3. Asansörler Hakkında Bilgiler: Bulunduğu yer

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. Asansörler Hakkında Bilgiler: Bulunduğu yer"

Transkript

1 TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORAN SİTESİ, SEFARETLER STÜDYOSUNDA BİNASINDA BULUNAN MUHTELİF TİPTEKİ 28 ADET ASANSÖRÜN 2 (İKİ) YIL SÜREYLE PERİYODİK BAKIMI, GENEL BAKIMLARININ YAPILMASI, SİSTEMLERİN SÜREKLİ OLARAK HİZMETE HAZIR HALDE TUTULMASI VE ARIZA İHTİMALİNİN MİNİMUMA İNDİRİLMESİ İŞLERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. Konu: TRT Genel Müdürlüğü Oran Sitesi, Sefaretler Stüdyosu binasında bulunan muhtelif tipteki 28 adet asansörün 2 (iki) yıllık periyodik bakımı, genel bakımlarının yapılması, sistemlerin sürekli olarak hizmete hazır halde tutulması ve arıza ihtimalinin minimuma indirilmesi işlerini kapsar. 2. Kapsam: Asansörlerin her ayın 1 i ile 25 i arasında periyotlar halinde aylık genel bakımlarının yapılması, arıza durumunda kurum tarafından temin edilecek yedek parça değişim ve işçiliğinin yapılması. 3. Asansörler Hakkında Bilgiler: S.No Bulunduğu yer Kapasitesi Durak (kg) sayısı Adet 1 B Blok A-C-D-F 1,6m/sn B Blok B-E 1,6m/sn A Blok 1,6m/sn A Blok Lokal asansörü 1m/sn B Blok Yük asansörü 1,6m/sn C Blok 1,6m/sn Eğitim dairesi Yeni Haber stüdyosu yük asansörü 0,8m/sn Dış yayınlar binası şahıs ve yük asansörü 1m/sn Haber Dairesi Başkanlığı şahıs ve yük asansörü 1m/sn TRT Türk Binası 1m/sn Devamlılık stüdyoları binası şahıs ve yük asansörü 1m/sn Yemekhane şahıs ve yük asansörü 1m/sn Naklen yayınlar Binası Şahıs asansörü 1,6m/sn Sefaretler stüdyosu yük taşıma platformu 0,5m/sn Toplam: 28 adet asansör 4. Periyodik Kontrol ve Bakım İşlerinin Yürütülmesi Çalışma Şekli: 4.1. Madde 1 deki tabloda hizmet alanları belirtilen Asansörlerin aylık bakım onarım işleri şartnameye uygun olarak yapılacaktır Bakımcı Firma TRT hizmet binalarında bulunan asansörler için 1 kişi hafta içi hafta sonu ve resmi tatillerde dahil olmak üzere 08:00-20:00 saatleri arasında, 1 kişi hafta içi mesai saatleri içerisinde diğer kişi ile birlikte 09:00-18:00 saatleri olmak üzere toplam 2 kişi sözleşme bitim tarihine kadar bakım ve kontroller için İdare binalarında bulunduracaktır İdare de sözleşme süresince bulunduracak 2 (iki) teknik personel Meslek Standartlar Komisyonu tarafından hazırlanmış olan Asansör Bakım veya Arıza Eleman Seviye-3 1

2 normlarına uygun ya da en az teknisyen seviyesinde Endüstri Meslek Liseleri veya Yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olacaktır. 5. Yüklenicinin Sorumluluğu ve Yapılacak İşler: 5.1. Yüklenici bu şartnamede belirtilen tüm işler yapmak, diğer tüm aksaklıkları gidermek asansörlerin kendisinden beklenen tüm fonksiyonları asansör yönetmeliklerine ve diğer tüm standartlara göre yerine getirmesini ve asansörlerin emniyetli çalışmasını temin etmekle yükümlüdür Periyodik olarak T.S.E. standartlarına göre tesisin bakımı yapılacaktır Emniyet kontrollerinin ve ayar işlerinin yapılarak, tesisin işlemesi ve emniyeti bakımından önemli olan aksamın temizlenmesi sağlanacaktır Besleme kaynaklarının işlevleri kontrol edilecektir Asansörde revizyon gerektiği durumlarda yüklenici tarafından idareye revizyon listesi verilecek, asansörün çalışması sakıncalı görüldüğü takdirde güvenlik için asansör işletmeden alınacak ve durum İdare yetkilisine bildirilecektir Asansörlerin muntazam bir şekilde rutin periyodik bakımları yapılacaktır. Yüklenici emniyet için gerekli gördüğü her türlü ayarı yapar, tüm sistemlerin toz ve pisliklerden temizlenmesini sağlar, yağlama işlemini uygun yağlar kullanmak suretiyle yapar. Asansörlerin kuyuları her ay temizlenecektir Tesisatta kullanılan ve veya kullanılacak her türlü yağ, üstüpü, bez, malzeme ve bilumum alet ve edevat yüklenici tarafından temin edilir. Yüklenici bunun için ek bir ücret talep edemez Kabin, kapılar, basamaklar, eşikler ve görünür yüzeylerin temiz tutulması ve tüm aksamın su nem ve tozdan özenle korumasını sağlar Her asansör için ayrı ayrı Asansör bakım kartları düzenler hangi işlerin yapıldığını bu kartlara işler, bakımı yapan sorumlu kişi idarenin belirlediği yetkilinin imzalamalarını müteakip her ayın sonunda bakım fişi düzenler ve idareye teslim eder Yüklenici tarafından hazırlanan Arıza Bakım Fişleri ve Periyodik bakım fişleri taraflarca imza altına alınır Sözleşme süresince Asansörlerle ilgili gerekli emniyet tedbirlerini almaktan, asansörlerin TSE ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Asansör bakım yönetmelik hükümlerine, halen yürürlükte bulunan tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Asansör bakım ve İşletme yönetmeliği )ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak bakım onarım yapılmasından arızalara müdahale edilerek giderilmesinden sorumludur Söz konusu asansörlerin aylık düzenli bakım ve onarımı işi özel imal ve bakım talimatlarında ve bu teknik şartnamede belirtildiği şekilde periyodik bakımları her ayın 1 i ve 25. Günleri arasında ve her asansör için 30 ar günlük periyotlarla yapılır Firmalar asansörler ve asansörlere ait mekanları sistemleri ayrıntılı bir şekilde inceleyerek varsa burada yapılması zorunlu değişiklikleri tekliflerinde dikkate alır ve buna göre teklif verirler. Yüklenici makine dairesinin, asansör kuyularının, asansör sistemi ve tesisatının uygun durum ve boyutlarda olmadığı iddiasıyla herhangi bir talepte bulunamaz Yüklenici herhangi bir mahalde çalışırken diğer bir imalata zarar ve ziyan vermemek için gerekli her türlü önlemi almak zorundadır. Böylesi bir olayın vukuunda meydana gelen her türlü zarar ve ziyan Yüklenici tarafından karşılanır İdare; bakım ve onarım için mahalline getirilmiş bütün malzeme ve donatıyı kontrol etmeye yetkili olup gerektiğinde değiştirme veya reddetme hakkını saklı tutar. Yüklenici ; kullandığı malzemenin veya yaptığı işin her zaman hesabını verebilecek şekilde kayıtlarını tutmakla yükümlüdür. Yüklenici; malzeme ve donatının herhangi bir 2

3 şekilde kaybına sebep olursa bu malzemeyi ve donatıyı ivedilikle aynı özellik ve kalitede olmak üzere sağlamakla yükümlüdür. Bunun için idareden ayrıca bedel talep edemez Yüklenici bakım onarımı yaptığı ve /veya yapacağı asansörler için şantiye olarak idarenin asansör dairesini malzemelik ambar olarak düzenleyebilir. Bu konuda İdare ile koordine kurulur ve belirtilen düzenleme depolama işi Yüklenici ye aittir Yüklenici sözleşmeyi imzalamasına müteakip 5 iş günü içerisinde ayrıntılı ve açıklamalı periyodik bakım onarım ve arıza kontrol föylerini ve gerekli olan tüm defterleri idareye verir.ayrıca iş bu teknik şartnameye ve diğer yasal talimatlara uygun olarak bir bakım talimatnamesi hazırlar ve herhangi bir arıza durumunda acil ilk müdahale talimatı da hazırlayıp idarenin asansörden sorumlu görevlisine verir Yüklenici; idare tarafından arızaların, sorunların ve isteklerin bildirilmesi amacıyla 24 saat ulaşılabilen bir çağrı merkezi bulundurur. Çağrı merkezinin adres, telefon, faks, e-posta, mobil telefon bilgilerini idareye bildirir ve her asansöre bu bilgileri koyar Teknik destek vermek amacıyla kurumda görevlendirilecek servis personelinin kimliği önceden idareye bildirilir Yüklenici; büyük onarımlar ve arızalarda teknik uygulama sorumlusu ve ekip başı olmak sıfatıyla 1 adet elektrik ve /veya 1 adet makine mühendisini bulundurmak zorundadır. Buna dair SGK belgelerini sözleşme ile birlikte idareye teslim eder Asansörde kişinin/ kişilerin kaldığının ihbar edilmesi durumunda, arıza aciliyet kazanacak ve olaya derhal müdahale edilecektir. Ayrıca zamanında müdahale edilmemesi durumunda asansörde kalan kişinin/kişilerin sağlığında menfi gelişmeler olması durumunda Adli ve idari Makamlara karşı bütün sorumluluk YÜKLENİCİ FİRMAYA ait olacaktır Ödemeler bakımlar yapıldıktan sonra aylık olarak yapılacaktır. Yüklenici kurumda bulundurduğu elemanların aylık sigorta primleri bildirgesinin örneğini fatura ile birlikte idare ye verecektir. 6. Periyodik Bakım Düzeni; Periyodik bakım düzeninde yapılan kontrollerde ayarlanması gereken/ tamir edilmesi gereken ve/veya eksik olan unsurlardan tamamlanması gereken bir durum varsa her türlü müdahaleyi yüklenici firma İdare den herhangi bir ek ücret istemeden idarenin onayı ile yapar Makine ve Tahrik Sistemleri ile ilgi Yapılacak İşlemler; Fren ayarı fren disk boşluğu ve fren balatalarının kontrol, ayarlarının yapılması, aksaklıklarının giderilmesi, ayrıca fren ile kasnak arası ayarları yapar Motor yatakları, tahrik ve saptırma kasnağı, motor yataklarının temizliğini yapar Motor fanı, koruma sistemi, motor elektrik bağlantısı, kabloların topraklama sisteminin kontrolünü yapar ve varsa aksaklıkları giderir Hız regülatörünün, alt ve üst kasnakları, regülatör halatı ve regülatör ağırlığının Motorda işleyen aksamlarda gürültü ve sarsıntının kontrolünü yapar, varsa aksaklıları giderir Makine dairesinin genel temizliğinin ve fiziki kontrolünün yapılmasını sağlar. Makine dairesi aydınlatma tesisatının kontrolünü yapar ve arızalı olan yerleri tamir eder Kumanda Tablosu ve Elektrik Aksamla İlgili Yapılacak işlemler; Kontaktör, role v.b. elektrik malzemelerinin ve bağlantılarının 3

4 Tabla içerisindeki bağlantı ve klemenslerin Sigorta, trafo, anahtar v.b. elemanların kontrolünü sağlar Tablo gerilimlerinin ve topraklamanın kontrolünü sağlar Elektronik kart malzemelerinin ve bağlantılarının Kumanda tablasının hava ve yumuşak fırça ile temizliğini yapar Topraklama rölesi ve diğer emniyet devresi kontaklarının Nihai kesicinin Termik ısı kontrolünün yapılmasını sağlar Güç tesisatı bağlantılarının Kablo kanatlarının, kabloların, topraklama kablosunun, klemenslerin kontrolünü yapar Acil kurtarma güç tertibatının (kata getirme) Faz kontrol rölesinin kontrolünün yapar. (Şebekedeki faz değişimlerinden meydana gelebilecek her türlü arızadan Yüklenici sorumlu olup, bununla ilgili önlemler daha önceden Yüklenici tarafından alınır.) 6.3. Raylar ve Kuyu Üniteleriyle İlgili Yüklenici Yapılacak İşlemler; Konsolların civata ve somunların Flanş bağlantılarının Rayların bağlantılarının kontrolü, temizliğini ve yağlanmasını yapar Ağırlıkların ve ağırlık patenlerinin Denge zinciri ve/veya halatının, makaralarının kontrolü ve yağlanmasını yapar Hidrolik tamponların kontrolü, yağ ikmali yapılması, emniyet siviçlerinin Alt ve üst sınır şalterleri, kuyu içi stop şalterlerinin Taşıyıcı halatların tespit yerlerinin, gerginliklerinin kontrolünü, temizliğin yapılmasını ve gerginliğinin dengelenmesini, halat liflerinin ipliklenme ve kopuklarının kontrolünü yapar Hız regülatör halatının tespit yerlerinin Regülatör siviçleri ve kat şalterlerinin Fleksibil kablonun Kat butonyerleri, kat göstergeleri, yön oklarının kontrolünü ve aksaklıklarının giderilmesini sağlar Kuyu içinin ve dibinin temizliği ile fiziki Bu kontrolde;kuyunun tabii havalandırmasının Kuyu aydınlatma tesisatının (Kablolar, armatürler ve ampulleri, anahtarlar, vs.) Kuyu separatörlerinin (Ayırıcı ve koruyucu kafes tel sistemleri) Kuyu dibinde su olup olmadığının kontrolünü, varsa bu suyun uygun bir şekilde boşaltılmasını, tekrar su birikmemesi için gerekli çalışmaları, gerektiğinde elektrikli pompa sistemi kurularak su tahliye işlemlerinin yapılmasını sağlar Kuyu içerisinden başka bir tesisat geçirilmesi durumunu kontrol eder, böyle bir durum söz konusu olduğunda Site İşletme Müdürlüğü yetkililerine haber verir Kabin ile İlgili Yüklenici Yapılacak İşlemler; Butonyerler, aydınlatma, alarm, acil aydınlatma, havalandırma diyafon, telefon vb. sistemlerin Kabin iskeleti bilumum bağlantı elemanlarının Emniyet tertibatı ve kontakların 4

5 Paraşüt mekanizması ve fren bloklarının Kat seviyelerinin, duruş ve kalkış hassasiyetinin ayarlanması ve sarsıntının Kabin patenlerinin kontrolünü ve yağdanlıklara yağ ikmalini yapar Kapı kontakları ve fotoselin kontrolünü ve ayarlarını yapar Kabin aşırı yük sistemlerinin kontrolünü ve ayarlarını yapar Kabin içi uyarı levhalarının kontrolünü yapar ve varsa eksiklikleri tamamlar Kabin üstü revizyon panosunun, revizyon kartının, revizyon akü setinin, revizyon şalteri, aşağı yukarı vs. bütanların Kabin içi-dışı kat göstergeleri, display, ses yayın sistemlerinin Kabin içi temizliğini yapar Kabin kasnağı, karşı ağırlık rayları, paten ve makaraların Kabin hız 6.5. Kapılar ile İlgili Yapılacak İşlemler; Otomatik kapı mekanizmasının (kapı motoru, dişli, zincir, kapı halatı, kapı makarası, raylar, kapı konsol bağlantıları, vb.) kontrolünü, ayarlarını, ayrıca, fotosel kontrolünü, sıkışma (kuvvet) kontağı ve emniyet çıtasının Kapı şivelerinin kontrolünü ve ayarlarını yapar Kabin kapısı, kat kapısı ve akşamlarının (kapı halatı, makarası, rayları vb.) kontrolünü ve ayarlarını yapar Alt ray ve patenlerin kontrolünü ve ayarlarını yapar Kapi kilidi ve fiş kontaklarının kontrolünü ve ayarlarını yapar Kapı yay ve menteşelerinin kontrolünü ve ayarlarını yapar Kapı otomatiği ve pompasının kontrolü ve ayarını yapar Kapı amortisörlerinin, kapı kızaklarının kontrolünü ve ayarlarını yapar Kapı kapanması ve gecikme zamanının kontrolü ve ayarlanması, her katta çalışma kontrolünün yapılmasını sağlar Kapıların, ray, eşik ve aksesuarlarının genel temizliğini yapar ve çelik kaplamaların özel sıvı ile silinmesi, koruyucu bakım yapılmasını sağlar Asansörlerde hangi amaçla olursa olsun çalışılırken, kapıya Bakım vardır. Asansör çalışıyor ibaresi yazılı bir uyarı levhası ya da yazısını koyar. 7. Yüklenicinin Yükümlülükleri: 7.1. Yüklenici, sözleşmenin geçerliliği süresince kullanım esnasında temel sağlık, güvenlik ve emniyet gereklerinin devamlılığını teminen her asansöre ayda bir defa periyodik bakım yapar. Küçük çaplı revizyon işlerini yapar Bakımlar hafta içerisinde veya İdarenin talebi doğrultusunda hafta sonu Cumartesi pazar günleri yapılacaktır Arıza durumunda zaman gözetmeksizin arızalı olan asansöre müdahale edilecektir Bakım yapmakla görevli personelin uğrayabileceği iş kazaları ile bu kişilerin üçüncü kişilere ve asansörlere doğrudan ya da dolaylı olarak verecekleri zararlardan yüklenici kusursuz sorumludur Asansörlerde yüklenici firmanın adres ve telefon bilgilerini içeren İdarenin de onayının alındığı levhalar olacaktır Yüklenici asansörlerin yıllık kontrolünü yaptırmak üzere, bağlı bulunulan belediyenin ilgili birimi veya (MMO) Mühendisleri Odası veya TSE ile" Kurum adına koordine kurmak suretiyle asansörlerin Yıllık İşletme Ruhsatlarının / Kullanma İzin Belgeleri için, gerekli olan bütün iş ve işlemleri zamanında takip eder ve belgeleri alır. Kontrol süreci 5

6 içerisinde gerekli olan ilgili kurumlara verilecek olan her türlü harç,vergi muayene bedeli Kurum tarafından ödenecektir Yüklenici; Makine dairesinde Elektrik Bağlantı Projeleri" ile "Asansör Kurtarma Talimatları" ve asansör makine dairesinde mevcut yönetmelikler ve standartlar gereği bulundurulması mecburi olan araç gereç v.s. teçhizatları İdareden temin ederek hazır bulundurur Yüklenici bakım ve arızalara müdahale sırasında aşınmış, yıpranmış veya arızalanmış olan her türlü parçaları kurum idaresine servis formu ile bildirmek zorundadır Değişmesi gereken parça/parçaların İdarenin onayı alındıktan sonra yerinden sökülmesi, yerine takılması, çalışır halde teslimi Yüklenici tarafından ücretsiz yapılır Periyodik bakım ve onarım, parça değişimi, arızanın giderilmesi, vs. sırasında veya sonrasında, sistemde veya sistemi meydana getiren ana ya da yardımcı parçalardaki ve akşamlardaki her türlü iş ve işlemler (söküm, takım, kesim, kaynak, taşlama, delme, diş açma, malzemenin mahallinden başka bir yere götürülmesi, geri getirilmesi, hurda malzemenin İdarenin belirleyeceği ve/veya göstereceği yere nakliyesi, vs.) yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak yapılır. 8. Yedek Parça: 8.1. Her türlü yedek parça malzeme temini Kurum tarafından temin edilecektir, 8.2. Sözleşme süresi içerisinde yedek parça gerektiren arıza durumunda İdare söz konusu yedek parçayı yüklenici firmanın temin etmesini isteyebilir. (Acil durumlar ve piyasadan temin edilemeyen malzeme-parça/parçalar) Piyasadan temin edilemeyen parça/parçaları yüklenici firma temin etmekle mükellef olacaktır Yüklenicinin temin ettiği İlgili parça/parçalar İdare tarafından piyasa araştırması yapılarak ödemesi yapılacaktır Montaj esnasında değişen parçaların arızalanması halinde yenisiyle değiştirilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır Parça değişimleri ve bakımları kurumumuz teknik servisi nezaretinde yapılacaktır Değiştirilen arızalı, hasarlı parça/parçalar Kuruma teslim edilecektir Yüklenici bu işlem için idareden ek bir ücret talebinde bulunamaz Garanti kapsamında olan parçaların alınması, değiştirilmesi vs. tüm hizmetler yüklenici firma tarafından ücretsiz yapılır. 9. Müdahale: 9.1. Yüklenici firma asansörlerde meydana gelen her türlü arızalara, telefon,faks ile haber verilmesinden itibaren, mesai saatlerinde 15 (onbeş) dakikada, resmi tatiller ve mesai saatleri dışında en geç bir (1) saat içinde arızaya müdahale edecektir Herhangi bir nedenle Yüklenici firmanın yetersiz kalması dışarıdan servis talep edilmesi gerekli olduğu hallerde servis ücreti yüklenici firmaya ait olacaktır Yüklenici herhangi bir nam altında kurumuzdan ek bir ücret talep etmeyecektir 9.4. Her türlü yol ulaşımı Yüklenici firmaya ait olacaktır. 10. İş Güvenliği: Yüklenici firma sözleşme kapsamında yapacağı çalışmaları 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanununa ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılmış ve çıkarılacak olan tüm tüzük, yönetmelik ile genelgelere uygun olarak yapmak ve yaptırmakla tamamen sorumludur Yüklenici firma bakımlar esnasında her türlü can ve iş güvenliğini almakla yükümlü olacaktır.yüklenici asansörlere müdahale yapılması, kontrolü vs. işler sırasında 6

7 gerekli olan tüm iş güvenliği ekipmanlarını bulundurmak, kullanma eğitimini vermek ve kullandırmakla yükümlüdür. 11. Kapsama Alma ve Dışı Kalma: Herhangi bir sebepten dolayı hizmet dışı bırakılan veya kapsama alınan Asansörlerin toplam sözleşme bedelinden düşülerek veya ilave edilerek ödeme yapılacaktır. 12. Yüklenici Firmada Bulunması Gerekli Olan Belgeler: Yüklenici firmanın TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ ve CE belgesi olacaktır Bakımcı firmanın resmi tatil günleri dahil 7/24 gün/saat arıza servisi bulunacaktır Bakımcı firmanın ve teknik hizmeti yürüttüğü personel işin uzmanı olup bakımlar ilgili sertifikalara, yetki belgelerine sahip olacaktır. 13. Genel Hükümler: Yüklenici bu şartnamede belirtilen tüm işleri yapmak, diğer tüm aksaklıkları gidermek, asansörlerin kendisinden beklenen tüm fonksiyonları ilgili yönetmelikler ve diğer tüm standartlara göre yerine getirmesini ve emniyetli çalışmasını temin etmekle yükümlüdür. O.Tamer SAYIM Şefik CÜREBAL Haluk ÇAĞLAR Başmühendis V Başmühendis Müdür 7

İÇİN TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİN TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU AFAD VİRANŞEHİR ÇADIR KENT KONAKLAMA TESİSİ ŞEBEKE SOKAK AYDINLATMA, KOMPAZASYON, PANO, TRAFO, AG-OG-YG ENERJİ NAKİL HATLARININ BAKIM,ONARIM ve

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 )

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) l.isin KONUSU VE YERİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü, Merkez ve îlçe Toplum Sağlığı Merkezleri ile bağlı birimleri,

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 91.140.90 TÜRK STANDARDI TASARISI tst EN 13015+A1 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 13015 + A1 Haziran 2009 ICS 91.140.90 ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVENLERİN BAKIMI BAKIM TALİMATLARI İÇİN KURALLAR

Detaylı

Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı - Bakım Talimatları için Kurallar b) Yönetmelikler: RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ AÇIKLAMA

Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı - Bakım Talimatları için Kurallar b) Yönetmelikler: RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ AÇIKLAMA ASANSÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 - GENEL işindeki.. adet asansörün yapımına ilişkin şartnamedir. 1.2 - UYULMASI ZORUNLU STANDARTLAR, YÖNETMELİKLER ve ŞARTNAMELER Aşağıda belirtilen yerel Standart ve Yönetmeliklerin

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ASANSÖR YÖNETMELİĞİ R.G. Sayısı : 22499 R.G. Tarihi : 20.12.1995 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, asansörlerin standartlarına uygun olarak yapılması ve işletilmesinin düzenlenmesini

Detaylı

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 İÇİNDEKİLER İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 ŞANTİYE TESİSLERİ VE YOLLAR... 6 4.1 Şantiye Büroları... 7 4.2 Ulaşım ve Servis Yolları... 8 5 SU TEMİNİ...

Detaylı

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları, Asansör Yönetmeliği Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine

Detaylı

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MUSTAFA TUTSAK

ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MUSTAFA TUTSAK ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MUSTAFA TUTSAK Genel İSG Mevzuatı Yasal Mevzuat, Kapsam, İstisnalar ve Amaç İşveren Yükümlülüğü ve Çalışanların Uymaları Gereken Kurallar Kazaların

Detaylı

ASANSÖR KULLANMA KILAVUZU

ASANSÖR KULLANMA KILAVUZU ASANSÖR KULLANMA KILAVUZU Konya 2009 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi Adres : Hazım Uluşahin İş Merkezi A Blok Kat:1 No:120 Selçuklu - KONYA Telefon : 0 332 444 8 666 0 332 238 52 70 (pbx)

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

Madde 1- Bu Yönetmelik, asansörlerin standardlarına uygun olarak yapılması ve işletilmesinin düzenlenmesini amaçlar.

Madde 1- Bu Yönetmelik, asansörlerin standardlarına uygun olarak yapılması ve işletilmesinin düzenlenmesini amaçlar. ASANSÖR YÖNETMELĐĞĐ 20 Aralık 1995 Tarihli 22499 Sayılı Resmi Gazete BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, asansörlerin standardlarına uygun olarak yapılması ve işletilmesinin

Detaylı

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1. YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1.1. ŞARTNAMENİN

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Sayfa 1 / 27 T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Madde

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR.

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR. S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİNE AİT İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI YAPILMASI İŞİNE AİT ŞARTNAMEDİR. S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

Detaylı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Hazırlanma Tarihi: 18.09.2013 İÇERİK 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. İşlem 6. Taşeron Firmalardan İstenilen Belgeler 7. Referanslar

Detaylı

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Asansör Yönetmeliği ( 95/16/AT ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine göre

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

ÖZEL VİTALE KADIN HASTLIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ

ÖZEL VİTALE KADIN HASTLIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ ÖZEL VİTALE KADIN HASTLIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME İÇ DÜZENLEMESİ Dök No:AFT.YD.01 Yayın Tarihi: ocak 2015 Rev. Tar/No: -/0 İÇİNDEKİLER KONULAR MADDE NO SAYFA NO BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) 2 A)

Detaylı

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07.01.2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (5) kalem ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALİM ; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

OTOYOL A.Ş. Politikaları

OTOYOL A.Ş. Politikaları EK S: OTOYOL A.Ş. Politikaları GEBZE ORHANGAZİ İZMİR OTOYOLU OTOYOL A.Ş. EKLER Gebze Orhangazi İzmir Otoyol Projesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönetmeliği PRO-002 Rev 0 3 of 29 İÇİNDEKİLER TABLOSU

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

İnsan Taşımak Amacıyla Tasarımlanan Kablolu Taşıma Sistemleri Eğitim Notları 1.Giriş 1.1. Tanımlar a) İnsanları taşımak üzere tasarımlanan kablolu

İnsan Taşımak Amacıyla Tasarımlanan Kablolu Taşıma Sistemleri Eğitim Notları 1.Giriş 1.1. Tanımlar a) İnsanları taşımak üzere tasarımlanan kablolu İnsan Taşımak Amacıyla Tasarımlanan Kablolu Taşıma Sistemleri Eğitim Notları 1.Giriş 1.1. Tanımlar a) İnsanları taşımak üzere tasarımlanan kablolu taşıma tesisatı: Çeşitli parça ve parçalardan oluşan,

Detaylı

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME. İşin Adı :A. K. Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİNA TADİLAT İŞİ. İş Grubu : Elektrik Tesisat İmalatları

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME. İşin Adı :A. K. Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİNA TADİLAT İŞİ. İş Grubu : Elektrik Tesisat İmalatları ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İşin Adı :A. K. Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİNA TADİLAT İŞİ İş Grubu : Elektrik Tesisat İmalatları ÖZEL-ELK-1 52 Port Kenar Anahtarı 1. Teklif edilecek kenar anahtar üzerinde 48 adet

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç, Et ve Balık Kurumu. Kombinası Müdürlüğünde sağlık

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği Basım Tarihi: Temmuz 2013 1. Revizyon Tarihi: 06.06.2014 2. Revizyon Tarihi: 15.03.2015 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği FYT Müh.İnş. ve Alüm. San.Tic.Ltd.Şti. 1. Amaç: İşçi sağlığı ve iş güvenliği

Detaylı