STOK KONTROL YÖNETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STOK KONTROL YÖNETİMİ"

Transkript

1 STOK KONTRO YÖNETİMİ 1) Stok Yönetiminin Unsurları (Stok yönetiminin önemi, talep ve stok maliyetleri) ) Stok Kontrol Sistemleri (Sürekli ve Periyoik Sistemler) 3) Ekonomik Sipariş Miktarı (EO) Moelleri 4) Temel EO Moeli (Taşıma, sipariş ve toplam stok maliyeti, EO analizi) KONU 9 Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 1 Stok Yönetiminin Unsurları Stok analizi sayısal yöntemlerin en ilgi gören konularınanır. Bunun en önemli neeni ise; her işletmenin belirli bir stok mikyarına sahip olması ve eğeri yönetmek zoruna bulunmasıır. İşletmeler, talebi karşılayabilmek ve ilerie sorun yaşanmaması amacıyla önemli olan unsurları stoklamaktaır. Örneğin, bir araba kiralama ofisi bünyesineki araçları stoklarken, bir hastane ise tıbbi araç ve ürünleri stoklamaktaır. Bunun yanısıra, üretim işletmeleri, hammaeler ile belirli bir süreçten geçirerek ele ettiği yarı mamül veya nihai ürünlerini stoklamaktaır. Konuya talep açısınan bakılığına; talebi ikiye ayırabiliriz. a)bağımlı talep : Nihai ürünün üretimineki ara mamül-mae ihtiyacıır. b)bağımsız talep : İç üretim faaliyetinen bağımsız nihai ürün talebiir. Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 1

2 Stok Yönetiminin Unsurları Stok Maliyeti: Bünyesine üç çeşit maliyet barınırmakta olup bunlar; taşıma (carrying) maliyeti, sipariş (orering) maliyeti ve karşılayamama (shortage) maliyetiir. Taşıma maliyeti: Mamülü stokta tutmanın işletmeye olan maliyetiir (stokta tutulması için ısıtma, güvenlik, vb. maliyetler e ahilir). Sipariş maliyeti: Azalan / tükenen stoğun tearikçileren tekrar sipariş eilmesine yönelik maliyettir. Karşılayamama Maliyeti : Eleki stoğun yetersiz olması neeniyle talebin karşılanamamasınan nan kaynaklanır. Stok yönetiminin en önemli amacı; işletmenin faaliyetleri için gerekli olan stoğun miktar ve zamanlamasının etkin olarak yapılmasıır. Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 3 Stok Kontrol Sistemleri Stok kontrol sistemi sayesine envanterin ne zaman ve ne miktara yenileneceği ğ belirlenebilmekteir. a)sürekli Sistem (Sabit sipariş miktarı) b)dönemsel Sistem (Sabit zaman aralığı) Sürekli Sitem : Stok miktarı belirli bir seviyeye üştüğüne gerekli miktara sipariş verilir. Siparişin veriliği stok seviyesine yenien sipariş verme üzeyi (re-orer point) enilir. Perioik Sistem : Belirli zaman aralıklarıyla eğişken miktarlara sipariş verilmekteir. Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 4

3 Ekonomik Sipariş Moelleri Ekonomik sipariş miktarı (EO) moeli, sürekli stok kontrol sistemi ahilineir. Sayısal yöntemler bağlamına, bu moel toplam stok maliyetini i minimize i i een optimal sipariş i miktarının tespit eilmesiir. ii Temel EO Moeli : ekonomik sipariş miktarı moellerinin en basit haliir. Taşıma ve sipariş maliyetleri toplamını minimize een optimal sipariş miktarı yalnızca bir eşitlik yarımıyla belirlenmekteir. Moeleki eşitliğin varsayımları; 1) Talep bilinmekteir ve zaman içerisine sabittir ) Talebin karşılanamaması söz konusu eğilir 3) Siparişin teslimat süresi sabittir 4) Sipariş miktarı tek sefere teslim alınır Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 5 Ekonomik Sipariş Miktarı (EO) Moeli Yanaki grafikte belirli bir işletmeeki stok siparişinin öngüsü gösterilmekteir. Stok Seviyesi Talep hızı Buraa, : Sipariş miktarı R : Yenien sipariş noktası OP : Siparişin alınması OR : Siparişin teslimi : Teslimat süresi R OP OR OP OR Zaman Ortalama Stok Miktarı = Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 6 3

4 Ekonomik Sipariş Miktarı (EO) Moeli Genellikle ortalama Stok miktarı yıllık baza eğerlenirilmekteir. Stok miktarının Taşıma Maliyeti (C c ) e ikkate alınarak yıllık taşıma maliyeti bulunur. Yıllık Taşıma Maliyeti (TM) = C c Stok Seviyesi Talep hızı t Zaman t Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 7 Ekonomik Sipariş Miktarı (EO) Moeli Diğer taraftan, gereken stok miktarının siparişine (C o ) yönelik maliyet aşağıa verilmiştir. Yıllık Sipariş Maliyeti (SM) = C o Toplam Yıllık Maliyet ise; TC = SM + TM TC = C o D + C c D Minimum Toplam Maliyet Yıllık Maliyet Eğim = 0 Optimal Sipariş, opt. Optimal sipariş miktarı ( opt. ) ; toplam maliyetin en üşük noktasına gerçekleşir. Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 8 TC TM SM Miktar 4

5 Optimal Sipariş Miktarı ( opt. ) Optimal stok miktarını bulabilmek için TC nin sıfıra eşitlenmesi gerekir. D TC = C o + C c TC = 0 optm C D. o = C c optm. = CoD C c Toplam maliyet, optimal sipariş üzeyine en üşük eğerini alır. TC min. = C o D Optm. +C c Optm. Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 9 Optimal Sipariş Miktarı ( opt. ) - Örnek Örnek: Halı satışı gerçekleştiren bir firma vitrinine sergilemeiği halıları arka plana bulunan bir epoa stoklamaktaır. Firma müürü, optimal sipariş büyüklüğü ile toplam stok maliyetinin ne oluğunu bilmek istemekteir. Müür ayrıca, yıllık sipariş öngüsünü e merak etmekteir. Veriler şöyleir; Tahmini toplam talep : 10,000 m Taşıma maliyeti : 0.75 $ Sipariş Maliyeti : 150 $ / sefer Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 10 5

6 Optimal Sipariş Miktarı ( opt. ) - Örnek C c =0.75$ C o = 150 $ D = 10,000 m ise; optm. = optm. = CoD C c.(150).(10,000) (0.75) optm. =,000 m D TC min. = C o + C c Optm. Optm. TC min. = (150) (10,000/,000) + (0.75) (,000/) = 1,500 $ Yıllık sipariş miktarı = Talep / Optm. = 10,000 /,000 = 5 aet Sipariş öngüsü zamanı = 311 gün / (D/ Optm. ) = 311/5 = 6, gün stoklanır Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 11 Zamana Karşı EO Analizi Hatırlanırsa, aha önceen EO Moelinin sipariş miktarı () ve zamanan (t) bağımsız oluğu varsayılmıştır. Ancak, bu moeli biraz aha geliştirerek aylık baza analizler gerçekleştirmek mümkünür. Bu amaçla, yıllık veriler aylık eğerlere önüştürülmeliir. Parametre YıllıkDeğer Aylık Değer D (Talep) 10,000 m 833,3 m C c (Taşıma mlyt) 0.75 m m C 0 (Sipariş Mlyt) 150 $ 150 $ (zamanan bağımsızır) Dönüştürülen verilen söz konusu EO moeli içerisine yerleştiriliği takire; optm. = optm. = Co D C c.(150).(833.3) (0.065) optm. =,000 m (Optimal sipariş miktarı eğişmemiştir) Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 1 6

7 Zamana Karşı EO Analizi Aylık Toplam Stok Maliyeti (TC) TC Aylık. = C o D Optm. +C c Optm. TC Aylık = (150)(833.3/,000) + (0.065)(,000/) = 15 $/ay TC Yıllık = 15 x 1 = 1,500 $/yıl Optimal ekonomik sipariş miktarı gerek aylık ve gerekse yıllık olarak aynı eğere bulunmuştur. Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 13 Yenien Sipariş Noktası (R) Ekonomik Sipariş Moeli hatırlanacağı üzere hangi ürünen ne miktara () sipariş verilmesi gerektiğini belirlemee yarımcı olmuştur. Artık söz konusu parametrelere ilaveten siparişin ne zaman yapılması gerektiğinin e ortaya konulması lazımır. Stok Seviyesi R Talep hızı () Siparişin temin süresinen önce verilmemesi haline stoklar tükenebilir ve işletme stok sıkıntısı içerisine üşebilir. Bu olumsuzluğa meyan verilmemesini teminen Temin Süresi (ea Time - ) kullanılarak yenien sipariş noktası belirlenir. t Zaman t Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 14 7

8 Yenien Sipariş Noktası (R) EO Moelinin temel varsayımları sırasıyla; talebin ve temin süresinin sabit oluğuur. Buraan hareketle, yenien sipariş noktası aşağıaki gibi hesaplanabilir. R= = Günlük talep hızı = Temin süresi Örnek: I-75 Halısı satan bir işletme yıla311günaçıktır. Halıya olan yıllık talep 10,000 m olup, temin süresi 10 günür. Yenien sipariş noktasını (R) bulunuz. R= R = (10,000/311).10 = m halı Diğer bir ifaeyle, stok miktarı m seviyesine oluğu zaman yenien siparişte bulunulması gerekmekteir. Ancak, optimal sipariş miktarı aha önceki slaytlara gösteriliği gibi hesaplanacaktır. Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 15 Emniyet Stoğu Yenien sipariş noktasının tespitine talep hızının sabit olarak eğiştiği varsayılmıştır. Stok Seviyesi Ancak, aha gerçekçi bir bakış açısıyla inceleiğimize talebin anlık olarak eğişimler sergileyebiliği ve matematiksel anlama bir oğru üzerine hareket etmeiği ifae eilebilir. Yanaki grafikte talebin tam olarak bilinemeiği veya belirsiz oluğu urumlara nasıl bir avranış sergileiği görülmekteir. R Zaman? Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 16 8

9 Emniyet Stoğu Bir önceki grafiğin sağ alt kısmına karşılanamayanş stok miktarına karşı; Stok Seviyesi 1) İşletmeci olarak ne yapmalıyız? ) Nasıl bir önlem almalıyız? R Çözüm açıktır; stok miktarınaki ki belirsizlikleri i likl i engeleyebilecek miktara emniyet stoğu bulunurulmalıır. EMNİYET STOĞU Zaman Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 17 İstatistiksel Anlama Emniyet Stoğu (Talep eğişken-temin süresi sabit) Daha önceki slaytlara stok yönetimine ilişkin konular işlenmiş olup, talep ve temin zamanının sabit oluğu varsayılmıştır. Peki, gerçek hayata aha yakın bir urum inceleyecek olursak yani talebin eğişken, ancak temin süresinin sabit oluğu urumlara ne yapılmalıır? Emniyet stoğu kavramı tekrar geçerliliğini korumaktaır. R= +Zσ Buraa, R = yenien sipariş noktası = Ortalama günlük talep =Teminsüresi σ = Günlük talebin stanart sapması Z = Talepyoğunluğuna ilişkin Z-Score eğeri Z σ =Emniyet stoğu Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 18 9

10 İstatistiksel Anlama Emniyet Stoğu (Talep eğişken-temin süresi sabit) Emniyet Stoğu Talebin temin süresine karşılanma olasılığı Stok bulunmama olasılığı Z σ R Talep Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 19 İstatistiksel Anlama Emniyet Stoğu (Talep eğişken-temin süresi sabit)- Örnek I- 75 Halı satıcısı firmanın karşılaştığı günlük talep normal ağılımğ sergilemekte olup, günlük talep hızı 30 m halı üzeyineir. Temin süresi 10 günür. Söz konusu talebe yönelik stanart sapma eğeriise5m halıır. Firmanın %95 güven üzeyine yenien sipariş noktasını ve emniyet stok seviyesini i i bulunuz. Veriler: =30m /gün, = 10 gün, σ =5m /gün Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 0 10

11 İstatistiksel Anlama Emniyet Stoğu (Talep eğişken-temin süresi sabit) - Örnek R= +Zσ R = 30 (10) + (1.65)(5)( 10) R = = 36.1 m halı Emniyet stoğu ise; Z σ =(1.65)(5)( 10) = 6.1 m Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 1 İstatistiksel Anlama Emniyet Stoğu (Talep sabit-temin süresi eğişken) R= +Z σ Buraa, R = Yenien sipariş noktası = Sabit günlük talep = Ortalama temin süresi σ = Temin süresinin stanart sapması σ = Temin süresine talebin stanart sapması Z σ =Emniyetstoğu Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 11

12 İstatistiksel Anlama Emniyet Stoğu (Talep sabit-temin süresi eğişken) - Örnek I- 75 Halı satıcısı firmanın karşılaştığı günlük talep sabit olup günlük talep hızı 30 m halı üzeyineir. i Normal ağılım sergileyen temin süresi ise ortalama 10 günür. Söz konusu temin süresine yönelik stanart sapma eğeri ise 3 günür. Firmanın %95 güven üzeyine yenien sipariş noktasını ve emniyet stok seviyesini i i bulunuz. Veriler: =30m /gün, = 10 gün, σ = 3 gün Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 3 İstatistiksel Anlama Emniyet Stoğu (Talep sabit-temin süresi eğişken) - Örnek R= +Zσ R = 30 (10) + (1.65)(30)(3) R = = m halı Emniyet stoğu ise; Zσ = (1.65)(30)(3) = m Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 4 1

13 İstatistiksel Anlama Emniyet Stoğu (Talep ve temin süresi eğişken) R= +Z σ σ Buraa, R = Yenien sipariş noktası = Ortalama günlük talep = Ortalama temin süresi σ Z σ σ σ = Talebin temin süresineki stanart sapması = Emniyet stoğu Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 5 İstatistiksel Anlama Emniyet Stoğu (Talep ve temin süresi eğişken) - Örnek I- 75 Halı satıcısı firmanın karşılaştığı eğişken günlük talep hızı 30 m halı üzeyineir. i Talebe ilişkin stanart t sapma 5 m halıır. Talep gibi normal ağılım sergileyen temin süresi ise ortalama 10 günür. Söz konusu temin süresine yönelik stanart sapma eğeri ise 3 günür. Firmanın %95 güven üzeyine yenien sipariş noktasını ve emniyet stok seviyesini bulunuz. Veriler: =30m /gün, σ =5m /gün, = 10 gün, σ = 3 gün Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 6 13

14 İstatistiksel Anlama Emniyet Stoğu (Talep ve temin süresi eğişken) - Örnek R= +Z σ σ R = (30)(10) + (1.65) (5) (10) (3) (30) R = = gün Emniyet stoğu = (1.65) (5) (10) (3) (30) = m Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 7 Öev 9 Bölüm 1 Bir kitabevi,kullanığı hammae olan kağıı kenisine yakın mesafee bir kağıtğ üretim fabrikasınan satın almaktaır..kitabevinin ergi vekitapları basabilmesi için yıla m kağıt gereksinimi bulunmaktaır. Kitabevinin üstlenmek zoruna oluğu maliyetler; Sipariş maliyeti 1.00 YT / sipariş Stokta 1 m kağıı bulunurma maliyeti : 0.08 YT / yıl oluğu ikkate alınarak aşağıaki husuları belirleyiniz ve çözümü yorumlarınızla (gerekiyorsa grafik çizerek) estekleyiniz. a) Ekonomik sipariş miktarı b) Minimum toplam yıllık maliyet c) Optimal yıllık sipariş sayısı ) Siparişler arası optimal süre Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 8 14

15 Öev 9 Bölüm Bir süpermarket x ürününen stoklamaktaır. Söz konusu ürüne yıllık (365 gün üzerinen) talep miktarı kutu üzeyineir. x ürününün sipariş eilmesine yönelik maliyet sipariş bazına 60 YT olup, bu ürünün bir yıl süreyle epoa bekletilmesinin maliyeti kutu başına 0.8 YT ir. Süpermarketi x ürününen sipariş veriğine ağıtım yapan firmaan ürünün çekilmesi 4 günlük bir süreyi almaktaır. Bu veriler ışığına aşağıaki unsurları hesaplayınız ve gerekli şekilleri çiziniz, yorumlarınızla estekleyiniz. a) Optimal sipariş miktarı b) Minimum toplam yıllık stok maliyeti c) Yenien Sipariş noktası Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 9 15

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 1 sh. 19-35 Ocak 2002 LED İN DARBELİ AŞIRI AKIMDA BAZI DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 1 sh. 19-35 Ocak 2002 LED İN DARBELİ AŞIRI AKIMDA BAZI DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 1 sh. 19-35 Ocak 00 LED İN DARBELİ AŞIRI AKIMDA BAZI DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ ÖZET/ABSTRACT (AN INVESTIGATION OF SOME BEHAVIORS OF

Detaylı

DERS 10. Kapalı Türev, Değişim Oranları

DERS 10. Kapalı Türev, Değişim Oranları DERS 0 Kapalı Türev, Değişim Oranları 0.. Kapalı Türev. Fonksiyon kavramının ele alınığı ikinci erste kapalı enklemlerin e fonksiyon tanımlayabileceğini görmüştük. F (, enklemi ile tanımlanan f fonksiyonu

Detaylı

STAD. Balans vanası ENGINEERING ADVANTAGE

STAD. Balans vanası ENGINEERING ADVANTAGE Balans vanaları STAD Balans vanası Basınçlanırma & Su kalitesi Balanslama & Kontrol Termostatik kontrol ENGINEERING ADVANTAGE STAD balans vanaları geniş bir uygulama alanına hassas hironik performans sağlar.

Detaylı

Deney 21 PID Denetleyici (I)

Deney 21 PID Denetleyici (I) Deney 21 PID Denetleyici (I) DENEYİN AMACI 1. Ziegler ve Nichols ayarlama kuralı I i kullanarak PID enetleyici parametrelerini belirlemek. 2. PID enetleyici parametrelerinin ince ayarını yapmak. GENEL

Detaylı

Teknik Not / Technical Note KONUT SEKTÖRÜ İÇİN LİNYİT KÖMÜRÜ TÜKETİCİ FAZLASI

Teknik Not / Technical Note KONUT SEKTÖRÜ İÇİN LİNYİT KÖMÜRÜ TÜKETİCİ FAZLASI MADENCİLİK, Cilt 45, Sayı 4, Sayfa 29-4, Aralık 26 Vol.45, No. 4, pp 29-4, December 26 Teknik Not / Technical Note KONUT SEKTÖRÜ İÇİN LİNYİT KÖMÜRÜ TÜKETİCİ FAZLASI Consumer Surplus of Lignite Coal Consumption

Detaylı

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK YALITIM KALINLIĞI

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK YALITIM KALINLIĞI _ 07 MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK YALITIM KALINLIĞI Mustafa ÖZDEMİR İ. Cem PARMAKSIZOĞLU ÖZET Önceki çalışmamıza, ekonomik analizin tanımları, maliyetlerin bulunmasına yönelik veriler ve ekonomik analiz

Detaylı

Elektromanyetik Teori Bahar 2005-2006 Dönemi. MAXWELL DENKLEMLERİ VE ELEKTROMANYETİK DALGALAR Giriş

Elektromanyetik Teori Bahar 2005-2006 Dönemi. MAXWELL DENKLEMLERİ VE ELEKTROMANYETİK DALGALAR Giriş MAXWELL DENKLEMLERİ VE ELEKTROMANYETİK DALGALAR Giriş Teori alanınaki katkılarıyla 19. yüzyıl fiziğinin en büyük alarınan biri olan Maxwell in en önemli çalışması elektromanyetizma hakkınaır. Maxwell,

Detaylı

S7 300 İLE PROFIBUS ÜZERİNDEN SİSTEMİN GERÇEK ZAMANLI PID KATSAYILARININ BULUNARAK PID İLE KONTROLÜ

S7 300 İLE PROFIBUS ÜZERİNDEN SİSTEMİN GERÇEK ZAMANLI PID KATSAYILARININ BULUNARAK PID İLE KONTROLÜ S7 3 İLE PROFIBUS ÜZERİNDEN SİSEMİN GERÇEK ZAMANLI PID KASAYILARININ BULUNARAK PID İLE KONROLÜ Ali Uğur Ağlar, Sıtkı Öztürk, Melih Kunan 3, Elektronik ve Haberleşme Mühenisliği Bölümü Koaeli Üniversitesi,

Detaylı

EĞİTİM YAPILARINDA KLİMA SİSTEMİNİN İŞİTSEL KONFOR KOŞULLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

EĞİTİM YAPILARINDA KLİMA SİSTEMİNİN İŞİTSEL KONFOR KOŞULLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 477 EĞİTİM YAPILARINDA KLİMA SİSTEMİNİN İŞİTSEL KONFOR KOŞULLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ Mustafa MUTLU Muhsin KILIÇ ÖZET Bu çalışmaa, yeni faaliyete geçen ve kamuya ait bir yüksek öğretim binasınaki

Detaylı

HEDEF PROGRAMLAMA. Hedef programlama yaklaşımında, sistemlerin birden fazla ve genellikle birbiriyle çatışan hedeflerinin olması durumu söz konusudur.

HEDEF PROGRAMLAMA. Hedef programlama yaklaşımında, sistemlerin birden fazla ve genellikle birbiriyle çatışan hedeflerinin olması durumu söz konusudur. HEDEF PROGRAMLAMA Doç. Dr. İhsan KAYA YTU Enüstri Mühenisliği Bölümü Heef Programlama Heef programlama yaklaşımına, sistemlerin biren fazla ve genellikle birbiriyle çatışan heeflerinin olması urumu söz

Detaylı

OTONOM MOBİL ROBOTLAR İÇİN ÇOK AMAÇLI BİR DENEME ORTAMININ TASARIMI: ITUKAL ROBOT TEST ORTAMI

OTONOM MOBİL ROBOTLAR İÇİN ÇOK AMAÇLI BİR DENEME ORTAMININ TASARIMI: ITUKAL ROBOT TEST ORTAMI OTONOM MOBİL OBOTLA İÇİN ÇOK AMAÇLI Bİ DENEME OTAMININ TASAIMI: ITUKAL OBOT TEST OTAMI Mert Turanlı, Emre Koyuncu 2, Gökhan İnalhan 3,2 Kontrol ve Aviyonik Laboratuvarı İstanbul Teknik Üniversitesi, Maslak

Detaylı

AYARLI KÜTLE SÖNÜMLEYİCİLERİN ÜÇ KATLI YAPI MODELİNİN SİSMİK VE HARMONİK DAVRANIŞINA ETKİLERİ

AYARLI KÜTLE SÖNÜMLEYİCİLERİN ÜÇ KATLI YAPI MODELİNİN SİSMİK VE HARMONİK DAVRANIŞINA ETKİLERİ ÖZET: AYARLI KÜTLE SÖNÜMLEYİCİLERİN ÜÇ KATLI YAPI MODELİNİN SİSMİK VE HARMONİK DAVRANIŞINA ETKİLERİ H. Çetin 1, E. Ayın ve B. Öztürk 1 Yüksek İnşaat Mühenisi, Nevşehir Yarımcı Doçent Doktor, İnşaat Müh.

Detaylı

OTOMOBİL CAMI ÜRETİMİNDEKİ OTOKLAV ÇEVRİM SÜRESİNİN KISALTILMASI ÜZERİNE TEORİK VE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA

OTOMOBİL CAMI ÜRETİMİNDEKİ OTOKLAV ÇEVRİM SÜRESİNİN KISALTILMASI ÜZERİNE TEORİK VE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA _ 89 OTOMOBİL CAMI ÜRETİMİNDEKİ OTOKLAV ÇEVRİM SÜRESİNİN KISALTILMASI ÜZERİNE TEORİK VE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA Ahmet CAN Tamer KANTÜRER ÖZET Otomobil ön camı üretim prosesinin son aımı, yüksek basınç ve

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s. 51-64 Ekim 2006 ÇAPRAZ TASARIMIN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA UYGULANMASI

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s. 51-64 Ekim 2006 ÇAPRAZ TASARIMIN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA UYGULANMASI DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s 5 64 Ekim 006 ÇAPRAZ TASARIMIN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA UYGULANMASI (APPLICATION OF CROSSOVER DESIGN IN CLINICAL RESEARCHES) Özgür ARMANERİ*,

Detaylı

Harita 1: Esenyurt un Đstanbuldaki Yeri..2 Harita 2: Esenyurt Mahalli Yapısı...3 Harita 3: Su Kaynakları Bakımından Esenyurt...4 A.

Harita 1: Esenyurt un Đstanbuldaki Yeri..2 Harita 2: Esenyurt Mahalli Yapısı...3 Harita 3: Su Kaynakları Bakımından Esenyurt...4 A. ĐÇĐNEKĐLER Sayfa No Harita : Esenyurt un Đstanbulaki Yeri..2 Harita 2: Esenyurt Maalli Yapısı...3 Harita 3: Su Kaynakları Bakımınan Esenyurt...4 A. Kaynaktan Alınan Suyun Yerleşim Merkezine Getirilmesi

Detaylı

YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİNDE KULLANILAN YALITKAN YAĞLARIN DELİNME DAYANIMI ANALİZİ

YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİNDE KULLANILAN YALITKAN YAĞLARIN DELİNME DAYANIMI ANALİZİ YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİNDE KULLANILAN YALITKAN YAĞLARIN DELİNME DAYANIMI ANALİZİ Celal KOCATEPE, Oktay ARIKAN, Eyüp TASLAK, C. Faıl KUMRU Yılız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik

Detaylı

TEHLİKELER RİSKİ HESAPLANACAK ÖRNEKLER 1

TEHLİKELER RİSKİ HESAPLANACAK ÖRNEKLER 1 TEHLİKELER 1 RİSKİ HESAPLANACAK ÖRNEKLER 1 RİSKİ HESAPLANACAK ÖRNEKLER TEHLİKENİN TİPİ: Neir? a a b b Hava urumu: Görev sorumluluk urumu: Yetki ve Sorumluluk Bilirilmesi: Eğitimlerin planlı verilmesi Verilen

Detaylı

SES YUTUCU MALZEME VE KONSTRÜKSİYONLARIN DEĞİŞİK MEKANLARDA KULLANIM YÖNTEMLERİ

SES YUTUCU MALZEME VE KONSTRÜKSİYONLARIN DEĞİŞİK MEKANLARDA KULLANIM YÖNTEMLERİ SES YUTUCU MALZEME VE KONSTRÜKSİYONLARIN DEĞİŞİK MEKANLARDA KULLANIM YÖNTEMLERİ RAMİZ ABDÜLRAHİMOV, RAMİDE ABDÜLRAHİMOVA, MUSTAFA KAVRAZ ÖZET Bilirie, yapıların akustik konforunun iyileştirilmesine kullanılan

Detaylı

Kapasitans (Sığa) Paralel-Plaka Kondansatör, Örnek. Paralel-Plaka Kondansatör. Kondansatör uygulamaları Kamera flaşı BÖLÜM 26 SIĞA VE DİELEKTRİKLER

Kapasitans (Sığa) Paralel-Plaka Kondansatör, Örnek. Paralel-Plaka Kondansatör. Kondansatör uygulamaları Kamera flaşı BÖLÜM 26 SIĞA VE DİELEKTRİKLER BÖLÜM 6 SIĞ VE DİELEKTRİKLER Sığa nın tanımı Sığa nın hesaplanması Konansatörlerin bağlanması Yüklü konansatörlere epolanan enerji Dielektrikli konansatörler Problemler Kapasitans (Sığa) Konansatör çitli

Detaylı

Bölgesel Isıtma Sistemlerinde Boru Yalıtımı Yoluyla Enerji Tasarrufu için Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi

Bölgesel Isıtma Sistemlerinde Boru Yalıtımı Yoluyla Enerji Tasarrufu için Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No:, 202 (-4) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 9, No:, 202 (-4) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:304-44 Makale

Detaylı

Konforal Alarko Boyler ve Akümülasyon Tankı Montaj ve Kullanım Kılavuzu

Konforal Alarko Boyler ve Akümülasyon Tankı Montaj ve Kullanım Kılavuzu Konforal Alarko Boyler ve Akümülasyon Tankı Montaj ve Kullanım Kılavuzu Ko No: A.9.. Kitap Baskı Tarihi: 009 Revizyon No: 009 İÇİNDEKİLER Giriş Garanti ve Servis Genel Uyarılar Güvenli Kullanım İçin Garantiyi

Detaylı

TÜRKÇE IP-310 KURULUM KILAVUZU

TÜRKÇE IP-310 KURULUM KILAVUZU TÜRKÇE IP-310 KURULUM KILAVUZU İÇİNDEKİLER!. ANA HATLAR...1 @. BİRLİKTE AMBALAJLANAN ÜRÜNLERİN LİSTESİ...1 1. IP-310 panelle onatılmış olan makineyi alanlar için...1 2. Saece IP-310 çalışma panelini alanlar

Detaylı

Açık kümeleri belirlemek ve tanımlamak birkaç yolla olabilir. Biz bu yolların birkaçını. + r) açık aralığıdır.

Açık kümeleri belirlemek ve tanımlamak birkaç yolla olabilir. Biz bu yolların birkaçını. + r) açık aralığıdır. . KÜMELERİN YAPILARI. Açık Kümeler-Kapalı Kümeler vereceğiz. Açık kümeleri belirlemek ve tanımlamak birkaç ylla labilir. Biz bu ylların birkaçını.. Tanım: (X, ) metrik uzay x0 (i) B(x, r) { x X : (x, x)

Detaylı

BRİNELL SERTLİK YÖNTEMİ

BRİNELL SERTLİK YÖNTEMİ www.muhenisiz.net 1 BRİNELL SERTLİK YÖNTEMİ Belli çaptaki sert bir bilya malzeme yüzeyine belli bir yükü uygulanarak 30 saniye süre ile bastırılır. Deneye uygulanan yükün meyana gelen izin alana bölünmesiyle

Detaylı

ZAMANLA DEĞİŞEN HIZDA HAREKET EDEN YÜKE MARUZ KİRİŞ/KÖPRÜ NÜN DİNAMİK TEPKİSİ

ZAMANLA DEĞİŞEN HIZDA HAREKET EDEN YÜKE MARUZ KİRİŞ/KÖPRÜ NÜN DİNAMİK TEPKİSİ ZAMANLA DEĞİŞEN HIZDA HAREKET EDEN YÜKE MARUZ KİRİŞ/KÖPRÜ NÜN DİNAMİK TEPKİSİ B. Gültekin SINIR, M. Erkan TURAN ve S. Emine KOCABAŞ Celal Bayar Üniversitesi Mühenislik Fakültesi İnşaat Mühenisliği Bölümü,

Detaylı

Şirket Borçlarını Değerlemede Opsiyon Fiyatlandırma Teorisinin Kullanımı: Yapısal Yaklaşım

Şirket Borçlarını Değerlemede Opsiyon Fiyatlandırma Teorisinin Kullanımı: Yapısal Yaklaşım Şirket Borçlarını Değerlemee Opsiyon Fiyatlanırma Teorisinin Kullanımı: Yapısal Yaklaşım Dr. Ahmet AKIN Fatih Üniversitesi, İİBF Özet Şirketler, borçlanıkları zaman faiz öemesine bulunmayı ve borcun anaparasını

Detaylı

TS EN 1995-1-1 Ahşap Yapıların Tasarımı Bölüm 1-1: Genel kurallar ve bina kuralları

TS EN 1995-1-1 Ahşap Yapıların Tasarımı Bölüm 1-1: Genel kurallar ve bina kuralları TS EN 1995-1-1 Ahşap Yapıların Tasarımı Bölüm 1-1: kurallar ve bina kuralları İnş. Y. Müh. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Eurocoe 5 in Kapsamı Eurocoe5, birbirine yapıştırıcı

Detaylı

SAYISAL GÖRÜNTÜ ANALİZ İŞLEMİNDE KAMERA KALİBRASYON PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ

SAYISAL GÖRÜNTÜ ANALİZ İŞLEMİNDE KAMERA KALİBRASYON PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9, 13-15 Mayıs 29, Karabük, Türkiye SAYISAL GÖRÜNTÜ ANALİZ İŞLEMİNE KAMERA KALİBRASYON PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ ETERMINATION OF CAMERA CALIBRATION

Detaylı

Katkılı Tabakalar Arasındaki Uzaklığa Bağlı Olarak Çift

Katkılı Tabakalar Arasındaki Uzaklığa Bağlı Olarak Çift C.Ü. Fen-Eebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi (2004)Cilt 25 Sayı 2 Katkılı Tabakalar Arasınaki Uzaklığa Bağlı Olarak Çift Si δ - Katkılı GaAs Yapısı Emine Öztürk Cumhuriyet Üniversitesi Fen Eebiyat

Detaylı

FABRİKA ORGANİZASYONU Üretim Planlama ve Yönetimi 2. Uygulama: Sipariş ve Parti Büyüklüğü Hesaplama

FABRİKA ORGANİZASYONU Üretim Planlama ve Yönetimi 2. Uygulama: Sipariş ve Parti Büyüklüğü Hesaplama FABRİKA ORGANİZASYONU Üretim Planlama ve Yönetimi 2. Uygulama: Sipariş ve Parti Büyüklüğü Hesaplama Uygulamalar 1. İhtiyaç Hesaplama 2. Sipariş ve Parti Büyüklüğü Hesaplama 3. Dolaşım Akış Çizelgeleme/Terminleme

Detaylı

DA 50. Fark basınç kontrol vanaları Ayarlanabilir set noktalı DN 32-50

DA 50. Fark basınç kontrol vanaları Ayarlanabilir set noktalı DN 32-50 DA 50 Fark basınç kontrol vanaları Ayarlanabilir set noktalı DN 32-50 IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / DA 50 DA 50 Bu fark basınç kontrol vanaları, ısıtma ve soğutma sistemlerine özellikle yüksek

Detaylı

1. BÖLÜM ELEKTROSTATİK. Yazar: Dr. Tayfun Demirtürk E-posta: tdemirturk@pau.edu.tr

1. BÖLÜM ELEKTROSTATİK. Yazar: Dr. Tayfun Demirtürk E-posta: tdemirturk@pau.edu.tr 1. BÖLÜM ELEKTROSTATİK Yazar: Dr. Tayfun Demirtürk Eposta: temirturk@pau.eu.tr 1 ELEKTROSTATİK: Durgun yüklerin etkilerini ve aralarınaki etkileşmeleri inceler. Doğaa iki çeşit elektrik yükü bulunur: ()

Detaylı

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri 9 ork ve Denge est in Çözümleri M. Sistemlerin engee olması için toplam momentin (torkun) sıfır olması gerekir. Verilen üç şekil için enge koşulunu yazalım. F. br =. br F = Şekil II G =. +. +. =. 6 = 6

Detaylı

Stok Kontrolü 1 (Inventory Control)

Stok Kontrolü 1 (Inventory Control) PAU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ IENG 318 - Üretim Planlama ve Kontrolü 1 Stok Kontrolü 1 (Inventory Control) Amaç Ürüne olan talep bilindiğinde (yani talep tahmin hatasının sıfır olduğu durumda) stok kontrolü

Detaylı

GYD GAYRİMENKUL YATIRIM DANIŞMANLIK ENERJİ VE MADENCİLİK İNŞAAT A.Ş. 201100210 RUHSAT NUMARALI SAHADA SONDAJ YÖNTEMİ İLE MADEN ARAMA PROJESİ

GYD GAYRİMENKUL YATIRIM DANIŞMANLIK ENERJİ VE MADENCİLİK İNŞAAT A.Ş. 201100210 RUHSAT NUMARALI SAHADA SONDAJ YÖNTEMİ İLE MADEN ARAMA PROJESİ GYD GAYRİMENKUL YATIRIM DANIŞMANLIK ENERJİ VE MADENCİLİK İNŞAAT A.Ş. 201100210 RUHSAT NUMARALI SAHADA DENİZLİ İLİ, ÇİVRİL İLÇESİ, KARAYAHŞİLER KÖYÜ MİTTO MAD. MÜH. VE MÜŞ. ORM. İŞLERİ İTH. İHR. DIŞ TİC.

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü UYGULAMA 1- BOYUT ANALİZİ

İnşaat Mühendisliği Bölümü UYGULAMA 1- BOYUT ANALİZİ UYGULAMA - BOYUT ANALİZİ INS 36 HİDROLİK 03-GÜZ (Buckingham) teoremini tanımlayınız. Temel (esas) büyüklük ve temel (esas) boyut ne emektir? Açıklayınız. Bir akışkanlar mekaniği problemine teoremi uygulanığına

Detaylı

Her hakkı SONDEX A/S ye aittir. Sondex Plakalı Isı Değiştiriciler Gıda ve Hijyenik Uygulamalar

Her hakkı SONDEX A/S ye aittir. Sondex Plakalı Isı Değiştiriciler Gıda ve Hijyenik Uygulamalar Her hakkı SONDEX A/S ye aittir Sonex Plakalı Isı Değiştiriciler Gıa ve Hijyenik Uygulamalar Önceki moellerimiz ile uyumlu Soner-Safe emniyet plakaları ile temin imkanı Geçmeli SonerLock veya Soner-Snap

Detaylı

SPWM EVİRİCİ İLE SÜRÜLEN VEKTÖR DENETİMLİ KALICI MIKNATISLI SENKRON MOTORUN DİNAMİK ANALİZİ

SPWM EVİRİCİ İLE SÜRÜLEN VEKTÖR DENETİMLİ KALICI MIKNATISLI SENKRON MOTORUN DİNAMİK ANALİZİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 25, No 3, 569-577, 2010 Vol 25, No 3, 569-577, 2010 SPWM EVİRİCİ İE SÜRÜEN VEKTÖR DENETİMİ KAICI MIKNATISI SENKRON MOTORUN DİNAMİK ANAİZİ

Detaylı

SMULNK KULLANARAK BR PNÖMATK SSTEMN SMÜLASYONU

SMULNK KULLANARAK BR PNÖMATK SSTEMN SMÜLASYONU Dou Üniversitesi Dergisi, 6 ( 5, 55-6 SMULNK KULLANARAK BR PNÖMATK SSTEMN SMÜLASYONU SIMULATION OF A PNEUMATIC SYSTEM USING SIMULINK Ali Volkan AKKAYA, Süleyman Hakan SEVLGEN, Hasan Hüseyin ERDEM, Burhanettin

Detaylı

Stok Kontrol. Önceki Derslerin Hatırlatması. Örnek (Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli)(2) Örnek (Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli)(1)

Stok Kontrol. Önceki Derslerin Hatırlatması. Örnek (Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli)(2) Örnek (Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli)(1) Stok Kontrol Önceki Derslerin Hatırlatması Ders 7 Farklı Bir Stok Yönetimi Durumu Uzun Dönemli Stok Problemi Talep hızı sabit, biliniyor Birim ürün maliyeti sabit Sipariş maliyeti sabit Tedarik Süresi

Detaylı

FİNANSAL MODELLER. Yrd. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ. Tel: 595 13 37 fgokgoz@politics.ankara.edu.tr. Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ. Risk ve Getiri: Temel Konular

FİNANSAL MODELLER. Yrd. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ. Tel: 595 13 37 fgokgoz@politics.ankara.edu.tr. Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ. Risk ve Getiri: Temel Konular FİNANSAL MODELLER Yrd. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ Tel: 595 13 37 fgokgoz@politics.ankara.edu.tr Risk ve Getiri: Temel Konular Temel getiri konsepti Temel risk konsepti Bireysel risk Portföy (piyasa) riski Risk

Detaylı

KAPLĐN SANAYĐ ve TĐCARET KOLLEKTĐF ŞĐRKETĐ

KAPLĐN SANAYĐ ve TĐCARET KOLLEKTĐF ŞĐRKETĐ ĐÇĐNDEKĐLER KAPLĐN... 2 Kaplin Neir?... 2 Kaplin seçimi:... 2 Tork Hesabı :... 2 Elastik Ara Parçalar :... 4 Pivileks... 4 Normaleks... 4 Nitroleks... 4 Polileks... 4 Elastik Ara Parçaların Kontrolü:...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM VE KREDİ YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: YURT MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM VE KREDİ YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: YURT MÜDÜRLÜĞÜ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve çıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ YÜKSEK ÖĞRENİM VE KREDİ YURTLR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE

Detaylı

ASİMETRİK EVOLVENT PROFİLLİ DÜZ DİŞLİLERİN BOYUTLANDIRILMASI VE GEOMETRİK MODELLERİNİN OLUŞTURULMASI

ASİMETRİK EVOLVENT PROFİLLİ DÜZ DİŞLİLERİN BOYUTLANDIRILMASI VE GEOMETRİK MODELLERİNİN OLUŞTURULMASI Uluağ Üniversitesi Mühenislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2004 ASİMETRİK EVOLVENT PROFİLLİ DÜZ DİŞLİLERİN BOYUTLANDIRILMASI VE GEOMETRİK MODELLERİNİN OLUŞTURULMASI Kair ÇAVDAR * Fatih KARPAT

Detaylı

8. Seffaf Cam Yapi...99

8. Seffaf Cam Yapi...99 . Seffaf Cam Yapi...99.1 Cepheler...101.1.1 Cephe Islevleri...101 Sicak Cephe Soguk Cephe Çift Çiarli Cephe.1.2 Cephe Konstrüksiyonlari...104 Kapakli Cephe Silikon Cephe Noktasal Tutuculu Cephe Membran

Detaylı

ENM 525 İleri Üretim Planlama ve Kontrolü PAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

ENM 525 İleri Üretim Planlama ve Kontrolü PAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı ENM 525 İleri Üretim Planlama ve Kontrolü PAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Bu ders notları, 2012-2013 ve 2013-2014 Bahar yarıyılında PAÜ Endüstri Mühendisliği bölümünde

Detaylı

E U d = [ ] A d. C ε

E U d = [ ] A d. C ε TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 6-8 Nisan 006 - BALIKESİR ŞÖNT KAPASİTÖR BANKLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN MEKANİK SİSTEMLERİN HAREKET KONTROLÜNE ETKİSİ Hakan Çıtak 1, Yavuz Ege, Mustafa Göktepe 3

Detaylı

YEŞİL EV TASARIMI VE ENERJİ ANALİZİ İÇİN UYGULAMA ÖRNEĞİ

YEŞİL EV TASARIMI VE ENERJİ ANALİZİ İÇİN UYGULAMA ÖRNEĞİ MAKALE YEŞİL EV TASARIMI VE ENERJİ ANALİZİ İÇİN UYGULAMA ÖRNEĞİ Uğur Bayar * ÇSGB İSGGM, Ankara, ugur-bayar88@hotmail.com Ali İbrahim Atılgan Yr. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Mühenislik Fakültesi, Makine

Detaylı

YÜKSEK ENERJİLİ LEPTON-HADRON ÇARPIŞTIRICILARINDA LEPTON KOMPOZİTLİĞİNİN ARANMASI

YÜKSEK ENERJİLİ LEPTON-HADRON ÇARPIŞTIRICILARINDA LEPTON KOMPOZİTLİĞİNİN ARANMASI YÜKSEK ENERJİLİ LEPTON-HADRON ÇARPIŞTIRICILARINDA LEPTON KOMPOZİTLİĞİNİN ARANMASI A. ÇELİKEL a, M. KANTAR b ve S. SULTANSOY c, a Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Mühenisliği Bölümü, Ankara b Muğla

Detaylı

KÖPRÜ AYAKLARI ETRAFINDA OLUŞAN YEREL OYULMALARIN HAREKETLİ TABAN DURUMUNDA DENEYSEL VE NÜMERİK ARAŞTIRILMASI

KÖPRÜ AYAKLARI ETRAFINDA OLUŞAN YEREL OYULMALARIN HAREKETLİ TABAN DURUMUNDA DENEYSEL VE NÜMERİK ARAŞTIRILMASI DOUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖPRÜ AYALARI ETRAFINDA OLUŞAN YEREL OYULMALARIN HAREETLİ TABAN DURUMUNDA DENEYSEL VE NÜMERİ ARAŞTIRILMASI Olay MAYDA Mart 2013 İZMİR ÖPRÜ AYALARI ETRAFINDA

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. KESME Kirişlerde Etriye Hesabı (TS 500:2000)

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. KESME Kirişlerde Etriye Hesabı (TS 500:2000) ESKİŞEHİR OSMNGZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMRLIK FKÜLTESİ İnşaat Mühenisliği Bölümü KESME Kirişlere Etriye Hesabı (TS 500:2000) 184 Kesme çatlaklarıdeney kirişi Vieo http://mm2.ogu.eu.tr/atopcu Kesme

Detaylı

ENM 525 İleri Üretim Planlama ve Kontrolü PAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

ENM 525 İleri Üretim Planlama ve Kontrolü PAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı ENM 525 İleri Üretim Planlama ve Kontrolü PAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Bu ders notları, 2013-2014 Güz yarıyılında PAÜ Endüstri Mühendisliği bölümünde okutulan Stok Kontrolü

Detaylı

Bildirişimli Matematiğin Q Sürü Bellekli 3D I@I İnternet Sürüsü

Bildirişimli Matematiğin <T, 1, n> Q Sürü Bellekli 3D I@I İnternet Sürüsü XVI. Türkiye e İnternet Konferansı 3 Kasım-2 Aralık 2, İzmir Bilirişimli Matematiğin Q Sürü Bellekli 3D I@I İnternet Sürüsü Fevzi Ünlü Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Ege Üniversitesi ve Yaşar

Detaylı

GÜÇ ELEKTRONİĞİNİN ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI 1

GÜÇ ELEKTRONİĞİNİN ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI 1 GÜÇ ELEKTRONİĞİNİN ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI 1 1. Kesintisiz Güç Kaynakları ( KGK, UPS ). Anahtarlamalı Güç Kaynakları ( AGK, SMPS ) 3. Rezonanslı Güç Kaynakları ( RGK, RMPS ) 4. Elektronik Balastlar (

Detaylı

Envanter Neden Önemlidir? Envanter Neden Önemlidir? Envanter Yönetimi 10.10.2013. Bölüm II Envanter Yönetimi ve Risk Havuzu Oluşturma

Envanter Neden Önemlidir? Envanter Neden Önemlidir? Envanter Yönetimi 10.10.2013. Bölüm II Envanter Yönetimi ve Risk Havuzu Oluşturma Envanter Neden Önemlidir? Bölüm II Envanter Yönetimi ve Risk Havuzu Oluşturma Doç. Dr. Kazım Sarı Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Beykent Üniversitesi Dağıtım ve lojistik maliyetleri oldukça

Detaylı

DERS 7. Türev Hesabı ve Bazı Uygulamalar II

DERS 7. Türev Hesabı ve Bazı Uygulamalar II DERS 7 Türv Hsabı v Bazı Uygulamalar II Bu rst bilşk fonksiyonlarının türvi il ilgili zincir kuralını, üstl v logaritmik fonksiyonların türvlrini, ortalama v marjinal ortalama ğrlri; rsin sonuna oğru,

Detaylı

SIVI BASINCI BÖLÜM 14

SIVI BASINCI BÖLÜM 14 IVI BINCI BÖÜ 1 ODE ORU 1 DE ORURIN ÇÖÜER. 1...g..g..g ir. Buna göre, > CEV E. Bir elikten akan suyun ızı eliğin kesitine ve o noktaaki basıncına yani eliğin nın açık olan yüzeyine olan uzaklığına bağlıır.

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş

Endüstri Mühendisliğine Giriş Endüstri Mühendisliğine Giriş 5 ve 19 Aralık 2012, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye. Yard. Doç. Dr. Kamil Erkan Kabak Endüstri Mühendisliği Bölümü,, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye erkankabak@beykent.edu.tr

Detaylı

STOK YÖNETİMİ. Prof.Dr.Aydın Ulucan

STOK YÖNETİMİ. Prof.Dr.Aydın Ulucan STOK YÖNETİMİ Prof.Dr.Aydın Ulucan Giriş Stok işletmelerde kullanılmak üzere bir mal ve kaynağın depolanmış halidir. Daha ticari bir anlamla, gelecekteki talebi karşılamak için malın depolanması da denilebilir.

Detaylı

İSTATİSTİK 2. Hipotez Testi 21/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr

İSTATİSTİK 2. Hipotez Testi 21/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr İSTATİSTİK 2 Hipotez Testi 21/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI aysecagli@beykent.edu.tr 1 Güven aralığı ve Hipotez testi Güven aralığı µ? µ? Veriler, bir değer aralığında hangi değeri gösteriyor? (Parametrenin gerçek

Detaylı

Turbo Kafes Kodlamalı Modülasyon için Tekrarlamalı Uzay Zaman Kodlama

Turbo Kafes Kodlamalı Modülasyon için Tekrarlamalı Uzay Zaman Kodlama Turbo Kafes Kolamalı Moülasyon için Terarlamalı Uzay Zaman Kolama Osman Nuri UÇAN, Onur OSMAN, Ömer ERKAN İstanbul Üniversitesi Eletri-Eletroni Müh.Bölümü 3485 Avcılar, İstanbul uosman@istanbul.eu.tr,

Detaylı

ARDIŞIL DEVRELER FLIP FLOP (İKİLİ DEVRELER)

ARDIŞIL DEVRELER FLIP FLOP (İKİLİ DEVRELER) AIŞIL EVELE TANIM: ÇIKIŞLAIN BELİLİ Bİ ANAKİ EĞEİ, GİİŞLEİN YANLIZA O ANKİ EGEİNE EĞİL, AYNI ZAMANA GİİŞLEİN ÖNEKİ EĞELEİNİN IAINA A BAĞLI OLAN EVELEE AIŞIL EVELE AI VEİLİ. GEÇMİŞ GİİŞ EĞELEİNİN IAI HAFIZA

Detaylı

Kentiçi Toplu Taşıma Yatırımlarının Değerlendirilmesinde Karar Destek Modeli (Electre Yöntemi) Kullanımı

Kentiçi Toplu Taşıma Yatırımlarının Değerlendirilmesinde Karar Destek Modeli (Electre Yöntemi) Kullanımı Kentiçi Toplu Taşıma Yatırımlarının Değerlenirilmesine Karar Destek Moeli (Eletre Yöntemi) Kullanımı Murat Karaasu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Müh.Mim.Fak.,Batımeşelik, 26480, Eskişehir Tel: (222)-2393750/3211

Detaylı

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER

TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER Tanımlayıcı İstatistikler ve Grafikle Gösterim Grafik ve bir ölçüde tablolar değişkenlerin görsel bir özetini verirler. İdeal olarak burada değişkenlerin merkezi (ortalama) değerlerinin

Detaylı

1. Güç Elektroniğinin Kapsamı ve Uygulamaları. 5. AC-DC Dönüştürücüler / Doğrultucular. 6. AC-AC Dönüştürücüler / AC Kıyıcılar

1. Güç Elektroniğinin Kapsamı ve Uygulamaları. 5. AC-DC Dönüştürücüler / Doğrultucular. 6. AC-AC Dönüştürücüler / AC Kıyıcılar PROF. DR. HAC BODR GÜÇ ELEKTRONİĞİ. Güç Elektroniğinin Kapsamı ve ygulamaları. Temel Yarı İletken Güç Elemanları 3. Diğer Yarı İletken Güç Elemanları 4. Güç Elemanlarının Karşılaştırılması 5. AC-DC Dönüştürücüler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMU MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMU MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlenirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ME PERSONEL GENEL MÜÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMU MÜÜR YRIMILIĞI SINVI 31 EKİM 2009

Detaylı

Konu: Üretim ve Dağıtım Ağı: Ürünler:

Konu: Üretim ve Dağıtım Ağı: Ürünler: Konu: Büyük bir İspanyol cam üreticisi hizmet seviyesi ve müşteri memnuniyetini arttırmak istemektedir. Düşük kar paylı bu sanayide, her müşterinin yıllardan beri yerleşmiş farklı alışkanlıkları vardır;

Detaylı

Mühendislikte İstatistik Yöntemler

Mühendislikte İstatistik Yöntemler .0.0 Mühendislikte İstatistik Yöntemler İstatistik Parametreler Tarih Qma.3.98 4..98 0.3.983 45 7..984 37.3.985 48 0.4.986 67.4.987 5 0.3.988 45.5.989 34.3.990 59.4.99 3 4 34 5 37 6 45 7 45 8 48 9 5 0

Detaylı

YAPI MALZEMELERİNDE BUHAR DİFÜZYONU VE YOĞUŞMA

YAPI MALZEMELERİNDE BUHAR DİFÜZYONU VE YOĞUŞMA 46 YAPI MALZEMELERİNDE BUHAR DİFÜZYONU VE YOĞUŞMA Hasan A. HEPERKAN M. Murat BİRCAN M. Kemal SEVİNDİR ÖZET Su buharı füzyonu sonucu oluşan yoğuşma, yapı malzemelerne ve yapı malzemelerne meyana gelen ısı

Detaylı

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ Mak. Yük. Müh. Emre DERELİ Makina Mühendisleri Odası Edirne Şube Teknik Görevlisi 1. GİRİŞ Ülkelerin

Detaylı

ö ğ ğ ğ ö ö ö ö ç ö çö ç ö ö ö ğ ç ö ç ğ ğ ö ğ ö ç ğ ö ğ ç ğ ğ ç ğ Ö ğ ğ ç ç ö ç ğ ö ğ ç ö ğ ç ç ö ö ğ ç ğ ğ ö ğ ç ğ ğ ö ç ö ç ö ö ğ ö ç Ş Ü ğ Ü ö Ö Ş ğ Ş Ü ö ğ ö ğ ö ö Ü ö «Ç ğ ö ğ ç ğ ğ ğ çö ç ğ ö ğ

Detaylı

Ğ Ğ Ğ Ç Ç Ç Ş ç Ş Ü ö çö ö ö Ç ö ç ç ç ö ö ç ç ç ö Ç Ç ç Ç Ç Ç Ç ç ç ç Ç Ö Ç ç Ç ç ç ç ö ç ö ö Ç ç ö ö ö ö ç ö Ş Ş Ü Ü ç ö ö Ö ö ö ö çö ç Ğ ö ç Ğ ö Ü Ü ç ö ö Ö Ç Ç ç Ç Ç ç Ç Ö ö ö ç Ş Ç ç ö Ö Ş Ş Ü Ü ç

Detaylı

Ğ İ Ç Ü Ö Ö ö Ü ö ç İ ö ç ç ğ ç «Ü İ ğ İ Ü Ü İ İ İ ğ Ü Ü İ İ ğ ç ç ğ ğ ö ö Ç Ö İ ö İ ö ö ö ç ç ö ç ç ö ö ç ç ö ğ ğ ç ğ ğ ğ ö ğ ğ ğ ğ ç ğ ö ğ ğ ğ ç ğ ğ ğ ğ ö ö ö ö ç ç ö ç ç ö ö ç ç ö ğ ğ ç ğ ğ ğ ö ğ ğ

Detaylı

BETONARME BİNALARIN DEPREM GÜVENLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE DEPREM YÖNETMELİĞİ 2007 DE KURALLARINA ÖRNEKLE KIYASLAMALI BİR BAKIŞ

BETONARME BİNALARIN DEPREM GÜVENLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE DEPREM YÖNETMELİĞİ 2007 DE KURALLARINA ÖRNEKLE KIYASLAMALI BİR BAKIŞ Altıncı Ulusal Deprem Mühenisliği Konferansı, 16-2 Ekim 27, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-2 October 27, Istanbul, Turkey BETONARME BİNALARIN DEPREM GÜVENLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE

Detaylı

DERS 9. Belirsiz Talep Durumunda Stok Kontrol-II. Terminoloji. Describing Demand. Zamanlama Kararları. Bir Seferlik Kararlar

DERS 9. Belirsiz Talep Durumunda Stok Kontrol-II. Terminoloji. Describing Demand. Zamanlama Kararları. Bir Seferlik Kararlar 1 DES 9 lama Kararları Belirsiz Talep Durumunda Stok Kontrol-II Bir Seferlik Kararlar Sürekli Kararlar Sürekli Gözden Geçirme Sistemleri Kesikli lı Kararlar Periyodik Gözden Geçirme Sistemleri EO, EP EO

Detaylı

rulman A.Ş crs 2014 FİYAT LİSTESİ

rulman A.Ş crs 2014 FİYAT LİSTESİ can rulman A.Ş 2014 LİSTESİ IL Y. 0 can rulman A.Ş CAN RULMAN İTH.IŞ TİC. SAN. A.Ş. İ.O.S. Atatürk Oto Sanayi Sitesi Ata İş Merkez (İtfaiye karşısı) / lok No :2 İkitelli - İstanbul / TÜRKİYE Tel : +02

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 2013 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FEN BİLİMLERİ/FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 2013 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FEN BİLİMLERİ/FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE AMU PERSONE SEÇME SINAVI 03 ÖĞRETMENİ AAN BİGİSİ TESTİ FEN BİİMERİ/FEN VE TENOOJİ ÖĞRETMENİĞİ DEĞERENDİRME RAPORU, SORUARI VE ÇÖZÜMERİ Temmuz, 03 FEN BİİMERİ/FEN VE TENOOJİ ÖĞRETMENİĞİ 03 PSS/ÖABT Fen

Detaylı

ELEKTROLİZ YÖNTEMİYLE HİDROJEN GAZI ELDESİ

ELEKTROLİZ YÖNTEMİYLE HİDROJEN GAZI ELDESİ ELEKTROLİZ YÖNTEMİYLE HİDROJEN GAZI ELDESİ Gülfeza KARDAŞ, Ramazan SOLMAZ, Birgül YAZICI, Mehmet ERBİL Ç.Ü. Fen-Eebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, 01330, Balcalı-ADANA gulfeza@cu.eu.tr, rsolmaz@cu.eu.tr,

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ÖZET ÜNİTE

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ÖZET ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ÖZET ÜNİTE 8 ÜNİTE 8 STOK YÖNETİMİ Stok tutma işletmeler açısından oldukça büyük ve maliyetli bir yatırımdır.stok yönetiminin etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi gerek nakit akış

Detaylı

NWSA-Engineering Sciences Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.2.1A0344 Accepted: January 2013 E-Journal of New World Sciences Academy

NWSA-Engineering Sciences Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.2.1A0344 Accepted: January 2013 E-Journal of New World Sciences Academy ISSN: 136-3111/138-731 Statu : Original Stuy NWSA-Engineering Science Receive: September 1 NWSA ID: 13.8..1A344 Accepte: January 13 E-Journal of New Worl Science Acaemy Hakan Çelik Firat Univ. Mekatronik

Detaylı

TG 4 ÖABT FEN VE TEKNOLOJİ

TG 4 ÖABT FEN VE TEKNOLOJİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FEN BİLİMLERİ / FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 4 ÖABT FEN VE TEKNOLOJİ Bu testlerin her hakkı saklıır. ani amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

Faaliyet Faaliyet zamanı dağılımı A U(5, 8) B U(6, 15) U(10,20) U(4,20) U(12,25) U(15,30)

Faaliyet Faaliyet zamanı dağılımı A U(5, 8) B U(6, 15) U(10,20) U(4,20) U(12,25) U(15,30) ENM 316 BENZETİM ÖDEV SETİ Ödev 1. Bir projede A, B, C, D, E ve F olmak üzere 6 faaliyet vardır. Projenin tamamlanması için bu faaliyetlerin sırası ile yapılması gerekmektedir. Her faaliyetin tamamlanması

Detaylı

(m) sürekli k.u. (m) toplam k.u. (m) knet

(m) sürekli k.u. (m) toplam k.u. (m) knet 1. HFT DÖŞEME KLINLIKLRININ HESPLNMSI Döşemelerin bir oğrultua mı yoksa iki oğrultua mı çalıştıkları belirlenir. 11..1. Düzgün yük taşıyan ve uzun kenarının kısa kenarına oranı en büyük olan (l u / l k

Detaylı

Bölüm 7: İş ve Kinetik Enerji

Bölüm 7: İş ve Kinetik Enerji Bölüm 7: İş ve Kinetik Enerji Kavrama Soruları - iziksel iş ile günlük hayatta alışık oluğumuz iş kavramları aynımıır? - Kuvvet ve yer eğiştirmenin sıfıran farklı oluğu urumlara iş sıfır olabilir mi? 3-

Detaylı

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014 Sayfa 1

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014 Sayfa 1 Meslek: MATBAA BIÇAK OPERATÖRÜ Seviye: 3 I Referans u: 13UMS0394-3 Stanarı Hazırlayan Kuruluş(lar): İstanbul Ticaret Oası (İTO) Stanarı Doğrulayan Sektör mitesi: MYK Meya İletişim ve Yayıncılık Sektör

Detaylı

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014 Sayfa 1

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2014 Sayfa 1 Ek-1 ÇOBAN (SEVİYE 3) ULUSAL MESLEK STANDARDI Meslek: ÇOBAN Seviye: 3 1 Referans Ku: 14UMS0407-3 Stanarı Hazırlayan Kuruluş(lar): Türkiye Damızlık Kyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Stanarı

Detaylı

Prof. Dr. KARACABEY Yrd. Doç. Dr. GÖKGÖZ. Yatırım süreci beş temel aşamadan oluşmaktadır:

Prof. Dr. KARACABEY Yrd. Doç. Dr. GÖKGÖZ. Yatırım süreci beş temel aşamadan oluşmaktadır: Risk ve Getiri Konsepti Prof. Dr. Argun KARACABEY Yrd. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 1 Yatırım süreci beş temel aşamadan oluşmaktadır: 1.Yatırım Politikasının belirlenmesi,.menkul kıymet analizinin yapılması,

Detaylı

Öğrenci No: İmza Program Adı Soyadı: NÖ İÖ

Öğrenci No: İmza Program Adı Soyadı: NÖ İÖ SORU 1. Arz-talep grafiğini çizerek; a) Arz ve talepteki değişmenin fiyatı nasıl etkilediğini yazınız. b) Arz ve talebin hangi faktörlerden ve nasıl etkilendiğini yazınız. c) Arz ve talep ile istihdam

Detaylı

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) İstenilen zamanda İstenilen miktarda Her türlü kaynak israfını önleyecek şekilde yapılan üretim Tam Zamanında

Detaylı

POTALAR DEMİR DIŞI DÖKÜMHANE UYGULAMALARI İÇİN. Enerji Verimliliği. Uzun Ömür. Hızlı Ergitme. Müşteriye Özel Şekiller ve Boyutlar.

POTALAR DEMİR DIŞI DÖKÜMHANE UYGULAMALARI İÇİN. Enerji Verimliliği. Uzun Ömür. Hızlı Ergitme. Müşteriye Özel Şekiller ve Boyutlar. BOYA FİLTRASYON BESLEYİCİ SİSTEMLERİ OCAK VE POTA ASTARLARI METAL TRETMANLARI REÇİNELER POTALAR POTALAR EMİR IŞI ÖKÜMANE UYGULAMALARI İÇİN Enerji Verimliliği Uzun Ömür ızlı Ergitme Müşteriye Özel Şekiller

Detaylı

BLAST A C G T T A A A C T C G G C I I I I I I I I I A C T T T A A G C C A A G C

BLAST A C G T T A A A C T C G G C I I I I I I I I I A C T T T A A G C C A A G C BLS Öcei erste; DN izilerie,,g, bazlarıı izilişi, RN izilerie,,g,u bazlarıı izilişi ve protei izilerie amio asitleri izilişi baımıa, orta bir alfabe ile yazılmış izileri hizalaması üzerie urulu. Hizalamış

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 4. BÖÜ SIIARIN ADIRA UEİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ. F F 1. F F F Ci sim le r engee oluğuna göre; için, F. s. s için, F. s. s oğunlukların oranı, s s 4 s CEAP B Ci sim ler eşit böl me li ve en ge

Detaylı

Üretim Yönetimi Nedir?

Üretim Yönetimi Nedir? Üretim Yönetimi Üretim Yönetimi Nedir? Üretim süreçlerini ilgilendiren tüm kararların alınması ile ilgili disiplindir. Üretilen malların istenilen nicelikte ve zamanda en az giderle oluşmasını amaçlar

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ RÜZGAR TÜNELİ SİMÜLASYONU VE AKIŞ ANALİZİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ RÜZGAR TÜNELİ SİMÜLASYONU VE AKIŞ ANALİZİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 2010- Balıkesir BİLGİSAYAR DESTEKLİ RÜZGAR TÜNELİ SİMÜLASYONU VE AKIŞ ANALİZİ Barış ÖNEN*, Ali ÇINAR** *baris.onen@kocaeli.eu.tr Kocaeli Üniversitesi,

Detaylı

Vera ERP Malzeme İhtiyaçları Modülü Şeması

Vera ERP Malzeme İhtiyaçları Modülü Şeması Konu Başlıkları Vera ERP Malzeme İhtiyaç Planlama Şeması 3 Genel Özellikler 4 Hedefler.6 Kotalardan Hedeflere Aktarım...7 Ana Üretim Planı Oluşturma..8 Malzeme İhtiyacının Belirlenmesi.11 Malzeme İhtiyacını

Detaylı

Stok (envanter)yönetimi

Stok (envanter)yönetimi Stok (envanter)yönetimi Stok tanımı Stok problemleri Stok noktaları Stokun önemi (finansal-üretim) Niçin stok bulundurulur? Stok problemlerini sınıflandırma Stok maliyetleri ABC analizi Bağımsız talep

Detaylı

= 0.85 f A C 1.2 f A (f cd ve f ck : betonun hesap ve karakteristik dayanımları) 130000 4. S: V d nin serbest kenara en yakın olan mesafesi

= 0.85 f A C 1.2 f A (f cd ve f ck : betonun hesap ve karakteristik dayanımları) 130000 4. S: V d nin serbest kenara en yakın olan mesafesi BĐRLEŞĐM BÖLGELERĐ: KĐRĐŞ MESNET BÖLGELERĐ Kuru birleşim olarak yapılan kolon kiriş birleşim bölgelerine, kirişler kolonlara veya guselere oturtulur iken korniyer, profil başlığı ve elastomer gibi bir

Detaylı

RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN

RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN 1 RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI Olasılığa ilişkin olayların çoğunluğunda, deneme sonuçlarının bir veya birkaç yönden incelenmesi

Detaylı