AĞUSTOS 2012 FAALĠYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AĞUSTOS 2012 FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 AĞUSTOS 2012 FAALĠYET RAPORU

2 EYS Yönetim Temsilciliği QDMS ĠyileĢtirme; QDMS yeni versiyon kullanımı ile ilgili iyileģtirme ve güncelleme çalıģmaları yapılmıģ olup modül bazında gerektiğinde devam etmektedir. Uygulamalar ile ilgili problemler BĠMSER ile paralel çalıģılarak giderilmekte iyileģtirmeler yapılmaktadır. Sayfa 2

3 EYS Yönetim Temsilciliği Denetimler; Entegre Yönetim Sisteminin ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001:2007 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına uygunluğu ve sürekliliği belgelendirme kurumu Kalitest tarafından tarihinde denetlenmiģtir. Sayfa 3

4 EYS Yönetim Temsilciliği Denetimler; BeĢ kiģilik denetim ekibi tarafından sistem ve saha denetimleri gerçekleģtirilmiģ; 3 minör uygunsuzluk bulgusu ve 12 hususta gözlem raporlanmıģtır. Sayfa 4

5 EYS Yönetim Temsilciliği Denetimler; Denetim genel olarak baģarı ile tamamlanmıģ olup sistem tarihi itibarı ile 3 yıllığına yeniden belgelendirilmiģtir. Sayfa 5

6 EYS Yönetim Temsilciliği MüĢteri Denetimleri; Ağustos 2012 de gerçekleģen müģteri denetimi bulunmamaktadır. Sayfa 6

7 Risk Analizleri ; EYS Yönetim Temsilciliği ÇalıĢmalar Risk Analizi ve Değerlendirme Prosedürü (PR-15) ve Risk Analizi Güncelleme Planı 2012 doğrultusunda, Risk Analizi Değerlendirme Ekipleri tarafından gerçekleģtirilmektedir. R Mekanik Bakım Risk Değerlendirme Tablosu revizyonu tamamlanarak yayınlanmıģtır. R Elektrik Bakım Risk Değerlendirme Tablosu revizyonu tamamlanarak yayınlanmıģtır. Sayfa 7 R Enstrüman Bakım Risk Değerlendirme Tablosu revizyonu tamamlanarak yayınlanmıģtır. Ofis çalıģmalarının yapıldığı bölümlerin faaliyetlerinin değerlendirilmesi için Risk Değerlendirme Ekibi olarak bir oturum yapılmıģ olup, çalıģma devam etmektedir. Plan doğrultusunda risk analizlerinin gözden geçirme ve güncellemeleri devam etmektedir.

8 EYS Yönetim Temsilciliği DıĢ MüĢteri Bildirimleri Ağustos ayında 1 dıģ müģteri bildirimi alınmıģtır. Ağustos ayında kapatılmıģ dıģ müģteri bildirimi yoktur. Ağustos 2012 itibarı ile 3 dıģ müģteri bildirimi iģlemdedir. Sayfa 8

9 EYS Yönetim Temsilciliği Ġç MüĢteri Bildirimleri Ağustos ayında 4 adet çalıģan bildirimi alınmıģ olup, ilgili birim amirlerine iletilmiģ, ĠSG kurulunda da değerlendirilmiģtir. Ağustos ayında 5 çalıģan bildirimi kapatılmıģtır. Ağustos 2012 itibarı ile 11 Ġç MüĢteri Bildirimi iģlemdedir. MüĢteri bildirimleri takibi QDMS/MüĢteri Bildirimleri/DıĢ MüĢteri Bildirimleri modülü üzerinde yapılmaktadır. Sayfa 9

10 EYS Yönetim Temsilciliği Düzeltici Önleyici Faaliyetler: Ağustos ayında 8 Düzeltici Önleyici Faaliyet (DÖF) baģlatılmıģtır. Ağustos ayında 23 DÖF, uygunsuzluklar ilgili ekipler tarafından giderilerek kapatılmıģtır. Ağustos 2012 itibarı ile iģlemdeki DÖF sayısı 46 dır. Sayfa 10

11 EYS Yönetim Temsilciliği TS ISO MüĢteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi: MüĢteri Memnuniyeti Yönetimi Sistemi kurulması için PERA DanıĢmanlık ile çalıģmalar devam etmekte olup Pazarlama Müdürlüğü ile birlikte yürütülmektedir. Sayfa 11

12 EYS Yönetim Temsilciliği Diğer Faaliyetler ; Doküman revizyonları QDMS programı üzerinde kontrol ve onayları gerçekleģtirilerek yayınlanmaktadır. Revizyonu yapılan kontrollü kopya dağıtımı olan dokümanlar güncellenmektedir yılı hedefleri ile ilgili aksiyonlar QDMS programı üzerinde takip edilmektedir. Risk değerlendirmelerinde planlanan aksiyonlar, QDMS programı Aksiyon Yönetimi modülü üzerinde takip edilmek üzere kaydedilmektedir. Sayfa 12

13 AY Çevre Yönetim Sistemi Geri DönüĢüme Gönderilen Ambalaj Atığı MĠKTAR (KG) Ocak 860 ġubat 840 Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 400 Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Veri Kaynağı: I-KOS Kantar programı Sayfa 13

14 Çevre Yönetim Sistemi Çevre Ġzin ve Lisans Belgesi ĠZAYDAġ Ġzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.ġ. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü yapmıģ olduğu incelemeler sonucunda itibariyle 5 yıl geçerli olan Hava Emisyonu, Atık Yakma ve Beraber Yakma ve Düzenli Depolama I. Sınıf (Tehlikeli Atık Düzenli Depolama ) konularında Çevre Ġzin ve Lisans Belgesi verilmesini uygun görmüģtür. Sayfa 14

15 Çevre Yönetim Sistemi Sayfa 15

16 Çevre Yönetim Sistemi Çevre Ġzin ve Lisans ÇalıĢmaları Derince Atık Kabul Tesisi Geçici Faaliyet Belgesi baģvurusu belirlenen üç eksiklikten dolayı reddedilmiģ olup, tamamlanma çalıģmaları baģlatılmıģtır. Sayfa 16

17 ĠÇ TETKĠK Ġç tetkik programı kapsamında; Deponi, Pazarlama, Muhasebe Çevre Yönetim Sistemi birimlerinin denetimleri gerçekleģtirilmiģ olup, iç tetkik programı tamamlanmıģtır. Denetim sonrası raporlar hazırlanarak birer kopyası birim amirlerine gönderilmiģtir. Sayfa 17

18 ÇALIġTAY PROGRAMI Çevre Yönetim Sistemi Ekim 2012 tarihinde Kocaeli de yapılması planlanan çalıģtayın 2013 yılında yapılması kararlaģtırılmıģtır. Sayfa 18

19 Çevre Yönetim Sistemi Raporlar ve Diğer ÇalıĢmalar ĠZAYDAġ Temmuz Ayı Faaliyet Raporu hazırlanmıģtır. Temmuz Ayı Performans verilerine iliģkin grafikler tamamlanmıģ ve dağıtımı yapılmıģtır Sayfa 19

20 Proje ġefliği ĠZAYDAġ Laboratuvar ın ruhsatlandırılması kapsamında laboratuvara ait 1/50 lik vaziyet planı ve 1/100 lük kroki hazırlanmıģtır. ĠZAYDAġ a ait 1/1000 lik Genel Vaziyet Planına yapı çekme mesafeleri eklenmiģtir. UKOME den GeçiĢ Yolu Ġzni alınmıģtır. Sayfa 20

21 Proje ġefliği Evsel Atık Bertaraf Projesi kapsamında IUT firması, (www.theiutgroup.com) ARUP firması, (www.arup.com) Natura Kraft firması (www.naturakraft.com) ile görüģülmüģtür. Firmalar ile temel veriler paylaģılmıģtır. PaylaĢılan veriler doğrultusunda firmaların çözüm önerileri beklenmektedir. Gebze depolama sahasında bulunan balyaların bertarafına çözüm önerisi için Nikomedya Denizcilik Gemi San. Tic. Ltd. ġti. ve Akçansa A.ġ. ile görüģülmüģtür. Önerileri beklenmektedir. Sayfa 21

22 Yapılan Analizler Ay Veri Kaynağı: eba programı Sayfa 22 Toplam ĠĢ Gücü (Per. Say * Aylık ÇalıĢma Saati ) Deklarasyon Analizleri Atık Kabul Analizleri ĠĢletme Analizleri TOPLAM 2011 Yılı OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK Laboratuvar ġefliği TOPLAM

23 Laboratuvar ġefliği Diğer ÇalıĢmalar: TÜRKAK tarafından 2012 yılı içerisinde yapılacak I. Gözetim denetiminin tarihi resmi olarak tarihleri arasında yapılacağı belirtilmiģtir. Hazırlanan dokümanlar TÜRKAK ın kurumsal hizmet portalına online olarak yüklenmiģtir. Sayfa 23

24 Personel Ġstatistikleri Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü ĠĢlemler Ocak ġub. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ağus. Eyl. Eki. Kas. Ara. Genel Müdürlük Gnl. Müd. Yrd. (Ġdari) Gnl. Müd. Yrd. (Teknik) Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Pazarlama Müdürlüğü Satınalma Müdürlüğü Yakma Tesisi Müdürlüğü Deponi Alanları Müdürlüğü Teknik Hizmetler Müdürlüğü DanıĢmanlar DıĢ Görev TOPLAM Veri Kaynağı:.. Sayfa 24

25 Müteahhit Personeli Ġstatistikler Ocak ġub. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ağus. Eyl. Eki. Kas. Ara. Çevtem Antikkapı AĢuroğulları ISC Güvenlik EK Mobil Güvenlik Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Küre SAS Stajer Körfez En Biltem Tübitak TOPLAM Veri Kaynağı:.. Sayfa 25

26 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Revir Faaliyetleri ĠĢlemler 2011 Ocak ġub. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ağus. Eyl. Eki. Kas. Ara. Top. Periyodik Muayene Ayaktan Tedavi ĠĢbaĢı Muayenesi ĠĢe DönüĢ Muay Ġstirahat KiĢi Sayısı Ġstirahat Gün Say Sevk Sayısı Tansiyon Ölçümü Pansuman Enjeksiyon AĢı Ġlaç Grip AĢısı Göz taraması ĠSG Toplantısı Minör ĠĢ Kazası Ketem Tarama ĠĢitme Testi Kan-Ġdrar TOPLAM Sayfa 26

27 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü İZAYDAŞ / MEZUNİYET DURUMUNA GÖRE DAĞILIM Y.LĠSANS %4 ĠLKÖĞRETĠM %27 ÜNĠVERSĠTE %24 LĠSE % 16 EML %21 MYO %8 YÜKSEK LĠSANS ÜNĠVERSĠTE MYO EML LĠSE ĠLKÖĞRETĠM Sayfa 27

28 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü ĠZAYDAġ / YAġ GRUPLARINA GÖRE ,01 0,01 0,14 0,9 0,25 0,33 0, Sayfa 28

29 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü 12 Ġlçe Belediyesinin Temizlik ĠĢleri Müdürleri ve alt taģeron firma temsilcileriyle çöp araçlarının sızıntı suları hakkında toplantı yapıldı. Sayfa 29

30 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Ġhbarlı atıklara Çevre Koruma Daire BaĢkanlığı ndan gelen yazılı bildirim ile ihbarlı atığa ön iģlem ve taģımacılığı yapılmaktadır. Ağustos ayında 1 adet ihbarlı atık olmuģtur. ( GÖLCÜK ) Sayfa 30

31 Ġhale Durum Tablosu Satınalma Müdürlüğü Ġhalenin Adı YaklaĢık Maliyet (TL+KDV) Ġhale Yöntemi Ġhale Tarihi SözleĢm e Tarihi SözleĢme Bedeli (KDV Hariç) Ġhale AĢaması 1 ÇÖP SIZINTI SUYU ARITMA TESĠSĠ YAPIMI VE ĠġLETĠLMESĠ ĠġĠ ,63 21/e Pazarlık Usulü Ġhale Ġnceleme AĢamasında 2 ATIK KABUL ÖN ĠġLEM VE DEĞERLENDĠRME HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ (g) ,00 TL SözleĢme Ġmzalandı 3 YEMEK HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ Açık Ġhale 19.Madde Ġhale AĢamasında Veri Kaynağı: Genel Ġhale Takip Tablosu Sayfa 31

32 Atık Gönderen Firma Sayıları Ay Atık Gönderen Firma Sayısı (Adet) YAKMA Ġlk Defa Atık Gönderen Firma Sayısı (Adet) Veri Kaynağı: svr 3 eba programında firma - atık döküm 2012 tablosu. Sayfa 32 Atık Gönderen Firma Sayısı (Adet) DEPOLAMA Ġlk Defa Atık Gönderen Firma Sayısı (Adet) 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK Pazarlama Müdürlüğü TOPLAM

33 Numune ve Analiz ĠĢlemleri AY Pazarlama Müdürlüğü ĠZAYDAġ tarafından Alınan Numune Sayısı (Adet) Analiz Türü ve Sayısı (Adet) Deklarasyon Ücretli Deklarasyon Ücretli Toplam Ücretli Analiz ve Numune Alma Gelirleri (TL) OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Veri Kaynağı: svr 4 ortamında tutulan excel dosyası Sayfa 33

34 Pazarlama Müdürlüğü Firma Ziyareti ve Bilgilendirme Programları AY Ziyaret Edilen Firma Sayısı ĠZAYDAġ'ta Bilgilendirme Yapılan Firmalar Katılım Gösterilen Fuar Sayısı Tamamen ÇalıĢan Kısmen ÇalıĢan ÇalıĢmayan Yeni Firma Toplam Firma Sayısı Katılımcı Sayısı Stand Açılan Ziyaret Edilen Toplam 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Veri Kaynağı:MüĢ.Ziy.Takip Formu Sayfa 34

35 Gelen Gemi Sayıları Pazarlama Müdürlüğü Ay Atık Alınan Gemi Sayısı (Adet) Ücret Alınan Gemi Sayısı (Adet) 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Veri Kaynağı:svr/9-Deniz Hiz.Programı Sayfa 35

36 Pazarlama Müdürlüğü Atık Alma Gemileri ile Alınan Atıkların Cins Ve Miktarları AY Sintine (m 3 ) Slaç (m 3 ) Atık Yağ (m 3 ) Çöp (m 3 ) Pis Su (m 3 ) Toplam (m 3 ) 2011 YILI 1.705, , , , , ,447 OCAK 107, ,290 14, ,812 63, ,022 ġubat 164, ,366 31,74 190,628 50, ,413 MART 285, ,159 9, ,750 31, ,728 NĠSAN 259, ,173 10, ,640 67, ,075 MAYIS 226, ,450 25, ,830 49, ,860 HAZĠRAN 250, ,550 15, , , ,080 TEMMUZ 244,41 336,52 25,97 220,01 96,83 923,74 AĞUSTOS 175,83 259,26 13,85 246,23 75,11 770,27 EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM (m 3 ) 1.713, ,77 147, ,62 608, ,19 Veri Kaynağı:svr/9-Deniz Hiz.Programı Sayfa 36

37 Pazarlama Müdürlüğü E-BÜLTEN SAYI:6 Sayfa 37

38 Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü Atık Yakma Verileri Ay Katı Atık/ Bunker (kg) Fıçı Besleme (kg) Klinik Atık (kg) Yanabilir Sıvı (kg) Sulu Sıvı (kg) Özel Sıvı (kg) TOPLAM (kg) Fuel- oil (kg) GENEL TOPLAM (kg) 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Veri Kaynağı : F Ġ. ĠĢletme Raporu Sayfa 38

39 Enerji Üretim Verileri AY Üretilen (kwh) Satılan (kwh) Alınan (kwh) Kullanılan (kwh) Rüzgar Enerjisi (kwh) TOPLAM (kwh) 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü TOPLAM Veri Kaynağı : F Ġ. ĠĢletme Raporu Sayfa 39

40 Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü Diğer ÇalıĢmalar 1 TEĠAġ Piyasa Mali UzlaĢtırma Müdürlüğü ne aylık enerji verileri gönderildi. 2 SEDAġ ve Adapazarı Yük Tevzii Müdürlüğü ne aylık enerji verileri gönderildi. Sayfa 40

41 DAF Ünitesi Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü Arıtma Tesisi rutin iģleri yapılmaya devam edilmiģtir. Dengeleme tankları dip çamur temizlikleri yaptırılmıģtır. Yeni Arıtma Tesisi Kurulumu ĠĢi : Yeni Çöp Suyu Arıtma Tesisi yapımı ihale süreci ile ilgili olarak; - 05 Temmuz 2012 tarihinde ön yeterlilikler, - 25 Temmuz 2012 tarihinde teknik teklifler alınmıģtır. Teknik teklifler incelenerek firmalarla görüģmeler yapılmıģ, teknik olarak uygun görülenlerin mali tekliflerini 13 Eylül 2012 günü sunmaları istenmiģtir. Sayfa 41

42 Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü Tıbbi Atık Toplama ve Sterilizasyon Ünitesi Yüklenici firma tıbbi atık toplama, taģıma ve sterilizasyon iģine devam etmiģtir. Toplanan tıbbi atıklar üretici bazında kayıt altına alınmıģ ve ilgili mercilere bilgilendirme yapılmıģtır. Sayfa 42

43 Sterilizasyon Tesisine Kabul Edilen Tıbbi Atık Verileri AY Toplam Gelen Tıbbi atık Miktarı (kg) Patolojik atık (kg) Sterilizasyona Giden (kg) Sterilizasyondan çıkan atık miktarı (kg) OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü TOPLAM Sayfa 43

44 Biyogaz Ünitesi Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü Tesisin gaz motoru devreye alınana kadar, iģletme maliyetlerinin düģürülmesi için beslenen atık miktarı minimumda tutulmaktadır. Elektrik üretimine geçilene kadar sistem bu Ģekilde iģletilecektir. Sayfa 44

45 BĠYOGAZ TESĠSĠNE GELEN ATIK MĠKTARLARI VE GÜBRE ÜRETĠMĠ AY ÇĠM (kg) TAVUK GÜBRESĠ (kg) BÜYÜKBAġ GÜBRE (kg) HAL ATIĞI (kg) ĠġKEMBE ĠÇĠ ATIK (kg) DĠĞER (kg) TOPLAM (kg) GÜBRE ÇIKIġI 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü TOPLAM (kg) Veri kaynağı: Atık Kabul/Planlama ġefliği kayıtları Sayfa 45

46 Biyogaz Ünitesi Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü Tesise gübre Gölcük, AkmeĢe, Doğantepe ve Mecidiyeköy de bulunan hayvan çiftliklerinden sağlanmaktadır. Tesisten çıkan sıvı gübre taģıma maliyetini düģürmek için mümkün olduğunca gübre alınan yerlere ve civar köylere verilmektedir. ĠZAYDAġ a bertaraf edilmek üzere gelen tesis reçetesine uyumlu organik atıkların (puding, süttozu, niģasta, buğday, Ģeker gibi) kontrollü Ģekilde besleme iģlemi yapılmaktadır. Hal atıkları içinde yabancı maddelerin olması tesiste sıkıntı oluģturmaktadır. Besleme iģlemi öncesi mümkün olduğunca ayıklama iģlemi yapılmaktadır. Tesisin elektrik ana Ģebekesine bağlantı hattı yapımı iģi tamamlanarak SEDAġ ile bağlantı sözleģmesi imzalanmıģtır. Eylül ayında gaz motorunun devreye alınması planlanmaktadır. Sayfa 46

47 Biyogaz Ünitesi Yakma Tesisi ĠĢletme Müdürlüğü Tesiste yapılacak çalıģmalar ; - Elektrik bağlantısı ile ilgili iznin alınması, - Gaz motorunun devreye alınması, - Atık reçetesinin uygulanması, - Tesis çevre düzenleme iģinin yapılması, - Tesiste paslanan ünitelerin boyanması. Sayfa 47

48 Deponi Alanları Müdürlüğü Depolama Sahalarına Alınan Atık Miktarları Solaklar Depolama Alanları Dilovası Dep. Alanı Ay Evsel (kg) Gebze Akt. Ġst. TaĢınan (kg) Endüstriyel (kg) Veri Kaynağı: (Atık Kabul+Dilovası Günlük Faaliyet Raporu) Sayfa 48 Tehlikeli (kg) Evsel (kg) Endüstriyel (kg) 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM

49 Deponi Alanları Müdürlüğü LFG Enerji Üretim Miktarları Ay GerçekleĢen Brüt Üretim Miktarı(kWh/ay) TEĠAġ a verilen Aktif Enerji Miktarı(kWh/ay) OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Veri Kaynağı: Körfez Enerji Faaliyet Raporları Sayfa 49

50 Deponi Alanları Müdürlüğü 15/08/2012 tarihinde LOT-1 de bulunan kollektör hatlarının kaynak iģlemleri yapılmaya baģlanmıģtır. Sayfa 50

51 Deponi Alanları Müdürlüğü 25/08/2012 tarihinden itibaren yaz sezonu için Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaĢkanlığı ile birlikte çöp karakterizasyonu çalıģmalarına baģlamıģtır. Sayfa 51

52 Deponi Alanları Müdürlüğü Lot üst kısmında yeni platform yapımı tamamlandığından 31/08/2012 tarihinden itibaren çöp alımı bu alandan yapılmaya baģlanmıģtır. Sayfa 52

53 Deponi Alanları Müdürlüğü 14/08/2012 tarihinde belediyeler ile çöp araçlarının durumu ve sahada yaģanan sıkıntılar ile ilgili bir toplantı yapılmıģtır. 15/08/2012 tarihinde gaz ölçüm cihazlarının kalibrasyonu yaptırılmıģtır. Sayfa 53

54 Deponi Alanları Müdürlüğü MUALLĠM KÖY HAFRĠYAT SAHASI - ARAÇ TONAJ AY KAMU TON ÖZEL TON TOPLAM OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Sayfa 54

55 Deponi Alanları Müdürlüğü SARP DERESĠ HAFRĠYAT SAHASI - ARAÇ TONAJ AY KAMU TON ÖZEL TON TOPLAM OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Sayfa 55

56 Deponi Alanları Müdürlüğü ÜÇTEPELER HAFRĠYAT SAHASI - ARAÇ TONAJ AY KAMU TON ÖZEL TON TOPLAM OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Sayfa 56

57 Deponi Alanları Müdürlüğü ĠLĠMTEPE HAFRĠYAT SAHASI - ARAÇ TONAJ AY KAMU TON ÖZEL TON TOPLAM OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Sayfa 57

58 Deponi Alanları Müdürlüğü DOĞANTEPE HAFRĠYAT SAHASI - ARAÇ TONAJ AY KAMU TON ÖZEL TON TOPLAM OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Sayfa 58

59 Deponi Alanları Müdürlüğü TAVġANLI KÖYÜ HAFRĠYAT SAHASI - ARAÇ TONAJ AY KAMU TON ÖZEL TON TOPLAM OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Sayfa 59

60 Deponi Alanları Müdürlüğü ÇAYIROVA HAFRĠYAT SAHASI - ARAÇ TONAJ AY KAMU TON ÖZEL TON TOPLAM OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Sayfa 60

61 Deponi Alanları Müdürlüğü MAġUKĠYE HAFRĠYAT SAHASI - ARAÇ TONAJ AY KAMU TON ÖZEL TON TOPLAM OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Sayfa 61

62 Deponi Alanları Müdürlüğü KÖSEKÖY KNAUF HAFRĠYAT SAHASI - ARAÇ TONAJ AY KAMU TON ÖZEL TON TOPLAM OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM Sayfa 62

63 Aylık ĠĢ Kazaları Ay ÇalıĢma Saati ĠĢ Kazası Sayısı ĠĢ Günü Kaybı 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKIM KASIM ARALIK Teknik Hizmetler Müdürlüğü TOPLAM Veri Kaynağı: ÇalıĢma Saatleri Personel ġefliği ve müteahhit firma çalıģma saatleri toplamıdır. ĠĢ kazası verileri F nolu formlarından alınmıģtır. Sayfa 63

64 Teknik Hizmetler Müdürlüğü Yakma Tesisi Yıllık Planlı bakım kapsamında ; Tesisimiz içerisinde bulunan yangın algılama, ihbar ve söndürme sistemlerinin bakım, test ve kontrolleri gerçekleģtirildi. Kaldırma ekipmanları ve basınçlı kapların periyodik kontrolleri gerçekleģtirildi. Bakım kapsamında ĠZAYDAġ ve Müteahhit firma çalıģanlarının yürüttükleri faaliyetlerde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri aldırılarak planlı bakımın tamamlanması sağlandı. Sayfa 64

65 Genel ĠĢ ve Arızi Bakım Kapsamlı ĠĢler Ay Mekanik Genel ĠĢ Ġsteği, imalat, revizyon Arıza Bakım, Boya ĠĢleri Veri Kaynağı: BOYS programı Sayfa 65 Elektrik Genel ĠĢ Ġsteği, imalat, revizyon Arıza Bakım ĠĢleri Enstr. Genel ĠĢ Ġsteği, imalat, revizyon Arıza Bakım ĠĢleri Araç Genel ĠĢ Ġsteği, imalat, revizyon Arıza Bakım ĠĢleri TOPLAM 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKIM KASIM Teknik Hizmetler Müdürlüğü ARALIK TOPLAM

66 Ay Teknik Hizmetler Müdürlüğü Periyodik- Planlı Bakım Yapılan Ekipman Sayıları Mekanik Bakım Periyodik Bakım Sayısı Elektrik Bakım Periyodik Bakım Sayısı Enstrüman Bakım Periyodik Bakım Sayısı Araç Bakım Periyodik Bakım Sayısı Mekanik Bakım Planlı Bakım Sayısı Elektrik Bakım Planlı Bakım Sayısı Enstrüman Bakım Planlı Bakım Sayısı TOPLAM 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKIM KASIM ARALIK TOPLAM Sayfa Veri 66 Kaynağı: BOYS programı

67 Sistem / Donanım Teknik Hizmetleri AY Teknik Hizmetler Müdürlüğü ĠSTEMCĠ PC SĠSTEMLERĠ SUNUCU PC SĠSTEMLERĠ NETWORK SĠSTEMLERĠ GENEL TOPLAM ARIZA / BAKIM / ĠSTEK ARIZA / BAKIM / ĠSTEK ARIZA / BAKIM / ĠSTEK GENEL TOPLAM 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKIM KASIM ARALIK TOPLAM Veri Kaynağı: eba Programı 218 Bilgi-ĠĢlem ĠĢ Ġstek Formları, Sayfa 67

68 Yazılım Hizmetleri AY FORM TASARIMI ve GELĠġTĠRME KULLANICI DESTEĞĠ Veri Kaynağı: eba Programı Bilgi-ĠĢlem ĠĢ Ġstek Formları, Sayfa 68 PROJE YAZILIMI ve GELĠġTĠRME TOPLAM 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKIM KASIM ARALIK Teknik Hizmetler Müdürlüğü TOPLAM

69 Bilgi ĠĢlem Sorumluluğu BiliĢim Teknolojileri Hizmetleri AY TELEFON HATLARI / SANTRAL ARIZA / BAKIM / ĠSTEK SES / GÖRÜNTÜ SĠSTEMLERĠ ARIZA / BAKIM / ĠSTEK FAKS / FOTOKOPĠ / YAZICILAR ARIZA / BAKIM / ĠSTEK KAMERA SĠSTEMLERĠ ARIZA / BAKIM / ĠSTEK ENDÜSTRĠYEL CĠHAZLAR ARIZA / BAKIM / ĠSTEK TOPLAM GENEL TOPLAM 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKIM KASIM ARALIK TOPLAM Sayfa Veri 69 Kaynağı: eba Programı Bilgi-ĠĢlem ĠĢ Ġstek Formları,

70 Haber Sayıları Ay Haber Sayısı 2011 YILI 699 OCAK 133 ġubat 132 MART 85 NĠSAN 62 MAYIS 72 HAZIRAN 44 TEMMUZ 76 AĞUSTOS 98 EYLÜL EKIM KASIM ARALIK Halkla ĠliĢkiler TOPLAM 702 Veri Kaynağı: Ajans Press Sayfa 70

71 Aylık Ziyaretler Halkla ĠliĢkiler Ay Ziyarete Gelen KiĢi Sayısı Ziyaretçi Kurum / KuruluĢ Adı AĞUSTOS -- TOPLAM Veri Kaynağı: Halkla ĠliĢkiler Ziyaretçi arģivi Sayfa 71

72 Halkla ĠliĢkiler Web sitemizin ziyaretçi sayıları AY Hit 2011 YILI OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKIM KASIM ÜLKE/BÖLGE TEMMUZ TURKEY 3746 GERMANY 22 UNITED KINGDOM 20 UNITED STATES 12 SWITZERLAND 10 UKRANIE 7 FRANSA 5 NORWAY 6 HOLLANDA 4 JAPONYA 6 ARALIK TOPLAM Sayfa 72

73 Halkla ĠliĢkiler Web sitemize girilen haber sayısı AY HABER SAYISI OCAK 8 ġubat 8 MART 9 NĠSAN 11 MAYIS 9 HAZIRAN 4 TEMMUZ 4 AĞUSTOS 2 EYLÜL EKIM KASIM ARALIK TOPLAM 55 Sayfa 73

74 Halkla ĠliĢkiler Bu Ay Basında ĠZAYDAġ ARTVĠN GAZETESĠ Sayfa 74

75 Halkla ĠliĢkiler YÖNETĠCĠLERĠMĠZ SAHURDA ÇALIġANLAR ĠLE BĠRLĠKTE. Genel Müdürümüz Muhammet Saraç, Ramazan ayında vardiya çalıģanlarını ziyaret etme geleneğini sürdürdü. Genel Müdürümüz, Genel Müdür Yardımcılarımız, Birim Müdürlerimiz, Sendika Yöneticilerimiz ve ĠĢyeri Temsilcilerimizle ile birlikte ĠZAYDAġ bünyesindeki tüm tesislerde çalıģanları sahurda da yalnız bırakmadı. ĠZAYDAġ yönetimi D vardiyası ile baģladığı sahur ziyaretlerini, sırasıyla Dilovası-Gebze-Muallimköy, C vardiyası, A vardiyası ve Deniz Hizmetleri birimiyle sürdürdü. ġirket çalıģanlarıyla beraber sahur yapan Genel Müdür ve beraberindekilere yemeğin ardından çay ikram edilirken, kısa sohbetin ardından mesaiye devam edildi. Vardiya çalıģanları ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Genel Müdür, Ģirket ve sendika yöneticilerine teģekkür etti. Sayfa 75

76 Halkla ĠliĢkiler Sayfa 76

77 Bitmedi ÇalıĢmalarımız devam etmektedir web: Tel: Faks:

ġubat 2012 FAALĠYET RAPORU

ġubat 2012 FAALĠYET RAPORU ġubat 2012 FAALĠYET RAPORU Ulusal Kalite Hareketi; EYS Yönetim Temsilciliği ĠZAYDAġ, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından ulusal kalite bilincinin geliģtirilmesi, toplam kalite yönetimi ile mükemmellik

Detaylı

FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2013

FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2013 EYS Yönetim Temsilciliği Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı (YGG); 19.01.2013 tarihinde gerçekleştirilen birim faaliyetleri değerlendirme toplantı kararları ve 22.01.2013 tarihinde

Detaylı

FAALİYET RAPORU KASIM 2014

FAALİYET RAPORU KASIM 2014 FAALİYET RAPORU KASIM 2014 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ QDMS Programı Bilgilendirme Eğitimi; QDMS programı bilgilendirme eğitimi iki farklı kullanıcı grubu için planlandı. 05 Kasım 2014 tarihinde tüm kullanıcılar

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2015

FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2015 FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ GERİ KAZANIMA GÖNDERİLEN EVSEL AMBALAJ ATIĞI MİKTARI AY TOPLAM (KG) 2014 YILI 26.320 OCAK 2.780 ŞUBAT 2.140 MART 1.840 NİSAN 2.560 MAYIS 2.540 HAZİRAN

Detaylı

FAALİYET RAPORU MAYIS 2015

FAALİYET RAPORU MAYIS 2015 FAALİYET RAPORU MAYIS 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Müşteri Denetimi Abdi İbrahim İlaç firması yetkilileri ikinci taraf denetim kapsamında 21 Mayıs 2015 tarihinde tesisimizi ziyaret ederek, uygulamalarımızın

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. 2012 Yıllık Faaliyet Raporu İZAYDAŞ2012YFR v2.01web 1 İçindekiler VİZYONUMUZ... 10 MİSYONUMUZ... 10 KALİTE POLİTİKAMIZ... 11 ÇEVRE POLİTİKAMIZ...

Detaylı

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu 2010 İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu 2 3 Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak

Detaylı

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu V3.00.00 (External Edition)

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu V3.00.00 (External Edition) İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. 2014 Yıllık Faaliyet Raporu V3.00.00 (External Edition) İçindekiler VİZYONUMUZ... 13 MİSYONUMUZ... 13 KALİTE POLİTİKAMIZ... 14 ÇEVRE POLİTİKAMIZ...

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu V2.02.00

Yıllık Faaliyet Raporu V2.02.00 2013 Yıllık Faaliyet Raporu V2.02.00 İçindekiler İçindekiler... 2 Vizyon Misyon...11 Politikalar...12 Organizasyon Yapısı...14 İZAYDAŞ 2013 Özet Raporu....15 İZAYDAŞ Kronolojisi...23 GENEL MÜDÜRLÜK...

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. 2011 Yıllık Faaliyet Raporu İZAYDAŞ2011YFR v13501web 0 İZAYDAŞ2011YFR v13501web 1 Foto: Eyüp Okan Kılmanoğlu İzmit Körfezi - Laleler İZAYDAŞ2011YFR

Detaylı

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU DESTEK BİRİMİ 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU Diyarbakır Temmuz, 2014 İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgiler... 4 2. Basın ve Halkla ĠliĢkiler... 4 3. Ġnsan Kaynakları... 8 3.1 Mevcut Personel... 8 3.2 2014 Yılı

Detaylı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Adres: Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi No: 11 22200 Uzunköprü / EDĠRNE Tel: 0 284 513 1108 Faks: 0 284 513 10 14 www.uzunkopru.bel.tr ozelkalem@uzunkopru.bel.tr

Detaylı

2012 YILI FAALĠYET RAPORU

2012 YILI FAALĠYET RAPORU T.C. ANKARA VALĠLĠĞĠ Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü 2012 YILI FAALĠYET RAPORU Takdim Eden: Kasım KAYIHAN (Ankara Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürü) 1 / 133 SUNUġ: 04.07.2011 tarih ve 27984 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

TS EN ISO 9001 : 2000 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR

TS EN ISO 9001 : 2000 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR Toplantı Tarihi: 27/01/2010 TS EN ISO 9001 : 2000 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ YÖNETĠMĠN GÖZDEN GEÇĠRMESĠ TOPLANTI TUTANAĞI 1/16 TOPLANTI GÜNDEMĠ VE GÖZDEN GEÇĠRĠLEN KONULAR 1. Önceki Yönetimin Gözden Geçirmesinden

Detaylı

PETROKİMYA ENTEGRE PROJE NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

PETROKİMYA ENTEGRE PROJE NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. PK. 12 35801 ALĠAĞA-ĠZMĠR/TÜRKĠYE Tel: (0 232) 616 32 40 (10 Hat) 616 12 40 (8 Hat) Faks: (0 232) 616 12 48 616 14 39 616 24 90 P R O J E A D I PETROKİMYA

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz,

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz, ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 6 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU T.C. MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU TEMMUZ 2015 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kalkınma planları ve programlarda

Detaylı

F131-1 FAALİYET RAPORU

F131-1 FAALİYET RAPORU SAYFA : 1/22 PROJE ADI PROJE KODU KONU ve TARİH TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, ġiģli Ġlçesi, TeĢvikiye Mahallesi Hakkı Yeten Caddesi No:14 ġiģli

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) 2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi ġubat 2011 Türkiye mizi layık olduğu düzeye çıkarmak için, ekonomiye birinci derecede önem vermek

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ.

DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ. DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ. 1 OCAK- 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU YILLIK FAALĠYET RAPORU www.doganburda.com - ġubat 2014 - 2 3 1. Portföyümüz 4 2. Doğan Burda Dergi Hakkında

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2011-31.12.2011 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

Bu rapor 25.02.2015 tarih ve 2015/32 sayılı yönetim kurulu kararı ile onaylanmıştır.

Bu rapor 25.02.2015 tarih ve 2015/32 sayılı yönetim kurulu kararı ile onaylanmıştır. Bu rapor 25.02.2015 tarih ve 2015/32 sayılı yönetim kurulu kararı ile onaylanmıştır. İçindekiler Tablolar Tablo No Tablo Adı Sayfa No 01 02 03 04 05 06 Genel Bilgiler 10-17 Yönetim Organı Üyeleri İle Üst

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2015 PERFORMANS RAPORU

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2015 PERFORMANS RAPORU TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2015 PERFORMANS RAPORU T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2015 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM SAYFA

Detaylı

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI BELEDİYE ATIKLARI Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yatırımları İşletmede : 59 İnşaat ve ihale safhası : 40 Plan-proje safhasında : 35 (yer seçimi aşamasında olanlar hariç) Metan

Detaylı

Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini

Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini kaybederler. İÇİNDEKİLER I.SUNUŞ.03 II.MİSYON,VİZYON VE

Detaylı