KAYNAKÇI VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYNAKÇI VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 03.01.2011"

Transkript

1 1 / 12 0.AMAÇ Bu talimat EN ISO standartı kuralları çerçevesinde INSPECCO tarafından Personel Belgendirme Sisteminin ilgili standard şartlarına göre değerlendirilerek Kaynakçı ve Kaynak Operatörlerinin belgelendirilmesi faaliyetinin yürütülmesi amacıyla hazırlanmıştır. 1.KAPSAM Bu talimat, Kaynakçı ve Kaynak Operatörlerinin el becerilerini ve iş yapabilmelerine dair yetkinlikleri ile ilgili olarak başvuru şartlarını, personelin değerlendirilmesi ve belge verilmesi esaslarını, belge kullanımı ve mali konular ile ilgili yükümlülükleri, belge verilmesinden sonra uygulanacak kuralları ve yapılacak işlemleri kapsar. Sınav için ön şart olabilecek eğitim süreci kuralları kapsamın dışındadır. Sınav görevlilerine yardımcı olmak için, Başvuru yapılacak her referans standarttan oluşturulmuş sınavın teknik detaylarının yer aldığı sınav şartnameleri oluşturulmuştur. PB.L02 GÜNCEL AKREDİTE BELGELENDİRME STANDARTLARI / PROGRAMLARI LİSTESİ 2.ATIF YAPILAN STANDARD VE/VEYA DÖKÜMANLAR TS EN ISO UY UY TS EN UY00-3 TS EN ISO UY UY ASME SEC.IX API 1104 AWS D1.1 AWS D1.5 TS EN UY UY ve 11UY PB.ŞRT01 PB.ŞRT02 PB.ŞRT03 PB.ŞRT04 PB.ŞRT05 PB.ŞRT06 PB.ŞRT07 PB.ŞRT08 Bu talimat rehberlik etmek üzere hazırlandığından, uyulması zorunlu şartlar ilgili sınav standartlarında belirtilmiştir. Müracaat eden kişi ve kuruluşun isteği üzerine diğer ilgili standart, yeterlilik ve şartnamelere göre de sınav ve belgelendirme yapılabilir. Uygulanan standart veya şartname belgede belirtilir. Plastik kaynakçılarının belgelendirilmesi işlemleri için İlgili standart olan TS EN standardı ve 09UY UY ve 11UY yeterlilikleri kullanılır. Başvurunun alınması ve değerlendirilmesi, belgelendirilecek kişinin başvuru kapsamı ve ilgili standarda göre yeterliliğinin sınanması, sonuçların değerlendirilmesi aşaması, karar ve belge düzenlemesi aşaması ve belge takibi ve kontrolü aşamaları için bu talimat ve Plastik Kaynakçısı Belgelendirme Şartnamesi kullanılır. Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personelinin, Çelik kaynakçılarının ve plastik kaynakçılarının belgelendirilmesi için Isıtma ve doğalgaz iç tesisatı program komitesi, çelik kaynağı program komitesi ve plastik kaynağı program komitesi ortak olarak oluşturulmuştur. Komite üyeleri PB.L07 Program Komitesi Listesi de yer alır. PB.ŞRT08 PLASTİK KAYNAKÇISI BELGELENDİRME ŞARTNAMESİ 3. TERİMLER TARİFLER 3.1 İTİRAZ Başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilmiş bir kişinin, INSPECCO tarafından istenilen belgelendirme statüsü ile ilgili olarak alınan bir olumsuz kararın tekrar dikkate alınması yönündeki talebi.

2 3.2 ADAY Doküman No: 2 / 12 Belirlenmiş olan ön şartları karşılayan ve belgelendirme prosesine katılmasına izin verilen başvuru sahibi 3.3 BELGELENDİRME PROSESİ Başvurunun alınması, değerlendirilmesi, belgelendirme kararının verilmesi, gözetim ve yeniden belgelendirme, belgenin ve logonun/markanın kullanımı dâhil INSPECCO tarafından yürütülen ve bir kimsenin belirlenen yeterlilik şartlarını karşıladığını belirlemek için yürütülen faaliyetlerin tamamı. 3.4 BELGELENDİRME PROGRAMI Belirli standartlar ve kurallar ile aynı prosedürlerin uygulandığı, belirli bir personel kategorisi ile ilgili özel belgelendirme şartları. 3.5 BELGELENDİRME SİSTEMİ Belgelendirme programına uygun, yeterlilik belgesinin verilmesi ve sürdürülmesine yönelik olarak belgelendirme prosesinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan prosedürler ve kaynaklar kümesi. 3.6 YETERLİLİK Belgelendirme programında tanımlanmış kanıtlanmış ilgili kişisel nitelikler ile bilginin ve/veya becerilerin uygulaması için gerekli olan, varlığı kanıtlanmış yetenek. 3.7 ŞİKÂYET Herhangi bir kuruluş veya kişi tarafından INSPECCO ya yapılan, INSPECCO faaliyetleri ile veya müşterilerinin herhangi biri ile ilgili düzeltici faaliyetler için yapılan müracaatın dışındaki uygunluk değerlendirme talebi. 3.8 DEĞERLENDİRME Belgelendirme kararının verilmesine yönelik olarak, bir kişinin programın şartlarını karşılayıp karşılamadığını değerlendiren proses. 3.9 SINAV Adayın yeterliğinin yazılı, sözlü, pratik veya gözleme dayalı bir veya daha fazla araçla değerlendirme mekanizması BELGELENDİRME SORUMLUSU Kaynakçı veya Kaynak Operatörü belgelendirme ile ilgili teknik ve kişisel niteliklere sahip, bir sınavı yapacak ve/veya derecesini belirleyebilecek yeterlikteki Kaynak Mühendisi SINAV YAPICI Kaynakçı veya Kaynak Operatörü belgelendirme ile ilgili teknik ve kişisel niteliklere sahip, bir sınavı yapacak ve/veya derecesini belirleyebilecek yeterlikteki Kaynak Mühendisi, Kaynak Enspektörü yâda Kaynak Uzmanı 3.12 NİTELENDİRME Kişisel niteliklerin, öğrenim, eğitim ve/veya iş tecrübesinin kanıtlanması.

3 3 / 12 4.UYGULAMA 4.1 Başvuru Kaynakçıların ve Kaynak Operatörlerinin belgelendirilmesi için oluşturulmuş bir iş akış şeması mevcuttur Başvuru İşlemleri ve Gerekli Belgeler INSPECCO Personel Belgelendirme Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Kaynakçı ve kaynak Operatörlerinin Belgelendirme faaliyetlerine ilişkin adayın başvuru esnasında, başvuru için gerekli belgeler başvuru forumunda belirtilmiştir. Aynı zamanda program komitesi tarafından oluşturulan Kaynakçı ve Kaynak Operatörü Belgelendirme Programı ve Kurallar da ilgili dokümanda açıkça belirtilmiştir. Belgelendirme programı program komitesi tarafından belirlenen şartları sağlayan herkese açıktır. Bu doküman web sitesinde yer alır.belgelendirme hizmeti ile ilgili aday için açık olmayan husular veya sorular olduğu takdirde INSPECCO ya iletişim bilgilerinden ulaşılabilir. PB.F31 ÇELİK KAYNAKÇISI BAŞVURU FORMU PB.F32 PLASTİK KAYNAKÇISI BAŞVURU FORMU PB.F35 BELGELENDİRME PROGRAMI VE KURALLAR Başvuru İle İlgili Esaslar Web sitesinde belgelendirme sürecinin tamamına dair; PB.F29 Kaynakçı ve Kaynak operatörlerinin Belgelendirilmesi İş akış şeması mevcuttur. Başvuru yapacak aday başvuru için gerekli olan evraklarını hazırlayıp, web sitesinden çıktı alarak doldurduğu ve kendisi tarafından imzaladığı başvuru formunu INSPECCO Personel Belgelendirme Müdürlüğüne elden veya posta yolu ile ya da taranmış olarak mail atmak kaydı ile INSPECCO ya iletir. Bu başvuru bir ön başvuru olarak kabul edilir. Başvuruların işleme konulabilmesi için; Başvuru formunun kuruluşun/personelin gerçek durumunu gösterecek şekilde doğru ve eksiksiz olarak doldurması ve Başvuru için gerekli belgeler, aday tarafından PB.F35 dokümanının Belge Başvurusu için gerekli evrakları kısmındaki belgelerin tamamının ibraz edilmesi gerekir. Adaylar; engellilik durumları gibi varsa diğer özel durumlarını belirtmelidir. INSPECCO kuruluşu bu ihtiyaçları program çerçevesinde karşılayacaktır. Başvuru formunda bu durum ilgili satırda sorgulanmıştır. Başvuru formunda adaydan kimlik bilgilerinin yanı sıra; başvuru yapılan kapsama dair en azından aşağıdaki bilgiler istenir: Başvuru yapılan sınav bilgileri (Kaynak yöntemi, birleşim detayları, başvuru yapılan sınav standardı); Sınava gireceği malzeme özellikleri ( boru, plaka, çap, kalınlık,cins); O yöntem için gerekli diğer bilgiler(ilave malzeme detayları). INSPECCO; Bu bilgilere ek olarak sınav öncesinde başka destekleyici dokümanlarda isteyebilir. Sınava girecek adaylar kaynak sektöründeki toplam iş deneyimlerini, daha önceden çalıştığı sektörleri ve şu an iş yaptığı kaynak sektörünü, başvurusunun durumunu ( ilk başvuru, süre uzatma veya belge yenileme) başvuru formunun ilgili kısmında doldurarak beyan etmekle yükümlüdürler. Kaynakçı ve Kaynak Operatörlerinin Başvuru Formlarının doldurulması ve Personel Belgelendirme Müdürlüğüne iletilmesi; Kaynakçı ve Kaynak Operatörlerinin Belgelendirilmesi Genel Talimatı ve INSPECCO kaynakçı ve kaynak operatörlerinin belgelendirilmesi için düzenlenmiş ücret çizelgesindeki tüm şartların başvuru yapan kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından kabul edildiğinin göstergesidir. Başvuru yapan adaylar belgelendirme genel kurallarını okuması ve bu kurallara uyacağını başvuru formunda taahhüt ile beyan edip imzalaması istenir. Mesleki Yeterlilik Kurumu MYK ile iletişimin yapılması, sınav programı ve sınav sonuçlarının MYK ya bildirilmesi Personel Belgelendirme Müdürü tarafından yapılır. PB.F26 PERSONEL BELGELENDİRME ÜCRET ÇİZELGESİ FORMU

4 4.1.3 Başvurunun Değerlendirilmesi INSPECCO Personel Belgelendirme Müdürlüğü sekreterliği, yapılan tüm başvuruları personel belgelendirme müdürü tarafından ataması yapılmış ve uygun durumda olan herhangi bir belgelendirme sorumlusuna iletir. Belgelendirme Sorumlusu başvuru şartlarını ve adaydan gelen başvuru evraklarını kontrol eder ve uygunluğunu değerlendirerek Personel Belgelendirme Müdürüne sunar. Personel Belgelendirme Müdürü, Belgelendirme Sorumlusunun görüşlerini de alarak adayın sınavının yapılıp yapılmayacağına karar verir. Yapılan değerlendirmeler ve kararların aday için olumlu olması durumunda sınav personel belgelendirme müdürü sınav planlamasını yapar ve müsait olan bir sınav yapıcısını o sınav için atar. Değerlendirme, Karar ve Atamalar tarihler belirtilmek kaydıyla başvuru formu üzerinde belgelendirme sorumlusu, sınav yapıcısı ve personel belgelendirme müdürü tarafından imzalanarak kayıt altına alınır Başvurunun İptali Bir firmaya yada kuruluşa bağlı olarak veya şahsi olarak yapılan başvuruların, başvuruda bulunulduğu tarih itibari ile 3 ay içinde teyidleşme olmazsa personel belgelendirme müdürlüğü tarafından başvuru iptal edilir. Başvurunun iptali kuruluş / kişinin talebi ile de ayrıca yapılabilir. Başvurusu iptal edilen kuruluşların / kişinin evrakları kayıt altında tutulur. edilir. INSPECCO dan kaynaklı olarak gerçekleşmeyen bir sınav için; herhangibir ücret yatırılmış ise para iadesi ile ilgili dilekce yazılarak iade edilir. Başvuru sahibi kişi yada kuruluş tarafından kaynaklanan bir nedenle sınav gerçekleşmiyorsa belgelendirme sürecine dair yapılmış ödemelerden hiçbir hak talep edilemez. 4.2 Sınavın Uygulaması Sınavın Planlanması Sınavın planlanması belgelendirme müdürü tarafından yapılır. Sınavın gerçekleştirileceği zaman tarihler bazında kuruluşlara / adaya bildirilir ve kuruluşlardan / adaydan teyid alınır. Teyid alınmasını takiben, kuruluşun / adayların faaliyet alanını, katılımcı aday sayısını göz önüne alarak hazırlıklarını tamamlar. Sınavın taslak programında ilave olarak yazılı sınav istenirse sınav öncesi Belgelendirme Müdürlüğü ile irtibata geçilerek ilave hazırlıklar yapılır. INSPECCO nun sınavın planındaki değişiklik veya ilaveler Personel Belgelendirme Müdürü tarafından gözden geçirilir. sınav yapıcı-kaynak Mühendisi en geç 3 gün içerisinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, Sınav yapılacak yerin yetkilisi görüşüp sınavın tarih ve saatini, araç gereç ekipman durumunu, sınav yapılacak yerin durumunu ve sınav öncesi yapılacak hazırlıklarını başvuran kişi veya kuruluş ile görüşerek organize eder. Dokümanlar, eksik bulunduğunda veya yeterli olarak tanımlanmamış hususlar tespit edildiğinde kuruluşa veya adaya yazılı olarak bildirilir. Belirtilen noksanlıkların tamamlanması sonucu tekrar sınav organizasyonu yapılır. Evrakları noksan olan aday(lar) sınava alınmaz. INSPECCO da sınav ve incelemelerde görev yapacak personelin yetki ve sorumlulukları tanımlıdır. INSPECCO, bir sınavı veya sınavın bir bölümünü yapmak üzere görevlendirilen personelin; a) İlgili belgelendirme programına aşina olmasına, b) İlgili sınav metotları ve sınav dokümanları hakkında eksiksiz bilgiye sahip olmasına, c) Sınav yapılan konu alanında uygun yeterlikte olmasına, d) Sınavın yapıldığı dilde hem yazılı hem de sözel akıcı bir hâkimiyete sahip olmasına, e) Bağımsız ve ayrılıkçı olmayan kararlar (değerlendirmeler) için gerekli olan herhangi bir çıkar ilişkisinden bağımsız olmasına, dikkat eder ve önem gösterir. Yukarıda belirtilen özelliklerde olmasını sağlar. 4 / 12 PB.GT05 SINAV YAPICI GÖREV TANIMI

5 Sınavı yapacak sınav görevlisini yapacağı sınav ile ilgili dokümanlar belgelendirme sorumlusu tarafından bir dosya olarak hazırlanıp teslim edilir. Dosyanın içinde bulunması gerekenler aşağıda listelenmiştir. sınav yapıcı bu dosyayı bir kontrol listesine göre kontrol ederek teslim alır. 1- Sınav yeri adres ve iletişim bilgileri 2- Başvuru formu ve Taahhüdü 3- Sınav yoklama formu 4- O sınava ilişkin sınav şartnamesi 5- Sınav teknik raporu 6- Her aday için aday/numune numarası 7- Sınav şartları kontrol listesi 8- Yapılacaksa yazılı sınav soruları 9- İlgili sınava ait WPS/PrePWS 10- O sınava ait diğer bilgiler (Varsa, örneğin adayın özel durumu) 5 / 12 PB.L SINAV DOSYASI KONTROL LİSTESİ Sınavı yapacak personel sınava giderken yanında bulundurması gereken dosyayı belgelendirme sorumlusundan teslim aldıktan sonra araç-gereç-ekipman çantasını da personel belgelendirme müdürlüğünden teslim alır. Araç-gereç-ekipman çantasında bulunması gerekenler aşağıda aynı zamanda sınav yapıcının araç-gereç-ekipman eksikliğinden emin olması açısından bir kontrol listesi ile listelenmiştir. 1- Kişisel koruyucu ekipmanlar (iş güvenliği ekipmanları) 2- Isı tebeşiri veya lazer ısıölçer 3- Amper-voltaj ölçer (avometre- pens ampermetre) 4- Marker (beyaz renkli) 5- Tükenmez kalem (2 adet) 6- Not defteri (1 adet) 7- Kartivizitiniz 8- Kaynak kumpası 9- Çelik cetvel 10- Şerit metre 11- Fotograf makinası, Video Kamera 12- Dizüstü bilgisayar sınav yapıcının kullandığı araç-gereç ve ekipmanların kalibrasyonları INSPECCO personel belgelendirme müdürlüğü tarafından akredite laboratuarlara yaptırılır ve cihazların kalibrasyon takipleri Personel Belgelendirme Müdürlüğü tarafından yapılır. Kalibrasyon raporları bir dosyada muhafaza edilir. PB.L05 PERSONEL BELGELENDİRME SINAVINDA BULUNMASI GEREKEN ARAÇ- GEREÇ-EKİPMAN LİSTESİ PB.F30 ÖLÇÜM ALETLERİ VE CİHAZLARI KALİBRASYON TAKİP FORMU Sınavın Gerçekleştirilmesi ve Sonuçların Değerlendirilmesi Belirlenen tarihte sınava girecek olan aday kaynak personeli yazılı sınav zorunluluğu olan standard/yeterliliklerde daha önceden soru bankalarından sorular seçilerek hazırlanmış olan yazılı sınavı uygulanarak yazılı sınavları yapılır, sorular hazırlanırken farklı yeterliliklerde ki ortak sorular göz önüne alınarak aynı soru sadece 1 yeterlilik biriminde sorulur. Yazılı sınavdan geçemeyen adaylar başka bir tarihte tekrar sınav açılması durumunda INSPECCO ya başvurarak yazılı sınava başvurabilirler, sınavdan geçmesi durumunda bir WPS ile birlikte sınava alınır. Bu WPS standardize edilmiş bir WPS olabileceği gibi, kaynak mühendisi tarafından onaylanmış bir WPS de olabilir. Kaynakçı onaylanmış WPS i sınavda kullanılmak üzere INSPECCO ya sunar. Bu durum başvuru formunda da belirtilir. Sınavda sınava katılanları belirlemek için bir yoklama formu kullanılır. Bu yoklamaya katılanların imzası da alınır. PB.F49 BELGELENDİRİLECEK PERSONEL YOKLAMA FORMU

6 Başvuran kişi veya kuruluş tarafından istenen özellik ve kalınlıktaki malzeme sınavda kullanılması amacıyla temin edilir. Gerekli kaynak ağzı açma veya yüzey hazırlığı yapma işlemi sınava başlamadan yapılır. Bu hazırlıkların uygunluğu, sınav yapıcı tarafından kalibrasyonlu ölçüm aletleri ile kontrol edilir. Gerektiğinde kullanılan malzemelere ve ilave malzemelere ait sertifikalar müşteriden istenir. Kaynak makinalarının kalibrasyonları sınava başlamadan önce kontrol edilir. Şüpheye düşüldüğü takdirde, Kalibrasyonu olmayan kaynak makinalarının akım ve gerilim değerleri kalibrasyonlu bir pens ampermetre ile ölçülerek parametrelerin gerçek değerlerinde olduğundan emin olunur.sınavlara başlamadan iş güvenliği şartlarına uyum ve yeterli kaynak makinesi ve imkânlarının bulunduğu sınav yapıcı tarafından kontrol edilir. Eldiven, maske, kaynak gözlüğü, yeterli havalandırma ve şase bağlantısının doğru ve kuvvetli sağlandığı kontrol edilerek sınav yapıcı tarafından doğrulanır. Sınav şartlarında ve ortamında görülen eksiklikler, yetersizlikler, sınavın etkin yapılışını engelleyici durumlar var ise bu durumlar belgelendirmenin daha kaliteli, daha güvenilir ve daha adil yapılmasının sağlanması açısından sınav yapıcı tarafından bir forma kaydelilir ve Personel Belgelendirme Müdürlüğüne iletilir. Personel belgelendirme Müdürlüğü duruma göre yapılacak aktiviteyi belirler ve eskiklerin giderilmesi için önlem alınmasını sağlar. 6 / 12 PB.F37 SINAV ŞARTLARI VE ORTAMI DEĞERLENDİRME FORMU Sınavın yapıldığı kaynak parametreleri gerektiğinde ölçülerek sınav teknik raporu ile kayıt altına alınır. Aşağıda tüm kaynakçı ve kaynak operatörleri için oluşturulmuş, başvuru formları, sözleşme, sertifika(belge) formları, standarda uygun wps formları, gözle muayene ve sınav teknik rapor formları tablo halinde kaynakçı ve kaynak operatörlerinin belgelendirimesine rehber doküman oluşturması için hazırlanmıştır. KULLANILACAK FORMLAR REFERANS STANDARTLAR VE ŞARTNAMELER STANDART TS EN ISO TS EN TS EN ISO 732 ASME SEC. IX AWS D1.1 AWS D1.5 API 1104 TS EN ŞARTNAME PB.ŞRT01 PB.ŞRT02 PB.ŞRT03 PB.ŞRT04 PB.ŞRT05 PB.ŞRT06 PB.ŞRT07 PB.ŞRT08 SERTİFİKA PB.F41 PB.F42 PB.F43 PB.F44 VT - TEKNİK RAPOR PB.F51 PB.F56 PB.F51 PB.F52 WPS (KAYNAK TALİMATI) PB.F50 PB.F50 PB.F50 I-G-F- 24B BAŞVURU FORMU PB.F31 PB.F31 PB.F31 PB.F31 SÖZLEŞME PB.F34 PB.F34 PB.F34 PB.F34 YOKLAMA PB.F49 PB.F49 PB.F49 PB.F49 PB.F4 6 PB.F5 4 I-G-F- 24C PB.F3 1 PB.F3 4 PB.F4 9 PB.F4 7 PB.F5 4 I-G-F- 24C PB.F3 1 PB.F3 4 PB.F4 9 PB.F45 PB.F53 PB.F48 PB.F55 - PB.F59 PB.F31 PB.F34 PB.F49 PB.F32 PB.F34 PB.F49

7 Açıklamalar: Yukarıdaki dokümanların yanı sıra her aday için Kimlik fotokopisi, 2 adet fotoğrafı ve varsa eski belge fotokopisi ile birlikte okur-yazar olduğunu kanıtlayan belgesi de olmalıdır. Plastik kaynakçıları için firmasından alınan en az 2 yıl çalıştığına dair referans yazısı veya Teknik ve/veya Uygulamalı Eğitim Aldığını gösterir belgesinin olması zorunludur. Plastik kaynakçıları için yazılı sınav zorunludur ve başarı notu en az 80 dir. Yazılı sınavdan başarılı olamayan aday uygulama sınavına alınmaz. ÜCRET ÇİZELGESİ PB.F26, PB.F87 TEKLİF FORMU SINAV ŞARTLARI KULLANILAN EKİPMAN PB.F27 PB.F28 PB.L05 7 / 12 PB.F02 Belgelendirme hizmetlerinin faturalandırılma işlemleri Belgelendirme Ücret Çizelgesi ne uygun olarak yürütülür. Yazılı sınav başvuru yapan kaynakçı veya kuruluş tarafından talep edilmiş ise yapılır. Yazılı sınav soruları içeriği program komitesi tarafından ilgili standardın kapsamında belirttiği konulara göre hazırlanır.(örneğin; TS EN ISO ANNEX C (EK C) de Plastik kaynakçıları için;ts EN Madde 5.3 de verilmiş konulardan oluşturulur.) Plastik kaynakçılarında bu yazılı sınav zorunlu tutulmaktadır. Sınava girecek kaynakçı veya kaynak operatörünün kimlik bilgileri ve fotoğrafı sınav görevlisi tarafından kontrol edilerek doğruluğu sağlanır. Şüpheye düşüldüğü takdirde aday sınava alınmaz. Gerekli görülürse sınavı iptal edebilir. Program komiteleri tarafından ilgili standardın gereklerine göre oluşturulan soru listeleri güvenlik açısından ana bilgisayarda tutulur ve yedeklemeleri her hafta Cuma günleri yedekleri alınarak personel belgelendirme müdürü tarafından muhafaza edilir. Teorik sınavda adaylara sorulan sorulara kod numaraları da verilir. Bu kod no, ilgili sorunun soru bankasındaki numarasına karşılık gelir. Teorik sınav sonunda sınav yapıcı sonuçları sınav yapılan Ulusal Yeterlilik için hazırlanan onaylanmış cevap anahtarını kullanarak değerlendirme yapar. Pratik Sınavda, Adayın; Genel iş kurallarına uyması sınav görevlisi tarafından sağlanmalıdır. Kaynak maskesi, taşlama gözlüğü, kaynak makinasının kabloları, havalandırma ortamı kontrol edilir. Kaynakçının veya kaynak operatörü adayının kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanması sağlanır. Aday sınav alet ve ekipmanlarını kullanabilmelidir. Sınava etraftaki diğer kimselerin müdahalesi olmamasını sınav yapıcı kontrol altına almalıdır. Test parçası gerektiğinde puntalanarak veya fikstürlerle sabitlenir. Metal kaynaklarında ara pasolarda bitiş noktalarının taşlanmasına izin verilir ancak son pasoda herhangi bir taşlamaya izin verilmez. Sınavı yapan kişi veya kuruluş, kaynak koşulları yanlışsa veya kaynakçının gerekli standardı yerine getirmede, meselâ, aşırı ve/veya sistematik tamir gerektirecek şekilde, teknik olarak yetersiz olduğu görülürse, sınavı durdurabilir. Pratik sınava alınmadan önce numunenin kaynak yapılacak bölgesinin her iki tarafına kaynak yapılan kısmı etkilemeyecek şekilde INSPECCO ya ait (IP işaretli olan) çelik soğuk damga sınav yapıcı tarafından bir çekiç yardımıyla markalanır. Marka yapılan yerin yanına adayın adının ve soyadının baş harfleri, ve belgelendirme için adaya tanınan başvuru numarası silinemez boya kalemi(marker) ile numunenin her iki tarafına yazılır. Test parçaları sınav yapıcı tarafından teslim alınır ve parçalara uygulanacak mekanik veya mekanik olmayan testler için laboratuara sınav yapıcı tarafından teslim edilir. Teslim alınması mümkün olmayan parçalar için aday tarafından test firmasına kargo yolu ile gönderilir. Test firmasına gönderilen parçaların takibi ve kontrolü o sınavı yapan kişinin sorumluluğundadır. Nezaret gerektiren testlerde sınav yapıcı parçalara uygulanacak testlere nezaret eder. Herhangi bir sınav, bu standardın şartlarını yerine getirmede yetersiz kalırsa, kaynakçıya yeni bir yeterlilik sınavı için fırsat verilmelidir. Meydana gelen hatanın metalurjik veya başka herhangi bir olağan dışı sebepten kaynaklandığı ve kaynakçının becerisiyle doğrudan doğruya ilgisi olmadığı sonucuna varırsa, yeni sınav malzeme ve/veya sınav şartlarının kalite ve düzgünlüğünün yeterliliğini değerlendirmek için, ilâve bir sınavın yapılmasına izin verilir. Pratik kaynak uygulaması bittiğinde test parçasının soğuması beklenir. Soğuk parçayı sınav yapıcı (kaynak mühendisi,kaynak Enspektörü,Kaynak Uzmanı) gözle muayene eder sonuçlarını ilgili standarttaki kabul kriterleri ile karşılaştırır sonra bunu gözle muayene ve teknik rapor formuna kaydeder. İlgili kabul standardına göre gözle muayeneden geçen parça kaynakçıyı tanımlayan kalıcı işaretleme yapılarak standardın uygun gördüğü test için onaylı test firmasına gönderilir. (örneğin çelik kaynakçıları için kırma, eğme veya radyografik muayene veya plastik kaynakçıları için sıyırma veya ezme testi vb. Hangi testin uygulanabileceği ilgili sınav standardında yazılıdır. Sınav test parçaları

8 onaylı olmayan bir kuruluşa test yaptırılacaksa INSPECCO tarafından uygulanacak testlere nezaret edilir. Kaynakçı sınavının teknik raporu sınav süresince belgenin teknik kayıtlarının doğru, hatasız, güvenilir ve objektif olması açısından sınav görevlisi tarafından kayıt altına alınır, imzalanır ve belgelendirme sorumlusuna iletilir. Bu rapor kaynakçı veya kaynak operatörünün belgesinin hazırlanmasına destek doküman olur. Sınava girecek adaya başvurusu kabul edildiği andan itibaren belgeler kütüğüne kaydedilir ve bir belge/numune numarası verilir. Verilen sıra numarası sınav test parçasında, teknik raporunda, sözleşmesinde sınav sonuçlarına bakılmaksızın aynı olmalıdır. Sınavda başarılı olan kişiye o numara belge numarası olarak atanır. Aday başarısız olsa dahi, belgeler kütüğünde o belge/numune numarası ile kayıt altında tutulur. 8 / 12 PB.L03 KALİFİKASYON KAYITLARI VE BELGELER KÜTÜĞÜ LİSTESİ 5. SERTİFİKA(BELGE) İŞLEMLERİ 5.1 Belgenin Verilmesi Sınav yapıcı, bir hafta içinde sınav sonuçlarını ve ilgili dokümantasyonu INSPECCO e ulaştırmalıdır. Sınav yapıcı sınavını yaptığı adayın sınav sonucunu raporunda belirtir, belgelendirmesine dair tavsiyede bulunabilir. Adayın belgelendirilmesi konusundaki karar belgelendirme sorumlusu tarafından verilir. Belgelendirme sorumlusu uluslararası standartlar ve/veya MYK ulusal yeterlilikler değerlendirici ölçütleri göz önüne alınarak, belgelendirme prosesi sırasında derlenen bilgilere dayanarak, başvuran adayın yazılı, sözlü, pratik sınavlarına ve eğitimine katılmamış, adayla herhangi bir bağlantısı, yakınlığı ve çıkar ilişkisi olmayan alanında yetkili ve uzman başka bir sınav yapıcıdır. Sınav yapıcı ve Belgelendirme sorumlusu her sınav öncesinde Belgelendirme müdürü tarafından belirlenir ve görevlendirilir. Uluslararası standartlara göre hazırlanan sertifikaları sınav yapıcı ve/veya Belgelendirme sorumlusu ve/veya Belgelendirme müdürü imzalayabilir, MYK Ulusal Yeterliliklerine göre hazırlanan sertifikalar Belgelendirme Müdürü tarafından imzalanır. Belgelendirme kararı sınav sonuçlarına dayandırılır. Değerlendirme işlemi için gerekli olan tüm dokümanlar, sınav kâğıtları, sınav sonuçları, raporlar belgelendirme sorumlusunda bir araya getirilir. Başvuru yapan aday yapılan sınav sonucu ilgili standarda veya referans dokümana uygun özelliklere sahip ise ve Personel Belgelendirmenin ilgili şartlarına uygun olduğunun belirlenmesi ve belgelendirme sorumlusunun olumlu karar vermesi ile belge almaya hak kazanır. Belgelendirme sorumlusu, sınav sonucunu ilettiği kaynakçı için sınav dokümanları dahil, diploma, kimlik ve bunun gibi ilgili tüm dokümanların yeterliliğini başvuru formundaki, eklenecek belgeler ve sonuçlar alanındaki kontrol sütünü yardımıyla kontrol ettikten ve PB.L04 listesi ne göre kontrol ettikten sonra tüm verilerin uygun olması durumunda belgelendirme kararını verir, belgelendirme kararı o sınava ait teknik raporun ilgili kısmına yazılarak INSPECCO Belgelendirme Sorumlusu tarafından imzalanır ve belge almaya hak kazanan kaynakçı veya kaynak operatörüne belgesi(sertifikası) tüm dokümantasyon tamamlandıktan sonra belgesinin en geç 10 iş günü içerisinde hazırlanmasına gayret edilir ve özen gösterilir. INSPECCO her adayın sertifikasında fotoğrafı olmasını ve her belgede onay kısmında ve bir kısmı fotoğrafın üzerine gelecek şekilde soğuk damga(mühür) olmasını şart koşar. PB.L04 ADAY-BELGELİ KİŞİ ÖZLÜK DOSYASI KONTROL LİSTESİ Kuruluş veya adaya gönderilen fatura bedelinin yatırıldığını gösteren dekontun Belgelendirme Müdürlüğüne ulaştırılmasından sonra Kaynakçı veya Kaynak Operatörü Belgesi kuruluşa veya kişilere elden yada kargo yolu ile teslim edilir. Sertifika almaya hak kazanmış aday ile INSPECCO arasında tarafların yükümlülüklerini belirten bir sözleşme imzalanır. Aşağıdaki Yükümlülükler kısmında bu dökümanlar bulunmaktadır. Hazırlanan belge kullanım sözleşmesinin INSPECCO tarafından onaylı birer fotokopisi ile birlikte adaya posta yada elden teslim edilir. Verilen belgenin iki adet fotokopisi ve belgeli kişi belge kullanım sözleşmesinin aslı INSPECCO da personele ait özlük dosyasında muhafaza edilir. INSPECCO tarafından düzenlenen sınav sonucu verilen belgede kişisel bilgilerin haricinde firma var ise firmanın adı isteğe bağlı olarak yazılır.

9 Belge almış olmak, adayın mevzuattan kaynaklanan diğer herhangi bir yükümlüğünü azaltmaz veya ortadan kaldırmaz. Belgeli kişi, yasal olarak alması gereken belgeleri kendisi takip eder ve edinir. Belge, INSPECCO nun mülkiyetindedir. Kaynakçı veya kaynak operatörlerinin belgeleri yalnzıca belgede adı geçen ve T.C. kimlik numarası yada yabancı uyruklu ise vatandaşlık numarası ile garanti altına alınan kişiye aittir.belge sahibi kaynakçı veya kaynak operatörü belgesi hiçbir şekilde başka kişiye devredilemez. Belgelerin üçüncü şahıslarca haksız yere kullanımından doğan sorumluluk belge sahibine aittir. 5.2 Geçerlilik ve Yeniden Belgelendirme Kaynakçı sertifikaları için sertifika süresi sınav tarihi temel alınarak 3 yıl geçerlidir, Kaynak operatör sertifikası için sertifika süresi sınav tarihi temel alınarak 6 yıl geçerlidir. Plastik kaynakçısı için sınav tarihi temel alınarak 2 yıl geçerlidir. Ulusal Yeterliliklerde tanımlanan kaynakçı ve plastik kaynakçı sertifikaları sınav tarihi temel alınarak 2 yıl geçerlidir. Referans standartlarda herhangibir değişiklik olmadığı müddetce belge geçerliliğini korur. Ancak direktif / mevzuat / yönetmelik yada standartlarda revizyonların olması halinde revizyonun önemi ve büyüklülüğüne göre yeniden sınav düzenlenir veya revizyon ile ilgili bilgi web sitesinde bildirilir. Kapsam değişikliği taleplerinde ilgili kapsama göre belge yeniden düzenlenir. 5.3 Takip, gözetim, belgenin geçerliliğinin uzatılması El kitabında genel kurallar belirtilmiştir. Kaynakçının yayınlanan yeterlilik sınavı belgesi, iki yıllık bir süre için geçerlidir. Bu, kaynak koordinatörü veya çalışanın sorumlu olduğu personelin kaynakçının ilk yeterlilik sınavı kapsamında çalıştığını tasdik etmesi şartıyla geçerlidir. Bu her altı ayda bir tasdik edilmelidir. Belgelerin süresinin uzatılması Kaynakçı için TS EN ISO standartları gereğince aşağıdaki maddeler uygulanır. Madde 9.3.a.Sertifika sahibi her üç yılda bir sınava girer ve yeniden sertifikalandırılır. Madde 9.3.b.Sertifika sahibi sertifikayı aldığının iki yıl içerisinde son altı ayda iki adet kaynak yapar, yapılan kaynaklara Radyografik veya Ultrasonik veya tahribatlı testler uygulanır ve kayıt altına alınır. Test edilmiş kaynaklar hatasız veya kaynaklarda tespit edilen hatalar kabul kriterleri içerisinde ise kaynakçının sertifikası iki yıl süre ile uzatılır. Belge süresinin uzatılması kaynak operatörüleri için TS EN ISO 732 standartları gereğince aşağıdaki maddeler uygulanır. Madde 5.3.a.Sertifika sahibi her altı yılda bir sınava girer ve yeniden sertifikalandırılır. Madde 5.3.b. Sertifika sahibi sertifikayı aldığının üç yıl içirisinde son altı ayda iki adet kaynak yapar, yapılan kaynaklara Radyografik veya Ultrasonik veya tahribatlı testler uygulanır ve kayıt altına alınır. Test edilmiş kaynaklar hatasız veya kaynaklarda tespit edilen hatalar kabul kriterleri içerisinde ise kaynakçının sertifikası üç yıl süre ile uzatılır. Belge süresinin uzatılması Polietilen Kaynakçıları TS EN standartlarına göre 2 yıl geçerlidir. Belge sahibi polietilen kaynağı yapımına 6 aylık ara vermediğini kanıtlar ise 2 yılın sonunda belge süresi 2 yıllık periyotlarla uzatılır. MYK belgelerinin süresinin uzatılması MYK Ulusal Yeterliliklerine göre (11UY0010-3, 11UY00-3, 11UY0015-4, 11UY0016-4, 09UY0001-3, 11UY0033-3, 11UY0034-3, 11UY0034-4) belge süresi 2 yıl geçerlidir. Belge sahibi kaynak yapımına 6 aylık ara vermediğini kanıtlar ise 2 yılın sonunda belge süresi 2 yıl süre ile uzatılır. Mevcut belgelendirmenin uzatılmasından önce aşağıdaki şartların karşılanması ve aşağıdaki koşulların doğrulanması gerekir: a) Uzatmayı desteklemek için kullanılan bütün kayıt ve kanıtlar kaynakçı için izlenebilirdir ve imalatta kullanılan WPS/ WPS leri tanımlar. b) Uzatmayı desteklemek için kullanılacak kanıt, hacimsel özellikte (radyografik veya ultrasonik muayene) veya bir önceki altı ay boyunca iki kaynak üzerinde yapılmış olan tahribatlı muayene (kırma veya eğme) olmalıdır. Uzatmaya ilişkin kanıt en az iki yıl süre ile saklanmalıdır. c) Kaynaklar için kusurlar ilgili standart için yeterli kabul seviyelerinde olmalıdır. d) Muayene sonuçları, kalınlık ve boru dış çapı hariç kaynakçının orijinal sınav koşullarını yeniden oluşturabildiğini göstermelidir. 9 / 12

10 10 / 12 Örneğin; TS EN ISO e göre Bir kaynakçının yeterlilik sınav belgesinin uzatılması için Çizelge D.1 de verilen değişkenlere göre orijinal sınav belgesinin temsil ettiği kaynağı kaynakçının yaptığı teyit edilmelidir. Çizelge D.1 - Uzatma için teyit edilecek ve izlenecek değişkenler: Değişkenler Teyit edilmeli Kaynak işlem/işlemleri Mamul tipi (boru, plâka, tâli bağlantı) Kaynak tipi Malzeme grubu Kaynak sarf malzemesi (kısa gösteriliş) Malzeme kalınlığı(a) Boru dış çapı(b) Kaynak konumu Kaynak ayrıntısı a) Kalınlık, orijinal yeterlilik kapsamı içinde değişebilir. b) Boru dış çapı ilk sınav parçasından ± % 50 farklı olabilir. 5.4 Belge Yenileme Belge yenileme Kaynakçı için TS EN ISO standartları gereğince aşağıdaki maddeler uygulanır. 9.3.a.Sertifika sahibi her üç yılda bir sınava girer ve yeniden sertifikalandırılır. 9.3.b. Sertifika sahibi sertifikayı aldığının iki yıl içerisinde son altı ayda iki adet kaynak yapar, yapılan kaynaklara Radyografik veya Ultrasonik veya tahribatlı testler uygulanır ve kayıt altına alınır. Test edilmiş kaynaklar hatasız veya kaynaklarda tespit edilen hatalar kabul kriterleri içerisinde ise kaynakçının sertifikası iki yıl süre ile uzatılır. Belge yenileme kaynak operatörleri için TS EN ISO 732 standartları gereğince aşağıdaki maddeler uygulanır. Madde 5.3.a.Sertifika sahibi her altı yılda bir sınava girer ve yeniden sertifikalandırılır. Madde 5.3.b. Sertifika sahibi sertifikayı aldığının üç yıl içirisinde son altı ayda iki adet kaynak yapar, yapılan kaynaklara Radyografik veya Ultrasonik veya tahribatlı testler uygulanır ve kayıt altına alınır. Test edilmiş kaynaklar hatasız veya kaynaklarda tespit edilen hatalar kabul kriterleri içerisinde ise kaynakçının sertifikası üç yıl süre ile uzatılır. Belge yenileme Polietilen Kaynakçıları TS EN standartlarına göre 2 yıl geçerlidir. Belge sahibi polietilen kaynağı yapımına 6 aylık ara vermediğini kanıtlar ise 2 yılın sonunda belge süresi 2 yıllık periyotlarla uzatılır. Belge yenileme MYK Ulusal Yeterliliklerine göre (11UY0010-3, 11UY00-3, 11UY0015-4, 11UY0016-4, 09UY0001-3, 11UY0033-3, 11UY0034-3, 11UY0034-4) belge süresi 2 yıl geçerlidir. Belge sahibi polietilen kaynağı yapımına 6 aylık ara vermediğini kanıtlar ise 2 yılın sonunda belge süresi 2 yıl daha uzatılır. Kaynakçı belgelerinin geçerlilik süresi dolduğunda kaynakçının yeniden belgelendirilmesi için uygulanacak yöntem eğer belgelendirme standart ve yeterlilikte belirtilmemiş ise ilk kez belgelendirme prosedürüne uygun olacaktır. Eğer belgelendirme standartta ve yeterlilikte bu konu yer alıyor ise belgelendirme standardına göre şartlar sağlanırsa yeniden belgelendirme yapılacaktır. Sınavda ilgili sınav standardına uyulur. Belgelendirme sonrası kaynakçı belgesinin geçerliliğinin sürdürülebilmesi için faaliyette aktif olarak devam etmekte olduğuna dair 6 ayda bir INSPECCO'ya yazılı bildirimde bulunulacak ve belgenin geçerlik süresi dolduğunda 15 gün içinde INSPECCO'ya iade edilecektir. Bu şartların sağlanamaması durumunda belge geçerliliğini yitirir. Bu hususlar başvuru formunda yer alan imzalı taahhütname ve sözleşme ile garanti altına alınmışıtr. Belgenin geçerlilik durumu web sitesinden sorgulanabilir. 5.5 Belgenin Askıya Alınması

11 11 / 12 INSPECCO dan belgeli kaynakçı, belgelendirme programının şartlarına uymadığı takdirde; Belgelendirmeye dair ücretleri ödemediği takdirde ; Logoyu yanlış veya yanıltıcı kullandığı takdirde ; Belgeli personel ilgili standarda göre yeterliliği onaylandığı zamandaki becerilerini artık sergileyemiyorsa belgesi askıya alınır. INSPECCO, uygunsuzlukların seviyesini dikkate alarak kaynakçının belgesini askıya alabilir. Askıya alma durumunda belgeli kişinin hangi düzeltici faaliyeti yerine getirmesi gerektiği belirtilir. Düzeltici faaliyetin yerine getirilmesi için süre en fazla bir aydır. Bir ay içinde uygunsuzluk giderilmezse belge iptal edilir. Askı kararı kaynakçının beyan ettiği adresine tebliğ edilerek belgesini askıda olduğu sürece kullanmaması istenir. Belgenin askıya alınması durumu web sitesinden sorgulanabilir. 5.6 Belgenin Basım İşlemleri ve Belgeyi Geçersiz Kılan Durumlar Sertifikalar ; matbaa veya yazıcı kullanılarak kalın kağıda basılır. Belgelerde minimum aşağıdaki bilgiler yer alır : Belgelenen kişinin adı, isteniyorsa Firma Adı Benzersiz bir belge numarası (Sertifika no) Belgelendirme kuruluşunun adı, logosu ve mühür Belgelendirmenin dayandırıldığı dokümanın yayın tarihi, yeterlilik standardı dâhil diğer ilgili dokümanlara atıf Geçerlilik şartları ve kısıtlamaları dâhil belgelendirmenin kapsamı, Belgenin yürürlülük tarihi ve geçerlilik süresinin son bulacağı tarih. Belgelendirme sorumlusu personelin adı, soyadı, ünvanı, imzası(onay İmzası) Ayrıca belge üzerinde kişinin fotoğrafı, kimlik türü, kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi ve belge kapsamına ilişkin teknik bilgiler yer alır. Sertifikaları geçersiz kılan durumlar aşağıda belirtilmiştir : İmla / basım hataları içeren sertifika Kağıdı problemli yıpranmış zarar görmüş sertifika Onayı, imzası ve mührü olmayan sertifika Bu durumlardan biri yada birkaçı oluşması halinde INSPECCO Personel Belgelendirme Müdürlüğüne bilgi verilerek sertifikanın yenilenmesi talep edilir. Bu husus sertifikada belirtilmiştir. Belgenin yenilenmesi veya ikinci bir nüshanın alınması için INSPECCO Personel Belgelendirme Müdürlüğüne yazılı olarak başvuru yapılmalıdır. INSPECCO, devlet veya işveren ile özel bir anlaşma olmadığı sürece, belgeyi doğrudan belgeli kişiye verir. Belgeler belgeli kişiler haricinde üçüncü taraflara verilecekse, işbu belgenin belgeli kişiye ulaştırılması gerektiği belirtilir. 6. İTİRAZLAR VE DEĞERLENDİRİLMESİ Belgeli kişi belge konusunda verilmiş bir karara veya belgelendirme sürecinin herhangi bir uygulamasına itiraz edebilir ancak yazılı olarak beyan etmek zorundadır. Kişi, İtirazını kanıtlarıyla ve gerekçeleriyle ispatlamalıdır. İtirazlar; INSPECCO ya, konunun öğrenildiğinden itibaren 1 ay (30 iş günü) içinde yapılır. İtirazlar; Adayın sınavına dair uygulama ve kararlara itiraz; Belge verilmemesine itiraz ve Belgenin askıya alınmasına veya iptal edilmesi hususlarına itiraz şeklinde olabilir. Belgeli kişinin belgesine üçüncü taraflarca itiraz edildiğinde, itirazlar süresince belgeli kişinin belgeli statüsünde olduğu kabul edilir. İtirazlarda nihai karar merci, INSPECCO kuruluşunun İtiraz Kuruludur. Diğer hususlarda Kalite El Kitabının şikâyet ve itirazlar ile ilgili maddesi uygulanır. 7. YÜKÜMLÜLÜKLER Belgeli Kişinin Yükümlülükleri ve INSPECCO nun Yükümlülükleri başvuru formunda yer alan imzalı taahhüdü ve sözleşme ile garanti altına alınmıştır. Belge başvurusunda bulunan kişi belgelendirme genel şartlarını okuduğunu ve bu şartlara uyacağını taahhüt etmelidir. Belge almaya hak kazandıktan sonra belgelendirme sözleşmesini imzalayarak sözleşmeye uyacağını taahhüt eder. PB.F34 PERSONEL BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ

12 12 / 12 8.REFERANS STANDARTLAR KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN BELGELENDİRMEYE YANSIMASI Referans standartların revizyon, değişme durumları varsa diğer durumların takipleri güncellikleri korunacak şekilde personel belgelendirme müdürlüğü tarafından sürekli takip edilir ve güncel tutulur. Değişen ve değiştirilmesi zorunlu maddeler referans standarttan oluşturulan şartnamelerde de güncellenir. Belgelendirmenin esas alındığı standartlardaki veya yönetmeliklerdeki değişiklikler belgeli kişilere web sitesinde bir duyuru ile bildirilir. INSPECCO; Personel Belgelendirme Müdürlüğü kişilerin yeni şartları bilmesi açısından web sitesinde verilen bilgilerden yararlanabilir. Standartlardaki veya Yönetmelilklerdeki büyük değişiklikler için yeniden belgelendirmeye ihtiyaç varsa web sitesinden duyuru yapılır. 9.BELGELİ KAYNAKÇILARIN PERFORMANSININ İZLENMESİNE DAİR UYGULAMALAR INSPECCO ten belge sahibi kaynakçı veya kaynak operatörlerinin performansı, çalıştığı kurumdan geri besleme alınarak izlenir. INSPECCO nun belge verdiği kaynakçı veya kaynak operatörlerinin çalıştığı kurum INSPECCO ya geri besleme yaparak performansına dair objektif delil sunar. Kaynakçı ve kaynak operatörünün performansının izlenmesine imkân sağlayacağını sözleşmesinde Belgelendirme şartlarına uymayı ve tüm belgelendirme süreci için gerekecek her türlü bilgiyi sağlayacağını belirterek imzalar. 10.BELGENİN İPTALİ VE LİSANS VEYA DİĞER SÖZLEŞMELERİN FESHİ Kaynakçı ve kaynak operatörlerinin belgeleri yapılan sözleşmedeki durumlada belirtildiği üzere iptal edilir ve kaynakçı veya kaynak operatörü ile yapılan sözleşme feshedilir. Belge sahibi kişi nin; - INSPECCO tarafından belirlenen süre içerisinde incelemeye müsaade etmemesi, - Tahhukkuk eden ücretleri 45 gün içinde ödememesi, - Kişinin INSPECCO başvuru formunda verdiği adreste bulunmaması, - Sertifikalarda değişiklik yapması, Halinde sözleşme fesholunur ve belge en geç 15 gün içinde INSPECCO ya ulaştırılır. Belgesi iptal edilenler internet sitesi aracılığıyla adresinden kamuya duyurulur INSPECCO kuruluşu web sitesinde belgeli kişileri, belgenin kapsamını, belgenin geçerlilik tarihini ve referans standardın adını yayınlar ve bunları düzenli olarak günceller. 11.ANLAŞMAZLIKLAR Belge almak için INSPECCO ya müracaat eden kuruluşlar bu talimat hükümlerine eksiksiz olarak uymayı kabul etmiş sayılır. Anlaşmazlık durumunda İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

CİVATALI FLANŞ BAĞLANTI PERSONELİ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Doküman No: PB.TL05

CİVATALI FLANŞ BAĞLANTI PERSONELİ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Doküman No: PB.TL05 04..25 1 / 10 0.AMAÇ Bu talimat TS EN 1591-4 Flanş ve Bağlantıları Bölüm 4: Kritik Hizmet Veren Basınçlı Sistemlerin Civatalı Bağlantı Düzeneklerinde Kişisel Yeteneği Yeterliliği standardı çerçevesinde

Detaylı

LEHİMCİ VE LEHİM OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 17.03.2015

LEHİMCİ VE LEHİM OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 17.03.2015 17.03.25 1 / 11 0.AMAÇ Bu talimat EN ISO 17024 standartı kuralları çerçevesinde INSPECCO tarafından Personel Belgendirme Sisteminin ilgili standard şartlarına göre değerlendirilerek Lehimci ve Lehim Operatörlerinin

Detaylı

KAYNAKÇI VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 03.01.2011

KAYNAKÇI VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 03.01.2011 1 / 12 0.AMAÇ Bu talimat EN ISO 17024 standartı kuralları çerçevesinde INSPECCO tarafından Personel Belgendirme Sisteminin ilgili standard şartlarına göre değerlendirilerek Kaynakçı ve Kaynak Operatörlerinin

Detaylı

ISITMA VE DOĞALGAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 09.11.2013

ISITMA VE DOĞALGAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 09.11.2013 1 / 11 0.AMAÇ Bu talimat 11UY0031-3 Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli Ulusal Yeterliliği kuralları çerçevesinde INSPECCO tarafından Personel Belgendirme Sisteminin ilgili yeterlilik şartlarına

Detaylı

Revizyon Tarihi :

Revizyon Tarihi : 1.0 AMAÇ Talep edilen belgelerin verilmesi, belge kapsamı ve geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması veya iptal edilmesi ile ilgili sistem ve

Detaylı

POLİETİLEN BORU KAYNAKÇI SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-02

POLİETİLEN BORU KAYNAKÇI SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-02 SAYFA 1/6 1. SINAV NİTELİK ARALIĞI: Bu sınav şartnamesinin nitelik aralığı TS EN13067- çizelge1 de belirtildiği üzere boru bağlantıları için 3 PE boru malzeme grubunu ve bu grup içinde 3.6 ve 3.8 alt gruplarını

Detaylı

Sınav Sorumlusu: Sınavı yapan kadrolu veya sözleşmeli belgelendirme kuruluşu personeli.

Sınav Sorumlusu: Sınavı yapan kadrolu veya sözleşmeli belgelendirme kuruluşu personeli. 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı, kaynakçı belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO / IEC 17024 personel belgelendirme standardı ile ilgili belgelendirme metot standardına uygun olarak gerçekleştirilmesini tanımlamaktır.

Detaylı

PLASTİK KAYNAKÇI SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-02

PLASTİK KAYNAKÇI SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-02 SAYFA 2/6 1. AMAÇ Bu şartname, kaynakçı adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel gereklilikleri, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme

Detaylı

TS EN ISO 9606-1 KAYNAKÇI SINAV ŞARTNAMESİ

TS EN ISO 9606-1 KAYNAKÇI SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, kaynakçı adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında

Detaylı

11UY0031-3 ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ (Seviye 3) SINAV ŞARTNAMESİ

11UY0031-3 ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ (Seviye 3) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0031-3 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

11UY0034-4 DOĞAL GAZ POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

11UY0034-4 DOĞAL GAZ POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0034-4 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 4 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

OTOMOTİV BOYACISI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV BOYACISI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0005-3 OTOMOTİV BOYACISI (SEVİYE-3) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ SINAV ŞARTNAMESİ

DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0032-4 Doğal Gaz Isıtma Ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

DOĞAL GAZ ALTYAPI YAPIM VE KONTROL SAYFA 1/5 PERSONELİ BELGELENDİRME SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-05 REV. NO/TARİH 02/02.04.2008

DOĞAL GAZ ALTYAPI YAPIM VE KONTROL SAYFA 1/5 PERSONELİ BELGELENDİRME SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-05 REV. NO/TARİH 02/02.04.2008 DOĞAL GAZ ALTYAPI YAPIM VE KONTROL SAYFA 1/5 1. AMAÇ Bu şartname doğalgaz alt yapı imalatlarında toprak altına ve toprak üstüne döşenerek gaz dağıtım ve iletimini sağlayan çelik boru ve fittingleri ile

Detaylı

10UY MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 SINAV ŞARTNAMESİ

10UY MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 3 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Ülkemizde üretim ve hizmet sektörlerinde makine ve donanım kullanımının sürekliliğini ve aksama ile duruşlara meydan vermeden üretimin verimliliğini sağlamak, uygun nitelikteki makine bakımcılarla

Detaylı

16UY İNŞAAT İŞÇİSİ SEVİYE 2 SINAV ŞARTNAMESİ

16UY İNŞAAT İŞÇİSİ SEVİYE 2 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 16UY0253-2 İnşaat İşçisi Seviye 2 adayının; iş sağlığı güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi ve inşaatlarda çalışabilecek alt yapıya kavuşması için; Adayların sahip olması gereken

Detaylı

MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE 5) SINAV ŞARTNAMESİ

MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE 5) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE-5) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

OTOMOTİV BOYA ONARIMCISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV BOYA ONARIMCISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0018-4 OTOMOTİV BOYA ONARIMCISI (SEVİYE-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul

Detaylı

12UY ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISI SEVİYE 4 SINAV ŞARTNAMESİ

12UY ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISI SEVİYE 4 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 12UY0092-4 ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISI (SEVİYE-4) mesleğinde çalışan ya da çalışmak isteyen bireylerin bu meslek için standartlaştırılmış bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olup

Detaylı

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET ve İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa No. 1/5 1. REFERANSLAR TS EN ISO/IEC 17024 standardı Madde 9.8 ve 9.9 2. AMAÇ Bu prosedür; şikayet ve itirazın alınması, geçerli kılınması, araştırılması ve buna karşın gerçekleştirilecek faaliyetlerin

Detaylı

KAYNAKÇI BELGELENDİRME SINAV VE PROSEDÜRÜ BÖLÜM 1: ÇELİK KAYNAKÇILARI

KAYNAKÇI BELGELENDİRME SINAV VE PROSEDÜRÜ BÖLÜM 1: ÇELİK KAYNAKÇILARI KAYNAKÇI BELGELENDİRME SINAV VE PROSEDÜRÜ BÖLÜM 1: ÇELİK KAYNAKÇILARI KONTROL EDEN: ONAYLAYAN: 0.AMAÇ Bu talimat EN ISO 17024 standartı kuralları çerçevesinde SOLİD tarafından Personel Belgendirme Sisteminin

Detaylı

OTOMOTİV KAPORTACISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV KAPORTACISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0006-4 OTOMOTİV KAPORTACISI (SEVİYE-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 10UY0002-4 MAKİNE BAKIMCISI (SEVİYE-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0021-4 OTOMOTİV MEKANİKÇİSİ (SEVİYE-4) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

Bu talimat, 12UY İskele Kurulum Elemanı nın ulusal yeterliliğine dayalı olarak sınav ve belgelendirme ile ilgili süreçleri kapsar.

Bu talimat, 12UY İskele Kurulum Elemanı nın ulusal yeterliliğine dayalı olarak sınav ve belgelendirme ile ilgili süreçleri kapsar. 1.AMAÇ Bu talimat, 12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, ölçme ve değerlendirme koşullarını ve belgelendirme

Detaylı

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Yönetim ve Danışmanlık Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.1 Rev.00

TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Yönetim ve Danışmanlık Alanı Belgelendirme Programı. YM.PRG.1 Rev.00 TOBB YET-MER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Yönetim ve Danışmanlık Alanı Belgelendirme Programı YM.PRG.1 Rev.00 Ulusal Yeterlilik Proje Yöneticisi Seviye 6 Proje Yöneticisi Seviye 5 Belge

Detaylı

ÇELİK KAYNAKÇISI SINAV ŞARTNAMESİ

ÇELİK KAYNAKÇISI SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme

Detaylı

OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ. Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri: A1 ve seçmeli birimlerden 1 tanesini seçilir.

OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ. Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri: A1 ve seçmeli birimlerden 1 tanesini seçilir. 1.0. AMAÇ Bu şartname, 12UY0053-3 OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI (SEVİYE-3) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

10UY PLASTİK KAYNAKÇISI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ

10UY PLASTİK KAYNAKÇISI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 09UY0001-3 Plastik Kaynakçısı Seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 5 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve

Detaylı

DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS SAYFA 1/5 YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-06 REV. NO/TARİH 03/

DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS SAYFA 1/5 YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-06 REV. NO/TARİH 03/ DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS SAYFA 1/5 1. AMAÇ Bu şartname doğal gaz sektöründe faaliyet gösterecek, doğal gaz tesisatı projelendirmeleri, hesapları ve uygulamaları yapacak makine mühendislerinin, ülkemizde

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 4 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 4 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve

Detaylı

MOTOR TESTÇİSİ (SEVİYE 5) SINAV ŞARTNAMESİ

MOTOR TESTÇİSİ (SEVİYE 5) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0009-5 MOTOR TESTÇİSİ (SEVİYE-5) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ SAYFA 1/5 TESİSLERİN DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜMÜ MÜHENDİS YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-07

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ SAYFA 1/5 TESİSLERİN DOĞAL GAZA DÖNÜŞÜMÜ MÜHENDİS YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAV ŞARTNAMESİ Ş-PBS-07 ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ SAYFA 1/5 1. AMAÇ Bu şartname, doğal gaz sektöründe faaliyet gösterecek, endüstriyel ve büyük tüketimli doğal gaz tesisatı projelendirmeleri, hesapları ve uygulamaları yapacak

Detaylı

1 / 5 Bağlarbaşı Mh. 1. Barış Sk. No:36 Osmangazi, Bursa / Türkiye +90 224 240 12 34 / +90 224 246 07 07 www.dunyahelalbirligi.org

1 / 5 Bağlarbaşı Mh. 1. Barış Sk. No:36 Osmangazi, Bursa / Türkiye +90 224 240 12 34 / +90 224 246 07 07 www.dunyahelalbirligi.org AMAÇ: Bu prosedürün amacı; DHBTS.OIC/SMIIC1 Helal Sertifikasyon belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar standardı kapsamında, DHB ye Helal Sertifikasyon belgesi almak üzere başvuruların alınması,

Detaylı

11UY KAYNAK OPERATÖRÜ (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

11UY KAYNAK OPERATÖRÜ (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0016-4 KAYNAK OPERATÖRÜ belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme

Detaylı

DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU

DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU SAYFA 1/5 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU No Konusu Tarih 1 F-PBS-04-23 Sınav Yeri Uygunluk Değerlendirme Formu eklendi 10.10.201 4 Talep Eden Kişi/Birim H.AKDAŞ Bölüm/ Sayfa DAĞITIM LİSTESİ: GENEL MÜDÜRLÜK, PROGRAM

Detaylı

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ

ŞİKAYETLER VE İTİRAZLAR PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/7 1.0 Amaç: Bu prosedürün amacı, müşterilerden, belgelendirme faaliyetleri veya muayene faaliyetleri konusunda diğer kesimlerden alınan şikayetler ve itirazlara yapılacak işlemlerin belirlenmesi,

Detaylı

TAHRİBATSIZ MUAYENE PERONELİ BELGELENDİRME TALEP FORMU

TAHRİBATSIZ MUAYENE PERONELİ BELGELENDİRME TALEP FORMU 1. Sınava Katılacak Personel Bilgileri: Adı Soyadı: Doğum Yeri: Mezun Olduğu Okul ve Bölümü: E-Mail: İş Tel No: TC Kimlik No: Doğum Tarihi: Mesleği / Görev Unvanı: Ev Tel No: Cep Tel No: 2. Çalıştığı Kuruluş

Detaylı

UNIVERSAL BELGELENDİRME MESLEKİ YETERLİLİK VE PERİYODİK MUAYENE HİZMETLERİ SAN.VE TİC.A.Ş.

UNIVERSAL BELGELENDİRME MESLEKİ YETERLİLİK VE PERİYODİK MUAYENE HİZMETLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. Programının Adı Programının Amacı Elektrik Pano Montajcisi Programı Bu ulusal yeterliliğin amacı; çalışanların ve adayların Elektrik Pano Montajcısı (Seviye 3-4-5) mesleğinde başarılı olmak için gereken

Detaylı

11UY KAYNAK OPERATÖRÜ (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ

11UY KAYNAK OPERATÖRÜ (SEVİYE 4) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0016-4 KAYNAK OPERATÖRÜ belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme

Detaylı

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler AMAÇ : Şikayet ve itirazların nasıl ele alındığına dair proseslerin tanımlanması. OMEKS Sertifikasyon bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen muayene ve deney sonuçlarına

Detaylı

KYK BELGEM YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ. Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi.

KYK BELGEM YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ. Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Onaylayan 1 1 10.4.2017 T.ERDEM Dr.Arda SÜRMELİ Değişiklik Notu Öneri/ memnuniyet tanımları eklendi. anketi İlgili

Detaylı

KAYNAKÇI SINAV PROGRAMLARI TALİMATI

KAYNAKÇI SINAV PROGRAMLARI TALİMATI KAYNAKÇI SINAV PROGRAMLARI TALİMATI PTLM.04 2015.09.11 2016.07.11/01 1 / 19 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu talimatın amacı, sınav programı olarak işlev görmektir. Kaynakçı, Kaynak Operatörleri, lehimci, lehim operatörleri

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 2 / 6 1. AMAÇ ve KAPSAM Kalite ve Çevre Kurulu nun sunduğu hizmetlerde müşteriler ya da diğer taraflardan alınan şikayetlerin/itirazların/anlaşmazlıkların kabulü, değerlendirilmesi, sonuçlarının ilgili

Detaylı

11UY ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ

11UY ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0014-3 ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme

Detaylı

12UY Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü Belgelendirme Programi

12UY Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü Belgelendirme Programi Belgelendirme Programının Adı 12UY0087-4 Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü Belgelendirme Programi Belgelendirme Programının Amacı Bu yeterlilik iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini ve çevresel önlemleri

Detaylı

11UY KAYNAK OPERATÖRÜ SEVİYE 4 SINAV ŞARTNAMESİ

11UY KAYNAK OPERATÖRÜ SEVİYE 4 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0016-4 KAYNAK OPERATÖRÜ belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme

Detaylı

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa Sayısı 1/5 1. KAPSAM TS EN ISO/IEC 17024 Personel belgelendirme kuruluşları için geliştirme ve sürdürebilirlik programları da dahil belirli şartlara göre personeli belgelendiren kuruluşlar için genel

Detaylı

14UY NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ BELGELENDİRME PROGRAMI. NC/CNC Tezgah İşçisi Seviye 3-4 Belgelendirme Programı

14UY NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ BELGELENDİRME PROGRAMI. NC/CNC Tezgah İşçisi Seviye 3-4 Belgelendirme Programı Programının Adı Programının Amacı Referans Standart Kapsamı NC/CNC Tezgah İşçisi Seviye 3-4 Programı Bu belgelendirme programı ülkemiz talaşlı imalat sektöründe NC/CNC Tezgah İşçisinin niteliklerinin belirlenmesi

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

BOOM MAKİNA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ BAŞVURU FORMU

BOOM MAKİNA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ BAŞVURU FORMU ADAYIN KİŞİSEL BİLGİLERİ Uyruğu: T.C. K.K.T.C. Diğer* Adı ve Soyadı: Baba Adı: Anne Adı: T.C Kimlik No: Pasaport No*: Doğum Yeri: Doğum Tarihi: Cinsiyeti: E K İrtibat Adresi: Nüfusa Kayıtlı olduğu il/ilçe

Detaylı

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir.

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir. 1.0 AMAÇ Bir müşterinin veya Prosis bünyesinde gerçekleştirilen eğitim katılımcısının PROSİS kararına itiraz etmesi, şikayette bulunması ve anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde yapılacak faaliyetlerin

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME PROGRAMI

PERSONEL BELGELENDİRME PROGRAMI 1. PROGRAM AMACI İmalatın kalitesini güvence altına alacak unsurlardan biri olan tahribatsız muayene personelinin pratik ve gerektiğinde veya talep edildiğinde ilgili standardın mevzuatına uygun olarak

Detaylı

KAYNAK VE SERT LEHİM YAPAN PERSONEL

KAYNAK VE SERT LEHİM YAPAN PERSONEL 3D-INCERTA Kaynaklı imalat sektöründe çalışacak kaynakçıların, kaynak konusunda teorik bilgi ve/veya pratik yetenek seviyesini, istenilen standart veya koda uygun olarak doğrudan yapılacak bir sınav ile

Detaylı

BAŞVURU FORMU REVİZYON TABLOSU DOKÜMAN YAYIN TARİHİ: 28/12/2015 REVİZYON TARİHİ: - REVİZYON NO: - Değişiklik Talep Eden Bölüm

BAŞVURU FORMU REVİZYON TABLOSU DOKÜMAN YAYIN TARİHİ: 28/12/2015 REVİZYON TARİHİ: - REVİZYON NO: - Değişiklik Talep Eden Bölüm BAŞVURU FORMU DOKÜMAN YAYIN TARİHİ: 28/12/2015 DOKÜMAN NO: FR-21 REVİZYON TARİHİ: - REVİZYON NO: - DOKÜMANI HAZIRLAYAN: Hasan AKYILDIZ DOKÜMANI ONAYLAYAN: Arif Altan YAVUZ REVİZYON TABLOSU Rev. No Tarih

Detaylı

11UY SIVACI (Seviye 3) BELGELENDĠRME PROGRAMI

11UY SIVACI (Seviye 3) BELGELENDĠRME PROGRAMI REVĠZYON BĠLGĠLERĠ Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 00 -- İlk yayın Sayfa 1 / 6 1. Kapsam ve Amaç Bu belgelendirme programı, (11UY0024-3) Sıvacı seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ Yönetim Kurulu Karar No : 29/04/2014 tarih ve XIX/50/236 numaralı Yürürlük Tarihi : 05/05/2014 YÖNETİM

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ

İlk Yayın Tarihi 17.08.2009 EĞİTİM PROSEDÜRÜ 1 / 8 1. AMAÇ Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar lüğü nde yapılan muayene ve analizlerin çeşitli aşamalarında görev alan personelin, görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri amacıyla gerekli eğitimlerin

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

12UY DUVARCI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ

12UY DUVARCI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 12UY0048-3 Duvarcı Seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ Döküman No İlk Yayın Tarihi Rev. No Yürürlük Tarihi PR - 09 04.01.2010 2 17.01.2014 Amaç IEP Belgelendirme Merkezi bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

P R. 0 8 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE ŞERİFE KÖŞKER KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ

P R. 0 8 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU. No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE ŞERİFE KÖŞKER KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU Sayfa No : 1 / 5 No Tarih Konusu Talep Sahibi DAĞITIM : TÜM BİRİMLERE HAZIRLAYAN ONAY ŞERİFE KÖŞKER KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ CİHANGİR AYDEMİR GENEL KOORDİNATÖR Sayfa No : 2 / 5 1.

Detaylı

YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI. Yeni yayın. Gözden geçirme sonucu gerekli revizyonlar yapıldı. DAĞITIM LİSTESİ (Baskı)

YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI. Yeni yayın. Gözden geçirme sonucu gerekli revizyonlar yapıldı. DAĞITIM LİSTESİ (Baskı) Doküman Revizyon T08 01 1/5 01/03/2016 YAYIN, DEĞİŞİKLİK VE DAĞITIM SAYFASI Değişen Tarih Değişiklik Revizyon - 24/02/2014 Yeni yayın 00 1-5 01/03/2016 Gözden geçirme sonucu gerekli revizyonlar yapıldı.

Detaylı

12UY DUVARCI (Seviye 3) BELGELENDĠRME PROGRAMI

12UY DUVARCI (Seviye 3) BELGELENDĠRME PROGRAMI REVĠZYON BĠLGĠLERĠ Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 00 -- İlk yayın Sayfa 1 / 6 1. Kapsam ve Amaç Bu belgelendirme programı, (12UY0048-3) Duvarcı seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik

Detaylı

BELGELENDİRME KLAVUZU

BELGELENDİRME KLAVUZU BELGELENDİRME PROGRAMI KAPSAMLARI VE REFERANS DOKUMANLAR PROGRAMIN AMACI PROGRAMIN KODU BELGELENDİRME KLAVUZU PRG.01 Kat Hizmetleri sektöründeki Oda ve Genel alan temizleme ve düzenleme hizmetlerinin gerektirdiği

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Personel Akreditasyon Başkanlığı Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Uygunluk Değerlendirmesi; Ürünlerin veya hizmetlerin istenilen şartlara uygunluğunu göstermek

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No: 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İç Kontrol Sistemi içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını, sürdürülmesi, güncelleştirilmesi ve dağıtım esasları için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

12UY ISI YALITIMCISI (Seviye 3) BELGELENDĠRME PROGRAMI

12UY ISI YALITIMCISI (Seviye 3) BELGELENDĠRME PROGRAMI REVĠZYON BĠLGĠLERĠ Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 00 -- İlk yayın Sayfa 1 / 6 1. Kapsam ve Amaç Bu belgelendirme programı, (12UY0057-3) Isı Yalıtımcısı Seviye 3 adayının belgelendirilmesine

Detaylı

11UY0024-3 SIVACI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ

11UY0024-3 SIVACI (SEVİYE 3) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0024-3 Sıvacı Seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme

Detaylı

11UY ÇELĠK KAYNAKÇISI (Seviye 3) BELGELENDĠRME PROGRAMI

11UY ÇELĠK KAYNAKÇISI (Seviye 3) BELGELENDĠRME PROGRAMI REVĠZYON BĠLGĠLERĠ Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 00 -- İlk yayın Sayfa 1 / 7 1. Kapsam ve Amaç Bu belgelendirme programı, (11UY0010-3) Çelik Kaynakçısı Seviye 3 adayının belgelendirilmesine

Detaylı

12UY / 4 METAL SAC İŞLEMECİ BELGELENDİRME PROGRAMI. 12UY0085 Metal Sac İşlemeci Seviye 3-4 Belgelendirme Programı

12UY / 4 METAL SAC İŞLEMECİ BELGELENDİRME PROGRAMI. 12UY0085 Metal Sac İşlemeci Seviye 3-4 Belgelendirme Programı Programının Adı Programının Amacı 12UY0085 Metal Sac İşlemeci Seviye 3-4 Programı Bu yeterlilik iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini ve çevresel önlemleri alarak metal malzemelerin kesme,bükme, eğme gibi

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME HİZMET TEKLİFİ

PERSONEL BELGELENDİRME HİZMET TEKLİFİ Sayın [İlgili Kişi] [Müşteri] [Şehir] Tel: [Müşteri Telefon] Faks: [Müşteri Faks] E-mail: [Kişi Mail] PERSONEL BELGELENDİRME HİZMET TEKLİFİ Teklif No: End-Tk.[Teklif No] Rev. No: 0 Teklif Tarihi: [Teklif

Detaylı

ITU BİREYSEL/GRUP SERTİFİKASYONU İÇİN BAŞVURUNUN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ

ITU BİREYSEL/GRUP SERTİFİKASYONU İÇİN BAŞVURUNUN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Bu prosedür bireysel ve grup sertifikasyonu kapsamında ITU belgelendirmesi için USB ye yapılan başvurunun nasıl değerlendirileceğini açıklar. Olası kontrol ve sertifikasyon başvurusundan alınacak

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

LOGO VE MARKA KULLANMA TALİMATI

LOGO VE MARKA KULLANMA TALİMATI 1.0. AMAÇ Bu talimatın amacı, Sealcert tarafından yürütülen sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili yönetim sistemi logolarını kullanma esaslarını açıklamaktır

Detaylı

(11UY0011-3)- AHŞAP KALIPÇISI SINAV ŞARTNAMESİ

(11UY0011-3)- AHŞAP KALIPÇISI SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, (11UY0011-3) Ahşap Kalıpçı seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını

Detaylı

SİSTEM BELGELENDİRME ÜCRET TALİMATI

SİSTEM BELGELENDİRME ÜCRET TALİMATI SİSTEM BELGELENDİRME ÜCRET TALİMATI AMAÇ: Bu talimat 132 sayılı Kanuna dayanılarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından yürütülen Sistem Belgelendirme Faaliyetlerinde uygulanacak ücretlerle ilgili şartları

Detaylı

11UY ÇELİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3 SINAV ŞARTNAMESİ

11UY ÇELİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3 SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme

Detaylı

BTSO MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ

BTSO MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ ADAYIN KİŞİSEL BİLGİLERİ Uyruğu: T.C. K.K.T.C. Diğer* Adı ve Soyadı: Baba Adı: Anne Adı: T.C Kimlik No: Pasaport No*: Doğum Yeri: Doğum Tarihi: Cinsiyeti: E K İrtibat Adresi: Nüfusa Kayıtlı olduğu il/ilçe

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01 SAYFA 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu doküman, eki olduğu teklif formunda belirtilmiş kapsamda Ürün belgelendirme kuruluşu ve tedarikçi arasında yürütülecek belgelendirme ve değerlendirme faaliyetleri ve sonrasında

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON İZLEME TABLOSU NO AÇIKLAMA TARİH HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR 1.AMAÇ ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME TRB nin, muayene süreci veya diğer ilgili herhangi bir konuyla ilgili,

Detaylı

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK MUAYENE PERSONELİNİN BELGELENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM:

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK MUAYENE PERSONELİNİN BELGELENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (SGM: 1 Ağustos 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29788 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK MUAYENE PERSONELİNİN BELGELENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

Detaylı

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005 SAYFA 2/8 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin üretmiş oldukları gaz regülatörlerinin karşılaması gereken şartları TS

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ PROSEDÜRÜ PROAKTİF MESLEKİ YETERLİLİK 1.0. Amaç ve Kapsam Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden, onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme prosesi ve kriterleri konusunda

Detaylı

BELGELENDİRME PROGRAMI

BELGELENDİRME PROGRAMI 1.0 BELGELENDİRME KAPSAMI Bu program, (16UY0253-2) İnşaat İşçisi - Seviye 2 adaylarının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

LİSANS, BELGELER VE UYGUNLUK İŞARETLERİNİN KULLANIMI KURALLARI UBK-02 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ

LİSANS, BELGELER VE UYGUNLUK İŞARETLERİNİN KULLANIMI KURALLARI UBK-02 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ SAYFA 1/5 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU No Konusu Tarih Talep Eden Kişi/Birim Bölüm/ Sayfa DAĞITIM LİSTESİ: GENEL MÜDÜR KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ BELGELENDİRME KOMİTESİ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ TEKNOLOJİK HİZMETLER

Detaylı

MESEM BELGELENDİRME PROGRAMI, KURALLARI

MESEM BELGELENDİRME PROGRAMI, KURALLARI MESEM BELGELENDİRME PROGRAMI, KURALLARI PROGRAMIN KODU PROGRAMIN AMACI PRG1 Yiyecek içecek sektöründeki servis ve bar hizmetinin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlikleri tanımlama, ölçme değerlendirme

Detaylı

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Sayfa: 1 / 6 Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Yapılan Değişiklik Değişikliği Yapan Kişi Sayfa: 2 / 6 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 3D INCERTA tarafından

Detaylı

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA 1 / 5 Revizyon Formu Doküman Adı : Yayın Tarihi : Revize Edilen Bölüm: Doküman No. Yayın No. İlk Revizyon No: Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Sebebi ve Yeri 01 02 11.11.2009 01.04.2011 TRB YENİ

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Formu Revizyon No 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Revizyon Tarihi 16.10.2006 14.11.2006 16.02.2007 15.10.2007 07.04.2008 02.01.2010 01.03.2011 01.06.2012 03.09.2013 Revizyon Sebebi ve Yeri

Detaylı

EN 10210-1 Belgelendirme Programı

EN 10210-1 Belgelendirme Programı TÜV AUSTRIA TURK EN 10210-1 Belgelendirme Programı 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Rev 01 10.06.2016 Belgelendirme Programı EN ISO/IEC 17067 standart şartlarını

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYONUN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PROSEDÜR Doküman No.: P702 Revizyon No: 05 Yürürlük Tarihi: 02.01.2012

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR. YAYIN REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA TARİHİ 03.01.2012 01 04.03.2013 2.SORUMLULUKLAR maddesi Bu prosedürün uygulanmasından Yönetim Temsilcisi, kontrol etmekten Genel Müdür sorumludur. yerine Bu prosedürün

Detaylı

BELGELENDİRME SÜRECINDE ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

BELGELENDİRME SÜRECINDE ŞİKÂYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMSİLCİSİ KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ TEMSİLCİSİ GENEL MÜDÜR YAYIN TARİHİ 15.11.2016 KONTROLLÜ KOPYA KONTROLSÜZ KOPYA REVİZYON TAKİBİ HAZIRLAYAN REV

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ Rev.00 03-2002 1 GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında, bir laboratuvarın yaptığı deney

Detaylı

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/7 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.11.2014 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yönetim Faaliyetlerinde ve KYS Kalite Yönetim Sisteminde kullanılan dokümanların hazırlanması,

Detaylı