel varsayımları sırasıyla; talebin ve temin süresinin sabit oluğuur. Buraan hareketle, yenien sipariş noktası aşağıaki gibi hesaplanabilir. R= = Günlük talep hızı = Temin süresi Örnek: I-75 Halısı satan bir işletme yıla311günaçıktır. Halıya olan yıllık talep 10,000 m olup, temin süresi 10 günür. Yenien sipariş noktasını (R) bulunuz. R= R = (10,000/311).10 = m halı Diğer bir ifaeyle, stok miktarı m seviyesine oluğu zaman yenien siparişte bulunulması gerekmekteir. Ancak, optimal sipariş miktarı aha önceki slaytlara gösteriliği gibi hesaplanacaktır. Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 15 Emniyet Stoğu Yenien sipariş noktasının tespitine talep hızının sabit olarak eğiştiği varsayılmıştır. Stok Seviyesi Ancak, aha gerçekçi bir bakış açısıyla inceleiğimize talebin anlık olarak eğişimler sergileyebiliği ve matematiksel anlama bir oğru üzerine hareket etmeiği ifae eilebilir. Yanaki grafikte talebin tam olarak bilinemeiği veya belirsiz oluğu urumlara nasıl bir avranış sergileiği görülmekteir. R Zaman? Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 16 8

9 Emniyet Stoğu Bir önceki grafiğin sağ alt kısmına karşılanamayanş stok miktarına karşı; Stok Seviyesi 1) İşletmeci olarak ne yapmalıyız? ) Nasıl bir önlem almalıyız? R Çözüm açıktır; stok miktarınaki ki belirsizlikleri i likl i engeleyebilecek miktara emniyet stoğu bulunurulmalıır. EMNİYET STOĞU Zaman Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 17 İstatistiksel Anlama Emniyet Stoğu (Talep eğişken-temin süresi sabit) Daha önceki slaytlara stok yönetimine ilişkin konular işlenmiş olup, talep ve temin zamanının sabit oluğu varsayılmıştır. Peki, gerçek hayata aha yakın bir urum inceleyecek olursak yani talebin eğişken, ancak temin süresinin sabit oluğu urumlara ne yapılmalıır? Emniyet stoğu kavramı tekrar geçerliliğini korumaktaır. R= +Zσ Buraa, R = yenien sipariş noktası = Ortalama günlük talep =Teminsüresi σ = Günlük talebin stanart sapması Z = Talepyoğunluğuna ilişkin Z-Score eğeri Z σ =Emniyet stoğu Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 18 9

10 İstatistiksel Anlama Emniyet Stoğu (Talep eğişken-temin süresi sabit) Emniyet Stoğu Talebin temin süresine karşılanma olasılığı Stok bulunmama olasılığı Z σ R Talep Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 19 İstatistiksel Anlama Emniyet Stoğu (Talep eğişken-temin süresi sabit)- Örnek I- 75 Halı satıcısı firmanın karşılaştığı günlük talep normal ağılımğ sergilemekte olup, günlük talep hızı 30 m halı üzeyineir. Temin süresi 10 günür. Söz konusu talebe yönelik stanart sapma eğeriise5m halıır. Firmanın %95 güven üzeyine yenien sipariş noktasını ve emniyet stok seviyesini i i bulunuz. Veriler: =30m /gün, = 10 gün, σ =5m /gün Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 0 10

11 İstatistiksel Anlama Emniyet Stoğu (Talep eğişken-temin süresi sabit) - Örnek R= +Zσ R = 30 (10) + (1.65)(5)( 10) R = = 36.1 m halı Emniyet stoğu ise; Z σ =(1.65)(5)( 10) = 6.1 m Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 1 İstatistiksel Anlama Emniyet Stoğu (Talep sabit-temin süresi eğişken) R= +Z σ Buraa, R = Yenien sipariş noktası = Sabit günlük talep = Ortalama temin süresi σ = Temin süresinin stanart sapması σ = Temin süresine talebin stanart sapması Z σ =Emniyetstoğu Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 11

12 İstatistiksel Anlama Emniyet Stoğu (Talep sabit-temin süresi eğişken) - Örnek I- 75 Halı satıcısı firmanın karşılaştığı günlük talep sabit olup günlük talep hızı 30 m halı üzeyineir. i Normal ağılım sergileyen temin süresi ise ortalama 10 günür. Söz konusu temin süresine yönelik stanart sapma eğeri ise 3 günür. Firmanın %95 güven üzeyine yenien sipariş noktasını ve emniyet stok seviyesini i i bulunuz. Veriler: =30m /gün, = 10 gün, σ = 3 gün Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 3 İstatistiksel Anlama Emniyet Stoğu (Talep sabit-temin süresi eğişken) - Örnek R= +Zσ R = 30 (10) + (1.65)(30)(3) R = = m halı Emniyet stoğu ise; Zσ = (1.65)(30)(3) = m Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 4 1

13 İstatistiksel Anlama Emniyet Stoğu (Talep ve temin süresi eğişken) R= +Z σ σ Buraa, R = Yenien sipariş noktası = Ortalama günlük talep = Ortalama temin süresi σ Z σ σ σ = Talebin temin süresineki stanart sapması = Emniyet stoğu Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 5 İstatistiksel Anlama Emniyet Stoğu (Talep ve temin süresi eğişken) - Örnek I- 75 Halı satıcısı firmanın karşılaştığı eğişken günlük talep hızı 30 m halı üzeyineir. i Talebe ilişkin stanart t sapma 5 m halıır. Talep gibi normal ağılım sergileyen temin süresi ise ortalama 10 günür. Söz konusu temin süresine yönelik stanart sapma eğeri ise 3 günür. Firmanın %95 güven üzeyine yenien sipariş noktasını ve emniyet stok seviyesini bulunuz. Veriler: =30m /gün, σ =5m /gün, = 10 gün, σ = 3 gün Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 6 13

14 İstatistiksel Anlama Emniyet Stoğu (Talep ve temin süresi eğişken) - Örnek R= +Z σ σ R = (30)(10) + (1.65) (5) (10) (3) (30) R = = gün Emniyet stoğu = (1.65) (5) (10) (3) (30) = m Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 7 Öev 9 Bölüm 1 Bir kitabevi,kullanığı hammae olan kağıı kenisine yakın mesafee bir kağıtğ üretim fabrikasınan satın almaktaır..kitabevinin ergi vekitapları basabilmesi için yıla m kağıt gereksinimi bulunmaktaır. Kitabevinin üstlenmek zoruna oluğu maliyetler; Sipariş maliyeti 1.00 YT / sipariş Stokta 1 m kağıı bulunurma maliyeti : 0.08 YT / yıl oluğu ikkate alınarak aşağıaki husuları belirleyiniz ve çözümü yorumlarınızla (gerekiyorsa grafik çizerek) estekleyiniz. a) Ekonomik sipariş miktarı b) Minimum toplam yıllık maliyet c) Optimal yıllık sipariş sayısı ) Siparişler arası optimal süre Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 8 14

15 Öev 9 Bölüm Bir süpermarket x ürününen stoklamaktaır. Söz konusu ürüne yıllık (365 gün üzerinen) talep miktarı kutu üzeyineir. x ürününün sipariş eilmesine yönelik maliyet sipariş bazına 60 YT olup, bu ürünün bir yıl süreyle epoa bekletilmesinin maliyeti kutu başına 0.8 YT ir. Süpermarketi x ürününen sipariş veriğine ağıtım yapan firmaan ürünün çekilmesi 4 günlük bir süreyi almaktaır. Bu veriler ışığına aşağıaki unsurları hesaplayınız ve gerekli şekilleri çiziniz, yorumlarınızla estekleyiniz. a) Optimal sipariş miktarı b) Minimum toplam yıllık stok maliyeti c) Yenien Sipariş noktası Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 9 15

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s. 51-64 Ekim 2006 ÇAPRAZ TASARIMIN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA UYGULANMASI

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s. 51-64 Ekim 2006 ÇAPRAZ TASARIMIN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA UYGULANMASI DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s 5 64 Ekim 006 ÇAPRAZ TASARIMIN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA UYGULANMASI (APPLICATION OF CROSSOVER DESIGN IN CLINICAL RESEARCHES) Özgür ARMANERİ*,

Detaylı

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir?

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Plantumweb Satınalma Sözleşmeleri fonksiyonalitesi, yapılan anlaşmaların tüm detay bilgilerini sisteme girilebilmesini, takibini, bu anlaşmalara ait satınalma süreçlerini

Detaylı

[YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ DERS NOTLARI] [YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ DERS NOTLARI]

[YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ DERS NOTLARI] [YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ DERS NOTLARI] [YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ DERS NOTLARI] [ Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU ] MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. İŞLETME SERMAYESİNİN TANITIMI 2. İŞLETME

Detaylı

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II)

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) Serdar Kaya

Detaylı

Muayene ve Kabul Örneklemesi

Muayene ve Kabul Örneklemesi Muayene ve Kabul Örneklemesi Prof.Dr. Erhan Öner eoner@marmara.edu.tr http://mimoza.marmara.edu.tr/~eoner Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık 2002 1/97 Seminerin İçeriği Muayene Kavramı Hataların

Detaylı

ÜRETİM İŞLETMELERİNDE ERP SİSTEMLERİYLE UYUMLU OLARAK ÇALIŞAN VE KENDİNİ YENİLEYEN MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMA SİSTEMİNİN KURULMASI VE BİR UYGULAMA

ÜRETİM İŞLETMELERİNDE ERP SİSTEMLERİYLE UYUMLU OLARAK ÇALIŞAN VE KENDİNİ YENİLEYEN MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMA SİSTEMİNİN KURULMASI VE BİR UYGULAMA V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 2005 ÜRETİM İŞLETMELERİNDE ERP SİSTEMLERİYLE UYUMLU OLARAK ÇALIŞAN VE KENDİNİ YENİLEYEN MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMA SİSTEMİNİN

Detaylı

1. Güç Elektroniğinin Kapsamı ve Uygulamaları. 5. AC-DC Dönüştürücüler / Doğrultucular. 6. AC-AC Dönüştürücüler / AC Kıyıcılar

1. Güç Elektroniğinin Kapsamı ve Uygulamaları. 5. AC-DC Dönüştürücüler / Doğrultucular. 6. AC-AC Dönüştürücüler / AC Kıyıcılar PROF. DR. HAC BODR GÜÇ ELEKTRONİĞİ. Güç Elektroniğinin Kapsamı ve ygulamaları. Temel Yarı İletken Güç Elemanları 3. Diğer Yarı İletken Güç Elemanları 4. Güç Elemanlarının Karşılaştırılması 5. AC-DC Dönüştürücüler

Detaylı

KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN. İŞLETME Anabilim Dalı

KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN. İŞLETME Anabilim Dalı T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN İŞLETME Anabilim Dalı ÜRETİM YÖNETİMİ

Detaylı

MALĐYET- HACĐM- KAR ANALĐZLERĐ

MALĐYET- HACĐM- KAR ANALĐZLERĐ MALĐYET- HACĐM- KAR ANALĐZLERĐ 5.1. Maliyet-Hacim-Kar Analizleri ve Başabaş Noktası 5.1.1. Katkı Payı Yaklaşımı 5.1.2. Eşitlik Yaklaşımı 5.1.3. Katkı Payı ve Eşitlik Yaklaşımlarının Birleştirilmesi 5.2.

Detaylı

BTSO NAKİT YÖNETİMİ. Tüccarın El Kitabı Serisi - X. Kasım 2007. Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN :

BTSO NAKİT YÖNETİMİ. Tüccarın El Kitabı Serisi - X. Kasım 2007. Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : BTSO Tüccarın El Kitabı Serisi - X NAKİT YÖNETİMİ Kasım 2007 Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : İÇİNDEKİLER Giriş...22 Nakit Nedir?...22 Nakit Yönetimi Nedir?...22 Nakit

Detaylı

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ Yatırım Projesini Hazırlama Süreci Yeni Ürün Araştırması Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 1. YENİ ÜRÜN FİZİBİLİTESİ Yeni Ürün Geliştirme Projesi bir anlamda bir yatırım projesidir.

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi FİNANSAL YÖNETİM TEMMUZ 2005 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 BÖLÜM 2. MALZEME ĠHTĠYAÇ PLANLAMASI (MRP) 4 2.1 Giriş 4 2.2 MRP ye Genel Bir Bakış 4 2.3 MRP nin Amaçları ve Felsefesi 5 2.4 MRP nin Girdileri 5 2.4.1 Ana Üretim Planı 6

Detaylı

MALİYET YÖNETİM VE DÜŞÜRME TEKNİKLERİ

MALİYET YÖNETİM VE DÜŞÜRME TEKNİKLERİ MALİYET YÖNETİM VE DÜŞÜRME TEKNİKLERİ DOÇ. DR. R. İLKER GÖKBULUT DOÇ. DR. R.İLKER GÖKBULUT Ölçemediğin Bir Şeyi Yönetemezsin!!! Günümüz iş dünyasındaki değişim ve gelişmelere paralel olarak maliyet ve

Detaylı

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur.

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur. Tarih: Ocak 2011 Millî Reasürans T.A.Ş. adına sahibi H. Hulki YALÇIN İnceleme Kurulu BAŞKAN Barbaros YALÇIN ÜYE Hüseyin YUNAK ÜYE Ali N. YÜCEL ÜYE Feridun ÖZÜNAL ÜYE Güneş KARAKOYUNLU Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

----------------- ---------------------

----------------- --------------------- T.C. ISTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KOBİ DANIŞMA BİRİMİ SORULARLA İŞLETME FİNASMANI Müge İşeri Istanbul, 2005 1 1. FİNANS FONKSİYONU NEDİR? İşletme amaçlarına yönelik

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

1.ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ KAVRAMI

1.ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ KAVRAMI ÜRETİM YÖNETİMİ 1.ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ KAVRAMI 1.1. ÜRETİM TANIMI İktisat dilinde, üretim; her türlü fayda yaratma (şekil değişikliği, zaman değişikliği, mekan değişikliği... vb ile) veya iktisadi

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ ÖKKEŞ GÜNEÇIKAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2008

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Ders Kodu: 1007 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı Prof. Dr. Mehmet Şükrü

Detaylı

İTÜ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İTÜ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İTÜ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI-I DERS NOTLARI Doç. Dr. Demet BAYRAKTAR Yard. Doç. Dr. Ferhan ÇEBİ Eylül 2003-Istanbul 1. KARAR VERMEDE YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 1.1.

Detaylı

ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİNİN SEZGİSEL BİR YAKLAŞIM İLE ÇÖZÜMLENMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİNİN SEZGİSEL BİR YAKLAŞIM İLE ÇÖZÜMLENMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİNİN SEZGİSEL BİR YAKLAŞIM İLE ÇÖZÜMLENMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Mert DEMİRCİOĞLU DOKTORA TEZİ ADANA / 2009

Detaylı

BİR OTOMOBİL ÜRETİM FİRMASI İÇİN YURTİÇİ MİLK RUN MALZEME TEDARİK SİSTEMİNİN TASARLANMASI

BİR OTOMOBİL ÜRETİM FİRMASI İÇİN YURTİÇİ MİLK RUN MALZEME TEDARİK SİSTEMİNİN TASARLANMASI ODTÜ Endüstri Mühendisliği BİR OTOMOBİL ÜRETİM FİRMASI İÇİN YURTİÇİ MİLK RUN MALZEME TEDARİK SİSTEMİNİN TASARLANMASI Vugar ABDULLAYEV Ezgi AKKAYA Murat CESUR Kübra GÜRBÜZ 20.01.2012 Ankara 1 1. ÖZET Üzerinde

Detaylı

KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ

KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MODELLING TOOL FOR PROCESSING ENTERPRISE DATA BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Detaylı

Yük Taşımacılığında Taşıma Türü Seçimi İçin Lojistik Maliyetlere Dayalı İkili Lojit Model *

Yük Taşımacılığında Taşıma Türü Seçimi İçin Lojistik Maliyetlere Dayalı İkili Lojit Model * İMO Teknik Dergi, 2010 5087-5112, Yazı 333 Yük Taşımacılığında Taşıma Türü Seçimi İçin Lojistik Maliyetlere Dayalı İkili Lojit Model * Sevil KÖFTECİ* Haluk GERÇEK** ÖZ Bu çalışmada, yük taşımacılığında

Detaylı

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI DOKTORA TEZİ Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE Tez Danışmanı: Prof.

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ REHBERİ I. Yaz Stajı BURSA, 2013 STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. STAJ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 STAJ DEFTERİ

Detaylı

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN MALİ TABLOLARI OKUMA VE ANALİZ TEKNİKLERİ Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜ (2) (1) Firma faaliyetleri Finans Yöneticisi (4a) Finansal piyasalar (3)

Detaylı